Fylkesmannen i Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Oppland"

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Fylkesmannen i Oppland Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 700 personer fra Hedmark og Oppland, 350 fra Hedmark og 350 fra Oppland. Respondentene er mellom 8-34 år. Fasttelefonutvalget trekkes fra DM-husets abonnementsdatabase, mobilnumre trekkes tilfeldig fra nummerseriene til Post- og Teletilsynet. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført i mai 05. Dato: FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 700 personer, vil feilmarginene variere fra, prosentpoeng ved en 0/90-fordeling til 3,7 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. SIGNIFIKANSTESTING Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om kvenner svarer annerledes enn menn, og om de som bor i Gjøvikregionen svarer annerledes enn de som ikke bor i Gjøvikregionen. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. Vekting Undersøkelsen er vektet, hver flylker er vektet for kjønn og alder. Trondheim Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard

2 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann % Kvinne 86 4 % Total 700 FORDELING (prosent) 0 % 0 % 40 % 60 % 80 % Alder Frekvens Prosent 0 år eller yngre 56 % -3år 69 4 % 4-7 år 76 5 % 8-34 år 99 8 % Total % 0 % 0 % 30 % Regioner Innlandet Frekvens Prosent Gjøvikregionen 4 0 % Valdresregionen 3 % Hadelandregionen 3 4 % Hamarregionen 70 4 % Lillehammerregionene 93 3 % Elverumregionen 88 3 % Nord-Østerdal 4 3 % Nord-Gudbrandsdal 58 8 % Sør-Østerdal 68 0 % Total % 0 % 0 % 30 % Utdanning Frekvens Prosent Grunnskole 64 9 % Videregående skole % Universitet/høyskole (lavere nivå) 86 7 % Universitet/høyskole (høyere nivå) 99 4 % Total % 0 % 40 % 60 % Yrkesstatus Frekvens Prosent Heltidsansatt 3 46 % Deltidsansatt 78 % Student 3 % Annet 78 % Total % 0 % 0 % 30 % 40 % 50 %

3 Om utvalget Frekvens Prosent 00 eller mindre 76 6 % % % % % 00 eller mer 75 5 % Total % 5 % 0 % 5 % 0 % 5 % Holdning til kommunesammenslåing Frekvens Prosent For % Mot % Vet ikke 8 6 % Total % 0 % 0 % 30 % 40 %

4 Spørsmål : Din kommune er nå inne i en prosess for å vurdere om den bør bli del av ev en ny, større kommune. Er du for eller mot at kommunen slår seg sammen med andre? 0% 0% 0% 30% 40% Frekvens Prosent For % 38 % Mot % 37 % Vet ikke 79 6 % 6 % Total % Spørsmål : Din kommune er nå inne i en prosess for å vurdere om den bør bli del av ev en ny, større kommune. Er du for eller mot at kommunen slår seg sammen med andre? Brutt ned på bakgrunnsvariabler For Mot Vet ikke Valid N Kjønn Mann 39% 35% 6% (n=365) Kvinne 36% 39% 5% (n=335) Alder 0 år eller yngre 3% 44% 33% (n=9) -3år 37% 43% 0% (n=38) 4-7 år 35% 40% 5% (n=73) 8-34 år 47% 8% 5% (n=6) Regioner Gjøvikregionen 40% 33% 8% (n=4) Valdresregionen 38% 48% 4% (n=) Hadelandregionen 45% 9% 35% (n=3) Hamarregionen 34% 4% 4% (n=7) Lillehammerregionene 6% 45% 8% (n=95) Elverumregionen 33% 33% 34% (n=85) Nord-Østerdal 7% 50% 3% (n=) Nord-Gudbrandsdal 48% 3% 0% (n=56) Sør-Østerdal 57% 6% 7% (n=70) Utdanning Grunnskole 7% 4% 3% (n=59) Videregående skole 34% 38% 9% (n=39) Universitet/høyskole (lavere nivå) 40% 37% 3% (n=98) Universitet/høyskole (høyere nivå) 48% 3% % (n=) Yrkesstatus Heltidsansatt 4% 38% % (n=346) Deltidsansatt 4% 34% 4% (n=79) Student 33% 37% 9% (n=98) Annet 3% 35% 35% (n=75) 00 eller mindre 34% 44% % (n=68) % 34% 33% (n=85) % 36% % (n=0) % 8% 5% (n=80) % 5% 5% (n=89) 00 eller mer 53% 8% 9% (n=78) Total 38% 37% 6% (n=700) Signifikant høyere Signifikant lavere

5 Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...: enklere å vinne framtidas kamp om dyktige fagfolk (Kun de som er for kommunesammenslåing) 0% 0% 0% 30% 40% Frekvens Prosent = helt uenig 7 3 % 3 % 3 5 % 5 % % 3 % % 35 % 5= Helt enig 8 3 % 3 % IKKE LES Vet ikke 9 3 % 3 % Total % Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...: enklere å vinne framtidas kamp om dyktige fagfolk (Kun de som er for kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 3% 5% 3% 37% 30% % (n=43) Kvinne % 5% 3% 33% 3% 6% (n=) Alder 0 år eller yngre 0% 3% 8% 4% 8% 0% (n=9) -3år 4% 8% 7% 37% 4% 0% (n=5) 4-7 år 8% 3% 6% 30% 5% 8% (n=6) 8-34 år 0% 4% 9% 37% 37% 3% (n=) Regioner Gjøvikregionen % 5% 8% 35% 30% 0% (n=57) Valdresregionen 0% 0% 0% 63% 5% 3% (n=8) Hadelandregionen 7% 0% 7% 0% 60% 7% (n=5) Hamarregionen % 3% 38% 3% 3% % (n=60) Lillehammerregionene 0% 8% 4% 44% 8% 6% (n=5) Elverumregionen 0% 0% 9% 5% 6% 4% (n=7) Nord-Østerdal 0% 33% 0% 50% 7% 0% (n=6) Nord-Gudbrandsdal 0% 0% % 3% 8% 0% (n=9) Sør-Østerdal 3% 5% 3% 6% 44% 0% (n=39) Utdanning Grunnskole 0% 0% 4% 4% 53% 0% (n=7) Videregående skole 6% 6% 4% 38% 5% % (n=08) Universitet/høyskole (lavere nivå) 0% 6% 0% 44% 4% 6% (n=80) Universitet/høyskole (høyere nivå) % % 6% 4% 45% % (n=58) Yrkesstatus Heltidsansatt 4% 3% % 40% 30% 3% (n=4) Deltidsansatt 0% 6% 8% 30% 4% 3% (n=33) Student % 8% 30% 35% 4% % (n=66) Annet 4% 4% 6% 7% 35% 3% (n=3) 00 eller mindre 0% 9% 36% 7% 7% 0% (n=) % 4% 8% 4% 8% 7% (n=9) % 7% 5% 39% 30% 0% (n=46) % 0% 8% 45% 37% 0% (n=38) % 3% 3% 39% 6% 0% (n=3) 00 eller mer 5% 0% 0% 39% 34% % (n=4) Total 3% 5% 3% 35% 3% 3% (n=64) Signifikant høyere Signifikant lavere

6 Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...: enklere å vinne framtidas kamp om dyktige fagfolk (Kun de som er for kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=40) 7 7,74 Kvinne (n=4) 73 73,34 Alder 0 år eller yngre (n=30) 73 7,5-3år (n=5) 67 67, år (n=55) 67 66, år (n=8) 78 77,5 Regioner Gjøvikregionen (n=56) 7 7,9 Valdresregionen (n=7) 8 80,9 Hadelandregionen (n=3) 84 83,58 Hamarregionen (n=58) 68 68,3 Lillehammerregionene (n=) 78 77,64 Elverumregionen (n=6) 77 77,7 Nord-Østerdal (n=6) 64 63,7 Nord-Gudbrandsdal (n=7) 65 64,84 Sør-Østerdal (n=40) 76 75,74 Utdanning Grunnskole (n=6) 83 83,39 Videregående skole (n=06) 68 68,0 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=75) 73 7,58 Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=57) 77 77,37 Yrkesstatus Heltidsansatt (n=38) 73 73,05 Signifikant lavere Deltidsansatt (n=3) 77 77,8 Student (n=65) 69 68,7 Annet (n=0) 73 7,7 00 eller mindre (n=3) 69 69, (n=6) 68 67, (n=46) 69 68, (n=38) 80 79, (n=8) 74 74,37 00 eller mer (n=39) 76 76,7 Total (n=54) 7 7,

7 Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:mer sannsynlig med god kvalitet på tjenester som barnehage, skole, eldreomsorg mm. (Kun de som er for kommunesammenslåing) 0% 0% 0% 30% 40% Frekvens Prosent = helt uenig 3 5 % 5 % 3 % % % 8 % % 4 % 5= Helt enig % 30 % IKKE LES Vet ikke 4 % % Total % Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:mer sannsynlig med god kvalitet på tjenester som barnehage, skole, eldreomsorg mm. (Kun de som er for kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% % 9% 4% 7% % (n=43) Kvinne 4% % 6% 4% 34% % (n=) Alder 0 år eller yngre 3% 3% 3% 0% 40% 0% (n=30) -3år 8% 0% 4% 33% 4% % (n=5) 4-7 år 5% 7% 4% % 5% 0% (n=60) 8-34 år 4% 5% 4% % 33% % (n=3) Regioner Gjøvikregionen 9% 7% 5% 5% 3% % (n=56) Valdresregionen 0% % 33% % 44% 0% (n=9) Hadelandregionen 8% 8% 5% 3% 38% 0% (n=3) Hamarregionen % % 3% 8% 5% % (n=60) Lillehammerregionene 4% 6% 8% 3% 0% 0% (n=5) Elverumregionen 0% 7% 33% 9% 33% 7% (n=7) Nord-Østerdal 7% 7% 33% 0% 33% 0% (n=6) Nord-Gudbrandsdal 4% 5% % % 39% 0% (n=8) Sør-Østerdal 0% 8% 30% 8% 5% 0% (n=40) Utdanning Grunnskole 0% 6% 3% 3% 50% 0% (n=6) Videregående skole 6% % 8% 6% 8% % (n=09) Universitet/høyskole (lavere nivå) 4% % 37% 3% 3% 3% (n=79) Universitet/høyskole (høyere nivå) 7% 4% 0% 9% 39% % (n=59) Yrkesstatus Heltidsansatt 5% 3% 30% 3% 7% % (n=4) Deltidsansatt 3% 5% % 8% 4% 0% (n=33) Student 8% 8% 9% 33% % % (n=66) Annet 4% 4% % 3% 5% 4% (n=3) 00 eller mindre 9% 9% 30% 6% % 4% (n=3) % 7% % 37% 33% 0% (n=7) % 7% 33% 7% 4% 0% (n=46) % 8% 45% % % 0% (n=38) % 7% 3% 3% 33% 3% (n=30) 00 eller mer % 7% % 9% 7% % (n=4) Total 5% % 8% 4% 30% % (n=63) Signifikant høyere Signifikant lavere

8 Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:mer sannsynlig med god kvalitet på tjenester som barnehage, skole, eldreomsorg mm. (Kun de som er for kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=39) 64 64,5 Kvinne (n=0) 68 67,88 Alder 0 år eller yngre (n=30) 7 70,6-3år (n=50) 64 63, år (n=60) 64 64, år (n=0) 66 66,4 Regioner Gjøvikregionen (n=56) 67 66,88 Valdresregionen (n=8) 74 74,33 Hadelandregionen (n=4) 7 70,75 Hamarregionen (n=58) 66 66,8 Lillehammerregionene (n=5) 6 6,0 Elverumregionen (n=6) 7 7,3 Nord-Østerdal (n=6) 55 54,74 Nord-Gudbrandsdal (n=7) 66 65,5 Sør-Østerdal (n=40) 6 6,45 Utdanning Grunnskole (n=6) 8 8,36 Videregående skole (n=07) 65 65,33 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=78) 6 6,7 Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=57) 68 67,6 Yrkesstatus Heltidsansatt (n=39) 64 63,57 Signifikant lavere Deltidsansatt (n=33) 7 7, Student (n=65) 64 64,09 Annet (n=) 79 78,85 00 eller mindre (n=) 6 6, (n=8) 74 74, (n=46) 68 67, (n=38) 6 6, (n=9) 70 70,09 00 eller mer (n=39) 56 55,54 Total (n=59) 66 65,

9 Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:mer attraktiv for nye bedriftsetableringer (Kun de som er for kommunesammenslåing) 0% 0% 0% 30% 40% Frekvens Prosent = helt uenig 3 % % 6 6 % 6 % % 4 % % 33 % 5= Helt enig % 33 % IKKE LES Vet ikke 7 3 % 3 % Total % Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:mer attraktiv for nye bedriftsetableringer (Kun de som er for kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann % 7% 4% 3% 35% % (n=4) Kvinne % 5% 5% 34% 3% 4% (n=) Alder 0 år eller yngre 3% 3% 40% 7% 7% 0% (n=30) -3år % 6% 5% 43% % % (n=5) 4-7 år 0% 3% 8% 3% 4% 3% (n=60) 8-34 år % 7% 8% 35% 36% 3% (n=) Regioner Gjøvikregionen 0% 4% 6% 3% 3% 5% (n=57) Valdresregionen 0% 0% 38% 5% 38% 0% (n=8) Hadelandregionen 0% 0% 7% 9% 64% 0% (n=4) Hamarregionen 0% 7% 7% 3% 34% 0% (n=59) Lillehammerregionene 0% 0% 0% 40% 8% % (n=5) Elverumregionen 0% 7% 9% 43% % 0% (n=8) Nord-Østerdal 0% 7% 33% 33% 7% 0% (n=6) Nord-Gudbrandsdal 4% 4% 8% 36% 39% 0% (n=8) Sør-Østerdal 5% 3% 6% % 44% 3% (n=39) Utdanning Grunnskole 0% 0% 4% 35% 4% 0% (n=7) Videregående skole % 7% 5% 5% 39% % (n=07) Universitet/høyskole (lavere nivå) 0% 3% 6% 43% 4% 5% (n=80) Universitet/høyskole (høyere nivå) % 0% % 33% 33% % (n=58) Yrkesstatus Heltidsansatt % 9% 5% 3% 3% 3% (n=4) Deltidsansatt 0% 3% % 38% 38% 0% (n=34) Student 3% 5% 9% 35% 6% % (n=65) Annet 0% 0% 7% % 5% 9% (n=3) 00 eller mindre 4% 4% 5% 5% 38% 4% (n=4) % 7% 39% 8% 9% 7% (n=8) % 4% 7% 3% 47% 0% (n=47) % % 8% 3% 39% 0% (n=38) % 3% 3% 45% 7% 4% (n=9) 00 eller mer 3% 8% 0% 38% 33% 0% (n=40) Total % 6% 4% 33% 33% 3% (n=63) Signifikant høyere Signifikant lavere

10 Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:mer attraktiv for nye bedriftsetableringer (Kun de som er for kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=39) 73 73,46 Kvinne (n=6) 73 7,9 Alder 0 år eller yngre (n=30) 67 66,88-3år (n=50) 69 69, år (n=58) 76 76, år (n=8) 75 74,78 Regioner Gjøvikregionen (n=54) 67 67,34 Valdresregionen (n=8) 73 7,64 Hadelandregionen (n=4) 90 90,08 Hamarregionen (n=59) 74 73,8 Lillehammerregionene (n=) 77 77,6 Elverumregionen (n=8) 69 69, Nord-Østerdal (n=6) 64 64,3 Nord-Gudbrandsdal (n=7) 77 76,8 Sør-Østerdal (n=38) 74 73,86 Utdanning Grunnskole (n=6) 80 80,4 Videregående skole (n=06) 74 73,68 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=76) 73 7,6 Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=57) 7 7,6 Yrkesstatus Heltidsansatt (n=37) 7 7,74 Deltidsansatt (n=33) 79 78,8 Student (n=65) 70 69,5 Annet (n=) 85 85,7 Signifikant lavere 00 eller mindre (n=) 73 7, (n=6) 68 67, (n=46) 80 80, (n=38) 75 75, (n=6) 66 65,6 00 eller mer (n=4) 73 7,8 Total (n=56) 73 73,

11 Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:lettere å planlegge nye utbyggingsarealer (Kun de som er for kommunesammenslåing) 0% 0% 0% 30% 40% Frekvens Prosent = helt uenig 9 3 % 3 % 7 0 % 0 % 3 56 % % % 30 % 5= Helt enig 76 9 % 9 % IKKE LES Vet ikke 6 6 % 6 % Total % Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:lettere å planlegge nye utbyggingsarealer (Kun de som er for kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 4% 3% % 9% 9% 5% (n=4) Kvinne 3% 7% % 3% 9% 7% (n=) Alder 0 år eller yngre 3% 7% 38% % 3% 0% (n=9) -3år 6% 8% 3% 33% 0% % (n=5) 4-7 år % % 7% 37% 7% 7% (n=60) 8-34 år 3% % 6% 7% 33% 9% (n=3) Regioner Gjøvikregionen 7% % % 30% 5% 5% (n=56) Valdresregionen 0% 4% 0% 9% 9% 9% (n=7) Hadelandregionen 7% 0% 43% 9% % 0% (n=4) Hamarregionen % 8% 5% 6% 33% 7% (n=6) Lillehammerregionene % % 8% 40% 0% 8% (n=5) Elverumregionen 0% % 6% % 33% 7% (n=7) Nord-Østerdal 7% 7% 0% 0% 50% 7% (n=6) Nord-Gudbrandsdal 0% % 30% 44% 5% 0% (n=7) Sør-Østerdal 0% 0% 5% 8% 4% 5% (n=39) Utdanning Grunnskole 0% 0% 4% 8% 4% 0% (n=7) Videregående skole 4% % 7% 8% 5% 5% (n=07) Universitet/høyskole (lavere nivå) 5% % 9% 3% 8% 5% (n=8) Universitet/høyskole (høyere nivå) % 8% 0% 34% 34% % (n=59) Yrkesstatus Heltidsansatt 4% 3% 0% 7% 30% 6% (n=4) Deltidsansatt 3% 9% % 33% 30% 3% (n=33) Student 5% 8% 9% 33% 3% 3% (n=66) Annet 0% 0% 3% 30% 35% % (n=3) 00 eller mindre 8% 3% % 9% 5% 4% (n=4) % 7% 4% 45% % 0% (n=9) % 3% 3% 46% 6% % (n=46) % % 7% 8% 5% 0% (n=37) % 0% 3% 33% 7% 0% (n=30) 00 eller mer % % % % 37% 5% (n=4) Total 3% 0% % 30% 9% 6% (n=63) Signifikant høyere Signifikant lavere

12 Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:lettere å planlegge nye utbyggingsarealer (Kun de som er for kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=35) 68 67,56 Kvinne (n=) 7 70,64 Alder 0 år eller yngre (n=30) 67 66,97-3år (n=50) 63 63, år (n=56) 7 70, år (n=) 7 7,05 Regioner Gjøvikregionen (n=53) 65 65,3 Valdresregionen (n=6) 74 74,43 Hadelandregionen (n=4) 65 64,55 Hamarregionen (n=56) 7 7,93 Lillehammerregionene (n=3) 63 6,96 Elverumregionen (n=6) 70 70,0 Nord-Østerdal (n=5) 68 68, Nord-Gudbrandsdal (n=7) 66 66, Sør-Østerdal (n=37) 76 75,64 Utdanning Grunnskole (n=6) 76 75,5 Videregående skole (n=03) 65 65,35 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=76) 68 67,86 Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=5) 76 75,6 Yrkesstatus Heltidsansatt (n=33) 68 67,98 Deltidsansatt (n=3) 7 70,86 Student (n=64) 66 66,8 Annet (n=8) 8 8, Signifikant lavere 00 eller mindre (n=) 64 63, (n=8) 70 69, (n=45) 7 7, (n=38) 74 73, (n=8) 63 63, 00 eller mer (n=34) 73 7,67 Total (n=47) 69 68,

13 Spørsmål : En ny og større kommune gir...:større gjennomslagskraft mot andre kommuner, fylkeskommune og staten (Kun de som er for kommunesammenslåing) 0% 0% 40% 60% Frekvens Prosent = helt uenig 3 % % 9 3 % 3 % % 8 % % 33 % 5= Helt enig % 40 % IKKE LES Vet ikke 3 5 % 5 % Total % Spørsmål : En ny og større kommune gir...:større gjennomslagskraft mot andre kommuner, fylkeskommune og staten (Kun de som er for kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 0% 3% 0% 34% 4% % (n=43) Kvinne % 4% 5% 3% 39% 9% (n=) Alder 0 år eller yngre 0% 3% 3% 33% 33% 7% (n=30) -3år 0% 6% % 39% 9% 4% (n=5) 4-7 år 0% 0% 5% 3% 49% 5% (n=59) 8-34 år % 4% 6% 30% 43% 5% (n=) Regioner Gjøvikregionen 3% 5% 4% 38% 38% % (n=58) Valdresregionen 0% 0% 3% 5% 50% 3% (n=8) Hadelandregionen 0% 0% 3% 0% 67% 0% (n=5) Hamarregionen 0% 0% 9% 39% 3% % (n=59) Lillehammerregionene 0% 8% 5% 3% 46% 0% (n=6) Elverumregionen 0% 0% 5% 4% 4% 4% (n=7) Nord-Østerdal 0% 7% 0% 33% 50% 0% (n=6) Nord-Gudbrandsdal 7% 4% 8% 8% 50% 4% (n=8) Sør-Østerdal 0% 5% 8% 5% 33% 0% (n=40) Utdanning Grunnskole % 0% 9% 9% 9% 0% (n=7) Videregående skole 0% 6% 9% 8% 38% 0% (n=09) Universitet/høyskole (lavere nivå) % 0% 4% 40% 43% % (n=8) Universitet/høyskole (høyere nivå) 0% 5% 9% 3% 43% % (n=58) Yrkesstatus Heltidsansatt % 4% 8% 30% 47% % (n=4) Deltidsansatt 0% 6% 5% 7% 36% 5% (n=33) Student 3% 3% 8% 45% 4% 7% (n=67) Annet 0% 0% 3% 3% 50% 5% (n=) 00 eller mindre 0% 0% 3% 33% 46% 8% (n=4) % 7% 9% 8% 46% 0% (n=8) % 0% % 4% 46% % (n=46) % 0% 3% 3% 47% 8% (n=38) % 0% 0% 37% 50% 3% (n=30) 00 eller mer 0% 8% 3% 33% 38% 0% (n=40) Total % 3% 8% 33% 40% 5% (n=64) Signifikant høyere Signifikant lavere

14 Spørsmål : En ny og større kommune gir...:større gjennomslagskraft mot andre kommuner, fylkeskommune og staten (Kun de som er for kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=40) 79 79,07 Kvinne (n=0) 77 76,95 Alder 0 år eller yngre (n=8) 76 75,88-3år (n=49) 75 74, år (n=56) 84 83, år (n=7) 78 77,53 Regioner Gjøvikregionen (n=56) 76 76,4 Valdresregionen (n=7) 83 8,85 Hadelandregionen (n=4) 90 89,68 Hamarregionen (n=58) 76 75,53 Lillehammerregionene (n=5) 79 79,39 Elverumregionen (n=7) 8 8,0 Nord-Østerdal (n=6) 78 77,75 Nord-Gudbrandsdal (n=6) 77 77,39 Sør-Østerdal (n=3) Utdanning Grunnskole (n=6) 69 69,04 Videregående skole (n=97) 77 77,0 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=80) 8 80,95 Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=57) 79 78,75 Yrkesstatus Heltidsansatt (n=40) 80 80,08 Signifikant lavere Deltidsansatt (n=8) 77 76,9 Student (n=6) 73 73,3 Annet (n=) 8 8,07 00 eller mindre (n=) 84 84, (n=8) 75 75, (n=45) 84 84, (n=35) 84 84, (n=9) 86 85,83 00 eller mer (n=4) 75 75,3 Total (n=50) 78 78,

15 Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:mer interessant å drive politikk (Kun de som er for kommunesammenslåing) 0% 0% 0% 30% 40% Frekvens Prosent = helt uenig 5 % 5 % 6 6 % 6 % % 7 % % 7 % 5= Helt enig 77 9 % 9 % IKKE LES Vet ikke 6 6 % 6 % Total 6 00 % Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:mer interessant å drive politikk (Kun de som er for kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 5% 0% 7% 6% 8% 3% (n=43) Kvinne 4% % 6% 8% 3% 9% (n=) Alder 0 år eller yngre 0% 3% 30% 0% 30% 7% (n=30) -3år 8% 4% 5% 9% 7% 6% (n=5) 4-7 år 8% 0% 3% 8% 7% 3% (n=60) 8-34 år % 3% 9% 7% 3% 7% (n=) Regioner Gjøvikregionen 7% 6% 6% % 6% 5% (n=58) Valdresregionen 0% 3% 38% 3% 5% 3% (n=8) Hadelandregionen 0% 0% 9% 50% 4% 7% (n=4) Hamarregionen % 5% % 37% 3% 3% (n=60) Lillehammerregionene 4% 4% 40% 6% 8% 8% (n=5) Elverumregionen % 4% % % 36% 7% (n=8) Nord-Østerdal 0% 0% 33% 33% 7% 7% (n=6) Nord-Gudbrandsdal 4% 4% 6% % 4% 4% (n=7) Sør-Østerdal 5% 3% 30% 5% 8% 0% (n=40) Utdanning Grunnskole 0% 6% 4% % 53% 6% (n=7) Videregående skole 6% 7% 3% 5% % 8% (n=0) Universitet/høyskole (lavere nivå) 3% 5% 4% 6% 38% 5% (n=80) Universitet/høyskole (høyere nivå) 5% 7% 5% 33% 6% 4% (n=57) Yrkesstatus Heltidsansatt 4% 7% 7% 6% 30% 5% (n=4) Deltidsansatt 3% % 6% 9% 4% 6% (n=34) Student 6% 3% 7% 9% 30% 5% (n=66) Annet 4% 4% 9% % 9% 3% (n=4) 00 eller mindre 9% 0% % 39% % 9% (n=3) % 7% 30% 30% 33% 0% (n=7) % 9% 30% 8% 6% % (n=46) % 3% 9% 37% 9% 0% (n=38) % 7% 7% 7% 3% 7% (n=30) 00 eller mer % % 0% % 4% % (n=4) Total 5% 6% 7% 7% 9% 6% (n=6) Signifikant høyere Signifikant lavere

16 Spørsmål : En ny og større kommune gjør det...:mer interessant å drive politikk (Kun de som er for kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=37) 66 65,88 Kvinne (n=0) 7 7,4 Alder 0 år eller yngre (n=8) 68 67,54-3år (n=48) 68 67, år (n=58) 64 64, år (n=3) 7 7,49 Regioner Gjøvikregionen (n=54) 6 6,4 Valdresregionen (n=7) 64 63,77 Hadelandregionen (n=3) 7 7,94 Hamarregionen (n=57) 74 73,89 Lillehammerregionene (n=4) 66 65,83 Elverumregionen (n=6) 69 69,6 Nord-Østerdal (n=5) 73 7,78 Nord-Gudbrandsdal (n=6) 73 73,09 Sør-Østerdal (n=36) 69 68,58 Utdanning Grunnskole (n=5) 8 80,54 Videregående skole (n=99) 63 63,3 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=76) 74 74,37 Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=56) 67 67,3 Yrkesstatus Heltidsansatt (n=34) 69 68,95 Signifikant lavere Deltidsansatt (n=3) 66 65,6 Student (n=63) 69 69, Annet (n=0) 70 70, 00 eller mindre (n=) 67 67, (n=8) 7 7, (n=45) 66 66, (n=38) 7 7, (n=9) 63 6,8 00 eller mer (n=36) 7 7,45 Total (n=48) 69 68,

17 Spørsmål : Er det andre viktige grunner (maks grunner) for kommunesammenslåing? 0% 0% 40% 60% Frekvens Prosent Nei % 50 % Andre grunner 3 50 % 50 % Total % Spørsmål : Er det andre viktige grunner (maks grunner) for kommunesammenslåing? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Nei Andre grunner Valid N Kjønn Mann 45% 55% (n=4) Kvinne 57% 43% (n=) Alder 0 år eller yngre 73% 7% (n=30) -3år 6% 38% (n=5) 4-7 år 5% 48% (n=60) 8-34 år 40% 60% (n=3) Regioner Gjøvikregionen 53% 47% (n=57) Valdresregionen 9% 7% (n=7) Hadelandregionen 50% 50% (n=4) Hamarregionen 57% 43% (n=60) Lillehammerregionene 36% 64% (n=5) Elverumregionen 54% 46% (n=8) Nord-Østerdal 83% 7% (n=6) Nord-Gudbrandsdal 44% 56% (n=7) Sør-Østerdal 48% 53% (n=40) Utdanning Grunnskole 7% 9% (n=7) Videregående skole 56% 44% (n=08) Universitet/høyskole (lavere nivå) 46% 54% (n=80) Universitet/høyskole (høyere nivå) 4% 59% (n=59) Yrkesstatus Heltidsansatt 45% 55% (n=4) Deltidsansatt 55% 45% (n=33) Student 6% 38% (n=66) Annet 48% 5% (n=3) 00 eller mindre 48% 5% (n=3) % 50% (n=8) % 57% (n=46) % 46% (n=37) % 58% (n=3) 00 eller mer 39% 6% (n=4) Total 50% 50% (n=64) Signifikant høyere Signifikant lavere

18 Andre viktige grunner (mask grunner) for kommunesammeslåing, noter: (Åpne kommentarer) Grunn At man bli hørt. Bedre demokratisk kontroll av interkommunale tjenester Bedre drift for skoleordning, bedrift og barnehager Bedre for studenter Bedre kommunens økonomi Bedre kommuneøkonomi Bedre koordinering sykehus, politi. Bedre kostnadshåndteringer Bedre miljø Bedre næringsliv Bedre standarder, mer kvalitetssikring Bedre tverrfaglig innsats Bedre utnytting av ressurser Bedre økonomi Bedret infrastruktur Bedret økonomi, større arbeidsmarkedet Befolkningsveksten, det er ikke noe vekst, folk bare flytter, bare pensjonister igjen Besparelser i administrasjon Byutbygging Det vil gnagne alle økonomisk Effektivisering Enklere og disponere/fordele midler Fagmiljøet, skole, barnehage osv. Har godt av å bli større Fattige vil få mer Fellesskap Flere arbeidsplasser Flere folk flytter, gjør at det blir større skoler Fordeler i forhold til jakt Forenkle administrasjonen Færre kommuner i landet Færre styring organer Gi bedre og helhetlig tilbud Greiere kommunikasjonsmessig i min kommune Helhetlig plan- og arealforvaltning Ikke nå vits med så små kommuner Innsparing i administrasjonskostnader Integrering og større samfunn for oppnå større Intern drift Kommunen er for liten; den blir mer attraktiv Kommuner får mulighet til å støtte hverandre Kostnadskutt Kraftig rasjonalisering i kommunal administrasjon Kulturelle Kultursamarbeid Kutte ned på byråkrati Kutte offentlige utgifter på stillinger, halvere offentlige stillinger Lavere admn.kostnader (Pøbler som får penger unødvendig) Lavere drift Frekvens 7 4

19 Lette byråkratiet Lettere å diskutere større saker, mindre byråkrati, fortløpende Lettere å få lærlingplass Lønner seg økonomisk Mer arbeid Mer effektiv kommune Mer effektiv drift Mer effektivt byråkrati Mer profesjonelt drevet kommune Mere stabile skatteinntekter Mindre administrasjon Mindre administrasjon og sløsing av penger Mindre administrasjon/byråkrati Mindre administrasjonsarbeid/byråkrati Mindre administrasjonskostnader Mindre administrative utgifter Mindre byråkrati Mindre korrupsjon Mindre penger til lønnsutbetalinger (offentlige ansatte) Mye mindre kostnader på kommunal drift Ny lederstab Næringspolitikk, store fagmiljøer Næringsutvikling Positivt på landsbygda der det er lite folk Samler ihop små kommuner Samhandling i helse sektoren Skattepenger går dit folk bor Spare penger Spare penger, mer effektivt for kommunen Spare skattepengene våre, mer penger på tjenester enn administrasjon Sparer kostnader for administrasjon Sparer penger ift hvor mange som styrer Sparer penger på å ha felles administrasjon Sparer utgifter på enkelte områder Stordrift fordeler (kvantumsrabatt). Stordriftsfordeler Styrke hverandre Større budsjett Større fellesskap Større politidistrikt Større tverrfaglig næringsmiljø (kommunale) Står mer styrket totalt sett Sykehus utbygging i Hedmark, bedre med et stort sykehus. Unngå å bli utkantkommune Utvikling av utdanning og kompetanse Vil gi bedre fordeling av økonomiske goder Øker demokratiet Økonomiske hensyn Økonomi ØKONOMI STERKERE Økonomisk lønnsomhet Økonomiske gevinster hvor det går an å spare av stillinger Totalt

20 Grunn Bedre for eldre - flere tilbud Bedre kontroll på økonomi Bedre prioriteringer Byutvikling Deler på de godene man har. Det å kunne dele på spisskompetanse/spesialkompetanse Flere skolesammenslåinger (bruke mindre på ansette lærere) Folket har kanskje mer å si Får mer penger fra staten Innskrenking av statlige ansatte Kollektiv tilbud Kompetansedeling mellom kommuner Konsolidering av tjenester Lettere å få jobb Lokalpolitikken bli mindre lokal, med tanke på trynefaktor; nå: personangrep i stedet for sa Mer attraktivt næringsliv. Mer gjennomsiktig Mer inkluderende felleskap Mer økonomisk forsvarlig forvaltning Mindre byråkrati Mindre mobbing Mindre penger til byråkrati Større kommuner Større midler for utbygging av kommunale tjenester Større næringsliv (attraktiv) Større profesjonalitet Større utbygging av arbeidsplasser Ungdom, barn og eldre Økt tilflytning Totalt Frekvens 30

21 Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: bidra til å forsterke sentralisering og øke fraflytting (Kun de som er mot kommunesammenslåing) 0% 0% 0% 30% Frekvens Prosent = helt uenig 7 0 % 0 % 35 4 % 4 % % 5 % % 9 % 5= Helt enig 73 8 % 8 % IKKE LES Vet ikke 0 4 % 4 % Total % Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: bidra til å forsterke sentralisering og øke fraflytting (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 8% 3% 4% 6% 37% % (n=8) Kvinne 3% 3% 5% 3% 0% 5% (n=30) Alder 0 år eller yngre % % % 8% 5% 4% (n=56) -3år 7% 5% 36% 7% 0% 5% (n=59) 4-7 år 4% 9% 5% 9% 9% 4% (n=69) 8-34 år 8% % 9% 3% 35% 4% (n=74) Regioner Gjøvikregionen 0% 3% % 0% 4% % (n=46) Valdresregionen 0% 0% 0% 0% 60% 0% (n=0) Hadelandregionen 0% 0% 67% 0% 33% 0% (n=6) Hamarregionen 4% 7% 8% 8% 4% 0% (n=7) Lillehammerregionene 9% 4% 35% 9% 3% 0% (n=43) Elverumregionen 4% % % 33% 37% 4% (n=7) Nord-Østerdal 0% 8% 5% 7% 50% 0% (n=) Nord-Gudbrandsdal 5% % % 6% 37% 0% (n=9) Sør-Østerdal 5% % 47% % 0% 5% (n=9) Utdanning Grunnskole % 4% % 8% 0% 4% (n=5) Videregående skole 0% 3% 5% 0% 8% 4% (n=0) Universitet/høyskole (lavere nivå) % 0% 6% 6% 30% 5% (n=73) Universitet/høyskole (høyere nivå) 5% 4% 3% 9% 30% 0% (n=37) Yrkesstatus Heltidsansatt 8% % 3% % 35% % (n=30) Deltidsansatt 8% 3% 3% 9% 5% % (n=6) Student 9% 4% 30% 9% 3% 5% (n=74) Annet 7% % 7% % 3% 0% (n=6) 00 eller mindre 3% 3% 3% 6% 3% 3% (n=3) % 0% 37% 7% 7% 3% (n=30) % 3% 3% 8% 3% 3% (n=39) % 9% 3% 3% 3% 0% (n=) % 7% 5% 5% 5% 0% (n=46) 00 eller mer 4% 4% 36% 8% 8% 0% (n=) Total 0% 4% 5% 9% 8% 4% (n=59) Signifikant høyere Signifikant lavere

22 Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: bidra til å forsterke sentralisering og øke fraflytting (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=5) 65 65,34 Kvinne (n=3) 56 56,45 Alder 0 år eller yngre (n=55) 56 56,48-3år (n=56) 58 57, år (n=67) 60 60, år (n=7) 67 67, Regioner Gjøvikregionen (n=45) 54 54,4 Valdresregionen (n=0) 74 73,87 Hadelandregionen (n=6) 64 63,99 Hamarregionen (n=65) 56 55,83 Lillehammerregionene (n=43) 58 57,66 Elverumregionen (n=7) 7 70,89 Nord-Østerdal (n=) 78 77,74 Nord-Gudbrandsdal (n=8) 7 70,89 Sør-Østerdal (n=7) 48 47,8 Utdanning Grunnskole (n=4) 55 54,5 Videregående skole (n=5) 6 60,8 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=69) 6 6,4 Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=38) Yrkesstatus Heltidsansatt (n=8) 67 66,73 Signifikant lavere Deltidsansatt (n=3) 5 5,44 Student (n=70) 59 58,9 Annet (n=6) 48 47,73 00 eller mindre (n=9) 59 59, (n=9) 6 6, (n=34) 60 60, (n=) 60 59, (n=46) 73 7,86 00 eller mer (n=) 54 54, Total (n=48) 6 60,

23 Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: gjøre at det blir færre offentlige arbeidsplasser lokalt (Kun de som er mot kommunesammenslåing) 0% 0% 0% 30% 40% Frekvens Prosent = helt uenig 9 % 9 % 5 0 % 0 % % 3 % % 6 % 5= Helt enig 76 9 % 9 % IKKE LES Vet ikke 9 3 % 3 % Total % Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: gjøre at det blir færre offentlige arbeidsplasser lokalt (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 9% % % 6% 3% % (n=9) Kvinne 8% 8% 5% 5% 8% 5% (n=30) Alder 0 år eller yngre 7% 3% 30% 5% 0% 5% (n=56) -3år 7% % % 7% 5% 7% (n=59) 4-7 år 3% 0% 6% 9% 40% 3% (n=70) 8-34 år 7% 7% 6% 3% 8% 0% (n=74) Regioner Gjøvikregionen 7% 3% 7% 35% 8% 0% (n=46) Valdresregionen 0% 0% 0% 0% 50% 0% (n=0) Hadelandregionen 4% 4% 9% 9% 4% 0% (n=7) Hamarregionen 3% 0% 8% % % 7% (n=7) Lillehammerregionene 9% 9% 3% 33% 6% 0% (n=43) Elverumregionen 4% 4% 9% 9% 44% % (n=7) Nord-Østerdal 8% 8% 7% 33% 33% 0% (n=) Nord-Gudbrandsdal 6% % % % 39% 0% (n=8) Sør-Østerdal 6% 6% 33% 8% % 6% (n=8) Utdanning Grunnskole 7% 8% 5% 9% 7% 4% (n=4) Videregående skole 9% 8% 4% 6% 9% 3% (n=9) Universitet/høyskole (lavere nivå) 6% 0% 9% 8% 33% 4% (n=7) Universitet/høyskole (høyere nivå) 8% 5% 8% 8% 3% 0% (n=39) Yrkesstatus Heltidsansatt 5% 9% 5% 5% 35% % (n=30) Deltidsansatt 5% 7% 9% 30% 5% 5% (n=7) Student 7% % 3% 9% 5% 4% (n=73) Annet 3% 4% 5% 9% 35% 4% (n=6) 00 eller mindre 0% 9% 3% 3% 6% 0% (n=3) % 7% 33% 3% 37% 3% (n=30) % 5% 0% 33% 30% 3% (n=40) % 4% 8% 4% 8% 0% (n=) % % 5% % 48% 0% (n=46) 00 eller mer 4% 4% 39% 30% % 0% (n=3) Total 9% 0% 3% 6% 9% 3% (n=58) Signifikant høyere Signifikant lavere

24 Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: gjøre at det blir færre offentlige arbeidsplasser lokalt (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=6) 65 65,3 Kvinne (n=3) 65 64,6 Alder 0 år eller yngre (n=54) 60 60,6-3år (n=55) 64 64,3 4-7 år (n=67) år (n=74) 68 67,68 Regioner Gjøvikregionen (n=46) 66 66,3 Valdresregionen (n=0) 7 70,8 Hadelandregionen (n=6) 56 56,8 Hamarregionen (n=67) 58 57,6 Lillehammerregionene (n=43) 63 63,5 Elverumregionen (n=5) 76 76,7 Nord-Østerdal (n=) 69 68,7 Nord-Gudbrandsdal (n=8) 68 67,89 Sør-Østerdal (n=7) 66 66,45 Utdanning Grunnskole (n=4) 56 56,0 Videregående skole (n=6) 65 65,03 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=69) 69 68,73 Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=38) 63 63,08 Yrkesstatus Heltidsansatt (n=30) 68 68, Signifikant lavere Deltidsansatt (n=3) 55 55,37 Student (n=7) 64 63,6 Annet (n=5) 60 59,75 00 eller mindre (n=7) 5 5, (n=9) 66 66, (n=39) 67 66, (n=) 6 6, (n=46) 75 74,99 00 eller mer (n=) 65 65,38 Total (n=49) 65 64,

25 Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: svekke lokaldemokratiet - velgerne kjenner ikke sine politikere (Kun de som er mot kommunesammenslåing) 0% 0% 0% 30% 40% Frekvens Prosent = helt uenig 9 % 9 % 8 7 % 7 % % 0 % % 4 % 5= Helt enig % 36 % IKKE LES Vet ikke 5 % 5 % Total % Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: svekke lokaldemokratiet - velgerne kjenner ikke sine politikere (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 6% 0% 0% 43% 4% (n=7) Kvinne % 8% 9% 8% 30% 5% (n=30) Alder 0 år eller yngre 6% 9% 3% 5% % 5% (n=56) -3år 8% 4% 4% 0% 5% 8% (n=59) 4-7 år 3% 3% 0% 6% 45% 3% (n=69) 8-34 år 8% 3% 4% 4% 49% 3% (n=74) Regioner Gjøvikregionen % 9% 9% % 43% 6% (n=47) Valdresregionen 0% 0% 0% 50% 30% 0% (n=0) Hadelandregionen 0% 0% 40% 0% 0% 0% (n=5) Hamarregionen 5% 8% 7% % 33% 6% (n=7) Lillehammerregionene 9% 9% 6% 37% 6% % (n=43) Elverumregionen 0% 0% 7% 4% 4% 7% (n=9) Nord-Østerdal 7% 0% 4% 0% 4% 0% (n=) Nord-Gudbrandsdal 0% 6% 7% 8% 44% 6% (n=8) Sør-Østerdal 8% 0% 33% % 7% 0% (n=8) Utdanning Grunnskole 3% 8% % 7% 33% 8% (n=4) Videregående skole 0% 8% 9% 7% 33% 4% (n=0) Universitet/høyskole (lavere nivå) 4% 6% % % 43% 4% (n=7) Universitet/høyskole (høyere nivå) 5% 8% 8% 6% 37% 5% (n=38) Yrkesstatus Heltidsansatt 3% 5% 8% 8% 4% 5% (n=9) Deltidsansatt 9% 4% 9% 37% 9% 4% (n=7) Student 8% 3% % % 3% 4% (n=7) Annet 0% 4% 4% 4% 44% 4% (n=5) 00 eller mindre 0% 0% 6% 6% 3% 6% (n=3) % 7% 7% 8% 34% 3% (n=9) % 3% 5% % 36% 5% (n=39) % 0% % 6% 43% 4% (n=3) % 0% 3% % 6% 4% (n=47) 00 eller mer 9% 9% 3% 4% 4% 5% (n=) Total 9% 7% 0% 4% 36% 5% (n=58) Signifikant høyere Signifikant lavere

26 Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: svekke lokaldemokratiet - velgerne kjenner ikke sine politikere (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=) 7 7,49 Kvinne (n=4) 66 65,68 Alder 0 år eller yngre (n=53) 57 56,66-3år (n=54) 6 6,0 4-7 år (n=67) 78 77, år (n=7) 76 76,36 Regioner Gjøvikregionen (n=43) 75 75,3 Valdresregionen (n=0) 79 79, Hadelandregionen (n<5) - Hamarregionen (n=67) 64 63,5 Lillehammerregionene (n=4) 66 66,4 Elverumregionen (n=6) 76 76,43 Nord-Østerdal (n=) 66 65,67 Nord-Gudbrandsdal (n=7) 79 79,33 Sør-Østerdal (n=8) 5 50,74 Utdanning Grunnskole (n=3) 6 6, Videregående skole (n=5) 67 66,94 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=70) 74 74,38 Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=36) 7 7,8 Yrkesstatus Heltidsansatt (n=4) 76 75,87 Deltidsansatt (n=6) 58 57,98 Student (n=70) 64 64,5 Annet (n=5) 63 63,05 00 eller mindre (n=9) 6 6, (n=9) 7 70, (n=37) 6 6, (n=) 78 77, (n=44) 88 87,94 Signifikant lavere 00 eller mer (n=) 66 66,08 Total (n=46) 69 69,

27 Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: øke reiseavstanden til de kommunale kontorene (Kun de som er mot kommunesammenslåing) 0% 0% 40% 60% Frekvens Prosent = helt uenig 5 0 % 0 % 6 6 % 6 % % 5 % 4 56 % % 5= Helt enig 4 44 % 44 % IKKE LES Vet ikke 8 3 % 3 % Total % Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: øke reiseavstanden til de kommunale kontorene (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 9% 8% 6% 3% 43% % (n=8) Kvinne % 5% 5% % 45% 4% (n=3) Alder 0 år eller yngre 3% 7% % 3% 30% 5% (n=56) -3år 3% 3% 0% 3% 37% 5% (n=59) 4-7 år % 4% 0% 9% 5% 3% (n=69) 8-34 år % 8% % 5% 54% 0% (n=7) Regioner Gjøvikregionen 3% 7% 5% % 43% 0% (n=46) Valdresregionen % 0% 0% % 67% 0% (n=9) Hadelandregionen 9% 4% 0% 4% 43% 0% (n=7) Hamarregionen 5% 7% 7% 5% 38% 8% (n=7) Lillehammerregionene % 4% 4% 8% 40% % (n=43) Elverumregionen 7% 3% % 4% 4% 3% (n=9) Nord-Østerdal 0% 0% 8% 36% 45% 0% (n=) Nord-Gudbrandsdal 5% 5% % % 47% 0% (n=9) Sør-Østerdal 6% 0% 7% % 56% 0% (n=8) Utdanning Grunnskole 7% 8% 3% % 38% 4% (n=4) Videregående skole 9% 4% 7% 4% 45% % (n=9) Universitet/høyskole (lavere nivå) 5% 5% 4% 9% 49% 7% (n=73) Universitet/høyskole (høyere nivå) 4% % 4% 4% 38% 0% (n=37) Yrkesstatus Heltidsansatt 9% 8% 7% 8% 47% % (n=9) Deltidsansatt 5% 0% 5% 5% 44% % (n=7) Student 0% 4% % 33% 37% 4% (n=73) Annet % % 5% 5% 48% 0% (n=7) 00 eller mindre 0% 3% 0% 33% 7% 7% (n=30) % 3% 9% 6% 4% 6% (n=3) % 5% 3% 5% 48% 0% (n=40) % 3% 3% 4% 57% 4% (n=3) % 7% 9% 3% 59% 0% (n=46) 00 eller mer 9% 9% % 6% 30% 4% (n=3) Total 0% 6% 5% % 44% 3% (n=58) Signifikant høyere Signifikant lavere

28 Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: øke reiseavstanden til de kommunale kontorene (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=5) 7 7,7 Kvinne (n=5) 7 7,96 Alder 0 år eller yngre (n=53) 63 63,6-3år (n=56) 76 75,6 4-7 år (n=67) 75 74, år (n=74) 7 7,45 Regioner Gjøvikregionen (n=46) 69 69,5 Valdresregionen (n=0) 73 7,76 Hadelandregionen (n=6) 6 60,59 Hamarregionen (n=66) 65 64,94 Lillehammerregionene (n=4) 73 7,53 Elverumregionen (n=7) 75 74,64 Nord-Østerdal (n=) 8 8,35 Nord-Gudbrandsdal (n=8) 78 78,05 Sør-Østerdal (n=8) 8 80,6 Utdanning Grunnskole (n=4) 63 63,6 Videregående skole (n=8) 7 7,4 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=68) 77 76,89 Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=38) 64 64,46 Yrkesstatus Heltidsansatt (n=9) 7 7,05 Signifikant lavere Deltidsansatt (n=4) 7 70,74 Student (n=70) 7 7,93 Annet (n=6) 70 70,39 00 eller mindre (n=8) 70 70, (n=8) 77 77, (n=40) 67 66, (n=) 75 74, (n=46) 75 74,64 00 eller mer (n=) 66 65,84 Total (n=50) 7 7,

29 Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: min nåværende kommune mister råderetten over goder, slik som jakt- og fiskerettigheter; og kraftpenger (Kun de som er mot kommunesammenslåing) 0% 0% 0% 30% Frekvens Prosent = helt uenig 30 % % 6 0 % 0 % % 3 % % 7 % 5= Helt enig 63 4 % 4 % IKKE LES Vet ikke 34 3 % 3 % Total % Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: min nåværende kommune mister råderetten over goder, slik som jakt- og fiskerettigheter; og kraftpenger (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler = helt uenig 3 4 5= Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 3% 8% 3% 7% 34% 6% (n=7) Kvinne 0% % 4% 9% 5% % (n=9) Alder 0 år eller yngre 4% 9% 9% 4% 5% 9% (n=56) -3år 9% 5% 7% 3% % 6% (n=58) 4-7 år 3% 3% 5% % % 6% (n=69) 8-34 år % % 4% 6% 7% % (n=75) Regioner Gjøvikregionen 3% 6% 8% 7% 9% 7% (n=47) Valdresregionen 9% 9% 9% 9% 45% 8% (n=) Hadelandregionen 33% 0% 33% 7% 7% 0% (n=6) Hamarregionen 7% 4% 5% 3% 0% % (n=7) Lillehammerregionene 5% 9% 6% 9% % % (n=43) Elverumregionen 7% % 5% 5% 8% 4% (n=8) Nord-Østerdal 9% 8% 0% 36% 36% 0% (n=) Nord-Gudbrandsdal 7% 0% 7% 7% 39% % (n=8) Sør-Østerdal % 0% % % % 33% (n=8) Utdanning Grunnskole 6% 6% 8% 8% 0% % (n=5) Videregående skole % 9% 3% 0% 7% 9% (n=0) Universitet/høyskole (lavere nivå) 3% 3% 8% 3% 5% 9% (n=7) Universitet/høyskole (høyere nivå) 5% % 6% 6% 6% 6% (n=38) Yrkesstatus Heltidsansatt 0% 0% 5% 6% 7% % (n=3) Deltidsansatt % % 5% % % 30% (n=7) Student 4% 0% % 3% % 0% (n=73) Annet 5% 8% 3% 5% 3% 5% (n=6) 00 eller mindre 7% 7% 30% 3% 3% 0% (n=30) % 0% 7% 4% 8% 7% (n=9) % 5% 0% 0% 3% 8% (n=40) % 4% 35% 3% 35% 4% (n=3) % 9% 3% 9% 30% % (n=47) 00 eller mer 4% 3% 7% 5% 7% 5% (n=) Total % 0% 3% 7% 4% 3% (n=58) Signifikant høyere Signifikant lavere

30 Spørsmål : Det at min kommune inngår som del av en ny, større kommune vil...: min nåværende kommune mister råderetten over goder, slik som jakt- og fiskerettigheter; og kraftpenger (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Standardiserte gjennomsnitt Signifikant høyere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=) 63 63,09 Kvinne (n=03) 55 55,08 Alder 0 år eller yngre (n=5) 57 57,7-3år (n=49) 66 65, år (n=58) 54 54, år (n=65) 6 6, Regioner Gjøvikregionen (n=38) 57 56,95 Valdresregionen (n=8) 75 74,99 Hadelandregionen (n=6) 50 49,55 Hamarregionen (n=63) 5 5,8 Lillehammerregionene (n=38) Elverumregionen (n=4) 6 6,73 Nord-Østerdal (n=) 7 7,7 Nord-Gudbrandsdal (n=6) 67 66,63 Sør-Østerdal (n=) 6 6,7 Utdanning Grunnskole (n=) 56 56,6 Videregående skole (n=09) 6 60,95 Universitet/høyskole (lavere nivå) (n=58) 60 60, Universitet/høyskole (høyere nivå) (n=3) 53 53,4 Yrkesstatus Heltidsansatt (n=6) 6 6,55 Signifikant lavere Deltidsansatt (n=8) 57 56,7 Student (n=66) 58 58,7 Annet (n=) 54 54,3 00 eller mindre (n=7) 48 47, (n=5) 58 58, (n=33) 58 58, (n=) 68 68, (n=4) 65 65,3 00 eller mer (n=) 54 53,9 Total (n=4) 59 59,

31 Spørsmål : Er det andre viktige grunner (maks grunner) mot kommunesammenslåing? (Kun de som er mot kommunesammenslåing) 0% 0% 40% 60% 80% Frekvens Prosent Nei % 64 % Andre grunner % 36 % Total % Spørsmål : Er det andre viktige grunner (maks grunner) mot kommunesammenslåing? (Kun de som er mot kommunesammenslåing) Brutt ned på bakgrunnsvariabler Nei Andre grunner Valid N Kjønn Mann 60% 40% (n=8) Kvinne 67% 33% (n=30) Alder 0 år eller yngre 66% 34% (n=56) -3år 66% 34% (n=59) 4-7 år 64% 36% (n=70) 8-34 år 60% 40% (n=73) Regioner Gjøvikregionen 70% 30% (n=47) Valdresregionen 56% 44% (n=9) Hadelandregionen 33% 67% (n=6) Hamarregionen 69% 3% (n=7) Lillehammerregionene 67% 33% (n=43) Elverumregionen 54% 46% (n=8) Nord-Østerdal 7% 73% (n=) Nord-Gudbrandsdal 7% 8% (n=8) Sør-Østerdal 67% 33% (n=8) Utdanning Grunnskole 7% 8% (n=5) Videregående skole 60% 40% (n=) Universitet/høyskole (lavere nivå) 68% 3% (n=73) Universitet/høyskole (høyere nivå) 6% 39% (n=38) Yrkesstatus Heltidsansatt 64% 36% (n=30) Deltidsansatt 59% 4% (n=7) Student 68% 3% (n=74) Annet 58% 4% (n=6) 00 eller mindre 57% 43% (n=30) % 37% (n=30) % 40% (n=40) % 45% (n=) % 5% (n=46) 00 eller mer 6% 39% (n=3) Total 64% 36% (n=57) Signifikant høyere Signifikant lavere

32 Andre viktige grunner (mask grunner) for kommunesammeslåing, noter: (Åpne kommentarer) Grunn Frekvens Alt blir tungvint til de som bor langt unna Alt for store områder, lang avstand Altfor dyrt å bo i kommunen At det går feil At det tilbudet kommunene kan gi den enkelte innbygger kan miste sin kvalitet At man mister kulturhistorie At man mister tilhørigheten til sin kommune Beholde lokal tilhørighet Blir lange avstander til sentrum Blir så stort at politikerne mister oversikten over området de styrer Blir vanskeligere å treffe riktig person, blir treigere Bygd blir satt til side. Infrastruktur og skole blir glemt her De mindre stedene blir fort glemt bort Det blir for mye folk Det blir lengre reisevei til sykehus og lignende Det blir mer rot Det er ingen økonomisk gevinst Det lokale blir borte, samholdet Det skal være frivillig. Det ødelegger alle små grendene og bygda Dårligere tilbud generelt Effektivisering Eiendomsskatt går sikkert opp En kommune vil ta over mesteparten av pengebruken og ansvar Endringer i systemet Felles økonomi For lange avstander til skoler Forferdelig avstander Forslag for nedlegging av skoler i nærmiljøet Få fordel av stordrift Generelt større avstander Har ikke noe hensikt å slå sammen Historiske årsaker Hvis en kommune har mer penger, så vil den kommunen med mindre penger slå seg samm Hvis man ikke får stor nok kommune, i folketall Ikke økonomiske fordeler Ingen viktige argumenter for å gjøre det Ja, vet ikke Jaktrettigheter Kanskje litt mer uoversiktlig Kommunale ordninger kan bli dårlige (Helse, skole) Kommuneidentitet og særegenhet Kommunen mister penger Kommunen som er slått sammen er gått i underskudd Kommunene er store nok Kommunene rundt har dårlig økonomi Lavere prioritering av enkeltkommunene per nå Legge ned sykehus, lengre reise

33 Lengre avstand til lege, sykehus etc. Liker EN LITEN KOMMUNE Lite goder Lite verdiskaper, dårlig for de store Litt surr med kommunenavn Lokalpolitiske interesser Lokalsamfunnet svekkes - dårlig forhold til politikere og offentlige tjenester Man mister muligheten til å søke om div. Ting, f.eks. retten til å kjøre snøscooter Mange småskoler blir slått sammen Mener kommunen er stor nok Mer skatter Mindre fokus på små bygder Mindre goder til distriktet. Mindre jobber i byråkratiet Mindre penger til idrettslag og foreninger Mindre politi lokalt Minst befolkede områder blir oversett Misfornøyd med politisk økonomistyring i nabokommunen Mister en del av lokalsamfunnet Mister identitet Mister identiteten til kommunen Mister sykehus Mot sentralisering Nabokommunene har en dårlig økonomi som vil gå ut over vår kommunes økonomi Nedprioritering av enkelte kommuner Nedprioritert Eldreomsorg På sikt skadelig for bygde-norge Reise mye lenger til eks. Lege, politi. Sentralisering av politikk Ser ikke noe vits med det Skulle gjerne diskutert med andre kommuner enn bare den det er snakk om skal slåes sammen Solid økonomi Spørsmål om helse og velferd kan bli svekket Stoltheten, veldig mange er stolte av å være fra kommunen, vil heller samarbeide Store avstander Større kamp om jobber Svekker identiteten på området kommunen er i, Svekker identiteten til kommunen Syns det er greit som nå, ikke for store kommuner, fokusere på egne områder Tape penger på å slå seg sammen med nabokommunen Trengs ikke Trygghet til nødetater Ukompatibelt å kombinere to kommuner som har forskjellig geografi og næring. Landbruk og industri er to forskjellige næringer. Unødvendig Økonomi - mindre råderett Økonomiske - de penger som kommer inn skal spres over et større område. Totalt 0

34 Grunn Bygda har mindre å si Dårligere jakt og fiske rettigheter En økning i det administrative - mer byråkrati Kan bli økonomiske problemer Landbrukspolitikk(jordvern), næringsutvikling i egen kommune Langt til forskjellige tjenester Lokal forankring Man blir ikke like godt sett Mer byråkrati Mye skattepenger for store kommuner Offentlige kontorer Reiseavstand og sentralisering avstanden blir stor Skjeve prioriteringer Større kamp for de svakstilte å få hjelp, ikke minst de eldre To kommuner med dårlig økonomi Transportutfordringer og lengre vei til helsetilbud Vet ikke. Totalt Frekvens 8

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.11.2015 Deres ref: Lierne kommune Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Rapport Hedmark Trafikk Dato: 07.07.2014 INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen 20-30

Detaljer

Personvernundersøkelsen 2008

Personvernundersøkelsen 2008 Personvernundersøkelsen 2008 Datatilsynet 14.04.2008 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio research Norge på oppdrag av Datatilsynet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 5. til 11.februar 2008 Sentio

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

FORDELDER OG ULEMPER VED Å DANNE EN NY KOMMUNE. Samlet oppsummering fra fellesmøter om kommunereform:

FORDELDER OG ULEMPER VED Å DANNE EN NY KOMMUNE. Samlet oppsummering fra fellesmøter om kommunereform: FORDELDER OG ULEMPER VED Å DANNE EN NY KOMMUNE (Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron) Samlet oppsummering fra fellesmøter om kommunereform: 1. Kommunestyresamling, Rudi Gard, 19.11.2015 (Folkevalgte, tillitsvalgte

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bakgrunnen «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester Mer makt og myndighet til større og sterkere

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer