VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003"

Transkript

1 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg, data- og telekommunikasjonsanlegg og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk. Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I elenergifaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i elenergifaget innebærer å kommunisere med kunder, kolleger og fagfolk fra andre fagområder. Det vil også si å diskutere sikkerhet og valg av faglige løsninger, planlegge, veilede, dokumentere utført arbeid og drive brukeropplæring. Det innebærer å utvikle et språk som er presist, og som kommuniserer godt, slik at misforståelser og farlige situasjoner kan unngås. Å kunne lese i elenergifaget innebærer å forstå fagspesifikke tekster som sikrer at arbeidet til enhver tid blir utført i tråd med gjeldende regelverk, fagspesifikke normer, produsentens tekniske dokumentasjon og kundens behov. Å kunne regne i elenergifaget innebærer å utføre beregninger i forbindelse med planlegging og dokumentasjon, vurdere dimensjoneringer i systemene, vurdere måleresultater og forstå sammenhengen i elektriske systemer og kretser. Å kunne bruke digitale verktøy i elenergifaget innebærer å foreta informasjonssøk, produsere tekniske underlag for systemer og enheter, og gi hjelp til feilretting. Det betyr også å programmere, konfigurere, feilsøke og dokumentere ved hjelp av digitale verktøy.

2 2 1 Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fellesantenneanlegg for bakke - og satellittbasert kringkasting Mål 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 inngår i gjennomføringen av oppgavene. Planlegge fellesantenneanlegg for bakke - og satellittbasert kringkasting Montere fellesantenneanlegg for bakke - og satellittbasert kringkasting Sette i drift fellesantenneanlegg for bakke - og satellittbasert kringkasting Dokumentere fellesantenneanlegg for bakke - og satellittbasert kringkasting Kunne tegne et enkelt enlinjeskjema for systemet og sette navn på de fleste av komponentene Gjøre enklere beregninger for systemet Bruke riktige symboler og navn på komponentene på for et enlinjeskjema Lage tilhørende oversikt over mengder og type av komponenter Kunne vurdere minst 2 systemer og begrunne valg, basert på tekniske beregninger, kostnader og andre fagmessige vurderinger. Montere anlegg etter dokumentasjon med veiledning Bruk av riktig verktøy med veiledning Montere anlegg etter dokumentasjon med litt veiledning Bruk av riktig verktøy med litt veiledning Montere anlegg på selvstendig basis, på faglig korrekt måte, uten veiledning Tar på selvstendig grunnlag tilpasninger til lokale forhold Klare å kontrollmåle noen steder, under veiledning Klarer å sette i drift anlegget under veiledning Klarer å konfigurere anlegget på egenhånd Klarer å utføre enklere tester og målinger På selvstendig grunnlag kontrollmåle anlegget på strategiske steder Klarer å konfigurere og optimalisere anlegget på egenhånd Klarer å test alle viktige funksjoner på egenhånd Lage forenklet dokumentasjon, basert på installasjonsdokumentasjonen, under veiledning Merke utstyr og materiell på egenhånd Bruke digitale verktøy for å lage dokumentasjonen for anlegget Lager dokumentasjon med påført måleresultater for alle strategiske punkter Lager dokumentasjon med korrekte mengder og typer for utstyr og materiell

3 3 2 Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere ett system for brannalarm og ett system for innbruddsalarm, basert på vurderinger av bruksområder og ulike systemløsninger. Mål 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 inngår i gjennomføringen av oppgavene. Planlegge ett system for brannalarm og ett system for innbruddsalarm, basert på vurderinger av bruksområder og ulike systemløsninger. Montere ett system for brannalarm og ett system for innbruddsalarm, basert på vurderinger av bruksområder og ulike systemløsninger. Sette i drift ett system for brannalarm og ett system for innbruddsalarm, basert på vurderinger av bruksområder og ulike systemløsninger. Dokumentere ett system for brannalarm og ett system for innbruddsalarm, basert på vurderinger av bruksområder og ulike systemløsninger. Kunne velge passende system og tegne det blokkskjematisk. Vise fysisk plassering av alle enheter i tegning. Kunne velge passende system og tegne anlegget med flerlinjeskjema og tilkoblinger. Anvende kunnskap om enheter for riktig plassering. Kunne begrunne valg av system og plassering av enheter i anlegget. Kunne foreta utvidelser og tilpassing til lokale forhold. Montere systemet fysisk riktig slik at det fungerer. Systemet skal bære preg av å være fagmessig montert. Monteringen skal i tillegg ta hensyn til lokale forhold vedrørende feilkilder og eventuelle fremtidige utvidelser og endringer. Sette i drift systemet med fabrikkinnstillinger I tillegg funksjonsteste etter oppdragsgivers spesifikasjoner. Kunne stille inn grunnleggende innstillinger. I tillegg funksjonsteste hele systemet og vurdere resultatene på selvstendig basis. Dokumentere anlegget med skriftlig rapport som beskriver grunnleggende montering og oppsett. I tillegg dokumentere med flerlinjeskjema og innstillinger etter oppdragsgivers spesifikasjoner. Dokumentere anlegget detaljert slik det er montert, med vurderinger og begrunnelser i forhold til de valg som er gjort.

4 4 3 Planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av alarmsystemer og loggføre arbeidet Mål 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 inngår i gjennomføringen av oppgavene. Planlegge kontroll og vedlikehold av alarmsystemer og loggføre arbeidet Gjennomføre kontroll og vedlikehold av alarmsystemer og loggføre arbeidet Dokumentere kontroll og vedlikehold av alarmsystemer og loggføre arbeidet Kunne lage en grov plan for hva som skal utføres ved kontroll av alarmsystem Kunne lage en detaljert plan for kontroll av alarmsystemet Kunne lage en detaljert plan som inkluderer sannsynlige feil og hvordan disse kan finnes. Kunne kontrollere de viktigste delene av systemet Kunne gjennomføre kontroll av hele systemet Kunne kontrollere systemet og lokalisere eventuelle feil. Kunne kvittere for utført kontroll Kunne beskrive utført kontroll og gi en faglig begrunnet statusrapport for systemet. Kunne gi en faglig begrunnet statusrapport. Kunne beskrive utført service Kunne anbefale eventuelle utbedringer

5 5 4 Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere adgangskontroll beregnet for mindre Mål 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 inngår i gjennomføringen av oppgavene. Planlegge adgangskontroll beregnet for mindre Montere adgangskontroll beregnet for mindre Sette i drift adgangskontroll beregnet for mindre Dokumentere adgangskontroll beregnet for mindre Kunne velge passende system og tegne det blokkskjematisk. Vise fysisk plassering av alle enheter i tegning. Kunne velge passende system og tegne anlegget med flerlinjeskjema og tilkoblinger. Anvende kunnskap om enheter for riktig plassering. Kunne begrunne valg av system og plassering av enheter i anlegget. Kunne foreta utvidelser og tilpassing til lokale forhold. Montere systemet fysisk riktig slik at det fungerer. Systemet skal bære preg av å være fagmessig montert. Monteringen skal i tillegg ta hensyn til lokale forhold vedrørende feilkilder og eventuelle fremtidige utvidelser og endringer. Sette i drift systemet med fabrikkinnstillinger I tillegg funksjonsteste etter oppdragsgivers spesifikasjoner. Kunne stille inn grunnleggende innstillinger. I tillegg funksjonsteste hele systemet og vurdere resultatene på selvstendig basis. Dokumentere anlegget med skriftlig rapport som beskriver grunnleggende montering og oppsett. I tillegg dokumentere med flerlinjeskjema og innstillinger etter oppdragsgivers spesifikasjoner. Dokumentere anlegget detaljert slik det er montert, med vurderinger og begrunnelser i forhold til de valg som er gjort.

6 6 5 Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere kombinerte data og telekommunikasjonsnett beregnet for mindre. Mål 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 inngår i gjennomføringen av oppgavene. Planlegge kombinerte data og telekommunikasjonsnett beregnet for mindre Montere kombinerte data og telekommunikasjonsnett beregnet for mindre Sette i drift kombinerte data og telekommunikasjonsnett beregnet for mindre Dokumentere kombinerte data og telekommunikasjonsnett beregnet for mindre Kunne tegne et enkelt enlinjeskjema for systemet og sette navn på de fleste av komponentene Gjøre enklere beregninger for systemet Bruke riktige symboler og navn på komponentene på for et enlinjeskjema Lage tilhørende oversikt over mengder og type av komponenter Kunne vurdere minst 2 systemer og begrunne valg, basert på tekniske beregninger, kostnader og andre fagmessige vurderinger. Montere anlegg etter dokumentasjon med veiledning Bruk av riktig verktøy med veiledning Montere anlegg etter dokumentasjon med litt veiledning Bruk av riktig verktøy med litt veiledning Montere anlegg på selvstendig basis, på faglig korrekt måte, uten veiledning Tar på selvstendig grunnlag tilpasninger til lokale forhold Klare å kontrollmåle noen steder, under veiledning Klarer å sette i drift anlegget under veiledning Klarer å konfigurere anlegget på egenhånd Klarer å utføre enklere tester og målinger På selvstendig grunnlag kontrollmåle anlegget på strategiske steder Klarer å konfigurere og optimalisere anlegget på egenhånd Klarer å test alle viktige funksjoner på egenhånd Lage forenklet dokumentasjon, basert på installasjonsdokumentasjonen, under veiledning Merke utstyr og materiell på egenhånd Bruke digitale verktøy for å lage dokumentasjonen for anlegget Lager dokumentasjon med påført måleresultater for alle strategiske punkter Lager dokumentasjon med korrekte mengder og typer for utstyr og materiell

7 7 6 bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger Kunne fylle ut ferdig laget skjema Kunne lage blokkskjema med enkelt, digitalt tegneprogram Kunne lage enkle skjema i regneark eller tekstbehandling Kunne tegne flerlinjeskjema med digitalt tegneprogram Kunne lage skjema i regneark eller tekstbehandling og bruke funksjonene i programmet for å lette bruken. Kunne bruke tegneprogram beregnet på faget for å lage nødvendige dokumenter 7 ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med data- og elektronikksystemene og utstyret ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med dataog elektronikksystemene og utstyret Kjenne de mest vanlige støykildene elektrobikk blir utsatt for i en mindre bedrift. Kunne utføre installasjon slik at fare for forstyrrelser fra elektriske støykilder blir redusert. I tillegg kunne utbedre installasjoner der støykilder forstyrrer. 8 gi brukere veiledning om dataog elektronikksystemene og utstyret gi brukere veiledning om data- og elektronikksystemene og utstyret Gi brukerveiledning ved å sitere produsentens veiledning. Forklare med egne ord de mest elementære funksjonene. Forklare med egen ord de fleste funksjonene. Forklare hvordan funksjonene kan benyttes.

8 8 9 måle elektriske størrelser i data- og elektronikksystemene og utstyret og vurdere måleresultatene måle elektriske størrelser i data- og elektronikksystemene og utstyret og vurdere måleresultatene Stille inn måleinstrumentet på riktig område, kople det riktig inn i systemet og lese av måleresultatet. I tillegg vurdere om måleresultatet er rett. I tillegg foreslå tiltak der måleresultatet ikke er rett. Utføre eventuelle tilleggsmålinger for å kontrollere resultatet. 10 feilsøke på data- og elektronikksystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, og loggføre feilsøkingsarbeidet feilsøke på data- og elektronikksystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, og loggføre feilsøkingsarbeidet Kunne feilsøke på enkle systemer Kunne loggføre utførte målinger Kunne feilsøke effektivt i større systemer. Kunne beskrive feilsøkingen i en logg. Kunne vurdere feilmeldinger Med bakgrunn i feilsymtomer effektivt kunne finne feilen og utbedre denne. Kunne beskrive feilsymtomene, feilsøkingen og hva som ble gjort for å rette feilen.

9 9 11 risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid Vurdere faremomenter ved arbeidet før det starter Vurdere om arbeidet er godt nok utført til at det kan settes i drift. Utføre nødvendige målinger før systemet kan settes i drift. Fylle ut risikovurderingsskjema før arbeidet starter Vurdere kvaliteten på arbeidet mens det pågår og sørge for fagmessig utførelse Teste og dokumentere at systemet er rett installert Lage fullstendig risikovurdering av arbeidet før det starter Sørge for fagmessig utførelse og gjennomføre nødvendig målinger underveis for å sikre kvaliteten. 12 beskrive ulike vedlikeholdssystemer beskrive ulike vedlikeholdssystemer Kunne nevne noen vedlikeholdssystemer Kunne nevne ulike vedlikeholdssystemer og forklare hva de går ut på Kunne forklare hva vedlikeholdssystemene går ut på Kunne redegjøre for bruken av ulike vedlikeholdssytemer

10 10 13 bruke faglig presist språk om data- og elektronikkssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder bruke faglig presist språk om data- og elektronikkssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder Kunne bruke betegnelser som er vanlige i dagligtalen Kunne bruke riktige faguttrykk Kunne bruke riktige faguttrykk og forklare disse for personer som ikke kjenner faget. 14 utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon for å ivareta krav til elektronisk kommunikasjon, informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og personsikkerhet utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon for å ivareta krav til elektronisk kommunikasjon, informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og personsikkerhet Kunne navnet på de viktigste lovene, forskriftene og normene Utføre arbeid på systemene slik at det ikke er til fare for utstyr og personer. Kunne redegjøre for innholdet i de viktigste lover, forskrifter og normene Kunne nyttiggjøre seg informasjon fra utstyrsprodusentene for god og sikker installasjon Kunne gjøre bruk av lover, forskrifter, normer og teknisk dokumentasjon for å sikre en fagmessig, god og sikker installasjon

11 11 15 utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift Kunne utføre arbeidet på systemene sikkert Kunne forklare farer ved ulike arbeidsoppgaver. Kunne forklare hvilke farer bruken av systemene kan medføre Kunne forklare hva HMS betyr for sikkert arbeid og sikker håndtering av systemene. Utføre arbeid i tråd med lover og forskrifter knyttet til HMS 16 utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll Kunne rutinene for godt og sikkert arbeid Bruke rutiner og skjemaer i arbeidet for å sikre god kvalitet. Bruke rutiner og skjemaer i arbeidet for å sikre god kvalitet. Kunne etablere og bruke systemer som dokumenterer kvaliteten i arbeidet.

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

Faglig råd elektro. Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014

Faglig råd elektro. Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014 Faglig råd elektro Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014 Grunnleggende ferdigheter (Vg1) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Digitale ferdigheter. Digitaltesten. Eddie Pedersen

Digitale ferdigheter. Digitaltesten. Eddie Pedersen Digitale ferdigheter Digitaltesten Eddie Pedersen Profiler for basisferdigheter Kursplanlegger Lærings mappe 27.11.2013 Side 2 Digital kompetanse Vox sitt mål: alle skal ha nok digital kompetanse til å

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Informasjons møte dato: _ Arthur Kleivset arthur@sogneelektrisk.no 97184558 Kenneth Knudsen ke.knudsen@gmail.com 91531812 Kjell Rune Sløgedal

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for tekniske byggfag Første års opplæring i bedrift Glassfagene felles for glassfaget, blyglassmesterfaget, glassliperfaget Særløp Oslo, mai 1995 Kirke-,

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer