FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer."

Transkript

1 DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar kameraet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for framtidig bruk. ( Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. ( For stadig å kunne forbedre våre produkter, forbeholder Olympus seg retten til å oppdatere eller modifisere informasjonen i denne bruksanvisningen.

2 Innhold Hurtigguide s. 3 Bruk av knapper s. 11 Bli kjent med hvordan knappene på kameraet virker ved å følge illustrasjonene. Bruk av menyer s. 17 Lær om menyene som kontrollerer funksjoner og innstillinger for bruk. Skrive ut bilder s. 29 Skriv ut bildene du har tatt. Bruk av OLYMPUS Master s. 35 Overfør bildene til en datamaskin og lagre dem. Bli bedre kjent med kameraet s. 42 Finn ut mer om kameraets funksjoner og om hvordan du tar gode bilder. Vedlegg s. 50 Les om praktiske funksjoner og sikkerhetsregler for å bruke kameraet mer effektivt. 2 NO

3 Sjekk at alle deler er med (innholdet i esken) Digitalkamera Stropp Litium ion-batteri (LI-42B) Batterilader (LI-40C) USB-kabel AV-kabel OLYMPUS Master 2 CD-ROM Ikke vist på bildet: Utfyllende bruksanvisning (denne), grunnleggende bruksanvisning og garantikort. Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. Hurtigguide Fest stroppen ( Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. NO 3

4 Gjør klar kameraet a. Lad opp batteriet. 3 Strømkabel Litium ion-batteri 1 Batterilader Stikkontakt 2 Ladeindikator Rødt lys på: Lyset slukket: (Ladetid: Lader Ferdig oppladet ca. 5 timer) Hurtigguide ( Batteriet er delvis oppladet ved levering. b. Sett i batteriet og et xd-picture Card (valgfritt) ( Sett i batteriet med siden merket først, med -merkene mot batterilåsetappen. Hvis du setter i batteriet på gal måte, vil du ikke kunne fjerne det. Ikke bruk rå kraft. Kontakt en autorisert forhandler eller et servicesenter. Skader på batteriets ytre (riper osv.) kan føre til at kameraet blir varmt eller eksploderer. Batterilåsetapp ( Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å fjerne batteriene. 4 NO

5 Hakk Kontaktområde 4 ( Hold kortet i den retningen som vises, og sett kortet rett inn til det smekker på plass. ( For å fjerne kortet: Trykk det helt inn, slipp forsiktig, ta tak i kortet og fjern det. 5 6 Hurtigguide ( Med dette kameraet kan du ta bilder uten å sette inn det alternative xd-picture Card (heretter bare kalt «minnekortet»). Hvis du tar bilder med dette kameraet uten å bruke et xd-picture Card, vil bildene bli lagret i det interne minnet. For detaljer angående kortet, se «Minnekortet» (s. 51). NO 5

6 Slå på kameraet Her forklares hvordan man slår på kameraet i opptaksmodus. a. Sett funksjonshjulet på h. For fotografering Opptaksmoduser for å ta bilder For filmopptak Hurtigguide h P h B E f R Kameraet velger automatisk optimale fotograferingsinnstillinger for de aktuelle forholdene. Kameraet stiller automatisk inn optimal blenderåpning og lukkerhastighet. Denne funksjonen reduserer uskarphet som skyldes at motivet eller kameraet er i bevegelse når bildet tas. For å ta bilder av mennesker. For å ta bilder av landskap. Velg ett av 15 tilgjengelige motivprogrammer utifra fotograferingssituasjonen. Bruk opptaksguiden som vises på skjermen for å tilpasse fotograferingen etter situasjonen. b. Trykk på o-knappen. Y M D TIME o-knapp :-- Y/M/ / D CANCEL MENU ( Vises hvis dato og klokkeslett ikke er innstilt. ( For å slå av kameraet, trykk på o-knappen en gang til. Tips O Retningene på piltastene vises med ONXY i den medfølgende bruksanvisningen. X Y N 6 NO

7 Still inn dato og klokkeslett Om skjermen for innstilling av dato og klokkeslett Y M D TIME :-- Y/M/ / D Y-M-D Timer Minutter Datoformater (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y) CANCEL MENU For å avbryte innstillingen a. Trykk på OF / < og NY-knappene for å velge [Y]. De to første sifrene i årstallet er allerede innstilt. OF / <-knapp Y M D TIME :-- Y/M M / D Hurtigguide NY-knapp CANCEL MENU b. Trykk på Y#-knappen. Y#-knapp c. Trykk på OF / < og NY-knappene for å velge [M]. Y M D TIME d. Trykk på Y#-knappen :-- Y/M M / D CANCEL MENU NO 7

8 e. Trykk på OF / < og NY-knappene for å velge [D]. Y M D TIME :-- Y/M M / D f. Trykk på Y#-knappen. g. Trykk på OF / < og NY-knappene for å velge time og minutter. Tiden vises i 24-timers format. CANCEL MENU Y M D TIME :30 Y/M M / D Hurtigguide h. Trykk på Y#-knappen. i. Trykk på OF / < og NY-knappene for å velge [Y / M / D]. j. Etter at alle innstillinger er gjort, trykker du på. For en mer nøyaktig innstilling må du trykke på akkurat i det tiden passerer 00 sekunder. CANCEL MENU Y M CANCEL MENU D TIME :30 SET SET OK Y/M M / D OK [ ] -knapp HQ [IN] 4 8 NO

9 Ta et bilde a. Hold kameraet. Vannrett grep Loddrett grep b. Fokuser. Plasser dette feltet over motivet. Utløserknapp (Trykk halvt ned) 1/1000 F3.1 [ ] HQ [IN] 4 Hurtigguide Her vises antall bilder som kan tas. Når fokus og eksponering er låst, starter den grønne lampen å lyse, og lukkerhastighet og blenderverdi vises. c. Ta bildet. Kortleserlampen blinker. Utløserknapp (Trykk helt ned) NO 9

10 Se på bildene a. Trykk på q-knappen. q-knapp Piltaster Viser forrige bilde Viser neste bilde [IN] HQ F3.1 1/ ISO : Hurtigguide Slette bilder a. Trykk på knappene X& og Y# for å hente frem bildet du vil slette. b. Trykk på / S-knappen. ERASE [IN] / S-knapp BACK MENU YES NO SET OK c. Trykk på OF / <-knappen, velg [YES] og trykk på. OF / <-knapp ERASE [IN] YES NO -knapp BACK MENU SET OK 10 NO

11 Bruk av knapper 1 2 d Opptaksmodus Selvutløser Blitsmodus 6 8 [ ] b c 9 a HQ [IN] Makromodus 1 o-knapp For å slå av og på kameraet Kamera på: Kameraet settes i opptaksmodus. Objektivet kjøres ut Skjermen slås på 2 Utløserknapp Fotografere / filme Ta bilder Sett funksjonshjulet på en annen innstilling enn n og trykk lett på utløserknappen (halvt ned). Når fokus og eksponering er låst, starter den grønne lampen å lyse (fokuslås), og lukkerhastighet og blenderverdi vises (kun når funksjonshjulet er innstilt på h, P, h). Trykk kraftig på utløserknappen (helt ned) for å ta et bilde. Grønn lampe 1/1000 F3.1 [ ] Låse fokus og deretter komponere bildet (fokuslås) Komponer bildet mens fokus er låst, og trykk deretter utløserknappen helt ned for å ta bildet. Hvis den grønne lampen blinker er ikke fokus ordentlig innstilt. Forsøk å låse fokusen på nytt. Bruk av knapper HQ [IN] 4 AF låsesymbol k [ ] AF-lås Lås fokusposisjonen I motivprogrammet k H kan du låse fokus ved å trykke på N. Trykk på N en gang til for å oppheve AF-låsen. g «f Ta bilder med motivprogrammer som passer til situasjonen» (s. 12) AF-låsen annulleres automatisk etter at bildet er tatt. HQ [IN] 4 Ta opp filmer Sett funksjonshjulet på n og trykk utløserknappen halvt ned for å låse fokus, og trykk så utløserknappen helt ned for å starte opptaket. Trykk på utløserknappen en gang til for å stoppe opptaket. NO 11

12 3 Opptaksmodus er valgt. Denne funksjonen brukes for å stille inn kamereat for å slå det på i opptaksmodus når K trykkes mens kameraet er av. g «K / q Slå på kameraet med K eller q-knappen» (s. 27) 4 K-knapp (fotografering) q-knapp (visning) Velg opptaksmodus / Slå på kameraet Velg visningsmodus / slå på kameraet Bildet som ble tatt sist vises. Trykk på piltastene for å vise flere bilder. Bruk zoomknappen til å veksle mellom nærvisning og indeksvisning. Trykk på for å skjule informasjonen som vises på skjermen i 3 sekunder under visning av enkeltbilder. Denne funksjonen brukes for å stille inn kamereat for å slå det på i visningsmodus når q trykkes mens kameraet er av. g «K / q Slå på kameraet med K eller q-knappen» (s. 27) g Spille av film «MOVIE PLAY Spille av filmer» (s. 22) Bruk av knapper 5 Funksjonshjul Sett funksjonshjulet på ønsket opptaksmodus. h Ta bilder med automatiske innstillinger Kameraet velger optimale innstillinger for fotografering. [CAMERA MENU]-innstillinger som [WB], [ISO] kan ikke endres. P Still inn optimal blenderåpning og lukkerhastighet. Kameraet stiller automatisk inn optimal blenderåpning og lukkerhastighet i forhold til motivets lysstyrke. [CAMERA MENU]-innstillinger som [WB], [ISO] kan endres. h Ta bilder med bruk av digital bildestabilisering Denne funksjonen reduserer uskarphet som skyldes at motivet eller kameraet er i bevegelse når bildet tas. B E Tilpass fotograferingen etter situasjonen Bruk PORTRAIT og LANDSCAPE til å ta bilder med optimale innstillinger. f Ta bilder med motivprogrammer som passer til situasjonen Velg ett av 15 tilgjengelige motivprogrammer utifra fotograferingssituasjonen. Trykk på for å overta innstillingen. Veksle opptaksmodus / NIGHT+PORTRAIT / j SPORT /N INDOOR / W CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / X FIREWORKS / P BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS /i AUCTION / S SMILE SHOT / k UNDER WATER WIDE1 *1 / l UNDER WATER WIDE2 *1*2*3 / H UNDER WATER MACRO *1 M C N W R 1 NIGHT+PORTRAIT BACK MENU SET OK Skjermen for valg av motivprogram viser eksempelbilder og den opptaksmodusen som er best egnet for situasjonen. For å veksle til et annet motivprogram etter at et motivprogram er valgt ut, må du trykke på m for å velge [SCENE] fra hovedmenyen og vise skjermen for valg av motivprogram. Når du veksler fra et motivprogram til et annet, vil de fleste innstillinger endres til standardinnstillingene for motivprogrammet. *1 Bruk undervannshus for denne innstillingen. *2 Fokusdistansen er låst på ca. 5 m. *3 Bildet som nettopp ble tatt vil ikke vises på skjermen under opptak. 12 NO

13 [S SMILE SHOT] Når kameraet registrerer et smilende ansikt i opptaks-standbymodus, tas det automatisk tre bilder i høyhastighets-seriefotograferingsmodus. Du kan også ta bilder manuelt ved å trykke in utløserknappen i denne modusen. Det kan være tilfeller hvor kameraet ikke er i stand til å registrere smilende ansikter. Når [SMILE SHOT] er valgt lyser selvutløserlampen. Opptak er ikke tilgjengelig mens selvutløserlampen blinker. R Følg opptaksguiden for å stille inn Følg opptaksguiden som vises på skjermen for å stille inn SHOOTING GUIDE 1 / 3 målobjekter Shoot w/ effects preview. Brightening subject. Shooting into backlight. Set particular lighting. Blurring background. Trykk på m for å vise opptaksguiden igjen. For å endre innstillinger uten å bruke opptaksguiden, skifter du til en annen opptaksmodus. Innstillingene som er gjort med bruk av opptaksguiden vil endres til standardinnstillinger ved et trykk på m eller ved å endre modus med SET OK funksjonshjulet. Ta bilder ved å sammenligne forhåndsvisninger av ulike effekter Exposure effects Når [Exposure effects.] er valgt Bruk XY til å endre skjermvisningen. Velg et av [1 opptak w / effektforhåndsvisning]-valgene fra [SHOOTING GUIDE]-menyen for direkte forhåndsvisning av flere utsnitt på skjermen med fire ulike nivåer av den valgte opptakseffekten. Du kan bruke fire ulike forhåndsvisningsutsnitt for å velge ønsket innstilling / effekt. Bruk piltastene for å velge utsnittet med de innstillingene du ønsker og trykk deretter på. Kameraet skifter automatisk til opptaksmodus og lar deg ta bilder med den valgte effekten. n Ta opp filmer Lyden tas opp sammen med filmen. Under lydinnspilling kan bare den digitale zoomen brukes. For å ta opp film med den optiske zoomen, må du sette [R] på [OFF]. g «R (filmer) Ta opp filmer med eller uten lyd» (s. 21) Bruk av knapper A Symbolet lyser rødt mens filmen tas opp. 00:36 Her vises gjenværende opptakstid. Når den gjenværende opptakstiden er 0, stopper opptaket. 6 Piltaster (ONXY) Bruk piltastene til å velge ut motivprogrammer, bilder som skal vises og menyobjekter. 7 -knapp Denne knappen brukes til å bekrefte valget. NO 13

14 8 OF / <-knapp Endre lysstyrken i bildet (eksponeringskompensasjon) / Skrive ut bilder Opptaksmodus: Endre lysstyrken i bildet Trykk på OF / < i opptaksmodus, velg et bilde med ønsket lysstyrke F med XY og trykk på. Kan justeres mellom 2.0 EV og +2.0 EV Visningsmodus: Skrive ut bilder Hent frem et bilde som skal printes ut i visningsmodus, koble kameraet til skriveren og trykk på OF / < for å skrive ut bildet. g «Direkte utskrift (PictBridge)» (s. 29) 9 X&-knapp Ta bilder tett opptil motivet Trykk på X& i opptaksmodus for å velge makromodus. Trykk på for å overta innstillingen. OFF Makro av For å forlate makromodus. & Makro på Med denne modusen kan du ta bilder så tett inntil motivet som 10 cm (når zoomen er innstilt på utzoomet vinkel) og så nær som 60 cm (når zoomen er innstilt på innzoomet vinkel). % Supermakro Med denne modusen kan du ta bilder så tett inntil motivet som 5 cm. Zoomposisjonen låses automatisk og kan ikke endres. Bruk av knapper 0 NY-knapp Ta bilder med selvutløser Trykk på NY i opptaksmodus for å slå av og på selvutløseren. Trykk på for å overta innstillingen. OFF Selvutløser av Deaktiver selvutløser. Y Selvutløser på Aktiver selvutløser. Etter å ha stilt inn selvutløseren, trykker du utløserknappen helt ned. Selvutløserlampen lyser deretter i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Så utløses lukkeren. For å deaktivere selvutløseren, trykk på NY. Selvutløseren deaktiveres automatisk etter at bildet er tatt. a Y#-knapp Fotografering med blits Trykk på Y# i opptaksmodus for å velge blitsmodus. Trykk på for å overta innstillingen. AUTO Automatisk blits Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Rødøye Reduserer rødøye-effekten ved å utløse små blitslys på forhånd. # Fill-in Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits av Blitsen utløses ikke. b m-knapp Hovedmenyen vises. Vise hovedmenyen 14 NO

15 c / S-knapp Økning av lysstyrken på skjermen (motlysforsterkning) / Slette bilder Økning av lysstyrken på skjermen Trykk på i opptaksmodus. Skjermen blir lysere. Hvis kameraet ikke betjenes i 10 sekunder, vil den tidligere lysstyrken overtas igjen. S Sletting av bilder I visningsmodus velger du det bildet du vil slette. Trykk deretter på S. Bilder som er blitt slettet, kan ikke gjenopprettes. Sjekk hvert enkelt bilde før du sletter, slik at du unngår å slette bilder ved en feiltakelse. g «0 Beskytte bilder» (s. 25) d Zoomknapp Opptaksmodus: Zoome inn på motivet Optisk zoom: 3x Digital zoom: 4x (optisk zoom x digital zoom: Maks. 12x) Zoome ut: Vri zoomknappen mot W. [ ] Zoom mens du tar bilde / Nærvisning i visningsmodus [ ] Zoome inn: Vri zoomknappen mot T. [IN] HQ HQ [IN] 4 Zoomindikator Det hvite feltet er området for optisk zoom. Det røde feltet er området for digital zoom. Hvis indikatoren går over i det røde feltet, aktiveres den digitale zoomen, og bildet forstørres ytterligere. Bruk av knapper NO 15

16 Visningsmodus: Veksle bildevisning Visning av enkeltbilder Bruk piltastene til å bla gjennom bildene. T [IN] W [IN] HQ F3.1 1/ ISO : T W T T [IN] [IN] W Indeksvisning Bruk piltastene for å velge bildet som skal vises, og trykk på for å vise det valgte bildet alene. W Nærvisning Vri og hold zoomknappen mot T for å zoome inn gradvis (opp til 10 ganger opprinnelig størrelse) og mot W for å zoome ut. Under nærvisningen kan du trykke på piltastene for å bevege bildet i tilsvarende retning. Trykk på for å gå tilbake til visning av enkeltbilder. Bruk av knapper T [IN] W 16 NO

17 Bruk av menyer K-knapp (opptaksmodus) q-knapp (visningsmodus) m-knapp Piltaster (ONXY) Om menyene Trykk på m for å hente frem hovedmenyen på skjermen. Innholdet på hovedmenyen varierer i henhold til aktuell modus. Hovedmeny (Opptaksmodus for fotogradering) SETUP-menyobjekter RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 PIXEL MAPPING BACK MENU ENGLISH NO SET OK Velg [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE], eller [SETUP] og trykk på. Menyobjektene til utvalg vises. Når funksjonshjulet står på R og innstillingene gjøres med opptaksguiden, må du trykke på m for å hente frem opptaksguide-skjermen. Betjeningsveiledning Når du bruker menyer, vises knappene og deres respektive funksjoner nederst på skjermen. Følg disse veiledningene for å navigere i menyene. Bruk av menyer RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK BACK MENU : For å gå en meny tilbake. EXIT MENU : For å forlate menyen. : Trykk på piltastene (ONXY) for å velge et objekt. SET OK : For velge objektet. Betjeningsveiledning m- knapp Piltaster (ONXY) NO 17

18 Bruk av menyene Her forklares hvordan menyene brukes. Innstillingene i [8] (varsellyd) brukes som eksempel. 1 Sett funksjonshjulet på en annen innstillingen enn R. 2 Trykk på m for å vise hovedmenyen. Trykk på IMAGE Y for å velge [SETUP] og trykk på. QUALITY [8] er en meny i [SETUP]. RESET CAMERA MENU SETUP 3 Trykk på ON for å velge [8], og trykk på. Kun tilgjengelige innstillinger kan velges. Trykk på X på denne skjermen for å bevege markøren til sideindikatoren. Trykk på ON for å veksle siden. Trykk på Y eller for å komme tilbake til objektutvalget. EXIT MENU 1 SCENE SETUP MEMORY FORMAT SILENT MODE SET OK 2 BACKUP 3 ENGLISH PIXEL MAPPING NO BACK MENU SET OK Sideindikator: Dette symbolet vises hvis det er flere menyobjekter på neste side. Det valgte objektet vises i en egen farge SETUP BEEP SHUTTER SOUND VOLUME BACK MENU NORMAL LOW LOW LOW SET OK Bruk av menyer 4 Trykk på ON for å velge [OFF], [LOW] eller [HIGH], og trykk på. Menyobjektet er innstilt og den forrige menyen vises. Trykk på m flere ganger for å forlate menyen. For å slette endringer og fortsette å bruke menyene, trykker du på m uten å trykke på. Opptaksmodusmeny BEEP BACK MENU SETUP SHUTTER SOUND VOLUME OFF LOW HIGH SET OK K 1 4 CAMERA MENU 2 RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK 4 5 WB ISO FINE ZOOM R (fotografier) R (filmer) PANORAMA* AF MODE * Det trengs et Olympus xd-picture Card NO

19 Noen funksjoner kan være utilgjengelige avhengig av valgt modus. g «Funksjoner i opptaksmoduser og motivprogrammer» (s. 49) g «SETUP-menyer» (s. 26) Standardinnstillingene fra fabrikken vises i grått ( ). 1 IMAGE QUALITY Bildekvalitet og bruksområder Videobildekvalitet Endre bildekvaliteten Bildekvalitet / bildestørrelse Kompresjon Bruksområde SHQ 3264 x 2448 Lav kompresjon God innstilling for å skrive ut store bilder på fullformatpapir. HQ 3264 x 2448 Standardkompresjon som for eksempel kontrastjustering og God innstilling for å utføre digital bilderedigering, rødøyekorrekturer. SQ x 1536 Standardkompresjon SQ2 640 x 480 Standardkompresjon 16: x 1080 Standardkompresjon Bildekvalitet / bildestørrelse SHQ 640 x 480 HQ 320 x 240 SQ 160 x 120 God innstilling for A4 / utskrift i postkortstørrelse. God innstilling for digital redigering som rotering av bildet eller tilføyelse av tekst til bildet. God innstilling for å sende bilder som e-postvedlegg. God innstilling for å uttrykke bredden på et motiv som f.eks. landskap, og for visning av bilder på en bredskjerm-tv. [PANORAMA] kan ikke innstilles. 2 RESET Sette opptaksfunksjonene tilbake til standardinnstillingene NO / YES Gjenopprett standardinnstillinger for opptaksfunksjonene. Funksjoner for å gjenopprette originalinnstillinger når reset-funksjonen utføres Funksjon Standard fabrikkinnstilling Ref. side f M NIGHT+PORTRAIT s. 12 F 0.0 s. 14 & OFF s. 14 Y OFF s. 14 # AUTO s. 14 IMAGE QUALITY HQ s. 19 WB AUTO s. 20 ISO AUTO s. 20 FINE ZOOM OFF s. 20 R (fotografier) OFF s. 20 R (filmer) ON s. 21 AF MODE iesp s. 21 Bruk av menyer NO 19

20 3 f (motivprogram) Ta bilder med motivprogrammer som passer til situasjonen Skjermen for valg av motivprogram viser eksempelbilder og den opptaksmodusen som er best egnet for situasjonen. Kan bare stilles inn når funksjonshjulet står på f. Når du veksler fra et motivprogram til et annet, vil de fleste innstillinger endres til standardinnstillingene for motivprogrammet. g «f Ta bilder med motivprogrammer som passer til situasjonen» (s. 12) 4 CAMERA MENU WB...Justere bildefarge AUTO Hvitbalansen justeres automatisk for naturlige farger, uavhengig av lyskilde. 5 Solskinn For fotografering under blå himmel. 3 Overskyet For fotografering under tilskyet himmel. 1 Glødelampe For fotografering i lys fra glødelamper. w Lysstoffrør 1 For fotografering i lys fra dagslys-lystoffrør (denne typen lysstoffrør er vanlig til hjemmebruk). x Lysstoffrør 2 For fotografering i lys fra et nøytralt hvitt lysstoffrør (denne typen lysstoffrør er vanlig i skrivebordslamper). y Lysstoffrør 3 For fotografering i lys fra et hvitt lysstoffrør (denne typen lysstoffrør er vanlig til kontorbruk). ISO...Endre ISO-følsomhet Bruk av menyer AUTO 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 Følsomheten justeres automatisk etter motivet. En lavere verdi reduserer følsomheten for å ta klare, skarpe bilder i dagslys. En høyere verdi øker kameraets lysfølsomhet, og gjør det mulig å fotografere med rask lukkerhastighet og ved svake lysforhold. Men høy følsomhet vil også forårsake bildestøy, som kan gi bildene et kornete preg. FINE ZOOM... Zoome inn på motivet uten å redusere bildekvaliteten OFF / ON Med denne funksjonen kan du zoome opp til ca. 15x ved å kombinere optisk zoom med beskjæring av bildet. Det skjer ingen forringelse av bildekvaliteten ettersom det ikke gjøres datakonvertering (ved økning av pikseloppløsningen). Hvilken forstørrelse som er tilgjengelig avhenger av [IMAGE QUALITY]-innstillingen. Tilgjengelig [IMAGE QUALITY]-innstilling er [SQ1] eller lavere. R (fotografier)...ta opp lyd sammen med fotografier OFF / ON Når dette aktiveres [ON] vil kameraet ta opp ca. 4 sekunder lyd etter at bildet er tatt. Mens du tar opp, bør du rette kameramikrofonen mot lydkilden du vil ta opp. 20 NO

21 R (filmer)...ta opp filmer med eller uten lyd OFF / ON Når [ON] (lyd tas opp) er valgt, kan ikke den optiske zoomen brukes under opptak av film. Kun den digitale zoomen kan brukes. PANORAMA... Lage panoramabilde Med panoramaopptak kan du lage et panoramabilde ved hjelp av OLYMPUS Master-programvaren på den vedlagte CD-ROM-en. For panoramaopptak kreves et Olympus xd-picture Card. Sammenføyer bilder fra venstre til høyre. Sammenføyer bilder nedenfra og oppover. Y: Det neste bildet tilføyes på høyrekanten. X: Det neste bildet tilføyes på venstrekanten. O: Det neste bildet tilføyes øverst. N: Det neste bildet tilføyes nederst. Bruk piltastene til å spesifisere hvilken kant du vil sette sammen bildene på; komponer deretter bildene slik at bildekantene overlapper hverandre. Den delen av forrige bilde som skal settes sammen med neste bilde, vil ikke lenger forbli i rammen. Husk hvordan den delen av bildet som var i rammen så ut, og ta neste bildet slik at det overlapper. Trykk på for å avslutte. Panoramaopptak kan gjøres med opptil 10 bilder. Varselssymbolet (g) vises når 10 bilder er tatt. AF MODE... Endre fokuseringsområde FACE DETECT iesp SPOT Kameraet søker et ansikt innenfor rammen og fokuserer på det. Kameraet bestemmer hvilket motiv i synsfeltet det skal fokuseres på. Slik er det mulig å fokusere på motivet selv om det ikke er i midten av bildet. Fokuseringen tar utgangspunkt i motivet som befinner seg i AF-søkefeltet. Det kan oppstå tilfeller hvor kameraet ikke er i stand til å registrere ansikter selv om [FACE DETECT] er valgt. 5 SILENT MODE Slå av kameralyden Bruk av menyer OFF / ON Med denne funksjonen kan du slå av alle kameralyder for fotografering og visning (f.eks. varsellyder, utløserklikk osv....). NO 21

22 Visningsmodusmeny q Når et bilde er valgt 5 EDIT 5 8* 1 6 PLAYBACK MENU Q P 1 0 y *2 R *2 3 4 SLIDE- SHOW EDIT PRINT ORDER PERFECT PLAYBACK FIX MENU SETUP MY SILENT FAVORITE ERASE MODE EXIT SET OK MENU 7 6 *1 Minnekort påkrevet. *2 Vises ikke når en film er valgt. Når en film er valgt 5 EDIT INDEX EDIT 2 5 MOVIE PLAY EDIT PRINT ORDER PERFECT PLAYBACK FIX MENU SETUP MY SILENT FAVORITE ERASE MODE EXIT SET OK MENU g «SETUP-menyer» (s. 26) g «SILENT MODE Slå av kameralyden» (s. 21) Standardinnstillingene fra fabrikken vises i grått ( ). 76 Bruk av menyer 1 SLIDESHOW Trykk på for å starte lysbildevisningen. Kun det første bildet i hver film vises. Trykk på for å avbryte lysbildevisningen. 2 MOVIE PLAY [IN] Automatisk avspilling av bilder (lysbildevisning) Spille av filmer Velg [MOVIE PLAY] fra hovedmenyen og trykk på for å spille av filmen. En annen mulighet er å velge et bilde merket med filmikonet (n), og så trykke på for å spille av filmen. ' : MOVIE PLAY OK 4 Funksjoner under avspillingen [IN] HQ ' : :00 00:36 Trykk på for å sette avspillingen på pause. Y : Hold inne for å spole fremover. X : Hold inne for å spole bakover. Avspillingstid / total opptakstid O : Øker volumet. N : Reduserer volumet. 22 NO

23 Funksjoner ved pause [IN] Y : Hold inne for avspilling. X : Hold inne for baklengs avspilling. 00:05 00:36 O : Viser første bilde. N : Viser siste bilde. Trykk på for å fortsette avspillingen. Trykk på m hvis du vil avbryte filmavspillingen underveis eller ved pause. 3 PERFECT FIX Det lagrede bildet korrigeres og lagres som et nytt bilde. Bruk ON for å velge effekten du ønsker å bruke, og trykk på. Bruk XY for å velge bildet du vil redigere, og trykk på. PERFECT FIX ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX BACK MENU [IN] SET OK ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX Redigere bilder Redigering av digital bildestabilisering, belysningskontroll og rødøyekorrektur aktiveres samtidig. Retusjerer bilder med uønsket uskarphet. Undereksponerte områder i bildet blir lysnet. Korrigerer et motiv med røde øyne. FIlmer, bilder som er tatt med et annet kamera, og bilder som allerede er endret eller redigert, kan ikke korrigeres. Når korrigerte bilder vises, kan ikke bildet korrigeres. En viss uskarphet kan bli igjen på noen bilder. Redigering av bildet kan forårsake et minimalt kvalitetstap. 4 MY FAVORITE Registrerer og spiller av dine favorittfotografier i det interne minnet som nye. Opp til 9 bilder kan registreres. Registrerte bilder kan ikke slettes selv ved å formatere det interne minnet. g «Slette bilder registrert i MY FAVORITE» (s. 24) Vise og registrere bilder i My Favorite Merk Registrerte bilder kan ikke redigeres, skrives ut, kopieres til minnekort, overføres til datamaskin eller vises på datamaskin. Bruk av menyer VIEW FAVORITE... Vise favorittbilder Velg [VIEW FAVORITE] for å vise bilder som er registrert i MY FAVORITE. Bruk piltastene til å bla gjennom bildene. Trykk på m for å velge [ADD FAVORITE] eller [SLIDESHOW]. ADD FAVORITE EXIT MENU My Favorite SLIDE- SHOW EXIT SET OK ADD FAVORITE SLIDESHOW EXIT Legger til bilder i My Favorite (favorittbilder). Velg bilde med XY og trykk på. Automatisk avspilling av favorittbilder. Trykk på for å avslutte lysbildevisningen. Stiller tilbake til vanlig avspillingsmodus. NO 23

24 Slette bilder registrert i MY FAVORITE YES / NO Bruk piltastene til å velge bilde som skal slettes, og trykk på S. Velg [YES] og trykk på. Selv om bildene som er registrert i MY FAVORITE slettes, kan ikke originalbilder i det interne minnet eller på minnekortet slettes. SET... Registrere favorittbilder SET Velg bilde med XY og trykk på. BACK MENU SET OK 5 EDIT Q...Endre bildestørrelse 640 x 480 / 320 x 240 Dette endrer bildestørrelsen og lagrer bildet som en ny fil. P...Beskjære et bilde Beskjær et bilde, og lagre det beskårede bildet som et nytt bilde. Bruk XY til å velge bildet som skal beskjæres og trykk på. Trykk på piltastene og zoomknappen for å justere bildeposisjonen og bildestørrelsen, og trykk på. Bruk av menyer O SET OK INDEX... Lage indeksbilde fra en film 00:00/00:3600:36 Tar ut 9 enkeltbilder fra en film og lagrer dem som et nytt bilde (INDEX) som består av miniatyrbilder fra filmen. Bruk XY til å velge film og trykk på. Bruk piltastene til å velge det første bildet og trykk på. Velg det siste bildet på samme måte og trykk på. SET OK EDIT... Klippe ut en del av filmen 00:00/00:3600:36 Velg den delen av filmen som du ønsker å lagre. Overskriv originalfilen eller lagre klippet som en ny fil. Velg [NEW FILE] eller [OVERWRITE] og trykk på. Bruk piltastene til å velge det første bildet og trykk på. Velg det siste bildet på samme måte og trykk på. SET OK 24 NO

25 6 PLAYBACK MENU 0...Beskytte bilder OFF / ON 0 OFF ON [IN] Beskyttede bilder kan ikke slettes med [ERASE], [SEL. IMAGE] eller [ALL ERASE], men de vil bli slettet ved formatering. Velg bilde med XY og beskytt det ved å velge [ON] medon. Du kan beskytte flere bilder etter hverandre. 9 vises når bildet er beskyttet. EXIT OK y... Rotere bilder +90 / 0 / 90 Bilder som tas mens kameraet holdes loddrett, blir vist vannrett. Med denne funksjonen kan du dreie disse bildene slik at de vises loddrett. Den nye retningen på bildet er lagret selv når kameraet slås av. y [ IN] y [ IN] y [ IN] EXIT OK EXIT OK EXIT OK Velg et bilde med XY og velg [+90 ] / [0 ] / [ 90 ] med ON for å rotere bilder. Du kan rotere flere bilder etter hverandre. R... Legge på lyd til fotografier R YES / NO YES NO [IN] Tar opp lyd i omtrent 4 sekunder. Bruk piltastene XY til å velge et bilde og velg [YES] for å starte opptaket. [BUSY]-meldingen vises midlertidig. Bruk av menyer BACK MENU SET OK 7 ERASE Slette utvalgte bilder / Slette alle bilder Beskyttede bilder kan ikke slettes. For å slette beskyttede bilder, må beskyttelsen oppheves. Bilder som er blitt slettet, kan ikke gjenopprettes. Sjekk hvert enkelt bilde før du sletter, slik at du unngår å slette bilder ved en feiltakelse. Ikke sett minnekortet inn i kameraet når du sletter bilder fra det interne minnet. Sett inn et minnekort i kameraet før du skal slette bilder fra kortet. NO 25

26 SEL. IMAGE...Slette ved å velge ut enkeltbilder SEL. IMAGE [IN] Bruk piltastene til å velge bilde og trykk på for å markere valget med en R. Trykk på en gang til for å angre valget. Når utvalget er gjort, trykker du på S. Velg [YES] og trykk på. BACK MENU OK GO ALL ERASE...Slette alle bildene i det interne minnet eller på minnekortet Velg [YES] og trykk på. 8 PRINT ORDER Lage printkoder (DPOF) Med denne funksjonen kan du lagre informasjon for utskrift (antall eksemplarer og opplysninger om dato og klokkeslett) sammen med bildene som er lagret på minnekortet. g «Utskriftsinnstillinger (DPOF)» (s. 32) SETUP-menyer Opptaksmodus SETUP RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK MEMORY FORMAT (FORMAT * ) BACKUP * W PIXEL MAPPING K / q s BEEP 8 SHUTTER SOUND VOLUME X VIDEO OUT POWER SAVE Visningsmodus Bruk av menyer SLIDE- SHOW EXIT MENU EDIT PERFECT PLAYBACK FIX MENU MY FAVORITE PRINT ORDER SETUP SILENT ERASE MODE SET OK * Minnekort påkrevet. MEMORY FORMAT (FORMAT)... Formatere internt minne eller minnekort Alle data, også beskyttede bilder, slettes når det interne minnet eller minnekortet formateres (bilder som er registrert i «My Favorite» slettes ikke). Vær sikker på at du har lagret eller overført alle viktige data til en datamaskin før du formaterer. Sørg for at det ikke er noe minnekort i kameraet når du formaterer det interne minnet. Se til at minnekortet er satt inn i kameraet når du skal formatere det. Før du bruker minnekort fra andre produsenter enn Olympus, eller minnekort som er formatert på en datamaskin, må du formatere dem med kameraet. BACKUP... Kopiere bilder fra internt minne til minnekort Sett inn et eget minnekort i kameraet. Når du kopierer data blir de ikke slettet fra det interne minnet. Å ta sikkerhetskopier (backup) kan ta noe tid. Kontroller at batteriet er ladet opp før du starter kopieringen. 26 NO

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. DIGITALKAMERA. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for

Detaljer

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-170/X-760 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Diverse ( Takk for

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac.

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac. Redigering arbeidsflyt Final Cut fra tape til Final Cut Det første du gjør er å koble kamera til mac`en via en Firewire kabel. På baksiden av kameraet ved siden av batteriet finner du en 4pins inngang

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Mode Velg mellom videokamera og stillbilder med MODE-knappen bakpå kamera.

Mode Velg mellom videokamera og stillbilder med MODE-knappen bakpå kamera. Noen tips om bruk av videokameraet SONY HDR-PJ780. Tro meg: du vil spare mye tid på å ta deg tid til å lese gjennom disse tipsene! Les derfor denne teksten nøye og gjør slik som forklart for å unngå unødvendige

Detaljer

DIGITALT MEDIAKAMERA

DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK DIGITALT MEDIAKAMERA Avansert brukerveiledning LYT1366-010B I denne veiledningen finner du en omfattende forklaring av bruk av kameraet. Bruk innholdsfortegnelsen til venstre for å lese om et emne,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukermanual JDL Core4 ITV

Brukermanual JDL Core4 ITV Brukermanual JDL Core4 ITV Hurtigveiledning v1.02 Vard SecurityAS post@vardsecurity.no Side 1 Innhold 1. Hovedskjermbilde... 3 1.1 Ikonforklaring... 3 2. Playback... 3 2.1 Dato og Tidslinjene... 4 2.2

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING

Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING Innhold Installere enheten... 3 Koble til en datamaskin... 4 Bruke fjernkontrollen... 5 Bla gjennom bilder... 6 Bildeinnstillinger... 7 Se på video... 8 Høre

Detaljer

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Alle skjermbilder

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer