TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar kameraet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for framtidig bruk. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. For stadig å kunne forbedre produktene forbeholder Olympus seg retten til å oppdatere eller modifi sere informasjonen i denne bruksanvisningen. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 Kontrollere innholdet i esken eller Digitalkamera Stropp Litium ionbatteri (LI-50B) USB-AC-adapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) OLYMPUS oppsett CD-ROM Annet tilbehør som ikke er vist: Garantikort Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. Deler på kameraet Deksel til batteri/kort 2 Deksellås til batteri/minnekort 3 LÅSE-knott 4 Stroppfeste 5 Multikontakt 6 HDMI-mikrokontakt 7 Stereomikrofon 8 Blits 9 Selvutløserlampe/ LED-lys/AF-lys 10 Objektiv 11 Kontaktdeksel 12 Kontaktdeksellås 13 Stativfeste 2 NO

3 $ Merknad Denne håndboken viser de engelske menyskjermene i illustrasjoner og forklaringer. Du kan velge visningsspråket for menyene til dette kameraet. Du fi nner mer informasjon under «Endre menyskjermspråket» (s. 50). Piltaster F (opp) GPS-antenne 2 Indikatorlampe 3 n-knapp 4 Høyttaler 5 R-knapp (spille inn filmer) 6 Utløserknapp 7 Skjerm 8 Zoomknapper 9 Modushjul 10 q-knapp (veksle mellom opptak og avspilling) 11 Piltaster INFO-knapp (endre informasjonsskjermbilde) # (blits) Y (selvutløser) (slette) 12 A-knapp (OK) 13 -knapp H (venstre) I (høyre) Feste kamerastroppen A G (ned) FGHI instruerer om å trykke opp/ned/ venstre/høyre piltast. Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. NO 3

4 Sette inn og ta ut batteriet og kortet (tilgjengelig i handelen) 1 Følg trinn 1, 2 og 3 for å åpne batteri-/kortdekslet. Deksel til batteri/kort 3 Sett inn batteriet som vist med C-merket mot batterilåseknotten. Skade på utsiden av batteriet (riper osv.) kan produsere varme eller føre til en eksplosjon. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. 3 Skyv kortet rett inn til det smekker på plass. Bryter for skrivebeskyttelse 2 1 LÅSE-knott Deksellås til batteri/minnekort Slå av kameraet før du åpner dekselet til batteri-/ kortdekslet. 2 Sett inn batteriet mens du skyver batterilåseknotten i retning av pilen. Bruk alltid SD-/SDHC-/SDXC-/Eye-Fi-/FlashAirkort (med trådløs LAN-funksjon) med dette kameraet. Sett ikke inn andre minnekorttyper. «Bruke kortet» (s. 76) Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Batterilåseknott 4 NO

5 Slik tar du ut kortet 1 2 Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet. 4 Følg trinn 1, 2 og 3 for å lukke batteri-/kortdekslet. Lade batteriet Koble USB-kabelen og USB-AC-adapteren til kameraet og lad opp batteriet. For lading av batteriet i utlandet, se «Bruke lader og USB-AC-adapter i utlandet» (s. 76). Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelse. Du må derfor lade opp batteriet fullstendig til indikatorlampen slukkes (etter ca. 3 timers ladning) Påse at dekselet til batteri-/kortplassen er lukket og låst når kameraet brukes. NO 5

6 Koble til kameraet LÅSE-knott 1 2 Lås på kontaktdeksel Når du bør lade opp batteriene Lad opp batteriet når du kan se feilmeldingen som er vist under. Feilmelding Multikontakt Kontaktdeksel Battery Empty Blinker rødt Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet Stikkontakt Bruk aldri noen annen kabel enn den som medfølger eller en Olympus-kompatibel USBkabel. Dette kan forårsake røyk eller brann. Den medfølgende F-2AC USB-AC-adapteren (heretter referert til som USB-AC-adapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fi kk en innstikkbar USB-ACadapter, kobler du den direkte til stikkontakten. Den medfølgende USB-AC-adapteren har blitt konstruert for lading og avspilling. Du må ikke ta bilder mens USB-AC-adapteren er koblet til kameraet. USB-kabel (medfølger) Sørg for at du kobler støpslet til USB-ACadapteren fra stikkontakten når ladingen er ferdig eller avspilling avslutter. For detaljer om batteriet se «Forsiktighetsregler for håndtering av batterier» (s. 92). For detaljer om USB-AC-adapteren se «USB-ACadapter» (s. 93). Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USB-kabel- og USB-AC-adaptertilkoblingene. 6 NO

7 Du kan lade batteriet mens kameraet er tilkoblet datamaskinen via USB. Ladetiden varierer avhengig av datamaskinens ytelse. (I noen tilfeller kan det ta ca. 10 timer). Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm slik at det er mulig å stille inn språket for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. For å endre valgt dato og tid se «Stille inn dato og klokkeslett d [X]» (s. 50). 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet, trykk på FGHI på piltastene for å velge språket ditt og trykk på A-knappen. 2 Trykk FG på piltasten for å velge året for [Y]. X Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D Dato og klokkeslettinnstillingsskjerm 3 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Y]. X Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D NO 7

8 4 Samme som i trinn 2 og 3, trykk FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. 5 Trykk HI på piltastene for å velge tidssonen, og trykk deretter på A-knappen. Bruk FG til å slå på eller av sommertid ([Summer]) :30 Back MENU Seoul Tokyo Summer Før du bruker GPS Kameraets GPS-funksjon (Global Positioning System) fastslår posisjonen din (breddegrad og lengdegrad) og lagrer denne informasjon med bilder som er tatt med kameraet. Kameraet bruker tilleggsinformasjon om bane (assistert GPS eller A-GPS) for forbedret signalopptak. A-GPS-data må oppdateres hver 14. dag. Før du bruker GPS, må du stille inn kameraklokken til riktig dato og klokkeslett. (s. 50) Oppdatere A-GPS-data 1 Installer oppdateringsprogramvaren (OLYMPUS A-GPS Utility). Last ned oppdateringsprogramvaren fra følgende webside og installer den på datamaskinen din. Oppdateringsprogramvaren kan også installeres fra den medfølgende CD-ROM. 2 Koble kameraet til datamaskinen og start oppdateringsprogramvaren. «Koble til en datamaskin» (s. 54) Når programvaren har startet, følger du anvisningene på skjermen. 8 NO

9 Bruke GPS 1 Velg [On] for [GPS Settings] > [GPS] i d-kategorien (Innstillingsmeny 3). (s. 53) Når kameraet har fastslått posisjonen, vises og stedskoordinater på skjermen. P 4 NORM GPS Blinker: Søker etter GPS-signal Tent: Mottar GPS-signal Kameraet kan bruke noen få minutter på å fastslå posisjonen dersom det ikke har vært i bruk på en stund. Dersom ikonet fremdeles blinker etter fl ere minutter, har kameraet sannsynligvis problemer med å registrere et signal. Flytt til et område utendørs fri for hindringer eller gå til et annet sted. 0: WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 2 Trykk på INFO-knappen i opptaksdisplayet. Visningene endres i rekkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information hver gang F (INFO) trykkes. Nærliggende landemerker i GPS-databasen vises Landemerkenavn 2 Landemerkeposisjonsinformasjon 3 Elektronisk kompass 4 Oppdater status HI A Updated 1 min ago Velg et landemerke. Oppdater GPS-data. Back MENU LOG Latitude/Longitude N123 56' 78'' E123 56' 78'' 2013/02/26 12:30 Update GPSOK 5 GPS-sporing aktiv 6 Breddegrad 7 Lengdegrad 8 Gjeldende dato og klokkeslett Enkelte land eller områder kan regulere bruk av GPS-enheter. Følg alle lokale reguleringer. Slå av GPS når du er ombord i fl y og på andre steder hvor bruk av GPS-enheter er forbudt. Anskaffelse av A-GPS-data kan avsluttes uten forvarsel. Posisjonsdata kan være utilgjengelig eller inneholde feil på følgende steder: Steder uten fri utsikt av himmelen (innendørs, under bakken eller under vann, eller i nærheten av trær eller høye bygninger) 8 NO 9

10 Steder som er utsatt for sterk magnetisk eller radiointerferens (nær høyspentledninger, magneter, elektroniske enheter eller mobiltelefoner som bruker 1,5 GHz båndet) GPS-data kan ta noe tid å innhente eller kan være utilgjengelig på enkelte steder eller til visse tidspunkt i løpet av dagen. Ikke dekk til GPS-antennen med hendene dine eller metallgjenstander. Hvis batterinivået er lavt, kan ikke kameraet innhente GPS-data mens kameraet slås av. Kameraet er ikke utstyrt for GPS-navigering. Mens [Track] er [On], vil GPS-mottakeren fortsette å dra strøm fra batteriet når kameraet er slått av. GPS-data lagres ikke med fi lmer. Trykk på INFO-knappen mens kameraet er slått av. Gjeldende klokkeslett og opptakssted vises i omtrent 30 sekunder. Slik bruker du kameraet Trykk på n-knappen for å slå på kameraet og gå inn i standbymodus. (Trykk på n-knappen igjen for å slå av kameraet.) Velg opptaksmodusen og trykk på utløserknappen for å ta et stillbilde. For å ta opp en film, trykker du på R-knappen. Still inn opptaksfunksjonene ved bruk av funksjonsmenyen eller oppsettsmenyen. For å vise bilder trykker du på knappen q for å bytte til avspillingsmodus. For å gå tilbake til standbymodus trykker du på knappen q på nytt eller trykker utløserknappen halvveis ned og slipper den etterpå. Trykk og hold q-knappen inne mens kameraet er slått av for å starte kameraet i avspillingsmodus. Ved å trykke på q-knappen én gang til i denne situasjonen, går kameraet til standbymodus. 10 NO

11 Ta stillbilder 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. 2 Velg opptaksmodusen. (s. 15) 3 Hold kameraet og komponer bildet. 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Trykk halvt ned P AF-søkefelt 1/400 F3.9 Lukkerhastighet Blenderverdi Kameraet kunne ikke fokusere hvis AFsøkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fingrene, osv. når du holder kameraet. Se til at ikke blitsvinduet utsettes for fi ngeravtrykk eller smuss. 5 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Trykk halvt ned Trykk helt ned NO 11

12 Bruke zoomen Trykk på zoomknappene for å justere opptaksrekkevidden. W-side T-side Bruke blitsen Blitsfunksjonene kan velges slik at de best passer med opptaksforholdene. 1 Trykk på I. Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 16M Bildestørrelse Annet Zoomindikator Optisk zoom Superoppløsningszoom*1 *1 For superoppløsningszoom se [Super-Res Zoom] (s. 37). *2 På grunn av økt behandling av pikselantallet, reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelseinnstillingen. *2 2 Bruk HI til å velge innstillingsalternativet, og trykk på A-knappen for å stille inn. Alternativ Auto Blits Røde Øyne Fylle ut Blits Av LED On Forklaring Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys. MENU Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografiene dine. Blitsen utløses uansett lysforhold. Blitsen utløses ikke. LED-ene slås på når det tas et bilde. Dette er effektivt for å ta bilder på nært hold. 12 NO

13 Bruke selvutløseren Etter at utløserknappen er trykket helt ned, tas bildet etter en kort forsinkelse. 1 Trykk på G. Avbryte selvutløseren etter at den har startet Trykk på -knappen. Y Off WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU 2 Bruk HI til å velge innstillingsalternativet, og trykk på A-knappen for å stille inn. Y Off Alternativ Y 12 sek Y 2 sek Auto Release *1 Forklaring Selvutløseren er deaktivert. Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. Når kjæledyret ditt (katt eller hund) vender hodet mot kameraet, registreres ansiktet og bildet tas automatisk. *1 [Auto Release] vises kun når -modusen er [U] eller [t]. NO 13

14 Opptaksskjermvisninger P z 4 NORM DATE GPS 1/100 F3.9 0: WB AUTO ISO AUTO 16M Når utløserknappen trykkes halvveis ned 4: Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Opptaksmodus R R 2 Landemerke R R 3 Blits R R 4 Selvutløser R R R 5 Eksponeringskompensasjon R R 6 Hvitbalanse R R 7 ISO-følsomhet R R 8 Kontinuerlig opptak R R 9 Bildestørrelse (stillbilder) R R 10 Sideforhold R R 11 Opptak med lyd/ vindstøyreduksjon R R 12 Bildestørrelse (fi lmer) R R 13 Filmopptakslengde R R 14 Filmopptaksikon R R Lese et histogram Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være hvitt. Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være svart. Den grønne delen viser fordeling av lystettheten innenfor midten av skjermen. Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information hver gang F (INFO) trykkes. 15 GPS-ikon R R 16 Retningsinformasjon R R 17 Måling R 18 Datostempel R R 19 Kompresjon R R 20 Antall fotografier som R R kan lagres 21 Nåværende minne R R 22 Batteritest R R 23 Histogram R 24 Bildestabilisering R 25 Verdenstid R 26 Rutenettguide R 27 AF-søkefelt R R R 28 Blenderverdi R R R 29 Lukkerhastighet R R R 30 Advarsel om utstødig kamera R R R 14 NO

15 Velge opptaksmodusen Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. Opptaksmodus Undermodus P (P-modus) M (M-modus) (Bilde med A-rammemodus) / / / / / r (avansert fi lmmodus) P (P-modus) p (Panorama-modus) i (Stjerneskudd holdt i håndenmodus) ( -modus) s Bilde med fi lmklipp/: 60i Movie/; High-Speed Movie Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/Soft Focus/Punk/Sparkle/Watercolor/ Refl ection/miniature/fragmented/dramatic Auto/Manual B Portrait/V Beauty/F Landscape/G Night Scene/M Night+Portrait/ C Sport/N Indoor/R Self Portrait/S Sunset/X Fireworks/V Cuisine/ d Documents/q Beach & Snow/M Snapshot/k Wide1/l Wide2/ H Macro/U Pet Mode - Cat/t Pet Mode - Dog/a Super Macro/ h Motlys HDR «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 71), «Liste over -innstillinger» (s. 72) I visse opptaksfunksjoner kan det ta noen øyeblikk for kameraet å behandle bildet etter at det er tatt. NO 15

16 1 Bruk modusringen for å velge opptaksmodus. I, r, P, p eller trykker du på H på piltastene for funksjonsmenyen og deretter på HI på piltastene for undermenyen, og så trykker du på A-knappen. 16M 4:3 Lære om opptaksmodusene P (P-modus) Kameraet velger passende blenderåpning og lukkerhastighet for motivet. Endringer kan også gjøres på ulike opptaksinnstillinger, slik som eksponeringskompensasjon, etter behov. Velge en undermodus 4 NORM 0:34 Portrait 16M 4:3 M (M-modus) Kameraet velger automatisk den beste opptaksmodusen for forholdene. Opptaksforholdet bestemmes av kameraet og innstillinger kan ikke endres, utenom enkelte funksjoner. MENU 16M 4:3 4 NORM 0:34 Ikon som indikerer undermodusen som er angitt 16 NO

17 (Bilde med A-rammemodus) Når du tar et stillbilde, tas det samtidig opp et fi lmklipp som før og etter utløsning av lukkeren. Undermeny 7 sek./3 sek. 5 sek./3 sek. 3 sek./3 sek. 7 sek./0 sek. 5 sek./0 sek. 3 sek./0 sek. Forklaring Opptak er kanskje ikke tilgjengelig i følgende forhold; rett etter du har gått inn i opptaksmodusen (som når strømmen akkurat er slått på) eller rett etter at et bilde er tatt. Bildestørrelsen på fi lmen er stilt inn til VGA. r (Avansert filmmodus) Du kan ta opp fi lmen ved bruk av bevegelig filmfunksjon. s : ; Undermeny Forklaring Tar stillbilder under opptak av en fi lm. I løpet av en enkelt fi lm kan du ta maksimalt 12 stillbilder. Tar opp en jevn fi lm med 60 rammer/sekund. Bildestørrelse er fast ved full HD ( ). Tar opp et motiv i hurtig bevegelse og avspiller i langsom hastighet. HS120fps ( ), HS240fps ( ) Unntatt i bilde med filmopptak, kan du ikke ta stillbilder ved å trykke på utløseren. Bilde i fi lmopptak-funksjonen er også aktivert ved opptak i P-modus, M-modus og [M Snapshot], [k Wide1], [l Wide2], [H Macro] i -modus. Blitsen er ikke tilgjengelig ved opptak av stillbilder ved bruk av Bilde i filmopptak. NO 17

18 P (P-modus) Du kan foreta opptak med spesialeffekter. Se prøvebildene som vises på undermodusvalgskjermen, og velg ønsket undermodus. De beste opptaksinnstillingene for hver effekt er forhåndsprogrammerte, så noen funksjonsinnstillinger kan ikke endres. Merk at noen effekter ikke kan brukes på fi lmer. p (Panorama-modus) Du kan ta opp og kombinere fl ere bilder for å opprette et bilde med et vid visningsvinkel (panoramabilde). Auto Undermeny Manuelt Bruksområde Panoramabilder kombineres automatisk ved bare å svinge kameraet i opptaksretningen. Tre bilder tas og settes sammen av kameraet. Brukeren komponerer bildene med hjelperammen og bildet tas manuelt. Ta bilder med [Auto] 1 Velg [Auto] i undermenyen og bruk HI til å velge visningsvinkelen (STD:180, FULL:360 ) og trykk deretter på A-knappen. 2 Sikt kameraet mot startposisjonen. 3 Trykk på utløserknappen for å begynne opptaket. Cancel MENU Save Guide 4 Start panoreringen. Når pilen når enden av guiden, avsluttes opptaket automatisk. Kameraet behandler bildene automatisk og det kombinerte panoramabildet vises. For å stoppe opptaket i midten, trykk på utløserknappen eller A-knappen. Dersom kameraet pauser en stund, avsluttes opptaket automatisk. Dersom meldingen [Image was not created.] vises, gjør du opptaket på nytt. For å avbryte panorama-funksjonen trykker du på -knappen. AUTO FULL OK Beveg kameraet som om det roterer rundt en vertikal akse gjennom senteret på objektivet for å ta bedre panoramabilder. 18 NO

19 Ta bilder med [Manual] 1 Bruk FGHI til å angi hvor kanten på neste bilde skal legges til. Retning for å kombinere bilder MANUAL 2 Trykk på utløserknappen for å ta det første bildet. 3 Komponer neste opptak, slik at kanten på den første rammen som vises svakt på skjermen, overlapper motivet i det andre bildet, og trykk på utløseren. For å kombinere bare to bilder, trykk på A-knappen. 4 Gjenta trinn 3 for å ta det tredje bildet. Kameraet kombinerer bildene automatisk til ett enkelt panoramabilde. ( -modus) Du kan gjøre opptak med beste modus for motivet og opptakssituasjonen. De beste opptaksinnstillingene for ulike scener er forhåndsprogrammerte som undermoduser. Merk at funksjoner kan være begrenset i noen moduser. Se beskrivelsene som vises på undermodusvalgskjermen, og velg ønsket undermodus. Ta bilder med V (Beauty)-innstillingen 1 Velg [V Beauty]. 2 Trykk på G for å gå tilbake til undermenyen. Recommended i (Stjerneskudd holdt i hånden-modus) Nattbilder med mindre kamerabevegelse kan tas uten å bruke et stativ. Blitsfunksjonen kan også brukes. 3 Bruk HI til å velge retusjeringsinnstillingen, og trykk på Q-knappen for å stille inn. 3M 4:3 MENU 3M 4:3 4 NORM 0:34 Retusjeringsinnstilling NO 19

20 4 Sikt kameraet mot motivet. Sjekk rammen som vises rundt ansiktet oppdaget av kameraet, og trykk på utløserknappen for å ta bildet. 5 For å lagre bildet velger du [OK] på gjennomgangsskjermen og trykker på Q-knappen. For å retusjere bildet ytterligere, velger du [Beauty Fix] Back MENU OK Beauty Fix Ta undervannsbilder Undermodusen [M Snapshot], [k Wide1], [l Wide2] *1, [H Macro] anbefales for opptak under vann. *1 Når innstilt til [l Wide2], blir fokuseringsavstanden fastsatt automatisk til ca. 5,0 m. I undermodusen [M Snapshot], [k Wide1], [H Macro] eller [a Super Macro]-undermodus, kan du trykke på knappen A for å fi ksere fokusavstanden (AF-lås). Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte AF-låsen. Beauty Fix 1 Bruk FGHI til å velge et retusjeringselement, og trykk på Q-knappen. Eye Color Back MENU AF-låsemerke AF LOCK 4 NORM 0: M 4:3 Off 2 Kontroller de retusjerte effektene på gjennomgangsskjermen, trykk deretter på Q-knappen for å starte retusjeringsprosessen og lagre. Innstillinger for Beauty Fix kan registreres. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv 20 NO

21 Visning av bilder 1 Trykk på q-knappen. Antall enkeltbilder/ Totalt antall bilder 4/30 Indeksvisning og nærbildevisning Med indeksvisning kan du raskt velge et ønsket bilde. Med nærbildevisning (opptil 10 forstørrelse) kan du kontrollere detaljene i bildet. 1 Trykk på zoomknappene. Spill av bilde 13/02/26 12:30 Bilder tatt ved hjelp av V-modus, sekvensiell opptaksfunksjon eller bilde med filmklipp vises som en gruppe. Trykk på T-knappen for å spille av bildet i gruppen. Enkeltbilde-visning 4/30 13/02/26 12:30 W T Nærbildevisning 4/30 13/02/26 12:30 2 Bruk HI til å velge et bilde. Viser forrige bilde Viser neste bilde W Indeksvisning T Hold I for spoling fremover og hold H for å spole bakover. Trykk på q-knappen igjen for å gå tilbake til opptaksskjermen. W 13/02/26 12:30 T Spille av lydopptak For å spille av lyd som er tatt opp med et bilde, velg bildet og trykk på A-knappen. Trykk på FG for å justere volum. Lokasjon *1 (region) Location Back MENU W Lokasjon *1 (verdenskart) Location Back MENU T *1 Lokasjonsinformasjon vises hvis den fi nnes. NO 21

22 Velge et bilde i indeksvisning Bruk FGHI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen for å vise det valgte bildet i enkeltbildevisning. Utforske deler av et bilde i nærbildevisning Bruk FGHI til å fl ytte visningsområdet. Spille av panoramabilder Panoramabilder som ble satt sammen med [Auto] eller [Manual] kan skyves for visning. 1 Velg et panoramabilde under avspilling. 2 Trykk på A-knappen. 4/30 Replay OK 13/02/26 12:30 Kontrollere avspilling av panoramabilde Stoppe avspilling: Trykk på -knappen. Pause: Trykk på A-knappen. Kontroll under pause Trykk på FGHI for å skyve bildet i retningen med knappen som er trykket ned. Trykk på zoomknappene for å forstørre/minske bildet. Trykk på A-knappen for å starte rullingen på nytt. Spille av grupperte bilder Med V, Sequential eller Photo med A-klips eller foto med fi lmklipp, vises de tatte bildene som en gruppe under avspilling. T-side A-knapp Utvider (unntatt for Photo med A-klips). Velg bildet og trykk på A-knappen for å vise bildene henholdsvis. Bruk HI for å vise forrige/neste ramme. Trykk på knappen A for å velge avspillingsmetoden og avspillingen. Visningsområde 22 NO

23 Seriebilderammer Bilder tatt i serie spilles av automatisk. Utvid for å vise bildene i indeksvisning. Expand Play OK T 13/02/26 Seriebilderammer 4/30 12:30 Bilde med filmklippramme Bilde med filmklippramme Filmen og stillbildene spilles av. Utvid for å vise bildene i indeksvisning. Sett avspillingen på pause og trykk på W-knappen for å vise stillbildene som en kapittelindeks av filmen. Velg stillbildet og trykk på A-knappen for å spille av fi lmen fra det punktet. (Bilde med A-ramme) Filmklippet og stillbildene spilles av. 4/30 Play OK -ramme 13/02/26 12:30 NO 23

24 Avspillingsmodus-skjermen Normal Detaljert /30 Stillbilde /02/26 12:30 MAGIC 1/1000 ISO WB NORM 125 AUTO F3.9 4/ /02/26 12:30 Ingen informasjon MAGIC 1/1000 F3.9 ISO NORM 125 AUTO WB /02/26 12: Veksle visningene Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detailed No info. hver gang F (INFO) trykkes. Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Batteritest R 2 Bilde med fi lmklipp R R R 3 Eye-Fi-overføringsdata R R 4 Beskytte R R 5 Legge til lyd R R 6 Opplastningsrekkefølge R R 7 Utskriftskode/ antall kopier R R 8 Landemerke R 9 Nåværende minne R R 10 Bildenummer/ totalt antall bilder R R 11 Retningsinformasjon R 12 Komprimering/ fi lmbildekvalitet R 13 Lukkerhastighet R 14 Opptaksmodus R 15 ISO-følsomhet R 16 Blenderverdi R 17 Histogram R 18 Eksponeringskompensasjon R 19 Opptaksundermodus R 20 Hvitbalanse R 21 Bildestørrelse R 22 Filnavn R 23 Opptaksdato og -klokkeslett R R 24 Grupperte bilder R R R 24 NO

25 Slette bilder under visning 1 Vis bildet du vil slette, og trykk på G ( ). Ta opp filmer 1 Trykk på R-knappen for å starte opptaket. Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel REC 0:00 0:34 2 Bruk FG til å velge [Erase] og trykk på A-knappen. Grupperte bilder slettes som en gruppe. Hvis du ønsker å slette bilder fra de grupperte bildene, kan du utvide gruppen og slette bildene individuelt. Flere bilder eller alle bilder kan slettes samtidig (s. 43). Lyser rødt mens opptak pågår REC 0:00 0:34 Opptakstid Opptakslengde (s. 78) Filmen er ikke tatt opp i den innstilte opptaksmodusen. Merk at opptaksmoduseffektene ikke kan oppnås for noen opptaksmoduser. Lyden tas også opp. Ved bruk av et kamera med en CMOSbildesensor kan gjenstander som beveger seg se forvrengte ut på grunn av fenomenet med rullende lukker. Dette er et fysisk fenomen der forvrengning oppstår på det filmede bildet ved opptak av et motiv som beveger seg hurtig eller på grunn av kameraristing. Dette fenomenet blir spesielt mer merkbart ved bruk av en lang fokallengde. 2 Trykk på R-knappen igjen for å stoppe opptak. NO 25

26 Spille av filmer Funksjoner mens avspillingen er pauset Velg en fi lm og trykk på A-knappen. 4/30 Movie Play OK 13/02/26 12:30 Film 00:12/00:34 Under avspilling Trykk på T-knappen for å vise fi lmindeks. Bruk FGHI til å velge bildet for å starte avspilling. Pause og gjenoppta avspilling Spole fremover Trykk på A-knappen for å pause avspillingen. Under pause, spoling fremover eller spoling tilbake, trykker du på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. Trykk på I for å spole fremover. Trykk på I en gang til for å øke hastigheten for spoling fremover. Trykk på H for å spole tilbake. Spole tilbake Trykk på H igjen for å øke tilbakespolingshastigheten. Justere volumet Bruk FG til å justere volumet. Avspillingstid/ Total opptakstid Hopp Spole frem og tilbake, ett bilde av gangen Gjenoppta avspilling Under pause 00:14/00:34 Trykk på FG for å hoppe til forrige/neste indeks. Trykk på I eller H for å spole ett bilde av gangen frem eller tilbake Hold ned I eller H for kontinuerlig spoling fremover eller tilbake. Trykk på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. I løpet av en pause, er den delte indeksvisningen tilgjengelig. Stoppe filmavspilling Stoppe filmavspilling Trykk på -knappen. For å spille av filmer på datamaskinen, anbefales den inkluderte PC-programvaren. Før bruk av PCprogramvaren for første gang, kobler du kameraet til datamaskinen og starter deretter programvaren. 26 NO

27 Menyinnstillinger For mer informasjon se «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 71). Flash Auto Funksjonsmeny Funksjonsmeny 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU Oppsettsmeny (s. 31) 1 Blits 5 ISO-følsomhet 2 Selvutløser 6 Drive 3 Eksponeringskompensasjon 7 Bildestørrelse 4 Hvitbalanse 8 Sideforhold Bruk av funksjonsmenyen 1 Bruk H på piltastene for å vise funksjonsmenyen. 2 Bruk FG på piltastene for å velge funksjonen som skal stilles inn. 3 Bruk HI på piltastene for å velge innstillingsverdien, og trykk deretter på A-knappen for å legge inn innstillingen. Eksempel: Eksponeringskompensasjon Exposure Comp. ± WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU NO 27

28 Blits Stiller inn blitsavfyringsmetoden. _ Auto Blits Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Røde Øyne Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografiene dine. # Fylle ut Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits Av Blitsen utløses ikke. q LED On LED-ene slås på når det tas et bilde. Dette er effektivt for å ta bilder på nært hold. Selvutløser Stiller inn tiden etter at utløserknappen trykkes til bildet tas. b Y Off Selvutløseren er deaktivert. c Y 12 sek Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. d Y 2 sek Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. Auto Release Når kjæledyret ditt (katt eller hund) vender hodet mot kameraet, registreres ansiktet og bildet tas automatisk. Eksponeringskompensasjon Kompenserer lysstyrken (passende eksponering) justert av kameraet. 2.0 til +2.0 Verdi Stiller inn en større negativ ( ) verdi for å justere mørkere eller en større positiv (+) verdi for å justere lysere. Hvitbalanse Stiller inn et egnet fargeskjema for lyset ved opptaksscenen. e WB Auto Kameraet justerer hvitbalansen automatisk. f Sol Egnet for fotografering utendørs under blå himmel. g Skyet Egnet for fotografering utendørs under skyet himmel. h Lampe Egnet til fotografering i lys fra glødelamper. Neon Egner seg til fotografering i hvitt fl uorescerende lys. Z Under vann Egnet til opptak under vann. One Touch 1 One Touch 2 For å manuelt stille inn hvitbalansen i henhold til lyskilden ved opptak. Sett et stykke hvitt papir eller annen hvit gjenstand slik at den fyller hele skjermen, og trykk på -knappen for å stille inn hvitbalansen. For registrering av hvitbalanse med ett trykk, se «Registrering av hvitbalanse med ett trykk» (s. 30) 28 NO

29 ISO-følsomhet Stiller inn ISO-følsomhet. l ISO Auto Kameraet stiller automatisk inn følsomheten med prioritet på bildekvalitet. m High ISO Auto Kameraet stiller automatisk inn sensitiviteten med prioritet på å minimalisere uskarphet som skyldes et motiv i bevegelse eller ustødig kamera. S til P Verdi Stiller inn en mindre verdi for å redusere støyen på bildet eller en større verdi for å redusere uskarphet. Kontinuerlig opptak Stiller inn sekvensiell opptaksfunksjon. o Enkeltbilde Ett bildet tas hver gang du trykker på utløserknappen. Sequential 1 Kameraet tar seriebilder ved en hastighet på ca. 2,5 bilder/sek. Sequential 2 Kameraet tar opptil 17 serieopptak med ca. 10 bilder/sek. c Høyhastighet 1 Kameraet tar opptil 60 serieopptak med ca. 15 bilder/sek. d Høyhastighet 2 Kameraet tar opptil 60 serieopptak med ca. 60 bilder/sek. Auto Split Shooting Kameraet tar opptil 16 fotografi er med jevne intervaller mens utløserknappen holdes. Bildestørrelse Stiller inn antall opptakspiksler Egnet til å skrive ut bilder som er A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til bruk av bilder på e-postmeldinger. Sideforhold u 4:3 v 16:9 w 3:2 x 1:1 Stiller inn horisontalt-til-vertikalt bildesideforhold. Endre horisontalt-til-vertikalt sideforhold når du tar bilder. I visse opptaksfunksjoner er det enkelte funksjoner som ikke kan stilles inn. Se «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 71). Eksempler på bildestørrelse når sideforholdet er 4:3. NO 29

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier.

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-41(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-VX715/GZ-VX700

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-VX715/GZ-VX700 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-VX715/GZ-VX700 LYT2463-043A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 5 Lading 5 Opptak 5 Avspilling 5 Tips om filmopptak 5 Ferie/jul 6 Bryllup 7 Reiser 8 Fornøyelsespark

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer