Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen"

Transkript

1 Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera Velkommen

2 Copyright Copyright 2007 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem eller oversettes til andre språk i noe form, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra dette firmaet. Fraskrivelse BenQ Corporation gir ikke ut noen representasjoner eller garantier, verken uttrykt eller underforstått, med respekt for innholdet herav og spesielt frasier seg underforståtte garantier, handelsdyktighet eller passende for en spesiell grunn. Videre forbeholder BenQ Corporation seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet heri uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring. Ta vare på kameraet Kameraets brukstemperatur er mellom 0 og 40 grader celsius. Det er normalt at brukstiden kortes ned når temperaturen er lav. Ikke bruk eller oppbevar kameraet i følgende miljøer: Direkte sollys Høye og støvete steder Ved siden av en air conditioner, elektrisk varmeovn eller annen varmekilde I en lukket bil som står i direkte sollys Ustabile steder Hvis kameraet blir vått, tørk over det med en tørr klut så fort som mulig. Salt eller sjøvann kan forårsake alvorlig skade på kameraet. Ikke bruk løsemiddel, som alkohol, til å rengjøre kameraet. Hvis linsen er skitten, bruk en linsebørste eller en myk klut for rengjøring. Ikke ta på linsen med fingrene dine. For å forhindre elektrisk sjokk, ikke prøv å demonter eller reparere kameraet selv. Vann kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Oppbevar derfor kameraet på et tørt sted. Ikke bruk kameraet utendørs når det regner eller snør. Ikke bruk kameraet i eller nær vann. Hvis en fremmed gjenstand eller vann kommer inn i kameraet, slå av kameraet med en gang og koble fra batterier og strømadapter. Fjern den fremmede gjenstanden eller vannet og send kameraet til et servicesenter. Overfør dataen til datamaskinen så snart som mulig for å unngå å miste bildene og/eller videoklippene dine. Deponering av elektriske og elektronisk utstyr av brukere i private hjem i den europeiske unionen. Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at dette ikke kan deponeres sammen med husholdningsavfall. Du må deponere utstyret på en miljøstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med de lokale kommunale myndigheter, ditt lokale renholdsverk eller butikken der du kjøpte produktet. Resirkluleringen av materialene vil hjelpe til å verne om naturressurser og påse at det resirkuleres på en måte som verner om både mennesker og miljøet. Merknad om CE-regulering BenQ Corp. erklærer herved at det er vårt ansvar at produktet er i overensstemmelse med kravene som ble satt frem i Council Directive i Approximation of the Laws of the Member States relating, Electromagnetic Compatibility Directives (89/336/EEC, 92/31/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC).

3 En Deklarasjon om overensstemmelse i henhold til direktivene over har blitt lagd og er tilgjengelig fra BenQ Corp. etter forespørsel.

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE English Om kameraet...1 Kontrollere innhold i pakken... 1 Kamerakomponenter... 1 Visning forfra...1 Visning bakfra...2 Forberede kameraet for bruk...2 Lade batteriet... 3 Bruke berøringsskjerm og knapper... 3 Bruke et SD-kort... 4 Angi språk... 4 Sette dato, tid og region... 4 Bruke kameraet...5 Capture-modus...6 Capture-alternativer... 7 Capture-palett... 7 Blitsmodus... 8 Drive-modus... 9 Fokusmodus... 9 Batteristatus Bildestørrelse Bildekvalitet Hvitbalanse AF-innstilling AE-måler ISO-følsomhet Sette EV Setter skarphet, metning, kontrast og direktevisning Innstillinger for Filmopptakmodus Vanlige innstillinger Lydinnstillinger Andre innstillinger...15 Avspillingsmodus...16 Alternativer for avspilling og editering Avspillingspalett Lysbildefremvisning Endre størrelse Beskjæring Bilde/lydkopi Spesialeffekter Stemmenotat Beskytt DPOF Oppstartsskjermen Forstørre et bilde Se flere filer på samme tid Rotere et bilde Sletter filer Legger til tegninger og stempler til et bilde Legge til en fotoramme Programvare...23 Koble kameraet til en datamaskin...23 Koble kameraet til et AV-system...23 Skrive ut bilder...24 Skrive ut med PictBridge Skrive ut med DPOF Feilsøking og serviceinformasjon...25 Teknisk brukerstøtte Spesifikasjoner...27

5 Om kameraet Kontrollere innhold i pakken Pakk forsiktig ut boksen og kontroller at du har følgende: Om kameraet 1 1. Brukerhåndbok 2. Digitalkamera 3. USB-kabel 4. Batteri 5. Stylus (berøringspenn) 6. Håndstropp 7. Lærveske 8. Programvare CD- ROM 9. Batterilader 10. Vekselstrømadapter 11. AV-kabel Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler eller dersom noe er skadet. Det anbefales at du tar vare på emballasjen hvis du i fremtiden må sende kameraet til service. Kamerakomponenter Visning forfra 1. Lukker-knapp 2. Status LED-indikator 3. Strømknapp 4. Blits 5. LED for aktivert selvutløser 6. Linse og linsedeksel 7. Stativmontering 8. Mikrofon 9. USB-port

6 2 Forberede kameraet for bruk Visning bakfra 1. Berøringsskjerm (LCD-display) 2. T (Tele): Zoom inn 3. B (Bred): Zoom ut eller miniatyrbildevisning (avspilling) 4. Snor med øyehull 5. MENU-knapp eller gå tilbake til forrige meny 6. Spill-knapp (veksle mellom capture- og avspillingsmoduser) 7. Høyttaler Det er vanlig at kameraet blir varmt ved bruk, fordi metallhuset på kameraet kan lede varme. LCD-displayet på kameraet er produsert med sofistikert teknologi, og mer enn 99,99 % av pikslene på LCD-displayet møter standard spesifikasjoner. Likevel er det mulig at mindre enn 0,01 % av pikslene på LCD-displayet kan ha noen lyse prikker eller viser uvanlige farger. Dette er normalt og indikerer ikke en feil, det vil heller ikke påvirke bildene du tar med kameraet. Forberede kameraet for bruk Bruk kun det spesifiserte batteriet for kameraet, og slå alltid av kameraet før du setter inne eller fjerner batteriet. A B Installere batteriet: 1. Åpne batteri/sd-kortdekslet (A). 2. Sett batteriet inn i rett retning (B). 3. Dytt batteriet helt inn til batterilåsespaken klikker på plass (C). 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet (D).

7 Forberede kameraet for bruk 3 C Fjern batteriet: 1. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 2. Frigjør batterilåsespaken. 3. Når batteriet har kommet ut litt, trekk det ut. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. D Lade batteriet Batteriladestatusen påvirker kameraets ytelse. For å maksimere ytelsen og batteriets levetid, lad batteriet helt opp med den angitte laderen og vekselstrømadapteren, lad deretter batteriet helt ut via normal bruk minst én gang. Lade opp batteriet: 1. Sett inn batteriet i batteriladeren. 2. Koble den ene enden av vekselstrømadapteren til batteriladeren. 3. Koble den andre enden av vekselstrømadapteren til en stikkontakt. 4. Når batteriet lades lyser LED-indikatoren på laderen rødt. Når batteriet er fullstendig ladet opp lyser det grønt. Skade forårsaket av bruken av feil batterilader dekkes ikke av garantien. Batteriet kan være varmt etter at det har blitt ladet opp eller brukt. Dette er normalt og er ikke en feil. Når du bruker kameraet i et kaldt miljø, hold kameraet og batteriet varmt ved å holde det inni jakken din eller lignende. Bruke berøringsskjerm og knapper Du kan bruke den vedlagte stylusen eller fingeren din (men dette kan etterlate fingeravtrykk på skjermen) for å velge tilgjengelige alternativer på berøringsskjermen. Men noen operasjoner må fungere med knapper (som MENY og Spill ). Denne brukerhåndboken bruker pek når du skal berøre skjermen og trykk når du skal trykke på knapper.

8 4 Forberede kameraet for bruk Bruke et SD-kort Kameraet leveres med et internt minne for lagring av tatte bilder, videoklipp eller lydfiler. Du kan også bruke et SD (Secure Digital) kort for å lagre flere filer. Før førstegangs bruk av et SD-kort, trykk og pek på > for å formatere kortet først. Husk å flytte klaffen for skrivebeskyttelse (på siden av SD-kortet) til ulåst posisjon. Hvis ikke blir all data (hvis det finnes) på SD-kortet beskyttet og kortet kan ikke formateres. Angi språk Dette er for å velge språkversjonen som vises på skjermen. Installere et SD-kort: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 3. Sett inn et SD-kort i rett retning. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. Fjerne et SD-kort: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Åpne batteri/sd-kortdekslet. 3. Trykk lett på kanten av SD-kortet for å løse det ut. 4. Lukk batteri/sd-kortdekslet. Slik velger du et språk: 1. Trykk, 2. Pek på >, og pek på et språk (pek på / for å finne flere språk hvis nødvendig). Sette dato, tid og region Når du bruker kameraet for første gang, eller når batteriet har blitt fjernet fra kameraet for en lengre periode, må du stille inn datoen, klokkeslettet og hvor du befinner deg. Sette dato, tid og region: 1. Trykk. 2. Pek på > > Datostil og pek deretter på / for å velge foretrukkede formater. 3. Pek på OK. 4. Pek på Dato eller Tid og pek på / for å velge korrekt dato eller tid. 5. Pek på OK. 6. Pek på OK og pek deretter på Verdenstid. 7. Pek på, og pek deretter på / eller trykk direkte på et punkt på kartet for å velge den byen som er nærmest deg. 8. Pek på DST for å angi sommer/vintertid. 9. Trykk for å avslutte. Hvis du også setter destinasjonsbyen peker du på Velg tid for å vise og ta opp med datoen og tiden på hjemstedet eller destinasjonen. Når du velger å bruke dato og tid ved destinasjonen (nyttig når du reiser dit), vises et fly-ikon vises ved siden av datoen og tiden på skjermen.

9 Bruke kameraet 5 Bruke kameraet Fremgangsmåten under er en generell veiledning for grunnleggende bruk. Det er spesielt nyttig hvis du ikke er kjent med kameraet. 1. Trykk. 2. Pek på berøringsskjermen eller trykk på for ønskede alternativer. 3. Følg skjermen (og instruksjonene hvor de er tilgjengelige) og pek på korresponderende ikon for å gå til og se flere alternativer. Du kan når som helst avbryte gjeldende operasjon ved å trykke for å gå tilbake til forrige trinn. 4. Trykk T for å zoome inn eller W for å zoome ut. 5. Trykk lukkeren halvveis ned for å sette automatisk fokus og eksponering. 6. Trykk lukkeren helt ned for å ta bilde. 7. Frigjør lukkeren. 8. I Filmopptak modus, trykk på lukkeren for å stoppe videoopptak. 9. Trykk for å se tatte bilder eller innspilte videoer, og pek deretter / for å flytte til ulike bilder/videoer. Du kan også trykke T eller W for å zoome inn/ut av tatte bilder eller trykk W for å se 9 bilder på skjermen. For andre alternativer, følg skjermen eller pek på berøringsskjermen. Under zoom inn/ut finnes det en separator i zoomlinjen mellom W og T. For best bildekvalitet anbefales det at du bruker optisk zoom kun ved å holde forstørrelsen innenfor W og separatoren. Blitsen blir automatisk slått av i Filmopptak-modus. Filmopptak-modus spiller inn både lyd og video. Opptakstiden er kontinuerlig, men opptaket vil stoppe straks SD-kortet er fullt. Når som helst i avspillingsmodus kan du trykke på eller lukkeren for å bytte til capture-modus. Når som helst kan du trykke på for å slå av kameraet. I capture eller avspillingsmodus, pek på berøringsskjermen og pek på for å bestemme hvilken informasjon som skal vises på skjermen. Under er et eksempel på bruk av og berøringsskjermen.

10 6 Capture-modus Capture-modus Elem ent Beskrivelse Sidereferanse 1 En scenemodus valgt fra capture-paletten 7 2 Blitsmodus 8 3 Drive-modus 9 4 Fokusmodus 9 5 Minnekorttype (SD eller internt) -- 6 Antall tilgjengelige bilder -- 7 Batteristatus 10 8 Bildestørrelse 10 9 Bildekvalitet Hvitbalanse AE-måler ISO-følsomhet Dato og tid (eller histogram) 4 14 AF-innstilling 11

11 Capture-modus 7 Capture-alternativer Som standard vises fem alternativer når du peker på berøringsskjermen i capture-modus: Ikon Modus Beskrivelse Sidereferanse -- Capture-palett Viser et antall scenemoduser du kan velge fra. Blits Tilbyr ulike alternativer for blits. 8 7 Kjør Setter selvutløser og kontinuerlig opptak. 9 Fokuseringsring Tilbyr ulike alternativer for fokus. 9 Display Bestemmer hva slags informasjon som vises på skjermen. -- Capture-palett Velg en av følgende scenemoduser etter behov. Ikon Modus Beskrivelse Auto Nattscene Filmopptak Stemmeopptak Landskap La kameraet bestemme de fleste innstillinger automatisk, slik at du enkelt kan ta bilder. Brukes når du tar et bilde om kvelden, natten eller i et miljø med lite lys. Ta videoer med lyd. Når du ser på videofilen senere vises ikonet for å indikere at dette er en videofil. Fanger kun bakgrunnslyder (ingen bilder eller video). Når du ser på lydfilen senere vises ikonet for å indikere at dette er en lydfil. Brukes når du tar bilder med et naturlig scenebilde. Blomster Portrett Snø Sportsspill Fanger blomster med sterke farger ved å forberede myke linjer. Gjør motivet (vanligvis en person) stå ut med et lysere utseende. Øker kontrasten for å fremheve teksturen og snølagene. Tar bilder av et motiv i bevegelse.

12 8 Capture-modus S.S.F. (Super ristfri) Mat Rammekompositt Reduserer uskarphet som forårsakes av kameravibrasjon, og forbereder dermed bildekvaliteten og klarheten. ISO-verdien justeres også automatisk etter lysstyrken i omgivelsen. Tar bilder av mat og forbereder fargeklarhet og gir mer levende farger. Legger til en fotoramme når du tar et bilde Velge en scenemodus: 1. Pek på berøringsskjermen. 2. Gjeldende valgte scenemodus vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 3. Pek på OK. Når ikonet vises i et miniatyrbilde eller på skjermen, betyr dette at filen har et ukjent filformat eller er korrupt. Blitsmodus Blitsen er en ekstra lyskilde (brukes vanligvis i et miljø med lite lys). Du kan ta et bilde med ett av følgende blitsmoduser. Ikon Modus Beskrivelse Auto Blitsen går automatisk av etter de fotografiske miljøene. Blits av. Blits på. Auto + Rød-øye Blits på + Røy-øye Blitsen går ikke av. Velg denne modusen når blits er forbudt, eller når avstanden til motivet er utenfor blitsens effektive område. Blitsen går alltid av uansett hvordan lyset er i omgivelsene. Velg denne modusen når du tar bilder med høy kontrast (baklys) og dype skygger. Reduserer rødøyeeffekten når du tar naturlige bilder av mennesker og dyr i et miljø med lite lys. Husk å be motivet om å se på kameralinsen eller stå så nært kameraet som mulig. Blitsen går automatisk av etter de fotografiske miljøene. Reduserer rødøyeeffekten når du tar naturlige bilder av mennesker og dyr i et miljø med lite lys. Husk å be motivet om å se på kameralinsen eller stå så nært kameraet som mulig. Blitsen går alltid av uansett hvordan lyset er i omgivelsene.

13 Capture-modus 9 Myk blits Velge en blitsmodus: 1. Pek på berøringsskjermen. 2. Gjeldende valgte blitsmodus vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. Hvis du endrer blitsmodusen, vil kameraet opprettholde den innstillingen selv om kameraet er slått av. Drive-modus Åpner lukkeren for en lengre periode og blitsen går av rett før den lukkes. Velg denne modusen for å lyse opp et motiv i forgrunnen mens du holder bakgrunnen mørk. Dette er nyttig når du skal ta en nattscene med mennesker i forgrunnen. Ikon Modus Beskrivelse - Standard Selvutløser og kontinuerlig opptak er deaktivert. Selvutløser Kontinuerlig opptak Tar automatisk et bilde etter 2 eller 10 sekunders forsinkelse. Denne modusen er nyttig når du vil være en del av bildet selv. Fortsetter å ta bilder så lenge du holder lukkeren inne. Blitsen er alltid av i denne modusen. Velge en drive-modus: 1. Pek på berøringsskjermen. 2. Gjeldende valgte drive-modus vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. (For seltutløser må du også velge den forhåndsinnstilte tiden på 2 eller 10 sekunder.) Fokusmodus Ikon Modus Beskrivelse Standard Dette er autofokusmodus. Makro Brukes når du tar bilder på nær avstand. Panfokus Uendelig Manuell fokus Brukes når du vil ta bilde av alt (f.eks. motiver i rask bevegelse eller motiver i mørket) fra nær til fjern i et akseptabelt fokus. Brukes når du tar bilder på som er langt borte. Blitsen er av i denne modusen. Lar deg justere fokuset manuelt. Velge en fokusmodus: 1. Pek på berøringsskjermen. 2. Gjeldende valgte fokusmodus vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon.

14 10 Capture-modus Batteristatus Ikon Beskrivelse Batteristrømmen forblir tilstrekkelig. Det er lite strøm på batteriet. Det er svært lite strøm på batteriet. Du bør bytte ut batteriet med en gang. Bildestørrelse Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse 7 megapiksler (3072 x 2304) 3 megapiksler (2048 x 1536) 5 megapiksler (2592 x 1944) 2 megapiksler (1600 x 1200) 4 megapiksler (3072 x 2304) VGA (640 x 480) Velge en bildestørrelse: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til innspilte piksler vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Trykk to ganger for å avslutte. Bildekvalitet Ikon Beskrivelse Beste bildekvalitet med lavest komprimering. Filstørrelse er størst. Bedre bildekvalitet med medium komprimering. Filstørrelse er medium. God bildekvalitet med høyest komprimering. Filstørrelse er minst. Velge et bildekvalitetsnivå: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til bildekvalitetsnivået vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Trykk to ganger for å avslutte.

15 Capture-modus 11 Hvitbalanse Hvitbalanse kompenserer for fargetemperaturer i ulike lysforhold, slik at hvit og andre farger vises korrekt når du tar bilder. Ikon Modus Beskrivelse Auto Justerer hvitbalansen automatisk. Dagslys Skygge Tungsten lys Fluorescerende lys Manuelt Brukt i lyse dagslysforhold. Brukes i overskyete, skumring eller skyggete forhold. Brukes når motivet er lyst opp av tungsten (blendende) belysning. Brukes når motivet er lyst opp av fluorescerende belysning. Brukes når du vil manuelt justere hvitbalansen i et spesielt lydforhold. Velge hvitbalanse: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til hvitbalanse vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Pek på OK. (Hvis du velger manuell modus må du først peke justeringsrammen vist på skjermen på et hvitt papir eller noe lignende, og peke på Adj. for at kameraet skal registrere de rette fargene.) 5. Trykk to ganger for å avslutte. AF-innstilling Ikon Modus Beskrivelse Fokuseringsområde: Multippel Fokuseringsområde: Punkt Fokusbegrenser Fokuserer på et bredt område for motiver. Fokuserer på motiver som er nærmere. Når dette er slått på, er fokusområdet fra et spesielt punkt til uendelighet. Velge et automatisk fokusalternativ: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til autofokus vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Trykk tre ganger for å avslutte.

16 12 Capture-modus AE-måler Ikon Modus Beskrivelse Automatisk eksponering: Multippel Automatisk eksponering: Senter Automatisk eksponering: Punkt Velge et alternativ for AE: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til et AE-alternativ vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Trykk to ganger for å avslutte. ISO-følsomhet Jo høyere ISO-verdi jo mer støy kan du se på bildet. Ikon Velge en ISO-verdi: Registrerer eksponeringen basert på flere punkter på motivets område. Registrerer eksponeringen til hele scenen, men vektlegger verdiene nær midten. Registrerer eksponeringen basert på midtpunktet på motivets område. Setter ISO-verdien automatisk. Beskrivelse Lik farge ISO 80/160/320 film. Brukes for fotografering utendørs i sterkt sollys. Lik farge ISO 400/800 film. Brukes i et miljø med lite lys eller hvor blits ikke er tillatt. 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til ISO-verdi vises. Pek på det, og pek deretter på et annet ikon. 4. Trykk to ganger for å avslutte.

17 Capture-modus 13 Sette EV EV (eksponeringsverdi) lysner eller mørkner hele bildet. Juster EV når lysstyrken mellom motivet og bakgrunnen ikke er balansert, eller når motivet kun tar opp en liten del av bildet. Velge en EV: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. Det aktuelle valgte ikonet til EV vises. Pek på det, og pek deretter på en posisjon i EV-linjen eller pek +/-. 4. Pek på OK. 5. Trykk to ganger for å avslutte. Setter skarphet, metning, kontrast og direktevisning Du kan justere hvordan farger vises på bilder ved å sette skarphet, metning og kontrast. Du kan også bestemme hvor lenge du vil vise bildet du nettopp tok. 1. Trykk. 2. Pek på. 3. De valgte ikonene for disse fire alternativene vises. Velg en for å peke på det, og pek deretter på et ikon. Du kan velge Lav, Normal eller Høy for skarphet, metning og kontrast. For direktevisning kan du bestemme varigheten (i sekunder) for å vise bildet rett etter du har tatt det, eller slå av funksjonen. 4. Trykk to ganger for å avslutte. Innstillinger for Filmopptak-modus Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Rammestørrelse: 640 x 480 Videokvalitet: God Rammestørrelse: 320 x 240 Bildefrekvens: 30 rammer per sekund Videokvalitet: Best Bildefrekvens: 15 rammer per sekund Videokvalitet: Bedre Velge et alternativ for Filmopptak: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. De valgte ikonene for alternativene for filmopptak vises. Velg en for å peke på det, og pek deretter på et ikon. 4. Trykk to ganger for å avslutte.

18 14 Capture-modus Vanlige innstillinger Her kan du bestemme om du vil aktivere digital zoom, velge lagrede innstillinger for kameraet (nyttig neste gang du slår det på), eller velge hurtigtaster som skal vises når du peker på berøringsskjermen (som standard er det 4 ikoner). Velge et vanlig alternativ: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. De valgte ikonene for vanlige alternativer vises. Velg en for å peke på det, og pek deretter på et ikon. 4. Pek på OK (brukes kun av alternativer for å huske innstillinger). 5. Trykk et par ganger (avhengig av forrige alternativ du valgte) for å avslutte. Lydinnstillinger Her kan du justere volumet for operasjon og avspilling. Velge et lydalternativ: 1. Trykk. 2. Pek på. 3. De valgte ikonene for volum vises. Velg en for å peke på det, og pek deretter på et ikon. 4. Pek på OK. 5. Trykk to ganger for å avslutte.

19 Andre innstillinger Ikon Modus Beskrivelse Format Formater internminnet eller SD-kortet. Andre innstillinger 15 Datojustering Justerer dato, tid og viste format. Verdenstid Setter dato og tid til et annet sted enn hjembyen din. Språk Setter språket som vises på berøringsskjermen. -- Mappenavn USB-tilkopling Velg for standard mappenavnegivning eller for å sortere etter dato. Velg å koble til en datamaskin eller PictBridge-kompatibel enhet. Video ut Setter videoformatet (som NTSC eller PAL) når du kobler til et AV-system som TV. Klarhetsnivå Justere klarheten på berøringsskjermen -- Strømsparing Setter ventetiden før kameraet går inn i strømsparingsmodus. -- Auto-avslåing Setter den inaktive tiden før kameraet automatisk slår seg av. Guidevisning Bestemmer om du vil vise instruksjoner på skjermen. Nullstill Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.

20 16 Avspillingsmodus Avspillingsmodus Trykk for å gå inn i avspillingsmodus. Når kameraet er av, trykk på mens du holder inne for å gå inn i avspillingsmodus. I capture-modus, trykk for å gå inn i avspillingsmodus. I avspillingsmodus, trykk eller lukkeren for å bytte til capture-modus. Element Beskrivelse Sidereferanse 1 Filtype (stillbilde, stillbilde med -- stemmenotat, video eller lyd ) 2 Bildestørrelse 10 3 Bildekvalitet 10 4 Hvitbalanse 11 5 AE-måler 12 6 Lukkerhastighet og F.nr Navigeringskontroller ( / ) -- 8 Minnekorttype (SD eller internt) -- 9 Filnummer Batteristatus Dato og tid (med histogram) 4

21 Avspillingsmodus 17 Alternativer for avspilling og editering Som standard vises syv alternativer når du peker på berøringsskjermen i avspillingsmodus: Ikon Modus Beskrivelse Sidereferanse Avspillingspalett Tilbyr en rekke alternativer for avspilling som lysbildefremvisning og endring av størrelse. Forstørrelse Forstørrer bildene Rotasjon Roterer bilder av enkelte grader. 20 Sletting Sletter tatte filer. 20 Min tegning Legger til egen tegning til et bilde. 21 Fotoramme Legger en fotoramme til et bilde. 22 Display Bestemmer hva slags informasjon som vises på skjermen. -- Velge et alternativ for avspilling/endring: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. De valgte ikonene for vanlige alternativer for avspilling/endring vises. Pek på det du trenger, og pek deretter på et annet ikon. 3. Følg de siste anvisningene som gis på skjermen. Avspillingspalett Lysbildefremvisning Setter tidsintervallet pluss skjerm og lydeffekter for å presentere en serie med bilder og videofiler. Spille av en lysbildefremvisning: 1. Trykk på, og pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK.

22 18 Avspillingsmodus 3. Velg tidsintervall, skjermeffekt og lydeffekt etter behov. 4. Pek på Start. 5. Lysbildefremvisningen vil automatisk spille av og stoppe. Hvis du vil stoppe fremvisningen, pek på berøringsskjermen eller trykk på lukkeren, zoom-inn/ut knapper (T/W), eller. Endre størrelse Endrer et bilde til en mindre størrelse. Slik endrer du størrelsen til et bilde: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Velg den nye bildestørrelsen og kvalitetsnivået, og pek deretter på OK. 4. Pek på Overskriv for å erstatte gjeldende bildefil eller Lagre som for å lagre som en annen fil. Beskjæring Velger en del av en bildefil og lagrer det som en annen ny fil. Beskjære et bilde: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. En beskjæringsramme vises. Pek på og dra den for å velge det området du vil beholde som et nytt bilde. Pek på Endre størrelse for å justere størrelsen til beskjæringsrammen etter behov. 4. Pek på OK. Bilde/lydkopi Kopierer filer mellom SD-kortet og det interne minnet. Kopiere filer: 1. Trykk på, og pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Velger retningen for kopiering. Ved kopiering fra SD-kortet til det interne minnet, må du først velge en fil å kopiere. Spesialeffekter Legger til en fotoramme, forhåndsinnstilte stempler eller din egen tegning og håndskrift til et bilde. Legge til en spesialeffekt: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Velg om du vil legge til en fotoramme, stempel eller tegning og håndskrift som nødvendig. (Se "Legger til tegninger og stempler til et bilde" på side 21 og "Legge til en fotoramme" på side 22 hvis du vil ha mer informasjon.) 4. Pek på for å avslutte og velge en metode for å lagre det tilpassede bildet.

23 Avspillingsmodus 19 Stemmenotat Setter inn et stemmenotat på en bildefil. Legge til et stemmenotat: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Start opptaket av stemmen din. Pek på for å stoppe. Når du ser på bildet senere kan du se ikonet som indikerer at et stemmenotat er lagt til. Beskytt Forhindrer at de valgte filene blir slettet. Beskytte filer: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Velg om du vil beskytte denne valgte filen eller alle filer. 4. Velg Beskytt for å aktivere beskyttelse eller Fjern beskyttelse for å deaktivere beskyttelse. Hver beskyttede fil har ikonet når du ser på den. DPOF Angir Digital Print Order Format (DPOF) data til valgte bilder eller alle bilder. Så en DPOFkompatibel skriver kan lese denne dataen ved utskrift. Angi DPOF-data: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Velg gjeldende bilde eller alle bilder for å legge til DPOF. 4. Velg om du vil skrive ut dato og antall kopier som skal skrives ut. 5. Pek på OK. Oppstartsskjermen Setter velkomstbildet når kameraet starter. Velge et oppstartsbilde: 1. Trykk på, og pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > OK. 3. Pek på / for å velge et bilde, og pek på OK. Forstørre et bilde Forstørrer et bilde slik at flere detaljer er synlige. Forstørre et bilde: 1. Trykk. 2. Pek på / for å gå til det bildet du vil forstørre.

24 20 Avspillingsmodus 3. Trykk T for å zoome inn eller W for å zoome ut. Eller pek på berøringsskjermen >. Du kan også peke på + eller - for å endre zoomnivået. 4. Flytt og dra den blå rammen til øvre venstre hjørne for å gå raskt til en spesiell del av bildet. 5. Trykk for å gå tilbake til normal visningsstørrelse. Se flere filer på samme tid Viser opp til 9 filer på samme tid Vise flere filer: 1. Trykk på > W. 2. Maksimalt 9 filer (vist som miniatyrbilder) vises på skjermen. Pek på et miniatyrbilde for å se korresponderende fil i normal visning, eller pek på / for å gå til andre sider for å se andre filer. Rotere et bilde Endrer roteringen av et bilde. Rotere et bilde: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på, og pek deretter på et miniatyrbilde i den orienteringen du vil. Det nylig roterte bildet overskriver det originale bildet og viser det på skjermen. Sletter filer Fjerner valgte eller alle filer. Slette en fil: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på > > Slett. Slette alle filer: 1. Trykk. 2. Pek på berøringsskjermen. 3. Pek på > > Slett alle. Slette valgte filer: 1. Trykk på > W. 2. Pek på, og pek på filene (i miniatyrbilder) du vil slette. Hvert valgte miniatyrbilde har ikonet. 3. Pek på Del. > Velg og slett.

25 Avspillingsmodus 21 Legger til tegninger og stempler til et bilde Legger til forhåndsinnstilte eller tilpassede tegninger (inkludert håndskrift) og stempler til et bilde. Tegninger og stempler kan ikke legges til et bilde på 640 x 480 eller en lyd/videofil. Etter at tegninger eller stempler har blitt lagt til et bilde, endres størrelsen på bildet automatisk til 2M. Legge til tegninger og stempler: 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på, og pek på ett eller flere av følgende verktøy for å legge til stempler eller tegninger. Ikon Verktøy Beskrivelse linje Stempel Egendefinert stempel Oppretter linjer som håndskrift. Opprette linjer: 1. Pek på, og velg deretter en farge og en type for den linjen. 2. Pek på OK. 3. Begynn å peke på berøringsskjermen og dra deretter fingeren eller stylusen for å lage linjer. Velger et forhåndsinnstilt stempel. Velge et forhåndsinnstilt stempel: 1. Pek på, og pek deretter på et forhåndsinnstilt stempel. Hvis du vil rotere et stempel, pek på og velg en orientering. 2. Pek på OK. 3. På berøringsskjermen, pek på stedet hvor du vil legge til et stempel. Du kan legge til så mange stempler du vil, eller gjenta trinn 1 og 3 for å legge til andre typer stempler. Oppretter et egendefinert stempel. Opprette et egendefinert stempel. 1. Pek på, og dra deretter fingeren eller stylusen for å velge et lukket område. 2. Pek på OK > Lagre. Stemplet lagres automatisk til Mine stempler mappen.

26 22 Avspillingsmodus Mine stempler Slett Velger et egendefinert stempel. Velge et egendefinert stempel: 1. Pek på, og pek deretter på stemplet du lagde. Hvis du vil rotere et stempel, pek på og velg en orientering. 2. Pek på OK. 3. På berøringsskjermen, pek på stedet hvor du vil legge til et stempel. Du kan legge til så mange stempler du vil, eller gjenta trinn 1 og 3 for å legge til andre typer stempler. Fjerner en del av eller alle tegninger og stempler. Bruke viskelæret: 1. Pek på, og velg deretter en viskelærtype (fra tynn til tykk). 2. Pek på OK. 3. På berøringsskjermen, pek på det stedet hvor du vil fjerne tegninger og stempler, og dra deretter fingeren eller stylusen for å starte fjerningen. I trinn 1, pek på CLS hvis du vil fjerne alle tegninger og stempler. Viskelærverktøyet kan ikke fjerne stempler lagret i Mine stempler mappen. 4. Pek på OK. 5. Pek på for å legge til en fotoramme, eller pek på for å konfigurere tegningen som nødvendig. Hvis du har fullført tegningen, pek på, og velg deretter å overskrive eller lagre bildet som en ny fil. Legge til en fotoramme Legger til en forhåndsinnstilt dekorativ ramme til et bilde. Legge til en fotoramme 1. Trykk eller velger et bilde. Pek deretter på berøringsskjermen. 2. Pek på, og pek deretter på / for å velge en fotoramme. 3. Pek på OK >, og velg deretter å overskrive eller lagre bildet som en ny fil. En fotoramme kan ikke legges til et bilde på 640 x 480 eller en lyd/videofil. Etter at en fotoramme har blitt lagt til et bilde på størrelsen 4M eller mer, dette bildet kan automatisk endres til et 3M bilde.

27 Programvare Kameraet leveres med følgende programmer på en CD. For å installere disse programmene, se informasjonen som ble levert med CD-en. Programvare 23 Ulead Photo Express Et fotoediteringsprogram for digitalkamera som kan brukes til å hente ned fotoer fra digitalkameraer. Du kan endre og forbedre bilder med enkle editeringsverktøy og kule fotografiske filtrer og effekter, sette sammen kreative fotoprosjekter og dele resultatene via e-post og flere alternativer for utskrift. Ulead Photo Explorer En effektiv måte å overføre, utforske, tilpasse og distribuere digitalt media. Ulead VideoStudio Et videoediteringsprogram som gjør editeringen av filmer like morsomt som å spille de inn. Du kan lage en film på 1-2-3, og dele fullførte prosjekter på VCD/DVD, Internett eller mobile enheter. Koble kameraet til en datamaskin Du kan koble kameraet til en PC eller bærbar PC for å overføre, vise, skrive ut eller endre filer. Koble kameraet til en datamaskin: 1. Sørg for at USB-tilkoblingen er satt til PC. (Trykk på og pek deretter på >.) 2. Koble enden av den mindre pluggen av USB-kabelen til kameraet. 3. Kople den andre enden av USB-kabelen til datamaskinens USB-port. 4. Slå på kameraet. 5. Et Fjernbar disk ikon vises i Min datamaskin. Klikk på dette ikonet for tilgang til filene på kameraet. Når du kobler kameraet til en datamaskin er det nødvendig å installere et batteri i kameraet. Når du kobler kameraet til en datamaskin, bruk USB-kabelen som følger med for å unngå systemkonflikter og skade på kameraet. Koble kameraet til et AV-system Du kan spille av filer på kameraet fra et AV-system som en TV eller projektor. Koble kameraet til et AV-system: 1. Koble enden av den mindre pluggen av AV-kabelen til kameraet. 2. Koble den gule videopluggen og den hvite lydpluggen til AV-kabelen til videoinngangen og en lydinngangen (venstre kanal) på AV-systemet. 3. Slå på AV-systemet og sett deretter AV-kilden til kameraet. 4. Slå på kameraet. 5. Følg instruksjonene på skjermen for å bruke kameraet via TV eller projektorskjermen.

28 24 Skrive ut bilder Skrive ut bilder I tillegg til å skrive ut bilder ved å koble kameraet til en skriver via en datamaskin eller ta med SD-kortet (hvis tilgjengelig) til et fotobehandlingssenter, kan du skrive ut med PictBridge eller DPOF. Skrive ut med PictBridge Du kan skrive ut bilder direkte ved å koble kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver uten å bruke en datamaskin. Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel skriver: 1. Sørg for at USB-tilkoblingen er satt til PictBridge. (Trykk på og pek deretter på >.) 2. Slå av kameraet 3. Koble enden av den mindre pluggen av USB-kabelen til kameraet. 4. Kople den andre enden av USB-kabelen til skriverens USB-port. 5. Slå på skriveren. Mens til skriveren er klar for å skrive ut. 6. Slå på kameraet. 7. Følg instruksjonene på skjermen på kameraet og/eller skriveren for å fullføre utskriften. Fremgangsmåten over kan være forskjellig etter hvilken type skriver du bruker. Skrive ut med DPOF Se "DPOF" på side 19

29 Feilsøking og serviceinformasjon 25 Feilsøking og serviceinformasjon Hvis kameraet ikke fungerer som normalt, se listen over vanlige feil og løsninger under. Hvis problemet vedvarer, kontakt nærmeste servicesenter eller teknisk støtte. Problem Årsak Løsning Jeg kan ikke spille av videoklipp med Windows Media Player. Kameraet starter ikke. Batteristrømmen brukes fort opp. Batteriet eller kameraet er varmt. Blitsen går ikke av eller lader ikke opp. Selv når blitsen gikk av var bildet mørkt. Bildet er for lyst eller for mørkt. Jeg kan ikke formatere et minnekort. Jeg kan ikke laste ned bilder fra kameraet til datamaskinen. MPEG-4 videokomprimeringsmetoden er i XviD-format. Hvis XviD-kodeksen ikke er installert er det mulig at det ikke går an å spille av videoklippene på datamaskinen. Sjekk at du bruker Windows Media Player 9.0 eller en senere versjon. Installer MPEG-4 kodeksdriveren på forhånd, tilgjengelig fra samleprogramvarer eller XviDwebsiden: Batteriet er ikke satt i eller står i feil. Sett inn batteriet på riktig måte. Batteriet har ingen strøm. Lad opp batteriet. Omgivelsestemperaturen er ekstremt lav. Mange bilder blir tatt i mørke steder som krever blits. Batteriet ble ikke fullstendig ladet opp, eller det har ikke blitt brukt for en lengre periode etter ladning. Kameraet eller blitsen ble brukt kontinuerlig for en lengre periode. Lad batteriet helt opp og lad det ut minst én gang før bruk. Blitsen er slått av. Sett blitsen til Auto Flash. Lyskilden er tilstrekkelig. -- Avstanden til motivet er større enn blitsens rekkevidde. Eksponeringen er overdreven eller utilstrekkelig. Minnekortet er skrivebeskyttet. Slutten av minnekortets levetid. Det er ikke tilstrekkelig ledig plass på harddisken til datamaskinen. Kameraet mottar ikke strøm. Stå nærmere motivet og ta bildet Juster kompensasjonen for eksponeringen. Fjern skrivebeskyttelsen. Sett inn et nytt minnekort. Kontroller at harddisken har nok ledig plass for å kjøre Windows og at stasjonen for å laste bildefiler har samme eller større mengde ledig plass enn minnekortet i kameraet. Lad opp batteriet.

30 26 Feilsøking og serviceinformasjon Kameraet tar ikke bilder selv når lukker-knappen holdes inne. Jeg kan ikke skrive ut bilder med PictBridgekompatible skrivere. Batteriet er svakt. Lad opp batteriet. Kameraet står ikke i capture mode. Bytt til capture mode. Lukker-knappen ble ikke trykt helt Trykk lukker-knappen helt inn. inn. Det interne minnet eller minnekortet har ikke ledig plass. Blitsen lader opp. Kameraet kjenner ikke igjen minnekortet. Kameraet er koblet til skriveren når kameraet er slått av. Bruk et nytt kort eller slett uønskede filer. Vent til flash mode-ikonet, indikert på skjermen, slutter å blinke. Formater minnekortet før førstegangs bruk eller før bruk med et annet kamera. Slå på kameraet, velg PictBridge og koble deretter til skriveren. Teknisk brukerstøtte For teknisk hjelp, gratis oppdatering av drivere, produktinformasjon og nyheter, besøk denne websiden:

31 Spesifikasjoner Bildesensor LCD-display Zoom 7,2-megapiksel CCD; størrelse: 1/2,5-tommer 3-tommer LTPS LCD; 230K prikker Optisk: 3X Digital: 4X (forhåndsvis) / 12X (avspilling) Spesifikasjoner 27 Linse F2,7 ~ F5,2 Bred: 6,2 mm (135 kamera: 37,5 mm) Tele: 18,6 mm (135 kamera: 112,5 mm) Fokuseringsring TTL Autofokus Fokuseringsrekkevidde Normal: 40 cm ~ uendelig Makro: 15 cm ~ 50 cm Lukkerhastighet 1/2000 ~ 1 sek (Nattscene-modus: 4 sek) Capture-modus Auto, Nattscene, Filmopptak, Stemmeopptak, Landskap, Blomster, Portrett, Snø, Sport, S.S.F., Mat og Rammekompositt Blits Auto, Blits av, Blits på, Auto + Rød-øye, Blits på + Rød-øye og Myk blits Selvutløser 2 eller 10 sek forsinkelse Kompensasjon for -2 til +2 EV i 1/3 EV-trinn eksponering ISO Auto, 80, 160, 320, 400 og 800 Hvitbalanse Auto, Dagslyd, Skygge, Tungsten lys, Fluorescerende lys og Manuell Filformat Stillbilder: JPEG (Exif 2.2 kompatibel) og DCF-kompatibel - 7M (3072 x 2304), 5M (2592 x 1944), 4M (2304 x 1728), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), VGA (640 x 480) Video: MPEG-4 AVI x 480, 320 x 240, 30/15 fps; kontinuerlig opptak med lyd Lyd: WAV Lagring Innebygd 12 MB (brukbar) 2GB SD-kort kompatibel Alternativer for avspilling Enkelt bilde, miniatyrbilder, lysbildefremvisning og lyd/videoavspilling Grensesnitt Digitalt uttak: USB 2.0 Lyd/videouttak (NTSC/PAL) PictBridge Strømkilde Oppladbart litiumion-batteri Brukstemperatur 0-40 grader Celsius Mål 91 x 59 x 16,9 mm (tynnest 14,9 mm) (V x H x D)

32 28 Spesifikasjoner Vekt Systemkrav 130 g (uten batteri og SD-kort) Pentium III 600 Mhz eller høyere kompatibel CPU 64 MB RAM Optisk stasjon Windows Vista/XP/2000/Me 128 MB ledig plass på harddisken Ledig USB-port

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

DC C750/C850 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C750/C850 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C750/C850 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041

Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041 Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041 FCC-erklæring (Federal Communications Commision) FCC seksjon 15.21 Advarsel: Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på denne enheten kan medføre at brukeren

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

LR100-serien Digitalkamera Brukerveiledning

LR100-serien Digitalkamera Brukerveiledning LR100-serien Digitalkamera Brukerveiledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Innhold...1 Introduksjon..2

Innhold...1 Introduksjon..2 0 Innhold Innhold...1 Introduksjon..2 Bruk 2 Systemkrav 4 Bli kjent med kameraet ditt 5 1. Utseende og knapper..5 2. Basisdrift 7 3. Tilkobling til PC.11 4. Laste ned filer fra kamera til PC.11 ArcSoft

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning

GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Generell funksjonsbeskrivelse Forsiktighetsregler

Generell funksjonsbeskrivelse Forsiktighetsregler Innhold: Generell funksjonsbeskrivelse.1 Forsiktighetsregler.. 1 Systemkrav...4 Beskrivelse av komponenter og knapper..5 Bruk...5 Installering av batteri... 6 Bruk av SD-kort... 7 Valg av fokusmodus....7

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Generell funksjonsbeskrivelse Forsiktighetsregler

Generell funksjonsbeskrivelse Forsiktighetsregler Indeks Generell funksjonsbeskrivelse.2 Forsiktighetsregler.. 2 Systemkrav...4 Beskrivelse av komponenter og knapper..5 Bruk...6 Installering av batteri.........6 Bruk av SD-kort....7 Skru av og på 7 Innstilling

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

BILDESENSOR. Type 1/2,5" CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi

BILDESENSOR. Type 1/2,5 CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi Spesifikasjoner PowerShot A470 BILDESENSOR Effektive piksler 1/2,5" CCD Ca. 7,1 megapiksler Fargefiltertype Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde Zoom Største blenderåpning

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG PL200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379006

Din bruksanvisning SAMSUNG PL200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG PL200. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG PL200 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG PL90 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379012

Din bruksanvisning SAMSUNG PL90 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG PL90. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG PL90 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem)

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem) Spesifikasjoner Kamera CCD Bildestørrelse Totalt antall piksler Antall effektive piksler (per CCD) Objektiv Optisk zoom Canon HD-videokamera XL H1S 1/3-tommers CCD 3CCD horisontalt pikselskift 1,67 megapiksler

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera Brukerhåndbok INNHOLD 2-i-1 bryterprobe 4,9 mm------------------------2 Produktoversikt------------------------------------4 Førstegangs bruk----------------------------------5

Detaljer