Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod Vårkonferanse Mandal 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1"

Transkript

1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod Vårkonferanse Mandal 1

2 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane Vårkonferanse Mandal 2

3 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar 1. januar 2013) Vårkonferanse Mandal 3

4 Kva er serviceskyss? Serviceskyss er bestillingstransport som går faste dagar langs ein fast rutetrasé, med avstikkarar til dei som tingar plass. Tinging må gjerast innan kvelden før Passasjerane vert henta ved eigen bustad og køyrd til endehaldeplassen, med retur seinare på dagen. Rutene vert køyrd med universelt utforma drosjer Kostnadane vert dekka av Sogn og Fjordane fylkeskommune Passasjerane betalar ein eigenandel på kr 15,- kvar veg Vårkonferanse Mandal 4

5 Serviceskyss Vårkonferanse Mandal 5

6 Velkommen om bord i serviceskyssen! Vårkonferanse Mandal 6

7 Tida på døgeret eldre reiser samanlikna med resten av befolkninga Eldre Resten av befolkninga Kjelde: Frode Longva, Transportøkonomisk Institutt Vårkonferanse Mandal 7

8 Mange har dårleg kollektivtilbod (Transportøkonomisk Institutt) Oslo Storbykomm. Større tettst. Omlandskomm. Rurbane komm. Utkantkomm. Veit ikkje Dårleg Svært dårleg Vårkonferanse Mandal 8

9 Andel av seniorar som verken har bil eller førarkort Mann Kvinne 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 %10 % 5 % 25 % 15 % 68 % år år 80 år og eldre Kjelde: Transportøkonomisk Institutt Vårkonferanse Mandal 9

10 Starten på eventyret. I 2002 hadde Sogn og Fjordane fylkeskommune restmidlar på T T korta I tillegg ynskte samferdselsetaten at drosjeeigarar i fylket skulle ha eit betre økonomisk grunnlag for å kjøpe større drosjer til skuletransport, dette var bakgrunnen for etableringa av Seniorskyss (seinare kalla Serviceskyss) Ved etablering av Seniorskyss, vart midlane framleis nytta til skyss for målgruppa, i tillegg hadde drosjeeigarane meir grunnlag for å gå til innkjøp av større bilar Det vart oppretta slik skyssordning i 4 kommunar i fylket i løpet av Vårkonferanse Mandal 10

11 Utviklinga i Gaular I Gaular fekk vi etablert 2 ruter i 2003, ei i Bygstad og ei på Viksdalen. Frivilligsentralen oppretta generasjonskafear på begge stader, dette vart den naturlege endehaldeplassen for skyssen. Det er kort avstand til butikk, bibliotek, bank og frisør I 2009 fekk vi serviceskyssrute i kommunesenteret Sande, samstundes som frivilligsentralen starta generasjonskafé i sentrum. I nær avstand ligg butikk, bank, tannlege, frisør, busshaldeplass, kommunale kontor, lege m.m. I 2010 fekk vi ei skyssrute i månaden til medlemsmøte i pensjonistlaget Vårkonferanse Mandal 11

12 Serviceskyssen i Gaular Serviceskyssen hadde mange passasjerar heilt frå starten av. Første heile driftsåret (2004) var det over 2000 passasjerar Brukarane fekk tidleg eit eigarforhold til skyssen, og uttalte ofte at.. vi må bruke skyssen så mykje som råd slik at dei ser at den er så populær at dei ikkje kan legge den ned Truga med å reise til fylkeshuset for å lenke seg fast dersom skyssen vart lagt ned Vårkonferanse Mandal 12

13 Fornøygde brukarar «Serviceskyssen er det beste vi har fått, utan den kjem vi oss ikkje på butikken eller på kafeen» «Eg brukar den kvar gong. Før sat eg heime, no er eg med!» Vårkonferanse Mandal 13

14 Serviceskyssen, gode opplevingar Trygt og kjend. Vert henta ved eiga dør. Opplevinga startar heime på tunet Reiser i lag med dei ein kjenner, sosialt Fast kollektivtransport der det nesten ikkje går bussar Får oppleve ting i lag, gå på kafé eller på møte Få handle sjølv, få varene med heim og gjerne hjelp til å bere dei i hus Vårkonferanse Mandal 14

15 Serviceskyssen, fleire gode opplevingar.. «Klare sjølv», vert mindre avhengig av heimetenestene Følgjer med på kalenderen og i ruteheftet, tingar plass Passar på kvarandre og at alle er med Vekas høgdepunkt, turen er målet Møter andre kjende på kafeen eller møtet Møter dei kjende, vennlege sjåførane Vårkonferanse Mandal 15

16 Serviceskyssen, endå fleire positive sider Rimeleg for brukarane, alle har råd Kostar ikkje kommunane noko, fylket har til no dekka kostnadane Ingen administrasjon lokalt, bind ikkje opp kommunale ressursar ikkje opp kommunale ressursar Drosjene sender krav direkte til fylket, ingen mellomledd Avlastar T-T ordninga, derfor kan dei som ikkje kan ta serviceskyss, få større beløpsgrense på T-T kortet sitt FOLKEHELSE Vårkonferanse Mandal 16

17 Serviceskyssen i Gaular Rute 1, Grøn rute: Bygstad; kvar tysdag til Eidevik (sentrum) i Bygstad, Tirsdagskafeen og Sparbutikken Rute 2, Raud rute: Viksdalen; kvar onsdag til Bygdetunet i Vikja, Onsdagskafeen og Jokerbutikken Rute 3, Gul rute: Sande; kvar fredag til Fredagstreffen i Sentrumstova, Sande sentrum Rute 4, Blå rute: Går andre torsdagen i månaden til medlemsmøte i Gaular Pensjonistlag. Ruta går både frå Bygstad og Sandeområdet Rute 5: Ekstraruter som går til spesielle arrangement frå heile kommunen, t.d. til markering av Eldredagen og større kulturarrangement Vårkonferanse Mandal 17

18 Passasjerar med serviceskyssen i Gaular, totalt

19 Fredagstreffen på Sande er ein av våre 4 lokale møteplassar Vårkonferanse Mandal 19

20 Generasjonskafeane ein viktig endehaldeplass for serviceskyssen Vårkonferanse Mandal 20

21 Transportmåte til og frå faste arrangement i veke 10 og 11, Vårkonferanse Mandal 21

22 Samla potensiale på alle rutene i Gaular (Resultata på bakgrunn av undersøkinga i veke 10 og ) Vårkonferanse Mandal 22

23 Dagens situasjon Samferdselsutvalet i Sogn og Fjordane gav i 2012 støtte til serviceskyssruter totalt 14 kommunar i fylket I 2012 reiste det totalt ca passasjerar i desse kommunane For 2013 har fylkeskommunen sett av 3,0 mill. til serviceskyssen. Dette inneber at rutene som gjekk i 2012 kan vidareførast til 2013, men det er ikkje rom for utviding av ruter eller kommunar Serviceskyssen er pressa. Det var usikkert heilt fram til budsjetthandsaminga i desember om vi fekk behalde ordninga Vårkonferanse Mandal 23

24 Kva med framtida i Sogn og Fjordane? Skyssordninga skal gjennomgåast i løpet av Eigenbetalinga (kr. 15,- kvar veg) har stått uendra sidan Den vert truleg endra til kr. 25,- i løpet av året Dette vil gje ei innsparing på om lag kr ,- Serviceskyssen skal vurderast i samband med Regional Transportplan Sidan Gaular er pilotkommune for serviceskyssen, er vi invitert til å være med på gjennomgangen Vårkonferanse Mandal 24

25 Serviceskyssen = folkehelse Samhandlingsreforma legg stor vekt på førebyggjande helsearbeid og trygge lokalsamfunn Serviceskyssen er eit viktig verktøy for å skape tryggleik og førebyggje isolasjon, som igjen styrkjer den fysisk og mental helsa Kvar krone investert i førebyggjande helsearbeid, gjev ei innsparing på 20 kroner på behandling Vårkonferanse Mandal 25

26 Kva skjer vidare? I Sogn og Fjordane ventar fleire kommunar på å etablere serviceskyss Fleire fylke har fått informasjon frå oss, og freistar å få i gang liknande tilbod Til fleire vi er, til større trykk kan vi øve på sentrale styresmakter Serviceskyssen bør kome med i Regionale og Nasjonale Transportplanar Vårkonferanse Mandal 26

27 Vårkonferanse Mandal 27

28 Takk for meg! Vårkonferanse Mandal 28

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi komne godt i gang med eit nytt barnehage år og ønskjer alle gamle og nye barn og

Detaljer

Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap.

Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap. Til gjevarar Nep 02 Landsbyprosjekt Timure Khaidi Årets rapport frå hjelpeprosjektet Nep 02 Timure Khaidi kjem som ei oppsummering av arbeidet så langt og eit reisebrev frå vårt besøk til landsbyane i

Detaljer

SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014

SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014 SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014 Spørsmål til spørjetimen Ingvill Taule, Senterpartiet Me treng flaggstang til 17.mai på Sæbø skule. Kommunen 50 års jubileum og Grunnlova 200 års jubileum og da er

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 06.05.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Merk tida! Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal Det medisinsk odontologiske fakultet i Bergen Etne eldreråd

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Av Inger Helene Midtgård, Lindås kommune Innleiing I denne artikkelen ynskjer eg orientera om ein ny type avlasting etablert i Lindås kommune med

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI Berekna til Møre og Romsdal fylkeskommune Dokument type Rapport Dato September, 2011 MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post Sørigard Januar 2012 www.plassebakken.no Plassebakken Barnehage BA Godt nytt år! Da var januar i gang, og vi har ein flott månad å sjå tilbake på. I desember

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 1 2010 15. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har hatt ein litt merkeleg vinter. Ein av det gode, gamle slaget når det gjeld temperatur, men

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 3 - juni 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer