TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar kameraet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for framtidig bruk. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. For stadig å kunne forbedre produktene forbeholder Olympus seg retten til å oppdatere eller modifi sere informasjonen i denne bruksanvisningen. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 Kontrollere innholdet i esken eller Digitalkamera Stropp Litium ionbatteri (LI-90B) USB-AC-adapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) OLYMPUS oppsett CD-ROM Annet tilbehør som ikke er vist: Garantikort Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. Objektivring Deler på kameraet Kontaktdeksel 2 Lås på kontaktdeksel 3 LÅSE-knott 4 Høyttaler 5 Multikontakt 6 HDMI-mikrokontakt 7 Stroppfeste 8 Selvutløserlampe/LED-lys/AF-lys 9 Blits 10 Objektiv 11 Objektivring 12 Stativfeste 13 Batteri-/kortdeksel 14 Batteri-/kortdeksellås 2 NO

3 Stereomikrofon 2 GPS-antenne 3 Skjerm 4 Utløserknapp 5 Indikatorlampe 6 n-knapp 7 Zoomknapper 8 R-knapp (spille inn filmer) 9 Modushjul 10 q-knapp (veksle mellom opptak og avspilling) 11 Piltaster INFO-knapp (endre informasjonsskjermbilde) # (blits) Y (selvutløser) D (slette) 12 A-knapp (OK) 13 m-knapp Piltaster F (opp) H (venstre) I (høyre) Feste kamerastroppen G (ned) A FGHI instruerer om å trykke opp/ned/ venstre/høyre piltast. Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. NO 3

4 Sette inn og ta ut batteriet og kortet (tilgjengelig i handelen) 1 Følg trinn 1, 2 og 3 for å åpne batteri-/kortdekslet. Deksellås til batteri/minnekort 3 2 Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. 3 Skyv kortet rett inn til det smekker på plass. Bryter for skrivebeskyttelse Deksel til batteri/kort LÅSE-knott Slå av kameraet før du åpner dekselet til batteri-/ kortdekslet. 2 Sett inn batteriet mens du skyver batterilåseknotten i retning av pilen. 1 Bruk alltid SD-/SDHC-/SDXC-/Eye-Fi-/FlashAirkort (med trådløs LAN-funksjon) med dette kameraet. Sett ikke inn andre minnekorttyper. «Bruke kortet» (s. 79) Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Slik tar du ut kortet 1 2 Batterilåseknott Sett inn batteriet som vist med C-merket mot batterilåseknotten. Skade på utsiden av batteriet (riper osv.) kan produsere varme eller føre til en eksplosjon. Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet. 4 NO

5 4 Følg trinn 1, 2 og 3 for å lukke batteri-/kortdekslet. 1 2 Koble til kameraet Kontaktdeksel 2 1 Lås på kontaktdeksel LÅSE-knott Påse at dekselet til batteri-/kortplassen er lukket og låst når kameraet brukes. 3 Multikontakt Lade batteriet Koble USB-kabelen og USB-AC-adapteren til kameraet og lad opp batteriet. For lading av batteriet i utlandet, se «Bruke lader og USB-AC-adapter i utlandet» (s. 79). Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelse. Du må derfor lade opp batteriet fullstendig til indikatorlampen slukkes (etter ca. 4 timers ladning). Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet Stikkontakt USB-kabel (medfølger) NO 5

6 Når du bør lade opp batteriene Lad opp batteriet når du kan se feilmeldingen som er vist under. Feilmelding Du kan lade batteriet mens kameraet er tilkoblet datamaskinen via USB. Ladetiden varierer avhengig av datamaskinens ytelse. (I noen tilfeller kan det ta ca. 10 timer). Battery Empty Blinker rødt Bruk aldri noen annen kabel enn den som medfølger eller en Olympus-kompatibel USB-kabel. Dette kan forårsake røyk eller brann. Den medfølgende F-2AC USB-AC-adapteren (heretter referert til som USB-AC-adapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fi kk en innstikkbar USB-ACadapter, kobler du den direkte til stikkontakten. Den medfølgende USB-AC-adapteren har blitt konstruert for lading og avspilling. Du må ikke ta bilder mens USB-AC-adapteren er koblet til kameraet. Sørg for at du kobler støpslet til USB-AC-adapteren fra stikkontakten når ladingen er ferdig eller avspilling avslutter. For detaljer om batteriet se «Forsiktighetsregler for håndtering av batterier» (s. 98). For detaljer om USB-AC-adapteren se «USB-AC-adapter» (s. 99). Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USB-kabel- og USB-AC-adaptertilkoblingene. 6 NO

7 Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm slik at det er mulig å stille inn språket for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. For å endre valgt dato og tid se «Stille inn dato og klokkeslett d [X]» (s. 49). 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet, trykk på FGHI på piltastene for å velge språket ditt og trykk på A-knappen. 2 Trykk FG på piltasten for å velge året for [Y]. 4 Samme som i trinn 2 og 3, trykk FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. 5 Trykk HI på piltastene for å velge tidssonen, og trykk deretter på A-knappen. Bruk FG til å slå på eller av sommertid ([Summer]) :30 Back MENU X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D Seoul Tokyo Summer Dato og klokkeslettinnstillingsskjerm 3 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Y]. X Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D NO 7

8 Før du bruker GPS Kameraets GPS-funksjon (Global Positioning System) fastslår posisjonen din (breddegrad og lengdegrad) og lagrer denne informasjon med bilder som er tatt med kameraet. Kameraet bruker tilleggsinformasjon om bane (assistert GPS eller A-GPS) for forbedret signalopptak. A-GPS-data må oppdateres hver 14. dag. Før du bruker GPS, må du stille inn kameraklokken til riktig dato og klokkeslett. (s. 49) Oppdatere A-GPS-data 1 Installer oppdateringsprogramvaren (OLYMPUS A-GPS Utility). Last ned oppdateringsprogramvaren fra følgende webside og installer den på datamaskinen din. Oppdateringsprogramvaren kan også installeres fra den medfølgende PC-programvaren. 2 Koble kameraet til datamaskinen og start oppdateringsprogramvaren. «Koble til kameraet» (s. 56) Når programvaren har startet, følger du anvisningene på skjermen. Bruke GPS 1 Velg [On] for [GPS Settings] > [GPS] i d-kategorien (Innstillingsmeny 3). (s. 55) Når kameraet har fastslått posisjonen, vises og stedskoordinater på skjermen. P 4 NORM GPS Blinker: Søker etter GPS-signal Tent: Mottar GPS-signal Kameraet kan bruke noen få minutter på å fastslå posisjonen dersom det ikke har vært i bruk på en stund. Dersom ikonet fremdeles blinker etter fl ere minutter, har kameraet sannsynligvis problemer med å registrere et signal. Flytt til et område utendørs fri for hindringer eller gå til et annet sted. 0: WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 8 NO

9 2 Trykk på INFO-knappen i opptaksdisplayet. Visningene endres i rekkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information hver gang F (INFO) trykkes. Nærliggende landemerker i GPS-databasen vises Updated 1 min ago Back MENU LOG Latitude/Longitude N123 56' 78'' E123 56' 78'' Barometer 877hpa Altitude/Water Depth 1200m 2013/02/26 12:30 Update GPS 1 Landemerkenavn 6 Breddegrad 2 Landemerkeposisjonsinformasjon 8 Atmosfærisk/ 7 Lengdegrad 3 Elektronisk kompass hydraulisk trykk 4 Oppdater status 9 Høyde over havet/ 5 GPS-sporing aktiv vanndybde 0 Gjeldende dato og klokkeslett HI Velg et landemerke. A Oppdater GPS-data. OK Steder som er utsatt for sterk magnetisk eller radiointerferens (nær høyspentledninger, magneter, elektroniske enheter eller mobiltelefoner som bruker 1,5 GHz båndet) GPS-data kan ta noe tid å innhente eller kan være utilgjengelig på enkelte steder eller til visse tidspunkt i løpet av dagen. Ikke dekk til GPS-antennen med hendene dine eller metallgjenstander. Hvis batterinivået er lavt, kan ikke kameraet innhente GPS-data mens kameraet slås av. Kameraet er ikke utstyrt for GPS-navigering. Mens [Track] er [On], vil GPS-mottakeren fortsette å dra strøm fra batteriet når kameraet er slått av. GPS-data lagres ikke med fi lmer. Trykk på INFO-knappen mens kameraet er slått av. Gjeldende klokkeslett og opptakssted vises i omtrent 30 sekunder. Enkelte land eller områder kan regulere bruk av GPS-enheter. Følg alle lokale reguleringer. Slå av GPS når du er ombord i fl y og på andre steder hvor bruk av GPS-enheter er forbudt. Anskaffelse av A-GPS-data kan avsluttes uten forvarsel. Posisjonsdata kan være utilgjengelig eller inneholde feil på følgende steder: Steder uten fri utsikt av himmelen (innendørs, under bakken eller under vann, eller i nærheten av trær eller høye bygninger) NO 9

10 Slik bruker du kameraet Trykk på n-knappen for å slå på kameraet og gå inn i standbymodus. (Trykk på n-knappen igjen for å slå av kameraet.) Velg opptaksmodusen og trykk på utløserknappen for å ta et stillbilde. For å ta opp en fi lm, trykker du på R-knappen. Still inn opptaksfunksjonene ved bruk av funksjonsmenyen eller oppsettsmenyen. For å vise bilder trykker du på knappen q for å bytte til avspillingsmodus. For å gå tilbake til standbymodus trykker du på knappen q på nytt eller trykker utløserknappen halvveis ned og slipper den etterpå. Trykk og hold q-knappen inne mens kameraet er slått av for å starte kameraet i avspillingsmodus. Ved å trykke på q-knappen én gang til i denne situasjonen, går kameraet til standbymodus. Ta stillbilder 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. 2 Velg opptaksmodusen. (s. 14) 3 Hold kameraet og komponer bildet. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fi ngrene, osv. når du holder kameraet. Se til at ikke blitsvinduet utsettes for fi ngeravtrykk eller smuss. Trykk og hold A-knappen for å gjøre skjermen lysere når det er vanskelig å se den. Skjermens lysstyrke går tilbake til standardinnstillingen hvis du ikke utfører noen operasjoner innen 10 sekunder. 10 NO

11 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. P AF-søkefelt Bruke zoomen Trykk på zoomknappene for å justere opptaksrekkevidden. W-side T-side Trykk halvt ned 1/400 F2.0 Lukkerhastighet Blenderverdi Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. 5 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Trykk halvt ned Trykk helt ned Bildestørrelse 12M Annet Zoomindikator Optisk zoom Superoppløsningszoom*1 *1 For superoppløsningszoom se [Super-Res Zoom] (s. 36). *2 På grunn av økt behandling av pikselantallet, reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelseinnstillingen. *2 NO 11

12 Bruke blitsen Blitsfunksjonene kan velges slik at de best passer med opptaksforholdene. 1 Trykk på I. Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO Bruke selvutløseren Etter at utløserknappen er trykket helt ned, tas bildet etter en kort forsinkelse. 1 Trykk på G. Y Off WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 12M 4:3 MENU MENU 2 Bruk HI til å velge innstillingsalternativet, og trykk på A-knappen for å stille inn. Alternativ Auto Blits Røde Øyne Fylle ut Blits Av LED On Fjernkontroll Slave Forklaring Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys. Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografi ene dine. Blitsen utløses uansett lysforhold. Blitsen utløses ikke. LED-ene slås på når det tas et bilde. Dette er effektivt for å ta bilder på nært hold. Se «Ta bilder med Olympus Wireless RC Flash System» (s. 82) for nærmere informasjon. 2 Bruk HI til å velge innstillingsalternativet, og trykk på A-knappen for å stille inn. Y Off Alternativ Y 12 sek. Y 2 sek. Auto Release *1 Forklaring Selvutløseren er deaktivert. Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. Når kjæledyret ditt (katt eller hund) vender hodet mot kameraet, registreres ansiktet og bildet tas automatisk. *1 [Auto Release] vises kun når s-modusen er [U] eller [t]. Avbryte selvutløseren etter at den har startet Trykk på m-knappen. 12 NO

13 Opptaksskjermvisninger P 877hPa 1200m z 4 NORM DATE GPS 1/100 F2.0 0: WB AUTO ISO AUTO 12M Når utløserknappen trykkes halvveis ned 4: Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Opptaksmodus R R 2 Landemerke R R 3 Blits R R 4 Selvutløser R R R 5 Eksponeringskompensasjon R R 6 Hvitbalanse R R 7 ISO-følsomhet R R 8 Kontinuerlig opptak R R 9 Bildestørrelse (stillbilder) R R 10 Sideforhold R R 11 Måling R 12 Verdenstid R 13 Opptak med lyd/ vindstøyreduksjon R R 14 Bildestørrelse (fi lmer) R R 15 Filmopptakslengde R R 16 Filmopptaksikon R R 17 Bildestabilisering R Lese et histogram Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være hvitt. Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være svart. Den grønne delen viser fordeling av lystettheten innenfor midten av skjermen. Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information hver gang F (INFO) trykkes. 18 GPS-ikon R R 19 Retningsinformasjon R R 20 Konverteringsobjektiv R R 21 Datostempel R R 22 Kompresjon R R 23 Antall fotografier som kan lagres R R 24 Nåværende minne R R 25 Batteritest R R 26 Histogram R 27 Atmosfærisk/ hydraulisk trykk R 28 Høyde over havet/ vanndybde R 29 Rutenettguide R 30 AF-søkefelt R R R 31 Blenderverdi R R R 32 Lukkerhastighet R R R 33 Advarsel om utstødig kamera R R R NO 13

14 Velge opptaksmodusen Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. Opptaksmodus Undermodus P (P-modus) M (M-modus) a (Super Macro-modus) Filter Effect Off/1 Pop Art/2 Pin Hole/3 Fish Eye/4 Soft Focus/5 Punk/ 6 Sparkle/7 Watercolor/8 Reflection/9 Miniature/0 Fragmented/a Dramatic s (s-modus) B Portrait/V Beauty/F Landscape/i Hand-Held Starlight/ G Night Scene/M Night+Portrait/C Sport/N Indoor/R Self Portrait/ S Sunset/X Fireworks/V Cuisine/d Documents/q Beach & Snow/ M Snapshot/k Wide1/l Wide2/H Macro/U Pet Mode Cat/ t Pet Mode Dog/a Snow/~ Panorama/h Backlight HDR A (A-modus) P (P-modus) Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/Soft Focus/Punk/Sparkle/Watercolor/Refl ection/ Miniatyr/fragmentert/dramatisk C1, C2 (Egendefi nert modus) «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 73), «Liste over s-innstillinger» (s. 74), «Liste over P-innstillinger» (s. 77) I visse opptaksfunksjoner kan det ta noen øyeblikk for kameraet å behandle bildet etter at det er tatt. 14 NO

15 1 Bruk modusringen for å velge opptaksmodus. I s eller P trykker du på H på piltastene for funksjonsmenyen og deretter på HI på piltastene for undermenyen, og så trykker du på A-knappen. 12M 4:3 Lære om opptaksmodusene P (P-modus) Kameraet velger passende blenderåpning og lukkerhastighet for motivet. Endringer kan også gjøres på ulike opptaksinnstillinger, slik som eksponeringskompensasjon, etter behov. Velge en undermodus 4 NORM 0:34 Portrait 12M 4:3 M (M-modus) Kameraet velger automatisk den beste opptaksmodusen for forholdene. Opptaksforholdet bestemmes av kameraet og innstillinger kan ikke endres, utenom enkelte funksjoner. MENU 12M 4:3 a (Super Macro-modus) Bilder kan tas fra opptil 1cm fra motivet. Du kan trykke på A-knappen for å fiksere fokusavstanden (AF-lås). Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte AF-låsen. 4 NORM 0:34 Ikon som indikerer undermodusen som er angitt NO 15

16 s (s-modus) Du kan gjøre opptak med beste modus for motivet og opptakssituasjonen. De beste opptaksinnstillingene for ulike scener er forhåndsprogrammerte som undermoduser. Merk at funksjoner kan være begrenset i noen moduser. Se beskrivelsene som vises på undermodusvalgskjermen, og velg ønsket undermodus. Ta bilder med V (Beauty)-innstillingen 1 Velg [V Beauty]. 2 Trykk på G for å gå tilbake til undermenyen. Recommended 4 Sikt kameraet mot motivet. Sjekk rammen som vises rundt ansiktet oppdaget av kameraet, og trykk på utløserknappen for å ta bildet. 5 For å lagre bildet velger du [OK] på gjennomgangsskjermen og trykker på Q-knappen. For å retusjere bildet ytterligere, velger du [Beauty Fix] Back MENU OK Beauty Fix Beauty Fix 1 Bruk FGHI til å velge et retusjeringselement, og trykk på Q-knappen. Eye Color Back MENU 3M 4:3 MENU Off 3 Bruk HI til å velge retusjeringsinnstillingen, og trykk på Q-knappen for å stille inn. 3M 4:3 2 Kontroller de retusjerte effektene på gjennomgangsskjermen, trykk deretter på Q-knappen for å starte retusjeringsprosessen og lagre. Innstillinger for Beauty Fix kan registreres. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv 4 NORM 0:34 Retusjeringsinnstilling 16 NO

17 Ta undervannsbilder Undermodusen [M Snapshot], [k Wide1], [l Wide2] *1, [H Macro] anbefales for opptak under vann. *1 Når innstilt til [l Wide2], blir fokuseringsavstanden fastsatt automatisk til ca. 5,0 m. Låse fokusavstanden for opptak under vann (AF-lås) I undermodusen [M Snapshot], [k Wide1] eller [H Macro] kan du trykke på knappen A for å fi ksere fokusavstanden (AF-lås). Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte AF-låsen. AF-låsemerke AF LOCK 4 NORM 0: M 4:3 Ta panoramabilder ([~ Panorama]) 1 Velg [p Panorama]. 2 Trykk på G for å gå tilbake til undermenyen. 3 Bruk HI til å velge [Auto], [Manual] eller [PC] og trykk på A-knappen for å stille inn. Auto Undermeny Manuelt PC Bruksområde Panoramabilder kombineres automatisk ved bare å svinge kameraet i opptaksretningen. Tre bilder tas og settes sammen av kameraet. Brukeren komponerer bildene med hjelperammen og bildet tas manuelt. Bildene som er tatt settes sammen til et panoramabilde med PC-programvaren. Beveg kameraet som om det roterer rundt en vertikal akse gjennom senteret på objektivet for å ta bedre panoramabilder. NO 17

18 Ta bilder med [Auto] 1 Trykk på utløserknappen for å ta det første bildet. 2 Beveg kameraet litt i retning mot det andre bildet. Ta bilder med [Manual] 1 Bruk FGHI til å angi hvor kanten på neste bilde skal legges til. Søkefelt AUTO Retning for å kombinere bilder MANUAL Markør Cancel MENU Save OK Skjerm når bilder settes sammen fra venstre til høyre 3 Flytt kameraet sakte slik at pekeren og målmerket overlapper hverandre. Kameraet frigir lukkeren automatisk når pekeren og målmerket overlapper hverandre. For å kombinere bare to bilder, trykk på A-knappen. 4 Gjenta trinn 3 for å ta det tredje bildet. Kameraet kombinerer bildene automatisk til ett enkelt panoramabilde. For å avbryte panorama-funksjonen trykker du på m-knappen. Hvis lukkeren ikke utløses automatisk, prøv [Manual] eller [PC]. 2 Trykk på utløserknappen for å ta det første bildet. 3 Komponer neste opptak, slik at kanten på den første rammen som vises svakt på skjermen, overlapper motivet i det andre bildet, og trykk på utløseren. For å kombinere bare to bilder, trykk på A-knappen. 4 Gjenta trinn 3 for å ta det tredje bildet. Kameraet kombinerer bildene automatisk til ett enkelt panoramabilde. 18 NO

19 Ta bilder med [PC] 1 Bruk FGHI til å velge retningen bildene skal settes sammen i. 2 Trykk på utløserknappen for å ta det første bildet. Kanten på det første bildet vises svakt på skjermen. 3 Komponer neste opptak, slik at kanten på den første rammen som vises svakt på skjermen, overlapper motivet i det andre bildet, og trykk på utløseren. 4 Gjenta trinn 3 inntil det ønskede antallet bilder er tatt, og trykk deretter på A-knappen eller m-knappen når du er ferdig. Panoramaopptak kan gjøres med opptil 10 bilder. De opptatte bildene settes sammen til et enkelt panoramabilde med PC-programvaren. For informasjon om installering av PC-programvaren, se (s. 56). Se i tillegg veiledningen for PC-programvaren for informasjon om hvordan du oppretter panoramabilder. A (A-modus) Når en aperturverdi er stilt inn, stiller kameraet automatisk en passende lukkerhastighet. Etter å ha trykket på H kan du endre lukkerverdien ved bruk av FG. P (P-modus) Du kan foreta opptak med spesialeffekter. Se prøvebildene som vises på undermodusvalgskjermen, og velg ønsket undermodus. De beste opptaksinnstillingene for hver effekt er forhåndsprogrammerte, så noen funksjonsinnstillinger kan ikke endres. Merk at noen effekter ikke kan brukes på fi lmer. C1, C2 (Egendefinert modus) I C1- og C2-modus kan du hente frem opptaksinnstillinger som du har lagret på forhånd. NO 19

20 Visning av bilder 1 Trykk på q-knappen. Antall enkeltbilder/ Totalt antall bilder Indeksvisning og nærbildevisning Med indeksvisning kan du raskt velge et ønsket bilde. Med nærbildevisning (opptil 10 forstørrelse) kan du kontrollere detaljene i bildet. 1 Trykk på zoomknappene. 4/30 13/02/26 12:30 Spill av bilde Bilder tatt ved hjelp av V-modus eller sekvensiell opptaksfunksjon vises som en gruppe. Trykk på T-knappen for å spille av bildet i gruppen. 2 Bruk HI til å velge et bilde. Viser forrige bilde Viser neste bilde Enkeltbilde-visning W 13/02/26 12:30 Indeksvisning T 4/30 W T Nærbildevisning 4/30 13/02/26 12:30 Hold I for spoling fremover og hold H for å spole bakover. Trykk på q-knappen igjen for å gå tilbake til opptaksskjermen. Spille av lydopptak For å spille av lyd som er tatt opp med et bilde, velg bildet og trykk på A-knappen. Trykk på FG for å justere volum. W Lokasjon *1 (region) Location 13/02/26 12:30 T Back MENU W Location Lokasjon *1 (verdenskart) Back MENU T 20 NO *1 Lokasjonsinformasjon vises hvis den fi nnes.

21 Velge et bilde i indeksvisning Bruk FGHI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen for å vise det valgte bildet i enkeltbildevisning. Utforske deler av et bilde i nærbildevisning Bruk FGHI til å fl ytte visningsområdet. Spille av panoramabilder Panoramabilder som ble satt sammen med [Auto] eller [Manual] kan skyves for visning. 1 Velg et panoramabilde under avspilling. 4/30 Replay OK 13/02/26 12:30 Kontrollere avspilling av panoramabilde Stoppe avspilling: Trykk på m-knappen. Pause: Trykk på A-knappen. Kontroll under pause Trykk på FGHI for å skyve bildet i retningen med knappen som er trykket ned. Trykk på zoomknappene for å forstørre/ minske bildet. Trykk på A-knappen for å starte rullingen på nytt. Spille av grupperte bilder Med V eller Sequential, vises de tatte bildene som en gruppe under avspilling. T-side A-knapp Utvider. Velg bildet og trykk på A-knappen for å vise bildene henholdsvis. Bruk HI for å vise forrige/neste ramme. Avspilling/pauser avspilling. 2 Trykk på A-knappen. Visningsområde NO 21

22 Avspillingsmodus-skjermen Normal Detaljert /30 Stillbilde /02/26 12:30 877hpa 4/ m MAGIC 1/1000 F ISO WB NORM 100 AUTO /02/26 12:30 Ingen informasjon hpa 1200m MAGIC 1/1000 F ISO NORM 100 AUTO WB /02/26 12: Veksle visningene Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detailed Ingen info hver gang F (INFO) trykkes. 19 Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Batteritest R 2 Eye-Fioverføringsdata R R 3 Beskytte R R 4 Legge til lyd R R 5 Opplastningsrekkefølge R R 6 Utskriftskode/antall kopier R R 7 Landemerke R 8 Nåværende minne R R 9 Bildenummer/totalt antall bilder R R 10 Retningsinformasjon R 11 Kompresjon R 12 Lukkerhastighet R 13 Opptaksmodus R 14 Atmosfærisk/ hydraulisk trykk R 15 ISO-følsomhet R 16 Blenderverdi R 17 Høyde over havet/ vanndybde R 18 Histogram R 19 Eksponeringskompensasjon R 20 Opptaksundermodus R 21 Hvitbalanse R 22 Bildestørrelse R 23 Filnavn R 24 Opptaksdato og -klokkeslett R R 25 Grupperte bilder R R R 22 NO

23 Slette bilder under visning 1 Vis bildet du vil slette, og trykk på G (D). Ta opp filmer 1 Trykk på R-knappen for å starte opptaket. Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel REC 0:00 0:34 2 Bruk FG til å velge [Erase] og trykk på A-knappen. Grupperte bilder slettes som en gruppe. Hvis du ønsker å slette bilder fra de grupperte bildene, kan du utvide gruppen og slette bildene individuelt. Flere bilder eller alle bilder kan slettes samtidig (s. 41). Lyser rødt mens opptak pågår REC 0:00 0:34 Opptakstid Opptakslengde (s. 81) Filmen er ikke tatt opp i den innstilte opptaksmodusen. Merk at opptaksmoduseffektene ikke kan oppnås for noen opptaksmoduser. Lyden tas også opp. Ved bruk av et kamera med en CMOSbildesensor kan gjenstander som beveger seg se forvrengte ut på grunn av fenomenet med rullende lukker. Dette er et fysisk fenomen der forvrengning oppstår på det filmede bildet ved opptak av et motiv som beveger seg hurtig eller på grunn av kameraristing. Dette fenomenet blir spesielt mer merkbart ved bruk av en lang fokallengde. 2 Trykk på R-knappen igjen for å stoppe opptak. NO 23

24 Spille av filmer Funksjoner mens avspillingen er pauset Velg en fi lm og trykk på A-knappen. 4/30 Movie Play OK 13/02/26 12:30 Film Pause og gjenoppta avspilling Spole fremover 00:12/00:34 Under avspilling Trykk på A-knappen for å pause avspillingen. Under pause, spoling fremover eller spoling tilbake, trykker du på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. Trykk på I for å spole fremover. Trykk på I en gang til for å øke hastigheten for spoling fremover. Trykk på H for å spole tilbake. Spole tilbake Trykk på H igjen for å øke tilbakespolingshastigheten. Justere volumet Bruk FG til å justere volumet. Avspillingstid/ Total opptakstid Bildesøking Spole frem og tilbake, ett bilde av gangen Gjenoppta avspilling Under pause 00:14/00:34 Bruk F til å vise det første bildet og trykk på G for å vise det siste bildet. Trykk på I eller H for å spole ett bilde av gangen frem eller tilbake Hold ned I eller H for kontinuerlig spoling fremover eller tilbake. Trykk på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. Stoppe filmavspilling Stoppe filmavspilling Trykk på m-knappen. For å spille av filmer på datamaskinen, anbefales den inkluderte PC-programvaren. Før bruk av PC-programvaren for første gang, kobler du kameraet til datamaskinen og starter deretter programvaren. 24 NO

25 Menyinnstillinger For mer informasjon se «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 73). Program Auto Funksjonsmeny Funksjonsmeny 0.0 WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU Oppsettsmeny (s. 29) 1 Blits 5 ISO-følsomhet 2 Selvutløser 6 Drive 3 Eksponeringskompensasjon 7 Bildestørrelse 4 Hvitbalanse 8 Sideforhold Bruk av funksjonsmenyen 1 Bruk H på piltastene for å vise funksjonsmenyen. 2 Bruk FG på piltastene for å velge funksjonen som skal stilles inn. 3 Bruk HI på piltastene for å velge innstillingsverdien, og trykk deretter på A-knappen for å legge inn innstillingen. Eksempel: Eksponeringskompensasjon Exposure Comp. ± WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU NO 25

26 Blits Stiller inn blitsavfyringsmetoden. _ Auto Blits Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Røde Øyne Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografiene dine. # Fylle ut Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits Av Blitsen utløses ikke. q LED On LED-ene slås på når det tas et bilde. Dette er effektivt for å ta bilder på nært hold. #RC Fjernkontroll Se «Ta bilder med Olympus Wireless RC Flash System» (s. 82) for nærmere #SLV Slave informasjon. Selvutløser Stiller inn tiden etter at utløserknappen trykkes til bildet tas. b Y Off Selvutløseren er deaktivert. c Y 12 sek. Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. d Y 2 sek. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. Auto Release Når kjæledyret ditt (katt eller hund) vender hodet mot kameraet, registreres ansiktet og bildet tas automatisk. Eksponeringskompensasjon Kompenserer lysstyrken (passende eksponering) justert av kameraet. 2.0 til +2.0 Verdi Stiller inn en større negativ ( ) verdi for å justere mørkere eller en større positiv (+) verdi for å justere lysere. 26 NO

27 Hvitbalanse Stiller inn et egnet fargeskjema for lyset ved opptaksscenen. e WB Auto Kameraet justerer hvitbalansen automatisk. f Sol Egnet for fotografering utendørs under blå himmel. g Skyet Egnet for fotografering utendørs under skyet himmel. h Lampe Egnet til fotografering i lys fra glødelamper. Neon Egner seg til fotografering i hvitt fl uorescerende lys. Z Under vann Egnet til opptak under vann. One Touch 1 One Touch 2 For å manuelt stille inn hvitbalansen i henhold til lyskilden ved opptak. Sett et stykke hvitt papir eller annen hvit gjenstand slik at den fyller hele skjermen, og trykk på m-knappen for å stille inn hvitbalansen. For registrering av hvitbalanse med ett trykk, se «Registrering av hvitbalanse med ett trykk» (s. 28). ISO-følsomhet Stiller inn ISO-følsomhet. l ISO Auto Kameraet stiller automatisk inn følsomheten med prioritet på bildekvalitet. m High ISO Auto Kameraet stiller automatisk inn sensitiviteten med prioritet på å minimalisere uskarphet som skyldes et motiv i bevegelse eller ustødig kamera. Q til P Verdi Stiller inn en mindre verdi for å redusere støyen på bildet eller en større verdi for å redusere uskarphet. Kontinuerlig opptak Stiller inn sekvensiell opptaksfunksjon. o Enkeltbilde Ett bildet tas hver gang du trykker på utløserknappen. j Seriebilder Bildene tas i serie mens utløserknappen holdes nede i opptil 100 rammer. c Høyhastighet 1 Kameraet tar seriebilder ved en hastighet på ca. 15 bilder/sek. d Høyhastighet 2 Kameraet tar seriebilder ved en hastighet på ca. 60 bilder/sek. Bildestørrelse Stiller inn antall opptakspiksler Egnet til å skrive ut bilder som er A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til bruk av bilder på e-postmeldinger. NO 27

28 Sideforhold u 4:3 v 16:9 w 3:2 x 1:1 Stiller inn horisontalt-til-vertikalt bildesideforhold. Endre horisontalt-til-vertikalt sideforhold når du tar bilder. I visse opptaksfunksjoner er det enkelte funksjoner som ikke kan stilles inn. Se «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 73). Eksempler på bildestørrelse når sideforholdet er 4:3. Registrering av hvitbalanse med ett trykk Registrering av hvitbalanse med ett trykk Velg [ One Touch 1] eller [ One Touch 2], vend kameraet mot et stykke hvitt papir eller en annen hvit gjenstand, og trykk på m-knappen. Kameraet utløser lukkeren og hvitbalansen er registrert. Når hvitbalansern ble registrert tidligere, blir de registrerte dataene oppdatert. De registrerte hvitbalansedataene fjernes ikke ved å slå av strømmen. Utfør denne prosedyren i lyset hvor bildene faktisk skal tas. Hvis kamerainnstillingene endres, må hvitbalansen registreres på nytt. Hvis hvitbalansen ikke kan registreres, kontroller at det hvite papiret fyller skjermen helt, og utfør deretter prosedyren på nytt. 28 NO

29 Oppsettsmeny 9 0 a b c d e Camera Menu 1 Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom Image Stabilizer Back MENU Normal Auto Face/iESP ESP Off On 9 Kamerameny 1 s. 31 Tilbakestille Kompresjon Skyggejustering z AF-modus ESP/n Digital zoom Bildestabilisator (stillbilder) 0 Kamerameny 2 s. 33 Innstillinger av tilbehør AF Illuminat. Rec View z Bildeorientering Ikonguide Datostempel Super-Res Zoom a Filmmeny s. 37 Bildestørrelse IS Movie Mode R (Filmlydopptak) A Wind Noise Setting Opptaksvolum b Avspillingsmeny s. 38 Lysbildevisning Rediger Slett q Utskriftsordre R (Beskytt) Opplastningsrekkefølge FlashAir c Innstillingsmeny 1 s. 43 Formater minne/formater Sikkerhetskopier Eye-Fi d Oppsett av egendefi nert modus USB-forbindelse q Slå på Lydinnstillinger d Innstillingsmeny 2 s. 45 Filnavn Pikselkartlegging s (Skjerm) d Info av TV ut Strømsparing l (Språk) e Innstillingsmeny 3 s. 49 X (Dato/tid) World Time Skjønnhetsinnstillinger d Tough-innstillinger GPS-innstillinger NO 29

30 Bruke oppsettsmenyen Trykk på m-knappen under opptak eller avspilling for å vise oppsettmenyen. Oppsettmenyen gir tilgang til en rekke kamerainnstillinger, slik som opptaks- og avspillingsfunksjoner, tidsog datoinnstillinger, samt visningsalternativer. 1 Trykk på m-knappen. Oppsettmenyen vises. Camera Menu 1 Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom Image Stabilizer Back MENU Normal Auto Face/iESP ESP Off On 3 Bruk FG til å velge ønsket undermeny 1, og trykk på A-knappen. Undermeny 2 Settings Menu 2 File Name Pixel Mapping Back MENU Reset Settings Menu 2 File Name Pixel Mapping Back MENU 2 Trykk på H for å velge sidekategoriene. Bruk FG til å velge ønsket sidekategori, og trykk på I. Sidekategori Settings Menu 2 File Name Pixel Mapping Info Off TV Out Power Save Back MENU Reset 10sec Off English Settings Menu 2 Undermeny 1 File Name Pixel Mapping Info Off TV Out Power Save Back MENU Reset 10sec Off English Info Off TV Out Power Save 10sec Off English Info Off TV Out Power Save 4 Bruk FG til å velge ønsket undermeny 2, og trykk på A-knappen. Straks en innstilling er valgt, går skjermen tilbake til undermeny 1. Flere operasjoner kan være mulig. Settings Menu 2 File Name Pixel Mapping Off On Back MENU Reset Info Off TV Out Power Save 10sec On English 5 Trykk på m-knappen for å fullføre innstillingen. 30 NO

31 Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. For operasjonsmetoden se «Bruke oppsettsmenyen» (s. 30). z Kamerameny 1 Gjenopprette opptaksfunksjoner til standardinnstillinger z [Reset] Undermeny 2 Yes No Bruksområde Gjenoppretter følgende menyfunksjoner til standardinnstillingene. Blenderverdi Blits Selvutløser Eksponeringskompensasjon Hvitbalanse ISO-følsomhet Kontinuerlig opptak Image size (stillbilder) Sideforhold Filtereffekt Funksjoner i Kamerameny 1, Kamerameny 2 og Filmmeny Innstillinger endres ikke. Velge bildekvaliteten for stillbilder z [Compression] Undermeny 2 Fin Normal Bruksområde Opptak med høy kvalitet. Opptak med normal kvalitet. «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/ opptakslengde (fi lmer) i internminnet og kort» (s. 81) Gjør motivet lysere mot baklyset z [Shadow Adjust] Undermeny 2 Auto Av Bruksområde Automatisk På når en kompatibel opptaksmodus velges. Effekten brukes ikke. Ta bilder med automatisk justering På for å lysne et område som har blitt mørkt. Når [ESP/n] er stilt på [n], fastsettes [Shadow Adjust] automatisk til [Off]. NO 31

32 Velge fokusområdet z [AF Mode] Undermeny 2 Face/iESP Spot Bruksområde Kameraet fokuserer automatisk. (Hvis kameraet registrerer et ansikt, vises en hvit ramme *1. Hvis kameraet fokuserer, blir rammen grønn *2 når utløserknappen trykkes halvveis ned. Hvis ingen ansikter registreres, velger kameraet et motiv i rammen og fokuserer automatisk.) Kameraet fokuserer på motivet som befi nner seg innenfor AF-søkefeltet. Kameraet følger automatisk AF Tracking motivets bevegelse og fokuserer kontinuerlig, *1 For noen motiver kan det hende at rammen ikke vises eller at det tar litt tid før den vises. *2 Hvis rammen blinker rødt, kan ikke kameraet fokusere. Prøv å fokusere på motivet på nytt. [AF Tracking] er aktivert i området for den optiske zoomen. Fokusere kontinuerlig på et motiv i bevegelse (AF-sporing) 1 Hold kameraet for å fokusere på motivet i AF-søkefeltet og trykk på A-knappen. 2 Når kameraet gjenkjenner motivet, vil AF-søkemerket automatisk følge motivets bevegelse og fokusere kontinuerlig. 3 Trykk på A for å avbryte sporingen. Avhengig av motivene eller opptaksforholdene, kan det hende at kameraet ikke kan låse fokuset eller at det ikke kan følge motivets bevegelse. AF-søkemerket endres til rødt når kameraet ikke kan følge motivets bevegelse. Velge metoden for måling av lysstyrken z [ESP/n] Undermeny 2 ESP 5 (punkt) Bruksområde Tar bilder for å oppnå en balansert lysstyrke over hele skjermen (måler lysstyrken på midten og omliggende områder av skjermen separat). Tar bilder av motivet midt på skjermen under motlys (måler lysstyrken midt på skjermen). Når stilt til [ESP], kan det midtre området fremstå som mørkt ved fotografering i sterkt motlys. 32 NO

33 Fotografering med større forstørrelse enn optisk zoom z [Digital Zoom] Av På Undermeny 2 Bruksområde Deaktivere digital zoom. Aktivere digital zoom. Alternativet valgt for [Digital Zoom] påvirker utseendet av zoomlinjen. (s. 36) Redusere uskarphet som skyldes ustødig kamera ved opptak z [Bildestabilisering] Av På Undermeny 2 Bruksområde Bildestabilisering er deaktivert. Dette alternativet anbefales for opptak når kameraet er montert på et stativ eller står på andre stødige fl ater. Bildestabilisering er aktivert. Det kan hende at du hører støy fra innsiden av kameraet når utløserknappen trykkes ned når [Image Stabilizer] er innstilt til [On]. Bilder kan ikke stabiliseres hvis kameraet er for ustødig. Når lukkerhastigheten er ekstremt langsom, som for eksempel ved nattfotografering, kan det hende at [Image Stabilizer] ikke er effektiv. z Kamerameny 2 Bruke tilbehør som selges separat z [Accessory Settings] Undermeny 2 Undermeny 3 Fjernblits Konverteringsobjektiv Av RC Slave Av PTWC-01 FCON-T01 TCON-T01 Bruksområde Den eksterne blitsen er ikke tilgjengelig. Et Olympus Wireless RC Flash System med kompatibel blits brukes for å ta bilder. (Kanal: CH1, Gruppe: A) Den kommersielt tilgjengelige slaveblitsen som er synkronisert med kamerablitsen brukes for å ta bilder. Innstillingen av blitsintensiteten kan justeres. Velg dette alternativet når du tar bilder uten konverteringslinse. Valget avhenger av den aktuelle konverteringslinsen (ekstrautstyr). «Ta bilder med Olympus Wireless RC Flash System» (s. 82) «Bruke konverteringslinsen (selges separat)» (s. 83) NO 33

34 Bruke hjelpelampe for å ta opptak av et mørkt motiv z [AF Illuminat.] Av På Undermeny 2 Bruksområde AF-lyset brukes ikke. Når utløserknappen trykkes halvveis ned, slås AF-lyset på for å hjelpe med fokuseringen. AF-lys Visning av bildet rett etter opptak z [Rec View] Av På Undermeny 2 Bruksområde Bildet som tas blir ikke vist. Dette lar brukeren forberede seg for neste bilde mens motivet følges på skjermen etter at bildet er tatt. Bildet som tas opp vises. Dette lar brukeren ta et raskt blikk på bildet som akkurat ble tatt. Automatisk rotasjon under avspilling av bilder som er tatt med kameraet i vertikal posisjon z [Pic Orientation] Innstillingen [y] (s. 41) i visningsmenyen stilles automatisk under opptak. Det kan hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal dersom kameraet vender opp eller ned under opptak. Av På Undermeny 2 Bruksområde Informasjon om kameraets vertikale/horisontale retning under opptak registreres ikke med bilder. Bilder som tas mens kameraet er i vertikal posisjon roteres ikke under visning. Informasjon om kameraets vertikale/horisontale retning under opptak registreres med bilder. Bilder roteres automatisk under visning. 34 NO

35 Vise ikonveiledninger z [Icon Guide] Undermeny 2 Av På Bruksområde Ingen ikonguide vises. Når du velger et ikon for opptaksmodus eller funksjonsmeny, vises forklaringen for det valgte ikonet (plasser markøren på ikonet for å vise forklaringen). ISO Auto ISO 6400 ISO AUTO 0.0 WB AUTO ISO ISO HIGH 100 Trykke på opptaksdatoen z [Date Stamp] Undermeny 2 Av På Bruksområde Ikke trykk på datoen. Stemple nye fotografi er med opptaksdatoen. Når datoen og klokkeslettet ikke er innstilt, kan ikke [Date Stamp] stilles inn. «Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene» (s. 7) Datostempelet kan ikke slettes. Når driveinnstillinger er stilt inn til annet enn [o], kan ikke [Date Stamp] stilles inn. Ikonguide The camera will automatically set the ISO sensitivity for optimal image quality. 12M 4:3 MENU NO 35

36 Opptak av større bilder enn ved bruk av optisk zoom med lav degradering av bildekvalitet z [Super-Res Zoom] Undermeny 2 Bruksområde Av Deaktiver super-oppløsningszoom. På Aktiver super-oppløsningszoom. [Super-Res Zoom] er kun tilgjengelig når [Image Size] er stilt inn til [5]. Super-oppløsningszoom Digital zoom Bildestørrelse Zoomindikator På Av 12M Super-oppløsningszoom Av På 12M Digital zoom Annet *1 På På 12M Super-oppløsningszoom Digital zoom *1 På grunn av økt behandling av pikselantallet, reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelseinnstillingen. Fotografi er som tas med zoomlinjen vist i rødt, kan synes «kornet». 36 NO

37 A Filmmeny Velge bildestørrelsen for filmer A [Image Size] Undermeny p 720p VGA ( ) HS 120 bps *1 ( ) HS 240 bps *1 ( ) Bruksområde Velg bildekvaliteten basert på bildestørrelsen og bildefrekvensen. *1 HS: Film motiv i rask bevegelse for avspilling i sakte bevegelse. Kun tilgjengelig i P-modus. «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/ opptakslengde (fi lmer) i internminnet og kort» (s. 81) Redusere uskarphet som skyldes ustødig kamera ved opptak A [IS Movie Mode] Av På Undermeny 2 Bruksområde Bildestabilisering er deaktivert. Dette alternativet anbefales for opptak når kameraet er montert på et stativ eller står på andre stødige fl ater. Bildestabilisering er aktivert. Ta opp lyd når du tar opp filmer A [R] Undermeny 2 Av På Bruksområde Ingen lyd tas opp. Lyd tas opp. Lyd tas ikke opp når en HS-fi lmmodus er valgt. Reduser vindstøy i lyden som tas opp under opptak av en film A [Wind Noise Setting] Av På Undermeny 2 Bruksområde Deaktiver Wind Noise Reduction. Bruker Wind Noise Reduction. Justere mikrofonvolumet A [Recording Volume] Undermeny 2 Normal Lav Bruksområde Sett mikrofonnivået til Normal for vanlig bruk. Sett mikrofonnivået til Lav for å unngå klippelyder når mikrofonnivået er høyt. Bilder kan ikke stabiliseres hvis kameraet er for ustødig. I HS-fi lmmodus er denne innstillingen fast på [Off]. NO 37

38 q Visningsmeny Spiller av bilder automatisk q [Slideshow] Undermeny 2 Undermeny 3 BGM Type Start Av/Kosmisk/ Bris/Rikere/ Drømaktig/ Urban Normal/ Fader/ Zoom Bruksområde Velger bakgrunnsmusikkalternativene. Velger type overgangseffekt som skal brukes mellom bilder. Starter lysbildevisningen. Trykk på I under en lysbildevisning for å gå ett bilde fremover, eller trykk på H for å gå ett bilde tilbake. Trykk på m-knappen eller i-knappen for å stoppe lysbildefremvisningen. Endre bildestørrelsen q [Q] Dette lagrer et høyoppløsningsbilde som et separat bilde med en mindre størrelse for bruk i e-postvedlegg og andre programmer. Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 Rediger Q n 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Bruk FG til å velge en bildestørrelse, og trykk på A-knappen. Bildet med den endrede størrelsen lagres som et nytt bilde. Beskjære bilder q [P] Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger P 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. 2 Bruk zoomknappene til å velge størrelsen på beskjæringsrammen, og bruk FGHI til å flytte rammen. Beskjæringsramme Back MENU 3 Trykk på A-knappen når du har valgt området som skal beskjæres. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. 38 NO

39 Legg til lyd på stillbilder q [R] Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger R 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Rett mikrofonen mot lydkilden. Mikrofon 3 Trykk på A-knappen. Opptaket starter. Kameraet legger til (tar opp) lyd i ca. 4 sekunder under avspilling av bildet. Retusjere ansikter på stillbilder q [Beauty Fix] Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger Beauty Fix Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv. 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på Q-knappen. 2 Bruk FG til å velge et retusjeringselement, og trykk på Q-knappen. 3 For å lagre bildet velger du [OK] på gjennomgangsskjermen og trykker på Q-knappen. For å retusjere bildet ytterligere, velger du [Beauty Fix]. Det retusjerte bildet lagres som et nytt bilde. OK Beauty Fix Back MENU [Image Size] av det retusjerte bildet er begrenset til [3] eller mindre. NO 39

40 Beauty Fix 1 Velg et retusjeringselement og et retusjeringsnivå, og trykk på Q-knappen. Eye Color 2 Trykk på Q-knappen på visningsskjermen. Off Back Lyse opp områder som er mørke på grunn av motlys eller andre årsaker q [Shadow Adj] Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger Shadow Adj 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv Retusjeringsprosessen kan redusere bildeoppløsningen. MENU Retusjere røde øyne fra blitsfotografering q [Redeye Fix] Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger Redeye Fix 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv. Retusjeringsprosessen kan redusere bildeoppløsningen. Endre landemerkings informasjonen som er registrert på bildene q [Landmark] Du kan endre landemerkeinformasjonen (for eksempel stedsnavn og navn på bygninger) registrert på bildene da de ble tatt ved hjelp av GPS-funksjonen for ulik landemerkeinformasjon, som er registrert i nærheten av stedet der du tok bildene. Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger Landemerke Se «Registrere opptaksstedet og informasjon om klokkeslett på bildene som er tatt d [GPS Settings]» (s. 55). 1 Velg bildet med HI, og trykk på A-knappen. Hvis landemerkemålet er på en avstand fra den opptatte posisjonen på bildene, kan det være at det ikke vises. En liste med landemerker registrert nær den registrerte posisjonen på bildene vises. 40 NO

41 2 Velg det nye landemerket som skal registreres på bildet med FG, og trykk på A-knappen. 3 Velg [OK] med FG, og trykk på A-knappen. Rotere bilder q [y] Undermeny 1 Undermeny 2 Rediger y 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen for å rotere bildet. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å gjøre innstillinger for fl ere bilder, og trykk på m-knappen. Den nye retningen på bildet er lagret selv når kameraet slås av. Slette bilder q [Erase] Undermeny 2 Slette alle Velg bilde Slett Slett gruppe Bruksområde Alle bildene i det interne minnet eller minnekortet slettes. Bilder velges individuelt og slettes. Bildet som vises slettes. Alle bilder i gruppen slettes. Ikke sett kortet inn i kameraet når du sletter bildet i det interne minnet. Det er ikke mulig å slette bilder med slettevern. Velge og slette bilder individuelt q [Sel. Image] 1 Bruk FG for å velge [Sel. Image], og trykk på A-knappen. 2 Bruk FGHI til å velge bildet som skal slettes, og trykk på A-knappen for å merke bildet med et R. Trykk på T-knappen for visningen av enkeltbilder. Sel. Image (1) OK 4/30 R-merke Erase/Cancel MENU NO 41

42 3 Gjenta trinn 2 for å velge bildene som skal slettes, og trykk deretter på m-knappen for å slette de valgte bildene. 4 Bruk FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. Bilder som er merket med R blir slettet. Slette alle bilder [All Erase] 1 Bruk FG til å velge [All Erase], og trykk på A-knappen. 2 Bruk FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. Lagre utskriftsinnstillinger til bildedata q [Print Order] «Utskriftsreservasjoner» (s. 63) Utskriftskoder kan kun settes for stillbilder som lagres på kortet. Beskytte bilder q [R] Bilder som er beskyttet kan ikke slettes med [Erase] (s. 23, 41), [Sel. Image] (s. 41), [Erase Group] (s. 41) eller [All Erase] (s. 41), men alle bilder slettes med [Memory Format]/[Format] (s. 43). 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen. Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte innstillingene. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å beskytte andre bilder, og trykk på m-knappen. Hvis du beskytter grupperte bilder, vil alle bilder i gruppen beskyttes samtidig. Stille inn bilder som skal lastes opp til Internett med OLYMPUS Viewer 3 q [Upload Order] 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen. Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte innstillingene. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å gjøre innstillinger for fl ere bilder, og trykk på m-knappen. Bare JPEG-fi ler kan organiseres. For mer informasjon om OLYMPUS Viewer 3 se «Installere PC-programvaren og registrere bruker» (s. 57). For detaljer om opplasting av bilder, se OLYMPUS Viewer 3 «Hjelp». 42 NO

43 Tilkobling til Smartphone q [FlashAir] Ved bruk av FlashAir-kortet (med trådløs LANfunksjon) (tilgjengelig i handelen) kan du koble kameraet til en WiFi-aktivert smartphone eller PC og vise eller importere bilder fra FlashAir-kortet. Når du bruker et FlashAir-kort, må du lese grundig FlashAir-kortets bruksanvisning, og følge instruksjonene. Undermeny 2 Bruksområde Start/Stop Koble til eller fra Wi-Fi. [Manual Start] eller [Auto Start] Starter alternativ kan velges. Kameraet vil ikke gå i hvilemodus mens det er koblet til Wi-Fi. Smarttelefon-applikasjon er tilgjengelig. Se «FlashAir/Eye-Fi-kort» (s. 79) før bruk. d Innstillingsmeny 1 Fullstendig sletting av data d [Memory Format]/d [Format] Før du formaterer, må du sørge for at det ikke er viktige data i det interne minnet eller på minnekortet. Minnekort må formateres med dette kameraet før det brukes første gang, eller etter å ha blitt brukt med andre kameraer eller datamaskiner. Husk å ta ut kortet før du formaterer det interne minnet. Undermeny 2 Yes No Bruksområde Sletter fullstendig bildedataene i det interne minnet eller minnekortet (inkludert beskyttede bilder). Avbryter formatering. Kopiere bilder fra internt minne til minnekort d [Backup] Undermeny 2 Yes No Bruksområde Sikkerhetskopierer bildedata fra det interne minnet til minnekort. Avslutter sikkerhetskopieringen. NO 43

44 Bruk av Eye-Fi-kort d [Eye-Fi] Undermeny 2 Alle Velg bilde Av Bruksområde Overfører alle bilder. Overfører bare valgt bilde. Deaktiver Eye-Fi-kommunikasjon. Når du bruker et Eye-Fi-kort, må du lese grundig Eye-Fi-kortets bruksanvisning, og følge instruksjonene. Dette kameraet støtter ikke Eye-Fi-kortets Endless-modus. Se «FlashAir/Eye-Fi-kort» (s. 79) før bruk. Lagre egendefinerte innstillinger d [Custom Mode Setup] Skjermen for valg av Custom Mode 1 eller Custom Mode 2 vises. Undermeny 2 Still inn Tilbakestille Bruksområde Lagre gjeldende innstillinger. Gå tilbake til standardinnstillingen. Velge en metode for å koble kameraet til andre enheter d [USB Connection] Undermeny 2 Auto Oppbevaring MTP Skrive ut Bruksområde Still inn for å velge tilkoblingsmetoden hver gang kameraet er tilkoblet en annen enhet. Koble til kameraet som en kortleser. For Windows Vista eller Windows 7/Windows 8 koble kameraet til som en bærbar enhet. Velg dette alternativet når du kobler til en PictBridge-kompatibel skriver. Ved bruk av vedlagt programvare velger du [Storage]. Se «Koble til en datamaskin» (s. 56) for tilkoblingsmetoden til en datamaskin. 44 NO

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7.

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7. Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Fotografere ved å bruke søkeren 3. Fotografere ved å bruke sanntidsvisningen 4. Vise bilder

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE VIDEOKAMERA GZ-MS250 BE Detaljert brukerhåndbok GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE LYT2116-018A Contents Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer