Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband"

Transkript

1 Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband I disse oppdragene skal du utføre nødvendig kabling og kobling for telesamband tilknyttet en hussentral. Telesambandet skal kobles opp og testes. Oppgaven er et ledd i at eleven skal kunne planlegge, montere, konfigurere, sette i drift, funksjonsteste, feilsøke på og dokumentere kabelbaserte og trådløse kommunikasjonsnett og tilhørende utstyr for telefoni og datakommunikasjon, dimensjonert for mindre bedrifter I den grad det er aktuelt, er også målet for oppgaven at eleven skal kunne velge feilsøkingsstrategi og instrumentoppsett, anslå forventede måleverdier, måle elektriske størrelser og vurdere måleresultatet på data- og elektronikksystemer og - utstyr bruke systemer for databasert måling og logging til feilsøking og vedlikehold risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid bruke faglig presist språk i kommunikasjon med kunder, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig i overensstemmelse med lover, forskrifter, standarder, veiledninger og produsenters tekniske dokumentasjon for å ivareta krav til informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og personsikkerhet utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for internkontroll og kvalitetssikring vurdere og teste ut ideer til produkter og tjenester med fokus på utvikling, markedsbehov og verdiskapning drøfte miljømessige utfordringer når det gjelder elektronisk avfall VURDERINGSKRITERIER OG INFO OM OPPGAVEN! Denne oppgaven skal leveres inn for skriftlig og praktisk vurdering. Ta deg god tid på oppkopling, tegninger, skjemaer og spørsmål som du skal svare på. På denne oppgaven skal du jobbe selvstendig på egen trainer. Du skal vise hva du kan. Kontroller at du har riktig type komponenter og antall i forhold til materialliste. Sørg for at ledningen ikke er avisolert for langt slik at det oppstår fare for kortslutning. Bruk gjerne markeringstusj på koblingsskjema for å markere etter hvert som du kopler. Vær systematisk når du kopler etter skjema.

2 Oppdrag 1 I dette oppdraget skal du utføre installasjon av forbindelse mellom bygningsfordeler (BF) og etasjefordeler (EF) (Stigekabel/stamkabel). Arbeidsoppdrag Fru Hansen har behov for ekstra kabel mellom BF i kjelleren og EF i andre etasje. Du skal sammen med en kollega foreta installasjon av en 10-pars stigekabel. Arbeidsgang Etasjefordeleren (EF) skal stå i båsen din og bestå av minimum to plinter. Kabling skal legges fra bygningsfordeler på rom 219. Bare en av plintene (i hver av fordelerne BF og EF) skal brukes for å terminere stigekabelen. Plantegning <MANGLER> Materielliste Skriv materialliste for installasjonen (lengde på kabel kan estimeres eller utelates). Sluttkontroll Bruk partester for å sjekke koblingen. Dokumentasjon Lag installasjonstegning.

3 Oppdrag 2 I dette oppdraget skal du installere to enkle veggkontakter (ISO-8 kontakt). Arbeidsoppdrag Fru Hansen skal ha nye telefonuttak på to soverom i andre etasje. Dette skal kobles til den ene plinten i etasjefordeleren (EF). Arbeidsgang Veggkontaktene skal monteres i båsen og kobles til ledig plint i etasjefordeleren. Arbeidsuttak/vegguttak 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b Hvit-blå Blå-hvit Hvit-orange Orange-hvit Hvit-grønn Grønn-hvit Hvit-brun Brun-hvit ISO-8 TELE DATA ISO-8 kontakt RJ-45 kontakt

4 Vanlig pinnebruk i ISO-kontakter KABEL: Par nr a/b-gren a b a b a b a b UTTAK: Pinne nr tråd telefon/anal. modem 4-tråd telefon/digit. modem 4-tråd digitale modem ISDN 2/4-tråd calling Data Strømforsyning/JORD b a a2 b1 a1 b2 U I I U p3 p3 U I I U p2 p2 a1 b1 a2 b2 D D D D J S a = a-gren b = b-gren I = innkommende signal U = utgående signal p2 = strømforsyning fra netterminal (NT/ISDN-boks) p3 = strømforsyning til annet utstyr via NT J = jord S = spenning Materielliste Skriv materialliste for installasjonen (lengde på kabel kan estimeres eller utelates). Sluttkontroll Bruk partester for å sjekke koblingen. Dokumentasjon Kompletter installasjonstegningen.

5 Oppdrag 3 I dette oppdraget skal du utføre sammenkobling (krysskobling) av forbindelsene både i etasjefordeler (EF) og bygningsfordeler (BF). Arbeidsoppdrag Fru Hansen har nå det som er nødvendig for å få forbindelse til de nye telefonene sine. Dere skal foreta sammenkoblingen. Arbeidsgang Velg en egnet tilkobling til telefonsentralen og foreta koblingen fram til vegguttaket og kobbel til telefonapparat. Materielliste Skriv materialliste for installasjonen (lengde på kabel kan estimeres eller utelates). Kontaktplan Fysisk adr. Bygningsfordeler Telefonnr. PABX A B (Dig.) A (Dig.) A (Dig.) A (Dig.) A (Anal.) A (Anal.) A (Anal.) A (Anal.) A1-08 Etasjefordeler Arbeidsuttak Merknad Sluttkontroll Kobbel til et analogt telefonapparat i arbeidsuttaket og kontroller at du har summetone. Kobbel eventuelt til et digitalt apparat og kontroller at det virker. Dokumentasjon Tegn koblingsskjema for telefonforbindelsene du koblet opp. Målinger Her skal du teste spenningsnivået på linjen. Målingen utføres på grenene med telefonapparatet innkoblet. 1. Mål DC spenningsnivå mellom grenene når røret er løftet av. Skriv ned resultatet. 2. Mål DC spenningsnivå mellom grenene når røret ligger på. Skriv ned resultatet..

6 Oppdrag 4 I dette oppdraget skal du sammen med de andre gruppene foreta sluttkontroll av hele anlegget. Arbeidsoppdrag De gruppene som har koblet arbeidsuttak til telefonsentralen skal foreta funksjonstest av anlegget. Sluttkontroll Funksjonstesting av hele anlegget. Alle arbeidsuttak har blitt tilordnet telefonnummer Kan ringe til alle arbeidsuttak fra alle uttak Kan ringe fra alle arbeidsuttak til alle uttak Beskriv organiseringen og framgangsmåten ved gjennomføring av sluttkontrollen.

7 Bygningsfordeler Rom 219 A Telefonsentral 1 Plass 1 Digitale Analoge Ledig B 2 Plass 2 3 Krysskoblingspanel Plass 3 01 Ledig 02 4 Krysskoblingspanel Plass 4 03 Ledig 04 5 Krysskoblingspanel Plass 5 05 Ledig 06 6 Krysskoblingspanel Plass 6 07 Ledig 08

8 Vurderingsplan for: Elektronisk infrastruktur I dette faget vil du bli vurdert både skriftlig, muntlig og praktisk. Alle praktiske oppgaver ender med godkjenning og utspørring. Der vi ser på hvordan du har utført anlegget, hva du kan om teorien for anlegget og dokumentasjonen av det. Det skal fylles ut et vurderingsskjema for alle praktiske oppgaver. Vurdering av praktisk kompetanse Her ser vi på hvordan du har utført anlegget fagmessig Vi ser etter rette kabler med rette vinkler tilkoblinger som sitter og ikke har kobber som vises eller er i klem løsning om anlegget virker Vurdering av teoretisk kompetanse Her må vi få vite hva du kan om emnet for oppgaven enten skriftlig eller muntlig. Vi vil vite hva oppgaven går ut på hvordan planleggingen er gjort hvorfor du har koblet som du har gjort hva oppgaven kan brukes til Du vil i tillegg få rene teoretiske prøver underveis. Vurdering av dokumentasjon Her ser vi på hva du har gjort skriftlig eller elektronisk for å dokumentere hva du har gjort på oppgaven. Å dokumentere betyr å gjøre rede for hvordan anlegget ditt virker og hvordan det er koblet Dette bør være med (hvis aktuelt): - Funksjonsbeskrivelse - Installasjonstegning - Skjema koblings-/ enlinje-/ flerlinje-/ blokk- - Måleresultater - Materialliste - Virkemåte - Etterspurt dokumentasjon Karaktersetting i faget En samlet vurdering av kompetansen du har vist gir karakteren i faget Stort fravær gjør at du mister mange gjennomganger av teori og praksis og kan føre til at vi mangler vurderingsgrunnlag

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg,

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til

Detaljer

Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Elenergi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Elektrofag Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Programfag: Er hele programfaget godkjent

Detaljer

Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. januar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger anbefalinger Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger Innhold 1. Hvorfor skal du lese dette heftet?... 5 1.1 Skolen i endring... 5 1.2 Bedre beslutningsgrunnlag... 5 1.3 Bedre økonomi... 6

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil Trouble Tickets Trouble Tickets Introduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering Annet om feil Avklaring av feil Trouble Tickets Inntroduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning Fagretning elektrofag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning Fagretning elektrofag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning Fagretning elektrofag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 ELEKTROFAG - YRKESFAGLIG BREDDE 5 ELEKTROFAG - YRKESFAGLIG

Detaljer

Opplæringsbok. IKT Servicefag

Opplæringsbok. IKT Servicefag Opplæringsbok IKT Servicefag For lærlinger tilknyttet Nord-Trøndelag fylkeskommunes virksomheter Versjon 2008-1 Innholdsfortegnelse Om opplæringsboka... 3 Informasjon... 4 Kontaktopplysninger... 4 Informasjon

Detaljer

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Oppgavebok 2009, Elforlaget, NELFO 2. utgave / 1. opplag Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven, eller i strid med avtaler

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 DATA-

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 KJØRETØY LETTE KJØRETØY 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon

Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon 2013 Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon Bjørnar Larsen Auyech kompetanse as 5/12/2013 1 Læreverket. Læreverket omfatter produksjonsprosesser, maskiner og anlegg med måleteknikk, reguleringsteknikk,

Detaljer

Dokumentere et arbeidsoppdrag

Dokumentere et arbeidsoppdrag Ved opprettelse av enkeltstående arbeidsoppdrag, kan du benytte Opprett funksjonen på forsiden(hjem) til Dokker. 1 Elev/lærling Dokker er det ideelle dokumentasjonsverktøyet. Du kan dokumentere et arbeidsoppdrag,

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer