Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10"

Transkript

1 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen ble laget mens produktet var under utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet. Innholdet i denne bruksanvisningen er basert på versjon 1.0 av den faste programvaren («firmware») for kameraet. Dersom det tilføyes nye funksjoner og / eller funksjoner endres pga. at kameraets faste programvare oppdateres, vil innholdet avvike. Du finner aktuell informasjon på hjemmesidene til Olympus. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 1 Forberedelser til fotografering Blitsens deler 1 Forberedelser til fotografering 1 ON/OFF-knapp...s. 7 2 Indikatorlampe...s. 6 3 Utløserknapp...s. 9, 37 4 Modusvelger...s. 8 5 Zoomknapp...s. 9, 10, 25 6 Selvutløserlampe/ AF-illuminator...s. 23/s Objektiv 8 Innebygd blits...s Reguleringsring* (j)...s. 25, s Stativfeste a Deksel til batterirom/kortplass...s. 5 b Lås til batterirom/kortplass...s. 5 c Kontaktdeksel d Multikontakt...s. 56, 60, 63 e HDMI-mikrokontakt (type D)...s NO * I denne håndboken representerer j-ikonet funksjoner utført ved hjelp av kontrollringen.

3 1 Forberedelser til fotografering 9 F (opp)/ F-knapp (eksponeringskompensasjon) (s. 21) H (venstre)/ P (AF-søker)-knapp (s. 21) I (Høyre)/ # (Blits)-knapp (s. 22) Q-knapp (s. 11, 25, 31) Bi-funksjonshjul* (j) (s. 10, 14 15, 25) Roter for å velge et alternativ. G (ned)/ jy (sekvensopptak/selvutløser) (s. 23)/ D-knapp (slette) (s. 26) 1 Skjerm (berøringsskjerm)...s. 8, 12, 24, 29 2 q (Visning)-knapp...s. 10, 25 3 MENU-knapp...s INFO (Skjerminformasjon)-knapp... s. 13, 24, 57 5 Stereomikrofon 6 Stroppfeste...s. 4 7 R (Film)-knapp...s. 11, 25 8 Fn-knapp...s. 25, 55 9 Piltaster...s. 7 * I denne håndboken representerer j-ikonene funksjoner utført ved hjelp av bifunksjonshjulet. NO 3

4 Pakk ut innholdet i esken Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. 1 Forberedelser til fotografering Kamera CD-ROM med datamaskinprogramvare Bruksanvisning Garantikort Stropp Skrivespiss Litium ion-batteri (LI-50B) USB-kabel (CB-USB8) eller USB-AC-adapter (F-2AC) Feste kamerastroppen Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. 4 NO Symboler som benyttes i denne bruksanvisningen Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen. Advarer mot bruksområder som absolutt må unngås. Også # Forholdsregler viktig informasjon om faktorer som kan føre til feilfunksjon eller problemer med bruken. $ OBS Viser til merknad når du bruker kameraet. % Tips g Nyttig informasjon og hint som hjelper deg å få størst mulig utbytte av kameraet. Referansesider med detaljerte beskrivelser eller beslektet informasjon.

5 Sette inn og ta ut batteriet og kortet 1 Følg trinn 1 og 2 for å åpne batteri-/ kortromdekslet. Slå av kameraet før du åpner dekselet til batterirommet/kortplassen. 2 Sett inn batteriet mens du skyver batterilåseknotten i retning av pilen. Sett inn batteriet som vist med l-merket mot batterilåseknotten. Skade på utsiden av batteriet (riper osv.) kan produsere varme eller føre til en eksplosjon. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. Deksel til batterirom/kortplass 2 1 Lås til batterirom/kortplass Batterilåsetapp 1 Forberedelser til fotografering 3 Skyv kortet rett inn til det smekker på plass. Bruk alltid SD-/SDHC-/SDXC-kort, Eye-Fikort eller FlashAir-kort (trådløs LAN montert) med dette kameraet. Sett ikke inn andre typer minnekort. g «Bruke kortet» (s. 72) Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Bryter for skrivebeskyttelse For å fjerne kortet Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet. 4 Følg trinn 1 og 2 for å lukke batteri-/ kortromdekslet. Påse at du lukker dekslet til batterirommet/ kortplassen når du skal bruke kameraet. 2 1 NO 5

6 Lade batteriet Koble USB-kabelen og USB-AC-adapteren til kameraet og lad opp batteriet. Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelse. Du må derfor lade opp batteriet fullstendig til indikatorlampen slukkes (etter ca. 3 timers ladning). 1 Koble til kameraet Multikontakt Forberedelser til fotografering Indikatorlampe USB-kabel (medfølger) Stikkontakt ON/OFF-knapp Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet Når du bør lade opp batteriene Lad opp batteriet når du Blinker rødt kan se feilmeldingen som er vist under. Battery Empty Feilmelding Den medfølgende F-2AC USB-AC-adapteren (heretter referert til som USB-AC-adapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fikk en innstikkbar USB-AC-adapter, kobler du den direkte til stikkontakten. Den medfølgende USB-AC-adapteren er designet for å brukes til lading og avspilling. Du må ikke ta bilder mens AC-adapteren er koblet til kameraet. Sørg for at du kobler støpslet til USB-AC-adapteren fra stikkontakten når ladingen er ferdig eller avspilling avslutter. For detaljer om batteriet se «Forsiktighetsregler for håndtering av batterier» (s. 82). For detaljer om USB-AC-adapteren se «USB-AC-adapter» (s. 83). Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USB-kabel- og USB-AC-adaptertilkoblingene. Du kan lade batteriet mens kameraet er tilkoblet datamaskinen via USB. Ladetiden varierer avhengig av datamaskinens ytelse. (I noen tilfeller kan det ta ca. 10 timer). 6 NO

7 Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm slik at det er mulig å stille inn språket for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. # Forholdsregler Når du slå på kameraet kommer blitsen opp. Ikke plasser fingrene på blitsen. Ved å velge [$] (Flash off) kommer blitsen ikke opp. g «Bruk av blits (blitsfotografering)» (s. 22) 1 Etter at du har slått på kameraet med ON/OFF-knappen, velg et språk med FGHI og trykk på A-knappen. 2 Bruk FG til å velge året for [Y]. 3 Trykk på I for å lagre innstillingen for [Y]. X Y M D Time 2013 Cancel X Y M D Time 2013 Y/M/D Y/M/D 1 Forberedelser til fotografering Cancel 4 Samme som i trinn 2 og 3, bruk FGHI til å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. 5 Bruk HI for å velge tidssonen [x] og trykk deretter på knappen A. Bruk FG til å slå på eller av sommertid ([Summer]). Seoul Tokyo Summer :30 Kamerahvileoperasjon Hvis det ikke utføres noen betjening i løpet av den innstilte tiden, veksler kameraet til hvilemodus (stand-by). I denne modusen slås skjermen av, og alle handlinger er avbrutt. Kameraet aktiveres igjen når du berører en hvilken som helst knapp (utløserknapp, q-knapp etc.). Kameraet slår seg av automatisk etter 5 minutter i hvilemodus. Slå på kameraet igjen før bruk. NO 7

8 Ta bilder Velge en opptaksmodus Velge en opptaksmodus ved bruk av modusvelgeren. Indikator Funksjonshjul 1 Forberedelser til fotografering A P A S M C P SCN ART En helautomatisk modus hvor kameraet automatisk optimaliserer innstillingene for de gjeldende forholdene. Kameraet gjør alt arbeidet, noe som er praktisk for nybegynnere. Blenderverdien og lukkerhastigheten justeres automatisk for optimale resultater. Du kontrollerer blenderverdien. Du kan gjør bakgrunnsdetaljer skarpere eller mykere. Du kontrollerer lukkerhastigheten. Du kan uttrykke bevegelsen av bevegelige motiver eller fryse bevegelsen uten at bildet blir uskarpt. Du kontrollerer både blenderverdien og lukkerhastigheten. Du kan gjøre opptak med lange eksponeringstider for fyrverkeri eller andre mørke scener. Du kan lagre opptaksinnstillingene på forhånd og deretter hurtig hente frem disse innstillingene ved opptak. Velg et tema og opprett en ønsket bildecollage. Velg en scene i henhold til motivet. Velg et kunstfilter. Ta bilder Prøv først å ta bilder i helautomatisk modus. 1 Sett funksjonshjulet på A. ISO-følsomhet Tilgjengelig opptakstid ISO-A 200 L N HD 125 F5.6 01:02:03 38 Lukkerhastighet Blenderverdi Antall fotografier som kan lagres 8 NO

9 2 Komponer bildet. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fingrene, osv. når du holder kameraet. 3 Juster fokuset. Trykk utløserknappen ned til første posisjon (trykk utløserknappen halvveis ned). Horisontalt grep Trykk utløserknappen halvveis ned. 125 F5.6 Vertikalt grep AF-søker Lukkerhastighet Blenderverdi Lukkerhastigheten og blenderverdien som kameraet har stilt automatisk inn, vises. 1 Forberedelser til fotografering Trykke utløserknappen halvveis og helt ned Utløserknappen har to posisjoner. Når du trykker utløserknappen forsiktig ned til første posisjon og holder den der, kalles det «trykke utløserknappen halvveis ned». Når utløserknappen trykkes helt ned til andre posisjon, kalles det «trykke utløserknappen helt (eller videre) ned» Trykk halvveis ned Trykk helt ned 4 Slipp utløseren. Trykk utløserknappen helt inn. Utløseren avgir en lyd, og bildet blir tatt. Det tatte bildet vil vises på skjermen. $ OBS Du kan også ta bilder ved bruk av berøringsskjermen. g «Bruk av berøringsskjermen» (s. 29) Bruke zoomen Dreiing av zoomspaken justerer opptaksrekkevidden. W-side T-side NO 9

10 Visning av bilder Trykk på q-knappen. Det nyeste bildet vises. Trykk på HI eller drei bifunksjonshjulet for å velge et bilde. 1 Forberedelser til fotografering q-knapp Piltastene/bifunksjonshjul Viser forrige ramme Viser neste ramme Indeksvisning I enkelrammeavspilling drei zoomspaken til W for indeksavspilling. L N :30 SD 20 Stillbilde :30 SD 21 Visning av nærbilde I enkeltbildevisning, drei zoomspaken til T for å zoome inn opptil 14 ; drei til W for å gå tilbake til enkeltbildevisning. Du kan også bruke reguleringsringen for å endre forstørrelsesstyrken. 2x Slette bilder Vis et bilde du vil slette, og trykk på G (D). Velg [Yes] og trykk på Q. Du kan også velge flere bilder som skal slettes. g «Velge bilder» (s. 25) Erase Yes No Back Set 10 NO

11 Ta opp og vise filmer Ta opp filmer 1 Sett funksjonshjulet på A. 2 Trykk på R-knappen for å begynne opptaket. 1 3 Trykk på R-knappen igjen for å avslutte opptaket. R-knapp R Forberedelser til fotografering 00:00:00 00:02:18 Vist i løpet av opptaket Opptakstid Filmavspilling Velg en film og trykk på Q for å vise visningsmenyen. Velg [Movie Play] og trykk på Q for å begynne visningen. Hvis du vil avbryte filmavspillingen, trykker du på MENU. Movie Movie Play L Erase Back Set Volum Volum kan justeres ved å trykke på F eller G under visning av enkeltbilder og filmer. 00:00:02/00:00:14 NO 11

12 2 Grunnleggende fotografering Grunnleggende opptaksfunksjoner 2 Grunnleggende fotografering Ta bilder w v u t s r q p o S-AF ISO C P ND R 125 F n m l k IS OFF j 4:3 L N HD 01:02:03 SD Kortskriveindikator...s ND-filterinnstilling...s Global tid...s Face priority...s Filmlyd...s. 11, 54 6 dlock...s Advarsel innvendig temperatur...s Sideforhold...s. 34, 44 9 Seriefotografering/selvutløser...s Blits (blinker: lading pågår)...s. 22 a Bildestabilisering...s. 32 b Kunstfilter...s. 16 Motivprogram...s. 17 Bildemodus...s. 32, 42 c Hvitbalanse...s. 33 d Opphenting av live guide...s. 20, 29 e Opptaksmodus (stillbilder)...s. 34 f Opptaksmodus (filmer)...s. 35 g Tilgjengelig opptakstid h Antall fotografier som kan lagres...s. 74 i Nåværende minne...s. 73 j Tonekontroll...s j i a b c d e f g h S-AF ISO 400 W P 125 F x F T IS OFF 01:02:03 SD 1023 k Topp: Blitsstyrkekontroll...s. 36 Bunn: Indikator for indikator...s. 21 l Eksponeringskompensasjonsverdi...s. 21 m Blenderverdi...s n Lukkerhastighet...s o Opptaksmodus...s. 8, p C-modusoppsett...s. 41 q Berøringsskjermmodus...s. 29 r Blitsintensitetskontroll...s. 36 s ISO-følsomhet...s. 38 t AF-modus...s. 37 u Målemodus...s. 36 v Blitsmodus...s. 22 w Batteritest 7 Lyser (grønt): Klar til bruk (vises i omtrent ti sekunder etter at kameraet er slått på) 8 Lyser (grønt): lavt batterinivå 9 Blinker (rødt): lading påkrevd x Zoomindikator...s. 9 y Kontrollringfunksjon...s. 77 z Histogram...s. 13 y z 12 NO

13 Veksle informasjonsvisningen Trykk på INFO-knappen for å velge informasjonen som vises under opptak. INFO INFO INFO ISO 200 ISO 200 L N HD L N HD P 125 F :02:03 38 Skjerminformasjon på P 125 F Histogramvisning 01:02:03 38 Kun bilde Histogramvisning Viser et histogram som viser fordelingen av lysstyrken i bildet. Den horisontale aksen viser lysstyrke, og den vertikale aksen viser antallet piksler med en bestemt lysstyrke i bildet. Områder over den øvre grensen ved opptak vises i rødt, de som er under den nedre grensen vises i blått, og området som måles med punktmåling vises i grønt. Bruk av opptaksmodusene «Pek og skyt»-fotografering (P-programmodus) I P-modus, justerer kameraet lukkerhastigheten og blenderverdien automatisk i henhold til motivets lysstyrke. Sett funksjonshjulet på P. Lukkerhastigheten og blenderen som er valgt av kameraet vises på skjermen. Opptaksmodus Lukkerhastigheten og blenderverdien blinker hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. ISO 400 P 125 F Lukkerhastighet Blenderverdi L N HD 01:02: Grunnleggende fotografering Eksempel på eksponeringsvarsel (blinkende) Status Handling 30" F1.8 Motivet er for mørkt. Bruk blits F8 Motivet er for lyst. Den målte rekkevidden til kameraet er overskredet. Still [ND Filter Setting] til [On]. g «Bruke live control» (s. 31) Programskift (%) I P-modus kan du bruke reguleringsringen til å endre kombinasjonen av blenderverdi og lukkerhastighet samtidig som du opprettholder riktig eksponering. «s» vises ved siden av opptaksmodusen under programskift. For å annullere programskift dreier du reguleringsringen bakover inntil «s» ikke vises lenger. Programskift er ikke tilgjengelig når du bruker blits. ISO 400 Ps F Programskift L N HD 01:02:03 38 NO 13

14 Velge blenderverdi (A blenderprioritert modus) I modusen A velger du blenderverdien, og kameraet justerer automatisk lukkerhastigheten for optimal eksponering. Drei funksjonshjulet til A. Lav blenderverdi F2.0 F5.6 F8.0 Høyere blenderverdi 2 Grunnleggende fotografering Du kan stille inn blenderverdien med reguleringsringen og eksponeringskompensasjonen med underhjulet. Stor blenderåpning (lave F-numre) reduserer dybdeskarpheten (området foran eller bak punktet som er i fokus), og gjør bakgrunnen uskarp. Mindre blenderåpninger (høyere F-numre), øker dybdeskarpheten. Lukkerhastighetsvisningen vil blinke hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. Eksempel på eksponeringsvarsel (blinkende) 30" F5.6 Status Motivet er undereksponert. ISO 400 A 125 F Blenderverdi Handling Reduser blenderverdien. L N HD 01:02: F5.6 Motivet er overeksponert. Øk blenderverdien. Hvis varslingsvisningen ikke forsvinner, er den målte rekkevidden til kameraet overskredet. Still [ND Filter Setting] til [On]. g «Bruke live control» (s. 31) Velge lukkerhastighet (S lukkerprioritert modus) I modusen S velger du blenderverdien, og kameraet justerer automatisk blenderverdien for optimal eksponering. Drei funksjonshjulet til S. Langsommere lukkerhastighet Hurtigere lukkerhastighet Du kan stille inn lukkerhastigheten med reguleringsringen og eksponeringskompensasjonen med underhjulet. En rask lukkerhastighet kan fryse et motiv i hurtig bevegelse uten at bildet blir uskarpt. En langsom lukkerhastighet vil gjøre bildet av et motiv i rask bevegelse uskarpt. Et slikt uskarpt bilde vil gi inntrykk av dynamisk bevegelse. Blenderverdivisningen vil blinke hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. ISO 400 S 125 F Lukkerhastighet L N HD 01:02: NO

15 Eksempel på eksponeringsvarsel (blinkende) Status Handling 2000 F1.8 Motivet er undereksponert. Reduser lukkerhastigheten. 125 F8 Motivet er overeksponert. Øk lukkerhastigheten. Hvis varslingsvisningen ikke forsvinner, er den målte rekkevidden til kameraet overskredet. Still [ND Filter Setting] til [On]. «Bruke live control» (s. 31) Velge blenderverdi og lukkerhastighet (M manuell modus) I modusen M, velger du både blenderverdien og lukkerhastigheten. Still inn modusvelgeren til M, og still inn lukkerhastigheten med reguleringsringen og blenderverdien med underhjulet. Lukkerhastigheten kan stilles til 1/ sek. Du kan endre funksjonene som er tilordnet reguleringsringen og underfunksjonshjulet. g [Dial Function] (s. 51) # Forholdsregler Eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i M-modus. 2 Grunnleggende fotografering Støy på bilder Når du fotograferer med lang lukkertid, kan det oppstå støy på skjermbildet. Disse fenomenene oppstår når det genereres strøm i de delene av bildesensoren som vanligvis ikke eksponeres for lys, hvilket fører til temperaturøkning i bildesensoren eller bildesensorens styrekrets. Dette kan også skje under fotografering med høy ISO-innstilling i omgivelser med høy temperatur. Kameraet aktiverer støyreduksjonsfunksjonen for å redusere denne støyen. g [Noise Reduct.] (s. 52) NO 15

16 Bruke kunstfiltre 1 Drei funksjonshjulet til ART. En meny med kunstfiltre vises. Med henvisning til viste prøver, velg et filter ved bruk av FG og trykk på Q. ART 1 1 Pop Art 7 Exit Set 2 Kunstfiltertyper Grunnleggende fotografering j Pop Art k Soft Focus l Pale&Light Color m Light Tone n Grainy Film o Pin Hole s Diorama t Cross Process u Gentle Sepia v Dramatic Tone Y Key Line 2 Ta bildet. For å velge en annen innstilling, trykk på Q for å vise kunstfiltermenyen. Kunsteffekter Kunstfiltre kan tilpasses og effekter kan legges til. Flere alternativer vises når du trykker på I i kunstfiltermenyen. Tilpasse filtre Alternativ I er det originale filteret, mens alternativer II osv. legger til effekter som tilpasser det originale filteret. Legge til effekter* Mykt fokus, knappenålshull, hvite kanter, rammer, stjernelys * Effektene varierer avhengig av hvilket filter som er valgt. # Forholdsregler Hvis [RAW] er valgt for bildekvalitet, stilles bildekvaliteten automatisk inn til [YN+RAW]. Kunstfilteret brukes kun på JPEG-kopien. Avhengig av motivet, kan toneoverganger være hakkete, effekten kan være mindre tydelig eller bildet kan bli mer «kornete». Noen effekter er kanskje ikke synlige i live view eller under filmopptak. Visningen kan variere avhengig av filtre, effekter eller filmkvalitetsinnstillingene som brukes. 16 NO

17 Opptak i motivprogrammodus 1 Drei funksjonshjulet til SCN. Menyen med motivprogrammer vises. Med henvisning til viste forklaringer og prøver, velg et motivprogram ved bruk av FG og trykk på Q. Trykk på Q, eller trykk utløserknappen halvveis ned for å bytte til livevisningen. Trykk på Q for å gå tilbake til motivmenyvisningen. Motivprogramtyper SCN 1 Portrait Exit Set 2 O Portrait R Sunset P e-portrait T Documents L Landscape s Panorama (s. 17) J Sport ( Fireworks H Stjerneskudd holdt i hånden 0 Multi. Eksponering G Night Scene g Beach & Snow U Night+Portrait Motlys HDR 2 Ta bildet. For å velge en annen innstilling, trykk på Q for å vise motivprogrammenyen. # Forholdsregler I [e-portrait]-modus, tas to bilder: Et uendret bilde og et annet bilde som [e-portrait]- effektene har blitt brukt på. Det uendrede bildet lagres med det alternativet som for øyeblikket er valgt for bildekvalitet, det endrede bildet lagres med en bildekvalitet som JPEG (X-kvalitet ( )). Effektene av noen scenemoduser brukes ikke i opptak av filmer. Ta bilder til et panoramabilde Hvis du har installert den medfølgende datamaskinprogramvaren, kan du bruke den til å sette sammen bilder til et panoramabilde. g «Installere programvare» (s. 63) 1 Drei funksjonshjulet til SCN. 2 Velg [Panorama] og trykk på Q. 3 Bruk FGHI for å velge en panoreringsretning. 4 Ta et bilde, og bruk hjelpelinjene til å komponere bildet. Fokus, eksponering og andre innstillinger fastsettes i det første bildet. ISO 200 M 125 F Grunnleggende fotografering NO 17

18 5 Ta de gjenværende bildene, og komponer hvert bilde slik at hjelpelinjene overlapper det forrige bildet. ISO 200 M 125 F5.6 [ 2 ] [ 3 ] 38 Exit Exit 2 Grunnleggende fotografering Et panoramabilde kan bestå av opptil 10 bilder. Etter at du har tatt det tiende bildet vises en varselindikator (g). 6 Når du har tatt det siste bildet, trykker du på Q for å avslutte bildeserien. # Forholdsregler Under panoramaopptak vises ikke det bildet som ble tatt tidligere til posisjonsinnretning. Med rammene eller andre markører til visning i bildene som guide innstiller du nå sammensetningen, som f.eks. overlappingskantene til de overlappende bildene innenfor rammene. $ OBS Når du trykker på Q før du gjør det første bildeopptaket, vender kameraet tilbake til valgmenyen for motivprogram. Når du trykker på Q mens du er midt i bildeopptaket, avsluttes panoramaopptakssekvensen, slik at du kan fortsette med å ta neste. Opprette collager Ved opptak integreres et bilde i en layoutramme som er innstilt for å opprette en ønsket collage. Dette gjør det mulig med en lang rekke bildeuttrykk med temaer eller historier. Berøring for å ta bilder er også tilgjengelig. 1 Drei funksjonshjulet til P. En meny vil vises. 2 Velg et tema ved bruk av FG og trykk på I. Tematyper P1 Standard P2 Hastighet P3 Zoome inn/ut P4 Gøyale rammer Tema Exit Standard Set 18 NO

19 3 Velg ønskede elementer i temaet ved bruk av FGHI, og trykk deretter I. 1 Standard Exit Set [Type] [Pics/ Sheet] P1 Standard Undermenyer av [Type] [Effect] 1 Aktuelt element P2 Hastighet [Pics/Sheet] 2 P3 Zoome inn/ut [Type] 3 [Pics/Sheet] 4 Berør en ramme i standbymodus for å ta bilde. For å ta enda et bilde, berør den ønskede rammen. [Effect] P4 Gøyal ramme [Effect] 4 2 Grunnleggende fotografering ISO 400 ISO 400 ISO F F F For å slette et innrammet bilde, berør rammen og berør deretter U. Opptak kan avsluttes i midten for å gjenstarte opptak fra den første rammen. Trykk på knappen MENU og velg [Save] for å lagre bildet, og start deretter opptak på nytt. Trykk på knappen MENU og velg [Exit] for å lagre bildet, og start deretter opptaket på nytt. Ved å trykke på knappen q avsluttes opptaket, og avspillingen vises. I dette tilfellet, lagres ikke bildet. 5 Etter opptak av alle rammer, trykk på O og lagre bildet. # Forholdsregler Når du endrer en opptaksmodus i midten av opptaket, vil bildet ikke lagres. Et bilde lagres som en bildecollage, og hvert innrammede bilde lagres ikke som et bilde. Bildestørrelse er fastsatt til 5M. NO 19

20 Bruk av opptaksfunksjoner Bruk av live guides 2 1 Sett funksjonshjulet på A. 2 Når du har trykket på Q for å vise live guiden, bruker du FG-knappene på piltastene til å markere et element og trykk på Q for å velge. Change Color Saturation Guideelement Grunnleggende fotografering 3 Bruk FG på piltastene for å velge nivået. Hvis [Shooting Tips] er valgt, uthever du et element og trykker på Q for å se en beskrivelse. Trykk utløserknappen halvveis ned eller trykk på Q for å lagre innstillingen. Effekten av det valgte nivået er synlig på skjermen. Hvis [Blur Background] eller [Express Motions] er valgt, gjenopprettes normal skjermvisning, men den valgte effekten vil være synlig på det endelige fotografiet. Cancel Cancel Nivåindikator Clear & Vivid 0 Flat & Muted Set 4 Ta bildet. Trykk på utløserknappen for å ta bildet. Trykk på MENU-knappen for å avslutte visning med live guide. # Forholdsregler Hvis [RAW] er valgt for bildekvalitet, stilles bildekvaliteten automatisk inn til [YN+RAW]. Innstillinger for live guide brukes ikke på RAW-kopien, unntatt [Blur Background] og [Express Motions]. Innstillingene [Blur Background] og [Express Motions] brukes ikke på filmopptak. Ved bruk av visse innstillingsnivåer for live guide kan bilder bli kornete. Endringer som gjøres for innstillingsnivåer for live guide kan ikke sees på skjermen. Blitsen kan ikke brukes med live guide. Endringer som gjøres for live guide-innstillinger, kansellerer tidligere endringer. Hvis du velger live guide-innstillinger som går utover grensene for kameraets eksponeringsmålinger, kan bildene bli over- eller undereksponerte. % Tips I andre moduser enn A kan du bruke live control til å gjøre mer detaljerte innstillinger. g «Bruke live control» (s. 31) 20 NO

21 Kontrollere eksponeringen (eksponeringskompensasjon) Trykk på F-knappen (F) og drei på et underhjul for å justere eksponeringen. Velg positive («+») verdier for å gjøre bilder lysere, og negative () verdier for å gjøre bilder mørkere. Eksponeringen kan justeres innenfor et område på ±3 EV. Negativ ( ) Ingen kompensasjon (0) Positiv (+) # Forholdsregler Eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i modusene A, M eller SCN (unntatt delvis). Endre lysstyrken i lyse områder og skygger For å vise tonekontrolldialogen, trykk på F-knappen (F) og trykk på INFO-knappen. Bruk HI for å velge et tonenivå. Velg «lav» for å mørklegge skygger eller «høy» for å lyse opp områder. INFO 0 INFO +1 0 INFO ISO 200 P 125 F IS OFF j L N HD 01:02:03 SD Grunnleggende fotografering Eksponeringskompensasjon Tonenivå: lavt Tonenivå: høyt Valg av fokusfelt (AF-søker) Velger hvilket av de 35 autofokusmålene som skal brukes for autofokus. 1 Trykk på P-knappen (H) for å vise AF-søkeren. 2 Bruk FGHI til å velge enkelt søkepunkt-visning og posisjoner AF-søkeren. «Alle søkepunkt»-modus gjenopprettes hvis du flytter markøren utenfor skjermen. Alle søkepunkt Kameraet velger automatisk fra det komplette settet med fokussøkepunkt. Enkelt søkepunkt Velg fokussøkepunktet manuelt. NO 21

22 2 Grunnleggende fotografering Bruk av blits (blitsfotografering) 1 Trykk på #-knappen (I) for å vise alternativene. 2 Bruk HI til å velge en blitsmodus, og trykk på Q. Når blitsen senkes og lukkes for hånd, velger kameraet [$] (blits av). Ved bruk av blits, trykk på knappen # (I) og endre en blitsmodus. Blitsen utløses automatisk ved svake AUTO Automatisk blits lysforhold eller motlys. Blits for Med denne funksjonen kan du redusere! rødøyereduksjon fenomenet med røde øyne. # Fill-in flash Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits av Blitsen utløses ikke.!* 1 SLOW Sakte synkronisering/ blits for rødøyereduksjon # RC* 2 Fjernkontroll # SLV* 2 Slave #SLOW* 1 #FULL, #1/4, etc. Sakte synkronisering Manuelt Sakte synkronisering kombineres med rødøyereduksjon. Et Olympus Wireless RC Flash System med kompatibel blits brukes for å ta bilder. Den kommersielt tilgjengelige slaveblitsen som er synkronisert med kamerablitsen brukes for å ta bilder. Innstillingen av blitsintensiteten kan justeres. Langsomme lukkerhastigheter brukes til å lysne dårlig opplyste bakgrunner. For brukere som foretrekker manuell betjening *1 Kun modus P og A. *2 Trådløs blitsfotografering er tilgjengelig kun når [Remote Flash] (s. 75) er valgt. 3 Trykk utløserknappen helt inn. # Forholdsregler Etter forhåndsblitsene tar det ca. 1 sekund før lukkeren utløses i [!] (Red-eye reduction flash). Ikke flytt kameraet før opptaket er ferdig. [!] (Red-eye reduction flash) fungerer ikke effektivt i alle fotograferingssituasjoner. #AUTO, $ kan stilles i A-modus. Minimalt blitsområde Objektivet kan kaste skygger over motiver som er nær kameraet, forårsake vignetteffekten, eller være for lyst selv ved minste effekt. For å forhindre at fotografier blir overeksponert, må du velge modusen A eller M og velge et høyt f-tall, eller redusere ISO-følsomheten. 22 NO

23 Seriefotografering/bruk av selvutløseren Kameraet tar de etterfølgende bildene når utløserknappen trykkes helt ned. For selvportretter eller gruppeportretter kan du alternativt bruke selvutløseren for å redusere kamerabevegelse når kameraet er montert på et stativ eller står stødig. 1 Trykk på jy-knappen (G) for å vise direktemenyen. 2 Bruk HI for å velge et alternativ, og trykk på Q. o Ta enkeltbilder j Seriefotografering O 7 BKT Y12s Y2s High-Speed Selvutløser 12 sek. Selvutløser 2 sek. Når utløserknappen er trykket ned (vanlig opptaksmodus), tas 1 bilde av gangen. Fotografier blir tatt med ca. 5 bilder per sekund (fps) når du trykker utløserknappen helt ned. Fotografier blir tatt med ca. 15 bilder per sekund (fps) når du trykker utløserknappen helt ned. Bare tilgjengelig hvis [i] (Naturlig) er valgt for [Picture Mode]. Fotografier blir tatt med innstillinger som endres automatisk for hvert bilde (seriebilder) når du trykker utløserknappen helt ned. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen lyser først i omtrent 10 sekunder, så blinker den i omtrent 2 sekunder, og deretter tas bildet. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, og deretter tas bildet. 2 Grunnleggende fotografering $ OBS Trykk på jy-knappen for å deaktivere selvutløseren. Fokus, eksponering og hvitebalanse låses ved det første bildet under seriefotografering. Flereksponering er kun tilgjengelig når [Bracketing] (s. 44) er valgt. # Forholdsregler Dersom batterikontrollen blinker på grunn av lav batterispenning under seriefotografering, stopper kameraet opptaket og starter lagringen på kortet av de bilder som er tatt. Det kan hende at kameraet ikke rekker å lagre alle bildene, alt etter hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Fest kameraet forsvarlig på et stativ for fotografering med selvutløser. Hvis du står foran kameraet for å trykke utløserknappen halvveis ned når du bruker selvutløseren, kan det hende bildet blir ute av fokus. NO 23

24 SD SD Grunnleggende visningsfunksjoner Skjermvisning under fremvisning Enkel visning Totalvisning c d e f g 2 Grunnleggende fotografering b 10 4:3 L N :30 SD 15 a Batteritest...s. 6 2 Fullført opplasting av Eye-Fi...s Utskriftskoding Antall eksemplarer...s Lydopptak...s Beskytt...s Valgt bilde...s Filnummer...s Bildenummer 9 Lagringsenhet...s Lagringsmodus...s. 34 a Sideforhold...s. 34, 44, 51 b Dato og klokkeslett...s. 7, 49 c Sideforholdskant...s. 34, 44, 51 d AF-mål...s. 21 r WB AUTO ISO A+4 F mm G+4 inatural 1/8 4:3 L N :30 SD 15 qpon P h i j k l m e Opptaksmodus...s. 8, f Eksponeringskompensasjon...s. 21 g Lukkerhastighet...s h Blenderverdi...s i Fokuslengde...s. 9 j Blitsintensitetskontroll...s. 36 k Hvitbalansekompensasjon...s. 33 l Bildemodus...s. 32, 42 m Kompresjonsforhold...s. 34, 53 n Pikseltelling...s , 53, 74 o ISO-følsomhet...s. 38 p Hvitbalanse...s. 33 q Målemodus...s. 36 r Histogram...s. 13 Vise informasjon under visning INFO-knappen kan brukes til å velge informasjonen som vises under visning. Kun bilde INFO 10 4:3 L N :30 15 Enkel visning INFO WB AUTO ISO 400 A±10 Totalvisning F mm :3 L N ±0.0 G±10 inatural 1/ :30 15 P INFO 24 NO

25 Avspillingsfunksjoner Trykk på q-knappen for å se bilder i en full ramme. For å avslutte opptaksmodus, trykker du utløserknappen halvveis ned. Indeksvisning W T SD L N :30 SD :30 21 Visning av enkeltbilder Avspillingszoom (nærvisning) Bi-funksjonshjul (j) Piltaster (FGHI) INFO R (Filmknapp) D (G) Q Reguleringsring (j) Fn L N :30 SD 20 Visning av enkeltbilder W T Forrige (l)/neste (m) 2x Indeksvisning Visning av nærbilde Visning av enkeltbilder: neste (I)/forrige (H) visning av nærbilde: flytte posisjonen for nærvisning indeksavspilling: velge bilder Viser bildeinformasjonen Velge bilder Slette bilder Menyvisning Zoome inn/ut Beskytte bilder 2 Grunnleggende fotografering Velge bilder Velg flere bilder for beskyttelse eller sletting. Trykk på R-knappen for å velge det gjeldende bildet. Valgte bilder er merket med v. For å fjerne v og bortvelge bildet, trykk på R-knappen igjen :30 SD 21 NO 25

26 Slette valgte bilder Trykk på G (D), velg [Yes], deretter trykk på Q for å slette de valgte bildene. 2 Grunnleggende fotografering Beskytte bilder Beskytt bilder fra utilsiktet sletting. Vis et bilde som du vil beskytte og trykk på Fn-knappen. Et 0 (beskytt)-ikon vises på bildet. Trykk på Fn-knappen igjen for å fjerne beskyttelsen. Du kan også beskytte flere valgte bilder. Etter å ha valgt bilder i «Velge bilder» (s. 25), trykker du på Fn-knappen. # Forholdsregler Når du formaterer minnekortet, slettes alle bilder, selv om de har slettevern. Bruke avspillingsfunksjoner L N :30 SD 20 Trykk på Q i løpet av avspillingen for å vise en meny over enkle alternativer som kan brukes i avspillingsmodus. 4:3 JPEG H Play JPEG Edit R Rotate L Back Set Stillbilde Filmbilde RAW JPEG RAW+JPEG JPEG Edit (s. 46) RAW Data Edit (s. 46) Movie Play Lydavspilling 0 (Beskytte) R (Lydopptak) Rotasjon Lysbildevisning < (Utskriftskoding) Slette 26 NO

27 Utføre funksjoner på et filmbilde (Movie Play) Q H/I F/G Pause eller gjenoppta avspilling. Du kan utføre følgende funksjoner samtidig som avspillingen er satt på pause. HI eller bifunksjonshjul F G Spole fram eller tilbake en film Justere volumet. Forrige/Neste Trykk og hold på HI for å fortsette operasjonen. Vise første bilde Vis siste bilde. # Forholdsregler Vi anbefaler at du bruker den medfølgende PC-programvaren til å spille av filmer på en datamaskin. Før du starter programmet første gang, må du koble kameraet til datamaskinen. Lydopptak Legg et lydopptak (opptil 4 sek.) til det aktuelle bildet. 1 Vis bildet du vil lagre et lydopptak til, og trykk på Q. Lydopptak er ikke tilgjengelig med beskyttede bilder. Lydopptak er også tilgjengelig i visningsmenyen. 2 Velg [R] og trykk på Q. Velg [No] for å avslutte uten å legge til et opptak. JPEG H Play JPEG Edit 2 Grunnleggende fotografering R Rotate L Back Set 3 Velg [R Start] og trykk på Q for å begynne å ta opp. Trykk på Q for å stanse opptak midt i. R No R Start Erase Back Set 4 Trykk på Q for å avslutte opptaket. Bilder med lydopptak er merket med et H-ikon. Velg [Erase] i trinn 2 for å slette et opptak. NO 27

28 2 Rotasjon Du kan velge å rotere bilder. 1 Vis bildet og trykk på Q. 2 Velg [Rotate] og trykk på Q. 3 Trykk på F for å rotere bildet mot urviseren, G for å rotere det med urviseren. Bildet roteres hver gang du trykker på knappen. Trykk på Q for å lagre innstillingene og avslutte. Det roterte bildet lagres i retningen det vises i. Filmer og beskyttede bilder kan ikke roteres. Grunnleggende fotografering Lysbildevisning Denne funksjonen viser på løpende bånd bilder som er lagret på minnekortet. 1 Trykk på Q under visning og velg lysbildevisning. 2 Juster innstillinger. Start BGM Effect Slide Slide Interval Movie Interval Back JPEG H Play JPEG Edit R Rotate L Start lysbildevisningen. Bilder viser i rekkefølge, det viste bildet først. Angi BGM (5 typer) eller slå av BGM [Off]. Velg overgangen mellom rammer. Angi type lysbildevisning som skal utføres. Velg hvor lang tid hvert bilde skal vises, fra 2 til 10 sekunder. Velg [Full] for å inkludere hele filmklipp i lysbildevisningen, eller [Short] for bare å inkludere begynnelsen av hvert filmklipp. Set 3 Velg [Start] og trykk på Q. Lysbildevisningen vil starte. Trykk på Q for å stanse lysbildevisningen. 28 NO

29 Bruk av berøringsskjermen Skjermen fungerer som en berøringsskjerm til å styre kameraet. Live Guides Berøringsskjermen kan ikke brukes med live guides. 1 Trykk på kategorien og sveip fingeren din til venstre for å vise live guides. Bank lett for å velge element. 2 Bruk fingeren din til å plassere glidebryterne. Trykk på MENU-knappen for å avslutte visningen av live guide. Opptaksmodus Du kan fokusere og ta bilde ved å banke lett på skjermen. Bank lett for å bla gjennom berøringsskjerminnstillinger. Berøringsskjermfunksjoner deaktivert. ISO-A F5.6 Kategori L N HD 01:02:03 SD 38 2 Grunnleggende fotografering Berør et motiv for å fokusere. Bilder kan tas ved å trykke på utløserknappen. Bank lett på et motiv for å fokusere og frigjøre lukkeren. ISO 200 P 125 F L N HD 01:02:03 SD 30 Visningsmodus Bruk berøringsskjermen til å bla gjennom bilder eller zoome inn og ut. Fullrammes avspilling Vise tilleggsbilder Skyv fingeren mot venstre for å vise nyere bilder, og mot høyre for å bla gjennom eldre bilder. Berør venstre side på skjermen for å kontinuerlig vise tidligere bilder, høyre for å vise senere bilder. Avspillingszoom Berør % for å forstørre skjermen. Berør $ flere ganger for å gå tilbake til visning av enkeltbilder. Bruk fingeren din til å rulle på skjermen når bildet er zoomet inn. 10x NO 29

30 Indeksavspilling Bank lett på F for å vise indeksen. 2 Grunnleggende fotografering Side frem/side tilbake Skyv fingeren opp for å vise den neste siden, ned for å vise den foregående siden. Bruk t eller u til å velge antall bilder som vises. Bank lett på u til gjeldende bilde vises i fullskjerm for visning av enkeltbilder :30 Visning av bilder Bank lett på et bilde for vise det i full ramme. % Tips Deaktivere berøringsskjermen. g [Touch Screen Settings] (s. 54) 30 NO

31 3 Ofte brukte funksjoner Bruke live control Live control kan brukes til å justere innstillinger i modusene P, S, A og M. Ved bruk av live control kan du forhåndsvise effektene av ulike innstillinger på skjermen. Tilgjengelige innstillinger P AUTO Bildestabilisering...s. 32 Bildemodus...s. 32, 42 Hvitbalanse...s. 33 Seriefotografering/selvutløser...s. 23 Sideforhold...s. 34, 44, 51 Lagringsmodus...s. 34 Blitsmodus...s. 22 WB Auto IS OFF i WB AUTO n 4:3 L F HD Funksjoner Innstillinger Blitsstyrkekontroll...s. 36 Målemodus...s. 36 AF-modus...s. 37 ISO-følsomhet...s. 38 Face priority...s. 36, 38 ND-filterinnstilling 3 Ofte brukte funksjoner 1 Trykk på Q for å vise live control. Trykk på Q én gang til for å skjule live control. 2 Bruk FG på piltastene til å velge innstillinger, bruk HI til å endre valgt innstilling, og trykk på Q. De valgte innstillingene aktiveres automatisk dersom ingen handlinger utføres i løpet av ca. 8 sekunder. Markør # Forholdsregler Noen elementer er ikke tilgjengelig i alle opptaksmodi. Navnet på den valgte funksjonen vises P AUTO WB Auto Piltaster (HI) Markør n IS OFF i WB AUTO 4:3 L F HD Piltaster (FG) % Tips For mer avanserte alternativer eller for å tilpasse kameraet, bruk menyene til å foreta innstillinger. g «Bruk av menyene» (s. 39) NO 31

32 Redusere effektene fra ustødig kamera (bildestabilisator) Velg [ON] for å redusere effektene fra ustødig kamera, noe som kan oppstå når du tar bilder i situasjoner med dårlige lysforhold eller du tar bilder med høy forstørrelsesfaktor. 1 Vis live control og velg bildestabiliseringsinnstilling med FG. IS ON i WB AUTO 3 Ofte brukte funksjoner 2 Velg [ON] med HI og trykk på Q. # Forholdsregler Bildestabilisering kan ikke korrigere sterke ustødigheter i kameraet eller kamerabevegelse som skyldes at lukkerhastigheten er satt til den mest langsomme hastigheten. I slike tilfeller anbefaler vi at du bruker et stativ. Still [Image Stabilizer] til [Off] når du bruker et stativ. Bildebehandlingsfunksjoner (bildemodus) Velg en bildemodus. 1 Vis live control og velg bildemoduselementet ved bruk av FG. 2 Bruk HI for å velge et alternativ, og trykk på Q. h Vivid Produserer levende farger. i Natural Produserer naturlige farger. j Muted Produserer grunne fargetoner. Z Portrait Gir vakre hudtoner. J Monotone Gir svart/hvitt. j Pop Art k Soft Focus l Pale&Light Color m Light Tone n Grainy Film o Pin Hole s Diorama t Cross Process u Gentle Sepia v Dramatic Tone Y Key Line Velg et kunstfilter og velg ønsket effekt. P P Auto ON Muted h i j Z J j k 4:3 L F HD IS OFF j WB AUTO 4:3 L F HD 32 NO

33 Justering av farge (hvitbalanse) Hvitbalansen (WB) sørger for at hvite objekter i bildene fremstår som hvite. [AUTO] er egnet for de fleste situasjoner. Du kan imidlertid velge andre verdier i henhold til lyskilden når [AUTO] ikke gir ønsket resultat, eller du med hensikt ønsker fargestikk i bildene. 1 Vis live control og velg hvitbalanseelementet med FG. IS OFF i WB AUTO 4:3 2 Bruk HI for å velge et alternativ, og trykk på Q. Hvitbalansemodus Automatisk hvitbalanse Fargetemperatur Forhåndsinnstilt hvitbalanse Hvitbalanse med ett trykk Brukerinnstilt hvitbalanse AUTO k P AUTO Lysforhold WB Auto Brukes for de fleste lysforhold (når det finnes en hvit del på skjermen). Bruk denne modusen til vanlig bruk K For fotografering ute på en klar dag, eller for å fange inn rødfargen i solnedgangene eller fargene i fyrverkeri N 7500K For fotografering i skygger ute på en klar dag O 6000K For å fotografere ute på en overskyet dag K For fotografering i lys fra glødelamper > 4000K For motiver som er lyst opp med fluorescerende lys n 5500K For fotografering med blits P Q CWB Fargetemperatur stilt inn med hvitbalanse med ett trykk. 2000K K Velg når et hvitt eller grått motiv kan brukes til å måle hvitbalansen og motivet befinner seg under blandet belysning eller belyses av en ukjent blitstype eller andre lyskilder. Når du har trykket på INFO-knappen, bruk HI-knappene til å velge en fargetemperatur og trykk på Q. n L F HD 3 Ofte brukte funksjoner Hvitbalanse med ett trykk Mål hvitbalansen ved å plassere et hvitt papirark eller et annet hvitt objekt under belysningen som skal brukes når du tar bildet. Dette er praktisk både når du fotograferer et motiv i naturlig lys og ved bruk av varierende lyskilder med ulike fargetemperaturer. 1 Velg [P] eller [Q]. 2 Pek kameraet mot et fargeløst papirark (slik som hvitt eller grått) og trykk på knappen INFO. Fokuser på objektet slik at det fyller hele søkeskjermen og at det ikke kastes skygge. Skjermen for hvitbalanse med ett trykk vises. NO 33

34 3 Velg [Yes] og trykk på Q. Den nye verdien lagres som en forhåndsinnstilt hvitbalanseinnstilling. Den nye verdien lagres til hvitbalanse med ett trykk registreres igjen. Dataene slettes ikke når kameraet slås av. % Tips Meldingen [WB NG Retry] vises og ingen verdi lagres dersom motivet er for lyst eller mørkt eller det er synlig farget. Korriger problemet og gjenta prosessen fra trinn 1. 3 Ofte brukte funksjoner Stille inn bildets sideforhold (Image Aspect) Du kan endre sideforholdet (horisontalt til vertikalt forhold) når du tar bilder. Du kan, avhengig av dine preferanser, stille sideforholdet til [4:3] (standard), [16:9], [3:2] eller [1:1]. 1 Vis live control og velg bildesideforholdelementet med FG. 2 Bruk HI til å velge et sideforhold, og trykk på Q. # Forholdsregler JPEG-bilder beskjæres til det valgte sideforholdet. RAW-bilder beskjæres derimot ikke, de lagres i stedet med informasjon om det valgte sideforholdet. Når RAW-bilder spilles av, vises det valgte sideforholdet med en ramme. Bildekvalitet (opptaksmodus) Velg en bildekvalitet for fotografier og filmer i henhold til deres tiltenkte bruk, for eksempel, retusjering på en datamaskin eller visning på Internett. 1 Vis live control og bruk FG for å velge en opptaksmodus for bilder eller filmer. 2 Bruk HI for å velge et alternativ, og trykk på Q. P 3968x2976 RAW L FL N M N S N L F +RAW L N +RAW IS OFF i WB AUTO 4:3 HD Lagringsmodus Opptaksmoduser (stillbilder) Velg fra RAW- og JPEG-moduser (YF, YN, XN og WN). Velg et alternativ for RAW+JPEG for å lagre hvert bilde både som RAW og JPEG. JPEG-modiene kombinerer bildestørrelse (Y, X og W) samt kompresjonsforhold (SF, F, N, og B). De tilgjengelige alternativer som kan velges med [K Set]-alternativet i brukermenyene. 34 NO

35 Bildestørrelse Kompresjonsforhold Antall SF F N B Navn bildepunkter (Superfin) (Fin) (Normal) (Enkel) Y (Stor) * YSF YF* YN* YB X (Middels) W (Liten) * Standard * * XSF XF XN* XB WSF WF WN* WB Bruksområde Velg for utskriftsstørrelse For små utskrifter og bruk på en nettside 3 RAW-bildedata Dette formatet (filendelse «.ORF») lagrer ubehandlede bildedata for senere behandling. RAW-bildedata kan ikke vises med andre kameraer eller programvare, og RAW-bilder kan ikke velges for utskrift. JPEG-kopier av RAW-bilder kan opprettes med dette kameraet. g «Redigering av stillbilder (Edit)» (s. 46) Opptaksmoduser (filmer) Lagringsmodus Antall bildepunkter Bildefrekvens Fullstendig HD fps HD fps HS120* fps HS240* fps Opptakslengde 29 min 20 sek. Ofte brukte funksjoner * HS: Opptak av motiv i rask bevegelse for avspilling i sakte bevegelse. Tilgjengelig i P-modus. # Forholdsregler De enkelte filene kan ha en størrelse på opptil 4 GB. Avhengig av korttypen som brukes, kan opptak ende før den maksimale lengden er oppnådd. NO 35

36 Justere blitseffekt (blitsstyrkekontroll) Blitseffekt kan tilpasses hvis du synes at motivet ditt er overeksponert, eller undereksponert selv om eksponering i resten av bildet er riktig. 1 Vis live control og velg blitsstyrkekontrollelementet med FG. S-AF 0.0 P ISO AUTO OFF R 3 Ofte brukte funksjoner 2 Bruk HI for å velge kompensasjonsverdien, og trykk på Q. Velger hvordan kameraet måler lysstyrke (måling) Velg hvordan kameraet skal måle et motivs lysstyrke. 1 Vis live control og velg måleelementet med FG. 2 Bruk HI for å velge et alternativ, og trykk på Q. p H ESP-måling Sentrumsdominert lysmåling til fastlegging av gjennomsnitt I Punktmåling Kameraet optimaliserer eksponeringen for det aktuelle motivet eller (hvis et annet alternativ enn [Off] er valgt for [I Face Priority]) portrettmotivet. Denne modus anbefales for vanlig bruk. Denne målemetoden gir en gjennomsnittsmåling av motiv og bakgrunnslys, mens hovedvekten legges på motivet i sentrum. Velg denne metoden for å måle et lite område mens kameraet er rettet mot motivet du vil måle. Eksponeringen justeres i forhold til lysstyrken ved det målte punktet. P ESP S-AF ISO AUTO OFF R 3 Trykk utløserknappen halvveis ned. Kameraet begynner vanligvis målingen når utløserknappen er trykket halvveis ned, og eksponeringen låses mens utløserknappen holdes i denne posisjonen. 36 NO

37 Valg av fokusmodus (AF-modus) Velg en fokuseringsmetode (fokusmodus). 1 Vis live control og velg AF-moduselementet med FG. S-AF S-AF ISO AUTO 2 Bruk HI for å velge et alternativ, og trykk på Q. Den valgte AF-modusen vises på skjermen. P Single AF S-AF R S-AF (enkel AF) Super Macro Kameraet fokuserer en gang når utløserknappen er trykket halvveis ned. Når fokus er låst, høres en pipelyd, og AF-søkefeltet lyses opp. Du kan fokusere fra 1 cm fra motivet. # Forholdsregler Blitsen (s. 22) og zoomen (s. 9) er utilgjengelige i løpet av supermakrofotografering. Zoomen justeres automatisk. Kameraet kan ikke fokusere hvis motivet er dårlig opplyst, formørket av tåke eller røyk, eller mangler kontrast. Fokuslås Hvis kameraet ikke kan fokusere på ditt valgte motiv, velg modus for enkelt søkepunkt og bruk fokuslås til å fokusere på et annet motiv ved omtrent samme avstand. 1 I [S-AF]-modus, plasser AF-søkepunktet over motivet og trykk utløserknappen halvveis ned. Kontroller at AF-målmerket har blitt grønt. Fokuset låses mens utløserknappen trykkes halvveis ned. 2 Mens du holder utløserknappen trykt halvveis ned, må du komponere fotografiet på nytt og deretter trykke utløserknappen helt ned. Avstanden mellom kameraet og motivet må ikke endres mens du trykker utløserknappen halvveis ned. 3 Ofte brukte funksjoner NO 37

38 3 Ofte brukte funksjoner ISO-følsomhet (ISO) Ved å øke ISO-følsomheten øker også støyen (kornethet) i bildet, men fotografen kan ta bilder under dårlige lysforhold. Innstillingen som er anbefalt i de fleste situasjoner er [AUTO], som justerer ISO-følsomheten i henhold til opptaksforholdene. 1 Vis live control og velg ISO-følsomheten med FG. 2 Bruk HI for å velge et alternativ, og trykk på Q. AUTO Følsomheten stilles automatisk inn i henhold til fotograferingsforholdene Følsomheten stilles til den valgte verdien. Ansiktsprioritering AF (I Face Priority) Kameraet registrerer ansikter og justerer fokus og ESP-måling. 1 Vis live control og velg ansiktsprioritet med FG. 2 Velg [I] (Face Priority On) med HI og trykk på Q. 3 Rett kameraet mot motivet. Hvis et ansikt er registrert, vil det indikeres av en hvit ramme. 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Når kameraet fokuserer på ansiktet i den hvite rammen, blir rammen grønn. P ISO 200 Face Priority On P 125 F S-AF ISO AUTO R L N HD 01:02: Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. # Forholdsregler Ansiktsprioritering gjelder kun det første bildet i hver sekvens som er tatt under seriefotografering. Avhengig av motivet, kan kameraet muligens ikke gjenkjenne ansiktet korrekt. I andre målemodi enn [p] (ESP metering), måler kameraet eksponeringen for den valgte posisjonen. 38 NO

39 Bruk av menyene Menyene inneholder opptaks-, avspillingsalternativer og andre nyttige alternativer, slik at du kan tilpasse kamerainnstillingene for lettere bruk. I Opptaksmeny 1 (s. 40) Midlertidige og grunnleggende opptaksfunksjoner J Opptaksmeny 2 (s. 40) Avanserte opptaksfunksjoner q Visningsmeny (s. 46) Visnings- og retusjeringsfunksjoner c Brukermeny (s. 50) Tilpasse kamerainnstillinger d Setupmeny (s. 49) Kameraoppsett (f.eks. dato og språk) 1 Trykk på MENU-knappen for å vises menyene. 2 Bruk FG til å velge en kategori, og trykk på Q. Kategori Betjeningsveiledning Shooting Menu 1 1 Card Setup Backup 2 Reset/C Mode Setup Picture Mode D c Image Aspect dlock Back Trykk på MENUknappen for gå et skjermbilde tilbake j 4:3 Off Set Trykk på Q for å bekrefte innstillingen 3 Velg et element med FG, og trykk på Q for å vise alternativene for det valgte elementet. Funksjon Aktuell innstilling vises Shooting Menu 2 Image Stabilizer Off 1 Bracketing 2 w 0.0 Remote Flash Off # Sync # Sync 1 c Super-Res Zoom Off Pic Orientation On Back Set Shooting Menu 2 Image Stabilizer Off Off Q 1 Bracketing On 2 w 0.0 Remote Flash Off # Sync # Sync 1 c Super-Res Zoom Pic Orientation Off On Back Set 3 Ofte brukte funksjoner 4 Bruk FG til å utheve et alternativ, og trykk på Q for å velge. Trykk på MENU-knappen flere ganger for å gå ut av menyen $ OBS Se «Menyfortegnelse» (s. 76) for nærmere informasjon om funksjoner som kan stilles inn med menyen. En veiledning vises i ca 2 sekunder etter at du velger et alternativ. Trykk på INFOknappen for å vise eller skjule veiledninger. NO 39

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Innholdsfortegnelse Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner Besøksadresse: Varelevering: Brev: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet.

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Autoriserte forhandlere Norway: http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besøksadresse: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-510 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Innholdsfortegnelse 1. Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-410. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-410. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-410 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7.

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7. Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Fotografere ved å bruke søkeren 3. Fotografere ved å bruke sanntidsvisningen 4. Vise bilder

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptaks 3. Vise bilder og filmer Bruksanvisning 4. Grunnleggende funksjoner 5. Bruk av opptaksfunksjoner

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 02 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 RUKSA

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 RUKSA DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Divisjon forbrukerprodukt Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 BRUK BRUKSANVISNING SANVISNIN

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 BRUK BRUKSANVISNING SANVISNIN DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 02 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 20. Autoriserte forhandlere

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 20. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0/Faks: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn FUJIFILM X30 bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

Teknisk veiledning No

Teknisk veiledning No Teknisk veiledning No Innledning Denne tekniske veiledningen inneholder informasjon om grunnleggende teknikker som ble brukt på to av de mer teknisk avanserte bildene i D800/D800E-brosjyren. Benytt deg

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA SP-570UZ NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funksjonene i denne fastvaren og bruken av dem, beskrives her. Se "Bruksanvisning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-21(1) Funksjoner Kameraet får funksjonene nedenfor i

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer