TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. Skjermen og kameraillustrasjonene som vises i denne bruksanvisningen ble produsert i løpet av utviklingstrinnene og kan variere fra det faktiske produktet. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 Pakk ut innholdet i esken Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Digitalkamera Stropp Litium ion-batteri (LI-50B) OLYMPUS oppsett-cd-rom eller USB-strømadapter (F-2AC) Annet tilbehør som ikke er vist: Garantikort Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. USB-kabel (CB-USB8) 2 NO

3 Feste kamerastroppen Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. Bruke skjermen Du kan justere vinkelen på skjermen. NO 3

4 Navn på deler 1 Lås for deksel for batteriluke/ kortåpning/kontakt 2 Deksel for batteriluke/ kortåpning/kontakt 3 Lås for deksel for batteriluke/ kortåpning/kontakt 4 Frontknapp 5 Blits 6 Selvutløserlampe/ LED-lys/AF-lampe 7 Linse 8 Stativfeste 9 GPS-antenne 0 Høyttaler a Stereomikrofon b n-knapp c Indikatorlampe d Utløserknapp e Zoomknapp f Skjerm g R (Film)-knapp h Funksjonshjul i q (Avspillings)-knapp j Q-knapp k Stroppfeste l / Wi-Fi-knapp m Multikontakt n HDMI-mikrokontakt o Trykkjusteringshull* p Piltaster q F (Opp) / INFO-knapp (Informasjonsskjerm) r I (høyre) /# (blits)-knapp s H (venstre)-knapp t G (ned) / jy (seriefotografering/selvutløser)- knapp / (slette)-knapp * Ikke stikk spisse gjenstander, for eksempel en nål, i hullet. FGHI instruerer om å trykke opp/ned/venstre/høyre piltast. 4 NO

5 Forberedelser til fotografering Sette inn og ta ut batteriet og kortet 1 Følg trinnene 1, 2 og 3 for å åpne dekselet for batteriluke/ kortåpning/kontakt. Slå av kameraet før du åpner dekslet til batteriluken/ kortåpningen/kontakten. Deksel for batteriluke/kortåpning/kontakt 3 Lås for deksel for batteriluke/kortåpning/kontakt 2 1 Lås for deksel for batteriluke/kortåpning/kontakt 2 Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å sette i batteriet. Sett inn batteriet som vist med C-merket mot batterilåseknotten. Hvis du setter inn batteriet feil vei, slås ikke kameraet på, selv om du trykker på n-knappen. Forsikre deg om at du setter det inn riktig vei. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. Batteri låsetapp NO 5

6 3 Skyv kortet rett inn til det smekker på plass. Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Bruk alltid de spesifiserte kortene med dette kameraet. Bryter for skrivebeskyttelse Kort som er kompatible med dette kameraet SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (med trådløs LAN-funksjon)-kort (tilgjengelig i butikk) (maksimum kapasitet: 128 GB) (for detaljer om kortkompatibilitet på Olympus' nettside.) Dette kameraet kan brukes uten kort ved å lagre bilder i internminnet. g «Sjekke bildelagringsplasseringen» (s. 99) Slik tar du ut kortet Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet Følg trinn 1, 2 og 3 for å lukke dekslet til batteriluken/kortåpningen/ kontakten. Bortsett fra når kontakten brukes, må du påse at dekselet til bateriluken/ kortåpningen/kontakten lukkes NO

7 Lade batteriet 1 Kontroller at batteriet er i kameraet og koble til USB-kabelen og USB-strømadapteren. Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelse. Før bruk, må du derfor lade opp batteriet fullstendig til indikatorlampen slukkes (etter ca 3 timers ladning). Koble til kameraet Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet Multikontakt Stikkontakt eller Deksel for batteriluke/ kortåpning/kontakt USB-kabel (medfølger) For lading av batteriet i utlandet se «Bruk av lader og USB-strømadapter i utlandet» (s. 97). Bruk aldri noen annen kabel enn den som medfølger eller en Olympuskompatibel USB-kabel. Dette kan forårsake røyk eller brann. Den medfølgende F-2AC USB-AC-adapteren (heretter referert til som USB- AC-adapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fi kk en innstikkbar USB-AC-adapter, kobler du den direkte til stikkontakten. Sørg for at du kobler strømpluggen på USB-AC-adapteren fra stikkontakten når ladingen eller avspillingen er ferdig. For opplysninger om batteriet, se «Håndtere batteriet» (s. 112). For opplysninger om USB-AC-adapteren, se «USB-strømadapter» (s. 114). NO 7

8 Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USB-kabelen og forbindelsen til USB-strømadapteren. Hvis «Ingen tilkobl» vises på den bakre skjermen, koble fra USB-kabeken og velg [Lagring.] i [USB-tilkobling] (s. 59) før du kobler til kabelen igjen. Når du bør lade opp batteriene Lad opp batteriet når du kan se feilmeldingen som er vist til høyre. Feilmelding Blinker rødt Tomt Batteri 8 NO

9 Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm med språkinnstillinger for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. For å endre den valgte datoen og tiden, se «Innstille dato og tid d [X]» (s. 62). 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet, trykk på FGHI på piltastene for å velge språket ditt, og trykk på A-knappen. Dersom strømmen ikke slås på når du trykker på n-knappen skal du kontrollere hvilken retning batteriet er satt inn. g «Sette inn og ta ut batteriet og kortet» (s. 5) 2 Trykk FG på piltastene for å velge år [Å]. X Å M D Tid :-- Bak MENY Å/M/D 3 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Å]. X Å M D Tid :-- Bak MENY Å/M/D 4 På samme måte som i trinn 2 og 3, trykk FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Tid] (timer og minutter), og [Å/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslettet, trykker du på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. 5 Bruk HI (piltastene) for å velge tidssonen og trykk deretter på knappen A. Bruk FG (piltastene) for å slå på eller av sommertid ([Sommer]). '15,02/01 12:30 Sommer NO 9

10 Bruke grunnleggende funksjoner Ta bilder 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Når kameraet slås på, slås skjermen på. 2 Still inn modushjulet til P. I P-modus justerer kameraet lukkerhastigheten og blenderverdien automatisk i henhold til motivets lysstyrke. 3 Komponer bildet. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fingrene osv. når du holder kameraet. 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. Lukkerhastigheten og blenderverdien vises i rødt hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. 5 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Trykk halvveis ned Trykk halvveis ned P 1/400 Lukkerhastighet AF-søker F5.7 Blenderverdi Trykk helt ned 10 NO

11 Vanskeligheter med å se skjermen (skjermforsterker) Når skjermen er vanskelig å se i lyse omgivelser, trykker du og holder nede A til skjermen blir lys nok til at den kan ses. Skjermen blir lys i ca. 10 sekunder. Alle operasjoner, som f.eks. å trykke på -knappen og vri modushjulet, avbryter skjermforsterkeren. Visning av fotografier (Avspilling av bilder) Slå på kameraet. Trykk på q-knappen. Det nyeste bildet vises. Trykk HI (piltastene) for å velge et bilde. Viser forrige bilde Viser neste bilde 4/30 Stillbilde 15/02/01 12:30 q-knapp Piltaster Indeksvisning I enkeltbildeavspilling trykker du på zoomspaken på W-siden for indeksavspilling. Bruk FGHI (piltastene) til å flytte markøren. Trykk zoomspaken til T-siden for avspilling av enkeltbilder. 15/02/01 12:30 NO 11

12 Visning av nærbilde I enkeltrammeavspilling trykk zoomspaken til T-siden for å zoome inn opp til 10 ; Skyv mot W-siden for å zoome ut. Trykk på A-knappen for å gå tilbake til enkeltbildevisning. Trykk deretter på FGHI (piltastene) for å skyve et bilde i retning av knappen du trykket på. 4/30 15/02/01 12:30 Slette bilder under opptak 1 Vis bildet du ønsker å slette og trykk på. Slett en video ved å velge videoen som skal slettes og trykke på. Slett Bak MENY 4/30 Slett Avbryt Bruk FG (piltastene) til å velge [Slett] og trykk på A-knappen. Grupperte bilder slettes som en gruppe (s. 15). Flere bilder eller alle bilder kan slettes samtidig (s. 56). 12 NO

13 Ta opp video 1 Trykk på R-knappen (film) for å starte opptak av en film. Filmen er tatt opp i den innstilte opptaksmodusen. Merk at opptaksmoduseffektene ikke kan oppnås for noen opptaksmoduser. Lyden tas også opp. Ved bruk av et kamera med en CMOS-bildesensor kan Lyser rødt mens opptak pågår REC 00:00 00:34 REC 00:00 00:34 Opptakstid Opptakslengde (s. 101) gjenstander som beveger seg se forvrengte ut på grunn av fenomenet med rullende lukker. Dette er et fysisk fenomen der forvrengning oppstår på det filmede bildet ved opptak av et motiv som beveger seg hurtig eller på grunn av kameraristing. Dette fenomenet blir spesielt mer merkbart ved bruk av en lang fokallengde. Du kan endre funksjonen for R (film)-knappen til en annen funksjon. g [Knappfunksjon] (s. 65) 2 Trykk på R-knappen (film) igjen for å stoppe opptak av filmen. Filmavspilling Velg en film og trykk på A-knappen. Trykk zoomknappen til T-siden for å vise filmindeksen. Bruk FGHI (piltastene) til å velge bildet for å starte avspilling. Spill Film OK 15/02/01 12:30 Video 4/30 00:12/00:34 Under avspilling Pause og gjenoppta avspilling Trykk på A-knappen for å pause avspillingen. Under pause, spoling fremover eller spoling tilbake, trykker du på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. NO 13

14 Spole fremover Spole tilbake Justere volumet Trykk på I (piltastene) for å spole fremover. Trykk på I (piltastene) en gang til for å øke hastigheten for spoling fremover. Trykk på H (piltastene) for å spole tilbake. Trykk på H (piltastene) igjen for å øke spolingshastigheten. Bruk FG (piltastene) til å justere volumet. Funksjoner mens avspillingen er pauset Forløpt tid / total opptakstid 00:14/00:34 Under pause Hopp Spole frem og tilbake, ett bilde av gangen Gjenoppta avspilling Trykk på FG (piltastene) for å hoppe til forrige/ neste indeks. Trykk på I eller H (piltastene) for å spole fremover eller bakover ett bilde om gangen. Hold ned I eller H (piltastene) for kontinuerlig spoling fremover eller tilbake. Trykk på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. I en pause kan du dreie zoomknappen mot W-siden for å vise den delte indeksvisningen. Stoppe filmavspilling Trykk på knappen. For å spille av filmer på datamaskinen, anbefales den inkluderte PC-programvaren. Før bruk av PC-programvaren for første gang, kobler du kameraet til datamaskinen og starter deretter programvaren. 14 NO

15 Spille av panoramabilder og grupperte bilder Spille av panoramabilder Panoramabilder som ble satt sammen med [Auto] eller [Manual] kan skyves for visning. 1 Velg et panoramabilde under avspilling. 2 Trykk på A-knappen. 4/30 Avspill på nytt OK 15/02/01 12:30 Kontrollere avspilling av panoramabilde Stoppe avspilling: Trykk på -knappen. Pause: Trykk på A-knappen. Kontroll under pause Trykk på FGHI (piltastene) for å skyve bildet i retningen med knappen som er trykket ned. Trykk på zoomspaken for å forstørre/minske bildet. Trykk på A-knappen for å starte rullingen på nytt. Visningsområde Spille av grupperte bilder Med sekvensielt opptak, intervallopptak og Sport-forsterkning, vises bildene som blir tatt som en gruppe under avspilling. T-side Utvider. Utvid for å vise bilder av en gruppe i indeksvisningen. Hvis du ønsker å slette bilder fra de grupperte bildene, kan du utvide gruppen og slette bildene enkeltvis. 15/02/01 12:30 Sekvensbilderamme 4/30 A-knapp Velg bildet og trykk på A-knappen for å vise bildene. Bruk HI (piltastene) til å vise forrige/neste ramme. Spiller av de grupperte bildene i sekvens automatisk eller pauser avspillingen. NO 15

16 Skjermvisning Opptaksskjermvisninger SCN 4 NORM Dato z G :00: ,0 Hvitbalanse AUTO ISO AUTO 16M 4: /100 F Lese et histogram 16 NO Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være svart. Når utløserknappen trykkes halvveis ned Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være hvitt. Den grønne delen viser fordeling av lystettheten innenfor midten av skjermen. Veksle mellom visninger Visningene endres i rekkefølgen Normal Detaljert Ingen info hver gang F (piltastene) trykkes.

17 Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Opptaksmodus R R 2 Tilkobling til smarttelefon R R R 3 Breddegrad R R 4 Lengdegrad R R 5 Undermodus R R 6 Bildemodus R R 7 Blits R R 8 Eksponeringskompensasjon R R 9 Hvitbalanse R R 10 ISO-følsomhet R R 11 o/y R R 12 Bildestørrelse (stillbilder) R R 13 Bildesideforhold R R 14 Bildestørrelse (filmer) R R 15 Opptak med lyd / reduksjon av vindstøy R R 16 Filmopptakslengde R R 17 Filmopptaksikon R R 18 GPS-ikon R R 19 Gjenta opptak R R 20 Måling R 21 Datostempel R R 22 Komprimering R R 23 Antall fotografier som kan lagres R R 24 Nåværende minne R R 25 Batteritest R R 26 Histogram R 27 Bildestabilisering R 28 Global Tid R 29 AF-søkefelt R R R 30 Super makro R R 31 Rutenettguide R 32 Blenderverdi R R R 33 Lukkerhastighet R R R 34 Advarsel om utstødig kamera R R R NO 17

18 Avspillingsskjermen Normal /30 15/02/01 12: Stillbilde Detaljert / P 1/1000 NORM P 1/1000 NORM ISO F5.7 ISO Hvitbalanse 125 AUTO F5.7 Hvitbalanse AUTO 2,0 15/02/01 12: ,0 15/02/01 12: NO

19 Ingen informasjon 2 Veksle mellom visninger Visningene endres i rekkefølgen Normal Detaljert Ingen info hver gang F (piltastene) trykkes på. 23 Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Batteritest R 2 Eye-Fi-overføringsdata/Wi-Fi R R R 3 Beskytt R R 4 Legge til lyd R R 5 Delingsordre R R 6 Utskriftskode/antall kopier R R 7 Lengdegrad R 8 Nåværende minne R R 9 Bildenummer/totalt antall bilder R R 10 Retningsinformasjon R 11 Kompresjon/Bildestørrelse (filmer) R 12 Lukkerhastighet R 13 Opptaksmodus R 14 ISO-følsomhet R 15 Blenderverdi R 16 Histogram R 17 Eksponeringskompensasjon R 18 Bildemodus/undermodus R 19 Hvitbalanse R 20 Bildestørrelse (stillbilder) R 21 Filnavn R 22 Opptaksdato og opptakstid R R 23 Grupperte bilder R R R NO 19

20 Opptak med grunnleggende funksjoner Bruk av opptaksmodusene Velge opptaksmodus Drei på funksjonshjulet for å sette opptaksmodus til indikatoren. Etter å ha valgt O, \, [, p, eller R, må du velge undermodusen. Liste over opptaksmoduser Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. Opptaksmodus Undermodus P (Programmodus) s. 10 A (iauto-modus) s. 21 a (Super Makro-modus) s. 21 O (Sceneinnst.) \ (Kunstfilter) [ (Sportskameramodus) B Portrett/e e-portrett/f Landskap/ 1 Intervallopptak/ Håndholdt stjerneskudd/ G Nattfoto/U Natt+Portrett/C Sport/ 2 Innendørs/` Solnedgang/X Fyrverkeri/ _ Mat/^ Dokumenter/g Strand/Snø/ ] Undervannsbilder/\ Bred1/[ Bred2/ A Makro/E Baklys HDR Popkunst /Mykt fokus/blek og lys farge/kornet film/ Nøkkelhull/Diorama/Dramatisk uttrykk } 60p film/; Høyhastighetsfilm/ / Intervallfilm/, Sportsforsterker s. 22 s. 25 s NO

21 Opptaksmodus Undermodus p (Panorama-modus) Auto/Manuell s. 30 R (Selvportrett-modus) 3 Selvprotrett/e e-portrett/ Håndholdt stjerneskudd/ E Baklys HDR/] Undervannsbilder s. 28 «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 105), «Liste over O-innstillinger» (s. 106), «Liste over \-innstillinger» (s. 108), «Liste over R-innstillinger» (s. 109) I visse opptaksfunksjoner kan det ta noen øyeblikk før kameraet å behandle bildet etter at det er tatt. A (iauto-modus) En helautomatisk modus hvor kameraet automatisk optimaliserer innstillingene for de gjeldende forholdene. Kameraet gjør alt arbeidet, noe som er praktisk for nybegynnere. 1 Drei modushjulet til A. 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. 3 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. a (Super Makro-modus) Bilder kan tas fra opptil 1 cm fra motivet. 1 Drei modushjulet til a. 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. Du kan trykke på A-knappen for å fiksere fokusavstanden (AF-lås). Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte AF-låsen. 3 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. I a-modus er zoom-rekkevidden begrenset. NO 21

22 O (scenemodus) Bare når du velger en undermodus som passer til motivet eller scenen kan du ta bilde med riktig innstilling. Undermodus B Portrett e e-portrett F Landskap 1 Intervallopptak Håndholdt stjerneskudd G Nattscene U Natt+Portrett C Sport Egnet til opptak av portrett. Bruksområde Jevner ut hudtoner og -tekstur. Denne modellen er egnet for visning av bilder på en HD-TV. Egnet til opptak av landskap. Tar automatisk suksessive bilder i henhold til innstilling av [Start ventetid], [Bilde] og [Intervalltid]. Reduserer uklarheter ved fotografering av nattscener uten stativ. Blits kan brukes. Egnet til å ta bilder av nattscener, uten stativ. Egnet til å ta portretter mot nattbakgrunn. Egnet til opptak av hurtige bevegelser. 2 Innendørs Egnet til innendørs portretter, f.eks. partyscene. ` Solnedgang Egnet til solnedgangsbilder. X Fyrverkeri Egnet til bilder av fyrverkeri på natt- eller kveldstid. _ Mat Egnet til bilder av mat. ^ Dokumenter Egnet til bilder av papirdokumenter eller tidtabeller. g Strand og snø Egnet for bilder av snødekte fjell, sjøbilder i solskinn og andre hvitaktige motiver. ] Undervannsbilder Egnet for å ta bilder på sjøen eller portretter ved bassenget. \ Bred1 Egnet for å ta bilder under vann. [ Bred2 A Makro E Baklys HDR Egnet for å ta bilder under vann. Fokusavstanden er fiksert til cirka 5 m. Egnet for å ta nærbilder under vann. Egnet for kontrastmotiver. Denne modusen tar flere bilder og kombinerer dem til ett, korrekt eksponert bilde. 22 NO

23 1 Drei modushjulet til O. 2 Bruk HI (piltastene) for å velge en undermodus og trykk på A-knappen Portrett MENY når du er ferdig. Trykk på A-knappen igjen for å vise skjermen for valg av undermodus. I [e-portrett]-modus tas to bilder: Ett uendret bilde, og et bilde hvor [e-portrett]- effekter er anvendt. 1 Intervallopptak Justerer intervallinnstillingen i innstillingsmenyen før valg av intervallopptak i O (Scenemodus) for opptak. Tilpasse innstillingene 1 Trykk på -knappen for å vise menyene. 2 Bruk H (piltastene) for å gå til sidekategorien og bruk FG for å velge innstillingsmeny 3. Trykk deretter A. Register Innstillingsmeny 3 GPS-innstillinger Wi-Fi-innstillinger Intervallinnstillinger Knappefunksjon Innst. for Sportcam 3 Bruk FG (piltastene) for å velge [Intervallinnstillinger] og trykk A. Trykk deretter FG (piltastene) for å velge et element og trykk A. Innstillingsmeny 3 GPS-innstillinger Wi-Fi-innstillinger Intervallinnstillinger Knappefunksjon Innst. for Sportcam Bak MENY A Intervallinnstillinger Bilde Start Ventetid Intervalltid 16M 4: Bak MENY Bak MENY 10 5 min 30 sec NO 23

24 4 Bruk FG (piltastene) for å utheve et alternativ og trykk A for å velge. Bilde Start ventetid Stiller inn antallet bilder som skal tas, mellom 1 og 99 bilder. Stiller inn tiden det skal ta fra utløserknappen trykkes til bildet tas, mellom 0 og 60 minutter. Intervalltid Stiller inn intervallet bildene tas i for andre og etterfølgende bilder per 10 sekunder eller mellom 1 og 60 minutter. Trykk på -knappen flere ganger for å forlate menyen. Intervallet kan være lenger enn det angitte intervallet, f.eks. når kameraet bruker noen få sekunder på å behandle bildene. Bilder som tas vises som en gruppe. Fordi det ikke er nok ledig plass på kortet kan du ikke ta antallet bilder du ønsker. Kameraet kan gå over i sovemodus under intervallopptak, men opptaket utføres i henhold til innstillingen. Avbryte intervallopptaket Trykk på -knappen. Ta undervannsbilder Undermodusen [M Undervannsbilder], [\ Bred1], [[ Bred2], [A Makro] anbefales for opptak under vann. Når innstilt til [[ Bred2], blir fokuseringsavstanden fastsatt automatisk til ca. 5,0 m. Låse fokusavstanden for opptak under vann (AF-lås) I undermodusen [M Undervannsbilder], [\ Bred1], [A Makro] kan du trykke på A-knappen for å fiksere fokusavstanden (AF-lås). Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte AF-låsen. AFlåsemerke 0,0 AF-lås 16M 4: NORM 00:00:34 24 NO

25 \ (kunstfiltre) Du kan ta bilder med farge og effekter som plakater og malerier. Undermodus Popkunst Mykt fokus Bleke og lyse farger Kornet film Nøkkelhull Diorama Dramatisk uttrykk Bruksområde Forbedrer fargen og atmosfæren og gir bildet et kraftigere og mer livaktig uttrykk. Uttrykker en flyktig atmosfære med en dempet tone og drømmende uttrykk. Uttrykker en komfortabel, flytende følelse ved å gjøre et bilde blekere og lysere. Uttrykker styrken og kraften i svart og hvitt. Uttrykker tunneleffekten som den som man fikk med et gammeldags kamera eller et lekekamera ved å redusere perifer lysstyrke. Uttrykker et bildeopptak av en uvirkelig miniatyrverden med forsterket metning og kontrast og sløring av ufokoserte områder på et bilde. Forsterker den lokale kontrasten i et bilde og gir et bilde med forsterkede forskjeller mellom lys og mørke. 1 Drei modushjulet til \. 2 Bruk HI (piltastene) for å velge en undermodus og trykk på A-knappen når du er ferdig. Trykk på A-knappen igjen for å vise skjermen for valg av undermodus. Popkunst 1 0,0 Hvitbalanse AUTO 16M 4: MENY NO 25

26 [ (Sportskamera-modus) Ved å velge en undermodus kan du innspille forskjellige vidvinkelfilmer og en bildeserie (sekvensielt eller intervall-opptak). Undermodus 1 Undermodus 2 Bruksområde } 60p Film ; Høyhastighetsfilm / Intervallfilm, Sportsforsterker p ( )/ p ( )/ p ( ) HS120 ( )/ HS240 ( ) 0,5s/1s/3s/ 6s/12s/30s 0,05s *1 /0.4s *2 / 1s *3 /2s *3 /5s/ 10s/30s/60s Tar opp en jevn film med 60 bilder/ sekund. Tar opp et motiv i hurtig bevegelse og avspiller i langsom hastighet. I denne lavhastighetsfilmen kan du se bevegelse som nesten ikke er synlig uten hjelpemidler. Lag en film ved å ta etterfølgende bilder ved lengre intervall. Filmen, en komprimert langtidsscene i kortfilm, fremhever endringen i situasjonen. Opptakslengden er opp til 24 timer. Innstille opptaksintervall i funksjonsmenyen gjør at du kan ta en bildeserie (sekvensiell eller intervallopptak). Du kan ta opp til 200 bilder ([0,05 s]: opp til 60 bilder). *1 Tar bilder sekvensielt ved innstillingen [c] (s. 34). *2 Tar bilder sekvensielt ved innstillingen [ ] (s. 34). *3 Intervallet kan være lenger avhengig av opptaksforholdene. Kun når opptaksmodusen er innstilt til [, vises også [b] i selvutløseren ([c], [d] og [g]) (s. 35). 26 NO

27 1 Drei modushjulet til [. 2 Bruk H (piltastene) for å velge en undermodus 1 og bruk G for å flytte til undermodus 2. Bruk HI (piltastene) for å velge et element og trykk på A. 60 p-film 3 Trykk på utløserknappen for å begynne å ta bildet. For [}], [;], og [/], er lukkeren også tilgjengelig for å spille inn filmer, ulikt normal filmopptak. I [,], trykk på utløserknappen for å begynne å ta en bildeserie. I løpet av opptak blinker indikatorlampen. Ved bruk av et kamera med en CMOS-bildesensor kan gjenstander som beveger seg se forvrengte ut på grunn av fenomenet med rullende lukker. Dette er et fysisk fenomen der forvrengning oppstår på det filmede bildet ved opptak av et motiv som beveger seg hurtig eller på grunn av kameraristing. Dette fenomenet blir spesielt mer merkbart ved bruk av en lang fokallengde. 4 Trykk på utløserknappen igjen for å stanse fotograferingen. Når kameraet overstiger grensen for kontinuerlig opptak, stopper opptaket automatisk. g «Antall bilder som kan lagres (stillbilder) / opptakslengde (videoer) i internminnet og kort» (s. 100) Innstill [Gjenta opptak] (s. 66) til [Ja] for å forlenge opptakstiden automatisk. Hvis du trykker på A på opptaksskjermen fastsetter du fokusavstanden (AF-lås). Trykk på A igjen for å avbryte låsen. Etter at du tildelte [z Ta bilde] i [Knappfunksjon] (s. 65), vil bilder bli tatt i en tilsvarende innstilling som O [C] når du trykker på tildelt knapp. For å innspille en normal film i [,], tildel [A Ta opp film] til filmen på forhånd. 0,0 Hvitbalanse AUTO 16M MENY NO 27

28 R (Selvportrett-modus) Ved å velge en undermodus som passer til motivet eller scenen kan du ta bilde av deg selv med riktig innstilling. Undermodus Bruksområde 3 Selvportrett Egnet for å ta selvportretter. e e-portrett Håndholdt stjerneskudd E Baklys HDR ] Undervannsbilder Jevner ut hudtoner og -tekstur i selvportretter. Denne modellen er egnet for visning av bilder på en HD-TV. De to bildene, før/etter justering, lagres med en gang. Egnet til innendørs selvportretter i nattscener. Blitsen kan brukes. Egnet for selvportretter i kontrast-scener. Denne modusen tar flere bilder og kombinerer dem til ett, korrekt eksponert bilde. Egnet for å ta bilder på sjøen eller selvportretter ved bassenget. 1 Drei modushjulet til R. 2 Bruk HI (piltastene) for å velge en undermodus og trykk på A-knappen når du er ferdig. Trykk på A-knappen igjen for å vise skjermen for valg av undermodus. Selvportrett 3 Roter skjermen 180 grader. I henhold til kameraets og skjermens retninger, kan du snu skjermvisningen og piltastbruken. g [Skjerminv. innst.] (s. 60) Undermodus 16M 4: MENY 28 NO

29 4 Hold kameraet med linsen mot deg. Du kan kun holde kameraet opp ned med din høyre hånd. Sørg for at du tar hånden din gjennom stroppen og deretter tar et godt grep om kameraet slik at du ikke mister det. 5 Trykk frontknappen halvveis ned for å fokusere. Frontknapp 6 Trykk frontknappen helt ned for å ta bilde. Utløserknappen er også tilgjengelig for opptak. Når [z Ta bilde] (s. 65) ikke er tildelt frontknappen, kan du ikke ta bilder med frontknappen. NO 29

30 p (Panorama-modus) Du kan ta og kombinere flere bilder for å skape et bilde med vidvinkel (panoramabilde). 1 Drei modushjulet til p. 2 Trykk på A-knappen for å gå til funksjonsmenyen. Bruk HI (piltastene) til å velge en undermodus og trykk til slutt på A-knappen. Undermodus Auto Manuell Bruksområde Panoramabilder kombineres automatisk ved bare å svinge kameraet i opptaksretningen. Tre bilder tas og settes sammen av kameraet. Brukeren komponerer bildene med hjelperammen og bildet tas manuelt. Beveg kameraet som om det roterer rundt en vertikal akse gjennom senteret på objektivet for å ta bedre panoramabilder. Ta bilder med [Auto] 1 Velg [Auto] i undermenyen, og trykk på G (piltastatene). Bruk HI (piltastatene) for å velge visningsvinkel (STD:180, FULL:360 ), Avbryt MENY Lagre og trykk deretter på A-knappen. 2 Sikt kameraet mot Guide startposisjonen. 3 Trykk på utløserknappen for å starte opptaket. 4 Start panoreringen. Når pilen når enden av guiden, avsluttes opptaket automatisk. Kameraet behandler bildene automatisk og det kombinerte panoramabildet vises. For å stoppe opptaket i midten, må du trykke på utløserknappen eller A-knappen. Dersom kameraet pauser en stund, avsluttes opptaket automatisk. Dersom meldingen [Bilde ble ikke opprettet.] vises, gjør du opptaket på nytt. For å avbryte panorama-funksjonen trykker du på -knappen. AUTO FULL OK 30 NO

31 Ta bilder med [Manual] 1 Bruk FGHI (piltastene) til å angi hvor kanten på neste bilde skal legges til, og trykk deretter på A-knappen. 2 Trykk på utløserknappen for å ta det første bildet. Retning for å kombinere bilder MANUELL 3 Komponer neste bilde, slik at kanten på den første rammen som vises svakt på skjermen, overlapper motivet i det andre bildet, og trykk på utløseren. For å kombinere bare to bilder trykk på A-knappen. 4 Gjenta trinn 3 for å ta det tredje bildet. Kameraet kombinerer bildene automatisk til ett enkelt panoramabilde. NO 31

32 Bruke zoomen Trykk på zoomspaken for å justere opptaksrekkevidden. W-side T-side P Zoomfelt 10,0 0,0 Hvitbalanse AUTO ISO AUTO 16M 4:3 4 NORM 00:00:34 Bildestørrelse Zoomfelt 16M Optisk zoom Superoppløsningszoom*1 Annet *2 *1 For superoppløsningszoomen og detaljene til denne, se (s. 49). *2 På grunn av økt behandling av pikselantallet reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelseinnstillingen. 32 NO

33 Bruke opptaksalternativer (stilles inn med direkte-knappen) Ofte brukte funksjoner er tilordnet IFG (piltastene). Ved å trykke inn knappen kan du direkte velge den tilordnede funksjonen. Noen elementer er ikke tilgjengelige i alle opptaksmodi. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 105) Blits Du kan bruke blits når du gjør opptak. 1 Trykk på #-knappen for å vise alternativer. 2 Bruk HI (piltastene) til å velge en blitsmodus, og trykk på A. Auto Blits Blitsen utløses automatisk ved svake #AUTO Automatisk blits lysforhold eller motlys. Blits for røde Med denne funksjonen kan du redusere! øyne-reduksjon fenomenet med røde øyne. # Fyllblits Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits av Blitsen utløses ikke. #RC Fjernkontroll Det dedikerte undervannsblitslyset eller Olympus trådløs RC-blits brukes for å ta bilder. For detaljer, se «Bruke et dedikert undervannsblitslys» (s. 102). #SLV Slaveblits Den kommersielt tilgjengelige slaveblitsen som er synkronisert med kamerablitsen brukes for å ta bilder. Innstillingen av blitsintensiteten kan justeres. 4 LED på LED-ene slås på når det tas et bilde. Dette er effektivt for å ta bilder på nært hold. I[!](Røde øyne-reduksjonsblits), etter forhåndsblitsingen, tar det rundt 1 sekund før lukkeren utøses. Ikke fjern kameraet før opptaket er fullført. [!](Røde øyne-reduksjonsblits)] fungerer kanskje ikke effektivt i alle fotograferingssituasjoner. Når [Trådløs blits] (s. 46) er innstilt til [Av], kan ikke [#RC] og [#SLV] velges. Noen elementer er ikke tilgjengelig i alle opptaksmodi. 0,0 Hvitbalanse AUTO ISO AUTO 16M 4: MENY NO 33

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual PL200/PL201 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning

GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Helse- og sikkerhetsinformasjon Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et emne User Manual ES80/ES81 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm.

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm. Sett forfra Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Linse Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm NORSK AV-utgang HDMI -utgang 5 V DC-inngang Batterirom

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R837. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R837 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R837 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NIKON COOLPIX L100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NIKON COOLPIX L100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX1 2009 Sony Corporation 4-148-679-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ES30 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer