SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. Skjermen og kameraillustrasjonene som vises i denne bruksanvisningen ble produsert i løpet av utviklingstrinnene og kan variere fra det faktiske produktet. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

2 Pakk ut innholdet i esken Følgende deler er inkludert sammen med kameraet. Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet. Digitalkamera Stropp Litium ion-batteri (LI-92B) OLYMPUS oppsett- CD-ROM eller Skrivespiss USB-strømadapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) Annet tilbehør som ikke er vist: Garantikort Innholdet kan variere avhengig av kjøpsstedet. Berøringsskjermen kan brukes for operasjoner merket med i denne bruksanvisningen. Feste kamerastroppen 2 NO Fest stroppen til det andre festet på samme måte. Trekk til stroppen slik at den sitter ordentlig.

3 Navn på deler 1 Kontaktdeksel f INFO (Informasjonsskjerm)-knapp 2 Stroppfeste h -/Wi-Fi-knapp 3 Selvutløserlampe/AF-lampe i Multikontakt 4 Linse j HDMI-mikrokontakt 5 Innebygget blits k Høyttaler 6 Blitsbryter k Lås til batterirom/kortplass 7 Stereomikrofon m Deksel til batterirom/kortplass 8 Indikatorlampe n Stativfeste 9 n-knapp o Piltaster 0 Zoomknapp p F (opp)/ a Utløser F (eksponeringskompensasjon) b Funksjonshjul -knapp c Skjerm (berøringsskjerm) q I (høyre)/# (blits)-knapp d R (Film)-knapp r H (venstre)-knapp e q (Visning)-knapp s G (ned)/jy (sekvensfotografering/selvutløser) f A-knapp -knapp/ (slette)-knapp FGHI instruerer om å trykke opp/ned/venstre/høyre piltast. NO 3

4 Forberedelser til fotografering Sette inn og ta ut batteriet og kortet 1 Følg trinn 1 og 2 for å åpne batteri-/ korthusdekslet. Slå av kameraet før du åpner dekselet til batterirommet/kortplassen. Lås til batterirom/kortplass 1 12 Deksel til batterirom/kortplass 2 Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å sette i batteriet. Sett inn batteriet som vist med C-merket mot batterilåseknotten. Hvis du setter inn batteriet feil vei, slås ikke kameraet på, selv om du trykker på n-knappen. Forsikre deg om at du setter det inn riktig vei. Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, og ta deretter ut batteriet. Batterilåsetapp 4 NO

5 3 Skyv kortet rett inn til det smekker på plass. Ikke berør metalldelene på kortet direkte. Bruk alltid de spesifiserte kortene med dette kameraet. Sett ikke inn andre minnekorttyper. Bryter for skrivebeskyttelse Kort som er kompatible med dette kameraet SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi-kort (med trådløs LAN-funksjon) (tilgjengelig i butikk) (maksimum kapasitet: 128 GB) (for detaljer om kortkompatibilitet på Olympus nettside.) Dette kameraet kan brukes uten kort ved å lagre bilder i internminnet. g «Bruke kortet» (s. 101) Slik tar du ut kortet Trykk på kortet til det klikker og kommer delvis ut. Ta deretter ut kortet Følg trinn 1 og 2 for å lukke batteri-/ kortromdekslet. Påse at du lukker dekslet til batterirommet/kortplassen når du skal bruke kameraet NO 5

6 Lade batteriet 1 Kontroller at batteriet er i kameraet og koble til USB-kabelen og USB-strømadapteren. Batteriet er ikke fullstendig oppladet ved forsendelse. Før bruk, må du derfor lade opp batteriet fullstendig til indikatorlampen slukkes (etter ca 4,5 timers ladning). Koble til kameraet Indikatorlampe På: Lader Av: Ladet Multikontakt Stikkontakt eller Kontaktdeksel USB-kabel (medfølger) For lading av batteriet i utlandet se «Bruk av lader og USB-strømadapter i utlandet» (s. 100). Bruk aldri noen annen kabel enn den som medfølger eller en Olympuskompatibel USB-kabel. Dette kan forårsake røyk eller brann. Den medfølgende F-2AC USB-strømadapteren (heretter referert til som USB-strømadapter) varierer avhengig av området hvor du kjøpte kameraet i. Hvis du fi kk en innstikkbar USB-strømadapter, kobler du den direkte til stikkontakten. Sørg for at du kobler strømpluggen på USB-strømadapteren fra stikkontakten når ladingen eller avspillingen er ferdig. For opplysninger om batteriet, se «Håndtere batteriet» (s. 110). For opplysninger om USB-strømadapteren, se «USB-strømadapter» (s. 110). 6 NO

7 Hvis indikatorlampen ikke lyser, kontroller USB-kabelen og forbindelsen til USB-strømadapteren. Hvis «Ingen tilkobl» vises på den bakre skjermen, koble fra USB-kabelen og velg [Lagring.] i [USB-tilkobling] (s. 69) før du kobler til kabelen igjen. Når du bør lade opp batteriene Lad opp batteriet når du kan se feilmeldingen som er vist til høyre. Blinker rødt Feilmelding Tomt Batteri NO 7

8 Slå på kameraet og foreta de innledende innstillingene Når du slår på kameraet for første gang, vises en skjerm med språkinnstillinger for menyene og meldingene som vises på skjermen, samt dato og klokkeslett. Se «Stille inn dato og klokkeslett d [X]» for å endre den valgte datoen og klokkeslettet (s. 71). 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet, trykk på FGHI på piltastene for å velge språket ditt, og trykk på A-knappen. Dersom strømmen ikke slås på når du trykker på n-knappe skal du kontrollere hvilken retning batteriet er satt inn. g «Sette inn og ta ut batteriet og kortet» (s. 4) 2 Trykk FG på piltastene for å velge år [Å]. X Å M D Tid :-- Bak MENY Å/M/D 3 Trykk på I på piltastene for å lagre innstillingen for [Å]. X Å M D Tid :-- Bak MENY Å/M/D 4 På samme måte som i trinn 2 og 3, trykk FGHI på piltastene for å stille inn [M] (måned), [D] (dag) og [Tid] (timer og minutter), og [Å/M/D] (datorekkefølge), og trykk deretter på A-knappen. For en nøyaktig innstilling av klokkeslettet, trykker du på A-knappen når tidssignalet blir 00 sekunder. 8 NO

9 5 Bruk HI (piltastene) for å velge tidssonen og trykk deretter på A-knappen. Bruk FG (piltastene) for å slå på eller av sommertid ([Sommer]). '15,02/26 12:30 Sommer NO 9

10 Bruke grunnleggende funksjoner Ta bilder 1 Trykk på n-knappen for å slå på kameraet. Når kameraet slås på, slås skjermen på. 2 Still inn modushjulet til P. I P-modus justerer kameraet lukkerhastigheten og blenderverdien automatisk i henhold til motivets lysstyrke. 3 Komponer bildet. Påse at du ikke dekker til blitsen, mikrofonen eller andre viktige deler med fingrene osv. når du holder kameraet. 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. Lukkerhastigheten og blenderverdien vises i rødt hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering. Trykk halvveis ned P 1/400 Lukkerhastighet AF-søker F6.9 Blenderverdi 5 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Trykk halvveis ned Trykk helt ned Du kan også ta bilder ved bruk av berøringsskjermen. g «Opptak ved bruk av berøringsskjermen» (s. 44) 10 NO

11 Vise bilder (spille av bilder) Slå på kameraet. Trykk på q-knappen. Det nyeste bildet vises. Bruk HI (piltastene) til å velge et bilde. Viser forrige bilde Viser neste bilde 4/30 15/02/26 12:30 Stillbilde q-knapp Piltaster Du kan vise senere og tidligere bilder ved hjelp av berøringsskjermen. Dra skjermen til venstre for å spole frem ett bilde, og dra skjermen til høyre for å spole tilbake ett bilde. 4/30 15/02/26 12:30 Indeksvisning I enkeltbildeavspilling dreier du zoomspaken til W for indeksavspilling. Bruk FGHI (piltastene) til å flytte markøren. I enkeltbildeavspilling dreier du zoomspaken til T for indeksavspilling. 15/02/26 12:30 Bank lett på for å vise indeksvisning. Pek på. - til høyre for å vise neste eller forrige side. Berør et bilde for vise det i fullskjerm. NO 11

12 Visning av nærbilde I enkeltbildevisning, drei zoomspaken til T for å zoome inn opptil 10 ; drei til W for å zoome ut. Trykk på A-knappen for å gå tilbake til enkeltrammeavspilling. Trykk deretter på FGHI (piltastene) for å skyve et bilde i retning av knappen du trykket på. 15/02/26 12:30 4/30 Trykk på for avspillingszoom. Bruk fingeren din til å rulle på skjermen når bildet er zoomet inn. Trykk på Z for å gå tilbake til visning av enkeltbilder. Slette bilder under opptak 1 Vis bildet du ønsker å slette og trykk på. Slett en video ved å velge videoen som skal slettes og trykke på. Slett Bak MENY 4/30 Slett Avbryt Bruk FG (piltastene) til å velge [Slett] og trykk på A-knappen. Grupperte bilder slettes som en gruppe (s. 16). Flere bilder eller alle bilder kan slettes samtidig (s. 66). 12 NO

13 Ta opp filmer 1 Trykk på R-knappen (film) for å starte opptak av en film. Filmen er tatt opp i den innstilte opptaksmodusen. Merk at opptaksmoduseffektene ikke kan oppnås for noen opptaksmoduser. Lyden tas også opp. Ved bruk av et kamera med Lyser rødt mens en CMOS-bildesensor kan opptak gjenstander som beveger seg pågår se forvrengte ut på grunn av fenomenet med rullende lukker. REC00:00 00:34 REC 00:00 00:34 Opptakstid Opptakslengde (s. 102) Dette er et fysisk fenomen der forvrengning oppstår på det filmede bildet ved opptak av et motiv som beveger seg hurtig eller på grunn av kameraristing. Dette fenomenet blir spesielt mer merkbart ved bruk av en lang fokallengde. 2 Trykk på R-knappen (film) igjen for å stoppe opptak av filmen. NO 13

14 Filmavspilling Velg en film og trykk på A-knappen. Drei zoomknappen til T-siden for å vise filmindeksen. Bruk FGHI (piltastene) til å velge bildet for å starte avspilling. 15/02/26 12:30 Video 4/30 00:12/00:34 Under avspilling Pause og gjenoppta avspilling Spole fremover Spole tilbake Justere volumet Trykk på A-knappen for å pause avspillingen. Under pause, spoling fremover eller spoling tilbake, trykker du på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. Trykk på I (piltastene) for å spole fremover. Trykk på I (piltastene) en gang til for å øke hastigheten for spoling fremover. Trykk på H (piltastene) for å spole tilbake. Trykk på H (piltastene) igjen for å spole tilbake. Bruk FG (piltastene) til å justere volumet. 14 NO

15 Funksjoner mens avspillingen er pauset Forløpt tid/total opptakstid 00:12/00:34 Under pause Hopp Spole frem og tilbake, ett bilde av gangen Gjenoppta avspilling Trykk på FG (piltastene) for å hoppe til forrige/ neste indeks. Trykk på I eller H (piltastene) for å spole fremover eller bakover ett bilde om gangen. Hold ned I eller H (piltastene) for kontinuerlig spoling fremover eller tilbake. Trykk på A-knappen for å gjenoppta avspillingen. I en pause kan du dreie zoomknappen mot W-siden for å vise den delte indeksvisningen. Stoppe filmavspilling Trykk på knappen. For å spille av filmer på datamaskinen, anbefales den inkluderte PC-programvaren. Før bruk av PC-programvaren for første gang, kobler du kameraet til datamaskinen og starter deretter programvaren. Spille av filmer med berøringsskjermen Trykk på følgende ikon. Spill filmer. Trykk på nytt for å pause avspillingen. (/* Trykk på ( eller * for å spole raskt forover eller bakover. &/) Trykk på & eller ) for å spole ett bilde fremover eller bakover. O Gå tilbake til starten på filmen. + Vise filmindeksen. NO 15

16 Spille av panoramabilder og grupperte bilder Spille av panoramabilder Panoramabilder som ble satt sammen med [Auto] eller [Manuell] kan skyves for visning. 1 Velg et panoramabilde under avspilling. 2 Trykk på A-knappen. 4/30 15/02/26 12:30 Kontrollere avspilling av panoramabilde Stoppe avspilling: Trykk på -knappen. Pause: Trykk på A-knappen. Kontroll under pause Trykk på FGHI (piltastene) for å skyve bildet i retningen med knappen som er trykket ned. Drei på zoomspaken for å forstørre/minske bildet. Trykk på A-knappen for å starte rullingen på nytt. Visningsområde Du kan også rulle for å vise panoramabilder ved å trykke på. 16 NO

17 Spille av grupperte bilder Ved å ta sekvensbilder, intervallopptak og bilde i film, vises bildene du har tatt som en gruppe under avspilling. T-side A-knapp Utvider. Utvid for å vise bilder av en gruppe i indeksvisningen. Du kan også utvide bildene ved å trykke på K. Hvis du ønsker å slette bilder fra de grupperte bildene, kan du utvide gruppen og slette bildene individuelt. Velg bildet og trykk på A-knappen for å vise bildene. Bruk HI (piltastene) til å vise forrige/neste ramme. Spiller av de grupperte bildene i sekvens automatisk eller pauser avspillingen. Du kan også spille av grupperte bilder ved å trykke på. Sekvens-/intervallbilderamme Tatte bilder avspilles automatisk. Utvid for å vise bildene i indeksvisning. 4/30 15/02/26 12:30 Sekvensbilderamme Bilde i filme-ramme Filmen og stillbildene spilles av. Utvid for å vise bildene i indeksvisning. Pause avspillingen og drei zoomspaken til W-siden for å vise stillbildene som en kapittelindeks av filmen. Velg stillbildet og trykk på A-knappen for å spille av filmen fra det punktet. NO 17

18 Skjermvisning Opptaksskjermvisninger SCN 3 4 0,0 Hvitbalanse AUTO ISO AUTO 25 4: NORM Dato z 00:00: Lese et histogram 30 1/ F Når utløserknappen trykkes halvveis ned Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være svart. Hvis spissen fyller en for stor del av rammen, vil bildet hovedsakelig være hvitt. Den grønne delen viser fordeling av lystettheten innenfor midten av skjermen. Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detaljert Ingen info. Nivåmåler hver gang du trykker på INFO-knappen. g s NO

19 Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. Nivåmåler 1 Opptaksmodus R R 2 Tilkobling til smarttelefon R R R R 3 Undermodus R R 4 B. Innst. R R 5 Blits R R 6 Eksponeringskompensasjon R R 7 Hvitbalanse R R 8 ISO-følsomhet R R 9 o/y R R 10 Bildestørrelse (stillbilder) R R 11 Bildesideforhold R R 12 Bildestørrelse (filmer) R R 13 Opptak med lyd/ vindstøyreduksjon R R 14 Filmopptakslengde R R 15 Filmopptaksikon R R 16 Global tid R 17 Bildestabilisering R 18 Måling R 19 Datostempel R R 20 Komprimering R R 21 Antall fotografier som kan lagres R R 22 Nåværende minne R R 23 Batteritest R R 24 Histogram R 25 AF-søkefelt R R R R NO 19

20 26 Touch lukker R R R R 27 Rutenettguide R 28 Blenderverdi R R R R 29 Lukkerhastighet R R R R 30 Advarsel om utstødig kamera R R R R 20 NO

21 Avspillingsskjermen Normal RAW 10 4/ /02/26 12: Detaljert Stillbilde RAW 10 P 1/1000 F6.9 ISO Hvitbalanse NORM 125 AUTO /02/26 12:30 4/30 2,0 23 P 1/1000 NORM F6.9 ISO Hvitbalanse 125 AUTO /02/26 12: , NO 21

22 Ingen informasjon 2 23 Veksle visningene Visningene endres i rekkefølgen Normal Detaljert Ingen info. hver gang INFOknappen trykkes. 22 Nr. Navn Normal Detaljert Ingen info. 1 Batteritest R 2 Eye-Fi-overføringsdata/Wi-Fi R R R 3 Beskytt R R 4 Legge til lyd R R 5 Delingsordre R R 6 RAW-fil R R 7 Utskriftskode/antall kopier R R 8 Nåværende minne R R 9 Bildenummer/ totalt antall bilder R R 10 Komprimering/ bildestørrelse (filmer) R 11 Lukkerhastighet R 12 Opptaksmodus R 13 ISO-følsomhet R 14 Blenderverdi R 15 Histogram R 16 Eksponeringskompensasjon R 17 B. Innst./undermodus R 18 Hvitbalanse R 22 NO

23 19 Bildestørrelse (stillbilder) R 20 Filnavn R 21 Opptaksdato og opptakstid R R 22 Grupperte bilder R R R 23 Berøringsskjermknapp R R R NO 23

24 Opptak med grunnleggende funksjoner Bruk av opptaksmodusene Velge opptaksmodus Drei på modushjulet for å sette opptaksmodus til indikatoren. Etter å ha valgt \, O, p, P, r, eller ', må du velge undermodusen. Liste over opptaksmoduser Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. Opptaksmodus Undermodus A (iauto-modus) s. 26 P (Programmodus) s. 10 M (Manuell modus) s. 27 \ (Kunstfilter) O (Sceneinnst.) ' (Nattlandskap) Popkunst/Soft Fokus/Bleke&Lyse Farger/ Kornet film/nøkkelhull/diorama/dramatisk Uttrykk B Portrett/e e-portrettf Landskap/ 1 Intervallopptak/C Sport/2 Innendørs/ 3 Selvportrett/` Solnedgang/_Mat/ ^ Dokumenter/g Strand & Snø/ I Super Makro/E Baklys HDR U Natt+Portrett/G Nattfoto/ X Fyrverkeri/i Håndholdt stjerneskudd/ # Live Composite s. 31 s. 28 s NO

25 Opptaksmodus Undermodus p (Panorama) Auto/Manuell s. 34 P (PHOTO STORY) Standard/Hastighet/Zoom inn/ut/mororammer s. 36 r (Avansert filmmodus) s Bilde i film/} 60p-film/ ; Høyhastighetsfilm// Intervall film s. 38 «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 104), «Liste med O-innstillinger» (s. 105), «Liste over \ innstillinger» (s. 106) I visse opptaksfunksjoner kan det ta noen øyeblikk før kameraet å behandle bildet etter at det er tatt. NO 25

26 A (iauto-modus) En helautomatisk modus hvor kameraet automatisk optimaliserer innstillingene for de gjeldende forholdene. Kameraet gjør alt arbeidet, noe som er praktisk for nybegynnere. 1 Drei modushjulet til A. 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet blinker rødt. Fokuser på nytt. 3 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Bruke live guide Live guide kan brukes til å endre innstillingene i A-modus. 1 Trykk på A for å vise live guide. 2 Bruk FG (piltastene) til å utheve et element og trykk på A. Guideelement Endre Fargemetning Guideelementer Endre fargemetning Endre Fargetone Gjøre Lysere/Mørkere 3 Bruk FG (piltastene) til å velge et nivå og Nivåindikator kontroller effekten eller beskrivelsen. Klar & Levende Trykk utløserknappen halvveis ned for å velge. 4 Trykk ned utløserknappen for å ta et bilde. For å fjerne live guide fra skjermen, Bleke & Lyse trykk på -knappen. Berøring av skjermen endrer også noen live guide-innstillingsnivåer.g s. 44 Ved bruk av visse innstillingsnivåer for live guide kan bilder bli kornete. Endringer til live guide-innstillingsnivåer er kanskje ikke synlige på skjermen. Blitsen kan ikke brukes med live guide. Endringer til live guide-alternativer annullerer tidligere endringer. Valg av live guide-innstillingene som overstiger grensene til kameraets eksponeringsmålinger kan føre til bilder som er over- eller undereksponert. 26 NO

27 M (Manuell modus) I modus M kan du stille inn blenderverdi, lukkerhastighet og ISO manuelt. Eksponeringsforskjellen fra passende eksponering vises. M ISO ISO6400 1/400 F6.9 +2,0 Lukkerhastighet FNr. Over-/undereksponering 1 Drei modushjulet til M. 2 Trykk på F (piltastene), HI til å velge blenderåpning (F-tall), lukkerhastighet og ISO, og bruk FG til å velge hver verdi. 3 Trykk på A-knappen for å stille inn. NO 27

28 O (Sceneinnst.) Bare når du velger en undermodus som passer til motivet eller scenen kan du ta bilde med riktig innstilling. Undermodus Bruksområde B Portrett Egnet til opptak av portrett. e e-portrett Jevner ut hudtoner og -tekstur. Denne modellen er egnet for visning av bilder på en HD-TV. F Landskap Egnet til opptak av landskap. 1 Intervallopptak Tar automatisk suksessive bilder i henhold til innstilling av [Start ventetid], [Ramme] og [Intervalltid]. C Sport Egnet til opptak av hurtige bevegelser. 2 Innendørs Egnet til innendørs portretter, f.eks. partyscene. 3 Selvportrett Egnet til selvportretter/«selfies». ` Solnedgang Egnet til solnedgangsbilder. _ Mat Egnet til bilder av mat. ^ Dokumenter Egnet til bilder av papirdokumenter eller tidtabeller. g Strand/Snø I Super makro E Baklys HDR Egnet for bilder av snødekte fjell, sjøbilder i solskinn og andre hvitaktige motiver. Egner seg for å ta ekstreme nærbilder. Egnet for kontrastmotiver. Denne modusen tar flere bilder og kombinerer dem til ett, korrekt eksponert bilde. 1 Drei modushjulet til O. 2 Bruk HI (piltastene) for å velge en undermodus og trykk på A-knappen når du er ferdig. Trykk på A-knappen igjen for å vise skjermen for valg av undermodus. Portrett I [e-portrett]-modus tas to bilder: Ett uendret bilde, og et bilde hvor [e-portrett]- effekter er anvendt. Når bildestørrelsen er satt til [!], opprettes en RAW-fil fra et uendret bilde. 16M 4: MENY 28 NO

29 1 Intervallopptak Justerer intervallinnstillingen i innstillingsmenyen før valg av intervallopptak i O (Sceneinnst.) for opptak. Tilpasse innstillingene 1 Trykk på -knappen for å vise menyene. 2 Bruk H (piltastene) for å gå til sidekategorien og bruk FG for å velge innstillingsmeny 3. Trykk deretter A. Register Innstillingsmeny 3 Intervallinnstillinger Nivåmålerinnstillinger Bak MENY 3 Bruk FG (piltastene) for å velge [Intervallopptak] og trykk A. Trykk deretter FG (piltastene) for å velge et element og trykk A. Innstillingsmeny 3 Bak MENY Intervallinnstillinger Bak MENY Intervallinnstillinger Nivåmålerinnstillinger A Bilde Start Ventetid Intervalltid 10 5 min 30 sec NO 29

30 4 Bruk FG (piltastene) for å utheve et alternativ og trykk A for å velge. Bilde Start ventetid Intervalltid Stiller inn antall bilder som skal tas til mellom 1 og 99 bilder. Angir tiden fra trykket på utløseren til bildet tas, mellom 0 og 60 minutter. Angir opptaksintervallet for det andre og påfølgende bilder per 10 sekunder eller mellom 1 og 60 minutter. Trykk på -knappen flere ganger for å forlate menyen. Intervallet kan være lenger enn det angitte intervallet, f.eks. når kameraet bruker noen få sekunder på å behandle bildene. Bilder som tas vises som en gruppe. Fordi det ikke er nok ledig plass på kortet kan du ikke ta antallet bilder du ønsker. Kameraet kan gå over i dvalemodus under intervallopptak, men opptaket utføres i henhold til innstillingen. Avbryte intervallopptaket Trykk på -knappen. 30 NO

31 \ (kunstfiltre) Du kan ta bilder med farge og effekter som plakater og malerier. Undermodus Popkunst Soft Fokus Bleke&Lyse Farger Kornet film Nøkkelhull Diorama Dramatisk uttrykk Bruksområde Forbedrer fargen og atmosfæren og gir bildet et kraftigere og mer livaktig uttrykk. Uttrykker en flyktig atmosfære med en dempet tone og drømmende uttrykk. Uttrykker en komfortabel, flytende følelse ved å gjøre et bilde blekere og lysere. Uttrykker styrken og kraften i svart og hvitt. Uttrykker tunneleffekten som den som man fikk med et gammeldags kamera eller et lekekamera ved å redusere perifer lysstyrke. Uttrykker et bildeopptak av en uvirkelig miniatyrverden med forsterket metning og kontrast og sløring av ufokuserte områder på et bilde. Forsterker den lokale kontrasten i et bilde og gir et bilde med forsterkede forskjeller mellom lys og mørke. 1 Drei modushjulet til \. 2 Bruk HI (piltastene) for å velge en undermodus og trykk på A-knappen når du er ferdig. Trykk på A-knappen igjen for å vise skjermen for valg av undermodus. Popkunst 1 0,0 Hvitbalanse AUTO 16M 4: MENY NO 31

32 ' (Nattlandskap) Bare når du velger en undermodus som passer til motivet eller scenen kan du ta bilde med riktig innstilling. Undermodus U Natt+Portrett G Nattfoto X Fyrverkeri i Håndholdt stjerneskudd # Live Composite Bruksområde Egnet til å ta portretter mot nattbakgrunn. Egnet til å ta bilder av nattscener, med stativ. Egnet til bilder av fyrverkeri på natt- eller kveldstid med bruk av kamerastativ. Reduserer uklarheter ved fotografering av nattscener uten stativ. Blits kan brukes. Kameraet er festet til et stativ og tar automatisk flere bilder, tar kun nylig opplyste områder, og setter dem sammen til ett bilde. Med normal lang eksponering vil et bilde av en lysstripe som fra en stjerne, med lyse bygninger, ha en tendens til å bli for lyst. Du kan ta bilde av dem uten å overeksponere mens du sjekker fremgangen. 1 Drei modushjulet til '. 2 Bruk HI (piltastene) for å velge en undermodus og trykk på A-knappen når du er ferdig. Trykk på A-knappen igjen for å vise skjermen for valg av undermodus. Natt+Portrett Med [Håndholdt stjerneskudd] kan du trykke bare én gang på utløserknappen, så tar kameraet automatisk flere bilder kontinuerlig, og slår dem sammen til et kvalitetsbilde med mindre støy. 16M 4: MENY 32 NO

33 Ta bilder med [# Live Composite] 1 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. Dersom AF-søkermerket blinker rødt kunne ikke kameraet fokusere. Mens AF-søkermerket blinker trykker du utløserknappen halvveis ned, og uten å slippe opp knappen trykker du på A-knappen. Kameraet fokuserer på et et fjernt punkt. g «AFL (fokuslås)» (s. 43) 2 Trykk utløserknappen forsiktig helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke rister kameraet. Kameraet konfigurerer korrekte innstillinger automatisk og begynner å ta bilder. Etter å ha trykket inn utløserknappen er det en tidsforsinkelse før bildetakingen starter. Et kombinert panoramabilde vises per visse tidsperiode. 3 Trykk på utløserknappen igjen for å stanse fotograferingen. Opptakslengden for ett opptak er opptil tre timer. NO 33

34 p (Panorama-modus) Du kan ta og kombinere flere bilder for å skape et bilde med vidvinkel (panoramabilde). 1 Drei modushjulet til p. 2 Trykk på A-knappen for å gå til funksjonsmenyen. Bruk HI (piltastene) til å velge en undermodus og trykk til slutt på A-knappen. Undermodus Auto Manuell Bruksområde Panoramabilder kombineres automatisk ved bare å svinge kameraet i opptaksretningen. Tre bilder tas og settes sammen av kameraet. Brukeren komponerer bildene med hjelperammen og bildet tas manuelt. Beveg kameraet som om det roterer rundt en vertikal akse gjennom senteret på objektivet for å ta bedre panoramabilder. Ta bilder med [Auto] 1 Velgførst [Auto] i undermodus først. Trykk på G (piltastene) og bruk HI for å velge visningsvinkel (STD:180, FULL:360 ), og trykk deretter på A knappen. 2 Sikt kameraet mot startposisjonen. 3 Trykk på utløserknappen for å starte opptaket. 4 Start panoreringen. Når pilen når enden av guiden, avsluttes opptaket automatisk. Avbryt MENY AUTO FULL Lagre OK Guide Kameraet behandler bildene automatisk og det kombinerte panoramabildet vises. For å stoppe opptaket i midten, må du trykke på utløserknappen eller A-knappen. Dersom kameraet pauser en stund, avsluttes opptaket automatisk. Dersom meldingen [Bilde ble ikke opprettet.] vises, gjør du opptaket på nytt. For å avbryte panorama-funksjonen trykker du på -knappen. 34 NO

35 Ta bilder med [Manual] 1 Bruk FGHI (piltastene) til å angi hvor kanten på neste bilde skal legges til, og trykk deretter på A-knappen. 2 Trykk på utløserknappen for å ta det første bildet. Kanten på det første bildet vises svakt på skjermen. Retning for å kombinere bilder MANUELL 3 Komponer neste bilde, slik at kanten på den første rammen som vises svakt på skjermen, overlapper motivet i det andre bildet, og trykk på utløseren. For å kombinere bare to bilder trykk på A-knappen. 4 Gjenta trinn 3 for å ta det tredje bildet. Kameraet kombinerer bildene automatisk til ett enkelt panoramabilde. NO 35

36 P (PHOTO STORY) Ved opptak integreres et bilde i en layoutramme som er innstilt for å opprette en ønsket collage. Dette gjør det mulig med en lang rekke bildeuttrykk med temaer eller historier. 1 Drei modushjulet ti P. 2 Velg et tema ved bruk av FG (piltastene) og trykk på I. Tematyper P1 P2 P3 P4 Standard Hastighet Zoom inn/ut Mororammer 3 Velg ønskede elementer i temaet ved bruk av FGHI (piltastene), og trykk deretter A. Trykk utløsereknappen halvveis ned for å komme tilbake til opptaksskjermen. Tema Standard OPPSETT MENY Bak MENY 36 NO

37 4 Berør en ramme i sovemodus for å ta bilde. 0,0 Hvitbalanse AUTO ISO AUTO 0,0 Hvitbalanse AUTO ISO AUTO 0,0 Hvitbalanse AUTO ISO AUTO 4 NORM 4 NORM 4 NORM Trykk på bildet når motivet ikke vises i et bilde. 5 Ta hvert bilde på samme måte. Bildene som er tatt, vises i rammene. Trykk på et innrammet bilde og deretter U mens U vises, slik at bildet avbrytes og du kan ta bildet på nytt. Trykk på -knappen for å velge [Avslutt] og trykk deretter på A-knappen for å avbryte bildet som ble tatt og for å gjenoppta opptaket. 6 Etter opptak av alle bildene trykker du på N og lagrer bildet. Når du skifter en opptaksmodus i midten av opptaket, blir opptaksstatusen automatisk lagret. AF-modus er låst på [Punkt]. Bildestørrelsen står fast på en størrelse tilsvarende [4]. Følgende handlinger er ikke tilgjengelige i Photo Story-modus. Filmopptak, seriefotografering og selvutløser. NO 37

38 r (Avansert filmmodus) Du kan ta opp filmen ved bruk av bevegelig filmfunksjon. Undermodus s (Bilde i film) } (60p -Film) ; (Høyhastighetsfilm) / (Intervall film) Beskrivelse Tar stillbilder under opptak av en film. I løpet av en enkelt film kan du ta maksimalt 12 stillbilder. Tar opp en jevn film med 60 rammer/sekund. Bildestørrelse er fast ved full HD ( ). Tar opp et motiv i hurtig bevegelse og avspiller i langsom hastighet. HS120 fps ( ), HS240 fps ( ) Generer en 20-sekunders film ved å ta 600 påfølgende bilder ved innstilt intervalltid. Du kan stille inn «bildetakingstid» i funksjonsmenyen. Kameraet avslutter bildetakingen automatisk for en innstilt bildetakingstid og tar opp en intervallfilm. Når du tar en intervallfilm i en nattscene velger du [Levende], [Naturlig], eller [Dempet] i bildemodus slik at du kan ta en vakker film. Med unntak av i Bilde i film, kan du ikke ta stillbilder ved å trykke på utløseren. Bilde i film-funksjonen aktiveres også ved opptak i P-modus eller A-modus. Blitsen er ikke tilgjengelig ved opptak av stillbilder ved bruk av Bilde i film. RAW-filer registreres ikke i Bilde i film. Bilder som tas under Bilde i film vises som en gruppe. Det er bare med høyhastighetsfilm du kan velge [c], [d] og [Av] selvutløseren. Når du tar opp intervall film kan du ikke endre fokusposisjonen. Kameraet kan gå i dvalemodus under intervallfilm, men opptaket gjøres i henhold til innstillingen. Når batteriet blir lavt ved opptak av intervallfilm, avbryter kameraet opptaket og begynner å lagre bildene du har tatt på koret. Bruk et fulladet batteri. Hvis du trykker på R (film)-knappen under intervall film, stoppes opptaket. Lengden på filmen avhenger av antall bilder. 38 NO

39 Hvitbalanse AUTO Filmopptak av nattscene Bruk '-modus. Du kan ta opp en film med innstillinger som passer for nattscene. Graderingsegenskaper er optimalisert for nattscene. 1 Drei modushjulet til '. 2 Trykk på R (film)-knappen for å starte opptak av film. 3 Trykk på R (film)-knappen igjen for å stoppe opptaket. Bruke zoomen Dreiing av zoomspaken justerer opptaksrekkevidden. Drei zoomspaken så langt som mulig for å øke tempoet på zoomoperasjonen, og drei den delvis for en langsom zoom-operasjon (ikke aktuelt ved opptak av en film). W-side T-side Zoomfelt P 48,0 0,0 ISO AUTO 16M 4:3 4 NORM 00:00:34 Bildestørrelse Zoomfelt 16M+RAW/16M Optisk zoom Superoppløsningszoom*1 Annet *2 *1 For superoppløsningszoomen og detaljene til denne, se (s. 59). *2 På grunn av økt behandling av pikselantallet reduseres ikke bildekvaliteten. Forstørrelsesforholdet endres avhengig av bildestørrelseinnstillingen. NO 39

40 Bruke opptaksalternativer (stilles inn med direkte-knappen) Ofte brukte funksjoner er tilordnet IFG (piltastene). Ved å trykke inn knappen kan du direkte velge den tilordnede funksjonen. Noen elementer er ikke tilgjengelige i alle opptaksmodi. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 104) Blits Du kan bruke blits når du gjør opptak. 1 Skyv på blitsbryteren for å heve blitsen. Blitsbryter 2 Trykk på #-knappen for å vise alternativer. 3 Bruk HI (piltastene) til å velge en blitsmodus, og trykk på A. Blitsen utløses automatisk ved #AUTO Automatisk blits svake lysforhold eller motlys. Med denne funksjonen kan du Blits for! redusere fenomenet med røde rødøyereduksjon øyne. # Fyll-inn-blits Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits av Blitsen utløses ikke. Med [!](Blits for redusering av røde øyne), etter forhåndsblitsingen, tar det rundt 1 sekund før lukkeren utøses. Ikke fjern kameraet før opptaket er fullført. [!](Blits for redusering av røde øyne) fungerer kanskje ikke effektivt i alle fotograferingssituasjoner. Slik slår du av blitsen Trykk blitsen ned i kameraet igjen. 40 NO

41 Eksponeringskompensasjon Kompenserer lysstyrken (passende eksponering) justert av kameraet. 1 Trykk på +/--knappen, og trykk deretter på HI (piltastene) for eksponeringskompensasjonen. Velg positive («+») verdier for å gjøre bilder lysere, og negative () verdier for å gjøre bilder mørkere. Negativ ( ) Ingen kompensasjon (0) Positiv (+) NO 41

42 Enkeltbilder/sekvensbilder 1 Trykk på jy-knappen for å vise direktemenyen. 2 Bruk HI (piltastene) for å velge et alternativ, og trykk på A. o Ta enkeltbilder Når utløserknappen er trykket ned (vanlig opptaksmodus), tas 1 bilde av gangen. Sekvensbilder 1 * 1, rammer på opp til 2,5 rammer per sekund (fps) når du trykker Bildene tas i sekvens med omlag utløserknappen helt ned. Sekvensbilder 2 * 1, 2 16 rammer på opp til 11,5 rammer per sekund (fps) når du trykker Bildene tas i sekvens med omlag utløserknappen helt ned. c Høyhastighet 1 * 1, 2, 3 Bildene tas i sekvens med omlag 60 rammer på opp til 20 rammer per sekund (fps) når du trykker utløserknappen helt ned. d Høyhastighet 2 * 1, 2, 3 Opptil 60 bilder tas i rekkefølge i opptil 60 bilder per sekund (fps) mens utløseren trykkes helt ned. *1 Bildene som er tatt, vises som en gruppe. *2 Når bildestørrelsen er [!] kan du ikke stille inn dette alternativet. *3 Antallet opptakspiksler er begrenset. Fokus, eksponering og hvitebalanse låses ved det første bildet under seriefotografering. Dersom batterikontrollen blinker på grunn av lav batterispenning under seriefotografering, stopper kameraet opptaket og starter lagringen på kortet av de bildene som er tatt. Det kan hende at kameraet ikke rekker å lagre alle bildene, alt etter hvor mye strøm som er igjen på batteriet. 42 NO

43 Selvutløser Stiller inn tiden etter at utløserknappen trykkes til bildet tas. 1 Trykk på jy-knappebutton for å vise direktemenyen. 2 Velg [c], [d] eller [YC] ved bruk av HI (piltastene) og trykk på A-knappen. c d YC Selvutløser 12 SEK Selvutløser 2 SEK Tilpasset selvutløser Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk videre helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen lyser først i omtrent 10 sekunder, så blinker den i omtrent 2 sekunder, og deretter tas bildet. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere, og helt ned for å starte selvutløseren. Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. Etter å ha valgt denne modusen trykker du på -knappen fo rå stille inn utløsersekunder (tiden fra du trykker på utløserknappen til bildet tas), antall bilder og intervalltiden. Bildene tas med disse innstillingene. Trykk på -knappen for å deaktivere selvutløseren. Selvutløseren deaktiveres ikke automatisk etter at bildet er tatt. AFL (fokuslås) Du kan låse fokusposisjonen. 1 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere. 2 Trykk på A-knappen mens kameraposisjonen opprettholdes. Kameraet fokuserer og låser posisjonen. Trykk på A-knappen igjen for å deaktivere fokuslåsen. Zooming, trykk på -knappen og de andre operasjonene deaktiverer også fokuslåsen. Fokuslåsen slippes etter opptak. Berøring av skjermen slipper også fokuslåsen. g s. 44 Det er bare når '-modusen er satt til [# Live Composite], at du kan låse kameraet til å fokusere på et fjernt punkt. g s. 33 NO 43

44 Opptak ved bruk av berøringsskjermen Ved å berøre skjermen, kan motivet som skal fokuseres på stilles inn eller bildet kan tas. Når du bruker en skjermbeskytter eller hansker, kan det hende berøringsoppgaver ikke fungerer som de skal. Når det er vanskelig å bruke fingeren, kan du bruke skrivespissen (følger med). Hver gang berøres, endres oppgaven. : Motivet som berøres fokuseres på og bildet tas automatisk. : Motivet som berøres er AF-låst. Trykk på utløserknappen for å ta bildet. Berør for å åpne A-låsen. Fokuslåsen oppheves når utløseren slippes. 16M 4: NORM LIVE GUIDE 00:00:34 Bruk for live guide (s. 26) I A-modus, kan live guide stilles inn. 1 Berør M. Berør et element for å stille inn nivået. 2 Dra glidebryteren på justeringslinjen loddrett for å stille inn nivået, og berør N. Berør O for å avslutte live guide. Trykk på % for å oppheve innstillingen. Klar & Levende Bleke & Lyse 44 NO

45 Bruk av opptaksfunksjoner (stilt inn med funksjonsmeny) Noen elementer er ikke tilgjengelige i alle opptaksmodi. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 104) Funksjonsmeny P 0,0 Hvitbalanse AUTO ISO AUTO 16M 4: MENY Oppsettmeny (s. 52) Funksjonsmeny 1 Bildemodus...s Blits...s Eksponeringskompensasjon...s Hvitbalanse...s ISO-følsomhet...s o/y...s Bildestørrelse (stillbilder)...s Bildesideforhold...s Bildestørrelse (filmer)...s Trykk på A for å vise funksjonsmenyen. Trykk på A en gang til for å skjule funksjonsmenyen. 2 Bruk FG (piltastene) på piltastene til å velge innstillinger, bruk HI til å endre valgt innstilling, og trykk på A. Navnet på den valgte funksjonen vises Piltaster (HI) Valg Auto Blits 0,0 Hvitbalanse AUTO ISO AUTO 16M 4: MENY Piltaster (FG) Stilling NO 45

46 Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. Bildemodus Stiller inn behandlingsalternativer. h Levende Gir levende farger. i Naturlig Gir naturlige farger. j Dempet Gir dempede fargetoner. 8 Fiskeøyelinse Forvrenger bildet som sett gjennom en fiskeøyelinse. 7 Glans Lager funklende lys som om du tar bilder med et kryssfilter. 6 Gjenspeiling Lager et bilde med speileffekt. 5 Fragmentert j k l Popkunst Soft Fokus Bleke&Lyse Farger Lager et bilde i en fotomontasje med mange fliselementer. Denne modusen gir mosaikkeffekt. Forbedrer fargen og atmosfæren og gir bildet et kraftigere og mer livaktig uttrykk. Uttrykker en flyktig atmosfære med en dempet tone og drømmende uttrykk. Uttrykker en komfortabel, flytende følelse ved å gjøre et bilde blekere og lysere. m Kornet film Uttrykker styrken og kraften i svart og hvitt. n o s Nøkkelhull Diorama Dramatisk uttrykk Uttrykker tunneleffekten som den som man fikk med et gammeldags kamera eller et lekekamera ved å redusere perifer lysstyrke. Uttrykker et bildeopptak av en uvirkelig miniatyrverden med forsterket metning og kontrast og sløring av ufokuserte områder på et bilde. Forsterker den lokale kontrasten i et bilde og gir et bilde med forsterkede forskjeller mellom lys og mørke. 46 NO

47 Blits _ Auto-blits Angir metode for utløsing av blits. Blitsen utløses automatisk ved svake lysforhold eller motlys.! Røde Øyne Små blitslys utløses på forhånd for å redusere røde øyne i fotografiene dine. # Fyll-inn Blitsen utløses uansett lysforhold. $ Blits Av Blitsen utløses ikke. Kompenserer lysstyrken (passende eksponering) justert av kameraet. Eksponeringskompensasjon 2.0 til +2.0 Stiller inn en større negativ ( ) verdi for å justere mørkere eller en større positiv (+) verdi for å justere lysere. Hvitbalanse Stiller inn et egnet fargeskjema for lyset ved opptaksscenen. e Autohvitbalanse Kameraet justerer hvitbalansen automatisk. f Sol Egnet for fotografering utendørs under blå himmel. g Skyet Egnet for fotografering utendørs under en overskyet himmel. h Lampe Egnet til fotografering i lys fra glødelamper. Lysrør Egner seg til fotografering i hvitt fluorescerende lys. Ett trykk 1 Ett trykk 2 For å manuelt stille inn hvitbalansen i henhold til lyskilden ved opptak. Plasser et stykke hvitt papir eller annen hvit gjenstand slik at den fyller hele skjermen, og trykk på -knappen for å stille inn hvitbalansen. For registrering av hvitbalanse med ett trykk se «Registrering av hvitbalanse med ett trykk» (s. 50). NO 47

48 ISO-følsomhet l m Auto-ISO H ISO Auto S til # Verdi Stiller inn ISO-følsomhet. Kameraet stiller automatisk inn følsomheten med prioritet på bildekvalitet. Kameraet stiller automatisk inn sensitiviteten med prioritet på å minimalisere uskarphet som skyldes et motiv i bevegelse eller ustødig kamera. Stiller inn en lavere verdi for å redusere støy i bildet, eller en høyere verdi for å redusere uskarpheter. o/y Stiller inn sekvensopptaksfunksjonen og tiden det skal ta fra utløserknappen trykkes til bildet tas. o Enkelt Bilde Ett bildet tas hver gang du trykker på utløserknappen. c d Sekvensbilder 1 Sekvensbilder 2 Høyhastighet 1 Høyhastighet 2 Bildene tas i sekvens med omlag 200 rammer på opp til 2,5 rammer per sekund (fps) når du trykker utløserknappen helt ned. Bildene tas i sekvens med omlag 16 rammer på opp til 11,5 rammer per sekund (fps) når du trykker utløserknappen helt ned. Bildene tas i sekvens med omlag 60 rammer på opp til 20 rammer per sekund (fps) når du trykker utløserknappen helt ned. Opptil 60 bilder tas i rekkefølge i opptil 60 bilder per sekund (fps) mens utløseren trykkes helt ned. c Y 12 sek Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. Deretter tas bildet. d Y 2 sek Selvutløserlampen blinker i ca. 2 sekunder før bildet tas. YC Tilpasset selvutløser Bildene tas med «utløsersekunder, tiden fra du trykker på utløserknappen til bildet tas, antall bilder og intervalltiden» som du stiller inn. 48 NO

49 Bildestørrelse (stillbilder) Stiller inn antall opptakspiksler.! Lagrer både en JPEG-fil og en RAW *1 fil med [ ] per (RAW+JPEG) *2 bilde Egnet til å skrive ut bilder som er over A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet til å skrive ut bilder opptil A Egnet for bruk av bilder i e-post. Bildesideforhold *3 4:3 P 16:9 Q 3:2 1:1 Stiller inn horisontalt-til-vertikalt bildesideforhold. Endre horisontalt-til-vertikalt sideforhold når du tar bilder. Bildestørrelse (filmer) Stiller inn antall opptakspiksler. c p *4 Tar jevne filmer i full HD i 60 bilder per sekund (fps). 1080p Tar opp filmer i full HD. 720p Tar opp filmer i VGA Tar opp filmer i Filmer motiv i rask bevegelse for avspilling i sakte y HS 120 *4 bevegelse. Tar opp filmer i HS. Filmer motiver i rask bevegelse for avspilling i sakte z HS 240 *4 bevegelse. Tar opp filmer i HS. *1 RAW: Dette formatet (utvidelse «.ORF») lagrer ubehandlet bildedata for senere behandling. Når du bruker den medfølgende programvaren kan du justere bildedata, for eksempel ved å endre eksponeringskompensasjon og hvitbalanse, og påføre kunstfiltre. Avspilling, visning, redigering og utskrift av reserveringer av RAW-bilder er ikke tilgjengelig i kameraet og generell programvare. *2 Du kan ikke slette bare JPEG- eller RAW-filen til bildet som ble tatt med [!]. Når du sletter en fil slettes begge (hvis du for eksempel sletter bare JPEGfilen på datamaskinen og setter RAW-filen tilbake i kameraet, vil det ikke være mulig å spille av, vise, redigere eller skrive ut bildet). *3 Det er bare informasjonen som er lagret i RAW-filene. *4 Du kan velge denne kun når bildemodus står på [Levende], [Naturlig] og [Dempet] P- og M-modus og [I Super makro]. NO 49

50 I visse opptaksmoduser er det enkelte funksjoner som ikke kan stilles inn. g «Liste over tilgjengelige innstillinger i hver opptaksmodus» (s. 104). Eksempler på bildestørrelse når bildesideforholdet er [ ]. Registrering av hvitbalanse med ett trykk Velg [ Ett trykk 1] eller [ Ett trykk 2], vend kameraet mot et stykke hvitt papir eller en annen hvit gjenstand, og trykk på -knappen. Kameraet utløser lukkeren og hvitbalansen er registrert. Når hvitbalansen er blitt registrert, oppdateres de registrerte dataene. De registrerte hvitbalansedataene fjernes ikke ved å slå av strømmen. Utfør denne prosedyren i lyset hvor bildene faktisk skal tas. Hvis kamerainnstillingene endres, må hvitbalansen registreres på nytt. Hvis hvitbalansen ikke kan registreres, kontroller at det hvite papiret fyller skjermen helt, og utfør deretter prosedyren på nytt. 50 NO

51 Bruke oppsettfunksjonene Oppsettmeny Kamera Meny 1 Wi-Fi-start Tilbakestill Kompresjon Skyggejust Touch lukker A.F. Modus ESP/ Bak MENY Normal Auto Av Ansikts/iESP ESP 4 Avspillingsmeny s. 61 Bildevisning Rediger Slett Skriv ut ordre (s. 86) q R (Beskytt) Delingsordre 1 Kamerameny 1 s Innstillingsmeny 1 s. 68 z Start Wi-Fi/avslutt Wi-Fi (s. 75) Tilbakestill Komprimering Skyggejust Berør lukker A.F. Modus ESP/n d Minneformat/Formater Sikkerhetskopi Eye-Fi USB-tilkobling q Slå på Lydinnstillinger Pikselkartlegging 2 Kamerameny 2 s Innstillingsmeny 2 s. 70 z Digital zoom Bildestabilisator (stillbilder) AF lampe Opptak Bildeorientering Datostempel Super-res zoom d s (Skjerm) TV Out l (Språk) X (Dato/klokkeslett) Global Tid Touchkalibrering Wi-Fi-innstillinger 3 Opptaksmeny s Innstillingsmeny 3 s. 73 A IS videomodus R (Lydfilmopptak) Vindstøyinnstilling d Intervallinnstillinger Nivåmålerinnstillinger NO 51

52 Bruke oppsettmenyen Trykk på -knappen under opptak eller avspilling for å vise oppsettmenyen. Oppsettmenyen gir tilgang til en rekke kamerainnstillinger, slik som opptaks- og avspillingsfunksjoner, klokkelsett- og datoinnstillinger, samt visningsalternativer. 1 Trykk på -knappen. Oppsettmenyen vises. Kamera Meny 1 Wi-Fi-start Tilbakestill Kompresjon Skyggejust Touch lukker A.F. Modus ESP/ Bak MENY Normal Auto Av Ansikts/iESP ESP 2 Trykk H (piltastene) for å velge sidekategoriene. Bruk FG (piltastene) for å velge ønsket sidekategori, og trykk på I. Sidekategori Undermeny 1 Kamera Meny 1 Bak MENY Kamera Meny 1 Bak MENY Wi-Fi-start Wi-Fi-start Tilbakestill Tilbakestill Kompresjon Normal Kompresjon Normal Skyggejust Auto Skyggejust Auto Touch lukker A.F. Modus Av Ansikts/iESP Touch lukker A.F. Modus Av Ansikts/iESP ESP/ ESP ESP/ ESP 3 Bruk FG (piltastene) for å velge ønsket undermeny 1, og trykk på A-knappen. Undermeny 2 Kamera Meny 1 Bak MENY Kamera Meny 1 Bak MENY Wi-Fi-start Wi-Fi-start Tilbakestill Tilbakestill Kompresjon Skyggejust Touch lukker A.F. Modus Normal Auto Av Ansikts/iESP Kompresjon Skyggejust Touch lukker A.F. Modus Av På ESP/ ESP ESP/ 4 Bruk FG (piltastene) for å velge ønsket undermeny 2, og trykk på A-knappen. Straks en innstilling er valgt, går skjermen tilbake til undermeny 1. Flere operasjoner kan være mulig. 5 Trykk på -knappen for å fullføre innstillingen. Kamera Meny 1 Wi-Fi-start Tilbakestill Kompresjon Skyggejust Touch lukker A.F. Modus ESP/ Bak MENY Normal Auto På Ansikts/iESP ESP 52 NO

53 For operasjonsmetoden, se (s. 52). Standardinnstillinger for funksjonen utheves med. z Kamerameny 1 Gjenopprette opptaksfunksjoner til standardinnstillinger z [Nullstill] Undermeny 2 Ja Nei Bruksområde Gjenoppretter følgende menyfunksjoner til standardinnstillingene. Undermodus av ART, O, p, P, r, og ' Still inn verdien til M-modus Bildemodus Blits Eksponeringskompensasjon Hvitbalanse ISO-følsomhet o/y Bildestørrelse (stillbilder) Bildesideforhold Bildestørrelse (filmer) Funksjoner i Kamerameny 1, Kamerameny 2 og Filmmeny Innstillingene endres ikke. Velge bildekvaliteten for stillbilder z [Kompresjon] Undermeny 2 Bruksområde Fin Eksponering i høy kvalitet. Normal Eksponering i normal kvalitet. «Antall bilder som kan lagres (stillbilder)/opptakslengde (filmer) i internminnet og kort» (s. 102) NO 53

54 For operasjonsmetoden, se (s. 52). Gjør motivet lysere mot baklyset z [Skyggejust] Undermeny 2 Auto Av Bruksområde Automatisk På når en kompatibel opptaksmodus velges. Effekten brukes ikke. Ta bilder med automatisk justering for å lysne et område som har På blitt mørkt. Når [ESP/n] er stilt på [n], fastsettes [Skyggejust] automatisk til [Av]. Stille inn berøringsfunksjonen for lukker z [Touch lukker] Undermeny 2 Bruksområde Av Berøringslukkeren er ikke i bruk. AF Motivet som berøres er AF-låst. (Trykk på utløserknappen manuelt.) På Motivet som berøres fokuseres på og bildet tas automatisk. Ved å berøre panelet kan du bytte innstilling mellom [AF] og [På]. g s NO

55 For operasjonsmetoden, se (s. 52). Velge fokusområdet z [A.F. Modus] Undermeny 2 Ansikts/iESP Punkt AF-sporing Bruksområde Kameraet fokuserer automatisk. Hvis kameraet registrerer et ansikt, vises en hvit ramme *1. (Hvis kameraet fokuserer, blir rammen grønn *2 når utløserknappen trykkes halvveis ned. Hvis kameraet ikke registrer noe ansikt, velger kameraet motiv i rammen og fokuserer automatisk.) Kameraet fokuserer på motivet som befinner seg innenfor AF-søkefeltet. Kameraet følger automatisk motivets bevegelse og fokuserer kontinuerlig. *1 For noen motiver kan det hende at rammen ikke vises, eller at det tar litt tid før den vises. *2 Hvis rammen blinker rødt, kan ikke kameraet fokusere. Prøv å fokusere på motivet på nytt. Fokusere kontinuerlig på et motiv i bevegelse (AF-sporing) 1 Hold kameraet for å fokusere på motivet i AF-søkefeltet og trykk på A-knappen. 2 Når kameraet gjenkjenner motivet, vil AF-søkemerket automatisk følge motivets bevegelse og fokusere kontinuerlig. 3 Trykk på A for å avbryte sporingen. Avhengig av motivene eller opptaksforholdene, kan det hende at kameraet ikke kan låse fokuset eller at det ikke kan følge motivets bevegelse. AF-søkemerket endres til rødt når kameraet ikke kan følge motivets bevegelse. Velge metode for måling av lysstyrken z [ESP/n] Undermeny 2 ESP 5 (punkt) Bruksområde Spiller inn for å oppnå en balansert lysstyrke over hele skjermen (måler separert lysstyrken i midten og områder rundt på skjermen). Spiller inn motivet i midten under bakgrunnsbelysning (måler lysstyrken på midten av skjermen). Når stilt til [ESP], kan det midtre området fremstå som mørkt ved fotografering i sterkt motlys. NO 55

56 For operasjonsmetoden, se (s. 52). z Kamerameny 2 Fotografering med større forstørrelse enn optisk zoom z [Digital zoom] Undermeny 2 Av På Deaktivere digital zoom. Aktivere digital zoom. Bruksområde Alternativet som er valgt for [Digital zoom] påvirker utseendet til zoomlinjen (s. 59). Forstørrelsen av den maksimale fokallengden på objektivet er registrert til RAW-filer. Redusere uskarphet som skyldes ustødig kamera ved opptak z [B.stabilisator] Undermeny 2 Av På Under eksp. Bruksområde Bildestabiliseringen er deaktivert. Dette alternativet anbefales for opptak når kameraet er montert på et stativ eller står på andre stødige flater. Bildestabiliseringen er aktivert. Bildestabilisering aktiveres når utløserknappen trykkes helt ned. Det kan komme en lyd fra kameraet når kameraets bevegelse reduseres. Bilder kan ikke stabiliseres hvis kameraet er for ustødig. Når lukkerhastigheten er ekstremt langsom, som for eksempel ved nattfotografering, kan det hende at [B.stabilisator] ikke er effektiv. 56 NO

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-30MR DIGITALKAMERA SZ-30MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-60. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-31MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-31MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt

Detaljer

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-410. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-25MR http://no.yourpdfguides.com/dref/4293551 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort

1. Klargjøring. 2. Opptak. 3. Visning. 4. Menyfunksjoner. 5. Koble kameraet til en smarttelefon. 7. Batteri, batterilader og kort Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøring. Opptak 3. Visning Bruksanvisning 4. Menyfunksjoner 5. Koble kameraet til en smarttelefon 6. Koble kameraet til en datamaskin og skriver

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580

Din bruksanvisning OLYMPUS SH-21 http://no.yourpdfguides.com/dref/4293580 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VG-110/D-700. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-110/D-700 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA

for VR-330/D-730. VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430

Din bruksanvisning OLYMPUS SP-620UZ http://no.yourpdfguides.com/dref/4293430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner

2. Opptak med søkeren. 3. Opptak med sanntidsvisning. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Opptak med søkeren 3. Opptak med sanntidsvisning Bruksanvisning 4. Vise bilder og filmer 5. Grunnleggende

Detaljer

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5035. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5035 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

T-10. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner Besøksadresse: Varelevering: Brev: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Helse- og sikkerhetsinformasjon Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et emne User Manual ES80/ES81 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual PL200/PL201 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper. DIGITALKAMERA NO Bruksanvisning Hurtigguide Denne bruksanvisningen hjelper deg å ta i bruk kameraet straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet

Detaljer

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner

2. Opptaks. 3. Vise bilder og filmer. 4. Grunnleggende funksjoner. 5. Bruk av opptaksfunksjoner. 6. Menyfunksjoner Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Opptaks 3. Vise bilder og filmer Bruksanvisning 4. Grunnleggende funksjoner 5. Bruk av opptaksfunksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7.

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7. Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Fotografere ved å bruke søkeren 3. Fotografere ved å bruke sanntidsvisningen 4. Vise bilder

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Ofte brukte funksjoner og tilpasning. 4. Skrive ut bilder. 5. Koble kameraet til en datamaskin. 6. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning. Ofte brukte funksjoner og tilpasning 4. Skrive ut bilder 5. Koble

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX1 2009 Sony Corporation 4-148-679-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NIKON COOLPIX L100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NIKON COOLPIX L100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA 1. Innholdsfortegnelse Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter beskrives her. Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en. 2010 Sony

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R837. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R837 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn FUJIFILM X30 bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA / Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder

2. Andre opptaksfunksjoner. 3. Fotografering med blits. 4. Ta opp og vise filmer. 5. Avspillingsfunksjoner. 6. Sende og motta bilder Grunnleggende veiledning Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Innholdsfortegnelse 1. Grunnleggende fotografering/ ofte brukte funksjoner 2. Andre opptaksfunksjoner Bruksanvisning 3. Fotografering med blits

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ES30 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R837 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer