Veileder: Kartleggingsskjema del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder: Kartleggingsskjema del 1"

Transkript

1 Veileder: Kartleggingsskjema del 1 Organisering 1. Lage planer/oversikt over daglige/ukentlige gjøremål 2. Huske daglige gjøremål eller aktiviteter (Personlig stell, ivaretakesle av egen helse, huslige oppgaver, handle, skole-/jobb, fritidsaktiviteter, reise m.m) 3. Skrive ned avtaler og beskjeder 4. Finne ut hvor lang tid det er til noe skal skje 5. Ta i mot en beskjed og gi den videre Hukommelse 1. Huske avtaler 2. Huske rutiner 3. Huske telefonnummer og adresser 4. Huske passord 5. Huske noe som nettopp har skjedd 6. Huske noe som har skjedd for lenge siden Kommunikasjon 1. Forstår du hva andre sier når de A) i telefonen B) når du ser dem C) i en sms 2. Forstår andre hva du sier A) i telefonen B) når du ser dem C) i en sms 3. Tar du initiativ til ha kontakt med andre? 4. Responderer du på kontakt fra andre? Orientering 1. Finne fram i nærmiljøet, på skolen, riktig klasserom 2. Finne fram på ukjente steder og bygninger 3. Lese skilt med symboler eller navn for å finne fram 4. Følge et kart

2 Veileder: Kartleggingsskjema del 2 Lese- og skriveferdigheter 1. Hvordan leser du? 2. Hvordan skriver du? Data- og mobil kunnskap/ferdigheter 1. Bruker du datamaskin og evt hvilken type? 2. Hva bruker du den til (hjem, skole, internett, skrive/chatte, bilder, musikk m.m.)? 3. Bruker du mobiltelefon og evt hvilken type? 4. Hva bruker du telefonen til (ringe, sms, kalender, bilder, lydopptak, høre på musikk m.m)? Fin-/grovmotorikk, syn og hørsel 1. Har du noen vansker eller nedsatt funksjon? 2. På hvilken måter påvirker det deg i din hverdag? 3. Ser du det som er smått og evt hvor smått? 4. Kan du plukke ut en detal på et bilde som har mange andre detalj? 5. Hvordan er det å skrive sms? 6. Hvordan er det å holde rundt en blyant?

3 Kartleggingskjema del 2 Observasjon Lese- og skriveferdigheter Data- og mobilkunnskap/ferdigheter Fin-/grovmotorikk, syn og hørsel

4 Kartleggingskjema del 2 Observasjon

5 Veiledning Støttepersonen og personen det gjelder kan få et behov for støtte og veiledning både i forhold til tekniske problemstillinger, aktuelle funksjoner/programmer og opplæring. Kommunehelsetjenesten I kommunehelsestjenesten er det ergoterapeut som har kompetanse om tekniske hjelpemidler. Spesialisthelsetjenesten I spesialisthelsetjenesten har Habiliteringsteam for både barn og voksne kunnskap om personer med nedsatt evne- og funksjonsnivå. Leverandør Kan bidra lokalt med hjelp når det gjelder tekniske spørsmål og oppståtte feil/mangler. Provider Kan hjelpe når man lurer på noe i forhold til abonnementet. Supportsystem De fleste produsenter egne supportsystemer. Fora på internett Det finnes mange fora på internett der folk drøfter problemstillinger angående data, programvare og mobiltelefoner. Svar kan finnes gjennom søkefunksjonen.

6 Erfaringsbasert læring Hva er erfaringsbasert læring? Denne metoden tar utgangspunkt i at man lærer gjennom erfaringer i praksis og gjennom å utføre aktiviteter. Personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne og erfaringsbasert læring Personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne har bedre forutsetninger til å lære gjennom erfaringer de gjør seg i hverdagen. Mange er har lettere for å tilegne seg nye ferdigheter ut ifra interesse og oppdagelse av egne behov. Tilstedeværelse av en støtteperson Det er viktig at det er en støtteperson tilstede der behovet oppstår for å registrere behovet. I den aktuelle situasjonen kan støttepersonen gjøre oppmerksom på mulige støttefunksjoner og gi opplæring. Deretter gi oppfølging og veiledning i forhold til bruken i hverdagen. Generalisering Det kan være vanskelig for enkelte å overføre lærte ferdigheter til andre situasjoner. Støttepersonen kan bistå med å legge tilrette for dette. Øvelse gjør mester For å kunne mestre ferdigheten er det viktig med mye gjentakelse i ulike situasjoner. Flyt- sonen Utvikling og læring skjer der det er samsvar mellom forventninger og forutsetninger en person har. Erfaringsbasert læringssirkel Se modell

7 Erfaringsbasert læringssirkel Konkret erfaring i praksis Øvelse/innlæring i andre situasjoner Observasjon og refleksjon - støtteperson Læring av ny ferdighet

8 Støttepersoner Hva er en støtteperson? En støtteperson er en ressursperson som er motivert og interessert til å følge opp personen det gjelder i kartleggings - opplærings og mestringsfasen. Forutsetninger Som støtteperson bør man ha et ønske om å undersøke hvordan vanlig teknologi kan gi støtte i hverdagen. Det er viktig at man tør å våge seg på noe nytt. En støtteperson bør ha en god relasjon til personen det gjelder og være tilstede eller tilgjengelig der utfordringen oppstår. En støtteperson må gjøre seg kjent med de kanalene som finnes for å få veiledning/støtte. I tillegg må man ikke være redd til å oppsøke andre personer når det gjelder å få veiledning. Egenskaper Interessert og engasjert Motivert Tålmodig Løsningsfokusert Kommunikativ Kompetanse En støtteperson bør ha kompetanse i fht måten personer det gjelder tilegner seg nye ferdigheter og kunnskap på. En støtteperson må ha generell kompetanse i fht data- og mobilbruk. Det viktigste er at man er interessert og villig til å tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter på vegne av andre. Vilkår Når en støtteperson er ansatt i skole eller i det kommunale systemet er det viktig å avklare ressursbruk i forhold til støttefunksjonen. En måte å synliggjøre ansvaret på er å ta det opp som tiltak i en persons Individuelle Plan.

9 Kartleggingsskjema del 1 Observasjon 1. Hva er utfordringene i dag? 2. Hvor er utfordringene størst? 3. Hvordan løser dere det i dag og er det behov for å gjøre endringer? Organisering Hukommelse (hva, når, hvor?) Kommunikasjon Orientering

10 Nettvett, aktuelle nettsider: : nettvettregler, informasjon, spørsmål Målgruppe: barn, ungdom, voksne/foreldre : aktuell informasjon i fht internett, mobilbruk og personvern, nettvettregler Målgruppe: ungdom : informasjon/opplæring i fht IKT og personvern Målgruppe: barn og ungdom : dataspill i fht trygg nettbruk på engelsk, laget av Council of Europe : trygg nettbruk og mobilbruk Målgruppe: voksne

11 Kartlegging Hvorfor kartlegge? Kartlegging gir et mer nyansert bilde av hvilke utfordringer og behov for støtte en person har. Informasjonen kan bidra til å finne tiltak som kan gi støtte i hverdagen. Samtidig får man oversikt over en persons sterke sider eller ferdigheter som kan brukes i opplæring av tekniske støttefunksjoner eller videreutvikling av kompetanse. God kartlegging anses som en forutsetning for å komme fram til gode tiltak. Skape bevissthet Observasjon gjør en oppmerksom på hvilke støttetiltak som brukes i dag og om det er behov for endring for å oppnå mestring og mest mulig selvstendighet. Kartlegging/observasjon gir mulighet til å bli bedre kjent med en person, som for eksempel interesser og egenskaper. Dette er grunnleggende for det videre arbeidet. Kartleggingsskjema Kartleggingsskjema som vedlagt kan brukes i samtale mellom fagpersonen som gir veiledning og personen det gjelder, samt nærpersoner som kan være støtteperson i prosessen. Støttepersonen kan ved hjelp av kartleggingsskjema bli bevisst på områder som er viktig å observere. Stressskjema Dette skjemaet kan eventuelt brukes for å få informasjon om områder og situasjoner som gir økt stressopplevelse hos personen det gjelder, der IKT-støtte muligens kan bidra til å dempe stressnivået.

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

og hva forventer vi av deg?

og hva forventer vi av deg? Studieveiledning ved NTNU Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? Vi som jobber med veiledning

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD Kari Steindal Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo universitetssykehus http://www.autismeenheten.no/

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Kartleggingsverktøy. utviklet av Det Midtnorske Velferdsteknologiprosjektet

Kartleggingsverktøy. utviklet av Det Midtnorske Velferdsteknologiprosjektet Versjon 30.06.2014 Kontaktadresser: eli.ringseth@steinkjer.kommune.no/kirsti-fossland.brors@trondheim.kommune.no 1) Informasjon om bruker Navn: Adresse: Hvem gir informasjonen? Bruker Pårørende Andre

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer