BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012"

Transkript

1 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg Nye invest. tårnet/klubbhus Nybygg Tånet Båthaller Akk.avsrk.båthaller Sum varige driftsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd 1921 Kongingent DnB DnB (R.Mørk) DnB Bankinnskudd for skattetrekk Sum bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital Båtfond Overført resultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld 2150 Avs. dobb.bet. kontingent Nøkkeldepositum Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Arbgavg. av avsatte feriep Skyldig lønn Avsatte feriepenger i år Sum kortsiktig gjeld Avsetning forpliktelser 2982 Ragnar Mørks fond Sum forpliktelser Sum egenkapital og gjeld Sak05Årsregnskap - 1 Balanse

2 RESULTAT OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Budsjett Avvik bud Driftsinntekter Kontingenter 3001 Årskontingent Årskontingent båtplass Innmeldingsavgift Treningsavgift junior Inntekter kajakkskole og rekrutt Kontingenter Andre driftsinntekter Totalt driftsinntekter Driftskostnader Direktekostnader, lønn, kurs, stevner Direktekostnader, lønn, kurs, stevner Kontorkostnader Kostnader lokaler 6000 Alarm, vakthold Renovasjon, vann, avløp Lys, varme Renhold klubbhus Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker) Forsikring Eiendoms og festavgifter Anskaffelser verktøy Inventar og bilder Nøkler Vedlikeh., bygg og brygger Vedlikeh., tekniske anlegg Vedlikeh., el.anlegg Dugnad vår og høst Nytt baneanlegg Bestumkilen Web-kamera med tilbehør Fundament hovedbygg Vedlikehold uteområder Ombygging herregarderobe med tørkerom Avtrekksanlegg verkstedbua Nytt vanninnlegg Ombygging av sommergarderobe til Kostnader vintergarderobe lokaler Andre kostnader 8000 Nye kajakker racer/tur Kajakkutstyr Treningsmateriell Reparasjon båter Reparajon annet Ny følgebåt Tidtakersystem Nye kajakker hav Sak05Årsregnskap - 2 Resultat

3 RESULTAT OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Budsjett Avvik bud 8010 Stevneutstyr Andre kostnader Totalt driftskostnader Finansinntekter og kostnader 8051 Renteinntekter, bank Rentekostnad leverandørgjeld Annen finanskostnad Totale finansposter RESULTAT (+ = overskudd / - = underskudd ) Ekstraordinære poster 8400 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Totale ekstraordinære poster ÅRETS RESULTAT (+ = overskudd / - = underskudd ) 0 Sak05Årsregnskap - 3 Resultat

4 NOTER TIL OKKs REGNSKAP 1 Varige driftsmidler (balansen) / Ekstraordinære poster (resultatet) Restverdien av tidligere aktiverte anleggsmidler ført bort fra balansen. Dette er gjort med begrunnelse i "s- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund" 3-5 som sier at verdien av idrettsanlegg skal settes til anskaffelseskost men ikke høyere enn den gjeld som er knyttet til anlegget. Anleggsmidlene ble avskrevet helt i begynnelsen av sin levetid (kanskje i begynnelsen av 2000) Etter dette er verdien ikk avskrevet. Vi kan se av regnskap tilbake til 2004 at de ikke har endret verdi. Vi har ingen gjeld som finansiering av anlegg, derfor mener vi at de heller ikke skal vises i balansen 2 Gave fra Unni Mørk - Ragnar Mørks enke Klubben mottok i en gave på NOK ,- fra Unni Mørk, Ragnar Mørks enke. Styret vedtok i den forbindelse å opprette et fond. Se Årsberetning pkt 11. I årsberetningens samme pkt foreslår styret videre å benytte en del av midlene i til 4 klubbåter og en trenerbåt med motor (planlagt kr ,-) Kjøpet av trenerbåten ble noe rimeligere enn antatt slik at benyttelse av fondet ble på totalt kr ,-. I resultatregnskapet er kostnadene ved kjøp av disse båtene en del av konto 8000 og 8005, samtidig som benyttelsen av fondet er ført mot konto 3003 andre inntekter. Fondet vil for senere år også bli fulgt opp med en egen note. Status pr for fondet: Kto 2982 Ragnar Mørks fond inneholder følgende poster: Mottatt gave Benyttet i : 2 maraton K1 ( racer ) K4 lagbåt K2 (racer) Ny følgebåt Totalt benyttet Mottatte renter i Rest av gaven overføres Ved mottak av gaven ble hele beløpet satt inn på egen bankkonto i DnB Bankkontoens saldo inneholder pr følgende poster: Kto 1925 DnB (R.Mørk) Mottatt gave Mottatte renter i Innestående på bankkonto pr Når det gjelder opptjente renter på bankkontoen, er den ført direkte som en økning av fondet. Bankkontoen skal gjenspeile restverdien av gaven og styret vil sørge for å bringe samsvar mellom bankkonto og gavekonto i 2013 Sak05Årsregnskap - 4 Noter

5 NOTER TIL OKKs REGNSKAP 3 Båtfond (balansen) / Ekstraordinære poster (resultatet) Båtfondet er på samme måte ført som ekstraordinær inntekt da fondet opprinnelig ble etablert i en tid vi hadde lite penger. Båtfondet har stått ubrukt i noen år da vi har hatt økonomi til å ta alle investeringer direkte på driften. Vi ble derfor enige i styret å terminere fondet Denne posten har heller ikke vært endret siden før Nøkkeldepositum Nøkkeldepositumet er kr 500,- pr nøkkel. Det er levert ut 71 nøkler i løpet av året og innlevert 31 nøkler 5 Andre driftsinntekter Årets bruk av R Mørks fond Tilskudd: Spillemidler Lotteri og stiftelsestilsynet Norges Idrettsforbund momskomp Norges Padleforbund - spillemidler Oslo Idrettskrets LAM-midler Norges Idrettsforbund Norsk Tipping Sponsormidler: Ambolt AS - Sponsormidler RS Platou AS - Sponsing elitesatsing Div inntekter fra medlemmer: Leie tørrdrakt Salg av båter Kurs medlemmer Egenandeler kortbanestevne Ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe vil ha en totalkostnad på NOK ,-. Styret vedtok å starte prosjektet i november og budsjettere resten inn i Søknad om spillemidler til idrettsanlegg er godkjent og innvilget med NOK ,- Sak05Årsregnskap - 5 Noter

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013 Konto Kontonavn Noter 2012 2 013 Eiendeler Varige driftsmidler 2 Sum varige driftsmidler 0 0 Fordringer 1500 Kundefordirnger 7904 5304 1579 Andre kortsiktige fordringer 3 0

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 LM-sak 4.2-13 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer