SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen, ble laget mens produktet var under utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 Pakk ut innholdet i esken Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Digitalkamera Stropp Litium ion-batteri (LI-92B) OLYMPUS oppsett- CD-ROM eller Skrivespiss USB-strømadapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) Annet tilbehør som ikke er vist: Garantikort Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. Berøringspanelet kan brukes til oppgaver merket med i denne manualen. Feste kamerastroppen Fest stroppen til det andre festet på samme måte. Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. 2 NO

3 Navn på deler 1 Kontaktdeksel f INFO (Skjerminformasjon)-knapp 2 Stroppfeste h m-/wi-fi-knapp 3 Selvutløserlampe/AF-lampe i Multikontakt 4 Objektiv j HDMI-mikrokontakt 5 Innebygget blits k Høyttaler 6 Blitsbryter k Lås til batterirom/kortplass 7 Stereomikrofon m Deksel til batterirom/kortplass 8 Indikatorlampe n Stativfeste 9 n-knapp o Piltaster 0 Zoomknapp p F (opp) / F a Utløser (eksponeringskompensasjon)- b Funksjonshjul knapp c Skjerm (berøringsskjerm) q I (høyre) /# (blits)-knapp d R (Film)-knapp r H (venstre)-knapp e q (Visning)-knapp s G (ned) / jy (seriefotografering/selvutløser)- f A-knapp knapp / D (slette)-knapp FGHI-instruks om å trykke på opp/ned/venstre/høyre-piltastene. $ Merknad Denne håndboken viser de engelske menyskjermene i illustrasjoner og forklaringer. Du kan velge visningsspråket for menyene til dette kameraet. Du finner mer informasjon under «Endre menyskjermspråket» (s. 65). NO 3

4 Forberedelser til fotografering Sette inn og ta ut batteriet og kortet 1 Følg trinn 1 og 2 for å åpne batteri-/korthusdekslet. Slå av kameraet før du åpner dekselet til batterirommet/ kortplassen. Lås til batterirom/kortplass Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å sette i batteriet. Sett inn batteriet som vist med C-merket mot batterilåseknotten. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. Deksel til batterirom/kortplass Batteri låsetapp 3 Skyv kortet rett inn til det smekker på plass. Bruk alltid spesifiserte kort med dette kameraet. Sett ikke inn andre typer minnekort. g «Bruke kortet» (s. 94) Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Bryter for skrivebeskyttelse 4 NO

5 Slik tar du ut kortet Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet Følg trinn 1 og 2 for å lukke batteri-/kortromdekslet. Påse at du lukker dekslet til batterirommet/kortplassen når du skal bruke kameraet NO 5

6 Lade batteriet 1 Koble USB-kabelen og USB-strømadapteren til kameraet og lad opp batteriet. Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelse. Før bruk, må du derfor lade opp batteriet fullstendig til indikatorlampen slukkes (etter ca 4,5 timers ladning). Koble til kameraet Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet Stikkontakt Multikontakt eller Kontaktdeksel USB-kabel (medfølger) For lading av batteriet i utlandet se «Bruke lader og USB-strømadapter i utlandet» (s. 93). Bruk aldri noen annen kabel enn den som medfølger eller en Olympuskompatibel USB-kabel. Dette kan forårsake røyk eller brann. Den medfølgende F-2AC USB-strømadapteren (heretter referert til som USB-strømadapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fi kk en innstikkbar USB-strømadapter, kobler du den direkte til stikkontakten. Sørg for at du kobler strømpluggen på USB-strømadapteren fra stikkontakten når ladingen eller avspillingen er ferdig. For opplysninger om batteriet, se «Forsiktighetsregler for håndtering av batterier» (s. 102). For detaljer om USB-strømadapteren, se «USB-AC-adapter» (s. 103). 6 NO

7 Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USB-kabelen og forbindelsen til USB-strømadapteren. Hvis «No Connection» vises på bakskjermen, må du kople fra USB-kabelen og stille inn [Storage] i [USB Connection] (s. 63) før du kopler til kabelen igjen. Når du bør lade opp batteriene Lad opp batteriet når du kan se feilmeldingen som vises til høyre. Blinker rødt Feilmelding Battery Empty NO 7

8 Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm med språkinnstillinger for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. Se «Stille inn dato og klokkeslett d [X]» (s. 65) for å endre den valgte datoen og klokkeslettet. 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet, trykk på FGHI på piltastene for å velge språket ditt, og trykk på A-knappen. 2 Trykk FG på piltastene for å velge år [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 3 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 4 På samme måte som i trinn 2 og 3, trykk FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslettet, trykker du på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. 8 NO

9 5 Bruk HI for å velge tidssonen og trykk deretter på knappen A. Bruk FG til å slå på eller av sommertid ([Summer]) :30 Summer NO 9

10 Bruke grunnleggende funksjoner Ta bilder 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Når kameraet slås på, slås skjermen på. 2 Still inn modushjulet til P. I P-modus, justerer kameraet lukkerhastigheten og blenderverdien automatisk i henhold til motivets lysstyrke. 3 Komponenter bildet. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fingrene, osv. når du holder kameraet. 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. Lukkerhastigheten og blenderverdien vises i rødt hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. 5 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Trykk halvveis ned Trykk halvveis ned Du kan også ta bilder ved bruk av berøringsskjermen. g «Opptak ved bruk av berøringsskjermen» (s. 39) P AF-søker 1/400 F6.9 Lukkerhastighet Blenderverdi Trykk helt ned 10 NO

11 Vise bilder (spille av bilder) Slå på kameraet. Trykk på q-knappen. Det nyeste bildet vises. Bruk HI til å velge et bilde. Viser forrige bilde Viser neste bilde 4/30 Stillbilde 14/02/26 12:30 q-knapp Piltaster Du kan vise senere og tidligere bilder ved hjelp av berøringsskjermen. Dra skjermen til venstre for å spole frem ett bilde, og dra skjermen til høyre for å spole tilbake ett bilde. 4/30 13/02/26 12:30 Indeksvisning I enkelrammeavspilling drei zoomspaken til W for indeksavspilling. Bruk FGHI til å flytte markøren. I enkeltbildeavspilling drei zoomspaken til T for indeksavspilling. 14/02/26 12:30 Slå lett på for å vise indeksvisning. Pek på. - til høyre for å vise neste eller forrige side. Bank lett på et bilde for vise det i full ramme. NO 11

12 Visning av nærbilde I enkeltbildevisning, drei zoomspaken til T for å zoome inn opptil 10 ; drei til W for å zoome ut. Trykk på A-knappen for å gå tilbake til visning av enkeltbilder. Trykk deretter på FGHI for å skyve et bilde 4/30 i retning av knappen du trykket på. 14/02/26 12:30 Trykk på for avspillingszoom. Bruk fingeren din til å rulle på skjermen når bildet er zoomet inn. Trykk på Z for å gå tilbake til visning av enkeltbilder. 12 NO

13 Ta opp filmer 1 Trykk på R (film)-knappen for å starte opptak av en film. Filmen er tatt opp i den innstilte opptaksmodusen. Merk at opptaksmoduseffektene ikke kan oppnås for noen opptaksmoduser. Lyden tas også opp. Ved bruk av et kamera med en CMOS-bildesensor kan gjenstander som beveger seg se forvrengte ut på grunn av fenomenet med rullende lukker. Lyser rødt mens opptak pågår REC 0:00 0:34 REC 0:00 0:34 Opptakstid Opptakslengde (s. 96) Dette er et fysisk fenomen der forvrengning oppstår på det filmede bildet ved opptak av et motiv som beveger seg hurtig eller på grunn av kameraristing. Dette fenomenet blir spesielt mer merkbart ved bruk av en lang fokallengde. 2 Trykk på R (film)-knappen igjen for å stoppe opptaket. NO 13

14 Filmavspilling Velg en film og trykk på A-knappen. Drei zoomknappen til T-siden for å vise filmindeksen. Bruk FGHI til å velge bildet for å starte avspilling. 14/02/26 12:30 Video 4/30 00:12/00:34 Under avspilling Pause og gjenoppta avspilling Spole fremover Spole tilbake Justere volumet Trykk på A-knappen for å pause avspillingen. Under pause, spoling fremover eller spoling tilbake, trykker du på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. Trykk på I for å spole fremover. Trykk på I en gang til for å øke hastigheten for spoling fremover. Trykk på H for å spole tilbake. Trykk på H igjen for å øke tilbakespolingshastigheten. Bruk FG til å justere volumet. Funksjoner mens avspillingen er pauset Forløpt tid/total opptakstid 00:12/00:34 Under pause Hopp Spole frem og tilbake, ett bilde av gangen Gjenoppta avspilling Trykk på FG for å hoppe til forrige/neste indeks. Trykk på I eller H for å spole fremover eller bakover ett bilde om gangen. Hold ned I eller H for kontinuerlig spoling fremover eller tilbake. Trykk på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. I en pause kan du dreie zoomknappen mot W-siden for å vise den delte indeksvisningen. 14 NO

15 Stoppe filmavspilling Trykk på m-knappen. For å spille av filmer på datamaskinen, anbefales den inkluderte PC-programvaren. Før bruk av PC-programvaren for første gang, kobler du kameraet til datamaskinen og starter deretter programvaren. Spille av filmer med berøringsskjermen Trykk på følgende ikon. Spill filmer. Trykk på nytt for å pause avspillingen. (/* Trykk på ( eller * for å spole raskt forover eller bakover. &/) Trykk på & eller ) for å spole ett bilde fremover eller bakover. O Gå tilbake til starten på filmen. + Vise filmindeksen. Slette bilder under opptak 1 Vis bildet du vil slette og trykk på G (D). Du kan slette en film ved å velge filmen og trykke på G (D). Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel Bruk FG til å velge [Erase] og trykk på A-knappen. Grupperte bilder slettes som en gruppe (s. 16). Flere bilder eller alle bilder kan slettes samtidig (s. 61). NO 15

16 Spille av panoramabilder og grupperte bilder Spille av panoramabilder Panoramabilder som ble satt sammen med [Auto] eller [Manual] kan skyves for visning. 1 Velg et panoramabilde under avspilling. 2 Trykk på A-knappen. 4/30 14/02/26 12:30 Kontrollere avspilling av panoramabilde Stoppe avspilling: Trykk på m-knappen. Pause: Trykk på A-knappen. Kontroll under pause Trykk på FGHI for å skyve bildet i retning av knappen som er trykket ned. Drei på zoomspaken for å forstørre/minske bildet. Trykk på A-knappen for å starte rullingen på nytt. Visningsområde Du kan også rulle for å vise panoramabilder ved å trykke på. 16 NO

17 Spille av grupperte bilder Ved å ta Sequential- eller Photo-biler, intervallopptak og Photo in Movie, vises de tatte bildene som en gruppe under avspilling. T-side A-knapp Utvider. Utvid for å vise bildene i en gruppe i indeksvisning. Du kan også utvide bildene ved å trykke på K. Hvis du ønsker å slette bilder fra de grupperte bildene, kan du utvide gruppen og slette bildene individuelt. Velg bildet og trykk på A-knappen for å vise bildene henholdsvis. Bruk HI til å vise forrige/neste bilde. Spiller de grupperte bildene automatisk i rekkefølge eller pauser avspillingen. Du kan også spille av grupperte bilder ved å trykke på. Seriebilderamme Bilder tatt i serie spilles av automatisk. Utvid for å vise bildene i indeksvisning. 4/30 Expand T Play OK 14/02/26 12:30 Seriebilderamme Bilde med filmklippramme Filmen og stillbildene spilles av. Utvid for å vise bildene i indeksvisning. Pause avspillingen og drei zoomspaken til W-siden for å vise stillbildene som en kapittelindeks av filmen. Velg stillbildet og trykk på A-knappen for å spille av filmen fra det punktet. NO 17

18 Skjermvisning Opptaksskjermvisninger SCN 4 NORM Date z 0:00: WB AUTO ISO AUTO 16M : /100 F Når utløserknappen trykkes halvveis ned Lese et histogram Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være svart. Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være hvitt. Den grønne delen viser fordeling av lystettheten innenfor midten av skjermen. Veksle visningene Visningen endres i rekkefølgen Normal Detailed No info. Level Gauge hver gang du trykker på INFO-knappen. g (s. 67) 18 NO

19 Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. Vater 1 Opptaksmodus R R 2 Tilkobling til smarttelefon R R R R 3 Undermodus R R 4 Bildemodus R R 5 Blits R R 6 Eksponeringskompensasjon R R 7 Hvitbalanse R R 8 ISO-følsomhet R R 9 o/y R R R 10 Bildestørrelse (stillbilder) R R 11 Aspekt R R 12 Bildestørrelse (filmer) R R 13 Opptak med lyd-/ vindstøyreduksjon R R 14 Filmopptakslengde R R 15 Filmopptaksikon R R 16 Verdenstid R 17 Bildestabilisering R 18 Måling R 19 Datostempel R R 20 Komprim. R R 21 Antall stillbilder som kan lagres R R 22 Nåværende minne R R 23 Batteritest R R 24 Histogram R 25 AF-søkefelt R R R R 26 Touch lukker R R R R 27 Rutenettguide R 28 Blenderverdi R R R R 29 Lukkerhastighet R R R R 30 Advarsel om utstødig kamera R R R R NO 19

20 Visning i avspillingsmodus Normal Detaljert Ingen informasjon 10 4/30 14/02/26 12: Stillbilde /1000 NORM ISO 125 P 1/1000 NORM P ISO 125 F6.9 AUTO WB /02/26 12:30 F6.9 AUTO WB 14/02/26 12: / Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detaljert Ingen info hver gang det trykkes på INFO-knappen. 20 NO

21 Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Batteritest R 2 Eye-Fi-overføringsdata/Wi-Fi R R 3 Beskytt R R 4 Legge til lyd R R 5 Delingsrekkefølge R R 6 Utskriftskode/antall kopier R R 7 Nåværende minne R R 8 Bildenummer/totalt antall bilder R R 9 Kompresjon/Bildestørrelse (filmer) R 10 Lukkerhastighet R 11 Opptaksmodus R 12 ISO-følsomhet R 13 Blenderverdi R 14 Histogram R 15 Eksponeringskompensasjon R 16 Bildemodus/undermodus R 17 Hvitbalanse R 18 Bildestørrelse (stillbilder) R 19 Filnavn R 20 Opptaksdato og opptakstid R R 21 Grupperte bilder R R R 22 Berøringsskjermknapp R R R NO 21

22 Opptak med grunnleggende funksjoner Bruk av opptaksmodusene Velge opptaksmodusen Drei på modushjulet for å sette opptaksmodusen ved indikatoren. Etter å ha valgt O, ART, p, P eller r, må du velge undermodusen. 22 NO

23 Liste med opptaksmoduser Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. Opptaksmodus Undermodus P (Programmodus) s. 10 M (Manuell modus) s. 24 ART (Kunstfilter) Popkunst/Soft Fokus/Bleke&Lyse Farger/ Kornet Film/Nøkkelhull/Diorama/Dramatisk s. 25 Uttrykk O (Scenemodus) B Portrait/e e-portrait/f Landscape/ 1 Interval Shooting/G Night Scene/ U Night+Portrait/C Sport/2 Indoor/ 3 Self Portrait/` Sunset/X Fireworks/ s. 26 _ Cuisine/^ Documents/g Beach & Snow/ I Super Macro/E Backlight HDR i (Håndholdt stjerneskinn-modus) s. 28 p (Panorama) Auto/Manual s. 28 P (PHOTO STORY) Standard/Speed/Zoom inn/ut/fun Frames s. 30 r (avansert filmmodus) s Bilde i film/} 60p Film/ ; Høyhastighetsfilm// Tidsforklortet film s. 32 A (iauto-modus) s. 33 «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 97), «Liste med O-innstillinger» (s. 98), «Liste med ART-innstillinger» (s. 99) I visse opptaksfunksjoner kan det ta noen øyeblikk før kameraet å behandle bildet etter at det er tatt. NO 23

24 M (Manuell modus) I modus M kan du stille inn blenderverdi, lukkerhastighet og ISO manuelt. Eksponeringsforskjellen fra passende eksponering vises. M ISO ISO6400 1/400 F Lukkerhastighet FNr. Over-/undereksponering 1 Drei modushjulet til M. 2 Trykk på F og bruk HI til å velge blenderåpning (F-tall), lukkerhastighet og ISO, og bruk FG til å velge hver verdi. 3 Trykk på A-knappen for å innstille. 24 NO

25 ART (kunstfiltre) Du kan ta opp i farger og effekter som plakater og malerier. Undermodus Popkunst Soft fokus Bleke og lyse farger Kornet film Nøkkelhull Diorama Dramatisk uttrykk Bruksområde Gir bedre farge og atmosfære i et bilde, mer lys og liv. Gir uttrykk for en eterisk atmosfære med en myk tone og gjør et bilde drømmeaktig. Uttrykker en komfortabel, flytende følelse ved å gjøre et bilde blekere og lettere. Uttrykker styrke og ruheten i svart/hvitt. Uttrykker en tunneleffekt som den man får fra et gammeldags kamera eller et lekekamera, ved å redusere lyse i kantene. Uttrykker en surrealistisk miniatyrverden ved å øke metningen og kontrasten og diffusere områder i bildet som er ute av fokus. Gir bedre lokal kontrast i et bilde og gir et bilde der lyse og mørke forskjeller fremheves. 1 Drei modushjulet til ART. 2 Bruk HI til å velge en undermodus og trykk til slutt på A-knappen. Trykk på A-knappen igjen for å vise skjermbildet for valg av undermodus. Pop Art WB AUTO 16M 4:3 MENU NO 25

26 O (scenemodus) Du kan bare fotografere med en riktig innstilling hvis du velger en undermodus i samsvar med motivet eller scenen. Undermodus B Portrett e e-portrett F Landskap 1 Intervallopptak G Nattfoto U Natt+Portrett C Sport 2 Innendørs 3 Selvportrett ` Solnedgang X Fyrverkeri _ Mat ^ Dokumenter g Strand og snø I Super makro E Baklys HDR Bruksområde Egner seg for potrrettfotografering. Jevner ut sjatteringer og struktur i huden. Denne modusen egner seg for å se på bilder på en HD-TV. Egner seg for landskapsfotografering. Tar automatisk påfølgende bilder i henhold til innstilt [Start - Waiting Tim], [Frame] og [Interval Time]. Egner seg for stativfotografering når det er mørkt. Egner seg for potrrettfotografering med en kveldsbelyst bakgrunn. Egner seg for rask action-fotografering. Egner seg for å ta portrettbilder innendørs, for eksempel på fester. Egner seg for å ta bilder av seg selv mens man holder kameraet. Egner seg for å ta bilde av solnedgangen. Egner seg for å ta bilder av fyrverkeri om natten. Egner seg for å ta bilder av mat. Egner seg for å ta bilder av papirdokumenter eller tidstabeller. Egner seg for å ta bilder av snødekte fjelltopper, sjølandskaper i solen og andre motiver med mye hvitfarge. Egner seg for å ta ekstreme nærbilder. Egner seg for motiver med mye kontrast. Denne modusen fanger opp flere bilder og slår dem sammen til ett, korrekt eksponert bilde. 1 Drei modushjulet til O. 2 Bruk HI til å velge en undermodus og trykk til slutt på A-knappen. Trykk på A-knappen igjen for å vise skjermbildet for valg av undermodus. Portrait I [e-portrait]-modus, tas to bilder: Et uendret bilde og et annet bilde som [e-portrait]-effektene har blitt brukt på. 16M 4:3 MENU 26 NO

27 1 Intervallopptak Juster intervallinnstillingene i innstillingsmenyen før du velger intervallopptak i O (Scenemodus) for fotografering. Tilpasse innstillingene 1 Trykk på m-knappen for å vise menyene. 2 Bruk H til å flytte sidekategorien og bruk FG til å velge innstillingsmeny 3 før du deretter trykker på A. Kategori Settings Menu 3 Back MENU Interval Settings Level Gauge Settings 3 Bruk FG til å velge [Interval Shooting] og trykk på A. Trykk deretter på FG for å velge et punkt og trykk på A. Settings Menu 3 Back MENU Interval Settings Back MENU Interval Settings Level Gauge Settings A Frame Start Waiting Time Interval Time 10 5 min 30 sec 4 Bruk FG til å utheve et alternativ, og trykk på A for å velge. Bilde Angir antall bilder som skal tas mellom 1 og 99 bilder. Angir tiden fra trykket på utløseren til bildet tas, Start Ventetid mellom 0 og 60 minutter. Angir opptaksintervallet for det andre og påfølgende Intervalltid bilder per 10 sekunder eller mellom 1 og 60 minutter. Trykk på m-knappen flere ganger for å forlate menyen. Intervallet kan være lenger enn det angitte intervallet, for eksempel når kameraet bruker noen øyeblikk på bildebehandling. Bilder som tas vises som en gruppe. Hvis det ikke er nok ledig plass på et kort, kan det hende du ikke kan ta det angitte antall bilder. Kameraet kan gå i dvalemodus under intervallopptak, men opptaket gjøres i henhold til innstillingen. Oppheve intervallopptak Trykk på m-knappen. NO 27

28 : (Håndholdt stjerneskinn) Reduserer uskarphet ved opptak med lite lys/opplyst scene. Kan bruke blits. Selv om du trykker bare én gang på utløserknappen, tar kameraet automatisk flere bilder kontinuerlig, og slår dem sammen til et kvalitetsbilde med mindre støy. p (Panorama-modus) Du kan ta og kombinere flere bilder slik at du får et bilde med en bred visningsvinkel (panoramabilde). 1 Drei modushjulet til p. 2 Trykk på A-knappen for å gå til funksjonsmenyen. Bruk HI til å velge en undermodus og trykk til slutt på A-knappen. Auto Undermeny Manual Bruksområde Panoramabilder kombineres automatisk ved bare å svinge kameraet i opptaksretningen. Tre bilder tas og settes sammen av kameraet. Brukeren komponerer bildene med hjelperammen og bildet tas manuelt. Beveg kameraet som om det roterer rundt en vertikal akse gjennom senteret på objektivet for å ta bedre panoramabilder. Ta bilder med [Auto] 1 Vel først [Auto] i undermodus. Trykk på G og bruk HI til å velge visningsvinkel (STD:180, FULL:360 ), og trykk deretter på A knappen. 2 Sikt kameraet mot startposisjonen. AUTO FULL 3 Trykk på lukkerknappen for å starte opptaket. 4 Start panoreringen. Når pilen når enden av guiden, avsluttes opptaket automatisk. Cancel MENU Save OK Guide Kameraet behandler bildene automatisk og det kombinerte panoramabildet vises. For å stoppe opptaket i midten, må du trykke på utløserknappen eller A-knappen. Dersom kameraet pauser en stund, avsluttes opptaket automatisk. Dersom meldingen [Image was not created.] vises, gjør du opptaket på nytt. For å avbryte panorama-funksjonen trykker du på m-knappen. 28 NO

29 Ta bilder med [Manual] 1 Bruk FGHI til å angi hvor kanten på neste bilde skal legges til, og trykk deretter på A-knappen. 2 Trykk på utløserknappen for å ta det første bildet. Retning for å kombinere bilder MANUAL 3 Komponer neste opptak, slik at kanten på den første rammen som vises svakt på skjermen, overlapper motivet i det andre bildet, og trykk på utløseren. For å kombinere bare to bilder, trykk på A-knappen. 4 Gjenta trinn 3 for å ta det tredje bildet. Kameraet kombinerer bildene automatisk til ett enkelt panoramabilde. NO 29

30 P (PHOTO STORY) Ved opptak integreres et bilde i en layoutramme som er innstilt for å opprette en ønsket collage. Dette gjør det mulig med en lang rekke bildeuttrykk med temaer eller historier. 1 Drei modushjulet ti P. 2 Velg et tema ved bruk av FG og trykk på I. Tematyper P1 Standard P2 Hastighet P3 Zoom inn/ut P4 Mororammer Tema Standard Back MENU Set 3 Velg ønskede elementer i temaet ved bruk av FGHI, og trykk deretter på A. Trykk utløserknappen halvveis ned for å komme tilbake til opptaksskjermbildet. Standard Back MENU 30 NO

31 4 Berør en ramme i standbymodus for å ta bilde. 0.0 WB AUTO ISO AUTO 0.0 WB AUTO ISO AUTO 0.0 WB AUTO ISO AUTO 4 NORM 4 NORM 4 NORM Trykk på bildet når motivet ikke vises i et bilde. 5 Ta hvert bilde på samme måte. Bilder som tas vises i rammene. Trykk på et innrammet bilde og deretter U mens U vises, slik at bildet avbrytes og du kan ta bildet på nytt. Trykk på m-knappen for å velge [Exit] og trykk deretter på A-knappen for å avbryte bildet som ble tatt og for å gjenoppta opptaket. 6 Etter opptak av alle bildene trykker du på N og lagrer bildet. Når du skifter en opptaksmodus i midten av opptaket, blir opptaksstatusen automatisk lagret. AF-modus står fast på [Spot]. Bildestørrelsen står fast på en størrelse tilsvarende [4]. Følgende oppgaver er ikke tilgjengelig i Photo Story-modus. Filmopptak, sekvensiell og egentidsur. NO 31

32 s (Avansert filmmodus) Du kan ta opp filmen ved bruk av bevegelig filmfunksjon. Undermeny s (Bilde i film) } (60p -Film) ; (Høyhastighetsfilm) / (Intervallfilm) Beskrivelse Tar stillbilder under opptak av en film. I løpet av en enkelt film kan du ta maksimalt 12 stillbilder. Tar opp en jevn film med 60 rammer/sekund. Bildestørrelse er fast ved full HD ( ). Tar opp et motiv i hurtig bevegelse og avspiller i langsom hastighet. HS120 fps ( ), HS240 fps ( ) Generer en film i 20 sekunder ved å ta opp fortløpende og mellomromsbilder på en innstilt opptakstid. Du kan stille inn «opptakstid» i funksjonsmenyen. Kameraet avslutter automatisk opptaket for en innstilt opptakstid og tar opp en tidsforløpsfilm. Med unntak av at i Bilde i film, kan du ikke ta stillbilder ved å trykke på utløseren. Bilde i film-funksjonen aktiveres også ved opptak i P-modus eller M-modus. Blitsen er ikke tilgjengelig ved opptak av stillbilder ved bruk av Bilde i filmopptak. Bilder som tas under Bilde i film vises som en gruppe. Det er bare med høyhastighetsfilm du kan velge [c], [d] og [Off] selvutløseren. Når du tar opp intervallfilm kan du ikke endre fokusposisjonen. Kameraet kan gå i dvalemodus under intervallopptak, men opptaket gjøres i henhold til innstillingen. Når batteriet blir lavt ved opptak av intervallfilm, avbryter kameraet opptaket og begynner å lagre bildene du har tatt på kortet. Med den strømmen som er igjen på batteriet kan det hende kameraet ikke greier å lage en film. Bruk et fulladet batteri. Hvis du trykker på R (film)-knappen under intervallfilming, stoppes opptaket. Lengden på filmen avhenger av antall bilder. 32 NO

33 A (iauto-modus) En helautomatisk modus hvor kameraet automatisk optimaliserer innstillingene for de gjeldende forholdene. Kameraet gjør alt arbeidet, noe som er praktisk for nybegynnere. 1 Drei modushjulet til A. 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. 3 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Bruke live guide Live guide kan brukes til å endre innstillingene i M-modus. 1 Trykk på A for å vise live guide. Guideelement 2 Bruk FG til å utheve et element Change Color Saturation og trykk på A. Guideelementer Endre Fargemetning Endre Fargetone Gjøre Lysere/Mørkere 3 Bruk FG til å velge et nivå og kontroller Nivåindikator effekten eller beskrivelsen. Clear & Vivid Trykk utløserknappen halvveis ned for å velge. 4 Trykk ned utløserknappen for å ta et bilde. For å fjerne live guide fra skjermen, trykk på m-knappen. Flat & Muted Berøring av skjermen endrer også noen live guide-innstillingsnivåer. g s. 39 Ved bruk av visse innstillingsnivåer for live guide kan bilder bli kornete. Endringer til live guide-innstillingsnivåer er kanskje ikke synlige på skjermen. Blitsen kan ikke brukes med live guide. Endringer til live guide-alternativer annullerer tidligere endringer. Valg av live guide-innstillingene som overstiger grensene til kameraets eksponeringsmålinger kan føre til bilder som er over- eller undereksponert. NO 33

34 Bruke zoomen Dreiing av zoomspaken justerer opptaksrekkevidden. Drei zoomspaken så langt som mulig for å øke tempoet på zoomoperasjonen, og drei den delvis for en langsom zoom-operasjon (ikke aktuelt ved opptak av en film). W-side T-side Zoomfelt P WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 4 NORM 0:00:34 Bildestørrelse Zoomfelt 16M Optisk zoom Superoppløsningszoom*1 Annet *2 *1 Du finner opplysninger om superoppløsningszoom i (s. 54). *2 På grunn av økt behandling av pikselantallet reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av innstillingen av bildestørrelsen. 34 NO

35 Bruke opptaksalternativer (stilles inn med direkte-knappen) Noen elementer er ikke tilgjengelige i alle opptaksmoduser. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 97) Blits Du kan bruke blits under opptaket. 1 Skyv på blitsbryteren for å heve blitsen. Blitsbryter 2 Trykk på #-knappen (I) for å vise alternativer. 3 Bruk HI til å velge en blitsmodus, og trykk på A. #AUTO Automatisk blits Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Med denne funksjonen kan Blits for du redusere fenomenet med rødøyereduksjon røde øyne. # Fill-in flash Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits av Blitsen utløses ikke. Etter forhåndsblitsene tar det ca. 1 sekund før lukkeren utløses i [!] (Red-eye reduction flash). Ikke flytt kameraet før opptaket er ferdig. [!](Red-eye reduction flash) fungerer kanskje ikke effektivt i alle fotograferingssituasjoner. Slik slår du av blitsen Trykk blitsen ned i kameraet igjen. NO 35

36 Eksponeringskompensasjon Kompenserer lysstyrken (passende eksponering) justert av kameraet. 1 Trykk på +/--knappen (F) og deretter på HI for eksponeringskompensasjonen. Velg positive («+») verdier for å gjøre bilder lysere, og negative () verdier for å gjøre bilder mørkere. Negativ ( ) Ingen kompensasjon (0) Positiv (+) 36 NO

37 Enkelt Bilde/Sekvensbilder 1 Trykk på jy-knappen (G) for å vise direktemenyen. 2 Bruk HI for å velge et alternativ, og trykk på A. o Ta enkeltbilder Når utløserknappen er trykket ned (vanlig opptaksmodus), tas 1 bilde av gangen. Sekvensbilder 1 * bilder tas i rekkefølge i opptil ca. 2,5 bilde per sekund (fps) mens utløseren trykkes helt ned. Sekvensbilder 2 * 1 Opptil 16 bilder tas i rekkefølge i ca. 11,5 bilder per sekund (fps) mens utløseren trykkes helt ned. c Høyhastighet 1 * 1, 2 Opptil 60 bilder tas i rekkefølge i ca. 20 bilder per sekund (fps) mens utløseren trykkes helt ned. d Høyhastighet 2 * 1, 2 Opptil 60 bilder tas i rekkefølge i opptil 60 bilder per sekund (fps) mens utløseren trykkes helt ned. *1 Bilder som tas vises som en gruppe. *2 Antall opptakspiksler er begrenset. Fokus, eksponering og hvitebalanse låses ved det første bildet under seriefotografering. Dersom batterikontrollen blinker på grunn av lav batterispenning under seriefotografering, stopper kameraet opptaket og starter lagringen på kortet av de bilder som er tatt. Det kan hende at kameraet ikke rekker å lagre alle bildene, alt etter hvor mye strøm som er igjen på batteriet. NO 37

38 Selvutløser Stiller inn tiden etter at utløserknappen trykkes til bildet tas. 1 Trykk på jy-knappen (G) for å vise direktemenyen. 2 Velg [Y12], [Y2] eller [YC] med HI og trykk på A-knappen. Y12 Y2 YC Selvutløser 12 SEK Selvutløser 2 SEK Egendef. selvutløser Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen lyser først i omtrent 10 sekunder, så blinker den i omtrent 2 sekunder, og deretter tas bildet. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, og deretter tas bildet. Etter å ha valgt denne modusen skal du trykke på m-knappen for å angi «antall bilder, tiden fra trykket på utløseren til bildet tas og intervalltiden». Bildene tas med denne innstillingen. Trykk på m-knappen for å deaktivere selvutløseren. Selvutløseren deaktiveres ikke automatisk etter at bildet er tatt. AFL (Fokuslås) Du kan låse fokusposisjonen. 1 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. 2 Trykk på A-knappen mens kameraposisjonen opprettholdes. Kameraet fokuserer og låser posisjonen. Trykk på A-knappen en gang til for å slippe fokuslåsen. Zooming, trykk på m-knappen og andre handlinger slipper også opp fokuslåsen. Fokuslåsen slippes etter opptak. Berøring av skjermen slipper også fokuslåsen. g (s. 39) 38 NO

39 Opptak ved bruk av berøringsskjermen Ved å berøre skjermen, kan motivet som skal fokuseres på stilles inn eller bildet kan tas. Når du bruker en skjermbeskytter eller hansker, kan det hende berøringsoppgaver ikke fungerer som de skal. Når det er vanskelig å bruke fingeren, kan du bruke skrivespissen (følger med). Hver gang berøres, endres oppgaven. : Motivet som berøres fokuseres på og bildet tas automatisk. : Motivet som berøres er AF-låst. Trykk på utløserknappen for å ta bildet. Trykk på for å frigjøre AF-låsen. Fokuslås avslutter når utløseren frigjøres. 16M LIVE GUIDE 4 NORM 0: Bruk for live guide (s. 33) I M-modus, kan live guide stilles inn. 1 Berør M. Berør et element for å stille inn nivået. 2 Dra glidebryteren på justeringslinjen loddrett for å stille inn nivået, og berør N. Berør O for å avslutte live guide. Trykk på % for å oppheve innstillingen. Clear & Vivid Flat & Muted NO 39

40 Bruke opptaksalternativer (stilles inn med funksjonsmenyen) Noen elementer er ikke tilgjengelige i alle opptaksmoduser. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 97) Funksjonsmeny P WB AUTO 4 ISO AUTO 5 16M 4:3 MENU Oppsettmeny (s. 47) Funksjonsmeny 1 Bildemodus...s Blits...s Eksponeringskompensasjon...s Hvitbalanse...s ISO-følsomhet...s o/y...s Bildestørrelse (stillbilder)...s Aspekt...s Bildestørrelse (filmer)...s Trykk på A for å vise funksjonsmenyen. Trykk på A en gang til for å skjule funksjonsmenyen. 2 Bruk FG på piltastene til å velge innstillinger, bruk HI til å endre valgt innstilling, og trykk på A. Navnet på den valgte funksjonen vises Piltaster (HI) Valg Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 Piltaster (FG) MENU Funksjon 40 NO

41 Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. B. Innst. Stiller inn Behandlingsalternativene. h Vivid Produserer levende farger. i Natural Produserer naturlige farger. j Muted Produserer grunne fargetoner. 8 Fish Eye Produserer forvrengning med samme effekt som å fotografere med et fisheye-objektiv. 7 Sparkle Produserer blinkende lys med samme effekt som å fotografere med et kryssfilter. 6 Gjenspeiling Tar et bilde med samme med speilvendt effekt. 5 Fragmentert Lager et bilde som består av en samling av fliser. Denne modusen produserer en mosaikkeffekt. j Popkunst Gir bedre farge og atmosfære i et bilde, mer lys og liv. k Soft fokus Gir uttrykk for en eterisk atmosfære med en myk tone og gjør et bilde drømmeaktig. l Bleke og lyse farger Uttrykker en komfortabel, flytende følelse ved å gjøre et bilde blekere og lettere. m Kornet film Uttrykker styrke og ruheten i svart/hvitt. n Nøkkelhull Uttrykker en tunneleffekt som den man får fra et gammeldags kamera eller et lekekamera, ved å redusere lyse i kantene. o Diorama Uttrykker en surrealistisk miniatyrverden ved å øke metningen og kontrasten og diffusere områder i bildet som er ute av fokus. s Dramatisk uttrykk Blits _ Auto blits! Røde Øyne Gir bedre lokal kontrast i et bilde og gir et bilde der lyse og mørke forskjeller fremheves. Setter utløsermetoden for blitsen. Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys. Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografiene dine. # Fill In Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits av Blitsen utløses ikke. NO 41

42 Eksponeringskompensasjon 2,0 til +2,0 Verdi Hvitbalanse Kompenserer lysstyrken (passende eksponering) justert av kameraet. Stiller inn en større negativ ( ) verdi for å justere mørkere eller en større positiv (+) verdi for å justere lysere. Stiller inn et egnet fargeskjema for lyset ved opptaksscenen. e WB Auto Kameraet justerer hvitbalansen automatisk. f Sol Egnet for fotografering utendørs under blå himmel. g Skyet Egnet for fotografering utendørs under klar himmel. h Lampe Egnet til fotografering i lys fra glødelamper. Lysrør. Egner seg til fotografering i hvitt fluorescerende lys. Et trykk 1 Et trykk 2 For å manuelt stille inn hvitbalansen i henhold til lyskilden ved opptak. Sett et stykke hvitt papir eller annen hvit gjenstand slik at den fyller hele skjermen, og trykk på m-knappen for å stille inn hvitbalansen. For registrering av hvitbalanse med ett trykk se«registrering av hvitbalanse med ett trykk» (s. 44). ISO-følsomhet Stiller inn ISO-følsomheten. l ISO Auto Kameraet stiller automatisk inn følsomheten med prioritet på å minimere uskarphet som skyldes et motiv i bevegelse eller ustødig kamera. m H ISO Auto Kameraet stiller automatisk inn sensitiviteten med prioritet på å minimalisere uskarphet som skyldes et motiv i bevegelse eller ustødig kamera. S til # Verdi Sett en mindre verdi for å redusere støy i bildet, eller en større verdi for å redusere uskarphet. 42 NO

43 o/y Stiller inn seksvensbildefunksjonen og tiden fra trykket på utløseren til bildet tas. o Enkelt bilde Ett bildet tas hver gang du trykker på utløserknappen. 200 bilder tas i rekkefølge i opptil ca. 2,5 bilde per Sekvensbilder 1 sekund (fps) mens utløseren trykkes helt ned. Opptil 16 bilder tas i rekkefølge i ca. 11,5 bilder per Sekvensbilder 2 sekund (fps) mens utløseren trykkes helt ned. c Høyhastighet 1 Opptil 60 bilder tas i rekkefølge i ca. 20 bilder per sekund (fps) mens utløseren trykkes helt ned. d Høyhastighet 2 Opptil 60 bilder tas i rekkefølge i opptil 60 bilder per sekund (fps) mens utløseren trykkes helt ned. c Y 12 sek Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. d Y 2 sek Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. YC Egendef. selvutløser Bildestørrelse (stillbilder) Bilder tas med det «antall bilder, tiden fra trykket på utløseren til bildet tas og intervalltiden» som du angir. Stiller inn antall opptakspiksler Egnet til å skrive ut bilder som er over A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egner seg for bilder som skal brukes i e-post. Aspekt Stiller inn horisontalt-til-vertikalt bildesideforhold. 4:3 P 16:9 Endre horisontalt-til-vertikalt sideforhold når du tar bilder. Q 3:2 1:1 NO 43

44 Bildestørrelse (filmer) Stiller inn antall opptakspiksler. c p *1 Tar jevne filmer i full HD i 60 bilder per sekund (fps). 1080p Tar opp filmer i full HD. 720p Tar opp filmer i VGA Tar opp filmer i y HS 120 *1, 2 Tar opp filmer i HS. z HS 240 *1, 2 Tar opp filmer i HS. *1 Du kan velge denne kun når bildemodus står på [Vivid], [Natural] og [Muted] P- og M-modus og [I Super Macro]. *2 HS-film: Filme motiver i rask bevegelse for avspilling i sakte bevegelse. I visse opptaksmoduser er det enkelte funksjoner som ikke kan stilles inn. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 97). Eksempler på bildestørrelse når bildesideforholdet er 4:3. Registrering av hvitbalanse med ett trykk Velg [ One Touch 1] eller [ One Touch 2], vend kameraet mot et stykke hvitt papir eller en annen hvit gjenstand, og trykk på m-knappen. Kameraet utløser lukkeren og hvitbalansen er registrert. Når hvitbalanse er registrert tidligere, blir de registrerte dataene oppdatert. De registrerte hvitbalansedataene fjernes ikke ved å slå av strømmen. Utfør denne prosedyren i lyset hvor bildene faktisk skal tas. Hvis kamerainnstillingene endres, må hvitbalansen registreres på nytt. Hvis hvitbalansen ikke kan registreres, kontroller at det hvite papiret fyller skjermen helt, og utfør deretter prosedyren på nytt. 44 NO

45 NO 45

46 Bruke oppsettfunksjonene Oppsettmeny Camera Menu 1 Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Back MENU Normal Auto Off Face/iESP ESP 4 Avspillingsmeny s. 56 q Bildevisning Rediger Slett Utskriftsrekkefølge (s. 78) R (Beskytt) Delingsrekkefølge (s. 70) 1 Kamerameny 1 s Innstillingsmeny 1 s. 62 z Wi-Fi start/avslutt Wi-Fi (s. 68) Nullstill Komprimering Skyggejust Berør lukker A.F. Modus ESP/n d Minneformat/format Sikkerhetskopi Eye-Fi USB-forbindelse q Slå på Lydinnstillinger Pikselkartlegging 2 Kamerameny 2 s Innstillingsmeny 2 s. 64 z Digital zoom Bildestabilisator (stillbilder) AF-lampe Opptaksvisning Bildeorientering Datostempel Super-Res Zoom d s (Skjerm) TV-ut l (Språk) X (Dato/tid) Global Tid Touchkalibrering Wi-Fi-innstillinger 3 Filmmeny s Innstillingsmeny 3 s. 67 A IS-videomodus R (Lydfilmopptak) Vindstøyinnstilling d Intervallinnstillinger Vaterinnstillinger 46 NO

47 Bruke oppsettmenyen Trykk på m-knappen under opptak eller avspilling for å vise oppsettmenyen. Oppsettmenyen gir tilgang til en rekke kamerainnstillinger, slik som opptaksog avspillingsfunksjoner, tids- og datoinnstillinger, samt visningsalternativer. 1 Trykk på m-knappen. Oppsettmenyen vises. Camera Menu 1 Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Back MENU Normal Auto Off Face/iESP ESP 2 Trykk på H for å velge sidekategoriene. Bruk FG til å velge ønsket sidekategori, og trykk på I. Sidekategori Undermeny 1 Camera Menu 1 Back MENU Camera Menu 1 Back MENU Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Normal Auto Off Face/iESP ESP Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Normal Auto Off Face/iESP ESP 3 Bruk FG til å velge ønsket undermeny 1, og trykk på A-knappen. Undermeny 2 Camera Menu 1 Back MENU Camera Menu 1 Back MENU Wi-Fi Start Wi-Fi Start Reset Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode Normal Auto Off Face/iESP Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode Off On ESP/ ESP ESP/ 4 Bruk FG til å velge ønsket undermeny 2, og trykk på A-knappen. Straks en innstilling er valgt, går skjermen tilbake til undermeny 1. Flere operasjoner kan være mulig. 5 Trykk på m-knappen for å fullføre innstillingen. Camera Menu 1 Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Back MENU Normal Auto On Face/iESP ESP NO 47

48 Bruksmetoden finner du under (s. 47). Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. z Kamerameny 1 Gjenopprette opptaksfunksjoner til standardinnstillinger z [Reset] Undermeny 2 Ja No Bruksområde Gjenoppretter følgende menyfunksjoner til standardinnstillingene. Undermodus av ART, O, p, P og r Still inn verdien til M-modus Bildemodus Blits Eksponeringskompensasjon Hvitbalanse ISO-følsomhet o/y Image Size (stillbilder) Aspekt Bildestørrelse (filmer) Funksjoner i Kamerameny 1, Kamerameny 2 og Filmmeny Innstillingene endres ikke. Velg bildekvaliteten for stillbilder z [Compression] Undermeny 2 Bruksområde Fin Eksponering i høy kvalitet. Normal Eksponering i normal kvalitet. «Antall bilder som kan lagres (stillbilder) / opptakslengde (filmer) i internminnet og kort» (s. 96) 48 NO

49 Bruksmetoden finner du under (s. 47). Gjør motivet lysere mot baklyset z [Shadow Adjust] Undermeny 2 Bruksområde Auto Automatisk På når en kompatibel opptaksmodus velges. Off (Av) Effekten brukes ikke. På Ta bilder med automatisk justering for å lysne et område som har blitt mørkt. Når [ESP/n] er stilt på [n], fastsettes [Shadow Adjust] automatisk til [Off]. Stille inn berøringslukkerfunksjonen z [Touch Shutter] Undermeny 2 Bruksområde Off (Av) Motivet som berøres er AF-låst. (Trykk på utløserknappen manuelt.) På Motivet som berøres fokuseres på og bildet tas automatisk. Denne innstillingen kan også endres ved å berøre skjermen. g s. 39 NO 49

50 Bruksmetoden finner du under (s. 47). Velge fokusområdet z [AF Mode] Undermeny 2 Ansikts/iESP Spot AF Tracking Bruksområde Kameraet fokuserer automatisk. (Hvis kameraet registrerer et ansikt, vises en hvit ramme *1. Hvis kameraet fokuserer, blir rammen grønn *2 når utløserknappen trykkes halvveis ned. Hvis ingen ansikter registreres, velger kameraet et motiv i rammen og fokuserer automatisk.) Kameraet fokuserer på motivet som befinner seg innenfor AF-søkefeltet. Kameraet følger automatisk motivets bevegelse og fokuserer kontinuerlig, *1 For noen motiver kan det hende at rammen ikke vises, eller at det tar litt tid før den vises. *2 Hvis rammen blinker rødt, kan ikke kameraet fokusere. Prøv å fokusere på motivet på nytt. Fokusere kontinuerlig på et motiv i bevegelse (AF Tracking) 1 Hold kameraet for å fokusere på motivet i AF-søkefeltet og trykk på A-knappen. 2 Når kameraet gjenkjenner motivet, vil AF-søkemerket automatisk følge motivets bevegelse og fokusere kontinuerlig. 3 Trykk på A for å avbryte sporingen. Avhengig av motivene eller opptaksforholdene, kan det hende at kameraet ikke kan låse fokuset eller at det ikke kan følge motivets bevegelse. AF-søkemerket endres til rødt når kameraet ikke kan følge motivets bevegelse. 50 NO

51 Bruksmetoden finner du under (s. 47). Velge metode for måling av lysstyrken z [ESP/n] Undermeny 2 ESP 5 (punkt) Bruksområde Spiller inn for å oppnå en balansert lysstyrke over hele skjermen (måler separert lysstyrken i midten og områder rundt på skjermen). Spiller inn motivet i midten under bakgrunnsbelysning (måler lysstyrken på midten av skjermen). Når stilt til [ESP], kan det midtre området fremstå som mørkt ved fotografering i sterkt motlys. z Kamerameny 2 Fotografering med større forstørrelse enn optisk zoom z [Digital Zoom] Undermeny 2 Bruksområde Off (Av) Deaktivere digital zoom. På Aktivere digital zoom. Alternativet som er valgt for [Digital Zoom] påvirker utseendet til zoomlinjen (s. 54). NO 51

52 Bruksmetoden finner du under (s. 47). Redusere uskarpheter som ble forårsaket av kamerabevegelse ved fotografering z [Image Stabilizer] Undermeny 2 Off (Av) På Under eksp. Bruksområde Bildestabiliseringen er deaktivert. Dette alternativet anbefales for opptak når kameraet er montert på et stativ eller står på andre stødige flater. Bildestabiliseringen er aktivert. Bildestabilisering aktiveres når utløserknappen trykkes helt ned. Det kan komme støy fra innsiden av kameraet når kamerauro reduseres. Bilder kan ikke stabiliseres hvis kameraet er for ustødig. Når lukkerhastigheten er ekstremt langsom, som for eksempel ved nattfotografering, kan det hende at [Image Stabilizer] ikke er effektiv. Bruke hjelpelampen til å ta opptak av et mørkt motiv z [AF Illuminat.] Undermeny 2 Bruksområde Off (Av) AF-lyset brukes ikke. På Når utløserknappen trykkes halvveis ned, slås AF-lyset på for å hjelpe med fokuseringen. AF-lampe 52 NO

53 Bruksmetoden finner du under (s. 47). Visning av bildet rett etter opptak z [Rec View] Undermeny 2 Off (Av) 1/2/3 (sek) Bruksområde Bildet som tas blir ikke vist. Dette lar brukeren forberede seg for neste bilde mens motivet følges på skjermen etter at bildet er tatt. Bildet som tas opp vises valgt antall sekunder. Dette lar brukeren ta et raskt blikk på bildet som akkurat ble tatt. Automatisk rotasjon under avspilling av bilder som er tatt med kameraet i vertikal posisjon z [Pic Orientation] Innstillingen [y] (s. 59) i visningsmenyen stilles automatisk under opptak. Det kan hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal dersom kameraet vender opp eller ned under opptak. Undermeny 2 Bruksområde Informasjon om kameraets vertikale/horisontale retning under Off (Av) opptak registreres ikke med bilder. Bilder som tas mens kameraet er i vertikal posisjon roteres ikke under visning. Informasjon om kameraets vertikale/horisontale retning under På opptak registreres med bilder. Bilder roteres automatisk under visning. Trykke på opptaksdatoen z [Date Stamp] Undermeny 2 Bruksområde Off (Av) Ikke trykk datoen. På Stemple nye fotografier med opptaksdatoen. Når datoen og klokkeslettet ikke er innstilt, kan ikke [Date Stamp] stilles inn. g [X] (s. 65) Datostempelet kan ikke slettes. Du kan ikke stille inn [Date Stamp] når drevinnstillingene er [ ], [ ], [c] og [d], og bildemodus er noe annet enn [Vivid], [Natural] og [Muted]. NO 53

54 Bruksmetoden finner du under (s. 47). Opptak av større bilder enn ved bruk av optisk zoom med lav degradering av bildekvalitet z [Super-Res Zoom] Off (Av) På Undermeny 2 Bruksområde Deaktivere super-oppløsningszoom. Aktivere superoppløsningszoom. [Super-Res Zoom] er kun tilgjengelig når [Image Size] er stilt inn til [ ]. Superoppløsningszoom Digital zoom Bildestørrelse Zoomfelt På Off (Av) 16M Superoppløsningszoom Off (Av) På 16M Digital zoom Annet *1 På På 16M Superoppløsningszoom Digital zoom *1 På grunn av økt behandling av pikselantallet reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelseinnstillingen. Fotografier som tas med zoomlinjen vist i rødt, kan virke «kornet». 54 NO

55 Bruksmetoden finner du under (s. 47). A Filmmeny Redusere uskarphet som skyldes ustødig kamera ved opptak A [IS Movie Mode] Undermeny 2 Off (Av) På På hybrid Bruksområde Bildestabiliseringen er deaktivert. Dette alternativet anbefales for opptak når kameraet er montert på et stativ eller står på andre stødige flater. Bildestabiliseringen er aktivert. Bildestabiliseringen er aktivert. Denne funksjonen kompenserer for store bevegelser, slik som den langsomme typen som oppstår hvis du gjør opptak mens du går. Bilder kan ikke stabiliseres hvis kameraet er for ustødig. I HS-filmmodus kan ikke [On Hybrid] brukes. Ta opp lyd når du filmer A [R] Undermeny 2 Off (Av) Ingen lyd tas opp. På Lyd tas opp. Bruksområde Lyd tas ikke opp når en HS-filmmodus er valgt. Reduser støy fra vind i innspilt lyd under innspilling av film A [Wind Noise Setting] Undermeny 2 Bruksområde Off (Av) Deaktiver Wind Noise Reduction. På Bruker Wind Noise Reduction. NO 55

56 Bruksmetoden finner du under (s. 47). q Visningsmeny Spiller av bilder automatisk q [Slideshow] Undermeny 2 Undermeny 3 Bruksområde BGM Av/ Kosmisk/ Bris/Rikere/ Velger bakgrunnsmusikkalternativene. Drømaktig/ Urban Start Starter lysbildevisningen. Trykk på I under en lysbildevisning for å gå ett bilde fremover, eller trykk på H for å gå ett bilde tilbake. Trykk på m-knappen eller A-knappen for å stoppe lysbildefremvisningen. Redigering av stillbilder q [Edit] Undermeny 1 Undermeny 2 Q s. 57 P s. 57 R s. 58 Redigere (stillbilder) Skyggejust s. 58 Rødøyered. s. 58 y s. 59 e-portrett s. 59 Ta bilde under filming s. 59 Redigere (filmer) Filmklipping s NO

57 Bruksmetoden finner du under (s. 47). Endre bildestørrelsen q [Q] Dette lagrer et høyoppløsningsbilde som et separat bilde med en mindre størrelse for bruk i e-postvedlegg og andre programmer. Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 3 Rediger Q 7 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Bruk FG til å velge en bildestørrelse, og trykk på A-knappen. Bildet med den endrede størrelsen lagres som et nytt bilde. Beskjære bilder q [P] Rediger Undermeny 1 Undermeny 2 P 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. 2 Bruk zoomspaken til å velge størrelsen på beskjæringsrammen, og bruk FGHI til å flytte rammen. 3 Trykk på A-knappen når du har valgt området som skal beskjæres. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Back MENU Beskjæringsramme NO 57

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-610UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner Besøksadresse: Varelevering: Brev: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Innholdsfortegnelse Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-210 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20 DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-830

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-830 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-565 UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA T-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-170 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-7/X-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-510 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet.

Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Autoriserte forhandlere Norway: http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besøksadresse: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Innholdsfortegnelse 1. Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

SZ-11. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-11. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-11 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7.

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7. Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Fotografere ved å bruke søkeren 3. Fotografere ved å bruke sanntidsvisningen 4. Vise bilder

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer