DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen"

Transkript

1 DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen

2 Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem eller oversettes til andre språk i noe form, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra dette firmaet. Fraskrivelse BenQ Corporation gir ikke ut noen representasjoner eller garantier, verken uttrykt eller underforstått, med respekt for innholdet herav og spesielt frasier seg underforståtte garantier, handelsdyktighet eller passende for en spesiell grunn. Videre forbeholder BenQ Corporation seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet heri uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring. Ta vare på kameraet Ikke bruk kameraet i følgende miljø: temperaturer under 0 C eller over 40 C. Ikke bruk eller oppbevar kameraet i følgende miljøer: Direkte sollys Høye og støvete steder Ved siden av en air conditioner, elektrisk varmeovn eller annen varmekilde I en lukket bil som står i direkte sollys Ustabile steder Hvis kameraet blir vått, tørk over det med en tørr klut så fort som mulig. Salt eller sjøvann kan forårsake alvorlig skade på kameraet. Ikke bruk løsemiddel, som alkohol, til å rengjøre kameraet. Hvis linsen er skitten, bruk en linsebørste eller en myk klut for rengjøring. Ikke ta på linsen med fingrene dine. For å forhindre elektrisk sjokk, ikke prøv å demonter eller reparere kameraet selv. Vann kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Oppbevar derfor kameraet på et tørt sted. Ikke bruk kameraet utendørs når det regner eller snør. Ikke bruk kameraet i eller nær vann. Hvis en fremmed gjenstand eller vann kommer inn i kameraet, slå av kameraet med en gang og koble fra batterier og strømadapter. Fjern den fremmede gjenstanden eller vannet og send kameraet til et servicesenter. Overfør dataen til datamaskinen så snart som mulig for å unngå å miste bildene ogeller videoklippene dine. Deponering av elektriske og elektronisk utstyr av brukere i private hjem i den europeiske unionen. Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at dette ikke kan deponeres sammen med husholdningsavfall. Du må deponere utstyret på en miljøstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med de lokale kommunale myndigheter, ditt lokale renholdsverk eller butikken der du kjøpte produktet. Resirkluleringen av materialene vil hjelpe til å verne om naturressurser og påse at det resirkuleres på en måte som verner om både mennesker og miljøet. Merknad om CE-regulering BenQ Corp. erklærer herved at det er vårt ansvar at produktet er i overensstemmelse med kravene som ble satt frem i Council Directive i Approximation of the Laws of the Member States relating, Electromagnetic Compatibility Directives (89336EEC, 9231EEC) og Low Voltage Directive (7323EEC). En Deklarasjon om overensstemmelse i henhold til direktivene over har blitt lagd og er tilgjengelig fra BenQ Corp. etter forespørsel. FCC-erklæring Utstyret er testet og overholder kravene gitt for digitalt utstyr av klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon. Det er videre ingen garanti at forstyrrelse ikke vil oppstå i en enkel installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelse for radioeller fjernsynsmottak, noe man kan finne ut ved å slå det av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsene ved å følge en eller flere av anvisningene nedenfor: Still inn mottakerantennen på nytt eller flytt den. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Kontakt forhandleren eller en kvalifisert radiotv-tekniker.

3 Innholdsfortegnelse 1. Om kameraet Kontrollere innhold i pakken Kamerakomponenter Forfra Bakfra LED-indikatorer Forberede kameraet for bruk Sett inn batteriene Sette inn og fjerne et SD-minnekort Bruke kameraet Navigator LCD-skjerminformasjon (REC-modus) Komme i gang Slå påav strømmen Velge skjermspråket Stille inn dato og klokkeslett Knipsbildemodus Ta bilder Bruke blitsen Bruke selvutløser og serie Bruke zoom-funksjonen Menyalternativer Endre modusen Bytte mellom REC-modus og PLAY-modus Velge scenemodus Bruke menyene REC-menyliste (stillbilde) REC-menyliste (film) Oppsettmeny Oppsett-menyliste Ta opp filmklipp Ta opp lydklipp Andre opptaksfunksjoner Sette kvaliteten Innholdsfortegnelse i

4 3.7.2 Sette måleren Sette hvitbalansen Sette ISO-en Sette eksponeringen Sette AEB Sette markeringen Sette skarpheten Sette fotoeffekten Sette datostemplet Sette stabilisator (S.S.F) Setter ansiktssporing Sette fotoramme Sette PAvTvM Bruke smiloppdagelse Avspilling Spille av bilder Spille av filmklipp Forstørre og beskjære stillbilder Vise miniatyrbilder Spille av en fremvisning Slette en enkel fil eller aller filer Slette flere filer Sette DPOF for utskrift Andre avspillingsfunksjoner PC avhengige funksjoner Programvare Overføre filer til datamaskinen Trinn 1: Koble digitalkameraet til datamaskinen Trinn 2: Laste ned bilder eller videoklipp Feilsøking Spesifikasjoner Serviceinformasjon ii Innholdsfortegnelse

5 3X OPTICAL ZOOM LENS 1 Om kameraet 1.1 Kontrollere innhold i pakken Pakk forsiktig ut boksen og kontroller at du har følgende. 1. Hurtigguide 2. Digitalkamera 3. USB-kabel 4. Ikke-oppladbare AAbatterier 5. Håndstropp 6. Bruksanvisning og programvare-cd 7. Veske 8. AV-kabel Tilgjengelig tilbehør kan variere avhengig av salgsområdet. Hvis noen av de følgende gjenstandene er borte eller virker skadet, kontakt forhandleren Ta vare på emballasjen i tilfelle du må sende inn kameraet for service. All elektronisk tilbehør (som USB, AV-kabel, adapter, lader og batteri) er kun designet for å fungere med dette BenQ-digitalkameraet. Ikke bruk dem med andre digitalkameraer for å unngå skade. 1.2 Kamerakomponenter Forfra DC C1060 DC C Lukkerknapp 2. Innebygget blits 3. Strømknapp 4. Høyttaler 5. PC (USB) AV ut-terminal 6. Linse 7. Mikrofon 8. LED-selvutløser f= mm F= Om kameraet 1

6 Hvis din BenQ-kameralinse forblir utvidet etter en utilsiktet avslåing, bytter du bare ut batteriene med nye batterier og starter kameraet på nytt. Aldri tving linsen inn da dette kan skade kameraet og annullere BenQ-garantien Bakfra 1. LCD-monitor 2. W Zoom-ut eller miniatyrbilde 3. T Zoom-inn 4. Snor med øyehull 5. REC eller PLAY-modus 6. Meny 7. Status LED 8. Navigator -- fireveiskontroll og OK 9. Scenemodus 10. AvTvM (Aperture priority, Shutter priority, eller Manual) i REC-modus, eller Slett bildevideo i PLAYmodus LED-indikatorer Indikator Fylke Beskrivelse Lyser ikke Digitalkameraet er av. Helgrønn Digitalkameraet er klart for å ta bilder. Status LED Blinker grønt Digitalkameraet slår seg på, kan ikke fokusere, spille inn videoklipp eller står i strømsparingsmodus. Kameraetblitsen lader eller USB-kommunikasjon overførsel pågår. LED-selvutløser Blinker rødt Selvutløserfunksjonen er aktivert Det er vanlig at kameraet blir varmt ved bruk, fordi metallhuset på kameraet kan lede varme. LCD-displayet på kameraet er produsert med sofistikert teknologi, og mer enn 99,99 % av pikslene på LCD-displayet møter standard spesifikasjoner. Likevel er det mulig at mindre enn 0,01 % av pikslene på LCD-displayet kan ha noen lyse prikker eller viser uvanlige farger. Dette er normalt og indikerer ikke en feil, det vil heller ikke påvirke bildene du tar med kameraet. 2 Om kameraet

7 2 Forberede kameraet for bruk 2.1 Sett inn batteriene Du kan bruke to AA-batterier til kameraet. Kontroller at strømmen til kameraet er slått av før du setter i eller fjerner batteriene. Sette inn batteriene: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Åpne batteridekselet. 3. Sett inn batteriene i rett retning som vist i illustrasjonen. 4. Sett på batteridekselet. Fjerne batteriene: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Hold kameraet med batteridekslet opp og åpne deretter batteridekslet. 3. Fjern batteriene. 2.2 Sette inn og fjerne et SD-minnekort Kameraet er utstyrt med et intert minne som du kan lagre videoer og bilder på. Du kan også utvide minnekapasiteten ved å bruke et SD (Secure Digital) minnekort. 1. Kontroller at kameraet er slått av før du setter inn eller fjerner et minnekort. 2. Sett inn SD-kortet i rett retning som vist i illustrasjonen. 3. Lukk batterisd-minnekortdekslet. Kontroller at kameraet er slått av før du fjerner SD-minnekortet. Trykk lett på kanten av minnekortet og kortet løses ut. Formater SD-minnekortet med dette kameraet før du tar det i bruk for første gang. For å forhindre at verdifull data slettes fra et SDminnekort ved et uhell, kan du skyve skrivebeskyttelsesklaffen (på siden av SDminnekortet) til LÅSE. For å lagre, endre eller slette data på et SD-minnekort må du låse opp kortet. SD-minnekort i følgende størrelser støttes: 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6GB, 8GB og 16GB SDHC. Kameraet er kompatibelt med SD-minnekortfabrikantene Panasonic, Toshiba og Sandisk. Kontakt din lokale forhandler for informasjon om kjøp. Forberede kameraet for bruk 3

8 3 Bruke kameraet 3.1 Navigator Med Navigator med fireveiskontroll og en -knapp for å få tilgang til flere kontroller på kameraet. 1. Opp eller Play (kun videoavspilling) 2. Fokusmodus eller venstre 3. Ned 4. Blitsmodus eller høyre 5. Veksle mellom ulike moduser for vist informasjon 3.2 LCD-skjerminformasjon (REC-modus) P 9999 EV ISO -1.0 A Scenemodus 8. ISO 2. Blits 9. Hvitbalanse 3. Makro 10. Måling 4. SelvutløserSerie 11. EV-kompensering 5. Oppløsning 12. Fokuseringsområde 6. Kvalitet 13. Histogram 7. Gjenværende bilder 14. Batteri 4 Bruke kameraet

9 3.3 Komme i gang Slå påav strømmen Trykk på [ ] til digitalkameraet slår seg på. Eller du kan trykke på [ ]- knappen når kameraet er av for å slå på kameraet. Når du vil slå av kameraet, trykker du på [ ] en gang til Velge skjermspråket 1. Trykk på, og deretter [ ] [ ] for å gå til Setup-menyen. 2. Trykk på [ ] eller [ ] for å gå til Language (Språk), og trykk deretter på [ ] eller for å velge språket ditt. 3. Trykk Stille inn dato og klokkeslett 1. Trykk på, og deretter [ ] [ ] for å gå til Setup-menyen. 2. Trykk på [ ] eller [ ] for å gå til Date & Time (Dato og klokkeslett), og trykk deretter på [ ] eller. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge År, Måned, Dag, Tid og Format-felter. Trykk på [ ] for å øke en verdi. Trykk på [ ] for å senke en verdi. Klokkeslettet vises i 24-timers formatet. 4. Trykk Knipsbildemodus Ta bilder 1. Trykk på [ ] i mer enn ett sekund for å slå på kameraet. 2. Lag bildet ditt i LCD-monitoren under Snapshotmodus. 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned (1), og trykk den deretter helt ned (2). Når du trykker lukkerknappen halvveis ned fokuseres og justeres eksponeringen automatisk. Rammen for fokusområdet blir grønn når kameraet er fokuser og eksponeringen er bestemt. 1 2 Bruke kameraet 5

10 Når fokuset eller eksponeringen ikke passer, blir rammen til fokusområdet rød. For å se det bildet som ble tatt sist, trykk på. Trykk på for å gå tilbake til Snapshot-modus. LCD-monitoren blir mørkere i sterkt sollys eller sterkt lys. Dette er ikke feil. Hold alltid kameraet stødig hvis du vil forhindre at bildene blir uskarpe mens du holder lukkerknappen nede. Dette er spesielt viktig når du tar bilder i omgivelser med lite lys, da kameraet kan redusere lukkerhastigheten for å sørge for at bildene blir korrekt eksponert Bruke blitsen Blitsen er ikke bare for å ta bilder når det ikke er nok lys, men også for når motivet står i en skygge eller omgivelser med baklys. Trykk på blitsknappen for å bla gjennom de ulike blitsmodusene. Blitsen vil ikke aktiveres under kontinuerlig opptak eller filmopptak. 1. Slå på strømmen og sett kameraet i REC-modus. 2. Trykk på blitsknappen for å endre blitsmodusen. Hver gang blitsknappen trykkes inn endres blitsikonet. 3. Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde. Ikon Blitsinnstillinger Beskrivelse Auto flash Blitsen går automatisk av når du tar bilder i omgivelser som (Automatisk blits) krever ekstra lys. Red-eye reduction Blitsen blinker for å la øynene til motivet justeres seg til blitsen, (Rødøyereduksjon) deretter blinker blitsen igjen og tar bildet. Kameraet vil registrere klarheten til motivet og kun bruke blitsen når den er nødvendig. Force on Blitsen går av hver gang du tar et fotografi, uansett lysforhold. (Tving på) Slow sync Blitsen går av med en lav lukkerhastighet. (Lav synk) Force off Blitsen går aldri av selv ikke i mørke lysforhold. (Tving av) Bruke selvutløser og serie Bruk selvutløseren til å sette en forsinkelse fra tiden lukkerknappen trykkes inn og til når bildet faktisk tas. Bruk serie for å ta flere stillebilder. 1. Slå på strømmen og sett kameraet i REC-modus. 2. Trykk på, og deretter [ ] [ ] for å velge REC-menyen. 3. Trykk på [ ] [ ] for å velge Drive-modus og trykk deretter på [ ] eller for å starte undermenyen. 4. Trykk på [ ] [ ] for å velge et alternativ og trykk på for å bruke innstillingen. Trykk på for å lukke menyen og lukkerknappen for å ta bilder. 6 Bruke kameraet

11 Ikon Blitsinnstillinger Beskrivelse - Off (Av) Tar et enkelt bilde. 2 sec. (2 sek.) Lukkerutløseren forsinkes med 2 sekunder sec. (10 sek.) Lukkerutløseren forsinkes med 10 sekunder. 10 Double (Dobbelt) Burst (Serie) Tar to bilder om gangen atter at lukkerutløserknappen har blitt trykket inn i 10 og 12 sekunder. Hold lukkerknappen inne for et kontinuerlig opptak. Slipp lukkerknappen for å stanse opptaket Bruke zoom-funksjonen Kameraet ditt har en kombinasjon av optisk og digital zoom-funksjoner som lar deg zoome inn på motiver som står langt borte eller zoome ut for en bredere vinkel. Optisk zoom oppnås med mekanisk justering av linsen til kameraet. Digital zoom forstørrer eller krymper bildet med en programvareprosess. 1. Gjør zoominnstillingen og pek kameraet på motivet. 2. Trykk på zoom-knappen ( ) for å lage bildet. : zoom ut for et bilde med bred vinkel. : zoom inn for et telefotobilde. Når zoom-knappen trykkes inn vises zoomlinjen på LCD-monitoren. Når den optiske zoomfaktoren er på maksimum, stopper zoomingen midlertidig. Trykk på igjen, bytter kameraet automatisk til digital zoom og zoomingen fortsetter. Du kan bruke optisk zoom i filmopptak. 3. Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde. 3.4 Menyalternativer Endre modusen Du kan ta opp bilder og stemmer i REC-modusen. Og bruk PLAY-modus til å spille av, slette eller endre bilder på LCD-monitoren Bytte mellom REC-modus og PLAY-modus. I REC-modus, trykk på for å bytte til PLAY-modus. I PLAY-modus, trykk på for å bytte til REC-modus. Bruke kameraet 7

12 Velge scenemodus 1. Sett kameraet til REC-modus. 2. Trykk på for å vise scenemodus-paletten. 3. Bruk fireveiskontrollen til å velge en ønsket modus og trykk på for å bekrefte innstillingen. Ikon Modus Beskrivelse Program Kameraet gjør innstillinger som egner seg for omstendighetene. Movie (film) Tar opp filmklipp. Smile Catch (Smiloppdagelse) Shake-Free (Rist-fri) Tar automatisk et bilde når et smil er stort nok til å registreres. Reduserer uskarphet som forårsakes av kameravibrasjon. Landscape (Landskap) Backlight (Baklys) Night Scene (Nattscene) Building (Bygning) Kids (Barn) Brukes for brede scener. Tar bilder av baklysmotivet ved å endre målingen. Tar bilder av motivet mens nattlandskapet holdes i bakgrunnen. Forbedrer kantene på motivet. Tar et stillebilde av barn i bevegelse. High ISO Portrait (Høy ISO-portrett) Food (Mat) Få folk til å stå ut med bakgrunnen ute av fokus selv i et mørkt miljø. I denne modusen, brukes høyere ISO-verdi. Høyere metning gjør mat mer appetittvekkende. Text (Tekst) Forbedrer svarthvitt-kontrasten. Snow (Snø) Brukes for strand eller snøscener. Fireworks (Fyrverkeri) Sunset (Solnedgang) Bruker en lav lukkerhastighet for å ta bilder av fyrverkeri. Forbedrer den røde nyansen for å ta opp bilder ved solnedganger. 8 Bruke kameraet

13 Ikon Modus Beskrivelse Voice REC (Stemmeopptak) Tar opp lyd. Jo høyere ISO-verdi jo mer kan du se på bildet Bruke menyene til å gjøre innstillinger. 1. Slå på strømmen og sett kameraet i REC-modus. 2. Trykk på, og deretter [ ][ ] for å velge REC-menyen. 3. Trykk på [ ] [ ] for å velge et menyelement og trykk deretter på [ starte undermenyen. 4. Trykk på [ ][ 5. Trykk for å lukke menyen ] for å velge et alternativ og trykk på ] eller for å for å bruke innstillingen. REC-menyliste (stillbilde) Menyelement Resoluion (Oppløsning) Tilgjengelige innstillinger C1060: 10 Quality (Kvalitet) Metering (Måling) Exposure (Eksponering) Drive mode (Drive-modus) AEB Highlight (Marker) Sharpness (Skarphet) Effect (Effekt) Date Stamp (Datostempel) S.S.F (Stabilizer (Stabilisator)) Face Tracking (Ansiktssporing) Photo Frame (Fotoramme) (Senter) White Balance (Hvitbalanse) ISO (Multi) (Punkt) ISO 3200 for bilder opp til størrelser på 3 Megapixel -2,0 EV ~ +2,0 EV Av 2 10 Avpå Av Normal SH Sepia Negativ Rød Grønn Blå Av Dato Dato og klokkeslett Avpå Avpå Av1-10 rammer Bruke kameraet 9 Når en meny vises brukes fireveiskontrollen og

14 Menyelement Digital zoom Tilgjengelige innstillinger Avpå REC-menyliste (film) Menyelement Tilgjengelige innstillinger Movie Size (Filmstørrelse) Metering (Måling) White Balance (Hvitbalanse) Oppsettmeny 1. Slå på strømmen og sett kameraet i REC eller PLAY-modus. 2. Trykk på, og deretter [ ] [ ] for å velge Setup-menyen. 3. Trykk på [ ] [ ] for å velge et menyelement og trykk deretter på [ ] eller for å starte undermenyen. 4. Trykk på [ ] [ ] for å velge et alternativ og trykk på for å bruke innstillingen. 5. Trykk for å lukke menyen Oppsett-menyliste Menyelement Funksjoner Sounds (Lyder) [Lukker] Slår på og av lukkerlyden. [Oppstart] Setter type oppstartslyd. [Pip] Slår på og av operasjonslyden. [Volum] Justerer lyden til lukkerlyden, oppstartslyden, pip og avspillingslyd. Auto Review (Autovisning) Power Save (Strømsparing) [Av] Bildet vises ikke automatisk etter at du har tatt det. [1 sek.] Bildet vises for 1 sekunder etter at du har tatt det. [3 sek.] Bildet vises for 3 sekunder etter at du har tatt det. [5 sek.] Bildet vises for 5 sekunder etter at du har tatt det. [1 min.] For strømbevaring slås kameraet automatisk [3 min.] av for en periode. [5 min.] 10 Bruke kameraet

15 Menyelement Date & Time (Dato og klokkeslett) Language (Språk) File No. (Filnr.) TV Out (Tv-ut) Funksjoner Brukes til å stille inn dato og klokkeslett. Velger et språk for å vise menyer og annen informasjon. Bruk denne funksjonen hvis kameraet opplever en "Folder cannot be created (Mappe kan ikke opprettes)" feil eller hvis du vil starte nummereringen på nytt, for eksempel, etter at du har slettet alle filer. [Serier] Lagrer det sist brukte filnummeret uansett om filer slettes eller et nytt minnekortet settes inn. Dette er nyttig for å unngå duplisering av filnavnet når bilder er lastet ned til en datamaskin. [Tilbakestill] Tilbakestiller filnummerering hver gang minnekortet er endret. Du kan se over bilder på et fjernsyn med en AV-kabel (inkludert). TV-ut bør settes til enten NTSC eller PAL avhengig av regionen du befinner deg i. [NTSC] Amerika, Japan, Taiwan og andre [PAL] Europa, Oseania og andre TV-ut bør settes til enten NTSC eller PAL avhengig av regionen du befinner deg i. For detaljer om hvilket system som bør brukes, sjekk med lokale myndigheter. USB [Datamaskin] Setter USB-modusen for å koble kameraet til [Skriver] en skriver eller datamaskin. Start-up Image Setter et bilde som oppstartsbilde. (Oppstartsbilde) Format For å slette all data som er lagret i minnekortet hvis du bruker et kort, eller all data som er lagret i det interne minnet hvis det ikke er satt inn et kort. En Busy...please wait (Opptatt, vent litt) melding vises og minnekortet starter formateringen. En Completed (Fullført) melding vises når du fullfører formateringen. All data slettes inkludert beskyttede filer. Sørg for at du laster ned viktige filer til datamaskinen før formatering. Battery Type (Batteritype) For å sørge for at kameraet viser korrekt batterinivå, angi typen batterier som brukes. [Alkaline] Når du bruker alkaline-batterier. [NiMH] Når du bruker NiMH-batterier. [Li-Ion] Når du bruker Li-Ion batterier. [Oxyride] Når du bruker Oxyride-batterier. Bruke kameraet 11

16 Menyelement Reset all (Tilbakestill alle) Funksjoner Tilbakestiller hele menyen og knappinnstillingene til standardinnstillinger. Følgende innstillinger endres ikke etter Tilbakestill alle: Dato og klokkeinnstilling Språkinnstilling TV-ut innstilling Batteritype 3.5 Ta opp filmklipp 1. Slå på strømmen og sett kameraet i Filmmodus. 2. Komponer motivet på monitoren. Rett fokusområdet til motivet du vil ta. LCD-monitor viser tilgjengelig opptakstid 3. Start opptaket. Trykk på lukkerknappen for å starte opptaket. Bruk zoom-knappen for å justere bildestørrelsen. Hvitbalansen er satt og låst til innstillingene til den første rammen. Lyd kan ikke tas opp mens du trykker på zoom-knappen. Du kan bruke optisk zoom i filmopptak. 4. Fullfører opptaket. Trykk på lukkerknappen for å avslutte opptaket. Kameraet stopper opptaket automatisk når minnekapasiteten er nådd. 3.6 Ta opp lydklipp 1. Slå på strømmen og sett kameraet i Voice REC-modus. 2. Trykk på lukkerknappen for å starte opptaket. Stemmene tas opp fra mikrofonen på kameraet. For forsiktig så du ikke tar på mikrofonen under opptaket. 3. Trykk på lukkerknappen for å avslutte opptaket. Kameraet stopper opptaket automatisk når minnekapasiteten er nådd. 12 Bruke kameraet

17 3.7 Andre opptaksfunksjoner Sette kvaliteten Komprimering Super Fine (Superfin) Formål Tar bilder med høyere kvalitet. Fine (Fin) Normal (Vanlig) Tar bilder med normal kvalitet. Bruk for flere bilder Sette måleren Det er 3 ulike lysmåler-alternativer tilgjengelig på kameraet. Ikon Modus Beskrivelse Center (Senter) Lys måles fra hele scenen, men vektlegger verdiene nær midten. Multi Velger eksponeringen basert på flere punkter på motivets område. Spot (Punkt) Velger en eksponering basert på en enkel avlesning tatt fra midten av bildet ditt Sette hvitbalansen Justerer hvitbalansen for å passe med ulike lyskilder som sollys, hvitglødende (tungsten) lys eller fluorescerende belysning. Ikon Modus Beskrivelse Auto Retter automatisk opp hvitbalansen. Ideel for generell fotografering. Daylight Justerer for lyse solomgivelser, eller naturlig lys. (Dagslys) Cloudy Justerer for overskyete dager eller skumring. (Overskyet) Tungsten Justerer for normal innendørsbelysning. Korrigerer den oransje nyansen til lyspærer i huset. Ideel for innendørsfotoer under tungsten eller halogenbelysning uten en blits. Fluor_H Fluor_L Juster for fluoriserende lys. Korrigerer den grønn nyansen for fluoriserende lys. Ideel for innendørsfotoer under fluoriserende belysning uten en blits. Bruke kameraet 13

18 Ikon Modus Beskrivelse SH1 (Custom (Egendefinert)) For mer nøyaktig justering eller når lyskilden ikke kan spesifiseres. Når dette alternativet merkes går lukkerknappen inn i [Custom WB (Egendefinert WB)] modusen. Pek deretter kameraet på noe hvitt (for eksempel, et hvitt papir) som en referansefarge og trykk på lukkerknappen igjen. Trykk deretter på for å bekrefte den egendefinerte innstillingen Sette ISO-en Som standardinnstilling er ISO-følsomheten automatisk satt i henhold til klarheten til motivet. En høyere ISO-verdi øker bildestøyen. For å ta rene bilder, bruk en ISO-verdi som er så lav som mulig Sette eksponeringen Setter eksponeringsverdien manuelt for å kompensere for uvanlige lysomgivelser som indirekte innendørsbelysning, mørke bakgrunner og sterkt baklys Sette AEB Setter auto exposure bracketing (AEB) til å ta 3 kontinuerlige bilder, hver med en ulik eksponeringsinnstilling: korrekt eksponert, undereksponert og overeksponert Sette markeringen Får motivet til å stå ut fra omgivelsene. Motivet vil være i fokus tre ulike områder: Sette skarpheten Du kan velge om du vil at bildet skal ha skarpe eller myke linjer. Ikon Modus Beskrivelse Hard Kantene på bildet fremheves. Kantene blir skarpe, men støy kan oppstå på bildet. Normel (Vanlig) Kantene på bildet er skarpe. Dette egner seg for utskrift. Soft (Myk) Kantene på bildet myknes. Dette egner seg for redigering av bilder på PC. 14 Bruke kameraet

19 3.7.9 Sette fotoeffekten Du kan legge til spesialeffekter på bildene i REC eller PLAY-modus. Ikon Beskrivelse Normal (Vanlig) Ingen effekt er lagt til bildet. B & W (SH) Konverter bildet til svarthvitt. Sepia (Brun) Bilder lagres med en brun tone. Negative (Negativ) Motsatt av hva de var i det originale bildet. Red (Rød) Bildet blir rødaktig. Green (Grønn) Bildet blir grønnaktig. Blue (Blå) Bildet blir blåaktig Sette datostemplet Datostempel-funksjonen kan brukes for å legge til en dato på bildene dine mens du tar de Sette stabilisator (S.S.F) Med mer følsomhet og raskere lukkerhastighet for å lyse opp bildet, effektivt forhindre uskarpe bilder som forårsakes av håndrystelse eller at motivet beveger seg, du kan ta gode bilder uten å måtte anstrenge deg. OBS S.S.F funksjonen er ikke tilgjengelig I FyrverkeriFilmLydinnspilling Setter ansiktssporing Etter at du har startet ansiktssporingsfunksjonen, vil linsen låse hovedpersonen i bildet og følge bevegelsene. Bruk også autodigitalzoom-teknologien for å trekke inn og trekke ut zoomlinsen som lar deg bli fokuset på linsen Sette fotoramme Du kan legge til 10 typer rammer til stillbilder, som gjør dem mer interessante Sette PAvTvM Trykk på PTvAvM-knappen for å veksle mellom Aperture priority (Blenderprioritet), Shutter priority (Lukkerprioritet) og Manual (Manuell) når du bestemmer eksponeringsverdien. Prioritering for blender: Du kan velge en blenderåpning, mens lukkerhastigheten er automatisk bestemt av lyset på motivet. Prioritering for blender brukes ofte når du tar bilder av statiske motiver eller fremhever dybden av feltet. Generelt bør du bruke en mindre blenderåpning selv om en større dybde av feltet er nødvendig. Lukkerprioritet: Du kan velge en lukkerhastigheten mens blenderåpningen er automatisk bestemt av lyset på motivet. Lukkerprioriteten brukes ofte når du tar bilder av motiver i bevegelser. Generelt bør du bruke en kortere lukkerhastighet for å ta bilder av et motiv i rask bevegelse. Bruke kameraet 15

20 Manuelt: Du kan justere både lukkerhastigheten og blenderverdiene Bruke smiloppdagelse Smiloppdagelse vil automatisk fange øyeblikket hvor motivet smiler. 1. I REC-modus, trykk på og velg. 2. Kameraet sporer ansiktet til motivet (en hvit ramme vises). 3. Trykk på lukkeren for å aktivere smilsporing, og frigjør deretter lukkeren umiddelbart. Kameraet sporer nå smilet til motivet (en grønn ramme vises). 4. Straks et smil er registrert, tar kameraet et bilde. 5. Kameraet fortsetter å registrere smil og tar flere bilder (trinn 4 gjentas). For å stoppe smilsporingen når som helst, trykk på lukkerknappen. Kameraet vil også automatisk stoppe smiloppdagelse hvis motivet forlater komposisjonsområdet. Ansiktssporing (kun ett ansikt) er alltid på i Smiloppdagelse-modus. 3.8 Avspilling Spille av bilder 1. Slå på strømmen og sett kameraet i PLAY-modus. Bildet som sist ble tatt vises på LCD-monitoren. Hvis du ikke har lagret noen bilder, vises en melding [No image (Ingen bilde)]. 2. Trykk på fireveiskontrollen. [ ] viser forrige bilde. [ ] viser neste bilde. Hold ned [ ] eller [ ] for å bla raskt gjennom bilder Spille av filmklipp 1. Slå på strømmen og sett kameraet i PLAY-modus. 2. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge et filmklipp som du vil spille av. 3. Start avspillingen. Trykk på [ ] for å starte avspillingen av filmklippet. Trykk på for å stoppe filmklippet eller trykk på [ ] for å pause avspillingen. Når filmen er pauset, trykk på [ ] igjen for å gjenoppta avspillingen. Under filmavspilling, trykk på [ ] for å spole fremover eller trykk på [ ] for å spole tilbake. Trykk på lukkeren for å ta stillebildet fra filmklippet mens avspillingen er pauset. 16 Bruke kameraet

21 3.8.3 Forstørre og beskjære stillbilder 1. Slå på strømmen og sett kameraet i PLAY-modus. 2. Velg et bilde. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge bildet som du vil forstørre eller beskjære. Kun stillbilder kan forstørres og beskjæres. 3. Forstørre bildet. Trykk på for å forstørre bildet og sentralposisjonen til bildet vises. Du kan bruke pilknappen for å se ulike deler av det forstørrede bildet. Trykk for å gå tilbake til normal størrelse. 4. Beskjær bildet. Trykk på for å sette bildebeskjæringen. 5. Lagre bildet. Trykk på knappen igjen for å beskjære det valgte bildet og lagre det som et nytt. 6. Trykk på tasten - for å lagre bildet som et nytt bilde Vise miniatyrbilder 1. Slå på strømmen og sett kameraet i PLAY-modus. 2. Trykk på zoom-knappen, en miniatyrbildeskjerm vises. 3. Bruk fireveiskontrollen for å velge ønsket bilde, og trykk på eller for å vise det valgte bildet i fullskjerm Spille av en fremvisning 1. Slå på strømmen og sett kameraet i PLAY-modus. 2. Gå inn i fremvisningen. Trykk på og bruk [ ] [ ] for å velge Slideshow (Fremvisning) og trykk på [ ] eller. 3. Endre innstillingene for fremvisningen. Bruk fireveiskontrollen til å sette intervall for fremvisningen, overgang og repetering. Du kan sette intervallet mellom 1~10 sekunder. 4. Spiller av fremvisningen. Trykk på for å starte fremvisningen. Bruke kameraet 17

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE VIDEOKAMERA GZ-MS250 BE Detaljert brukerhåndbok GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE LYT2116-018A Contents Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Fremhevede funksjoner på COOLPIX S6500 Morsomme bilderedigeringseffekter som er enkle å bruke under fotografering p Hurtigeffekter... A30, 39 Lag bilder med effekter

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer