Digitale ferdigheter. Digitaltesten. Eddie Pedersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale ferdigheter. Digitaltesten. Eddie Pedersen"

Transkript

1 Digitale ferdigheter Digitaltesten Eddie Pedersen

2 Profiler for basisferdigheter Kursplanlegger Lærings mappe Side 2

3 Digital kompetanse Vox sitt mål: alle skal ha nok digital kompetanse til å kunne delta i samfunns- og arbeidsliv Økonomisk perspektiv Sosialt perspektiv Demokratisk perspektiv Mange voksne som mangler grunnleggende digitale ferdighet risikerer å falle utenfor Vox deltar i det offentliges arbeid med å hindre at det utvikler seg en digital kløft i befolkningen Økt fokus på digital kompetanse i det offentlige utvikling av digitale verktøy og tjenester øker raskt 3

4 Side 4

5 ALLE yrker er under endring Digitaliseringen av arbeidsoppgaver og krav til dokumentasjon bidrar til å endre arbeidslivet en av de viktigste grunner til at man må ha nok digital kompetanse Kommunikasjonen digitaliseres Informasjonen er digital Side 5

6 Digitale ferdigheter er mye mer enn det vi tror Samarbeidsformer i arbeidslivet Produksjon av digitaltinnhold er økonomisk vekstområde Arbeidsplassen digitaliseres GPS med egne kart for fotturer bremser for deg også Mobil er den nye kontaktflaten Facebook inneholder hele livet? Lesebrett nå også nyttig innhold Internett Tv - nye måter å se på Tv på Skype billig kommunikasjon Web handel større enn vanlig butikk? Kjøp av reiser alle typer ikke bare til fremmede land Sjekk hotell og rom før du drar selvfølgelig Biler Side 6

7 Vår digitale hverdag Erfaringer fra Borger og Bruker 1,2 og 3 Stor gruppe med voksne med lave digital ferdigheter Denne gruppen ser ofte ikke behov for å styrke sin kompetanse Faresignal: Denne gruppen er ikke blitt nevneverdig mindre de siste årene Side 7

8 Tilgang og bruk av digitale verktøy 94 % av alle nordmenn har brukt pc siste 3 mnd 92 % har tilgang på Internett hjemmefra 82 % av alle nordmenn bruker pc daglig 99,.. % har teoretisk tilgang til bredbånd 3 av 5 bruker sosiale nettsamfunn (kvinner 61 % menn 57 %) (90% under % 65 år) 34 % har tilgang til mobilt bredbånd (22% siste måling) (Ssb 2 kvartal 2011) 50% under 30 år vil ikke ha jobb uten Facebook 8

9 Hinder for digitale ferdigheter Side 9

10 Smarttelefon den nye digitale plattform I app Store kan du nå velge mellom mer enn app-er Google Play har passert prosent av de spurte svarer at app-ene er viktige eller svært viktige i hverdagslivet Side 10

11 Hva bruker vi App-ene til Kilde: Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere SIFO-survey hurtigstatistikk Side 11

12 Digitale ferdigheter i privatliv og arbeidsliv Side 12

13 Hvordan er de digitale skillene? Ikke lenger så sterkt fokus på skille mellom: «har» og «ikke-har» Større fokus på skille mellom: «bruker» og «ikke-bruker» Side 13

14 Voksnes hverdag Personlig nettbank tv mobil Ip-telefoni sosiale medier bilder Opplæring skole hjem informasjonssøk Wikipedia læringsplattform Offentlig Skatteetaten helse og omsorg Nav barnehage Arbeidsliv arbeidssøking sosiale medier informasjon Digitale ferdigheter

15 De «egentlige» pådriverne for digital utvikling Økonomi Sosiale medier Digital tv Digitale produkter Digital produksjon Digitale tjenester Informasjon Side 15

16 emodenhet viktigere enn noen gang Sammensatt kompetanse emodenhet er en dimensjon av digitale ferdigheter, og omhandler hvordan man bruker og har et bevisst forhold til digital informasjon og digitale tjenester Smarttelefonen neste utsatte enhet Informert Knotting emodenhet Strukturell Apps hva godtar vi fordi det er nyttig eller moro Teknisk innsikt Strategisk Teknikken kan ikke overta for sunn fornuft Dannelse Side 16

17 Fremtiden er digital Krav til digitale ferdigheter går ikke over Internett vil sannsynligvis bestå Det er ikke noe som heter intuitivt brukergrensesnitt Å lære digitale ferdigheter er som å lære å svømme Side 17

18 Beskrivelser av digitale ferdigheter Nye læringsmål i digitale ferdigheter Erstatter tidligere kompetansemål 4 nivåer (3 tidligere) Kan brukes som en eksempelsamling

19 Nivå 1/2 Bruk av ikt-systemer På dette nivået skal man kunne kjenne igjen og bruke grensesnittløsninger (ikoner, knapper) følge anbefalte rutiner for trygg og sikker bruk av utstyr og tjenester følge anbefalinger for ergonomi ta i bruk enkle digitale verktøy og tjenester etter instruksjon/veiledning

20 Nivå 1/2 Søking og utveksling av digital informasjon På dette nivået skal man kunne bruke informasjonskilder hente relevant informasjon fra en kjent digital kilde motta og bearbeide ikt-basert informasjon sende informasjon til en eller flere brukere bruke kildekritikk og ha kunnskap om opphavsrett

21 Nivå 1/2 Produksjon og presentasjon av digital informasjon På dette nivået skal man kunne skrive inn og redigere informasjon for å få tilgang til digitale tjenester identifisere og rette enkle feil bruke tekstbehandlingsverktøy bruke regneark bruke presentasjonsverktøy

22 Nivå 3 Bruk av ikt-systemer På dette nivået skal man kunne ta i bruk nye digitale verktøy og tjenester på egen hånd følge anbefalte rutiner for å lagre informasjon forstå og ivareta egen sikkerhet gjennom rutiner for trygg og sikker bruk med særlig vekt på personvern og informasjonssikkerhet

23 Nivå 3 Søking og utveksling av digital informasjon På dette nivået skal man kunne velge ut og bruke egnede informasjonskilder, og ta hensyn til opphavsrett benytte ikt til å søke, finne og bruke informasjon vurdere informasjon fra digitale kilder med særlig vekt på kildekritikk

24 Nivå 3 Produksjon og presentasjon av digital informasjon På dette nivået skal man kunne vurdere innhold og rette feil skrive inn, formatere og redigere informasjon til et bestemt formål presentere informasjon for en bestemt målgruppe og ta etiske hensyn bruke og produsere regnearkmodeller for å presentere beregninger finne og bruke presentasjonsverktøy med multimedialt innhold

25 Nivå 4 Bruk av ikt-systemer På dette nivået skal man kunne velge ut, bruke og utnytte ulike digitale verktøy for å utføre kjente og nye oppgaver på egen hånd følge anbefalte rutiner for trygg og sikker bruk, og administrere lagret informasjon effektivt

26 Nivå 4 Søking og utveksling av digital informasjon På dette nivået skal man kunne velge ut og bruke forskjellige informasjonskilder i forbindelse med komplekse oppgaver søke, velge og registrere informasjon fra ikt-baserte kilder, og vurdere hvor relevant innholdet er ha en bevisst holdning til mulig gjenbruk av eget publisert digitalt materiale

27 Nivå 4 Produksjon og presentasjon av digital informasjon På dette nivået skal man kunne legge inn, organisere, utvikle, formatere og koble sammen informasjon som passer til innholdet og formålet beherske tekstbehandlingsverktøy til produksjon, arkivering og systematisering av digital informasjon vurdere og bruke forskjellige metoder for å organisere og presentere informasjon tilpasset situasjon og mottaker bruke regneark til å utvikle beregningsmodeller produsere og bruke presentasjoner med multimedialt innhold

28 Men hva er digitale ferdigheter i arbeidslivet? Kan læringsmålene overføres direkte til jobb relaterte oppgaver? Dekker de behovene for digitale ferdigheter i arbeidslivet

29 En oversikt over læringsmål Digitale ferdigheter med forslag til pedagogiske metoder Sette sammen kurs delelementer Gi oversikt for tilbydere bestillere Kan brukes som utgangspunkt for å lage enkle kartleggingsverktøy Ligger lett tilgjengelig på Vox.no Tilrettelegging: Opplæringsplaner for kurs i digital kompetanse Side 29

30 Profiler og digitale ferdigheter fylle inn arbeidstidsskjemaer i elektroniske skjema bruke regneark eller andre elektroniske verktøy søke på Internett for å finne kundeopplysninger skrive kontrakter, oppdrag og lagre disse i elektronisk arkiv sjekke oppdrag og avtaler i kalender gjøre avtaler med kunde via e-post om tidspunkt for oppmøte og legge dette inn i kalender Digitale ferdigheter

31 Profiler for basisferdigheter på jobben: Tømrer Jobb beskrivelse: lese bygningstegninger, planer og instrukser vurdere hva som er nødvendig utstyr, materiale og tid for å utføre et arbeid bygge konstruksjoner som beskrevet i bygningstegninger følge produkt- og montasjebeskrivelser dokumentere kvalitet og avvik i arbeidet følge rutiner knyttet til HMS kommunisere med forskjellige mennesker, deriblant kolleger, kunder, folk fra andre bransjer og lederen på byggeplassen, for å få jobben gjort Side 31

32 E K S E M P E L LESING Hver dag vil tømreren: lese bygningstegninger og planer lese dagens arbeidsordre lese sikkerhetsinstrukser for byggeplassen lese skilt og oppslag på byggeplassen Regelmessig vil tømreren: lese dokumenter og pakkseddel ved mottak av varer lese sjekklister som er fylt ut av andre på byggeplassen lese HMS- informasjon lese produsenters produkt- og montasjebeskrivelser lese detaljerte jobbspesifikasjoner lese bransjestandarder og oppdateringer av disse lese miljø og avfallsplaner Av og til vil tømreren: lese utdrag fra gjeldende lover, tekniske forskrifter og planer lese opplæringsmateriell, for eksempel om førstehjelp, hms eller for lærlinger lese arbeidstakerrelatert informasjon lese av fuktighetsmåler lese bedriftens interne prosedyrer og instrukser Side 32

33 E K S E M P E L SKRIVING Hver dag vil tømreren skrive korte notater til seg selv eller andre på byggeplassen fylle ut skjemaer og sjekklister for kvalitet og avvik i arbeidet skrive arbeidsrapport, for eksempel oversikt over materialforbruk loggføre hendelser i eget arbeid fylle ut timelister og arbeidstidsskjema Regelmessig vil tømreren: sette opp og kvittere på arbeidsplaner registrere fullført arbeid skrive detaljerte lister over utstyr og verktøy som trengs for å fullføre et arbeid dokumentere byggematerialer som er brukt på en jobb fylle ut arbeidsordre og tilleggsbestilling for godkjenning av kunde Av og til vil tømreren: skrive korte rapporter skrive notater for å huske opplæring eller forklaringer svare på spørsmål knyttet til opplæring og sertifisering skrive grunnlag for anbud og faktura Side 33

34 Muntlig kommunikasjon E K S E M P E L Hver dag vil tømrere: snakke med kolleger for å koordinere arbeidet samarbeide og koordinere med andre aktører på samme byggeplass lytte og svare på instruksjoner fra arbeidsleder eller formann rapportere om arbeidets framgang diskutere og forklare pågående arbeid lytte til forklaringer av dagens arbeidsplaner Regelmessig vil tømreren: bestille utstyr og materiell fra leverandører og lager diskutere prosjektet med ledere på byggeplassen foreslå endringer av planer lytte til muntlige forklaringer fra personer som gir opplæring eller informasjon delta og eventuelt lede gruppemøter gi muntlige instruksjoner til personer som bistår med jobben Av og til vil tømreren: diskutere problemer med framgangsmåte eller utførelse med arbeidsleder eller andre tømrere diskutere spørsmål med andre underleverandører ved problemer svare på muntlige spørsmål i opplæring og trening Side 34

35 E K S E M P E L Hverdagsmatematikk Hver dag vil tømreren: ta nøyaktige mål utarbeide og målsette skisser bruke målestokk tolke arbeidstegninger foreta mengdeberegninger som er nødvendige for å utføre en jobb bruke materialer på en måte som lager minst mulig spill regne ut og registrere tidsforbruk på utført arbeid føre materiallister Regelmessig vil tømreren: regne om mellom ulike enheter vurdere tiden som trengs for å utføre en jobb kontrollere kostnader og fakturaer Av og til vil tømreren: regne ut egen akkordlønn velge akkord eller anbud beregne behov for materialer og størrelse på et prosjekt Side 35

36 E K S E M P E L Digitale ferdigheter: Hver dag vil tømreren kommunisere med arbeidsgiver og kunder digitalt legge inn og sjekke oppdrag og avtaler i kalender sjekke at elektronisk arbeidsordre og rapporter er laget bestille deler fra lager eller leverandør ved behov bruke elektronisk utstyr til å gjøre målinger søke på Internett og intranett etter informasjon og instruksjoner Regelmessig vil tømreren: fylle inn opplysninger fra utførte oppdrag sjekke lagerstatus og leveringstid i elektronisk lagerbeholdning sende e-post med vedlegg fylle ut elektroniske timelister bruke ulike dataprogrammer Side 36

37 E K S E M P E L Digitale ferdigheter: Av og til vil tømreren: bruke Excel eller andre elektroniske utregningsverktøy bruke digitale tegneprogram for å planlegge framtidige bygg eller konstruksjoner bruke GPS for å finne fram til kunde sammenlikne priser hos ulike leverandører bestille større mengder varer for levering til kunder sette seg inn i kontrakter og lagre disse i elektronisk arkiv Side 37

38 16 Profiler er ferdig Blikkenslager Elektriker Rørlegger Tømrer Kantineassistent HMS-arbeid for byggfag Driftstekniker (Vaktmester Bussjåfør Butikkmedarbeider Lagermedarbeider Langtransportarbeider Maskinfører Pleieassistent Renholder Truckfører Barnehageassistent Side 38

39 Pedagogiske tips Ikke rør! umiddelbar nytteverdi bilder og lyd virker motiverende koble fritid og jobb Digitale ferdigheter

40 Vurder egne digitale ferdigheter Lærermentoren Digitale ferdigheter

41 Nettvett gjelder for alle aldre Donald har laget hefte med nettvettregler for små og store

42 Kartlegging er IKKE: Testing Kunnskapstest Se hvor tjukk i hue du er Finne ut hvor lite du kan Synliggjøring av manglende kompetanse Side 42

43 Hvorfor kartlegge og «teste», bruk av digitaltesten Tilpassing av innhold i forhold til deltakerne Kartlegging for å sikre læringsmål Homogene grupper Kartlegging for å kunne endre innhold underveis Før og etter kurs Vanskelig å få en eksakt profil når man utvikler kursinnhold Side 43

44 Hvordan måle digitale ferdigheter Side 44

45 Enkel kartlegging av digitale ferdigheter It-barometeret Nivåene It-barometeret er delt inn i tre nivåer: Nivå 1: En bruker på dette nivået har den digitale minimumskompetansen man må ha for å kunne nyttiggjøre seg av offentlige og private tjenester til eget formål. Nivå 2: En bruker på dette nivået bruker tjenester som e-post, søketjenester og fildeling på nettet aktivt og selvstendig. Brukeren utnytter imidlertid ikke alle muligheter for systemer og programvare som er relevante. Nivå 3: En bruker på dette nivået tar aktivt del i den digitale teknologien og har god kompetanse på sikker nettbruk Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Lenke Side 49

50 Noen Vox ressurser Vox har utviklet forskjellige læringsressurser It barometeret Regnehjelpen Edb 123 Kartleggingsverktøy for hverdagsmatematikk ABC pc Lær data på Jakten på Ada Mattequiz Dataquiz Og mye mer Eddie Pedersen Vox Side 50

51 Flere eksempel på ressurser Tilrettelegging Kursplanlegger Læremidler Kartlegging Profiler for basisferdigheter på jobben Side 51

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Digital Inklusjon i Norge

Digital Inklusjon i Norge Digital Inklusjon i Norge Av Kolbjörn Aarstein, VOFO Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Rapporten er tredelt 1. Stat, region, lover og offentlig finansiering 2. Det sivile samfunnet og

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer