VG-165/D-765 VG-180/D-770

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VG-165/D-765 VG-180/D-770"

Transkript

1 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar kameraet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for framtidig bruk. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. For stadig å kunne forbedre produktene forbeholder Olympus seg retten til å oppdatere eller modifi sere informasjonen i denne bruksanvisningen. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 Kontrollere innholdet i esken eller Digitalkamera Litiumion-batteri (LI-42B) USB-AC-adapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB4) Annet tilbehør som ikke er vist: Garantikort Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. Deler på kameraet Kontaktdeksel 2 USB-kobling 3 Blits 4 Selvutløserlampe 5 Objektiv 6 Mikrofon 7 Stativfeste 8 Deksel til batteri/kort 2 NO

3 n-knapp 2 Utløserknapp 3 Skjerm 4 Zoomknapper 5 Indikatorlampe 6 q-knapp (veksle mellom opptak og avspilling) 7 Piltaster INFO-knapp (endre informasjonsskjermbilde) # (blits) Y (selvutløser)/ D (slett) 8 A-knapp (OK) 9 m-knapp Piltaster F (opp) H (venstre) I (høyre) G (ned) FGHI instruerer om å trykke opp/ned/venstre/høyre piltast. NO 3

4 Sette inn og ta ut batteriet og kortet (tilgjengelig i handelen) 1 Følg trinnene 1 og 2 for å åpne batteri-/kortdekslet. 2 1 Sett inn batteriet som vist med C-merket mot batterilåseknotten. Skade på utsiden av batteriet (riper osv.) kan produsere varme eller føre til en eksplosjon. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. 3 Skyv kortet rett inn til det smekker på plass. Deksel til batteri/kort Slå av kameraet før du åpner dekselet til batteri-/ kortdekslet. 2 Sett inn batteriet mens du skyver batterilåseknotten i retning av pilen. Bryter for skrivebeskyttelse Bruk alltid SD/SDHC/SDXC-kort med dette kameraet. Sett ikke inn andre minnekorttyper. «Bruke kortet» (s. 49) Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Slik tar du ut kortet 1 2 Batterilåseknott Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet. 4 NO

5 4 Følg trinnene 1 og 2 for å lukke batteri-/kortdekslet. 1 Koble til kameraet USB-kobling 2 Kontaktdeksel Påse at dekselet til batteri-/kortdekslet er lukket når kameraet brukes. Lade batteriet Koble USB-kabelen og USB-AC-adapteren til kameraet og lad opp batteriet. For lading av batteriet i utlandet, se «Bruke lader og USB-AC-adapter i utlandet» (s. 48). Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelse. Du må derfor lade opp batteriet fullstendig til indikatorlampen slukkes (etter ca. 3 timers ladning). Stikkontakt Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet USB-kabel (medfølger) NO 5

6 Når du bør lade opp batteriene Lad opp batteriet når du kan se feilmeldingen som er vist under. Feilmelding Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USBkabel- og USB-AC-adaptertilkoblingene. Du kan lade batteriet mens kameraet er tilkoblet datamaskinen via USB. Ladetiden varierer avhengig av datamaskinens ytelse. (I noen tilfeller kan det ta ca. 10 timer). Battery Empty Blinker rødt Bruk aldri noen annen kabel enn den som medfølger eller en Olympus-kompatibel USB-kabel. Dette kan forårsake røyk eller brann. Den medfølgende F-2AC USB-AC-adapteren (heretter referert til som USB-AC-adapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fi kk en innstikkbar USB-AC-adapter, kobler du den direkte til stikkontakten. Den medfølgende USB-AC-adapteren har blitt konstruert for lading og avspilling. Du må ikke ta bilder mens USB-AC-adapteren er koblet til kameraet. Sørg for at du kobler støpslet til USB-AC-adapteren fra stikkontakten når ladingen er ferdig eller avspilling avslutter. For detaljer om batteriet se «Forsiktighetsregler for håndtering av batterier» (s. 57). For detaljer om USB-AC-adapteren se «USB-AC-adapter» (s. 58). 6 NO

7 Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm slik at det er mulig å stille inn språket for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. For å endre valgt dato og tid se «Stille inn dato og klokkeslett d [X]» (s. 33). 3 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet, trykk på FGHI på piltastene for å velge språket ditt og trykk på A-knappen. 2 Trykk FG på piltasten for å velge året for [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D Dato og klokkeslettinnstillingsskjerm 4 Samme som i trinn 2 og 3, trykk FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. 5 Trykk HI på piltastene for å velge tidssonen, og trykk deretter på A-knappen. Bruk FG til å slå på eller av sommertid ([Summer]) :30 Back MENU Summer NO 7

8 Slik bruker du kameraet Trykk på n-knappen for å slå på kameraet og gå inn i standbymodus. (Trykk på n-knappen igjen for å slå av kameraet.) Velg opptaksmodusen og trykk på utløserknappen for å ta et stillbilde. For å ta opp en fi lm velger du n-modusen og trykker deretter på lukkerknappen. Still inn opptaksfunksjonene ved bruk av funksjonsmenyen eller oppsettsmenyen. For å vise bilder trykker du på knappen q for å bytte til avspillingsmodus. For å gå tilbake til standbymodus trykker du på knappen q på nytt eller trykker utløserknappen halvveis ned og slipper den etterpå. Trykk og hold q-knappen inne mens kameraet er slått av for å starte kameraet i avspillingsmodus. Ved å trykke på q-knappen én gang til i denne situasjonen, går kameraet til standbymodus. 8 NO

9 Ta stillbilder 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. 2 Velg opptaksmodusen. (s. 13) 3 Hold kameraet og komponer bildet. 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Trykk halvt ned AF-søkefelt 1/400 F2.8 P Lukkerhastighet Blenderverdi Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fingrene, osv. når du holder kameraet. Se til at ikke blitsvinduet utsettes for fi ngeravtrykk eller smuss. 5 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Trykk halvt ned Trykk helt ned NO 9

10 Bruke zoomen Trykk på zoomknappene for å justere opptaksrekkevidden. Trykke på bred (W)-knappen Trykke på telefoto (T)- knappen Bruke blitsen Blitsfunksjonene kan velges slik at de best passer med opptaksforholdene. 1 Trykk på I. Flash Auto P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 Bildestørrelse 16M *1 /14M *2 Zoomindikator Optisk zoom Annet *3 *1 kun VG-180/D-770 *2 kun VG-165/D-765 *3 På grunn av økt behandling av pikselantallet, reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelseinnstillingen. 2 Bruk HI til å velge innstillingsalternativet, og trykk på Q-knappen for å stille inn. Alternativ Auto Blits Røde Øyne Fylle ut Blits Av Forklaring Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys. MENU Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografiene dine. Blitsen utløses uansett lysforhold. Blitsen utløses ikke. 10 NO

11 Bruke selvutløseren Etter at utløserknappen er trykket helt ned, tas bildet etter en kort forsinkelse. 1 Trykk på G. Y Off P WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU 2 Bruk HI til å velge innstillingsalternativet, og trykk på Q-knappen for å stille inn. Alternativ Y Av Y 12 sek. Y 2 sek. Forklaring Selvutløseren er deaktivert. Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. Avbryte selvutløseren etter at den har startet Trykk på m-knappen. NO 11

12 Opptaksskjermvisninger NORM Date z 0:00: / F P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4: Når utløserknappen trykkes halvveis ned Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Opptaksmodus R R 2 Blits R R 3 Selvutløser R R R 4 Eksponeringskompensasjon R R 5 Hvitbalanse R R 6 ISO-følsomhet R R 7 Bildestørrelse (stillbilder) R R 8 Sideforhold R R 9 Opptak med lyd R R 10 Bildestørrelse (fi lmer) R R 11 Filmopptakslengde R R 12 Filmopptaksikon R R 13 Verdenstid R 14 Datostempel R R 15 Kompresjon R R 16 Antall fotografi er som kan lagres R R 17 Nåværende minne R R 18 Batteritest R R 19 AF-søkefelt R R R 20 Rutenettguide R 21 Blenderverdi R R R 22 Lukkerhastighet R R R 23 Advarsel om utstødig kamera R R R Veksle visningene Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detailed No info. hver gang F (INFO) trykkes. 12 NO

13 Velge opptaksmodusen Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. Opptaksmodus Undermodus P (P-modus) M (M-modus) N (DIS-modus) Q (Q-modus) Anbefalt/Sett 1/Sett 2/Sett 3 a (Supermakromodus) s (s-modus) B Portrett/F Landskap/ G Nattmotiv/ M Natt+Portrett/C Sport/ N Indoor/W Candle/ R Self Portrait/S Sunset/ X Fireworks/V Cuisine/ d Documents/ q Beach & Snow/ Pet Popkunst/stifthull/Fiskeøye/ Soft Focus/Punk/Sparkle/ P (P-modus) Watercolor/Refl ection/ Miniature n (Filmmodus) «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 44), «Liste over s-innstillinger» (s. 45), «Liste over P-innstillinger» (s. 47) 1 Trykk på H på piltastene i standbymodusskjermen først, ogr trykk deretter på HI for å velge opptaksmodusen. For å velge undermodusene Q, s og P, vis undermodusene ved bruk av G først. Bruk deretter HI for å velge ønsket undermodus og trykk på knappen A. Velge en undermodus Scene Mode Portrait 16M 4:3 MENU 16M 4:3 MENU 16M 4:3 4 NORM 0:00:34 Ikon som indikerer undermodusen som er angitt NO 13

14 Lære om opptaksmodusene P (P-modus) Kameraet velger passende blenderåpning og lukkerhastighet for motivet. Endringer kan også gjøres på ulike opptaksinnstillinger, slik som eksponeringskompensasjon, etter behov. M (M-modus) Kameraet velger automatisk den beste opptaksmodusen for forholdene. Opptaksforholdet bestemmes av kameraet og innstillinger kan ikke endres, utenom enkelte funksjoner. N (DIS-modus) Med denne modusen kan brukeren redusere uskarpheten som skyldes et ustødig kamera eller et motiv i bevegelse. a (Super Macro-modus) Dette lar deg ta bilder så nært som 5 cm til motivet. Zoomposisjonen er låst. s (s-modus) Du kan gjøre opptak med beste modus for motivet og opptakssituasjonen. De beste opptaksinnstillingene for ulike scener er forhåndsprogrammerte som undermoduser. Merk at funksjoner kan være begrenset i noen moduser. Se beskrivelsene som vises på undermodusvalgskjermen, og velg ønsket undermodus. P (P-modus) Du kan foreta opptak med spesialeffekter. Se prøvebildene som vises på undermodusvalgskjermen, og velg ønsket undermodus. De beste opptaksinnstillingene for hver effekt er forhåndsprogrammerte, så noen funksjonsinnstillinger kan ikke endres. n (Filmmodus) Du kan ta opp en fi lm. «Ta opp fi lmer» (s. 18) 14 NO

15 Visning av bilder 1 Trykk på zoomknappene. 1 Trykk på q-knappen. Antall enkeltbilder/ Totalt antall bilder 4/30 Enkeltbilde-visning Nærbildevisning W 4/30 4/30 Spill av bilde 13/02/26 12:30 2 Bruk HI til å velge et bilde. 13/02/26 12:30 T 13/02/26 12:30 Viser forrige bilde Viser neste bilde W Indeksvisning T Hold I for spoling fremover og hold H for å spole bakover. Trykk på q-knappen igjen for å gå tilbake til opptaksskjermen. Indeksvisning og nærbildevisning Med indeksvisning kan du raskt velge et ønsket bilde. Med nærbildevisning (opptil 10 forstørrelse) kan du kontrollere detaljene i bildet. 13/02/26 12:30 Velge et bilde i indeksvisning Bruk FGHI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen for å vise det valgte bildet i enkeltbildevisning. Utforske deler av et bilde i nærbildevisning Utforske deler av et bilde i nærbildevisning Bruk FGHI til å flytte visningsområdet. NO 15

16 Avspillingsmodus-skjermen 10 MAGIC 1/1000 NORM F / ISO WB 100 AUTO 1 13/02/26 12:30 Ingen informasjon MAGIC 1/1000 F2.8 NORM ISO WB 100 AUTO Normal Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info Batteritest R 4/30 2 Beskytte R R 10 3 Utskriftskode/ antall kopier R R 4 Nåværende minne R R 13/02/26 12:30 5 Bildenummer/ 16 totalt antall bilder R R Stillbilde 6 Kompresjon R 7 Lukkerhastighet R 8 Opptaksmodus R Detaljert 9 ISO-følsomhet R 10 Blenderverdi R Eksponerings- R kompensasjon 12 Opptaksundermodus R 13 Hvitbalanse R 14 Filnavn R 15 Bildestørrelse R 16 Opptaksdato og -klokkeslett R R Veksle visningene Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detailed No info. hver gang F (INFO) trykkes. 16 NO

17 Slette bilder under visning 1 Vis bildet du vil slette, og trykk på G (D). Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel Bruk FG til å velge [Erase] og trykk på A-knappen. Grupperte bilder slettes som en gruppe. Flere bilder eller alle bilder kan slettes samtidig (s. 30). NO 17

18 Ta opp filmer 1 Trykk på H på piltastene i standbymodusskjermen først, og trykk deretter på HI for å velge filmmodusen. 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet, og trykk deretter lukkerknappen forsiktig helt ned for å starte opptaket. Trykk halvt ned Trykk helt ned Lyser rødt mens opptak pågår REC 0:00 Opptakstid REC 0:00 0:00:34 0:00:34 Opptakslengde (s. 51) Spille av filmer Velg en fi lm og trykk på A-knappen. Film 4/30 Movie Play OK 13/02/2612:3012:30 Pause og gjenoppta avspilling Spole fremover Spole tilbake 00:12/00:34 Under avspilling Trykk på A-knappen for å pause avspillingen. Under pause, spoling fremover eller spoling tilbake, trykker du på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. Trykk på I for å spole fremover. Trykk på I en gang til for å øke hastigheten for spoling fremover. Trykk på H for å spole tilbake. Trykk på H igjen for å øke tilbakespolingshastigheten. Lyden som tas opp i fi lmmodus kan ikke spilles av med dette kameraet. Koble til en PC for å lytte til lyden. Lyden tas også opp. 3 Trykk utløserknappen helt ned, forsiktig, for å stoppe opptaket. 18 NO

19 Funksjoner mens avspillingen er pauset Avspillingstid/ Total opptakstid Under pause 0:12/0:34 Bildesøking Spole frem og tilbake, ett bilde av gangen Gjenoppta avspilling Stoppe filmavspilling Stoppe filmavspilling Trykk på m-knappen. Bruk F til å vise det første bildet og trykk på G for å vise det siste bildet. Trykk på I eller H for å spole ett bilde av gangen frem eller tilbake Hold ned I eller H for kontinuerlig spoling fremover eller tilbake. Trykk på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. NO 19

20 Menyinnstillinger I visse opptaksfunksjoner er det enkelte funksjoner som ikke kan stilles inn. Funksjonsmeny Program Auto P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU Funksjonsmeny Oppsettsmeny (s. 23) 1 Blits 3 Eksponeringskompensasjon 5 ISO-følsomhet 7 Sideforhold 2 Selvutløser 4 Hvitbalanse 6 Bildestørrelse Bruk av funksjonsmenyen 1 Bruk H på piltastene for å vise funksjonsmenyen. Eksempel: Eksponeringskompensasjon 2 Bruk FG på piltastene for å velge funksjonen som skal stilles inn. 3 Bruk HI på piltastene for å velge innstillingsverdien, og trykk deretter på A-knappen for å legge inn innstillingen. Exposure Comp. ± P 1 2 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU 20 NO

21 Blits Stiller inn blitsavfyringsmetoden. _ Auto Blits Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Røde Øyne Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografi ene dine. # Fylle ut Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits Av Blitsen utløses ikke. Selvutløser Stiller inn tiden etter at utløserknappen trykkes til bildet tas. b Y Off Selvutløseren er deaktivert. c Y 12 sek. Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. d Y 2 sek. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. Eksponeringskompensasjon til Verdi Kompenserer lysstyrken (passende eksponering) justert av kameraet. Stiller inn en større negativ ( ) verdi for å justere mørkere eller en større positiv (+) verdi for å justere lysere. Hvitbalanse Stiller inn et egnet fargeskjema for lyset ved opptaksscenen. e WB Auto Kameraet justerer hvitbalansen automatisk. f Sol Egnet for fotografering utendørs under blå himmel. g Skyet Egnet for fotografering utendørs under skyet himmel. h Lampe Egnet til fotografering i lys fra glødelamper. Neon Egner seg til fotografering i hvitt fl uorescerende lys. NO 21

22 ISO-følsomhet Stiller inn ISO-følsomhet. l ISO Auto Kameraet stiller automatisk inn følsomheten med prioritet på bildekvalitet. til Stiller inn en mindre verdi for å redusere støyen på bildet eller en større verdi for Verdi å redusere uskarphet. Bildestørrelse Stiller inn antall opptakspiksler *1 Egnet til å skrive ut bilder som er A *2 Egnet til å skrive ut bilder som er A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til bruk av bilder på e-postmeldinger. Sideforhold Stiller inn horisontalt-til-vertikalt bildesideforhold. 4:3 Endre horisontalt-til-vertikalt sideforhold til 4:3 når du tar bilder. P 16:9 Endre horisontalt-til-vertikalt sideforhold til 16:9 når du tar bilder. Q 3:2 Endre horisontalt-til-vertikalt sideforhold til 3:2 når du tar bilder. 1:1 Endre horisontalt-til-vertikalt sideforhold til 1:1 når du tar bilder. *1 kun VG-180/D-770 *2 kun VG-165/D-765 I visse opptaksfunksjoner er det enkelte funksjoner som ikke kan stilles inn. Se «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 44) Bildestørrelsene er eksemplene når sideforholdet stilles på [ ]. 22 NO

23 Oppsettsmeny Camera Menu Reset Compression AF Mode Digital Zoom Icon Guide Date Stamp Back MENU Normal Face/iESP Off On Off 3 Avspillingsmeny (s. 28) Lysbildevisning Rediger Slett Utskriftsordre q R (Beskytt) 1 Kamerameny (s. 25) 4 Innstillingsmeny 1 (s. 31) z Tilbakestille Kompresjon AF-modus Digital zoom Ikonguide Datostempel d Formater minne/formater Sikkerhetskopier USB-forbindelse q Slå på Behold z-innstillinger Pip Pikselkartlegging 2 Filmmeny (s. 27) 5 Innstillingsmeny 2 (s. 33) A Bildestørrelse Bildefrekvens R (Lydfi lmopptak) d s (Skjerm) Strømsparing l (Språk) X (Dato/tid) World Time NO 23

24 Bruke oppsettsmenyen Trykk på m-knappen under opptak eller avspilling for å vise oppsettmenyen. Oppsettmenyen gir tilgang til en rekke kamerainnstillinger, slik som opptaks- og avspillingsfunksjoner, tidsog datoinnstillinger, samt visningsalternativer. 1 Trykk på m-knappen. Oppsettmenyen vises. Camera Menu Reset Compression AF Mode Digital Zoom Icon Guide Date Stamp Back MENU Normal Face/iESP Off On Off 3 Bruk FG til å velge ønsket undermeny 1, og trykk på A-knappen. Settings Menu 2 Back MENU Settings Menu 2 Undermeny 2 Back MENU 2 Trykk på H for å velge sidekategoriene. Bruk FG til å velge ønsket sidekategori, og trykk på I. Sidekategori Settings Menu 2 Power Save World Time Back MENU Off English X 13/02/26 12:30 Undermeny 1 Settings Menu 2 Power Save World Time Back MENU Off English X 13/02/26 12:30 Power Save World Time Off English X 13/02/26 12:30 Power Save X World Time 4 Bruk FG til å velge ønsket undermeny 2, og trykk på A-knappen. Straks en innstilling er valgt, går skjermen tilbake til undermeny 1. Flere operasjoner kan være mulig. Settings Menu 2 Off On Back MENU Power Save World Time On English X 13/02/26 12:30 5 Trykk på m-knappen for å fullføre innstillingen. 24 NO

25 Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. For operasjonsmetoden se «Bruke oppsettsmenyen» (s. 24). z Kamerameny Gjenopprette opptaksfunksjoner til standardinnstillinger z [Reset] Undermeny 2 Yes No Bruksområde Gjenoppretter følgende menyfunksjoner til standardinnstillingene. Opptaksmodus Blits Selvutløser Eksponeringskompensasjon Hvitbalanse ISO-følsomhet Image size (stillbilder) Sideforhold Funksjoner i Kamerameny 1, Kamerameny 2 og Filmmeny Innstillinger endres ikke. Velge bildekvaliteten for stillbilder z [Compression] Undermeny 2 Fin Normal Bruksområde Opptak med høy kvalitet. Opptak med normal kvalitet. «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/ opptakslengde (fi lmer) i internminnet og kort» (s. 50, 51 ) Velge fokusområdet z [AF Mode] Undermeny 2 Face/iESP Spot Bruksområde Kameraet fokuserer automatisk. (Hvis kameraet registrerer et ansikt, vises en hvit ramme *1. Hvis kameraet fokuserer, blir rammen grønn *2 når utløserknappen trykkes halvveis ned. Hvis ingen ansikter registreres, velger kameraet et motiv i rammen og fokuserer automatisk.) Kameraet fokuserer på motivet som befi nner seg innenfor AF-søkefeltet. Kameraet følger automatisk AF Tracking motivets bevegelse og fokuserer kontinuerlig, *1 For noen motiver kan det hende at rammen ikke vises eller at det tar litt tid før den vises. *2 Hvis rammen blinker rødt, kan ikke kameraet fokusere. Prøv å fokusere på motivet på nytt. NO 25

26 Fokusere kontinuerlig på et motiv i bevegelse (AF-sporing) 1 Hold kameraet for å fokusere på motivet i AF-søkefeltet og trykk på A-knappen. 2 Når kameraet gjenkjenner motivet, vil AF-søkemerket automatisk følge motivets bevegelse og fokusere kontinuerlig. 3 Trykk på A for å avbryte sporingen. Avhengig av motivene eller opptaksforholdene, kan det hende at kameraet ikke kan låse fokuset eller at det ikke kan følge motivets bevegelse. AF-søkemerket endres til rødt når kameraet ikke kan følge motivets bevegelse. Fotografering med større forstørrelse enn optisk zoom z [Digital Zoom] Av På Undermeny 2 Bruksområde Deaktivere digital zoom. Aktivere digital zoom. [On] valgt for [Digital Zoom]: Bildestørrelse 16M *1 /14M *2 Annet Zoomindikator Digital zoom-rekkevidde Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelsesinnstillingen. *3 Digital zoom rekkevidde *1 kun VG-180/D-770 *2 kun VG-165/D-765 *3 På grunn av økt behandling av pikselantallet, reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av innstillingen av bildestørrelsen. Bilder som tas mens zoomindikatoren vises i rødt, kan bli «kornete». 26 NO

27 Vise ikonveiledninger z [Icon Guide] Undermeny 2 Av På Bruksområde Ingen ikonguide vises. Når du velger et ikon for opptaksmodus eller funksjonsmeny, vises forklaringen for det valgte ikonet (plasser markøren på ikonet for å vise forklaringen). Program Auto P Trykke på opptaksdatoen z [Date Stamp] Av På Undermeny 2 Bruksområde Ikke trykk på datoen. Stemple nye fotografi er med opptaksdatoen. Når datoen og klokkeslettet ikke er innstilt, kan ikke [Date Stamp] stilles inn. «Stille inn dato og klokkeslett d [X]» (s. 33) Datostempelet kan ikke slettes. Når driveinnstillinger er stilt inn til annet enn [o], kan ikke [Date Stamp] stilles inn. Ikonguide Functions can be changed manually. 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU A Filmmeny Velge bildestørrelsen for filmer A [Image Size/Frame Rate] Undermeny 1 Undermeny 2 Bruksområde Bildestørrelse Bildefrekvens Velg VGA ( )/ bildekvaliteten QVGA ( ) basert på bildestørrelsen og 30fps *1 / 15fps *1 bildefrekvensen. Høyere bildefrekvens gir jevnere fi lmbilder. *1 bilder per sekund «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/ opptakslengde (fi lmer) i internminnet og kort» (s. 50, 51 ) NO 27

28 Ta opp lyd når du tar opp filmer A [R] Undermeny 2 Av På Bruksområde Ingen lyd tas opp. Lyd tas opp. Når innstillingen er satt til [On], kan kun digital zoom brukes under fi lmopptak. For å ta opp fi lm med den optiske zoomen, må du sette [R] (fi lmer) til [Off]. q Visningsmeny Spiller av bilder automatisk q [Slideshow] For å starte en lysbildevisning Etter at du har trykket på Q-knappen, starter lysbildevisningen. Trykk på Q-knappen eller m-knappen for å stoppe lysbildevisningen. Trykk på I under en lysbildevisning for å gå ett bilde fremover, eller trykk på H for å gå ett bilde tilbake. Endre bildestørrelsen q [Q] Dette lagrer et høyoppløsningsbilde som et separat bilde med en mindre størrelse for bruk i e-postvedlegg og andre programmer. Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 Rediger Q 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Bruk FG til å velge en bildestørrelse, og trykk på A-knappen. Bildet med den endrede størrelsen lagres som et nytt bilde. Beskjære bilder q [P] Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger P 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. 2 Bruk zoomknappene til å velge størrelsen på beskjæringsrammen, og bruk FGHI til å flytte rammen. Beskjæringsramme Back MENU 28 NO

29 3 Trykk på A-knappen når du har valgt området som skal beskjæres. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Lyse opp områder som er mørke på grunn av motlys eller andre årsaker q [Shadow Adj] Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger Shadow Adj 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv. Retusjeringsprosessen kan redusere bildeoppløsningen. Retusjere røde øyne fra blitsfotografering q [Redeye Fix] Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger Redeye Fix 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv. Retusjeringsprosessen kan redusere bildeoppløsningen. Rotere bilder q [y] Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger y 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen for å rotere bildet. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å gjøre innstillinger for flere bilder, og trykk på m-knappen. Den nye retningen på bildet er lagret selv når kameraet slås av. NO 29

30 Slette bilder q [Erase] Undermeny 2 Slette alle Velg bilde Slett Bruksområde Alle bildene i det interne minnet eller minnekortet slettes. Bilder velges individuelt og slettes. Bildet som vises slettes. Ikke sett kortet inn i kameraet når du sletter bildet i det interne minnet. Det er ikke mulig å slette bilder med slettevern. Velge og slette bilder individuelt [Sel. Image] 1 Bruk FG til å velge [Sel. Image], og trykk på A-knappen. 2 Bruk FGHI til å velge bildet som skal slettes, og trykk på A-knappen for å merke bildet med et R. Trykk på T på zoom-knappen for å gå tilbake til visningen av enkeltbilder. R-merke Sel. Image (1) Erase/Cancel OK 4/30 MENU 3 Gjenta trinn 2 for å velge bildene som skal slettes, og trykk deretter på m-knappen for å slette de valgte bildene. 4 Bruk FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. Bilder som er merket med R blir slettet. Slette alle bilder [All Erase] 1 Bruk FG til å velge [All Erase], og trykk på A-knappen. 2 Bruk FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. Lagre utskriftsinnstillinger til bildedata q [Print Order] «Utskriftsreservasjoner» (s. 36) Utskriftskoder kan kun settes for stillbilder som lagres på kortet. Beskytte bilder Beskytte bilder q [R] Bilder som er beskyttet kan ikke slettes med [Erase] (s. 17, 30 ), [Sel. Image] (s. 30) eller [All Erase] (s. 30), men alle bilder slettes med [Memory Format]/ [Format] (s. 31). 1 Bruk HI til å velge et bilde. Trykk på W-zoomknappen for å vise en indeksvisning. Du kan velge bilder raskt med FGHI. Trykk på T-knappen for å gå tilbake til visningen av enkeltbilder. 2 Trykk på A-knappen. Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte innstillingene. 30 NO

31 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å beskytte fl ere bilder, og trykk på m-knappen. d Innstillingsmeny 1 Fullstendig sletting av data d [Memory Format]/ d [Format] Før du formaterer, må du sørge for at det ikke er viktige data i det interne minnet eller på minnekortet. Minnekort må formateres med dette kameraet før det brukes første gang, eller etter å ha blitt brukt med andre kameraer eller datamaskiner. Husk å ta ut kortet før du formaterer det interne minnet. Undermeny 2 Yes No Bruksområde Sletter fullstendig bildedataene i det interne minnet eller minnekortet (inkludert beskyttede bilder). Avbryter formatering. Kopiere bilder fra internt minne til minnekort d [Backup] Undermeny 2 Yes No Bruksområde Sikkerhetskopierer bildedata fra det interne minnet til minnekort. Avslutter sikkerhetskopieringen. Velge en metode for å koble kameraet til andre enheter d [USB Connection] Undermeny 2 Auto Oppbevaring MTP Bruksområde Still inn for å velge tilkoblingsmetoden hver gang kameraet er tilkoblet en annen enhet. Koble til som en kortleser. Som en bærbar enhet, koble til PC lastet med Windows Vista/ Windows 7/Windows 8. Se «Koble til en datamaskin» (s. 35) for tilkoblingsmetoden til en datamaskin. NO 31

32 Slå på kameraet med q-knappen d [q Power On] Undermeny 2 No Yes Bruksområde Kameraet er ikke slått på. Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Trykk og hold q-knappen for å slå på kameraet i avspillingsmodus. Lagre modusen når kameraet er slått av d [Keep z Settings] Undermeny 2 Yes På Bruksområde Opptaksmodusen lagres når kameraet er slått av og aktiveres igjen neste gang kameraet slås på. Opptaksmodusen er satt til P-modus når kameraet slås på. Justere bildebehandlingsfunksjonen d [Pixel Mapping] Denne funksjonen har allerede blitt tilpasset før kameraet ble sendt fra fabrikken, og det er ikke nødvendig å tilpasse funksjonen rett etter at du har kjøpt kameraet. Vi anbefaler ca. en gang i året. For best resultat, vent minst ett minutt før du tar eller ser på bilder etter at du har utført pixel mapping. Hvis kameraet slås av under pixel mapping, må du utføre denne funksjonen på nytt. Slik tilpasser du bildebehandlingsfunksjonen Trykk på A-knappen når [Start] (undermeny 2) vises. Kontrollen og tilpasningen av bildebehandlingsfunksjonen starter. Stille inn betjeningslyden d [Beep] På Av Undermeny 2 Bruksområde Aktiver driftspipelyd. Deaktiver driftspipelyd. 32 NO

33 d Innstillingsmeny 2 Justere lysstyrken på skjermen d [s] Justere lysstyrken skjermen 1 Bruk FG til å justere lysstyrken mens du ser på skjermen, og trykk på A-knappen. s Back MENU Spare batteristrøm mellom opptak d [Power Save] Av På Undermeny 2 Bruksområde Avbryter [Power Save]. Når kameraet ikke er i bruk for ca. 10 sekunder, kan skjermen automatisk slå seg av for å spare batteristrøm. Endre skjermspråket d [l] Undermeny 2 Språk Bruksområde Du kan velge språket for menyene og feilmeldingene som vises på skjermen. Stille inn dato og klokkeslett d [X] 1 Trykk piltasten til FG for å velge året for [Y]. 2 Trykk piltasten til I for å lagre innstillingen for [Y]. 3 Som i trinn 1 og 2, trykk piltasten til FGHI for å stille inn [M] (måned), [D] (dag), [Time] (timer og minutter) og [Y/M/D] (datobestilling) og trykk deretter på knappen A. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. Gjenoppta standbymodus Trykk på en knapp. NO 33

34 Velge hjemsted og endre tidssoner d [World Time] Hvis du vil velge en tidssone med [World Time], må kameraklokken først stilles med bruk av [X]. Undermeny 2 Undermeny 3 Home/ Alternate x z x *1 z *1, 2 Bruksområde Klokkeslettet for hjemstedets tidssone (tidssonen valgt for x i undermeny 2). Klokkeslettet for reisemålets tidssone (tidssonen valgt for z i undermeny 2). Velg tidssonen for hjemstedet (x). Velg tidssonen for reisemålet (z). *1 I områder med sommertid, bruk FG til å slå på sommertid ([Summer]). *2 Når du velger en tidssone beregner kameraet automatisk tidsforskjellen mellom den valgte sonen og tidssonen på hjemstedet (x) for å vise klokkeslettet for tidssonen på reisemålet (z). 34 NO

35 Koble til en datamaskin Still inn [USB Connection] i oppsettsmenyen på kameraet på forhånd. (s. 31) Koble til kameraet Når [USB Connection] er stilt på [Auto], koble kameraet til datamaskinen, velg [Storage] eller [MTP] på skjermen for å velge tilkoblingsmetoden, og trykk deretter på A-knappen. USB-kobling Kontaktdeksel USB-kabel (medfølger) Systemkrav Windows Macintosh : Windows XP Home Edition/ Professional (SP1 eller senere)/ Windows Vista/Windows 7/ Windows 8 : Mac OS X v10.3 eller nyere Selv om en datamaskin har USB-porter, garanteres ikke korrekt operasjon i følgende tilfeller: Datamaskiner med USB-porter som er installert med et utvidelseskort, osv. Datamaskiner uten fabrikkinstallert operativsystem og selvbygde datamaskiner Når datamaskinen ikke støtter SDXC-kort, kan det vises en melding som ber deg om å formatere det interne minnet eller kortet. (Formateringen vil fullstendig slette alle bilder, så ikke formater.) NO 35

36 Utskriftsreservasjoner I utskriftskoder lagres antall eksemplarer og datotrykk i bildet på kortet. Dette gjør det enkelt å skrive ut med en skriver eller utskriftssenter som støtter DPOF ved å kun bruke utskriftskodene på kortet uten en datamaskin eller et kamera. Utskriftskoder kan kun settes for bildene som er lagret på kortet. DPOF-koding som er foretatt med andre enheter kan ikke endres med dette kameraet. Endringer må gjøres med originalenheten. Hvis du oppretter nye DPOF-koder med dette kameraet, vil dette slette koder som er gjort med en annen enhet. Du kan lage DPOF-utskriftskoding for opptil 999 bilder per minnekort. Koding av enkeltbilder [<] 1 Vise oppsettsmenyen. «Bruke oppsettsmenyen» (s. 24) 2 Fra avspillingsmenyen q, velg [Print Order] og trykk på A-knappen. 3 Bruk FG til å velge [<], og trykk på A-knappen. Print Order 0 Print OK 4/30 NORM /02/26 12:30 4 Bruk HI for å velge bildet for utskriftskoding. Bruk FG for å velge antallet. Trykk på A-knappen. 5 Bruk FG til å velge [X] (datoutskrift)-skjermalternativet, og trykk på A-knappen. Undermeny 2 No Dato Klokkeslett Bruksområde Dette skriver kun ut bildet. Dette skriver ut bildet med opptaksdatoen. Dette skriver ut bildet med opptaksklokkeslettet. 6 Bruk FG til å velge [Set], og trykk på A-knappen. 36 NO

37 Kode ett eksemplar hver av alle bilder på kortet [U] 1 Følg trinn 1 og 2 i [<] (s. 36). 2 Bruk FG til å velge [U], og trykk på A-knappen. 3 Følg trinn 5 og 6 i [<]. Nullstille all utskriftskoding 1 Følg trinn 1 og 2 i [<] (s. 36). 2 Velg [<] eller [U], og trykk på A-knappen. 3 Bruk FG til å velge [Reset], og trykk på A-knappen. Nullstille utskriftskoding for utvalgte bilder 1 Følg trinn 1 og 2 i [<] (s. 36). 2 Bruk FG til å velge [<], og trykk på A-knappen. 3 Bruk FG til å velge [Keep], og trykk på A-knappen. 4 Bruk HI for å velge bildet for utskriftskoding som du vil avbryte. Bruk FG for å sette utskriftsantallet til «0». 5 Hvis nødvendig, gjenta trinn 4, og trykk deretter på A-knappen når du er ferdig. 6 Bruk FG til å velge [X] (datoutskrift)-skjermalternativet, og trykk på A-knappen. Innstillingene brukes for de gjenværende bildene med utskriftskodene. 7 Bruk FG til å velge [Set], og trykk på A-knappen. NO 37

38 Tips om bruk Hvis kameraet ikke fungerer som du vil, eller hvis en feilmelding vises på skjermen, og du ikke er sikker på hva du skal gjøre, se informasjonen under for en løsning på problemet. Feilretting Batteri «Kameraet fungerer ikke selv om batteriene er satt i.» Sett oppladede batterier inn riktig vei. «Sette inn og ta ut batteriet og kortet (tilgjengelig i handelen)» (s. 4), «Lade batteriet» (s. 5) Batteriytelsen kan ha blitt midlertidig redusert på grunn av lav temperatur. Ta ut batteriene av kameraet og varm dem opp ved å legge dem i lommen en stund. Kort/internminne «En feilmelding vises.» «Feilmelding» (s. 40) Utløserknapp «Ingen bilder tas selv om utløserknappen trykkes.» Avbryt hvilemodus. For å spare energi fra batteriet, går kameraet automatisk over i hvilemodus og skjermen slås av dersom kameraet ikke betjenes for 3 minutter når kameraet er slått på. I denne modusen vil ikke kameraet ta bilder, selv om utløserknappen er trykket helt ned. Trykk på zoomknappene eller andre knapper for å vekke kameraet fra hvilemodusen før du tar fl ere bilder. Hvis du lar kameraet være på i ytterligere 12 minutter, slår det seg av automatisk. Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Trykk på q-knappen for å bytte til opptaksmodus. Vent til #(blitsoppladning) har stoppet å blinke før du tar bilder. 38 NO

39 Skjerm «Vanskelig å se.» Kondens kan ha oppstått. Slå av strømmen, og vent til kamerahuset tilpasser seg omgivelsestemperaturen og tørker ut før du tar bilder. «Vertikale linjer vises på skjermen.» Dette kan skje når kameraet pekes mot et ekstremt lyst motiv under en blå himmel, osv. Linjene kan vises på den innspilte fi lmen. «Lys fanges opp på bildet». Opptak med blits i mørke situasjoner fører til et bilde med mange blitsrefl eksjoner på støvet i luften. Dato og klokkeslett-funksjon «Dato og klokkeslett-innstillinger går tilbake til standardinnstillingen.» Hvis batteriene fjernes og holdes utenfor kameraet i omtrent 12 timer *1, tilbakestilles dato og klokkeslett-innstillingene til standardinnstillingen, og må stilles inn på nytt. *1 Tiden det tar før dato og klokkeslettinnstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen varierer avhengig av hvor lenge batteriene har stått i kameraet. «Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene» (s. 7) Diverse «Kameraet lager en lyd når du tar bilder.» Kameraet kan aktivere linsen og lage en lyd, selv om ingen handling utføres. Dette skyldes at kameraet automatisk utfører autofokushandlinger så lenge det er klart til å ta bilder. NO 39

40 Feilmelding Sjekk mottiltaket når en av meldingene under vises på skjermen. Feilmelding Kortfeil Skrivebeskytte Minne er fullt Kortet er fullt Card Setup Memory Setup Power Off Format Power Off Memory Format Mottiltak Problem med kortet Sett inn et nytt minnekort. Problem med kortet Kortets bryter for skrivebeskyttelse er satt til siden «LOCK». Frigjør bryteren. Problem med det interne minnet Sett inn et minnekort. Slett bilder som du ikke trenger. *1 Problem med kortet Bytt ut kortet. Slett bilder som du ikke trenger. *1 Problem med kortet Bruk FG for å velge [Format], og trykk på A-knappen. Bruk deretter FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. *2 Problem med det interne minnet Bruk FG for å velge [Memory Format], og trykk på A-knappen. Bruk deretter FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. *2 Feilmelding Bilde mangler Bildefeil Bildet kan ikke redigeres Batteriet er tomt Kan ikke skrive ut *3 Mottiltak Problem med det interne minnet/kortet Ta bilder før du viser dem. Problemer med det valgte bildet Bruk et fotoredigeringsprogram e.l. til å vise bildet på en datamaskin. Hvis bildet fremdeles ikke kan vises, er bildefi len ødelagt. Problemer med det valgte bildet Bruk et fotoredigeringsprogram e.l. til å redigere bildet på en datamaskin. Problem med batteriet Lad opp batteriet. Problemer med det valgte bildet Foreta utskriften med en datamaskin. *1 Overfør viktige bilder til en datamaskin før du sletter. *2 All data slettes. *3 Dette kameraet kan kanskje ikke skrive ut bilder som er tatt med andre kameraer. 40 NO

41 Tips om fotografering Når du ikke er sikker på hvordan du skal ta et bilde som du ser for deg, se informasjonen under. Fokusering «Fokusere på motivet» Ta et bilde av et motiv som ikke er i midten av skjermen Etter at du har fokusert på et motiv ved samme avstand som motivet, komponer og ta bildet. Trykk utløserknappen halvveis ned (s. 9) Still inn [AF Mode] (s. 25) til [Face/iESP] Ta et bilde i [AF Tracking]-modus (s. 25) Kameraet følger automatisk motivets bevegelse og fokuserer kontinuerlig, Ta et bilde av motiver hvor automatisk fokus er vanskelig I følgende tilfeller, etter at du har fokusert på et motiv (ved å trykke utløserknappen halvveis ned) med høy kontrast på samme avstand som motivet, komponer og ta bildet. Gjenstand uten vertikale linjer *1 *1 Det er også nyttig hvis du komponerer bildet ved å holde kameraet vertikalt for å fokusere, og deretter gå tilbake til den horisontale posisjonen for å ta bildet. Når gjenstander er ved ulike avstander Objekt som beveger seg raskt Motivet er ikke i midten av rammen Motiv med lav kontrast Når ekstremt lyse gjenstander vises på midten av skjermen NO 41

42 Ustødig kamera «Ta bilder uten at kameraet blir ustødig» Ta bilder ved å bruke N (s. 14) Velg C (Sport) i motivprogram (s. 13) [C Sport]-modusen bruker en rask lukkerhastighet og kan redusere uskarpheten som skyldes et objekt i bevegelse. Ta bilder med en høy ISO-følsomhet Hvis en høy ISO-følsomhet er valgt, kan bilder tas med en høy lukkerhastighet selv steder hvor blits ikke kan brukes. «ISO-følsomhet» (s. 22) Eksponering (lysstyrke) «Ta bilder med korrekt lysstyrke» Ta bilder med [Face/iESP] (s. 25) Korrekt eksponering oppnås for et ansikt mot baklys, og ansiktet gjøres lysere. Ta bilder med [Fill In] (s. 21) blits Et motiv mot baklyset lyses opp. Ta bilder av en hvit strand eller av snø Velg [q Beach & Snow] i scenemodus (s. 13). Ta bilder med eksponeringskompensasjon (s. 21) Juster lysstyrken mens du ser på skjermen for å ta bildet. Vanligvis når du tar bilder av hvite motiver (som snø), fører dette til bilder som er mørkere enn selve motivet. Bruk eksponeringskompensasjonen til å justere i den positive (+) retningen for å vise hvitfarger slik de er. Når du tar bilder av mørke motiver, bør du derimot justere i den negative (-) retningen. Fargenyanse «Ta bilder med farger i samme nyanse som de er» Ta bilder ved å velge hvitbalanse (s. 21) Du kan vanligvis få de beste resultatene under de fl este forhold med [WB Auto]- innstillingen, men for noen motiver bør du prøve deg frem med ulike innstillinger. (Dette gjelder spesielt for solskygge under en blå himmel, en blanding av naturlig og kunstig lysinnstillinger, osv.) 42 NO

43 Bildekvalitet «Ta skarpere bilder» Ta bilder med den optiske zoomen Unngå digital zoom (s. 26) når du tar bilder. Ta bilder med en lav ISO-følsomhet Hvis bildet tas med en høy ISO-følsomhet kan støy (små fargede prikker og fargeujevnheter som ikke fantes i det originale bildet) oppstå, og bildet kan virke kornet. «ISO-følsomhet» (s. 22) Tips om avspilling/redigering Visning «Spille av bilder i det interne minnet og kortet» Ta ut kortet og vis bildene i det interne minnet «Sette inn og ta ut batteriet og kortet (tilgjengelig i handelen)» (s. 4) Batterier «Få batterier til å vare lenger» Still inn [Power Save] (s. 33) til [On] NO 43

44 Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus For detaljer om s, se «Liste over s-innstillinger» (s. 45). Se «Liste over P-innstillinger» (s. 47) for ytterligere informasjon om skyggelagte områder. P M N a P Zoom R R R R Blits R *1 R R Selvutløser R R R R R Eksponeringskompensasjon R R R Hvitbalanse R R R ISO-følsomhet R R Bildestørrelse R R R R Sideforhold R R R R R Kompresjon R R R R R AF-modus R R Digital zoom R R Ikonguide R R R R R Datostempel R R R R R *1 Noen funksjoner kan ikke stilles. 44 NO

45 Liste over s-innstillinger B F G M C N W R S Zoom R R R R R R R R Blits *1 *1 *1 *1 *1 Selvutløser R R R R R R R R R Eksponeringskompensasjon Hvitbalanse ISO-følsomhet Bildestørrelse R R R R R R R R R Sideforhold R R R R R R R R R Kompresjon R R R R R R R R R AF-modus R R R R R R R R Digital zoom R R R R R R R Ikonguide R R R R R R R R R Datostempel R R R R R R R R R *1 Noen funksjoner kan ikke stilles. NO 45

46 X V d q Zoom R R R R R Blits *1 *1 Selvutløser R R R R R Eksponeringskompensasjon Hvitbalanse ISO-følsomhet Bildestørrelse R R R R R Sideforhold R R R R R Kompresjon R R R R R AF-modus R R R Digital zoom R R R R R Ikonguide R R R R R Datostempel R R R R R *1 Noen funksjoner kan ikke stilles. 46 NO

47 Liste over P-innstillinger Pop Art Pin Hole Fish Eye Soft Focus Punk Eksponeringskompensasjon R R R R Hvitbalanse R R R Bildestørrelse R R R R R Sparkle Vannfarge Reflection Miniature Eksponeringskompensasjon R R R R Hvitbalanse R R R R Bildestørrelse *1 R R R *1 Noen funksjoner kan ikke stilles. NO 47

48 Vedlegg Vedlikehold av kameraet Utsiden Tørk forsiktig av med en myk klut. Hvis kameraet er svært skittent, kan du dyppe kluten i litt mildt såpevann og deretter vri den godt opp. Tørk av kameraet med den fuktige kluten og tørk det deretter med et tørt håndkle. Etter at du har brukt kameraet på stranden, bør du bruke en klut som er fuktet i rent vann og vridd opp godt. Skjerm Tørk forsiktig av med en myk klut. Objektiv Blås av støv fra linsen med en blåsemaskin, og tørk deretter forsiktig av med en linseklut. Ikke bruk sterke løsemidler, som bensin eller alkohol, eller kjemisk behandlede kluter. Hvis objektivet blir liggende tilsmusset, kan det dannes mugg på linseoverfl aten. Batteri/USB-AC-adapter Tørk forsiktig av med en myk, tørr klut. Oppbevaring Hvis kameraet ikke brukes over lengre tid, bør du fjerne batteriet, USB-AC-adapteren og minnekortet, og oppbevare det på et kjølig og tørt sted med god ventilasjon. Sett inn batteriet og test kamerafunksjonene regelmessig. Unngå å legge kameraet på steder der det brukes kjemiske produkter. Det kan føre til korrosjon. Bruke en USB-AC-adapter separat solgt USB-AC-adapteren F-3AC (selges separat) kan brukes med dette kameraet. Ikke bruk noen annen USB-AC-adapter enn den dedikerte adapteren. Når du bruker F-3AC, må du sørge for at du bruker USB-kabelen som var inkludert med dette kameraet. Bruk ikke noen andre USB-AC-adaptere med dette kameraet. Opptak er ikke tilgjengelig når F-3AC brukes. Bruke en lader som selges separat Batterilader (LI-41C: selges separat eller UC-50 og UC-42BC: selges separat) kan brukes til å lade opp batteriet. Bruke lader og USB-AC-adapter i utlandet Laderen og USB-AC-adapteren kan brukes i de fl este strømkilder i husholdningen, fra 100 V til 240 V AC (50/60 Hz) verden over. Imidlertid kan det, alt etter i hvilket land du befi nner deg, være at stikkontakten har en annen form enn laderen og USB-AC-adapteren, og du derfor trenger en adapter som passer til stikkontakten. Ta kontakt med din lokale elektrobutikk eller ditt reisebyrå for mer informasjon. Ikke bruk konvertible reiseadaptere, da disse vil kunne skade laderen og USB-AC-adapteren. 48 NO

49 Bruke kortet Kort som er kompatible med dette kameraet SD/SDHC/SDXC-kort (fås i handelen) (for informasjon om kompatible kort, besøk Olympus-nettsiden.) Dette kameraet kan brukes uten et kort ved å lagre bilder i internminnet. Bryter for skrivebeskyttelse for SD/SDHC/ SDXC-kort SD-/SDHC-/SDXC-kortet har en bryter for skrivebeskyttelse. Hvis du setter bryteren til siden «LOCK», kan du ikke skrive til kortet, slette data eller formatere. Still tilbake bryteren for å aktivere skriving. LOCK Format Minnekort må formateres med dette kameraet før det brukes første gang, eller etter å ha blitt brukt med andre kameraer eller datamaskiner. Sjekke bildelagringsplasseringen Minneindikatoren viser om det interne minnet eller kortet brukes under opptak og avspilling. Nåværende minneindikator v: Internt minne brukes w: Kort brukes Selv om [Memory Format]/[Format], [Erase], [Sel. Image] eller [All Erase] utføres, slettes ikke dataene i kortet fullstendig. Når du deponerer kortet, ødelegg kortet slik at ingen får tak i dine personlige data. Bytting mellom et kort og internminnet er ikke tilgjengelig. Ved bruk av det interne minnet må kortet fjernes først. Utlesing/opptaksprosess på kortet Utlesing/opptaksprosess på kortet Indikatoren for aktuelt minne lyser rødt mens kameraet skriver data under opptak. Åpne aldri dekselet til batterirommet/kortdekslet eller ta ut USB-kabelen. Dette kan ikke bare skade bildedataene men kan også gjøre det interne minnet eller kortet ubrukelig. NO 49

50 Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/opptakslengde (filmer) i internminnet og kort Tallene for antall lagringsbare stillbilder og opptakslengde er omtrentlige. Den faktiske kapasiteten varierer med opptaksforholdene og kortet som brukes. Stillbilder Bildestørrelse Kompresjon Antall lagringsbare bilder Internt minne SD/SDHC/SDXC-kort (4GB) L M L M L M L M L M *1 Bildestørrelsene er eksemplene når sideforholdet stilles på [ ]. *2 kun VG-180/D-770 *3 kun VG-165/D NO

51 Filmer Bildestørrelse Kontinuerlig opptakslengde Bildefrekvens Internt minne SD-/SDHC-/SDXC-kort (4 GB) Med lyd Uten lyd Med lyd Uten lyd 30fps 8 sek. 8 sek. 33 min. 35 min. 15fps 16 sek. 17 sek. 64 min. 70 min. 30fps 22 sek. 24 sek. 87 min. 98 min. 15fps 39 sek. 49 sek. 156 min. 197 min. Den maksimale fi lstørrelsen på en enkel fi lm er 2 GB, uansett kapasiteten på kortet. Øke antall bilder som kan tas Øke antall bilder som kan tas Slett enten uønskede bilder, eller koble kameraet til en datamaskin eller annen enhet for å lagre bildene, og slett deretter bildene i det interne minnet eller på kortet. [Erase] (s. 17, 30 ), [Sel. Image] (s. 30), [All Erase] (s. 30), [Memory Format]/[Format] (s. 31) NO 51

52 Varemerker Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Macintosh er et varemerke som tilhører Apple Inc. SDXC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC. Alle andre navn på selskaper og produkter er registrerte varemerker og/eller varemerker for deres respektive eiere. Programvaren i dette kameraet kan inkludere andre leverandørers programvare. Enhver annen leverandørs programvare er underlagt vilkårene og betingelsene pålagt av eierne eller lisenshaverne av den programvaren, herunder programvare gitt til deg. De vilkår og andre leverandørers programvaremerknader, om noen, kan fi nnes i programvaremerknadens PDF-fi l på digicamera/download/notice/notice.cfm Standardene for kamerafi lsystemer som er nevnt i denne bruksanvisningen er standardene fra «Design Rule for Camera File System/DCF» fastsatt av Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). 52 NO

53 TEKNISKE DATA Kamera VG-165/D-765 VG-180/D-770 Produkttype : Digitalkamera (for opptak og visning) Opptakssystem Fotografier : Digital lagring, JPEG (i samsvar med Design rule for Camera File system (DCF)) Gjeldende : Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III standarder Film : AVI Motion JPEG Minne : Internminne, SD-/SDHC/SDXC-kort Antall effektive : piksler piksler bildepunkter (piksler) Bildesensor : 1/2,3" CCD (primært fargefi lter) Objektiv : Olympus objektiv 4,7 til 23,5 mm, f2.8 til 6.5 (Tilsvarer 26 til 130,0 mm på en 35 mm-fi lm) Lysmålersystem : Digital ESP-måling, punktmålingssystem Lukkerhastighet : 2 til 1/2000 sek. Fotograferingsavstand Normal : 0,2 m til (B), 0,6 m til (T) Supermakromodus : 0,05 m til (f=8.3 mm (fast)) Skjerm : 2,7" TFT farge-lcd-skjerm, bildepunkter Kontakt : USB-kobling Automatisk kalendersystem : Fra 2000 til 2099 NO 53

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA T-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-210 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-7/X-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-170 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-830

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-830 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS VR-340

Din bruksanvisning OLYMPUS VR-340 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-610UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-170/X-760 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Diverse ( Takk for

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Alle skjermbilder

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer