Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: 15) Trinn3 Slik bruker du kameraet «Tretyperinnstillingsoperasjoner»(s. 4) Trinn4 Skrive ut «Direkteutskrift(PictBridge)»(s. 65) «Utskriftskoder(DPOF)»(s. 68) Innhold ¾ Deler på kameraet.. 7 ¾ Klargjøre kameraet ¾ Menyer for andre ¾ Opptak, avspilling og sletting.. 15 ¾ Bruke opptaksmoduser ¾ Bruke opptaksfunksjoner ¾ Bruke avspillingsfunksjoner ¾ Menyer for opptaksfunksjoner.... kamerainnstillinger ¾ Skrive ut.. 65 ¾ Bruke OLYMPUS Master ¾ Tips om bruk ¾ Vedlegg ¾ Stikkord.. 90 NO 3 Les «Menyinnstillinger» (s. Noenmenyerharundermenyersomvises nårdutrykkerpåo-knappen. SCN 5 Bruk78tilåvelgeundermeny2, ogtrykkpåo-knappen. tilbaketilforrigeskjermbilde. Flereoperasjoner kanværemulig. «Menyinnstillinger» (s. 32 til 64) CAMERA MENU Hovedmeny iopptaksmodus Strakseninnstillingergjort,gårskjermen 3 Bruk789:tilåvelgeønsket meny,ogtrykkpåo-knappen. Nårdutrykker ogholderinne E-knappen,vises enforklaring (menyguide) foralternativet somervalgt.

3 CAMERA MENU 1 WB 2 ISO 3 DRIVE 4 FINE ZOOM 5 DIGITAL ZOOM AUTO AUTO o OFF ON 1 WB 2 ISO 3 DRIVE 4 FINE ZOOM 5 DIGITAL ZOOM AUTO AUTO EXIT MENU SET OK o OFF OFF SET OK EXIT MENU 6 Trykkpå-knappenfor åfullføreinnstillingen. Undermeny1 4 NO Bruke direkteknappene (s. 15 til 27) Opptaksfunksjonersombrukesofteertilgjengeligevia direkteknappene. Utløserknapp(s. 15) u- knapp(skjerm/søker)(s. 26) z/m-knapp(egendef. )(s. 27) 7-knapp(eksponeringskompensasjon)(s. 24) 9-knapp(makro)(s. 25) :-knapp(blits)(s. 23) 8-knapp(selvutløser)(s. 25) q/-knapp(avspilling/utskrift)(s. 16, s. 65) g/e-knapp(menyguide/endre skjerminformasjon/kontrolleredato ogklokkeslett)(s. 4, s. 26, s. 61) f/d-knapp(shadowadj/slette)(s. 17, s. 23) Bruke FUNC-menyen (s. 27) Oftebrukteopptaksmeny-funksjonerkanstillesinnmedfærretrinn vedhjelpavfunc-menyen. o-knapp(s. 27) Knappersomeribruk Piltaster o-knapp Menyindeks Menyer for opptaksfunksjoner Nårfunksjonshjuletersatttilenopptaksmodus-posisjon (hpasmrsn),kandutilpasseinnstillinger RESET IMAGE QUALITY 2 3 CAMERA MENU 6 7 SETUP PANORAMA EXIT MENU SCN SILENT MODE SET OK Hovedmenyiopptaksmodus NO 5 Menyer for opptaksfunksjoner -- fortsettelse 1DIMAGEQUALITY......s.32. 2KCAMERAMENU WB...s.33. ISO 34 DRIVE 35 FINEZOOM s.36 DIGITALZOOM... s.36 METERING.....s.36 AFMODE....s.37 FOCUSMODE.....s.37. FULLTIMEAF..s.38 AFPREDICT....s.38 AFILLUMINAT.. 38 IMAGESTABILIZER...s.38 w(blitsstyrke). 39 QFLASH.s.39. R(stillbildeopptak)....s.40 >(finjustering avhvitbalanse).. s.40. PICTUREMODE....s.40 SHARPNESS....s.40 CONTRAST......s.41. SATURATION...s.41 NOISEREDUCT. 41 TIMELAPSE

4 .s.42 1(konverteringslinse)..s. 42. R(filmopptak) s s.43 4~PANORAMA....s.46 5RESET....s.48 6 xsetup MEMORYFORMAT/ FORMAT BACKUP.....s.56 W(språk)....s.56. PWONSETUP. s.57 MENUCOLOR.....s.57. SOUNDSETTINGS 57. RECVIEW 58 MENUDISPLAY 58 FILENAME..s.59 PIXELMAPPING...s.59. s(skjerm).. 60 X(Dato/klokkeslett)...s.60 DUALTIME...s.60 ALARMCLOCK.....s.61 VIDEOOUT. s.61. FRAMEASSIST.....s.62 u(histogram) MYMODESETUP.....s.63 m/ft....s.64 CUSTOMBUTTON....s.64. SLEEP....s.64.

5 7jSILENTMODE..s.64 Menyer for avspilling, redigering og utskriftsfunksjoner Nårfunksjonshjuletersatttilposisjonenq, kaninnstillingerjusteres CALENDAR EXIT MENU SLIDESHOW ERASE EDIT PRINT ORDER SETUP PERFECT PLAYBACK FIX MENU SILENT MODE SET OK Hovedmeny iavspillingsmodus 1ySLIDESHOW....s.49 2wPERFECTFIX...s.49 3+CALENDAR EDIT RAWDATAEDIT...s.50 Q(Endrestørrelse)... s.50 P(Beskjær)....s.50 COLOREDIT....s.51 CALENDAR.. 51 EXPRESSIONEDIT51 FACEFOCUS..s.52 INDEX....s.52 EDIT MOVIEINDEX......s.53 5qPLAYBACKMENU 0(Beskytt)...s.53 y(roter)....s.54 R(Etteropptak)....s.54 INDEXPLAY....s.54 6DERASE....s.55 7<PRINTORDER xSETUP* * Sammesom«Menyer foropptaksfunksjoner» 9jSILENTMODE......s.64 6 NO Deler på kameraet Kameraenhet Selvutløserlampe/AF-lys. s.25,38 Blits... s.23 Mikrofon...

6 ...s.54 Objektiv Dekseltilbatterirom....s.11 Batteriromlås....s.11. Stativfeste Høyttaler Justeringshjulfordiopter.s #-knapp(blitsopp)....s DC-IN-kontakt... s Kontaktdeksel.....s.62,65,71 13 Multikontakt....s.62,65,71 NO Søker.. s.26 Stroppfeste......s.11 Skjerm. 9,15,60 u-knapp(skjerm/søker) s.26 z/m-knapp(egendef./ sekvensiellavspilling)......s.27,30 Kortleserlampe.

7 .s.80 -knapp......s.4. q/-knapp (avspilling/utskrift).s.16,65 Piltaster... s.13 7-knapp o-knapp....s f/d-knapp 12 g/e-knapp(menyguide/endre (SHADOWADJ/slette).....s.17,23 skjerminformasjon/kontrollere datoogklokkeslett).. s.26,30 Kortplass.....s.12 Dekseltilkortplass.. 12 Funksjonshjul s.4,14 Zoomknapp....s.22,29. Utløserknapp...s.15,21. o-knapp.....s.12,13,15 (eksponeringskompensasjon)....s.24 9-knapp(makro). s.25 8-knapp(selvutløser)...

8 ... s. 25 :-knapp(blits) s.23 8 NO Skjerm Opptaksmodus-skjermen C NR AEL AFL ISO M FINE /400 12s F3.5 VGA IN s IN 00: Stillbilde Film 21 1 Opptaksmodus s.18,32 2 Blitsmodus Stillemodus..s.64 4 Digitalbildestabilisering...s.38 5 Makro/supermakromodus....s SHADOWADJ...s.23 7 Bildestøyredusering....s.41 8 AE-lås......s.64 9 Batteritest....s.11,74 10 AF-lås(s)..s Manuellfokus(a).....s.37. AFpredict({).

9 38 Blitsklar/advarselom kamerabevegelse/blitsopplading 73 Blitsstyrke s.39 Metning Skarphet.s.40. Kontrast.. s.41. Konverteringslinse......s.42. Lydopptak Dualtime.s Alarm Antallfotografiersomkanlagres/ 21 Aktueltminne AF-søkefelt

10 .s.15,27,37 23 Selvutløser... s Blenderverdi.....s Lukkerhastighet.....s Eksponeringskompensasjon.s Komprimeringsforhold/ 28 Bildestørrelse... s.32,33 29 Måling.....s ISO.....s Hvitbalanse..s Kontinuerligopptak.....s Finjusteringavhvitbalanse....s.40 bildefrekvens....s.32,33 gjenværendeopptakstid.. 16,80 NO 9 Avspillingsmodus-skjermen 1 2 x /1000 F ISO IN 4 NORM 10M 15 VGA : IN 00:14 /00: : Film Stillbilde Stillemodus...

11 ...s.64 Utskriftskoding/antall eksemplarer. 67,68 Lydopptak 40 Beskytt 53 Sekvensiellavspilling (indeks/lysbildevisning) 30 Batteritest...s.11,74. Lukkerhastighet s.18. Blenderverdi......s.18 Eksponeringskompensasjon. s Hvitbalanse......s.33 MAGE QUALITY RESET PANORAMA EXIT MENU CAMERA MENU SETUP SILENT MODE SET OK SEL. IMAGE WT IN CANCEL MENU 3 Trykk på : for å lagre innstillingen for [Y].

12 X SCN Y MD TIME YMD SET OK OK CANCEL MENU BACK MENU GO Betjeningsveiledning NO 13 4 Samme som i trinn 2 og 3, bruk 789: og o-knappen til å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [TIME] (time og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge). Forenheltnøyaktigtidsinnstillingmå dutrykkepåo-knappenidetklokken passerer00sekunder. Foråendredatoogklokkeslett,gjør innstillingenframenyen.[x] (Dato/ klokkeslett) (s. 60) 4 Bruk 78 til å velge [W] og trykk på o-knappen. Kontrollere datoen og klokkeslettet Trykkp&ausen for opptaksscenen (s-modus) Opptak med optimal blenderverdi og lukkerhastighet (P-modus) Idennemodusenkandubrukeautomatisk kameraopptaksamtidigsomdukantilpasse enrekkeandreopptaksmenyfunksjonersom eksponeringskompensasjon,hvitbalanse ogsåvidere. 1 Sett funksjonshjulet på s. PORTRAIT 1 EXIT MENU Sett funksjonshjulet på P. P- modusindikator SET OK P NR Eksempelbildetogforklaringeromegnede opptaksmetodervilvisespåskjermen.ved åtrykkenede-knappenvisesogsåforklaringene. 2 Bruk 78 til å velge den beste opptaksmodusen for scenen, og trykk på o-knappen for å stille inn. 10M NORM 1/400 F3.5 IN 4 Lukkerhastighet Blenderverdi Ikonindikerer motivprogrammet somersatt 10M NORM IN 4 Brukmenyenforåendretiletannet motivprogram.[/s] (s. 43) 18 NO Velge blenderverdi for fotografering (A-modus) Idennemodusenstillerkameraetautomatisk innlukkerhastigheten.detteernyttigfor fotograferingmensdukontrollererområdet sommotivervisesskarpti. Velge lukkerhastigheten for fotografering (S-modus) Idennemodusenstillerkameraetautomatiskinn blenderverdien.detteernyttigvedfotografering avbevegeligemotiver,somforeksempel sportsfotografering. 1 Sett funksjonshjulet på A A-modusindikator 1 NR Sett funksjonshjulet på S. S-modusindikator A S NR 10M 10M NORM 1/1000 F4.0 IN 4 NORM 1/100 F2.8 IN 4 Lukkerhastighet Blenderverdi Lukkerhastighet Blenderverdi 2 Etter å ha trykket på 7, velger du blenderverdien med 78 og trykker på o-knappen. 2 Etter å ha trykket på 7, velger du lukkerhastigheten med 78 og trykker på o- knappen. 7 : Blenderverdienblirhøyere (områdethvormotivetvisesskarpt blirstørre). : Blenderverdienblirlavere 8 (områdethvormotivetvisesskarpt blirsmalere). 7 : Lukkerhastighetenblirraskere (motiversombevegersegrasktvil fotograferessomomdeikkeeribevegelse). 8 : Lukkerhastighetenblirlavere (bevegeligemotiverbliruskarpe nårdefotograferes). Nårblenderverdienvisesirødt,kanikke korrekteksponeringoppnås. Nårlukkerhastighetenvisesirødt,kanikke korrekteksponeringoppnås. NO 19 Velge blenderåpning og lukkerhastighet for fotografering (M-modus) Meddennemodusenkanbrukerenstilleinn blenderverdienoglukkerhastighetenmanuelt. Fotografering med lang eksponering (bulb) Stilllukkerhastighetentil[BULB].Lukkeren eråpensålengedutrykkerogholderinne utløserknappen. Lukkerenkanværeåpenimaksimalt 8minutter.Detteerkunmulignår [ISO] (s. 34)erstilttil[64]. NR 1 Sett funksjonshjulet på M. M-modusindikator M 10M NORM /1000 F2.8 IN 4 Forskjellmellom Lukkerhastighet Blenderverdi gjeldendeogkorrekte eksponeringer 2 Etter å ha trykket på 7, velger du blenderverdien/lukkerhastigheten med 789: og trykker på o-knappen. 9: :: 7: 8: Blenderverdienblirstørre. Blenderverdienblirmindre. Lukkerhastighetenblirhøyere. Lukkerhastighetenblirlavere. Nårforskjellenmellomgjeldendeogkorrekte eksponeringererstørreennev±3,0,vises indikatorenirødt. 20 NO Ta opp filmer (n-modus) 1 Sett funksjonshjulet på n. A-modusindikator E 15 IN 00:34 Ta opp lyd under opptak [R (filmopptak)] (s. 43) Zoome under lydopptak Denoptiskezoomenerikketilgjengeligunder opptak.bruk[digital ZOOM] (s. 36). 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet, og trykk knappen forsiktig helt ned for å starte opptaket. Rødtunderopptak REC Trykkhalvtned Trykkheltned 00:34 Gjenværendeopptakstid(s. 80) 3 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å stoppe opptaket. NO 21 Bruke opptaksfunksjoner Bruke den optiske zoomen Dreizoomknappenforåjustere fotograferingsavstanden. Utseendettilzoomindikatorenidentifiserer statusentilfin-zoom/digitalzoom. Nårdubruker optiskzoom Optiskzoom-rekkevidde Dreietildenvide (W)enden P NR Dreietiltelefoto (T)-enden P NR Nårdubruker fin-zoom Fin-zoom-rekkevidde 10M W T 10M W T NORM 1/400 F3.5 IN 4 NORM 1/400 F3.5 IN 4 Nårdubruker digitalzoom Zoomindikator Detanbefalesatdubruker[IMAGE STABILIZER] (s. 38)nårdubruker telezoomen. Digitalzoom-rekkevidde Ta store bilder uten å redusere bildekvaliteten [FINE ZOOM] (s. 36) Ta store bilder [DIGITAL ZOOM] (s. 36) 22 NO Lyse opp motivet ved motlys (SHADOW ADJ*1) Kameraetfinnerenpersonsansiktsomhar blittmørkereavmotlys,ogsørgerforatansiktet fremstårlysere. *1 Bruke blitsen Blitsfunksjonenekanvelgesslikatdebest passermedopptaksforholdeneogbrukes fordetønskedebildet. Skyggejusteringsteknologi 1 1 Trykk på f-knappen. P $ OFF NR Trykk på #-knappen for å heve den innebygde blitsen. SET OK #-knapp SHADOW ADJ OFF ON 2 3 Bruk 9: til å velge [ON], og trykk på o-knappen for å stille inn. Rett kameraet mot objektet. Kontroller rammen som vises rundt ansiktet som oppdages av kameraet, og trykk deretter på utløserknappen for å ta bildet. Fornoenmotiverkandethendeatrammen ikkeviseselleratdettarlitttidførdenvises. [METERING] (s. 36)stillesautomatisk til[esp],og[af MODE] (s. 37)stilles automatisktil[facedetect]. [i]endresautomatisktil[j].ved seriefotograferingbrukesdennefunksjonen kunfordetførstebildet.[drive] (s. 35) Blitsinnstillingenekanikkejusteres nårblitsenerlukket. Slå av blitsen Trykkblitsentilbakenedikameraet. Dettegir$(FLASHOFF)-modus. 2 Trykk på :. P AUTO NR SET OK 1/400 F3. 5 FLASH AUTO AUTO! # $LN 3 Bruk 9: til å velge innstillingsalternativet, og trykk på o-knappen for å stille inn. NO 23 Element FLASHAUTO*1 REDEYE*1 FILLIN RED-EYE+ FILL-IN FLASHOFF Forklaring Blitsenutløsesautomatiskved svakelysforholdogmotlys. Småblitslysutløsespåforhånd foråredusererødøye-effekten påbildene. Blitsenutløsesuansettlysforhold.

13 Etteratdesmåblitslysene somredusererrødøye-effekten erutløst,utløsesblitsen uavhengigavtilgjengeliglys. Blitsenutløsesikke. Blitsenutløsesvedlav lukkerhastighetrettetter atlukkereneråpnet(første gardinsynk.).dukanfange innbådemotivetiforgrunnen ognattscenenibakgrunnen. Justere lysstyrken (Eksponeringskompensasjon) Standardlysstyrken(korrekteksponering)som stillesinnavkameraetbasertpåopptaksmodusen (utenomform)kanjusterestiletlysereeller mørkerenivåhvisdetteerønskelig. 1 Trykk på 7. P SLOW /1000 F8.0 Småblitslysforrødeøyereduksjon somutløsespåforhånd RED-EYESLOW kombineresmedblitsen islow(førstegardinsynk.). Blitsenutløsesvedlav lukkerhastighetrettførlukkeren lukkes(andregardinsynk.). Denneinnstillingenkanbrukes tilåoppnåeffektersomåvise enbilsbaklyssomlyserbakover. Eksponeringskompensasjonsverdi 2 Bruk 9: til å justere lysstyrken, og trykk på o-knappen for å stille inn. SLOW2 9:Mørkere ::Lysere *1 DenneinnstillingenkanikkeangisiS-ogM-modus. 24 NO Ta nærbilder (Makro-opptak) Dennefunksjonenlarkameraetfokusere ogtabilderavmotiverpånærthold. Bruk av selvutløser Etteratutløserknappenertrykketheltned, tasbildetetterentidsforsinkelse.vedåmontere kameraetpåetstativ,kanbrukerenmeddenne funksjonentaetbildeavsegselvvedenavstand frakameraet(h)ellertabilderuten kamerabevegelse(k). 1 Trykk på 9. P $ OFF NR SET OK 1 Trykk på 8. P $ Y % & OFF OFF SET OK SELFTIMER OFF 12s 2s 2 Bruk 9: til å velge innstillingsalternativet, og trykk på o-knappen for å stille inn. Element Forklaring Makromoduserdeaktivert. Dettelardegtabildersånært som10cm*1framotivet. Dettelardegtabildersånært som1cm*2framotivet. 10M OFF NORM 1/400 F OFF MACRO SUPERMACRO *1 *2 Bruk 78 til å velge innstillingsalternativet, og trykk på o-knappen for å stille inn. Element Forklaring Dettedeaktivererselvutløseren. Etterinnstilling,når utløserknappenertrykkethelt ned,slåsselvutløserlampen påica.10sekunder.denblinker deretterica. 2sekunderfør bildettas. Etterinnstilling,når utløserknappenertrykkethelt ned,blinkerselvutløserlampen ica.2sekunderførbildettas. OFF Nårzoomenersatttildenbredeste(W)innstillingen. Zoomenfastsettesautomatisk. 12sSELFTIMER 2sSELFTIMER Selvutløserendeaktiveresautomatisketter atbildetertatt. Avbryte selvutløseren etter at den har startet Trykkpå8engangtil. Selvutløserenkanikkestillesnår[AF PREDICT] (s. 38)ersatttil[ON]eller[DRIVE] (s. 35)ersatttil[PRE-CAPTUREON]. NO 25 Veksle mellom skjermen og søkeren. Bådeskjermenogsøkerenkanbrukestil åkomponereetbilde.detkanværesituasjoner hvordetervanskeligåseskjermenfordilys reflekterespåskjermenunderopptakunder blåhimmel.islikesituasjonerkandubruke søkerentilåkomponereetbilde. Endre opptaksinformasjonen som vises på skjermen Skjerminformasjonsomviseskanendresslik atdenbesttilpassessituasjonen,somnår duvilsemestmuligavbildetpåskjermen elleroppretteennøyaktigkomposisjonmed rutenettetvisningen. 1 Trykk på g-knappen. Opptaksinformasjonensomvisesendres irekkefølgensomvisesunderhvergangdutrykker påknappen.«opptaksmodus-skjermen» (s. 9) Normal P ISO 1600 NR Histogram P 12s ISO M IN NR 1 Trykk på u-knappen. Hvergangdutrykkerpåknappen,veksler kameravisningenmellomskjermenogsøkeren. 12s NORM /400 F3.5 10M 4 NORM /400 F3.5 IN 4 Ingeninformasjon Rutenett P ISO M NR Se klarere bilder gjennom søkeren Dreidiopterjusteringshjuletmensduser gjennomsøkerenfremtilsøkerenfremstår somskarp. u-knappen 12s NORM /400 12s F3.5 IN 4 Diopterjusteringshjul Søker [FRAME ASSIST] (s. 62), [u (Histogram)] (s. 62) Lese et histogram Hvisspissenfyllerforstordelavdenne rammen,vilbildetværeoverveiendehvitt. Hvisspissenfyller forstordelavdenne rammen,vilbildet væreoverveiende svart. Dengrønnedelenviser fordelingenavluminans påmidtenavskjermen. 26 NO Låse eksponeringen og/eller fokusposisjonen for fotografering (AE LOCK/AF LOCK) Nåreksponeringenog/ellerfokusposisjonen erstiltforetmotiviopptaksmodus,kan dufortsetteåfotografereveddensamme eksponeringen,fokusposisjonenellerbegge (AELOCK,AFLOCKellerAFLOCK+AE LOCK),selvombildetskomposisjonerendret. Bruke en funksjon som er tilordnet z-knappen (egend. knapp) Dettegirdegmulighetentilåregistrereen funksjonsomoftebrukes(medunntakavh, AogR).Nårregistrert,kandustilleinn innstillingenedirektemedknappenfremfor ågåviamenyenogenvisningavskjermen. [CUSTOM BUTTON] (s. 64) 1 Tilordne [AE LOCK], [AF LOCK] eller [AF LOCK + AE LOCK] til z-knappen. Somstandardinnstilling,tilordnes[AELOCK] tildenneknappen. 1 Trykk på z -knappen. P SET OK NR [CUSTOM BUTTON] (s. 64) 2 Komponer bildet og trykk på z-knappen. Innstillingenaveksponeringen/fokusposisjonen sombletilordnetitrinn1erlåst. FINE ZOOM OFF ON 2 B-symbol Bruk 9: til å velge innstillingsalternativet, og trykk på o-knappen for å stille inn. P AFsøkefelt AEL AFL Bruke FUNC-menyen FUNC-menyeninneholderfølgendemenyfunksjoner somdukanhenteoppogstilleinn. [DRIVE] (s. 35) [WB] (s. 33) [METERING] (s. 36) [D IMAGE QUALITY] (s. 32) [MY MODE SETUP] (s. 63) [ISO] (s. 34) ^-merke 1/400 F3.5 Vedinnstillingav [AFLOCK+AELOCK] Avbryte innstillingen Trykkpåz-knappenpånyttslik atb/^-symboletikkelengervises. Nårfunksjonshjuletersatttilr, kanduvelgestild. 3 1 Trykk på utløserknappen etter å ha endret bildets komposisjon. Trykk på o før du tar bilder. c ISO M FINE MY MODE 2 2 Bruk 78 til å velge menyfunksjonen og 9: for å velge innstillingsalternativet. Trykk deretter på o-knappen for å stille inn. NO 27 Justere innstillinger ved å følge opptaksguiden (R-modus) Enveiledningpåskjermengirbrukerenmuligheten tilåautomatiskgjøreenønsketkamerainnstilling somforeksempelåjustereinnstillingenforet motiv,ellervelgeopptaksinnstillingforåoppnå enønsketeffekt. 1 Sett funksjonshjulet på R. SHOOTING GUIDE 1 Shoot w/ effects preview. 2 Brightening subject. 3 Shooting into backlight. 4 Set particular lighting.

14 5 Blurring background. SET OK 2 Følg guiden med 789: for å gå videre. Nårdutrykkerpåo-knappen,fullføres GUIDE # innstillingenogkameraeterklartforopptak. MODE CHANGED 10M NORM IN 17 Trykkpå-knappenforåjustere enanneninnstilling.funksjonersomstilles innmedopptaksguidentilbakestilles tilstandardinnstillinger. Endrefunksjonshjuletforåtabilder ienannenopptaksmodus. Funksjoner somstillesinnmedopptaksguiden tilbakestillestilstandardinnstillinger. Bruke effektforhåndsvisning-skjermen Nårduvelgeretalternativunder[1Shoot w/effectspreview.]vises4forhåndsviste bildersomgjenspeilerjusterteverdier avopptaksfunksjonensomervalgt. Bruk789:foråvelgeønsketbilde, ogtrykkpåoknappen. 28 NO Bruke avspillingsfunksjoner Indeksvisning, kalendervisning og nærbildevisning Medindeksvisningogkalendervisning kandurasktvelgeetmålbilde,ogmed nærbildevisning(opptil10xforstørrelse) kandukontrolleredetaljeneibildet. Velge et bilde i indeksvisning Bruk789:tilåvelgeetbilde,ogtrykk påo-knappenforåvisedetvalgtebildet ienkeltbilde-visning. Velge bilder i kalendervisning Bruk789:foråvelgeendato,ogtrykk påo-knappenellerdreizoomknappen tiltforåvisebildenesombletattden valgtedatoen. 1 Drei zoomknappen. Utforske deler av et bilde i nærbildevisning W-side T- side Bruk789: tilåflyttevisningsområdet. Enkeltbilde-visning Nærbildevisning W :30 IN NORM 10M 4 T W T T x10 Indeksvisning :30 IN 4 W W :30 IN 4 W T :30 IN 4 T :30 IN 4 W Kalendervisning 2008 SUN MON TUE WED THU FRI SAT IN NO 29 Endre bildeinformasjonen som vises på skjermen Opptaksinformasjonsomvisespåskjermen kanendres. Visning av seriefotografier Forbildersombletattsekvensieltmed funksjonenenedenfor,viseskundetførstebildet. [j],[\],[]],[i],[7],[timelapse], [iauction],[eshoot&select1], [fshoot&select2],[ssmileshot] 1 Trykk på g-knappen. Denvistebildeinformasjonenendresirekkefølgen somvisesunderhvergangdutrykkerpåknappen. 1 Normal Histogram Velg et bilde med et seriefotograferingsikon under visning. «Visning av bilder» (s. 16) 1/1000 F ISO IN 4 NORM 10M NORM 10M Ikonfor seriefotografering : :30 IN 4 Detaljert Ingeninformasjon EXPAND ISO M IN 2 1/1000 F NORM 10M Utføre automatisk visning Trykkpåoknappen.Allebildenesom ertattisekvensvilautomatiskvises : IN 4 [u (Histogram)] (s. 62), «Lese et histogram» (s. 26) Vise indeksvisningen Trykkpåm-knappen. Trykkpåm-knappen pånyttforåavbryte. BACK IN 2 Brukav[0 (Beskytt)] (s. 53), [y (Rotere)] (s. 54),[ PRINT ORDER] (s. 55) og[erase](s. 17)vedvisning avdetførstebildetvilaktivereinnstillingen forallebildenesombletattsekvensielt. Endretilindeksvisningførinnstilling foråaktivereinnstillingeneindividuelt tilhvertbilde. 30 NO Visning av panoramabilder Panoramabildersomblesattsammenmed [COMBINEINCAMERA1]eller[COMBINE INCAMERA2]kanskyvesforvisning. [ PANORAMA] (s. 46) 1 Velg et panoramabilde under avspilling. «Visning av bilder» (s. 16) :30 NORM Trykk på o-knappen. Gjeldendevisningsområde Funksjoner under visning av panoramabilder Zoom inn/zoom ut : Dreizoomknappen. Visningsretning : Trykkpå789:under zoomvisningforåskyve iretningentilknappen somertrykketned. : Trykkpåo-knappen. Pause Start bevegelse på nytt Stopp avspilling : Trykkpåo-knappen. : Trykkpå-knappen. NO 31 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Menyer for opptaksfunksjoner Nårfunksjonshjuletersatttilenopptaksmodus,kaninnstillingergjøres. Ikonetvedsidenav indikererposisjonenforjusteringavfunksjonshjuletvedinnstillingavfunksjoner.. Standardinnstillingerforfunksjonenuthevesmed Velge riktig bildekvalitet etter behov [D IMAGE QUALITY] DIMAGEQUALITY :hp A S M r s JPEG(komprimering)-bilderkanvisesogskrivesutdirektemedenpersonligdatamaskin ellerannenenhet. RAW-bildererrawdata(filtype:ORF)somharblitttattogsomikkehargjennomgåttnoen fremkallingsprosesser. Fotografier Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 10M( ) 5M(2560x1920) 3M(2048x1536) IMAGESIZE JPEG 2M(1600x1200) 1M(1280x960) VGA(640x480) 16:9( ) COMPRESSION FINE NORMAL -- Bruksområde EgnettilåskriveutbildersomerstørreennA3. EgnettilåskriveutbildersomerA4. EgnettilåskriveutbilderopptilA4. EgnettilåskriveutbildersomerA5. Foråskriveutbilderipostkortstørrelse. ForåvisebilderpåetTV-apparatellerbrukebilder ie-postogpånettsider. Egnettilåvisebilderpåenbredskjerm-TV. Opptakmedhøykvalitet. Opptakmednormalkvalitet. Bildetvilikkeforringes,ogdetkanfremkalles, behandlesogendrespåenpersonligdatamaskin. Bildestørrelsenvilsettestil RAW -- RAW+JPEG IMAGESIZE 10M( )/ 5M( )/ 3M( )/ 2M( )/ BådeJPEG-bildetogRAW-bildetovenforlagres 1M( )/ samtidigforhvertbilde. VGA( )/ 16:9( ) FINE/NORMAL COMPRESSION [RAW]og[RAW+JPEG]kanikkevelgesforhogs. 32 NO :A Filmer Undermeny 1 IMAGESIZE Undermeny 2 C( ) E( ) N30fps*1 O15fps*1 Bruksområde Bildestørrelsenersatttil640x480. Dettevilvisespåfullskjerm. Bildestørrelsenersatttil320x240. Girjevnerevideobilder.Gjøropptakmedbildekvalitetsomprioritet. Girstandardvideobilder.Gjøropptakmedfilmlengdesomprioritet. FRAMERATE *1 bilderpersekund «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/opptakslengde (filmer) i det interne minnet og xd-picture Card» (s. 80) Justere bildets fargetone [WB] KCAMERAMENUWB :P A S M r s A Undermeny 2 AUTO 5 3 PRESET 1 w x y V (hvitbalanse medetttrykk) (Fortsettertil innstillingsskjermen.) Undermeny 3 -- Bruksområde Kameraetjustererhvitbalansenautomatiskihenhold tilopptaksscenen. Fotograferingutendørsunderblåhimmel. Fotograferingutendørsunderoverskyethimmel. Fotograferingilysfraglødelamper. Fotograferingunderdagslys-lysstoffrør(lysihjemmet,osv.) Fotograferingundernøytraltlystoffrør(skrivebordslamper,osv.) Fotograferingihvittfluorescerendelys(kontorer,osv.) Forinnstillingavenmerpresishvitbalanseennmed forhåndsinnstillingeneforhvitbalanse,[auto]eller[preset].

15 Stille inn hvitbalanse med ett trykk Velg[V],ogrettkameraetmotethvittpapirarksomfyllerskjermen.Påseatdetikkefinnes skyggerogtrykkderetterpåo-knappen. Ikonforhvitbalansemedetttrykk ONE TOUCH WB P NR 10M BACK MENU SET OK Innstillingsskjerm oknapp NORM 1/400 F3.5 IN 4 Standbymodus-skjerm NO 33 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Velge ISO-følsomheten [ISO] KCAMERAMENUISO :P A S M r Enmetodeforåangifilmhastighetihenholdtildeninternasjonalestandardiseringsorganisasjonen (ISO)(f.eks.«ISO100»). IISOinnstillingen,selvommindreverdierførertilmindrefølsomhet,kandutaskarpebilderiforhold somerfullstendiglystopp. Størreverdierførertilhøyerefølsomhet,ogbilderkantasmedraske lukkerhastigheterselvomdeterdårliglys.høyfølsomhetvilogsåforårsakeelektroniskbildestøy, somkangibildeneetkornetepreg. Undermeny 2 AUTO HIGHISOAUTO 64/100/200/400/800/1600/ 3200/6400 Bruksområde Kameraetjustererfølsomhetenautomatiskihenholdtilopptaksscenen. Kameraetjustererautomatisktilenhøyerefølsomhetenn[AUTO]foråredusere uskarphetsomforårsakesavustødigkameraogetmotivsombevegerseg. ISO-følsomhetenersatttilenspesifikkverdi. Hvissatttil[3200][6400],er[IMAGESIZE]begrensettil[H]ellerlavere. ISO-innstillingenpå[3200][6400]erikketilgjengelignår[FINE ZOOM] (s. 36)eller[DIGITAL ZOOM] (s. 36)ersatttil[ON]. [AUTO],[HIGHISOAUTO]erikketilgjengelignårM-moduservalgt. 34 NO Ta bilder i serie mens utløserknappen holdes nede [DRIVE] KCAMERAMENUDRIVE :P A S M r s Undermeny 2 o j*1 c PRE-CAPTUREOFF/ PRE-CAPTUREON Undermeny 3 Undermeny 4 Bruksområde Etbildetashvergangutløserknappentrykkesned. Seriefotograferingmedfokusoglysstyrke (eksponering)somerlåstidetførstebildet. Seriefotograferingvedenhøyerehastighetenn[j]. Seriefotograferingvedenhastighet påca.13,5bilder/sek. Nårstilttil[PRE-CAPTUREON],vil10bilder (fradutrykkerknappenhalvveisnedfrem tilfotograferingenstarter)lagres. Seriefotograferingviljusterefokusetforhvertbilde. Seriefotograferingsomautomatiskendrer eksponeringenforhvertbildemensfokus oghvitbalansesomblelåstfordetførste bildet(fotograferingmedstativ)brukes. Eksponeringsintervalletogantalletbilderkanvelges. d -- i -- 7 ±0,3/±0,7/±1,0 3/ 5 *1 Fotograferingshastighetenvariereravhengigavinnstillingenefor[D IMAGE QUALITY] (s. 32). Når[DIMAGEQUALITY]ersatttil[RAW]eller[RAW+JPEG],erkun[o]tilgjengelig. Nårstilttil[c]eller[]],låsesblitseni$(FLASHOFF)-modusog[ISO]-innstillingenebegrenses. Nårstilttil[c],er[IMAGESIZE]begrensettil[H]ellerlavere,ogantalletseriefotografier erca.30ellerfærre. (Når[H]og[COMPRESSION]i«FINE»ervalgt,erantallet20ellerfærre.) Nårstilttil[]],er[IMAGESIZE]begrensettil[I]ellerlavere,ogantalletseriefotografier erca.30ellerfærre.(detteinkludererde10bildenerettførfotograferingnår [PRE-CAPTUREON]ervalgt.) NO 35 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Fotografering med større forstørrelse enn optisk zoom uten å redusere bildekvaliteten [FINE ZOOM] KCAMERAMENUFINEZOOM :P A S M r s Velge området for måling av lysstyrken [METERING] KCAMERAMENUMETERING :P A S M r s A Undermeny 2 Bruksområde Gjøropptakforåoppnåen balansertlysstyrkeoverhele skjermen.(målerlysstyrken vedmidtenpåskjermenog omliggendeområderseparat.) Fotograferermotivetimidten undermotlys.(målerlysstyrken kuniaf-søkefeltet. ) Tarbilderutenåpåvirkes avlysstyrkeniomgivelsene. (måleretstortområde basertpåskjermens sentrumsdominertedel.) Undermeny 2 OFF ON Bruksområde Kunoptiskzoombrukestilåzoome innforopptak. Optiskzoomogbildebeskjæring kombineresforåzoomeinnfor opptak(opptil30x). ESP 5(punkt) Dennefunksjonenredusererikke bildekvaliteten,dadenikkekonvertererdata medfærrepikslertildatamedstørrepiksler. Nårsatttil[ON],er[IMAGESIZE]begrenset til[i]ellerlavere. Nårsatttil[ON],avbrytes[DIGITALZOOM] automatisk. [FINEZOOM]erikketilgjengelignår [%SUPERMACRO](s. 25)ervalgt. 4 (sentrumsdominert) Nårstilttil[ESP],kanmidtenfremståsom mørkvedfotograferingmotsterktmotlys. Fotografering med forstørrelser større enn optisk zoom [DIGITAL ZOOM] KCAMERAMENUDIGITALZOOM :P A S M r s A Undermeny 2 OFF Bruksområde Kunoptiskzoombrukestilåzoome innforopptak. Optiskzoomogdigitalzoom kombinerestilåzoomeinnfor opptak(fotografier:ca.100x (maks.),filmer:ca.60x(maks.)). ON Nårsatttil[ON],avbrytes[FINEZOOM] automatisk. [DIGITALZOOM]erikketilgjengelignår [%SUPERMACRO](s. 25)ervalgt. 36 NO Velge fokusområdet [AF MODE] KCAMERAMENUAFMODE :P A S M r s Undermeny 2 FACE DETECT*1 Bruksområde Dettebrukesforåtabilder avmennesker. Kameraetregistrererogfokuserer automatiskpåetansikt. Dettelardegkomponere bildetutenåbekymredeg omfokuseringsposisjonen. Kameraetfinnermotivetdetskal fokuserespåogjustererfokuset automatisk. Kameraetfokusererpåmotivet innenforaf-søkefeltet. AF-søkefeltetsposisjonflyttesfor åfokuserepåmotivetsomikke erplassertmidtpå. Endre fokuseringsmetoden [FOCUS MODE] KCAMERAMENUFOCUSMODE :P A S M r s Undermeny 2 AF MF Bruksområde Trykkutløserknappenhalvveisned. Kameraetfokusererautomatisk. Justerfokusmanuelt. iesp Når [MF] er valgt Omtrentligindikasjonavopptaksavstand(MFlinje) SPOT AREA P 1m 3m 5m MF *1 Fornoenmotiverkandethendeatrammenikke viseselleratdettarlitttidførdenvises. 10M FINE 1/400 F3. 5 IN 4 Bevege og låse AF-søkefeltet [AREA] Bruk789:tilåflytteAF-søkefeltet(V) påskjermen.forålåseaf-søkefeltettrykker dupåogholderinneo-knappenfrem tilsymboletendrestilr.forålåseopp AF-søkefeltettrykkerdupåogholderinne o-knappenfremtilsymboletendrestilv. Forstørretvisning a-symbol 1 Trykkpå9:foråjusterefokusetmens dukontrollererfokusetpåden forstørredevisningen. VisningselementeneiMF-linjenkanvelges. [m/ft] (s. 64) Låse opptaksavstanden Trykkpåogholdinneo-knappenfrem tila-symboletblirrødt.forålåseopp opptaksavstandentrykkerdupåogholder inneo-knappenfremtilasymboletblir grøntigjen. NO 37 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Ta bilder mens du holder motivet i fokus [FULLTIME AF] KCAMERAMENUFULLTIMEAF :P A S M r s A Undermeny 2 OFF Bruksområde Vedåtrykkeuløserknappen halvveisned,bringesmotivet ifokusogfokusetlåses.

16 MedFulltimeAFholdesmotivet ifokus,utenatdumåtrykke utløserknappenhalvveisned. Detteredusererfokuseringstiden. Bruke AF-lyset til å fokusere på et motiv i skyggen [AF ILLUMINAT.] KCAMERAMENUAFILLUMINAT. :P A S M r s Undermeny 2 OFF ON Bruksområde AF-lysetbrukesikke. Nårutløserknappentrykkes halvveisned,slåsaf-lysetpå foråhjelpemedfokuseringen. ON Motivetholdesogsåautomatiskifokus underfilmopptak. AF-lys Ta bilder mens du fokuserer på motiver som beveger seg frem og tilbake [AF PREDICT] KCAMERAMENUAFPREDICT :P A S M r s Undermeny 2 OFF Bruksområde Vedåtrykkeuløserknappen halvveisned,bringesmotivet ifokusogfokusetlåses. Nårutløserknappentrykkes halvveisned,følgerkameraet motivetdufokusererpå,og detfortsetteråholdemotivet ifokussålengeknappenholdes halvveisned. Dettereduserer fokuseringstiden. Retusjere uskarpheter som ble forårsaket av kamerabevegelse ved fotografering [IMAGE STABILIZER] KCAMERAMENUIMAGESTABILIZER :P A S M r s A Undermeny 2 Bruksområde Bildestabiliseringenerdeaktivert. Detteanbefalesnårdutarbilder menskameraetstårfast påetstativellerenannen stabiloverflate. Bildestabiliseringenbrukesforåta bilder.stabiliseringsfunksjonen aktiveresvedåtrykke utløserknappenhalvveisned. OFF ON ON Kameraetkanmuligensikkefokuserepå enkeltemotiverselvomdeterstilttil[on]. [AFPREDICT]erikketilgjenglignår [&MACRO]og[%SUPERMACRO] brukes.(s. 25) Bildestabilisatorenkanværemindreeffektiv undernattfotograferingogandreforhold hvorlukkerhastighetenerekstremlav. Bilderkanikkestabilisereshviskameraet erforustødig. Nårstilttil[ON],kanfilmopptakover enlengreperiodeføretilatkameraetblir varmt,ogsikkerhetskretsenslårautomatisk avstrømmen. 38 NO Justere blitsstyrken [w] KCAMERAMENUw :P A S M r s Ivissesituasjoneranbefalesdetåjustereblitsstyrken,somvedfotograferingavsmåmotivereller bakgrunnerlangtunna.dennefunksjonenbrukesogsånårdeterønskeligmedøktkontrast. Undermeny 2 2,0til+2,0 Bruksområde Justererblitsstyrkenforopptaksscenen. Bruke en ekstern blits [Q FLASH] KCAMERAMENUQFLASH :P A S M r s Undermeny 2 IN #RC Undermeny 3 -- CH1tilCH4 Bruksområde Deninnebygdeblitsenbrukesforåtabilder. EnblitssomerkompatibelmedOlympustrådløseRC blitssystembrukesforåtabilder.kanalen(ch1tilch4) kanvelges. Denkommersielttilgjengeligeslaveblitsensom synkroniseresmedkamerablitsenbrukesforåtabilder. Innstillingforblitsstyrkenkanjusteres. SLAVE 1til10 «Ta bilder med Olympus trådløse RC blitssystem» (s. 81) Nårstilttil[SLAVE],endresblitsinnstillingenautomatisktil[#FILL IN](s. 24). Nårstilttil[SLAVE],kanblitsenutløsesnår[DRIVE] (s. 35)erstilttilenanneninnstillingenn[o], mendersomblitsstyrkenerhøyere,blirintervalletmellomseriefotografienelengre. NO 39 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Ta opp lyd mens du tar bilder [R ] KCAMERAMENUR :P A S M r s Undermeny 2 OFF Bruksområde Ingenlydtasopp. Kameraetstarteropptaket automatiskica.4sekunderetter atbildetertatt.detteernyttig nårduvilspilleinnnotatereller kommentarerombildet. Velge bildets fargetone [PICTURE MODE] KCAMERAMENUPICTUREMODE :P A S M r Undermeny 2 VIVID NATURAL Bruksområde Dettegirbildetenlevende fargetone. Dettegirbildetennaturlig fargetone. ON Mensdutaropp,børdurettemikrofonen (s. 54)motlydkildensomduviltaopp. Justere skarpheten for konturer [SHARPNESS] KCAMERAMENUSHARPNESS :P A S M r s A Undermeny 2 Bruksområde Dettejustererskarphetenfor konturer. Justeriretningen+for ågjørebildetskarpere,ogjuster iretningenforåfåbildettil åfremståsommykere. Justere hvitbalansen [> ] KCAMERAMENU> :P A S M r s A 1Bruk78 tilåjusterehvitbalansen, ogtrykkpåo-knappenforåstilleinn. > BLUE 5til+5 Hvitbalansenkan justeresi7trinn iretningene[blue] og[red]. BACK MENU Hvisdujustererskarphetenforlangt iretningen+,kanstøyibildetforekomme. RED SET OK [WB] (s. 33) 40 NO Justere kontrasten i bildet [CONTRAST] KCAMERAMENUCONTRAST :P A S M r s A Undermeny 2 Bruksområde Dettejustererkontrastenmellom lyseogmørkeområder.justering iretningen+skaperetskarpere bilde.justeringiretningengir bildetetmykereuttrykk. Redusere bildestøy under lange eksponeringer [NOISE REDUCT.] KCAMERAMENUNOISEREDUCT. :P A S M r s Undermeny 2 OFF Bruksområde Kameraettarbildervedenhøy lukkerhastighet.bildestøyredusering brukesikke. Kameraettarbildervedenlav lukkerhastighet.bildestøyredusering aktiveresnårlukkerhastigheten erlavereenn1/2sekund. 5til+5 Justere fargemetningen [SATURATION] KCAMERAMENUSATURATION :P A S M r s A Undermeny 2 5til+5 Bruksområde Dettejustererfargemetningen. Justeringiretningen+girsterkere farger.justeringiretningengir merdempedefarger. ON Nårstilttil[ON],ertidenforopptak oglagringavdataca.togangersålang somvanlig.ingenbilderkantasunder denneventetiden. Dennefunksjonenvilforenkeltemotiver ogopptaksfunksjonerikkefungereeffektivt. Dennefunksjonenerlåsttil[ON]når lukkerhastighetenersatttil[bulb].«velge blenderåpning og lukkerhastighet for fotografering (M-modus)»(s. 20) NO 41 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Ta et forhåndsinnstilt antall bilder ved forhåndsstilte intervaller [TIMELAPSE] KCAMERAMENUTIMELAPSE :P A S M r s Undermeny 2 OFF ON 2til99 Undermeny 3 -- Undermeny MINtil99MIN Bruksområde Funksjonenforfotograferingmedtidsintervall erdeaktivert. Funksjonenforfotograferingmedtidsintervall eraktivert.antalletbilderogopptaksintervall kanvelges. Fotografering med tidsintervall Vedåtrykkepåutløserknappenetteråhastiltinnantalletbilder,opptaksintervallogstiltdenne funksjonentil[on],vildetførstebildettasogkameraettarderetterdenestebildeneautomatisk. Kameraetgårautomatiskoverihvilemodus (s. 64)etteratdetførstebildetharblittlagret. Hvilemodusavsluttesca.7sekunderførnestebilde.Nårantalletbildersomerinnstilterblitt tatt,slåskameraetavautomatisk. DetanbefalesåbrukenyebatterierellerenAC-adapternårbildertasoverenlengreperiode. Hvisnoenavdefølgendehandlingeneutføresihvilemodus,avbryterkamerettidsintervallmodusen oggårtilbaketilvanligopptaksmodus:åpnedekslettilbatterirommetellerdekslettilkortplassen, koblekameraettilendatamaskin,trykkepåutløserknappenellerpiltastene. Hvisdetinterneminnetellerminnekortetblirfulltellerbatterietgårtomtihvilemodus,vises enadvarsel,[timelapse]-modusenavbrytesogkameraetslåsavautomatisk.

17 Ta bilder med konverteringslinse [1 ] KCAMERAMENU1 :P A S M r s A Undermeny 2 OFF ON Bruksområde Konverteringslinsebrukesikke (kunkamerahus). Kameraettarbildermedenmontert konverteringslinsesomerspesifisert avolympus(selgesseparat). Nårenkonverteringslinseerfestet til,kanlysfradeninnebygdeblitsen forårsakevignetteringhvorskyggerfra konverteringslinsenvisespåbildene. Nårenkonverteringslinseerfestet,kan detværeatkameraetbrukerekstratid pååfokusere. 42 NO Ta opp film med lyd [R] KCAMERAMENUR :A Undermeny 2 OFF ON Bruksområde Ingenlydtasopp. Lydtasoppunderfilmopptak. Velge et motivprogram som passer til fotograferingssituasjonen [ s ] /s :s Is-moduserdeoptimale opptaksinnstillingenealleredeprogrammert innforspesifikkeopptaksforhold.dette erårsakentilatinnstillingerikkekan endresiallemoduser. Undermeny 1 BPORTRAIT/ FLANDSCAPE/ DLANDSCAPE+PORTRAIT/ CSPORT/ GNIGHTSCENE*1/ UNIGHT+PORTRAIT/ NINDOOR/ WCANDLE/ RSELFPORTAIT/ cavailablelight/ SSUNSET/ XFIREWORKS*1/ bmultifireworks/ VCUISINE/ PBEHINDGLASS/ ddocuments/ iauction/ eshoot&select1*2/ fshoot&select2*3/ lsmileshot/ ZBEACH/ asnow/ zbirdwatching/ YPRE-CAPTUREMOVIE/ rquickshutter *1 Hviskameraeterlengerunnalydkildenenn 1m,kanlydenbliuklarunderopptaket. Nårstilttil[ON],erikke[IMAGE STABILIZER] (s. 38)tilgjengelig. Nårstilttil[ON],kaninnstilling av[fulltime AF](s. 38)til[ON]føre tilatlydenfralinsensombrukestasopp. Bruksområde Kameraettar etbildeimodusen foropptaksforholdet. Nårmotivetermørkt,aktiveres[NOISE REDUCT.] (s. 41)automatisk.Tidenforåtaetbildevildobles, ogingenandreopptakkangjøresiløpet avdennetiden. Fokusetlåsesveddetførstebildet. Kameraetfokusererforhvertbilde. *2 *3 Eksempelbildetogforklaringeromegnede opptaksmetodervilvisespåskjermen. VedåtrykkenedE-knappenvisesogså forklaringene. Velge en modus «Bruke den beste modusen for opptaksscenen (s-modus)» (s. 18) NO 43 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Lage et overlagret bilde med fyrverkeri ([b MULTI FIREWORKS]-modus) 1Velg[bMULTIFIREWORKS]. Lagre kun valgte bilder fra bilder tatt med seriefotografering ([SHOOT & SELECT 1/2]-modus) 1Velg[eSHOOT&SELECT1] eller[fshoot&select2]. Holdutløserknappennede foråseriefotografere. 10M NORM IN 4 Ikonforvalgt modus Valgtbilde 2Trykkpåutløserknappenforåtadet førstebildet. Eksponeringenlåsesveddetførstebildet. Detlagredebildetvisessombakgrunnen. Trykkpåo-knappenpånyttforåtadet førstebildetpånytt,ogtrykkderetter påutløserknappenigjen. Miniatyrbilder avbildertattmed seriefotografering BACK MENU OK GO Velgogslettskjerm 2Bruk9tilåvelgebildetsomskalslettes, ogtrykkpåo-knappen. R-symbolet vilfestestilbildet BACK somskalslettes. MENU OK GO 10M EXIT OK IN 3 3Justerposisjonenforfyrverkerietsom skalfotograferesidetandrebildetover detførstebildetsombrukessom bakgrunnen,ogtrykkderetter påutløserknappen. 3Gjentatrinn2foråvelgebildene somskalslettes,ogtrykkderetterpå D- knappenforåslettedevalgtebildene. Detoverlagredebildetlagres sometseparatbildefradeførste ogandrebildene. Trykkpåutløserknappenengangtilfor åtadetandrebildetpånytt. 44 NO Registrere et smilende ansikt for å automatisk aktivere lukkeren ([l SMILE SHOT]-modus) 1Velg[lSMILESHOT],ogrettderetter kameraetmotmotivet. Fange inn det perfekte øyeblikket når du fotograferer ([r QUICK SHUTTER]-modus) 1Velg[rQUICKSHUTTER],ogtrykk deretterpåutløserknappenforåtabilder. Selvutløserlampenslåspå.Når etsmilendeansiktregistreres,tar kameraetautomatisk3seriefotografier. Dukanogsåtabildervedåmanuelttrykke påutløserknappen. Detkanværeatkameraetfornoen motiverikkeeristandtilåoppdage etsmilendeansikt. Utløserforsinkelsen(tidendettarfra utløserknappentrykkesnedtillukkeren faktiskutløses)erkortereenvanlig. [FULLTIME AF] (s. 38)stilles automatisktil[on]. [\]og[]]kanstillesfor[drive] (s. 35). Fange inn det perfekte øyeblikket når du fotograferer ([YPRE-CAPTURE MOVIE]-modus) 1Bruk78tilåvelge[YPRE-CAPTURE MOVIE],ogtrykkpåoknappen foråstilleinn. Meddennefunksjonenkandutabilder rettetteratduharstiltdettealternativet. 2Trykkpåutløserknappenforåstarte filmopptak. Enfilmpå7sekunder,inkludert 2-sekundersfilmrettførdutrykker påutløserknappen,tasopp. Denoptiskezoomenog autofokusfunksjonenertilgjengelig underfilmopptak. Lydtasikkeopp. SymboletforAF-søkefeltetvisesikke. Velg[IMAGESIZE]fra[C]eller[E], og[framerate]fra[n]eller[o]. NO 45 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Opprette panoramabilder [~ PANORAMA] ~PANORAMA :Prs DutrengeretOlympusxD-PictureCard tilpanoramaopptak.kortfraandre produsenterstøtterikkepanoramaopptak. Panoramaopptakerikketilgjengeligmed etmicrosd-kortienmicrosd-anordning. Undermeny 2 Bruksområde Trebildertasogkombineresav kameraet.brukerenkomponerer kunbildeneslikatsøkerfelteneog pekerneoverlappesogkameraet tarautomatiskbildene. Opptaksfunksjoneneer alleredeforhåndsstilttiloptimale innstillingerforpanoramaopptak. Trebildertasogkombineresav kameraet.brukerenkomponerer bildenemedhjelperammen ogbildettasmanuelt. Bildenesombletattsettes sammentiletpanoramabildemed OLYMPUSMaster2-programvaren fradenmedfølgendecd-rom-en. Bildertasmeddesiste[ISO]-eller [s]-innstillingene(med unntakavnoens-modi). Fokuset,eksponeringen(s. 15), zoomposisjonen(s. 63)og[WB] (s. 33) låsesveddetførstebildet. Denoptiskezoomenerbegrenset tilopptil10x. Blitsen(s. 24)låsestil$(FLASH OFF)-modus. Panoramabilderkankunredigeresmed [LIGHTING FIX] (s. 49). «Spille av panoramabilder» (s. 31) COMBINEIN CAMERA1*1*2 COMBINEIN CAMERA2*2 COMBINE INPC *1 Ikketilgjengelignårs-moduservalgt. Innstillingenav[D IMAGE QUALITY] (s. 32) kanikkeendres. *2 46 NO Ta bilder med [COMBINE IN CAMERA1] 1Trykkpåutløserknappenforåtadet førstebildet. 2Bevegkameraetlittiretningmotdet andrebildet. Ta bilder med [COMBINE IN CAMERA2] 1Bruk789:tilåvelgeretningensom bildenekombineresi. Retningfor åkombineredet nestebildet Søkefelt CANCEL MENU Peker CANCEL MENU SAVE OK Skjermnårbildertilføyes fravenstretilhøyre 2Trykkpåutløserknappenforåtadet førstebildet. Enhjelperammevisessomenreferanse.

18 Hjelperamme Sammenføyet område 3Bevegkameraetsaktemensduholder detrett,ogstoppkameraetnårpekeren ogsøkefeltetoverlappes. Kameraettarautomatiskbildet. CANCEL MENU CANCEL MENU SAVE OK 1.bilde CANCEL MENU SAVE OK Foråsettesammenkuntobildertrykker dupåoknappenførdutardettredjebildet. 4Tadettredjebildetpåsammemåtesom itrinn3. Nårdettredjebildetertatt,behandler kameraetautomatiskbildeneogdet sammensattepanoramabildetvises. Trykkpå-knappenforåavbryte etpanoramabildeunderopptak. Hvislukkerenikkeautomatiskutløses, kanduforsøke[combineincamera2] eller[combineinpc]. NO 47 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). 3Komponerdetandrebildetslikatdet sammenføydeområdetoverlapper hjelperammen. Gjenopprette opptaksfunksjonene tilbake til standardinnstillingene [ RESET] RESET :hp A S M r s Undermeny 1 Bruksområde Gjenoppretterfølgende menyfunksjonertil standardinnstillingene. SHADOWADJ(s. 23) Blits(s. 23) Eksponeringskompensasjon(s. 24) Makro(s. 25) Selvutløser(s. 25) [D IMAGE QUALITY] (s. 32) [ s] (s. 43) Menyfunksjoneri[K CAMERA MENU] (s. 32 til 48) Vekslemellomskjermen ogsøkeren(s. 26) Aktuelleinnstillingerendresikke. CANCEL MENU SAVE OK Komponeredet2.bildet 4Trykkpåutløserknappenforåtadet andrebildet. Foråsettesammenkuntobildertrykker dupåo-knappenførdutardettredjebildet. YES 5Tadettredjebildetpåsammemåtesom itrinn3til4. Nårdettredjebildetertatt,behandler kameraetautomatiskbildeneogdet sammensattepanoramabildetvises. Trykkpå-knappenforåavbryte etpanoramabildeunderopptak. NO Ta bilder med [COMBINE IN PC] 1Bruk789:tilåvelgeretningensom bildenekombineresi. 2Trykkpåutløserknappenforåtadet førstebildet,ogkomponerderetter detandrebildet. Komponerbildetmedhjelperammenslik atdetotilstøtendebildeneoverlappes. 3Gjentatrinntrinn2fremtilantall nødvendigebilderertatt,ogtrykk deretterpåo-knappennårduerferdig. Nårg-merketvises,kanduikketaflere bilder.panoramaopptakkangjøresmed opptil10bilder. SeOLYMPUSMaster2-veiledningen forinformasjonomhvordanduoppretter panoramabilder. 48 NO Menyer for avspilling, redigering og utskriftsfunksjoner Innstillingerkangjøresnårfunksjonshjuletersatttilq. Automatisk avspilling av bilder [y SLIDESHOW] yslideshow Undermeny 1 ALL*1*2/ STILLPICTURE/ MOVIE*1*2/ CALENDAR*1*2*3 Undermeny 2 Undermeny 3 Bruksområde Velgerbildeneforlysbildevisningen,type overgangseffektsombrukesmellombilder ogbakgrunnsmusikken. NORMAL/SCROLL/ FADER/SLIDE/ ZOOMDOWN/ZOOMUP/ OFF/1/2 CHECKERBOARD/ BLINDS/SWIVEL/RANDOM *1[TYPE]ersatttil[NORMAL]. *2[BGM]vilspillesavnår[1]eller[2]i[BGM]ervalgt,filmlydenvilspillesavnår[OFF]i[BGM]ervalgt ifilmmodus. *3Når[CALENDAR]ervalgt,velgerdudatoenikalendervisningsskjermen. Starte en lysbildevisning Gjør[BGM]-innstillingeneogtrykkpåoknappenforåstartelysbildevisningen. Trykkpåo-knappeneller-knappenforåstoppelysbildevisningen. Retusjere bilder [w PERFECT FIX] wperfectfix Redigerteellerretusjertebilderkanikke retusjerespånytt. Pånoenbilderblirikkeredigeringeneffektiv. Retusjeringenkanreduserebildeoppløsningen. Undermeny 1 ALL LIGHTINGFIX REDEYEFIX Bruksområde [LIGHTINGFIX]og[REDEYEFIX] brukessamtidig. Kundelersomharblittmørkere avbaklysogdempetbelysning blirlystopp. Øynesomharblittrødepågrunn avblitsenrettesopp. 1Bruk78 tilåvelgeen korrigeringsmetode,ogtrykk påo-knappen. 2Bruk9: tilåvelgeetbildesomdu vilretusjere,ogtrykkpåo-knappen. Detretusjertebildetlagressom etnyttbilde. NO 49 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Velge bilder fra en kalender [+ CALENDAR] +CALENDAR «Velge bilder i kalendervisning» (s. 29) Endre bildestørrelsen [Q ] EDITQ Undermeny 2 C E Bruksområde Dettelagrerethøyoppløsningsbilde sometseparatbildemed enmindrestørrelseforbruk ie-postvedleggogandre programmer. Redigere RAW-data [RAW DATA EDIT] EDITRAWDATAEDIT Dennefunksjonerlagrerbildersomer tattiraw-dataformatsomseparatebilder ijpeg-format. Elementenesomkanjusteres med[rawdataedit]visesnedenfor. [DIMAGEQUALITY](s. 32) [WB]*1(s. 33) [>(finjusteringavhvitbalanse)](s. 40) [PICTUREMODE](s. 40) [SHARPNESS](s. 40) [CONTRAST](s. 41) [SATURATION](s. 41) *1 1 Bruk9:tilåvelgeetbilde,ogtrykk påo-knappen. 2Bruk78tilåvelgebildestørrelsen, ogtrykkpåo-knappen. Bildetmedendretbildestørrelselagres sometnyttbilde. Beskjære bilder [P ] EDITP 1Bruk9: tilåvelgeetbilde,ogtrykk påo-knappen. 2Brukzoomknappentilåvelgestørrelsen påbeskjæringsrammen,ogbruk 789: tilåflytterammen. [V(hvitbalansemedetttrykk)]erbare tilgjengelignår[wb]blestilttil[v] underopptak. Beskjæringsramme WT SET OK 3Trykkpåo-knappen. Detredigertebildetlagressometnyttbilde. 50 NO Endre bildets fargetone [COLOR EDIT] EDITCOLOREDIT Undermeny 2 Svart/hvitt Sepia Metning(hard) Metning(myk) Bruksområde Gjørombildettilsvart/hvitt. Gjørombildettilensepiatone. Detteøkerbildetsfargemetning. Detteøkerbildetsfargemetninglitt. Legge en kalender til et bilde [CALENDAR] EDITCALENDAR CALENDAR Sepia COLOR EDIT SET OK Svart/hvitt 1 Bruk9:tilåvelgeetbilde,ogtrykk påo-knappen. 2Bruk9: tilåvelgekalenderen,bruk 78tilåvelgebilderetningenogtrykk deretterpåo-knappen. 3Bruk78 tilåvelgekalenderåret ogtrykkpå:. 4Bruk78tilåvelgekalendermåneden, ogtrykkpåo-knappen. Metning(hard) Metning(myk) 1Bruk789:tilåvelgedetønskede forhåndsvisningsbildet,ogtrykk påoknappen. Detredigertebildetlagressometnyttbilde. Detendredebildetlagressometnyttbilde. Endre ansiktsuttrykkene [EXPRESSION EDIT] EDITEXPRESSIONEDIT Etansiktsomerstørstogserinnikameraet registreressometmål.inoenbilderkanikke slikemålregistreres,ogdukanderforikke redigerebildet. 1Bruk9: tilåvelgeetbilde,ogtrykk påo-knappen. Deredigertebildenevisesiifire eksemplarer. 2Bruk789:tilåvelgedetredigerte bildetsomduvilbruke,ogtrykk påo-knappen. Detvalgtebildetlagressometnyttbilde. NO 51 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Utheve et ansikt med en uskarp effekt rundt det [FACE FOCUS] EDITFACEFOCUS Etansiktsomerstørstogserinnikameraet registreressometmål.

19 Powered by TCPDF ( Inoenbilderkanikke slikemålregistreres,ogdukanderforikke redigerebildet. Opprette en indeks over 9 bilder fra en film [INDEX] EDITINDEX Dennefilmbildeindeksenkanlagresslik atduenkeltkangjenkjenneinnholdet ienfilm.scenersomautomatiskhentes kanfinjusteresogvelgespånytt. 1 Bruk9:tilåvelgeetbilde,ogtrykk påo-knappen. 1 Bruk9: tilåvelgeenfilm,ogtrykk påo-knappen. SELECT FIRST FRAME Detredigertebildetlagressometnyttbilde. Førstebilde Sistebilde Avspillingsposisjon 00:00 /00:36 SET OK Bilderhentesautomatisk. Hvisdetikkeernødvendigåfinjustere bildene,trykkerdupåo-knappen itrinn2og3. 2Velgdetførstebildetvedåbruke9: tilåflyttebildenefremoverellerbakover, ogtrykkpåo-knappen. Vedvalgavstart-ellersluttbildet,kan dutrykkepå78 foråflyttetilstart/ slutt-bildetifilmen. 3Velgdetsistebildetvedåbruke9: tilåflyttebildenefremoverellerbakover, ogtrykkpåo-knappen. Indeksbildetmed9bildersomervalgtfra filmen,lagressometseparatenkeltbilde. 52 NO Lage et filmklipp fra en film [EDIT] EDITEDIT Undermeny 2 NEWFILE Bruksområde Denoriginalefilmenforblir uendret,ogetklippfrafilmen lagressomenseparatfilm. Endelavdenoriginalefilmen overskriverogerstatterden originalefilmen. Beskytte bilder [0 ] qplaybackmenu0 Bildersomerbeskyttetkanikkeslettes med[erase](s. 17),[SEL. IMAGE]eller [ALL ERASE] (s. 55),menallebildervil slettesmed[memory FORMAT]/ [FORMAT] (s. 56). Undermeny 2 OFF ON Bruksområde Bilderkanslettes. Bilderbeskyttesslikatde ikkekanslettesutenomved formateringavdetinterne minnet/minnekortet. OVERWRITE 1Bruk9: tilåvelgeenfilm. 2Bruk78tilåvelge[NEWFILE]eller [OVERWRITE],ogtrykkpåo-knappen. tilåvelge[on]. tilåvelgeretningenbildet skalroteres. YES NO 1Bruk9:tilåvelgeetbilde. 1Bruk78 tilåvelge[sel. IMAGE], ogtrykkpåo-knappen. IN R-merke OK 3 6 BACK MENU GO 3Gjentatrinn2foråvelgebildene somskalslettes,ogtrykkderetterpå D- knappenforåslettedevalgtebildene. 4Bruk78tilåvelge[YES],ogtrykk påo-knappen. BildersomermerketmedRblirslettet. Slette alle bilder [ALL ERASE] 1Bruk78 tilåvelge[allerase], ogtrykkpåo-knappen. 2Bruk78tilåvelge[YES],ogtrykk påo-knappen. NO 55 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Menyer for andre kamerainnstillinger DisseinnstillingenekanjusteresnårfunksjonshjuletsettestilenannenposisjonennR. Fullstendig sletting av data [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] xsetupmemoryformat/format Førduformaterer,mådusørgeforatingen viktigedataerigjenidetinterneminneteller minnekortet. tilutløserknappen. Velgervolumetpåvarselslyden. Når[DUALTIME] (s. Standardinnstillingenefrafabrikkeneravhengigavregionenderkameraetblesolgt. NO 61 Juster innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 4). Spille av kamerabilder på en TV 1 KobleTV-enogkameraetsammen. KobletilTV-ens videoinngang(gul) oglydinngang(hvit). Kontaktdeksel Multikontakt AVkabel(medfølger) 2 BrukkameraettilåvelgesammevideosignalsystemsompåTV-en([NTSC]/[PAL]). 3 SlåpåTVen,ogendre«INPUT»til«VIDEO»(eninngangskabelkoblettilkameraet). FordetaljeromendringavinngangskildentilTV-en,seinstruksjonsveiledningentilTV-en. 4Stillfunksjonhjulettilq,ogbruk789: tilåvelgebildetforavspilling. AvhengigavinnstillingenetilTV-en,kanbildeneoginformasjonenbeskjæres. Vise rutenettlinjer [FRAME ASSIST] xsetupframeassist Undermeny 2 Bruksområde Vise fordelingen av lysstyrke [u ] xsetupu Undermeny 2 OFF ON Bruksområde Histogramvisesikke. Ethistogram(enlysstyrkefordeling somenveiledningforåfastsette eksponeringen)vises. Hviteområdervisessomrøde, ogsvarteområdervisessom blådirektepåbildet. Rutenettlinjer(rette/diagonale) OFF(rutenettlinjer visespålcd-skjermensom visesikke)/ hjelpelinjerforkomponering w/x avbildet. «Endre opptaksinformasjonen på skjermen» (s. 26) DIRECT «Endre opptaksinformasjonen på skjermen» (s. 26), «Endre opptaksinformasjonen på skjermen» (s. 30) 62 NO Registrere et sett med opptaksinnstillinger under my mode-etikettene [MY MODE SETUP] xsetupmymodesetup Sekolonnen«Applikasjon»,velgregistereringsmetode(undermeny2)ogønsketmymode-etikett (undermeny3).justerderettereventuelleinnstillinger. Undermeny 2 CURRENT RESET CUSTOM Undermeny 3 Undermeny 4 Bruksområde [SET]setterdegjeldende menyfunksjonsinnstillingenetildenvalgte mymodeetiketten(s/e/c/d). [RESET]tilbakestillerfunksjoneneidenvalgte mymode-etikettentilstandardverdiene. Brukerenkangjøreendringertilenvalgt innstillingforenmymode-etikett. SET/CANCEL smymode1/ EMYMODE2/ cmymode3/ RESET/CANCEL dmymode4 (Registrerfunksjoner individuelt) Når[CUSTOM]ervalgt,ertilgjengeligefunksjonsinnstillingerformymode-registreringersomfølger: P/A/S/M/f] (s. 18 til 21) [ F] (s. 24) [ [FNo.] (s. 18, 19) [SHUTTER] (s. 18, 19) [FLASH MODE] (s. 23) &] (s. 25) [ Y] (s. 25) [ f] (s. 23) [ [MONITOR] [ZOOM] [IMAGE QUALITY] (s. 32) [WB] (s. 33) [ISO] (s. 34) [DRIVE] (s. 35) [FINE ZOOM] (s. 36) [DIGITAL ZOOM] (s. 36) [METERING] (s. 36) [AF MODE] (s. 37) [FOCUS MODE] (s. 37) [FULLTIME AF] (s. 38) [AF PREDICT] (s. 38) [AF ILLUMINAT. ] (s. 38) [IMAGE STABILIZER] (s. 38) w] (s. 39) [ Q FLASH] (s. 39) [ R] (s. 40) [ >] (s. 40) [ [PICTURE MODE] (s. 40) [SHARPNESS] (s. 40) [CONTRAST] (s. 41) [SATURATION] (s. 41) [NOISE REDUCT.] (s. 41) [TIMELAPSE] (s. 42) 1] (s. 42) [ [INFO] (s. 26) [FRAME ASSIST] (s. 62) u] (s. 62) [ Velge visningsenheten som brukes ved oppstart av kameraet [MONITOR] Velg[CUSTOM](undermeny2)ønsket mymode-etikett(undermeny3)[monitor] (undermeny4),ogderettervisningsenheten somviserdetlagredebildeteller opptaksstandbyskjermen([lcd] eller[evf]). Velge skjerminformasjonen ved oppstart av kameraet [INFO] Velg[CUSTOM](undermeny2) ønsketmymode-etikett(undermeny3) [INFO](undermeny4),ogderetterønsket skjerminformasjonsformatvedoppstart avkamera([off](oppstartavkamerauten informasjon),[on](oppstartavkameramed normalvisning),[frameassist](oppstart avkameramedrutenett)eller[u](oppstart avkameramedhistogram)).

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-570 UZ

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-570 UZ Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

SP-590UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-590UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-590UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA SP-570UZ NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner Besøksadresse: Varelevering: Brev: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-7/X-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA T-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-510 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-410. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-410. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-410 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 BRUK BRUKSANVISNING SANVISNIN

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 BRUK BRUKSANVISNING SANVISNIN DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Innholdsfortegnelse Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 02 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 02 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet.

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Autoriserte forhandlere Norway: http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besøksadresse: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49

Detaljer

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 RUKSA

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 RUKSA DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Divisjon forbrukerprodukt Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 20. Autoriserte forhandlere

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 20. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0/Faks: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS? 1000

Din bruksanvisning OLYMPUS? 1000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLYMPUS? 1000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLYMPUS? 1000 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Innholdsfortegnelse 1. Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-610UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-170/X-760 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Diverse ( Takk for

Detaljer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

DIGITALT MEDIAKAMERA

DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK DIGITALT MEDIAKAMERA Avansert brukerveiledning LYT1366-010B I denne veiledningen finner du en omfattende forklaring av bruk av kameraet. Bruk innholdsfortegnelsen til venstre for å lese om et emne,

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

FE-290/X-825 NO. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-290/X-825 NO. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-290/X-825 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-210 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptaks 3. Vise bilder og filmer Bruksanvisning 4. Grunnleggende funksjoner 5. Bruk av opptaksfunksjoner

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer