Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2"

Transkript

1 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen ble laget mens produktet var under utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet. Innholdet i denne bruksanvisningen er basert på versjon 1.0 av den faste programvaren («fi rmware») for kameraet. Dersom det tilføyes nye funksjoner og/eller funksjoner endres pga. at kameraets faste programvare oppdateres, vil innholdet avvike. Du fi nner aktuell informasjon på hjemmesidene til Olympus. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 1 Forberedelser til fotografering Blitsens deler 1 Forberedelser til fotografering Kamera 9 0 a b c h d e f g i 1 Utløserknapp...s. 9, 43 2 Funksjonshjul...s. 8 3 Zoomknapp...s. 10, 11, 29, 89 4 Stroppfeste...s. 4 5 Reguleringsring* (j)...s. 29, s Festegrepskrue 7 Fn2-knapp...s Spak...s Selvutløserlampe/ AF-illuminator...s. 27/s Blitsskodeksel a Innebygd blits...s. 10, 24 b Stereomikrofon c Objektiv d Stativfeste e Deksel til batterirom/kortplass...s. 5 f Lås til batterirom/kortplass...s. 5 g Kontaktdeksel h Multikontakt...s. 66, 71, 74 i HDMI-mikrokontakt (type D)...s. 66 * I denne håndboken representerer j-ikonet funksjoner utført ved hjelp av kontrollringen. 2 NO

3 8 9 0 a F (Opp)/F (Eksponeringskompensasjon)- knapp (s. 23) H (venstre)/p (AF-søker)- knapp (s. 26) Q-knapp (s. 12, 29, 30 ) b I (Høyre)/# (Blits) - knapp (s. 24) Bi-funksjonshjul* (j) (s. 11, 16 18, 29 30) Roter for å velge et alternativ. Forberedelser til fotografering 1 Blitsbryter...s Inngang for tilbehør 3 Skjerm (berøringsskjerm)...s. 8, 13, 28, 33 4 q (Visning)-knapp...s. 11, 29 5 Fn1-knapp...s. 29, 65 6 MENU-knapp...s. 46 G (Ned)/jY/D (Seriefotografering/selvutløser/Slett)- knapp (s. 27/s. 12) 7 INFO (Skjerminformasjon)- knapp...s. 14, 28, 67, 69 8 Blitsfot...s ON/OFF-knapp...s. 7 0 Indikatorlampe...s. 6 a R (Film)-knapp...s. 10, 29 b Piltaster...s. 7 * I denne håndboken representerer j-ikonene funksjoner utført ved hjelp av bifunksjonshjulet. Bruke skjermen Du kan justere vinkelen på skjermen. 1 2 NO 3

4 Pakk ut innholdet i esken Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. 1 Forberedelser til fotografering Kamera CD-ROM med datamaskinprogramvare Bruksanvisning Garantikort Linsedeksel og linsedekselreim Litium ion-batteri LI-90B Feste kamerastroppen og linsedekslet 1 2 Stropp eller USB-AC-adapter F-2AC USB-kabel CB-USB Fest stroppen til det andre festet på samme måte. Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. Symboler som benyttes i denne bruksanvisningen Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen. Advarer mot bruksområder som absolutt må unngås. Også viktig # Forsiktig informasjon om faktorer som kan føre til feilfunksjon eller problemer med bruken. $ OBS Viser til merknad når du bruker kameraet. Nyttig informasjon og hint som hjelper deg å få størst mulig utbytte av % Tips kameraet. Referansesider med detaljerte beskrivelser eller beslektet g informasjon. 4 NO

5 Sette inn og ta ut batteriet og kortet 1 Følg trinn 1 og 2 for å åpne batteri-/ kortromdekslet. Slå av kameraet før du åpner dekselet til batterirommet/kortplassen. 2 Sett inn batteriet mens du skyver batterilåseknotten i retning av pilen. Sett inn batteriet som vist med l-merket mot batterilåseknotten. Skade på utsiden av batteriet (riper osv.) kan produsere varme eller føre til en eksplosjon. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. Deksel til batterirom/kortplass 2 1 Lås til batterirom/kortplass Batterilåsetapp 1 Forberedelser til fotografering Bryter for skrivebeskyttelse 3 Skyv kortet rett inn til det smekker på plass. Bruk alltid SD/SDHC/SDXC-minnekort eller Eye-Fi-kort med dette kameraet. Sett ikke inn andre minnekorttyper. «Kort som er kompatible med dette kameraet» (s. 83) Ikke berør metalldelene på kortet direkte. For å fjerne kortet Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet. 4 Følg trinn 1 og 2 for å lukke batteri-/ kortromdekslet. Påse at du lukker dekslet til batterirommet/ kortplassen når du skal bruke kameraet. 2 1 NO 5

6 Lade batteriet 1 Forberedelser til fotografering Koble USB-kabelen og USB-AC-adapteren til kameraet og lad opp batteriet. Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelse. Du må derfor lade opp batteriet fullstendig til indikatorlampen slukkes (etter ca. 5 timers ladning). Koble til kameraet Indikatorlampe Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet Når du bør lade opp batteriene Lad opp batteriet når du kan se feilmeldingen som er vist under. Blinker rødt Stikkontakt Multikontakt USB-kabel (medfølger) Battery Empty Feilmelding Den medfølgende F-2AC USB-AC-adapteren (heretter referert til som USB-AC-adapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fi kk en innstikkbar USB- AC-adapter, kobler du den direkte til stikkontakten. Den medfølgende USB-AC-adapteren har blitt konstruert for lading og avspilling. Du må ikke ta bilder mens USB-AC-adapteren er koblet til kameraet. Sørg for at du kobler støpslet til USB-AC-adapteren fra stikkontakten når ladingen er ferdig eller avspilling avslutter. For detaljer om batteriet se «Forsiktighetsregler for håndtering av batterier» (s. 95). For detaljer om USB-AC-adapteren se «USB-AC-adapter» (s. 96). Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USB-kabel- og USB-AC-adaptertilkoblingene. Du kan lade batteriet mens kameraet er tilkoblet datamaskinen via USB. Ladetiden varierer avhengig av datamaskinens ytelse. (I noen tilfeller kan det ta ca. 10 timer). 6 NO

7 Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm slik at det er mulig å stille inn språket for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. 1 Etter at du har slått på kameraet med ON/OFF-knappen, velg et språk med FGHI og trykk på A-knappen. 2 Bruk FG til å velge året for [Y]. 3 Trykk på I for å lagre innstillingen for [Y]. X Y M D Time 2012 Cancel X Y M D Time 2012 Cancel Y/M/D Y/M/D 1 Forberedelser til fotografering 4 Samme som i trinn 2 og 3, bruk FGHI til å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. 5 Bruk HI for å velge tidssonen [x] og trykk deretter på knappen A. Bruk FG til å slå på eller av sommertid ([Summer]). Seoul Tokyo Summer :30 Kamerahvileoperasjon Hvis det ikke utføres noen betjening i løpet av den innstilte tiden, veksler kameraet til hvilemodus (stand-by). I denne modusen slås skjermen av, og alle handlinger er avbrutt. Kameraet aktiveres igjen når du berører en hvilken som helst knapp (utløserknapp, q-knapp etc.). Kameraet slår seg av automatisk etter 5 minutter i hvilemodus. Slå på kameraet igjen før bruk. NO 7

8 1 Ta bilder Velge en opptaksmodus Velge en opptaksmodus ved bruk av modusvelgeren. Indikator Funksjonshjul Forberedelser til fotografering A P A S M En helautomatisk modus hvor kameraet automatisk optimaliserer innstillingene for de gjeldende forholdene. Kameraet gjør alt arbeidet, noe som er praktisk for nybegynnere. Blenderverdien og lukkerhastigheten justeres automatisk for optimale resultater. Du kontrollerer blenderverdien. Du kan gjør bakgrunnsdetaljer skarpere eller mykere. Du kontrollerer lukkerhastigheten. Du kan uttrykke bevegelsen av bevegelige motiver eller fryse bevegelsen uten at bildet blir uskarpt. Du kontrollerer både blenderverdien og lukkerhastigheten. Du kan gjøre opptak med lange eksponeringstider for fyrverkeri eller andre mørke scener. C1 Du kan lagre opptaksinnstillingene på forhånd og deretter hurtig hente frem disse C2 innstillingene ved opptak. SCN Velg en scene i henhold til motivet. ART Velg et kunstfilter. Ta bilder Prøv først å ta bilder i helautomatisk modus. 1 Sett funksjonshjulet på A. Skjerm ISOfølsomhet ISO-A 200 Tilgjengelig opptakstid Lukkerhastighet 125 F5.6 L N HD 01:02:03 38 Blenderverdi Antall fotografier som kan lagres 8 NO

9 2 Komponer bildet. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fi ngrene, osv. når du holder kameraet. 1 3 Horisontalt grep Vertikalt grep Juster fokuset. Trykk utløserknappen ned til første posisjon (trykk utløserknappen halvveis ned). Trykk utløserknappen halvveis ned. AF-søker 125 F5.6 Forberedelser til fotografering Lukkerhastighet Blenderverdi Lukkerhastigheten og blenderverdien som kameraet har stilt automatisk inn, vises. Trykke utløserknappen halvveis og helt ned Utløserknappen har to posisjoner. Når du trykker utløserknappen forsiktig ned til første posisjon og holder den der, kalles det «trykke utløserknappen halvveis ned». Når utløserknappen trykkes helt ned til andre posisjon, kalles det «trykke utløserknappen helt (eller videre) ned». Trykk halvveis ned Trykk helt ned 4 Slipp utløseren. Trykk utløserknappen helt inn. Utløseren avgir en lyd, og bildet blir tatt. Det tatte bildet vil vises på skjermen. $ OBS Du kan også ta bilder ved bruk av berøringsskjermen. g «Bruk av berøringsskjermen» (s. 33) NO 9

10 Bruke zoomen Dreiing av zoomspaken justerer opptaksrekkevidden. W-side T-side 1 Forberedelser til fotografering Ta opp filmer 1 2 Sett funksjonshjulet på A. Trykk på R-knappen for å begynne opptaket. R-knapp 3 Trykk på R-knappen igjen for å avslutte opptaket. R 00:00:00 00:02:18 Vist i løpet av opptaket Opptakstid 10 NO

11 Vise bilder og filmer 1 Trykk på q-knappen. Det nyeste bildet vises. Trykk på HI eller drei bifunksjonshjulet for å velge et bilde. q-knapp Indeksvisning Piltastene/bifunksjonshjul Viser forrige ramme I enkelrammeavspilling drei zoomspaken til W for indeksavspilling. Viser neste ramme L N :30 20 Stillbilde WB P AUTO HD :30 4 Film 1 Forberedelser til fotografering :30 21 Indeksvisning Visning av nærbilde I enkeltbildevisning, drei zoomspaken til T for å zoome inn opptil 14 ; drei til W for å gå tilbake til enkeltbildevisning. Du kan også bruke reguleringsringen for å endre forstørrelsesstyrken. 2x NO 11

12 Filmavspilling Velg en fi lm og trykk på Q for å vise visningsmenyen. Velg [Movie Play] og trykk på Q for å begynne visningen. Hvis du vil avbryte fi lmavspillingen, trykker du på MENU. Movie Movie Play 1 Back L Erase Set Forberedelser til fotografering Volum Volum kan justeres ved å trykke på F eller G under visning av enkeltbilder og fi lmer. Velge bilder 00:00:02/00:00:14 Velg fl ere bilder for beskyttelse eller sletting. Trykk på R-knappen for å velge det gjeldende bildet. Valgte bilder er merket med v. For å fjerne v og bortvelge bildet, trykk på R-knappen igjen. Velg fl ere bilder og trykk på Q. Du kan beskytte eller slette fl ere valgte bilder :30 21 Slette bilder Vis et bilde du vil slette, og trykk på G (D). Velg [Yes] og trykk på Q. Du kan også velge fl ere bilder som skal slettes. g «Velge bilder» (s. 12) Erase Yes No Back Set 12 NO

13 2 Grunnleggende fotografering Grunnleggende opptaksfunksjoner Ta bilder A z y x w v u t s S-AF ISO C1 P 1 AEL RC ND 1 R 125 F a b +7 IS 1 j 4:3 L N HD 01:02: r q p o n m l 1 Kortskriveindikator...s RC-modus...s Digital telekonverter...s ND fi lterinnstilling...s Konverteringsobjektiv...s Global tid...s Ansiktsprioritering I...s. 42, 44 8 Filmlyd...s dlock...s Advarsel innvendig temperatur m...s. 79 a Seriefotografering/selvutløser...s. 27 b Sideforhold...s. 39 c Blits...s. 24 (blinker: lading pågår) d Bildestabilisering...s. 36 e Kunstfi lter...s. 19 Motivprogram...s. 20 Bildemodus...s. 37 f Hvitbalanse...s. 38 g Opphenting av live guide...s. 22, 33 h Opptaksmodus (stillbilder)...s. 40 i Opptaksmodus (fi lmer)...s. 41 j Tilgjengelig opptakstid k Antall fotografi er som kan lagres...s. 85 l Nåværende minne...s. 84 c d e f g h i j k S-AF ISO 400 P W 125 F B T IS 1 01:02: m Tonekontroll...s. 23 n Topp: Blitsstyrkekontroll...s. 41 Bunn: Indikator for indikator...s. 23 o Eksponeringskompensasjonsverdi...s. 23 p Blenderverdi...s q Lukkerhastighet... s r AE-lås u...s. 42 s Opptaksmodus...s. 8, t C-modusoppsett...s. 48 u Berøringsskjermmodus...s. 33 v Blitsintensitetskontroll...s. 41 w ISO-følsomhet...s. 44 x AF-modus...s. 43 y Målemodus...s. 42 z Blitsmodus...s. 24 A Batteritest 7 Lyser (grønt) : Klar til bruk (vises i omtrent ti sekunder etter at kameraet er slått på) 8 Lyser (grønt) : lavt batterinivå 9 Blinker (rødt) : lading påkrevd B Zoomindikator...s. 10 C Kontrollringfunksjon...s. 89 D Histogram...s. 14 C D 2 Grunnleggende fotografering NO 13

14 HD HD Veksle informasjonsvisningen Trykk på INFO-knappen for å velge informasjonen som vises under opptak. INFO INFO INFO ISO 200 ISO 200 L N L N 2 Grunnleggende fotografering P 125 F :02:03 38 Skjerminformasjon på P 125 F Histogramvisning 01:02:03 38 Kun bilde Histogramvisning Viser et histogram som viser fordelingen av lysstyrken i bildet. Den horisontale aksen viser lysstyrke, og den vertikale aksen viser antallet piksler med en bestemt lysstyrke i bildet. Områder over den øvre grensen ved opptak vises i rødt, de som er under den nedre grensen vises i blått, og området som måles med punktmåling vises i grønt. Fokuslås Hvis kameraet ikke kan fokusere på ditt valgte motiv, velg modus for enkelt søkepunkt og bruk fokuslås til å fokusere på et annet motiv ved omtrent samme avstand. 1 I [S-AF]-modus, plasser AF-søkepunktet over motivet og trykk utløserknappen halvveis ned. Kontroller at AF-målmerket har blitt grønt. Fokuset låses mens utløserknappen trykkes halvveis ned. 2 Mens du holder utløserknappen trykt halvveis ned, må du komponere fotografi et på nytt og deretter trykke utløserknappen helt ned. Avstanden mellom kameraet og motivet må ikke endres mens du trykker utløserknappen halvveis ned. % Tips Hvis kameraet ikke er i stand til å fokusere på motivet selv ved bruk av fokuslås, bruk P (AF-mål). g «Valg av fokusfelt (AF-søker)» (s. 26) 14 NO

15 Bruk av opptaksmodusene «Pek og skyt»-fotografering (P-programmodus) I P-modus, justerer kameraet lukkerhastigheten og blenderverdien automatisk i henhold til motivets lysstyrke. Sett funksjonshjulet på P. ISO Opptaksmodus P 125 F Lukkerhastighet Blenderverdi Lukkerhastigheten og blenderen som er valgt av kameraet vises på skjermen. Lukkerhastigheten og blenderverdien blinker hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. Eksempel på eksponeringsvarsel (blinkende) Status 60" F1.8 Motivet er for mørkt. Bruk blits. Handling L N HD 01:02:03 38 Grunnleggende fotografering 2000 F8 Motivet er for lyst. Den målte rekkevidden til kameraet er overskredet. Still [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. Programskift (%) I P-modus kan du bruke reguleringsringen til å endre kombinasjonen av blenderverdi og lukkerhastighet samtidig som du opprettholder riktig eksponering. «s» vises ved siden av opptaksmodusen under programskift. For å annullere programskift dreier du reguleringsringen bakover inntil «s» ikke vises lenger. Programskift er ikke tilgjengelig når du bruker blits. ISO 400 Ps F Programskift L N HD 01:02:03 38 NO 15

16 Velge blenderverdi (A blenderprioritert modus) 2 Grunnleggende fotografering I modusen A velger du blenderverdien, og kameraet justerer automatisk lukkerhastigheten for optimal eksponering. Drei funksjonshjulet til A. Du kan stille inn blenderverdien med reguleringsringen og eksponeringskompensasjonen med underhjulet. Stor blenderåpning (lave F-numre) reduserer dybdeskarpheten (området foran eller bak punktet som er i fokus), og gjør bakgrunnen uskarp. Mindre blenderåpninger (høyere F-numre), øker dybdeskarpheten. Lavere blenderverdi F2 F5.6 F8.0 Høyere blenderverdi Lukkerhastighetsvisningen vil blinke hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. Eksempel på eksponeringsvarsel (blinkende) 60" F F5.6 Status Motivet er undereksponert. Motivet er overeksponert. ISO 400 A 125 F Handling Reduser blenderverdien. Blenderverdi 01:02:03 38 Øk blenderverdien. Hvis varslingsvisningen ikke forsvinner, er den målte rekkevidden til kameraet overskredet. Still [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. L N HD 16 NO

17 Velge lukkerhastighet (S lukkerprioritert modus) I modusen S velger du blenderverdien, og kameraet justerer automatisk blenderverdien for optimal eksponering. Drei funksjonshjulet til S. Du kan stille inn lukkerhastigheten med reguleringsringen og eksponeringskompensasjonen med underhjulet. En rask lukkerhastighet kan fryse et motiv i hurtig bevegelse uten at bildet blir uskarpt. En langsom lukkerhastighet vil gjøre bildet av et motiv i rask bevegelse uskarpt. Et slikt uskarpt bilde vil gi inntrykk av dynamisk bevegelse. Langsommere lukkerhastighet Hurtigere lukkerhastighet Blenderverdivisningen vil blinke hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. Eksempel på eksponeringsvarsel (blinkende) 2000 F F8 Status Motivet er undereksponert. Motivet er overeksponert. S 125 F Lukkerhastighet Handling Reduser lukkerhastigheten. ISO 400 Øk lukkerhastigheten. Hvis varslingsvisningen ikke forsvinner, er den målte rekkevidden til kameraet overskredet. Still [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. L N HD 01:02: Grunnleggende fotografering NO 17

18 Velge blenderverdi og lukkerhastighet (M manuell modus) I modusen M, velger du både blenderverdien og lukkerhastigheten. Ved BULB-hastighet forblir lukkeren åpen mens du trykker på utløserknappen. Still inn modusvelgeren til M, og still inn lukkerhastigheten med reguleringsringen og blenderverdien med underhjulet. Lukkerhastigheten kan stilles til 1/ sek. eller [BULB]. Du kan endre funksjonene som er tilordnet reguleringsringen og underfunksjonshjulet. g «Dial Function» (s. 89) 2 Grunnleggende fotografering # Forsiktig Eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i M-modus. Velge eksponeringstiden (bulb) Du kan ta et bilde med bulb-eksponeringstid, der lukkeren holdes åpen så lenge du trykker ned utløserknappen. Beregn eksponeringstiden i henhold til motivet. Brukes for nattlandskapsbilder og bilder av fyrverkeri. I M-modus, stiller du inn lukkerhastigheten til [BULB]. # Forsiktig Maksimalt 16 minutter (standard) Maksimal eksponeringstid for bulb-opptak avhenger av ISO-sensitivitet. For å redusere kameraristing for bulb-opptak anbefales det å montere kameraet på et stødig stativ eller bruke en fjernkontrollkabel (selges separat). De følgende funksjonene er ikke tilgjengelige under lange eksponeringer: Seriefotografering/fotografering med selvutløser/fotografering med AF-fl ereksponering/ bildestabilisering/blitseksponering Støy på bilder Når du fotograferer med lang lukkertid, kan det oppstå støy på skjermbildet. Disse fenomenene oppstår når det genereres strøm i de delene av bildesensoren som vanligvis ikke eksponeres for lys, hvilket fører til temperaturøkning i bildesensoren eller bildesensorens styrekrets. Dette kan også skje under fotografering med høy ISO-innstilling i omgivelser med høy temperatur. Kameraet aktiverer støyreduksjonsfunksjonen for å redusere denne støyen. g [Noise Reduct.] (s. 61) 18 NO

19 Bruke kunstfiltre 1 Drei funksjonshjulet til ART. En meny med kunstfi ltre vises. Velg et fi lter med FG og trykk på Q. ART 1 1 Pop Art Kunstfiltertyper j Pop Art k Soft Focus l Pale&Light Color m Light Tone n Grainy Film o Pin Hole 2 7 Exit s Diorama t Cross Process u Gentle Sepia v Dramatic Tone Y Key Line Ta bildet. For å velge en annen innstilling, trykk på Q for å vise kunstfi ltermenyen. Kunsteffekter Kunstfi ltre kan tilpasses og effekter kan legges til. Flere alternativer vises når du trykker på I i kunstfi ltermenyen. Tilpasse filtre Alternativ I er det originale fi lteret, mens alternativer II osv. legger til effekter som tilpasser det originale fi lteret. Legge til effekter* Mykt fokus, knappenålshull, rammer, hvite kanter, stjernelys * Effektene varierer avhengig av hvilket fi lter som er valgt. Set 2 Grunnleggende fotografering # Forsiktig Hvis [RAW] er valgt for bildekvalitet, stilles bildekvaliteten automatisk inn til [YN+RAW]. Kunstfi lteret brukes kun på JPEG-kopien. Avhengig av motivet, kan toneoverganger være hakkete, effekten kan være mindre tydelig eller bildet kan bli mer «kornete». Noen effekter er kanskje ikke synlige i live view eller under fi lmopptak. Visningen kan variere avhengig av fi ltre, effekter eller fi lmkvalitetsinnstillingene som brukes. NO 19

20 Opptak i motivprogrammodus 2 Grunnleggende fotografering 1 Drei funksjonshjulet til SCN. Menyen med motivprogrammer vises. Bruk FG til å velge et motivprogram. Trykk på Q, eller trykk utløserknappen halvveis ned for å bytte til livevisningen. Trykk på Q for å gå tilbake til motivmenyvisningen. SCN 1 Motivprogramtyper O Portrait s Panorama (s. 21) P e-portrait ( Fireworks L Landscape 0 Multi. Eksponering J Sport g Beach & Snow G Night Scene Y Underwater Wide U Night+Portrait X Underwater Macro R Sunset Motlys HDR T Documents R Exit Portrait 2 Ta bildet. For å velge en annen innstilling, trykk på Q for å vise motivprogrammenyen. # Forsiktig I [e-portrait]-modus, tas to bilder: Et uendret bilde og et annet bilde som [e-portrait]- effektene har blitt brukt på. Det uendrede bildet lagres med det alternativet som for øyeblikket er valgt for bildekvalitet, det endrede bildet lagres med en bildekvalitet som JPEG (X-kvalitet ( )). Effektene av noen scenemoduser brukes ikke i opptak av fi lmer. Set 20 NO

21 Ta bilder til et panoramabilde Hvis du har installert den medfølgende datamaskinprogramvaren, kan du bruke den til å sette sammen bilder til et panoramabilde. g «Installere programvare» (s. 74) 1 Drei funksjonshjulet til SCN. 2 Velg [Panorama] og trykk på Q. 3 Bruk FGHI for å velge en panoreringsretning. 4 Ta et bilde, og bruk hjelpelinjene til å komponere bildet. Fokus, eksponering og andre innstillinger fastsettes i det første bildet. M 125 F Ta de gjenværende bildene, og komponer hvert bilde slik at hjelpelinjene overlapper det forrige bildet. ISO 200 M 125 F [ 2 ] Exit ISO 200 [ 3 ] Exit 2 Grunnleggende fotografering Et panoramabilde kan bestå av opptil 10 bilder. Etter at du har tatt det tiende bildet vises en varselindikator (g). 6 Når du har tatt det siste bildet, trykker du på Q for å avslutte bildeserien. # Forsiktig Under panoramaopptak vises ikke det bildet som ble tatt tidligere til posisjonsinnretning. Med rammene eller andre markører til visning i bildene som guide innstiller du nå sammensetningen, som f.eks. overlappingskantene til de overlappende bildene innenfor rammene. $ OBS Når du trykker på Q før du gjør det første bildeopptaket, vender kameraet tilbake til valgmenyen for motivprogram. Når du trykker på Q mens du er midt i bildeopptaket, avsluttes panoramaopptakssekvensen, slik at du kan fortsette med å ta neste. NO 21

22 Bruk av opptaksfunksjoner 2 Bruk av live guides 1 Sett funksjonshjulet på A. 2 Når du har trykket på Q for å vise live guiden, bruker du FG-knappene på piltastene til å markere et element og trykk på Q for å velge. Change Color Saturation Guideelement Grunnleggende fotografering 3 Bruk FG på piltastene for å velge nivået. Hvis [Shooting Tips] er valgt, uthever du et element og trykker på Q for å se en beskrivelse. Trykk utløserknappen halvveis ned eller trykk på Q for å lagre innstillingen. Effekten av det valgte nivået er synlig på skjermen. Hvis [Blur Background] eller [Express Motions] er valgt, gjenopprettes normal skjermvisning, men den valgte Cancel effekten vil være synlig på det endelige fotografi et. 4 Ta bildet. Trykk på utløserknappen for å ta bildet. Trykk på MENU-knappen for å avslutte visning med live guide. Cancel Nivåindikator Clear & Vivid 0 Flat & Muted Set # Forsiktig Hvis [RAW] er valgt for bildekvalitet, stilles bildekvaliteten automatisk inn til [YN+RAW]. Innstillinger for live guide brukes ikke på RAW-kopien, unntatt [Blur Background] og [Express Motions]. Ved bruk av visse innstillingsnivåer for live guide kan bilder bli kornete. Endringer som gjøres for innstillingsnivåer for live guide kan ikke sees på skjermen. Blitsen kan ikke brukes med live guide. Endringer som gjøres for live guide-innstillinger, kansellerer tidligere endringer. Hvis du velger live guide-innstillinger som går utover grensene for kameraets eksponeringsmålinger, kan bildene bli over- eller undereksponerte. % Tips I andre moduser enn A kan du bruke live control til å gjøre mer detaljerte innstillinger. g «Bruke live control» (s. 35) 22 NO

23 Kontrollere eksponeringen (eksponeringskompensasjon) Drei bi-funksjonshjulet for å justere eksponeringen. Velg positive («+») verdier for å gjøre bilder lysere, og negative () verdier for å gjøre bilder mørkere. Eksponeringen kan justeres innenfor et område på ±3 EV. Negativ ( ) Ingen kompensasjon (0) Positiv (+) 2 # Forsiktig Eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i modusene A, M eller SCN (unntatt delvis). Endre lysstyrken i lyse områder og skygger For å vise tonekontrolldialogen, trykk på F-knappen (F) og trykk på INFO-knappen. Bruk HI for å velge et tonenivå. Velg «lav» for å mørklegge skygger eller «høy» for å lyse opp områder. Eksponeringskompensasjon INFO 0 Tonenivå: lavt INFO +1 0 Tonenivå: høyt INFO ISO 200 P 125 F IS 1 j L N HD 01:02: Grunnleggende fotografering NO 23

24 2 Grunnleggende fotografering Bruk av blits (blitsfotografering) 1 Skyv på blitsbryteren for å heve blitsen. 2 Trykk på #-knappen (I) for å vise alternativene. 3 Bruk HI til å velge en blitsmodus, og trykk på Q. De tilgjengelige innstillingene, og rekkefølgen de vises i, avhenger av opptaksmodusen. g «Blitsmoduser som kan stilles inn i opptaksmodus» (s. 25) AUTO Automatisk blits Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Blits for Med denne funksjonen kan du redusere rødøyereduksjon fenomenet med røde øyne. # Fill-in flash Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits av Blitsen utløses ikke.!slow Sakte synkronisering/ Sakte synkronisering kombineres med blits for rødøyereduksjon. rødøyereduksjon #SLOW Sakte synkronisering Langsomme lukkerhastigheter brukes til å lysne dårlig opplyste bakgrunner. #FULL, Manuelt #1/4 osv. 4 Trykk utløserknappen helt inn. For brukere som foretrekker manuell betjening. # Forsiktig Etter forhåndsblitsene tar det ca. 1 sekund før lukkeren utløses i [! (Red-eye reduction fl ash)]. Ikke fl ytt kameraet før opptaket er ferdig. [! (Red-eye reduction fl ash)] fungerer ikke effektivt i alle fotograferingssituasjoner. 24 NO

25 Blitsmoduser som kan stilles inn i opptaksmodus Opptaksmodus Superkontrollpanel utløsning av blitsen Betingelser for Blitsmodus #AUTO Automatisk blits Utløses automatisk under Automatisk blits! mørke-/motlys-forhold (rødøyereduksjon) P/A # Fill-in flash Alltid utløsning $ Blits av k! Sakte synkronisering SLOW (rødøyereduksjon) Utløses automatisk under mørke-/motlys-forhold #SLOW Sakte synkronisering #AUTO Automatisk blits Utløses automatisk under Automatisk blits! mørke-/motlys-forhold S/M (rødøyereduksjon) # Fill-in flash Alltid utløsning $ Blits av k #AUTO, $ kan stilles i A-modus. Minste avstand Objektivet kan kaste skygger over motiver som er nær kameraet, forårsake vignetteffekten, eller være for lyst selv ved minste effekt. Bruk ekstra eksterne blitsenheter for å forhindre vignetteffekten. For å forhindre at fotografi er blir overeksponert, må du velge modusen A eller M og velge et høyt f-tall, eller redusere ISO-følsomheten. 2 Grunnleggende fotografering NO 25

26 2 Grunnleggende fotografering Valg av fokusfelt (AF-søker) Velger hvilket av de 35 eller 25 autofokusmålene som skal brukes for autofokus. 1 Trykk på P-knappen (H) for å vise AF-søkeren. 2 Bruk FGHI til å velge enkelt søkepunkt-visning og posisjoner AF-søkeren. «Alle søkepunkt»-modus gjenopprettes hvis du fl ytter markøren utenfor skjermen. Du kan velge mellom følgende 5 søkepunkttyper. Trykk på INFO-knappen og bruk FG. Alle søkepunkt Enkelt søkepunkt Søkepunkt gruppe Velg fokussøkepunktet manuelt. Kameraet velger automatisk fra det komplette settet med fokussøkepunkt. All Targets 7 x 5 Single Target 7 x 5 Kameraet velger automatisk fra søkepunktene i den valgte gruppen. All Targets 5 x 5 Single Target 5 x 5 26 NO

27 Seriefotografering/bruk av selvutløseren Kameraet tar de etterfølgende bildene når utløserknappen trykkes helt ned. For selvportretter eller gruppeportretter kan du alternativt bruke selvutløseren for å redusere kamerabevegelse når kameraet er montert på et stativ eller står stødig. 1 Trykk på jy-knappen (G) for å vise direktemenyen. 2 Bruk HI for å velge et alternativ, og trykk på Q. o Ta enkeltbilder Når utløserknappen er trykket ned (vanlig opptaksmodus), tas 1 bilde av gangen. j Seriefotografering Fotografi er tas med omtrent 5 bilder per sekund (b/s) mens utløserknappen trykkes helt ned ([S-AF] eller [MF] valgt for [AF Mode], s. 43). O High-Speed Fotografi er tas med omtrent 15 bilder per sekund (b/s) mens utløserknappen trykkes helt ned ([S-AF] eller [MF] valgt for [AF Mode], s. 43). 7 BKT Fotografi er blir tatt med innstillinger som endres automatisk for hvert bilde (seriebilder) når du trykker utløserknappen helt ned. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, Y12s Selvutløser og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. 12 sek. Selvutløserlampen lyser først i omtrent 10 sekunder, så blinker den i omtrent 2 sekunder, og deretter tas bildet. Y2s Selvutløser 2 sek. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, og deretter tas bildet. 2 Grunnleggende fotografering $ OBS Trykk på jy-knappen for å deaktivere selvutløseren. Fokus, eksponering og hvitebalanse låses ved det første bildet under seriefotografering (under [S-AF], [MF]). Flereksponering er kun tilgjengelig når [Bracketing] (s. 51) er valgt. # Forsiktig Dersom batterikontrollen blinker på grunn av lav batterispenning under seriefotografering, stopper kameraet opptaket og starter lagringen på kortet av de bilder som er tatt. Det kan hende at kameraet ikke rekker å lagre alle bildene, alt etter hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Fest kameraet forsvarlig på et stativ for fotografering med selvutløser. Hvis du står foran kameraet for å trykke utløserknappen halvveis ned når du bruker selvutløseren, kan det hende bildet blir ute av fokus. NO 27

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Innholdsfortegnelse Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner Besøksadresse: Varelevering: Brev: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Innholdsfortegnelse 1. Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet.

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Autoriserte forhandlere Norway: http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besøksadresse: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7.

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7. Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Fotografere ved å bruke søkeren 3. Fotografere ved å bruke sanntidsvisningen 4. Vise bilder

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 02 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptaks 3. Vise bilder og filmer Bruksanvisning 4. Grunnleggende funksjoner 5. Bruk av opptaksfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-410. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-410. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-410 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-510 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 02 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 BRUK BRUKSANVISNING SANVISNIN

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 BRUK BRUKSANVISNING SANVISNIN DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 RUKSA

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 RUKSA DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Divisjon forbrukerprodukt Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 20. Autoriserte forhandlere

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 20. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0/Faks: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Teknisk veiledning No

Teknisk veiledning No Teknisk veiledning No Innledning Denne tekniske veiledningen inneholder informasjon om grunnleggende teknikker som ble brukt på to av de mer teknisk avanserte bildene i D800/D800E-brosjyren. Benytt deg

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn FUJIFILM X30 bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger FUJIFILM X100T bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF, tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

EP2. Lyse valg med tilbehørsporten. Spesifikasjoner. Type. Live View. Bildebrikke. Bildestabilisator. Bildeprosessor. Filter

EP2. Lyse valg med tilbehørsporten. Spesifikasjoner. Type. Live View. Bildebrikke. Bildestabilisator. Bildeprosessor. Filter EP2 Kunst Filtre, Flereksponering, multi sideforhold Vippbar, høykontrast og høyoppløselig elektronisk søker* Tilbehørsport Høyhastihgets 12,3 Megapixel Live MOS sensor Høyeffektiv, innebygget Monitorering

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer