Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen"

Transkript

1 Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen

2 Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem eller oversettes til andre språk i noe form, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra dette firmaet. Fraskrivelse BenQ Corporation gir ikke ut noen representasjoner eller garantier, verken uttrykt eller underforstått, med respekt for innholdet herav og spesielt frasier seg underforståtte garantier, handelsdyktighet eller passende for en spesiell grunn. Videre forbeholder BenQ Corporation seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet heri uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring. Ta vare på kameraet Kameraets brukstemperatur er mellom 0 og 40 grader celsius. Det er normalt at brukstiden kortes ned når temperaturen er lav. Ikke bruk eller oppbevar kameraet i følgende miljøer: Direkte sollys Høye og støvete steder Ved siden av en air conditioner, elektrisk varmeovn eller annen varmekilde I en lukket bil som står i direkte sollys Ustabile steder Hvis kameraet blir vått, tørk over det med en tørr klut så fort som mulig. Salt eller sjøvann kan forårsake alvorlig skade på kameraet. Ikke bruk løsemiddel, som alkohol, til å rengjøre kameraet. Hvis linsen er skitten, bruk en linsebørste eller en myk klut for rengjøring. Ikke ta på linsen med fingrene dine. For å forhindre elektrisk sjokk, ikke prøv å demonter eller reparere kameraet selv. Vann kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Oppbevar derfor kameraet på et tørt sted. Ikke bruk kameraet utendørs når det regner eller snør. Ikke bruk kameraet i eller nær vann. Hvis en fremmed gjenstand eller vann kommer inn i kameraet, slå av kameraet med en gang og koble fra batterier og strømadapter. Fjern den fremmede gjenstanden eller vannet og send kameraet til et servicesenter. Overfør dataen til datamaskinen så snart som mulig for å unngå å miste bildene og/eller videoklippene dine. Deponering av elektriske og elektronisk utstyr av brukere i private hjem i den europeiske unionen. Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at dette ikke kan deponeres sammen med husholdningsavfall. Du må deponere utstyret på en miljøstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med de lokale kommunale myndigheter, ditt lokale renholdsverk eller butikken der du kjøpte produktet. Resirkluleringen av materialene vil hjelpe til å verne om naturressurser og påse at det resirkuleres på en måte som verner om både mennesker og miljøet.

3 Merknad om CE-regulering BenQ Corp. erklærer herved at det er vårt ansvar at produktet er i overensstemmelse med kravene som ble satt frem i Council Directive i Approximation of the Laws of the Member States relating, Electromagnetic Compatibility Directives (89/336/EEC, 92/31/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC). En Deklarasjon om overensstemmelse i henhold til direktivene over har blitt lagd og er tilgjengelig fra BenQ Corp. etter forespørsel.

4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om kameraet...1 Kontrollere innhold i pakken... 1 Kamerakomponenter... 1 Forfra...1 Bakfra...2 Forberede kameraet for bruk...2 Lade batteriet... 3 Bruke berøringsskjerm og knapper... 3 Bruke et SD-kort... 4 Angi språk... 4 Stille inn dato og klokkeslett... 4 Bruke kameraet...5 Vise tatte bilder og videoer...6 Opptaksmodus...7 Scenemodus... 8 Blitsmodus Fokusmodus Drive-modus Oppløsning (bildestørrelse) Kvalitet ISO-følsomhet Måling (automatisk eksponeringsmåling) Hvitbalanse Effekt AF-område Sette EV Setter skarphet, metning, kontrast og direktevisning Andre opptaksalternativer Innstillinger for Filmopptak-modus Avspillingsinnstilling...19 Alternativer for avspilling og editering Bruke Mine tegninger og Legg til notat Rotere et bilde Legger til Z-belysning effekt Beskytt Legge til en fotoramme DPOF Sletter filer Endre størrelse Skriv notat Programvare...24 Koble kameraet til en datamaskin...24 Koble kameraet til et AV-system...25 Skrive ut bilder...25 Skrive ut med Skriver-modus Skrive ut med DPOF Feilsøking og serviceinformasjon...26 Teknisk brukerstøtte Spesifikasjoner...28 Systeminnstillinger...18

5 Om kameraet Kontrollere innhold i pakken Pakk forsiktig ut boksen og kontroller at du har følgende. Om kameraet 1 1. Brukerveiledning 2. Digitalkamera 3. USB-kabel 4. Batteri 5. Lærveske 6. Programvare CD- ROM 7. Batterilader 8. Vekselstrømadapter 9. AV-kabel 10. Skriverpenn Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler eller dersom noe er skadet. Det anbefales at du tar vare på emballasjen hvis du i fremtiden må sende kameraet til service. Tilgjengelig tilbehør kan variere avhengig av salgsområdet. Kamerakomponenter Forfra 1. Lukkerknapp 2. Status LED-indikator 3. Strømknapp 4. Blits 5. LED for aktivert selvutløser 6. Linse og linsedeksel 7. Mikrofon 8. Stativmontering 9. USB-port

6 2 Forberede kameraet for bruk Bakfra 1. Berøringsskjerm (LCD-display) 2. T (Tele): Zoom inn 3. B (Bred): Zoom ut eller miniatyrbildevisning (avspilling) 4. Snor med øyehull 5. Spill-knapp (veksle mellom capture- og avspillingsmoduser) 6. Display-knappen 7. Høyttaler Det er vanlig at kameraet blir varmt ved bruk, fordi metallhuset på kameraet kan lede varme. LCD-displayet på kameraet er produsert med sofistikert teknologi, og mer enn 99,99 % av pikslene på LCD-displayet møter standard spesifikasjoner. Likevel er det mulig at mindre enn 0,01 % av pikslene på LCD-displayet kan ha noen lyse prikker eller viser uvanlige farger. Dette er normalt og indikerer ikke en feil, det vil heller ikke påvirke bildene du tar med kameraet. Forberede kameraet for bruk Bruk kun det spesifiserte batteriet for kameraet, og slå alltid av kameraet før du setter inne eller fjerner batteriet. A B Installere batteriet: 1. Åpne batteri/sd-kortdekslet (A). 2. Sett batteriet inn i rett retning (B). 3. Dytt batteriet helt inn til batterilåsespaken klikker på plass (C). 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet (D).

7 Forberede kameraet for bruk 3 C Fjern batteriet: 1. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 2. Frigjør batterilåsespaken. 3. Når batteriet har kommet ut litt, trekk det ut. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. D Lade batteriet Batteriladestatusen påvirker kameraets ytelse. For å maksimere ytelsen og batteriets levetid, lad batteriet helt opp med den angitte laderen og vekselstrømadapteren, lad deretter batteriet helt ut via normal bruk minst én gang. Lade opp batteriet: 1. Sett inn batteriet i batteriladeren. 2. Koble den ene enden av vekselstrømadapteren til batteriladeren. 3. Koble den andre enden av vekselstrømadapteren til en stikkontakt. 4. Når batteriet lades lyser LED-indikatoren på laderen rødt. Når batteriet er fullstendig ladet opp lyser det grønt. Skade forårsaket av bruken av feil batterilader dekkes ikke av garantien. Batteriet kan være varmt etter at det har blitt ladet opp eller brukt. Dette er normalt og er ikke en feil. Når du bruker kameraet i et kaldt miljø, hold kameraet og batteriet varmt ved å holde det inni jakken din eller lignende. Bruke berøringsskjerm og knapper Du kan bruke stylusen eller fingeren din (men dette kan etterlate fingeravtrykk på skjermen) for å velge tilgjengelige alternativer på berøringsskjermen. Men noen operasjoner må fungere med knapper (som DISPLAY og Spill ). Denne brukerhåndboken bruker "pek", "sirkle" eller "før" når du skal berøre skjermen og "trykk" når du skal trykke på knapper.

8 4 Forberede kameraet for bruk Bruke et SD-kort Kameraet leveres med et internt minne for lagring av tatte bilder, videoklipp eller lydfiler. Du kan også bruke et SD (Secure Digital) kort for å lagre flere filer. Installere et SD-kort: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 3. Sett inn et SD-kort i rett retning. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. Fjerne et SD-kort: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 3. Trykk lett på kanten av SD-kortet for å løse det ut. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. Før førstegangs bruk av et SD-kort, pek på > > > Behandle minne > Formater for å formatere kortet først. Husk å flytte klaffen for skrivebeskyttelse (på siden av SD-kortet) til ulåst posisjon. Hvis ikke blir all data (hvis det finnes) på SD-kortet beskyttet og kortet kan ikke formateres. Angi språk Dette er for å velge språkversjonen som vises på skjermen. Slik velger du et språk: Pek på > > > Språk, og pek på et språk (pek på / for å finne flere språk hvis nødvendig). Stille inn dato og klokkeslett Når du bruker kameraet for første gang, eller når batteriet har blitt fjernet fra kameraet for en lengre periode, må du stille inn datoen og klokkeslettet. Stille inn dato og tid: 1. Pek på > > > Datoformat og pek deretter på skjermen for å velge foretrukkede formater. 2. Pek på Dato/tid og pek på / for å velge korrekt dato eller tid. 3. Pek på OK. 4. Pek på for å avslutte.

9 Bruke kameraet 5 Bruke kameraet Fremgangsmåten under er en generell veiledning for grunnleggende bruk. Det er spesielt nyttig hvis du ikke er kjent med kameraet. 1. Trykk. 2. Pek på for ønskede alternativer; pek på for flere valg. 3. Følg skjermen (og instruksjonene hvor de er tilgjengelige) og pek på korresponderende ikon for å gå til og se flere alternativer. Du kan når som helst avbryte gjeldende operasjon ved å peke på for å gå tilbake til forrige trinn. 4. Trykk T for å zoome inn eller W for å zoome ut. 5. Trykk lukkeren halvveis ned for å sette automatisk fokus og eksponering. 6. Trykk lukkeren helt ned for å ta bilde. 7. Frigjør lukkeren. 8. I Filmopptak modus, trykk på lukkeren for å stoppe videoopptak. Hvis du trykker lukkerenknappen halvveis ned for å stille inn automatisk fokus, er kameraet klart for å ta bilde når den automatiske fokusrammen er gul. Hvis det ikke er en automatisk fokusramme eller rammen er rød og du trykker på lukkerknappen, vil det føre til uklare bilder. Under zoom inn/ut finnes det en separator i zoomlinjen mellom W og T. For best bildekvalitet anbefales det at du bruker optisk zoom kun ved å holde forstørrelsen innenfor W og separatoren. Blitsen blir automatisk slått av i Filmopptak-modus. Filmopptak-modus spiller inn både lyd og video. Likevel tas ikke lyd opp under zoom inn/zoom ut. Når som helst kan du trykke på for å slå av kameraet. I capture eller avspillingsmodus, trykk gjentatte ganger for å bestemme hvilken informasjon som skal vises på skjermen.

10 6 Vise tatte bilder og videoer Vise tatte bilder og videoer For å gå inn i avspillingsmodusen, trykk på opp. for å vise bildet eller videoen som er tatt For å vise det forrige bildet/videoen, før og skyv skjermen (minst 1/3 av bredden; se illustrasjonene under fra A til C) til høyre, eller pek på på kontrollpanelet. For å vise det neste bildet/videoen, før og skyv skjermen (minst 1/3 av bredden) til venstre, eller pek på på kontrollpanelet. Trykk på W og du kan fremdeles bruke Før-for å-skyve funksjonen til å vise tatte bilder og innspilte videoer i en løkke. Trykk på W igjen for å vise 12 miniatyrbilder på skjermen. A B C D Du kan veksle mellom de to avspillingsmodusene over ved å trykke på T og W. For å zoome inn/ut av et bilde, trykk på T eller W, eller du kan bruke stylusen eller fingertuppen til å sirkle rundt området som du vil zoome inn på direkte på skjermen. Du kan også peke direkte på skjermen for å maksimere bildet, og dra bildet for å se enkelte områder, eller peke på for å beskjære bildet. Hvis et bilde ble tatt i stående retning og du deretter lagret det i liggende retning, vil bildet midlertidig rotere tilbake til stående retning når du forstørrer det på kameraet. For en videofil, pek på for å starte avspillingen. Pek på Pek på for å starte lysbildeavspillingen. for flere alternativer. Når som helst i avspillingsmodus kan du trykke på eller lukkeren for å bytte til capture-modus. For bilde/lyd/videofiler som er tatt av andre enheter, kan det hende at kameraet ditt ikke kan vise detaljert filinformasjon (f.eks. oppløsning) eller redigere de (f.eks. med Mine tegninger eller Legg til notat).

11 Opptaksmodus Opptaksmodus 7 Element Beskrivelse Sidereferanse 1 Scenemodus 8 2 Blitsinnstillinger 10 3 Fokusmodus 11 4 Drive-modus 11 5 Antall tilgjengelige bilder -- 6 Bildestørrelse 12 7 Bildekvalitet 12 8 AF-område 15 9 Batteristatus Histogram AE-måler Hvitbalanse EV (eksponeringsverdi) ISO-følsomhet Flere alternativer --

12 8 Opptaksmodus Scenemodus Velg en av følgende scenemoduser etter behov. Ikon Modus Beskrivelse Solnedgang Øker hvitbalansen for å forbedre bilder som ble tatt ved solnedgang. Museum Tar bilder med deaktivert blits. Myk flytende vann Snø Lukkerhastigheten er senket for å forhindre uskarpe bilder. Bruk av stativ anbefales. Øker kontrasten for å fremheve teksturen og snølagene. Landskap Auto Blomster Stearinlys Brukes når du tar bilder av landskap, spesielt når motivene er ved en avstand. La kameraet bestemme de fleste innstillinger automatisk, slik at du enkelt kan ta bilder. Fanger blomster med sterke farger ved å forberede myke linjer. Brukes hvis du vil ta bilder av motiver i stearinlys. V. portrett Fokuserer på motivene og holder bakgrunnen noe uklar. Fyrverkeri Sport Øker eksponeringstid mens du tar bilder av fyrverkeri. Bruk av stativ anbefales. Tar bilder av et motiv i bevegelse. Program Du kan sette opptaksparametrene manuelt. Kjæledyr Øker følsomheten for å ta bilder av kjæledyr. Fest Tar bilder av innendørsaktiviteter i et dempet lys. Webauksjon Optimerer bildefilstørrelser for bruk på Internett. Nattportrett Baklys Brukes når du tar bilder av et motiv mot en nattscene. Bruk av stativ anbefales. Øker eksponering (ved å slå på blitsen) hvis lys kommer fra baksiden av et motiv.

13 Opptaksmodus 9 Filmopptak Smilregistrering Tekst Ta videoer med lyd. Når du ser på videofilen senere vises ikonet for å indikere at dette er en videofil og kan spilles av ved å peke på det. Tar automatisk et bilde når et smil er stort nok til å registreres. Øker kontrast når du tar et nærbilde. Høy ISO-portrett Selvportrett Få folk til å stå ut med bakgrunnen ute av fokus selv i et mørkt miljø. I denne modusen, brukes høyere ISO-verdi. Hjelper deg ta et bilde av deg selv (og andre motiver). Nattscene S.S.F. (Super Shake-Free) Stemmeopptak Barn Brukes når du tar et bilde om kvelden, natten eller i et miljø med lite lys. Reduserer uskarphet som forårsakes av kameravibrasjon, og forbereder dermed bildekvaliteten og klarheten. ISO-verdien justeres også automatisk etter lysstyrken i omgivelsen. Fanger kun bakgrunnslyder (ingen bilder eller video). Når du ser på lydfilen senere vises ikonet for å indikere at dette er en lydfil. Tar et stillebilde av barn i bevegelse. Mat Bygning Tar bilder av mat og forbereder fargeklarhet og gir mer levende farger. Forbedrer kantene på motivet. Strand Brukes ved et lyst miljø som strender. Portrett Gjør motivet (vanligvis en person) stå ut med et lysere utseende. Velge en scenemodus: 1. Pek på og velg et scenemodus-ikon. 2. Gjeldende valgte scenemodus vises. Du kan peke på et annet ikon som du har valgt. 3. Pek på for å bekrefte og avslutte. Hvis du ikke raskt kjenner beskrivelsen av en spesiell scene, pek på ønsket scene. og deretter Når ikonet vises i et miniatyrbilde eller på skjermen, betyr dette at filen har et ukjent filformat eller er korrupt.

14 10 Opptaksmodus Bruke smiloppdagelse: Smiloppdagelse vil automatisk fange øyeblikket hvor motivet smiler. 1. Pek på og velg fra scenemodus-ikonene. 2. Kameraet sporer ansiktet til motivet (en hvit ramme vises). 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å sette automatisk fokus. Vent til den automatiske fokusrammen blir gul, trykk deretter lukkerknappen ned for å aktivere smiloppdagelse, og frigjør lukkerknappen med en gang. Kameraet sporer nå smilet til motivet. 4. Straks et smil er registrert, tar kameraet et bilde. 5. Kameraet fortsetter å registrere smil og tar flere bilder (trinn 4 gjentas). For å stoppe smilsporingen når som helst, trykk på lukkerknappen. For å kunne registrere smilet på en enkel måte og oppnå bedre bildekvalitet, anbefales det at motivet står imot linsen i Smiloppdagelse-modus. Kameraet vil også automatisk stoppe smiloppdagelse hvis motivet forlater komposisjonsområdet. Ansiktssporing (kun ett ansikt) er alltid på i Smiloppdagelse-modus. Det anbefales at du slår av blitsen i Smiloppdagelse-modus, slik at kameraet kan spare tid for ladning og fortsetter å ta bilder av smil. Blitsmodus Blitsen er en ekstra lyskilde (brukes vanligvis i et miljø med lite lys). Du kan ta et bilde med ett av følgende blitsmoduser. Ikon Modus Beskrivelse Auto Blitsen går automatisk av etter de fotografiske miljøene. Tving av Tving på Auto. anti-rødeøye Anti-rødøye Lav synk Blitsen går ikke av. Velg denne modusen når blits er forbudt, eller når avstanden til motivet er utenfor blitsens effektive område. Blitsen går alltid av uansett hvordan lyset er i omgivelsene. Velg denne modusen når du tar bilder med høy kontrast (baklys) og dype skygger. Reduserer rødøyeeffekten når du tar naturlige bilder av mennesker og dyr i et miljø med lite lys. Husk å be motivet om å se på kameralinsen eller stå så nært kameraet som mulig. Blitsen går automatisk av etter de fotografiske miljøene. Reduserer rødøyeeffekten når du tar naturlige bilder av mennesker og dyr i et miljø med lite lys. Husk å be motivet om å se på kameralinsen eller stå så nært kameraet som mulig. Blitsen går alltid av uansett hvordan lyset er i omgivelsene. Åpner lukkeren for en lengre periode og blitsen går av rett før den lukkes. Velg denne modusen for å lyse opp et motiv i forgrunnen mens du holder bakgrunnen mørk. Dette er nyttig når du skal ta en nattscene med mennesker i forgrunnen.

15 Opptaksmodus 11 Velge en blitsmodus: 1. Pek på og ikonet som representerer nåværende blitsmodus. 2. Pek på et annet ikon. 3. Pek på for å bekrefte og avslutte. Hvis du endrer blitsmodusen, vil kameraet opprettholde den innstillingen selv om kameraet er slått av. For å endre intensiteten til blitsen, pek på > > > > Blitsintensitet. Fokusmodus Ikon Modus Beskrivelse Auto Dette er autofokusmodus. Makro Brukes når du tar bilder på nær avstand. Panfokus Uendelig Brukes når du vil ta bilde av alt (f.eks. motiver i rask bevegelse eller motiver i mørket) fra nær til fjern i et akseptabelt fokus. Brukes når du tar bilder på som er langt borte. Blitsen er av i denne modusen. Velge en fokusmodus: 1. Pek på og ikonet som representerer nåværende fokusmodus. 2. Pek på et annet ikon. 3. Pek på for å bekrefte og avslutte. Drive-modus Ikon Modus Beskrivelse Standard Selvutløser og kontinuerlig opptak er deaktivert. 10 sek selvutløser Tar automatisk et bilde etter 10 sekunders forsinkelse. Denne modusen er nyttig når du vil være en del av bildet selv. Kont.opptak Intervallopptak Fortsetter å ta bilder så lenge du holder lukkeren inne. Blitsen er alltid av i denne modusen. Tar bilder ved tidsintervallet du setter til det når antall bilder som du vil ha, eller det vil stoppe når du trykker og frigjør lukkerknappen igjen (eller til minnekortet er fullt).

16 12 Opptaksmodus Auto Exposure Bracketing (AEB) Rask serie Velge en drive-modus: Tar automatisk 3 bilder med ulike EV-verdier som du velger fra senere. Trykk og frigjør lukkerknappen. Når bildestørrelsen som du valgte er 2M eller VGA, vil Rask serie ta en kontinuerlig serie ved hastigheten på 12 bilder per sekund. Dette vil stoppe etter 1 sekund eller til minnekortet er fullt. 1. Pek på og ikonet som representerer nåværende drive-modus. 2. Pek på et annet ikon. 3. Pek på for å bekrefte og avslutte. Oppløsning (bildestørrelse) Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse 8 megapiksler (3264 x 2448) 3 megapiksler (2048 x 1536) 3:2 (3264 x 2176) 2 megapiksler (1600 x 1200) 16:9 (3264 x 1836) VGA (640 x 480) 5 megapiksler (2592 x 1944) Velge en bildestørrelse: 1. Pek på. 2. Pek på > og deretter ikonet som representerer nåværende bildestørrelse. 3. Pek på et annet ikon. 4. Pek på for å bekrefte og avslutte. Kvalitet Ikon Alternativ Beskrivelse Fin Normal Økonomi Beste bildekvalitet med lavest komprimering. Filstørrelse er størst. Bedre bildekvalitet med medium komprimering. Filstørrelse er medium. God bildekvalitet med høyest komprimering. Filstørrelse er minst.

17 Opptaksmodus 13 Velge et bildekvalitetsnivå: 1. Pek på. 2. Pek på > og deretter ikonet som representerer nåværende bildekvalitet. 3. Pek på et annet ikon. 4. Pek på for å avslutte. ISO-følsomhet Jo høyere ISO-verdi jo mer støy kan du se på bildet. Ikon Beskrivelse Setter ISO-verdien automatisk. Lik farge ISO 100/200/400 film. Brukes for fotografering utendørs i sterkt sollys. Lik farge ISO 800/1600 film. Brukes i et miljø med lite lys eller hvor blits ikke er tillatt. Velge en ISO-verdi: 1. Pek på. 2. Pek på > og deretter ikonet som representerer nåværende ISO-verdi. 3. Pek på et annet ikon. 4. Pek på for å avslutte. Du kan ikke velge ISO-verdi hvis du bruker enkelte scenemoduser som (Auto), (Høyt ISO-portrett) og (S.S.F.). Måling (automatisk eksponeringsmåling) Ikon Modus Beskrivelse Matriks Sent.vekt Punkt Registrerer eksponeringen basert på flere punkter på motivets område. Registrerer eksponeringen til hele scenen, men vektlegger verdiene nær midten. Registrerer eksponeringen basert på midtpunktet på motivets område. Velge et alternativ for AE: 1. Pek på. 2. Pek på > og deretter ikonet som representerer nåværende AE-alternativ.

18 14 Opptaksmodus 3. Pek på et annet ikon. 4. Pek på for å avslutte. Hvitbalanse Hvitbalanse kompenserer for fargetemperaturer i ulike lysforhold, slik at hvit og andre farger vises korrekt når du tar bilder. Ikon Modus Beskrivelse Auto Justerer hvitbalansen automatisk. Dagslys Brukt i lyse dagslysforhold. Skygge Brukes i overskyete, skumring eller skyggete forhold. Tungsten lys Fluorescerende lys Brukes når motivet er lyst opp av tungsten (blendende) belysning. Brukes når motivet er lyst opp av fluorescerende belysning. Manuell Brukes når du vil manuelt justere hvitbalansen i et spesielt lydforhold. Du kan ikke velge Hvitbalanse hvis du bruker enkelte scenemoduser som (Auto). Velge hvitbalanse: 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på og deretter Hvitbalanse. 4. Det aktuelle valgte ikonet til hvitbalanse vises. Pek på et annet ikon. 5. Pek på OK. (Hvis du velger manuell modus, vises ikonet. Du må først peke på og pek på justeringsrammen som vises på skjermen på et hvitt papir (eller noe lignende), og peke på OK for at kameraet skal registrere de rette fargene.) 6. Pek på for å avslutte.

19 Effekt Du kan legge til spesialeffekter på bildene i opptaksmodus. Ikon Modus Beskrivelse Vanlig Ingen effekt er lagt til bildet. Opptaksmodus 15 Livlig Bildet lagres med en lys og livlig tone. Brun S/H (svart/hvitt) Bilder lagres med en brun tone. Konverter bildet til svart/hvitt. Velge en effekt: 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på og deretter Effekt. 4. Det aktuelle valgte ikonet til autofokus vises. Pek på et annet ikon. 5. Pek på for å avslutte. AF-område Ikon Modus Beskrivelse Senter Fokuserer på midten av berøringsskjermen. Bred Fokuserer på motiver i et bredere fokusområde. Manuell Ansiktssporing Du kan manuelt destemme det automatiske fokusområdet ved å dra rammen innenfor grensen som vises på berøringsskjermen. Fokuserer på menneskene i komposisjonen din ved å automatisk registrere og spore ansikter. Velge et automatisk fokusalternativ: 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på og deretter AF-område. 4. Det aktuelle valgte ikonet til autofokus-alternativ vises. Pek på et annet ikon. 5. Pek på for å avslutte.

20 16 Opptaksmodus Bruke Ansiktssporing: 1. Følg trinnene over for å velge Ansiktssporing i AF-område. 2. Rett linsen mot motivet(/ene). Et eller flere hvite rammer vises på skjermen som fokuserer på motivene, avhengig av antall motiver som er registrert av kameraet. 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å sette automatisk fokus. 4. Vent til rammene blir gule, og trykk deretter på lukkeren. For å kunne registrere ansiktet(/ene) på en enkel måte og oppnå bedre bildekvalitet, anbefales det at motivet(/ene) står imot linsen i Ansiktssporing. Sette EV EV (eksponeringsverdi) lysner eller mørkner hele bildet. Juster EV når lysstyrken mellom motivet og bakgrunnen ikke er balansert, eller når motivet kun tar opp en liten del av bildet. Velge en EV: 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på og deretter EV. 4. Aktuell EV-innstilling vises. Pek deretter på en posisjon i EV-linjen eller pek +/-. 5. Pek på OK. 6. Pek på for å avslutte. Setter skarphet, metning, kontrast og direktevisning Du kan justere hvordan farger vises på bilder ved å sette skarphet, metning og kontrast. 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på for Skarphet, Metning og Kontrast. 4. De valgte ikonene for disse tre alternativene vises. Velg en for å peke på det, og pek deretter på et ikon. Du kan velge Lav, Normal eller Høy for skarphet, metning og kontrast. Du kan også bestemme tiden for når du vil at bildet skal vises etter opptak. 1. Pek på. 2. Pek på og deretter. 3. Pek på Direktevisning. 4. For direktevisning kan du bestemme varigheten (i sekunder) for å vise bildet rett etter du har tatt det, eller slå av funksjonen. 5. Pek på to ganger for å avslutte.

21 Andre opptaksalternativer Flere alternativer er tilgjegnelige for bildeinnstillinger i > >. Ikon Alternativ Beskrivelse Blitsintensitet Setter intensiteten til blitsen. Opptaksmodus Fotoramme Legger en fotoramme til bildet. Hvis den opprinnelige bildestørrelsen er større enn 3M, endres bildestørrelsen automatisk til 3M. Hvis den opprinnelige bildestørrelsen er 3M eller mindre, bevares den opprinnelige størrelsen. -- Datostempel Legger datostemplet til bildet. Innstillinger for Filmopptak-modus Hvis du velger (Filmopptak) som scenemodus, er ulike alternativer tilgjengelig i Hurtiglinjen. Du kan endre innstillingene men du kan ikke tilpasse alternativene som vises i Hurtiglinjen. Ikon Modus Beskrivelse Sidereferanse -- Scenemodus Viser et antall scenemoduser du kan 8 velge fra. Videoformat Viser videofilformat og størrelse. -- Rammehastighet Viser bilder som tas per sekund. -- Hvitbalanse Kompenserer for fargetemperaturer i ulike lysforhold. Flere alternativer Viser flere alternativer. -- Videokvalitet Setter videokvalitetsnivået Stabilisator Unngår videouskarphet som forårsakes av rystelser og/eller at motivet beveger seg. Effekt Legger til spesialeffekter Lukk Skjuler Hurtiglinjen. -- Standard rammehastighet er 15 når du bruker Filmopptak-modus.

22 18 Systeminnstillinger Systeminnstillinger For å endre systeminnstillingene, pek på > og deretter. Pek på / for flere alternativer. Ikon Modus Beskrivelse Behandle minne Formater internminnet eller SD-kortet. Direktevisning Digital zoom Systemlyd Setter visningstiden for hvert foto som ble tatt. Velger de lagrede innstillingene som kameraet skal huske (dette er nyttig neste gang du slår det på). Smart zoom reduserer bildestørrelsen, og øker dermed den effektive zoomlengden uten å ovre bildekvaliteten. Brukes for å slå på/av lyden for bruk. Volum Setter volumet for avspilling. LCD-lysstyrke Justere klarheten på berøringsskjermen Strømsparing Setter ventetiden før kameraet går inn i strømsparingsmodus. Slå av Setter den inaktive tiden før kameraet automatisk slår seg av. -- Dato/Tid Justerer dato og tid. Datoformat Justerer vist tidsformat. TV-format Setter videoformatet (som NTSC eller PAL) når du kobler til et AV-system som TV. -- Hurtigtast Setter alternativene som vises i Hurtiglinjen. -- Oppstartsbilde Velg oppstartsbildet når kameraet slås på. Nullstill Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger Språk Setter språket som vises på berøringsskjermen. -- Versjon Viser modellnavnet og fastvareversjonen. Hvis du setter både Strømsparing og Slå av til på, vil kameraet prioritere Strømsparing selv om tiden som du satte for Slå av er kortere enn for Strømsparing.

23 Avspillingsinnstilling 19 Avspillingsinnstilling Trykk for å gå inn i avspillingsmodus. Du kan trykke på for å bestemme hvilken informasjon som skal vises på skjermen. Når kameraet er av, trykk på mens du holder inne for å gå inn i avspillingsmodus. I capture-modus, trykk for å gå inn i avspillingsmodus. I avspillingsmodus, trykk eller lukkeren for å bytte til capture-modus. Element Beskrivelse 1 Batteristatus 2 Filnummer 3 Histogram 4 Beskyttet fil 5 DPOF 6 Scenemodus 7 Bildestørrelse og kvalitet 8 EV 9 AE-måler 10 Hvitbalanse 11 Filnavn 12 Filstørrelse 13 Lukkerhastighet og F.nr. 14 ISO-følsomhet

24 20 Avspillingsinnstilling Alternativer for avspilling og editering Som standard vises ti alternativer når du peker på på skjermen. Ikon Modus Beskrivelse Sidereferanse Mine tegninger Legger til egen tegning til et bilde. 21 Rotering Roterer bilder av enkelte grader. 22 Z-belysning Justerer belysningen (forbedrer hovedsaklig lysstyrken og kontrasten i mørkere områder av et bilde) for å forbedre den generelle eksponeringskvaliteten. Beskytt Beskytter det valgte bildet fra sletting Flere alternativer Gir deg tilgang til andre innstillinger. -- Legg til notat Legger til tekst til et bilde. 21 Fotoramme Legger en fotoramme til et bilde. 23 DPOF Angir Digital Print Order Format (DPOF) data til valgte bilder eller alle bilder. Så en DPOF-kompatibel skriver kan lese denne dataen ved utskrift. Slett Sletter tatte filer Velge et alternativ for avspilling/endring: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på. 2. De tilgjengelige ikonene for vanlige alternativer for avspilling/endring vises. Pek på den du trenger. Alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av bildestørrelsen. 3. Følg de siste anvisningene som gis på skjermen.

25 Avspillingsinnstilling 21 Bruke Mine tegninger og Legg til notat Legg til forhåndsinnstilte eller tilpassede tegninger (inkludert håndskrift), stempler og tekst til et bilde. Tegninger/stempler/tekst (beskrevet som "skribleri" under) kan ikke legges til en lyd/ videofil, eller til et bilde på 16:9, 3:2 eller lavere enn 3M. Etter skribleri er lagt til et bilde og lagret, endres størrelsen på bildet automatisk til 3M. 1. Pek på og velger et bilde. 2. Pek på > (Mine tegninger) eller (Legg til notat). Verktøylinjen vises automatisk. Velg et verktøy, og tilpass typen og fargen. (For detaljer om ikonene på verktøyene, se under.) 3. Pek på. Du er klar til å legge til tegningene dine eller teksten din på bildet. 4. For å endre verktøy/typer/farger, må du peke på igjen for tilgang til verktøylinjen. 5. For å omgjøre din siste handling, pek på [UNDO]; for å slette alle tegninger på det valget bildet (før du lagrer innstillingene), pek på [RESET]. 6. For å lagre det tilpassede bildet, pek på [SAVE]. Eller du kan peke på > [YES] for å forkaste det tilpassede bildet og avslutte. Ikon Verktøy Beskrivelse Linje Oppretter linjer som håndskrift. Opprette linjer: 1. Pek på, og pek deretter på for en type og for en farge. 2. Pek på. 3. Begynn å peke på berøringsskjermen og dra deretter fingeren eller stylusen for å lage linjer. Stempel (kun for Mine tegninger) Velger et forhåndsinnstilt stempel. Velge et forhåndsinnstilt stempel: 1. Pek på, og pek deretter på for et forhåndsdefinert stempel og for en farge. 2. Pek på. 3. På berøringsskjermen, pek på stedet hvor du vil legge til et stempel. Du kan legge til så mange stempler du vil, eller gjenta trinn 1 for å legge til andre typer stempler.

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Fremhevede funksjoner på COOLPIX S6500 Morsomme bilderedigeringseffekter som er enkle å bruke under fotografering p Hurtigeffekter... A30, 39 Lag bilder med effekter

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE VIDEOKAMERA GZ-MS250 BE Detaljert brukerhåndbok GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE LYT2116-018A Contents Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer