DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen"

Transkript

1 DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen

2 Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem eller oversettes til andre språk i noe form, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra dette firmaet. Fraskrivelse BenQ Corporation gir ikke ut noen representasjoner eller garantier, verken uttrykt eller underforstått, med respekt for innholdet herav og spesielt frasier seg underforståtte garantier, handelsdyktighet eller passende for en spesiell grunn. Videre forbeholder BenQ Corporation seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet heri uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring. Ta vare på kameraet Ikke bruk kameraet i følgende miljø: temperaturer under 0 C eller over 40 C. Ikke bruk eller oppbevar kameraet i følgende miljøer: Direkte sollys Høye og støvete steder Ved siden av en air conditioner, elektrisk varmeovn eller annen varmekilde I en lukket bil som står i direkte sollys Ustabile steder Hvis kameraet blir vått, tørk over det med en tørr klut så fort som mulig. Salt eller sjøvann kan forårsake alvorlig skade på kameraet. Ikke bruk løsemiddel, som alkohol, til å rengjøre kameraet. Hvis linsen er skitten, bruk en linsebørste eller en myk klut for rengjøring. Ikke ta på linsen med fingrene dine. For å forhindre elektrisk sjokk, ikke prøv å demonter eller reparere kameraet selv. Vann kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Oppbevar derfor kameraet på et tørt sted. Ikke bruk kameraet utendørs når det regner eller snør. Ikke bruk kameraet i eller nær vann. Hvis en fremmed gjenstand eller vann kommer inn i kameraet, slå av kameraet med en gang og koble fra batterier og strømadapter. Fjern den fremmede gjenstanden eller vannet og send kameraet til et servicesenter. Overfør dataen til datamaskinen så snart som mulig for å unngå å miste bildene ogeller videoklippene dine. Deponering av elektriske og elektronisk utstyr av brukere i private hjem i den europeiske unionen. Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at dette ikke kan deponeres sammen med husholdningsavfall. Du må deponere utstyret på en miljøstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med de lokale kommunale myndigheter, ditt lokale renholdsverk eller butikken der du kjøpte produktet. Resirkluleringen av materialene vil hjelpe til å verne om naturressurser og påse at det resirkuleres på en måte som verner om både mennesker og miljøet. Merknad om CE-regulering BenQ Corp. erklærer herved at det er vårt ansvar at produktet er i overensstemmelse med kravene som ble satt frem i Council Directive i Approximation of the Laws of the Member States relating, Electromagnetic Compatibility Directives (89336EEC, 9231EEC) og Low Voltage Directive (7323EEC). En Deklarasjon om overensstemmelse i henhold til direktivene over har blitt lagd og er tilgjengelig fra BenQ Corp. etter forespørsel. FCC-erklæring Utstyret er testet og overholder kravene gitt for digitalt utstyr av klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon. Det er videre ingen garanti at forstyrrelse ikke vil oppstå i en enkel installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelse for radioeller fjernsynsmottak, noe man kan finne ut ved å slå det av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsene ved å følge en eller flere av anvisningene nedenfor: Still inn mottakerantennen på nytt eller flytt den. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Kontakt forhandleren eller en kvalifisert radiotv-tekniker.

3 Innholdsfortegnelse 1. Om kameraet Kontrollere innhold i pakken Kamerakomponenter Forfra Bakfra LED-indikatorer Forberede kameraet for bruk Sett inn batteriene Sette inn og fjerne et SD-minnekort Bruke kameraet Navigator LCD-skjerminformasjon (REC-modus) Komme i gang Slå påav strømmen Velge skjermspråket Stille inn dato og klokkeslett Knipsbildemodus Ta bilder Bruke blitsen Bruke selvutløser og serie Bruke zoom-funksjonen Menyalternativer Endre modusen Bytte mellom REC-modus og PLAY-modus Velge scenemodus Bruke menyene REC-menyliste (stillbilde) REC-menyliste (film) Oppsettmeny Oppsett-menyliste Ta opp filmklipp Ta opp lydklipp Andre opptaksfunksjoner Sette kvaliteten Innholdsfortegnelse i

4 3.7.2 Sette måleren Sette hvitbalansen Sette ISO-en Sette eksponeringen Sette AEB Sette markeringen Sette skarpheten Sette fotoeffekten Sette datostemplet Sette stabilisator (S.S.F) Setter ansiktssporing Sette fotoramme Sette PAvTvM Bruke smiloppdagelse Avspilling Spille av bilder Spille av filmklipp Forstørre og beskjære stillbilder Vise miniatyrbilder Spille av en fremvisning Slette en enkel fil eller aller filer Slette flere filer Sette DPOF for utskrift Andre avspillingsfunksjoner PC avhengige funksjoner Programvare Overføre filer til datamaskinen Trinn 1: Koble digitalkameraet til datamaskinen Trinn 2: Laste ned bilder eller videoklipp Feilsøking Spesifikasjoner Serviceinformasjon ii Innholdsfortegnelse

5 3X OPTICAL ZOOM LENS 1 Om kameraet 1.1 Kontrollere innhold i pakken Pakk forsiktig ut boksen og kontroller at du har følgende. 1. Hurtigguide 2. Digitalkamera 3. USB-kabel 4. Ikke-oppladbare AAbatterier 5. Håndstropp 6. Bruksanvisning og programvare-cd 7. Veske 8. AV-kabel Tilgjengelig tilbehør kan variere avhengig av salgsområdet. Hvis noen av de følgende gjenstandene er borte eller virker skadet, kontakt forhandleren Ta vare på emballasjen i tilfelle du må sende inn kameraet for service. All elektronisk tilbehør (som USB, AV-kabel, adapter, lader og batteri) er kun designet for å fungere med dette BenQ-digitalkameraet. Ikke bruk dem med andre digitalkameraer for å unngå skade. 1.2 Kamerakomponenter Forfra DC C1060 DC C Lukkerknapp 2. Innebygget blits 3. Strømknapp 4. Høyttaler 5. PC (USB) AV ut-terminal 6. Linse 7. Mikrofon 8. LED-selvutløser f= mm F= Om kameraet 1

6 Hvis din BenQ-kameralinse forblir utvidet etter en utilsiktet avslåing, bytter du bare ut batteriene med nye batterier og starter kameraet på nytt. Aldri tving linsen inn da dette kan skade kameraet og annullere BenQ-garantien Bakfra 1. LCD-monitor 2. W Zoom-ut eller miniatyrbilde 3. T Zoom-inn 4. Snor med øyehull 5. REC eller PLAY-modus 6. Meny 7. Status LED 8. Navigator -- fireveiskontroll og OK 9. Scenemodus 10. AvTvM (Aperture priority, Shutter priority, eller Manual) i REC-modus, eller Slett bildevideo i PLAYmodus LED-indikatorer Indikator Fylke Beskrivelse Lyser ikke Digitalkameraet er av. Helgrønn Digitalkameraet er klart for å ta bilder. Status LED Blinker grønt Digitalkameraet slår seg på, kan ikke fokusere, spille inn videoklipp eller står i strømsparingsmodus. Kameraetblitsen lader eller USB-kommunikasjon overførsel pågår. LED-selvutløser Blinker rødt Selvutløserfunksjonen er aktivert Det er vanlig at kameraet blir varmt ved bruk, fordi metallhuset på kameraet kan lede varme. LCD-displayet på kameraet er produsert med sofistikert teknologi, og mer enn 99,99 % av pikslene på LCD-displayet møter standard spesifikasjoner. Likevel er det mulig at mindre enn 0,01 % av pikslene på LCD-displayet kan ha noen lyse prikker eller viser uvanlige farger. Dette er normalt og indikerer ikke en feil, det vil heller ikke påvirke bildene du tar med kameraet. 2 Om kameraet

7 2 Forberede kameraet for bruk 2.1 Sett inn batteriene Du kan bruke to AA-batterier til kameraet. Kontroller at strømmen til kameraet er slått av før du setter i eller fjerner batteriene. Sette inn batteriene: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Åpne batteridekselet. 3. Sett inn batteriene i rett retning som vist i illustrasjonen. 4. Sett på batteridekselet. Fjerne batteriene: 1. Kontroller at kameraet er slått av. 2. Hold kameraet med batteridekslet opp og åpne deretter batteridekslet. 3. Fjern batteriene. 2.2 Sette inn og fjerne et SD-minnekort Kameraet er utstyrt med et intert minne som du kan lagre videoer og bilder på. Du kan også utvide minnekapasiteten ved å bruke et SD (Secure Digital) minnekort. 1. Kontroller at kameraet er slått av før du setter inn eller fjerner et minnekort. 2. Sett inn SD-kortet i rett retning som vist i illustrasjonen. 3. Lukk batterisd-minnekortdekslet. Kontroller at kameraet er slått av før du fjerner SD-minnekortet. Trykk lett på kanten av minnekortet og kortet løses ut. Formater SD-minnekortet med dette kameraet før du tar det i bruk for første gang. For å forhindre at verdifull data slettes fra et SDminnekort ved et uhell, kan du skyve skrivebeskyttelsesklaffen (på siden av SDminnekortet) til LÅSE. For å lagre, endre eller slette data på et SD-minnekort må du låse opp kortet. SD-minnekort i følgende størrelser støttes: 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6GB, 8GB og 16GB SDHC. Kameraet er kompatibelt med SD-minnekortfabrikantene Panasonic, Toshiba og Sandisk. Kontakt din lokale forhandler for informasjon om kjøp. Forberede kameraet for bruk 3

8 3 Bruke kameraet 3.1 Navigator Med Navigator med fireveiskontroll og en -knapp for å få tilgang til flere kontroller på kameraet. 1. Opp eller Play (kun videoavspilling) 2. Fokusmodus eller venstre 3. Ned 4. Blitsmodus eller høyre 5. Veksle mellom ulike moduser for vist informasjon 3.2 LCD-skjerminformasjon (REC-modus) P 9999 EV ISO -1.0 A Scenemodus 8. ISO 2. Blits 9. Hvitbalanse 3. Makro 10. Måling 4. SelvutløserSerie 11. EV-kompensering 5. Oppløsning 12. Fokuseringsområde 6. Kvalitet 13. Histogram 7. Gjenværende bilder 14. Batteri 4 Bruke kameraet

9 3.3 Komme i gang Slå påav strømmen Trykk på [ ] til digitalkameraet slår seg på. Eller du kan trykke på [ ]- knappen når kameraet er av for å slå på kameraet. Når du vil slå av kameraet, trykker du på [ ] en gang til Velge skjermspråket 1. Trykk på, og deretter [ ] [ ] for å gå til Setup-menyen. 2. Trykk på [ ] eller [ ] for å gå til Language (Språk), og trykk deretter på [ ] eller for å velge språket ditt. 3. Trykk Stille inn dato og klokkeslett 1. Trykk på, og deretter [ ] [ ] for å gå til Setup-menyen. 2. Trykk på [ ] eller [ ] for å gå til Date & Time (Dato og klokkeslett), og trykk deretter på [ ] eller. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge År, Måned, Dag, Tid og Format-felter. Trykk på [ ] for å øke en verdi. Trykk på [ ] for å senke en verdi. Klokkeslettet vises i 24-timers formatet. 4. Trykk Knipsbildemodus Ta bilder 1. Trykk på [ ] i mer enn ett sekund for å slå på kameraet. 2. Lag bildet ditt i LCD-monitoren under Snapshotmodus. 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned (1), og trykk den deretter helt ned (2). Når du trykker lukkerknappen halvveis ned fokuseres og justeres eksponeringen automatisk. Rammen for fokusområdet blir grønn når kameraet er fokuser og eksponeringen er bestemt. 1 2 Bruke kameraet 5

10 Når fokuset eller eksponeringen ikke passer, blir rammen til fokusområdet rød. For å se det bildet som ble tatt sist, trykk på. Trykk på for å gå tilbake til Snapshot-modus. LCD-monitoren blir mørkere i sterkt sollys eller sterkt lys. Dette er ikke feil. Hold alltid kameraet stødig hvis du vil forhindre at bildene blir uskarpe mens du holder lukkerknappen nede. Dette er spesielt viktig når du tar bilder i omgivelser med lite lys, da kameraet kan redusere lukkerhastigheten for å sørge for at bildene blir korrekt eksponert Bruke blitsen Blitsen er ikke bare for å ta bilder når det ikke er nok lys, men også for når motivet står i en skygge eller omgivelser med baklys. Trykk på blitsknappen for å bla gjennom de ulike blitsmodusene. Blitsen vil ikke aktiveres under kontinuerlig opptak eller filmopptak. 1. Slå på strømmen og sett kameraet i REC-modus. 2. Trykk på blitsknappen for å endre blitsmodusen. Hver gang blitsknappen trykkes inn endres blitsikonet. 3. Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde. Ikon Blitsinnstillinger Beskrivelse Auto flash Blitsen går automatisk av når du tar bilder i omgivelser som (Automatisk blits) krever ekstra lys. Red-eye reduction Blitsen blinker for å la øynene til motivet justeres seg til blitsen, (Rødøyereduksjon) deretter blinker blitsen igjen og tar bildet. Kameraet vil registrere klarheten til motivet og kun bruke blitsen når den er nødvendig. Force on Blitsen går av hver gang du tar et fotografi, uansett lysforhold. (Tving på) Slow sync Blitsen går av med en lav lukkerhastighet. (Lav synk) Force off Blitsen går aldri av selv ikke i mørke lysforhold. (Tving av) Bruke selvutløser og serie Bruk selvutløseren til å sette en forsinkelse fra tiden lukkerknappen trykkes inn og til når bildet faktisk tas. Bruk serie for å ta flere stillebilder. 1. Slå på strømmen og sett kameraet i REC-modus. 2. Trykk på, og deretter [ ] [ ] for å velge REC-menyen. 3. Trykk på [ ] [ ] for å velge Drive-modus og trykk deretter på [ ] eller for å starte undermenyen. 4. Trykk på [ ] [ ] for å velge et alternativ og trykk på for å bruke innstillingen. Trykk på for å lukke menyen og lukkerknappen for å ta bilder. 6 Bruke kameraet

11 Ikon Blitsinnstillinger Beskrivelse - Off (Av) Tar et enkelt bilde. 2 sec. (2 sek.) Lukkerutløseren forsinkes med 2 sekunder sec. (10 sek.) Lukkerutløseren forsinkes med 10 sekunder. 10 Double (Dobbelt) Burst (Serie) Tar to bilder om gangen atter at lukkerutløserknappen har blitt trykket inn i 10 og 12 sekunder. Hold lukkerknappen inne for et kontinuerlig opptak. Slipp lukkerknappen for å stanse opptaket Bruke zoom-funksjonen Kameraet ditt har en kombinasjon av optisk og digital zoom-funksjoner som lar deg zoome inn på motiver som står langt borte eller zoome ut for en bredere vinkel. Optisk zoom oppnås med mekanisk justering av linsen til kameraet. Digital zoom forstørrer eller krymper bildet med en programvareprosess. 1. Gjør zoominnstillingen og pek kameraet på motivet. 2. Trykk på zoom-knappen ( ) for å lage bildet. : zoom ut for et bilde med bred vinkel. : zoom inn for et telefotobilde. Når zoom-knappen trykkes inn vises zoomlinjen på LCD-monitoren. Når den optiske zoomfaktoren er på maksimum, stopper zoomingen midlertidig. Trykk på igjen, bytter kameraet automatisk til digital zoom og zoomingen fortsetter. Du kan bruke optisk zoom i filmopptak. 3. Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde. 3.4 Menyalternativer Endre modusen Du kan ta opp bilder og stemmer i REC-modusen. Og bruk PLAY-modus til å spille av, slette eller endre bilder på LCD-monitoren Bytte mellom REC-modus og PLAY-modus. I REC-modus, trykk på for å bytte til PLAY-modus. I PLAY-modus, trykk på for å bytte til REC-modus. Bruke kameraet 7

12 Velge scenemodus 1. Sett kameraet til REC-modus. 2. Trykk på for å vise scenemodus-paletten. 3. Bruk fireveiskontrollen til å velge en ønsket modus og trykk på for å bekrefte innstillingen. Ikon Modus Beskrivelse Program Kameraet gjør innstillinger som egner seg for omstendighetene. Movie (film) Tar opp filmklipp. Smile Catch (Smiloppdagelse) Shake-Free (Rist-fri) Tar automatisk et bilde når et smil er stort nok til å registreres. Reduserer uskarphet som forårsakes av kameravibrasjon. Landscape (Landskap) Backlight (Baklys) Night Scene (Nattscene) Building (Bygning) Kids (Barn) Brukes for brede scener. Tar bilder av baklysmotivet ved å endre målingen. Tar bilder av motivet mens nattlandskapet holdes i bakgrunnen. Forbedrer kantene på motivet. Tar et stillebilde av barn i bevegelse. High ISO Portrait (Høy ISO-portrett) Food (Mat) Få folk til å stå ut med bakgrunnen ute av fokus selv i et mørkt miljø. I denne modusen, brukes høyere ISO-verdi. Høyere metning gjør mat mer appetittvekkende. Text (Tekst) Forbedrer svarthvitt-kontrasten. Snow (Snø) Brukes for strand eller snøscener. Fireworks (Fyrverkeri) Sunset (Solnedgang) Bruker en lav lukkerhastighet for å ta bilder av fyrverkeri. Forbedrer den røde nyansen for å ta opp bilder ved solnedganger. 8 Bruke kameraet

13 Ikon Modus Beskrivelse Voice REC (Stemmeopptak) Tar opp lyd. Jo høyere ISO-verdi jo mer kan du se på bildet Bruke menyene til å gjøre innstillinger. 1. Slå på strømmen og sett kameraet i REC-modus. 2. Trykk på, og deretter [ ][ ] for å velge REC-menyen. 3. Trykk på [ ] [ ] for å velge et menyelement og trykk deretter på [ starte undermenyen. 4. Trykk på [ ][ 5. Trykk for å lukke menyen ] for å velge et alternativ og trykk på ] eller for å for å bruke innstillingen. REC-menyliste (stillbilde) Menyelement Resoluion (Oppløsning) Tilgjengelige innstillinger C1060: 10 Quality (Kvalitet) Metering (Måling) Exposure (Eksponering) Drive mode (Drive-modus) AEB Highlight (Marker) Sharpness (Skarphet) Effect (Effekt) Date Stamp (Datostempel) S.S.F (Stabilizer (Stabilisator)) Face Tracking (Ansiktssporing) Photo Frame (Fotoramme) (Senter) White Balance (Hvitbalanse) ISO (Multi) (Punkt) ISO 3200 for bilder opp til størrelser på 3 Megapixel -2,0 EV ~ +2,0 EV Av 2 10 Avpå Av Normal SH Sepia Negativ Rød Grønn Blå Av Dato Dato og klokkeslett Avpå Avpå Av1-10 rammer Bruke kameraet 9 Når en meny vises brukes fireveiskontrollen og

14 Menyelement Digital zoom Tilgjengelige innstillinger Avpå REC-menyliste (film) Menyelement Tilgjengelige innstillinger Movie Size (Filmstørrelse) Metering (Måling) White Balance (Hvitbalanse) Oppsettmeny 1. Slå på strømmen og sett kameraet i REC eller PLAY-modus. 2. Trykk på, og deretter [ ] [ ] for å velge Setup-menyen. 3. Trykk på [ ] [ ] for å velge et menyelement og trykk deretter på [ ] eller for å starte undermenyen. 4. Trykk på [ ] [ ] for å velge et alternativ og trykk på for å bruke innstillingen. 5. Trykk for å lukke menyen Oppsett-menyliste Menyelement Funksjoner Sounds (Lyder) [Lukker] Slår på og av lukkerlyden. [Oppstart] Setter type oppstartslyd. [Pip] Slår på og av operasjonslyden. [Volum] Justerer lyden til lukkerlyden, oppstartslyden, pip og avspillingslyd. Auto Review (Autovisning) Power Save (Strømsparing) [Av] Bildet vises ikke automatisk etter at du har tatt det. [1 sek.] Bildet vises for 1 sekunder etter at du har tatt det. [3 sek.] Bildet vises for 3 sekunder etter at du har tatt det. [5 sek.] Bildet vises for 5 sekunder etter at du har tatt det. [1 min.] For strømbevaring slås kameraet automatisk [3 min.] av for en periode. [5 min.] 10 Bruke kameraet

15 Menyelement Date & Time (Dato og klokkeslett) Language (Språk) File No. (Filnr.) TV Out (Tv-ut) Funksjoner Brukes til å stille inn dato og klokkeslett. Velger et språk for å vise menyer og annen informasjon. Bruk denne funksjonen hvis kameraet opplever en "Folder cannot be created (Mappe kan ikke opprettes)" feil eller hvis du vil starte nummereringen på nytt, for eksempel, etter at du har slettet alle filer. [Serier] Lagrer det sist brukte filnummeret uansett om filer slettes eller et nytt minnekortet settes inn. Dette er nyttig for å unngå duplisering av filnavnet når bilder er lastet ned til en datamaskin. [Tilbakestill] Tilbakestiller filnummerering hver gang minnekortet er endret. Du kan se over bilder på et fjernsyn med en AV-kabel (inkludert). TV-ut bør settes til enten NTSC eller PAL avhengig av regionen du befinner deg i. [NTSC] Amerika, Japan, Taiwan og andre [PAL] Europa, Oseania og andre TV-ut bør settes til enten NTSC eller PAL avhengig av regionen du befinner deg i. For detaljer om hvilket system som bør brukes, sjekk med lokale myndigheter. USB [Datamaskin] Setter USB-modusen for å koble kameraet til [Skriver] en skriver eller datamaskin. Start-up Image Setter et bilde som oppstartsbilde. (Oppstartsbilde) Format For å slette all data som er lagret i minnekortet hvis du bruker et kort, eller all data som er lagret i det interne minnet hvis det ikke er satt inn et kort. En Busy...please wait (Opptatt, vent litt) melding vises og minnekortet starter formateringen. En Completed (Fullført) melding vises når du fullfører formateringen. All data slettes inkludert beskyttede filer. Sørg for at du laster ned viktige filer til datamaskinen før formatering. Battery Type (Batteritype) For å sørge for at kameraet viser korrekt batterinivå, angi typen batterier som brukes. [Alkaline] Når du bruker alkaline-batterier. [NiMH] Når du bruker NiMH-batterier. [Li-Ion] Når du bruker Li-Ion batterier. [Oxyride] Når du bruker Oxyride-batterier. Bruke kameraet 11

16 Menyelement Reset all (Tilbakestill alle) Funksjoner Tilbakestiller hele menyen og knappinnstillingene til standardinnstillinger. Følgende innstillinger endres ikke etter Tilbakestill alle: Dato og klokkeinnstilling Språkinnstilling TV-ut innstilling Batteritype 3.5 Ta opp filmklipp 1. Slå på strømmen og sett kameraet i Filmmodus. 2. Komponer motivet på monitoren. Rett fokusområdet til motivet du vil ta. LCD-monitor viser tilgjengelig opptakstid 3. Start opptaket. Trykk på lukkerknappen for å starte opptaket. Bruk zoom-knappen for å justere bildestørrelsen. Hvitbalansen er satt og låst til innstillingene til den første rammen. Lyd kan ikke tas opp mens du trykker på zoom-knappen. Du kan bruke optisk zoom i filmopptak. 4. Fullfører opptaket. Trykk på lukkerknappen for å avslutte opptaket. Kameraet stopper opptaket automatisk når minnekapasiteten er nådd. 3.6 Ta opp lydklipp 1. Slå på strømmen og sett kameraet i Voice REC-modus. 2. Trykk på lukkerknappen for å starte opptaket. Stemmene tas opp fra mikrofonen på kameraet. For forsiktig så du ikke tar på mikrofonen under opptaket. 3. Trykk på lukkerknappen for å avslutte opptaket. Kameraet stopper opptaket automatisk når minnekapasiteten er nådd. 12 Bruke kameraet

17 3.7 Andre opptaksfunksjoner Sette kvaliteten Komprimering Super Fine (Superfin) Formål Tar bilder med høyere kvalitet. Fine (Fin) Normal (Vanlig) Tar bilder med normal kvalitet. Bruk for flere bilder Sette måleren Det er 3 ulike lysmåler-alternativer tilgjengelig på kameraet. Ikon Modus Beskrivelse Center (Senter) Lys måles fra hele scenen, men vektlegger verdiene nær midten. Multi Velger eksponeringen basert på flere punkter på motivets område. Spot (Punkt) Velger en eksponering basert på en enkel avlesning tatt fra midten av bildet ditt Sette hvitbalansen Justerer hvitbalansen for å passe med ulike lyskilder som sollys, hvitglødende (tungsten) lys eller fluorescerende belysning. Ikon Modus Beskrivelse Auto Retter automatisk opp hvitbalansen. Ideel for generell fotografering. Daylight Justerer for lyse solomgivelser, eller naturlig lys. (Dagslys) Cloudy Justerer for overskyete dager eller skumring. (Overskyet) Tungsten Justerer for normal innendørsbelysning. Korrigerer den oransje nyansen til lyspærer i huset. Ideel for innendørsfotoer under tungsten eller halogenbelysning uten en blits. Fluor_H Fluor_L Juster for fluoriserende lys. Korrigerer den grønn nyansen for fluoriserende lys. Ideel for innendørsfotoer under fluoriserende belysning uten en blits. Bruke kameraet 13

18 Ikon Modus Beskrivelse SH1 (Custom (Egendefinert)) For mer nøyaktig justering eller når lyskilden ikke kan spesifiseres. Når dette alternativet merkes går lukkerknappen inn i [Custom WB (Egendefinert WB)] modusen. Pek deretter kameraet på noe hvitt (for eksempel, et hvitt papir) som en referansefarge og trykk på lukkerknappen igjen. Trykk deretter på for å bekrefte den egendefinerte innstillingen Sette ISO-en Som standardinnstilling er ISO-følsomheten automatisk satt i henhold til klarheten til motivet. En høyere ISO-verdi øker bildestøyen. For å ta rene bilder, bruk en ISO-verdi som er så lav som mulig Sette eksponeringen Setter eksponeringsverdien manuelt for å kompensere for uvanlige lysomgivelser som indirekte innendørsbelysning, mørke bakgrunner og sterkt baklys Sette AEB Setter auto exposure bracketing (AEB) til å ta 3 kontinuerlige bilder, hver med en ulik eksponeringsinnstilling: korrekt eksponert, undereksponert og overeksponert Sette markeringen Får motivet til å stå ut fra omgivelsene. Motivet vil være i fokus tre ulike områder: Sette skarpheten Du kan velge om du vil at bildet skal ha skarpe eller myke linjer. Ikon Modus Beskrivelse Hard Kantene på bildet fremheves. Kantene blir skarpe, men støy kan oppstå på bildet. Normel (Vanlig) Kantene på bildet er skarpe. Dette egner seg for utskrift. Soft (Myk) Kantene på bildet myknes. Dette egner seg for redigering av bilder på PC. 14 Bruke kameraet

19 3.7.9 Sette fotoeffekten Du kan legge til spesialeffekter på bildene i REC eller PLAY-modus. Ikon Beskrivelse Normal (Vanlig) Ingen effekt er lagt til bildet. B & W (SH) Konverter bildet til svarthvitt. Sepia (Brun) Bilder lagres med en brun tone. Negative (Negativ) Motsatt av hva de var i det originale bildet. Red (Rød) Bildet blir rødaktig. Green (Grønn) Bildet blir grønnaktig. Blue (Blå) Bildet blir blåaktig Sette datostemplet Datostempel-funksjonen kan brukes for å legge til en dato på bildene dine mens du tar de Sette stabilisator (S.S.F) Med mer følsomhet og raskere lukkerhastighet for å lyse opp bildet, effektivt forhindre uskarpe bilder som forårsakes av håndrystelse eller at motivet beveger seg, du kan ta gode bilder uten å måtte anstrenge deg. OBS S.S.F funksjonen er ikke tilgjengelig I FyrverkeriFilmLydinnspilling Setter ansiktssporing Etter at du har startet ansiktssporingsfunksjonen, vil linsen låse hovedpersonen i bildet og følge bevegelsene. Bruk også autodigitalzoom-teknologien for å trekke inn og trekke ut zoomlinsen som lar deg bli fokuset på linsen Sette fotoramme Du kan legge til 10 typer rammer til stillbilder, som gjør dem mer interessante Sette PAvTvM Trykk på PTvAvM-knappen for å veksle mellom Aperture priority (Blenderprioritet), Shutter priority (Lukkerprioritet) og Manual (Manuell) når du bestemmer eksponeringsverdien. Prioritering for blender: Du kan velge en blenderåpning, mens lukkerhastigheten er automatisk bestemt av lyset på motivet. Prioritering for blender brukes ofte når du tar bilder av statiske motiver eller fremhever dybden av feltet. Generelt bør du bruke en mindre blenderåpning selv om en større dybde av feltet er nødvendig. Lukkerprioritet: Du kan velge en lukkerhastigheten mens blenderåpningen er automatisk bestemt av lyset på motivet. Lukkerprioriteten brukes ofte når du tar bilder av motiver i bevegelser. Generelt bør du bruke en kortere lukkerhastighet for å ta bilder av et motiv i rask bevegelse. Bruke kameraet 15

20 Manuelt: Du kan justere både lukkerhastigheten og blenderverdiene Bruke smiloppdagelse Smiloppdagelse vil automatisk fange øyeblikket hvor motivet smiler. 1. I REC-modus, trykk på og velg. 2. Kameraet sporer ansiktet til motivet (en hvit ramme vises). 3. Trykk på lukkeren for å aktivere smilsporing, og frigjør deretter lukkeren umiddelbart. Kameraet sporer nå smilet til motivet (en grønn ramme vises). 4. Straks et smil er registrert, tar kameraet et bilde. 5. Kameraet fortsetter å registrere smil og tar flere bilder (trinn 4 gjentas). For å stoppe smilsporingen når som helst, trykk på lukkerknappen. Kameraet vil også automatisk stoppe smiloppdagelse hvis motivet forlater komposisjonsområdet. Ansiktssporing (kun ett ansikt) er alltid på i Smiloppdagelse-modus. 3.8 Avspilling Spille av bilder 1. Slå på strømmen og sett kameraet i PLAY-modus. Bildet som sist ble tatt vises på LCD-monitoren. Hvis du ikke har lagret noen bilder, vises en melding [No image (Ingen bilde)]. 2. Trykk på fireveiskontrollen. [ ] viser forrige bilde. [ ] viser neste bilde. Hold ned [ ] eller [ ] for å bla raskt gjennom bilder Spille av filmklipp 1. Slå på strømmen og sett kameraet i PLAY-modus. 2. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge et filmklipp som du vil spille av. 3. Start avspillingen. Trykk på [ ] for å starte avspillingen av filmklippet. Trykk på for å stoppe filmklippet eller trykk på [ ] for å pause avspillingen. Når filmen er pauset, trykk på [ ] igjen for å gjenoppta avspillingen. Under filmavspilling, trykk på [ ] for å spole fremover eller trykk på [ ] for å spole tilbake. Trykk på lukkeren for å ta stillebildet fra filmklippet mens avspillingen er pauset. 16 Bruke kameraet

21 3.8.3 Forstørre og beskjære stillbilder 1. Slå på strømmen og sett kameraet i PLAY-modus. 2. Velg et bilde. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge bildet som du vil forstørre eller beskjære. Kun stillbilder kan forstørres og beskjæres. 3. Forstørre bildet. Trykk på for å forstørre bildet og sentralposisjonen til bildet vises. Du kan bruke pilknappen for å se ulike deler av det forstørrede bildet. Trykk for å gå tilbake til normal størrelse. 4. Beskjær bildet. Trykk på for å sette bildebeskjæringen. 5. Lagre bildet. Trykk på knappen igjen for å beskjære det valgte bildet og lagre det som et nytt. 6. Trykk på tasten - for å lagre bildet som et nytt bilde Vise miniatyrbilder 1. Slå på strømmen og sett kameraet i PLAY-modus. 2. Trykk på zoom-knappen, en miniatyrbildeskjerm vises. 3. Bruk fireveiskontrollen for å velge ønsket bilde, og trykk på eller for å vise det valgte bildet i fullskjerm Spille av en fremvisning 1. Slå på strømmen og sett kameraet i PLAY-modus. 2. Gå inn i fremvisningen. Trykk på og bruk [ ] [ ] for å velge Slideshow (Fremvisning) og trykk på [ ] eller. 3. Endre innstillingene for fremvisningen. Bruk fireveiskontrollen til å sette intervall for fremvisningen, overgang og repetering. Du kan sette intervallet mellom 1~10 sekunder. 4. Spiller av fremvisningen. Trykk på for å starte fremvisningen. Bruke kameraet 17

DC C750/C850 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C750/C850 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C750/C850 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2007 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041

Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041 Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041 FCC-erklæring (Federal Communications Commision) FCC seksjon 15.21 Advarsel: Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på denne enheten kan medføre at brukeren

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

Innhold...1 Introduksjon..2

Innhold...1 Introduksjon..2 0 Innhold Innhold...1 Introduksjon..2 Bruk 2 Systemkrav 4 Bli kjent med kameraet ditt 5 1. Utseende og knapper..5 2. Basisdrift 7 3. Tilkobling til PC.11 4. Laste ned filer fra kamera til PC.11 ArcSoft

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

BILDESENSOR. Type 1/2,5" CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi

BILDESENSOR. Type 1/2,5 CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi Spesifikasjoner PowerShot A470 BILDESENSOR Effektive piksler 1/2,5" CCD Ca. 7,1 megapiksler Fargefiltertype Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde Zoom Største blenderåpning

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning

GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 Viltkamera SG560-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

DIGITALT MEDIAKAMERA

DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK DIGITALT MEDIAKAMERA Avansert brukerveiledning LYT1366-010B I denne veiledningen finner du en omfattende forklaring av bruk av kameraet. Bruk innholdsfortegnelsen til venstre for å lese om et emne,

Detaljer

BILDESENSOR. Type 1/2,5" CCD. Effektive piksler. Ca. 8,0 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi

BILDESENSOR. Type 1/2,5 CCD. Effektive piksler. Ca. 8,0 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi Spesifikasjoner PowerShot A580 BILDESENSOR Effektive piksler Fargefiltertype 1/2,5" CCD Ca. 8,0 megapiksler Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde Zoom Største blenderåpning

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

Generell funksjonsbeskrivelse Forsiktighetsregler

Generell funksjonsbeskrivelse Forsiktighetsregler Innhold: Generell funksjonsbeskrivelse.1 Forsiktighetsregler.. 1 Systemkrav...4 Beskrivelse av komponenter og knapper..5 Bruk...5 Installering av batteri... 6 Bruk av SD-kort... 7 Valg av fokusmodus....7

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

LR100-serien Digitalkamera Brukerveiledning

LR100-serien Digitalkamera Brukerveiledning LR100-serien Digitalkamera Brukerveiledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

EP2. Lyse valg med tilbehørsporten. Spesifikasjoner. Type. Live View. Bildebrikke. Bildestabilisator. Bildeprosessor. Filter

EP2. Lyse valg med tilbehørsporten. Spesifikasjoner. Type. Live View. Bildebrikke. Bildestabilisator. Bildeprosessor. Filter EP2 Kunst Filtre, Flereksponering, multi sideforhold Vippbar, høykontrast og høyoppløselig elektronisk søker* Tilbehørsport Høyhastihgets 12,3 Megapixel Live MOS sensor Høyeffektiv, innebygget Monitorering

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 945 http://no.yourpdfguides.com/dref/918570

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 945 http://no.yourpdfguides.com/dref/918570 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem)

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem) Spesifikasjoner Kamera CCD Bildestørrelse Totalt antall piksler Antall effektive piksler (per CCD) Objektiv Optisk zoom Canon HD-videokamera XL H1S 1/3-tommers CCD 3CCD horisontalt pikselskift 1,67 megapiksler

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

hp photosmart 730 series digitalt kamera

hp photosmart 730 series digitalt kamera hp photosmart 730 series digitalt kamera user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen deler av dette

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

BILDESENSOR. Type Effektive piksler Fargefiltertype BILDEPROSESSOR. Type OBJEKTIV. Brennvidde Zoom. Største blenderåpning Konstruksjon

BILDESENSOR. Type Effektive piksler Fargefiltertype BILDEPROSESSOR. Type OBJEKTIV. Brennvidde Zoom. Største blenderåpning Konstruksjon DIGITALKAMERA BILDESENSOR BILDEPROSESSOR OBJEKTIV Effektive piksler Fargefiltertype Brennvidde Zoom Største blenderåpning Konstruksjon FOKUSERING Bildestabilisator Ultrasonisk motor (USM) AF-system/-punkter

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Rollei Action Camera 410 Bruksanvisning

Rollei Action Camera 410 Bruksanvisning Rollei Action Camera 410 Bruksanvisning Innhold Innhold Innhold...1 Sikkerhetsanvisninger...2 Innhold i esken...3 Produktoversikt...4 Fjernkontroll...5 Oppsett av Rollei Actioncam 410...6 Videomodus...7

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

SMART Document Camera-

SMART Document Camera- Spesifikasjoner SMART Document Camera- Modell SDC-450 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Sammenlagt 10" W 2 3/4" H 12" D (25,4 cm 7 cm 30,5 cm) Satt opp 8" W 21 3/4" H 15" D (20,3 cm 55 cm 38 cm) Vekt 2,45

Detaljer

Generell funksjonsbeskrivelse Forsiktighetsregler

Generell funksjonsbeskrivelse Forsiktighetsregler Indeks Generell funksjonsbeskrivelse.2 Forsiktighetsregler.. 2 Systemkrav...4 Beskrivelse av komponenter og knapper..5 Bruk...6 Installering av batteri.........6 Bruk av SD-kort....7 Skru av og på 7 Innstilling

Detaljer

Pressemelding. Digital IXUS 950 IS 1/2,5" CCD. Ca 8,0 M. Primærfarge. DIGIC III med isaps-teknologi. f/2.8 f/5.5. Ja (linseskift) TTL.

Pressemelding. Digital IXUS 950 IS 1/2,5 CCD. Ca 8,0 M. Primærfarge. DIGIC III med isaps-teknologi. f/2.8 f/5.5. Ja (linseskift) TTL. Spesifikasjoner Digital IXUS 950 IS BILDESENSOR 1/2,5" CCD Effektive piksler Ca 8,0 M Fargefiltertype Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde 5,8 23,2mm (tilsvarende

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ES30 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera Brukerhåndbok INNHOLD 2-i-1 bryterprobe 4,9 mm------------------------2 Produktoversikt------------------------------------4 Førstegangs bruk----------------------------------5

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING

Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING Innhold Installere enheten... 3 Koble til en datamaskin... 4 Bruke fjernkontrollen... 5 Bla gjennom bilder... 6 Bildeinnstillinger... 7 Se på video... 8 Høre

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG PL90 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379012

Din bruksanvisning SAMSUNG PL90 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG PL90. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG PL90 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm.

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm. Sett forfra Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Linse Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm NORSK AV-utgang HDMI -utgang 5 V DC-inngang Batterirom

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG PL200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379006

Din bruksanvisning SAMSUNG PL200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3379006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG PL200. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG PL200 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Olympus E-PL7 - Digitalkamera - mirrorless - 16.1 MP - 1080 p - kun hus - Wi-Fi - hvit

Olympus E-PL7 - Digitalkamera - mirrorless - 16.1 MP - 1080 p - kun hus - Wi-Fi - hvit Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Olympus V205070WE000 - Digitalkamera - mirrorless - 16.1 MP - 1080 p - kun hus - Wi-Fi - hvit Spesifikasjon Generelt Produkttype Linse inkludert Eksteriørfarge

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt.

Detaljer

Olympus OM-D E-M1 - Digitalkamera - Høyoppløsning - system uten speil - kun hus - Wi-Fi - svart

Olympus OM-D E-M1 - Digitalkamera - Høyoppløsning - system uten speil - kun hus - Wi-Fi - svart Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Olympus V207010BE000 Olympus OM-D E-M1 - Digitalkamera - Høyoppløsning - system uten speil - kun hus - Wi-Fi - svart Spesifikasjon Generelt Produkttype

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer