UT I SAMFUNNET. Integreringsprosjekt i Seljord kommune, vaksenopplæringa Inger-Margrethe Stanhardt prosjektleiar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UT I SAMFUNNET. Integreringsprosjekt i Seljord kommune, vaksenopplæringa Inger-Margrethe Stanhardt prosjektleiar"

Transkript

1 UT I SAMFUNNET Integreringsprosjekt i Seljord kommune, vaksenopplæringa Inger-Margrethe Stanhardt prosjektleiar

2 Visjon formål og mål V F M - Flyktningar skal vere ein vekstfaktor i kommunen! - Skape større medvett om flyktningar som arbeidsressurs. - Fleire i verdiskapinga.

3 Felles individmål for prosjektet Medvett om eiga utstråling; Kler, haldning, språk, jobbintervju. Korleis selje seg sjølv Større nettverk Auka kompetanse Medvett om eigne ressursar og kvalifikasjonar Medvett om eigen målsetting Alle får tilbod om sommarjobb, deltidsjobb eller vikarjobb etter jobbmessa/speed-dating.

4 Læringsmål Skrive gode cv og søknadar Kjennskap til den norske arbeidsmarknaden med fokus på eigne ressursar, kvalifikasjonar og mål Lære norsk, om samarbeid og å ta ansvar Kreative sider Kjennskap til samfunnet dei bur i, nettverksbygging Viktigheit av å vere synleg. Arbeidsmiljø, tryggleik og fagorganisering Skaffe seg jobb/praksisplass

5 Målgruppe

6 Grunnstruktur Grunnstruktur Individ Møte Samfunn 1. fokus: Individ 2. fokus: Samfunn 3. fokus: Møte 4. fokus: individ 5. fokus Samfunn 6. fokus: Møte osb.

7 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Fokus på eigne ressursar. Fortid, livshistorie og notid - Eigne ressursar - Oppvekst og kultur - Framtidsynskjer - Individ og gruppeprosessar. - Meistring og prestasjon - Mot og vilje Metode: - KUT, forenkla, utan terapeutisk fokus, men med nokre av dei same effektane. Fokusaktivitet: - Kunstutstilling Mål: - Styrke ind. tryggleik. - Skape meistringskjensle - Styrke gruppa Personell: 25% lærer/programrettlei ar Orientering ut Eg/vi i notid og samfunn - Presentasjon - Synleggjering - Kontaktskaping - Møtestadar - Nettverk - Meistring og prestasjon - Informasjonsinnsaml ing Metode: - Informasjonsinnhenting. - Undervisning ute i samfunnet - Praktiske aktivitetar på arbeidsplass. Aktivitetar - Intro.bedrift Mål: - Bedriftsetablering. - Synleggjering - Skape møtestadar Personell: 25% lærar/rettleiar Møte med arbeidsliv Eg søkjer jobb! - jobbsøking og intervju - arbeidsmarknad - kompetanse og kvalifikasjonar - forventningar - normer og regler - selg deg sjølv Metode: - Praktisk retta skuleundervisning. - Intervju - CV og søknadskriving Aktivitetar -Jobbmesse Mål: - Eigen presentasjon - Spreie kunnskap - Ut i arbeid Personell: 25% lærar/programrettlei ar Kompetansstyrking Eg vil/må bli betre! - fagkurs - Innsats og måloppnåing - Lønn og arbeidsrett. - HMS - Fagforeining - Kollegaer Metode: -Kurs Aktivitetar -Rengjøringskurs Mål: - Kvalifisering - Dokumentasjon - Arbeid Personell: 15%lærar 15% Kurshaldar Evaluering Korleis gjekk det? - Kor mange har fått jobb? - Kva opplever kvar einskild. - Kva fungerte og kvifor? - Kva fungerte ikkje? - Kva kosta det? Metode: -Skriftleg svarskjema -Munnleg samtale -Konkrete resultattal Aktivitetar -Deltakarintervju Mål: - Måle måloppnåelse og resultat Personell: Tidsrammer: 75 timar Tidsrammer: 75 timar Tidsrammer: 60 timer Tidsrammer: 80 timar Tidsrammer: 10 timar

8 MODUL 1: Individuelt medvett om eigne ressursar, eiga historie, livssituasjon og å skape personleg tryggleik Lage utstilling på biblioteket Lage mat på SFO til barna byløp med oppgåver og besøk på utvalte steder Samarbeidsoppgåver Lage plansjar med fakta om heimland og heimstad Bilde av ei gruppe av malarane på utstilling på biblioteket

9 Modul 2 Skrive CV og søknad som personalsjefen får til gjennomsyn, og gir kommentarer til. Besøk av personalsjef Hva ser en personalsjef etter når det skal ansettes ny medarbeider? Kvalifikasjoner og egenskaper Jobbintervju CV Søknad Forberede Intro.bedrift

10 MODUL 2: Kafe Kamelen Planlegge og forberede deltakelse på Jolemarknaden i Seljord Kafé med afrikanske kaker Somalisk te Eritreisk kaffi Besøk av mattilsynet (regler) Bake kaker Fordeling av arbeidsansvar 2 dagar på Jolemarknaden

11 Modul 3 Forbetre CV Arbeide med Jobb i sikte Prosjektleiar vitje alle arbeidsplassar og inviterer til jobbmesse/speed-dating Utvalte arbeidsplassar er relatert til deltakarane,i høve til kvalifikasjonar og språkkunnskap Førebu seg til jobbsamtale

12 Modul 3 Viktige ord knytta til jobb Spill med spørsmål relatert til arbeidsmarknaden Oppgrader cv Øve på og presentere seg for arbeidsgjevar Lage seg mål ved hjelp av tidslinje Mål i høve til jobbmessa (full jobb vikarjobb - deltidsjobb sommarjobb - praksisplass)

13 Jobbmessa/speed-dating 2 dagar 10 verksemder var representert Erfaringar frå verksemder som har hatt flyktningar tilsett. Samtaler mellom flyktninger og arbeidsgiver Større nettverk for flyktningene Knytter kontakter Synleg for- og medveten om kvarandre Gjensidig kjennskap til kvarandre

14 Bilder fra jobbmesse Fra jobbmessen/ bedrifter Speed-dating

15 Bilder fra jobbmesse

16 Bilder fra jobbmesse

17 Modul 4 Oppsummering fra jobbmessa Kompetansehevande kurs i høve til dei behova næringslivet har Foredrag på skolen Søke sommerjobb Individuelle samtaler (mål og jobb til sommer)

18 Modul 4

19 Modul 5: Resultat Alle i mellombels engasjement på Dyrsku n. 1 ny språkpraksisplass 5 i vikariat (3 i restaurant, 2 i reinhald) 6 i sommarjobb (Industri, reinhald, servering) 2 i fast deltidsstilling (reinhald) Null heilt utan eit eller anna tilbod.

20 Samfunnsresultat Sosialt nettverk + jobb + hus = Trivsel Trivsel = mindre fråflytting Mindre fråflytting = auka folketal Auka folketal = lokal vekst!

21 Samfunnsresultat Humankapitalen utgjer ca 70% av det norske samfunnets ressursar. (oljefondet utgjer ca 30%). Kor skal ein investere?

22 Prosjektleiar/prosjekt Må brenne for det Må tru på prosjektet Ta personleg kontakt med verksemdene Forberede flyktningane Overførbart til andre kommunar Kan utvikles vidare Samarbeide med andre kommunar Gjensidig tillit og respekt Det er personbestemt om det blir ein suksess

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie Short papers Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie 49 Margrete Tytlandsvik, cand. polit Stig Heskestad, cand.med EXPERIENCES WITH USER CONTROLLED ADMISSIONS

Detaljer

Det nytter. Skuleinterne tiltak

Det nytter. Skuleinterne tiltak Det nytter Skuleinterne tiltak 2 Tiltak for auka gjennomføring I skuleåret 2012-13 var det til saman 28 skular som fekk tilskot til skuleinterne tiltak. 1161 elevar deltok i tilbodet. På dei fleste skulane

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 li: l:t :.r i:i I SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-m r.kom m une. no ^Â.nsvrnl,DrNc FoR SANDE KOMMUNE DEL II 2013 Innhald

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer