Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1"

Transkript

1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen, ble laget mens produktet var under utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet. Innholdet i denne bruksanvisningen er basert på versjon 1.0 av den faste programvaren («firmware») for kameraet. Dersom det tilføyes nye funksjoner og/eller funksjoner endres pga. at kameraets faste programvare oppdateres, vil innholdet avvike. Du finner oppdatert informasjon på hjemmesidene til Olympus. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 Symboler som brukes i denne bruksanvisningen Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen. # Forholdsregler Advarer mot bruksområder som absolutt må unngås. Også viktig informasjon om faktorer som kan føre til feilfunksjon eller problemer med bruken. $ OBS! Ting å være oppmerksom på når du bruker kameraet. Nyttig informasjon og hint som hjelper deg å få størst mulig utbytte % Tips av kameraet. Referansesider med detaljerte beskrivelser eller beslektet g informasjon. Pakk ut innholdet i esken Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Kamera Stropp USB-kabel (CB-USB8) CD-ROM med programvare Bruksanvisning Garantikort Litium-ion-batteri (BLS-5) Litium-ion-lader (BCS-5) 2 NO

3 Automatisk objektivdeksel Det automatiske objektivdekslet er avtakbart. Når du fester konverteringsobjektivet og de andre objektivene, fjerner du det automatiske objektivdekslet. Fjerne Koble til Festemerke Fest objektivdekslet slik at festemerket vender opp. NO 3

4 Deler på kameraet 1 Utløserknapp...s. 10, 41 2 R (film)-knapp/h-knapp...s. 13/s Zoom-spak...s. 10, 11 4 Bifunksjonshjul *1 (j)...s. 11, 22 5 Selvutløserlampe/AF-lampe...s. 32/s Kontrollring *2 (j)... s. 12, 19-22, 33, 72 7 V-knapp...s Spak...s , 33, 70 9 Objektiv 0 Innebygd blits...s. 30 a Funksjonshjul...s. 10, 18 b Blitsbryter...s. 30 c Sidezoomspak...s. 72 d Stereomikrofon e Høyttaler...s. 14 f Stativfeste g Deksel for batteriluke/kortåpning...s. 7 h Lås for batteriluke/kortåpning...s. 7 i Kontaktdeksel j Multikontakt...s. 82, 84, 88 k HDMI-mikrokontakt (type D)...s NO *1 I denne håndboken representerer j-ikonet funksjoner som utføres med hjelp av bifunksjonshjulet. *2 I denne håndboken representerer j-ikonet funksjoner som utføres med hjelp av kontrollringen.

5 d F (opp) / F (eksponeringskompensasjon)- knapp (s. 31) H (venstre) / P (AF-søker)-knapp (s. 33) I (høyre) / # (blits)-knapp (s. 30) Q-knapp (s. 14, 34) G (ned)/ jy (seriefotografering/selvutløser) (s. 32) / (slett)-knapp (s. 12) 1 Dioptrijusteringshjul...s Søker...s. 10, 44, 78 3 Øyemusling...s Monitor (berøringsskjerm)...s , q (avspilling) knapp...s MENU-knapp... s. 48, 59, 62, 71 7 INFO (informasjonsvisning)-knapp...s. 15, 16, 80 8 Hot shoe... s u-knapp...s ON/OFF-knapp...s. 8, 10, 44 a Indikatorlampe b U-knapp... s. 12, 70 c Stroppefeste...s. 6 d Piltaster...s. 11 Bruke skjermen Du kan justere vinkelen på skjermen. 1 2 NO 5

6 1 Forberedelser til fotografering Feste kamerastroppen 1 Forberedelser til fotografering Fest stroppen til det andre festet på samme måte. Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. Lade batteriet 6 NO 1 Lade batteriet. Ladeindikator Opplading pågår Opplading fullført Ladefeil BCS-5 Lyser oransje Off Blinker oransje (Ladetid: opptil ca. 3,5 timer) # Forsiktig Trekk ut laderen når ladingen er fullført. Ladeindikator 3 1 Litium-ion-lader Merke for retningsindikasjon ( ) Litium-ion-batteri Stikkontakt 2 Strømkabel

7 Sette inn og ta ut batteriet og kortet 1 Følg trinn 1 og 2 for å åpne dekslet til batteriluken/kortåpningen. Slå av kameraet før du åpner dekslet til batteriluken/kortåpningen. 2 Skyv batterilåsetappen i pilens retning for å sette i batteriet. Sett inn batteriet som vist med merket for retningsindikasjon mot baksiden av kameraet. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. Deksel for batteriluke/kortåpning 2 1 Lås for batteriluke/kortåpning 1 Forberedelser til fotografering Batterilåsetapp Retningsindikerende merke 3 Skyv kortet rett inn til det klikker på plass. Bruk alltid SD/SDHC/SDXC-kort eller Eye-Fi-kort med dette kameraet. Sett ikke inn andre typer minnekort. g «Bruke kortet» (s. 102) Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Bryter for skrivebeskyttelse Fjerne kortet Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet. 4 Følg trinn 1 og 2 for å lukke dekslet til batteriluken/kortåpningen. Påse at du lukker dekslet til batteri-/kortrommet når du skal bruke kameraet. 2 1 NO 7

8 Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm med språkinnstillinger for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. 1 Forberedelser til fotografering 1 Etter å ha slått kameraet på med ON/OFF-knappen, velger du et språk med FGHI og trykker på A-knappen. X 2 Bruk FG til å velge året for [Y]. 3 Trykk på I for å lagre innstillingen for [Y]. Y M D Time 2013 Cancel X Y M D Time 2013 Cancel Y/M/D Y/M/D 4 Samme som i trinn 2 og 3, bruk FGHI til å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når sekundene blir 00 sekunder. 5 Bruk HI til å velge [x]- tidssonen, og trykk på A-knappen. Bruk FG til å slå på eller av sommertid ([Summer]). Seoul Tokyo Summer :30 Hvileoperasjon for kameraet Hvis det ikke utføres noen betjening i løpet av den innstilte tiden, veksler kameraet til hvilemodus (stand-by). I denne modusen slås skjermen av, og alle handlinger er avbrutt. Kameraet aktiveres igjen når du berører en hvilken som helst knapp (utløserknappen, q-knappen osv.). Kameraet slår seg av automatisk etter 5 minutter i hvilemodus. Slå på kameraet igjen før bruk. 8 NO

9 1 Forberedelser til fotografering NO 9

10 2 Bruke grunnleggende funksjoner Ta bilder 2 Bruke grunnleggende funksjoner 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Når kameraet slås på, slås skjermen på. 2 Sett modusvelgeren til P. 3 Komponer bildet. Søkeren slås på, og skjermen slås automatisk av når du plasserer øyet ditt mot søkeren. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fingrene, osv. når du holder kameraet. Du kan også ta bildet ved å se på bakskjermen. g «Fotografering via skjermen» (s. 44) Bruke zoomen Dreiing av zoomspaken justerer opptaksrekkevidden. W-side T-side 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Prøv å fokusere på nytt. Trykk halvveis ned ISO-A 160 AF-søker P 125 F5.6 01:02: NO 5 For å ta bildet trykker du lukkerknappen forsiktig helt ned mens du holder kameraet så stødig som mulig. Lukkerhastighet Blenderverdi Trykk halvveis ned Hvis visningen i søkeren ser utydelig ut, ser du gjennom søkeren og dreier på dioptrijusteringshjulet (s. 5) til visningen er i skarp fokus. Du kan også ta bilder ved bruk av berøringsskjermen. g «Opptak med berøringsskjermen» (s. 45) Trykk helt ned

11 Vise/slette stillbilder Slå på kameraet. Visning av bilder Trykk på q-knappen. Det nyeste bildet vises. Trykk på HI eller drei bifunksjonshjulet for å velge et bilde. Bi-funksjonshjul 2 q-knapp Viser forrige ramme Viser neste ramme 4:3 L N :30 20 Stillbilde Bruke grunnleggende funksjoner Piltaster Du kan vise nye og gamle rammer med berøringsskjermen. Dra skjermen til venstre for å gå et bilde frem, og dra skjermen til høyre for å gå et bilde tilbake. Indeksvisning I enkelrammeavspilling drei zoomspaken til W for indeksavspilling. Bruk FGHI for å flytte markøren. Drei zoomespaken til T for enkelrammeavspilling :30 21 Berør F for å vise indeksvisning. Skyv fingeren opp for å vise den neste siden, ned for å vise den forrige siden. Berør skjermen for å vise menyen. Bruk t eller u for å velge antall bilder som vises. Berør u til gjeldende bilde vises i fullskjerm for visning av enkeltbilder. Trykk på et bilde for å vise det i full visning :30 21 NO 11

12 Visning av nærbilde 2 Bruke grunnleggende funksjoner I enkeltbildevisning, drei zoomspaken til T for å zoome inn opptil 14 ; drei til W for å gå tilbake til enkeltbildevisning. Du kan også bruke reguleringsringen for å endre forstørrelsesstyrken. Bruk fingeren din til å rulle på skjermen når bildet er zoomet inn. Berør skjermen to ganger for avspillingszoom. Skyv zoomlinjen for å endre styrken på forstørrelsen. Skyv zoomlinjen til laveste posisjon for å returnere til første forstørrelse. Slette stillbilder Vis et bilde du vil slette, og trykk på G ( ). Velg [Yes] og trykk på Q. Beskytte bilder Beskytt bilder mot utilsiktet sletting. Vis et bilde som du vil beskytte og trykk på U-knappen. Et 0 (beskytt)-ikon vises på bildet. Trykk på U-knappen igjen for å fjerne beskyttelsen. 2x Back Erase Yes No Set 4:3 L N :30 20 # Forsiktig Når du formaterer minnekortet, slettes alle bilder, selv om de er blitt beskyttet. Slette og beskytte utvalgte bilder Velg flere bilder for beskyttelse eller sletting. Trykk på H-knappen for å velge det gjeldende bildet. Valgte bilder er merket med v. For å fjerne v og bortvelge bildet, trykk på H-knappen igjen. Trykk på Q for å vise valgmenyen for å slette eller beskytte : NO

13 Ta opp filmer Slå på kameraet. 1 Still inn modushjulet til P. 2 Trykk på R-knappen for å begynne opptak. 2 3 Trykk en gang til på R-knappen for å avslutte opptak. P R 00:02:18 Vises i løpet av opptaket Opptakstid Når du bruker et kamera med CMOS-bildesensor, kan motiver i bevegelse fremstå som forvrengte på grunn av fenomenet rolling shutter. Dette er et fysisk fenomen der forvrengning oppstår på det filmede bildet når du fotograferer et motiv i hurtig bevegelse, eller på grunn av at kameraet rister. Dette fenomenet blir spesielt påtakelig når du bruker lang brennvidde. Bruke grunnleggende funksjoner NO 13

14 Filmavspilling 2 Bruke grunnleggende funksjoner Slå på kameraet. 1 Trykk på q-knappen. 2 Bruk HI eller drei underfunksjonshjulet til å velge filmen, og trykk på Q-knappen. 3 Velg [Movie Play] og trykk på Q for å begynne visningen. Trykk på Q-knappen, og trykk deretter på MENUknappen for å avslutte avspillingen. Pause Trykk på HI for å vise det forrige/neste ramme. Trykk på FG for å vise første eller siste ramme. Trykk på Q-knappen for å gjenoppta. Volum kan justeres ved å trykke på F eller G under visning av enkeltbilder og filmer. WB P AUTO HD :30 4 Movie Movie Play Share Order L Erase Back Set 00:00:02/00:00:14 14 NO

15 Skjermvisning under opptak y x w v u t s r q a b S-AF ISO C P AEL Wi-Fi RC ND R 125 F p o n m l k IS OFF j 4:3 L N HD 01:02: Kortskriveindikator 2 Tilkobling til smarttelefon...s # RC-modus...s. 30, 92 4 ND-filterinnstilling...s s. 55 Digital Tele-converter...s Global tid...s Ansiktsprioritering...s Filmlyd...s Advarsel innvendig temperatur...s Sideforhold...s. 38, 52 a Seriefotografering/selvutløser...s. 32 b Blits (blinker: lading pågår)...s. 30 c Bildestabilisering...s. 35 d Kunstfilter...s. 23 Motivprogram...s. 23 Bildemodus...s. 35, 50 e Hvitbalanse...s. 36 f Opphenting av live guide...s. 28 g Opptaksmodus (stillbilder)...s. 39, 103 h Opptaksmodus (filmer)...s. 39 i Tilgjengelig opptakstid...s. 103 j Antall stillbilder som kan lagres...s. 103 k Highlight&Shadow...s. 46 c d e f g h i j S-AF ISO 400 W F P 125 F z T 10.7 IS OFF 01:02: i Øverst: Blitsstyrkekontroll...s. 40 Nederst: Eksponeringskompensasjonsindikator...s. 31 m Eksponeringskompensasjonsverdi...s. 31 n Blenderverdi...s. 10, o Lukkerhastighet...s. 10, p AEL...s. 79 q Opptaksmodus...s r C-modusoppsett...s. 49 s Berøringsskjermmodus...s. 45 t Blitsintensitetskontroll...s. 40 u ISO-følsomhet...s. 42 v AF-modus...s. 41 w Målemodus...s. 40 x Blitsmodus...s. 30 y Batteritest 7 Lyser (grønt): Klar til bruk (vises i omtrent ti sekunder etter at kameraet slås på). 8 Lyser (grønt): Lavt batterinivå 9 Blinker (rødt): Må lades z Zoomfelt...s. 10 A Kontrollringfunksjon...s. 106 B Histogram...s. 15 Trykk på INFO-knappen for å velge informasjonen som vises under opptak. INFO INFO A B INFO 2 Bruke grunnleggende funksjoner ISO 200 ISO 200 L N HD L N HD P 125 F :02:03 38 P 125 F Informasjonsvisning på Histogramvisning Kun bilde Ved å endre innstillingene i [G/Info Settings] (s. 70) i brukermenyen kan [Highlight&Shadow], [Level Gauge 1] og [Level Gauge 2] vises. Histogramvisning Viser et histogram som viser fordelingen av lysstyrken i bildet. Den horisontale aksen viser lysstyrke, og den vertikale aksen viser antallet piksler med en bestemt lysstyrke i bildet. Områder over den øvre grensen ved opptak vises i rødt, de som er under den nedre grensen vises i blått, og området som måles med punktmåling, vises i grønt. 01:02:03 38 NO 15

16 Skjermvisning under fremvisning Enkel visning Totalvisning c d e f g 2 Bruke grunnleggende funksjoner b 10 4:3 L N :30 15 a Batteritest 2 Fullført opplasting av Eye-Fi...s Utskriftskoding Antall eksemplarer...s Delingsordre...s Lydopptak...s. 57, 61 6 Beskytte...s Bilde valgt...s Filnummer 9 Bildenummer 0 Lagringsmodus...s. 38, 52, 103 a Sideforhold...s. 38, 52, 60 b Dato og klokkeslett...s. 8, 63 c Sideforholdskant...s. 38, 52, 60 d AF-mål...s. 33 s ISO A+4 F mm G+4 srgb inatural e Opptaksmodus... s f Eksponeringskompensasjon...s. 31 g Lukkerhastighet...s. 10, h Blenderverdi...s. 10, i Brennvidde...s. 10, 92 j Blitsintensitetskontroll...s. 40 k Hvitbalansekompensasjon...s. 76 l Fargerom...s. 76 m Bildemodus...s. 35, 50 n Kompresjonsforhold...s. 39, 77, 103 o Antall bildepunkter...s. 39, 77, 103 p ISO-følsomhet...s. 42 q Hvitbalanse...s. 36 r Målemodus...s. 40 s Histogram...s. 15 WB AUTO 1/8 4:3 L N :30 15 rqpo P h i j k l m n INFO-knappen kan brukes til å velge informasjonen som vises under visning. Kun bilde INFO 10 4:3 L N Enkel visning :30 15 INFO ISO 400 Totalvisning 125 F mm A± :3 L N ±0.0 G±10 Adobe inatural 1/ :30 15 Ved å endre innstillingene i [G/Info Settings] (s. 70) i brukermenyen kan [&] og [Highlight&Shadow] vises. P WB AUTO INFO 16 NO

17 2 Bruke grunnleggende funksjoner NO 17

18 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner Bruk av opptaksmodusene Liste med opptaksmoduser 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner Opptaksmodus Undermodus A (iauto-modus) P-modus (program) A-modus (blenderåpningprioritet) S-modus (lukkerprioritet) M (manuell modus) C1 (egendefinert modus 1) C2 (egendefinert modus 2) P (PHOTO STORY) Standard / Fun Frames O Portrait/P e-portrait/l Landscape/J Sport/ SCN (motivmodus) G Night Scene/U Night+Portrait/R Sunset/ T Documents/s Panorama/( Fireworks/ 0 Multi. Eksponering / g Beach & Snow Pop Art/Soft Focus/Pale&Light Color/Light Tone/Grainy Film/ ART (artistisk filter) Pin Hole/Diorama/Cross Process/Gentle Sepia/ Dramatic Tone/Key Line Velge opptaksmodus Drei på funksjonshjulet for å sette opptaksmodus til indikatoren. Etter å ha valgt SCN eller ART, velger du undermodus. Etter å ha valgt PHOTO STORY, velger du tema. Du kan i tillegg modifisere filtre og legge til effekter i ART. 18 NO

19 P (programmodus) I P-modus justerer kameraet lukkerhastigheten og blenderverdien automatisk i henhold til motivets lysstyrke. Lukkerhastigheten og blenderverdien blinker hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. Opptaksmodus ISO 400 P 125 F L N HD 01:02:03 38 Lukkerhastighet Blenderverdi Eksempel på eksponeringsvarsel (blinkende) Status 2 F2.8 Motivet er for mørkt. Bruk blits F8 Programskift (%) Motivet er for lyst. Du kan velge ulike kombinasjoner av blenderåpningsverdi og lukkerhastighet uten å endre eksponering. Etter å stille spaken som vist i illustrasjonen, dreier du på kontrollringen for å skifte program. Mens % vises, utfører kameraet programskiftet. For å annullere programskift dreier du kontrollringen bakover til P vises. Programskift er ikke tilgjengelig når du bruker blits. Handling Bruk [ND Filter Setting]. g «Bruk av opptaksfunksjoner (stilt med live control)» (s. 34) 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner ISO 400 L N HD Ps F :02:03 38 Programskift NO 19

20 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner A-modus (blenderåpningsprioritet) I modus A kan du velge blenderåpningen og la kameraet automatisk justere lukkerhastigheten for optimal eksponering. Du kan uttrykke dybdeskarphet og bevisst gjøre bakgrunnen uklar. Stor blenderåpning (lave F-numre) reduserer dybdeskarpheten (området foran eller bak punktet som er i fokus), og gjør bakgrunnen uskarp. Mindre blenderåpninger (høyere F-numre), øker dybdeskarpheten. Etter å stille spaken som vist i illustrasjonen, dreier du på kontrollringen for stille inn blenderåpningen. Lukkerhastighetsvisningen vil blinke hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. Eksempel på eksponeringsvarsel (blinkende) Status ISO 400 A 125 F Blenderverdi Handling 2 F5.6 Motivet er undereksponert. Reduser blenderverdien F5.6 Motivet er overeksponert. Lav blenderverdi F2.8 F5.6 F8.0 L N HD 01:02:03 38 Bruk [ND Filter Setting]. g «Bruk av opptaksfunksjoner (stilt med live control)» (s. 34) Hvis ikke, øker du blenderåpningen. Høyere blenderverdi 20 NO

21 S-modus (lukkerprioritet) I modus S kan du velge lukkerhastigheten og la kameraet automatisk justere blenderåpningen for optimal eksponering. Du kan fotografere et motiv med rask handling uten uklarheter og fotografere med uttrykk av dynamisk bevegelse. ISO 400 S 125 F L N HD 01:02:03 38 Når du har stilt spaken som vist i illustrasjonen, dreier du på kontrollringen for å stille inn lukkerhastigheten. Blenderverdivisningen vil blinke hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. Eksempel på eksponeringsvarsel (blinkende) Status Lukkerhastighet Handling 2000 F2.8 Motivet er undereksponert. Reduser lukkerhastigheten. 125 F8 Motivet er overeksponert. Bruk [ND Filter Setting]. g «Bruk av opptaksfunksjoner (stilt med live control)» (s. 34) Hvis ikke, stiller du inn en raskere lukkerhastighet. 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner NO 21

22 M-modus (manuell) 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner I modus M velger du både blenderverdien og lukkerhastigheten. Ved BULB-hastighet forblir lukkeren åpen mens utløserknappen trykkes. Når du har stilt inn spaken som vist på illustrasjonen, dreier du på kontrollringen for å stille inn lukkerhastigheten og dreier på underfunksjonshjulet for å stille inn blenderverdien. Bruk indikatoren for eksponeringskompensasjon til å vise eksponeringsforskjellen mellom egnet eksponering og eksponeringen avledet fra innstilt blenderåpning og lukkerhastighet. Lukkerhastigheten kan stilles til 1/ sek. eller [BULB]. Du kan endre funksjonene som er tilordnet kontrollringen og underfunksjonshjulet. g «c Brukermeny» (s. 70) # Forsiktig Eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i M-modus. ISO 400 M 125 F Lukkerhastighet L N HD 01:02:03 38 Indikator for eksponeringskompensasjon Velge eksponeringstiden (bulb) Du kan ta et bilde med bulb-eksponeringstid, der lukkeren holdes åpen så lenge du trykker ned utløserknappen. Beregn eksponeringstiden i henhold til motivet. Brukes for nattlandskapsbilder og bilder av fyrverkeri. I M-modus, stiller du inn lukkerhastigheten til [BULB]. # Forsiktig Maksimalt 15 minutter (standard) Maksimal eksponeringstid for bulb-opptak avhenger av ISO-sensitivitet. For å redusere kameraristing for bulb-opptak anbefales det å montere kameraet på et stødig stativ eller bruke en fjernkontrollkabel (selges separat). De følgende funksjonene er ikke tilgjengelige under lange eksponeringer: Seriefotografering/fotografering med selvutløser/ae-bracketing/bildestabilisering/ blits-bracketing. Støy i bilder Når du fotograferer med lang lukkertid, kan det oppstå støy på skjermbildet. Disse fenomenene oppstår når det genereres strøm i de delene av bildesensoren som vanligvis ikke eksponeres for lys, hvilket fører til temperaturøkning i bildesensoren eller bildesensorens styrekrets. Dette kan også skje under fotografering med høy ISO-innstilling i omgivelser med høy temperatur. Kameraet aktiverer støyreduksjonsfunksjonen for å redusere denne støyen. g «c Brukermeny» (s. 70) 22 NO

23 ART (kunstfiltere) Du kan fotografere med farger og effekter som plakater og malerier. 1 Drei funksjonshjulet til ART. 2 Bruk FG til å velge undermodusen og trykk på A-knappen. Trykk en gang til på A-knappen for å vise skjermbildet for valg av undermodus. ART 1 1 Exit Pop Art Set Velge modifiserende filtre, legge til effekter Trykk I før du velger en undermodus og trykk A-knappen for skjermbildet for valg av modifiserende filtre og skjermbildet for å legge til effekter. Velge modifiserende filtre Etter å ha trykket en gang til på I, bruker du FG til å velge modifiserende filtre, og så trykker du A-knappen til slutt. Legge til effekter Etter å ha trykket på G og I, bruker du FG til å velge effekter å legge til, og så trykker du A til slutt. ART 1 Filter Type SCN (motivmodus) Du kan kun fotografere med korrekt innstilling ved å velge en undermodus i samsvar med motivet. 1 Drei funksjonshjulet til SCN. 2 Bruk FG til å velge undermodusen og trykk på A-knappen. Trykk en gang til på A-knappen for å vise skjermbildet for valg av undermodus. OFF Exit 1 Portrait Set 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner # Forsiktig I [e-portrait]-modus tas to bilder: Et uendret bilde og et annet bilde som [e-portrait]- effektene har blitt brukt på. Det uendrede bildet lagres med det alternativet som for øyeblikket er valgt for bildekvalitet, det endrede bildet lagres med en bildekvalitet som JPEG (X-kvalitet ( )). Effektene av noen scenemoduser brukes ikke i opptak av filmer. NO 23

24 3 Ta bilder til et panoramabilde Hvis du har installert den medfølgende datamaskinprogramvaren, kan du bruke den til å sette sammen bilder til et panoramabilde. g «Installere programvare» (s. 88) 1 Drei funksjonshjulet til SCN. 2 Velg [Panorama] og trykk på Q. 3 Bruk FGHI for å velge en panoreringsretning. 4 Ta et bilde, og bruk hjelpelinjene til å komponere bildet. Fokus, eksponering og andre innstillinger fastsettes i det første bildet. ISO 200 M 125 F Fotografering med grunnleggende funksjoner 5 Ta de gjenværende bildene, og komponer hvert bilde slik at hjelpelinjene overlapper det forrige bildet. ISO 200 M 125 F5.6 [ 2 ] [ 3 ] 38 Exit Exit Et panoramabilde kan bestå av opptil 10 bilder. Etter at du har tatt det tiende bildet vises en varselindikator (g). 6 Når du har tatt det siste bildet, trykker du på Q for å avslutte bildeserien. # Forsiktig Under panoramaopptak vises ikke det bildet som ble tatt tidligere til posisjonsinnretning. Med rammene eller andre markører til visning i bildene som guide, stiller du nå inn sammensetningen, som f.eks. overlappingskantene til de overlappende bildene innenfor rammene. $ OBS! Når du trykker på Q før du gjør det første bildeopptaket, vender kameraet tilbake til valgmenyen for motivprogram. Når du trykker på Q mens du er midt i bildeopptaket, avsluttes panoramaopptakssekvensen, slik at du kan fortsette med å ta neste. 24 NO

25 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner NO 25

26 P PHOTO STORY Ved opptak integreres et bilde i en layoutramme som er innstilt for å opprette en ønsket collage. Dette gjør det mulig med en lang rekke bildeuttrykk med temaer eller historier. 1 Drei funksjonshjulet til P. 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner 2 Velg et tema ved bruk av FG og trykk på I. Tematyper P1 Standard P2 Fun Frames 3 Velg ønskede elementer i temaet med FGHI, og trykk på A. Trykk utløserknappen halvveis ned for å komme tilbake til opptaksmodus. P1 Standard Undermenyer av [Type] [Effect] [Type] 1 P2 Fun Frame [Effect] 4 Tema 1 Standard 1 2 Exit 1 Standard Exit Set Set [Pics/Sheet] Aktuelt element 26 NO

27 4 Trykk på en ramme i standby-modus for å fotografere. ISO 400 ISO 400 ISO F F F Berør rammen når motivet ikke vises i rammen. 5 Fotografer hver ramme på samme måte. Fotograferte bilder vises i rammene. Berør ethvert innrammet bilde og deretter U mens U vises for å kansellere bildet og fotografere på nytt. Trykk på MENU-knappen, og velg [Exit] for ikke å lagre bildet og starte fotograferingen igjen. 6 Etter opptak av alle rammer, trykker du på a og lagrer bildet. # Forsiktig Når du endrer en opptaksmodus i midten av opptaket, vil bildet ikke lagres. Et bilde lagres som en bildecollage. Når RAW+JPEG velges, lagres RAW-bilder per ramme. 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner NO 27

28 C1/C2 egendefinert modus Du kan fotografere med de forhåndsvalgte innstillingene du har registrert. Du kan registrere ulike innstillinger i C1 og C2. For registreringen kan du se (s. 49). Still funksjonshjulet på C1 eller C2. 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner A iauto-modus En helautomatisk modus hvor kameraet automatisk optimaliserer innstillingene for de gjeldende forholdene. Kameraet gjør alt arbeidet, noe som er praktisk for nybegynnere. Still funksjonshjulet på A. I A kan du fotografere med [Live Guide] der de innstilte ffektene er synlige på skjermen, som «Color Saturation», «Color Image», «Brightness», «Blur Background» og «Express Motions». Du kan enkelt fotografere uten noen betingelser. * Du kan kun bruke [Live Guide] i A. Bruk av live guides Når opptaksmodus er satt til A 1 Berør kategorien og sveip fingeren din mot venstre for å vise live guides. 2 Velg og trykk på et guidelement. Guide-elementene indikeres [Saturation], [Color], [Brightness], [Blurring background], [Motion] og [Shooting Tips] fra toppen. I [Shooting Tips] er effektene å legges til ikke tilgjengelige. ISO-A F5.6 Change Color Saturation Kategori L N HD 01:02:03 38 Clear & Vivid 3 Bruk fingeren til å posisjonere glidebryterne og trykk A-knappen for å bekrefte innstillingen. 0 Flat & Muted 4 Ta bildet. Trykk på MENU-knappen for å fjerne live guide fra skjermen. En endring av opptaksmodus eller en avspilling vil også avbryte innstillingene. 28 NO

29 # Forsiktig Hvis [RAW] er valgt for bildekvalitet, stilles bildekvaliteten automatisk inn til [YN+RAW]. Innstillinger for live guide brukes ikke på RAW-kopien, unntatt [Blur Background] og [Express Motions]. Innstillingene [Blur Background] og [Express Motions] brukes ikke på filmopptak. Ved bruk av visse innstillingsnivåer for live guide kan bilder bli kornete. Endringer som gjøres for innstillingsnivåer for live guide, kan ikke sees på skjermen. Blitsen kan ikke brukes med live guide. Endringer som gjøres for live guide-innstillinger, kansellerer tidligere endringer. Hvis du velger live guide-innstillinger som går utover grensene for kameraets eksponeringsmålinger, kan bildene bli over- eller undereksponerte. 3 Fotografering med grunnleggende funksjoner NO 29

30 4 Opptak med bruk av ulike funksjoner Trykk på direkteknappen, A-knappen eller MENU-knappen for å bruke ulike funksjoner. # Forsiktig Noen elementer er ikke tilgjengelige i alle opptaksmodi. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 110) Bruk av opptaksfunksjoner (stilt med direkteknappen) 4 Opptak med bruk av ulike funksjoner Blits Du kan bruk blits til opptaket. 1 Trykk på blitsbryteren for å åpne blitsenheten. 2 Trykk på #-knappen (I) for å vise alternativer. 3 Bruk HI til å velge en blitsmodus, og trykk på Q. Blitsbryter #AUTO Automatisk blits Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Blits for Med denne funksjonen kan du redusere rødøyereduksjon fenomenet med røde øyne. # Fyllblits Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits av Blitsen utløses ikke.!* 1 SLOW #SLOW* 1 #FULL, #1/4 osv. Sakte synkronisering/ blits for rødøyereduksjon Sakte synkronisering Manuell *1 Kun P- og A-modus. Sakte synkronisering kombineres med rødøyereduksjon. Langsomme lukkerhastigheter brukes til å gjøre dårlig opplyste bakgrunner lysere. For brukere som foretrekker manuell betjening. 30 NO

31 4 Trykk utløserknappen helt inn. Etter forhåndsblitsene tar det ca. 1 sekund før lukkeren utløses i [!] (Red-eye reduction flash). Ikke beveg kameraet før opptaket er ferdig. [!](Red-eye reduction flash) fungerer kanskje ikke effektivt i alle fotograferingssituasjoner. #AUTO, $ kan stilles inn i A-modus. Objektivet kan kaste skygger over motiver som er nær kameraet, forårsake vignetteffekten, eller være for lyst selv ved laveste utgangseffekt. For å forhindre at fotografier blir overeksponert må du velge modus A eller M og velge et høyt f-nummer eller redusere ISO-følsomheten. Eksponeringskompensasjon Kompenserer for lysstyrken (egnet eksponering) justert av kameratet. 1 Drei på underfunksjonshjulet for eksponeringskompensasjon. Justeringen kan også utføres ved å trykk HI-knappen etter å ha trykket knappen +/- (F). Velg positive («+») verdier for å gjøre bilder lysere, og negative () verdier for å gjøre bilder mørkere. 2 Ta bildet. Negativ ( ) Ingen kompensasjon (0) Positiv (+) 4 Opptak med bruk av ulike funksjoner NO 31

32 4 Selvutløser Stiller inn tiden etter at utløserknappen trykkes til bildet tas. 1 Trykk på jy-knappen (G) for å vise direktemenyen. 2 Velg [Y12s], [Y2s] eller [YC] ved hjelp av HI, og trykk på Q-knappen. Y12s Y2s YC Selvutløser 12 SEC Selvutløser 2 SEC Selvutløser Tilpasset Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen lyser først i omtrent 10 sekunder, så blinker den i omtrent 2 sekunder, og deretter tas bildet. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, og deretter tas bildet. Fotografier blir tatt ved «antallet bilder, tiden etter at utløserknappen trykkes til bildet tas, og intervalltiden» som er angitt på opptaksmenyen. Opptak med bruk av ulike funksjoner Trykk på jy-knappen for å deaktivere selvutløseren. Fest kameraet forsvarlig på et stativ for fotografering med selvutløser. Hvis du står foran kameraet for å trykke utløserknappen halvveis ned når du bruker selvutløseren, kan det hende bildet blir ute av fokus. Selvutløseren deaktiveres automatisk etter at bildet er tatt. Enkeltbilder/seriebilder 1 Trykk på jy-knappen (G) for å vise direktemenyen. 2 Velg [o] eller [j] med HI og trykk Q-knappen. o Ta enkeltbilder j Seriefotografering Når utløserknappen trykkes ned (vanlig opptaksmodus), tas 1 bilde av gangen. Fotografier blir tatt med ca. 5 bilder per sekund (fps) når du trykker utløserknappen helt ned. Fokus, eksponering og hvitebalanse låses ved det første bildet under seriefotografering. Dersom batterikontrollen blinker på grunn av lav batterispenning under seriefotografering, stopper kameraet opptaket og starter lagringen på kortet av de bildene som er tatt. Det kan hende at kameraet ikke rekker å lagre alle bildene, alt etter hvor mye strøm som er igjen på batteriet. 32 NO

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Innholdsfortegnelse Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet.

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Autoriserte forhandlere Norway: http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besøksadresse: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner Besøksadresse: Varelevering: Brev: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Innholdsfortegnelse 1. Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7.

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7. Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Fotografere ved å bruke søkeren 3. Fotografere ved å bruke sanntidsvisningen 4. Vise bilder

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 02 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptaks 3. Vise bilder og filmer Bruksanvisning 4. Grunnleggende funksjoner 5. Bruk av opptaksfunksjoner

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 RUKSA

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 RUKSA DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Divisjon forbrukerprodukt Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 02. Innholdsfortegnelse s. 24. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 02 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 BRUK BRUKSANVISNING SANVISNIN

DIGITALKAMERA Grunnleggende veiledning s. 2 BRUK BRUKSANVISNING SANVISNIN DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler, de første skrittene for fotografering og fremvisning og de grunnleggende funksjonene. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-410. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-410. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-410 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-510 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 20. Autoriserte forhandlere

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 20. Autoriserte forhandlere DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0/Faks: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn FUJIFILM X30 bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Teknisk veiledning No

Teknisk veiledning No Teknisk veiledning No Innledning Denne tekniske veiledningen inneholder informasjon om grunnleggende teknikker som ble brukt på to av de mer teknisk avanserte bildene i D800/D800E-brosjyren. Benytt deg

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA SP-570UZ NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger FUJIFILM X100T bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF, tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter beskrives her. Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en. 2010 Sony

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-570 UZ

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-570 UZ Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer