Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no"

Transkript

1 Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde 25-31: Skjermbilde 32-43: Skjermbilde 44-49: Skjermbilde 50-54: Skjermbilde 55-59: Skjermbilde 60-61: Skjermbilde 62: Skjermbilde 63-64: Påloggingsinformasjon Redigere Første-siden (loge/leirhus) Redigere Velkommen siden Redigere Møteprogram Legg inn nytt møte Rediger Kontakt oss Lag ny kategori (Generell bruk av CorePublish) Lag ny artikkel (Generell bruk av CorePublish) Rediger artikkel (Generell bruk av CorePublish) Redigere artikkel (Legg inn bilder, lenker og vedlegg) Multimediaarkivet (Finne fram, Opprette mapper, laste opp bilder/vedlegg) Slette artikkel (Generell bruk av CorePublish) Redigere kategori (Generell bruk av CorePublish) Slette kategori (Generell bruk av CorePublish) 1

2 Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen Eksempel: Vi tar utgangspunkt i loge nr. 67 Castrum Jeg ønsker å opprette en ny kategori (menypunkt) som heter Testkategori I Testkategori vil jeg senere opprette en ny artikkel. Jeg vil plassere den nye kategorien Testkategori mellom Historie og adresser 2

3 Logg deg inn i administrasjonsgrensesnittet: CorePublish 1. Logg deg inn via Odd Fellow Ordenens nettportal: Loger/leire/pålogging webansvarlig loger/leire eller via 2. Du kommer til pålogging til CorePublish: Sjekk at feltet Domene har riktig internettadresse. 3. Tast inn Storlogens ID-nr og passord (som fås ved henvendelse til Ordenskanselliet) 3

4 Redigere siden 67 Castrum (tilsvarer din loge/leir side) 4

5 Redigere siden Castrum (din loge eller leir) For å redigere siden som viser bilde og adresse til loge/leir, utfør følgende: 1. Klikk en gang på kategorien Castrum (din loge/leir) 5

6 Redigere siden Castrum (din loge eller leir) 2. Klikk en gang på Kopier artikkel 6

7 Redigere siden Castrum (din loge eller leir) Trykk på Kopier 7

8 Redigere siden Castrum (din loge eller leir) (Fortsettelse fra skjema på venstre side..) 4. Rediger følgende felt: Overskrift, Ingress, Body (brødtekst) 5. Klikk på Lagre og Godkjenn nederst på siden. 6. Artikkelen vil nå bli sendt på nytt til Ordenskanselliet for publisering og den forrige vil bli slettet. 8

9 Redigere siden Velkommen 9

10 1. Redigere siden Velkommen For å redigere siden Velkommen : 1. Klikk en gang på kategorien Velkommen i CorePublish kategoritreet 2. Klikk deretter en gang på selve artikkelen Velkommen 3. Klikk på Kopier artikkel i menyen til venstre. Årsak: Velkommen-artikkel skal godkjennes av Ordenskanselliet før den kan publiseres. 4. Klikk en gang på selve Kopier knapp i skjermbilde nr

11 5. Redigere siden Velkommen Fylkeslisten er klippet bort grunnet plasshensyn... Merk av ditt fylke Stedslisten er klippet bort grunnet plasshensyn... Merk av ditt sted 5. Rediger feltene overskrift, segl/logo, det store tekstfeltet, stiftet, loge/leirnummer, lokale hjemmeside, fylke, sted. 6. Klikk lagre og godkjenn 6. 11

12 Redigere siden Velkommen 7. Nå er artikkelen lagret. Merk av i ruten Send e-post til Godkjennere i kategorien 8. Skriv inn de endringene du har foretatt i kommentarfeltet. Dette forenkler godkjenningsprosessen. 9. Klikk til slutt på Godkjenn. 12

13 Redigere siden Velkommen 10. Siste skjermbilde. Du er ferdig med å redigere Velkommen siden. 13

14 Redigere siden møteprogram 14

15 Redigere siden Møteprogram 1. Klikk på kategorien Møteprogram i kategoritreet. 15

16 Redigere siden Møteprogram Her kan du redigere et allerede eksisterende møte, eller du kan opprette et nytt møte Vi starter med Redigere et allerede eksisterende møte 1. Klikk en gang på det møtet du vil redigere 2. Trykk på Kopier artikkel 3. Trykk på Kopier 16

17 Redigere møteprogram 3. Oppdater følgende felt: Overskrift, dato, tid, møtesal, grad, møtetype, kommentar/tekst, sesong 4. Klikk tilslutt på Lagre og godkjenn for å oppdatere dette møtet. Artikkelen vil bli sendt Ordenskanselliet for publisering og den forrige vil bli slettet. 17

18 Legg inn nytt møte 1. Klikk på kategorien Møteprogram i kategoritreet. 2. Klikk på Lag ny artikkel i menyen til venstre 18

19 Legg inn nytt møte 3. Klikk Neste 19

20 Legg inn nytt møte 4. Klikk en gang på innholdsmalen Loge/leir, møte 5. Klikk på Opprett 6. Du kommer nå inn på en side hvor du kan legge inn opplysninger i feltene: Overskrift, dato, tid, møtesal, grad, møtetype, kommentar/tekst, sesong 7. Klikk tilslutt på Lagre og godkjenn Artikkelen vil bli sendt Ordenskanselliet for publisering. 20

21 Redigere siden Kontakt oss 21

22 Redigere Kontakt oss Klikk på Kopier artikkel 22

23 Redigere Kontakt oss Trykk på Kopier 23

24 Redigere Kontakt oss Når artikkelen er ferdig redigert, trykk på Lagre og godkjenn. Artikkelen blir sendt Ordenskanselliet for publisering. 24

25 Lag ny kategori (menypunkt) 1. Finn fram i kategoritreet: Klikk først på Kategorier i topp-menyen. 2. Klikk en gang på kategorinavnet Castrum (din loge/leir kategorinavn) 25

26 Lag ny kategori (menypunkt) 4. Du står nå på moderkategorien Castrum Klikk èn gang på Lag underkategori på venstre side 26

27 Lag ny kategori (menypunkt) 5. Skriv inn navnet på kategorien. Dette navnet er det samme som vises på internettsidene (menypunkt) 6. Ikke forandre på innstillinger som ligger der fra før. 7. Klikk på Lagre 27

28 Lag ny kategori (menypunkt) 8. Legg merke til at Testkategori har lagt seg nederst i kategorilisten. Dette er standard. Du skal nå flytte kategorien til å stå mellom Historie og adresser 1. Klikk på velg knappen til høyre for Testkategori 28

29 Lag ny kategori (menypunkt) 2. Klikk en gang på valget Flytt til nest nederst på listen. 29

30 Lag ny kategori (menypunkt) den grå linjen må peke under Historie. 3. Du kan nå flytte Testkategori slik at den står mellom Historie og adresse For å gjøre dette, flytt musepekeren slik at den peker mot kategorien Historie som vist i skjermbildet. Meget viktig at den grå linjen vises under Historie. Dette fordi det forteller systemet at kategorien skal legge seg bak Historie Dersom den grå linjen vises like over Historie, vil kategorien legge seg forran Historie. Klikk en gang for å plassere kategorien på riktig sted. Flyttingen er gjennomført. Se neste side for plassering av testkategori. 30

31 Lag ny kategori (menypunkt) Testkategori er plassert mellom Historie og adresser 31

32 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 1. Klikk en gang på kategorinavnet Testkategori 2. Klikk en gang på Lag ny artikkel i venstre meny 32

33 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 3. Klikk på Neste 33

34 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 4. Du skal nå velge hvilken type mal du skal bruke på den nye artikkelen. Du kan velge mellom 4 typer innholdsmaler. Loge/leir, kontakt oss: brukes når du skal opprette Kontakt oss siden (første gang) Loge/Leir, møte: brukes når du skal opprette Møteprogram (første gang) Loge, leir velkommen: brukes når du skal opprette Velkommen siden (første gang) Standard artikkel: brukes når du skal opprette en ny artikkel som ikke hører til de 3 andre visningsmalene nevnt over. Velg malen Standard artikkel og klikk på Opprett 34

35 5. Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) (Siste del av siden vises her) 6. Rediger artikkel: 5. Her taster du inn innhold i følgende felter: Overskrift, ingress, body (det store skrivefeltet) 6. Klikk på Lagre og godkjenn nederst eller på venstremenyen. 35

36 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 7. Klikk på Godkjenn 36

37 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 9. Artikkelen er nå godkjent og sendt Ordenskanselliet til publisering For at den skal bli synlig, må du fortelle systemet at denne artikkelen skal stå som en hovedartikkel i kategorien Testkategori. Se hvordan dette gjøres på de neste skjermbildene. 37

38 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 10. Klikk på kategori i toppmeny for å få vist alle kategoriene. 11. Klikk en gang på Testkategori 38

39 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 12. Klikk en gang på Rediger kategori til venstre 39

40 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 13. Klikk på Klikk her for å velge artikkel som skal knyttes opp som en hovedartikkel 40

41 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 14. Klikk en gang på Testartikkel for å knytte denne opp som en hovedartikkel. 41

42 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 15. Klikk tilslutt på Lagre og avslutt nederst på siden. Nå er artikkelen klar for å bli sendt til Ordenskanselliet for godkjenning og publisering. 42

43 Lag ny artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) Her ser du opprettelsen av Testkategori som er plassert mellom Historie og adresser. I tillegg ser du artikkelen Testartikkel Denne artikkelen kan du senere redigere. Du kan også velge å slette både kategori og artikkel. Vises i de neste skjermbilder. 43

44 Redigere artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 1. For å redigere artikkel, klikk først på kategorier i toppmeny for å få fram kategoritreet. 2. Klikk en gang på den kategorien hvor artikkelen ligger. 44

45 Redigere artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 3. Klikk en gang på Vis artikkel 45

46 Redigere artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 4. Klikk på Kopier artikkel 46

47 Redigere artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) Trykk på Kopier 47

48 5. Redigere artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) (Siste del av siden vises her) Rediger artikkelen ved å endre på feltene overskrift, ingress, Body (brødtekst). Legg inn bilder, lenker eller vedlegg dersom dette er aktuelt. (Se side 50) 6. Klikk på Lagre og godkjenn nederst på siden. Artikkelen vil nå sendes på nytt til Ordenskanselliet for publisering og den forrige vil bli slettet. 48

49 Redigere artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) Trykk på Godkjenn og artikkelen sendes Ordenskanselliet for publisering 49

50 Redigere artikkel - Legg inn bilder, lenker og vedlegg Hvordan legge inn et bilde: 1: Klikk en gang på Hent fra multimediaarkiv som ligger like under Sett inn bilde-seksjonen 50

51 Redigere artikkel - Legg inn bilder, lenker og vedlegg Hvordan legge inn et bilde: 2: Klikk en gang på Søk etter mapper for å finne fram til den mappen hvor bildet ligger. 3. Klikk en gang på det aktuelle bildet. Tips: Dersom du heller vil se små miniatyrbilder istedenfor en liste over filnavn, klikk på rullegardinsmenyen ved Velg visningstype og velg Miniatyrbilde 51

52 Redigere artikkel - Legg inn bilder, lenker og vedlegg Hvordan legge inn et bilde: Her ser du 5 ulike størrelser av det samme bildet. 4: Klikk en gang på den versjonen som har følgende størrelse: 240 x Nå er bildet blitt knyttet opp mot artikkelen som vist til høyre NB! Bildet kommer ikke automatisk inn i høyre kant. 52

53 Redigere artikkel - Legg inn bilder, lenker og vedlegg Hvordan legge inn en lenke 1. Marker teksten du vil ha som lenke 2. Klikk en gang på lenke-ikonet i knapperaden i Body-feltet 3. Skriv inn selve lenken i feltet i Sett inn/rediger lenke vinduet som kommer opp 4. Klikk på Mål og velg at lenken skal åpnes i nytt vindu. (du kan la være å gjøre dette siste punktet. Det som skjer er at lenken åpnes i samme vindu som standard.) 53

54 Redigere artikkel - Legg inn bilder, lenker og vedlegg (Siste del av siden vises her) Hvordan legge inn et vedlegg 1. Marker teksten du vil ha som lenke til vedlegg (f.eks. en pdf fil som ligger i multimedia arkivet) 2. Klikk en gang på lenke-ikonet i knapperaden i Body-feltet 3. Velg Lenke til fil i multimediaarkivet fra rullegardinsmenyen og klikk deretter på Hent fra multimediaarkiv 4. Klikk på søk etter mapper og finn fram til den aktuelle fil du vil ha vist på din side. Velg selve filen og klikk på Ok nederst på siden 5. Du kommer tilbake til selve artikkelen. Lagre og test på nettsiden at du får vist pdf filen når du klikker på lenken i teksten. 54

55 Multimediaarkivet Alle bilder og filer som skal vises på dine nettsider først lastes opp fra din pc til multimediaarkivet i CorePublish. Når dette er gjort, kan du hente inn bilde/vedlegg og vise dem i dine artikler. Dette ble beskrevet i de foregående skjermbildene. Her går vi igjennom følgende: - Finne fram i multimediaarkivet -Opprette mapper i multimediaarkivet (dette trenger du for å ha et sted å legge nye bilder/vedlegg som senere lastes opp) -Laste opp bilde/vedlegg til din mappe 55

56 Multimediaarkivet Finne fram i multimediaarkivet: Du finner enklest fram ved å velge vanlig mappetre Klikk deretter på søk. Du får da se alle dine mapper i multimediaarkivet 56

57 Multimediaarkivet Hvordan opprette mapper i multimediaarkivet 1. Klikk en gang på moderkategorien I dette tilfellet Castrum 2. Velg Lag undermappe i menyen til venstre 3. Skriv inn navn på mulitimediamappen 4. Klikk tilslutt på Lagre og avslutt 57

58 Multimediaarkivet Hvordan laste opp et bilde eller en fil til multimediaarkivet 1. Finn fram til listen over mapper i multimediaarkivet og klikk på den multimediamappen du vil ha lastet opp til. 2. Velg Last opp fil her i menyen til venstre 58

59 Multimediaarkivet Hvordan laste opp et bilde eller en fil til multimediaarkivet 3. Bla deg fram til den filen/bildet du vil ha lastet opp, velg filen og klikk på Åpne 4. Filen er laste opp i mappen. Husk å klikk lagre tilslutt. Du kan nå hente inn denne filen til en artikkel. Se tidligere beskrivelser. 59

60 Slette artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 1. Klikk først på kategorier for å få fram kategoritreet 2. Klikk deretter på ønsket kategori for å komme tram til den artikkelen som du vil slette. 3. Klikk på Velg rullegardinmeny til høyre for artikkelen 4. Klikk først på Tilbaketrekk Artikkelen blir i første omgang kun trukket vekk fra internettsidene (ikke slettet) 5. Bekreft at du vil tilbaketrekke artikkelen 60

61 Slette artikkel (kan sammenlignes med en internett-side) 6. For å slette artikkelen permanent, velg Slett i rullegardinsmenyen til høyre for selve artikkelen. Artikkelen er nå slettet. 61

62 Redigere kategori (menypunkt) 1. Det kan bli aktuelt å endre navn på et menypunkt. Dette gjøres enkelt ved at klikker en gang på kategorinavnet.. 2. Klikk en gang på Rediger kategori på venstre side 3. Du får opp en side hvor du kan endre på kategorinavn m.m. 4. Lagre og avslutt. Endringen tar effekt på internettsidene 62

63 Slette kategori (menypunkt) 1. Klikk i velg rullegardinsmeny til høyre for den kategori du ønsker å slette. 2. Velg slett 63

64 Slette kategori (menypunkt) 3. Sjekk at det er riktig kategori som blir slettet. Bekreft sletting Dersom du hadde hatt artikler i denne kategorien, ville du fått spørsmål om du også skulle ha slettet disse. 64

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Legg opp din nye Website raskt og enkelt!

Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Det å bytte fra gammel til ny løsning tar normalt sett ikke lang tid, siden du allerede vet hvordan du ønsker at siden din skal være bygget opp og inneholde. o

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTSIDEN TIL SKJERDINGEN HØYFJELLSHOTELL. nettsiden: artikler 1

BRUKERMANUAL FOR NETTSIDEN TIL SKJERDINGEN HØYFJELLSHOTELL. nettsiden: artikler 1 BRUKERMANUAL FOR NETTSIDEN TIL SKJERDINGEN HØYFJELLSHOTELL nettsiden: artikler 1 FORORD I et bachelorprosjekt gjennomført våren 2010 på Høgskolen i Gjøvik, er det laget en nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer