DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 BRUK BRUKSANVISNING SANVISNIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 BRUK BRUKSANVISNING SANVISNIN"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse s. 24 Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, Hamburg, Tyskland Tlf.: / Faks: Bredowstrasse 20, Hamburg, Tyskland Postboks , Hamburg, Tyskland Teknisk kundeservice i Europa: Se vår hjemmeside eller ring vårt GRATIS TELEFONNUMMER*: for Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland, Østerrike. * Noen (mobil-)telefontjenester/-leverandører tilbyr ikke adgang til denne tjenesten, eller krever et prefiksnummer i tillegg til +800-nummeret. For alle europeiske land som ikke står på listen, og i tilfelle du ikke kommer frem på nummeret ovenfor, kan du bruk følgende BETALINGSNUMRE: eller Vår tekniske kundestøtte er tilgjengelig mellom kl. 09 og 18 CET (mandag til fredag). BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Autoriserte forhandlere Norway: Olympus Norge AS Consumer Postboks 119 Kjelsås, 0411 OSLO Tlf.: Trykker i Tyskland OIME 11/2008 Hab. E Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen ble laget mens produktet var under utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet. Innholdet i denne bruksanvisningen er basert på versjon 1.0 av den faste programvaren («firmware») for kameraet. Dersom det tilføyes nye funksjoner og / eller funksjoner endres pga. at kameraets faste programvare oppdateres, vil innholdet avvike. Du finner aktuell informasjon på hjemmesidene til Olympus.

2 4 Kamera WB (Hvitbalanse)-knapp gs. 66 F (Eksponeringskompensasjon)-knapp gs. 47 ISO-knapp gs. 50 Stroppfeste gs. 11 Hvitbalansesensor gs. 67 LIGHT-knapp gs. 15 Kontrollpanel gs. 7 Innebygd blits gs. 76 Blitsfot gs. 78 # (Blits)-knapp gs. 76 w (Blitsstyrkekontroll)-knapp gs. 76 Utløserknapp gs. 17, 35, 58 Funksjonshjul gs. 4 Stroppfeste gs. 11 Ekstern blitskontakt gs. 81 Selvutløser / fjernkontrollampe/ fjernkontrollmottaker gs. 60 Bi-funksjonshjul (k) gs. 20 Forhåndsvisningsknapp gs. 45 Utløserknapp for linse gs. 13 Låsepinne for linse Speil gs. 35 Merke for linsefatning gs. 13 Fatning (Monter linsen etter å ha fjernet kamerahusdekslet fra kameraet for å hindre at det kommer støv og smuss inn i kamerahuset.) Kontaktdeksel DC-inngang gs

3 G (Måling)-knapp gs. 46 </Y/j (Fjernkontroll/ selvutløser/ seriefotografering) -knapp gs AF-knapp gs. 53 COPY / < (Kopi / Utskrift) knapp gs. 90, 112 Justeringshjul for diopter gs. 15 Øyemusling gs. 60 Søker gs. 6 LCD-skjerm gs. 9, 10, 36 Hovedfunksjonshjul (j) gs. 20 AEL/AFL-knapp gs. 35, 48, 95 0 (Beskytte)-knapp gs. 91 < knapp gs. 96 Grunnleggende veiledning INFO (skjerminformasjon)-knapp gs. 22, 39, 85 D (Slette)-knapp gs. 92 Stativfeste P (AF-søker)-knapp gs. 55 q (Visning)-knapp gs. 19, 82 i-knapp gs. 23 Piltaster gs. 23 MENU-knapp gs. 23 u (Live view)-knapp gs. 34 o (Bildestabilisering) -knapp gs. 62 På-bryter gs. 15 Batteriromlås gs. 12 SSWF-indikator (støvreduksjonsfilter) gs. 15, 125 Deksel til batterirom gs. 12 CF-kortplass gs. 14 Deksel til kortplass gs. 14 Navn på deler og funksjoner xd-picture Card kortplass gs. 14 Kortleserlampe gs. 14, 17, 118 Kontaktdeksel Multikontakt gs. 87, 113, 117 Utløserknapp gs. 14 3

4 Funksjonshjul Funksjonshjulet gir deg anledning til lett å endre kamerainnstillingene i samsvar med objektet. Avanserte sceneinnstillinger For mer avansert fotografering og større kreativ styring, kan du stille inn blenderverdi og lukkerhastighet manuelt. Innstillingene som gjøres i avanserte opptaksmoduser beholdes selv om kameraet slås av. P A S M Programopptak Opptak med prioritert blenderåpning Opptak med prioritert lukker Manuelle opptak Gir deg anledning til å ta bilder med blenderåpning og lukkerhastighet som kameraet stiller inn. (gp. 42) For å stille inn blenderåpningen manuelt. Kameraet stiller automatisk inn lukkerhastigheten. (gp. 42) For å stille inn lukkerhastigheten manuelt. Kameraet stiller automatisk inn blenderåpningen. (gp. 43) For å stille inn blenderåpning og lukkerhastighet manuelt. (gp. 44) Lette sceneinnstillinger Velg i samsvar med motivprogrammet. Kameraet stiller automatisk inn passende opptaksforhold. Når du dreier på funksjonshjulet eller slår kameraet av i lett opptaksmodus, gjenopprettes fabrikkinnstillingene for funksjoner der det ble utført endringer av innstillingene. AUTO AUTO Gir deg anledning til å ta bilder med optimal blenderåpning og lukkerhastighet, som kameraet stiller inn. Den integrerte blitsen spretter automatisk opp når lyset er dårlig. i PORTRAIT Egnet for å ta et portrettbilde av en person. l LANDSCAPE Egnet til å ta landskapsbilder og andre utemotiver. & MACRO Egnet til å ta bilder på kloss hold. j SPORT Egnet til å ta opp hurtige bevegelser uten at bildet blir uklart. / NIGHT+PORTRAIT Egnet for å ta bilde av både hovedmotivet og bakgrunnen om natten. g Kunstfilter/motiv Når du velger et filter eller motiv du ønsker, optimaliserer kameraet opptaksforholdene for det filteret eller det motivet. De fleste av funksjonene kan ikke endres. 4

5 Stille inn kunstfilter/motiv 1 Sett funksjonshjulet på g. Kunstfiltermenyen vises. Trykk på d for å vise motivmenyen. 1 POP ART SET 1 CHILDREN 2 Bruk ac til å velge filter eller motiv. 3 Trykk på i-knappen. For endring av innstillingen, trykk en gang til på i-knappen for å vise menyen. d b SET Grunnleggende veiledning Kunstfiltertyper Symbol Kunstfilter Symbol Kunstfilter j POP ART m LIGHT TONE k SOFT FOCUS n GRAINY FILM l PALE&LIGHT COLOR o PIN HOLE Symbol Modus Symbol Modus G CHILDREN * SUNSET H HIGH DOCUMENTS I LOW KEY s PARAMA q DIS MODE ( FIREWORKS r NATURE MACRO g BEACH & SW & Motivprogramtyper CANDLE Kunstfiltre kan brukes ikke på RAW-bilder. Hvis lagringsmodus er satt til [RAW], og kunstfilter brukes, stilles lagringsmodusen automatisk til [YN+RAW]. Bildets kornete utseende kan fremheves, avhengig av kunstfiltertypen. Navn på deler og funksjoner 5

6 Søker AF-søker gs. 55 Punktmålingsområde gs. 46 Blenderverdi gs Lukkerhastighet gs Opptaksmodus gs. 4, Antall seriebilder som kan lagres gs. 59 Super FP-blits gs. 79 Målemodus gs. 46 Bildestabilisering gs. 62 ISO-følsomhet gs. 50 Hvitbalanse (vises når det brukes andre innstillinger enn automatisk hvitbalanse) gs. 66 AE-lås gs. 48 Blitsintensitetskontroll gs. 76 AF-bekreftelsesmerke gs. 17, 36, 58 Auto-flereksponering gs. 48, 51, 69, 77 ISO-følsomhetsverdi gs. 50 Batteritest gs. 15 Indikator for eksponeringsnivå gs. 44 Indikator for eksponeringskompensasjon gs. 47 Blits gs. 76 (blinker: lading pågår, lyser opp: lading fullført) 6

7 Kontrollpanel Auto-flereksponering gs. 48, 51, 69, 77 Programskift gs. 42 ISO-følsomhet gs. 50 Selvutløser gs. 60 Fjernkontroll gs. 60 Indikator for eksponeringsnivå gs. 44 Indikator for eksponeringskompensasjon gs. 47 Bildemodus (monoton) gs. 70 Hvitbalanse gs. 66, 68 Målemodus gs. 46 Grunnleggende veiledning Seriefotografering gs. 59 Bildestøyreduksjon gs. 72 Lagringsmodus gs. 64 Blitsmodus gs. 73 Lukkerhastighet gs AF-modus gs. 53 Batteritest gs. 15 Bildestabilisering gs. 62 AF-søker gs. 55 Antall fotografier som kan lagres gs. 137 Navn på deler og funksjoner Blenderverdi gs Flereksponering gs. 51 7

8 Super-kontrollpanel Denne skjermen gir muligheten til å vise og endre opptaksinnstillingene samtidig, og kalles derfor super-kontrollpanel. Trykk på INFO-knappen for å vise super-kontrollpanelet på LCD-skjermen. g«gjøre innstillinger mens du ser på super-kontrollpanelet» (s. 22) Min modus gs. 97 Blits lades opp gs. 76 Batteritest gs. 15 Opptaksmodus gs. 4, Dato gs. 16 Lukkerhastighet gs Indikator for eksponeringskompensasjon gs. 47 Indikator for eksponeringsnivå gs. 44 Blitsintensitetskontrollindikator gs. 76 Flereksponering i gs. 51 Super FP-blits h gs. 79 Bildestøyreduksjon ml gs. 72 Auto-flereksponering 0 gs. 48, 51, 69, 77 RC-modus m gs. 79 Bildestabilisering HIt gs. 62 AF-illuminator T gs. 93 Advarsel innvendig temperatur m gs. 124 Blenderverdi gs F FP RC IS 2 BKT AF Eksponeringskompensas jonsverdi gs. 47 Eksponeringsnivå gs. 44 Bildemodus gs. 70 mall Super Fine OFF Fargerom gs. 101 ISO-følsomhet gs. 50 Minnekort gs. 127 Lagringsmodus gs. 64 AF-modus gs. 53 AF-søker gs. 55 Blitsintensitetskontroll gs. 76 Blitsmodus gs. 73 Fjernkontroll/selvutløser/seriefotografering gs Ansiktsgje nkjenning gs. 38 Antall fotografier som kan lagres gs. 137 Målemodus gs. 46 Sideforhold gs. 102 Skarphet N gs. 70 Kontrast J gs. 70 Metning T gs. 70 Gradering z gs. 71 Svart/hvitt-filter x gs. 70 Bildetone y gs. 70 Hvitbalanse gs. 66 Hvitbalansekompensasjon gs. 68 Funksjonene i dette området kan stilles inn på super-kontrollpanelet. 8

9 LCD-skjerm (live view) Du kan bruke LCD-skjermen til å vise motivet under fotografering. Trykk på u-knappen for å bruke live view. g«bruk av live view» (s. 34) Blenderverdi gs Lukkerhastighet gs Hjemposisjon p gs. 57 RC-modus q gs. 79 Super FP-blits s gs. 79 Auto-flereksponering t gs. 48, 51, 69, 77 AE-lås u gs. 48 Live view AF-modus po gs. 35 Bildestabilisering vws gs. 62 Målemodus gs. 46 Blitsmodus gs. 73 Blits gs. 76 (blinker: lading pågår, lyser opp: lading fullført) Eksponeringskompensa sjonsverdi gs. 47 Grunnleggende veiledning Opptaksmodus gs. 4, Batteritest gs F HP RC FP BKT AEL H-AF AF-bekreftelsesmerke gs. 17, 36, 58 IS 2 Histogram gs. 39 AF-søker gs. 55 Punktmålingsområde gs. 46 Advarsel innvendig temperatur gs. 124 Ansiktsgjenkjenning g gs. 38 Min modus gs. 97 Minnekort gs. 127 WB AUTO ISO AUTO L N 38 Antall fotografier som kan lagres gs. 137 Lagringsmodus gs. 64 ISO-følsomhet gs. 50 Seriefotografering gs. 59 Selvutløser gs. 60 Fjernkontroll gs. 60 Navn på deler og funksjoner Blitsintensitetskontroll gs. 76 Hvitbalanse gs. 66 9

10 LCD-skjerm (visning) Du kan veksle visning på skjermen med INFO-knappen. g«skjerminformasjon» (s. 85) Batteritest gs. 15 Beskytte gs. 91 Utskriftskoding Antall eksemplarer gs. 110 Sideforholdskant gs. 102 Lagringsmodus gs. 64 Antall bildepunkter, kompresjonsforhold gs. 64 Avkrysningsmerke for valg gs. 90, 91, 92 Blitsintensitetskontroll gs. 76 ISO-følsomhet gs. 50 Eksponeringskompensasjon gs. 47 Opptaksmodus gs. 4, Blenderverdi gs Opptakslengde gs. 129 (fokallengden vises i enheter på 1 mm) Lukkerhastighet gs :56 Enkel visning x10 [4032x3024,1/8] L N Sideforhold gs. 88, 102 Minnekort gs. 127 Bildenummer Informasjon om fotografering AF justering gs. 105 x F mm ISO 100 ±1.0 ±0.0 WBAUTO A±0 G±0 srgb NATURAL L N Målemodus gs. 46 Hvitbalanse gs. 66 Filnummer Dato og klokkeslett gs. 16 AF-søker gs. 55 Histogram gs. 85 Bildemodus gs. 70 Fargerom gs. 101 Hvitbalansekompensasjon gs

11 Pakk ut innholdet i esken Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Kamera Kamerahusdeksel Stropp BLM-1 Litium-ionbatteri Grunnleggende veiledning BCM-2 lader for litiumion-batterier USB-kabel Videokabel Okulardeksel OLYMPUS Master 2 CD-ROM Bruksanvisning Garantikort Feste stroppen Træ okulardekslet på den ene enden av stroppen. Træ inn stroppen slik pilene viser. Stram til slutt stroppen for å sikre at den er forsvarlig festet. Forberedelser til fotografering Fest den andre enden av remmen til det andre festet på samme måte. 11

12 Klargjøre batteriet 1 Lade batteriet Ladeindikator Rødt lys: Opplading pågår Grønt lys: Lading fullført (Ladetid: Ca. 5 timer) BLM-1 Litium-ion-batteri Ta av beskyttelshetten fra batteriet. BCM-2 lader for litium-ion-batterier Strømkabel Innrett batteriet med pilen. Stikkontakt 2 Sette i batteriet Deksel til batterirom Batteriets kontaktflater Batteriromlås 3 Lukk dekslet til batterirommet og skyv batteriromlåsen i retningen mot E Ta ut batteriet Batterilås Trykk inn batterilåsen for å låse opp batteriet. Snu kameraet opp ned for å ta ut batteriet. Det anbefales å ha i reserve et annet batteri for å fortsette opptakene hvis batteriet i kameraet går tomt. 12

13 Montere en linse på kameraet 1 Ta kamerahusdekslet av kameraet og bakdekslet av objektivet Bakdeksel Kamerahusdeksel Grunnleggende veiledning 2 Monter et objektiv på kameraet Rett inn merket for objektivfatningen (rødt) på kameraet så det flukter med innrettingsmerket (rødt) på objektivet. Før deretter objektivet inn i kamerahuset (1). Roter objektivet den veien pilen viser, til du hører at den klikker i lås (2). Innrettingsmerke (rødt) Merke for linsefatning (rødt) Påse at på-bryteren er satt til OFF. Ikke trykk på utløserknappen for linsen. 3 Fjern objektivdekselet (3, 4) Fjerne objektivet fra kameraet Linsedeksel Forberedelser til fotografering Trykk på frigjøringsknappen for objektivet (1) og vri samtidig objektivet den veien piler viser (2). Frigjøringsknapp for objektiv 13

14 Sette inn kortet Compact Flash / Microdrive Åpne dekselet til kortplassen (1, 2). Før kortets kontaktområde så langt det går inn i kortplassen (3). xd-picture Card Åpne dekselet til kortplassen (1, 2). Skyv kortet til det låses på plass (3). Deksel til kortplass Kontakt Kortleserlampe CF-kortplass -merke xd-picture Card-kortplass Fjerne minnekortet Du må aldri åpne kortdekslet når kortleserlampen blinker. Compact Flash / Microdrive Trykk utløserknappen helt inn slik at minnekortet spretter ut. Trykk utløserknappen helt inn én gang til for å løse ut minnekortet. Trekk ut kortet. xd-picture Card Trykk lett på det innsatte kortet, så løses det ut. Trekk ut kortet. Kortleserlampe Utløserknapp 14

15 Kamera på 1 Sett kameraets på-bryter til ON For å slå av kameraet setter du kameraets på-bryter på OFF. LIGHT-knapp Slår på og av lyset på kontrollpanelet. Funksjonshjul Sett funksjonshjulet på AUTO. Kontrollpanel Når kameraet slås på, vises batteritesten på kontrollpanelet. Lyser (klar til bruk) Lyser (lavt batteristrømnivå) Blinker (lading påkrevd) Grunnleggende veiledning SSWF-indikator (støvreduksjonsfilter) Betjene støvreduksjonsfunksjonen Støvreduksjonsfunksjonen aktiveres automatisk når kameraet slås på. Det brukes ultralydvibrasjoner for å fjerne støv og smuss fra filteroverflaten på bildesensoren. Indikatoren for støvreduksjonsfilteret SSWF (Super Sonic Wave Filter) blinker når funksjonen er aktivert. Justere søkerens diopter På-bryter Søker Forberedelser til fotografering Juster søkerens diopter i samsvar med synet ditt. Drei på justeringshjulet for diopteren litt etter litt mens du ser gjennom søkeren. Når du ser AF-søkeren klart, er justeringen fullført. Justeringshjul for diopter AF-søker 15

16 Stille inn dato/klokkeslett Informasjonen om dato og klokkeslett registreres på kortet sammen med bildene. Filnavnet inneholder også informasjon om dato og klokkeslett. Pass på å stille inn korrekt dato og klokkeslett før du bruker kameraet. 1 Trykk på MENU-knappen Menyen vises på LCD-skjermen. CARD SETUP CUSTOM RESET PICTURE MODE GRADATION RM N WB AUTO MENU-knapp Piltaster acbd 5 Gjenta denne prosedyren til dato og klokkeslett er stilt inn komplett BACK SET 2 Bruk ac til å velge [Z], og trykk på d Y M D TIME Y/M/D / EDIT FILENAME s j±0 k±0 W VIDEO OUT BACK :-- ENG. NTSC SET CANCEL SET Tiden vises i 24-timers format. 6 Bruk ac til å velge datoformat 3 Bruk ac til å velge [X], og trykk på d Y M D TIME Y/M/D Y M D TIME CANCEL SET Y/M/D 7 Trykk på i-knappen CANCEL 4 Bruk ac til å velge [Y], og trykk på d / EDIT FILENAME s W VIDEO OUT :01 j±0 k±0 ENG. NTSC Y M D TIME BACK SET 2009 CANCEL Y/M/D 8 Trykk på MENU-knappen for å avslutte 16

17 Ta bilder 1 Plasser AF-søkefeltet på motivet mens du ser gjennom søkeren 2 Justere fokuset Søker Utløserknapp Kortleserlampe Grunnleggende veiledning Trykk utløserknappen halvveis ned. Søker AF-søker Kontrollpanel Blenderåpning AF-bekreftelsesmerke 3 Slipp utløseren Trykk utløserknappen helt inn. Lukkerhastighet Fokus er låst når det lyder en pipetone. AF-bekreftelsesmerket og AF-søkefeltet i fokus lyser i søkeren. Lukkerhastigheten og blenderverdien som kameraet har stilt automatisk inn, vises. Super-kontrollpanelet vises ikke når utløserknappen trykkes. Forberedelser til fotografering Utløseren avgir en lyd, og bildet blir tatt. Kortleserlampen blinker, og kameraet begynner å ta opp bildet. Ta aldri ut batteriet eller minnekortet mens kortleserlampen blinker. Da kan lagrede bilder bli ødelagt, og det kan hindre at de nye bildene lagres. 17

18 Holde kameraet Hold fingrene og stroppen borte fra linsen, blitsen og hvitbalansesensoren. Vannrett grep Loddrett grep Ta bilde med visning på skjermen Det er mulig å bruke LCD skjermen som en søker og kontrollere motivets sammensetning, eller til å gjøre opptak mens du ser en forstørret visning på LCD skjermen. g«bruk av live view» (s. 34) 1 Trykk på u (live view)- knappen for å veksle til live view Motivet vises på LCD-monitoren. Utløserknapp P 250 F5.6 I-AF u-knapp 38 L N 2 Trykk ned utløserknappen for åtabildet Bildet tas med justert fokus. Når kameraet slutter å arbeide Hvis kameraet er på og ikke betjenes i løpet av ca. 8 sekunder, slås lyset i skjermen av for å spare batteristrøm (ved visning av super-kontrollpanelet). Hvis det ikke utføres noen betjening i løpet av et minutt etter dette, veksler kameraet automatisk til hvilemodus (stand-by), og funksjonene deaktiveres. Kameraet aktiveres igjen når du berører en hvilken som helst knapp (utløserknapp, q-knapp etc.). g«backlit LCD (skjermlystimer)» (s. 98), «SLEEP» (s. 98) 18

19 Visning/sletting Visning av bilder Når q-knappen trykkes vises det siste bildet som ble tatt. q-knapp Piltaster Viser forrige bilde Viser bildet som ble lagret 10 bilder lenger bak Viser bildet som ble lagret 10 bilder lenger fram Viser neste bilde Grunnleggende veiledning Visning av nærbilde Hver gang du dreier hovedfunksjonshjulet mot U, forstørres bildet ytterligere fra 2x til 14x. Hovedfunksjonshjul Slette bilder Hent frem det bildet du vil slette og trykk på D-knappen. Bruk ac for å velge [YES] og trykk på i-knappen for å slette. ERASE Forberedelser til fotografering D-knapp BACK SET YES 19

20 Grunnleggende funksjoner Det finnes tre måter å betjene kameraet på. Bruk av direkteknappene til å betjene kameraet gs. 21 Du kan gjøre funksjonsinnstillinger ved bruk av hovedfunksjonshjulet eller bi-funksjonshulet og direkteknappene for en funksjon. Når du stiller en funksjon, vises informasjon om denne innstillingen i søkeren, på kontrollpanelet og på superkontrollpanelet. Dette er nyttig ved betjening av kameraet når du komponerer bildet med motivet i søkeren, og for rask betjening av kameraet mens du kontrollerer innstillingene på kontrollpanelet. Gjøre innstillinger mens du ser på superkontrollpanelet gs. 22 Du kan gjøre funksjonsinnstillinger med superkontrollpanelet på LCD-skjermen. Du kan bruke super-kontrollpanelet til å vise aktuelle innstillinger og endre innstillingene direkte. Innstilling i menyen gs. 23 De kan bruke menyen til å gjøre innstillinger for opptak og visning, og til å tilpasse kamerafunksjonene. Bi-funksjonshjul k Hovedfunksjonshjul j Beskrivelser i denne bruksanvisningen Bruksanvisningene for de direkte knappene, super-kontrollpanelet og menyen er beskrevet på følgende måte i denne bruksanvisningen. «+» viser til operasjoner som utføres samtidig. betyr at du skal gå videre til neste trinn. f.eks.: Når blitsstyrkekontrollen stilles inn Direkteknapp Super-kontrollpanel Meny w k i p: [w] MENU [X] [w] Tilbakestille kamerainnstillingene I modiene P, A, S og M opprettholdes de aktuelle kamerainnstillingene (inkludert endringer du har gjort) når kameraet slås av. Trykk på [RESET] for å sette kameraet tilbake til standardinnstillingene. g«tilbakestille kamerainnstillingene» (s. 108) 20

21 Bruk av direkteknappene til å betjene kameraet Det finnes to måter for å bruke direkteknappene. 1 Drei hovedfunksjonshjulet eller bi-funksjonshjulet mens du holder nede en direkteknapp Slipp knappen for å stille inn funksjonen. Drei hovedfunksjonshjulet eller bi-funksjonshjulet etter å ha trykket på en eller to knapper samtidig Funksjonen forblir valgt i ca. 8 sekunder. I løpet av denne tiden kan du dreie på hjulet og stille inn funksjonen. Hvis ingen handlinger utføres i løpet av denne tiden, er innstillingen for den funksjonen stilt. g«button TIMER» (s. 97) 3 21 Bi-funksjonshjul k Hovedfunksjonshjul j 7 Grunnleggende veiledning Liste over direkteknapper Nr. Direkteknapper Hjul Funksjon Ref. side d j Stiller inn målemodus s < / Y / j k Fjernkontroll / selvutløser /seriefotografering s AF j/k Stiller inn AF-modus s d + AF j/k AE-eksponering s. 48 # j Stiller inn blitsmodus s w k Blitsstyrkekontroll s WB j/k Stiller inn hvitbalanse s d + WB j/k Hvitbalanseeksponering s F j/k Eksponeringskompensasjon s WB + F j/k Hvitbalansekompensering s ISO j/k Stiller inn ISO-følsomhet s F + ISO j/k Tilbakestilling s P j/k Valg av AF-søker s o j/k Stiller inn bildestabilisering s. 62 Grunnleggende funksjoner 21

22 Gjøre innstillinger mens du ser på superkontrollpanelet 1 Trykk på INFO-knappen for å vise super-kontrollpanelet. Trykk på INFO-knappen en gang til for å slå av super-kontrollpanelet. Trykk på i-knappen under live view for å hente frem super-kontrollpanelet. Bi-funksjonshjul k Hovedfunksjonshjul j AF i-knapp arge Normal OFF p Piltaster INFO-knapp 2 Trykk på i-knappen 3 Bruk p for å flytte markøren til den funksjonen du vil stille inn, og endre innstillingen med hjulet. ISO METERING Markøren lyser arge Normal OFF Navnet på den valgte funksjonen vises arge Normal OFF Direktemeny METERING SELECT SET Trykk på i-knappen for å vise direktemenyen som vises på markørposisjonen. Du kan også bruken direktemenyen for å endre innstillingen. Etter at innstillingen er endret, trykker du på i-knappen for å bekrefte den nye innstillingen. Hvis det ikke gjøres noe i løpet av noen sekunder, vil innstillingen bekreftes og super-kontrollpanelet vises. Se «Super-kontrollpanel» (gs. 8) for nærmere informasjon om funksjoner som kan stilles inn med super-kontrollpanelet. 22

23 Innstilling i menyen 1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen Betjeningsv eiledning Trykk på MENU-knappen for gå et skjermbilde tilbake CARD SETUP CUSTOM RESET PICTURE MODE GRADATION RM N WB AUTO BACK SET Trykk på i-knappen for å bekrefte innstillingen 2 Bruk ac til å velge en kategori, og trykk deretter på d W Opptaksmeny 1 X Opptaksmeny 2 q Avspillingsmeny Y Brukermeny 1: Brukertilpasser opptaksfunksjoner. Denne menyen deles videre inn i 9 kategorier, fra A til I. Z Brukermeny 2: Stiller inn de grunnleggende kamerafunksjonene. Bi-funksjonshjul k Hovedfunksjonshjul j i-knapp p Piltaster MENU-knapp Kategori METERING RC MODE AF MODE AF AREA ANTI-SHOCK z BACK OFF 0.0 S-AF OFF SET Grunnleggende veiledning 3 Bruk ac for å velge en funksjon og d for å gå til innstillingsskjermen METERING RC MODE AF MODE AF AREA ANTI-SHOCK z BACK Funksjon OFF 0.0 S-AF OFF SET Aktuell innstilling vises d METERING RC MODE AF MODE AF AREA ANTI-SHOCK BACK METERING SET 4 Trykk på i-knappen for å bekrefte innstillingene. Trykk på MENU-knappen flere ganger for å gå ut av menyen. Bruke funksjonshjulene til å velge en meny Ved å velge en funksjon og dreie på hovedfunksjonshjulet endres kategorien automatisk, slik at du (bd) kan velge en funksjon i den neste kategorien. (ac) Se «Menyfortegnelse» (gs. 139) for nærmere informasjon om funksjoner som kan stilles inn med menyen. 23

24 Innholdsfortegnelse Grunnleggende veiledning 2 Viser navnene på kameraets deler og beskriver de første skrittene for fotografering og visning. Navn på deler og funksjoner...2 Kamera...2 Funksjonshjul...4 Søker...6 Kontrollpanel...7 Super-kontrollpanel...8 LCD-skjerm (live view)...9 LCD-skjerm (visning)...10 Forberedelser til fotografering Pakk ut innholdet i esken Klargjøre batteriet...12 Montere en linse på kameraet...13 Sette inn kortet...14 Kamera på...15 Stille inn dato/klokkeslett...16 Ta bilder...17 Visning/sletting...19 Grunnleggende funksjoner...20 Grunnleggende funksjoner...20 Bruk av direkteknappene til å betjene kameraet...21 Gjøre innstillinger mens du ser på super-kontrollpanelet...22 Innstilling i menyen Bruk av live view 34 Funksjoner og bruksområder som kun er tilgjengelige under live view forklares. Aktivere live view...34 Funksjoner tilgjengelige under live view...34 Live view-mekanismen...35 Ta et bilde med bruk av live view...35 Bruk av AF under live view...37 Bruk av ansiktsgjenkjenningsfunksjonen...38 Ta et bilde med bruk av manuell fokus...38 Veksle informasjonsvisningen...39 Ta et bilde mens du sammenligner effekten...40 Betjening med forstørret visning...40 Panoramaopptak

25 2 Eksponering 42 Beskriver funksjoner i sammenheng med eksponering som er viktige under fotograferingen. Disse funksjonene er til for å bestemme blenderverdi, lukkerhastighet og andre innstillinger ved måling av lysstyrken i bildet. Programopptak...42 Opptak med prioritert blenderåpning...42 Opptak med prioritert lukker...43 Manuelle opptak...44 Bulb-fotografering...45 Forhåndsvisningsfunksjon...45 Endre målemodus...46 Eksponeringskompensasjon...47 AE-lås...48 AE-eksponering...48 ISO-følsomhetsinnstilling...50 ISO-flereksponering...51 Flereksponering Fokusering og opptaksfunksjoner 53 Her beskrives de beste måtene å fokusere på ut fra motiv og opptaksforhold. Valg av AF-modus...53 S-AF (enkel AF)...53 C-AF (kontinuerlig AF)...54 MF (Manuell fokus)...54 Samtidig bruk av S-AF-modus og MF-modus (S-AF+MF)...55 Samtidig bruk av C-AF-modus og MF-modus (C-AF+MF)...55 Valg av AF-søker...55 Registrere en AF-søkemodus...57 Fokuslås Hvis det ikke er mulig å få korrekt fokus...58 Seriefotografering...59 Fotografering med selvutløser...60 Fjernkontroll-fotografering...60 Anti-støt...62 Bildestabilisering...62 Kontrollere effekten av bildestabilisering med live view Opptaksmodus, hvitbalanse og bildemodus 64 Beskriver bildejusteringsfunksjoner som er spesifikke for digitalkameraer Velge lagringsmodus...64 Lagringsformater...64 Velge lagringsmodus...65 Velge hvitbalanse...66 Innstilling av automatisk/forhåndsinnstilt/brukerinnstilt hvitbalanse...67 Hvitbalansekompensasjon...68 Stille inn hvitbalanse med ett trykk...69 Hvitbalanseeksponering...69 Bildemodus...70 Gradering...71 Bildestøyreduksjon...72 Støyfilter

26 5 Fotografering med blits 73 Beskriver fotografering med den innebygde blitsen og med ekstern blits Blitsmodusinnstillinger...73 Fotografering med den innebygde blitsen...76 Blitsintensitetskontroll...76 Blitseksponering...77 Fotografering med ekstern blits...78 Fotografering med Olympus trådløst RC blitssystem...79 Bruk av vanlige blitser som er i handelen Visningsfunksjoner 82 Beskriver funksjonene for visning av bilder. Enkeltramme/visning av nærbilde...82 Lysboksvisning...83 Indeksvisning/kalendervisning...84 Skjerminformasjon...85 Lysbildevisning...86 Rotere bilder...86 Visning på TV...87 Redigering av stillbilder...87 Bildeoverlapping...89 Kopiere bilder...90 Beskytte bilder...91 Slette bilder Tilpasse kameraet til eget bruk 93 Beskriver hvordan du tilpasser kameraets innstillinger etter egne behov. Brukermeny a AF / MF...93 AF ILLUMINAT FOCUS RING...93 C-AF LOCK...93 AF AREA POINTER...93 AF SENSITIVITY...93 P SET UP...94 RESET LENS...94 BULB FOCUSING...94 LIVE VIEW AF MODE...94 b BUTTON/DIAL...94 DIAL FUNCTION...94 DIAL DIRECTION...95 AEL/AFL...95 AEL/AFL MEMO...96 ; FUNCTION...96 MY MODE SETUP...97 BUTTON TIMER...97 A...97 n FUNCTION

27 c RELEASE/j...97 RLS PRIORITY S/RLS PRIORITY C...97 O fps...97 d DISP/8/PC SLEEP...98 BACKLIT LCD (skjermlystimer) h TIMER (automatisk avslåing)...98 USB MODE...98 LIVE VIEW BOOST...99 LV FRAME RATE...99 g FACE DETECT...99 INFO SETTING...99 LEVEL GAUGE...99 e EXP/e/ISO EV STEP ISO STEP ISO-AUTO SET ISO-AUTO AEL-måling BULB TIMER f # CUSTOM #X-SYNC #SLOW LIMIT w+f AUTO POP UP g K/ASPECT/COLOR/WB ALL > COLOR SPACE SHADING COMP K SET PIXEL COUNT IMAGE ASPECT ASPECT SHOOTING h RECORD/ERASE QUICK ERASE RAW+JPEG ERASE FILE NAME PRIORITY SET dpi SETTING i K UTILITY CLEANING MODE EXT. WB DETECT AF FOCUS ADJ EXPOSURE SHIFT BATTERY TYPE f WARNING LEVEL LEVEL ADJUST Brukermeny X (Innstilling av dato/klokkeslett) r/p EDIT FILENAME s (Justering av lysstyrken på skjermen) W (Endre skjermspråket)

28 VIDEO OUT REC VIEW PIXEL MAPPING FIRMWARE Tilbakestille kamerainnstillingene Skrive ut 110 Beskriver hvordan du skriver ut bilder. Utskriftskoding (DPOF) Utskriftskoding Koding av enkeltbilder Koding av alle bilder Nullstille utskriftskoding Direkte utskrift (PictBridge) Koble kameraet til en skriver Lett utskrift Brukerinnstilt utskrift Bruk av OLYMPUS Master-programvaren 116 Beskriver hvordan du overfører kameraets bilder til datamaskinen og lagrer dem der. Flytskjema Bruk av den medfølgende OLYMPUS Master-programvaren Hva er OLYMPUS Master? Koble kameraet til en datamaskin Start OLYMPUS Master-programvaren Vise kamerabilder på en datamaskin Overføre og lagre bilder Kople kameraet fra datamaskinen Visning av stillbilder Overføre bilder til datamaskinen uten å bruke OLYMPUS Master Fotograferingstips og vedlikehold 121 Se denne seksjonen for problemløsing og informasjon om vedlikehold av kameraet. Informasjon og tips om fotografering Feilkoder Vedlikehold av kameraet Rengjøre og lagre kameraet Rengjøringsmodus Fjerning av støv Pixel mapping Kontrollere bildebehandlingsfunksjonen

29 11 Informasjon 127 Se denne seksjonen for informasjon om ekstra tilbehør, kameraspesifikasjoner og annen nyttig informasjon for fotograferingen. Grunnleggende om minnekort Minnekort som kan brukes Formatering av minnekortet Batteri og lader AC-adapter Bruk av laderen og AC-adapteren utenlands Utskiftbare linser ZUIKO DIGITAL ombyttbar linse E-Systemdiagram ZUIKO DIGITAL objektivspesifikasjoner Programlinjediagram (P-modus) Blitssynkronisering og lukkerhastighet Eksponeringsvarsel Blitsmoduser som kan stilles inn i opptaksmodus Hvitbalanse-fargetemperatur Lagringsmodus og filstørrelse/antall fotografier som kan lagres Funksjoner som kan lagres med Min modus og brukertilbakestilling av tilbakestilling Menyfortegnelse Tekniske data SIKKERHETSANVISNINGER Indeks

30 Hurtigreferanse Ta bilder Ta bilder med automatiske innstillinger Det er ikke mulig å oppnå korrekt fokus Fokusere på et punkt Sett funksjonshjulet på AUTO og begynn å ta bilder. s. 4 Bruk fokuslås. s. 58 Velg AV-søkepunktet og ta bildet. s. 55 Minimum fotograferingsavstand avhenger av objektivet som brukes. Flytt til minimum fotograferingsavstand for s. 129 objektivet fra motivet, og ta bildet. Kameraet kan ha problemer med å fokusere på motivet når autofokus brukes. Lås fokuset på forhånd ved motivets posisjon, eller bruk MF til å fastsette fokusavstanden. s. 54, s. 58, s. 122 Det kan være lettere å fokusere ved bruk av AFilluminatoren, selv i situasjoner med dårlige lysforhold. s. 93 Velg AF-søkeren og bruk ønsket AF-søkepunkt for å ta bildet. s. 55 Bruke MF. Det kan være være til hjelp å fokusere ved bruk av live view med et forstørret bilde. Still [AF SENSITIVITY] til [SMALL] og fokuser med et mindre område. s. 38, s. 40, s. 54 s. 93 Ta bilder av nære motiver Bruk makro-objektiver til å ta nærbilder. s. 129 Under live view kan du ta bilder mens du kontrollerer hvitbalansen, eksponeringskompensasjonen, s. 34 bildemodusen og andre innstillinger på LCD-skjermen. Ta bilder mens du kontrollerer resultatene Forlenge batteriets levetid Øke antall bilder som kan tas Du kan ta bilder mens du bruker multi-skjermen for live view til å sammenligne effekten av hvitbalanse s. 40 eller eksponeringskompensasjon. Du kan bruke forhåndsvisningsfunksjonen til å kontrollere s. 45 dybdeskarpheten ved en valgt blenderverdi. Du kan bruke live view til å kontrollere de innstilte s. 99 eksponeringsforholdene. Du kan bruke [TEST PICTURE] for å kontollere bildet s. 96 på LCD-skjermen uten å lagre bildet til et minnekort. Det brukes mye batteristrøm når du trykker utløseren halvveis ned, viser bilder og bruker live view-funksjonen k over lengre tid. Ved å begrense disse handlingene vil batteriets levetid forlenges. Still inn [SLEEP] slik at kameraet rasker går over til s. 98 hvilemodus. Still inn [BACKLIT LCD] slik at skjermlyset raskere slås av. s. 98 Reduser innstillingene for antall bildepunkter og kompresjonsforholdet. Du kan sette inn to typer minnekort. s. 64, s. 102 s. 14, s

31 Ta i bilder under dårlige lysforhold uten blits Stille inn kameraet til å automatisk løse ut blitsen under dårlige lysforhold Slå av automatisk aktivering av blitsen Ta bilder uten at de hvite områdene er for lyse eller de svarte områdene for mørke Ta monotone bilder Fotografere et motiv i sterkt motlys Lysne et mørkt bilde imotlys Ta bilder med en uskarp bakgrunn Ta bilder som stanser motivet i bevegelse eller gir uttrykk for bevegelse Ta bilder med naturtro farger Øk ISO-følsomheten. s. 50 Still bildestabiliseringsfunksjonen. s. 62 Sett blitsinnstillingen til [AUTO]. s. 73 Når funksjonshjulet er satt til AUTO, vil blitsen automatisk sprette opp og utløses i situasjoner med dårlige lysforhold. s. 4, s. 76 Sett blitsinnstillingen til [$]. s. 73 Når [AUTO POP UP] er stilt til [OFF], vil ikke blitsen ikke sprette opp automatisk. s. 76, s. 101 Ta et bilde mens du kontrollerer histogrammet. s. 39 Ta et bilde mens du kontroller lukkerhastigheten og blenderverdien. Hvis en av dem blinker, er ikke optimal eksponering oppnådd. Sett graderingsinnstillingen til [AUTO]. Motiver med store kontrastområder justeres automatisk. s , s. 134 s. 71 Juster eksponeringskompensasjonen. s. 47 Still [PICTURE MODE] til [MOTONE]. Du kan ta monotone bilder i svart/hvitt, sepia, purpuraktige toner, s. 70 blåtoner og grønnaktige fargetoner. Lagrede bilder kan redigeres til bilder i svart/hvitt eller sepia. s. 87 Still kunstfilteret til [GRAINY FILM]. s. 5 Sett graderingsinnstillingen til [AUTO]. s. 71 Sett blitsinnstillingen til [#] (fill-in flash), og ta bildet. s. 73 Bruk punktmåling til å måle eksponeringen for motivet midt i bildet. Bruk AE-låsen til å låse eksponeringen dersom motivet ikke er midt i bildet. Endre deretter komposisjonen og ta bildet. Du kan justere bildet ved bruk av [SHADOW ADJ] under [JPEG EDIT]. Bruk modusen A (blenderåpningsprioritet) til å redusere blenderverdien så mye som mulig. Du kan gjøre bakgrunnen mer uskarp ved å ta bildet nære motivet. s. 46, s. 48 s. 87 s. 42 Bruk S-modus (prioritert lukkerhastighet) for å ta bildet. s. 43 Still inn hvitbalansen i henhold til lyskilden. Du kan også finjustere innstillingene. Ved fotografering med hvitbalanseeksponering kan du ta 3 til 9 bilder med forskjellige hvitbalanseinnstillinger for hvert bilde. Du kan dermed ta bilder med ønsket hvitbalanse uten å måtte finjustere innstillingene. s. 66 s

32 Ta bilder hvor hvite fremstår som hvitt og det svarte fremstår som svart Ta bilder uten bildestøy Gjøre det lettere å bruke søkeren Optimalisere LCDskjermen Redusere effektene fra ustødig kamera Ta bilder mens du kontrollerer nivelleringen av kameraet Still punktmålingen for higlight eller shadow control. Bruk AE-låsen til å låse eksponeringen dersom motivet ikke er midt i bildet. Endre deretter komposisjonen og ta bildet. Juster eksponeringskompensasjonen. Hvis du ikke er sikker på eksponeringskompensasjonsverdien, kan det være til hjelp å bruke AE-eksponering. Still motivprogrammet til [HIGH KEY] eller [LOW KEY], og ta et bilde. s. 46, s. 48 s. 47, s. 48 Still ISO-følsomheten til 200 eller en annen lav verdi. s. 50 Still [ISE REDUCT.] til [AUTO] eller [ON]. s. 72 Still [ISE FILTER] til [HIGH] når ISO-følsomheten er satt til 1600 eller en annen høy verdi. s. 72 Juster søkerens diopter i samsvar med synet ditt. s. 15 Hvis det fremdeles er vanskelig å se i søkeren etter at du har justert diopteret, eller du ønsker å bruke søkeren uten okular, kan du skifte ut søkeren med den alternative k diopterkompensasjonsøyemuslingen. Du kan justere lysstyrken på LCD-skjermen. s. 107 Still [LIVE VIEW BOOST] til [ON] under live view for å gjøre det lettere å se motivet uten at eksponeringen s. 99 reflekteres på LCD-skjermen. Still bildestabiliseringsfunksjonen. s. 62 Hold kameraet stødig når du trykker ned utløserknappen. Når du bruker langsomme lukkerhastigheter, må du stabilisere kameraet ved bruk av et stativ eller s. 18 lignende metode. Utløs blitsen uavhengig av lysforholdene. s. 73 Still motivprogrammet til [DIS MODE]. s. 5 Øk ISO-følsomheten. Når ISO er satt til [AUTO], stiller du s. 50, den øvre grensen til en høy verdi, for eksempel 800, slik s. 100 at ISO automatisk øker i situasjoner med dårlige lysforhold. Bruk av selvutløseren kan redusere kamerabevegelse som forekommer når utløserknappen trykkes ned. s. 60 Du kan vise nivelleringsmåleren for å kontrollere om kameraet er vannrett. s. 99 Vis rutenettet i live view. Komponer bildet slik at motivet og rutenettet er horisontalt og vertikalt innrettet. s. 39, s. 99 s. 5 Visning Vise bildet etter at bildet er tatt Vise bildet etter og bildet er tatt, og slette uønskede bilder Still inn [REC VIEW]. Du kan stille inn antallet sekunder som bildet skal vises. Still [REC VIEW] til [AUTO q]. Kameraet veksler automatisk til avspillingsmodus etter at du har tatt et bilde, slik at du kan slette bildet. s. 108 s

33 Kontrollere om motivet er i fokus Søke raskt etter ønsket bilde Vise bilder på en TV Sammenligne bilder Bruk nærvisning for å kontrollere om motivet er i fokus. s. 82 Bruk indeksvisning til å søke fra en indeks på mellom 4 og 100 bilder. s. 84 Bruk kalendervisning til å søke etter datoen bildet ble tatt. s. 84 Bruk videokabelen til å spille av lagrede bilder på TV-en. Bildene kan også vises som en lysbildevisning. s. 87 Du kan bruke lysboksvisningen til å vise to bilder ved siden av hverandre. s. 83 Du kan hente frem et annet bilde uten å endre forstørrelsesforholdet. s. 82 Innstillinger Du kan lagre to kamerainnstillinger i [CUSTOM RESET]. Selv om innstillingene endres, kan du gå tilbake til de s. 108 lagrede innstillingene ved å tilbakestille innstillingene. Lagre innstillinger Du kan lagre opptil to aktuelle kamerainnstillinger i [MY MODE SETUP]. Tilordne Min modus til <-knappen, s. 97 slik at du enkelt kan bruke funksjonen under opptak. Endre menyskjermspråket Skjermspråket kan endres. s. 107 Symboler som benyttes i denne bruksanvisningen Symbolene for funksjonsknapper på kamerahuset brukes for å vise funksjonsknappene i denne bruksanvisningen. Se «Navn på deler og funksjoner» (gs. 2). I denne bruksanvisningen, henviser j til hovedfunksjonshjulet bak på kameraet. I denne bruksanvisningen, henviser k til bi-funksjonshjulet foran på kameraet. Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen. x OBS TIPS g Viktig informasjon om faktorer som kan føre til feilfunksjon eller problemer med bruken. Advarer også mot bruksmåter som absolutt må unngås. Nyttig informasjon og hint som hjelper deg å få størst mulig utbytte av kameraet. Referansesider med detaljerte beskrivelser eller beslektet informasjon. 33

34 1 Bruk av live view Aktivere live view Det er mulig å bruke LCD monitoren som en søker. Du kan se eksponeringen eller den hvite balanseeffekten og objektets sammensetning mens du tar bildet. 1Bruk av live view 1 Trykk på u-knappen. Speilet går opp og motivet vises på LCD-skjermen. Når [AF MODE] er stilt til [C-AF], vil den automatisk stilles til [S-AF] (eller [S-AF+MF] hvis den var stilt til [C-AF+MF]). Funksjoner tilgjengelige under live view u-knapp De følgende funksjonene kan ikke brukes under live view. Fokusering ved bruk av live view Ta bilde etter valg av AF-system gs. 35 Ta bilde med bruk av fokuslås gs. 36 Ta bilde mens fokusen justeres manuelt gs. 38 Ta bilde under fokusering på et ansikt gs. 38 Ta bilde under mens du sjekker fokusen ved å forstørre området du skal fokuseres på gs. 40 Ta et bilde mens du kontrollerer effekten Ta bilde etter å ha sammenlignet effekten fra eksponeringskompensasjonen eller hvitbalansen gs. 40 Ta et panoramabilde gs. 41 Ta et bilde mens du kontrollerer effekten av bildestabilisering gs. 62 Veksle mellom angivelsene på LCD-skjermen Slå av skjerminformasjonen / Vise histogrammet eller rutenettet gs. 39 Kontrollere objektet på skjermen, selv i situasjoner med dårlig lys gs. 99 x OBS Hvis det er en lyskilde med høy intensitet innenfor skjermen, kan det være at bildet vises mørkere, men det lagres med normal lysstyrke. Hvis live view funksjonen brukes over lengre tid, stiger temperaturen på bildesensoren, noe som fører til at det oppstår bildestøy på bilder med høy ISO-følsomhet, og fargene blir ujevne. Enten må ISO-følsomheten senkes, eller slå av kameraet en stund. Når objektivet skiftes vil live view stoppe. De følgende funksjonene er ikke tilgjengelige under live view. C-AF / AE lås* / [AEL / AFL] * Du kan bruke AE-lås når [LIVE VIEW AF MODE] er stilt til [IMAGER AF]. AF-illuminator kan ikke brukes når [IMAGER AF] er valgt. 34

35 Live view-mekanismen Under live view, er bildet på LCD-skjermen det samme bildet som mottas av bildesensoren (Live MOS sensor/imager) og som brukes ved opptak. På denne måten kan du med LCD-skjermen kontrollere effektene fra eksponeringskompensasjonen eller hvitbalansen. Du kan også forstørre en del av motivet for å fokusere på det, eller vise rutenettet for å kontrollere at kompensasjonen er jevn. Speilet er hevet og lukkeren åpen mens bildet vises på LCD-skjermen under live view. Du vil derfor ikke kunne kontrollere motivet i søkeren. Korrekt måling er ikke mulig dersom sterkt lys kommer inn gjennom søkeren. I slike tilfeller må du sette på okulardekslet. g«okulardeksel» (s. 60) Ta bilder med søkeren Søker Bildesensor Lukkergardin Ta bilder med live view 1 Bruk av live view Objektiv Speil Lyset som kommer inn gjennom objektivet reflekteres på speilet, og du kan kontrollere motivet i søkeren. Speilet er hevet og lukkeren er åpen. Bildet som mottas av bildesensoren vises på LCD-skjermen. Ta et bilde med bruk av live view I live view kan du velge mellom 3 tilgjengelige AF-systemer. Innstillingen [LIVE VIEW AF MODE] vil avgjøre når og hvordan fokuseringen gjøres. Meny MENU [Y] [a] [LIVE VIEW AF MODE] Egenskaper for live view i AF-modus LIVE VIEW AF-MODUS IMAGER AF (standardinnstilling ved levering) AF SENSOR HYBRID AF Halvveis ned Bruk av AF med imager Bruke utløserknappen k Bruk av AF med imager (omtrentlig fokus) Helt ned Ta bilder Bruk av AF med AF-sensoren og deretter opptak Bruk av AF med AF-sensoren og deretter opptak Fokuslås Trykk uløserknappen halvveis ned, eller trykk på AEL / AFL -knappen. Trykk ned utløserknappen helt mens AEL / AFL -knappen holdes nede. Trykk ned utløserknappen helt mens AEL / AFLknappen holdes nede. Begrensninger for bruk * Kun mulig med kompatible objekter. Ingen Ingen * Besøk hjemmesiden til Olympus for oppdatert informasjon om objektiver fra Olympus som er kompatible med Imager AF. Når du bruker et objektiv som er kompatibelt med [IMAGER AF], vil [HYBRID AF] velges automatisk. 35

36 Ta bilde med [IMAGER AF] 1 Trykk utløserknappen halvveis ned. Når fokus er låst, tennes AF-bekreftelsesmerket og AF-søkefeltet lyses opp. 2 Trykk utløserknappen helt ned for å ta et bilde. AF-bekreftelsesmerke 250 F5.6 I-AF 1Bruk av live view Ta bilde med [AF SENSOR] 1 Trykk utløserknappen helt inn. Speilet senkes og bildet tas etter at fokusen låses. Bilde som ble vist på skjermen, før speilet ble senket, fryses under fokuseringen. Hvis det ikke er mulig å få korrekt fokus, vil du høre lyden av lukkeren men bildet vil ikke bli tatt. For å fokusere på forhånd, hold AEL / AFL knappen nede og trykk på utløserknappen. Når fokus er låst, tennes AF-bekreftelsesmerket. Hvis AF-bekreftelsesmerket blinker, er ikke fokus låst. Ta bilde med [HYBRID AF] 1 Trykk utløserknappen halvveis ned. Imager AF vil aktiveres og du kan kontrollere motivet på LCD-skjermen. Når omtrentlig fokus oppnås med Imager AF, vil n-merket lyse opp. 2 Trykk utløserknappen helt inn. Bildet tas på samme måte som når [AF SENSOR] brukes. AF-søkefelt L N 38 AF-bekreftelsesmerke 250 F F5.6 L N 38 n-merke o Fotografere mens du endrer vinkelen på LCD-skjermen Du kan endre vinkelen på kameraets LCD-skjerm. Dette gjør det mulig for deg å fotografere fra en vanskelig vinkel mens du kontrollerer motivets komposisjon på LCD-skjermen. Drei sakte LCD-skjermen innen det bevegelige området. L N

37 Bruk av AF under live view [IMAGER AF] Når du trykker utløserknappen halvveis ned, utføres autofokusering av bildesensoren. [AF SENSOR] Når du trykker utløserknappen helt ned, aktiveres AF og bildet tas på samme måte som når bilder tas med søkeren (AF aktiveres ikke når utløserknappen trykkes halvveis ned). [HYBRID AF] Når du trykker utløserknappen halvveis ned, utføres fokusering omtrentlig av Imager AF og du kan kontrollere motivet på LCD-skjermen. Når du trykker utløserknappen helt ned, aktiveres AF på samme måte som med innstillingen [AF SENSOR]. Den omtrentlige fokuseringsavstanden oppnås når utløserknappen trykkes halvveis ned, slik at tiden som faktisk går med til å ta et bilde etter å ha trykket utløserknappen helt ned reduseres. Når S-AF+MF brukes, er dette nyttig fordi du kan holde utløserknappen halvveis nede og finjustere fokusen mens du kontrollerer LCD-skjermen. Kamerastatus under AF Imager AF Halvveis ned AF-sensor Helt ned 1 Bruk av live view AF-sensor AF utføres av bildesensoren. Speilet senkes og AF utføres av AF-sensoren. (speilet er nede slik at bildet som vises på skjermen fryses rett før utløserknappen trykkes helt ned). 37

38 Bruk av ansiktsgjenkjenningsfunksjonen Ved å stille [g FACE DETECT] til [ON], vil kameraet gjenkjenne ansikter i bildet og automatisk justere fokusen og målingen. Direkteknapp < (innstillingen endres hver gang knappen trykkes ned). Super-kontrollpanel i p [g FACE DETECT] 1Bruk av live view Meny MENU [Y] [d] [g FACE DETECT] [ON] For å kunne bruke <-knappen, må [Fn FACE DETECT] stilles i menyen på forhånd. g«; FUNCTION» (s. 96) Etter å ha stilt [g FACE DETECT] til [ON] med bruk av <-knappen, vil følgende funksjoner automatisk stilles til de beste innstillingene for å ta bilder av mennesker. Funksjon Innstilling Ref. side METERING e s. 46 GRADATION AUTO s. 71 LIVE VIEW AF-MODUS IMAGER AF s. 35 AF MODE S-AF s. 53 AF AREA B s Hvis kameraet gjenkjenner et ansikt, vil en ramme vises i det området. Når du trykker på uløserknappen, vil kameraet fokusere på posisjonen til ansiktsgjenkjenningsrammen (hvis et enkelt AF-søkepunkt velges med [AF AREA], vil imidlertid kameraet fokusere på det valgte AF-søkepunktet). Med [AF SENSOR] eller [HYBRID AF], vil kameraet fokusere på AF-søkepunktet som er nærmest ansiktsgjenkjenningsrammen. x OBS 250 F5.6 Under seriefotografering, fungerer ansiktsgjenkjenning kun for det første bildet som tas. Avhengig av motivet, kan kameraet muligens ikke gjenkjenne ansiktet korrekt. 38 L N Ta et bilde med bruk av manuell fokus Under live view, kan du ta bilder ved å fokusere manuelt mens du kontrollerer fokusen på LCD-skjermen. 1 Still AF-modus til [S-AF+MF] eller [MF]. g«valg av AF-modus» (s. 53) 2 Juster fokusen ved å rotere fokusringen. I [S-AF+MF]-modus, etter å ha trykket utløserknappen halvveis ned eller å ha trykket på AEL / AFL-knappen, kan du rotere fokusringen for å finjustere fokusen før du tar bildet. Bruk av forstørret visning kan være meget nyttig ved manuell justering av fokus. g«betjening med forstørret visning» (s. 40) 38

39 Veksle informasjonsvisningen Du kan veksle informasjonen som vises på skjermen ved å trykke flere ganger på INFO-knappen. Du kan også veksle informasjonen som vises på skjermen ved å dreie funksjonshjulet mens du trykker på INFO-knappen. Zoomvisning Skjerminformasjon på Histogramvisning (gs. 40) 250 F F F5.6 1 *2 250 F L N Bruk av live view 38 Skalavisning *1 Kun bilde WB/F SET Visning av flere bilder (gs. 40) *1 Med [INFO SETTING] (gs. 99), kan du også velge [w] eller [x] for visning med rutenett. *2 Under fotografering med flereksponering (gs. 51) eller når [LEVEL GAUGE] (gs. 99) er stilt til [ON], veksler informasjonsvisningen til Flereksponeringsvisning» og Visning av digital nivelleringsmåler». TIPS Veksle raskt til ofte brukt visning: j Du kan skjule skjerminformasjonen for alle modi, med unntak av «Skjerminformasjon på». g«info SETTING» (s. 99) Hvordan lese histogrammet j Under finner du en beskrivelse av hvordan du lett kan lese det histogrammet viser. 1 Dersom diagrammet har mange spisser i dette området, vil bildet vises 1 nesten svart. 2 Dersom diagrammet har mange spisser i dette området, vil bildet vises nesten hvitt. 3 Den delen som er markert grønt i histogrammet viser lysfordelingen innenfor midten av punktmålingsområdet

40 Ta et bilde mens du sammenligner effekten 1Bruk av live view Du kan kontrollere effekten av eksponeringskompensasjonen eller hvitbalansen på en 4-delt skjerm. 1 Trykk på INFO-knappen flere ganger for å vise skjermen for visning av flere bilder. g«veksle informasjonsvisningen» (s. 39) Sammenligningsskjermen for eksponeringskompensasjon vises. Trykk på a for å veksle til sammenligningsskjermen for hvitbalanse. Trykk på ac for å bytte skjerm. 2 Bruk bd eller funksjonshjulet til å velge innstillingsverdien, og trykk deretter på i-knappen. Du kan ta bildet med den innstilte verdien. x OBS Eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i M-modus. Denne funksjonen kan ikke brukes i g-modus. Betjening med forstørret visning WB/F SET Det er mulig å forstørre motivet for visning. Når bildet forstørres under MF, er det lettere å bekrefte fokus og å justere. 250 F5.6 i-knapp 38 10x 1 Trykk på INFO-knappen flere ganger for å vise zoomvisningen. g«veksle informasjonsvisningen» (s. 39) Forstørrelsesrammen vises. 2 Bruk p for å bevege rammen, og trykk på i-knappen. Området inne i rammen forstørres og vises. Trykk og hold i-knappen for å forskyve den flyttede forstørrelsesrammen tilbake til midten. 3 Drei på reguleringshjulet for å endre forstørrelsforholdet (5X / 7x / 10x). Du kan bruke p til å rulle bildet, selv under forstørrelse. Zoomvisning avbrytes ved å trykke på i-knappen. AF aktiveres ikke under zoomvisning selv om utløserknappen trykkes helt ned. Du kan ta bildet etter å ha kontrollert fokus i zoomvisningen. 40

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 02 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 02 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 RUKSA

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 RUKSA DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Divisjon forbrukerprodukt Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Detaljer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 20. Autoriserte forhandlere

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 20. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0/Faks: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-510 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-410. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-410. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-410 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner Besøksadresse: Varelevering: Brev: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS E-620

Din bruksanvisning OLYMPUS E-620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLYMPUS E-620. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLYMPUS E-620 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet.

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Autoriserte forhandlere Norway: http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besøksadresse: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Innholdsfortegnelse 1. Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS E-520

Din bruksanvisning OLYMPUS E-520 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLYMPUS E-520. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLYMPUS E-520 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Innholdsfortegnelse Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

EP2. Lyse valg med tilbehørsporten. Spesifikasjoner. Type. Live View. Bildebrikke. Bildestabilisator. Bildeprosessor. Filter

EP2. Lyse valg med tilbehørsporten. Spesifikasjoner. Type. Live View. Bildebrikke. Bildestabilisator. Bildeprosessor. Filter EP2 Kunst Filtre, Flereksponering, multi sideforhold Vippbar, høykontrast og høyoppløselig elektronisk søker* Tilbehørsport Høyhastihgets 12,3 Megapixel Live MOS sensor Høyeffektiv, innebygget Monitorering

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

En samling eksempelfoto SB-900

En samling eksempelfoto SB-900 En samling eksempelfoto SB-900 Dette heftet inneholder teknikker, eksempelfoto og en oversikt over blitsmulighetene når du fotograferer med SB-900. No Velge passende belysningsmønster SB-900 inneholder

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-170/X-760 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Diverse ( Takk for

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

E-520. Spesifikasjoner. Type. Bildesensor. Bildeprosessor. Filter. Innebygget bildestabilisator for alle objektiver Fabelaktig støvreduksjonssystem

E-520. Spesifikasjoner. Type. Bildesensor. Bildeprosessor. Filter. Innebygget bildestabilisator for alle objektiver Fabelaktig støvreduksjonssystem E-520 Innebygget bildestabilisator for alle objektiver Fabelaktig støvreduksjonssystem Profesjonelle funksjoner 10 megapikslers Live MOS sensor Komfortabel LV takket være høyhastighets bilde AF 100 % digital

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

DIGITALT MEDIAKAMERA

DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK DIGITALT MEDIAKAMERA Avansert brukerveiledning LYT1366-010B I denne veiledningen finner du en omfattende forklaring av bruk av kameraet. Bruk innholdsfortegnelsen til venstre for å lese om et emne,

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-570 UZ

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-570 UZ Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7.

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7. Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Fotografere ved å bruke søkeren 3. Fotografere ved å bruke sanntidsvisningen 4. Vise bilder

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA SP-570UZ NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptaks 3. Vise bilder og filmer Bruksanvisning 4. Grunnleggende funksjoner 5. Bruk av opptaksfunksjoner

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS E-510

Din bruksanvisning OLYMPUS E-510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLYMPUS E-510. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLYMPUS E-510 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

PLOTSTALKER/TIDSYKLUS

PLOTSTALKER/TIDSYKLUS PLOTSTALKER/TIDSYKLUS BRUKERVEILEDNING 1 1. Enkel oppstart Nedenfor viser vi deg hvordan du raskt kan komme i gang med å bruke kameraet. Vi anbefaler at du også leser resten av brukerveiledningen før bruk.

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer