VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. For stadig å kunne forbedre produkter forbeholder Olympus seg retten til å oppdatere eller modifi sere informasjonen i denne bruksanvisningen. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 Kontroll av innholdet i esken eller Digitalkamera Stropp Litium-ion-batteri (LI-50B) Annet tilbehør som ikke er vist: Garantikort Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. USB-strømadapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB7) OLYMPUS oppsett-cd-rom Deler på kameraet Stroppfeste 2 Kontaktdeksel 3 HDMI-inngang 4 Multikontakt 5 Blits 6 Selvutløserlampe/AF-lampe 7 Objektiv 8 Lås til batterirom/kortplass 9 Stativfeste 10 Høyttaler 11 Deksel til batteri/kort 2 NO

3 n-knapp 2 Mikrofon 3 Skjerm 4 Lukkerknapp 5 -knapp (spille inn fi lmer) 6 Zoomknapper 7 Indikatorlampe 8 A-knapp (OK) 9 Piltaster INFO-knapp (endre informasjonsskjermbilde) # (blits) Y (selvutløser)/ (slette) 10 -knapp 11 q-knapp (bytte mellom opptak og avspilling) Piltaster F (opp) Feste kamerastroppen H (venstre) I (høyre) Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. G (ned) FGHI instruerer om å trykke opp/ned/ venstre/høyre piltast. NO 3

4 Sette inn og ta ut batteriet og kortet (kommersielt tilgjengelig) 1 Følg trinn 1 og 2 for å åpne batteri-/kortdekslet. 1 2 Deksel til batteri/kort Sett inn batteriet som vist med C-merket mot batterilåsetappen. Skade på utsiden av batteriet (riper, osv.) kan produsere varme eller føre til en eksplosjon. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. 3 Skyv kortet rett inn frem til det smekker på plass. Bryter for skrivebeskyttelse Lås til batterirom/kortplass Slå av kameraet før du åpner dekselet til batteri-/kortdekslet. 2 Sett inn batteriet mens du skyver batterilåsetappen i pilens retning. Bruk alltid SD/SDHC/SDXC-minnekort eller Eye-Fi-kort med dette kameraet. Sett ikke inn andre minnekorttyper. «Bruke kortet» (s. 53) Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Slik tar du ut kortet 1 2 Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet. Batterilåsetapp 4 NO

5 4 Følg trinn 1 og 2 for å lukke batteri-/kortdekslet. 1 Koble til kameraet Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet 2 Kontaktdeksel Påse at dekselet til batteri-/kortdekslet er lukket og låst når kameraet brukes. Lade batteriet Koble USB-kabelen og USB-strømadapteren til kameraet og lad opp batteriet. Se i «Bruke lader og USB-strømadapter i utlandet» (s. 52) for informasjon om lading av batteriet i utlandet. Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelse. Før første gangs bruk må du lade batteriet til indikatorlampen slår seg av (opptil 4 timer). Stikkontakt Multikontakt eller USB-kabel (medfølger) NO 5

6 Når du bør lade opp batteriene Lad opp batteriet når du kan se feilmeldingen som er vist under. Feilmelding Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USB-kabel- og USB-strømadaptertilkoblingene. Du kan lade batteriet mens kameraet er tilkoblet datamaskinen via USB. Ladetiden varierer avhengig av datamaskinens ytelse (i noen tilfeller kan det ta ca. 10 timer). Battery Empty Blinker rødt Aldri bruk andre kabler enn den som medfølger, eller en Olympus-dedikert USB-lader. Det kan føre til røyk eller brann. Den medfølgende F-2AC USB-strømadapteren (heretter referert til som USB-strømadapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fi kk en USB-strømadapter med støpsel, kobler du den direkte til stikkontakten. Den medfølgende USB-strømadapteren er beregnet på bruk til lading og fremvisning. Du må ikke ta bilder mens USB-strømadapteren er koblet til kameraet. Sørg for at du trekker støpslet til USB-strømadapteren ut av stikkontakten når ladingen er ferdig eller fremvisningen er ferdig. For informasjon om batteriet se «Forsiktighetsregler for håndtering av batterier» (s. 60). For informasjon om USB-strømadapteren se «USB-strømadapter» (s. 61). 6 NO

7 Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene 3 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Y]. Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm der du kan stille inn språket for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. Du fi nner informasjon om hvordan du endrer valgt dato og klokkeslett i «Stille inn dato og klokkeslett d [X]» (s. 38). X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet, trykk på FGHI på piltastene for å velge språket ditt, og trykk på A-knappen. 2 Trykk FG på piltastene for å velge år [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D Dato og klokkeslettinnstillingsskjerm 4 På samme måte som i trinn 2 og 3, trykk FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når sekundene blir 00 sekunder. 5 Trykk HI på piltastene for å velge tidssonen, og trykk deretter på A-knappen. Bruk FG til å slå på eller av sommertid ([Summer]) :30 Back MENU Summer NO 7

8 Slik bruker du kameraet Trykk på n-knappen for å slå på kameraet og gå inn i standbymodus (trykk på n-knappen igjen for å slå av kameraet). Velg opptaksmodusen og trykk på lukkerknappen for å ta et fotografi. For å ta opp en fi lm, trykker du på -knappen. Still inn opptaksfunksjonene ved bruk av funksjonsmenyen eller oppsettsmenyen. Hvis du vil vise bilder, bytter du til avspillingsmodus ved å trykke på q-knappen. For å gå tilbake til standbymodus trykker du på q-knappen på nytt, eller trykker lukkerknappen halvveis ned og slipper den igjen. Trykk og hold q-knappen inne mens kameraet er slått av for å starte kameraet i avspillingsmodus. Ved å trykke på q-knappen én gang til i denne situasjonen, går kameraet til standbymodus. 8 NO

9 Ta fotografier 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. 2 Velg opptaksmodusen. (s. 13) 3 Hold kameraet og komponer bildet. 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. Trykk halvveis ned AF-søkefelt 1/400 F3.3 P Lukker hastighet Blenderverdi Hvis AF-søkefeltet blinker rødt, kunne ikke kameraet fokuser. Fokuser på nytt. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fingrene osv. når du holder kameraet. Vær forsiktig så blitsvinduet ikke utsettes for fi ngeravtrykk eller smuss. 5 Trykk lukkerknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Trykk halvveis ned Trykk helt ned NO 9

10 Bruke zoomen Trykk på zoomknappene for å justere opptaksrekkevidden. Trykke på bredknappen (W) Trykke på telefotoknappen (T) Bruke blitsen Blitsfunksjonene kan velges slik at de best passer med opptaksforholdene. 1 Trykk på I. Flash Auto P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 14M 4:3 MENU Bildestørrelse 14M Optisk zoom Zoomfelt Annet *1 *1 På grunn av økt behandling av pikselantallet reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelseinnstillingen. 2 Bruk HI til å velge innstillingsalternativet, og trykk på Q-knappen for å stille inn. Valg Flash Auto Redeye Fill In Flash Off Beskrivelse Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys. Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografi ene dine. Blitsen utløses uansett lysforhold. Blitsen utløses ikke. 10 NO

11 Bruke selvutløseren Etter at lukkerknappen er trykket helt ned, tas bildet etter en kort forsinkelse. 1 Trykk på G. Y Off P WB AUTO ISO AUTO 2 Bruk HI til å velge innstillingsalternativet, og trykk på Q-knappen for å stille inn. Y Off Valg Y 12 sec Y 2 sec Beskrivelse Selvutløseren er deaktivert. 14M 4:3 MENU Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. Avbryte selvutløseren etter at den har startet Trykk på -knappen. NO 11

12 Opptaksskjermvisninger Date z 1/100 F3.3 1 P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 14M 4:3 0:00: Når lukkerknappen trykkes halvveis ned Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Opptaksmodus R R 2 Blits R R 3 Selvutløser R R R 4 Eksponeringskompensasjon R R 5 Hvitbalanse R R 6 ISO-følsomhet R R 7 Kontinuerlig opptak R R 8 Bildestørrelse (fotografi er) R R 9 Bildeforhold R R 10 Bildestørrelse (fi lmer) R R 11 Filmopptakslengde R R 12 Filmopptaksikon R R 13 Global klokke R 14 Datostempel R R 15 Antall fotografi er som kan lagres R R 16 Nåværende minne R R 17 Batteritest R R 18 AF-søkefelt R R R 19 Rutenettguide R 20 Blenderverdi R R R 21 Lukkerhastighet R R R 22 Advarsel om utstødig kamera R R R Veksle visningene Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detaljert Ingen info hver gang F (INFO) trykkes. 12 NO

13 Velge opptaksmodusen Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. Opptaksmodus Undermodus P (P-modus) M (M-modus) Q (Q-modus) a (Super Macromodus) ( -modus) P (P-modus) p (Panoramamodus) Recommended/Set 1/Set 2/ Set 3 Hand-Held Starlight/ G Night Scene/C Sport/ N Indoor/R Self Portrait/ V Cuisine/d Documents/ q Beach & Snow/ Backlight HDR Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/Drawing/Soft Focus/ Punk/Sparkle/Watercolor/ Refl ection/miniature/ Dramatic Αuto/PC «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 49), «Liste over -innstillinger» (s. 50), «Liste over P-innstillinger» (s. 51) 1 Bruk H på piltastene i standbymodusskjermen først, og trykk på HI for å velge opptaksmodus. Når du vil velge undermodusene Q, og P, må du først bruke G til å vise undermodusene. Bruk deretter HI for å velge ønsket undermodus og trykk på knappen A. Velge en undermodus Scene Mode Hand-Held Starlight 8M 4:3 MENU 8M 4:3 MENU 8M 4:3 4 0:00: Ikon som indikerer den angitte undermodusen NO 13

14 Lære om opptaksmodusene P (P-modus) Kameraet velger passende blenderåpning og lukkerhastighet for motivet. Endringer kan også gjøres på ulike opptaksinnstillinger, slik som eksponeringskompensasjon, etter behov. M (M-modus) Kameraet velger automatisk den beste opptaksmodusen for forholdene. Opptaksforholdet bestemmes av kameraet og innstillinger kan ikke endres, utenom enkelte funksjoner. 2 Lagre bildet ved å velge [OK] på gjennomgangsskjermen og trykke på Q-knappen. Hvis du vil retusjere ytterligere, velger du [Beauty Fix]. Back MENU OK Beauty Fix Retusjering 1 Bruk FGHI til å velge et retusjeringselement, og trykk på Q-knappen. Eye Color Back MENU Q (Q-modus) Du kan foreta opptak med retusjeringseffekter. 1 Sikt kameraet mot motivet. Sjekk rammen som vises rundt ansiktet som oppdages av kameraet, og trykk på lukkerknappen for å ta bildet. 2 Kontroller de retusjerte effektene på gjennomgangsskjermen, trykk deretter på Q-knappen for å starte retusjeringsprosessen og lagre. Innstillinger for retusjering kan registreres. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv Off 14 NO

15 a (Super Macro-modus) Dette lar deg ta bilder så nært som 5 cm til motivet. Zoomposisjonen er låst. ( -modus) Du kan gjøre opptak med beste modus for motivet og opptakssituasjonen. De beste opptaksinnstillingene for ulike scener er forhåndsprogrammerte som undermoduser. Merk at i noen moduser kan funksjonene være begrenset. Se beskrivelsene som vises på undermodusvalgskjermen, og velg ønsket undermodus. P (P-modus) Du kan foreta opptak med spesialeffekter. Se prøvebildene som vises på undermodusvalgskjermen, og velg ønsket undermodus. De beste opptaksinnstillingene for hver effekt er forhåndsprogrammerte, så noen funksjonsinnstillinger kan ikke endres. Merk at noen effekter ikke kan brukes på fi lmer. p (Panorama-modus) Du kan lage et bilde med vid visningsvinkel (panoramabilde) ved å ta opp og kombinere flere bilder. Auto PC Undermeny Bruksområde Panoramabilder kombineres automatisk ved bare å svinge kameraet i opptaksretningen. Bildene som er tatt settes sammen til et panoramabilde ved hjelp av PC-programvaren. Ta bedre panoramabilder ved å bevege kameraet slik at det roterer horisontalt rundt senteret på objektivet. NO 15

16 Ta bilder med [Auto] 1 Velg [Auto] i undermenyen og bruk HI til å velge visningsvinkelen (STD: 180, FULL: 360 ), og trykk deretter på A-knappen. 2 Sikt kameraet mot startposisjonen. 3 Trykk på lukkerknappen for å starte opptaket. Ta bilder med [PC] 1 Bruk FGHI til å angi hvor kanten på neste bilde skal legges til, og trykk deretter på A-knappen. Retning for å kombinere bilder AUTO FULL Cancel MENU Guide Save 4 Start panoreringen. Når pilen når enden av guiden, avsluttes opptaket automatisk. Kameraet behandler bildene automatisk og det kombinerte panoramabildet vises. For å stoppe opptaket i midten, trykk på lukkerknappen eller A-knappen. Dersom kameraet pauser en stund, avsluttes opptaket automatisk. Dersom meldingen «Image was not created.» vises, må du gjøre opptaket på nytt. Avbryt panorama-funksjonen ved å trykke på -knappen. Hvis lukkeren ikke frigjøres automatisk, prøv [PC]. OK 2 Trykk på lukkerknappen for å ta det første bildet. Kanten på det første bildet vises svakt på skjermen. 3 Komponer neste opptak, slik at kanten på det første bildet som vises svakt på skjermen overlapper motivet i det andre bildet, og trykk på lukkerknappen. 4 Gjenta trinn 3 inntil det ønskede antallet bilder er tatt, og trykk deretter på A-knappen eller -knappen når du er ferdig. Panoramaopptak kan gjøres med opptil 10 bilder. Bildene som er tatt settes sammen til et enkelt panoramabilde ved hjelp av PC-programvaren. Du fi nner informasjon om installering av PC-programvaren i (s. 40)). I veiledningen for PC-programvaren finner du også informasjon om hvordan du lager panoramabilder. 16 NO

17 Visning av bilder 1 Trykk på knappen q. Antall bilder / Totalt antall bilder 4/30 Indeksvisning og nærbildevisning Med indeksvisning kan du raskt velge et ønsket bilde. Med nærbildevisning (opptil 10 forstørrelse) kan du kontrollere detaljene i bildet. 1 Trykk på zoomknappene. Spill av bilde 13/02/26 12:30 Bilder som er tatt i Q-modus eller i serieopptak vises som en gruppe. Trykk på T-knappen for å spille av bildet i gruppen. 2 Bruk HI til å velge et bilde. Enkeltbildevisning Nærbildevisning W 4/30 4/30 Viser forrige bilde Viser neste bilde W 13/02/26 12:30 T T 13/02/26 12:30 Hold inne I for å spole fremover, og hold inne H for å spole bakover. Trykk på q-knappen igjen for å gå tilbake til opptaksskjermen. Indeksvisning 13/02/26 12:30 NO 17

18 Velge et bilde i indeksvisning Bruk FGHI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen for å vise det valgte bildet i enkeltbilde-visning. Utforske deler av et bilde i nærbildevisning Bruk FGHI til å fl ytte visningsområdet. Spille av grupperte bilder Hvis bildene er tatt i Q-modus eller i serieopptak vises de som en gruppe under avspilling. Du kan utføre fl ere handlinger på de grupperte bildene, for eksempel utvide for visning, slette bilder individuelt eller slette de grupperte bildene samlet. T-side Utvider. Velg bildet og trykk på A-knappen for å vise bildene individuelt. Bruk HI til å vise forrige/neste ramme. A-knapp Avspilling / pauser avspilling. Hvis et gruppebilde slettes, slettes alle bilder i den gruppen samtidig. Hvis gruppen inneholder bilder du vil beholde, utvider du gruppen og beskytter dem individuelt. 18 NO

19 Avspillingsvisning Normal Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info Batteritest R 4/30 2 Eye-Fi-overføringsdata R R 3 Beskytt R R 4 Opplastningsrekkefølge R R 5 Nåværende minne R R 6 Bildenummer / totalt 13/02/26 12:30 antall bilder R R Lukkerhastighet R Fotografi 8 Opptaksmodus R 9 ISO-følsomhet R 10 Blenderverdi R Detaljert 11 Eksponeringskompensasjon R MAGIC 1/ F3.3 4/30 ISO WB 80 AUTO Ingen informasjon /02/26 12:30 MAGIC 1/1000 F3.3 ISO WB 80 AUTO Opptaksundermodus R 13 Hvitbalanse R 14 Filnavn R 15 Bildestørrelse R 16 Opptaksdato og -klokkeslett R R 17 Gruppert bilde R R R 17 Veksle mellom visningene Veksle mellom visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detaljert Ingen info hver gang F (INFO) trykkes. NO 19

20 Slette bilder under visning 1 Vis bildet du vil slette, og trykk på G ( ). Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel Bruk FG til å velge [Erase] og trykk på A-knappen. Grupperte bilder slettes som en gruppe. Du kan slette fl ere bilder eller alle bilder samtidig (s. 32). 20 NO

21 Ta opp filmer 1 Trykk på -knappen for å starte opptak. Spille av filmer Velg en fi lm og trykk på A-knappen. 4/30 Movie Play OK 13/02/2612:3012:30 Video 0:12/0:34 Under avspilling Lyser rødt mens opptak pågår REC 0:00 REC 0:00 0:00: :00:34 Opptakstid Opptakslengde (s. 54) Filmen er tatt opp i den angitte opptaksmodusen. Merk at noen av opptaksmoduseffektene kanskje ikke kan oppnås i enkelte opptaksmodi. Lyden tas også opp. 2 Trykk på -knappen på nytt for å stoppe opptaket. Pause og gjenoppta avspilling Spole fremover Trykk på A-knappen for å pause avspillingen. Trykk på A-knappen for å gjenoppta avspillingen under pause, spoling fremover eller spoling tilbake. Trykk på I for å spole fremover. Trykk på I en gang til for å øke spolingshastigheten. Trykk på H for å spole tilbake. Spole tilbake Trykk på H igjen for å øke spolingshastigheten. Justere volumet Bruk FG til å justere volumet. NO 21

22 Funksjoner mens avspillingen er pauset Forløpt tid/ total opptakstid Under pause 0:12/0:34 Bildesøking Spole frem og tilbake, ett bilde av gangen Gjenoppta avspilling Bruk F til å vise det første bildet, og trykk på G for å vise det siste bildet. Trykk på I eller H for å spole fremover eller bakover ett bilde om gangen. Hold inne I eller H for kontinuerlig spoling fremover eller tilbake. Trykk på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. Stoppe filmavspilling Stoppe filmavspilling Trykk på -knappen. Det anbefales å bruke den inkluderte PC-programvaren til å spille av filmer på datamaskinen. Før du bruker PC-programvaren for første gang, må du koble kameraet til datamaskinen og deretter starte programvaren (s. 39). 22 NO

23 Menyinnstillinger Noen opptaksmenyfunksjoner kan ikke stilles inn i visse opptaksmoduser. Funksjonsmeny Program Auto P WB AUTO 4 ISO AUTO M 7 8 4:3 MENU Funksjonsmeny Oppsettsmeny (s. 26) 1 Blits 3 Eksponeringskompensasjon 5 ISO-følsomhet 7 Bildestørrelse 2 Selvutløser 4 Hvitbalanse 6 Kontinuerlig opptak 8 Bildeforhold Bruk av funksjonsmenyen 1 Trykk på H på piltastene for å vise funksjonsmenyen. Eksempel: Eksponeringskompensasjon 2 Trykk på FG på piltastene for å velge funksjonen som skal stilles inn. Exposure Comp. ± 0.0 P 3 Trykk på HI på piltastene for å velge innstillingsverdien, og trykk deretter på A-knappen for å legge inn innstillingen WB AUTO ISO AUTO 14M 4:3 MENU NO 23

24 Blits Stiller inn blitsavfyringsmetoden. _ Flash Auto Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Redeye Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografi ene dine. # Fill In Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Flash Off Blitsen utløses ikke. Selvutløser Stiller inn tiden etter at utløserknappen trykkes til bildet tas. b Y Off Selvutløseren er deaktivert. c Y 12 sec Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. d Y 2 sec Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. Eksponeringskompensasjon Kompenserer lysstyrken (passende eksponering) justert av kameraet. til Angi en høyere negativ verdi (-) for å justere mørkere, eller en høyere positiv Verdi verdi (+) for å justere lysere. Hvitbalanse Stiller inn et egnet fargeskjema for lyset ved opptaksscenen. e WB Auto Kameraet justerer hvitbalansen automatisk. f Sunny Egnet for fotografering utendørs under blå himmel. g Cloudy Egnet for fotografering utendørs under skyet himmel. h Incandescent Egnet til fotografering i lys fra glødelamper. Fluorescent Egner seg til fotografering i hvitt fl uorescerende lys. One Touch 1 One Touch 2 Til manuell innstilling av hvitbalansen i forhold til lyset under opptak. Plasser et stykke hvitt papir eller annen hvit gjenstand slik at det fyller hele skjermen, og trykk på -knappen for å stille inn hvitbalansen. Se s. 25 om innstillinger av ett-trykks hvitbalanse. 24 NO

25 ISO-følsomhet Stiller inn ISO-følsomhet. l ISO Auto Kameraet stiller automatisk inn følsomheten med prioritet på bildekvalitet. & ~ Verdi Angi inn en lavere verdi for å redusere støyen på bildet, eller en høyere verdi for å redusere uskarphet. Kontinuerlig opptak Stiller inn serieopptaksfunksjonen. o Single Det tas ett bilde hver gang du trykker på lukkerknappen. j Sequential Når lukkerknappen holdes nede tas det bilder i serier på opptil 12 bilder. O High-Speed Kameraet tar opptil 50 seriebilder ved en hastighet på ca. 15 bilder/sek. Bildestørrelse Stiller inn antall opptakspiksler Egnet til å skrive ut bilder som er over A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til bruk av bilder i e-postmeldinger. Bildeforhold Angir forholdet mellom vannrette og loddrette kanter på bildene. 4:3 Bytter forholdet mellom vannrette og loddrette kanter til 4:3 ved bildeopptak. P 16:9 Bytter forholdet mellom vannrette og loddrette kanter til 16:9 ved bildeopptak. Noen opptaksmenyfunksjoner kan ikke stilles inn i visse opptaksmoduser. Se «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 49) Bildestørrelsene er eksempler på når bildeforholdet er satt til [ ]. Registrering av hvitbalanse med ett trykk Registrering av hvitbalanse med ett trykk Velg [ One Touch 1] eller [ One Touch 2], vend kameraet mot et stykke hvitt papir eller en annen hvit gjenstand, og trykk på -knappen. Kameraet utløser lukkeren og hvitbalansen registreres. Hvis hvitbalansen har blitt registrert tidligere, oppdateres de registrerte dataene. De registrerte hvitbalansedataene fjernes ikke ved å slå av strømmen. Utfør denne prosedyren i det lyset som bildene faktisk skal tas i. Hvis kamerainnstillingene endres, må hvitbalansen registreres på nytt. Hvis hvitbalansen ikke kan registreres, kontroller at det hvite papiret fyller skjermen helt, og utfør deretter prosedyren på nytt. NO 25

26 Oppsettsmeny Camera Menu Back MENU 3 Playback Menu Reset AF Mode AF Illuminat. Pic Orientation Date Stamp Super-Res Zoom Face/iESP On On Off On q Slideshow Edit Erase Print Order R (Beskytt) Upload Order 1 Camera Menu 4 Settings Menu 1 z Reset AF-modus AF-lampe Pic Orientation Date Stamp Super-Res Zoom d Memory Format/Format Backup Eye-Fi USB Connection Sound Settings Pixel Mapping s (Skjerm) 2 Movie Menu 5 Settings Menu 2 A Image Size R (Filmlydopptak) d TV Out l (Språk) X (Dato/klokkeslett) World Time 26 NO

27 Bruke oppsettmenyen Trykk på -knappen under opptak eller avspilling for å vise oppsettmenyen. Oppsettmenyen gir tilgang til en rekke kamerainnstillinger, slik som opptaks- og avspillingsfunksjoner, klokke- og datoinnstillinger, samt visningsalternativer. 1 Trykk på -knappen. Oppsettmenyen vises. Camera Menu Reset AF Mode AF Illuminat. Pic Orientation Date Stamp Super-Res Zoom Back MENU Face/iESP 2 Trykk på H for å velge sidekategoriene. Bruk FG til å velge ønsket sidekategori, og trykk på I. Sidekategori Undermeny 1 Settings Menu 1 Memory Format Backup Eye-Fi USB Connection Sound Settings Pixel Mapping Back MENU Off Storage Settings Menu 1 Memory Format Backup Eye-Fi USB Connection Sound Settings Pixel Mapping On On Off On Back MENU Off Storage 3 Bruk FG til å velge ønsket undermeny 1, og trykk på A-knappen. Settings Menu 1 Memory Format Backup Eye-Fi USB Connection Sound Settings Pixel Mapping Back MENU Off Storage Undermeny 2 Settings Menu 1 Back MENU Memory Format Backup Eye-Fi Auto USB Connection Storage Sound Settings MTP Pixel Mapping 4 Bruk FG til å velge ønsket undermeny 2, og trykk på A-knappen. Straks en innstilling er valgt, går skjermen tilbake til Undermeny 1. Flere handlinger kan være mulig. Settings Menu 1 Memory Format Backup Eye-Fi USB Connection Sound Settings Pixel Mapping Back MENU Off Auto 5 Trykk på -knappen for å fullføre innstillingen. NO 27

28 Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. Se «Bruke oppsettmenyen» (s. 27) for handlingsmetoden. z Camera Menu Gjenopprette opptaksfunksjoner til standardinnstillinger z [Reset] Undermeny 2 Yes No Bruksområde Gjenoppretter følgende menyfunksjoner til standardinnstillingene. Opptaksmodus Blits Selvutløser Eksponeringskompensasjon Hvitbalanse ISO-følsomhet Kontinuerlig opptak Bildestørrelse (fotografi er) Bildeforhold Funksjoner i Camera Menu og Film Menu Innstillinger endres ikke. Velge fokusområdet z [AF Mode] Undermeny 2 Face/iESP Bruksområde Kameraet fokuserer automatisk (Hvis kameraet registrerer et ansikt, vises en hvit ramme *1. Hvis kameraet fokuserer, blir rammen grønn *2 når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Hvis ingen ansikter registreres, velger kameraet et motiv i rammen og fokuserer automatisk.) Kameraet fokuserer på motivet Spot som befi nner seg innenfor AF-søkefeltet. *1 For noen motiver kan det hende at rammen ikke vises, eller at det tar litt tid før den vises. *2 Hvis rammen blinker rødt, kan ikke kameraet fokusere. Prøv å fokusere på motivet på nytt. 28 NO

29 Bruke hjelpelampen til å ta opptak av et mørkt motiv z [AF Illuminat.] Undermeny 2 Off On AF-lampe Bruksområde AF-lyset brukes ikke. Når utløserknappen trykkes halvveis ned, slås AF-lyset på for å hjelpe med fokuseringen. Undermeny 2 Off On Bruksområde Informasjon om kameraets vertikale/horisontale retning under opptak registreres ikke sammen med bildene. Bilder som tas mens kameraet er i vertikal posisjon roteres ikke under visning. Informasjon om kameraets vertikale/horisontale retning under opptak registreres sammen med bildene. Bilder roteres automatisk under visning. Automatisk rotasjon under avspilling av bilder som er tatt med kameraet i vertikal posisjon z [Pic Orientation] Innstillingen [y] (s. 32) i visningsmenyen stilles automatisk under opptak. Det kan hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal dersom kameraet vender opp eller ned under opptak. Trykke på opptaksdatoen z [Date Stamp] Undermeny 2 Off On Bruksområde Ikke trykk på datoen. Stemple nye fotografi er med opptaksdatoen. Når datoen og klokkeslettet ikke er innstilt, kan ikke [Date Stamp] stilles inn. «Stille inn dato og klokkeslett d [X]» (s. 38) Datostempelet kan ikke slettes. Når innstillinger for kontinuerlig opptak er stilt inn til annet enn [o], kan ikke [Date Stamp] stilles inn. NO 29

30 Opptak av større bilder enn ved bruk av optisk zoom med lav degradering av bildekvalitet z [Super-Res Zoom] Undermeny 2 Off On Bruksområde Deaktiver superoppløsningszoom. Aktiver superoppløsningszoom. Bare tilgjengelig hvis [6] er valgt for [Image Size]. [On] valgt for [Super-resolution zoom]: Bildestørrelse 14M Zoomfelt Superoppløsningszoom A Movie Menu Velge bildestørrelse for filmer A [Image Size] Undermeny P ( )/ VGA ( )/ HS 120 b/s *1 / HS 240 b/s *1 Bruksområde Velg bildekvaliteten basert på bildestørrelsen og bildefrekvensen. *1 HS: Filme motiver i rask bevegelse for avspilling i sakte bevegelse. «Antall bilder som kan lagres (fotografi er) / opptakslengde (fi lmer) i det interne minnet og på kort» (s. 54) Ta opp lyd når du tar opp filmer A [R] Undermeny 2 Off On Bruksområde Ingen lyd tas opp. Lyd tas opp. Lyd tas ikke opp når en HS-fi lmmodus er valgt, eller når [Miniature] i P-modus er valgt. Når denne er satt til [On], kan ikke zoom brukes under filmopptak. Hvis du vil ta opp fi lmen med optisk zoom, setter du [R] (fi lmer) til [Off]. 30 NO

31 q Playback Menu Automatisk avspilling av bilder q [Slideshow] Undermeny 2 Undermeny 3 BGM Start Off On Bruksområde Ingen bakgrunnsmusikk spilles. Bakgrunnsmusikk spilles. Starter lysbildevisningen. Trykk på I under en lysbildevisning for å gå ett bilde fremover, eller trykk på H for å gå ett bilde tilbake. Retusjere ansikter på fotografier q [Beauty Fix] Undermeny 1 Undermeny 2 Edit Retusjering 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på Q-knappen. 2 Bruk FG til å velge et retusjeringselement, og trykk på Q-knappen. 3 Lagre bildet ved å velge [OK] på gjennomgangsskjermen og trykke på Q-knappen. Hvis du vil retusjere ytterligere, velger du [Beauty Fix]. Det retusjerte bildet lagres som et nytt bilde. Back MENU OK Beauty Fix [Image Size] på det retusjerte bildet er begrenset til [3] eller lavere. Retusjering 1 Velg et retusjeringselement, og trykk på Q-knappen. Eye Color Back MENU Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv. Off 2 Trykk på Q-knappen på gjennomgangsskjermen. NO 31

32 Retusjere røde øyne fra blitsfotografering q [Redeye Fix] Undermeny 1 Undermeny 2 Edit Retusjer røde øyne 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv. Retusjeringsprosessen kan redusere bildeoppløsningen. Rotere bilder q [y] Undermeny 1 Undermeny 2 Edit y 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen for å rotere bildet. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å gjøre innstillinger for fl ere bilder, og trykk på -knappen. Den nye retningen på bildet er lagret selv når kameraet slås av. Slette bilder q [Erase] Undermeny 2 All Erase Sel. Image Erase Bruksområde Alle bildene i det interne minnet eller minnekortet slettes. Bilder velges individuelt og slettes. Bildet som vises slettes. Ikke sett kortet inn i kameraet når du sletter bildet i det interne minnet. Bilder som er beskyttet kan ikke slettes. Velge og slette bilder individuelt [Sel. Image] 1 Bruk FG til å velge [Sel. Image], og trykk på A-knappen. 2 Bruk FGHI til å velge bildet som skal slettes, og trykk på A-knappen for å merke bildet med en R. Trykk på T-knappen for å gå tilbake til visningen av enkeltbilder. R-merke Sel. Image (1) OK 4/30 Erase/Cancel 3 Gjenta trinn 2 for å velge bildene som skal slettes, og trykk deretter på -knappen for å slette de valgte bildene. 4 Bruk FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. Bilder som er merket med R blir slettet. MENU 32 NO

33 Slette alle bilder [All Erase] 1 Bruk FG til å velge [All Erase], og trykk på A-knappen. 2 Bruk FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. Lagre utskriftsinnstillinger til bildedata q [Print Order] «Utskriftskoder» (s. 42) Utskriftskoder kan kun settes for fotografi er som lagres på kortet. Beskytte bilder q [R] Bilder som er beskyttet kan ikke slettes med [Erase] (s. 20, 32), [Sel. Image] (s. 32) eller [All Erase] (s. 33), men alle bilder slettes med [Memory Format]/ [Format] (s. 34). 1 Bruk HI til å velge et bilde. Trykk på W-zoomknappen for å vise en indeksvisning. Du kan velge bilder raskt med FGHI-knappene. 2 Trykk på A-knappen. Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte innstillingene. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å beskytte fl ere bilder, og trykk på -knappen. Stille inn bilder som skal lastes opp til Internett med OLYMPUS Viewer 3 q [Upload Order] 1 Bruk HI til å velge et bilde. Trykk på W-zoomknappen for å vise en indeksvisning. Du kan velge bilder raskt med FGHI-knappene. 2 Trykk på A-knappen. Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte innstillingene. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å gjøre innstillinger for flere bilder, og trykk på -knappen. Bare JPEG-fi ler kan bestilles. Du fi nner mer informasjon om OLYMPUS Viewer 3 i «Installere PC-programvaren og registrere bruker» (s. 40). For detaljer om opplasting av bilder, se OLYMPUS Viewer 3 «Hjelp». NO 33

34 d Settings Menu 1 Fullstendig sletting av data d [MemoryFormat] / d [Format] Før du formaterer, må du sørge for at det ikke er viktige data i det interne minnet eller på minnekortet. Minnekortet må formateres før det brukes for første gang med dette kameraet, eller etter å ha blitt brukt med andre kamera eller datamaskiner. Husk å ta ut kortet før du formaterer det interne minnet. Undermeny 2 Yes No Bruksområde Sletter fullstendig bildedataene i det interne minnet eller minnekortet (inkludert beskyttede bilder). Avbryter formatering. Bruk av Eye-Fi-kort d [Eye-Fi] Undermeny 2 All Sel. Image Off Bruksområde Overfører alle bilder. Overfører bare valgt bilde Deaktiver Eye-Fi-kommunikasjon. Når du bruker et Eye-Fi-kort, må du lese bruksanvisningen for Eye-Fi-kortet nøye, og følge instruksjonene. Bruk Eye-Fi-kortet i samsvar med lover og bestemmelser i landet hvor kameraet brukes. På steder som for eksempel på et fl y, der Eye-Fi-kommunikasjon er forbudt, må du ta Eye-Fi-kortet ut av kameraet eller sette [Eye-Fi] til [Off]. Dette kameraet støtter ikke Eye-Fi-kortets Endless-modus. Kopiere bilder fra internt minne til minnekort d [Backup] Undermeny 2 Yes No Bruksområde Sikkerhetskopierer bildedata i det interne minnet til minnekort. Avslutter sikkerhetskopieringen. 34 NO

35 Velge en metode for å koble kameraet til andre enheter d [USB Connection] Undermeny 2 Auto Storage MTP Bruksområde Still inn for å velge tilkoblingsmetoden hver gang kameraet er tilkoblet en annen enhet. Koble til som en kortleser. Som en bærbar enhet, koble til PC lastet med Windows Vista / Windows 7 / Windows 8. Velg [Storage] for å bruke medfølgende programvare. Se i «Koble til en datamaskin» (s. 39) for informasjon om tilkoblingsmetoden til en datamaskin. Velge kameralyden og volumet d [Sound Settings] Undermeny 2 Undermeny 3 Sound Type 1/2/3 Volume 0/1/2/3/4/5 q Volume 0/1/2/3/4/5 Bruksområde Velg kameralydene (betjeningslyder og lukkerlyd). Velger betjeningsvolumet på kameraknapper. Velger volumet mens bilder avspilles. Justere bildebehandlingsfunksjonen d [Pixel Mapping] Denne funksjonen har allerede blitt tilpasset før kameraet ble sendt fra fabrikken, og det er ikke nødvendig å tilpasse den rett etter at du har kjøpt kameraet. Vi anbefaler ca. en gang i året. For å få best resultat må du vente minst ett minutt før du tar eller ser på bilder etter at du har utført pixel mapping. Hvis kameraet slås av under pixel mapping, må du utføre denne funksjonen på nytt. Slik tilpasser du bildebehandlingsfunksjonen Trykk på A-knappen når [Start] (Undermeny 2) vises. Kontrollen og tilpasningen av bildebehandlingsfunksjonen starter. Justere lysstyrken på skjermen d [s] Justere lysstyrken på skjermen 1 Bruk FG til å justere lysstyrken mens du ser på skjermen, og trykk på A-knappen. s Back MENU NO 35

36 d Settings Menu 2 Spille av bilder på TV d [TV Out] TV-videosignalsystemet varierer i ulike land og regioner. Før du viser kamerabilder på TV-en din, velg videoutgangen som passer med TV-ens videosignaltype. Undermeny 2 Undermeny 3 Bruksområde NTSC/PAL HDMI Out HDMI Control NTSC PAL 480p/576p 720p 1080i Off On Koble kameraet til en TV i Nord-Amerika, Taiwan, Korea, Japan, osv. Koble kameraet til en TV i europeiske land, Kina, osv. Still inn signalformatet som skal prioriteres. Dersom TV-innstillingen ikke samsvarer, endres den automatisk. Betjen med kameraet. Betjen med fjernkontrollen til TV-en. Standardinnstillingene fra fabrikken varierer etter landet der kameraet ble solgt. Spille av kamerabilder på en TV Tilkobling med AV-kabel 1 Bruk kameraet til å velge samme videosignalsystem som på TV-en ([NTSC]/[PAL]). 2 Koble TV-en og kameraet. Tilkobling via HDMI-kabel 1 Velg det digitale signalformatet som skal tilkobles ([480p/576p] / [720p] / [1080i]) på kameraet. 2 Koble TV-en og kameraet. 3 Slå på TV-en, og endre «INPUT» til «VIDEO (en inngangskabel koblet til kameraet)». 4 Slå på kameraet, og bruk FGHI til å velge bildet for avspilling. HDMI-kabelen må ikke kobles til kameraet når kameraet er koblet til datamaskinen med USB-kabelen. 36 NO

37 HDMI-minikontakt (type C) HDMI-kabel (kommersielt tilgjengelig) Koble til HDMI-inngangen på TV-en. Multikontakt AV-kabel (selges separat: CB-AVC5) Koble til TV-ens videoinngang (gul) og lydinngang (hvit). Se bruksanvisningen som følger med TV-en for informasjon om hvordan du endrer inngangskilde. Når kameraet og TV-en er tilkoblet med både en AV-kabel og en HDMI-kabel, vil HDMI-kabelen prioriteres. Avhengig av innstillingene til TV-en, kan bildene og informasjonen beskjæres. Håndtere bilder med fjernkontrollen til TV-en Håndtere bilder med fjernkontrollen til TV-en 1 Still [HDMI Control] til [On] og slå av kameraet. 2 Koble kameraet og TV-en sammen med en HDMI-kabel. «Tilkobling via HDMI-kabel» (s. 36) 3 Slå på TV-en først, og så kameraet. Følg betjeningsveiledningen som vises på TV-en for håndtering. For noen TV-er kan ikke funksjoner utføres med fjernkontrollen selv om betjeningsveiledningen vises på skjermen. Hvis funksjoner ikke kan utføres med fjernkontrollen til TV-en, still [HDMI Control] til [Off] og bruk kameraet til å utføre funksjonene. NO 37

38 Endre skjermspråket d [l] Undermeny 2 Languages Bruksområde Du kan velge språket for menyene og feilmeldingene som vises på skjermen. Stille inn dato og klokkeslett d [X] 1 Trykk FG på piltastene for å velge år [Y]. 2 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Y]. 3 På samme måte som i trinn 1 og 2, trykk FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når sekundene blir 00 sekunder. Velge hjemsted og endre tidssoner d [World Time] Hvis du vil velge en tidssone med [World Time], må kameraklokken først stilles med bruk av [X]. Undermeny 2 Undermeny 3 Bruksområde Klokkeslettet for x hjemstedets tidssone (tidssonen valgt for x Home/ i undermeny 2). Alternate Klokkeslettet for z reisemålets tidssone (tidssonen valgt for z i undermeny 2). x *1 Velg tidssone for hjemsted (x). z *1, 2 Velg tidssonen for reisemålet (z). *1 I områder med sommertid, bruk FG til å slå på sommertid ([Summer]). *2 Når du velger en tidssone beregner kameraet automatisk tidsforskjellen mellom den valgte sonen og tidssonen på hjemstedet (x) for å vise klokkeslettet for tidssonen på reisemålet (z). 38 NO

39 Koble til en datamaskin Still inn [USB Connection] i oppsettsmenyen på kameraet på forhånd. (s. 35) Koble til kameraet Multikontakt Kontaktdeksel Når [USB Connection] er stilt på [Auto], koble kameraet til datamaskinen, velg [Storage] eller [MTP] på skjermen for å velge tilkoblingsmetoden, og trykk deretter på A-knappen. Systemkrav Windows : Windows XP Home Edition / Professional (SP1 eller senere) / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 Macintosh : Mac OS X v10.3 eller senere Selv om en datamaskin har USB-porter, garanteres ikke korrekt operasjon i følgende tilfeller: Datamaskiner med USB-porter som er installert med et utvidelseskort, osv. Datamaskiner uten fabrikkinstallert operativsystem og selvbygde datamaskiner. Når datamaskinen ikke støtter SDXC-kort, kan det vises en melding som ber deg om å formatere det interne minnet eller kortet. (Formateringen vil fullstendig slette alle bilder, så ikke formater.) USB-kabel (medfølger) NO 39

40 Installere PC-programvaren og registrere bruker Windows 1 Sett den medfølgende CD-en inn i en CD-ROM-stasjon. Windows XP En «Oppsett»-dialog vises. Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 En Autorun-dialog vises. Klikk på «OLYMPUS Setup» for å vise «Setup»-dialogen. Hvis «Setup»-dialogen ikke vises, velger du «Min datamaskin» (Windows XP) eller «Datamaskin» (Windows Vista / Windows 7) fra startmenyen. Dobbeltklikk på CD-ROM (OLYMPUS Setup)-ikonet for å åpne «OLYMPUS Setup»- vinduet og dobbeltklikk deretter på «Launcher. exe». Hvis en «User Account Control»-dialog vises, klikk på «Yes» eller «Continue». 2 Registrere ditt Olympus-produkt. Klikk på knappen «Registration» og følg instruksjonene på skjermen. Kameraet må være koblet til datamaskinen for å registrere det. «Koble til kameraet» (s. 39) Hvis det ikke vises noe på kameraskjermen etter at kameraet er koblet til datamaskinen, kan batteriet være tomt. Lad opp batteriet og koble deretter kameraet til igjen. 3 Installere OLYMPUS Viewer 3. Sjekk systemkravene før du begynner installasjonen. Klikk på «OLYMPUS Viewer 3»-knappen og følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren. OLYMPUS Viewer 3 Windows XP (Service Pack 2 Operativsystem eller senere) / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 Pentium 4 1,3 GHz eller bedre Prosessor (for fi lmer kreves Core 2 Duo 2,13 GHz eller bedre) 1 GB eller mer RAM (2 GB eller mer anbefales) Ledig plass på 3 GB eller mer harddisk piksler eller mer Skjerminnstillinger Minimum farger ( farger anbefales) Se hjelp online for informasjon om bruk av programvaren. 40 NO

41 4 Installere kameraets bruksanvisning. Klikk på «Camera Instruction Manual»- knappen og følg instruksjonene på skjermen. Macintosh 1 Sett den medfølgende CD-en inn i en CD-ROM-stasjon. Dobbeltklikk på CD (OLYMPUS Setup)-ikonet på skrivebordet. Dobbeltklikk på «Setup»-ikonet for å vise «Setup»-dialogen. OLYMPUS Viewer 3 Operativsystem Mac OS X v10.5 v10.8 Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz Prosessor eller bedre (for fi lmer kreves Core 2 Duo 2 GHz eller bedre) 1 GB eller mer (2 GB eller mer RAM anbefales) Ledig plass på 3 GB eller mer harddisk piksler eller mer Skjerminnstillinger Minimum farger ( farger anbefales) Andre språk kan velges fra den kombinerte språkboksen. Se hjelp online for informasjon om bruk av programvaren. 3 Kopiere kameraets bruksanvisning. Klikk på «Camera Instruction Manual»- knappen for å åpne mappen som inneholder kamerabruksanvisningen. Kopier bruksanvisningen for ditt språk til datamaskinen. 2 Installere OLYMPUS Viewer 3. Sjekk systemkravene før du begynner installasjonen. Klikk på «OLYMPUS Viewer 3»-knappen og følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren. Du kan registrere via «Registration» i OLYMPUS Viewer 3 «Help». NO 41

42 Utskriftskoder I utskriftskoder lagres antall eksemplarer og datotrykk i bildet på minnekortet. Dette gjør det enkelt å skrive ut med en skriver eller på et utskriftssenter som støtter DPOF ved å kun bruke utskriftskodene på kortet uten en datamaskin eller et kamera. Utskriftskoder kan kun settes for bildene som er lagret på minnekortet. DPOF-koding som er satt med andre enheter kan ikke endres med dette kameraet. Endringer må gjøres med originalenheten. Hvis du oppretter nye DPOF-koder med dette kameraet, vil dette slette koder som er satt med en annen enhet. Du kan lage DPOF-utskriftskoding for opptil 999 bilder per minnekort. Koding av enkeltbilder [<] 1 Vis oppsettsmenyen. «Bruke oppsettmenyen» (s. 27) 2 Fra avspillingsmenyen q, velg [Print Order] og trykk på A-knappen. 3 Bruk FG til å velge [<], og trykk på A-knappen. Print Order 0 Print OK 4/ /02/26 12:30 4 Bruk HI til å velge bildet som skal kodes. Bruk FG til å velge antallet. Trykk på A-knappen. 5 Bruk FG til å velge skjermalternativet [X] (datoutskrift), og trykk på A-knappen. Undermeny 2 No Date Time Bruksområde Dette skriver kun ut bildet. Dette skriver ut bildet med opptaksdatoen. Dette skriver ut bildet med opptaksklokkeslettet. 6 Bruk FG til å velge [Set], og trykk på A-knappen. 42 NO

43 Kode ett eksemplar hver av alle bilder på kortet [U] 1 Følg trinn 1 og 2 i [<] (s. 42). 2 Bruk FG til å velge [U], og trykk på A-knappen. 3 Følg trinn 5 og 6 i [<]. Nullstille all utskriftskoding 1 Følg trinn 1 og 2 i [<] (s. 42). 2 Velg [<] eller [U], og trykk på A-knappen. 3 Bruk FG til å velge [Reset], og trykk på A-knappen. Nullstille utskriftskoding for utvalgte bilder 1 Følg trinn 1 og 2 i [<] (s. 42). 2 Bruk FG til å velge [<], og trykk på A-knappen. 3 Bruk FG til å velge [Keep], og trykk på A-knappen. 4 Bruk HI til å velge bildet med utskriftskodingen som du vil avbryte. Bruk FG til å sette utskriftsantallet til «0». 5 Gjenta trinn 4 om nødvendig, og trykk på A-knappen når du er ferdig. 6 Bruk FG til å velge skjermalternativet [X] (datoutskrift), og trykk på A-knappen. Innstillingene brukes på de gjenværende bildene med utskriftskodene. 7 Bruk FG til å velge [Set], og trykk på A-knappen. NO 43

44 Tips om bruk Hvis kameraet ikke fungerer slik det skal, eller hvis en feilmelding vises på skjermen, og du ikke er sikker på hva du skal gjøre, se informasjonen under for en løsning på problemet. Feilsøking Batteri «Kameraet fungerer ikke selv om batteriene er satt i». Sett oppladede batterier inn riktig vei. «Sette inn og ta ut batteriet og kortet (kommersielt tilgjengelig)» (s. 4), «Lade batteriet» (s. 5) Batteriytelsen kan ha blitt midlertidig redusert på grunn av lav temperatur. Ta ut batteriene av kameraet og varm dem opp ved å legge dem i lommen en stund. Kort/internminne «En feilmelding vises». «Feilmelding» (s. 45) Utløserknapp «Ingen bilder tas selv om utløserknappen trykkes». Avbryt hvilemodus. Hvis kameraet ikke betjenes på 3 minutter når det er påslått, går det automatisk i hvilemodus og slår av skjermen for å spare batteristrøm. I denne modusen vil ikke kameraet ta bilder, selv om utløserknappen trykkes helt ned. Trykk på zoom knappene eller andre knapper for å vekke kameraet fra hvilemodusen før du tar fl ere bilder. Hvis du lar kameraet stå på uten å bli i ytterligere 12 minutter, slår det seg av automatisk. Trykk på n-knappen for å slå kameraet på. Trykk på q-knappen for å bytte til opptaksmodus. Vent til #(blitsoppladning) har stoppet å blinke før du tar bilder. Når kameraet er i bruk i lengre perioder kan den interne temperaturen stige, noe som fører til en automatisk avstenging. Hvis dette skjer må du fjerne batteriet fra kameraet og vente til kameraet har kjølt seg nok ned. Kameraets eksterne temperatur kan også øke under bruk. Dette er normalt og er ikke tegn på noen slags defekt. 44 NO

45 Skjerm «Vanskelig å se». Kondens kan ha oppstått. Slå av strømmen, og vent til kamerahuset tilpasser seg omgivelsestemperaturen og tørker ut før du tar bilder. «Lys fanges opp på bildet». Opptak med blits i mørke situasjoner fører til et bilde med mange blitsrefl eksjoner på støvet i luften. Dato og klokkeslett-funksjon «Dato og klokkeslett-innstillinger går tilbake til standardinnstillingen». Hvis batteriene tas ut av kameraet og ikke settes inn igjen etter ca. 1 dag *1, tilbakestilles dato og klokkeslett-innstillingene til standardinnstillingen, og må stilles inn på nytt. *1 Tiden det tar før dato og klokkeslettinnstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen varierer avhengig av hvor lenge batteriene har stått i kameraet. «Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene» (s. 7) Diverse «Kameraet lager en lyd når du tar bilder». Kameraet kan aktivere linsen og lage en lyd, selv om ingen handling utføres. Dette skyldes at kameraet automatisk utfører autofokushandlinger så lenge det er klart til å ta bilder. Feilmelding Når en av meldingene under vises på skjermen, må du sjekke mottiltaket. Feilmelding Card Error Write Protect Memory Full Card Setup Card Full Memory Setup Power Off Format Power Off Memory Format Mottiltak Problem med kortet Sett inn et nytt minnekort. Problem med kortet Kortets bryter for skrivebeskyttelse er satt til siden «LOCK». Frigjør bryteren. Problem med det interne minnet Sett inn et minnekort. Slett bilder som du ikke trenger. *1 Problem med kortet Bytt ut kortet. Slett bilder som du ikke trenger. *1 Problem med kortet Bruk FG til å velge [Format], og trykk på knappen A. Bruk deretter FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. *2 Problem med det interne minnet Bruk FG til å velge [Memory Format], og trykk på A-knappen. Bruk deretter FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. *2 *1 Overfør viktige bilder til en datamaskin før du sletter dem. *2 Alle data slettes. NO 45

46 Feilmelding No Picture Picture Error The Image Cannot Be Edited Battery Empty Cannot Print *3 Mottiltak Problem med det interne minnet / kortet Ta bilder før du viser dem. Problemer med det valgte bildet Bruk et fotoredigeringsprogram e.l. til å vise bildet på en datamaskin. Hvis bildet fremdeles ikke kan vises, er bildefi len ødelagt. Problemer med det valgte bildet Bruk et fotoredigeringsprogram e.l. til å redigere bildet på en datamaskin. Problem med batteriet Lad opp batteriet. Problemer med det valgte bildet Foreta utskriften med en datamaskin. *3 Dette kameraet kan kanskje ikke skrive ut bilder som er tatt med andre kameraer. Tips om fotografering Når du ikke er sikker på hvordan du skal ta et bilde som du ser for deg, se informasjonen under. Fokusering «Fokusere på motivet» Ta et bilde av et motiv som ikke er i midten av skjermen Etter at du har fokusert på en gjenstand ved samme avstand som motivet, komponer og ta bildet. Trykk utløserknappen halvveis ned (s. 9) Still inn [AF Mode] (s. 28) til [Face/iESP] Ta et bilde av et motiv i skyggen Bruk av AF-lyset gjør det lettere å fokusere. [AF Illuminat.] (s. 29) Ta et bilde av motiver hvor automatisk fokus er vanskelig I følgende tilfeller, etter at du har fokusert på en gjenstand (ved å trykke utløserknappen halvveis ned) med høy kontrast på samme avstand som motivet, komponer og ta bildet. Motiver med lav kontrast 46 NO

47 Når ekstremt lyse gjenstander vises på midten av skjermen Gjenstand uten vertikale linjer *1 *1 Det er også nyttig å komponere bildet ved å holde kameraet vertikalt for å fokusere, og deretter gå tilbake til den horisontale posisjonen for å ta bildet. Når gjenstander er ved ulike avstander Objekt som beveger seg raskt Ustødig kamera «Ta bilder uten at kameraet blir ustødig» Velg [C Sport] i scenemodus (s. 13) [C Sport]-modusen bruker en rask lukkerhastighet og kan redusere uskarpheten som skyldes et objekt i bevegelse. Ta bilder med en høy ISO-følsomhet Hvis en høy ISO-følsomhet er valgt, kan bilder tas med en høy lukkerhastighet selv på steder hvor blits ikke kan brukes. «ISO-følsomhet» (s. 25) Eksponering (lysstyrke) «Ta bilder med korrekt lysstyrke» Ta bilder med [Face/iESP] (s. 28) Det oppnås korrekt eksponering for et ansikt mot baklys, og ansiktet gjøres lysere. Ta bilder med [Fill In] (s. 24) blits Et motiv mot baklys gjøres lysere. Ta bilder av en hvit strand eller av snø Velg [q Beach & Snow] i scenemodus (s. 13). Motivet er ikke i midten av rammen NO 47

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-210 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for

Detaljer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-170 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA T-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-7/X-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-170/X-760 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Diverse ( Takk for

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS VR-340

Din bruksanvisning OLYMPUS VR-340 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-830

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-830 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-610UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20 DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Alle skjermbilder

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer