TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen, ble laget mens produktet var under utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 Pakk ut innholdet i esken Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Digitalkamera Stropp Litiumionbatteri (LI-50B) OLYMPUS-oppsett CD-ROM eller USB-AC-adapter (F-2AC) Annet tilbehør som ikke er vist: Garantikort Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. USB-kabel (CB-USB8) $ Merknad Denne håndboken viser de engelske menyskjermene i illustrasjoner og forklaringer. Du kan velge visningsspråket for menyene til dette kameraet. Du fi nner mer informasjon under «Endre menyskjermspråket» (s. 60). 2 NO

3 Feste kamerastroppen Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. Bruke skjermen Du kan justere vinkelen på skjermen. NO 3

4 Navn på deler 1 Lås for deksel for batteriluke/ kortåpning/kontakt 2 Deksel for batteriluke/kortåpning/ kontakt 3 Lås for deksel for batteriluke/ kortåpning/kontakt 4 Blits 5 Selvutløserlampe/LED-lys/ AF-lys 6 Objektiv 7 Høyttaler 8 Stereomikrofon 9 n-knapp 0 Indikatorlampe a Utløserknapp b Zoomspak c Skjerm d R (Film)-knapp 4 NO e Modusvelger f q-knapp (avspilling) g Q-knapp h Stroppfeste i -knapp j Multikontakt k HDMI-mikrokontakt l Stativfeste m Trykkjusteringshull* n Piltaster o F (Opp) / INFO-knapp (Informasjonsskjerm) p knappen I (høyre) /# (blits) q H-knapp (venstre) r Knappen G (Ned) / jy (opptak i rekkefølge / selvutløser) / (Slett) * Ikke stikk spisse gjenstander, for eksempel en nål, i hullet. FGHI instruerer om å trykke opp/ned/venstre/høyre piltast.

5 NO 5

6 Forberedelser til fotografering Sette inn og ta ut batteriet og kortet 1 Følg trinnene 1, 2 og 3 for å åpne dekselet for batteriluke/ kortåpning/kontakt. Slå av kameraet før du åpner dekslet til batteriluken/kortåpningen/ kontakten. Deksel for batteriluke/kortåpning/kontakt 3 Lås for deksel for batteriluke/kortåpning/kontakt 2 1 Lås for deksel for batteriluke/kortåpning/kontakt 2 Skyv batterilåsetappen i pilens retning for å sette i batteriet. Sett inn batteriet som vist med C-merket mot batterilåseknotten. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. Batterilåsetapp 6 NO

7 3 Skyv kortet rett inn til det klikker på plass. Bruk alltid de spesifiserte kortene med dette kameraet. g «Bruke kortet» (s. 88) Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Bryter for skrivebeskyttelse For å fjerne kortet Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet Følg trinn 1, 2 og 3 for å lukke dekslet til batteriluken/kortåpningen/kontakten. Bortsett fra når kontakten brukes, må du påse at dekselet til bateriluken/kortåpningen/kontakten lukkes NO 7

8 Lade batteriet 1 Koble USB-kabelen og USB-vekselstørmadapteren til kameraet, og lad opp batteriet. Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelsen. Før bruk, må du derfor lade opp batteriet fullstendig til indikatorlampen slukkes (etter ca 3 timers ladning). Koble til kameraet Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet Multikontakt Stikkontakt eller Deksel for batteriluke/ kortåpning/kontakt USB-kabel (medfølger) For lading av batteriet i utlandet se «Bruke lader og USB-strømadapter i utlandet» (s. 87). Bruk aldri noen annen kabel enn den som medfølger eller en Olympus-kompatibel USB-kabel. Dette kan forårsake røyk eller brann. Den medfølgende F-2AC USB-AC-adapteren (heretter referert til som USB-AC-adapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fi kk en innstikkbar USB-AC-adapter, kobler du den direkte til stikkontakten. Sørg for at du kobler strømpluggen på USB-AC-adapteren fra stikkontakten når ladingen eller avspillingen er ferdig. For opplysninger om batteriet, se «Forsiktighetsregler for håndtering av batterier» (s. 100). For detaljer om USB-vekselstrømadapteren kan du se «USB-AC-adapter» (s. 101). 8 NO

9 Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USB-kabel- og USB-AC-adaptertilkoblingene. Hvis «No Connection» vises på baksiden av skjermen, må du koble fra USB-kabelen og stille inn [Storage] i [USB Connection] (s. 58) før du kobler til kabelen igjen. Når du bør lade opp Feilmelding batteriene Lad opp batteriet når feilmeldingen til høyre, vises. Blinker rødt Battery Empty NO 9

10 Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm med språkinnstillinger for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. For å endre den valgte datoen og klokkeslettet, kan du se «Stille inn dato og klokkeslett d [X]» (s. 61). 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet, trykk på FGHI på piltastene for å velge språket ditt, og trykk på A-knappen. 2 Trykk på FG på piltastene for å velge år [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 3 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 4 På samme måte som i trinn 2 og 3, trykk FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når sekundene blir 00 sekunder. 10 NO

11 5 Bruk HI til å velge tidssonen, og trykk deretter på A-knappen. Bruk FG til å slå på eller av sommertid ([Summer]) :30 Summer NO 11

12 Bruke grunnleggende funksjoner Ta bilder 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Når kameraet slås på, slås skjermen på. 2 Sett modusvelgeren til P. I P-modus justerer kameraet lukkerhastigheten og blenderverdien automatisk i henhold til motivets lysstyrke. 3 Komponer bildet. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fingrene osv. når du holder kameraet. 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. Lukkerhastigheten og blenderverdien vises i rødt hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. 5 For å ta bildet trykker du lukkerknappen forsiktig helt ned mens du holder kameraet så stødig som mulig. Trykk halvveis ned Trykk halvveis ned P 1/400 Lukkerhastighet AF-søker F5.7 Blenderverdi Trykk helt ned 12 NO

13 Visning av fotografier (Avspilling av bilder) Slå på kameraet. Trykk på q-knappen. Det nyeste bildet vises. Trykk på HI til å velge et bilde. Viser forrige bilde Viser neste bilde 4/30 Stillbilde 14/02/26 12:30 q-knapp Piltaster Indeksvisning I enkelrammeavspilling trykker du på zoomspaken på W side for indeksavspilling. Bruk FGHI for å flytte markøren. Trykk zoomspaken til T side for avspilling av enkeltbilder. 14/02/26 12:30 Visning av nærbilde I avspilling av enkeltbilder trykker du på zoomspaken på T side for å zoome inn opptil 10. Trykk til W side for å zoome ut. Trykk på A-knappen for å gå tilbake til avspilling av enkeltbilder. Trykk på FGHI for å skyve et bilde i retningen med knappen du trykket ned. 4/30 14/02/26 12:30 NO 13

14 Ta opp filmer 1 Trykk på R-knappen (film) for å starte opptak. Filmen er tatt opp i den innstilte opptaksmodusen. Merk at opptaksmoduseffektene ikke kan oppnås for noen opptaksmoduser. Lyden tas også opp. Ved bruk av et kamera med en CMOS-bildesensor kan gjenstander som beveger seg se forvrengte ut på grunn av fenomenet med rullende lukker. Lyser rødt mens opptak pågår REC 0:00 0:34 REC 0:00 0:34 Opptakstid Opptakslengde (s. 90) Dette er et fysisk fenomen der forvrengning oppstår på det filmede bildet ved opptak av et motiv som beveger seg hurtig eller på grunn av kameraristing. Dette fenomenet blir spesielt mer merkbart ved bruk av en lang fokallengde. 2 Trykk på R-knappen (film) igjen for å stoppe opptaket. 14 NO

15 Filmavspilling Velg en film og trykk på A-knappen. 4/30 Movie Play OK 14/02/26 12:30 00:12/00:34 Video Under avspilling Pause og gjenoppta avspilling Spole fremover Spole tilbake Justere volumet Trykk på A-knappen for å pause avspillingen. Under pause, spoling fremover eller spoling tilbake, trykker du på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. Trykk på I for å spole fremover. Trykk på I en gang til for å øke hastigheten for spoling fremover. Trykk på H for å spole tilbake. Trykk på H igjen for å øke tilbakespolingshastigheten. Bruk FG til å justere volumet. Funksjoner mens avspillingen er pauset Forløpt tid / total opptakstid 00:14/00:34 Under pause Bildesøking Spole frem og tilbake, ett bilde av gangen Gjenoppta avspilling Bruk F til å vise det første bildet, og trykk på G for å vise det siste bildet. Trykk på I eller H for å spole fremover eller bakover ett bilde om gangen. Hold ned I eller H for kontinuerlig spoling fremover eller tilbake. Trykk på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. Stoppe filmavspilling Trykk på -knappen. For å spille av filmer på datamaskinen, anbefales den inkluderte PC-programvaren. Før bruk av PC-programvaren for første gang, kobler du kameraet til datamaskinen og starter deretter programvaren. NO 15

16 Slette bilder under visning 1 Vis bildet du vil slette, og trykk på G ( ). For å slette en film velger du filmen du vil slette, og trykker på G ( ). Erase Erase Cancel Back MENU 4/ Bruk FG til å velge [Erase], og trykk på A-knappen. Grupperte bilder slettes som en gruppe (s. 17). Flere bilder eller alle bilder kan slettes samtidig (s. 55). 16 NO

17 Spille av panoramabilder og grupperte bilder Spille av panoramabilder Panoramabilder som ble satt sammen med [Auto] eller [Manual] kan skyves for visning. 1 Velg et panoramabilde under avspilling. 2 Trykk på A-knappen. 4/30 Replay OK 14/02/26 12:30 Kontrollere avspilling av panoramabilde Stoppe avspilling: Trykk på -knappen. Pause: Trykk på A-knappen. Kontroll under pause Trykk på FGHI for å skyve bildet i retningen med knappen som er trykket ned. Trykk på zoomspaken for å forstørre/minske bildet. Trykk på A-knappen for å starte rullingen på nytt. Visningsområde Spille av grupperte bilder Med sekvensielt opptak og intervallopptak vises bildene som blir tatt, som en gruppe under avspilling. T-side Utvider. Utvid for å vise bilder av en gruppe i indeksvisningen. Hvis du ønsker å slette bilfer fra de grupperte bildene, kan du utvide gruppen og slette bildene individuelt. Expand Play OK T 14/02/26 12:30 Seriebilderammer 4/30 A-knapp Velg bildet, og trykk på A-knappen for å vise bildene henholdsvis. Bruk HI til å vise forrige/neste bilde. Spiller av grupperte bilder automatisk i rekkefølge eller setter avspillingen på pause. NO 17

18 Visning på skjermen Opptaksskjermvisninger SCN 4 NORM Date z 0:00: WB AUTO ISO AUTO 16M : /100 F Når utløserknappen trykkes halvveis ned Lese et histogram Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være svart. Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være hvitt. Den grønne delen viser fordeling av lystettheten innenfor midten av skjermen. Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detaljert Ingen info hver gang F trykkes. 18 NO

19 Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Opptaksmodus R R 2 Undermodus R R 3 Picture Mode R R 4 Blits R R 5 Eksponeringskompensasjon R R 6 White balance R R 7 ISO-følsomhet R R 8 o/y R R R 9 Image size (stillbilder) R R 10 Aspekt R R 11 Opptak med lyd-/ vindstøyreduksjon R R 12 Bildestørrelse (filmer) R R 13 Filmopptakslengde R R 14 Filmopptaksikon R R 15 Verdenstid R 16 Bildestabilisering R 17 Metering R 18 Datostempel R R 19 Komprimering R R 20 Antall fotografier som kan lagres R R 21 Nåværende minne R R 22 Batteritest R R 23 Histogram R 24 AF-søkefelt R R R 25 Rutenettguide R 26 Blenderverdi R R R 27 Lukkerhastighet R R R 28 Advarsel om utstødig kamera R R R NO 19

20 Avspillingsvisning Normal Detaljert / /30 Stillbilde Ingen informasjon 14/02/26 12: /1000 NORM ISO P 1/1000 NORM P ISO F5.7 AUTO WB F5.7 WB AUTO /02/26 12: /02/26 12: Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detaljert Ingen info hver gang F trykkes. 20 NO

21 Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Batteritest R 2 Eye-Fi-overføringsdata R R 3 Beskytte R R 4 Legge til lyd R R 5 Opplastningsrekkefølge R R 6 Utskriftskode/antall kopier R R 7 Nåværende minne R R 8 Bildenummer/ totalt antall bilder R R 9 Kompresjon/Bildestørrelse (filmer) R 10 Lukkerhastighet R 11 Opptaksmodus R 12 ISO-følsomhet R 13 Blenderverdi R 14 Histogram R 15 Eksponeringskompensasjon R 16 Bildemodus/undermodus R 17 White balance R 18 Bildestørrelse (stillbilder) R 19 Filnavn R 20 Opptaksdato og -klokkeslett R R 21 Grupperte bilder R R R NO 21

22 Fotografering med grunnleggende funksjoner Bruk av opptaksmodusene Velge opptaksmodus Drei på funksjonshjulet for å sette opptaksmodus til indikatoren. Etter å ha valgt O, ART eller p velger du undermodus. Liste med opptaksmoduser Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. 22 NO Opptaksmodus Undermodus P-modus (program) s. 12 e (e-portrait) s. 23 : (Hand-Held Starlight) s. 23 p (Panorama) Auto/Manual s. 28 ART (artistisk filter) O (Scene-modus) Pop Art/Soft Focus/Pale&Light Color/ Grainy Film/Pin Hole/Diorama/Dramatic Tone B Portrait/F Landscape/ 1 Interval Shooting/G Night Scene/ U Night+Portrait/C Sport/2 Indoor/ 3 Self Portrait/` Sunset/X Fireworks/ _ Cuisine/^ Documents/ g Beach & Snow/] Snapshot/\ Wide1/ [ Wide2/A Macro/E Backlight HDR s. 27 s. 24 a (Super Macromodus) s. 30 A (iauto-modus) s. 30 «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 94), «Liste over O-innstillinger» (s. 95), «Liste over ART-innstillinger» (s. 97) I visse opptaksfunksjoner kan det ta noen øyeblikk før kameraet å behandle bildet etter at det er tatt.

23 e (e-portrait) Jevner ut hudtoner og tekstur. Denne modusen er egnet når bilder skal ses på TV i høy oppløsning. 1 Drei modusringen til e. 2 Ta bildet. Registrerer et ansikt automatisk og justerer bildet i henhold til det. Etter å ha vist bildene før/etter justering for sammenligning, lagres de to bildene som ett. : (Hand-Held Starlight) Reduserer uskarphet ved opptak med lite lys / opplyst scene. Blitsen kan brukes. Ved å trykke på utløserknappen én gang, tar kameraet flere bilder automatisk og kontinuerlig, og slår dem sammen til ett høykvalitetsbilde med mindre støy. NO 23

24 O (scene mode) Du kan kun fotografere med korrekt innstilling ved å velge en undermodus i samsvar med motivet. Undermodus B Portrait F Landscape 1 Interval Shooting G Night Scene U Night+Portrait C Sport 2 Indoor 3 Self Portrait ` Sunset X Fireworks _ Cuisine ^ Documents g Beach & Snow Egnet for portrettbilder. Bruksområde Egnet for å ta bilde av landskap. Ta bilder automatisk i rekkefølge i henhold til innstilt [Start Waiting Time], [Frame] og [Interval Time]. Egnet til å ta bilder om natten på et stativ. Egnet for å ta portrettbilder om kvelden. Egnet for å ta bilder av motiver i rask bevegelse. Egnet for å ta portrettbilder innendørs, for eksempel festmotiv. Egnet for å ta bilder av deg selv mens du holder kameraet. Egnet for opptak av solnedgangen. Egnet til opptak av fyrverkeri om natten. Egnet for å ta bilder av mat. Egnet for å ta bilde av papirdokumenter eller timeplaner. Egnet for å ta bilder av snødekte fjell, bilder av havet i solskinn og andre hvitaktige motiver. ] Snapshot Egnet for å ta bilder på sjøen eller portretter ved bassenget. \ Wide1 Egnet for å ta bilder under vann. [ Wide2 A Makro E Backlight HDR Egnet for å ta bilder under vann. Fokusavstanden er fiksert til cirka 5 m. Egnet for å ta nærbilder under vann. Egnet for kontrastmotiver. Denne modusen tar flere bilder og slår dem sammen til ett riktig eksponert bilde. 1 Drei modusringen til O. 2 Bruk HI til å velge undermodusen og trykk på A-knappen. Trykk en gang til på A-knappen for å vise skjermbildet for valg av undermodus. 24 NO Portrait 16M 4:3 MENU

25 1 Interval Shooting Juster intervallinnstillingene i innstillingsmenyen før du velger Interval Shooting i O (Scene Mode) for å ta bilder med. Tilpasse innstillingene 1 Trykk på -knappen for å vise menyene. 2 Bruk H til å gå til sidekategorien, bruk FG til å velge innstillingsmeny 2 og trykk deretter på Q. Fane Settings Menu 2 Back MENU TV Out English X :30 World Time LED Illuminator Off Interval Settings 3 Bruk FG til å velge [Interval Settings] og trykk på Q. Trykk deretter på FG for å velge et element, og trykk på Q. Settings Menu 2 Back MENU Interval Settings Back MENU TV Out English Q Frame 10 X :30 Start Waiting Time 5 min World Time Interval Time 30 sec LED Illuminator Off Interval Settings 4 Bruk FG til å utheve et alternativ, og trykk på Q for å velge. Frame Stiller inn antallet bilder som skal tas, mellom 1 og 99 bilder. Start Waiting Time Interval Time Stiller inn tiden det skal ta fra lukkerknappen trykkes til bildet tas, mellom 0 og 60 minutter. Stiller inn intervallet bildene tas i for andre og etterfølgende bilder per 10 sekunder eller mellom 1 og 60 minutter. Trykk på -knappen flere ganger for å forlate menyen. Intervallet kan være lenger enn det innstilte intervallet, for eksempel når kameraet bruker litt tid på bildebehandling. Bilder som tas, vises som en gruppe. Utfra den ledige plassen på kortet ditt, akn du ikke ta det innstilte antallet bilder. Det kan hende kameraet går i hvilemodus under intervallopptak, men bildene tas i henhold til innstillingen. Slik avbrytes intervallopptak Trykk på -knappen. NO 25

26 Ta undervannsbilder Undermodiene [M Snapshot], [\ Wide1], [[ Wide2], [A Macro] anbefales for å ta bilder under vann. Når kameraet er stilt inn til [[ Wide2], festes fokusavstanden automatisk til ca. 5,0 m. Låse fokusavstanden for opptak under vann (AF-lås) I undermodusen [M Snapshot], [\ Wide1], [A Macro] kan du trykke på A-knappen for å fiksere fokusavstanden (AF-lås). Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte AF-låsen. AF-låsemerke AF LOCK 4 NORM 0: M 4:3 26 NO

27 ART (kunstfiltere) Du kan fotografere med farger og effekter som plakater og malerier. Undermodus Pop Art Soft Focus Pale&Light Color Grainy Film Pin Hole Diorama Dramatic Tone Bruksområde Forbedrer fargen og atmosfæren til et bilde slik at det blir lysere og mer levende. Uttrykker en eterisk atmosfære med et mykt uttrykk og gjør et bilde drømaktig. Uttrykker en behagelig, flytende følelse ved å gjøre bilder blekere og lysere. Uttrykker kraften og ruheten til svart og hvitt. Uttrykker tunneleffekten som den du får med et gammeldags kamerea eller et lekekamera ved å redusere den omgivende klarheten. Uttrykker et bilde som tas, i en surrealistisk miniatyrverden ved å forsterke metningen og kontrasten og uskarpheten i et ufokusert område av et bilde. Uttrykker den lokale kontrasten til et bilde og gir et bilde der forskjellen i lys og mørke utheves. 1 Drei funksjonshjulet til ART. 2 Bruk HI til å velge undermodusen og trykk på A-knappen. Trykk en gang til på A-knappen for å vise skjermbildet for valg av undermodus. Pop Art WB AUTO 16M 4:3 MENU NO 27

28 p (Panorama-modus) Du kan ta opp og kombinere flere bilder for å opprette et bilde med et vid visningsvinkel (panoramabilde). 1 Drei funksjonshjulet til p. 2 Trykk på A-knappen for å gå til funksjonsmenyen. Bruk HI til å velge undermodusen, og trykk på A-knappen på slutten. Auto Undermeny Manuell Bruksområde Panoramabilder kombineres automatisk ved bare å svinge kameraet i opptaksretningen. Tre bilder tas og settes sammen av kameraet. Brukeren komponerer bildene med hjelperammen og bildet tas manuelt. Beveg kameraet som om det roterer rundt en vertikal akse gjennom senteret på objektivet for å ta bedre panoramabilder. Ta bilder med [Auto] 1 Velg [Auto] i undermenyen, og trykk på G. Bruk HI til å velge synsvinkelen (STD:180, FULL:360 ), og trykk deretter på A-knappen. Cancel MENU Save 2 Pek kameraet mot startposisjonen. Guide 3 Trykk på lukkerknappen for å starte opptaket. 4 Start panoreringen. Når pilen når enden av guiden, avsluttes opptaket automatisk. Kameraet behandler bildene automatisk og det kombinerte panoramabildet vises. For å stoppe opptaket i midten må du trykke på utløserknappen eller A-knappen. Dersom kameraet pauser en stund, avsluttes opptaket automatisk. Dersom meldingen [Image was not created.] vises, gjør du opptaket på nytt. Avbryt panorama-funksjonen ved å trykke på -knappen. AUTO FULL OK 28 NO

29 Ta bilder med [Manual] 1 Bruk FGHI til å angi hvilken kant det neste bildet skal kobles til, og trykk deretter på A-knappen. 2 Trykk på utløserknappen for å ta det første bildet. Retning for å kombinere bilder MANUAL 3 Komponer neste opptak, slik at kanten på den første rammen som vises svakt på skjermen, overlapper motivet i det andre bildet, og trykk på utløseren. For å kombinere bare to bilder kan du trykke på A-knappen. 4 Gjenta trinn 3 for å ta det tredje bildet. Kameraet kombinerer bildene automatisk til ett enkelt panoramabilde. NO 29

30 a (Super Macro-modus) Bilder kan tas fra opptil 1 cm fra motivet. 1 Drei modusringen til a. 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. Du kan trykke på A-knappen for å fiksere fokusavstanden (AF-lås). Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte AF-låsen. 3 For å ta bildet trykker du lukkerknappen forsiktig helt ned mens du holder kameraet så stødig som mulig. I a-modus er zoom-rekkevidden begrenset. A (iauto-modus) En helautomatisk modus hvor kameraet automatisk optimaliserer innstillingene for de gjeldende forholdene. Kameraet gjør alt arbeidet, noe som er praktisk for nybegynnere. 1 Drei modusringen til A. 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. 3 For å ta bildet trykker du lukkerknappen forsiktig helt ned mens du holder kameraet så stødig som mulig. 30 NO

31 Bruke zoomen Trykk på zoomspaken for å justere opptaksrekkevidden. W-side T-side P Zoomfelt WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 4 NORM 0:00:34 Bildestørrelse Zoomfelt 16M Optisk zoom Superoppløsningszoom*1 Annet *2 *1 Se (s. 47) for zoom med superoppløsning og detaljene. *2 På grunn av økt behandling av pikselantallet reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av innstillingen av bildestørrelsen. NO 31

32 Bruk av opptaksfunksjoner (stilt med direkteknappen) Noen elementer er ikke tilgjengelige i alle opptaksmodi. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 94) Blits Du kan bruk blits til opptaket. 1 Trykk på #-knappen (I) for å vise alternativer. 2 Bruk HI til å velge en blitsmodus, og trykk på A. Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU Blitsen utløses automatisk ved #AUTO Automatisk blits svake lysforhold eller motlys. Med denne funksjonen kan du Blits for! redusere fenomenet med røde rødøyereduksjon øyne. # Fyllblits Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits av Blitsen utløses ikke. 4 LED på LED-ene slås på når det tas et bilde. Dette er effektivt for å ta bilder på nært hold. Etter forhåndsblitsene tar det ca. 1 sekund før lukkeren utløses i [!] (Blits for rødøyereduksjon). Ikke beveg kameraet før opptaket er ferdig. [!](Blits for rødøyereduksjon) fungerer kanskje ikke effektivt i alle fotograferingssituasjoner. #AUTO, $ kan stilles inn i A-modus. 32 NO

33 Enkeltbilder/seriebilder 1 Trykk på jy-knappen (G) for å vise direktemenyen. 2 Bruk HI for å velge et alternativ, og trykk på Q. o Ta enkeltbilder Når utløserknappen trykkes ned (vanlig opptaksmodus), tas 1 bilde av gangen. Sekvensbilder 1 * 1 Bildene tas sekvensielt i 200 bilder opptil 2,5 bilder per sekund (bps) mens du trykker utløserknappen helt ned. Sekvensbilder 2 * 1 Bildene tas sekvensielt i 6 bilder opptil 7 bilder per sekund (bps) mens du trykker utløserknappen helt ned. c High-Speed1 * 1, 2 Bildene tas sekvensielt i 60 bilder opptil 20 bilder per sekund (bps) mens du trykker utløserknappen helt ned. d High-Speed2 * 1, 2 Bildene tas sekvensielt i 60 bilder opptil 60 bilder per sekund (bps) mens du trykker utløserknappen helt ned. *1 Bilder som tas, vises som en gruppe. *2 Antallet opptakspiksler er begrenset. Fokus, eksponering og hvitebalanse låses ved det første bildet under seriefotografering. Dersom batterikontrollen blinker på grunn av lav batterispenning under seriefotografering, stopper kameraet opptaket og starter lagringen på kortet av de bildene som er tatt. Det kan hende at kameraet ikke rekker å lagre alle bildene, alt etter hvor mye strøm som er igjen på batteriet. NO 33

34 Selvutløser Stiller inn tiden etter at utløserknappen trykkes til bildet tas. 1 Trykk på jy-knappen (G) for å vise direktemenyen. 2 Velg [Y12], [Y2] eller [YC] ved hjelp av HI, og trykk på Q-knappen. Y12 Y2 YC Selvutløser 12 SEC Selvutløser 2 SEC Tilpasset selvutløser Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen lyser først i omtrent 10 sekunder, så blinker den i omtrent 2 sekunder, og deretter tas bildet. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, og deretter tas bildet. Etter å ha valgt denne modusen, trykker du ned -knappen for å stille inn «antallet bilder, tiden fra du trykker på utløserknappen til bildet tas og intervalltiden». Bilder tas etter disse innstillingene. Trykk på -knappen for å deaktivere selvutløseren. Selvutløseren deaktiveres automatisk etter at bildet er tatt. 34 NO

35 Bruke opptaksfunksjoner (Stilt med funksjonsmenyen) Noen elementer er ikke tilgjengelige i alle opptaksmodi. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 94) Funksjonsmeny P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU Oppsettmeny (s. 41) Funksjonsmeny 1 Bildemodus...s Blits...s Eksponeringskompensasjon...s Hvitbalanse...s ISO-følsomhet...s o/y...s Bildestørrelse (stillbilder)...s Bildeforhold...s Trykk på A for å vise funksjonsmenyen. Trykk på A igjen for å skjule funksjonsmenyen. 2 Bruk FG på piltastene til å velge innstillinger, bruk HI til å endre den valgte innstillingen, og trykk på A. Navnet på den valgte funksjonen vises Piltaster (HI) Valg Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO Piltaster (FG) 16M 4:3 MENU Stilling NO 35

36 Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. B. Innst. Stiller inn behandlingsalternativene. h Vivid Gir levende farger. i Natural Gir naturlige farger. j Muted Gir dempede fargetoner. 8 Fish Eye Lager en forvrengning med effekten fra å ta bilder med et fish eye-objektiv. 7 Sparkle Lager glitrende lys med effekten fra å ta bilde med et kryssfilter. 6 Reflection Lager et bilde med effekten av gjenspeilingen i et speil. 5 Fragmentert j k l Pop Art Soft Focus Pale&Light Color Gjør et bilde om til en montasje av fliser. Denne modusen lager en mosaikkeffekt. Forbedrer fargen og atmosfæren til et bilde slik at det blir lysere og mer levende. Uttrykker en eterisk atmosfære med et mykt uttrykk og gjør et bilde drømaktig. Uttrykker en behagelig, flytende følelse ved å gjøre bilder blekere og lysere. m Grainy Film Uttrykker kraften og ruheten til svart og hvitt. n o s Pin Hole Diorama Dramatic Tone Blits _ Auto Blits Uttrykker tunneleffekten som den du får med et gammeldags kamerea eller et lekekamera ved å redusere den omgivende klarheten. Uttrykker et bilde som tas, i en surrealistisk miniatyrverden ved å forsterke metningen og kontrasten og uskarpheten i et ufokusert område av et bilde. Uttrykker den lokale kontrasten til et bilde og gir et bilde der forskjellen i lys og mørke utheves. Stiller inn blitsavfyringsmetoden. Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Røde Øyne Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografiene dine. # Fill In Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits Av Blitsen utløses ikke. 4 LED på LED-ene slås på når det tas et bilde. Dette er effektivt for å ta bilder på nært hold. 36 NO

37 Eksponeringskompensasjon 2.0 to +2.0 Value Kompenserer lysstyrken (passende eksponering) justert av kameraet. Stiller inn en større negativ ( ) verdi for å justere mørkere eller en større positiv (+) verdi for å justere lysere. Hvitbalanse Stiller inn et egnet fargeskjema for lyset ved opptaksscenen. e WB Auto Kameraet justerer hvitbalansen automatisk. f Sol Egnet for fotografering utendørs under blå himmel. g Egnet for fotografering utendørs under overskyet Skyet himmel. h Lampe Egnet til fotografering i lys fra glødelamper. Lysrør. Egner seg til fotografering i hvitt fluorescerende lys. Under Vann Egnet til opptak under vann. Et trykk 1 Et trykk 2 ISO-følsomhet l ISO Auto m H ISO Auto S to # Value For å manuelt stille inn hvitbalansen i henhold til lyskilden ved opptak. Sett et stykke hvitt papir eller annen hvit gjenstand slik at den fyller hele skjermen, og trykk på -knappen for å stille inn hvitbalansen. For registrering av hvitbalanse med ett trykk se «Registrering av hvitbalanse med ett trykk» (s. 39). Stiller inn ISO-følsomheten. Kameraet stiller automatisk inn følsomheten med prioritet på bildekvalitet. Kameraet stiller automatisk inn sensitiviteten med prioritet på å minimalisere uskarphet som skyldes et motiv i bevegelse eller ustødig kamera. Stiller inn en mindre verdi for å redusere støyen på bildet eller en større verdi for å redusere uskarphet. NO 37

38 Stiller inn sekvensopptaksfunksjonen og tiden det o/y skal ta fra utløserknappen trykkes til bildet tas. o Enkelt Bilde Ett bildet tas hver gang du trykker på utløserknappen. Sekvensbilder 1 Sekvensbilder 2 c Høyhastighet 1 d Høyhastighet 2 Bildene tas sekvensielt i 200 bilder opptil 2,5 bilder per sekund (bps) mens du trykker utløserknappen helt ned. Bildene tas sekvensielt i 6 bilder opptil 7 bilder per sekund (bps) mens du trykker utløserknappen helt ned. Bildene tas sekvensielt i 60 bilder opptil 20 bilder per sekund (bps) mens du trykker utløserknappen helt ned. Bildene tas sekvensielt i 60 bilder opptil 60 bilder per sekund (bps) mens du trykker utløserknappen helt ned. c Y Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og 12 sek. blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. d Y 2 sek. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. YC Tilpasset selvutløser Fotografier blir tatt ved «antallet bilder, tiden fra å trykke på utløserknappen til bildet tas, og intervalltiden» som du stiller inn. 38 NO

39 Image size (stillbilder) Stiller inn antall opptakspiksler Egnet til å skrive ut bilder som er over A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til bruk av bilder på e-postmeldinger. Aspekt 4:3 Stiller inn horisontalt-til-vertikalt bildesideforhold. P 16:9 Endre horisontalt-til-vertikalt sideforhold når du tar bilder. Q 3:2 1:1 I visse opptaksmodi er det enkelte funksjoner som ikke kan stilles inn. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 94). Eksempler på bildestørrelse når bildesideforholdet er 4:3. Registrering av hvitbalanse med ett trykk Velg [ One Touch 1] eller [ One Touch 2], vend kameraet mot et stykke hvitt papir eller en annen hvit gjenstand, og trykk på -knappen. Kameraet utløser lukkeren og hvitbalansen er registrert. Når hvitbalansern ble registrert tidligere, blir de registrerte dataene oppdatert. De registrerte hvitbalansedataene fjernes ikke ved å slå av strømmen. Utfør denne prosedyren i lyset hvor bildene faktisk skal tas. Hvis kamerainnstillingene endres, må hvitbalansen registreres på nytt. Hvis hvitbalansen ikke kan registreres, kontroller at det hvite papiret fyller skjermen helt, og utfør deretter prosedyren på nytt. NO 39

40 Bruke oppsettmenyfunksjonene Oppsettsmeny Camera Menu 1 Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom Image Stabilizer Back MENU Normal Auto Face/iESP ESP Off On 1 Kamerameny 1 s Avspillingsmeny s. 49 z Nullstill Komprimering Skyggejust AF Mode ESP/n Digital Zoom Bildestabilisator (stillbilder) q Lysbildevisning Edit Erase Print Order (s. 72) R (Beskytt) Last opp Ordre FlashAir (s. 63) 2 Kamerameny 2 s Innstillingsmeny 1 s. 57 z AF Illuminat. Rec View Bildeorientering Datostempel Super-Res Zoom d Minneformat/format Sikkerhetskopi Eye-Fi USB Connection q Power On Lydinnstillinger Pixel Mapping 3 Filmmeny s Innstillingsmeny 2 s. 59 A Bildestabilisator (Movis) IS Video Mode R (Filmlydopptak) Vindstøyinnstilling d s (Skjerm) TV Out l (Språk) X (Dato/klokkeslett) Global Tid LED Illumin. Intervallinnstillinger 40 NO

41 Bruke oppsettmenyen Trykk på -knappen under opptak eller avspilling for å vise oppsettmenyen. Oppsettmenyen gir tilgang til en rekke kamerainnstillinger, slik som opptaksog avspillingsfunksjoner, tids- og datoinnstillinger, samt visningsalternativer. 1 Trykk på -knappen. Oppsettmenyen vises. Settings Menu 2 Back MENU TV Out English X :30 World Time LED Illuminator Off Interval Settings 2 Trykk på H for å velge sidekategoriene. Bruk FG til å velge ønsket sidekategori, og trykk på I. Sidekategori Undermeny 1 Settings Menu 2 Back MENU Settings Menu 2 Back MENU TV Out English X :30 World Time LED Illuminator Off Interval Settings TV Out English X :30 World Time LED Illuminator Off Interval Settings 3 Bruk FG til å velge ønsket undermeny 1, og trykk på A-knappen. Undermeny 2 Settings Menu 2 Back MENU Settings Menu 2 Back MENU TV Out English X :30 World Time LED Illuminator Off Interval Settings TV Out X World Time LED Illuminator Interval Settings Off On 4 Bruk FG til å velge ønsket undermeny 2, og trykk på A-knappen. Straks en innstilling er valgt, går skjermen tilbake til Undermeny 1. Flere operasjoner kan være mulig. Settings Menu 2 Back MENU TV Out English X :30 World Time LED Illuminator On Interval Settings 5 Trykk på -knappen for å fullføre innstillingen. NO 41

42 For operasjonsmetoden se (s. 41). Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. z Kamerameny 1 Gjenopprette opptaksfunksjonene til standardinnstillinger z [Reset] Undermeny 2 Ja No Bruksområde Gjenoppretter følgende menyfunksjoner til standardinnstillingene. Undermodus for ART, O og p Picture Mode Blits Eksponeringskompensasjon White balance ISO-følsomhet o/y Image Size (stillbilder) Aspekt Funksjoner i Kamerameny 1, Kamerameny 2 og Filmmeny Innstillingene endres ikke. Velg bildekvaliteten for stillbilder z [Compression] Undermeny 2 Fin Normal Bruksområde Eksponering i høy kvalitet. Eksponering i normal kvalitet. «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/opptakslengde (filmer) i det interne minnet og på kort» (s. 90) 42 NO

43 For operasjonsmetoden se (s. 41). Gjør motivet lysere mot baklyset z [Shadow Adjust] Undermeny 2 Auto Off On Bruksområde Automatisk På når en kompatibel opptaksmodus velges. Effekten brukes ikke. Ta bilder med automatisk justering for å lysne et område som har blitt mørkt. Når [ESP/n] er stilt til [n], fastsettes [Shadow Adjust] automatisk til [Off]. Velge fokusområdet z [AF Mode] Undermeny 2 Ansikts/iESP Spot AF Tracking Bruksområde Kameraet fokuserer automatisk. (Hvis kameraet registrerer et ansikt, vises en hvit ramme *1. Hvis kameraet fokuserer, blir rammen grønn *2 når utløserknappen trykkes halvveis ned. Hvis ingen ansikter registreres, velger kameraet et motiv i rammen og fokuserer automatisk.) Kameraet fokuserer på motivet som befinner seg innenfor AF-søkefeltet. Kameraet følger automatisk motivets bevegelse og fokuserer kontinuerlig. *1 For noen motiver kan det hende at rammen ikke vises, eller at det tar litt tid før den vises. *2 Hvis rammen blinker rødt, kan ikke kameraet fokusere. Prøv å fokusere på motivet på nytt. Fokusere kontinuerlig på et motiv i bevegelse (AF-sporing) 1 Hold kameraet for å fokusere på motivet i AF-søkefeltet og trykk på A-knappen. 2 Når kameraet gjenkjenner motivet, vil AF-søkemerket automatisk følge motivets bevegelse og fokusere kontinuerlig. 3 Trykk på A for å avbryte sporingen. Avhengig av motivene eller opptaksforholdene, kan det hende at kameraet ikke kan låse fokuset eller at det ikke kan følge motivets bevegelse. AF-søkemerket endres til rødt når kameraet ikke kan følge motivets bevegelse. NO 43

44 For operasjonsmetoden se (s. 41). Velge metode for måling av lysstyrken z [ESP/n] Undermeny 2 ESP 5 (punkt) Bruksområde Spiller inn for å oppnå en balansert lysstyrke over hele skjermen (måler separert lysstyrken i midten og områder rundt på skjermen). Spiller inn motivet i midten under bakgrunnsbelysning (måler lysstyrken på midten av skjermen). Når stilt til [ESP], kan det midtre området fremstå som mørkt ved fotografering i sterkt motlys. Fotografering med større forstørrelse enn optisk zoom z [Digital Zoom] Undermeny 2 Off On Deaktivere digital zoom. Aktivere digital zoom. Bruksområde Alternativet som er valgt for [Digital Zoom], påvirker utseendet til zoomlinjen (s. 47). Redusering av uskarpheter som ble forårsaket av kamerabevegelse ved fotografering z [Image Stabilizer] Undermeny 2 Off On Under eksp. Bruksområde Bildestabiliseringen er deaktivert. Dette alternativet anbefales for opptak når kameraet er montert på et stativ eller står på andre stødige flater. Bildestabiliseringen er aktivert. Bildestabilisering aktiveres når utløserknappen trykkes helt ned. Det kan komme en lyd fra innsiden av kameraet ved reduksjon av risting i kameraet. Bilder kan ikke stabiliseres hvis kameraet er for ustødig. Når lukkerhastigheten er ekstremt langsom, som for eksempel ved nattfotografering, kan det hende at [Image Stabilizer] ikke er effektiv. 44 NO

45 For operasjonsmetoden se (s. 41). z Kamerameny 2 Bruke hjelpelampen til å ta opptak av et mørkt motiv z [AF Illuminat.] Undermeny 2 Off On AF-lyset brukes ikke. Bruksområde Når utløserknappen trykkes halvveis ned, slås AF-lyset på for å hjelpe med fokuseringen. AF-lys Visning av bildet rett etter opptak z [Rec View] Undermeny 2 Off 1/2/3 (sek.) Bruksområde Bildet som tas blir ikke vist. Dette lar brukeren forberede seg for neste bilde mens motivet følges på skjermen etter at bildet er tatt. Bildet som tas opp vises i et valgt antall sekunder. Dette lar brukeren ta et raskt blikk på bildet som akkurat ble tatt. NO 45

46 For operasjonsmetoden se (s. 41). Automatisk rotasjon under avspilling av bilder som er tatt med kameraet i vertikal posisjon z [Pic Orientation] Innstillingen [y] (s. 52) i visningsmenyen stilles automatisk under opptak. Det kan hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal dersom kameraet vender opp eller ned under opptak. Undermeny 2 Off On Bruksområde Informasjon om kameraets vertikale/horisontale retning under opptak registreres ikke med bilder. Bilder som tas mens kameraet er i vertikal posisjon roteres ikke under visning. Informasjon om kameraets vertikale/horisontale retning under opptak registreres med bilder. Bilder roteres automatisk under visning. Trykke på opptaksdatoen z [Date Stamp] Undermeny 2 Off On Bruksområde Ikke trykk på datoen. Stemple nye fotografier med opptaksdatoen. Når datoen og klokkeslettet ikke er innstilt, kan ikke [Date Stamp] stilles inn. g [X] (s. 61) Datostempelet kan ikke slettes. Du kan ikke stille inn [Date Stamp] når driveinnstillinger er [ ], [ ], [c] og [d], og bildemodusen er unntatt [Vivid], [Natural] og [Muted]. 46 NO

47 For operasjonsmetoden se (s. 41). Opptak av større bilder enn ved bruk av optisk zoom med lav degradering av bildekvalitet z [Super-Res Zoom] Off On Undermeny 2 Bruksområde Deaktiver superoppløsningszoom. Aktiver superoppløsningszoom. [Super-Res Zoom] er kun tilgjengelig når [Image Size] er stilt inn til [ ]. Digital zoom Super-oppløsningszoom Bildestørrelse Zoomfelt On Off 16M Super-oppløsningszoom 16M Off On Digital zoom Annet *1 On On 16M Super-oppløsningszoom Digital zoom *1 På grunn av økt behandling av pikselantallet reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelseinnstillingen. Fotografier som tas med zoomlinjen vist i rødt, kan virke «kornet». NO 47

48 For operasjonsmetoden se (s. 41). A Filmmeny Velge bildestørrelse for filmer A [Image Size] Undermeny p *1 1080p 720 p VGA ( ) HS 120 fps *1, 2 ( ) HS 240 fps *1, 2 ( ) Bruksområde Velg bildekvaliteten basert på bildestørrelsen og bildefrekvensen. *1 Du kan bare stille inn når [Vivid], [Natural] og [Muted] er stilt inn til bildemodusen i P- og a-modus. *2 HS-film: Filme motiver i rask bevegelse for avspilling i sakte bevegelse. «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/opptakslengde (filmer) i det interne minnet og på kort» (s. 90) Redusere uskarphet som skyldes ustødig kamera ved opptak A [IS Movie Mode] Undermeny 2 Off On Aktivert hybrid Bruksområde Bildestabiliseringen er deaktivert. Dette alternativet anbefales for opptak når kameraet er montert på et stativ eller står på andre stødige flater. Bildestabiliseringen er aktivert. Bildestabiliseringen er aktivert. Denne funksjonen kompenserer for store bevegelser, slik som den langsomme typen som oppstår hvis du gjør opptak mens du går. Bilder kan ikke stabiliseres hvis kameraet er for ustødig. I HS-filmmodus kan ikke [On Hybrid] brukes. 48 NO

49 For operasjonsmetoden se (s. 41). Ta opp lyd når du tar opp filmer A [R] Undermeny 2 Off On Ingen lyd tas opp. Lyd tas opp. Bruksområde Lyd tas ikke opp når en HS-filmmodus er valgt. Reduser støy fra vind i innspilt lyd under innspilling av film A [Wind Noise Setting] Undermeny 2 Off On Bruksområde Deaktiver Wind Noise Reduction. Bruker Wind Noise Reduction. q Avspillingsmeny Spille av bilder automatisk q [Slideshow] Undermeny 2 Undermeny 3 Bruksområde BGM Off/ Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban Velger bakgrunnsmusikkalternativene. Start Starter lysbildevisningen. Trykk på I under en lysbildevisning for å gå ett bilde fremover, eller trykk på H for å gå ett bilde tilbake. Trykk på -knappen eller A-knappen for å stoppe lysbildefremvisningen. NO 49

50 For operasjonsmetoden se (s. 41). Redigere stillbilder q [Edit] Undermeny 1 Undermeny 2 Redigere (stillbilder) Redigere (filmer) Q s. 50 P s. 51 R s. 51 Skyggejust s. 52 Rødøye Red. s. 52 y s. 52 e-portrait s. 53 In-Movie Image Capture s. 53 Movie Triming s. 54 Endre bildestørrelsen q [Q] Dette lagrer et høyoppløsningsbilde som et separat bilde med en mindre størrelse for bruk i e-postvedlegg og andre programmer. Edit Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 3 Q 7 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Bruk FG til å velge en bildestørrelse, og trykk på A-knappen. Bildet med den endrede størrelsen lagres som et nytt bilde. 50 NO

51 For operasjonsmetoden se (s. 41). Beskjære bilder q [P] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 P 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. 2 Bruk zoomspaken til å velge størrelsen på beskjæringsrammen, og bruk FGHI til å flytte rammen. 3 Trykk på A-knappen når du har valgt området som skal beskjæres. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Back MENU Beskjæringsramme Legg til lyd på stillbilder q [R] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 R 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Rett mikrofonen mot lydkilden. 3 Trykk på A-knappen. Opptaket starter. Kameraet legger til (tar opp) lyd i ca. 4 sekunder under avspilling av bildet. Mikrofon Spille av lydopptak Hvis du vil spille av lydopptak med et bilde, velger du bildet og trykker på A-knappen. Trykk på FG for å justere volumet. NO 51

52 For operasjonsmetoden se (s. 41). Lyse opp områder som er mørke på grunn av motlys eller andre årsaker q [Shadow Adj] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 Skyggejust 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. På noen bilder blir ikke redigeringen effektiv. Retusjeringsprosessen kan redusere bildeoppløsningen. Retusjere røde øyne fra blitsfotografering q [Redeye Fix] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 Rødøye Red. 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. På noen bilder blir ikke redigeringen effektiv. Retusjeringsprosessen kan redusere bildeoppløsningen. Rotere bilder q [y] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 y 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen for å rotere bildet. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å gjøre innstillinger for flere bilder, og trykk på -knappen. Den nye retningen på bildet er lagret selv når kameraet slås av. 52 NO

53 For operasjonsmetoden se (s. 41). Jevne ut hudtone q [e-portrait] Undermeny 1 Undermeny 2 Edit e-portrait 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. Noen bilder kan ikke justeres, for eksempel når ansikter ikke kan registreres. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Ta stillbilder fra filmer q [In-Movie Image Capture] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 In-Movie Image Capture 1 Bruk HI til å velge filmen, og trykk på A-knappen. 2 Bruk FGHI for å vise bildet som skal lagres og trykk på A-knappen. Det valgte bildet lagres som et stillbilde. Noen bilder kan ikke lagres. 00:14/00:34 Bildeposisjon NO 53

54 For operasjonsmetoden se (s. 41). Klippe lange filmer q [Movie Trimming] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 Movie Triming 1 Bruk HI til å velge filmen, og trykk på A-knappen. 2 Bruk FG til å velge lagringsmetode, og trykk på A-knappen. Undermeny 3 Ny Fil Skriv Over Bruksområde Lagrer den beskårne filmen som en ny filmfil. Overskriver den originale filmen med den beskårne filmen. 3 Bruk FGHI til å vise bildet for å starte sletting, og trykk deretter på A-knappen. 4 Bruk FGHI til å vise bildet for å avslutte sletting, og trykk deretter på A-knappen. 5 Bruk FG til å velge [Erase], og trykk på A-knappen. Velg [Cancel] for å avbryte beskjæring. Filmbeskjæringen behandles etter sekunder. Filmlengden justeres automatisk slik at de valgte start- og sluttbildene inkluderes. 54 NO

55 For operasjonsmetoden se (s. 41). Slette bilder q [Erase] Undermeny 2 Slett Alle Sel. Image Erase Slett gruppe Bruksområde Alle bildene i det interne minnet eller minnekortet slettes. Bilder velges individuelt og slettes. Bildet som vises slettes. Alle bilder i gruppen slettes. For å slette hvert bilde i gruppen, kan du se «Spille av panoramabilder og grupperte bilder» (s. 17). Ikke sett kortet inn i kameraet når du sletter bildet i det interne minnet. Det er ikke mulig å slette bilder med slettevern. Velge og slette bilder individuelt q [Sel. Image] 1 Bruk FG til å velge [Sel. Image], og trykk på A-knappen. 2 Bruk FGHI til å velge bildet som skal slettes, og trykk på A-knappen for å merke bildet med en R. Trykk på zoomspaken til T-enden for å gå tilbake til visningen av enkeltbilder. R-merke Sel. Image (1) Erase/Cancel OK 4/30 MENU 3 Gjenta trinn 2 for å velge bildene som skal slettes, og trykk deretter på -knappen for å slette de valgte bildene. 4 Bruk FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. Bilder som er merket med R blir slettet. Slette alle bilder [All Erase] 1 Bruk FG til å velge [All Erase], og trykk på A-knappen. 2 Bruk FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. NO 55

56 For operasjonsmetoden se (s. 41). Beskytte bilder q [R] Bilder som er beskyttet, kan ikke slettes med [Erase] (s. 16, 55), [Sel. Image], [Erase Group] eller [All Erase] (s. 55), men alle bilder settes med [Memory Format]/[Format] (s. 57). 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen. Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte innstillingene. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å beskytte flere bilder, og trykk på -knappen. Hvis du beskytter grupperte bilder, vil alle bilder i gruppen beskyttes samtidig. For å beskytte hvert bilde i gruppen, må du utvide bildene. g «Spille av panoramabilder og grupperte bilder» (s. 17) Stille inn bilder som skal lastes opp til Internett med OLYMPUS Viewer 3 q [Upload Order] 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen. Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte innstillingene. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å gjøre innstillinger for flere bilder, og trykk på -knappen. Bare JPEG-filer kan organiseres. For mer informasjon om OLYMPUS Viewer 3, se «Installere programvare» (s. 76). For opplysninger om opplasting av bilder, se OLYMPUS Viewer 3 «Hjelp». 56 NO

57 For operasjonsmetoden se (s. 41). d Innstillingsmeny 1 Fullstendig sletting av data d [Memory Format] / d [Format] Før du formaterer, må du sørge for at det ikke er viktige data i intern minnet eller på minnekortet. Kort må være formatert med dette kameraet før første gangs bruk eller etter å ha blitt brukt med andre kameraer eller datamaskiner. Husk å ta ut kortet før du formaterer det interne minnet. Undermeny 2 Ja No Bruksområde Sletter fullstendig bildedataene i det interne minnet eller minnekortet (inkludert beskyttede bilder). Avbryter formatering. Kopiere bilder fra internt minne til minnekort d [Backup] Undermeny 2 Ja Nei Bruksområde Sikkerhetskopierer bildedata i det interne minnet til minnekort. Avslutter sikkerhetskopieringen. Bruk av Eye-Fi-kort d [Eye-Fi] Undermeny 2 All Sel. Image Off Bruksområde Overfører alle bilder. Overfører bare valgt bilde. Deaktiver Eye-Fi-kommunikasjon. Når du bruker et Eye-Fi-kort, må du lese Eye-Fi-kortets bruksanvisning nøye og følge instruksjonene. Dette kameraet støtter ikke Eye-Fi-kortets Endless-modus. Før bruk se «FlashAir/Eye-Fi-kort» (s. 88). NO 57

58 For operasjonsmetoden se (s. 41). Velge en metode for å koble kameraet til andre enheter d [USB Connection] Undermeny 2 Auto Oppbevaring MTP Print Bruksområde Still inn for å velge tilkoblingsmetoden hver gang kameraet er tilkoblet en annen enhet. Koble til kameraet som en kortleser. For Windows Vista eller Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 koble kameraet til som en bærbar enhet. Velg dette alternativet når du kobler til en PictBridgekompatibel skriver. Ved bruk av vedlagt programvare velger du [Storage]. Se «Koble kameraet til en datamaskin» (s. 74) for tilkoblingsmetoden til en datamaskin. Slå på kameraet med q-knappen d [q Power On] Undermeny 2 No Ja Bruksområde Kameraet er ikke slått på. Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Trykk og hold q-knappen for å slå på kameraet i avspillingsmodus. Velge kameralyden og volumet d [Sound Settings] Undermeny 2 Undermeny 3 Bruksområde Lydtype 1/2/3 Velger kameralydene (betjeningslyder, lukkerlyd og advarselslyd). Volum 0/1/2/3/4/5 Velger betjeningsvolumet på kameraknapper. q Volum 0/1/2/3/4/5 Velger volumet mens bilder avspilles. 58 NO

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA T-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-7/X-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-210 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-830

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-830 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-170 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-610UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-820

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-820 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner Besøksadresse: Varelevering: Brev: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer