Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen"

Transkript

1 Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera Velkommen

2 Copyright Copyright 2007 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem eller oversettes til andre språk i noe form, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra dette firmaet. Fraskrivelse BenQ Corporation gir ikke ut noen representasjoner eller garantier, verken uttrykt eller underforstått, med respekt for innholdet herav og spesielt frasier seg underforståtte garantier, handelsdyktighet eller passende for en spesiell grunn. Videre forbeholder BenQ Corporation seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet heri uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring. Ta vare på kameraet Kameraets brukstemperatur er mellom 0 og 40 grader celsius. Det er normalt at brukstiden kortes ned når temperaturen er lav. Ikke bruk eller oppbevar kameraet i følgende miljøer: Direkte sollys Høye og støvete steder Ved siden av en air conditioner, elektrisk varmeovn eller annen varmekilde I en lukket bil som står i direkte sollys Ustabile steder Hvis kameraet blir vått, tørk over det med en tørr klut så fort som mulig. Salt eller sjøvann kan forårsake alvorlig skade på kameraet. Ikke bruk løsemiddel, som alkohol, til å rengjøre kameraet. Hvis linsen er skitten, bruk en linsebørste eller en myk klut for rengjøring. Ikke ta på linsen med fingrene dine. For å forhindre elektrisk sjokk, ikke prøv å demonter eller reparere kameraet selv. Vann kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Oppbevar derfor kameraet på et tørt sted. Ikke bruk kameraet utendørs når det regner eller snør. Ikke bruk kameraet i eller nær vann. Hvis en fremmed gjenstand eller vann kommer inn i kameraet, slå av kameraet med en gang og koble fra batterier og strømadapter. Fjern den fremmede gjenstanden eller vannet og send kameraet til et servicesenter. Overfør dataen til datamaskinen så snart som mulig for å unngå å miste bildene og/eller videoklippene dine. Deponering av elektriske og elektronisk utstyr av brukere i private hjem i den europeiske unionen. Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at dette ikke kan deponeres sammen med husholdningsavfall. Du må deponere utstyret på en miljøstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med de lokale kommunale myndigheter, ditt lokale renholdsverk eller butikken der du kjøpte produktet. Resirkluleringen av materialene vil hjelpe til å verne om naturressurser og påse at det resirkuleres på en måte som verner om både mennesker og miljøet. Merknad om CE-regulering BenQ Corp. erklærer herved at det er vårt ansvar at produktet er i overensstemmelse med kravene som ble satt frem i Council Directive i Approximation of the Laws of the Member States relating, Electromagnetic Compatibility Directives (89/336/EEC, 92/31/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC).

3 En Deklarasjon om overensstemmelse i henhold til direktivene over har blitt lagd og er tilgjengelig fra BenQ Corp. etter forespørsel.

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE English Om kameraet...1 Kontrollere innhold i pakken... 1 Kamerakomponenter... 1 Visning forfra...1 Visning bakfra...2 Forberede kameraet for bruk...2 Lade batteriet... 3 Bruke berøringsskjerm og knapper... 3 Bruke et SD-kort... 4 Angi språk... 4 Sette dato, tid og region... 4 Bruke kameraet...5 Capture-modus...6 Capture-alternativer... 7 Capture-palett... 7 Blitsmodus... 8 Drive-modus... 9 Fokusmodus... 9 Batteristatus Bildestørrelse Bildekvalitet Hvitbalanse AF-innstilling AE-måler ISO-følsomhet Sette EV Setter skarphet, metning, kontrast og direktevisning Innstillinger for Filmopptakmodus Vanlige innstillinger Lydinnstillinger Andre innstillinger...15 Avspillingsmodus...16 Alternativer for avspilling og editering Avspillingspalett Lysbildefremvisning Endre størrelse Beskjæring Bilde/lydkopi Spesialeffekter Stemmenotat Beskytt DPOF Oppstartsskjermen Forstørre et bilde Se flere filer på samme tid Rotere et bilde Sletter filer Legger til tegninger og stempler til et bilde Legge til en fotoramme Programvare...23 Koble kameraet til en datamaskin...23 Koble kameraet til et AV-system...23 Skrive ut bilder...24 Skrive ut med PictBridge Skrive ut med DPOF Feilsøking og serviceinformasjon...25 Teknisk brukerstøtte Spesifikasjoner...27

5 Om kameraet Kontrollere innhold i pakken Pakk forsiktig ut boksen og kontroller at du har følgende: Om kameraet 1 1. Brukerhåndbok 2. Digitalkamera 3. USB-kabel 4. Batteri 5. Stylus (berøringspenn) 6. Håndstropp 7. Lærveske 8. Programvare CD- ROM 9. Batterilader 10. Vekselstrømadapter 11. AV-kabel Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler eller dersom noe er skadet. Det anbefales at du tar vare på emballasjen hvis du i fremtiden må sende kameraet til service. Kamerakomponenter Visning forfra 1. Lukker-knapp 2. Status LED-indikator 3. Strømknapp 4. Blits 5. LED for aktivert selvutløser 6. Linse og linsedeksel 7. Stativmontering 8. Mikrofon 9. USB-port

6 2 Forberede kameraet for bruk Visning bakfra 1. Berøringsskjerm (LCD-display) 2. T (Tele): Zoom inn 3. B (Bred): Zoom ut eller miniatyrbildevisning (avspilling) 4. Snor med øyehull 5. MENU-knapp eller gå tilbake til forrige meny 6. Spill-knapp (veksle mellom capture- og avspillingsmoduser) 7. Høyttaler Det er vanlig at kameraet blir varmt ved bruk, fordi metallhuset på kameraet kan lede varme. LCD-displayet på kameraet er produsert med sofistikert teknologi, og mer enn 99,99 % av pikslene på LCD-displayet møter standard spesifikasjoner. Likevel er det mulig at mindre enn 0,01 % av pikslene på LCD-displayet kan ha noen lyse prikker eller viser uvanlige farger. Dette er normalt og indikerer ikke en feil, det vil heller ikke påvirke bildene du tar med kameraet. Forberede kameraet for bruk Bruk kun det spesifiserte batteriet for kameraet, og slå alltid av kameraet før du setter inne eller fjerner batteriet. A B Installere batteriet: 1. Åpne batteri/sd-kortdekslet (A). 2. Sett batteriet inn i rett retning (B). 3. Dytt batteriet helt inn til batterilåsespaken klikker på plass (C). 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet (D).

7 Forberede kameraet for bruk 3 C Fjern batteriet: 1. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 2. Frigjør batterilåsespaken. 3. Når batteriet har kommet ut litt, trekk det ut. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. D Lade batteriet Batteriladestatusen påvirker kameraets ytelse. For å maksimere ytelsen og batteriets levetid, lad batteriet helt opp med den angitte laderen og vekselstrømadapteren, lad deretter batteriet helt ut via normal bruk minst én gang. Lade opp batteriet: 1. Sett inn batteriet i batteriladeren. 2. Koble den ene enden av vekselstrømadapteren til batteriladeren. 3. Koble den andre enden av vekselstrømadapteren til en stikkontakt. 4. Når batteriet lades lyser LED-indikatoren på laderen rødt. Når batteriet er fullstendig ladet opp lyser det grønt. Skade forårsaket av bruken av feil batterilader dekkes ikke av garantien. Batteriet kan være varmt etter at det har blitt ladet opp eller brukt. Dette er normalt og er ikke en feil. Når du bruker kameraet i et kaldt miljø, hold kameraet og batteriet varmt ved å holde det inni jakken din eller lignende. Bruke berøringsskjerm og knapper Du kan bruke den vedlagte stylusen eller fingeren din (men dette kan etterlate fingeravtrykk på skjermen) for å velge tilgjengelige alternativer på berøringsskjermen. Men noen operasjoner må fungere med knapper (som MENY og Spill ). Denne brukerhåndboken bruker pek når du skal berøre skjermen og trykk når du skal trykke på knapper.

8 4 Forberede kameraet for bruk Bruke et SD-kort Kameraet leveres med et internt minne for lagring av tatte bilder, videoklipp eller lydfiler. Du kan også bruke et SD (Secure Digital) kort for å lagre flere filer. Før førstegangs bruk av et SD-kort, trykk og pek på > for å formatere kortet først. Husk å flytte klaffen for skrivebeskyttelse (på siden av SD-kortet) til ulåst posisjon. Hvis ikke blir all data (hvis det finnes) på SD-kortet beskyttet og kortet kan ikke formateres. Angi språk Dette er for å velge språkversjonen som vises på skjermen. Installere et SD-kort: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 3. Sett inn et SD-kort i rett retning. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. Fjerne et SD-kort: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 3. Trykk lett på kanten av SD-kortet for å løse det ut. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. Slik velger du et språk: 1. Trykk, 2. Pek på >, og pek på et språk (pek på / for å finne flere språk hvis nødvendig). Sette dato, tid og region Når du bruker kameraet for første gang, eller når batteriet har blitt fjernet fra kameraet for en lengre periode, må du stille inn datoen, klokkeslettet og hvor du befinner deg. Sette dato, tid og region: 1. Trykk. 2. Pek på > > Datostil og pek deretter på / for å velge foretrukkede formater. 3. Pek på OK. 4. Pek på Dato eller Tid og pek på / for å velge korrekt dato eller tid. 5. Pek på OK. 6. Pek på OK og pek deretter på Verdenstid. 7. Pek på, og pek deretter på / eller trykk direkte på et punkt på kartet for å velge den byen som er nærmest deg. 8. Pek på DST for å angi sommer/vintertid. 9. Trykk for å avslutte. Hvis du også setter destinasjonsbyen peker du på Velg tid for å vise og ta opp med datoen og tiden på hjemstedet eller destinasjonen. Når du velger å bruke dato og tid ved destinasjonen (nyttig når du reiser dit), vises et fly-ikon vises ved siden av datoen og tiden på skjermen.

9 Bruke kameraet 5 Bruke kameraet Fremgangsmåten under er en generell veiledning for grunnleggende bruk. Det er spesielt nyttig hvis du ikke er kjent med kameraet. 1. Trykk. 2. Pek på berøringsskjermen eller trykk på for ønskede alternativer. 3. Følg skjermen (og instruksjonene hvor de er tilgjengelige) og pek på korresponderende ikon for å gå til og se flere alternativer. Du kan når som helst avbryte gjeldende operasjon ved å trykke for å gå tilbake til forrige trinn. 4. Trykk T for å zoome inn eller W for å zoome ut. 5. Trykk lukkeren halvveis ned for å sette automatisk fokus og eksponering. 6. Trykk lukkeren helt ned for å ta bilde. 7. Frigjør lukkeren. 8. I Filmopptak modus, trykk på lukkeren for å stoppe videoopptak. 9. Trykk for å se tatte bilder eller innspilte videoer, og pek deretter / for å flytte til ulike bilder/videoer. Du kan også trykke T eller W for å zoome inn/ut av tatte bilder eller trykk W for å se 9 bilder på skjermen. For andre alternativer, følg skjermen eller pek på berøringsskjermen. Under zoom inn/ut finnes det en separator i zoomlinjen mellom W og T. For best bildekvalitet anbefales det at du bruker optisk zoom kun ved å holde forstørrelsen innenfor W og separatoren. Blitsen blir automatisk slått av i Filmopptak-modus. Filmopptak-modus spiller inn både lyd og video. Opptakstiden er kontinuerlig, men opptaket vil stoppe straks SD-kortet er fullt. Når som helst i avspillingsmodus kan du trykke på eller lukkeren for å bytte til capture-modus. Når som helst kan du trykke på for å slå av kameraet. I capture eller avspillingsmodus, pek på berøringsskjermen og pek på for å bestemme hvilken informasjon som skal vises på skjermen. Under er et eksempel på bruk av og berøringsskjermen.

10 6 Capture-modus Capture-modus Elem ent Beskrivelse Sidereferanse 1 En scenemodus valgt fra capture-paletten 7 2 Blitsmodus 8 3 Drive-modus 9 4 Fokusmodus 9 5 Minnekorttype (SD eller internt) -- 6 Antall tilgjengelige bilder -- 7 Batteristatus 10 8 Bildestørrelse 10 9 Bildekvalitet Hvitbalanse AE-måler ISO-følsomhet Dato og tid (eller histogram) 4 14 AF-innstilling 11

11 Capture-modus 7 Capture-alternativer Som standard vises fem alternativer når du peker på berøringsskjermen i capture-modus: Ikon Modus Beskrivelse Sidereferanse -- Capture-palett Viser et antall scenemoduser du kan velge fra. Blits Tilbyr ulike alternativer for blits. 8 7 Kjør Setter selvutløser og kontinuerlig opptak. 9 Fokuseringsring Tilbyr ulike alternativer for fokus. 9 Display Bestemmer hva slags informasjon som vises på skjermen. -- Capture-palett Velg en av følgende scenemoduser etter behov. Ikon Modus Beskrivelse Auto Nattscene Filmopptak Stemmeopptak Landskap La kameraet bestemme de fleste innstillinger automatisk, slik at du enkelt kan ta bilder. Brukes når du tar et bilde om kvelden, natten eller i et miljø med lite lys. Ta videoer med lyd. Når du ser på videofilen senere vises ikonet for å indikere at dette er en videofil. Fanger kun bakgrunnslyder (ingen bilder eller video). Når du ser på lydfilen senere vises ikonet for å indikere at dette er en lydfil. Brukes når du tar bilder med et naturlig scenebilde. Blomster Portrett Snø Sportsspill Fanger blomster med sterke farger ved å forberede myke linjer. Gjør motivet (vanligvis en person) stå ut med et lysere utseende. Øker kontrasten for å fremheve teksturen og snølagene. Tar bilder av et motiv i bevegelse.

12 8 Capture-modus S.S.F. (Super ristfri) Mat Rammekompositt Reduserer uskarphet som forårsakes av kameravibrasjon, og forbereder dermed bildekvaliteten og klarheten. ISO-verdien justeres også automatisk etter lysstyrken i omgivelsen. Tar bilder av mat og forbereder fargeklarhet og gir mer levende farger. Legger til en fotoramme når du tar et bilde Velge en scenemodus: 1. Pek på berøringsskjermen. 2. Gjeldende valgte scenemodus vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 3. Pek på OK. Når ikonet vises i et miniatyrbilde eller på skjermen, betyr dette at filen har et ukjent filformat eller er korrupt. Blitsmodus Blitsen er en ekstra lyskilde (brukes vanligvis i et miljø med lite lys). Du kan ta et bilde med ett av følgende blitsmoduser. Ikon Modus Beskrivelse Auto Blitsen går automatisk av etter de fotografiske miljøene. Blits av. Blits på. Auto + Rød-øye Blits på + Røy-øye Blitsen går ikke av. Velg denne modusen når blits er forbudt, eller når avstanden til motivet er utenfor blitsens effektive område. Blitsen går alltid av uansett hvordan lyset er i omgivelsene. Velg denne modusen når du tar bilder med høy kontrast (baklys) og dype skygger. Reduserer rødøyeeffekten når du tar naturlige bilder av mennesker og dyr i et miljø med lite lys. Husk å be motivet om å se på kameralinsen eller stå så nært kameraet som mulig. Blitsen går automatisk av etter de fotografiske miljøene. Reduserer rødøyeeffekten når du tar naturlige bilder av mennesker og dyr i et miljø med lite lys. Husk å be motivet om å se på kameralinsen eller stå så nært kameraet som mulig. Blitsen går alltid av uansett hvordan lyset er i omgivelsene.

13 Capture-modus 9 Myk blits Velge en blitsmodus: 1. Pek på berøringsskjermen. 2. Gjeldende valgte blitsmodus vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. Hvis du endrer blitsmodusen, vil kameraet opprettholde den innstillingen selv om kameraet er slått av. Drive-modus Åpner lukkeren for en lengre periode og blitsen går av rett før den lukkes. Velg denne modusen for å lyse opp et motiv i forgrunnen mens du holder bakgrunnen mørk. Dette er nyttig når du skal ta en nattscene med mennesker i forgrunnen. Ikon Modus Beskrivelse - Standard Selvutløser og kontinuerlig opptak er deaktivert. Selvutløser Kontinuerlig opptak Tar automatisk et bilde etter 2 eller 10 sekunders forsinkelse. Denne modusen er nyttig når du vil være en del av bildet selv. Fortsetter å ta bilder så lenge du holder lukkeren inne. Blitsen er alltid av i denne modusen. Velge en drive-modus: 1. Pek på berøringsskjermen. 2. Gjeldende valgte drive-modus vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. (For seltutløser må du også velge den forhåndsinnstilte tiden på 2 eller 10 sekunder.) Fokusmodus Ikon Modus Beskrivelse Standard Dette er autofokusmodus. Makro Brukes når du tar bilder på nær avstand. Panfokus Uendelig Manuell fokus Brukes når du vil ta bilde av alt (f.eks. motiver i rask bevegelse eller motiver i mørket) fra nær til fjern i et akseptabelt fokus. Brukes når du tar bilder på som er langt borte. Blitsen er av i denne modusen. Lar deg justere fokuset manuelt. Velge en fokusmodus: 1. Pek på berøringsskjermen. 2. Gjeldende valgte fokusmodus vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon.

14 10 Capture-modus Batteristatus Ikon Beskrivelse Batteristrømmen forblir tilstrekkelig. Det er lite strøm på batteriet. Det er svært lite strøm på batteriet. Du bør bytte ut batteriet med en gang. Bildestørrelse Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse 7 megapiksler (3072 x 2304) 3 megapiksler (2048 x 1536) 5 megapiksler (2592 x 1944) 2 megapiksler (1600 x 1200) 4 megapiksler (3072 x 2304) VGA (640 x 480) Velge en bildestørrelse: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til innspilte piksler vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Trykk to ganger for å avslutte. Bildekvalitet Ikon Beskrivelse Beste bildekvalitet med lavest komprimering. Filstørrelse er størst. Bedre bildekvalitet med medium komprimering. Filstørrelse er medium. God bildekvalitet med høyest komprimering. Filstørrelse er minst. Velge et bildekvalitetsnivå: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til bildekvalitetsnivået vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Trykk to ganger for å avslutte.

15 Capture-modus 11 Hvitbalanse Hvitbalanse kompenserer for fargetemperaturer i ulike lysforhold, slik at hvit og andre farger vises korrekt når du tar bilder. Ikon Modus Beskrivelse Auto Justerer hvitbalansen automatisk. Dagslys Skygge Tungsten lys Fluorescerende lys Manuelt Brukt i lyse dagslysforhold. Brukes i overskyete, skumring eller skyggete forhold. Brukes når motivet er lyst opp av tungsten (blendende) belysning. Brukes når motivet er lyst opp av fluorescerende belysning. Brukes når du vil manuelt justere hvitbalansen i et spesielt lydforhold. Velge hvitbalanse: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til hvitbalanse vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Pek på OK. (Hvis du velger manuell modus må du først peke justeringsrammen vist på skjermen på et hvitt papir eller noe lignende, og peke på Adj. for at kameraet skal registrere de rette fargene.) 5. Trykk to ganger for å avslutte. AF-innstilling Ikon Modus Beskrivelse Fokuseringsområde: Multippel Fokuseringsområde: Punkt Fokusbegrenser Fokuserer på et bredt område for motiver. Fokuserer på motiver som er nærmere. Når dette er slått på, er fokusområdet fra et spesielt punkt til uendelighet. Velge et automatisk fokusalternativ: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til autofokus vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Trykk tre ganger for å avslutte.

16 12 Capture-modus AE-måler Ikon Modus Beskrivelse Automatisk eksponering: Multippel Automatisk eksponering: Senter Automatisk eksponering: Punkt Velge et alternativ for AE: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til et AE-alternativ vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Trykk to ganger for å avslutte. ISO-følsomhet Jo høyere ISO-verdi jo mer støy kan du se på bildet. Ikon Velge en ISO-verdi: Registrerer eksponeringen basert på flere punkter på motivets område. Registrerer eksponeringen til hele scenen, men vektlegger verdiene nær midten. Registrerer eksponeringen basert på midtpunktet på motivets område. Setter ISO-verdien automatisk. Beskrivelse Lik farge ISO 80/160/320 film. Brukes for fotografering utendørs i sterkt sollys. Lik farge ISO 400/800 film. Brukes i et miljø med lite lys eller hvor blits ikke er tillatt. 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til ISO-verdi vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Trykk to ganger for å avslutte.

17 Capture-modus 13 Sette EV EV (eksponeringsverdi) lysner eller mørkner hele bildet. Juster EV når lysstyrken mellom motivet og bakgrunnen ikke er balansert, eller når motivet kun tar opp en liten del av bildet. Velge en EV: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til EV vises. Pek på det, og pek deretter på en posisjon i EV-linjen eller pek +/-. 4. Pek på OK. 5. Trykk to ganger for å avslutte. Setter skarphet, metning, kontrast og direktevisning Du kan justere hvordan farger vises på bilder ved å sette skarphet, metning og kontrast. Du kan også bestemme hvor lenge du vil vise bildet du nettopp tok. 1. Trykk. 2. Pek på. 3. De valgte ikonene for disse fire alternativene vises. Velg en for å peke på det, og pek deretter på et ikon. Du kan velge Lav, Normal eller Høy for skarphet, metning og kontrast. For direktevisning kan du bestemme varigheten (i sekunder) for å vise bildet rett etter du har tatt det, eller slå av funksjonen. 4. Trykk to ganger for å avslutte. Innstillinger for Filmopptak-modus Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Rammestørrelse: 640 x 480 Videokvalitet: God Rammestørrelse: 320 x 240 Bildefrekvens: 30 rammer per sekund Videokvalitet: Best Bildefrekvens: 15 rammer per sekund Videokvalitet: Bedre Velge et alternativ for Filmopptak: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. De valgte ikonene for alternativene for filmopptak vises. Velg en for å peke på det, og pek deretter på et ikon. 4. Trykk to ganger for å avslutte.

18 14 Capture-modus Vanlige innstillinger Her kan du bestemme om du vil aktivere digital zoom, velge lagrede innstillinger for kameraet (nyttig neste gang du slår det på), eller velge hurtigtaster som skal vises når du peker på berøringsskjermen (som standard er det 4 ikoner). Velge et vanlig alternativ: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. De valgte ikonene for vanlige alternativer vises. Velg en for å peke på det, og pek deretter på et ikon. 4. Pek på OK (brukes kun av alternativer for å huske innstillinger). 5. Trykk et par ganger (avhengig av forrige alternativ du valgte) for å avslutte. Lydinnstillinger Her kan du justere volumet for operasjon og avspilling. Velge et lydalternativ: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. De valgte ikonene for volum vises. Velg en for å peke på det, og pek deretter på et ikon. 4. Pek på OK. 5. Trykk to ganger for å avslutte.

19 Andre innstillinger Ikon Modus Beskrivelse Format Formater internminnet eller SD-kortet. Andre innstillinger 15 Datojustering Justerer dato, tid og viste format. Verdenstid Setter dato og tid til et annet sted enn hjembyen din. Språk Setter språket som vises på berøringsskjermen. -- Mappenavn USB-tilkopling Velg for standard mappenavnegivning eller for å sortere etter dato. Velg å koble til en datamaskin eller PictBridge-kompatibel enhet. Video ut Setter videoformatet (som NTSC eller PAL) når du kobler til et AV-system som TV. Klarhetsnivå Justere klarheten på berøringsskjermen -- Strømsparing Setter ventetiden før kameraet går inn i strømsparingsmodus. -- Auto-avslåing Setter den inaktive tiden før kameraet automatisk slår seg av. Guidevisning Bestemmer om du vil vise instruksjoner på skjermen. Nullstill Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.

20 16 Avspillingsmodus Avspillingsmodus Trykk for å gå inn i avspillingsmodus. Når kameraet er av, trykk på mens du holder inne for å gå inn i avspillingsmodus. I capture-modus, trykk for å gå inn i avspillingsmodus. I avspillingsmodus, trykk eller lukkeren for å bytte til capture-modus. Element Beskrivelse Sidereferanse 1 Filtype (stillbilde, stillbilde med -- stemmenotat, video eller lyd ) 2 Bildestørrelse 10 3 Bildekvalitet 10 4 Hvitbalanse 11 5 AE-måler 12 6 Lukkerhastighet og F.nr Navigeringskontroller ( / ) -- 8 Minnekorttype (SD eller internt) -- 9 Filnummer Batteristatus Dato og tid (med histogram) 4

21 Avspillingsmodus 17 Alternativer for avspilling og editering Som standard vises syv alternativer når du peker på berøringsskjermen i avspillingsmodus: Ikon Modus Beskrivelse Sidereferanse Avspillingspalett Tilbyr en rekke alternativer for avspilling som lysbildefremvisning og endring av størrelse. Forstørrelse Forstørrer bildene Rotasjon Roterer bilder av enkelte grader. 20 Sletting Sletter tatte filer. 20 Min tegning Legger til egen tegning til et bilde. 21 Fotoramme Legger en fotoramme til et bilde. 22 Display Bestemmer hva slags informasjon som vises på skjermen. -- Velge et alternativ for avspilling/endring: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. De valgte ikonene for vanlige alternativer for avspilling/endring vises. Pek på det du trenger, og pek deretter på et annet ikon. 3. Følg de siste anvisningene som gis på skjermen. Avspillingspalett Lysbildefremvisning Setter tidsintervallet pluss skjerm og lydeffekter for å presentere en serie med bilder og videofiler. Spille av en lysbildefremvisning: 1. Trykk på, og pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK.

22 18 Avspillingsmodus 3. Velg tidsintervall, skjermeffekt og lydeffekt etter behov. 4. Pek på Start. 5. Lysbildefremvisningen vil automatisk spille av og stoppe. Hvis du vil stoppe fremvisningen, pek på berøringsskjermen eller trykk på lukkeren, zoom-inn/ut knapper (T/W), eller. Endre størrelse Endrer et bilde til en mindre størrelse. Slik endrer du størrelsen til et bilde: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Velg den nye bildestørrelsen og kvalitetsnivået, og pek deretter på OK. 4. Pek på Overskriv for å erstatte gjeldende bildefil eller Lagre som for å lagre som en annen fil. Beskjæring Velger en del av en bildefil og lagrer det som en annen ny fil. Beskjære et bilde: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. En beskjæringsramme vises. Pek på og dra den for å velge det området du vil beholde som et nytt bilde. Pek på Endre størrelse for å justere størrelsen til beskjæringsrammen etter behov. 4. Pek på OK. Bilde/lydkopi Kopierer filer mellom SD-kortet og det interne minnet. Kopiere filer: 1. Trykk på, og pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Velger retningen for kopiering. Ved kopiering fra SD-kortet til det interne minnet, må du først velge en fil å kopiere. Spesialeffekter Legger til en fotoramme, forhåndsinnstilte stempler eller din egen tegning og håndskrift til et bilde. Legge til en spesialeffekt: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Velg om du vil legge til en fotoramme, stempel eller tegning og håndskrift som nødvendig. (Se "Legger til tegninger og stempler til et bilde" på side 21 og "Legge til en fotoramme" på side 22 hvis du vil ha mer informasjon.) 4. Pek på for å avslutte og velge en metode for å lagre det tilpassede bildet.

23 Avspillingsmodus 19 Stemmenotat Setter inn et stemmenotat på en bildefil. Legge til et stemmenotat: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Start opptaket av stemmen din. Pek på for å stoppe. Når du ser på bildet senere kan du se ikonet som indikerer at et stemmenotat er lagt til. Beskytt Forhindrer at de valgte filene blir slettet. Beskytte filer: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Velg om du vil beskytte denne valgte filen eller alle filer. 4. Velg Beskytt for å aktivere beskyttelse eller Fjern beskyttelse for å deaktivere beskyttelse. Hver beskyttede fil har ikonet når du ser på den. DPOF Angir Digital Print Order Format (DPOF) data til valgte bilder eller alle bilder. Så en DPOFkompatibel skriver kan lese denne dataen ved utskrift. Angi DPOF-data: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Velg gjeldende bilde eller alle bilder for å legge til DPOF. 4. Velg om du vil skrive ut dato og antall kopier som skal skrives ut. 5. Pek på OK. Oppstartsskjermen Setter velkomstbildet når kameraet starter. Velge et oppstartsbilde: 1. Trykk på, og pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Pek på / for å velge et bilde, og pek på OK. Forstørre et bilde Forstørrer et bilde slik at flere detaljer er synlige. Forstørre et bilde: 1. Trykk. 2. Pek på / for å gå til det bildet du vil forstørre.

24 20 Avspillingsmodus 3. Trykk T for å zoome inn eller W for å zoome ut. Eller pek på berøringsskjermen >. Du kan også peke på + eller - for å endre zoomnivået. 4. Flytt og dra den blå rammen til øvre venstre hjørne for å gå raskt til en spesiell del av bildet. 5. Trykk for å gå tilbake til normal visningsstørrelse. Se flere filer på samme tid Viser opp til 9 filer på samme tid Vise flere filer: 1. Trykk på > W. 2. Maksimalt 9 filer (vist som miniatyrbilder) vises på skjermen. Pek på et miniatyrbilde for å se korresponderende fil i normal visning, eller pek på / for å gå til andre sider for å se andre filer. Rotere et bilde Endrer roteringen av et bilde. Rotere et bilde: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på, og pek deretter på et miniatyrbilde i den orienteringen du vil. Det nylig roterte bildet overskriver det originale bildet og viser det på skjermen. Sletter filer Fjerner valgte eller alle filer. Slette en fil: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > Slett. Slette alle filer: 1. Trykk. 2. Pek på berøringsskjermen. 3. Pek på > > Slett alle. Slette valgte filer: 1. Trykk på > W. 2. Pek på, og pek på filene (i miniatyrbilder) du vil slette. Hvert valgte miniatyrbilde har ikonet. 3. Pek på Del. > Velg og slett.

25 Avspillingsmodus 21 Legger til tegninger og stempler til et bilde Legger til forhåndsinnstilte eller tilpassede tegninger (inkludert håndskrift) og stempler til et bilde. Tegninger og stempler kan ikke legges til et bilde på 640 x 480 eller en lyd/videofil. Etter at tegninger eller stempler har blitt lagt til et bilde, endres størrelsen på bildet automatisk til 2M. Legge til tegninger og stempler: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på, og pek på ett eller flere av følgende verktøy for å legge til stempler eller tegninger. Ikon Verktøy Beskrivelse linje Stempel Egendefinert stempel Oppretter linjer som håndskrift. Opprette linjer: 1. Pek på, og velg deretter en farge og en type for den linjen. 2. Pek på OK. 3. Begynn å peke på berøringsskjermen og dra deretter fingeren eller stylusen for å lage linjer. Velger et forhåndsinnstilt stempel. Velge et forhåndsinnstilt stempel: 1. Pek på, og pek deretter på et forhåndsinnstilt stempel. Hvis du vil rotere et stempel, pek på og velg en orientering. 2. Pek på OK. 3. På berøringsskjermen, pek på stedet hvor du vil legge til et stempel. Du kan legge til så mange stempler du vil, eller gjenta trinn 1 og 3 for å legge til andre typer stempler. Oppretter et egendefinert stempel. Opprette et egendefinert stempel. 1. Pek på, og dra deretter fingeren eller stylusen for å velge et lukket område. 2. Pek på OK > Lagre. Stemplet lagres automatisk til Mine stempler mappen.

26 22 Avspillingsmodus Mine stempler Slett Velger et egendefinert stempel. Velge et egendefinert stempel: 1. Pek på, og pek deretter på stemplet du lagde. Hvis du vil rotere et stempel, pek på og velg en orientering. 2. Pek på OK. 3. På berøringsskjermen, pek på stedet hvor du vil legge til et stempel. Du kan legge til så mange stempler du vil, eller gjenta trinn 1 og 3 for å legge til andre typer stempler. Fjerner en del av eller alle tegninger og stempler. Bruke viskelæret: 1. Pek på, og velg deretter en viskelærtype (fra tynn til tykk). 2. Pek på OK. 3. På berøringsskjermen, pek på det stedet hvor du vil fjerne tegninger og stempler, og dra deretter fingeren eller stylusen for å starte fjerningen. I trinn 1, pek på CLS hvis du vil fjerne alle tegninger og stempler. Viskelærverktøyet kan ikke fjerne stempler lagret i Mine stempler mappen. 4. Pek på OK. 5. Pek på for å legge til en fotoramme, eller pek på for å konfigurere tegningen som nødvendig. Hvis du har fullført tegningen, pek på, og velg deretter å overskrive eller lagre bildet som en ny fil. Legge til en fotoramme Legger til en forhåndsinnstilt dekorativ ramme til et bilde. Legge til en fotoramme 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på, og pek deretter på / for å velge en fotoramme. 3. Pek på OK >, og velg deretter å overskrive eller lagre bildet som en ny fil. En fotoramme kan ikke legges til et bilde på 640 x 480 eller en lyd/videofil. Etter at en fotoramme har blitt lagt til et bilde på størrelsen 4M eller mer, dette bildet kan automatisk endres til et 3M bilde.

27 Programvare Kameraet leveres med følgende programmer på en CD. For å installere disse programmene, se informasjonen som ble levert med CD-en. Programvare 23 Ulead Photo Express Et fotoediteringsprogram for digitalkamera som kan brukes til å hente ned fotoer fra digitalkameraer. Du kan endre og forbedre bilder med enkle editeringsverktøy og kule fotografiske filtrer og effekter, sette sammen kreative fotoprosjekter og dele resultatene via e-post og flere alternativer for utskrift. Ulead Photo Explorer En effektiv måte å overføre, utforske, tilpasse og distribuere digitalt media. Ulead VideoStudio Et videoediteringsprogram som gjør editeringen av filmer like morsomt som å spille de inn. Du kan lage en film på 1-2-3, og dele fullførte prosjekter på VCD/DVD, Internett eller mobile enheter. Koble kameraet til en datamaskin Du kan koble kameraet til en PC eller bærbar PC for å overføre, vise, skrive ut eller endre filer. Koble kameraet til en datamaskin: 1. Sørg for at USB-tilkoblingen er satt til PC. (Trykk på og pek deretter på >.) 2. Koble enden av den mindre pluggen av USB-kabelen til kameraet. 3. Kople den andre enden av USB-kabelen til datamaskinens USB-port. 4. Slå på kameraet. 5. Et Fjernbar disk ikon vises i Min datamaskin. Klikk på dette ikonet for tilgang til filene på kameraet. Når du kobler kameraet til en datamaskin er det nødvendig å installere et batteri i kameraet. Når du kobler kameraet til en datamaskin, bruk USB-kabelen som følger med for å unngå systemkonflikter og skade på kameraet. Koble kameraet til et AV-system Du kan spille av filer på kameraet fra et AV-system som en TV eller projektor. Koble kameraet til et AV-system: 1. Koble enden av den mindre pluggen av AV-kabelen til kameraet. 2. Koble den gule videopluggen og den hvite lydpluggen til AV-kabelen til videoinngangen og en lydinngangen (venstre kanal) på AV-systemet. 3. Slå på AV-systemet og sett deretter AV-kilden til kameraet. 4. Slå på kameraet. 5. Følg instruksjonene på skjermen for å bruke kameraet via TV eller projektorskjermen.

28 24 Skrive ut bilder Skrive ut bilder I tillegg til å skrive ut bilder ved å koble kameraet til en skriver via en datamaskin eller ta med SD-kortet (hvis tilgjengelig) til et fotobehandlingssenter, kan du skrive ut med PictBridge eller DPOF. Skrive ut med PictBridge Du kan skrive ut bilder direkte ved å koble kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver uten å bruke en datamaskin. Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel skriver: 1. Sørg for at USB-tilkoblingen er satt til PictBridge. (Trykk på og pek deretter på >.) 2. Slå av kameraet 3. Koble enden av den mindre pluggen av USB-kabelen til kameraet. 4. Kople den andre enden av USB-kabelen til skriverens USB-port. 5. Slå på skriveren. Mens til skriveren er klar for å skrive ut. 6. Slå på kameraet. 7. Følg instruksjonene på skjermen på kameraet og/eller skriveren for å fullføre utskriften. Fremgangsmåten over kan være forskjellig etter hvilken type skriver du bruker. Skrive ut med DPOF Se "DPOF" på side 19

29 Feilsøking og serviceinformasjon 25 Feilsøking og serviceinformasjon Hvis kameraet ikke fungerer som normalt, se listen over vanlige feil og løsninger under. Hvis problemet vedvarer, kontakt nærmeste servicesenter eller teknisk støtte. Problem Årsak Løsning Jeg kan ikke spille av videoklipp med Windows Media Player. Kameraet starter ikke. Batteristrømmen brukes fort opp. Batteriet eller kameraet er varmt. Blitsen går ikke av eller lader ikke opp. Selv når blitsen gikk av var bildet mørkt. Bildet er for lyst eller for mørkt. Jeg kan ikke formatere et minnekort. Jeg kan ikke laste ned bilder fra kameraet til datamaskinen. MPEG-4 videokomprimeringsmetoden er i XviD-format. Hvis XviD-kodeksen ikke er installert er det mulig at det ikke går an å spille av videoklippene på datamaskinen. Sjekk at du bruker Windows Media Player 9.0 eller en senere versjon. Installer MPEG-4 kodeksdriveren på forhånd, tilgjengelig fra samleprogramvarer eller XviDwebsiden: Batteriet er ikke satt i eller står i feil. Sett inn batteriet på riktig måte. Batteriet har ingen strøm. Lad opp batteriet. Omgivelsestemperaturen er ekstremt lav. Mange bilder blir tatt i mørke steder som krever blits. Batteriet ble ikke fullstendig ladet opp, eller det har ikke blitt brukt for en lengre periode etter ladning. Kameraet eller blitsen ble brukt kontinuerlig for en lengre periode. Lad batteriet helt opp og lad det ut minst én gang før bruk. Blitsen er slått av. Sett blitsen til Auto Flash. Lyskilden er tilstrekkelig. -- Avstanden til motivet er større enn blitsens rekkevidde. Eksponeringen er overdreven eller utilstrekkelig. Minnekortet er skrivebeskyttet. Slutten av minnekortets levetid. Det er ikke tilstrekkelig ledig plass på harddisken til datamaskinen. Kameraet mottar ikke strøm. Stå nærmere motivet og ta bildet Juster kompensasjonen for eksponeringen. Fjern skrivebeskyttelsen. Sett inn et nytt minnekort. Kontroller at harddisken har nok ledig plass for å kjøre Windows og at stasjonen for å laste bildefiler har samme eller større mengde ledig plass enn minnekortet i kameraet. Lad opp batteriet.

30 26 Feilsøking og serviceinformasjon Kameraet tar ikke bilder selv når lukker-knappen holdes inne. Jeg kan ikke skrive ut bilder med PictBridgekompatible skrivere. Batteriet er svakt. Lad opp batteriet. Kameraet står ikke i capture mode. Bytt til capture mode. Lukker-knappen ble ikke trykt helt Trykk lukker-knappen helt inn. inn. Det interne minnet eller minnekortet har ikke ledig plass. Blitsen lader opp. Kameraet kjenner ikke igjen minnekortet. Kameraet er koblet til skriveren når kameraet er slått av. Bruk et nytt kort eller slett uønskede filer. Vent til flash mode-ikonet, indikert på skjermen, slutter å blinke. Formater minnekortet før førstegangs bruk eller før bruk med et annet kamera. Slå på kameraet, velg PictBridge og koble deretter til skriveren. Teknisk brukerstøtte For teknisk hjelp, gratis oppdatering av drivere, produktinformasjon og nyheter, besøk denne websiden:

31 Spesifikasjoner Bildesensor LCD-display Zoom 7,2-megapiksel CCD; størrelse: 1/2,5-tommer 3-tommer LTPS LCD; 230K prikker Optisk: 3X Digital: 4X (forhåndsvis) / 12X (avspilling) Spesifikasjoner 27 Linse F2,7 ~ F5,2 Bred: 6,2 mm (135 kamera: 37,5 mm) Tele: 18,6 mm (135 kamera: 112,5 mm) Fokuseringsring TTL Autofokus Fokuseringsrekkevidde Normal: 40 cm ~ uendelig Makro: 15 cm ~ 50 cm Lukkerhastighet 1/2000 ~ 1 sek (Nattscene-modus: 4 sek) Capture-modus Auto, Nattscene, Filmopptak, Stemmeopptak, Landskap, Blomster, Portrett, Snø, Sport, S.S.F., Mat og Rammekompositt Blits Auto, Blits av, Blits på, Auto + Rød-øye, Blits på + Rød-øye og Myk blits Selvutløser 2 eller 10 sek forsinkelse Kompensasjon for -2 til +2 EV i 1/3 EV-trinn eksponering ISO Auto, 80, 160, 320, 400 og 800 Hvitbalanse Auto, Dagslyd, Skygge, Tungsten lys, Fluorescerende lys og Manuell Filformat Stillbilder: JPEG (Exif 2.2 kompatibel) og DCF-kompatibel - 7M (3072 x 2304), 5M (2592 x 1944), 4M (2304 x 1728), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), VGA (640 x 480) Video: MPEG-4 AVI x 480, 320 x 240, 30/15 fps; kontinuerlig opptak med lyd Lyd: WAV Lagring Innebygd 12 MB (brukbar) 2GB SD-kort kompatibel Alternativer for avspilling Enkelt bilde, miniatyrbilder, lysbildefremvisning og lyd/videoavspilling Grensesnitt Digitalt uttak: USB 2.0 Lyd/videouttak (NTSC/PAL) PictBridge Strømkilde Oppladbart litiumion-batteri Brukstemperatur 0-40 grader Celsius Mål 91 x 59 x 16,9 mm (tynnest 14,9 mm) (V x H x D)

32 28 Spesifikasjoner Vekt Systemkrav 130 g (uten batteri og SD-kort) Pentium III 600 Mhz eller høyere kompatibel CPU 64 MB RAM Optisk stasjon Windows Vista/XP/2000/Me 128 MB ledig plass på harddisken Ledig USB-port

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera Smart-serie : C1640W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller.

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera G-serien : G100 Kom i gang Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke utsett

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig

Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig Bruksanvisning FORHOLDSREGLER Forord Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig referanse. Copyright Copyright

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls743support Eastman

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Digitalkamera EX-Z700 Brukerveiledning

Digitalkamera EX-Z700 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z700 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-H50 NO DK For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-MS11S http://no.yourpdfguides.com/dref/784074

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-MS11S http://no.yourpdfguides.com/dref/784074 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer