Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen"

Transkript

1 Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen

2 Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem eller oversettes til andre språk i noe form, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra dette firmaet. Fraskrivelse BenQ Corporation gir ikke ut noen representasjoner eller garantier, verken uttrykt eller underforstått, med respekt for innholdet herav og spesielt frasier seg underforståtte garantier, handelsdyktighet eller passende for en spesiell grunn. Videre forbeholder BenQ Corporation seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet heri uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring. Ta vare på kameraet Kameraets brukstemperatur er mellom 0 og 40 grader celsius. Det er normalt at brukstiden kortes ned når temperaturen er lav. Ikke bruk eller oppbevar kameraet i følgende miljøer: Direkte sollys Høye og støvete steder Ved siden av en air conditioner, elektrisk varmeovn eller annen varmekilde I en lukket bil som står i direkte sollys Ustabile steder Hvis kameraet blir vått, tørk over det med en tørr klut så fort som mulig. Salt eller sjøvann kan forårsake alvorlig skade på kameraet. Ikke bruk løsemiddel, som alkohol, til å rengjøre kameraet. Hvis linsen er skitten, bruk en linsebørste eller en myk klut for rengjøring. Ikke ta på linsen med fingrene dine. For å forhindre elektrisk sjokk, ikke prøv å demonter eller reparere kameraet selv. Vann kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Oppbevar derfor kameraet på et tørt sted. Ikke bruk kameraet utendørs når det regner eller snør. Ikke bruk kameraet i eller nær vann. Hvis en fremmed gjenstand eller vann kommer inn i kameraet, slå av kameraet med en gang og koble fra batterier og strømadapter. Fjern den fremmede gjenstanden eller vannet og send kameraet til et servicesenter. Overfør dataen til datamaskinen så snart som mulig for å unngå å miste bildene og/eller videoklippene dine. Deponering av elektriske og elektronisk utstyr av brukere i private hjem i den europeiske unionen. Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at dette ikke kan deponeres sammen med husholdningsavfall. Du må deponere utstyret på en miljøstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med de lokale kommunale myndigheter, ditt lokale renholdsverk eller butikken der du kjøpte produktet. Resirkluleringen av materialene vil hjelpe til å verne om naturressurser og påse at det resirkuleres på en måte som verner om både mennesker og miljøet.

3 Merknad om CE-regulering BenQ Corp. erklærer herved at det er vårt ansvar at produktet er i overensstemmelse med kravene som ble satt frem i Council Directive i Approximation of the Laws of the Member States relating, Electromagnetic Compatibility Directives (89/336/EEC, 92/31/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC). En Deklarasjon om overensstemmelse i henhold til direktivene over har blitt lagd og er tilgjengelig fra BenQ Corp. etter forespørsel.

4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om kameraet...1 Kontrollere innhold i pakken... 1 Kamerakomponenter... 1 Forfra...1 Bakfra...2 Forberede kameraet for bruk...2 Lade batteriet... 3 Bruke berøringsskjerm og knapper... 3 Bruke et SD-kort... 4 Angi språk... 4 Stille inn dato og klokkeslett... 4 Bruke kameraet...5 Vise tatte bilder og videoer...6 Opptaksmodus...7 Scenemodus... 8 Blitsmodus Fokusmodus Drive-modus Oppløsning (bildestørrelse) Kvalitet ISO-følsomhet Måling (automatisk eksponeringsmåling) Hvitbalanse Effekt AF-område Sette EV Setter skarphet, metning, kontrast og direktevisning Andre opptaksalternativer Innstillinger for Filmopptak-modus Avspillingsinnstilling...19 Alternativer for avspilling og editering Bruke Mine tegninger og Legg til notat Rotere et bilde Legger til Z-belysning effekt Beskytt Legge til en fotoramme DPOF Sletter filer Endre størrelse Skriv notat Programvare...24 Koble kameraet til en datamaskin...24 Koble kameraet til et AV-system...25 Skrive ut bilder...25 Skrive ut med Skriver-modus Skrive ut med DPOF Feilsøking og serviceinformasjon...26 Teknisk brukerstøtte Spesifikasjoner...28 Systeminnstillinger...18

5 Om kameraet Kontrollere innhold i pakken Pakk forsiktig ut boksen og kontroller at du har følgende. Om kameraet 1 1. Brukerveiledning 2. Digitalkamera 3. USB-kabel 4. Batteri 5. Lærveske 6. Programvare CD- ROM 7. Batterilader 8. Vekselstrømadapter 9. AV-kabel 10. Skriverpenn Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler eller dersom noe er skadet. Det anbefales at du tar vare på emballasjen hvis du i fremtiden må sende kameraet til service. Tilgjengelig tilbehør kan variere avhengig av salgsområdet. Kamerakomponenter Forfra 1. Lukkerknapp 2. Status LED-indikator 3. Strømknapp 4. Blits 5. LED for aktivert selvutløser 6. Linse og linsedeksel 7. Mikrofon 8. Stativmontering 9. USB-port

6 2 Forberede kameraet for bruk Bakfra 1. Berøringsskjerm (LCD-display) 2. T (Tele): Zoom inn 3. B (Bred): Zoom ut eller miniatyrbildevisning (avspilling) 4. Snor med øyehull 5. Spill-knapp (veksle mellom capture- og avspillingsmoduser) 6. Display-knappen 7. Høyttaler Det er vanlig at kameraet blir varmt ved bruk, fordi metallhuset på kameraet kan lede varme. LCD-displayet på kameraet er produsert med sofistikert teknologi, og mer enn 99,99 % av pikslene på LCD-displayet møter standard spesifikasjoner. Likevel er det mulig at mindre enn 0,01 % av pikslene på LCD-displayet kan ha noen lyse prikker eller viser uvanlige farger. Dette er normalt og indikerer ikke en feil, det vil heller ikke påvirke bildene du tar med kameraet. Forberede kameraet for bruk Bruk kun det spesifiserte batteriet for kameraet, og slå alltid av kameraet før du setter inne eller fjerner batteriet. A B Installere batteriet: 1. Åpne batteri/sd-kortdekslet (A). 2. Sett batteriet inn i rett retning (B). 3. Dytt batteriet helt inn til batterilåsespaken klikker på plass (C). 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet (D).

7 Forberede kameraet for bruk 3 C Fjern batteriet: 1. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 2. Frigjør batterilåsespaken. 3. Når batteriet har kommet ut litt, trekk det ut. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. D Lade batteriet Batteriladestatusen påvirker kameraets ytelse. For å maksimere ytelsen og batteriets levetid, lad batteriet helt opp med den angitte laderen og vekselstrømadapteren, lad deretter batteriet helt ut via normal bruk minst én gang. Lade opp batteriet: 1. Sett inn batteriet i batteriladeren. 2. Koble den ene enden av vekselstrømadapteren til batteriladeren. 3. Koble den andre enden av vekselstrømadapteren til en stikkontakt. 4. Når batteriet lades lyser LED-indikatoren på laderen rødt. Når batteriet er fullstendig ladet opp lyser det grønt. Skade forårsaket av bruken av feil batterilader dekkes ikke av garantien. Batteriet kan være varmt etter at det har blitt ladet opp eller brukt. Dette er normalt og er ikke en feil. Når du bruker kameraet i et kaldt miljø, hold kameraet og batteriet varmt ved å holde det inni jakken din eller lignende. Bruke berøringsskjerm og knapper Du kan bruke stylusen eller fingeren din (men dette kan etterlate fingeravtrykk på skjermen) for å velge tilgjengelige alternativer på berøringsskjermen. Men noen operasjoner må fungere med knapper (som DISPLAY og Spill ). Denne brukerhåndboken bruker "pek", "sirkle" eller "før" når du skal berøre skjermen og "trykk" når du skal trykke på knapper.

8 4 Forberede kameraet for bruk Bruke et SD-kort Kameraet leveres med et internt minne for lagring av tatte bilder, videoklipp eller lydfiler. Du kan også bruke et SD (Secure Digital) kort for å lagre flere filer. Installere et SD-kort: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 3. Sett inn et SD-kort i rett retning. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. Fjerne et SD-kort: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 3. Trykk lett på kanten av SD-kortet for å løse det ut. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. Før førstegangs bruk av et SD-kort, pek på > > > Behandle minne > Formater for å formatere kortet først. Husk å flytte klaffen for skrivebeskyttelse (på siden av SD-kortet) til ulåst posisjon. Hvis ikke blir all data (hvis det finnes) på SD-kortet beskyttet og kortet kan ikke formateres. Angi språk Dette er for å velge språkversjonen som vises på skjermen. Slik velger du et språk: Pek på > > > Språk, og pek på et språk (pek på / for å finne flere språk hvis nødvendig). Stille inn dato og klokkeslett Når du bruker kameraet for første gang, eller når batteriet har blitt fjernet fra kameraet for en lengre periode, må du stille inn datoen og klokkeslettet. Stille inn dato og tid: 1. Pek på > > > Datoformat og pek deretter på skjermen for å velge foretrukkede formater. 2. Pek på Dato/tid og pek på / for å velge korrekt dato eller tid. 3. Pek på OK. 4. Pek på for å avslutte.

9 Bruke kameraet 5 Bruke kameraet Fremgangsmåten under er en generell veiledning for grunnleggende bruk. Det er spesielt nyttig hvis du ikke er kjent med kameraet. 1. Trykk. 2. Pek på for ønskede alternativer; pek på for flere valg. 3. Følg skjermen (og instruksjonene hvor de er tilgjengelige) og pek på korresponderende ikon for å gå til og se flere alternativer. Du kan når som helst avbryte gjeldende operasjon ved å peke på for å gå tilbake til forrige trinn. 4. Trykk T for å zoome inn eller W for å zoome ut. 5. Trykk lukkeren halvveis ned for å sette automatisk fokus og eksponering. 6. Trykk lukkeren helt ned for å ta bilde. 7. Frigjør lukkeren. 8. I Filmopptak modus, trykk på lukkeren for å stoppe videoopptak. Hvis du trykker lukkerenknappen halvveis ned for å stille inn automatisk fokus, er kameraet klart for å ta bilde når den automatiske fokusrammen er gul. Hvis det ikke er en automatisk fokusramme eller rammen er rød og du trykker på lukkerknappen, vil det føre til uklare bilder. Under zoom inn/ut finnes det en separator i zoomlinjen mellom W og T. For best bildekvalitet anbefales det at du bruker optisk zoom kun ved å holde forstørrelsen innenfor W og separatoren. Blitsen blir automatisk slått av i Filmopptak-modus. Filmopptak-modus spiller inn både lyd og video. Likevel tas ikke lyd opp under zoom inn/zoom ut. Når som helst kan du trykke på for å slå av kameraet. I capture eller avspillingsmodus, trykk gjentatte ganger for å bestemme hvilken informasjon som skal vises på skjermen.

10 6 Vise tatte bilder og videoer Vise tatte bilder og videoer For å gå inn i avspillingsmodusen, trykk på opp. for å vise bildet eller videoen som er tatt For å vise det forrige bildet/videoen, før og skyv skjermen (minst 1/3 av bredden; se illustrasjonene under fra A til C) til høyre, eller pek på på kontrollpanelet. For å vise det neste bildet/videoen, før og skyv skjermen (minst 1/3 av bredden) til venstre, eller pek på på kontrollpanelet. Trykk på W og du kan fremdeles bruke Før-for å-skyve funksjonen til å vise tatte bilder og innspilte videoer i en løkke. Trykk på W igjen for å vise 12 miniatyrbilder på skjermen. A B C D Du kan veksle mellom de to avspillingsmodusene over ved å trykke på T og W. For å zoome inn/ut av et bilde, trykk på T eller W, eller du kan bruke stylusen eller fingertuppen til å sirkle rundt området som du vil zoome inn på direkte på skjermen. Du kan også peke direkte på skjermen for å maksimere bildet, og dra bildet for å se enkelte områder, eller peke på for å beskjære bildet. Hvis et bilde ble tatt i stående retning og du deretter lagret det i liggende retning, vil bildet midlertidig rotere tilbake til stående retning når du forstørrer det på kameraet. For en videofil, pek på for å starte avspillingen. Pek på Pek på for å starte lysbildeavspillingen. for flere alternativer. Når som helst i avspillingsmodus kan du trykke på eller lukkeren for å bytte til capture-modus. For bilde/lyd/videofiler som er tatt av andre enheter, kan det hende at kameraet ditt ikke kan vise detaljert filinformasjon (f.eks. oppløsning) eller redigere de (f.eks. med Mine tegninger eller Legg til notat).

11 Opptaksmodus Opptaksmodus 7 Element Beskrivelse Sidereferanse 1 Scenemodus 8 2 Blitsinnstillinger 10 3 Fokusmodus 11 4 Drive-modus 11 5 Antall tilgjengelige bilder -- 6 Bildestørrelse 12 7 Bildekvalitet 12 8 AF-område 15 9 Batteristatus Histogram AE-måler Hvitbalanse EV (eksponeringsverdi) ISO-følsomhet Flere alternativer --

12 8 Opptaksmodus Scenemodus Velg en av følgende scenemoduser etter behov. Ikon Modus Beskrivelse Solnedgang Øker hvitbalansen for å forbedre bilder som ble tatt ved solnedgang. Museum Tar bilder med deaktivert blits. Myk flytende vann Snø Lukkerhastigheten er senket for å forhindre uskarpe bilder. Bruk av stativ anbefales. Øker kontrasten for å fremheve teksturen og snølagene. Landskap Auto Blomster Stearinlys Brukes når du tar bilder av landskap, spesielt når motivene er ved en avstand. La kameraet bestemme de fleste innstillinger automatisk, slik at du enkelt kan ta bilder. Fanger blomster med sterke farger ved å forberede myke linjer. Brukes hvis du vil ta bilder av motiver i stearinlys. V. portrett Fokuserer på motivene og holder bakgrunnen noe uklar. Fyrverkeri Sport Øker eksponeringstid mens du tar bilder av fyrverkeri. Bruk av stativ anbefales. Tar bilder av et motiv i bevegelse. Program Du kan sette opptaksparametrene manuelt. Kjæledyr Øker følsomheten for å ta bilder av kjæledyr. Fest Tar bilder av innendørsaktiviteter i et dempet lys. Webauksjon Optimerer bildefilstørrelser for bruk på Internett. Nattportrett Baklys Brukes når du tar bilder av et motiv mot en nattscene. Bruk av stativ anbefales. Øker eksponering (ved å slå på blitsen) hvis lys kommer fra baksiden av et motiv.

13 Opptaksmodus 9 Filmopptak Smilregistrering Tekst Ta videoer med lyd. Når du ser på videofilen senere vises ikonet for å indikere at dette er en videofil og kan spilles av ved å peke på det. Tar automatisk et bilde når et smil er stort nok til å registreres. Øker kontrast når du tar et nærbilde. Høy ISO-portrett Selvportrett Få folk til å stå ut med bakgrunnen ute av fokus selv i et mørkt miljø. I denne modusen, brukes høyere ISO-verdi. Hjelper deg ta et bilde av deg selv (og andre motiver). Nattscene S.S.F. (Super Shake-Free) Stemmeopptak Barn Brukes når du tar et bilde om kvelden, natten eller i et miljø med lite lys. Reduserer uskarphet som forårsakes av kameravibrasjon, og forbereder dermed bildekvaliteten og klarheten. ISO-verdien justeres også automatisk etter lysstyrken i omgivelsen. Fanger kun bakgrunnslyder (ingen bilder eller video). Når du ser på lydfilen senere vises ikonet for å indikere at dette er en lydfil. Tar et stillebilde av barn i bevegelse. Mat Bygning Tar bilder av mat og forbereder fargeklarhet og gir mer levende farger. Forbedrer kantene på motivet. Strand Brukes ved et lyst miljø som strender. Portrett Gjør motivet (vanligvis en person) stå ut med et lysere utseende. Velge en scenemodus: 1. Pek på og velg et scenemodus-ikon. 2. Gjeldende valgte scenemodus vises. Du kan peke på et annet ikon som du har valgt. 3. Pek på for å bekrefte og avslutte. Hvis du ikke raskt kjenner beskrivelsen av en spesiell scene, pek på ønsket scene. og deretter Når ikonet vises i et miniatyrbilde eller på skjermen, betyr dette at filen har et ukjent filformat eller er korrupt.

14 10 Opptaksmodus Bruke smiloppdagelse: Smiloppdagelse vil automatisk fange øyeblikket hvor motivet smiler. 1. Pek på og velg fra scenemodus-ikonene. 2. Kameraet sporer ansiktet til motivet (en hvit ramme vises). 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å sette automatisk fokus. Vent til den automatiske fokusrammen blir gul, trykk deretter lukkerknappen ned for å aktivere smiloppdagelse, og frigjør lukkerknappen med en gang. Kameraet sporer nå smilet til motivet. 4. Straks et smil er registrert, tar kameraet et bilde. 5. Kameraet fortsetter å registrere smil og tar flere bilder (trinn 4 gjentas). For å stoppe smilsporingen når som helst, trykk på lukkerknappen. For å kunne registrere smilet på en enkel måte og oppnå bedre bildekvalitet, anbefales det at motivet står imot linsen i Smiloppdagelse-modus. Kameraet vil også automatisk stoppe smiloppdagelse hvis motivet forlater komposisjonsområdet. Ansiktssporing (kun ett ansikt) er alltid på i Smiloppdagelse-modus. Det anbefales at du slår av blitsen i Smiloppdagelse-modus, slik at kameraet kan spare tid for ladning og fortsetter å ta bilder av smil. Blitsmodus Blitsen er en ekstra lyskilde (brukes vanligvis i et miljø med lite lys). Du kan ta et bilde med ett av følgende blitsmoduser. Ikon Modus Beskrivelse Auto Blitsen går automatisk av etter de fotografiske miljøene. Tving av Tving på Auto. anti-rødeøye Anti-rødøye Lav synk Blitsen går ikke av. Velg denne modusen når blits er forbudt, eller når avstanden til motivet er utenfor blitsens effektive område. Blitsen går alltid av uansett hvordan lyset er i omgivelsene. Velg denne modusen når du tar bilder med høy kontrast (baklys) og dype skygger. Reduserer rødøyeeffekten når du tar naturlige bilder av mennesker og dyr i et miljø med lite lys. Husk å be motivet om å se på kameralinsen eller stå så nært kameraet som mulig. Blitsen går automatisk av etter de fotografiske miljøene. Reduserer rødøyeeffekten når du tar naturlige bilder av mennesker og dyr i et miljø med lite lys. Husk å be motivet om å se på kameralinsen eller stå så nært kameraet som mulig. Blitsen går alltid av uansett hvordan lyset er i omgivelsene. Åpner lukkeren for en lengre periode og blitsen går av rett før den lukkes. Velg denne modusen for å lyse opp et motiv i forgrunnen mens du holder bakgrunnen mørk. Dette er nyttig når du skal ta en nattscene med mennesker i forgrunnen.

15 Opptaksmodus 11 Velge en blitsmodus: 1. Pek på og ikonet som representerer nåværende blitsmodus. 2. Pek på et annet ikon. 3. Pek på for å bekrefte og avslutte. Hvis du endrer blitsmodusen, vil kameraet opprettholde den innstillingen selv om kameraet er slått av. For å endre intensiteten til blitsen, pek på > > > > Blitsintensitet. Fokusmodus Ikon Modus Beskrivelse Auto Dette er autofokusmodus. Makro Brukes når du tar bilder på nær avstand. Panfokus Uendelig Brukes når du vil ta bilde av alt (f.eks. motiver i rask bevegelse eller motiver i mørket) fra nær til fjern i et akseptabelt fokus. Brukes når du tar bilder på som er langt borte. Blitsen er av i denne modusen. Velge en fokusmodus: 1. Pek på og ikonet som representerer nåværende fokusmodus. 2. Pek på et annet ikon. 3. Pek på for å bekrefte og avslutte. Drive-modus Ikon Modus Beskrivelse Standard Selvutløser og kontinuerlig opptak er deaktivert. 10 sek selvutløser Tar automatisk et bilde etter 10 sekunders forsinkelse. Denne modusen er nyttig når du vil være en del av bildet selv. Kont.opptak Intervallopptak Fortsetter å ta bilder så lenge du holder lukkeren inne. Blitsen er alltid av i denne modusen. Tar bilder ved tidsintervallet du setter til det når antall bilder som du vil ha, eller det vil stoppe når du trykker og frigjør lukkerknappen igjen (eller til minnekortet er fullt).

16 12 Opptaksmodus Auto Exposure Bracketing (AEB) Rask serie Velge en drive-modus: Tar automatisk 3 bilder med ulike EV-verdier som du velger fra senere. Trykk og frigjør lukkerknappen. Når bildestørrelsen som du valgte er 2M eller VGA, vil Rask serie ta en kontinuerlig serie ved hastigheten på 12 bilder per sekund. Dette vil stoppe etter 1 sekund eller til minnekortet er fullt. 1. Pek på og ikonet som representerer nåværende drive-modus. 2. Pek på et annet ikon. 3. Pek på for å bekrefte og avslutte. Oppløsning (bildestørrelse) Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse 8 megapiksler (3264 x 2448) 3 megapiksler (2048 x 1536) 3:2 (3264 x 2176) 2 megapiksler (1600 x 1200) 16:9 (3264 x 1836) VGA (640 x 480) 5 megapiksler (2592 x 1944) Velge en bildestørrelse: 1. Pek på. 2. Pek på > og deretter ikonet som representerer nåværende bildestørrelse. 3. Pek på et annet ikon. 4. Pek på for å bekrefte og avslutte. Kvalitet Ikon Alternativ Beskrivelse Fin Normal Økonomi Beste bildekvalitet med lavest komprimering. Filstørrelse er størst. Bedre bildekvalitet med medium komprimering. Filstørrelse er medium. God bildekvalitet med høyest komprimering. Filstørrelse er minst.

17 Opptaksmodus 13 Velge et bildekvalitetsnivå: 1. Pek på. 2. Pek på > og deretter ikonet som representerer nåværende bildekvalitet. 3. Pek på et annet ikon. 4. Pek på for å avslutte. ISO-følsomhet Jo høyere ISO-verdi jo mer støy kan du se på bildet. Ikon Beskrivelse Setter ISO-verdien automatisk. Lik farge ISO 100/200/400 film. Brukes for fotografering utendørs i sterkt sollys. Lik farge ISO 800/1600 film. Brukes i et miljø med lite lys eller hvor blits ikke er tillatt. Velge en ISO-verdi: 1. Pek på. 2. Pek på > og deretter ikonet som representerer nåværende ISO-verdi. 3. Pek på et annet ikon. 4. Pek på for å avslutte. Du kan ikke velge ISO-verdi hvis du bruker enkelte scenemoduser som (Auto), (Høyt ISO-portrett) og (S.S.F.). Måling (automatisk eksponeringsmåling) Ikon Modus Beskrivelse Matriks Sent.vekt Punkt Registrerer eksponeringen basert på flere punkter på motivets område. Registrerer eksponeringen til hele scenen, men vektlegger verdiene nær midten. Registrerer eksponeringen basert på midtpunktet på motivets område. Velge et alternativ for AE: 1. Pek på. 2. Pek på > og deretter ikonet som representerer nåværende AE-alternativ.

18 14 Opptaksmodus 3. Pek på et annet ikon. 4. Pek på for å avslutte. Hvitbalanse Hvitbalanse kompenserer for fargetemperaturer i ulike lysforhold, slik at hvit og andre farger vises korrekt når du tar bilder. Ikon Modus Beskrivelse Auto Justerer hvitbalansen automatisk. Dagslys Brukt i lyse dagslysforhold. Skygge Brukes i overskyete, skumring eller skyggete forhold. Tungsten lys Fluorescerende lys Brukes når motivet er lyst opp av tungsten (blendende) belysning. Brukes når motivet er lyst opp av fluorescerende belysning. Manuell Brukes når du vil manuelt justere hvitbalansen i et spesielt lydforhold. Du kan ikke velge Hvitbalanse hvis du bruker enkelte scenemoduser som (Auto). Velge hvitbalanse: 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på og deretter Hvitbalanse. 4. Det aktuelle valgte ikonet til hvitbalanse vises. Pek på et annet ikon. 5. Pek på OK. (Hvis du velger manuell modus, vises ikonet. Du må først peke på og pek på justeringsrammen som vises på skjermen på et hvitt papir (eller noe lignende), og peke på OK for at kameraet skal registrere de rette fargene.) 6. Pek på for å avslutte.

19 Effekt Du kan legge til spesialeffekter på bildene i opptaksmodus. Ikon Modus Beskrivelse Vanlig Ingen effekt er lagt til bildet. Opptaksmodus 15 Livlig Bildet lagres med en lys og livlig tone. Brun S/H (svart/hvitt) Bilder lagres med en brun tone. Konverter bildet til svart/hvitt. Velge en effekt: 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på og deretter Effekt. 4. Det aktuelle valgte ikonet til autofokus vises. Pek på et annet ikon. 5. Pek på for å avslutte. AF-område Ikon Modus Beskrivelse Senter Fokuserer på midten av berøringsskjermen. Bred Fokuserer på motiver i et bredere fokusområde. Manuell Ansiktssporing Du kan manuelt destemme det automatiske fokusområdet ved å dra rammen innenfor grensen som vises på berøringsskjermen. Fokuserer på menneskene i komposisjonen din ved å automatisk registrere og spore ansikter. Velge et automatisk fokusalternativ: 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på og deretter AF-område. 4. Det aktuelle valgte ikonet til autofokus-alternativ vises. Pek på et annet ikon. 5. Pek på for å avslutte.

20 16 Opptaksmodus Bruke Ansiktssporing: 1. Følg trinnene over for å velge Ansiktssporing i AF-område. 2. Rett linsen mot motivet(/ene). Et eller flere hvite rammer vises på skjermen som fokuserer på motivene, avhengig av antall motiver som er registrert av kameraet. 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å sette automatisk fokus. 4. Vent til rammene blir gule, og trykk deretter på lukkeren. For å kunne registrere ansiktet(/ene) på en enkel måte og oppnå bedre bildekvalitet, anbefales det at motivet(/ene) står imot linsen i Ansiktssporing. Sette EV EV (eksponeringsverdi) lysner eller mørkner hele bildet. Juster EV når lysstyrken mellom motivet og bakgrunnen ikke er balansert, eller når motivet kun tar opp en liten del av bildet. Velge en EV: 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på og deretter EV. 4. Aktuell EV-innstilling vises. Pek deretter på en posisjon i EV-linjen eller pek +/-. 5. Pek på OK. 6. Pek på for å avslutte. Setter skarphet, metning, kontrast og direktevisning Du kan justere hvordan farger vises på bilder ved å sette skarphet, metning og kontrast. 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på for Skarphet, Metning og Kontrast. 4. De valgte ikonene for disse tre alternativene vises. Velg en for å peke på det, og pek deretter på et ikon. Du kan velge Lav, Normal eller Høy for skarphet, metning og kontrast. Du kan også bestemme tiden for når du vil at bildet skal vises etter opptak. 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på Direktevisning. 4. For direktevisning kan du bestemme varigheten (i sekunder) for å vise bildet rett etter du har tatt det, eller slå av funksjonen. 5. Pek på to ganger for å avslutte.

21 Andre opptaksalternativer Flere alternativer er tilgjegnelige for bildeinnstillinger i > >. Ikon Alternativ Beskrivelse Blitsintensitet Setter intensiteten til blitsen. Opptaksmodus Fotoramme Legger en fotoramme til bildet. Hvis den opprinnelige bildestørrelsen er større enn 3M, endres bildestørrelsen automatisk til 3M. Hvis den opprinnelige bildestørrelsen er 3M eller mindre, bevares den opprinnelige størrelsen. -- Datostempel Legger datostemplet til bildet. Innstillinger for Filmopptak-modus Hvis du velger (Filmopptak) som scenemodus, er ulike alternativer tilgjengelig i Hurtiglinjen. Du kan endre innstillingene men du kan ikke tilpasse alternativene som vises i Hurtiglinjen. Ikon Modus Beskrivelse Sidereferanse -- Scenemodus Viser et antall scenemoduser du kan 8 velge fra. Videoformat Viser videofilformat og størrelse. -- Rammehastighet Viser bilder som tas per sekund. -- Hvitbalanse Kompenserer for fargetemperaturer i ulike lysforhold. Flere alternativer Viser flere alternativer. -- Videokvalitet Setter videokvalitetsnivået Stabilisator Unngår videouskarphet som forårsakes av rystelser og/eller at motivet beveger seg. Effekt Legger til spesialeffekter Lukk Skjuler Hurtiglinjen. -- Standard rammehastighet er 15 når du bruker Filmopptak-modus.

22 18 Systeminnstillinger Systeminnstillinger For å endre systeminnstillingene, pek på > og deretter. Pek på / for flere alternativer. Ikon Modus Beskrivelse Behandle minne Formater internminnet eller SD-kortet. Direktevisning Digital zoom Systemlyd Setter visningstiden for hvert foto som ble tatt. Velger de lagrede innstillingene som kameraet skal huske (dette er nyttig neste gang du slår det på). Smart zoom reduserer bildestørrelsen, og øker dermed den effektive zoomlengden uten å ovre bildekvaliteten. Brukes for å slå på/av lyden for bruk. Volum Setter volumet for avspilling. LCD-lysstyrke Justere klarheten på berøringsskjermen Strømsparing Setter ventetiden før kameraet går inn i strømsparingsmodus. Slå av Setter den inaktive tiden før kameraet automatisk slår seg av. -- Dato/Tid Justerer dato og tid. Datoformat Justerer vist tidsformat. TV-format Setter videoformatet (som NTSC eller PAL) når du kobler til et AV-system som TV. -- Hurtigtast Setter alternativene som vises i Hurtiglinjen. -- Oppstartsbilde Velg oppstartsbildet når kameraet slås på. Nullstill Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger Språk Setter språket som vises på berøringsskjermen. -- Versjon Viser modellnavnet og fastvareversjonen. Hvis du setter både Strømsparing og Slå av til på, vil kameraet prioritere Strømsparing selv om tiden som du satte for Slå av er kortere enn for Strømsparing.

23 Avspillingsinnstilling 19 Avspillingsinnstilling Trykk for å gå inn i avspillingsmodus. Du kan trykke på for å bestemme hvilken informasjon som skal vises på skjermen. Når kameraet er av, trykk på mens du holder inne for å gå inn i avspillingsmodus. I capture-modus, trykk for å gå inn i avspillingsmodus. I avspillingsmodus, trykk eller lukkeren for å bytte til capture-modus. Element Beskrivelse 1 Batteristatus 2 Filnummer 3 Histogram 4 Beskyttet fil 5 DPOF 6 Scenemodus 7 Bildestørrelse og kvalitet 8 EV 9 AE-måler 10 Hvitbalanse 11 Filnavn 12 Filstørrelse 13 Lukkerhastighet og F.nr. 14 ISO-følsomhet

24 20 Avspillingsinnstilling Alternativer for avspilling og editering Som standard vises ti alternativer når du peker på på skjermen. Ikon Modus Beskrivelse Sidereferanse Mine tegninger Legger til egen tegning til et bilde. 21 Rotering Roterer bilder av enkelte grader. 22 Z-belysning Justerer belysningen (forbedrer hovedsaklig lysstyrken og kontrasten i mørkere områder av et bilde) for å forbedre den generelle eksponeringskvaliteten. Beskytt Beskytter det valgte bildet fra sletting Flere alternativer Gir deg tilgang til andre innstillinger. -- Legg til notat Legger til tekst til et bilde. 21 Fotoramme Legger en fotoramme til et bilde. 23 DPOF Angir Digital Print Order Format (DPOF) data til valgte bilder eller alle bilder. Så en DPOF-kompatibel skriver kan lese denne dataen ved utskrift. Slett Sletter tatte filer Velge et alternativ for avspilling/endring: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på. 2. De tilgjengelige ikonene for vanlige alternativer for avspilling/endring vises. Pek på den du trenger. Alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av bildestørrelsen. 3. Følg de siste anvisningene som gis på skjermen.

25 Avspillingsinnstilling 21 Bruke Mine tegninger og Legg til notat Legg til forhåndsinnstilte eller tilpassede tegninger (inkludert håndskrift), stempler og tekst til et bilde. Tegninger/stempler/tekst (beskrevet som "skribleri" under) kan ikke legges til en lyd/ videofil, eller til et bilde på 16:9, 3:2 eller lavere enn 3M. Etter skribleri er lagt til et bilde og lagret, endres størrelsen på bildet automatisk til 3M. 1. Pek på og velger et bilde. 2. Pek på > (Mine tegninger) eller (Legg til notat). Verktøylinjen vises automatisk. Velg et verktøy, og tilpass typen og fargen. (For detaljer om ikonene på verktøyene, se under.) 3. Pek på. Du er klar til å legge til tegningene dine eller teksten din på bildet. 4. For å endre verktøy/typer/farger, må du peke på igjen for tilgang til verktøylinjen. 5. For å omgjøre din siste handling, pek på [UNDO]; for å slette alle tegninger på det valget bildet (før du lagrer innstillingene), pek på [RESET]. 6. For å lagre det tilpassede bildet, pek på [SAVE]. Eller du kan peke på > [YES] for å forkaste det tilpassede bildet og avslutte. Ikon Verktøy Beskrivelse Linje Oppretter linjer som håndskrift. Opprette linjer: 1. Pek på, og pek deretter på for en type og for en farge. 2. Pek på. 3. Begynn å peke på berøringsskjermen og dra deretter fingeren eller stylusen for å lage linjer. Stempel (kun for Mine tegninger) Velger et forhåndsinnstilt stempel. Velge et forhåndsinnstilt stempel: 1. Pek på, og pek deretter på for et forhåndsdefinert stempel og for en farge. 2. Pek på. 3. På berøringsskjermen, pek på stedet hvor du vil legge til et stempel. Du kan legge til så mange stempler du vil, eller gjenta trinn 1 for å legge til andre typer stempler.

Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2007 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

DC C750/C850 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C750/C850 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C750/C850 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

LR100-serien Digitalkamera Brukerveiledning

LR100-serien Digitalkamera Brukerveiledning LR100-serien Digitalkamera Brukerveiledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041

Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041 Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041 FCC-erklæring (Federal Communications Commision) FCC seksjon 15.21 Advarsel: Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på denne enheten kan medføre at brukeren

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning

GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Innhold...1 Introduksjon..2

Innhold...1 Introduksjon..2 0 Innhold Innhold...1 Introduksjon..2 Bruk 2 Systemkrav 4 Bli kjent med kameraet ditt 5 1. Utseende og knapper..5 2. Basisdrift 7 3. Tilkobling til PC.11 4. Laste ned filer fra kamera til PC.11 ArcSoft

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

BILDESENSOR. Type 1/2,5" CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi

BILDESENSOR. Type 1/2,5 CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi Spesifikasjoner PowerShot A470 BILDESENSOR Effektive piksler 1/2,5" CCD Ca. 7,1 megapiksler Fargefiltertype Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde Zoom Største blenderåpning

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ES30 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Helse- og sikkerhetsinformasjon Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et emne User Manual ES80/ES81 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem)

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem) Spesifikasjoner Kamera CCD Bildestørrelse Totalt antall piksler Antall effektive piksler (per CCD) Objektiv Optisk zoom Canon HD-videokamera XL H1S 1/3-tommers CCD 3CCD horisontalt pikselskift 1,67 megapiksler

Detaljer

SMART Document Camera-

SMART Document Camera- Spesifikasjoner SMART Document Camera- Modell SDC-450 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Sammenlagt 10" W 2 3/4" H 12" D (25,4 cm 7 cm 30,5 cm) Satt opp 8" W 21 3/4" H 15" D (20,3 cm 55 cm 38 cm) Vekt 2,45

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual PL200/PL201 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG PL90 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379012

Din bruksanvisning SAMSUNG PL90 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG PL90. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG PL90 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG PL200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379006

Din bruksanvisning SAMSUNG PL200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG PL200. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG PL200 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm.

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm. Sett forfra Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Linse Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm NORSK AV-utgang HDMI -utgang 5 V DC-inngang Batterirom

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Generell funksjonsbeskrivelse Forsiktighetsregler

Generell funksjonsbeskrivelse Forsiktighetsregler Innhold: Generell funksjonsbeskrivelse.1 Forsiktighetsregler.. 1 Systemkrav...4 Beskrivelse av komponenter og knapper..5 Bruk...5 Installering av batteri... 6 Bruk av SD-kort... 7 Valg av fokusmodus....7

Detaljer

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera Brukerhåndbok INNHOLD 2-i-1 bryterprobe 4,9 mm------------------------2 Produktoversikt------------------------------------4 Førstegangs bruk----------------------------------5

Detaljer

Kom i gang raskt. Drive Pro bilkamera. (Versjon 0.1)

Kom i gang raskt. Drive Pro bilkamera. (Versjon 0.1) Kom i gang raskt Drive Pro bilkamera (Versjon 0.1) Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger...3 Dette følger med i leveransen...3 Drive Pro oversikt...3 Kom igang...4 Sett inn et SD minnekort... 4 Monter

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera Smart-serie : C1640W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

For å sikre best mulig ytelse fra kameraet, les bruksanvisningen før det tas i bruk. Digtalt kamera Bruksanvisning

For å sikre best mulig ytelse fra kameraet, les bruksanvisningen før det tas i bruk. Digtalt kamera Bruksanvisning For å sikre best mulig ytelse fra kameraet, les bruksanvisningen før det tas i bruk. Digtalt kamera Bruksanvisning FØR DU STARTER Samsvarserklæring Ansvarlig part : RICOH IMAGING CO., LTD. Adresse : For

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : J1458W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : J1458W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera Smart-serie : J1458W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer