Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:"

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Dato: Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 350 personer over 5 år fra Alstahaug kommune. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført april 205 FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 350, vil feilmarginene variere fra 3, prosentpoeng ved en 0/90-fordeling til 5,2 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. SIGNIFIKANSTESTING Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er 5-25 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. Trondheim Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard

2 Oppsummering 58 prosent av respondentene er enig med målsetningen i om å redusere antall kommuner i landet, og 26 prosent er uenig. 3 prosent har svart midt på skalaen. En større andel menn har svart at de er helt enig i målsetningen med sammenlignet med kvinner. De yngste innbyggerne er minst enig i målsetningen om å redusere antall kommuner. Omtrent to av tre av innbyggerne ønsker en sammenslåing med en eller flere av nabokommunene. 23 prosent ønsker å være organisert som i dag og sju prosent mener at hele regionen bør bli en kommune. En større andel av de yngste innbyggerne ønsker å være organisert som i dag, sammenlignet med de som er eldre. Blant de som ønsker sammenslåing med en eller flere av nabokommunene ønsker 88 prosent å slå seg sammen med Leirfjord, 82 prosent med Dønna, 82 prosent med Herøy og ti prosent med Vefsn. De som ønsker at kommunen skal være organisert som i dag ble spurt om hvilken eller hvilke kommuner Alstahaug bør slå seg sammen med dersom kommunen blir tvunget til sammenslåing. Blant disse har 63 prosent svart sammenslåing med Leirfjord, 42 prosent med Dønna og 38 prosent Herøy. Ni prosent har svart vet ikke. Respondentene fikk videre spørsmål om hvordan de tror innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i en eventuell ny kommune. 35 prosent tror innflytelsen blir bedre, 46 prosent har svart midt på skalaen, mens 5 prosent tror innflytelsen blir dårligere. Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. Nav er et eksempel på en tjeneste skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Innbyggerne ble spurt om det er andre tjenester de mener bør finne sted på dette kontoret, og 39 prosent har svart ja. På åpne kommentarer er det tjenester som blant annet helsetjenester, skatteetat, politi, teknisk etat og barnevern som går igjen. Videre er respondentene bedt om å vurdere hvordan de tror kommunen vil løse ulike sentrale oppgaver dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Helsetjenester: 46 prosent tror helsetjenestene vil bli bedre dersom kommunesammenslåingen skulle bli en realitet og 38 prosent har svart midt på skalaen. 4 prosent tror disse tjenestene vil bli dårligere. Eldreomsorg: 43 prosent tror eldreomsorgen vil bli bedre ved en kommunesammenslåing og 39 prosent har svart midt på skalaen. 7 prosent tror eldreomsorgen vil bli dårligere. Innbygger i alderen år tror i større grad enn innbyggere i andre aldersgrupper at eldreomsorgen vil bli bedre. Barnehagetilbudet: 47 prosent av respondentene har svart at de tror barnehagetilbudet vil forbli uendret ved en kommunesammenslåing. 37 prosent tror tilbudet vil bli bedre og 3 prosent at det vil bli dårligere. Skole og SFO: 4 prosent tror løsningene for skole og SFO vil forbli uendret ved en eventuell kommunesammenslåing. 37 prosent tror løsningene vil bli bedre og 9 prosent tror det vil bli dårligere. Byggesaksbehandling: 44 prosent tror en eventuell ny kommune vil løse byggesaksbehandling på en bedre måte. 3 prosent har svart midt på treet, mens 8 prosent tror dette vil løses på en dårligere måte. Økonomisk styring: omtrent halvparten tror en kommunesammenslåing vil gi bedre økonomisk styring, og 29 prosent har svart midt på skalaen. Omtrent to av ti tror den økonomiske styringen vil bli dårligere. En større andel av innbyggerne i alderen år tror den økonomiske styringen vil bli bedre sammenlignet med innbyggere i andre aldersgrupper. Innbyggerne ble videre spurt om i hvilken grad de tror en eventuelt ny sammenslått kommune vil klare rollen som samfunnsutvikler i forhold til den gamle kommunen. Over halvparten tror en eventuell ny kommune vil

3 klare denne rollen bedre, mens 29 prosent tror dette vil være som før. 5 prosent tror en ny kommune vil klare denne rollen på en dårligere måte. Innbyggerne har også blitt bedt om å vurdere hvor viktig det er for dem at ulike hensyn vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. Kvinner synes jevnt over at alle punktene er viktigere enn hva menn gjør. Avstand til offentlige tjenestetilbud: Dette punktet er svært viktig for mange av innbyggerne. 62 prosent mener dette er viktig, 20 prosent har svart midt på skalaen og kun seks prosent har svart at dette ikke er viktig. Avstand til rådhuset/kommunehuset: Når det gjelder betydningen av avstandene til rådhuset/kommunehuset er det 30 prosent som mener denne avstanden er viktig eller svært viktig. 30 prosent synes ikke dette er viktig og 38 prosent har svart midt på skalaen. Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen: 65 prosent mener fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen er viktig eller svært viktig. En av ti har svart at dette er lite eller ikke viktig. Utvikling i alle deler av kommunen: Dette er det punktet er viktig for mange. Omtrent sju av ti mener utvikling i alle deler av kommunen bør vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing, men kun seks prosent mener dette er lite eller ikke viktig.

4 Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt til orde for en storstilt kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Helt uenig 39 % % Noe uenig 54 5 % 5 % Både og/nøytral 46 3 % 3 % Noe enig % 30 % Helt enig % 28 % IKKE LES Vet ikke 6 2 % 2 % Total % Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt til orde for en storstilt kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helt uenig Noe uenig Både og/nøytral Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann % 3% % 30% 33% 3% (n=76) Kvinne % 8% 5% 3% 24% % (n=76) Alder 5-25 år 9% 7% 27% 23% 8% 6% (n=52) Generell holdning til år 4% 20% 6% 27% 33% 0% (n=55) 4-50 år % 3% 0% 37% 27% 2% (n=62) 5-63 år 9% 4% 9% 29% 36% % (n=85) 64 år og eldre 3% 5% 0% 3% 30% % (n=98) Uenig 42% 58% 0% 0% 0% 0% (n=93) Nøytral 0% 0% 00% 0% 0% 0% (n=46) Enig 0% 0% 0% 5% 49% 0% (n=204) Total % 5% 3% 30% 28% 2% (n=349) Signifikant høyere Signifikant lavere

5 Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt til orde for en storstilt kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Standardiserte gjennomsnitt Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=70) 65 65,5 Kvinne (n=74) 59 59,5 Alder 5-25 år (n=49) 46 46,4 Generell holdning til år (n=55) 66 65, år (n=6) 65 65, 5-63 år (n=83) år og eldre (n=96) 62 62,2 Uenig (n=93) 5 4,5 Nøytral (n=46) Signifikant høyere Signifikant lavere Enig (n=205) 87 87, Total (n=344) 62 62,

6 Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? 0% 20% 40% 60% 80% Frekvens Prosent Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene % 66 % Hele regionen bør bli en kommune 23 7 % 7 % Være organisert som i dag % 23 % Vet ikke/ingen mening 6 5 % 5 % Total % Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Hele regionen bør bli en kommune Være organisert som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N Kjønn Mann 64% 0% 20% 6% (n=76) Kvinne 69% 3% 25% 3% (n=75) Alder 5-25 år 38% 2% 58% 2% (n=52) Generell holdning til år 64% 3% 8% 5% (n=55) 4-50 år 77% 7% 3% 3% (n=6) 5-63 år 7% 8% 7% 4% (n=83) 64 år og eldre 73% 4% 7% 6% (n=96) Uenig 35% % 57% 6% (n=93) Nøytral 49% 6% 36% 9% (n=47) Enig 85% 9% 3% 2% (n=205) Total 66% 7% 23% 5% (n=35) Signifikant høyere Signifikant lavere

7 Spørsmål : Hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. 0 % 50 % 00 % Frekvens Prosent Dønna % 82 % 82 % Herøy % 82 % 82 % Leirfjord % 88 % 88 % Rødøy 2 % % % Træna 5 2 % 2 % 2 % Vefsn 23 0 % 0 % 0 % Grane 3 % % % Hattfjelldal 2 % % % Hemnes 0 0 % 0 % 0 % Nesna 2 % % % Andre noter 9 4 % 4 % 4 % Vet ikke 5 2 % 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Træna Vefsn Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Andre noter Vet ikke Valid N Kjønn Mann 79% 79% 88% 0% 3% 3% 2% % 0% 2% 6% 2%(n=2) Kvinne 85% 86% 88% 2% 2% 6% % % 0% 0% % 2%(n=2) Alder 5-25 år 75% 80% 85% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 0% (n=20) Generell holdning til år 86% 86% 9% 0% 3% 9% 0% 0% 0% 3% 6% 6% (n=35) 4-50 år 85% 89% 94% 2% 4% 3% 2% 2% 0% 0% 4% 0% (n=47) 5-63 år 80% 8% 86% 0% 2% 5% 0% 2% 0% 2% 3% 2% (n=59) 64 år og eldre 84% 8% 87% % 0% 0% % 0% 0% 0% 3% % (n=70) Uenig 73% 70% 82% 0% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% (n=33) Nøytral 83% 83% 83% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 0% (n=23) Enig 85% 85% 90% % 2% % % % 0% % 5% 3%(n=75) Total 82% 82% 88% % 2% 0% % % 0% % 4% 2%(n=233) Signifikant høyere Signifikant lavere

8 Spørsmål : Hvis din kommune ble tvunget til sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. 0 % 50 % 00 % Frekvens Prosent Dønna % 42 % 42 % Herøy % 38 % 38 % Leirfjord % 63 % 63 % Rødøy 0 0 % 0 % 0 % Træna % % % Vefsn 3 4 % 4 % 4 % Grane 0 0 % 0 % 0 % Hattfjelldal 0 0 % 0 % 0 % Hemnes 0 0 % 0 % 0 % Nesna 0 0 % 0 % 0 % Andre noter 0 3 % 3 % 3 % Vet ikke 7 9 % 9 % 9 % Total % Spørsmål : Hvis din kommune ble tvunget til sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Træna Vefsn Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Andre noter Vet ikke Valid N Kjønn Mann 47% 42% 53% 0% 3% 8% 0% 0% 0% 0% 4% 4% (n=36) Kvinne 37% 37% 72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% (n=43) Alder 5-25 år 40% 27% 63% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (n=30) Generell holdning til år 50% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% (n=0) 4-50 år 50% 38% 63% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% (n=8) 5-63 år 36% 50% 79% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 7% 0% (n=4) 64 år og eldre 44% 44% 63% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 9% (n=6) Uenig 49% 45% 66% 0% 2% 4% 0% 0% 0% 0% % 8% (n=53) Nøytral 35% 24% 53% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 2% 8% (n=7) Enig 4% 43% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 0% (n=7) Total 42% 38% 63% 0% % 4% 0% 0% 0% 0% 3% 9% (n=79) Signifikant høyere Signifikant lavere

9 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Mye dårligere 8 5 % 5 % % 0 % % 46 % % 23 % 5 Mye bedre 4 2 % 2 % IKKE LES Vet ikke 4 4 % 4 % Total % Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mye dårligere Mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 0% 43% 23% 4% 3% (n=75) Kvinne 5% 0% 47% 24% 9% 5% (n=76) Alder 5-25 år 4% 5% 53% % % 6% (n=53) Generell holdning til år 4% 5% 45% 24% 3% 0% (n=55) 4-50 år 7% 8% 44% 25% 0% 7% (n=6) 5-63 år 5% 0% 40% 24% 20% % (n=83) 64 år og eldre 5% 6% 48% 30% 5% 5% (n=96) Uenig 3% 23% 37% 2% % 5% (n=93) Nøytral 6% 3% 55% 9% 2% 4% (n=47) Enig % 3% 48% 30% 4% 3% (n=204) Total 5% 0% 46% 23% 2% 4% (n=35) Signifikant høyere Signifikant lavere

10 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. Standardiserte gjennomsnitt Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=70) 58 57,8 Kvinne (n=66) 56 55,9 Alder 5-25 år (n=49) 52 52,3 Generell holdning til år (n=55) 57 56, år (n=57) 56 55, år (n=82) 6 6, 64 år og eldre (n=92) 56 56,2 Uenig (n=88) 46 45,9 Nøytral (n=44) 49 49, Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=98) 63 63,3 Total (n=336) 57 56,

11 Spørsmål : Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Ja, notér % 39 % Nei % 30 % Vet ikke 08 3 % 3 % Total % Spørsmål : Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja, notér Nei Vet ikke Valid N Kjønn Mann 34% 35% 3% (n=75) Kvinne 44% 25% 3% (n=75) Alder 5-25 år 8% 37% 56% (n=52) Generell holdning til år 22% 42% 36% (n=55) 4-50 år 52% 2% 27% (n=62) 5-63 år 54% 25% 2% (n=84) 64 år og eldre 44% 3% 25% (n=96) Uenig 39% 27% 34% (n=93) Nøytral 27% 38% 36% (n=45) Enig 4% 30% 29% (n=205) Total 39% 30% 3% (n=350) Signifikant høyere Signifikant lavere

12 Spørsmål : Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? Åpne kommentarer: Alle etatene Alle kommunale funksjoner bør beholdes i hvert enkelt kommunesenter Alle representert Barnevern, blåkors Barnevern, undervisningsetaten. Barnevernstjeneste, ppt Beholde helsetjenestene Bilservicestasjon Brannvesen, administrasjon Byggesaksbehandling Byggesakskontor Byggesakskontor, buss og båt Bygningsmyndigheter, skatteetaten De bør inneholde alle de de har nå De fleste kommunale/offentlige tjenester bør være der De som har mye publikumstrafikk. Eks: byggesaksbehandling En del av kommune-administrasjonen som kan svare på de fleste spørsmålene. Bør være folk fra En teknisk etat. Et kontor for generelle oppgaver i kommunen Et servicekontor hvor man får informasjon om hvordan man får gjort alt Fiskerirettleder Folkeregisteret Generelle kommunale tjenester, næringskontor for landbruk og annen næring. Helse (lege), lønnstjenester, bygg Helse og skoletjenester Helse og sosialseksjonen Helse, kommunikasjon, Helse, sosial, teknisk, skole Helsesenteret og sykehus, og kommunesenter Helsetilbud Helsetjeneste, undervisning, polititjenester, eldreomsorg Helsetjenester Helsetjenester og helsestasjoner Helsetjenester, politi, banktjenester Hjemmesykepleien, brukskontor, skattekontor Informasjon tilgjengelig om ulike tjenester. Enkel saksbehandling. Informasjonstjeneste Ja f.eks. helse, skolevesen Kommunale tjenester, generelt - noe ala slik det er i dag Kommunale tjenester Kommunale tjenester innenfor barnevern, psykisk helse, helsesøster, generell kommunal forvaltning, skole og Kommunale tjenester (byggesaksbehandling etc.) Kommunalt servicekontor Kommune helsetjenester Kontor for lokalt politi Krisesenter, husmorvikar Landbrukskontor, samferdsel Frekvens 2 2 3

13 Landbrukstjenester og barnevernstjenester Lege kommunale kontor Lege, bank post Lege, hjemmehjelp Lege, tannlege Lege,brann,barnevern Legekontor Legekontor, lensmann Legetjenester, teknisk etat Legetjenester Lensmannsetaten Lensmannsetaten, legekontor Lensmannskontor Lensmannskontor eller politi Ligningskontor Ligningskontor, skatteetat Ligningskontoret, kommunale tjenester Likningskontor, politi, Mottak av søknader til forskjellige kommunale tjenester, veiledning om hvor man kan finne tilgang til tjenester Naturvern Nav og politi, skolekontor Nye ledere, Næringskontor, eller næringskonsulent, førstelinjetjeneste Nødvendige servicebehov. Offentlig lege, næringsutviklingsenhet Plan og bygningsetat, skjønner ikke behovet for nav i hver kommune Plan og teknisk etat Pleie og omsorg Politi Politi, barnevernetaten, hjemmetjenesten, skole Politi, café, en bra venterom, postkontor, dagligvare Politi, kommuneadministrasjon, Politi, lensmann, sykehus Politi, skatteetat Politi, skattekontor, lege Ppt (pedagogisk psykologisk tjeneste), barnevern Råd og veiledning, tekniske tjenester Rådgivning. Samme som før Sentralbord, arkivering Skatt og ligningskontoret, Skattevesenet, likningskontor, Skatteetaten Skatteetaten, rådhus Skattekontor, trygdekontor Skattekontoret, Skoleadministrasjon, kommuneadministrasjon, barnevern, ligningskontor, skattevesen Skolesektor og helse Skolestrukturen, sykehjemsplasser Sosialkontor, skolekontor og helsevesen Sosialkontoret, tekniske etaten Sånn som i dag

14 Tannlege, skattekontor, Tannlege/lege, sosialkontor Teknisk avdeling, helsetilbud. Teknisk etat Teknisk etat, alt som har med byggesaker å gjøre Teknisk etat, bygg og slike ting, landbruk, fiskeri Teknisk etat, doktor og tannlege Teknisk etat, eiendomsetat, regnskap. Teknisk etat, sosialkontor, skolekontor Teknisk, skole, kommunale funksjoner. Tekniske spørsmål og slikt Tekniske tjenester når man skal få søke om å få bygge hus, skole og barnehage, søking av hjemmehjelp Tekniske tjenester, flere som er i dag bør opprettholder, helse og sosiale tjenester Tekniske tjenester (rørlegger, elektrikere) Trafikk, veivesen, politi, helse og omsorg, kulturtilbud, bibliotek Trygdekontor, arbeidskontor, alt Trygdekontor, legesenter, administrasjon. Trygdekontor, skattekontor Ungdomstjeneste Vedlikehold 3 36

15 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 8 5 % 5 % % 9 % % 38 % % 35 % 5 mye bedre 39 % % IKKE LES Vet ikke 5 % % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 3% 0% 38% 34% 3% 2% (n=75) Kvinne 7% 9% 38% 36% 0% % (n=74) Alder 5-25 år % 2% 25% 30% % 2% (n=53) Generell holdning til år 4% 9% 3% 36% 20% 0% (n=55) 4-50 år 5% % 33% 34% 3% 3% (n=6) 5-63 år 5% 7% 35% 44% 0% 0% (n=84) 64 år og eldre 3% 5% 54% 30% 6% 2% (n=98) Uenig % 26% 39% 2% 2% % (n=93) Nøytral % % 45% 34% 0% 0% (n=47) Enig % % 35% 46% 3% 2% (n=203) Total 5% 9% 38% 35% % % (n=350) Signifikant høyere Signifikant lavere

16 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=7) 6 6 Kvinne (n=74) 58 58, Alder 5-25 år (n=52) 52 52, Generell holdning til år (n=55) 66 65, år (n=60) 60 59, år (n=84) år og eldre (n=95) 58 57,7 Uenig (n=93) 47 47,2 Nøytral (n=46) 5 5 Signifikant høyere Signifikant lavere Enig (n=200) 67 67,4 Total (n=345) 60 59,

17 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent mye dårligere 22 6 % 6 % 2 39 % % % 39 % % 33 % 5 mye bedre 36 0 % 0 % IKKE LES Vet ikke 3 % % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 3% 4% 36% 33% 2% 2% (n=74) Kvinne 9% 9% 42% 32% 9% 0% (n=75) Alder 5-25 år % 3% 34% 28% 3% 0% (n=53) Generell holdning til år 2% 5% 29% 45% 8% 2% (n=56) 4-50 år 8% 5% 44% 23% 0% 0% (n=6) 5-63 år 6% 5% 39% 40% % 0% (n=83) 64 år og eldre 6% 6% 42% 29% 4% 2% (n=97) Uenig 2% 23% 43% 3% 7% 2% (n=94) Nøytral 3% 5% 36% 32% 4% 0% (n=47) Enig 2% 4% 37% 43% 3% 0% (n=204) Total 6% % 39% 33% 0% % (n=350) Signifikant høyere Signifikant lavere

18 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=72) 59 59,3 Kvinne (n=75) 56 55,6 Alder 5-25 år (n=53) 55 55, Generell holdning til år (n=54) 68 68, år (n=62) 53 53, år (n=84) 6 60,9 64 år og eldre (n=95) 52 52,3 Uenig (n=92) 45 44,6 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=46) 50 50,5 Ingen signifikant forskjell Enig (n=203) 65 65,4 Total (n=347) 57 57,

19 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagetilbud 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent mye dårligere 4 4 % 4 % % 9 % % 47 % % 28 % 5 mye bedre 30 9 % 9 % IKKE LES Vet ikke 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagetilbud Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 0% 46% 29% 0% 3% (n=75) Kvinne 6% 9% 47% 28% 7% 3% (n=75) Alder 5-25 år 8% 7% 38% 28% 6% 4% (n=53) Generell holdning til år 5% 9% 38% 25% 22% 0% (n=55) 4-50 år 5% 5% 58% 26% 6% 0% (n=62) 5-63 år 5% 8% 45% 32% 0% 0% (n=84) 64 år og eldre % 8% 5% 29% 2% 9% (n=97) Uenig 6% 8% 46% 6% 9% 5% (n=94) Nøytral % 7% 39% 28% 2% 2% (n=46) Enig % 3% 49% 34% 0% 2% (n=205) Total 4% 9% 47% 28% 9% 3% (n=349) Signifikant høyere Signifikant lavere

20 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagetilbud Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=69) Kvinne (n=70) 55 55,4 Alder 5-25 år (n=50) 53 52,8 Generell holdning til år (n=55) 63 62, år (n=62) 56 55, år (n=84) 58 58,2 64 år og eldre (n=88) 56 56,3 Uenig (n=89) 50 50,5 Nøytral (n=45) 48 48,3 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=200) 62 62,2 Total (n=339) 57 57,

21 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent mye dårligere 2 6 % 6 % % 3 % % 4 % % 26 % 5 mye bedre 37 % % IKKE LES Vet ikke 2 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 4% 5% 39% 27% 3% 2% (n=75) Kvinne 7% 0% 43% 25% 9% 5% (n=75) Alder 5-25 år 9% 9% 42% 7% 3% 0% (n=53) Generell holdning til år 4% 3% 33% 27% 24% 0% (n=55) 4-50 år 5% 3% 5% 25% 7% 0% (n=6) 5-63 år 0% 8% 36% 37% 7% % (n=83) 64 år og eldre 3% 3% 45% 2% 7% % (n=96) Uenig 3% 27% 37% 9% 8% 8% (n=93) Nøytral 9% 3% 46% 28% 2% 2% (n=46) Enig 2% 6% 43% 33% 4% % (n=204) Total 6% 3% 4% 26% % 3% (n=350) Signifikant høyere Signifikant lavere

22 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=72) 57 57,2 Kvinne (n=66) 55 54,6 Alder 5-25 år (n=53) 5 5,5 Generell holdning til år (n=55) år (n=62) 54 53, år (n=83) 56 56, 64 år og eldre (n=86) 55 54,9 Uenig (n=87) Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=45) 5 50,6 Ingen signifikant forskjell Enig (n=202) 63 62,9 Total (n=338) 56 55,

23 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 7 5 % 5 % % 3 % % 3 % % 30 % 5 mye bedre 48 4 % 4 % IKKE LES Vet ikke 24 7 % 7 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 4% 32% 25% 8% 5% (n=75) Kvinne 4% 3% 3% 35% 9% 9% (n=75) Alder 5-25 år 4% 2% 36% 28% 9% 2% (n=53) Generell holdning til år 4% 9% 3% 27% 24% 5% (n=55) 4-50 år 8% 6% 33% 32% % 0% (n=63) 5-63 år 4% 4% 29% 35% 6% 2% (n=83) 64 år og eldre 6% 5% 3% 26% 0% 2% (n=98) Uenig % 25% 28% 20% 6% 0% (n=93) Nøytral 2% 8% 44% 22% 4% 9% (n=45) Enig 2% 7% 30% 36% 9% 5% (n=205) Total 5% 3% 3% 30% 4% 7% (n=350) Signifikant høyere Signifikant lavere

24 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=66) 59 59,4 Kvinne (n=60) 59 58,8 Alder 5-25 år (n=52) Generell holdning til år (n=52) 66 66, 4-50 år (n=56) 59 59, år (n=8) 6 60,9 64 år og eldre (n=85) 55 55,3 Uenig (n=85) 47 46,9 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=42) 53 52,7 Ingen signifikant forskjell Enig (n=94) 66 66,3 Total (n=326) 59 59,

25 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 22 6 % 6 % % 2 % % 29 % % 34 % 5 mye bedre 52 5 % 5 % IKKE LES Vet ikke 2 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 5% 3% 26% 35% 9% 2% (n=75) Kvinne 7% 2% 32% 34% 0% 4% (n=74) Alder 5-25 år % 2% 28% 28% 9% 2% (n=53) Generell holdning til år 2% 9% 20% 42% 27% 0% (n=55) 4-50 år 8% 8% 24% 42% 5% 3% (n=62) 5-63 år 0% % 25% 40% 3% % (n=83) 64 år og eldre 3% 3% 40% 24% 2% 7% (n=98) Uenig 6% 22% 32% 7% 6% 6% (n=93) Nøytral 2% 22% 33% 37% 2% 4% (n=46) Enig 2% 6% 26% 42% 2% 2% (n=205) Total 6% 2% 29% 34% 5% 3% (n=35) Signifikant høyere Signifikant lavere

26 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=7) Kvinne (n=68) 57 57,3 Alder 5-25 år (n=52) 5 50,8 Generell holdning til år (n=55) 7 70, år (n=59) 62 62, 5-63 år (n=82) 59 59,4 64 år og eldre (n=90) 58 58,3 Uenig (n=88) 44 43,5 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=44) 53 53,5 Ingen signifikant forskjell Enig (n=200) Total (n=338) 60 60,

27 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Standardiserte gjennomsnitt Antall Snitt Helsetjenester ,52 Eldreomsorg ,44 Barnehagetilbud ,2 Skole og SFO ,9 Byggesaksbehandling ,07 Økonomisk styring ,5 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helsetjenester Eldreomsorg Barnehagetilbud Skole og SFO Byggesaksbehandling Økonomisk styring Kjønn Mann Kvinne Alder 5-25 år Generell holdning til år år år år og eldre Uenig Nøytral Enig Total Signifikant høyere Signifikant lavere

28 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Mye dårligere 20 6 % 6 % Dårligere 30 9 % 9 % Som før % 29 % Bedre % 39 % Mye bedre 48 4 % 4 % Vet ikke 2 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mye dårligere Dårligere Som før Bedre Mye bedre Vet ikke Valid N Kjønn Mann 5% 9% 29% 39% 6% 2% (n=75) Kvinne 6% 7% 30% 40% % 5% (n=76) Alder 5-25 år 8% 5% 30% 36% 4% 8% (n=53) Generell holdning til år 4% 7% 20% 49% 6% 4% (n=55) 4-50 år 5% 6% 24% 44% 8% 3% (n=62) 5-63 år 7% 0% 29% 36% 7% % (n=83) 64 år og eldre 3% 6% 37% 36% 3% 4% (n=97) Uenig 6% 20% 33% 23% 2% 5% (n=93) Nøytral 0% 7% 43% 33% 4% 2% (n=46) Enig 2% % 24% 48% 2% 2% (n=205) Total 6% 9% 29% 39% 4% 3% (n=35) Signifikant høyere Signifikant lavere

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og Kortfattet utredning av kommunene og samarbeidet i Østre Agder, status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Østre Agder Østre Agder er et samarbeidsorgan for de 8 kommunene i østre del av Agder;

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer