Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:"

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Dato: Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 350 personer over 5 år fra Alstahaug kommune. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført april 205 FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 350, vil feilmarginene variere fra 3, prosentpoeng ved en 0/90-fordeling til 5,2 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. SIGNIFIKANSTESTING Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er 5-25 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. Trondheim Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard

2 Oppsummering 58 prosent av respondentene er enig med målsetningen i om å redusere antall kommuner i landet, og 26 prosent er uenig. 3 prosent har svart midt på skalaen. En større andel menn har svart at de er helt enig i målsetningen med sammenlignet med kvinner. De yngste innbyggerne er minst enig i målsetningen om å redusere antall kommuner. Omtrent to av tre av innbyggerne ønsker en sammenslåing med en eller flere av nabokommunene. 23 prosent ønsker å være organisert som i dag og sju prosent mener at hele regionen bør bli en kommune. En større andel av de yngste innbyggerne ønsker å være organisert som i dag, sammenlignet med de som er eldre. Blant de som ønsker sammenslåing med en eller flere av nabokommunene ønsker 88 prosent å slå seg sammen med Leirfjord, 82 prosent med Dønna, 82 prosent med Herøy og ti prosent med Vefsn. De som ønsker at kommunen skal være organisert som i dag ble spurt om hvilken eller hvilke kommuner Alstahaug bør slå seg sammen med dersom kommunen blir tvunget til sammenslåing. Blant disse har 63 prosent svart sammenslåing med Leirfjord, 42 prosent med Dønna og 38 prosent Herøy. Ni prosent har svart vet ikke. Respondentene fikk videre spørsmål om hvordan de tror innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i en eventuell ny kommune. 35 prosent tror innflytelsen blir bedre, 46 prosent har svart midt på skalaen, mens 5 prosent tror innflytelsen blir dårligere. Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. Nav er et eksempel på en tjeneste skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Innbyggerne ble spurt om det er andre tjenester de mener bør finne sted på dette kontoret, og 39 prosent har svart ja. På åpne kommentarer er det tjenester som blant annet helsetjenester, skatteetat, politi, teknisk etat og barnevern som går igjen. Videre er respondentene bedt om å vurdere hvordan de tror kommunen vil løse ulike sentrale oppgaver dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Helsetjenester: 46 prosent tror helsetjenestene vil bli bedre dersom kommunesammenslåingen skulle bli en realitet og 38 prosent har svart midt på skalaen. 4 prosent tror disse tjenestene vil bli dårligere. Eldreomsorg: 43 prosent tror eldreomsorgen vil bli bedre ved en kommunesammenslåing og 39 prosent har svart midt på skalaen. 7 prosent tror eldreomsorgen vil bli dårligere. Innbygger i alderen år tror i større grad enn innbyggere i andre aldersgrupper at eldreomsorgen vil bli bedre. Barnehagetilbudet: 47 prosent av respondentene har svart at de tror barnehagetilbudet vil forbli uendret ved en kommunesammenslåing. 37 prosent tror tilbudet vil bli bedre og 3 prosent at det vil bli dårligere. Skole og SFO: 4 prosent tror løsningene for skole og SFO vil forbli uendret ved en eventuell kommunesammenslåing. 37 prosent tror løsningene vil bli bedre og 9 prosent tror det vil bli dårligere. Byggesaksbehandling: 44 prosent tror en eventuell ny kommune vil løse byggesaksbehandling på en bedre måte. 3 prosent har svart midt på treet, mens 8 prosent tror dette vil løses på en dårligere måte. Økonomisk styring: omtrent halvparten tror en kommunesammenslåing vil gi bedre økonomisk styring, og 29 prosent har svart midt på skalaen. Omtrent to av ti tror den økonomiske styringen vil bli dårligere. En større andel av innbyggerne i alderen år tror den økonomiske styringen vil bli bedre sammenlignet med innbyggere i andre aldersgrupper. Innbyggerne ble videre spurt om i hvilken grad de tror en eventuelt ny sammenslått kommune vil klare rollen som samfunnsutvikler i forhold til den gamle kommunen. Over halvparten tror en eventuell ny kommune vil

3 klare denne rollen bedre, mens 29 prosent tror dette vil være som før. 5 prosent tror en ny kommune vil klare denne rollen på en dårligere måte. Innbyggerne har også blitt bedt om å vurdere hvor viktig det er for dem at ulike hensyn vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. Kvinner synes jevnt over at alle punktene er viktigere enn hva menn gjør. Avstand til offentlige tjenestetilbud: Dette punktet er svært viktig for mange av innbyggerne. 62 prosent mener dette er viktig, 20 prosent har svart midt på skalaen og kun seks prosent har svart at dette ikke er viktig. Avstand til rådhuset/kommunehuset: Når det gjelder betydningen av avstandene til rådhuset/kommunehuset er det 30 prosent som mener denne avstanden er viktig eller svært viktig. 30 prosent synes ikke dette er viktig og 38 prosent har svart midt på skalaen. Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen: 65 prosent mener fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen er viktig eller svært viktig. En av ti har svart at dette er lite eller ikke viktig. Utvikling i alle deler av kommunen: Dette er det punktet er viktig for mange. Omtrent sju av ti mener utvikling i alle deler av kommunen bør vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing, men kun seks prosent mener dette er lite eller ikke viktig.

4 Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt til orde for en storstilt kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Helt uenig 39 % % Noe uenig 54 5 % 5 % Både og/nøytral 46 3 % 3 % Noe enig % 30 % Helt enig % 28 % IKKE LES Vet ikke 6 2 % 2 % Total % Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt til orde for en storstilt kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helt uenig Noe uenig Både og/nøytral Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann % 3% % 30% 33% 3% (n=76) Kvinne % 8% 5% 3% 24% % (n=76) Alder 5-25 år 9% 7% 27% 23% 8% 6% (n=52) Generell holdning til år 4% 20% 6% 27% 33% 0% (n=55) 4-50 år % 3% 0% 37% 27% 2% (n=62) 5-63 år 9% 4% 9% 29% 36% % (n=85) 64 år og eldre 3% 5% 0% 3% 30% % (n=98) Uenig 42% 58% 0% 0% 0% 0% (n=93) Nøytral 0% 0% 00% 0% 0% 0% (n=46) Enig 0% 0% 0% 5% 49% 0% (n=204) Total % 5% 3% 30% 28% 2% (n=349) Signifikant høyere Signifikant lavere

5 Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt til orde for en storstilt kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Standardiserte gjennomsnitt Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=70) 65 65,5 Kvinne (n=74) 59 59,5 Alder 5-25 år (n=49) 46 46,4 Generell holdning til år (n=55) 66 65, år (n=6) 65 65, 5-63 år (n=83) år og eldre (n=96) 62 62,2 Uenig (n=93) 5 4,5 Nøytral (n=46) Signifikant høyere Signifikant lavere Enig (n=205) 87 87, Total (n=344) 62 62,

6 Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? 0% 20% 40% 60% 80% Frekvens Prosent Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene % 66 % Hele regionen bør bli en kommune 23 7 % 7 % Være organisert som i dag % 23 % Vet ikke/ingen mening 6 5 % 5 % Total % Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Hele regionen bør bli en kommune Være organisert som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N Kjønn Mann 64% 0% 20% 6% (n=76) Kvinne 69% 3% 25% 3% (n=75) Alder 5-25 år 38% 2% 58% 2% (n=52) Generell holdning til år 64% 3% 8% 5% (n=55) 4-50 år 77% 7% 3% 3% (n=6) 5-63 år 7% 8% 7% 4% (n=83) 64 år og eldre 73% 4% 7% 6% (n=96) Uenig 35% % 57% 6% (n=93) Nøytral 49% 6% 36% 9% (n=47) Enig 85% 9% 3% 2% (n=205) Total 66% 7% 23% 5% (n=35) Signifikant høyere Signifikant lavere

7 Spørsmål : Hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. 0 % 50 % 00 % Frekvens Prosent Dønna % 82 % 82 % Herøy % 82 % 82 % Leirfjord % 88 % 88 % Rødøy 2 % % % Træna 5 2 % 2 % 2 % Vefsn 23 0 % 0 % 0 % Grane 3 % % % Hattfjelldal 2 % % % Hemnes 0 0 % 0 % 0 % Nesna 2 % % % Andre noter 9 4 % 4 % 4 % Vet ikke 5 2 % 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Træna Vefsn Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Andre noter Vet ikke Valid N Kjønn Mann 79% 79% 88% 0% 3% 3% 2% % 0% 2% 6% 2%(n=2) Kvinne 85% 86% 88% 2% 2% 6% % % 0% 0% % 2%(n=2) Alder 5-25 år 75% 80% 85% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 0% (n=20) Generell holdning til år 86% 86% 9% 0% 3% 9% 0% 0% 0% 3% 6% 6% (n=35) 4-50 år 85% 89% 94% 2% 4% 3% 2% 2% 0% 0% 4% 0% (n=47) 5-63 år 80% 8% 86% 0% 2% 5% 0% 2% 0% 2% 3% 2% (n=59) 64 år og eldre 84% 8% 87% % 0% 0% % 0% 0% 0% 3% % (n=70) Uenig 73% 70% 82% 0% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% (n=33) Nøytral 83% 83% 83% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 0% (n=23) Enig 85% 85% 90% % 2% % % % 0% % 5% 3%(n=75) Total 82% 82% 88% % 2% 0% % % 0% % 4% 2%(n=233) Signifikant høyere Signifikant lavere

8 Spørsmål : Hvis din kommune ble tvunget til sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. 0 % 50 % 00 % Frekvens Prosent Dønna % 42 % 42 % Herøy % 38 % 38 % Leirfjord % 63 % 63 % Rødøy 0 0 % 0 % 0 % Træna % % % Vefsn 3 4 % 4 % 4 % Grane 0 0 % 0 % 0 % Hattfjelldal 0 0 % 0 % 0 % Hemnes 0 0 % 0 % 0 % Nesna 0 0 % 0 % 0 % Andre noter 0 3 % 3 % 3 % Vet ikke 7 9 % 9 % 9 % Total % Spørsmål : Hvis din kommune ble tvunget til sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Træna Vefsn Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Andre noter Vet ikke Valid N Kjønn Mann 47% 42% 53% 0% 3% 8% 0% 0% 0% 0% 4% 4% (n=36) Kvinne 37% 37% 72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% (n=43) Alder 5-25 år 40% 27% 63% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (n=30) Generell holdning til år 50% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% (n=0) 4-50 år 50% 38% 63% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% (n=8) 5-63 år 36% 50% 79% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 7% 0% (n=4) 64 år og eldre 44% 44% 63% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 9% (n=6) Uenig 49% 45% 66% 0% 2% 4% 0% 0% 0% 0% % 8% (n=53) Nøytral 35% 24% 53% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 2% 8% (n=7) Enig 4% 43% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 0% (n=7) Total 42% 38% 63% 0% % 4% 0% 0% 0% 0% 3% 9% (n=79) Signifikant høyere Signifikant lavere

9 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Mye dårligere 8 5 % 5 % % 0 % % 46 % % 23 % 5 Mye bedre 4 2 % 2 % IKKE LES Vet ikke 4 4 % 4 % Total % Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mye dårligere Mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 0% 43% 23% 4% 3% (n=75) Kvinne 5% 0% 47% 24% 9% 5% (n=76) Alder 5-25 år 4% 5% 53% % % 6% (n=53) Generell holdning til år 4% 5% 45% 24% 3% 0% (n=55) 4-50 år 7% 8% 44% 25% 0% 7% (n=6) 5-63 år 5% 0% 40% 24% 20% % (n=83) 64 år og eldre 5% 6% 48% 30% 5% 5% (n=96) Uenig 3% 23% 37% 2% % 5% (n=93) Nøytral 6% 3% 55% 9% 2% 4% (n=47) Enig % 3% 48% 30% 4% 3% (n=204) Total 5% 0% 46% 23% 2% 4% (n=35) Signifikant høyere Signifikant lavere

10 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. Standardiserte gjennomsnitt Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=70) 58 57,8 Kvinne (n=66) 56 55,9 Alder 5-25 år (n=49) 52 52,3 Generell holdning til år (n=55) 57 56, år (n=57) 56 55, år (n=82) 6 6, 64 år og eldre (n=92) 56 56,2 Uenig (n=88) 46 45,9 Nøytral (n=44) 49 49, Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=98) 63 63,3 Total (n=336) 57 56,

11 Spørsmål : Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Ja, notér % 39 % Nei % 30 % Vet ikke 08 3 % 3 % Total % Spørsmål : Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja, notér Nei Vet ikke Valid N Kjønn Mann 34% 35% 3% (n=75) Kvinne 44% 25% 3% (n=75) Alder 5-25 år 8% 37% 56% (n=52) Generell holdning til år 22% 42% 36% (n=55) 4-50 år 52% 2% 27% (n=62) 5-63 år 54% 25% 2% (n=84) 64 år og eldre 44% 3% 25% (n=96) Uenig 39% 27% 34% (n=93) Nøytral 27% 38% 36% (n=45) Enig 4% 30% 29% (n=205) Total 39% 30% 3% (n=350) Signifikant høyere Signifikant lavere

12 Spørsmål : Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? Åpne kommentarer: Alle etatene Alle kommunale funksjoner bør beholdes i hvert enkelt kommunesenter Alle representert Barnevern, blåkors Barnevern, undervisningsetaten. Barnevernstjeneste, ppt Beholde helsetjenestene Bilservicestasjon Brannvesen, administrasjon Byggesaksbehandling Byggesakskontor Byggesakskontor, buss og båt Bygningsmyndigheter, skatteetaten De bør inneholde alle de de har nå De fleste kommunale/offentlige tjenester bør være der De som har mye publikumstrafikk. Eks: byggesaksbehandling En del av kommune-administrasjonen som kan svare på de fleste spørsmålene. Bør være folk fra En teknisk etat. Et kontor for generelle oppgaver i kommunen Et servicekontor hvor man får informasjon om hvordan man får gjort alt Fiskerirettleder Folkeregisteret Generelle kommunale tjenester, næringskontor for landbruk og annen næring. Helse (lege), lønnstjenester, bygg Helse og skoletjenester Helse og sosialseksjonen Helse, kommunikasjon, Helse, sosial, teknisk, skole Helsesenteret og sykehus, og kommunesenter Helsetilbud Helsetjeneste, undervisning, polititjenester, eldreomsorg Helsetjenester Helsetjenester og helsestasjoner Helsetjenester, politi, banktjenester Hjemmesykepleien, brukskontor, skattekontor Informasjon tilgjengelig om ulike tjenester. Enkel saksbehandling. Informasjonstjeneste Ja f.eks. helse, skolevesen Kommunale tjenester, generelt - noe ala slik det er i dag Kommunale tjenester Kommunale tjenester innenfor barnevern, psykisk helse, helsesøster, generell kommunal forvaltning, skole og Kommunale tjenester (byggesaksbehandling etc.) Kommunalt servicekontor Kommune helsetjenester Kontor for lokalt politi Krisesenter, husmorvikar Landbrukskontor, samferdsel Frekvens 2 2 3

13 Landbrukstjenester og barnevernstjenester Lege kommunale kontor Lege, bank post Lege, hjemmehjelp Lege, tannlege Lege,brann,barnevern Legekontor Legekontor, lensmann Legetjenester, teknisk etat Legetjenester Lensmannsetaten Lensmannsetaten, legekontor Lensmannskontor Lensmannskontor eller politi Ligningskontor Ligningskontor, skatteetat Ligningskontoret, kommunale tjenester Likningskontor, politi, Mottak av søknader til forskjellige kommunale tjenester, veiledning om hvor man kan finne tilgang til tjenester Naturvern Nav og politi, skolekontor Nye ledere, Næringskontor, eller næringskonsulent, førstelinjetjeneste Nødvendige servicebehov. Offentlig lege, næringsutviklingsenhet Plan og bygningsetat, skjønner ikke behovet for nav i hver kommune Plan og teknisk etat Pleie og omsorg Politi Politi, barnevernetaten, hjemmetjenesten, skole Politi, café, en bra venterom, postkontor, dagligvare Politi, kommuneadministrasjon, Politi, lensmann, sykehus Politi, skatteetat Politi, skattekontor, lege Ppt (pedagogisk psykologisk tjeneste), barnevern Råd og veiledning, tekniske tjenester Rådgivning. Samme som før Sentralbord, arkivering Skatt og ligningskontoret, Skattevesenet, likningskontor, Skatteetaten Skatteetaten, rådhus Skattekontor, trygdekontor Skattekontoret, Skoleadministrasjon, kommuneadministrasjon, barnevern, ligningskontor, skattevesen Skolesektor og helse Skolestrukturen, sykehjemsplasser Sosialkontor, skolekontor og helsevesen Sosialkontoret, tekniske etaten Sånn som i dag

14 Tannlege, skattekontor, Tannlege/lege, sosialkontor Teknisk avdeling, helsetilbud. Teknisk etat Teknisk etat, alt som har med byggesaker å gjøre Teknisk etat, bygg og slike ting, landbruk, fiskeri Teknisk etat, doktor og tannlege Teknisk etat, eiendomsetat, regnskap. Teknisk etat, sosialkontor, skolekontor Teknisk, skole, kommunale funksjoner. Tekniske spørsmål og slikt Tekniske tjenester når man skal få søke om å få bygge hus, skole og barnehage, søking av hjemmehjelp Tekniske tjenester, flere som er i dag bør opprettholder, helse og sosiale tjenester Tekniske tjenester (rørlegger, elektrikere) Trafikk, veivesen, politi, helse og omsorg, kulturtilbud, bibliotek Trygdekontor, arbeidskontor, alt Trygdekontor, legesenter, administrasjon. Trygdekontor, skattekontor Ungdomstjeneste Vedlikehold 3 36

15 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 8 5 % 5 % % 9 % % 38 % % 35 % 5 mye bedre 39 % % IKKE LES Vet ikke 5 % % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 3% 0% 38% 34% 3% 2% (n=75) Kvinne 7% 9% 38% 36% 0% % (n=74) Alder 5-25 år % 2% 25% 30% % 2% (n=53) Generell holdning til år 4% 9% 3% 36% 20% 0% (n=55) 4-50 år 5% % 33% 34% 3% 3% (n=6) 5-63 år 5% 7% 35% 44% 0% 0% (n=84) 64 år og eldre 3% 5% 54% 30% 6% 2% (n=98) Uenig % 26% 39% 2% 2% % (n=93) Nøytral % % 45% 34% 0% 0% (n=47) Enig % % 35% 46% 3% 2% (n=203) Total 5% 9% 38% 35% % % (n=350) Signifikant høyere Signifikant lavere

16 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=7) 6 6 Kvinne (n=74) 58 58, Alder 5-25 år (n=52) 52 52, Generell holdning til år (n=55) 66 65, år (n=60) 60 59, år (n=84) år og eldre (n=95) 58 57,7 Uenig (n=93) 47 47,2 Nøytral (n=46) 5 5 Signifikant høyere Signifikant lavere Enig (n=200) 67 67,4 Total (n=345) 60 59,

17 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent mye dårligere 22 6 % 6 % 2 39 % % % 39 % % 33 % 5 mye bedre 36 0 % 0 % IKKE LES Vet ikke 3 % % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 3% 4% 36% 33% 2% 2% (n=74) Kvinne 9% 9% 42% 32% 9% 0% (n=75) Alder 5-25 år % 3% 34% 28% 3% 0% (n=53) Generell holdning til år 2% 5% 29% 45% 8% 2% (n=56) 4-50 år 8% 5% 44% 23% 0% 0% (n=6) 5-63 år 6% 5% 39% 40% % 0% (n=83) 64 år og eldre 6% 6% 42% 29% 4% 2% (n=97) Uenig 2% 23% 43% 3% 7% 2% (n=94) Nøytral 3% 5% 36% 32% 4% 0% (n=47) Enig 2% 4% 37% 43% 3% 0% (n=204) Total 6% % 39% 33% 0% % (n=350) Signifikant høyere Signifikant lavere

18 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=72) 59 59,3 Kvinne (n=75) 56 55,6 Alder 5-25 år (n=53) 55 55, Generell holdning til år (n=54) 68 68, år (n=62) 53 53, år (n=84) 6 60,9 64 år og eldre (n=95) 52 52,3 Uenig (n=92) 45 44,6 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=46) 50 50,5 Ingen signifikant forskjell Enig (n=203) 65 65,4 Total (n=347) 57 57,

19 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagetilbud 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent mye dårligere 4 4 % 4 % % 9 % % 47 % % 28 % 5 mye bedre 30 9 % 9 % IKKE LES Vet ikke 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagetilbud Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 0% 46% 29% 0% 3% (n=75) Kvinne 6% 9% 47% 28% 7% 3% (n=75) Alder 5-25 år 8% 7% 38% 28% 6% 4% (n=53) Generell holdning til år 5% 9% 38% 25% 22% 0% (n=55) 4-50 år 5% 5% 58% 26% 6% 0% (n=62) 5-63 år 5% 8% 45% 32% 0% 0% (n=84) 64 år og eldre % 8% 5% 29% 2% 9% (n=97) Uenig 6% 8% 46% 6% 9% 5% (n=94) Nøytral % 7% 39% 28% 2% 2% (n=46) Enig % 3% 49% 34% 0% 2% (n=205) Total 4% 9% 47% 28% 9% 3% (n=349) Signifikant høyere Signifikant lavere

20 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagetilbud Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=69) Kvinne (n=70) 55 55,4 Alder 5-25 år (n=50) 53 52,8 Generell holdning til år (n=55) 63 62, år (n=62) 56 55, år (n=84) 58 58,2 64 år og eldre (n=88) 56 56,3 Uenig (n=89) 50 50,5 Nøytral (n=45) 48 48,3 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=200) 62 62,2 Total (n=339) 57 57,

21 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent mye dårligere 2 6 % 6 % % 3 % % 4 % % 26 % 5 mye bedre 37 % % IKKE LES Vet ikke 2 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 4% 5% 39% 27% 3% 2% (n=75) Kvinne 7% 0% 43% 25% 9% 5% (n=75) Alder 5-25 år 9% 9% 42% 7% 3% 0% (n=53) Generell holdning til år 4% 3% 33% 27% 24% 0% (n=55) 4-50 år 5% 3% 5% 25% 7% 0% (n=6) 5-63 år 0% 8% 36% 37% 7% % (n=83) 64 år og eldre 3% 3% 45% 2% 7% % (n=96) Uenig 3% 27% 37% 9% 8% 8% (n=93) Nøytral 9% 3% 46% 28% 2% 2% (n=46) Enig 2% 6% 43% 33% 4% % (n=204) Total 6% 3% 4% 26% % 3% (n=350) Signifikant høyere Signifikant lavere

22 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=72) 57 57,2 Kvinne (n=66) 55 54,6 Alder 5-25 år (n=53) 5 5,5 Generell holdning til år (n=55) år (n=62) 54 53, år (n=83) 56 56, 64 år og eldre (n=86) 55 54,9 Uenig (n=87) Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=45) 5 50,6 Ingen signifikant forskjell Enig (n=202) 63 62,9 Total (n=338) 56 55,

23 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 7 5 % 5 % % 3 % % 3 % % 30 % 5 mye bedre 48 4 % 4 % IKKE LES Vet ikke 24 7 % 7 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 4% 32% 25% 8% 5% (n=75) Kvinne 4% 3% 3% 35% 9% 9% (n=75) Alder 5-25 år 4% 2% 36% 28% 9% 2% (n=53) Generell holdning til år 4% 9% 3% 27% 24% 5% (n=55) 4-50 år 8% 6% 33% 32% % 0% (n=63) 5-63 år 4% 4% 29% 35% 6% 2% (n=83) 64 år og eldre 6% 5% 3% 26% 0% 2% (n=98) Uenig % 25% 28% 20% 6% 0% (n=93) Nøytral 2% 8% 44% 22% 4% 9% (n=45) Enig 2% 7% 30% 36% 9% 5% (n=205) Total 5% 3% 3% 30% 4% 7% (n=350) Signifikant høyere Signifikant lavere

24 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=66) 59 59,4 Kvinne (n=60) 59 58,8 Alder 5-25 år (n=52) Generell holdning til år (n=52) 66 66, 4-50 år (n=56) 59 59, år (n=8) 6 60,9 64 år og eldre (n=85) 55 55,3 Uenig (n=85) 47 46,9 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=42) 53 52,7 Ingen signifikant forskjell Enig (n=94) 66 66,3 Total (n=326) 59 59,

25 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 22 6 % 6 % % 2 % % 29 % % 34 % 5 mye bedre 52 5 % 5 % IKKE LES Vet ikke 2 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 5% 3% 26% 35% 9% 2% (n=75) Kvinne 7% 2% 32% 34% 0% 4% (n=74) Alder 5-25 år % 2% 28% 28% 9% 2% (n=53) Generell holdning til år 2% 9% 20% 42% 27% 0% (n=55) 4-50 år 8% 8% 24% 42% 5% 3% (n=62) 5-63 år 0% % 25% 40% 3% % (n=83) 64 år og eldre 3% 3% 40% 24% 2% 7% (n=98) Uenig 6% 22% 32% 7% 6% 6% (n=93) Nøytral 2% 22% 33% 37% 2% 4% (n=46) Enig 2% 6% 26% 42% 2% 2% (n=205) Total 6% 2% 29% 34% 5% 3% (n=35) Signifikant høyere Signifikant lavere

26 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=7) Kvinne (n=68) 57 57,3 Alder 5-25 år (n=52) 5 50,8 Generell holdning til år (n=55) 7 70, år (n=59) 62 62, 5-63 år (n=82) 59 59,4 64 år og eldre (n=90) 58 58,3 Uenig (n=88) 44 43,5 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=44) 53 53,5 Ingen signifikant forskjell Enig (n=200) Total (n=338) 60 60,

27 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Standardiserte gjennomsnitt Antall Snitt Helsetjenester ,52 Eldreomsorg ,44 Barnehagetilbud ,2 Skole og SFO ,9 Byggesaksbehandling ,07 Økonomisk styring ,5 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helsetjenester Eldreomsorg Barnehagetilbud Skole og SFO Byggesaksbehandling Økonomisk styring Kjønn Mann Kvinne Alder 5-25 år Generell holdning til år år år år og eldre Uenig Nøytral Enig Total Signifikant høyere Signifikant lavere

28 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Mye dårligere 20 6 % 6 % Dårligere 30 9 % 9 % Som før % 29 % Bedre % 39 % Mye bedre 48 4 % 4 % Vet ikke 2 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mye dårligere Dårligere Som før Bedre Mye bedre Vet ikke Valid N Kjønn Mann 5% 9% 29% 39% 6% 2% (n=75) Kvinne 6% 7% 30% 40% % 5% (n=76) Alder 5-25 år 8% 5% 30% 36% 4% 8% (n=53) Generell holdning til år 4% 7% 20% 49% 6% 4% (n=55) 4-50 år 5% 6% 24% 44% 8% 3% (n=62) 5-63 år 7% 0% 29% 36% 7% % (n=83) 64 år og eldre 3% 6% 37% 36% 3% 4% (n=97) Uenig 6% 20% 33% 23% 2% 5% (n=93) Nøytral 0% 7% 43% 33% 4% 2% (n=46) Enig 2% % 24% 48% 2% 2% (n=205) Total 6% 9% 29% 39% 4% 3% (n=35) Signifikant høyere Signifikant lavere

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

U - -- 1 i Monatt ' &L{i Uti

U - -- 1 i Monatt ' &L{i Uti E Dokid: 15002703 (11/1241'54)?. I E :fé{ [E)ERS9KELS _ - _ åå DCJNNA KONWIUNE Rose Gunn Åkerøy 'år Sentraladminislrrmjonen _ Fra: Tore A. Westin U - -- 1 i Monatt ' &L{i Uti Sendt: 6. mai 201514:08 7

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Kommunesammenslåing i Salten sett fra bedriftslederne i de største bedriftene. Erlend Bullvåg UIN 07.05.2015

Kommunesammenslåing i Salten sett fra bedriftslederne i de største bedriftene. Erlend Bullvåg UIN 07.05.2015 2015 Kommunesammenslåing i Salten sett fra bedriftslederne i de største bedriftene Erlend Bullvåg UIN 07.05.2015 Næringslivet i Salten om kommunereformen En rapport utarbeidet for BRUS mai 2015. Denne

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Eidskog. - Kommunesammenslåing

Eidskog. - Kommunesammenslåing Eidskog - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing Sør-Odal - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN?

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? INNHOLD Hva har vi gjort? Spørreundersøkelse Åpne spørsmål Intervju UVIS analyse Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN Gutter er marginalt dominerende Ungdomsskoletrinn

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

Presentasjon - Gruppearbeid

Presentasjon - Gruppearbeid Presentasjon - Gruppearbeid Kommunereformen i Skaun folkemøter mars 2015 Presentasjon gruppearbeid mars 2015 1 Gruppeoppgaver Skaun kommune inviterte til 3 folkemøter hvor tema var kommunereformen. 02.03.15

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Resultater på sonenivå

Resultater på sonenivå Resultater på sonenivå Dokumentet viser svarfordeling på undersøkelsens spørsmål, fordelt på sone. Det vises til hovedrapport (eventuelt sammendrag for den enkelte ) for informasjon om utvalg og feilmarginer.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015

INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015 INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015 AGENDA 19.5 Informasjon fra møtet i styringsgruppen 13.5 Ta opp tråden fra forrige møte: Kommentarer/spørsmål til

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark Oppsummering interkommunalt samarbeid Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark 1 Kort om undersøkelsen Ved hjelp av det internettbaserte spørre- og rapporteringssystemet SurveyXact er det gjennomført

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Kommunesammenslåing og konsekvenser

Kommunesammenslåing og konsekvenser Kommunesammenslåing og konsekvenser Foredrag Kommunekonferansen - Politikk og Plan 31.1.2014 B Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk Framtidas kommunestruktur Nasjonalt prosjekt i regi av KRD og KS fra 2003

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549 i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn 68 % mener Sør-Fron burde slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004 MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET ALLE N=11277 50 (49) [] 1 Små, middels bundne k. N=5 40 (37) [42] 2 Små, middels bundne k. N=2 42 (42) [45] 3 Små, middels bundne k. N=3 35 (38) [45] 4 Små, høye

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer