Individuell lærekandidatplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Individuell lærekandidatplan"

Transkript

1 Individuell lærekandidatplan for: i Elektrikerfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling for videregående opplæring

2 Kompetansebeskrivelse Energisystemer Mål for opplæringen er at lærekandidaten skal kunne 1 Hele læreplanmålet 1a redegjøre for ulike elektriske fordelingssystemer med tilhørende målearrangement og jordingssystemer 1b vurdere ulike elektriske fordelingssystemer med tilhørende målearrangement og jordingssystemer 1c Planlegge minst to av fordelingssystemene fra inntak til belastning 1d montere minst to av fordelingssystemene fra inntak til belastning 1e sette i drift minst to av fordelingssystemene fra inntak til belastning 1f dokumentere minst to av fordelingssystemene fra inntak til belastning 2 Hele læreplanmålet 2a planlegge installasjon basert på ulike installasjonsmetoder med ulike elektriske belastningstyper og effektuttak 2b montere installasjon basert på ulike installasjonsmetoder med ulike elektriske belastningstyper og effektuttak 2c sette i drift installasjon basert på ulike installasjonsmetoder med ulike elektriske belastningstyper og effektuttak 2d dokumentere installasjon basert på ulike installasjonsmetoder med ulike elektriske belastningstyper og effektuttak 3 Hele læreplanmålet 3a planlegge ulike varme- og belysningssystemer 3b montere ulike varme- og belysningssystemer 2

3 3c 3d sette i drift ulike varme- og belysningssystemer dokumentere ulike varme- og belysningssystemer 4 Hele læreplanmålet 4a redegjøre for energikostnader ved bruk av tekniske løsninger og alternative energibærere 4b vurder energikostnader ved bruk av tekniske løsninger og alternative energibærere 4c planlegge elektriske ENØK-tiltak og ivareta byggtekniske krav 4d montere elektriske ENØK-tiltak og ivareta byggtekniske krav 4e sette i drift elektriske ENØK-tiltak og ivareta byggtekniske krav 4f dokumentere elektriske ENØK-tiltak og ivareta byggtekniske krav 5 Hele læreplanmålet 5a planlegge batteri og akkumulatorsystemer 5b montere batteri og akkumulatorsystemer 5c sette i drift batteri og akkumulatorsystemer 5d dokumentere batteri og akkumulatorsystemer 6 Hele læreplanmålet 6a redegjøre for riktig materiell knyttet til elektriske installasjonssystemer 6b vurdere riktig materiell knyttet til elektriske installasjonssystemer 6c velge riktig materiell knyttet til elektriske installasjonssystemer 7 Hele læreplanmålet 7a redegjøre for de ulike beskyttelsesgradene for utstyr og komponenter mot inntrenging av væsker, damp, gass, støv og liknende 7b vurdere de ulike beskyttelsesgradene for utstyr og komponenter mot inntrenging av væsker, damp, gass, støv og liknende 7c planlegge minst tre av beskyttelsesgradene 7d montere minst tre av beskyttelsesgradene 7e sette i drift minst tre av beskyttelsesgradene 7f dokumentere minst tre av beskyttelsesgradene 8 Hele læreplanmålet 8a redegjøre for elektriske støykilder i elenergisystemer 3

4 8b vurdere elektriske støykilder i elenergisystemer 8c identifisere elektriske støykilder i elenergisystemer 8d planlegge tiltak for å redusere støypåvirkning 8e montere tiltak for å redusere støypåvirkning 8f sette i drift tiltak for å redusere støypåvirkning 8g dokumentere tiltak for å redusere støypåvirkning 9 Hele læreplanmålet 9a feilsøke på elenergisystemer og utstyr med hensyn til koblings- og driftsfeil 9b loggføre feilsøkingsarbeidet 10 Hele læreplanmålet 10a måle elektriske størrelser i elenergisystemer og utstyr 10b vurdere måleresultatene 11 Hele læreplanmålet 11a planlegge eget arbeid knyttet til kontroll og vedlikeholdssystemer i henhold til bedriftens internkontrollsystem og kundens spesifikasjon 11b gjennomføre eget arbeid knyttet til kontroll og vedlikeholdssystemer i henhold til bedriftens internkontrollsystem og kundens spesifikasjon 11c dokumentere eget arbeid knyttet til kontroll og vedlikeholdssystemer i henhold til bedriftens internkontrollsystem og kundens spesifikasjon 12 Hele læreplanmålet 12a risikovurdere arbeidet som utføres på elenergisystemer og utstyr, og 12b funksjonsteste arbeidet som utføres på elenergisystemer og utstyr, og 12c sluttkontrollere arbeidet som utføres på elenergisystemer og utstyr, og 12d dokumentere arbeidet som utføres på elenergisystemer og utstyr, og 4

5 13 utføre arbeidene på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og anvende gjeldende regelverk og produsentenes tekniske dokumentasjoner for å ivareta krav til elsikkerhet, anleggssikkerhet og sikkerhetsforskriften 14 utføre arbeidet på elenergisystemer i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet og foreslå forbedringer på rutiner og prosedyrer 15 bruke håndverktøy og elektrisk drevne verktøy i henhold til brukerveiledning og benytte påkrevd verneutstyr 16 følge bedriftens rutiner for avfallshåndtering basert på produsentens merking av utstyr og materiell og knytte dette til anleggenes planlagte levetid i et miljøperspektiv 17 bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr, tilpasset brukere, supportpersonell, kollegaer og representanter fra andre fagområder 18 Hele læreplanmålet 18a lese ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til elenergisystemer 18b og utstyr forklare ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til elenergisystemer og utstyr 19 redegjøre for bedriftens organisasjonsoppbygning og internkontrollsystem 20 gi brukerne veiledning om elenergisystemer og utstyr 21 dokumentere egen opplæring knyttet til elenergisystemer 22 produsere skjemaer og tegninger ved hjelp av digitale verktøy 5

6 Tele-,data og-sikkerhetssystemer Mål for opplæringen er at lærekandidaten skal kunne 1 Hele læreplanmålet 1a redegjøre for ulike systemer for brann og/eller innbrudd med følere og detektorer, basert på bruksområder 1b vurdere ulike systemer for brann og/eller innbrudd med følere og detektorer, basert på bruksområder 1c planlegge minst ett system for brannalarm og/eller ett system for innbruddsalarm 1d montere minst ett system for brannalarm og/eller ett system for innbruddsalarm 1e kontrollere minst ett system for brannalarm og/eller ett system for innbruddsalarm 1f dokumentere minst ett system for brannalarm og/eller ett system for innbruddsalarm 2 Hele læreplanmålet 2a planlegge system for adgangskontroll 2b 2c 2d montere system for adgangskontroll sette i drift system for adgangskontroll system for adgangskontroll 3 Hele læreplanmålet 3a redegjøre for ulike interne nett basert på kommunikasjon og signaloverføring for kombinerte data- og telekommunikasjonsanlegg 3b vurdere ulike interne nett basert på kommunikasjon og signaloverføring for kombinerte data- og telekommunikasjonsanlegg 3c 3d 3e planlegge minst ett av systemene montere minst ett av systemene dokumentere minst ett av systemene 4 Hele læreplanmålet 4a redegjøre for ulike systemer for antenneanlegg for bakke- og satellittbasert kringkasting 6

7 4b 4c 4d 4e vurdere ulike systemer for antenneanlegg for bakke- og satellittbasert kringkasting planlegge ett av systemene montere minst ett av systemene dokumentere minst ett av systemene 5 Hele læreplanmålet 5a redegjøre for riktig materiell knyttet til tele-, data- og/eller sikkerhetssystemer 5b vurdere riktig materiell knyttet til tele-, data- og/eller sikkerhetssystemer 5c velge riktig materiell knyttet til tele-, data- og/eller sikkerhetssystemer 6 Hele læreplanmålet 6a redegjøre for elektriske støykilder i tele-, data- og/eller sikkerhetssystemer 6b vurdere elektriske støykilder i tele-, data- og/eller sikkerhetssystemer 6c identifisere elektriske støykilder i tele-, data- og/eller sikkerhetssystemer 6d planlegge tiltak for å redusere støypåvirkning 6e montere tiltak for å redusere støypåvirkning 6f sette i drift tiltak for å redusere støypåvirkning 6g dokumentere tiltak for å redusere støypåvirkning 7 Hele læreplanmålet 7a feilsøke på tele-, data- og/eller med hensyn til koblingsfeil 7b loggføre feilsøkingsarbeidet 8 Hele læreplanmålet 8a måle elektriske størrelser på tele-, data- og/eller sikkerhetssystemer og utstyr 8b vurdere måleresultatene 9 Hele læreplanmålet 9a risikovurdere alt arbeidet som utføres på tele-, data- og/eller 9b funksjonsteste alt arbeidet som utføres på tele-, data- og/eller 7

8 9c 9d 9e sluttkontrollere alt arbeidet som utføres på tele-, data- og/eller dokumentere alt arbeidet som utføres på tele-, data- og/eller 10 utføre arbeidene på tele-, data- og/eller fagmessig og nøyaktig og anvende gjeldende regelverk og produsentenes tekniske dokumentasjoner for å ivareta krav til informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og sikkerhetsforskriften 11 Hele læreplanmålet 11a utføre alt arbeidet på tele-, data- og sikkerhetssystemer i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet 11b foreslå forbedringer på rutiner og prosedyrer 12 bruke et faglig presist språk om tele-, data- og/eller sikkerhetssystemer og utstyr, tilpasset brukere, supportpersonell, kollegaer og representanter fra andre fagområder 13 Hele læreplanmålet 13a lese ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til tele-, dataog/eller 13b forklare ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til tele-, dataog/eller 14 gi brukerveiledning på tele-, data- og 15 dokumentere egen opplæring knyttet til tele-, data- og sikkerhetssystemer Automatiserte systemer Mål for opplæringen er at lærekandidaten skal kunne 1 Hele læreplanmålet 1a planlegge ulike start- og reguleringsmetoder for motordrifter 1b montere ulike start- og reguleringsmetoder for motordrifter 8

9 1c 1d sette i drift ulike start- og reguleringsmetoder for motordrifter dokumentere ulike start- og reguleringsmetoder for motordrifter 2 Hele læreplanmålet 2a planlegge systemer for nød- og reservestrømsforsyning 2b montere systemer for nød- og reservestrømsforsyning 2c sette i drift systemer for nød- og reservestrømsforsyning 2d dokumentere systemer for nød- og reservestrømsforsyning 4 Hele læreplanmålet 4a redegjøre for riktig materiell knyttet til automatiserte systemer 4b vurdere riktig materiell knyttet til automatiserte systemer 4c velge riktig materiell knyttet til automatiserte systemer 5 Hele læreplanmålet 5a redegjøre for målesystem for strøm, spenning, turtall, temperatur og trykk 5b vurdere målesystem for strøm, spenning, turtall, temperatur og trykk 5c planlegge minst tre av målesystemene 5d montere minst tre av målesystemene 5e sette i drift minst tre av målesystemene 5f dokumentere minst tre av målesystemene 6 Hele læreplanmålet 6a redegjøre for elektriske støykilder i automatiserte systemer 6b vurdere elektriske støykilder i automatiserte systemer 6c identifisere elektriske støykilder i automatiserte systemer 6d planlegge tiltak for å redusere støypåvirkning 6e montere tiltak for å redusere støypåvirkning 6f sette i drift tiltak for å redusere støypåvirkning 6g dokumentere tiltak for å redusere støypåvirkning 7 Hele læreplanmålet 7a måle elektriske størrelser på automatiserte systemer og utstyr 7b vurdere måleresultatene 9

10 8 Hele læreplanmålet 8a feilsøke på automatiserte systemer og utstyr med tanke på koblings- og 8b driftsfeil loggføre feilsøkingsarbeidet 9 Hele læreplanmålet 9a risikovurdere alt arbeidet som utføres på automatiserte systemer og utstyr 9b 9c 9d 9e funksjonsteste alt arbeidet som utføres på automatiserte systemer og utstyr sluttkontrollere alt arbeidet som utføres på automatiserte systemer og utstyr dokumentere alt arbeidet som utføres på automatiserte systemer og utstyr 10 utføre arbeidene på automatiserte systemer og utstyr fagmessig og nøyaktig og anvende gjeldende regelverk og produsentenes tekniske dokumentasjoner for å ivareta krav til informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og sikkerhetsforskriften 11 utføre alt arbeidet på automatiserte systemer i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet og foreslå forbedringer på rutiner og prosedyrer 12 bruke et faglig presist språk om automatiserte systemer og utstyr, tilpasset brukere, supportpersonell, kollegaer og representanter fra andre fagområder 13 Hele læreplanmålet 13a lese ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til automatiserte 13b systemer forklare ulike tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til automatiserte systemer 14 gi brukerne veiledning om automatiserte systemer og utstyr 15 dokumentere egen opplæring knyttet til automatiserte systemer 10

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Informasjons møte dato: _ Arthur Kleivset arthur@sogneelektrisk.no 97184558 Kenneth Knudsen ke.knudsen@gmail.com 91531812 Kjell Rune Sløgedal

Detaljer

Faglig råd elektro. Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014

Faglig råd elektro. Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014 Faglig råd elektro Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014 Grunnleggende ferdigheter (Vg1) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Kandidatens navn: Firma:.

VELKOMMEN TIL. Kandidatens navn: Firma:. Generell del VELKOMMEN TIL FAGPRØVE I ELEKTRIKERFAGET Kandidatens navn: Firma:. Prøvenemnda ønsker velkommen til fagprøve i elektrikerfaget og er til stede for kandidaten på følgende tider: Oppstart: Møte

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG OG BOLIGALARMANLEGG (INNBRUDD, BRANN OG VANN) utgitt av 2006 Erstatter regelverket av 1999 MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Våre tjenester. Have a safe day

Våre tjenester. Have a safe day Våre tjenester Have a safe day AddSecure har en klar forpliktelse til markedet Å bidra til et tryggere samfunn ved å sikre kritisk kommunikasjon Sikret kommunikasjon for alle behov Uansett om du har en

Detaljer

Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg. Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann)

Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg. Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann) FG-regler for Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann) Innbruddsalarmforetak Innbruddsalarmkonsulenter Alarmstasjoner FG-200:1 Gyldig

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Gartnernæring Vg3 (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Naturbruk Naturbasert produksjon Kode: NAB1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Aktivitørfaget 2 1. Tittel på fagbeviset Akvakulturfaget Akvakulturfaget 4 Aluminiumskonstruksjonsfaget på originalspråket.

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer