PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER"

Transkript

1 PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE LGA SKOLENES IT-SENTER

2 2

3 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2. Finn PhotoStory 3 for Windows i programmenyen: 3. Klikk på programmet. Du får da opp velkomstskjermen til høyre Lag ei ny historie 1. Start ei ny fortelling ved å klikke på 2. Klikk 2. Importere og ordne bildene dine Importer bilder Først, må du velge ut bildene som du vil bruke i fortellingen 1. På siden Importere og ordne bildene dine, klikk Nå åpnes filbehandleren og du kan velge bilder til historien. (Se neste side). 3

4 Velg bilder 1. Finn katalogen der du har lagret bildene dine. Klikk deg fram i mappelisten til venstre. 2. Åpne mappen der bildene er lagret. 3. Velg ut bildene du ønsker å bruke i fortellingen. TIPS: For å velge mer enn et bilde om gangen, hold nede CTRL-tasten samtidig som du klikker på bildene du vil bruke. 4. Klikk OK når du er ferdig. Alle bildene du valgte vises nå i filmstripa, som vises i neste skjermbilde. Endre rekkefølge og redigere bildene Endre rekkefølge på bildene 1. For å endre rekkefølgen, klikk på et bilde i filmstripa 2. Hold nede venstre museknapp og trekk bildet til ønsket posisjon. Redigere bildene 1. Klikk på et bilde i filmstripa 2. Klikk for å endre bildet som nå vises i den store bilderuta Du kan også bruke disse knappene når du redigerer: Velg forrige bilde Velg neste bilde Korriger fargenivå Korriger rødt øye Roter bildet mot venstre Roter bildet mot høyre Hvis noen av bildene ikke fyller ut bilderuta slik at det blir svarte kanter over eller på siden av bildet, kan de svarte kantene fjernes automatisk ved å klikke på denne knappen: 4

5 Rotere bildet 1. Klikk på Roter og beskjær for å rotere bildet, endre utsnitt og størrelse på utsnittene. 2. Klikk for å rotere bildet 90 grader mot høyre eller venstre. Lage bildeutsnitt 1. Klikk i ruta Det dukker nå opp et rektangel midt i bildet. 2. Hold musepekeren i et av hjørnene på rektanglet. Pekeren endres til en dobbelpil. Hold nede venstre tast.du kan nå endre størrelsen på bildeutsnittet ved å trekke i dobbelpilen. 3. Klikk inne i rektanglet. Pekeren endres nå til. Hold nede venstre tast. Du kan nå flytte rektanglet rundt i bildet og velge et bildeutsnitt. 4. Klikk 5. Klikk Ja for å lagre endringene, Nei for å avslutte og Avbryt for å fortsette uten å lagre. Klikk hvis du ønsker å lære mer om å endre bildeutsnitt og størrelse. Endre kontrast, fargenivå og rødt øye 1. Klikk på Reparer automatisk Her kan du endre kontrast i bildet, fargenivå og rødt øye ved å klikke i knappene eller. Dersom du ikke velger noe er funksjonene slått av (Off). 5

6 Legge til effekter 1. Klikk på Legg til effekt for å legge effekter til bildene. Klikk på for å se hvilke effekter som er mulig. Da kommer det fram en rullegardinmeny. 2. Klikk på de forskjellige valgene i menyen for å se hvilken effekt det har på det valgte bildet. Ønsker du at den valgte effekten skal gjelde for alle bildene klikker du i ruta foran. 3. Klikk for å fortsette. 4. Klikk Legge til tekst 1. Velg bilde og skriv en tittel i rullefeltet. Teksten vil legge seg oppå bildet. 2. Bruk knappene over teksten til endre skrift, skriftstil, størrelse, effekter, farge og tegnsett og plassering i bildet (Se forklaring nedenfor). 3. Fortsett slik til du har lagt tekst til de bildene du ønsker. 3. Legge tekst til bildene 4. Klikk Klikk på for å endre skrift, skriftstil, størrelse, effekter, farge og tegnsett. For å endre plassering av teksten klikker du på disse bildene: Venstrestill tekst Midtstill tekst horisontalt Høyrestill tekst Plasser tekst øverst Midtstill tekst vertikalt Plasser tekst nederst 6

7 Lese inn fortellinga For å kunne ta opp lyd må du ha mikrofon tilkoblet datamaskinen. Det enkleste er å ha hodetelefon med mikrofon. 1. Plugg mikrofonen til datamaskinen. (Se etter et mikrofonsymbol på lydkortet bak på datamaskinen. På nyere datamaskiner finner du det ofte foran på maskinen) 2. Klikk på bildet du ønsker å lese inn lyd. 3. Klikk på opptaksknappen og les inn teksten du har forberedt. 4. Stopp innlesinga ved å trykke på stoppknappen. 5. Lytt på det du har lest inn. Trykk 4. Lese inn lyd og tilpasse bevegelsene Nå kan du lese inn fortellinga di, bilde for bilde. Til det bruker du opptaksfunksjonen nedenfor. Her kan du også tilpasse bildeeffektene panorering og zooming hvis du ikke ønsker at Photo Story 3 skal legge de til automatisk. I dialogboksen Tilpass bevegelse kan du kontrollere disse effektene selv. Da starter forhåndsvisning av fortellinga fra det bildet du valgte. 6. Hvis du ikke er fornøyd, slett det du leste inn ved å trykke på sletteknappen og les inn teksten på nytt. 7. Klikk for å tilpasse panorering og zoom. TIPS! Hvis du ikke er fornøyd med den innspilte lyden når du ser på fortellinga i forhåndsvisninga, kan du klikke på mikrofonsymbolet for å teste maskinvarens lydsystem. Følg instruksjonene i veiviseren nedenfor. SYMBOLER Etter hvert som du arbeider med den digitale bildefortellinga; endrer bildeutsnitt og zooming, legger til lyd og endrer hvor lenge et bilde skal vises, markeres det med symboler under de aktuelle bilderutene i filmstripa. 7

8 Endre bevegelse og varighet På arkfanen kan du bestemme og endre start og sluttposisjon på bevegelsene (panorering og zoom). 1. Klikk i ruta foran angi start og sluttposisjon for bevegelsen 2. Det vises nå markeringsmerker i hjørnene og midt på sidene på begge bildene. Før musepekeren over merkene og når den bli til en dobbelpil, skråstilt, vertikal eller horisontal, (formen avhenger av hvor du fører musepekeren). Du kan nå endre størrelsen på bildeutsnittet ved å holde nede venstre tast og trekke i dobbelpilene. Prøv å trekke i flere av merkene for å se hvordan utsnittet endres på ulik måter Klikk inne i bildeutsnittene. Pekeren endres nå til. Hold nede venstre tast. Du kan nå velge et bildeutsnitt. ved å flytte rektanglene rundt i bildet. 4. Klikk på 8 for å teste endringene. TIPS! Hvis bildet til høyre er minst zoomer du inn i bildet. Hvis bildet til venstre minst zoomer ut av bildet. 6. Hvis du ønsker å endre hvor lenge et bilde skal vises, klikk i knappen foran Antall sekunder bildet skal vises (nederst i arkfanen) og bruk piltastene for å endre. 7. Hvis du ikke ønsker zoom, klikk i ruta foran Angi sluttposisjonen til å være den samme som startposisjonen.

9 Legge til bildeoverganger Bildeoverganger lages mellom to bilder som ligger ved siden av hverandre på filmstripa, og kommer i tillegg til panorering og zoom. I Photo Story 3 kan velge mellom 44 ulike bildeoverganger, så her er det bare å teste ut. Til høyre, nedenfor, vises 24 av overgangene. 1. Klikk arkfanen for å legge til overganger mellom bildeskiftene. 2. Klikk på en overgang, og den forhåndsvises i det midterste bildet. 3. Klikk deg nedover i overgangsruta og prøv ut. 4. Bestem hvor lenge en overgang skal være ved å klikke i knappen foran Antall sekunder overgangen skal vises og bruk piltastene for å endre 5. Klikk for å se hvordan bildeovergangene ser ut i fortellinga. Endre hvis du ikke er fornøyd. 6. Bruk piltastene for å lage bildeoverganger mellom de to neste bildene. Fortsett slik til du er ferdig. 7. Klikk for å lagre, for å tilbakestille uten å lagre og for å avslutte arbeidet. Du får da dette bildet. Velg svaralternativ. 8. Klikk Overfor vises 24 overganger av i 44 ulike overganger som finnes i PhotoStory 3 9

10 Legge til bakgrunnsmusikk Det er to måter å legge til bakgrunnsmusikk, enten å velge musikk som er lagret på maskinen eller lage musikk. Vi skal se på begge måtene. Velge bakgrunnsmusikk 1. Klikk på bildet der du ønsker musikken skal starte. 2. Klikk for å velge musikk som du har lagret på datamaskinen som bakgrunnsmusikk. Du får da opp et vindu hvor du kan klikke deg fram til katalogen der du har lagret musikken. 2. Velg musikk fra katalogen og klikk i dialogboksen til høyre. Musikken du valgte vises nå i stripa over bildene. 3. Dersom du ønsker å velge ny musikk til et annet bilde, klikk på bildet og gjør det samme en gang til. Justere lydnivå på bakgrunnsmusikken 1. Klikk på bildet der du ønsker å endre lydnivået. 2. Juster lydnivået ved å flytte glidebryteren. 3. Klikk Musikken du velger vises over bildene på filmstripa. Musikken starter fra det bildet du valgte. for å teste lydnivået 4. Gjenta pkt. 1-3 til du er fornøyd. 10

11 Lage bakgrunnsmusikk 1. Klikk på bildet der du ønsker musikken skal starte 2. Klikk for å lage musikk. 3. Du får nå opp et dialogvindu hvor du kan velge musikksjanger, lydbilde (stil), instrumentsammensetning, stemning, tempo og intensitet. Klikk for å spille det du har valgt. Endre valgene dine helt til du er fornøyd. 4. Klikk for å fortsette 5. Fortsett med pkt. 1-4 til du har laget musikk til de bildene du ønsker. Slette bakgrunnsmusikk 1. Klikk på bildet der du ønsker å slette musikken. 2. Klikk og musikken slettes. Musikkstykket som vistes som en stripe over bildet/bildene er nå borte. 11

12 Lagre fortellinga 5. Lagre bildefortellinga Du avslutter arbeidet med å lagre den digitale fortellinga på datamaskinen. 1. Velg hvor du vil lagre fortellinga. Klikk på for å lete deg fram til riktig katalog. 2. Når du har funnet katalogen hvor du vil lagre, skriv filnavn 3. Klikk 4. Klikk Det lages nå en video av fortellinga i katalogen du valgte. Endre innstillinger Før du lagrer kan du bestemme hvilke bildestørrelse som skal gjelde når du lagrer 1. Klikk 2. Klikk på for å se hvilke lagringsmuligheter som er mulig. Velg oppløsning fra rullegardinmenyen. 3. Klikk for å fortsette og fortsett pkt 1-4 under Lagre fortelling. Endre lagringsalternativer Når du lagrer kan du velge mellom disse alternativene: - lagre på datamaskinen 12 - sende fortellinga som vedlegg til e-post - lagre til bruk på en Pocket-PC - lagre til bruk på SmartPhone - lagre for bruk på Portable Media Center

13 Avslutte 6. Avslutte bildefortellinga 1. Når du avslutter arbeidet med å lagre den digitale fortellinga på datamaskinen ved å klikke, bygges alt det du har gjort inn i en videofil som du kan se på skjermen og sende til andre på e-post. 2. Hvis fortellinga er lang eller du har bygget inn mange effekter, overganger og lyd, kan dette ta litt tid, men du kan følge med framdriften på skjermen: 3. Avhengig av valgene du gjorde under lagring, kan avslutningsskjermen ha ulike valgalternativer 4. Skjermen øverst til høyre kommer fram når du lagrer fortellinga. Hvis du har valgt å sende fortellinga som e-post, får du fram skjermen nedenfor. Se på de ulike valgene, og følg instruksjonene. 13

14

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

iphoto Komme i gang Bli kjent med iphoto og finn ut hvordan du importerer og organiserer bilder og oppretter en lysbildeserie eller en bok med bilder

iphoto Komme i gang Bli kjent med iphoto og finn ut hvordan du importerer og organiserer bilder og oppretter en lysbildeserie eller en bok med bilder iphoto Komme i gang Bli kjent med iphoto og finn ut hvordan du importerer og organiserer bilder og oppretter en lysbildeserie eller en bok med bilder 1 Innhold Kapittel 1 3 Velkommen til iphoto 3 Dette

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Control yourshelf... Brukermanual...

Control yourshelf... Brukermanual... Control yourshelf... Brukermanual.... 2003 XitePro. Med enerett. XitePro, XitePro logoet, Spacemanager og andre XitePro varemerker er XitePros eiendom og kan være registrert. Gratulerer Gratulerer med

Detaljer

PowerPoint 2010 For deg som kan litt fra før

PowerPoint 2010 For deg som kan litt fra før 2011 PowerPoint 2010 For deg som kan litt fra før 21.02.2011 Innhold Kapittel 1 - Fanen Fil... 4 Lagre fil, Lagre fil som, åpne fil, lukk fil, siste filer, skriv ut... 4 Opprett ny PowerPoint-presentasjon...

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Veiledning til OpenOffice Presentasjonsprogram 1

Veiledning til OpenOffice Presentasjonsprogram 1 Veiledning til OpenOffice Presentasjonsprogram 1 Innføring i OpenOffice.org Impress Grunnskolen i Nittedal Presentasjonsprogram 1 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: lage en enkel lysbildepresentasjon.

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer