Sauda vidaregåande skule skuleåret Regionalt kompetansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter"

Transkript

1 Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret

2 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te i Sauda Vestavind-skulen Ljung og Waage-Pettersen

3 Yrkesfaglege tilbod

4 Helse- og sosialfag innsats for livet Vg1 Helse- og sosialfag Du kan gå vidare på Vg2 Helsefagarbeidar Du kan gå vidare på Vg2 Ambulansefag

5 Teknikk og industriell produksjon smarte løysingar Vg1 Teknikk og industriell produksjon Du kan gå vidare på Vg2 Industriteknologi Du kan gå vidare på Vg2 Kjemiprosess Dukangåvidarepå Vg2 Transportfag

6 Teknikk og industriell produksjon smarte løysingar

7 Teknikk og industriell produksjon smarte løysingar

8 Elektrofag gnist og spenning Vg1 Elektrofag Du kan gå vidare på Vg2 Elenergi

9 Teknikk og industriell produksjon smarte løysingar Elektrofag gnist og spenning Dokumentert sikkerhetsopplæring Dokumentert sikkerhetsopplæring til elevane på TIP og elektrofag går føre seg etter InosaSchool programmet Gjennom samarbeidsavtalen med Inosa, held me fram utviklinga for fleire handverktøy og maskinar For elevane medfører dette auka kunnskap om helse, miljø og sikkerhet Tilbakemeldingar frå bedrifter som har våre elevar som lærlingar, er udelt positive.

10 Opplæring for arbeidsliv Vg2 Industriteknologi Opplæring i tråd med sveisestandardar WPS som læringsoppdrag Alle elevar på TIP og elektrofag får hjå oss: Dokumentert sikkerhetsopplæring Kurs varme arbeid Truckførarbevis = Lærlingar som verksemder vil ha

11 Sertifiseringar Sertifisering av sveisarar høg kompetanse Sveiseundervising etter standard godkjent WPS for WPQ

12 Bygg- og anleggsteknikk godt handverk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Du kan gå vidare på Vg2 Byggteknikk

13 Transportfagleg senter på rett veg Vg2 Transportfag byggjer på Vg1 Service og samferdsel og Vg1 Teknikk og industriell produksjon. Du kan og søkje med andre Vg1-kurs Gratis 19 vekers yrkessjåførkurs for dei som har fylt 21 år

14 Studieførebuande tilbod

15 Studiespesialisering - tankekraft Vg1 Studiespesialisering Du kan gå vidare på Vg2+Vg3 Studiespesialisering i i med realfag Du kan gå vidare på Vg2+Vg3 Studiespesialisering med språk, samfunns- og økonomiske fag Du kan også gå 3.påbygg ved Sauda vgs.

16 Nettskolen Rogaland lær kor du vil og når du vil Strand, Ølen, Dalane og Sauda vidaregåande skular står saman om å tilby undervising på alle nivå. Elevar ved desse skulane kan søke til eitt fellesfag på Vg1 nivå, og utvalde programfag som ingen av enkeltskulane har eller kan opprette på Vg2 og Vg3 nivå. Lærlingar kan og søkje delar av 3. påbygg i Nettskolen Undervisinga går via nettet.

17 Studieturar

18 Idrettsfag ein sprek kvardag Vg1 Idrettsfag Du kan gå vidare på Vg2 idrettsfag Du kan gå vidare på Vg3 idrettsfag

19 Sommar - haust

20 Vinter - vår

21 Inneaktivitetar

22 Friluftsliv 1 for idrett og stud.spes.

23 Toppidrett makan skal ikkje finnast ToppVolley Norge Kombinasjon av toppidrett og det skuletilbodet du ønskjer Internat med husmor og matservering Elevar frå heile landet, trenarar frå heile verda Skule, internat, treningshall max 50 meter! Ny sandhall i 2011!

24 Miljø- og trivselstiltak Fadderordning Gratis skulefrokost kvar måndag Miljøpatruljen: trygge vaksne, omsorg for kvar einskild! Friidrettsdag Og mykje meir!

25 Alternativ opplæring min veg til målet Å sjå elevane ved å ta utgangspunkt i elevane sine interesser, evner og ønskt yrkesval når opplæringstilbodet skal saumast Å justera opplæringstilbodet for den einskilde etter kompetansekrava som arbeidsgivarane stiller Å dyrka eit nært samarbeid med dei føresette Skulen inst i fjorden opnar dørene for alle elevane som vil gå der For å få til optimal gjennomstrøyming i eit slikt system, krev det pedagogisk satsing og kløkt Sauda vgs. er villig til å gjera ei slik satsing

26 Kva ønskjer Sauda vidaregåande skule for elevane sine? - Eleven i fokus - Open dialog god kommunikasjon - Gjensidige krav og gjensidig respekt - Tillit og ansvar - Trygge elevar - Omsorg - Endring - Deltaking - Høg gjennomstrøyming og lite fråfall

27 FELLES STANDARD SAUDA VIDAREGÅANDE SKULE Mål: Auka læringstrykket og betra miljøet for elevar og tilsette LÆRAREN SKAL ELEVANE SKAL 1. Sikra ein god start på timen; vera presis, vera førebudd og vera tydeleg på kva som skal gjerast i arbeidsøkta. 2. Slå av ein prat etter timen når det høver seg og vera tilgjengeleg når ein kan. 3. Gi positive og ggode tilbakemeldingar av fagleg g art og av sosial karakter. 4. Vera tydeleg på kva for plikter elevane har i forhold til eige fråvere og deltaking i undervisninga. 5. Laga ei god ramme rundt undervisninga i prega av orden, ro, deltaking, god åtferd og høg fagleg standard. 6. La elevane kommmentera og koma med innspel til periodeplan, arbeidsmåtar, oppgåver og vurdering. 7. Halda prøveplan og andre tidsfristar så langt råd er, og vera à jour med fråverføring og informasjon til elevane. 1. Møta til alle timar og vera presis. 2. Vera førebudd og delta aktivt i arbeidsøkta. Dette inneber m.a at du har alt arbeidsutstyr som du treng når timen byrjar og at du har gjort alle leksene. 3. Levera innleveringsarbeid til rett tid. 4. Melda frå om fråvere og dokumentara eige fråvere så langt som råd er. 5. Vera høfleg mot lærarar, andre tilsette og medelevar og bidra til å halda orden og ro i timane. 6. Gi konstruktive tilbakemeldingar på periodeplanar, arbeidmåtar, oppgåver og vurdering. 7. Ikkje nytta PC til anna enn fagleg arbeid når arbeidsøkta pågår.

28 Kontakt skulen Ta kontakt med skulen om det er noko du vil drøfta eller ønskjer svar på Søknadsfristar: 1. februar særskilt opptak 1. mars ordinært opptak Følg oss på facebook

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE

SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE Utdanning for framtida! YRKESFAG OG STUDIESPESIALISERANDE PROGRAM VERDIPLATTFORM Respekt Medansvar Kunnskap Dugleik Meistre utfordringar Ta ansvar www.sov.hfk.no Utdanning for

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Modellar for organisering av vidaregåande opplæring 2012-10-22 Rev. 0 Dato:22.10. 2012 Omtale: Prosjektrapport Utarbeidet TEKR Fagkontroll DL Godkjent DL Dette dokumentet

Detaljer

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1. Helsing frå rektor... 4 2. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule... 5 3. Felles pedagogisk plattform - Norddalsplakaten...

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Orientering om skulen og organisering

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

IA-nytt. IA konferansen 2015. Velkommen til. Nr 4 - september 2015 NAV Arbeidslivssenter Rogaland

IA-nytt. IA konferansen 2015. Velkommen til. Nr 4 - september 2015 NAV Arbeidslivssenter Rogaland IA-nytt Nr 4 - september 2015 NAV Arbeidslivssenter Rogaland Velkommen til IA konferansen 2015 IA-rådet og NAV Arbeidslivssenter Rogaland inviterar til IA-konferanse 28.oktober 2015. Konferansen i år har

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 /2016 1 KVV - SKULEHANDBOK side 2 2015-2016 Innhald Velkomen som elev ved Kvinnherad vidaregåande skule...

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule

Velkommen til Ølen vidaregåande skule Informasjonshefte skuleåret 2013-2014 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2013-2014 Når august står for døra begynner det å krible litt etter å kome i gong

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201200856-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Sagen Tor Ivar. Håkonsli, Monica. Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 14.02.2012 TILTAK FOR AUKA

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer