Din bruksanvisning OLYMPUS TG-830

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning OLYMPUS TG-830"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus! Kontrollere innholdet i esken eller Digitalkamera Stropp Litium ionbatteri (LI-50B) USB-AC-adapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) OLYMPUS oppsett CD-ROM Annet tilbehør som ikke er vist: Garantikort Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. Deler på kameraet Deksel til batteri/kort Deksellås til batteri/minnekort LÅSE-knott Stroppfeste Multikontakt HDMI-mikrokontakt Stereomikrofon Blits Selvutløserlampe/ LED-lys/AF-lys 10 Objektiv 11 Kontaktdeksel 12 Kontaktdeksellås 13 Stativfeste 2 NO GPS-antenne 2 Indikatorlampe 3 n-knapp 4 Høyttaler 5 R-knapp (spille inn filmer) 6 Utløserknapp 7 Skjerm 8 Zoomknapper 9 Modushjul 10 q-knapp (veksle mellom opptak 11 Piltaster og avspilling) INFO-knapp (endre informasjonsskjermbilde) # (blits) Y (selvutløser) D (slette) 12 A-knapp (OK) 13 m-knapp Piltaster F (opp) H (venstre) I (høyre) Feste kamerastroppen A G (ned) FGHI instruerer om å trykke opp/ned/ venstre/høyre piltast. Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig. NO 3 Sette inn og ta ut batteriet og kortet (tilgjengelig i handelen) 1 Sett inn batteriet som vist med C-merket mot batterilåseknotten. Skade på utsiden av batteriet (riper osv.) kan produsere varme eller føre til en eksplosjon. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. Følg trinn 1, 2 og 3 for å åpne batteri-/kortdekslet. Deksel til batteri/kort Skyv kortet rett inn til det smekker på plass. Bryter for skrivebeskyttelse LÅSE-knott Deksellås til batteri/minnekort Slå av kameraet før du åpner dekselet til batteri-/ kortdekslet. 2 Sett inn batteriet mens du skyver batterilåseknotten i retning av pilen. Bruk alltid SD-/SDHC-/SDXC-/Eye-Fi-/FlashAirkort (med trådløs LAN-funksjon) med dette kameraet. Sett ikke inn andre minnekorttyper. «Bruke kortet» (s. 76) Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Batterilåseknott 4 NO Slik tar du ut kortet Lade batteriet 2 Koble USB-kabelen og USB-ACadapteren til kameraet og lad opp batteriet. For lading av batteriet i utlandet, se «Bruke lader og USB-AC-adapter i utlandet» (s. 76). Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelse. Du må derfor lade opp batteriet fullstendig til indikatorlampen slukkes (etter ca. 3 timers ladning). 1 Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet. 4 Følg trinn 1, 2 og 3 for å lukke batteri-/kortdekslet Påse at dekselet til batteri-/kortplassen er lukket og låst når kameraet brukes. NO 5 Koble til kameraet LÅSE-knott 1 2 Når du bør lade opp batteriene Lås på kontaktdeksel Lad opp batteriet når du kan se feilmeldingen som er vist under. Feilmelding Multikontakt Kontaktdeksel Battery Empty Blinker rødt Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet Bruk aldri noen annen kabel enn den som medfølger eller en Olympus-kompatibel USBkabel. Dette kan forårsake røyk eller brann. Den medfølgende F-2AC USB-AC-adapteren (heretter referert til som USB-AC-adapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fikk en innstikkbar USB-ACadapter, kobler du den direkte til stikkontakten. Den medfølgende USB-AC-adapteren har blitt konstruert for lading og avspilling. Du må ikke ta bilder mens USB-AC-adapteren er koblet til kameraet. USB-kabel (medfølger) Sørg for at du kobler støpslet til USB-ACadapteren fra stikkontakten når ladingen er ferdig eller avspilling avslutter. For detaljer om batteriet se «Forsiktighetsregler for håndtering av batterier» (s. 92). For detaljer om USB- AC-adapteren se «USB-AC-adapter» (s. 93). Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USB-kabel- og USB-AC-adaptertilkoblingene. Stikkontakt 6 NO Du kan lade batteriet mens kameraet er tilkoblet datamaskinen via USB. Ladetiden varierer avhengig av datamaskinens ytelse. (I noen tilfeller kan det ta ca. 10 timer). Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm slik at det er mulig å stille inn språket for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. For å endre valgt dato og tid se «Stille inn dato og klokkeslett d [X]» (s. 50). 1 2 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet, trykk på FGHI på piltastene for å velge språket ditt og trykk på A-knappen. Trykk FG på piltasten for å velge året for [Y]. X Y M D Time Back MENU : -- Y/M/D Dato og klokkeslettinnstillingsskjerm 3 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Y]. X Y M D Time Back MENU : -- Y/M/D NO 7 4 Samme som i trinn 2 og 3, trykk FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. Før du bruker GPS Kameraets GPS-funksjon (Global Positioning System) fastslår posisjonen din (breddegrad og lengdegrad) og lagrer denne informasjon med bilder som er tatt med kameraet. Kameraet bruker tilleggsinformasjon om bane (assistert GPS eller A-GPS) for forbedret signalopptak. A-GPS-data må oppdateres hver 14. dag. Før du bruker GPS, må du stille inn kameraklokken til riktig dato og klokkeslett. (s. 50) 5 Trykk HI på piltastene for å velge tidssonen, og trykk deretter på A- knappen. Bruk FG til å slå på eller av sommertid ([Summer]) :30 Back MENU Oppdatere A-GPS-data 1 Installer oppdateringsprogramvaren (OLYMPUS A-GPS Utility). Last ned oppdateringsprogramvaren fra følgende webside og installer den på datamaskinen din. com/agps/ Oppdateringsprogramvaren kan også installeres fra den medfølgende CD-ROM. Seoul Tokyo Summer 2 Koble kameraet til datamaskinen og start oppdateringsprogramvaren. «Koble til en datamaskin» (s. 54) Når programvaren har startet, følger du anvisningene på skjermen. 8 NO Bruke GPS 1 2 Velg [On] for [GPS Settings] > [GPS] i d-kategorien (Innstillingsmeny 3). (s. 53) Når kameraet har fastslått posisjonen, vises og stedskoordinater på skjermen.

3 Trykk på INFO-knappen i opptaksdisplayet. Visningene endres i rekkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information hver gang F (INFO) trykkes. Nærliggende landemerker i GPS-databasen vises Back MENU LOG P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 2 3 Latitude/Longitude N123 56' 78'' E123 56' 78'' M 4:3 2013/02/26 4 NORM GPS 0: :30 Updated 1 min ago Update GPS OK Blinker: Søker etter GPS-signal Tent: Mottar GPS-signal Kameraet kan bruke noen få minutter på å fastslå posisjonen dersom det ikke har vært i bruk på en stund. Dersom ikonet fremdeles blinker etter flere minutter, har kameraet sannsynligvis problemer med å registrere et signal. Flytt til et område utendørs fri for hindringer eller gå til et annet sted. 1 Landemerkenavn 2 Landemerkeposisjonsinformasjon 3 Elektronisk kompass 4 Oppdater status HI A GPS-sporing aktiv Breddegrad Lengdegrad Gjeldende dato og klokkeslett Velg et landemerke. Oppdater GPS-data. Enkelte land eller områder kan regulere bruk av GPS-enheter. Følg alle lokale reguleringer. Slå av GPS når du er ombord i fly og på andre steder hvor bruk av GPS-enheter er forbudt. Anskaffelse av A-GPS-data kan avsluttes uten forvarsel. Posisjonsdata kan være utilgjengelig eller inneholde feil på følgende steder: Steder uten fri utsikt av himmelen (innendørs, under bakken eller under vann, eller i nærheten av trær eller høye bygninger) NO 9 Steder som er utsatt for sterk magnetisk eller radiointerferens (nær høyspentledninger, magneter, elektroniske enheter eller mobiltelefoner som bruker 1,5 GHz båndet) GPS-data kan ta noe tid å innhente eller kan være utilgjengelig på enkelte steder eller til visse tidspunkt i løpet av dagen. Ikke dekk til GPS-antennen med hendene dine eller metallgjenstander. Hvis batterinivået er lavt, kan ikke kameraet innhente GPS-data mens kameraet slås av. Kameraet er ikke utstyrt for GPS-navigering. Mens [Track] er [On], vil GPS-mottakeren fortsette å dra strøm fra batteriet når kameraet er slått av. GPS-data lagres ikke med filmer. Trykk på INFOknappen mens kameraet er slått av. Gjeldende klokkeslett og opptakssted vises i omtrent 30 sekunder. Slik bruker du kameraet Trykk på n-knappen for å slå på kameraet og gå inn i standbymodus. (Trykk på n-knappen igjen for å slå av kameraet.) Velg opptaksmodusen og trykk på utløserknappen for å ta et stillbilde. For å ta opp en film, trykker du på R-knappen. Still inn opptaksfunksjonene ved bruk av funksjonsmenyen eller oppsettsmenyen. For å vise bilder trykker du på knappen q for å bytte til avspillingsmodus. For å gå tilbake til standbymodus trykker du på knappen q på nytt eller trykker utløserknappen halvveis ned og slipper den etterpå. Trykk og hold q- knappen inne mens kameraet er slått av for å starte kameraet i avspillingsmodus. Ved å trykke på q-knappen én gang til i denne situasjonen, går kameraet til standbymodus. 10 NO Ta stillbilder 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. AF-søkefelt Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Velg opptaksmodusen. (s. 15) Hold kameraet og komponer bildet. Trykk halvt ned P 1/400 F3.9 Lukkerhas- Blenderverdi tighet Kameraet kunne ikke fokusere hvis AFsøkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. 5 Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fingrene, osv. når du holder kameraet. Se til at ikke blitsvinduet utsettes for fingeravtrykk eller smuss. Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Trykk halvt ned Trykk helt ned NO 11 Bruke zoomen Trykk på zoomknappene for å justere opptaksrekkevidden. W- side T-side Bruke blitsen Blitsfunksjonene kan velges slik at de best passer med opptaksforholdene. 1 Trykk på I. Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU Bildestørrelse Zoomindikator 2 16M Optisk zoom Superoppløsningszoom*1 Bruk HI til å velge innstillingsalternativet, og trykk på A-knappen for å stille inn. Alternativ Forklaring Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys. Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografiene dine. Blitsen utløses uansett lysforhold. Blitsen utløses ikke. LED-ene slås på når det tas et bilde. Dette er effektivt for å ta bilder på nært hold. Annet *2 *1 Auto Blits Røde Øyne Fylle ut Blits Av LED On *2 For superoppløsningszoom se [Super-Res Zoom] (s. 37). På grunn av us) Kameraet velger passende blenderåpning og lukkerhastighet for motivet. Endringer kan også gjøres på ulike opptaksinnstillinger, slik som eksponeringskompensasjon, etter behov. 16M 4:3 4 NORM 0:34 Velge en undermodus Portrait M (M-modus) Kameraet velger automatisk den beste opptaksmodusen for forholdene. Opptaksforholdet bestemmes av kameraet og innstillinger kan ikke endres, utenom enkelte funksjoner. 16M 4:3 MENU 16M 4:3 4 NORM 0:34 Ikon som indikerer undermodusen som er angitt 16 NO (Bilde med A- rammemodus) Når du tar et stillbilde, tas det samtidig opp et filmklipp som før og etter utløsning av lukkeren. Undermeny Forklaring 7 sek. /3 sek. 5 sek./3 sek. 3 sek./3 sek. 7 sek./0 sek. 5 sek./0 sek. 3 sek. /0 sek. Opptak er kanskje ikke tilgjengelig i følgende forhold; rett etter du har gått inn i opptaksmodusen (som når strømmen akkurat er slått på) eller rett etter at et bilde er tatt. Bildestørrelsen på filmen er stilt inn til VGA. r (Avansert filmmodus) Du kan ta opp filmen ved bruk av bevegelig filmfunksjon. Undermeny s Forklaring Tar stillbilder under opptak av en film. I løpet av en enkelt film kan du ta maksimalt 12 stillbilder. Tar opp en jevn film med 60 rammer/sekund. Bildestørrelse er fast ved full HD ( ). Tar opp et motiv i hurtig bevegelse og avspiller i langsom hastighet. HS120fps ( ), HS240fps ( ) : ; Unntatt i bilde med filmopptak, kan du ikke ta stillbilder ved å trykke på utløseren. Bilde i filmopptak-funksjonen er også aktivert ved opptak i P-modus, M-modus og [M Snapshot], [k Wide1], [l Wide2], [H Macro] i s-modus. Blitsen er ikke tilgjengelig ved opptak av stillbilder ved bruk av Bilde i filmopptak.

4 NO 17 P (P-modus) Du kan foreta opptak med spesialeffekter. Se prøvebildene som vises på undermodusvalgskjermen, og velg ønsket undermodus. De beste opptaksinnstillingene for hver effekt er forhåndsprogrammerte, så noen funksjonsinnstillinger kan ikke endres. Merk at noen effekter ikke kan brukes på filmer. Ta bilder med [Auto] 1 Velg [Auto] i undermenyen og bruk HI til å velge visningsvinkelen (STD:180, FULL:360 ) og trykk deretter på A-knappen. 2 Sikt kameraet mot startposisjonen. 3 Trykk på utløserknappen for å begynne opptaket. AUTO FULL Cancel MENU Save OK Guide p (Panorama-modus) Du kan ta opp og kombinere flere bilder for å opprette et bilde med et vid visningsvinkel (panoramabilde). Undermeny Auto Bruksområde Panoramabilder kombineres automatisk ved bare å svinge kameraet i opptaksretningen. Tre bilder tas og settes sammen av kameraet. Brukeren komponerer bildene med hjelperammen og bildet tas manuelt. 4 Start panoreringen. Når pilen når enden av guiden, avsluttes opptaket automatisk. Kameraet behandler bildene automatisk og det kombinerte panoramabildet vises. For å stoppe opptaket i midten, trykk på utløserknappen eller A-knappen. Dersom kameraet pauser en stund, avsluttes opptaket automatisk. Dersom meldingen [Image was not created.] vises, gjør du opptaket på nytt. For å avbryte panorama-funksjonen trykker du på m-knappen. Manuelt Beveg kameraet som om det roterer rundt en vertikal akse gjennom senteret på objektivet for å ta bedre panoramabilder. 18 NO Ta bilder med [Manual] 1 Bruk FGHI til å angi hvor kanten på neste bilde skal legges til. MANUAL s (smodus) Du kan gjøre opptak med beste modus for motivet og opptakssituasjonen. De beste opptaksinnstillingene for ulike scener er forhåndsprogrammerte som undermoduser. Merk at funksjoner kan være begrenset i noen moduser. Se beskrivelsene som vises på undermodusvalgskjermen, og velg ønsket undermodus. Ta bilder med V (Beauty)-innstillingen 1 Velg [V Beauty]. 2 Trykk på G for å gå tilbake til undermenyen. Recommended Retning for å kombinere bilder 2 Trykk på utløserknappen for å ta det første bildet. 3 Komponer neste opptak, slik at kanten på den første rammen som vises svakt på skjermen, overlapper motivet i det andre bildet, og trykk på utløseren. For å kombinere bare to bilder, trykk på A-knappen. 4 Gjenta trinn 3 for å ta det tredje bildet. Kameraet kombinerer bildene automatisk til ett enkelt panoramabilde. 3M i (Stjerneskudd holdt i hånden-modus) Nattbilder med mindre kamerabevegelse kan tas uten å bruke et stativ. Blitsfunksjonen kan også brukes. 3 Bruk HI til å velge retusjeringsinnstillingen, og trykk på Q-knappen for å stille inn. 4:3 MENU 3M 4:3 4 NORM 0:34 Retusjeringsinnstilling NO 19 4 Sikt kameraet mot motivet. Sjekk rammen som vises rundt ansiktet oppdaget av kameraet, og trykk på utløserknappen for å ta bildet. 5 For å lagre bildet velger du [OK] på gjennomgangsskjermen og trykker på Q-knappen. For å retusjere bildet ytterligere, velger du [Beauty Fix] Ta undervannsbilder Undermodusen [M Snapshot], [k Wide1], [l Wide2]*1, [H Macro] anbefales for opptak under vann. *1 Når innstilt til [l Wide2], blir fokuseringsavstanden fastsatt automatisk til ca. 5,0 m. I undermodusen [M Snapshot], [k Wide1], [H Macro] eller [a Super Macro]-undermodus, kan du trykke på knappen A for å fiksere fokusavstanden (AF-lås). Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte AF-låsen. OK Beauty Fix Back MENU Beauty Fix 1 Bruk FGHI til å velge et retusjeringselement, og trykk på Q-knappen. Eye Color Back MENU 0.0 AFlåsemerke 4 NORM AF LOCK 16M 4:3 0:34 Off 2 Kontroller de retusjerte effektene på gjennomgangsskjermen, trykk deretter på Q-knappen for å starte retusjeringsprosessen og lagre. Innstillinger for Beauty Fix kan registreres. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv 20 NO Visning av bilder Indeksvisning og nærbildevisning Antall enkeltbilder/ Totalt antall bilder 4/30 1 Trykk på q-knappen. Med indeksvisning kan du raskt velge et ønsket bilde. Med nærbildevisning (opptil 10 forstørrelse) kan du kontrollere detaljene i bildet. 1 Trykk på zoomknappene. 13/02/26 12:30 Enkeltbilde-visning 4/30 Nærbildevisning Spill av bilde Bilder tatt ved hjelp av V-modus, sekvensiell opptaksfunksjon eller bilde med filmklipp vises som en gruppe. Trykk på T-knappen for å spille av bildet i gruppen. W 4/30 13/02/26 12:30 T 13/02/26 12:30 2 Bruk HI til å velge et bilde. Viser forrige bilde Viser neste bilde W T Indeksvisning Hold I for spoling fremover og hold H for å spole bakover. Trykk på q-knappen igjen for å gå tilbake til opptaksskjermen. 13/02/26 12:30 W Location T Lokasjon*1 (verdenskart) Back MENU Spille av lydopptak For å spille av lyd som er tatt opp med et bilde, velg bildet og trykk på A-knappen. Trykk på FG for å justere volum. Lokasjon*1 (region) W Location Back MENU T *1 Lokasjonsinformasjon vises hvis den finnes. NO 21 Velge et bilde i indeksvisning Bruk FGHI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen for å vise det valgte bildet i enkeltbildevisning. Kontrollere avspilling av panoramabilde Stoppe avspilling: Trykk på m-knappen. Pause: Trykk på A-knappen. Kontroll under pause Trykk på FGHI for å skyve bildet i retningen med knappen som er trykket ned. Trykk på zoomknappene for å forstørre/minske bildet. Trykk på A-knappen for å starte rullingen på nytt. Utforske deler av et bilde i nærbildevisning Bruk FGHI til å flytte visningsområdet. Spille av panoramabilder Panoramabilder som ble satt sammen med [Auto] eller [Manual] kan skyves for visning. Spille av grupperte bilder Med V, Sequential eller Photo med A-klips eller foto med filmklipp, vises de tatte bildene som en gruppe under avspilling. 4/30 1 Velg et panoramabilde under avspilling. T-side Replay OK 13/02/26 12:30 2 Utvider (unntatt for Photo med A-klips). Velg bildet og trykk på A- knappen for å vise bildene henholdsvis. Bruk HI for å vise forrige/neste ramme. Trykk på knappen A for å velge avspillingsmetoden og avspillingen. Trykk på A-knappen. A-knapp Visningsområde 22 NO Seriebilderammer Bilder tatt i serie spilles av automatisk. Utvid for å vise bildene i indeksvisning. 4/30 Bilde med filmklippramme Filmen og stillbildene spilles av.

5 Utvid for å vise bildene i indeksvisning. Sett avspillingen på pause og trykk på W-knappen for å vise stillbildene som en kapittelindeks av filmen. Velg stillbildet og trykk på A-knappen for å spille av filmen fra det punktet. Expand Play OK T 13/02/26 12:30 Seriebilderammer (Bilde med A-ramme) Filmklippet og stillbildene spilles av. 4/30 Play OK 13/02/26 12:30 -ramme NO 23 Avspillingsmodus-skjermen Normal /30 13/02/26 12: Stillbilde Detaljert MAGIC 1/1000 F3.9 NORM ISO 125 WB AUTO / MAGIC 1/1000 F NORM ISO 125 WB AUTO /02/26 12: /02/26 12: Ingen informasjon 2 24 Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detailed No info. hver gang F (INFO) trykkes. Nr. Navn 1 Batteritest 2 Bilde med filmklipp 3 Eye-Fi-overføringsdata 4 Beskytte 5 Legge til lyd 6 Opplastningsrekkefølge 7 Utskriftskode/ antall kopier 8 Landemerke 9 Nåværende minne 10 Bildenummer/ totalt antall bilder 11 Retningsinformasjon 12 Komprimering/ filmbildekvalitet 13 Lukkerhastighet 14 Opptaksmodus 15 ISO-følsomhet 16 Blenderverdi 17 Histogram 18 Eksponeringskompensasjon 19 Opptaksundermodus 20 Hvitbalanse 21 Bildestørrelse 22 Filnavn 23 Opptaksdato og -klokkeslett 24 Grupperte bilder Normal R R R R R R R R R R Detaljert R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Ingen info. R R 24 NO Slette bilder under visning Ta opp filmer 1 Vis bildet du vil slette, og trykk på G (D). Erase Back MENU 1 4/30 Trykk på R-knappen for å starte opptaket. Erase Cancel REC 0:00 0:34 2 Bruk FG til å velge [Erase] og trykk på A-knappen. Grupperte bilder slettes som en gruppe. Hvis du ønsker å slette bilder fra de grupperte bildene, kan du utvide gruppen og slette bildene individuelt. Flere bilder eller alle bilder kan slettes samtidig (s. 43). Lyser rødt mens opptak pågår REC 0:00 0:34 Opptakstid Opptakslengde (s. 78) Filmen er ikke tatt opp i den innstilte opptaksmodusen. Merk at opptaksmoduseffektene ikke kan oppnås for noen opptaksmoduser. Lyden tas også opp. Ved bruk av et kamera med en CMOSbildesensor kan gjenstander som beveger seg se forvrengte ut på grunn av fenomenet med rullende lukker. Dette er et fysisk fenomen der forvrengning oppstår på det filmede bildet ved opptak av et motiv som beveger seg hurtig eller på grunn av kameraristing. Dette fenomenet blir spesielt mer merkbart ved bruk av en lang fokallengde. 2 Trykk på R-knappen igjen for å stoppe opptak. NO 25 Spille av filmer Velg en film og trykk på A-knappen. 4/30 Funksjoner mens avspillingen er pauset Avspillingstid/ Total opptakstid Movie Play OK 13/02/26 12:30 00:14/00:34 00:12/00:34 Under pause Film Under avspilling Trykk på T- knappen for å vise filmindeks. Bruk FGHI til å velge bildet for å starte avspilling. Pause og gjenoppta avspilling Trykk på A-knappen for å pause avspillingen. Under pause, spoling fremover eller spoling tilbake, trykker du på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. Trykk på FG for å hoppe til forrige/neste indeks. Trykk på I eller H for å spole Spole frem og ett bilde av gangen frem eller tilbake, ett bilde tilbake Hold ned I eller H for av gangen kontinuerlig spoling fremover eller tilbake. Gjenoppta Trykk på A-knappen for avspilling å gjenoppta avspillingen. Hopp I løpet av en pause, er den delte indeksvisningen tilgjengelig. Trykk på I for å spole fremover. Trykk på I en gang til Spole fremover for å øke hastigheten for spoling fremover. Spole tilbake Trykk på H for å spole tilbake. Trykk på H igjen for å øke tilbakespolingshastigheten. Stoppe filmavspilling Trykk på m-knappen. For å spille av filmer på datamaskinen, anbefales den inkluderte PC-programvaren. Før bruk av PCprogramvaren for første gang, kobler du kameraet til datamaskinen og starter deretter programvaren. Justere volumet Bruk FG til å justere volumet. 26 NO Menyinnstillinger For mer informasjon se «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 71). Funksjonsmeny Flash Auto WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU Oppsettsmeny (s. 31) Funksjonsmeny Blits Selvutløser Eksponeringskompensasjon Hvitbalanse ISO-følsomhet Drive Bildestørrelse Sideforhold Bruk av funksjonsmenyen Bruk H på piltastene for å vise funksjonsmenyen. Bruk FG på piltastene for å velge funksjonen som skal stilles inn. Bruk HI på piltastene for å velge innstillingsverdien, og trykk deretter på A-knappen for å legge inn innstillingen. Eksempel: Eksponeringskompensasjon Exposure Comp. ± WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU NO 27 Blits _! # $ q Auto Blits Røde Øyne Fylle ut Blits Av LED On Stiller inn blitsavfyringsmetoden. Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys. Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografiene dine. Blitsen utløses uansett lysforhold. Blitsen utløses ikke. LED-ene slås på når det tas et bilde. Dette er effektivt for å ta bilder på nært hold. Stiller inn tiden etter at utløserknappen trykkes til bildet tas. Selvutløseren er deaktivert. Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. Når kjæledyret ditt (katt eller hund) vender hodet mot kameraet, registreres ansiktet og bildet tas automatisk. Selvutløser Y Off b c d Y 12 sek Y 2 sek Auto Release Eksponeringskompen- Kompenserer lysstyrken (passende eksponering) justert av kameraet. sasjon 2.0 til +2.0 Verdi Stiller inn en større negativ ( ) verdi for å justere mørkere eller en større positiv (+) verdi for å justere lysere. Stiller inn et egnet fargeskjema for lyset ved opptaksscenen. Kameraet justerer hvitbalansen automatisk. Egnet for fotografering utendørs under blå himmel. Egnet for fotografering utendørs under skyet himmel.

6 Egnet til fotografering i lys fra glødelamper. Egner seg til fotografering i hvitt fluorescerende lys. Egnet til opptak under vann. For å manuelt stille inn hvitbalansen i henhold til lyskilden ved opptak. Sett et stykke hvitt papir eller annen hvit gjenstand slik at den fyller hele skjermen, og trykk på m-knappen for å stille inn hvitbalansen. For registrering av hvitbalanse med ett trykk, se «Registrering av hvitbalanse med ett trykk» (s. 30) Hvitbalanse WB Auto e f g h Z Sol Skyet Lampe Neon Under vann One Touch 1 One Touch 2 28 NO ISO-følsomhet ISO Auto l m High ISO Auto Stiller inn ISO-følsomhet. Kameraet stiller automatisk inn følsomheten med prioritet på bildekvalitet. Kameraet stiller automatisk inn sensitiviteten med prioritet på å minimalisere uskarphet som skyldes et motiv i bevegelse eller ustødig kamera. Stiller inn en mindre verdi for å redusere støyen på bildet eller en større verdi for å redusere uskarphet. Stiller inn sekvensiell opptaksfunksjon. Ett bildet tas hver gang du trykker på utløserknappen. Kameraet tar seriebilder ved en hastighet på ca. 2,5 bilder/sek. Kameraet tar opptil 17 serieopptak med ca. 10 bilder/sek. Kameraet tar opptil 60 serieopptak med ca. 15 bilder/sek. Kameraet tar opptil 60 serieopptak med ca. 60 bilder/sek. Kameraet tar opptil 16 fotografier med jevne intervaller mens utløserknappen holdes. Stiller inn antall opptakspiksler. Egnet til å skrive ut bilder som er A3. Egnet til å skrive ut bilder opptil A3. Egnet til å skrive ut bilder opptil A4. Egnet til bruk av bilder på e-postmeldinger. Stiller inn horisontalt-til-vertikalt bildesideforhold. S til P Verdi Kontinuerlig opptak Enkeltbilde o Sequential 1 Sequential 2 c d Høyhastighet 1 Høyhastighet 2 Auto Split Shooting Bildestørrelse Sideforhold u v w x 4:3 16:9 3:2 1:1 Endre horisontalt-til-vertikalt sideforhold når du tar bilder. I visse opptaksfunksjoner er det enkelte funksjoner som ikke kan stilles inn. Se «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 71). Eksempler på bildestørrelse når sideforholdet er 4:3. NO 29 Registrering av hvitbalanse med ett trykk Velg [ One Touch 1] eller [ One Touch 2], vend kameraet mot et stykke hvitt papir eller en annen hvit gjenstand, og trykk på m-knappen. Kameraet utløser lukkeren og hvitbalansen er registrert. Når hvitbalansern ble registrert tidligere, blir de registrerte dataene oppdatert. De registrerte hvitbalansedataene fjernes ikke ved å slå av strømmen. Utfør denne prosedyren i lyset hvor bildene faktisk skal tas. Hvis kamerainnstillingene endres, må hvitbalansen registreres på nytt. Hvis hvitbalansen ikke kan registreres, kontroller at det hvite papiret fyller skjermen helt, og utfør deretter prosedyren på nytt. 30 NO Oppsettsmeny Camera Menu 1 Back MENU Normal Auto Face/iESP ESP Off On 9 0 a b c d e Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom Image Stabilizer b Avspillingsmeny Lysbildevisning Rediger Slett q R (Beskytt) FlashAir s Kamerameny 1 Tilbakestille Kompresjon Skyggejustering z AF-modus ESP/n Digital zoom Bildestabilisator (stillbilder) 0 Kamerameny 2 AF Illuminat. Rec View Bildeorientering z Ikonguide Datostempel Super-Res Zoom a Filmmeny Bildestørrelse IS Movie Mode R (Filmlydopptak) A Wind Noise Setting s. 33 c Innstillingsmeny 1 Formater minne/formater Sikkerhetskopier Eye-Fi d Utskriftsordre Opplastningsrekkefølge USB-forbindelse q Slå på d Innstillingsmeny 2 Lydinnstillinger Filnavn Pikselkartlegging d s (Skjerm) TV ut Strømsparing l (Språk) e Innstillingsmeny 3 X (Dato/tid) World Time Skjønnhetsinnstillinger d LED-lys GPS-innstillinger s. 44 s. 35 s. 46 s. 38 s. 50 NO 31 Bruke oppsettsmenyen Trykk på m-knappen under opptak eller avspilling for å vise oppsettmenyen. Oppsettmenyen gir tilgang til en rekke kamerainnstillinger, slik som opptaks- og avspillingsfunksjoner, tids- og datoinnstillinger, samt visningsalternativer. 1 Trykk på m-knappen. Oppsettmenyen vises. Camera Menu 1 Back MENU Normal Auto Face/iESP ESP Off On 3 Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom Image Stabilizer Bruk FG til å velge ønsket undermeny 1, og trykk på A-knappen. Undermeny 2 Back MENU Reset Settings Menu 2 Sound Settings File Name Pixel Mapping TV Out Back MENU Settings Menu 2 Sound Settings File Name Pixel Mapping TV Out Off On 2 Trykk på H for å velge sidekategoriene. Bruk FG til å velge ønsket sidekategori, og trykk på I. Undermeny 1 Back MENU Reset Settings Menu 2 Back MENU Reset Power Save Off English Power Save 4 Sidekategori Settings Menu 2 Sound Settings File Name Pixel Mapping TV Out Power Save Off English Bruk FG til å velge ønsket undermeny 2, og trykk på A-knappen. Straks en innstilling er valgt, går skjermen tilbake til undermeny 1. Flere operasjoner kan være mulig. Settings Menu 2 Sound Settings File Name Pixel Mapping TV Out Reset Back MENU Sound Settings File Name Pixel Mapping TV Out Power Save Off English Power Save On English 5 Trykk på m-knappen for å fullføre innstillingen. 32 NO Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. For operasjonsmetoden se «Bruke oppsettsmenyen» (s. 32). Velge bildekvaliteten for stillbilder z [Compression] Undermeny 2 Fin Normal Bruksområde Opptak med høy kvalitet. Opptak med normal kvalitet. z Kamerameny 1 Gjenopprette opptaksfunksjoner til standardinnstillinger z [Reset] Undermeny 2 Bruksområde Gjenoppretter følgende menyfunksjoner til standardinnstillingene. Blits Selvutløser Eksponeringskompensasjon Hvitbalanse ISO-følsomhet Kontinuerlig opptak Image size (stillbilder) Sideforhold Funksjoner i Kamerameny 1, Kamerameny 2 og Filmmeny Innstillinger endres ikke. «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/ opptakslengde (filmer) i internminnet og kort» (s. 78) Gjør motivet lysere mot baklyset z [Shadow Adjust] Undermeny 2 Auto Av På Bruksområde Automatisk På når en kompatibel opptaksmodus velges. Effekten brukes ikke. Ta bilder med automatisk justering for å lysne et område som har blitt mørkt. Yes Når [ESP/n] er stilt på [n], fastsettes [Shadow Adjust] automatisk til [Off]. No NO 33 Velge fokusområdet z [AF Mode] Undermeny 2 Bruksområde Kameraet fokuserer automatisk. (Hvis kameraet registrerer et ansikt, vises en hvit ramme*1. Hvis kameraet fokuserer, blir rammen grønn*2 når utløserknappen trykkes halvveis ned.

7 Hvis ingen ansikter registreres, velger kameraet et motiv i rammen og fokuserer automatisk.) Kameraet fokuserer på motivet som befinner seg innenfor AFsøkefeltet. Kameraet følger automatisk motivets bevegelse og fokuserer kontinuerlig, Fokusere kontinuerlig på et motiv i bevegelse (AF-sporing) 1 Hold kameraet for å fokusere på motivet i AF-søkefeltet og trykk på A-knappen. 2 Når kameraet gjenkjenner motivet, vil AFsøkemerket automatisk følge motivets bevegelse og fokusere kontinuerlig. 3 Trykk på A for å avbryte sporingen. Avhengig av motivene eller opptaksforholdene, kan det hende at kameraet ikke kan låse fokuset eller at det ikke kan følge motivets bevegelse. AFsøkemerket endres til rødt når kameraet ikke kan følge motivets bevegelse. Face/iESP Spot AF Tracking *1 Velge metoden for måling av lysstyrken z [ESP/n] [ESP/n Undermeny 2 Bruksområde Tar bilder for å oppnå en balansert lysstyrke over hele skjermen (måler lysstyrken på midten og omliggende områder av skjermen separat). Tar bilder av motivet midt på skjermen under motlys (måler lysstyrken midt på skjermen). *2 For noen motiver kan det hende at rammen ikke vises eller at det tar litt tid før den vises. Hvis rammen blinker rødt, kan ikke kameraet fokusere. Prøv å fokusere på motivet på nytt. [AF Tracking] er aktivert i området for den optiske zoomen. ESP 5 (punkt) Når stilt til [ESP], kan det midtre området fremstå som mørkt ved fotografering i sterkt motlys. 34 NO Fotografering med større forstørrelse enn optisk zoom z [Digital Zoom] Undermeny 2 Av På Bruksområde Deaktivere digital zoom. Aktivere digital zoom. z Kamerameny 2 Bruke hjelpelampe for å ta opptak av et mørkt motiv z [AF Illuminat.] Undermeny 2 Av På Bruksområde AF-lyset brukes ikke. Når utløserknappen trykkes halvveis ned, slås AF-lyset på for å hjelpe med fokuseringen. AF-lys Alternativet valgt for [Digital Zoom] påvirker utseendet av zoomlinjen. (s. 37) Redusere uskarphet som skyldes ustødig kamera ved opptak z [Bildestabilisering] Undermeny 2 Bruksområde Bildestabilisering er deaktivert. Dette alternativet anbefales for opptak når kameraet er montert på et stativ eller står på andre stødige flater. Bildestabilisering er aktivert. Av På Visning av bildet rett etter opptak z [Rec View] Undermeny 2 Av Bruksområde Bildet som tas blir ikke vist. Dette lar brukeren forberede seg for neste bilde mens motivet følges på skjermen etter at bildet er tatt. Bildet som tas opp vises. Dette lar brukeren ta et raskt blikk på bildet som akkurat ble tatt. Det kan hende at du hører støy fra innsiden av kameraet når utløserknappen trykkes ned når [Image Stabilizer] er innstilt til [On]. Bilder kan ikke stabiliseres hvis kameraet er for ustødig. Når lukkerhastigheten er ekstremt langsom, som for eksempel ved nattfotografering, kan det hende at [Image Stabilizer] ikke er effektiv. På NO 35 Automatisk rotasjon under avspilling av bilder som er tatt med kameraet i vertikal posisjon z [Pic Orientation] Innstillingen [y] (s. 42) i visningsmenyen stilles automatisk under opptak. Det kan hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal dersom kameraet vender opp eller ned under opptak. Undermeny 2 Bruksområde Informasjon om kameraets vertikale/horisontale retning under opptak registreres ikke med bilder. Bilder som tas mens kameraet er i vertikal posisjon roteres ikke under visning. Informasjon om kameraets vertikale/horisontale retning under opptak registreres med bilder. Bilder roteres automatisk under visning. Ikonguide ISO Auto 0.0 ISO 6400 WB AUTO ISO ISO ISO AUTO HIGH 100 The camera will automatically set the ISO sensitivity for optimal image quality. 16M 4:3 MENU Trykke på opptaksdatoen z [Date Stamp] Undermeny 2 Av På Bruksområde Ikke trykk på datoen. Stemple nye fotografier med opptaksdatoen. Av På Når datoen og klokkeslettet ikke er innstilt, kan ikke [Date Stamp] stilles inn. Datostempelet kan ikke slettes. Når driveinnstillinger er stilt inn til annet enn [o], kan ikke [Date Stamp] stilles inn. Vise ikonveiledninger z [Icon Guide] Undermeny 2 Av Bruksområde Ingen ikonguide vises. Når du velger et ikon for opptaksmodus eller funksjonsmeny, vises forklaringen for det valgte ikonet (plasser markøren på ikonet for å vise forklaringen). På 36 NO Opptak av større bilder enn ved bruk av optisk zoom med lav degradering av bildekvalitet z [Super-Res Zoom] Undermeny 2 Av På Bruksområde Deaktiver super-oppløsningszoom. Aktiver super-oppløsningszoom. ]. Zoomindikator [Super-Res Zoom] er kun tilgjengelig når [Image Size] er stilt inn til [ Super-oppløsningszoom På Digital zoom Av Bildestørrelse 16M Super-oppløsningszoom 16M Av På Annet *1 Digital zoom På På 16M Super-oppløsningszoom Digital zoom *1 På grunn av økt behandling av pikselantallet, reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelseinnstillingen. Fotografier som tas med zoomlinjen vist i rødt, kan synes «kornet». NO 37 A Filmmeny Velge bildestørrelsen for filmer A [Image Size] Undermeny p 720p VGA ( ) Bruksområde Velg bildekvaliteten basert på bildestørrelsen og bildefrekvensen. Ta opp lyd når du tar opp filmer A [R] [R Undermeny 2 Av På Bruksområde Ingen lyd tas opp. Lyd tas opp. Lyd tas ikke opp når en HS-filmmodus er valgt. «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/ opptakslengde (filmer) i internminnet og kort» (s. 78) Reduser vindstøy i lyden som tas opp under opptak av en film A [Wind Noise Setting] Undermeny 2 Av På Bruksområde Deaktiver Wind Noise Reduction. Bruker Wind Noise Reduction. Redusere uskarphet som skyldes ustødig kamera ved opptak A [IS Movie Mode] Undermeny 2 Bruksområde Bildestabilisering er deaktivert. Dette alternativet anbefales for opptak når kameraet er montert på et stativ eller står på andre stødige flater. Bildestabilisering er aktivert. Av På Bilder kan ikke stabiliseres hvis kameraet er for ustødig. I HS-filmmodus er denne innstillingen fast på [Off]. 38 NO q Visningsmeny Spiller av bilder automatisk q [Slideshow] Undermeny 2 Undermeny 3 Bruksområde Off/MIX/ Cosmic/ Breeze/ Velger bakgrunnsmubgm Mellow/ sikkalternativene.

8 Dreamy/ Urban Velger type Normal/ overgangseffekt som Type Short/ skal brukes mellom Lang bilder. Starter Start lysbildevisningen. Trykk på I under en lysbildevisning for å gå ett bilde fremover, eller trykk på H for å gå ett bilde tilbake. Trykk på m-knappen eller i-knappen for å stoppe lysbildefremvisningen. Endre bildestørrelsen q [Q] [Q Dette lagrer et høyoppløsningsbilde som et separat bilde med en mindre størrelse for bruk i e- postvedlegg og andre programmer. Undermeny 1 Rediger Undermeny 2 Q Undermeny 3 n 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Bruk FG til å velge en bildestørrelse, og trykk på A-knappen. Bildet med den endrede størrelsen lagres som et nytt bilde. Beskjære bilder q [P] [P Undermeny 1 Rediger P Undermeny 2 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. 2 Bruk zoomknappene til å velge størrelsen på beskjæringsrammen, og bruk FGHI til å flytte rammen. Beskjæringsramme Back MENU 3 Trykk på A-knappen når du har valgt området som skal beskjæres. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. NO 39 Legg til lyd på stillbilder q [R] [R Undermeny 1 Rediger R Undermeny 2 Retusjere ansikter på stillbilder q [Beauty Fix] Undermeny 1 Rediger Undermeny 2 Beauty Fix 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Rett mikrofonen mot lydkilden. Mikrofon 3 Trykk på A-knappen. Opptaket starter. Kameraet legger til (tar opp) lyd i ca. 4 sekunder under avspilling av bildet. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv. 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på Q- knappen. 2 Bruk FG til å velge et retusjeringselement, og trykk på Q-knappen. 3 For å lagre bildet velger du [OK] på gjennomgangsskjermen og trykker på Q- knappen. For å retusjere bildet ytterligere, velger du [Beauty Fix]. Det retusjerte bildet lagres som et nytt bilde. OK Beauty Fix Back MENU [Image Size] av det retusjerte bildet er begrenset til [3] eller mindre. 40 NO Beauty Fix 1 Velg et retusjeringselement og et retusjeringsnivå, og trykk på A-knappen. Eye Color Back MENU Retusjere røde øyne fra blitsfotografering q [Redeye Fix] Undermeny 1 Rediger Undermeny 2 Redeye Fix Off 2 Trykk på Q-knappen på visningsskjermen. 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv Retusjeringsprosessen kan redusere bildeoppløsningen. Lyse opp områder som er mørke på grunn av motlys eller andre årsaker q [Shadow Adj] Undermeny 1 Rediger Undermeny 2 Shadow Adj Endre landemerkingsinformasjonen som er registrert på bildene q [Landmark] Du kan endre landemerkeinformasjonen (for eksempel stedsnavn og navn på bygninger) registrert på bildene da de ble tatt ved hjelp av GPSfunksjonen for ulik landemerkeinformasjon, som er registrert i nærheten av stedet der du tok bildene. Undermeny 1 Rediger Undermeny 2 Landemerke 1 Bruk HI til å velge et bilde, og trykk på A-knappen. Det redigerte bildet lagres som et nytt bilde. Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv Retusjeringsprosessen kan redusere bildeoppløsningen. Se «Registrere opptaksstedet og informasjon om klokkeslett på bildene som er tatt d [GPS Settings]» (s. 53). 1 Velg bildet med HI, og trykk på A-knappen. Hvis landemerkemålet er på en avstand fra den opptatte posisjonen på bildene, kan det være at det ikke vises. En liste med landemerker registrert nær den registrerte posisjonen på bildene vises. NO 41 2 Velg det nye landemerket som skal registreres på bildet med FG, og trykk på A-knappen. 3 Velg [OK] med FG, og trykk på A-knappen. Beskjære lange filmer q [Movie Triming] Undermeny 1 Rediger Undermeny 2 Movie Triming Rotere bilder q [y] [y Undermeny 1 Rediger y Undermeny 2 1 Bruk HI til å velge filmen, og trykk på A-knappen. Undermeny 3 Ny fil Overskriv Bruksområde Lagrer den beskårne filmen som en ny filmfil. Overskriver den originale filmen med den beskårne filmen. 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen for å rotere bildet. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å gjøre innstillinger for flere bilder, og trykk på m-knappen. Den nye retningen på bildet er lagret selv når kameraet slås av. Lagre stillbilder fra filmer q [In-Movie Image Capture] Undermeny 1 Rediger Undermeny 2 In-Movie Image Capture 2 Bruk HI til å vise bildet der slettingen skal starte, og trykk på A-knappen. 3 Bruk HI til å vise bildet der slettingen skal slutte, og trykk på A-knappen. 4 Bruk FG til å velge [Erase] og trykk på A-knappen. Velg [Cancel] for å avbryte beskjæring. Filmbeskjæringen behandles etter sekunder. Filmlengden justeres automatisk slik at de valgte start- og sluttbildene inkluderes. 1 Bruk HI til å velge filmen, og trykk på A-knappen. 2 Bruk HI til å velge bildet som skal tas, og trykk på A-knappen. Det valgte bildet lagres som et stillbilde. Ved redigering av filmer i en gruppe 1 Utvid ønsket gruppe. «Spille av grupperte bilder» (s. 22) 2 Bruk HI til å velge filmen, og trykk på A-knappen. Når du utvider gruppen for å redigere den respektive filmen, kan den redigerte filmen lagres som [New File]. 42 NO Slette bilder q [Erase] Undermeny 2 Slette alle Velg bilde Slett Slett gruppe Bruksområde Alle bildene i det interne minnet eller minnekortet slettes. Bilder velges individuelt og slettes. Bildet som vises slettes. Alle bilder i gruppen slettes. 3 Gjenta trinn 2 for å velge bildene som skal slettes, og trykk deretter på m-knappen for å slette de valgte bildene. 4 Bruk FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. Bilder som er merket med R blir slettet. Slette alle bilder [All Erase] 1 Bruk FG til å velge [All Erase], og trykk på A-knappen. 2 Bruk FG til å velge [Yes], og trykk på A-knappen. Ikke sett kortet inn i kameraet når du sletter bildet i det interne minnet. Det er ikke mulig å slette bilder med slettevern. Beskytte bilder q [R] [R Bilder som er beskyttet kan ikke slettes med [Erase] (s. 25, 43), [Sel. Image] (s. 43), [Erase Group] (s. 43) eller [All Erase] (s. 43), men alle bilder slettes med [Memory Format]/[Format] (s. 44). 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen. Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte innstillingene. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å beskytte andre bilder, og trykk på m-knappen.

9 Hvis du beskytter grupperte bilder, vil alle bilder i gruppen beskyttes samtidig. Velge og slette bilder individuelt [Sel. Image] 1 Bruk FG for å velge [Sel. Image], og trykk på A-knappen. 2 Bruk FGHI til å velge bildet som skal slettes, og trykk på A-knappen for å merke bildet med et R. Trykk på T-knappen for å gå tilbake til visningen av enkeltbilder. Sel. Image (1) OK 4/30 R-merke Erase/Cancel MENU NO 43 Tilkobling til Smartphone q [FlashAir] Ved bruk av FlashAir-kortet (med trådløs LANfunksjon) (tilgjengelig i handelen) kan du koble kameraet til en WiFi-aktivert smartphone eller PC og vise eller importere bilder fra FlashAir-kortet. Når du bruker et FlashAir-kort, må du lese grundig FlashAir-kortets bruksanvisning, og følge instruksjonene. Undermeny 2 Start/Stop Bruksområde Koble til eller fra Wi-Fi. [Manual Start] eller [Auto Start] Starter alternativ kan velges. Kameraet vil ikke gå i hvilemodus mens det er koblet til Wi-Fi. Smarttelefon-applikasjon er tilgjengelig. com/oishare/ Se «FlashAir/Eye-Fi-kort» (s. 76) før bruk. d Innstillingsmeny 1 Fullstendig sletting av data d [Memory Format]/d [Format] Format]/d Før du formaterer, må du sørge for at det ikke er viktige data i det interne minnet eller på minnekortet. Minnekort må formateres med dette kameraet før det brukes første gang, eller etter å ha blitt brukt med andre kameraer eller datamaskiner. Husk å ta ut kortet før du formaterer det interne minnet. Undermeny 2 Yes No Bruksområde Sletter fullstendig bildedataene i det interne minnet eller minnekortet (inkludert beskyttede bilder). Avbryter formatering. Kopiere bilder fra internt minne til minnekort d [Backup] Undermeny 2 Yes No Bruksområde Sikkerhetskopierer bildedata fra det interne minnet til minnekort. Avslutter sikkerhetskopieringen. 44 NO Bruk av Eye-Fi-kort d [Eye-Fi] Undermeny 2 Alle Velg bilde Av Bruksområde Overfører alle bilder. Overfører bare valgt bilde. Deaktiver Eye-Fi-kommunikasjon. Velge en metode for å koble kameraet til andre enheter d [USB Connection] Undermeny 2 Auto Bruksområde Still inn for å velge tilkoblingsmetoden hver gang kameraet er tilkoblet en annen enhet. Koble til kameraet som en kortleser. For Windows Vista eller Windows 7/Windows 8 koble kameraet til som en bærbar enhet. Velg dette alternativet når du kobler til en PictBridge-kompatibel skriver. Når du bruker et Eye-Fi-kort, må du lese grundig Eye-Fi-kortets bruksanvisning, og følge instruksjonene. Dette kameraet støtter ikke Eye-Fi-kortets Endlessmodus. Se «FlashAir/Eye-Fi-kort» (s. 76) før bruk. Oppbevaring MTP Lagre utskriftsinnstillinger til bildedata d [Print Order] «Utskriftsreservasjoner» (s. 61) Utskriftskoder kan kun settes for stillbilder som lagres på kortet. Skrive ut Stille inn bilder som skal lastes opp til Internett med OLYMPUS Viewer 3 d [Upload Order] 1 Bruk HI til å velge et bilde. 2 Trykk på A-knappen. Trykk på A-knappen en gang til for å avbryte innstillingene. 3 Hvis nødvendig, gjenta trinnene 1 og 2 for å gjøre innstillinger for flere bilder, og trykk på m-knappen. Bare JPEG-filer kan organiseres. For mer informasjon om OLYMPUS Viewer 3 se «Installere PC-programvaren og registrere bruker» (s. 55). For detaljer om opplasting av bilder, se OLYMPUS Viewer 3 «Hjelp». Ved bruk av vedlagt programvare velger du [Storage]. Se «Koble til en datamaskin» (s. 54) for tilkoblingsmetoden til en datamaskin. NO 45 Slå på kameraet med q-knappen d [q Power On] [q Undermeny 2 No Bruksområde Kameraet er ikke slått på. Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Trykk og hold q-knappen for å slå på kameraet i avspillingsmodus. Nullstille filnavnene på bildene d [File Name] Mappenavn DCIM Mappenavn 100OLYMP Filnavn Pmdd0001.jpg Yes 999OLYMP Pmdd9999.jpg d Innstillingsmeny 2 Velge kameralyden og volumet d [Sound Settings] Undermeny 2 Undermeny 3 Lydtype 1/2/3 Bruksområde Velger kameralydene (betjeningslyder, lukkerlyd og advarselslyd). Velger betjeningsvolumet på kameraknapper. Velger volumet mens bilder avspilles. Automatisk nummerering Automatisk nummerering Måned: 1 til C (A=Oktober, B=November, C=Desember) Dag: 01 til 31 Pmdd Volum q Volume 0/1/2/3/4/5 0/1/2/3/4/5 46 NO Undermeny 2 Tilbakestille Auto Bruksområde Dette nullstiller de fortløpende numrene på mappenavnene og filnavnene når et nytt minnekort settes inn.*1 Dette er nyttig ved gruppering av bilder på separate kort. Selv når et nytt kort settes inn, fortsetter nummereringen for mappenavn og filnavn fra det forrige kortet. Dette er nyttig ved håndtering av alle bildemappenavn og filnavn med fortløpende numre. Justere lysstyrken på skjermen d [s ] [s Justere lysstyrken skjermen 1 Bruk FG til å justere lysstyrken mens du ser på skjermen, og trykk på A-knappen. s Back MENU *1 Nummeret for mappenavn tilbakestilles til 100, og for filnavn til Justere bildebehandlingsfunksjonen d [Pixel Mapping] Denne funksjonen har allerede blitt tilpasset før kameraet ble sendt fra fabrikken, og det er ikke nødvendig å tilpasse funksjonen rett etter at du har kjøpt kameraet. Vi anbefaler ca. en gang i året. For best resultat, vent minst ett minutt før du tar eller ser på bilder etter at du har utført pixel mapping. Hvis kameraet slås av under pixel mapping, må du utføre denne funksjonen på nytt. Slik tilpasser du bildebehandlingsfunksjonen Trykk på A-knappen når [Start] (undermeny 2) vises. Kontrollen og tilpasningen av bildebehandlingsfunksjonen starter. NO 47 Spille av bilder på TV d [TV Out] TV-videosignalsystemet varierer i ulike land og regioner. Før du viser kamerabilder på TV-en din, velg videoutgangen som passer med TV-ens videosignaltype. Undermeny 2 NTSC/PAL Undermeny 3 NTSC PAL 480p/576p 720p 1080i Av På Bruksområde Koble kameraet til en TV i Nord-Amerika, Taiwan, Korea, Japan, osv. Koble kameraet til en TV i europeiske land, Kina, osv. Still inn signalformatet som skal prioriteres. Dersom TVinnstillingen ikke samsvarer, endres den automatisk. Betjen med kameraet. Betjen med fjernkontrollen til TV-en. HDMI Out HDMI Control Standardinnstillingene fra fabrikken er avhengig av regionen der kameraet ble solgt. Spille av kamerabilder på en TV Tilkobling via AV-kabel 1 Bruk kameraet til å velge samme videosignalsystem som på TV-en ([NTSC]/[PAL]).

10 Powered by TCPDF ( 2 Koble TV-en og kameraet sammen. Tilkobling via HDMI-kabel 1 Velg det digitale signalformatet som skal tilkobles ([480p/576p]/[720p]/[1080i]) på kameraet. 2 Koble TV-en og kameraet sammen. 3 Slå på TV-en, og endre «INPUT» til «VIDEO (en inngangskabel koblet til kamerat)». 4 Slå på kameraet, og bruk FGHI til å velge bildet for avspilling. HDMI-kabelen må ikke kobles til kameraet når kameraet er koblet til datamaskinen med USB-kabelen. 48 NO Multikontakt AV-kabel (selges separat: CB-AVC3) Koble til TV-ens videoinngang (gul) og lydinngang (hvit). HDMI-mikrokontakt (type D) HDMIkabel (selges separat: CB-HD1) Koble til HDMIkontakten på TV-en. Se bruksanvisningen som følger med TV-en for informasjon om hvordan du endrer inngangskilde. Når kameraet og TV-en er tilkoblet med både en AV-kabel og en HDMI-kabel, vil HDMI-kabelen prioriteres. Avhengig av innstillingene for TV-en kan bildene og informasjonen som vises bli beskåret. Håndtere bilder med fjernkontrollen til TV-en 1 Still [HDMI Control] til [On] og slå av kameraet. 2 Koble kameraet og TV-en sammen med en HDMI-kabel. «Tilkobling via HDMI-kabel» (s. 48) 3 Slå på TV-en først, og så kameraet. Følg betjeningsveiledningen som vises på TV-en for håndtering. For noen TV-er kan ikke funksjoner utføres med fjernkontrollen selv om betjeningsveiledningen vises på skjermen. Hvis funksjoner ikke kan utføres med fjernkontrollen til TV-en, still [HDMI Control] til [Off] og bruk kameraet til å utføre funksjonene. NO 49 Spare batteristrøm mellom opptak d [Power Save] Undermeny 2 Av På Bruksområde Avbryter [Power Save]. Når kameraet ikke er i bruk for ca. 10 sekunder, kan skjermen automatisk slå seg av for å spare batteristrøm. d Innstillingsmeny 3 Stille inn dato og klokkeslett d [X] 1 Trykk FG på piltasten for å velge året for [Y]. 2 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Y]. 3 Som i trinn 1 og 2, trykk på FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag), [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslett, trykk på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. Gjenoppta standbymodus Trykk på en knapp. Endre skjermspråket d [l] [l Undermeny 2 Språk Bruksområde Du kan velge språket for menyene og feilmeldingene som vises på skjermen. Kontrollere datoen og klokkeslettet Trykk på INFO-knappen mens kameraet er slått av. Gjeldende klokkeslett vises i omtrent 30 sekunder. 50 NO Velge hjemsted og endre tidssoner d [World Time] Hvis du vil velge en tidssone med [World Time], må kameraklokken først stilles med bruk av [X]. Undermeny 2 Undermeny 3 x Home/ Alternate z Bruksområde Klokkeslettet for hjemstedets tidssone (tidssonen valgt for x i undermeny 2). Klokkeslettet for reisemålets tidssone (tidssonen valgt for z i undermeny 2). Velg tidssonen for hjemstedet (x). Velg tidssonen for reisemålet (z). Registrere innstillingene for Beauty Fix d [Beauty Settings] Avhengig av bildet, kan det hende at redigeringen ikke er effektiv. 1 Bruk FG til å velge en retusjeringsinnstilling, og trykk på Q-knappen. 2 Trykk på utløserknappen for å ta et portrettbilde. Take a portrait picture. x*1 z*1, 2 *1 Bildet er ikke lagret. 3 Velg et retusjeringselement og et retusjeringsnivå, og trykk på A-knappen. Eye Color Back MENU *2 I områder med sommertid, bruk FG til å slå på sommertid ([Summer]). Når du velger en tidssone beregner kameraet automatisk tidsforskjellen mellom den valgte sonen og tidssonen på hjemstedet (x) for å vise klokkeslettet for tidssonen på reisemålet (z). Off 4 Trykk på Q-knappen på gjennomgangsskjermen for å lagre bildet. Registrering er fullført. NO 51 Bruke LED-lyset som hjelpelys d [LED Illuminator] Undermeny 2 Av På Bruksområde Deaktivere LED-lyset. Aktivere LED-lyset. Bruke LED-lyset Trykk og hold INFO-knappen nede til LED-lyset tennes. Hvis du utfører en funksjon når LED-lyset er på, vil det lyse i opptil ca. 90 sekunder. LED-lys LED-lyset slås av hvis ingen funksjon utføres i løpet av ca. 30 sekunder. LED-lyset lyser i 30 sekunder når du trykker på INFOknappen til lyset tennes, selv om kameraet er slått av. For å slå av LED-lyset Trykk og hold INFO-knappen nede til LED-lyset slukkes. 52 NO Registrere opptaksstedet og informasjon om klokkeslett på bildene som er tatt d [GPS Settings] [Track]-alternativet lagrer GPS-data for å opprette en GPS-sporlogg. Undermeny 2 GPS Av På Automatisk justering Av av tid På Av Spor På Lagre Av På Av På Av På Av På Undermeny 3 Bruksområde Når GPS-funksjonen ikke skal brukes. Når GPS-funksjonen skal brukes. Ikke juster klokken. Juster klokken med GPS UTC-data. Slå GPS-sporing av. Kameraet tar automatisk opp loggen. Opprett en sporlogg manuelt. Når landet eller regionen ikke skal vises. Når landet eller regionen skal vises. Når staten eller provinsen ikke skal vises. Når staten eller provinsen skal vises. Når byen ikke skal vises. Når byen skal vises. Når landemerket ikke skal vises. Når landemerket skal vises. Land/region Stat/provins By Landemerke [Auto Time Adjust] gjelder kun når x (tidssone hjemme) er valgt for [World Time]. Sporlogger lagres automatisk ved regelmessige intervaller i GPSLOG-mappen på minnekortet. En ny fil opprettes hver gang du velger [Save] hvis det finnes ulagret data til stede. Flere filer opprettes dersom: Datoen endres under sporing Du stiller inn [Track] Sporing avslutter automatisk når: Batteriet er tomt Kameraet er slått av i over 24 timer Du kan vises sporingsloggene ved bruk av OLYMPUS Viewer 3. For informasjon om slike emner som visning av GPS-spor ved bruk av annen programvare enn OLYMPUS Viewer 3, se brukerveiledningen til GPSsporingsprogramvaren. NO 53 Koble til en datamaskin Still inn [USB Connection] i oppsettsmenyen på kameraet på forhånd. (s. 45) Når [USB Connection] er stilt på [Auto], koble kameraet til datamaskinen, velg [Storage] eller [MTP] på skjermen for å velge tilkoblingsmetoden, og trykk deretter på A-knappen. Koble til kameraet Multikontakt Systemkrav : Windows XP Home Edition/ Professional (SP1 eller senere)/ Windows Vista/Windows 7/ Windows 8 Macintosh : Mac OS X v10.3 eller nyere Selv om en datamaskin har USB-porter, garanteres ikke korrekt operasjon i følgende tilfeller: Datamaskiner med USB-porter som er installert med et utvidelseskort, osv.

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-210 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-820

Din bruksanvisning OLYMPUS TG-820 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-170 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

T-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA T-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-47/X-43. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-7/X-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930

FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 DIGITALKAMERA FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-46/X-42/X-41. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-46/X-42/X-41 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-610UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS VR-340

Din bruksanvisning OLYMPUS VR-340 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master

Bruksanvisning DIGITAL CAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. Skrive ut bilder. Bruk av OLYMPUS Master DIGITAL CAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg ( Takk for at du valgte

Detaljer

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20 DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

SZ-11. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-11. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-11 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 Viltkamera SG560-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

PLOTSTALKER/TIDSYKLUS

PLOTSTALKER/TIDSYKLUS PLOTSTALKER/TIDSYKLUS BRUKERVEILEDNING 1 1. Enkel oppstart Nedenfor viser vi deg hvordan du raskt kan komme i gang med å bruke kameraet. Vi anbefaler at du også leser resten av brukerveiledningen før bruk.

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer