SANVISNIN BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANVISNIN BRUKSANVISNING"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse s. 26 Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, Hamburg, Tyskland Tlf.: /Faks: Bredowstrasse 20, Hamburg, Tyskland Postboks , Hamburg, Tyskland Teknisk kundeservice i Europa: Se vår hjemmeside eller ring vårt GRATIS TELEFONNUMMER*: for Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland, Østerrike. * Noen (mobil-)telefontjenester/-leverandører tilbyr ikke adgang til denne tjenesten, eller krever et prefiksnummer i tillegg til +800-nummeret. For alle europeiske land som ikke står på listen, og i tilfelle du ikke kommer frem på nummeret ovenfor, kan du bruke følgende BETALINGSNUMRE: eller Vår tekniske kundestøtte er tilgjengelig mellom kl. 09 og 18 CET (mandag til fredag). BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Autoriserte forhandlere Norway: Olympus Norge AS Consumer Postboks 119 Kjelsås, 0411 OSLO Tlf.: Trykket i Tyskland OIME 5/2009 Hab. E Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar kameraet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for framtidig bruk. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen ble laget mens produktet var under utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet. Innholdet i denne bruksanvisningen er basert på versjon 1.0 av den faste programvaren («firmware») for kameraet. Dersom det tilføyes nye funksjoner og/eller funksjoner endres pga. at kameraets faste programvare oppdateres, vil innholdet avvike. Du finner aktuell informasjon på hjemmesidene til Olympus. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 4 Kamera 1 SSWF-indikator (støvreduksjonsfilter) gs. 14, ON/OFF-knapp gs Utløserknapp gs. 16, 60 4 F (Eksponeringskompensasjon)-knapp gs Stroppfeste gs Merke for linsefatning gs Fatning (Ta av kamerhusdekslet før linsen festes.) 8 Blitsfot gs Mikrofon gs. 78, 90 0 Selvutløserlampe gs. 62 a Frigjøringsknapp for objektiv gs. 13 b Låsepinne for linse 2

3 Grunnleggende veiledning 1 Funksjonshjul gs. 4 2 LCD-skjerm gs. 8, 9 3 MENU-knapp gs INFO (skjerminformasjon)-knapp gs. 23, 41, 83 5 Stativfeste 6 Deksel til batterirom/kortplass gs Lås til batterirom/kortplass gs D (Slette)-knapp gs q (Visning)-knapp gs. 18, 81 0 AEL/AFL-knapp gs. 51, 99 0 (Beskytte)-knapp gs. 91 a <-knapp gs. 100 b Høytaler c Bi-funksjonshjul (j) gs. 19, 20 d Kontaktdeksel e Kortleserlampe gs. 16, 122 f Multikontakt gs. 87, 115, 120 g HDMI-minikontakt (type C) gs. 88 h Hovedfunksjonshjul (j) gs. 19, 20 i Piltaster (k) gs. 20, 21, 24 Trykk på hovedfunksjonshjulet i følgende retninger. Opp: f Ned: g Venstre: h Høyre: i j i-knapp gs. 24 Navn på deler og funksjoner 3

4 Funksjonshjul Funksjonshjulet gir deg anledning til lett å endre kamerainnstillingene i samsvar med objektet. Avanserte sceneinnstillinger For mer avansert fotografering og større kreativ styring, kan du stille inn blenderverdi og lukkerhastighet manuelt. Innstillingene som gjøres i avanserte opptaksmoduser beholdes selv om kameraet slås av. Gir deg anledning til å ta bilder med blenderåpning P Programopptak og lukkerhastighet som kameraet stiller inn. (gs. 44) A S M Opptak med prioritert blenderåpning Opptak med prioritert lukker Manuelle opptak For å stille inn blenderåpningen manuelt. Kameraet stiller automatisk inn lukkerhastigheten. (gs. 45) For å stille inn lukkerhastigheten manuelt. Kameraet stiller automatisk inn blenderåpningen. (gs. 46) For å stille inn blenderåpning og lukkerhastighet manuelt. (gs. 47) Lette sceneinnstillinger Velg i samsvar med motivprogrammet. Kameraet stiller automatisk inn passende opptaksforhold. Når du dreier på funksjonshjulet eller slår kameraet av i lett opptaksmodus, gjenopprettes fabrikkinnstillingene for funksjoner der det ble utført endringer av innstillingene. Kameraet velger automatisk den beste opptaksmodusen fra [PORTRAIT], [LANDSCAPE], [NIGHT SCENE], A iauto [SPORT] og [MACRO]. Dette er en helt automatisk modus hvor du kan ta bilder med de beste motivprograminnstillingene ved å kun trykke på utløserknappen. Når du velger et filter eller motiv du ønsker, ART Kunstfilter optimaliserer kameraet opptaksforholdene for det filteret eller det motivet. SCN Motivprogram De fleste av funksjonene kan ikke endres i SCN-modus. n Film Brukes til å ta opp filmer. I tillegg til å bruke [P] og [A], kan du også ta opp en film med kunstfilteret. 4

5 Stille inn kunstfilter/motiv 1 Sett funksjonshjulet på ART eller SCN. Kunstfiltermenyen eller motivmenyen vises. BACK 1 POP ART SET 2 Bruk fg til å velge filter eller motiv. 3 Trykk på i-knappen. 1 PORTRAIT B e F D C G BACK SET Grunnleggende veiledning Kunstfiltertyper Symbol Kunstfilter Symbol Kunstfilter j POP ART m LIGHT TONE k SOFT FOCUS n GRAINY FILM l PALE&LIGHT COLOR o PIN HOLE Motivprogramtyper Symbol Modus Symbol Modus I PORTRAIT q DIS MODE e e-portrait J MACRO L LANDSCAPE r NATURE MACRO K LANDSCAPE+PORTRAIT & CANDLE J SPORT * SUNSET G NIGHT DOCUMENTS U NIGHT+PORTRAIT s PARAMA (gs. 43) G CHILDREN ( FIREWORKS H HIGH KEY g BEACH & SW I LOW KEY Navn på deler og funksjoner Kunstfiltre og [e-portrait] kan brukes ikke på RAW-bilder. Hvis lagringsmodus er satt til [RAW], og kunstfilter brukes, stilles lagringsmodusen automatisk til [YN+RAW]. Bildets kornete utseende kan fremheves, avhengig av kunstfiltertypen. Når verken RAW eller JPEG+RAW er stilt i [e-portrait], lagres et RAW-bilde og et JPEG-bilde (X [2560x1920]) med effekten som er brukt. Når JPEG er satt i [e-portrait], lagres to bilder, et fra før effekten ble påført (med angitt bildekvalitet) og det andre bildet fra etter at effekten ble påført (X [2560x1920]). 5

6 Live control Det følgende skjermbildet som samtidig viser innstillinger for opptaksfunksjoner og tilknyttede alternativer kalles for live control. Trykk på i-knappen for å vise live control på LCD-skjermen. Du kan stille kunstfilteret, hvitbalansen og andre funksjoner mens du kontrollerer med live view. g«bruke live control til å betjene kameraet» (s. 22) Funksjoner Innstilling Funksjoner Innstilling Ref. side Motivprogram* 1 [I] [e] [L] [K] [J] [G] [U] [G] [H] [I] [q] [J] [r] [&] [*] [s] [(] [g] s. 5 Kunstfiltermodus* 1 [j] [k] [l] [m] [n] [o] s. 5 Film AE modus* 2 [P] [A] [j] [k] [l] [m] [n] [o] s. 79 Hvitbalanse [AUTO] [5] [2] [3] [1] [w] [x] [y] [n] [V] [CWB] s. 67 Seriefotografering/ selvutløser [o] [j] [Y12S] [Y2S] s Bildestabilisering [OFF] [I.S. 1] [I.S. 2] [I.S. 3] [FOCAL LENGTH] s. 62 Sideforhold [4:3] [16:9] [3:2] [6:6] s. 40 Lagringsmodus [RAW] [YF] [YN] [XN] [WN] [YF+RAW] [YN+RAW] etc. s. 64 ISO-følsomhet [AUTO] [100] [125] [160] [200] [250] [320] etc. s. 53 Blitsmodus [AUTO] [!] [#] [$] [H] [#SLOW] [#SLOW2] etc. s. 75 Målemodus [G] [H] [I] [IHI] [ISH] s. 49 AF-modus [S-AF] [C-AF] [MF] [S-AF+MF] s. 56 Ansiktsgjenkjenning [gon] [goff] s. 39 Valg av AF-søker B M s. 58 Opptak av filmlyd* 2 [RON] [ROFF] s. 80 *1 kun ART- eller SCN-modus *2 kun n-modus Det kan være menyer som er utilgjengelige avhengig av valgt opptaksmodus. 6

7 Super-kontrollpanel Denne skjermen gir muligheten til å vise og endre opptaksinnstillingene samtidig, og kalles derfor super-kontrollpanel. I live control-visningen, trykker du på INFO-knappen for å veksle til super-kontrollpanelet. g«gjøre innstillinger mens du ser på super-kontrollpanelet» (s. 23) Grunnleggende veiledning Funksjonene i dette området kan stilles inn på super-kontrollpanelet. 1 Advarsel innvendig temperatur m gs. 127 Piltastfunksjon ep gs Opptaksmodus gs. 4, Funksjonsnavn 4 Hvitbalanse gs. 67 Hvitbalansekompensasjon gs ISO-følsomhet gs Seriefotografering/selvutløser gs Blitsmodus gs Blitsintensitetskontroll gs Bildestabilisering gs AF-modus gs. 56 AF-søker gs. 58 a Lagringsmodus gs. 64 b Blits lades opp gs. 124 c Batteritest gs. 8 d Bildemodus gs. 71 e Skarphet N gs. 71 Kontrast J gs. 71 Metning T gs. 71 Gradering z gs. 72 Svart/hvitt-filter x gs. 71 Bildetone y gs. 71 f Fargerom gs. 108 g Ansiktsgjenkjenning gs. 39, 104 h Målemodus gs. 49 i Antall fotografier som kan lagres gs. 140 j Eksponeringskompensasjonsverdi gs. 50 Eksponeringsverdi gs. 47 k Sideforhold gs. 40 l Blenderverdi gs m Lukkerhastighet gs Navn på deler og funksjoner Filmopptaksmodus vises ikke. 7

8 LCD-skjerm (LiveView) Du kan bruke LCD-skjermen til å vise motivet under fotografering. g«bruk av live view» (s. 37) 1 2 c d a b P ISO AUTO S-AF +2.0 FP AEL BKT 250 F WB AUTO IS 2 6:6 L N 38 e f g h i j k l m n 1 Advarsel innvendig temperatur m gs. 127 Piltastfunksjon ep gs Min modus gs Opptaksmodus gs. 4, Blitsmodus gs ISO-følsomhet gs Målemodus gs AF-modus gs Ansiktsgjenkjenning g gs. 39, Blitsintensitetskontroll gs. 77 Super FP-blits s gs AE-lås u gs. 51 Auto-flereksponering t gs. 52, 54, 70, 77 Flereksponering i gs. 54 Hjemposisjon p gs. 59 a Lukkerhastighet gs b Blenderverdi gs c Blits gs. 124 (blinker: lading pågår, lyser opp: lading fullført) d Batteritest Lyser (grønt) (klar til bruk) Lyser (grønt) (lavt batterinivå) Lyser (rødt) (lading påkrevd) e AF-bekreftelsesmerke gs. 16, 38, 60 f Kunstfilter/motiv gs. 5 g Hvitbalanse gs. 67 h Seriefotografering gs. 61 Selvutløser gs. 62 i Bildestabilisering vws gs. 62 j Sideforhold gs. 40 k Lagringsmodus gs. 64 l Antall fotografier som kan lagres gs. 140 Tilgjengelig opptakstid m Eksponeringskompensasjonsverdi gs. 50 n Histogram gs. 41 8

9 LCD-skjerm (visning) Du kan veksle visning på skjermen med INFO-knappen. g«skjerminformasjon» (s. 83) Enkel visning Totalvisning Grunnleggende veiledning a 7 1 Sideforholdskant gs Utskriftskoding Antall eksemplarer gs Lydopptak gs Beskytte gs Batteritest gs. 8 6 Dato og klokkeslett gs Sideforhold gs. 40, 89 8 Antall bildepunkter, kompresjonsforhold gs Lagringsmodus gs Filnummer a Bildenummer b AF-søker gs. 58 c Opptaksmodus gs. 4, d Eksponeringskompensasjon gs. 50 e Lukkerhastighet gs f Blenderverdi gs g Fokallengde gs. 132 (fokallengden vises i enheter på 1 mm) h Blitsintensitetskontroll gs. 77 i ISO-følsomhet gs. 53 j Hvitbalansekompensasjon gs. 68 k Bildemodus gs. 71 l Fargerom gs. 108 m Hvitbalanse gs. 67 n Målemodus gs. 49 o Histogram gs. 83 Navn på deler og funksjoner 9

10 Pakk ut innholdet i esken Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Kamera Kamerahusdeksel Stropp PS-BLS1 (BLS-1) Litium-ion-batteri PS-BCS1 (BCS-1) Lader for litium-ion-batteri USB-kabel AV-kabel (mono) OLYMPUS Master 2 CD-ROM Bruksanvisning Garantikort Feste stroppen Træ inn stroppen slik pilene viser (1, 2). Stram til slutt stroppen for å sikre at den er forsvarlig festet (3). Fest den andre enden av remmen til det andre festet på samme måte. 10

11 Klargjøre kameraet 1 Lade batteriet Ladeindikator Oransje lys: Opplading pågår Blått lys: Lading fullført (Ladetid: Opptil ca. 3 timer og 30 minutter) Gult blinkende lys: Ladefeil BCS-1 Lader for litium-ion-batterier Merke for indikering av retning BLS-1 Litium-ion-batteri Grunnleggende veiledning 2 Sette i batteriet Strømkabel Stikkontakt Deksel til batterirom/kortplass Lås til batterirom/kortplass Ta ut batteriet Merke for indikering av retning Slå av kameraet før du åpner eller lukker dekselet til batterirommet/kortplassen. For å ta ut batteriet, skyver du først batterilåsetappen i retning med pilen og deretter tar du ut batteriet. Forberedelser til fotografering Batterilåsetapp Det anbefales å ha et annet batteri i reserve for å fortsette opptakene hvis batteriet i kameraet går tomt. 11

12 3 Sette inn kortet Sett inn SD/SDHC-kortet (henvises til som «kortet» i disse instruksjonene) frem til det låses på plass. g«grunnleggende om minnekort» (s. 130) Kontaktområde SD-kortplass Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut kortet. Fjerne minnekortet Trykk lett på det innsatte kortet, så løses det ut. Trekk ut kortet. Du må aldri åpne dekselet til batterirommet/ kortplassen når kortleserlampen blinker. 4 Lukk dekselet til batterirommet/kortplassen. Påse at du lukker dekslet til batterirommet/ kortplassen når du skal bruke kameraet. Lukk dekselet frem til du hører et klikk. 12

13 Montere et objektiv på kameraet 1 Ta kamerahusdekslet av kameraet og bakdekslet av objektivet Bakdeksel 2 Kamerahusdeksel 1 Grunnleggende veiledning 2 Monter et objektiv på kameraet Innrettingsmerke (rødt) Merke for objektivfatning (rødt) Rett inn merket for objektivfatningen (rødt) på kameraet så det flukter med innrettingsmerket (rødt) på objektivet. Før deretter objektivet inn i kamerahuset (1). Roter objektivet den veien pilen viser, til du hører at den klikker i lås (2). Påse at kameraet er slått av. Ikke trykk på utløserknappen for objektivet. Ikke berør kameraets indre deler. 3 Fjern objektivdekselet (3, 4) Fjerne objektivet fra kameraet Objektivdeksel Frigjøringskna pp for objektiv Forberedelser til fotografering Trykk på frigjøringsknappen for objektivet (1) og vri samtidig objektivet den veien piler viser (2). 2 g«utskiftbare linser» (s. 132) 1 Frigjøringsknapp for objektiv 13

14 Kamera på 1 Trykk på ON/OFF-knappen for å slå på kameraet Trykk på ON/OFF-knappen én gang til for å slå av kameraet. Funksjonshjul Sett funksjonshjulet på P. SSWF-indikator (støvreduksjonsfilter) ON/OFF-knapp P LCD-skjerm LCD-skjermen lyser opp når du slår på kameraet. 250 F5.6 L N 38 Betjene støvreduksjonsfunksjonen Støvreduksjonsfunksjonen aktiveres automatisk når kameraet slås på. Det brukes ultralydvibrasjoner for å fjerne støv og smuss fra filteroverflaten på bildesensoren. Indikatoren for støvreduksjonsfilteret SSWF (Super Sonic Wave Filter) blinker når funksjonen er aktivert. Bruke inntrekkbare objektiver som selges separat Visse typer objektiver er inntrekkbare og ligger inne i huset når de ikke brukes. Du kan ikke ta bilder mens objektivet er trukket inn. Drei zoomringen i retning med pilen (1) for å trekke ut objektivet (2). For lagring, dreier du zoomringen i retning med pilen (4) mens du skyver UNLOCK-bryteren (3). Zoomring UNLOCK-bryter 14

15 Stille inn dato/klokkeslett Informasjonen om dato og klokkeslett registreres på kortet sammen med bildene. Filnavnet inneholder også informasjon om dato og klokkeslett. Pass på å stille inn korrekt dato og klokkeslett fr du bruker kameraet. 1 Trykk på MENU-knappen Menyen vises på LCD-skjermen. CARD SETUP CUSTOM RESET PICTURE MODE GRADATION RM IMAGE ASPECT 4:3 BACK SET MENU-knapp Piltaster fghi 5 Gjenta denne prosedyren til dato og klokkeslett er stilt inn komplett Grunnleggende veiledning 2 Bruk fg til å velge [d], og trykk på i Y M D TIME Y/M/D W s REC VIEW cmenu DISPLAY FIRMWARE BACK Y CANCEL Y 2009 CANCEL M D TIME M D TIME :-- SET ENG. j±0 k±0 5SEC OFF 3 Bruk fg til å velge [X], og trykk på i Y/M/D 4 Bruk fg til å velge [Y], og trykk på i Y/M/D CANCEL Y M D TIME CANCEL W s REC VIEW cmenu DISPLAY FIRMWARE BACK SET Tiden vises i 24-timers format. 6 Bruk fg til å velge datoformat SET SET Y/M/D 7 Trykk på i-knappen :01 ENG. j±0 k±0 5SEC OFF 8 Trykk på MENU-knappen for å avslutte Forberedelser til fotografering 15

16 Ta bilder 1 Velg en komposisjon mens du ser på LCD-skjermen Utløserknapp LCD-skjerm 2 Justere fokuset Kortleserlampe Trykk utløserknappen halvveis ned. P LCD-skjerm AF-bekreftelsesmerke AF-søker Lukkerhastighet L N 250 F Blenderverdi Fokuset er låst, AF-bekreftelsesmerket vises og AF-søkefeltet vises ved fokusposisjonen. Lukkerhastigheten og blenderverdien som kameraet har stilt automatisk inn, vises. 3 Slipp utløseren Trykk utløserknappen helt inn. Utløseren avgir en lyd, og bildet blir tatt. Kortleserlampen blinker, og kameraet begynner å ta opp bildet. Ta aldri ut batteriet eller minnekortet mens kortleserlampen blinker. Da kan lagrede bilder bli ødelagt, og det kan hindre at de nye bildene lagres. 16

17 Holde kameraet Hold fingrene og stroppen borte fra linsen. Vannrett grep Loddrett grep Grunnleggende veiledning Når kameraet slutter å arbeide Hvis det ikke utføres noen betjening i løpet av et minutt, veksler kameraet automatisk til hvilemodus (stand-by), og funksjonene deaktiveres. Kameraet aktiveres igjen når du berører en hvilken som helst knapp (utløserknapp, q-knapp etc.). g«sleep» (s. 103) Forberedelser til fotografering 17

18 Visning/sletting Visning av bilder Når q-knappen trykkes vises det siste bildet som ble tatt. Viser bildet som ble lagret 10 bilder lenger bak q-knapp Viser forrige bilde Viser neste bilde Piltaster Viser bildet som ble lagret 10 bilder lenger fram Visning av nærbilde Hver gang du dreier bi-funksjonshjulet mot U, forstørres bildet ytterligere fra 2x til 14x. Bi-funksjonshjul Slette bilder Vis bildet du ønsker å slette og trykk på D-knappen. Bruk fg for å velge [YES] og trykk på i-knappen for å slette. ERASE D-knapp BACK SET YES 18

19 Grunnleggende funksjoner Det finnes tre måter å betjene kameraet på. Bruk av direkteknappene til å betjene kameraet gs. 21 Du kan gjøre funksjonsinnstillinger ved bruk av hovedfunksjonshjulet eller bi-funksjonshulet og direkteknappene for en funksjon. Når du stiller en funksjon, vises informasjon om denne innstillingen på LCD-skjermen. Hovedfunksjonshjul Bifunksjonshjul j Grunnleggende veiledning Gjøre innstillinger mens du ser på Live control eller super-kontrollpanelet gs. 22, 23 Du kan gjøre funksjonsinnstillinger med Live control eller super-kontrollpanelet på LCD-skjermen. Du kan bruke Live control eller super-kontrollpanelet til å vise aktuelle innstillinger og endre innstillingene direkte. Innstilling i menyen gs. 24 De kan bruke menyen til å gjøre innstillinger for opptak og visning, og til å tilpasse kamerafunksjonene. j Grunnleggende funksjoner 19

20 Symboler som benyttes i denne bruksanvisningen Symbolene for funksjonsknapper på kamerahuset brukes for å vise funksjonsknappene i denne bruksanvisningen. «Se Navn på deler og funksjoner» (gs. 2). I denne bruksanvisningen, henviser j til å dreie hovedfunksjonshjulet. I denne bruksanvisningen, henviser j til å dreie bi-funksjonshjulet. I denne bruksanvisningen, henviser k til piltastene. fghi indikerer knappene opp, ned, venstre og høyre for piltastene. Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen. x OBS TIPS g Viktig informasjon om faktorer som kan føre til feilfunksjon eller problemer med bruken. Advarer også mot bruksmåter som absolutt må unngås. Nyttig informasjon og hint som hjelper deg å få størst mulig utbytte av kameraet. Referansesider med detaljerte beskrivelser eller beslektet informasjon. Beskrivelser i denne bruksanvisningen Bruksanvisningene for de direkte knappene, live control, super-kontrollpanelet og menyen er beskrevet på følgende måte i denne bruksanvisningen. «+» viser til operasjoner som gjøres samtidig. betyr at du skal gå videre til neste trinn. f.eks.: Når du stiller inn hvitbalansen Direkteknapp Live control Super-kontrollpanel Meny WB i j: [WB] i INFO k: [WB] MENU [c] [X] [WB] Tilbakestille kamerainnstillingene I modiene P, A, S og M opprettholdes de aktuelle kamerainnstillingene (inkludert endringer du har gjort) når kameraet slås av. Trykk på [RESET] for å sette kameraet tilbake til standardinnstillingene. g«tilbakestille kamerainnstillingene» (s. 96) 20

21 Bruk av direkteknappene til å betjene kameraet 1 Trykk på knappen for funksjonen du vil stille inn Direktemenyen vises. f.eks.)seriefotografering/ fotografering med selvutløser P Grunnleggende veiledning SINGLE o j Y12s Y2s Direktemeny j Bifunksjonshjul Hovedfunksjonshjul j 2 Drei bi-funksjonshjulet for å endre innstillingen, og trykk deretter på i-knappen Funksjonen for knappen som ble trykket inn forblir valgt i ca. 8 sekunder. I løpet av denne tiden kan du dreie på bi-funksjonshjulet og stille inn funksjonen. Hvis ingen handlinger utføres i lpet av 8 sekunder, bekreftes innstillingen for den funksjonen. g«button TIMER» (s. 101) Liste over direkteknapper Nr. Direkteknapp Funksjon Ref. side 1 F Eksponeringskompensasjon s ISO Stiller inn ISO-følsomhet s WB Stiller inn hvitbalanse s jy Seriefotografering/fotografering med selvutløser s AF Stiller inn AF-modus s. 56 Grunnleggende funksjoner 21

22 Bruke live control til å betjene kameraet 1 Trykk på i-knappen for å vise live control Trykk på i-knappen én gang til for å slå av live control. Hovedfunksjonshjul Bifunksjonshjul j P WB AUTO L F AUTO w x j i-knapp 2 Bruk hovedfunksjonshjulet til å flytte markøren til funksjonen du vil stille inn, og velg innstillinger med bi-funksjonshjulet. Trykk deretter på i-knappen P Markør Navnet på den valgte funksjonen vises Markør WB AUTO AUTO w x Bi-funksjonshjul (j) L F Hovedfunksjonshjul (j) Hvis ingen handlinger utføres i løpet av 8 sekunder, bekreftes innstillingen for den funksjonen. Du kan bruke piltastene i stedet for funksjonshjulene. Se «Live control» (gs. 6) for nærmere informasjon om funksjoner som kan stilles inn live control. 22

23 Gjøre innstillinger mens du ser på super-kontrollpanelet 1 Trykk på INFO-knappen mens live control vises for å vise super-kontrollpanelet. Trykk på INFO-knappen én gang til for å vende tilbake til live control. P ISO j Grunnleggende veiledning Markør RM OFF mall 4:3 Super Fine LIVE INFO 250 F Navnet på den valgte funksjonen vises k Piltaster INFO-knapp i-knapp Bifunksjonshjul Hovedfunksjonshjul j P G 2 Bruk k for å flytte markøren til den funksjonen du vil stille inn, og endre innstillingen med hovedfunksjonshjulet eller bi-funksjonshjulet. P METERING Direktemeny ESP G H I IHI ISH RM OFF mall 4:3 Super Fine LIVE INFO 250 F Trykk på i-knappen for å vise direktemenyen som vises på markørposisjonen. Du kan også bruken direktemenyen for å endre innstillingen. Etter at innstillingen er endret, trykker du på i-knappen for å bekrefte den nye innstillingen. Hvis ingen handlinger utføres i løpet av noen få sekunder, bekreftes innstillingen og kameraet går tilbake til opptaksmodusen. Grunnleggende funksjoner Se «Super-kontrollpanel» (gs. 7) for nærmere informasjon om funksjoner som kan stilles inn med super-kontrollpanelet. 23

24 Innstilling i menyen 1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen Betjeningsveiledning CARD SETUP CUSTOM RESET PICTURE MODE GRADATION IMAGE ASPECT BACK RM 4:3 SET Trykk på MENU-knappen for gå et skjermbilde tilbake. Trykk på i-knappen for å bekrefte innstillingen MENU-knapp k Piltaster i-knapp 2 Bruk fg til å velge en kategori, og trykk deretter på i W Opptaksmeny 1 X Opptaksmeny 2 q Visningsmeny d Setupmeny: Stiller inn de grunnleggende kamerafunksjonene. Kategori MOVIE AE MODE P MOVIE+STILL j/ Y OFF o IMAGE STABILIZER OFF MULTIPLE EXPOSURE OFF BACK SET 3 Bruk fg for å velge en funksjon og i for å gå til innstillingsskjermen MOVIE AE MODE P MOVIE+STILL OFF j/ Y o IMAGE STABILIZER OFF MULTIPLE EXPOSURE OFF BACK Funksjon SET Aktuell innstilling vises i MOVIE AE MOVIE MODEAE MODE P MOVIE+STILL P OFF j/ Y A o IMAGE STABILIZER ART1OFF MULTIPLE EXPOSURE ART2OFF ART3 BACK SET 4 Trykk på i-knappen for å bekrefte innstillingene Trykk på MENU-knappen flere ganger for å gå ut av menyen. Se «Menyfortegnelse» (gs. 142) for nærmere informasjon om funksjoner som kan stilles inn med menyen. 24

25 Vise brukermenyen Du kan bruke brukermenyen til å egendefinere kamerainnstillingene og -funksjonene i samsvar med dine preferanser. Egendefinering utføres fra menyen «Brukermeny». Brukermenyen legges til når [c MENU DISPLAY] i setupmenyen er stilt til [ON]. Se «Tilpasse kameraet til eget bruk» (gs. 97) for mer informasjon om brukermenyen. 1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen Grunnleggende veiledning 2 Bruk fg til å velge kategorien [d], og trykk på i W s REC VIEW cmenu DISPLAY FIRMWARE BACK :01 SET ENG. j±0 k±0 5SEC OFF 3 Bruk fg til å velge [c MENU DISPLAY], og trykk på i 4 Bruk fg til å velge [ON], og trykk på i-knappen BACK cmenu DISPLAY ON SET i W s REC VIEW cmenu DISPLAY FIRMWARE BACK :01 SET ENG. j±0 k±0 5SEC ON Kategorien [c] vises. c Brukermeny: Brukertilpasser opptaksfunksjoner. Grunnleggende funksjoner Med innstillingene i brukermenyen kan du tilpasse kameraet i samsvar med dine preferanser eller behov. De er ikke egnet for hyppig endring. Startmenyen er mer enn tilstrekkelig for innstilling av både enkle og avanserte opptaksfunksjoner. Det er vanligvis ikke behov for å vise brukermenyen. 25

26 Innholdsfortegnelse Grunnleggende veiledning 2 Viser navnene på kameraets deler og beskriver de første skrittene for fotografering og visning. Navn på deler og funksjoner... 2 Kamera... 2 Funksjonshjul... 4 Live control... 6 Super-kontrollpanel... 7 LCD-skjerm (LiveView)... 8 LCD-skjerm (visning)... 9 Forberedelser til fotografering Pakk ut innholdet i esken Klargjøre kameraet...11 Montere et objektiv på kameraet Kamera på Stille inn dato/klokkeslett Ta bilder Visning/sletting Grunnleggende funksjoner Grunnleggende funksjoner Bruk av direkteknappene til å betjene kameraet Bruke live control til å betjene kameraet Gjøre innstillinger mens du ser på super-kontrollpanelet Innstilling i menyen Bruk av live view 37 Beskriver funksjoner og bruksområder som er tilgjengelige under live view. Funksjoner tilgjengelige under live view Live view-mekanismen Ta et bilde med bruk av live view Bruk av ansiktsgjenkjenningsfunksjonen Ta et bilde med bruk av manuell fokus Stille inn bildets sideforhold Veksle informasjonsvisningen Ta et bilde mens du sammenligner effekten Betjening med forstørret visning Panoramaopptak

27 2 Eksponering 44 Beskriver funksjoner i sammenheng med eksponering som er viktige under fotograferingen. Disse funksjonene er til for å bestemme blenderverdi, lukkerhastighet og andre innstillinger ved måling av lysstyrken i bildet. Programopptak Opptak med prioritert blenderåpning Opptak med prioritert lukker Manuelle opptak Bulb-fotografering Forhåndsvisningsfunksjon Endre målemodus Eksponeringskompensasjon AE-lås AE-eksponering ISO-følsomhetsinnstilling ISO-flereksponering Flereksponering Fokusering og opptaksfunksjoner 56 Her beskrives de beste måtene å fokusere på ut fra motiv og opptaksforhold. Valg av AF-modus S-AF (enkel AF) C-AF (kontinuerlig AF) MF (Manuell fokus) Samtidig bruk av S-AF-modus og MF-modus (S-AF+MF) Valg av AF-søker Registrere en AF-søkemodus Fokuslås Hvis det ikke er mulig å få korrekt fokus Seriefotografering Fotografering med selvutløser Bildestabilisering Opptaksmodus, hvitbalanse og bildemodus 64 Beskriver bildejusteringsfunksjoner som er spesifikke for digitalkameraer. Velge lagringsmodus Lagringsformater Velge lagringsmodus Velge hvitbalanse Innstilling av automatisk/forhåndsinnstilt/brukerinnstilt hvitbalanse Hvitbalansekompensasjon Stille inn hvitbalanse med ett trykk Hvitbalanseeksponering Bildemodus Gradering

28 5 Fotografering med blits 73 Beskriver hvordan du tar bilder med ekstern blits. Fotografering med ekstern blits Bruk av vanlige blitser Blitsmodusinnstillinger Blitsintensitetskontroll Blitseksponering Ta opp filmer 78 Beskriver filmopptaksmetoder og -funksjoner. Filmopptak Endre innstillingene for filmopptak Legge effekter til en film Velge lagringsmodus Ta opp lyd under opptak av film Ta stillbilder automatisk når filmopptaket avsluttes Visningsfunksjoner 81 Beskriver funksjonene for visning av bilder. Enkeltramme/visning av nærbilde Indeksvisning/kalendervisning Skjerminformasjon Lysbildevisning Rotere bilder Filmavspilling Visning på TV Redigering av stillbilder Bildeoverlapping Beskytte bilder Slette bilder

29 8 Oppsettsfunksjoner 94 Beskriver de grunnleggende innstillingene for bruk av kameraet. Setupmeny X (Innstilling av dato/klokkeslett) W (Endre skjermspråket) s (Justering av lysstyrken på skjermen) REC VIEW c MENU DISPLAY FIRMWARE Tilbakestille kamerainnstillingene Tilpasse kameraet til eget bruk 97 Beskriver hvordan du tilpasser kameraets innstillinger etter egne behov. R AF/MF AF MODE AF AREA P SET UP RESET LENS BULB FOCUSING FOCUS RING MF ASSIST S BUTTON/DIAL DIAL FUNCTION DIAL DIRECTION AEL/AFL AEL/AFL MEMO ; FUNCTION FUNCTION MY MODE SETUP BUTTON TIMER A n FUNCTION T RELEASE/j RLS PRIORITY S/RLS PRIORITY C U DISP/8/PC HDMI VIDEO OUT SLEEP USB MODE LIVE VIEW BOOST g FACE DETECT INFO SETTING VOLUME m SETUP

30 30 LEVEL GAUGE MOVIE R V EXP/e/ISO EV STEP METERING AEL-måling ISO ISO STEP ISO-AUTO SET ISO-AUTO BULB TIMER ANTI-SHOCK BRACKETING W # CUSTOM FLASH MODE w # X-SYNC # SLOW LIMIT w+f X K/COLOR/WB ISE REDUCT ISE FILTER WB ALL > COLOR SPACE SHADING COMP K SET PIXEL COUNT Y RECORD/ERASE QUICK ERASE RAW+JPEG ERASE FILE NAME EDIT FILENAME PRIORITY SET dpi SETTING Z K UTILITY PIXEL MAPPING EXPOSURE SHIFT f WARNING LEVEL LEVEL ADJUST...111

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING FOTOGRAF OLAV ERIK STORM Kursbok med teori fra ditt digitale fotokurs Bli fortrolig med ditt kamera Lær å ta enda bedre bilder Tips og triks i Photoshop Få større glede av

Detaljer

ADVARSEL FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU BRUKER UTSTYRET.

ADVARSEL FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU BRUKER UTSTYRET. SKAP NOE NYTT Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2,8g ED Eksponering: [M]-modus, 1/1000 sekund, f/2,8 Hvitbalanse: Overskyet Følsomhet: ISO 1600 Bildekontroll: Vivid (Livlig) Vær dristig når du

Detaljer

Ta det rolig! Utstyrt med den nye hjelpefunksjonen Guide

Ta det rolig! Utstyrt med den nye hjelpefunksjonen Guide Ta det rolig! Utstyrt med den nye hjelpefunksjonen Guide Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR Eksponering: Blenderprioritert automatikk, 1/200 sekund, f/8 Hvitbalanse: Automatisk Følsomhet:

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING Takk for at du har kjøpt et produkt fra Nissin Før du bruker blitsenheten, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og kameraets brukerveiledning

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer