FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar kameraet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for framtidig bruk. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. For stadig å kunne forbedre våre produkter forbeholder Olympus seg retten til å oppdatere eller modifi sere informasjonen i denne bruksanvisningen. Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen ble laget mens produktet var under utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet.

2 Trinn 1 Kontrollere innholdet i esken Stropp LI-42B litium ion-batteri LI-41C batterilader Digitalkamera USB-kabel AV-kabel microsd-anordning Annet tilbehør som ikke er vist: Denne bruksanvisningen, OLYMPUS Master 2, garantikort. Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. Trinn 2 Klargjøre kameraet «Klargjøre kameraet» (s. 10) Trinn 3 Ta og spille av bilder «Opptak, avspilling og sletting» (s. 14) Trinn 4 Slik bruker du kameraet «Tre typer innstillingsoperasjoner» (s. 3) Trinn 5 Skrive ut «Direkte utskrift (PictBridge)» (s. 34) «Utskriftskoder (DPOF)» (s. 37) Innhold Deler på kameraet... 6 Klargjøre kameraet Opptak, avspilling og sletting Bruke opptaksmoduser Bruke opptaksfunksjoner Bruke avspillingsfunksjoner Menyer for opptaksfunksjoner Menyer for avspilling, redigering og utskriftsfunksjoner Menyer for andre kamerainnstillinger Skrive ut Bruke OLYMPUS Master Tips om bruk Vedlegg Indeks

3 Les «Menyinnstillinger» (s. 24 til 33) mens du henviser til denne siden. Tre typer innstillingsoperasjoner Bruke menyen Du har tilgang til ulike kamerainnstillinger gjennom menyene, inkludert funksjoner som brukes under opptak og avspilling samt dato/klokkeslett og skjermvisning. Det kan hende at enkelte menyer ikke er tilgjengelige avhengig av andre tilknyttede innstillinger eller s-modusen (s. 17). 1 Trykk på m-knappen. Dette eksemplet beskriver hvordan du bruker menyene til å stille inn [POWER SAVE]. CAMERA MENU m-knapp E-knapp Knapper som er i bruk B-knapp Piltaster 3 Bruk kl til å velge ønsket undermeny 1, og trykk på B-knappen. Sidekategori Undermeny 2 SETUP SETUP POWER SAVE 1 VIDEO OUT NTSC 1 VIDEO OUT NTSC OFF 2 POWER SAVE OFF 2 POWER SAVE OFF ON 3 3 EXIT MENU SET OK Hovedmeny i opptaksmodus 2 Bruk klmn til å velge ønsket meny, og trykk på B-knappen. Når du trykker og holder inne E-knappen vises en forklaring (menyguide) av alternativet som er valgt. SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 PIXEL MAPPING EXIT MENU Undermeny 1 ENGLISH SET OK EXIT MENU SET OK BACK MENU SET OK For å raskt gå videre til ønsket undermeny, trykk på m for å utheve sidekategorien, og bruk deretter kl for å fl ytte siden. Trykk på n for å gå tilbake til undermenyen. Noen menyer har undermenyer som vises når du trykker på B-knappen. 4 Bruk kl til å velge undermeny 2, og trykk på B-knappen. Straks en innstilling er valgt, går skjermen tilbake til forrige skjermbilde. Flere operasjoner kan være mulig. «Menyinnstillinger» (s. 24 til 33) SETUP 1 VIDEO OUT 2 POWER SAVE 3 NTSC ON EXIT MENU SET OK 5 Trykk på m-knappen for å fullføre innstillingen. 3

4 Bruke direkteknappene Opptaksfunksjoner som brukes ofte er tilgjengelige via direkteknappene. Utløserknapp (s. 14) K-knapp (opptak/bytte opptaksmodi) (s. 17, 18) q-knapp (avspilling) (s. 15) Zoomknapper (s. 19) F-knapp (eksponeringskompensasjon) (s. 20) &-knapp (makro) (s. 20) #-knapp (blits) (s. 19) Y-knapp (selvutløser) (s. 21) g/e-knapp (endre skjerminformasjon/ menyguide) (s. 22, 23/s. 17) /D-knapp (motlysforsterkning/slette) (s. 21/s. 16, 29) Bruke FUNC-menyen (s. 22) Ofte brukte opptaksmeny-funksjoner kan stilles inn med færre trinn ved hjelp av FUNC-menyen. Knapper som er i bruk Piltaster B-knapp B-knapp (s. 22) 4

5 Menyindeks Menyer for opptaksfunksjoner Innstillinger kan justeres i opptaksmodus. 4 5 CAMERA MENU EXIT MENU SET OK Hovedmeny i opptaksmodus 1 A IMAGE QUALITY...s B CAMERA MENU WB...s. 25 ISO...s. 25 R (Stillbilder/fi lmer)...s. 25 PARAMA...s. 26 AF MODE...s C SWITCH SHOOTING MODES P...s. 14 G...s. 17 DIS MODE...s. 18 s...s. 17 MOVIE...s Q MAGIC FILTER...s D RESET...s E SETUP MEMORY FORMAT/ FORMAT...s. 30 BACKUP...s. 30 W (Språk)...s. 30 PIXEL MAPPING...s. 30 K/q...s. 31 SAVE SETTINGS...s. 31 MENU COLOR...s. 31 BEEP...s. 31 s (Skjerm)...s. 31 X (Dato/klokkeslett)...s. 31 VIDEO OUT...s. 32 POWER SAVE...s F SILENT MODE...s. 33 Menyer for avspilling, redigering og utskriftsfunksjoner Innstillinger kan justeres i avspillingsmodus. 1 PLAYBACK MENU EXIT MENU SET OK Hovedmeny i avspillingsmodus 1 G SLIDESHOW...s H PERFECT FIX...s I EDIT Q (Endre størrelse)...s. 28 P (Beskjær)...s J PLAYBACK MENU 0 (Beskytt)...s. 28 y (Roter)...s. 29 R (Legg til lyd på stillbilder)...s K ERASE...s L PRINT ORDER...s E SETUP * * Samme som «Menyer for opptaksfunksjoner» 8 F SILENT MODE...s. 33 5

6 Deler på kameraet Kameraenhet Stroppfeste... s Multikontakt... s. 32, 34, 39 3 Batteri/kort deksel... s Selvutløserlampe... s Blits... s Linse... s. 45, 58 7 Mikrofon... s. 25, 29 8 Stativfeste 6

7 n-knapp... s g/e-knapp (endre skjerminformasjon/ menyguide)... s. 22, 23/s Skjerm... s. 14, 41 4 m-knapp... s. 3 5 /D-knapp (motlysforsterkning/ slette)... s. 21/s. 16, 29 6 Utløserknapp... s Zoomknapper... s Kortleserlampe... s K-knapp (opptak/ bytte opptaksmodi)... s. 17, q-knapp (avspilling)... s B-knapp (OK/FUNC)... s. 3, Piltaster... s. 3, 12 F-knapp (eksponeringskompensasjon)... s. 20 &-knapp (makro)... s. 20 Y-knapp (selvutløser)... s. 21 #-knapp (blits)... s. 19 7

8 Skjerm Opptaksmodus-skjermen 1 P ISO M RM /30 F IN Stillbilde Film QVGA IN 00: Opptaksmodus... s Blitsmodus... s Stillemodus... s Makro/supermakro... s Batteritest... s Blits klar/advarsel om ustødig kamera/blitsoppladning... s. 19, 41 7 AF-søkefelt... s Opptak med lyd... s Antall fotografi er som kan lagres/ gjenværende opptakstid... s. 14/s Aktuelt minne... s Selvutløser... s Blenderverdi... s Lukkerhastighet... s Eksponeringskompensasjon... s Komprimeringsforhold/ bildefrekvens... s Bildestørrelse... s ISO... s Hvitbalanse... s. 25 8

9 Avspillingsmodus-skjermen x /1000 F ISO 400 RM 12M :30 IN Stillbilde Film QVGA : IN 00:14 /00: Stillemodus... s Utskriftskoder/ antall eksemplarer... s. 37/s Legge på lyd... s Beskytt... s Batteritest... s Blenderverdi... s Eksponeringskompensasjon... s Hvitbalanse... s Bildestørrelse... s Filnummer Bildenummer/avspillingstid/ total opptakstid... s. 15/s Aktuelt minne... s Komprimeringsforhold/ bildefrekvens... s ISO... s Dato og klokkeslett... s Lukkerhastighet... s. 14 9

10 Klargjøre kameraet Feste kamerastroppen Lade batteriet Batteriladeren som følger med (strømkabel eller innstikkbar) varierer avhengig av området du kjøpte kameraet i. Hvis du har en innstikkbar batterilader, kan du koble den rett inn i stikkontakten. Eksempel: batterilader med strømkabel Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. Litium ion-batteri Batterilader 3 2 Stikkontakt Strømkabel 1 Ladeindikator På: Lader Av: Ladet Batteriet er delvis oppladet ved levering. Du må derfor lade opp batteriet fullstendig til ladeindikatoren slukkes (opptil 2 timer). Hvis lade-indikatoren ikke lyser eller den blinker, kan det hende at batteriet ikke er satt riktig i, eller at laderen er ødelagt. For detaljert informasjon om batteriet og laderen, se «Batteri og lader» (s. 45). Når du bør lade opp batteriene Lad opp batteriet når du kan se feilmeldingen som er vist under. Blinker rødt BATTERY EMPTY Øverst til høyre på skjermen Feilmelding 10

11 Sett inn batteriet og xd-picture Card (selges separat) i kameraet 3 Kontaktområde Hakk Ikke sett inn noe annet enn et xd-picture Card eller microsd-anordningen inn i kameraet. 1 2 Deksel til batterirom/ 1 kortplass Skyv kortet rett inn til det smekker på plass. Ikke ta direkte på kontaktområdet Batterilåsetapp Sett inn batteriet ved å sette inn retningen merket med først, med C-merket mot batterilåsetappen. Skade på utsiden av batteriet (riper, osv.) kan produsere varme eller føre til en eksplosjon. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å sette i batteriet. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. Slå av kameraet før du åpner dekselet til batterirommet/kortplassen. Påse at dekselet til batterirommet/ kortplassen er lukket når kameraet brukes. Dette kameraet lar brukeren ta bilder med det interne minnet selv når det ikke er satt inn et xd-picture Card (selges separat). «Bruke et xd-picture Card» (s. 46) «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/ opptakslengde (fi lmer) i det interne minnet og xd-picture Card» (s. 47) Fjerne xd-picture Card 1 2 Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut, ta deretter tak i kortet og trekk det ut. 11

12 Bruke microsd-kortet/ microsdhc-kortet (selges separat) Et microsd-kort eller microsdhc-kort (heretter kalles begge microsd-kort) er også kompatible med dette kameraet ved hjelp av microsd-anordningen. «Bruke microsd-anordningen» (s. 48) 1 Sett microsd-kortet inn i microsd-anordningen. Piltaster og betjeningsveiledning Symbolene 1243, som vises i de ulike innstillings- og fi lmavspilling-skjermbildene betyr at piltastene skal brukes. EXPOSURE COMP. X Y M D TIME Y M D Sett kortet helt inn i anordningen. CANCEL MENU 1 SET OK : IN 00:14 /00:34 / 2 Sett microsd-anordningen inn i kameraet. Hakk Kontaktområde 4 2 Piltaster Betjeningsveiledninger som vises på bunnen av skjermen betyr at m-knappen, B-knappen, zoomknapper eller D-knappen skal brukes. 3 CAMERA MENU Fjerne microsd-kortet EXIT MENU SET OK SEL. IMAGE IN W T SET OK Trekk microsd-kortet rett ut. Ikke ta på kontaktområdet til microsdanordningen og/eller microsd-kortet. Betjeningsveiledning BACK 4 MENU 5 OK GO 6 D 12

13 Stille inn dato og klokkeslett Dato og klokkeslett som stilles inn her lagres til bildefi lnavn, datautskrifter og annen data. 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Dato og klokkeslett-innstillingsskjermen vises når dato og klokkeslett ikke er stilt inn. Endre skjermspråket Du kan endre språket for menyen og feilmeldingene som vises på skjermen. 1 Trykk på m-knappen, og trykk på klmn for å velge [E] (SETUP). SETUP X Y M D TIME Y M D EXIT MENU SET OK CANCEL MENU Dato og klokkeslettinnstillingsskjerm 2 Bruk kl til å velge året for [Y]. X Y M D TIME Y M D 2 Trykk på B-knappen. SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 ENGLISH PIXEL MAPPING EXIT MENU SET OK CANCEL MENU 3 Trykk på n for å lagre innstillingen for [Y]. X Y M D TIME 3 Bruk kl til å velge [W] og trykk på B-knappen. 4 Bruk klmn til å velge språket ditt og trykk på B-knappen. 5 Trykk på m-knappen Y M D CANCEL MENU 4 Samme som i trinn 2 og 3, bruk klmn og B-knappen til å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [TIME] (time og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge). For en mer nøyaktig innstilling, trykk på B-knappen når timesignalet blir 00 sekunder. For å endre dato og klokkeslett, tilpass innstillingen fra menyen. [X] (Dato/klokkeslett) (s. 31) 13

14 AUTO 1/400 F3.5 Opptak, avspilling og sletting Opptak med optimal blenderverdi og lukkerhastighet ( P-modus) I denne modusen kan du aktivere automatiske opptaksinntillinger samtidig som du kan tilpasse en rekke andre opptaksmeny-funksjoner som eksponeringskompensasjon, hvitbalanse og så videre. 2 Hold kameraet og komponer bildet. Skjerm Vannrett grep 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. P-modusindikator P Loddrett grep Påse at du ikke dekker til blitsen med fi ngrene etc. når du holder kameraet. 12M RM Antall stillbilder som kan lagres (s. 47) Skjerm (standbymodus-skjerm) Hvis P-modus ikke vises, trykk på K-knappen fl ere ganger for å velge den. Aktuell opptaksmodus på skjermen IN 4 3 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet. Mens kameraet fokuserer på motivet, låses eksponeringen (lukkerhastighet og blenderverdi vises) og AF-søkefeltet blir grønt. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. P AF-søkefelt Trykk på n-knappen en gang til for å slå av kameraet. Trykk halvt ned «Fokusere» (s. 43) 1/400 F2.6 Lukkerhastighet Blenderverdi 14

15 4 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Visning av bilder 1 Trykk på q-knappen. P Trykk helt ned 1/400 F2.6 Bildevisning-skjermen Se på bilder under opptak Trykk på q-knappen for å spille av bilder. Trykk enten på K-knappen eller trykk utløserknappen halvveis ned for å gå tilbake til opptak. Ta opp filmer «Ta opp fi lmer (A-modus)» (s. 18) 2 Bruk klmn for å velge et bilde. Viser 10 bilder før det aktuelle bildet :30 RM 12M IN 1 Antall enkeltbilder Spill av bilde Viser neste bilde Viser forrige bilde Viser 10 bilder etter det aktuelle bildet Visningsstørrelsen på bildene kan endres. «Indeksvisning og nærbildevisning» (s. 23) Spille av filmer Velg en fi lm og trykk på B-knappen. MOVIE PLAY OK Film : IN 4 Lyden som tas opp i fi lmmodus kan ikke spilles av med dette kameraet. Koble til en TV eller PC for å høre lyden. 15

16 Funksjoner under avspillingen Spole fremover: Trykk og hold nede n. Spole tilbake: Trykk og hold nede m. Pause: Trykk på B-knappen. Slette bilder under avspilling ( sletting av enkeltbilde) 1 Trykk på D-knappen mens bildet skal som slettes vises. ERASE IN Avspillingstid/ Total opptakstid Under avspilling : IN 00:12 /00:34 Første (siste) bilde/hoppe til bilde: Under pause, trykk på k for å vise det første bildet, og trykk på l for å vise det siste bildet. Trykk og hold nede n for å spille av en fi lm, og trykk og hold nede m for å spille av en film i motsatt rekkefølge. Trykk på B-knappen for å gjenoppta avspilling. CANCEL MENU YES SET 2 Bruk k til å velge [YES], og trykk på B-knappen. [K ERASE] (s. 29) OK Stoppe filmavspilling Trykk på m-knappen : IN 00:14 /00:34 / Under pause 16

17 Bruke opptaksmoduser Opptaksmodusen endres i rekkefølgen P, G, h, s, A hver gang du trykker på K-knappen. Når du bytter til en annen opptaksmodus, endres de fl este innstillinger for andre modi enn P-modus til standardinnstillingene for den respektive opptaksmodusen. Bruke den beste modusen for opptaksscenen (s-modus) 1 Trykk et par ganger på K-knappen for å stille inn s. PORTRAIT EXIT MENU SET OK En forklaring av det valgte programmet vises når du trykker og holder inne E-knappen. 2 Bruk kl til å velge den beste opptaksmodusen for scenen, og trykk på B-knappen. Ikon indikerer motivprogrammet som er satt *1 Ved mørke motiver aktiveres bildestøyreduseringen automatisk. Dette vil fordoble opptakstiden for hvert enkelt bilde. Ta bilder av et motiv i bevegelse, for eksempel et kjæledyr ([ PET]) 1 Bruk kl til å velge [ PET], og trykk på B-knappen for å stille inn. 2 Hold kameraet for å fokusere på motivet i AF-søkefeltet og trykk på l. Når kameraet gjenkjenner motivet, vil AF-søkemerket automatisk følge motivets bevegelse og fokusere kontinuerlig. «Fokusere kontinuerlig på et motiv i bevegelse (AF-sporing)» (s. 26). Ta bilder med automatiske innstillinger ( G-modus) Kameraet velger automatisk den beste opptaksmodusen for scenen fra de tilgjengelige modusene [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/ [NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. Dette er fullstendig automatisk og lar brukeren ta bilder med modusen som best egner seg for scenen ved å kun trykke på utløserknappen. Innstillinger i opptaksmeny-funksjoner er ikke tilgjengelige i G-modus. 1 Trykk et par ganger på K-knappen for å stille inn G. Ikonet endres avhengig av motivprogrammet som er valgt av kameraet. 12M RM IN 4 iauto I s-modusene, er de optimale opptaksinnstillingene allerede programmert inn for spesifi kke opptaksforhold. Undermeny 1 Bruksområde B PORTRAIT/F LANDSCAPE/ G NIGHT SCENE *1 / Kameraet M NIGHT+PORTRAIT/C SPORT/ tar et bilde N INDOOR/W CANDLE *1 / med de beste R SELF PORTRAIT/S SUNSET *1 / innstillingene for X FIREWORKS *1 /V CUISINE/ sceneforholdene. d DOCUMENTS/ PET 12M RM AF ON IN Trykk utløserknappen halvveis ned eller trykk på g-knappen for å sjekke hvilken opptaksmodus kameraet har valgt automatisk. 4 17

18 I noen tilfeller kan ikke kameraet velge opptaksmodusen som du vil bruke. Når kameraet ikke kan identifi sere hvilken modus som er den mest optimale, velges P-modusen. Fokusere kontinuerlig på et motiv i bevegelse (AF-sporing) Trykk på m for å komme til standbymodusen AF-sporing. Se «Fokusere kontinuerlig på et motiv i bevegelse (AF-sporing)» (s. 26) for informasjon om hvordan du starter sporingen. Bruke den digitale bildestabiliseringsmodusen (h-modus) Denne modusen lar brukeren redusere uskarphet som forårsakes av et ustødig kamera og et motiv som beveger seg. 1 Trykk et par ganger på K-knappen for å stille inn h. h-modusindikator Ta opp filmer (n-modus) 1 Trykk et par ganger på K-knappen for å stille inn n. A-modusindikator QVGA 15 IN 00:34 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet, og trykk knappen forsiktig helt ned for å starte opptaket. Trykk halvt ned Lyser rødt mens opptak pågår REC 12M RM Når du bytter til en annen opptaksmodus, endres de fl este funksjonsinnstillinger i h-modusen til standardinnstillingene for modusen du har valgt. IN 4 Trykk helt ned 00:34 Gjenværende opptakstid (s. 47) 3 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å stoppe opptaket. Lyden tas også opp. Under lydopptak kan kun den digitale zoomen brukes. For å ta opp film med den optiske zoomen, må du stille [R] (movies) (s. 25) til [OFF]. 18

19 Bruke opptaksfunksjoner Bruke zoomen Trykk på zoomknappene for å justere opptaksrekkevidden. Trykke på bred (W)-knappen Trykke på telefoto (T)-knappen Bruke blitsen Blitsfunksjonene kan velges slik at de best passer med opptaksforholdene. 1 Trykk på #-knappen. P AUTO P P SET OK 12M RM IN 4 12M RM IN 4 FLASH AUTO AUTO! # $ Zoomindikator Optisk zoom: 4x, digital zoom: 4x Bruk av h-modus (s. 18) anbefales når du tar bilder med telefoto zoom. Utseendet til zoomindikatoren identifi serer statusen til digital zoom. Når du bruker optisk zoom og digital zoom Optisk zoom rekkevidde Digital zoomrekkevidde 2 Bruk mn til å velge innstillingsalternativet, og trykk på B-knappen for å stille inn. Alternativ FLASH AUTO REDEYE FILL IN FLASH OFF Forklaring Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys. Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografiene dine. Blitsen utløses uansett lysforhold. Blitsen utløses ikke. 19

20 Justere lysstyrken ( Eksponeringskompensasjon) Standardlysstyrken (korrekt eksponering) som stilles inn av kameraet basert på opptaksmodusen (med unntak av G) kan justeres til et lysere eller mørkere nivå hvis dette er ønskelig. 1 Trykk på F-knappen. Ta nærbilder ( Makro-opptak) Denne funksjonen lar kameraet fokusere og ta bilder av motiver på nært hold. 1 Trykk på &-knappen. P OFF SET OK EXPOSURE COMP Eksponeringskompensasjonsverdi 2 Bruk klmn til å velge ønsket lysstyrke, og trykk på B-knappen. OFF % & OFF 2 Bruk mn til å velge innstillingsalternativet, og trykk på B-knappen for å stille inn. Alternativ OFF MACRO SUPER MACRO *3 Forklaring Makromodus er deaktivert. Dette lar deg ta bilder så nært som 20 cm *1 (60 cm *2 ) til motivet. Dette lar deg ta bilder så nært som 4 cm til motivet. *1 Når zoomen er satt til den bredeste (W) posisjonen. *2 Når zoomen er satt til den største telefoto (T) posisjonen. *3 Zoomen fastsettes automatisk. Blitsen (s. 19) og zoom (s. 19) kan ikke stilles inn under makrofotografering. 20

21 Bruke selvutløseren Etter at utløserknappen er trykket helt ned, tas bildet etter en kort forsinkelse. 1 Trykk på Y-knappen. Økning av lysstyrken på skjermen ( motlysjustering) Trykk på i opptaksmodus. Skjermen blir lysere. Hvis kameraet ikke betjenes i 10 sekunder, gjenopptas den tidligere lysstyrken. P 12M SET OFF OK SELFTIMER Y OFF ON RM 2 Bruk kl til å velge innstillingsalternativet du ønsker, og trykk på B-knappen for å stille inn. Alternativ OFF ON Forklaring Selvutløseren er deaktivert. Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. Selvutløseren deaktiveres automatisk etter at bildet er tatt. Avbryte selvutløseren etter at den har startet Trykk Y-knappen en gang til. 21

22 Endre opptaksinformasjonen som vises på skjermen Skjerminformasjon som vises kan endres slik at den passer best med situasjonen, som for eksempel behovet for å fjerne informasjonen fra skjermen eller gjøre en presis komposisjon med rutenettet. 1 Trykk på g-knappen. Opptaksinformasjonen som vises endres i rekkefølgen som vises under hver gang du trykker på knappen. «Opptaksmodus-skjermen» (s. 8) Normal P ISO M RM +2.0 Ingen informasjon IN 4 Rutenett P ISO M RM +2.0 IN 4 Bruke FUNC-menyen FUNC-menyen inneholder følgende menyfunksjoner som du kan raskt hente frem og stille inn. [WB] (s. 25) [A IMAGE QUALITY] (s. 24) [ISO] (s. 25) 1 Trykk på B-knappen. P WB AUTO ISO AUTO 12M RM WB AUTO AUTO w x y 2 Bruk kl til å velge menyfunksjonen og mn for å velge innstillingsalternativet. Trykk deretter på B-knappen for å stille inn. 22

23 Bruke avspillingsfunksjoner Indeksvisning og nærbildevisning Med indeksvisning kan du raskt velge et ønsket bilde. Med nærbildevisning (opptil 10x forstørrelse) kan du kontrollere detaljene i bildet. 1 Trykk på zoomknappene. Endre bildeinformasjonen som vises på skjermen Innstillinger for opptaksinformasjon som vises på skjermen kan endres. 1 Trykk på g-knappen. Den viste bildeinformasjonen endres i rekkefølgen som vises under hver gang du trykker på knappen. Normal Enkeltbilde-visning W Nærbildevisning RM 12M Ingen informasjon :30 IN :30 RM 12M IN 4 T Detaljert W Indeksvisning T T 1/1000 ISO 400 F RM 12M :30 IN 4 x10 W :30 IN :30 IN 4 W W T :30 IN 4 T :30 IN 4 Velge et bilde i indeksvisning Bruk klmn til å velge et bilde, og trykk på B-knappen for å vise det valgte bildet i enkeltbilde-visning. Utforske deler av et bilde i nærbildevisning Bruk klmn til å fl ytte visningsområdet. 23

24 Menyer for opptaksfunksjoner Innstillinger kan justeres i opptaksmodus. E indikerer modusen som funksjonen kan settes til. Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. Velge riktig bildekvalitet etter behov [A IMAGE QUALITY] A IMAGE QUALITY E: P G h s n Fotografier Undermeny 1 Undermeny 2 Bruksområde BILDESTØRRELSE COMPRESSION 12M ( ) Egnet til å skrive ut bilder som er større enn A3. 5M (2560x1920) Egnet til å skrive ut bilder som er A4. 3M (2048x1536) Egnet til å skrive ut bilder opptil A4. 2M (1600x1200) Egnet til å skrive ut bilder som er A5. 1M (1280x960) For å skrive ut bilder i postkortstørrelse. VGA (640x480) For å vise bilder på et TV-apparat eller bruke bilder i e-post og på nettsider. 16:9 ( ) Egnet til å vise bilder på en bredskjerm-tv. FINE RMAL Opptak med høy kvalitet. Opptak med normal kvalitet. Filmer Undermeny 1 Undermeny 2 Bruksområde BILDESTØRRELSE FRAME RATE VGA ( )/ QVGA ( ) N 30fps *1 / O 15fps *1 Velg bildekvaliteten basert på bildestørrelsen og bildefrekvensen. Høyere bildefrekvens gir jevnere videobilder. *1 bilder per sekund «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/opptakslengde (fi lmer) i det interne minnet og xd-picture Card» (s. 47) 24

25 Velg innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 3). Tilpasse til en naturlig fargestil [ WB] B CAMERA MENU WB E: P h s n Ta opp lyd når du tar stillbilder [R] B CAMERA MENU R E: P h s Undermeny 2 AUTO 5 Bruksområde Kameraet justerer hvitbalansen automatisk i henhold til opptaksscenen. Fotografering utendørs under blå himmel. Fotografering utendørs under 3 overskyet himmel. 1 Fotografering i lys fra glødelamper. w x y Fotografering under dagslyslysstoffrør (lys i hjemmet, osv.) Fotografering under nøytralt lystoffrør (skrivebordslamper, osv.) Fotografering i hvitt fluorescerende lys (kontorer, osv.) Velge ISO-følsomheten [ISO] B CAMERA MENU ISO E: P Forkortelse for International Organization for Standardization. ISO-standarder spesifiserer sensitiviteten for digitale kameraer og fi lmer. Koder som «ISO 100» brukes derfor for å beskrive følsomhet. I ISO-innstillingen, selv om mindre verdier fører til mindre følsomhet, kan du ta skarpe bilder i forhold som er fullstendig lyst opp. Større verdier fører til høyere følsomhet, og bilder kan tas med raske lukkerhastigheter selv om det er dårlig lys. Høy følsomhet vil forårsaker derimot bildestøy, som kan gi bildene et kornete preg. Undermeny 2 OFF ON Bruksområde Ingen lyd tas opp. Kameraet starter opptaket av lyden automatisk ca. 4 sekunder etter at bildet er tatt. Dette er nyttig når du vil spille inn notater eller kommentarer om bildet. Mens du tar opp, bør du rette mikrofonen (s. 6) mot lydkilden som du vil ta opp. Lyden som tas opp i still REC kan ikke spilles av med dette kameraet. Koble til en TV eller PC for å høre lyden. Velge lydinnstilling for filmer [R] B CAMERA MENU R Undermeny 2 OFF ON Bruksområde Ingen lyd tas opp. Lyd tas opp. E: n Når innstillingen er satt til [ON], kan kun digital zoom brukes under fi lmopptak. For å ta opp fi lm med den optiske zoomen, må du sette [R] (fi lmer) til [OFF]. Lyden som tas opp i fi lmmodus kan ikke spilles av med dette kameraet. Koble til en TV eller PC for å høre lyden. Undermeny 2 AUTO 100/200/400/ 800/1600 Bruksområde Kameraet justerer følsomheten automatisk i henhold til opptaksscenen. Verdien til ISO-følsomheten er fast. 25

26 Opprette panoramabilder [ PARAMA] B CAMERA MENU PARAMA E: P h s Med panoramaopptak kan du lage et panoramabilde ved hjelp av OLYMPUS Master 2 -programvaren på den vedlagte CD-ROM-en. Fokuset, eksponeringen (s. 14), zoomposisjonen (s. 19) og [WB] (s. 25) låses ved det første bildet. Blitsen (s. 19) fastsettes til $ (FLASH OFF)-modus. 1 Bruk klmn til å velge retningen som bildene kombineres. 2 Trykk på utløserknappen for å ta det første bildet, og komponer deretter det andre bildet. Den delen av forrige bilde som skal settes sammen med neste bilde, vil ikke lenger forbli i rammen. Husk hvordan den delen av bildet som var i rammen så ut, og ta neste bildet slik at det overlapper. 3 Gjenta trinn 2 til du har tatt så mange bilder som du vil, og trykk deretter på B-knappen når du er ferdig. Når g-merket vises, kan du ikke ta fl ere bilder. Panoramaopptak kan gjøres med opptill 10 bilder. Se OLYMPUS Master 2-veiledningen for informasjon om hvordan du lager panoramabilder. Velge fokusområdet [AF MODE] B CAMERA MENU AF MODE Undermeny 2 FACE DETECT *1 iesp Bruksområde E: P h s Dette brukes for å ta bilder av mennesker. (Kameraet registrerer automatisk et ansikt og en ramme vises.) Trykk utløserknappen halvveis ned. Det grønne AF-søkefeltet vises når ansiktet er i fokus. Det oransje søkemerket indikerer at et annet område enn ansiktet er i fokus). Dette lar deg komponere bildet uten at du trenger å bekymre deg om fokuseringsposisjonen. Kameraet finner motivet som det skal fokuseres på og tilpasser fokuset automatisk. SPOT Kameraet fokuserer på motivet som befinner seg innenfor AF-søkefeltet. AF TRACKING Kameraet følger automatisk motivets bevegelse og fokuserer kontinuerlig. *1 For noen motiver kan det hende at rammen ikke vises eller at det tar litt tid før den vises. Fokusere kontinuerlig på et motiv i bevegelse (AF-sporing) 1 Hold kameraet for å fokusere på motivet i AF-søkefeltet og trykk på l. 2 Når kameraet gjenkjenner motivet, vil AF-søkemerket automatisk følge motivets bevegelse og fokusere kontinuerlig. 3 Trykk på l, eller en hvilken som helst annen knapp, for å avbryte sporingen. Avhengig av motivene eller opptaksforholdene, kan det hende at kameraet ikke kan låse fokuset eller at det ikke kan følge motivets bevegelse. AF-søkemerket endres til rødt når kameraet ikke kan følge motivets bevegelse. 26

27 Velg innstillingene for funksjonene mens du henviser til «Bruke menyen» (s. 3). Bytte opptaksmodiene [C SWITCH SHOOTING MODES] C SWITCH SHOOTING MODES Opptak med spesialeffekter [Q MAGIC FILTER] Q MAGIC FILTER P Undermeny 1 G DIS MODE E: P G h s n Bruksområde Opptak med optimal blenderverdi og lukkerhastighet (s. 14). Opptak med automatiske innstillinger (s. 17). Bruke den digitale bildestabiliseringsmodusen (s. 18). Bruke den beste modusen for s opptaksscenen (s. 17). MOVIE Ta opp filmer (s. 18). E: P 1 Bruk klmn til å velge ønsket effekt, og trykk på B-knappen. Når du velger ønsket effekt ved å trykke på B-knappen, kan ingen funksjoner med unntak av zoom endres. Gjenopprette opptaksfunksjonene til standardinnstillingene [D RESET] D RESET E: P G h s n Undermeny 1 YES Bruksområde Gjenoppretter følgende menyfunksjoner til standardinnstillingene. Blits (s. 19) Eksponeringskompensasjon (s. 20) Makro (s. 20) Selvutløser (s. 21) [A IMAGE QUALITY] (s. 24) [s ] (s. 17) Menyfunksjoner i [B CAMERA MENU] (s. 25 til 26) Aktuelle innstillinger endres ikke. 27

28 Menyer for avspilling, redigering og utskriftsfunksjoner Innstillinger kan justeres under bildeavspilling. Spiller av bilder automatisk [G SLIDESHOW] G SLIDESHOW Starte en lysbildevisning Lysbildevisningen starter etter at du har trykket på B-knappen. Trykk på B-knappen eller m-knappen for å stoppe lysbildevisningen. Lyden som tas opp i lysbildevisning kan ikke spilles av med dette kameraet. Koble til en TV eller PC for å høre lyden. Retusjere bilder [H PERFECT FIX] H PERFECT FIX Bilder som er redigerte eller retusjerte kan ikke retusjeres på nytt. Avhengig av bildet, kan det hende redigeringen ikke er effektiv. Retusjeringsprosessen kan redusere bildeoppløsningen. Undermeny 1 ALL LIGHTING FIX REDEYE FIX Bruksområde [LIGHTING FIX] og [REDEYE FIX] brukes sammen. Kun områder som blitt mørkere på grunn av motlys og svak belysning blir lysere. Øyne som har blitt røde på grunn av lyset fra blitsen korrigeres. 1 Bruk kl til å velge en metode for korrigering, og trykk på B-knappen. 2 Bruk mn til å velge et bilde for retusjering, og trykk på B-knappen. Det retusjerte bildet lagres som et nytt bilde. Endre bildestørrelsen [Q] I EDIT Q Beskjære bilde [P] I EDIT P 1 Bruk mn til å velge et bilde, og trykk på B-knappen. 2 Bruk zoomknappene til å velge størrelsen på beskjæringsrammen, og bruk klmn til å fl ytte rammen. Beskjæringsramme 3 Trykk på B-knappen. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Beskytte bilder [0] J PLAYBACK MENU 0 Bilder som er beskyttet kan ikke slettes med [ERASE] (s. 16), [SEL. IMAGE] eller [ALL ERASE] (s. 29), men alle bilder slettes med [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (s. 30). Undermeny 2 OFF ON W T SET OK Bruksområde Bilder kan slettes. Bilder beskyttes slik at de ikke kan slettes utenom ved formatering av det interne minnet/minnekortet. 1 Bruk mn til å velge et bilde. 2 Bruk kl til å velge [ON]. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å beskytte fl ere bilder, og trykk på B-knappen. Undermeny 2 C E Bruksområde Dette lagrer et høyoppløsningsbilde som et separat bilde med en mindre størrelse for bruk i e-postvedlegg og andre programmer. 28

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7.

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7. Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Fotografere ved å bruke søkeren 3. Fotografere ved å bruke sanntidsvisningen 4. Vise bilder

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Fremhevede funksjoner på COOLPIX S6500 Morsomme bilderedigeringseffekter som er enkle å bruke under fotografering p Hurtigeffekter... A30, 39 Lag bilder med effekter

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE VIDEOKAMERA GZ-MS250 BE Detaljert brukerhåndbok GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE LYT2116-018A Contents Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer