FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer."

Transkript

1 DIGITALKAMERA FE-170/X-760 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Diverse ( Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar kameraet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for framtidig bruk. ( Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. ( For stadig å kunne forbedre våre produkter, forbeholder Olympus seg retten til å oppdatere eller modifisere informasjonen i denne bruksanvisningen. ( Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen ble laget mens produktet var under utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet.

2 Innhold Hurtigguide s. 3 Bruk av knapper s. 10 Bli kjent med hvordan knappene på kameraet virker ved å følge illustrasjonene og prøve dem ut i praksis. Bruk av menyer s. 16 Lær alt om menyene, fra grunnleggende funksjoner til bruken av hver enkelt meny og deres ulike innstillinger. Skrive ut bilder s. 28 Skriv ut bildene du har tatt. Bruk av OLYMPUS Master s. 37 Overfør bildene til en datamaskin og lagre dem. Bli bedre kjent med kameraet s. 50 Finn ut mer om kameraet, og om hvordan du får svar på alle spørsmål om kameraets funksjoner. Diverse s. 59 Les om praktiske funksjoner og sikkerhetregler for å bruke kameraet mer effektivt. 2 NO

3 Sjekk at alle deler er med (innholdet i esken) Digitalkamera Stropp AA-batterier (2) USB-kabel Annet Videokabel OLYMPUS Master CD-ROM Grunnleggende bruksanvisning Avansert bruksanvisning Garantikort Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. Hurtigguide Fest stroppen ( Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. NO 3

4 Sett i batteriene a. Sett inn batteriene i kameraet Hurtigguide 6 5 ( For detaljer om hvordan du setter inn et ekstra xd-picture Card (heretter kalt minnekort), se «Sette inn og fjerne minnekortet» (s. 62). 4 NO

5 Slå på kameraet I denne delen forklares hvordan man slår på kameraet i opptaksmodus. a. Sett funksjonshjulet på h. For filmopptak For fotografering Opptaksmodi for å ta bilder h h B E M f g Kameraet velger optimale innstillinger og tar bildet. Denne funksjonen reduserer uskarphet som skyldes at motivet eller kameraet beveger seg når bildet tas. For å ta bilder av mennesker. For å ta bilder av landskap. For å ta bilder av mennesker om natten. Ta bilder med motivprogrammer som passer til situasjonen. Du kan gjøre innstillinger ved å følge opptaksguiden på skjermen. Hurtigguide b. Trykk på o-knappen. X Y M D TIME o-knapp :-- Y/M/D / CANCEL MENU Denne skjermen vises hvis dato og klokkeslett ikke er innstilt. ( For å slå av kameraet, trykk på o-knappen en gang til. NO 5

6 Still inn dato og klokkeslett Om skjermen for innstilling av dato og klokkeslett Y-M-D (År-Måned-Dag) X Y M D TIME :-- Y/M/D / Timer Minutter Datoformat (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y) CANCEL MENU Hurtigguide Avbryt innstillingen a. Trykk på knappene O< og NY for å velge [Y]. ( De to første sifrene i årstallet er allerede innstilt. O<-knapp X Y M D TIME :-- Y/M/D / NY -knapp CANCEL MENU b. Trykk på Y#-knappen. Y#-knapp c. Trykk på knappene O< og NY for å velge [M]. X Y M D TIME :-- Y/M/D / CANCEL MENU 6 NO

7 d. Trykk på Y#-knappen. e. Trykk på knappene O< og NY for å velge [D]. X Y M D TIME :-- Y/M/D / f. Trykk på Y#-knappen. g. Trykk på knappene O< og NY for å velge «timer» og «minutter». CANCEL MENU X Y M D TIME :30 Y/M/D / h. Trykk på Y#-knappen. i. Trykk på knappene O< og NY for å velge år, måned og dato. CANCEL MENU X Y M D TIME :30 SET OK Y/M/D / Hurtigguide CANCEL MENU SET OK j. Når alle innstillinger er gjort, trykker du på i. ( Tiden vises i 24-timers format. ( For en mer nøyaktig innstilling kan du trykke på i akkurat i det tiden passerer 00 sekunder. [ ] i-knapp HQ [IN] 4 NO 7

8 Ta bilder a. Hold kameraet Vannrett grep Loddrett grep [ ] HQ [IN] 4 b. Fokuser Plasser dette feltet over motivet. Hurtigguide Utløserknapp Trykk halvt ned [ ] HQ [IN] 4 Her vises antall fotografier som kan lagres. Den grønne lampen viser at fokus og eksponering er låst. c. Ta bilde Utløserknapp Trykk helt ned Kortleserlampen blinker. 8 NO

9 Vis bilder a. Trykk på q-knappen. q-knapp Piltaster [IN] HQ Neste bilde Forrige bilde ' : Slette bilder a. Hent frem det bildet du vil slette som beskrevet i a. ovenfor. b. Trykk på S-knappen. 1 Hurtigguide ERASE YES NO S-knapp BACK MENU SET OK c. Trykk på O<-knappen for å velge [YES] og trykk på i. O<-knapp ERASE YES NO i-knapp BACK MENU SET OK NO 9

10 Bruk av knapper a c 7 d Selvutløser b Opptaksmodus Eksponeringskompensasjon +2.0 Makro/supermakromodus HQ Blitzmodus Bruk av knapper 1 o-knapp For å slå av og på kameraet Kamera på: Kameraet settes i opptaksmodus. Skjermen slås på Linsen kjøres ut 2 Utløserknapp For å ta bilder Ta bilder Sett funksjonshjulet på noe annet enn n og trykk lett på utløserknappen (halvt ned).. Den grønne lampen lyser når fokus og eksponering er låst (fokuslås). Trykk kraftig på utløserknappen (helt ned) for å ta et bilde. Grønn lampe Låse fokus og deretter komponere bildet (fokuslås) Komponer bildet mens fokus er låst, og trykk deretter utløserknappen helt ned for å ta bildet. Hvis den grønne lampen blinker er ikke fokus ordentlig innstilt. Forsøk å låse fokusen på nytt. HQ NO

11 Ta opp filmer Sett funksjonshjulet på n og trykk utløserknappen halvt ned for å låse fokus, og trykk så utløserknappen helt ned for å starte opptaket. Trykk på utløserknappen en gang til for å stoppe opptaket. 3 q-knapp (visning) Velg visningsmodus/slå på kameraet Veksler til visningsmodus, og bildet som ble tatt sist vises på skjermen. Trykk på piltastene for å vise flere bilder. Bruk zoomknappen til å veksle mellom nærvisning og indeksvisning. Hvis kameraet ikke er på, kan du trykke q for å slå på kameraet i visningsmodus. g«k/q Slå på kameraet med K/q» (s. 25) g«movie PLAY Spille av filmer» (s. 22) 4 K-knapp (opptak) Velg opptaksmodus/slå på kameraet Veksler til opptaksmodus. Hvis kameraet ikke er på, kan du trykke K for å slå på kameraet i opptaksmodus. g«k/q Slå på kameraet med K/q» (s. 25) 5 Funksjonshjul Veksle opptaksmodus Still inn funksjonshjulet og ta bilder. h Ta bilder med automatiske innstillinger Kameraet velger optimale innstillinger og tar bildet. h Ta bilder med bruk av digital bildestabilisering Denne funksjonen reduserer uskarphet som skyldes at motivet eller kameraet beveger seg når bildet tas. Bruk av knapper i, l, M Tilpass fotograferingen etter situasjonen Ta bilder med skreddersydde innstillinger for portretter, landskap, natt og portrett. f Ta bilder med motivprogrammer som passer til situasjonen Ta bilder med ett av 10 motivprogrammer som er tilpasset situasjonen. Trykk på i for å stille inn. j SPORT / N INDOOR / b CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / c FIREWORKS / V BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS / i AUCTION NO 11

12 j N W R 1 SPORT BACK MENU SET OK Skjermen for valg av motivprogram viser eksempelbilder og den opptaksmodusen som er best egnet for situasjonen. For å veksle til et annet motivprogram etter at du har valgt ut et motivprogram, må du sette funksjonshjulet på en annen posisjon og så tilbake til f igjen. Utvalgsskjermen vises. Når du veksler fra et motivprogram til et annet, vil de fleste innstillinger settes tilbake til standardinnstillingene for motivprogrammet. Bruk av knapper g Følg opptaksguiden for innstillingene Du kan stille inn målobjekter ved å følge opptaksguiden som vises på skjermen. SHOOTING GUIDE 1/3 1 Brightening subject. 2 Shooting into backlight. 3 Blurring background. 4 Adjusting area in focus. 5 Shooting subject in motion. SET OK n Ta opp filmer Trykk på MENU for å vise opptaksguiden igjen. For å endre innstillinger uten å bruke opptaksguiden, skifter du til en annen opptaksmodus. Innstillingene som er gjort med bruk av opptaksguiden vil endres til standardinnstillinger ved et trykk på MENU eller ved å endre modus med funksjonshjulet. Ta opp levende bilder. Lyd tas ikke opp. Symbolet lyser rødt mens filmen tas opp. 00:36 Her vises gjenværende opptakstid. Når den gjenværende opptakstiden er 0, stopper opptaket. 12 NO

13 6 Zoomknapp Zoome inn og ut mens bilder tas eller vises Opptaksmodus: Zoome inn på motivet (optisk zoom x digital zoom: 12x) Zoome ut: Trykk inn W på zoomknappen. Zoome inn: Trykk inn T på zoomknappen. HQ HQ Zoomindikator Hvit del: Optisk zoomområde Rød del: Digitalt zoomområde Visningsmodus: Veksle bildevisning W Visning av enkeltbilder Bruk piltastene til å bla gjennom bildene. HQ T T : W W W T T Indeksvisning Bruke piltastene for å velge bildet som skal vises, og trykk på i for å vise det valgte bildet alene. Nærvisning Trykk på T for å forstørre bildet gradvis opp til 10 ganger originalstørrelsen. Trykk på W for å redusere størrelsen. Under nærvisningen kan du trykke på piltastene for å bevege bildet i tilsvarende retning. Trykk på i for å gå tilbake til visning av enkeltbilder. Bruk av knapper W T NO 13

14 7 MENU-knapp Vise meny Hovedmenyen vises. 8 Piltaster (ONXY) Bruk piltastene til å velge ut motivprogrammer, vise bilder og velge menyobjekter. 9 i-knapp Denne knappen brukes til å bekrefte valget. 0 O<-knapp Skrive ut Hent frem et bilde som skal printes ut i visningsmodus, koble kameraet til skriveren og trykk på O<. g«direkte utskrift (PictBridge)» (s. 28) a X&-knapp Ta bilder tett opptil motivet Trykk på X& i opptaksmodus for å velge makromodus. Trykk på i for å stille inn. Bruk av knapper OFF Makromodus av Slår av makromodus. & Makromodus Med denne modusen kan du ta bilder så tett inntil motivet som 10 cm (når zoomen er innstilt på utzoomet vinkel) og så nær som 60 cm (når zoomen er innstilt på innzoomet vinkel). % Supermakromodus Med denne modusen kan du ta bilder så tett inntil motivet som 5 cm. Zoomposisjonen stilles inn automatisk og kan ikke endres. b NY-knapp Ta bilder med selvutløser Trykk på NY i opptaksmodus for å slå av og på selvutløseren. Trykk på i for å stille inn. Y Selvutløser på Etter å ha stilt inn, trykker du utløserknappen helt ned. OFF Selvutløser av Deaktiver selvutløser. Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Så tas bildet. For å deaktivere selvutløseren, trykk på NY. Selvutløseren deaktiveres automatisk etter at bildet er tatt. 14 NO

15 c Y#-knapp Fotografering med blitz Trykk på Y# i opptaksmodus for å velge blitzmodus. Trykk på i for å overta valget. AUTO Automatisk blitz Blitzen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Blitz for rødøyereduksjon Reduserer rødøye-effekten ved å utløse små blitzlys på forhånd. # Fill-in flash Blitzen utløses uansett lysforhold. $ Blitz av Blitzen utløses ikke selv ved svake lysforhold. d S-knapp Slette bilder I visningsmodus velger du det bildet du vil slette. Trykk deretter på S. Bilder som er blitt slettet, kan ikke gjenopprettes. Sjekk hvert enkelt bilde før du sletter, slik at du unngår å slette bilder ved en feiltakelse. g«protect Beskytte bilder» (s. 23) Bruk av knapper NO 15

16 Bruk av menyer K-knapp (opptaksmodus) q-knapp (visningsmodus) i-knapp MENU-knapp Piltaster (ONXY) Om menyene Trykk på MENU for å hente frem hovedmenyen på skjermen. Innholdet på hovedmenyen varierer i henhold til aktuell modus. Hovedmeny (i fotograferingsmodus) SETUP-menyobjekter Bruk av menyer RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK SETUP 1 2 MEMORY FORMAT BACKUP W ENGLISH PIXEL MAPPING K/q NO BACK MENU SET OK Velg [SETUP] og trykk på i for å vise detaljerte menyer for innstillinger. Når funksjonshjulet er satt på g kan du trykke på m for å vise opptaksguiden. 16 NO

17 Betjeningsveiledning Når du bruker menyer, vises knappen som skal brukes og dens funksjon nederst på skjermen. Følg veiledningene. RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK BACK m: For å gå tilbake til forrige meny. EXIT m: For å forlate menyen. ONXY: Trykk på piltastene (ONXY) for å velge en innstilling. SET i: For å overta valget. Betjeningsveiledning m- i-knapp knapp Piltaster (ONXY) Bruk av menyene Her forklares hvordan du stiller inn [VIDEO OUT] med menyene som eksempel. 1 Sett funksjonshjulet på en annen innstillingen enn g. 2 Trykk på m for å vise hovedmenyen. Trykk på Y for å velge [SETUP], og trykk deretter på i. [VIDEO OUT] er en meny i [SETUP]. RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK Bruk av menyer NO 17

18 3 Trykk på ON for å velge [VIDEO OUT], og trykk deretter på i. Kun tilgjengelige innstillinger kan velges ut. Trykk på X på denne skjermen for å bevege markøren til sideindikatoren. Trykk på ON for å veksle side. Trykk på Y eller i for å gå tilbake til objektutvalget. SETUP 1 2 MEMORY FORMAT BACKUP W ENGLISH PIXEL MAPPING K/q NO BACK MENU SET OK Sideindikator: Disse feltene vises hvis det er flere menyobjekter på neste side. 1 2 SETUP s BEEP X VIDEO OUT NORMAL ON ' :30 NTSC BACK MENU SET OK Det valgte objektet vises i en egen farge. 4 Trykk på ON for å velge [NTSC] eller [PAL], og trykk deretter på i. Menyobjektet er innstilt og den forrige menyen vises. Trykk på m flere ganger for å forlate menyen. For å slette endringer og fortsette å bruke menyene, trykker du på m og så på i. SETUP 1 s 2 BEEP X VIDEO OUT BACK MENU NTSC PAL SET OK Bruk av menyer Opptaksmodusmenyer *1 PANORAMA RESET IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE EXIT MENU SET OK g«setup-menyer» (s. 24) *1 xd-picture Card (valgfritt) er påkrevet. K 4 5 Noen menyobjekter vil ikke være tilgjengelige, avhengig av posisjonen til funksjonshjulet. g«funksjoner i opptaksmoduser og motivprogrammer» (s. 58) Standardinnstillingene fra fabrikken vises i grått ( ). 18 NO

19 1 IMAGE QUALITY Endre bildekvaliteten Bildekvalitet og bruksområder Bildekvalitet/bildestørrelse Kompresjon Bruksområde SHQ Lav kompresjon HQ Standardkompresjon SQ Standardkompresjon SQ Standardkompresjon Videobildekvalitet Bildekvalitet/bildestørrelse HQ SQ God innstilling for å skrive ut store bilder på A3 eller fullformatpapir. Nyttig for å utføre digital bilderedigering, som for eksempel kontrastjustering og rødøyekorrekturer. God innstilling for å skrive ut i A4-format eller såkalt «letter size» (amerikansk papirformat). God innstilling for digital redigering som rotering av bildet eller tilføyelse av tekst til bildet. God innstilling for bildeutskrift i postkortstørrelse. God innstilling for å sende bilder som e-postvedlegg. 2 PANORAMA Lage panoramabilde Med panoramaopptak kan du lage et panoramabilde ved hjelp av OLYMPUS Master-programvaren på den vedlagte CD-ROM-en. For panoramaopptak kreves et Olympus xd-picture Card. Bruk av menyer Sammenføyer bilder fra venstre til høyre Sammenføyer bilder nedenfra og oppover Y: Det neste bildet tilføyes på høyrekanten. X: Det neste bildet tilføyes på venstrekanten. O: Det neste bildet tilføyes øverst. N: Det neste bildet tilføyes nederst. Bruk piltastene til å spesifisere hvilken kant du vil sette sammen bildene på, og komponer deretter bildene slik at bildekantene overlapper hverandre. Den delen av forrige bilde som skal settes sammen med neste bilde, vil ikke lenger forbli i rammen. Husk hvordan den delen av bildet som var i rammen så ut, og ta neste bilde slik at det overlapper. NO 19

20 Panoramaopptak kan gjøres med opptil 10 bilder. Trykk på i for å avslutte panoramaopptak. 3 RESET Sette endrede opptaksfunksjoner tilbake til standardinnstillingene NO / YES Gjenoppretter standardinnstillinger for opptaksfunksjonene. Sette innstillinger tilbake til standardinnstillinger Bruk av menyer Funksjon Standard fabrikkinnstilling Ref. side Blitz AUTO s. 15 Makromodus OFF s. 14 Eksponeringskompensasjon 0.0 s. 20 Bildekvalitet HQ s. 19 Selvutløser OFF s. 14 Silent mode OFF s. 20 Motivprogram j SPORT s EXPOSURE COMP. Endre lysstyrken i bildet EXPOSURE COMP. Still inn med XY og trykk deretter på i. Y: For å kompensere mot positiv. X: For å kompensere mot negativ BACK MENU SET OK 5 SILENT MODE Slå av kameralyden OFF / ON Slår av alle lydsignaler for betjening, alarm og utløserlyd ved fotografering eller visning av bilder. 20 NO

21 Visningsmodusmeny q Når et bilde er valgt *1 *1, *2 3 * *1 Ikke tilgjengelig hvis film er valgt. *2 xd-picture Card (valgfritt) er påkrevet. 4 ROTATE PROTECT RESIZE SLIDE- SHOW PRINT ORDER SETUP g«setup-menyer» (s. 24) EXIT MENU ERASE 5 SILENT MODE SET OK g«silent MODE Slå av kameralyden» (s. 20) Når en film er valgt 2 4 ROTATE RESIZE PRINT ORDER PROTECT MOVIE PLAY SETUP g«setup-menyer» (s. 24) EXIT MENU ERASE SILENT MODE SET OK 5 Standardinnstillingene fra fabrikken vises i grått ( ). 1 SLIDESHOW Automatisk avspilling av bilder (lysbildevisning) Trykk på i for å starte lysbildevisningen. Kun det første bildet i hver film vises. Trykk på i for å stanse lysbildefremvisningen. g«silent MODE Slå av kameralyden» (s. 20) Bruk av menyer NO 21

22 2 MOVIE PLAY Spille av filmer : MOVIE PLAY OK 4 Velg [MOVIE PLAY] fra hovedmenyen og trykk på i for å spille filmen. En annen mulighet er å velge et bilde merket med filmikonet (A), og så trykke på i for å spille filmen. Funksjoner under avspillingen HQ Avspillingstid/total opptakstid : :00 / 00:36 Trykk på i for å sette avspillingen på pause. Trykk på i en gang til for å starte filmen på nytt. Funksjoner ved pause Y: Trykk for å spole filmen fremover. X: Trykk for å spole filmen fremover. Bruk av menyer HQ : :00 / 00:36 O: Viser første bilde. N: Viser siste bilde. Y: Filmen spilles når knappen trykkes. X: Filmen spilles baklengs når knappen trykkes. Trykk på MENU hvis du vil avbryte filmavspillingen underveis eller ved pause. 22 NO

23 3 ROTATE Rotere bilder +90 / 0 / 90 Bilder som tas mens kameraet holdes loddrett, blir vist vannrett. Med denne funksjonen kan du dreie disse bildene slik at de vises loddrett. Den nye retningen på bildet er lagret selv når kameraet slås av. ROTATE ROTATE ROTATE +90 EXIT OK EXIT OK 0 90 EXIT OK Velg et bilde med XY og roter deretter visningen ved å velge [+90 ]/[0 ]/[ 90 ] med ON. Du kan rotere flere bilder etter hverandre. 4 PROTECT Beskytte bilder OFF PROTECT / ON OFF ON EXIT OK Beskyttede bilder kan ikke slettes med sletting av enkeltbilder eller med sletting av alle bilder, men vil bli slettet ved formatering. Velg bilde med XY og beskytt det ved å velge [ON] med ON. Du kan beskytte flere bilder etter hverandre. 5 ERASE Slette utvalgte bilder/slette alle bilder Beskyttede bilder kan ikke slettes. For å slette beskyttede bilder, må beskyttelsen oppheves. Bilder som er blitt slettet, kan ikke gjenopprettes. Sjekk hvert enkelt bilde før du sletter, slik at du unngår å slette bilder ved en feiltakelse. Ikke sett minnekortet inn i kameraet når du sletter bilder fra det interne minnet. Sett først inn et minnekort i kameraet før du skal slette bilder fra kortet. Bruk av menyer SEL. IMAGE... Slette ved å velge ut enkeltbilder SEL. IMAGE Bruk piltastene til å velge bilde og trykk på i for å legge til en. Trykk på i en gang til for å angre valget. Når utvalget er gjort, trykker du på S. Velg [YES] og trykk på i. BACK MENU OK GO NO 23

24 ALL ERASE...Slette alle bildene i det interne minnet og i minnekortet Velg [YES] og trykk på i. 6 RESIZE Redusere størrelsen på bilder / Dette endrer bildestørrelsen og lagrer bildet som en ny fil. 7 PRINT ORDER Lage utskriftskoding (DPOF) Med denne funksjonen kan du lagre informasjon for utskrift (antall eksemplarer og opplysninger om dato og klokkeslett) sammen med bildene som er lagret på minnekortet. g«utskriftsinnstillinger (DPOF)» (s. 33) SETUP-menyer Bruk av menyer RESET EXIT MENU ROTATE PROTECT EXIT MENU Opptaksmodus PANORAMA IMAGE QUALITY EXPOSURE SILENT COMP. MODE RESIZE SLIDE- SHOW ERASE SET Visningsmodus SETUP PRINT ORDER SETUP SILENT MODE SET OK OK SETUP MEMORY FORMAT (FORMAT *1 ) BACKUP *1 W PIXEL MAPPING *2 K/q s BEEP X VIDEO OUT *1 xd-picture Card (valgfritt) er nødvendig. *2 Kan ikke velges i visningsmodus. MEMORY FORMAT (FORMAT)... Formatere internt minne/minnekort Alle data, også beskyttede bilder, slettes når det interne minnet eller minnekortet formateres. Vær sikker på at du har lagret eller overført alle viktige data til en datamaskin før du formaterer. Sørg for at det ikke er noe minnekort i kameraet når du formaterer det interne minnet. Se til at minnekortet er satt inn i kameraet når du skal formatere det. Før du bruker minnekort fra andre produsenter enn OLYMPUS, eller minnekort som er formatert på en datamaskin, må du formatere dem med kameraet. 24 NO

25 BACKUP... Kopiere bilder fra internt minne til minnekort Sett inn et eget minnekort i kameraet. Når du kopierer data blir de ikke slettet fra det interne minnet. Å ta sikkerhetskopier (backup) kan ta noe tid. Se til at batteriet er tilstrekkelig ladet før du starter prosedyren eller bruk AC-adapteren. W... Velge skjermspråk Du kan velge språk for skjermvisningen. Hvilke språk som er tilgjengelige, avhenger av hvor kameraet er kjøpt. Du kan også legge til andre språk til kameraet med den vedlagte OLYMPUS Master programvaren. PIXEL MAPPING...Justere bildebehandlingsfunksjonen Pixel mapping-funksjonen er til kontroll og eventuell justering av CCD og bildebehandlingsfunksjonene. Det er ikke nødvendig å justere dette ofte. Vi anbefaler ca. en gang i året. For at pixel mapping-funksjonen skal virke ordentlig, bør du vente med justeringen i minst ett minutt etter at du har tatt eller vist bilder. Hvis du slår av kameraet i løpet av pixel mapping-en, må du starte forfra igjen. Velg [PIXEL MAPPING], og når [START] vises, trykker du på i. K/q...Slå på kameraet med K/q Du kan slå på kameraet ved å trykke på enten K or q. YES/ NO s... Endre lysstyrke på skjermen BRIGHT/ NORMAL BEEP...Justere volumet på lyden ved tastetrykk Bruk av menyer OFF (ingen lyd) / ON NO 25

26 X...Stille inn dato og klokkeslett Dato og klokkeslett lagres sammen med hvert bilde og brukes i filnavnet. Hvis du ikke stiller inn dato og klokkeslett, vises [X]-skjermen hver gang kameraet slås på. Y-M-D (År-Måned-Dag) X Y M D TIME :-- Y/M/D / Timer Minutter Datoformat (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y) CANCEL MENU Avbryt innstillingen De to første sifrene i årstallet er allerede innstilt. Tiden vises i 24-timers format. For å stille inn tiden helt nøyaktig, setter du markøren på enten «minutter» eller «datoformat», og trykker på i akkurat i det tiden passerer 0 sekunder. VIDEO OUT... Visning av bilder på en TV NTSC / PAL Bruk av menyer Standardinnstillingene fra fabrikken er avhengig av regionen der kameraet ble solgt. For å vise bilder fra kameraet på en TV, må du stille inn videoutgangssignalet slik at det passer til videosignaltypen på TV-en. Videosignaltype i ulike land/regioner. Sjekk videosignaltypen før du kobler kameraet til TV-en. NTSC: Japan, Nord-Amerika, Taiwan, Korea PAL: Europeiske land, Kina 26 NO

27 Visning av bilder på en TV Slå av kameraet og TV-en før tilkoblingen. Kontaktdeksel VIDEO OUT-plugg Kobles til TV-ens videoinngang (gul). Videokabel (medfølger) Innstillinger på kameraet Slå på kameraet og trykk på q for å velge visningsmodus. Bildet som ble tatt sist vises på TV-en. Bruk piltastene til å velge det bildet du vil vise. Innstillinger på TV-en Slå på TV-en og still den inn på videoinngang. Mer informasjon om hvordan du veksler til videoinngang finner du i TV-apparatets bruksanvisning. Bruk av menyer NO 27

28 Skrive ut bilder Direkte utskrift (PictBridge) Hvis du kobler kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver, kan du skrive ut bildene direkte. Velg ut de bildene du vil skrive ut og antall eksemplarer på kameraskjermen. Om skriveren er kompatibel med PictBridge står i skriverens bruksanvisning. Hva er PictBridge? En standard for å koble digitalkameraer sammen med skrivere fra ulike produsenter, og dermed kunne skrive ut bilder direkte. Utskriftsformat, papirstørrelse osv. vil variere etter skriveren du bruker. Se etter i skriverens bruksanvisning. Detaljer om papirtyper, blekkpatroner osv. finner du i skriverens bruksanvisning. Skrive ut bilder Skrive ut bilder [EASY PRINT] kan brukes til å skrive ut det bildet som vises på skjermen. Skriverens standardinnstillinger brukes. Dato og filnavn skrives ikke ut. STANDARD Alle skrivere som støtter PictBridge har standardinnstillinger for utskrift. Hvis [<STANDARD] er valgt på innstillingsskjermen (s. 31) vil bildene skrives ut i tråd med disse innstillingene. For mer informasjon om standardinnstillingene kan du slå opp i skriverens bruksanvisning eller ta kontakt med skriverprodusenten. 1 Hent frem det bildet du vil skrive ut på skjermen mens du befinner deg i visningsmodus. 2 Slå på skriveren og koble USB-kabelen som følger med kameraet til USB-kontakten på kameraet og til skriverens USB-inngang. Kontaktdeksel USB-kontakt USB-kabel (medfølger) [EASY PRINT START]-skjermen vises. Informasjon om hvordan du slår på skriveren og om plassering av USBinngangen finner du i skriverens bruksanvisning. 28 NO

29 3 Trykk på O<. Utskriften starter. Når utskriften er ferdig, vises skjermen for bildeutvalg. Hvis du vil skrive ut enda et bilde, trykker du på XY for å velge ut bildet, og deretter på O<. Når du er ferdig, fjerner du USB-kabelen fra kameraet mens skjermen for bildeutvalg vises. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT EXIT < OK PRINT 4 Koble USB-kabelen fra kameraet. 5 Koble USB-kabelen fra skriveren. Du kan også bruke [EASY PRINT] når kameraet er slått av eller er i opptaksmodus. Koble til USB-kabelen når kameraet er slått av eller befinner seg i opptaksmodus. Utvalgsskjermen for USB-forbindelsen vises. Velg [EASY PRINT]. g«easy PRINT» (s. 28), «CUSTOM PRINT» trinn 2 (s. 30). Skrive ut bilder NO 29

30 Andre utskriftsmetoder og utskriftsinnstillinger (CUSTOM PRINT) 1 Hent frem skjermen som vises til høyre iht. trinn 1 og 2 på s. 28, og trykk på i. 2 Velg [CUSTOM PRINT] og trykk på i. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT USB-kontakt < OK Betjeningsveiledning USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK 3 Gjør utskriftsinnstillinger som angitt i betjeningsveiledningen. Velge utskriftsmetode Skrive ut bilder PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER Skriver ut det valgte bildet. Skriver ut alle bildene som er lagret i det interne minnet eller på kortet. Skriver ut ett bilde i ulike layoutformater på et enkelt papirark. Skriver ut en indeks over alle bildene som er lagret i det interne minnet eller på kortet. Skriver ut bildene i samsvar med utskriftskodingen på minnekortet. Funksjonen er bare tilgjengelig hvis det er foretatt utskriftskoding. g«utskriftsinnstillinger (DPOF)» (s. 33) 30 NO

31 Innstilling av utskriftspapir PRINTPAPER SIZE STANDARD BACK MENU BORDERLESS STANDARD SET OK SIZE Velg mellom ulike papirstørrelser på skriveren. BORDERLESS Velg med eller uten innramming. I [MULTI PRINT]-modus kan du ikke velge ramme. OFF ( ) Bildet skrives ut med hvit kant. ON ( ) Bildet skrives ut så det fyller hele siden. PICS/SHEET Kun tilgjengelig i [MULTI PRINT]-modus. Antall eksemplarer som kan skrives ut er avhengig av skriveren. Merk Hvis [PRINTPAPER]-skjermen ikke vises, settes [SIZE], [BORDERLESS] og [PICS/ SHEET] til [STANDARD]. Velge bildet som skal skrives ut PRINT OK SINGLEPRINT < MORE PRINT SINGLE PRINT MORE Skriver ut ett eksemplar av det valgte bildet. Hvis [SINGLE PRINT] eller [MORE] er valgt, skrives bildene ut i henhold til kodingen. g Gå til trinn 4. Oppretter en utskriftskoding for det viste bildet. Bestemmer antall utskrifter og informasjon som skal skrives ut for det viste bildet. Merk Bruk XY til å velge bildet du vil skrive ut. Du kan også bruke zoomknappen og velge et bilde fra indeksvisningen. Still inn antall utskrifter og informasjonen som skal skrives ut Skrive ut bilder PRINT INFO < 1 DATE FILE NAME WITHOUT WITHOUT P BACK MENU SET OK Antall eksemplarer Still inn antall eksemplarer. Du kan velge opptil 10 eksemplarer. DATE ( ) Hvis du velger [WITH] skrives bildene ut med dato. FILE NAME ( ) Hvis du velger [WITH] skrives bildene ut med filnavn. NO 31

32 4 Velg [OK] og trykk på i. Utskriften starter. Når utskriften er ferdig, vises [PRINT MODE SELECT]-skjermen. PRINT OK CANCEL For å stanse utskriften BACK MENU SET OK PRINT TRANSFERRING CANCEL Skjermen under dataoverføring OK Trykk på i CONTINUE CANCEL SET OK Velg [CANCEL] og trykk på i 5 I [PRINT MODE SELECT]-skjermen trykker du på MENU. En melding vises. PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK 6 Koble USB-kabelen fra kameraet. Kameraet slås av. Skrive ut bilder 7 Koble USB-kabelen fra skriveren. 32 NO

33 Utskriftsinnstillinger (DPOF) Hvordan opprette printkodinger Med utskriftskoding kan du lagre informasjon for utskrift (antall eksemplarer og opplysninger om dato og klokkeslett) med bildene som er lagret på minnekortet. Med utskriftskoding kan du skrive ut bilder på en enkel måte, enten hjemme med en DPOF-kompatibel skriver eller i en fotobutikk som støtter DPOF. DPOF er et standardformat som brukes til å lese automatisk utskriftsinformasjon fra digitalkameraer. Bare bilder som er lagret på minnekortet kan kodes for utskrift. Sett et minnekort med lagrede bilder inn i kameraet før du oppretter utskriftskodinger. Bilder med utskriftskoding kan skrives ut på en av disse måtene: Utskrift i en DPOF-kompatibel fotobutikk. Bildene skrives ut i henhold til kodingen. Utskrift med en DPOF-kompatibel skriver. Det er mulig å skrive ut direkte fra et minnekort som inneholder utskriftskoding, også uten bruk av datamaskin. Mer informasjon finner du i skriverens bruksanvisning. Det kan eventuelt være nødvendig med en adapter for PC-kort. Merk DPOF-koding som er foretatt med andre enheter kan ikke endres med dette kameraet. Endringer må gjøres med originalenheten. Hvis et minnekort inneholder DPOF-koding som er laget med en annen enhet, og du oppretter ny koding med dette kameraet, vil den forrige kodingen eventuelt overskrives. Du kan lage DPOF-utskriftskoding for opptil 999 bilder pr. minnekort. Det er mulig at enkelte skrivere og fotobutikker ikke støtter alle funksjoner. Bruk av utskriftstjenester uten DPOF Bilder som er lagret i det interne minnet kan ikke skrives ut i fotobutikker. Bildene må kopieres over på et minnekort før du leverer dem til fotobutikken. g«backup Kopiere bilder fra internt minne til minnekort» (s. 25) Skrive ut bilder NO 33

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner Besøksadresse: Varelevering: Brev: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Innholdsfortegnelse 1. Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptaks 3. Vise bilder og filmer Bruksanvisning 4. Grunnleggende funksjoner 5. Bruk av opptaksfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller.

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera G-serien : G100 Kom i gang Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke utsett

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet.

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Autoriserte forhandlere Norway: http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besøksadresse: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer