Helse- og sikkerhetsinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og sikkerhetsinformasjon"

Transkript

1 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et emne User Manual ES80/ES81 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner Utvidete funksjoner Opptaksalternativer Avspilling/redigering Innstillinger Vedlegg Indeks

2 Helse- og sikkerhetsinformasjon Følgende forsiktighetsregler og tips for bruk må alltid overholdes for å unngå farlige situasjoner og sikre at kameraet yter maksimalt. Advarsel situasjoner som kan skade deg selv eller andre Ikke demonter eller forsøk å reparere kameraet. Dette kan føre til elektrisk støt eller skader på kameraet. Unngå å bruke kameraet i nærheten av brennbare eller eksplosive gasser og væsker. Dette kan føre til brann eller eksplosjon. Ikke sett inn brennbare materialer i kameraet eller oppbevar slike materialer i nærheten av kameraet. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk kameraet med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt. Unngå å skade synet til motivene. Hold kameraet borte fra små barn og kjæledyr Hold kameraet og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges. Bevegelige deler og tilbehør kan også utgjøre fysiske farer. Ikke utsett kameraet for direkte sollys eller høye temperaturer over lengre tid. Vedvarende eksponering mot sollys eller ekstreme temperaturer kan forårsake permanent skade på kameraets interne komponenter. Unngå å dekke til kameraet eller laderen med tepper eller tøy. Kameraet kan overopphetes, noe som kan ødelegge kameraet eller føre til brann. Hvis det kommer væske eller ukjente gjenstander inn i kameraet, må du øyeblikkelig koble fra alle strømkilder, som batteriet eller laderen, og deretter kontakte et Samsung servicesenter. Ikke bruk blits når du tar nærbilder (nærmere enn 1 meter) av mennesker eller dyr. Hvis du bruker blits for nærme motivenes øyne, kan dette forårsake midlertidig eller permanent skade på synet. 1

3 Helse- og sikkerhetsinformasjon Forsiktig situasjoner som kan skade kameraet eller annet utstyr Ta ut batteriene fra kameraet hvis du lagrer det over lengre tid. Batteriene kan lekke eller korrodere over tid, og kan forårsake alvorlig skade på kameraet. Bruk bare autentisk litium-ion-batterier som anbefalt av produsenten, når du skifter batteri. Ikke skad eller varm opp batteriet. Dette kan føre til brann eller personskader. Bruk bare Samsung-godkjente batterier, ladere, kabler og tilbehør. Uautoriserte batterier, ladere, kabler eller tilbehør kan føre til at batterier eksploderer, skader kameraet eller fører til skader. Samsung er ikke ansvarlige for skader som forårsakes av batterier, ladere, kabler eller tilbehør som ikke er godkjent. Ikke bruk batterier til ikke tiltenkte formål. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke berør blitsen mens den blitser. Blitsen er veldig varm når den blitser og kan gi brannskader på huden. Når du bruker vekselstrømladeren, slår du av kameraet før du kobler fra strømmen til vekselstrømladeren. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk. Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk skadet strømledning, strømkontakt eller strømuttak når du lader batteriene. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke la vekselstrømladeren komme i kontakt med terminalene +/- på batteriet. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. 2

4 Helse- og sikkerhetsinformasjon Ikke legg press på kameraets deler eller bruk makt på kameraet. Dette kan føre til at kameraet ikke fungerer som det skal. Vær forsiktig når du kobler til kabler eller adaptere og setter inn batterier og minnekort. Hvis du bruker makt på kontakter, kobler til kabler feil eller setter inn batterier og minnekort feil, kan dette skade porter, kontakter og tilleggsutstyr. Kontroller at kameraet fungerer ordentlig før bruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap av filer eller skader som kan oppstå hvis kameraet svikter eller ved feil bruk. Du må plugge enden med pilmerket ( ) inn i kameraet. Hvis kabelen er koblet til motsatt, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelt tap av data. Hold kort med magnetiske striper unna kamerahuset. Informasjon som er lagret på kortet kan bli skadet eller slettet. Bruk aldri ladere, batterier eller minnekort som er skadet. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann eller at kameraet ikke fungerer som det skal. 3

5 Brukerveiledningens utforming Informasjon om opphavsrett Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte varemerker som eies av Microsoft Corporation. Mac er et registrert varemerke som eies av Apple Corporation. Varemerker og handelsnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen eies av sine respektive eiere. Kameraspesifikasjoner eller innhold i denne veiledningen kan endres uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av kamerafunksjonene. Du har ikke tillatelse til å gjenbruke eller distribuere deler av denne bruksanvisningen uten forhåndsgodkjennelse. Hvis du ønsker lisensinformasjon om åpne kilder, kan du lese OpenSourceInfo.pdf i den medfølgende CD-ROM-platen. Grunnleggende funksjoner 11 Lær om kameraets layout, ikoner og grunnleggende funksjoner for fotografering. Utvidete funksjoner 26 Lær hvordan du tar bilder ved å velge en modus og hvordan du spiller inn en video eller en talebeskjed. Opptaksalternativer 35 Lær om alternativene du kan stille inn i opptaksmodus. Avspilling/redigering 53 Lær hvordan du spiller av bilder, videoer eller talebeskjeder og redigerer bilder og videoer. Lær også hvordan du kobler kameraet til en fotoskriver eller TV. Innstillinger 75 Se alternativene for å konfigurere kameraets innstillinger. Vedlegg 81 Få informasjon om feilmeldinger, spesifikasjoner og vedlikeholdstips. 4

6 Indikasjoner brukt i denne bruksanvisningen Opptaksmodus Indikasjon Smart Auto Program DIS Scene Film Ikoner for opptaksmodus Disse ikonene indikerer at en funksjon er tilgjengelig i korresponderende modus. Det er ikke sikkert at -modus støtter alle scener. Ikoner brukt i denne brukerveiledningen Ikon Funksjon Tilleggsinformasjon Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler Kameraknapper, for eksempel: [Utløser] (representerer [ ] utløserknappen). ( ) Sidenummer for relatert informasjon Rekkefølgen på alternativene eller menyene du må velge for å utføre et trinn. For eksempel: Velg Opptak Hvitbalanse, tilsvarer velg Opptak og deretter Hvitbalanse. * Kommentar Forkortelser brukt i denne bruksanvisningen f.eks.) Tilgjengelig i modusene Program, DIS og Film Forkortelse ACB AEB AF Definisjon Auto Contrast Balance (Automatisk Kontrast Balanse) Auto Exposure Bracket (Automatisk Eksponerings Bracketing) Auto Focus (Autofokus) DIS Digital Image Stabilization (Digital bildestabilisering) DPOF Digital Print Order Format (Digital Print Order Format) EV Exposure Value (Eksponeringsverdi) ISO International Organization for Standardization WB White Balance (Hvitbalanse) 5

7 Uttrykk brukt i denne bruksanvisningen Trykke på utløseren Halvveis trykke på [Utløser]: trykke utløseren halvveis ned. Trykk [Utløser]: trykk utløseren helt ned. Eksponering (Lysstyrke) Mengden lys som kommer inn i kameraet fastsetter eksponeringen. Du kan justere eksponeringen med lukkerhastigheten, blenderåpningen og ISO-hastigheten. Ved å justere eksponeringen blir bildene mørkere eller lysere. Trykk [Utløser] halvveis ned Trykk [Utløser] Normal eksponering Overeksponering (for lyst) Motiv, bakgrunn og sammensetning Motiv: det som skal være i fokus når du tar bildet, f.eks. en person, et dyr eller et stilleben. Bakgrunn: objektene rundt motivet. Sammensetning: kombinasjonen av et motiv og bakgrunnen. Bakgrunn Motiv Sammensetning 6

8 Vanlige spørsmål Her får du svar på noen vanlige spørsmål. Løs problemer enkelt ved å stille inn fotograferingsalternativer. Motivets øyne ser røde ut. Bildene har støvflekker. Bildene er uklare. Dette forårsakes av en refleksjon fra kamerablitsen. Still inn blitsalternativet til Røde øyne eller Røde øyne - korrigering. (s. 39) Hvis bildet allerede er tatt, velger du Røde øyne - korrigering i redigeringsmenyen. (s. 64) Støvpartikler i luften kan bli med på bilder når du bruker blits. Slå av blitsen eller unngå å ta bilder på støvete steder. Stille inn alternativer for ISO-hastighet. (s. 40) Dette kan skyldes at du tar bilder i forhold med dårlig belysning, eller at du holder kameraet feil. Trykk [Utløser] halvveis ned for å forsikre deg om at motivet er i fokus. (s. 24) Bruk -modus. (s. 31) Bildene blir uklare når jeg tar bilder om kvelden. Motiver blir for mørke på grunn av bakgrunnsbelysning. Lukkerhastigheten reduseres når kameraet prøver å slippe inn mer lys. Dette kan gjøre det vanskelig å gjøre kameraet stødig, og kan føre til at kameraet rister. Slå på blitsen. (s. 39) Stille inn alternativer for ISO-hastighet. (s. 40) Bruk en tripod for å forhindre at kameraet rister. Velg Natt i -modus. (s. 30) Når lyskilden er bak motivet, eller når det er høy kontrast mellom lyse og mørke områder, kan motivene bli skyggelagte. Unngå å gjøre opptak der motivet har solen i ryggen. Velg Bakgrunnsbelysning i -modus. (s. 28) Still inn blitsalternativet til Motlysblits. (s. 40) Still inn alternativet for Automatisk kontrastbalanse (ACB). (s. 47) Justere eksponeringen. (s. 47) Still inn målingsalternativet til Punkt dersom et lyst motiv står midt i bildet. (s. 48) 7

9 Hurtigreferanse Ta bilder av mennesker modus > Skjønnhetsbilde 29 modus > Portrett 28 Røde øyne, Røde øyne - korrigering (for å unngå eller korrigere røde øyne) 39 Ansiktsregistrering 44 Ta bilder om kvelden eller i mørket modus > Natt 30 mode > Solnedgang, Daggry, Fyrverkeri 28 Blitsalternativer 39 ISO-hastighet (for justering av lysfølsomheten) 40 Ta actionbilder Kontinuerlig, Bevegelsesfotografering 50 Ta bilder av tekst, insekter eller blomster modus > Nærbilde, Tekst 28 Makro, Auto Makro (for å ta nærbilder) 41 Hvitbalanse (for å endre fargetonen) 48 Justere eksponering (lysstyrke) EV (for å justere eksponering) 47 ACB (for å kompensere for motiver med lyssterk bakgrunn) 47 Måling 48 AEB (ta tre bilder av den samme scenen med forskjellige eksponeringer) 50 Bruke en annen effekt Bildestiler (for å tilføre toner) 51 Bildejustering (for å justere metning, skarphet eller kontrast) 52 -modus 31 Redusere kameraristing Vise filer etter kategori i Smart Album 55 Slette alle filer på minnekortet 57 Vise filer som lysbildevisning 58 Vise filer på en TV 66 Koble kameraet til en datamaskin 67 Justere lyd og volum 77 Justere lysstyrken på displayet 77 Endre visningsspråk 78 Stille inn dato og klokkeslett 78 Formatere minnekortet 78 Feilsøking 91 8

10 Innhold Grunnleggende funksjoner Pakke ut Kameraets layout Sette inn batteriet og minnekortet Lade batteriet og slå på kameraet Lade batteriet Slå på kameraet Utføre innledende oppsett Lær deg ikonene Velge alternativer Stille inn skjerm og lyd Endre skjermtype Innstilling av lyd Ta bilder Zooming Tips for å få et klarere bilde Utvidete funksjoner Opptaksmodus Bruke Smart Auto-modus Bruke Scene-modus Bruke Skjønnhetsbilde-modus Bruke frame guide Bruke Natt-modus Bruke DIS-modus Bruke Program-modus Spille inn en video Spille inn talebeskjeder Spille inn talebeskjed Legge til talebeskjed til et bilde Opptaksalternativer Velg oppløsning og kvalitet Velge en oppløsning Velge bildekvalitet Bruke selvutløseren Fotografering i mørket Forhindre røde øyne Bruke blitsen Justere ISO-hastigheten Endre kamerafokus Bruke makro Bruke autofokus Bruke sporingsautofokus Justere fokusområdet Bruke ansiktsregistrering Gjenkjenne ansikter Ta et selvportrett Ta et smilebilde Oppdage blunking Justere lysstyrke og farge Justere eksponeringen manuelt (EV) Kompensasjon for bakgrynnsbelysning (ACB) Endre målingsalternativ Velge en lyskilde (Hvitbalanse) Bruke seriemodus Forbedre bildene Bruke bildestiler

11 Innhold Justere bildene Avspilling/redigering Spille av Starte avspillingsmodus Vise bilder Spille av en video Spille av talememoer Redigere et bilde Endre bildestørrelser Rotere et bilde Bruke bildestiler Korrigere eksponeringsproblemer Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF) Vise filer på en TV Overføre filer til Windows-datamaskinen Overføre filer med Intelli-studio Overføre filer ved å koble til kameraet som en flyttbar disk Koble fra kameraet (for Windows XP) Overføre filer til Mac-maskinen Skrive ut bilder med en PictBridge-fotoskriver Vedlegg Feilmeldinger Kameravedlikehold Rengjøre kameraet Bruke eller oppbevare kameraet Om minnekort Om batteriet Før du kontakter et servicesenter Kameraspesifikasjoner Ordliste Indeks Innstillinger Kamerainnstillingsmeny Åpne innstillingsmenyen Lyd Display Innstillinger

12 Grunnleggende funksjoner Lær om kameraets layout, ikoner og grunnleggende funksjoner for fotografering. Pakke ut 12 Kameraets layout 13 Sette inn batteriet og minnekortet 15 Lade batteriet og slå på kameraet 16 Lade batteriet 16 Slå på kameraet 16 Utføre innledende oppsett 17 Lær deg ikonene 18 Velge alternativer 19 Stille inn skjerm og lyd 21 Endre skjermtype 21 Innstilling av lyd 21 Ta bilder 22 Zooming 23 Tips for å få et klarere bilde 24

13 Pakke ut Kontroller at produktesken inneholder følgende. Tilleggsutstyr Kamera Oppladbart batteri Strømadapter/ USB-kabel Kameraveske Minnekort Stropp Hurtigstartsveiledning Programvare-CD-ROM (Brukerveiledning medfølger) A/V-kabel Batterilader Illustrasjonene kan variere noe fra gjenstandene som sendes med produktet ditt. Kjøp Samsung-godkjent ekstrautstyr som er kompatible med kameraet ditt, på servicesenteret eller i butikken hvor du kjøpte kameraet. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader som forårsakes av bruk av gjenstander fra andre produsenter. Grunnleggende funksjoner 12

14 Kameraets layout Før du starter bør du bli kjent med kameraets deler og deres funksjoner. POWER-knapp Utløserknapp Høyttaler Blits AF-hjelpelys/ timerlampe Objektiv Mikrofon USB- og A/V-port Godtar USB- eller A/V-kabel Tripodfeste Batterikammerdeksel Sette inn minnekortet og batteriet Grunnleggende funksjoner 13

15 Kameraets layout Statuslampe Blinker: Når det lagrer et bilde eller en video, blir lest av en datamaskin eller skriver, eller er ute av fokus Grønn: Når kameraet kobler seg til en datamaskin eller er i fokus Rødt: Lade batteriet Zoomknapp Zoom inn eller ut i opptaksmodus. Zoom inn på en del av et bilde eller vis filer som miniatyrbilder i avspillingsmodus. Justere volumet i avspillingsmodus. 1 Feste stroppen Display 2 Knapp Beskrivelse Åpner alternativer eller menyer MODE-knapp: Åpne listen over opptaksmodi Navigasjon I opptaksmodus Endre skjermalternativ Endre makroalternativ Endre blitsalternativ Under innstilling Flytt opp Flytt ned Flytt til venstre Ikon Modus Beskrivelse Smart Auto Kameraet velger automatisk innstillinger basert på typen scene (Natt, Portrett, Solnedgang, osv.) det oppdager. Program Ta et bilde ved å stille alternativene. Endre timeralternativ Flytt til høyre DIS Kameraet aktiverer alternativer som reduserer kameraristing. Bekrefter det markerte alternativet eller menyen Scene Ta et bilde med alternativer som er forhåndsinnstilt for en bestemt scene (Landskap, Portrett, Skog, osv.). Avspilling Gå i avspillingsmodus Film Spille inn en video. Funksjon Åpne alternativer i opptaksmodus Slett filer i avspillingsmodus Grunnleggende funksjoner 14

16 Sette inn batteriet og minnekortet Lær å sette inn batteriet og et minnekort (ekstrautstyr) i kameraet. Ta ut batteriet og minnekortet Skyv kortet forsiktig til det løsner fra kameraet, og dra det deretter ut av sporet. Minnekort Batterilås Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt ned. Minnekort Skyv låsen ned for å frigi batteriet. Sett inn batteriet med Samsung-logoen vendt ned. Batteri Batteri Du trenger en lagringsenhet for å ta bilder. Sett inn minnekortet. Sett inn et minnekort i riktig retning. Hvis du setter inn minnekortet feil vei, kan det skade kameraet og minnekortet. Grunnleggende funksjoner 15

17 Lade batteriet og slå på kameraet Lade batteriet Før du bruker kameraet for første gang, må du lade opp batteriet. Fest USB-kabelen til strømadapteren og koble enden av kabelen med pilmerket ( ) inn i kameraet. Slå på kameraet Trykk [ ] for å slå kameraet på eller av. Den innledende oppsettsskjermen vises når du slår på kameraet for første gang. (s. 17) Slå på kameraet i avspillingsmodus Trykk [ ]. Kameraet slås på og går umiddelbart i avspillingsmodus. Statuslampe Rød: Lader Lampen slår seg av når ladingen er fullført. Når du slår på kameraet ved å trykke på og holde [ gir ikke kameraet fra seg kameralyder. ] i rundt 3 sekunder, Grunnleggende funksjoner 16

18 Utføre innledende oppsett Den innledende oppsettsskjermen vises slik at du kan konfigurere kameraets grunnleggende innstillinger. 1 Trykk [ ]. Den innledende oppsettsskjermen vises når du slår på kameraet for første gang. 2 Trykk [ ] for å velge Language og trykk deretter [ ] eller [ ]. 6 Trykk [ ] eller [ ] for å velge Stille dato/klokkeslett og trykk [ ] eller [ ]. 7 Trykk [ ] eller [ ] for å velge et element. Language : Norsk Tidssone : London Stille dato/klokkeslett : 2011/01/01 Back Set 3 Trykk [ ] eller [ ] for å velge språk, og trykk deretter [ ]. 4 Trykk [ ] eller [ ] for å bla til Tidssone og trykk [ ] eller [ ]. 5 Trykk [ ] eller [ ] for å velge en tidssone, og trykk deretter [ ]. Du stiller inn sommertid ved å trykke på [ ]. Tidssone Tilbake Angi 8 Trykk [ ] eller [ ] for å angi dato og klokkeslett, og trykk deretter [ ]. 9 Trykk [ ] eller [ ] for å velge Datotype og trykk [ ] eller [ ]. Language Tidssone Stille dato/klokkeslett Datotype : Norsk : London ÅÅÅÅ/MM/DD MM/DD/ÅÅÅÅ DD/MM/ÅÅÅÅ Av Tilbake Angi London Tilbake DST Grunnleggende funksjoner Trykk [ ] eller [ ] for å velge et datoformat, og trykk deretter [ ]. 11 Trykk på [ ] for å skifte til opptaksmodus.

19 Lær deg ikonene Ikonene som vises, endres i henhold til valgte modus eller angitte alternativer. A Ikon Beskrivelse C. Ikoner til venstre på skjermen Kameraristing Ikon Beskrivelse Zoomforhold Blender- og lukkerhastighet B Aktuell dato og klokkeslett Langvarig lukkertid C B. Ikoner til høyre Ikon Beskrivelse Bildeoppløsning Eksponeringsverdi Hvitbalanse Ansiktstone A. Informasjon Ikon Beskrivelse Valgte opptaksmodus Antall tilgjengelige bilder Videooppløsning Bilder per sek. Bildekvalitet Målingsalternativ Ansiktsretusjering ISO-hastighet Bildestil Bildejustering (kontrast, skarphet, metning) Tilgjengelig innspillingstid Blitsalternativ Tale av Minnekortet er ikke satt inn Timeralternativ Serietype Minnekort satt inn Autofokusalternativ : Fulladet : Delvis ladet Ansiktsregistrering : Lading nødvendig Talememo (På) Autofokusramme Grunnleggende funksjoner 18

20 Velge alternativer Du kan velge alternativer ved å trykke på [ ] og deretter bruke navigasjonsknappene ([ ], [ ], [ ] og [ ]). ], men det er noen alternati- Du kan også få tilgang til fotograferingsalternativene ved å trykke [ ver som ikke er tilgjengelige. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Bruk navigasjonsknappene til å bla til et alternativ eller en meny. Du går opp eller ned ved å trykke på [ ] eller [ ]. Du går til venstre eller høyre ved å trykke på [ ] eller [ ]. Gå tilbake til forrige meny Trykk [ ] om igjen for å gå tilbake til forrige meny. Trykk halvveis ned [Utløser] for å gå tilbake til opptaksmodus. 3 Trykk [ ] for å bekrefte markerte alternativ eller meny. Grunnleggende funksjoner 19

21 Velge alternativer Eksempel: Velge et alternativ for hvitbalanse i -modus 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Trykk [ ] eller [ ] for å bla til Program, og trykk deretter [ ]. Smart Auto Program DIS Scene Film I denne modusen kan du direkte angi ulike funksjoner for opptak. 3 Trykk [ ]. 5 Trykk på [ ] eller [ ] for å bla til Hvitbalanse, og trykk deretter på [ ] eller [ ]. Bildestørrelse Kvalitet EV ISO Hvitbalanse Ansiktsregistrering Fokusområde Avslutt Tilbake 6 Trykk på [ ] eller [ ] for å bla til et alternativ for Hvitbalanse. Opptak Lyd Display Innstillinger Avslutt Bildestørrelse Kvalitet EV ISO Hvitbalanse Ansiktsregistrering Fokusområde Endre 4 Trykk [ ] eller [ ] for å bla til Opptak, og trykk deretter på [ ] eller [ ]. Dagslys Tilbake 7 Trykk [ ]. Flytt Grunnleggende funksjoner 20

22 Stille inn skjerm og lyd Lær hvordan du endrer grunnleggende skjerm- og lydinnstillinger. Endre skjermtype Velg en visningstype for opptaks- eller avspillingsmodus. Hver type viser forskjellig opptaks- eller avspillingsinformasjon. Innstilling av lyd Stille inn om kameraet skal gi fra seg en bestemt lyd når du bruker kameraet. Trykk på [ ] gjentatte ganger for å endre skjermtype. 1 I opptaks- eller avspillingsmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Lyd Pipetone et alternativ. Vise all fotografisk informasjon. Alternativer Av 1/2/3 Beskrivelse Kameraet gir ikke fra seg lyder. Kameraet gir fra seg en av tre lyder, avhengig av hvilket alternativ du velger. Moduser Opptak Avspilling Alternativer for visningstype Vise all informasjon om opptak Skjul informasjon om fotografering, unntatt tilgjengelig antall bilder (eller tilgjengelig innspillingstid) og batteriikonet. Vis all informasjon om gjeldende bilde Skjul all informasjon om gjeldende fil Vis informasjon om gjeldende fil, unntatt fotograferingsinnstillinger og datoen det ble tatt Grunnleggende funksjoner 21

23 Ta bilder Lær de grunnleggende trinnene for hvordan du enkelt og raskt tar bilder i modusen Smart Auto. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Trykk på [ ] eller [ ] for å bla til Smart Auto, og trykk deretter på [ ]. 4 Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere. En grønn ramme betyr at motivet er i fokus. En rød ramme betyr at motivet er ute av fokus. Smart Auto Program DIS Scene Film Denne modusen gjenkjenner scenen automatisk. 3 Juster motivet i rammen. 5 Trykk [Utløser] for å ta et bilde. Se side 24 for tips om hvordan du får klarere bilder. Grunnleggende funksjoner 22

24 Ta bilder Zooming Du kan ta nærbilder ved å justere zoomen. Kameraet har en 5X optisk zoom og 3X digital zoom. Ved å bruke begge kan du zoome inn opptil 15 ganger. Trykk [Zoom] til høyre for å zoome inn på motivet. Trykk [Zoom] til venstre for å zoome ut. Digital zoom Hvis zoomindikatoren er i det digitale området, bruker kameraet den digitale zoomen. Bildekvaliteten kan bli redusert når du bruker digital zoom. Optisk rekkevidde Zoomindikator Digital rekkevidde Zoomforhold Den digitale zoomen er ikke tilgjengelig med alternativene for Ansiktsregistrering eller alternativet Sporing AF. Hvis du tar et bilde med digital zoom, kan bildekvaliteten bli dårligere. Zoome ut Zoome inn Zoom er ikke tilgjengelig hvis fokuset er angitt til Makro. Grunnleggende funksjoner 23

25 Tips for å få et klarere bilde Holde kameraet riktig Redusere kameraristing Forsikre deg om at ingenting blokkerer linsen. Velg -modus for å redusere kameraristing digitalt. (s. 31) Halvveis trykking på utløserknappen Når vises Trykk [Utløser] halvveis ned for å justere fokus. Kameraet justerer fokuset og eksponeringen automatisk. Kameraristing Kameraet angir blenderverdien og lukkerhastigheten automatisk. Fokusramme Trykk [Utløser] for å ta bildet hvis fokusrammen er grønn. Endre sammensetningen og trykk [Utløser] halvveis ned igjen hvis fokusrammen er rød. Når du tar bilder i mørket, må du unngå å stille inn blitsalternativet til Langsom synk eller Av. Blenderen forblir åpen lengre, og det kan være vanskelig å holde kameraet stille. Bruk en tripod eller still inn blitsalternativet til Motlysblits. (s. 40) Stille inn alternativer for ISO-hastighet. (s. 40) Grunnleggende funksjoner 24

26 Forhindre at motivet blir ute av fokus Det kan være vanskelig å få motivet i fokus når: -- det er liten kontrast mellom motivet og bakgrunnen (for eksempel når motivet har på seg klær som ligner fargen på bakgrunnen) -- lyskilden bak motivet er for sterk -- motivet er blankt eller reflekterende -- motivet inkluderer horisontale mønstre, for eksempel persienner -- motivet ikke er plassert i midten av rammen Når du tar bilder ved svak belysning Slå på blitsen. (s. 39) Når motivene beveger seg raskt Bruk kontinuerligfunksjon eller bevegelsesfotograferingsfunksjon. (s. 50) Bruke fokuslåsen Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere. Når motivet er i fokus, kan du forandre plasseringen av rammen for å endre sammensetningen. Når du er klar, trykker du på [Utløser] for å ta bildet. Grunnleggende funksjoner 25

27 Utvidete funksjoner Lær hvordan du tar bilder ved å velge en modus og hvordan du spiller inn en video eller en talebeskjed. Opptaksmodus 27 Bruke Smart Auto-modus 27 Bruke Scene-modus 28 Bruke Skjønnhetsbilde-modus 29 Bruke frame guide 30 Bruke Natt-modus 30 Bruke DIS-modus 31 Bruke Program-modus 32 Spille inn en video 32 Spille inn talebeskjeder 34 Spille inn talebeskjed 34 Legge til talebeskjed til et bilde 34

28 Opptaksmodus Ta bilder eller spill inn videoer ved å velge den beste fotograferingsmodus for forholdene. Bruke Smart Auto-modus I denne moduses velger kameraet automatisk den riktige kamerainnstillingen basert på typen scene den registrerer. Smart Auto-modusen er nyttig hvis du ikke er kjent med kamerainnstillingene for forskjellige scener. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Smart Auto. 3 Juster motivet i rammen. Kameraet velger scene automatisk. Et passende scenemodusikon vises øverst til venstre i skjermbildet. Ikonene er listet opp nedenfor. Ikon Beskrivelse Vises når du tar bilder av landskap på kveldstid. Dette er bare tilgjengelig når blitsen er av. Vises når du tar portretter på kveldstid. Vises når du tar bilder av landskap med bakgrunnsbelysning. Vises når du tar portretter med bakgrunnsbelysning. Vises når du tar portretter. Vises når du tar nærbilder av gjenstander. Vises når du tar nærbilder av tekst. Vises når du tar bilder av solnedganger. Vises når du tar bilder av blå himmel. Vises når du tar bilder av skogsområder. Vises når du tar nærbilder av fargerike motiver. Vises når kameraet er stabilt (for eksempel på en tripod) og motivet står stille. Dette er bare tilgjengelig når du tar bilder i mørket. Vises når du tar bilder av motiver i aktiv bevegelse. Ikon Beskrivelse Vises når du tar landskapsbilder. Vises når du tar bilder med lyse hvite bakgrunner. Utvidete funksjoner 27

29 Opptaksmodus 4 Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere. 5 Trykk [Utløser] for å ta et bilde. Hvis kameraet ikke gjenkjenner en passende scenemodus, vises, og kameraet bruker standardinnstillingene. Selv om det oppdager et ansikt, er det ikke sikkert kameraet velger en portrettmodus. Dette avhenger av motivets plassering og belysning. Det kan hende at kameraet ikke velger riktig scene avhengig av fotograferingsmiljø, for eksempel kameraristing, belysning og avstand til motivet. Selv om du bruker en tripod, kan det hende at kameraet ikke registrerer -modusen, avhengig av motivets bevegelser. I -modus bruker kameraet mer batteristrøm siden det endrer innstillinger ofte for å velge passende scener. Bruke Scene-modus Ta et bilde med forhåndsinnstilte alternativer for en spesifikk scene. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Scene en scene. Skjønnhetsbilde Frame Guide Natt Portrett Barn Landskap Nærbilde Denne modusen egner seg til å ta bilder av ansikter. Hvis du vil endre scenemodus, trykker du [ ] og velger Scene en scene. For modusen Skjønnhetsbilde, se "Bruke Skjønnhetsbildemodusen" på side 29. For Frame Guide-modus, kan du se "Bruke rammeguide" på side 30. For Natt kan du se Bruke nattmodus på side Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere. 4 Trykk [Utløser] for å ta et bilde. Utvidete funksjoner 28

30 Opptaksmodus Bruke Skjønnhetsbilde-modus Ta et bilde av en person med mulighet til å skjule skjønnhetsfeil i ansiktet. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Scene Skjønnhetsbilde. 3 Hvis du vil at motivets hudfarge skal virke lysere (kun ansiktet), trykker du [ ] og går til trinn 4. Hvis du vil skjule skjønnhetsfeil i ansiktet, trykker du [ ] og går til trinn 5. 4 Velg Opptak Hudtone et alternativ. Velg en høyere innstilling for å få hudfargen til å virke lysere. Nivå 2 6 Velg Opptak Ansiktsretusjering et alternativ. Velg en høyere innstilling for å skjule flere skjønnhetsfeil. Nivå 2 Tilbake Flytt 7 Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere. 8 Trykk [Utløser] for å ta et bilde. Når du bruker Skjønnhetsbilde-modus, er fokusavstanden angitt til Auto Makro. Tilbake Flytt 5 Hvis du vil skjule skjønnhetsfeil i ansiktet, trykker du på [ ]. Utvidete funksjoner 29

31 Opptaksmodus Bruke frame guide Når du vil at en annen person skal ta et bilde av deg, kan du komponere bildet med rammeguidefunksjonen. Rammeguide hjelper den andre personen med å ta et bilde av deg ved å vise en del av den forhåndsbestemte scenen. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Scene Frame Guide. 3 Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] ned. Transparente guider vises til venstre og høyre for rammen. Bruke Natt-modus Bruk nattmodus for å ta bilder med alternativer for fotografering på kveldstid. Bruk en tripod for å forhindre at kameraet rister. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Scene Natt. 3 Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere. 4 Trykk [Utløser] for å ta et bilde. Justere eksponeringen i Natt-modus I Natt-modus kan du bruke en treg lukkerhastighet for å forlenge tiden før lukkeren lukkes. Øk blenderverdien for å forhindre overeksponering. Avbryt ramme: OK 4 Be en annen person om å ta et bilde. Personen må justere motivet i rammen med guidene, og deretter trykke på [Utløser] for å ta bildet. 5 Du avbryter guidene ved å trykke [ ]. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Scene Natt. 3 Trykk [ ]. 4 Velg Opptak Lang lukketid. Utvidete funksjoner 30

32 Opptaksmodus 5 Velg blenderverdi og lukkerhastighet. Blender Auto Auto Blenderverdi Lukkerhastighet Bruke DIS-modus Reduser kameraristing og forhindre uklare bilder med funksjoner for digital bildestabilisering. Tilbake Flytt 6 Velg et alternativ. Hvis du velger Auto, justerer kameraet blenderverdien eller lukkerhastigheten automatisk. 7 Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere. 8 Trykk [Utløser] for å ta et bilde. Bruk en tripod for å forhindre uklare bilder. Før korrigering Etter korrigering 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg DIS. 3 Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere. 4 Trykk [Utløser] for å ta et bilde. Den digitale zoomen fungerer ikke i denne modus. Hvis motivet beveger seg raskt, kan bildet bli uklart. DIS-funksjonen fungerer kanskje ikke på steder med belysning som er sterkere enn en fluorescerende lampe. Utvidete funksjoner 31

33 Opptaksmodus Bruke Program-modus I Program-modus kan du stille inn forskjellige alternativer, unntatt lukkerhastighet og blenderverdi, som kameraet stiller inn automatisk. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Program. 3 Stille inn alternativer. (Hvis du vil se en liste med alternativer, kan du se "Opptaksalternativer. ) Spille inn en video Spill inn videoer på opptil 2 timer i lengde. Den innspilte videoen blir lagret som en MJPEG-fil. Minnekort med lav skrivehastighet støtter ikke videoer med høy oppløsning og høyhastighetsvideoer. Hvis du vil spille inn videoer med høy oppløsning eller høy hastighet, må du bruke minnekort med raskere skrivehastighet (s. 36). 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Film. 3 Trykk [ ]. 4 Velg Film Bilder per sek. en bildehastighet (antallet bilder per sekund). Når antall bilder per sekund øker, virker handlinger mer naturlige. Men filstørrelsen økes også. 4 Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere. 5 Trykk [Utløser] for å ta et bilde. Utvidete funksjoner 32

34 Opptaksmodus 5 Trykk [ ]. 6 Velg FIlm Tale et lydalternativ. Alternativ Beskrivelse På: Spille inn en video med lyd. Av: Ta opp en video uten lyd. Lyd av ved zoom: Kameraet stopper innspillingslyden midlertidig når du bruker zoomen. Sette innspillingen på pause Kameraet lar deg sette opptaket på pause midlertidig mens du spiller inn en video. Med denne funksjonen kan du spille inn flere scener som en enkelt video. Trykk [ ] for å ta en pause under innspillingen. Trykk igjen for å fortsette. 7 Still inn andre alternativer etter ønske. (For alternativer, se "Opptaksalternativer.") 8 Trykk [Utløser] for å starte innspillingen. 9 Trykk [Utløser] igjen for å stoppe innspillingen. Stopp Pause Utvidete funksjoner 33

35 Spille inn talebeskjeder Lær hvordan du spiller inn en talebeskjed som du når som helst kan spille av. Du kan legge til en talebeskjed til et bilde som en påminnelse om fotograferingsforholdene. Du får den beste lydkvaliteten når du spiller inn 40 cm fra kameraet. Spille inn talebeskjed 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Tale Spill inn. 3 Trykk [Utløser] for å spille inn. Du kan spille inn talebeskjeder på opptil 10 timer. Trykk [ ] for å ta pause i eller fortsette innspillingen. Legge til talebeskjed til et bilde 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Tale Beskjed. 3 Juster motivet i rammen og ta deretter et bilde. Begynn å spille inn talebeskjeden rett etter at du har tatt bildet. 4 Spill inn en kort talebeskjed (maksimum 10 sekunder). Trykk [Utløser] for å slutte å spille inn en talebeskjed før de 10 sekundene er brukt opp. Du kan ikke legge talebeskjeder til bilder hvis du angir alternativene Kontinuerlig, Bevegelsesfotografering eller AEB. Stopp Pause 4 Trykk på [Utløser] for å stoppe. Trykk på [Utløser] igjen for å spille inn en ny talebeskjed. 5 Trykk på [ ] for å skifte til opptaksmodus. Utvidete funksjoner 34

36 Opptaksalternativer Lær om alternativene du kan stille inn i opptaksmodus. Velg oppløsning og kvalitet 36 Velge en oppløsning 36 Velge bildekvalitet 36 Bruke selvutløseren 37 Fotografering i mørket 39 Forhindre røde øyne 39 Bruke blitsen 39 Justere ISO-hastigheten 40 Endre kamerafokus 41 Bruke makro 41 Bruke autofokus 41 Bruke sporingsautofokus 42 Justere fokusområdet 43 Bruke ansiktsregistrering 44 Gjenkjenne ansikter 44 Ta et selvportrett 45 Ta et smilebilde 45 Oppdage blunking 46 Justere lysstyrke og farge 47 Justere eksponeringen manuelt (EV) 47 Kompensasjon for bakgrynnsbelysning (ACB) 47 Endre målingsalternativ 48 Velge en lyskilde (Hvitbalanse) 48 Bruke seriemodus 50 Forbedre bildene 51 Bruke bildestiler 51 Justere bildene 52

37 Velg oppløsning og kvalitet Lær hvordan du endrer bildeoppløsning og kvalitetsinnstillinger. Velge en oppløsning Jo mer du øker oppløsningen, desto flere piksler vil bildet eller videoen inneholde, slik at bildene kan skrives ut på stort papir eller vises på en større skjerm. Når du bruker en høy oppløsning, vil også filstørrelsen øke. Når du tar et bilde 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Bildestørrelse et alternativ. Alternativ Beskrivelse 4000 X 3000: Skriv ut på A1-papir X 2656: Skriv ut på A2-papir i bredt format (3:2) X 2232: Skriv ut på A2-papir i panoramaforhold (16:9) eller spill av på en HDTV X 2448: Skriv ut på A3-papir X 1944: Skriv ut på A4-papir X 1536: Skriv ut på A5-papir X 768: Send som e-postvedlegg. De oppgitte papirstørrelsene er omtrentlige. Ved innspilling av video 1 I -modus, trykk [ ]. 2 Velg Film Filmstørrelse et alternativ. Alternativ Beskrivelse 640 X 480: For avspilling på en standard analog TV. 320 X 240: For publisering på en nettside. Velge bildekvalitet Kameraet komprimerer og lagrer bilder du tar i JPEG-format. Bilder av høyere kvalitet gir større filstørrelser. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Kvalitet et alternativ. Alternativ Beskrivelse Superfin: Ta bilder i superhøy kvalitet. Fin: Ta bilder i høy kvalitet. Normal: Ta bilder i normal kvalitet. Alternativene kan variere avhengig av fotograferingsmodus. Opptaksalternativer 36

38 Bruke selvutløseren Lær hvordan du stiller selvutløseren for forsinket opptak. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 3 Trykk på [Utløser] for å starte timeren. AF-hjelpelys/timerlampe blinker. Kameraet tar automatisk bildet ved det angitte tidspunktet. Av Trykk på [ ] eller [Utløser] for å avbryte timeren. Selutløseralternativer er ikke tilgjengelige hvis du angir kontinuerlige alternativer. Avhengig av ansiktsregistreringsalternativet du har valgt, kan det hende at timerfunksjonen eller noen av alternativene dens ikke er tilgjengelige. 2 Velg et alternativ. Alternativ Beskrivelse Av: Selvutløseren aktiveres ikke. 10 sek: Bildet tas etter 10 sekunder. 2 sek: Bildet tas etter 2 sekunder. Dobbel: Tar et bilde etter 10 sekunder og så et nytt 2 sekunder etterpå. Bevegelsestimer: Oppdager bevegelser og tar et bilde. (s. 38) Alternativene kan variere avhengig av fotograferingsmodus. Opptaksalternativer 37

39 Bruke selvutløseren Bruke bevegelsestimeren 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg. 3 Trykk [Utløser]. 4 Stå inntil 3 meter fra kameraet innen 6 sekunder etter at du trykker på [Utløser]. 5 Gjør en bevegelse, for eksempel å vifte med armen, for å aktivere timeren. AF-hjelpelyset/timerlampen begynner å blinke raskt når kameraet registrerer deg. 6 Poser for bildet når AF-hjelpelys/timerlampen blinker. AF-hjelpelys/timerlampen slutter å blinke rett før kameraet automatisk tar et bilde. Det kan hende at bevegelsestimeren ikke fungerer når: Du står mer enn 3 meter fra kameraet Bevegelsene er for beskjedne Det er for mye lys eller bakgrunnsbelysning Bevegelsestimerens oppdagelsesrekkevidde Opptaksalternativer 38

40 Fotografering i mørket Lær hvordan du tar bildet på kveldstid eller under forhold med dårlig belysning. Forhindre røde øyne Hvis blitsen utløses mens du tar et bilde av en person i mørket, kan det dukke opp et rødt skjær i øynene hans/hennes. For å unngå dette, velger du Røde øyne eller Røde øyne - korrigering. Se blitsalternativer under "Bruke blitsen". Bruke blitsen Bruk blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser, eller når du trenger mer lys for å ta bilder. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. Auto 2 Velg et alternativ. Alternativ Beskrivelse Av: Blitsen utløses ikke. Kameraet viser risteadvarselen ( ) når du tar bilder med lav belysning. Auto: Kameraet velger en passende blitsinnstilling for den registrerte scenen i -modus. Opptaksalternativer 39

41 Fotografering i mørket Alternativ Beskrivelse Røde øyne - korrigering*: Blitsen utløses to ganger når motivet eller bakgrunnen er mørk. Motivet bør ikke bevege på seg før blitsen utløses for andre gang. Kameraet korrigerer røde øyne med en avansert programvareanalyse. Langsom synk: Blitsen utløses, og utløseren holder seg åpen lengre. Velg dette når du ønsker å fange opp omgivelseslyset for å avsløre flere detaljer i bakgrunnen. Bruk en tripod for å forhindre uklare bilder. Kameraet viser risteadvarselen ( ) når du tar bilder med lav belysning. Motlysblits: Blitsen utløses alltid. Kameraet justerer lysintensiteten automatisk. Røde øyne*: Blitsen utløses to ganger når motivet eller bakgrunnen er mørk. Kameraet reduserer røde øyne. Auto: Blitsen utløses automatisk når motivet eller bakgrunnen er mørk. Blitsalternativene er ikke tilgjengelige hvis du angir alternativene Kontinuerlig, Bevegelsesfotografering eller Blunkregistrering. Forsikre deg om at motivene er innen den anbefalte avstanden fra blitsen. (s. 94) Dersom lyset fra blitsen reflekteres, eller det er mye støv i lufta, kan det dukke opp små flekker på bildet. Justere ISO-hastigheten ISO-hastigheten er målet på en films lysfølsomhet som definert av den internasjonale stadardiseringsorganisasjonen ISO (the International Organization for Standardization). Desto høyere ISOhastighet du velger, desto mer følsomt blir kameraet for lys. Med en høyere ISO-hastighet kan du få bedre bilder uten å bruke blits. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak ISO et alternativ. Velg for å bruke en passende ISO-hastighet basert på lysstyrken på motivet og belysningen. Desto høyere ISO-hastighet du velger, desto mer bildestøy får du. Når du velger Bevegelsesfotografering setter kameraet ISOhastigheten til Auto. Alternativene kan variere avhengig av fotograferingsmodus. Opptaksalternativer 40

42 Endre kamerafokus Lær hvordan man justerer kamerafokus. Bruke makro Bruk makro til å ta nærbilder av motiver, for eksempel blomster eller insekter. Se makroalternativene i "Bruke autofokus". Bruke autofokus For å ta skarpe bilder, må du velge passende fokus i henhold til avstanden fra motivet. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. Normal (AF) Prøv å holde kameraet veldig stille for å forhindre uklare bilder. Slå av blitsen dersom avstanden til motivet er mindre enn 40 cm. 2 Velg et alternativ. Alternativ Beskrivelse Normal (AF): Fokuser på et motiv som er lengre enn 80 cm fra kameraet. Lengre enn 100 cm når man bruker zoomen. Makro: Fokuser på et motiv som er mellom 5 og 80 cm fra kameraet. Auto Makro: Fokus på et motiv som er lengre enn 5 cm unna. Lengre enn 100 cm når man bruker zoomen. Alternativene kan variere avhengig av fotograferingsmodus. Opptaksalternativer 41

43 Endre kamerafokus Bruke sporingsautofokus Sporing AF lar deg spore og autofokusere på motivet, selv når du er i bevegelse. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Fokusområde Sporing AF. 3 Fokuser på motivet du vil følge og trykk på [ ]. En fokusrammen vises på motivet og følger motivet når du beveger kameraet. Hvis du ikke trykker [ ], vil fokusrammen vises på midten av skjermen. Sporing av et motiv kan mislykkes når: -- motivet er for lite eller motivet beveger seg for mye -- motivet er bakgrunnsbelyst eller du tar bildet på et mørkt sted -- farger eller mønstre på motivet og bakgrunnen er de samme -- kameraet rister mye Når sporing av et motiv mislykkes, vises fokusrammen som en hvit ramme med enkel bord ( ). Hvis kameraet ikke lykkes med å spore motivet, må du velge motivet igjen for å spore det. Hvis kameraet mislykkes med å fokusere, vil fokusrammen endres til en rød ramme med enkel bord. ( ). Hvis du bruker denne funksjonen kan du ikke stille inn alternativer for ansiktsgjenkjenning, bildestil og selvutløser. Den hvite rammen betyr at kameraet sporer motivet. Den grønne rammen betyr at motivet er i fokus når du halvveis trykker på [Utløser]. Opptaksalternativer 42

44 Endre kamerafokus Justere fokusområdet Du kan få klarere bilder ved å velge et passende fokusområde i henhold til hvor motivet befinner seg i scenen. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Fokusområde et alternativ. Alternativ Beskrivelse Sentrert AF: Fokuser på sentrum. Passer når motivene befinner seg i sentrum. Multi AF: Fokuser på ett eller flere av 9 mulige fokusområder. Sporing AF: Fokuser på og spor motivet. (s. 42) Alternativene kan variere avhengig av opptaksmodus. Opptaksalternativer 43

45 Bruke ansiktsregistrering Hvis du bruker funksjonen for ansiktsregistrering, kan kameraet gjenkjenne et ansikt automatisk. Når du fokuserer på et menneskeansikt, justerer kameraet eksponeringen automatisk. Ta bilder raskt og enkelt ved å bruke Blunkeregistrering for å oppdage lukkede øyne, eller Smilebilde for å ta bilde av et smilende ansikt. Hvis kameraet gjenkjenner et antall ansikter, sporer fokuset automatisk bevegelsen til de ansiktene. Ansiktsgjenkjenning er ikke tilgjengelig i noen scenemodus. Det er ikke sikkert at ansiktsregistrering er effektivt når: -- motivet er langt fra kameraet (Fokusrammen er oransje for Smilebilde og Blunkeregistrering.) -- det er for lyst eller for mørkt -- motivet ikke er vendt mot kameraet -- motivet bruker solbriller eller maske -- motivet er bakgrunnsbelyst, eller lysforholdene er ustabile -- motivets ansiktsuttrykk endrer seg betraktelig Ansiktsregistrering er ikke tilgjengelig når du bruker en bildestilvelger eller bildejusteringsalternativ eller når den brukes med Sporing AF. Ansiktsregistrering er ikke tilgjengelig når du bruker digital zoom. Avhengig av ansiktsregistreringsalternativet du har valgt, kan det hende at timeren eller et av timeralternativene ikke er tilgjengelige. Avhengig av det valgte alternativet for ansiktsregistrering, er noen seriealternativer ikke tilgjengelige. Gjenkjenne ansikter Kameraet gjenkjenner automatisk opptil 10 menneskeansikter i en scene. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Ansiktsregistrering Normal. Det nærmeste ansiktet vises i en hvit fokusramme og resten av ansiktene vises i grå fokusrammer. Jo nærmere du er motivene, jo raskere vil kameraet registrere ansiktene. Opptaksalternativer 44

46 Bruke ansiktsregistrering Ta et selvportrett Ta bilder av deg selv. Kameraet stiller inn fotograferingsavstanden automatisk til nærbilder og avgir en lyd når det er klart. Ta et smilebilde Kameraet utløser automatisk lukkeren når det oppdager et ansikt som smiler. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Ansiktsregistrering Selvportrett. 3 Når du hører et pip, trykker du på [Utløser]. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Ansiktsregistrering Smilebilde. Kameraet oppdager smil enklere når motivet smiler bredt. Hvis du slår av volumet i innstillinger, gir ikke kameraet fra seg et pip. (s. 77) Opptaksalternativer 45

47 Bruke ansiktsregistrering Oppdage blunking Hvis kameraet oppdager lukkede øyne, tar det automatisk 2 bilder rett etter hverandre. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Ansiktsregistrering Blunkeregistrering. Hold kameraet stille mens Henter vises på skjermen. Når blunkeregistrering mislykkes, vises meldingen "Bilde tatt med øynene lukket". Ta et nytt bilde. Opptaksalternativer 46

48 Justere lysstyrke og farge Lær hvordan du justerer lysstyrke og farge for bedre bildekvalitet. Justere eksponeringen manuelt (EV) Avhengig av omgivende lysforhold, kan bildene bli for lyse eller for mørke. I disse tilfellene kan du justere eksponeringen for å få bedre bilder. Kompensasjon for bakgrynnsbelysning (ACB) Når lyskilden er bak motivet eller det er en stor kontrast mellom motivet og bakgrunnen, vil motivet sannsynligvis fremstå som veldig mørkt på bildet. Hvis dette skjer, slår du på alternativet for Automatisk kontrastbalanse (ACB). Mørkere (-) Nøytral (0) Lysere (+) 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak eller Film EV. 3 Velg en verdi for å justere eksponeringen. Når du justerer eksponeringen en gang, forblir innstillingen den samme. Det kan være at du må endre eksponeringsverdien senere for å unngå overeksponering eller undereksponering. Hvis du ikke klarer å bestemme deg for en passende eksponering, velger du AEB (Auto Exposure Bracket). Kameraet tar tre bilder, hvert med forskjellig eksponering: normal, undereksponert og overeksponert. (s. 50) Uten ACB Med ACB 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak ACB et alternativ. Alternativ Beskrivelse Av: ACB aktiveres ikke. På: ACB er aktivert. ACB-funksjonen er ikke tilgjengelig når du angir Kontinuerlig, Bevegelsesfotografering, AEB alternativer. Opptaksalternativer 47

49 Justere lysstyrke og farge Endre målingsalternativ Målemodusen henviser til metoden kameraet bruker for å måle lysmengden. Lysstyrken og belysningen av bildene vil variere avhengig av hvilken målingsmodus du har valgt. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak eller Film Måling et alternativ. Alternativ Beskrivelse Multi: Kameraet deler scenen inn i flere områder og måler deretter lysintensiteten i hvert område. Egnet for generelle bilder. Punkt: Kameraet måler kun lysintensiteten helt i midten av rammen. Hvis motivet ikke er i midten av scenen, kan bildet bli feil eksponert. Egnet for et motiv med bakgrunnsbelysning. Sentrumsvektet: Kameraet finner snittet av målingsavlesningen for hele rammen med vekt på midten. Egnet for bilder med motiver i midten av rammen. Velge en lyskilde (Hvitbalanse) Fargen på bildene dine avhenger av lyskildetype og kvaliteten på lyskilden. Hvis du vil at fargen på bildet skal være realistisk, velger du en hvitbalanseinnstilling som passer til lysforholdene, for eksempel Dagslys, Overskyet eller Glødelampe. (Auto HB) (Dagslys) (Overskyet) (Glødelampe) Opptaksalternativer 48

50 Justere lysstyrke og farge 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak eller Film Hvitbalanse et alternativ. Ikon Beskrivelse Auto HB: Angir hvitbalansen automatisk basert på lysforholdene. Dagslys: Velg dette alternativet når du tar bilder utendørs en solfylt dag. Overskyet: Velg dette alternativet når du tar bilder utendørs en overskyet dag eller i skyggen. Fluorescerende_H: Velg dette alternativet når du tar bilder i fluorescerende lys (dagslys). Fluorescerende_L: Velg dette alternativet når du tar bilder i hvitt, fluorescerende lys. Glødelampe: Velg dette alternativet når du tar bilder inne i belysning fra glødelamper eller halogenlamper. Tilpasset: Bruk de hvitbalanseinnstillingene du definerte. (Se prosedyren til høyre.) Definere egen hvitbalanse 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak eller Film Hvitbalanse Tilpasset. 3 Pek linsen mot et hvitt ark. 4 Trykk [Utløser]. Opptaksalternativer 49

51 Bruke seriemodus Det kan være vanskelig å ta bilder av motiver i rask bevegelse eller å fange inn motivenes naturlige ansiktsuttrykk og fakter. I disse tilfellene velger du en av seriemodusene for å ta flere bilder raskt etter hverandre. Du kan bare bruke blits, timer og flash når du velger Enkel. Hvis du velger Bevegelsesfotografering blir oppløsningen stilt inn på VGA, og ISO-hastigheten blir stilt inn på Auto. Avhengig av det valgte alternativet for ansiktsregistrering, er noen seriealternativer ikke tilgjengelige. 1 I opptaksmodus trykker du på [ ]. 2 Velg Opptak Drift et alternativ. Alternativ Beskrivelse Enkel: Ta et enkeltbilde. Kontinuerlig: Når du trykker på [Utløser], tar kameraet bilder kontinuerlig. Maksimalt antall bilder avhenger av kapasiteten på minnekortet. Bevegelsesfotografering: Mens du trykker på [Utløser], tar kameraet VGAbilder (6 bilder per sekund, maksimalt 30 bilder). AEB: Ta 3 bilder med forskjellige eksponering: normal, undereksponert og overeksponert. Bruk en tripod for å forhindre uklare bilder. Alternativene kan variere avhengig av fotograferingsmodus. Opptaksalternativer 50

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ES30 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual PL200/PL201 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG PL200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379006

Din bruksanvisning SAMSUNG PL200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG PL200. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG PL200 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG PL90 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379012

Din bruksanvisning SAMSUNG PL90 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG PL90. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG PL90 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

User Manual PL100/PL101. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner

User Manual PL100/PL101. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual PL100/PL101 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG PL100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2593317

Din bruksanvisning SAMSUNG PL100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2593317 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG PL100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG PL100 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

User Manual WB2000. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner

User Manual WB2000. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual WB2000 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG DV300F http://no.yourpdfguides.com/dref/4668509

Din bruksanvisning SAMSUNG DV300F http://no.yourpdfguides.com/dref/4668509 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG WB650 http://no.yourpdfguides.com/dref/2593358

Din bruksanvisning SAMSUNG WB650 http://no.yourpdfguides.com/dref/2593358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG WB650. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG WB650 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

User Manual WB650/WB660. Klikk på et emne. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner. Opptaksalternativer

User Manual WB650/WB660. Klikk på et emne. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner. Opptaksalternativer Denne brukerhåndboken inneholder detaljerte instruksjoner for bruk av kameraet. Les denne håndboken nøye. Klikk på et emne User Manual WB650/WB660 Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner Utvidede

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG ST-5000

Din bruksanvisning SAMSUNG ST-5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG ST-5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG ST-5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG ST88

Din bruksanvisning SAMSUNG ST88 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG ST600

Din bruksanvisning SAMSUNG ST600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG ST600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG ST600 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

INNENDØRSFOTOGRAFERING

INNENDØRSFOTOGRAFERING INNENDØRSFOTOGRAFERING INNHOLD Lys, godt & dårlig Lystemperatur : Gule / grønne bilder Lukkertid/Blender/ISO : Uskarpe bilder Utstyr Innstillinger LYS: GODT OG DÅRLIG Innendørsbelysning lager skygger SE

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips..

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. ACTION / SPORTSFOTO INNHOLD Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. UTSTYR Kjapp autofokus + mange bilder / s = Speilrefleks Teleobjektiv : 70-200 Normalzoom : 18-55, 18-85, 28-70... HØY lysstyrke en fordel

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Stil og kvalitet du kan berøre Canon lanserer sitt første Digital IXUS med Touch-screen og sitt hittil slankeste kompaktkamera med vidvinkel Digital IXUS 200 IS Digital IXUS 120 IS Oslo,

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG EX1

Din bruksanvisning SAMSUNG EX1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG EX1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG EX1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem)

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem) Spesifikasjoner Kamera CCD Bildestørrelse Totalt antall piksler Antall effektive piksler (per CCD) Objektiv Optisk zoom Canon HD-videokamera XL H1S 1/3-tommers CCD 3CCD horisontalt pikselskift 1,67 megapiksler

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter beskrives her. Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en. 2010 Sony

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM SKREVET AV // FRANK SEBASTIAN HANSEN 1/200 SEKUND F5.6 ISO 800 300 MM Kameraets normale lysmåler havner i problemer når lyset blir feil. Løsningen er å bruke spotmåling, som blant annet hjelper deg til

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG NX100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379013

Din bruksanvisning SAMSUNG NX100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379013 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG NX100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG NX100 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene:

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene: Enkel bruk av EKKO Det er noen ting det er viktig å merke seg når en bruker EKKO. Det skal legges til at jeg har syndet mot samtlige uten at det har fått noen konsekvenser for meg, det betyr IKKE at du

Detaljer

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R837 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R837. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R837 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Bruksanvisning. NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig.

Bruksanvisning. NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Bruksanvisning NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Informasjon om opphavsrett Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NIKON COOLPIX L100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NIKON COOLPIX L100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG WB600

Din bruksanvisning SAMSUNG WB600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG WB600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG WB600 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer