Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider."

Transkript

1 NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene / funksjonene til kameraet Skrive ut Bruk av OLYMPUS Masterprogramvaren Bli bedre kjent med kameraet Informasjon Utskiftbare objektiver Annet ( Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet. ( Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen ble laget mens produktet var under utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet. ( Innholdet i denne bruksanvisningen er basert på versjon 1.0 av den faste programvaren («firmware») for kameraet. Dersom det tilføyes nye funksjoner og / eller funksjoner endres pga. at kameraets faste programvare oppdateres, vil innholdet avvike. Du finner aktuell informasjon på hjemmesidene til Olympus.

2 Bruksanvisningens struktur Grunnleggende betjening av kameraet Grunnleggende guide I denne delen forklares forberedelsene og innstillingen av kameraet og den grunnleggende betjening av kameraet, fra lette opptaksteknikker til visnings- og slettefunksjoner. Feste stroppen... 3 Justere søkerens diopter... 6 Klargjøre batteriet... 3 Stille inn dato / klokkeslett... 7 Montere en linse på kameraet... 4 Ta bilder... 8 Sette inn kortet... 5 Visning / sletting... 9 Kamera på... 6 Håndtering av E-400 s. 10 Les kapittel 1 om hvordan du lærer å beherske den grunnleggende betjeningen av kameraet, før du går videre med å bruke de ulike tilgjengelige funksjonene. Betjene kameraet g «Håndtering av E-400» (side 14) Lær hvordan du bruker funksjonene i opptaksguidene g «Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider» (side 20) Gå til sidene for de ulike funksjonene. Lokalisere nødvendig informasjon g «Informasjon og tips om fotografering» (s. 82), «Menyfortegnelse» (s. 94), «Deler på kameraet» (s. 100), «Indeks» (s. 122) Symboler som benyttes i denne bruksanvisningen Viktig informasjon om faktorer som kan føre til feilfunksjon eller problemer med bruken. Advarer også mot bruksmåter som absolutt må unngås. TIPS g Nyttig informasjon og hint som hjelper deg å få størst mulig utbytte av kameraet. Referansesider med detaljerte beskrivelser eller beslektet informasjon. 2 NO

3 Grunnleggende veiledning Feste stroppen Træ inn stroppen som vist av pilene (1, 2). Stram til slutt stroppen for å sikre at den er forsvarlig festet (3). Klargjøre batteriet 1 Lade batteriet. Ladeindikator Rødt lys: Lading pågår Grønt lys: Lading fullført (ladetid: ca. 210 minutter) Litium ion-batteri (BLS-1) Litium ion-lader (BLS-1) Grunnleggende veiledning Lade batteriet. Batteriromlås 1 Strømkabel Retningsmerke Stikkontakt 3 Deksel til batterirom 2 Lukk dekslet til batterirommet. Det skal gå i lås med et klikk. Ta ut batteriet Trykk inn batterilåsen for å låse opp og ta ut batteriet. Det anbefales å ha i reserve et annet batteri for å fortsette opptakene hvis batteriet i kameraet går tomt. Batterilås NO 3

4 Montere en linse på kameraet 1 Ta kamerahusdekslet av kameraet og bakdekslet av linsen. 2 Grunnleggende veiledning 1 Bakdeksel 2 Montere et objektiv på kameraet. Rett inn merket for objektivfatningen (rødt) på kameraet så det flukter med innrettingsmerket (rødt) på linsen. Før deretter objektivet inn i kamerahuset (1). Roter objektivet den vei pilen viser, til du hører at den klikker i lås (2). Ikke trykk på utløserknappen for objektivet. 3 Ta av linsedekslet. 2 1 Kamerahusdeksel Innrettingsmerke (rødt) Merke for objektivfatning (rødt) 2 1 Demontere linsen fra kameraet Trykk på utløserknappen for objektivet (1) og vri samtidig objektivet den vei som vises av (2). Linsedeksel Utløserknapp for objektiv NO

5 Sette inn kortet Åpne kortdekslet og sett inn kortet. Compact Flash / Microdrive Før kortets kontaktområde så langt det går inn i kortplassen. Kortleserlampe CF-kortplass Merke xd-picture Card Skyv kortet til det låses på plass. Deksel til kortplass xd-picture Card kortplass Grunnleggende veiledning Fjerne minnekortet Du må aldri åpne kortdekslet når kortleserlampen blinker. Compact Flash / Microdrive Trykk utløserknappen helt inn og la den sprette ut. Trykk den deretter helt inn igjen for å løse ut kortet. Trekk ut kortet. xd-picture Card Trykk lett på det innsatte kortet, så løses det ut. Trekk ut kortet. Utløserknapp NO 5

6 Kamera på Sett kameraets på-bryter på ON. For å slå kameraet av, sett kamera på bryteren på OFF. Grunnleggende veiledning INFO knapp Sett funksjonshjulet på AUTO. SSWF-indikator (støvreduksjonsfilter) LCD-skjerm Når kameraet slås på, vises kontrollpanelskjermen på skjermen. Trykk på INFO knappen hvis kontrollpanelskjermen ikke vises. Kontrollpanelskjerm Betjene støvreduksjonsfunksjonen Støvreduksjonsfunksjonen aktiveres automatisk når kameraet slås på. Det brukes ultralydvibrasjoner for å fjerne støv og smuss fra filteroverflaten på bildesensoren. Indikatoren for støvreduksjonsfilteret SSWF (Super Sonic Wave Filter) blinker når funksjonen er aktivert. Justere søkerens diopter Juster søkerens diopter i samsvar med synet ditt. Drei på justeringshjulet for diopteren litt etter litt mens du ser gjennom søkeren. Når du ser AF-rammen klart, er justeringen fullført. Søker Justeringshjul for diopter AF-ramme 6 NO

7 Stille inn dato / klokkeslett Informasjonen om dato og klokkeslett registreres på kortet sammen med bildene. Filnavnet inneholder også informasjon om dato og klokkeslett. Pass på å stille inn korrekt dato og klokkeslett før du bruker kameraet. 1 Trykk på MENU knappen MENU a d c i Y/M/D CUSTOM RESET SETTING Y/M/D Grunnleggende veiledning 2 Bruk ac for å velge [Z], og trykk deretter på d. 3 Bruk ac for å velge [X], og trykk deretter på d. 4 Bruk ac for å velge år [Y] og trykk deretter på d. Y/M/D Y/M/D 5 Gjenta denne prosedyren til dato og klokkeslett er stilt komplett inn. Tiden vises i 24-timers format. 6 Bruk ac for å velge datoformat. 7 Trykk på i knappen. 8 Trykk på MENU knappen for å avslutte. NO 7

8 Ta bilder 1 Holde kameraet. Hold fingrene og stroppen borte fra objektivfront og blitsen. Grunnleggende veiledning Vannrett grep Loddrett grep 2 Plasser AF-rammen på objektet mens du ser gjennom søkeren. 3 Justere fokuset. Halvveis ned Trykk lett på utløserknappen (halvt ned). Fokus er låst når det lyder en pipetone. AF-bekreftelsesmerket og AF-fokusrammen lyser i søkeren. Lukkerhastigheten og blenderverdien som kameraet har stilt automatisk inn, vises. Kontrollpanelskjermen vises ikke når utløserknappen trykkes. AF-bekreftelsesmerke Utløserknapp Lukkerhastighet Blenderverdi Kortleserlampe 4 Slipp løs utløseren. Trykk utløserknappen helt inn. Når bildet tas, høres lyden fra lukkeren. Kortleserlampen blinker, og kameraet begynner å ta opp bildet. Helt ned Du må aldri ta ut batteriet eller kortet mens kortleserlampen blinker. Da kan lagrede bilder bli ødelagt, og det kan hindre at de nye bildene lagres. Når kameraet slutter å arbeide Kameraet veksler automatisk til hvilemodus (stand-by) for å spare batteristrøm, og funksjonene deaktiveres hvis det ikke brukes i ca. 1 minutt. Kameraet aktiveres igjen når du berører en hvilken som helst knapp (utløserknapp, piltaster etc.). g «Sleep timer» (s. 70) 8 NO

9 Visning / sletting Visning av bilder Når q -knappen (visning) trykkes, vises det siste bildet som ble tatt. q knapp Viser neste bilde Viser forrige bilde Piltaster Nærvisning Hver gang du dreier reguleringshjulet mot U, forstørres bildet i trinn på 2x 14x. Grunnleggende veiledning Reguleringshjul Slette bilder Vis fram det bildet du ønsker å slette, og trykk på S knappen (slette). Bruk ac for å velge [YES] og trykk på i knappen for å slette. S knapp NO 9

10 Innholdsfortegnelse 1 Håndtering av E Beskriver kameraets funksjoner og hvordan de betjenes. Bruken av funksjonshjulet...14 Lette opptaksmoduser...14 Avanserte opptaksmoduser...14 Innstilling av funksjonene...15 Hvordan utføres funksjonsinnstillingene...15 Innstilling av funksjoner med kontrollpanelskjermen...15 Innstilling av funksjoner med direkteknappene...17 Innstilling i menyen...17 Beskrivelser i denne bruksanvisningen Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Beskriver opptaksmetoder som egner seg for ulike situasjoner. Guider over grunnleggende funksjoner...20 Fokusere: Betjening av lukkerknappen...20 Lysstyrke: Eksponeringskompensasjon...20 Farge: Hvitbalanse...21 En guide over funksjoner for ulike motiver...21 Fotografere landskapsbilder...21 Fotografere blomsterbilder...23 Ta bilder av nattmotiver Opptaksfunksjoner Kategoriserer og beskriver opptaksfunksjonene i samsvar med opptaksmodus, opptaksfunksjoner, fokusering, eksponering, farge og bilde. Velge egnet modus for opptaksforholdene Motivprogram...25 P: Programopptak...25 A: Opptak med prioritert blenderåpning...26 S: Opptak med prioritert lukker...27 M: Manuelle opptak...28 Forhåndsvisningsfunksjon...29 Ulike opptaksfunksjoner Hvis det ikke er mulig å få korrekt fokus (fokuslås)...30 AE-eksponering...30 Fotografering med blits...31 Blitsmodus...31 Manuell blits...33 Stille inn blitsmodus...35 Bruk av innebygget blits...35 Blitsintensitetskontroll...36 Eksterne elektroniske blitser (alternativ)...36 Bruk av ekstern elektronisk blits...37 Super FP-blitsmodus...37 Bruk av vanlige blitser som er i handelen...38 Ikke-spesifiserte blitser som er i handelen NO

11 Fotografering av enkeltbilder / seriefotografering...39 Fotografering med selvutløser...40 Fjernkontroll-fotografering...41 Fokusfunksjoner Valg av AF-ramme...43 Fokusmodus...43 S-AF-opptak (enkel AF)...44 Samtidig bruk av S-AF-modus og MF-modus (S-AF+MF)...44 C-AF-opptak (kontinuerlig AF)...44 Samtidig bruk av C-AF-modus og MF-modus (C-AF+MF)...45 Manuell fokus (MF)...45 Eksponering, bilde og farge Velge lagringsmodus...46 Lagringsmodustyper...46 Rådata...46 Valg av lagringsmodus...47 SQ Innstilling av antall bildepunkter og kompresjonsforhold...47 Målemodus Endring av målesystemet...48 Eksponeringskompensasjon variere bildets lysstyrke...49 AE-lås Låse eksponeringen...50 ISO Innstilling av ønsket lysfølsomhet...50 Hvitbalanse Justering av fargetonen...50 Innstilling av automatisk / forhåndsinnstilt / brukerinnstilt hvitbalanse...51 Hvitbalansekompensasjon...52 Stille inn hvitbalanse med ett trykk...53 Bildemodus...53 Gradering...54 Bildestøyreduksjon...55 Fargerom Visningsfunksjoner Beskriver funksjonene som brukes for å vise de bildene som er tatt. Enkeltramme / visning av nærbilde...56 Indeksvisning / kalendervisning...57 Skjerminformasjon...58 Lysbildevisning...59 Rotere bilder...59 Visning på TV...60 Redigering av stillbilder...60 Kopiere bilder...62 Slettevern hindrer utilsiktet sletting av bilder...63 Slettevern av enkeltbilder...63 Slettevern for valgte bilder...63 Deaktivere alt slettevern...63 Slette bilder...64 Slette enkeltbilder S...64 Slette alle bilder...64 Slette utvalgte bilder...64 NO 11

12 5 Kundetilpasning av innstillingene / funksjonene til kameraet Beskriv er andre, ulike funksjonstyper. Innstillingene eller funksjonene kan endres for å tilpasses omgivelsene kameraet brukes i. Brukertilbakestilling av innstilling...65 AEL / AFL modus...67 Andre funksjonsinnstillinger...68 AEL-/ AFL-memo...68 AEL-måling...68 Kompensasjon av all hvitbalanse...68 Auto pop up...68 ; FUNKSJON...68 Filnavn...69 Rec view Umiddelbar kontroll av bildet etter fotografering...69 Stille inn pipelyden...70 Justering av lysstyrken på skjermen...70 Sleep timer...70 USB-modus...70 Endre displayspråket...71 Valg av videosignaltype før tilkopling til TV...71 AB (undervannsmodus)...71 Fast programvare (firmware) Skrive ut Beskriver hvordan bildene skrives ut. Utskriftskoding (DPOF)...72 Utskriftskoding...72 Koding av enkeltbilder...72 Koding av alle bilder...73 Nullstille utskriftskoding...73 Direkte utskrift (PictBridge)...74 Koble kameraet til en skriver...70 Lett utskrift...75 Brukerinnstilt utskrift Bruk av OLYMPUS Master-programvaren Beskriver hvordan du overfører kameraets bilder til datamaskinen og lagrer dem der. Flytskjema...77 Bruk av den inkluderte OLYMPUS Master-programvaren...77 Hva er OLYMPUS Master?...77 Koble til kameraet til en datamaskin...78 Starte OLYMPUS Master...79 Vise kameraets bilder på datamaskinen...79 Laste ned bilder for å lagre dem på datamaskinen...79 Kople kameraet fra datamaskinen...80 Visning av stillbilder...81 Overføre bilder til datamaskinen uten å bruke OLYMPUS Master NO

13 8 Bli bedre kjent med kameraet Bruksanvisning for hjelp eller hvis du ønsker å vite mer om kameraet. Informasjon og tips om fotografering...82 Noen tips før du starter fotograferingen...82 Tips om fotografering...83 Ytterligere tips og informasjon...86 Tips om visning...87 Vise bilder på en datamaskin...88 Når feilmeldinger vises...88 Feilkoder...88 Feilmeldinger som gjelder utskrift...89 Vedlikehold av kameraet...90 Rengjøre og lagre kameraet...86 Rengjøringsmodus Fjerne støv...86 Pixel mapping Kontrollere bildebehandlingsfunksjonen Informasjon Beskriver håndteringen av kortene og det oppladbare batteriet, og inneholder en fortegnelse over kameraets funksjoner og visninger. Grunnleggende om minnekort...92 Minnekort som kan brukes...92 Formatering av kortet...93 Batteri og lader...93 Menyfortegnelse...94 Funksjoner som kan stilles inn i opptaksmodus...97 Liste over lagringsmoduser...99 Deler på kameraet Kamera Indikeringer i søker Kontrollpanelskjerm Indikeringer på LCD-monitor (under visning) Ordlforklaringer Tekniske data Utskiftbare objektiver Beskriver hvordan utskiftbare objektiver skal håndteres. Objektiv ZUIKO DIGITAL utskiftbart objektiv Annet Beskriver forsiktighetsregler vedrørende bruken av kameraet og tilbehøret. SIKKERHETSREGLER Indeks NO 13

14 1 Håndtering av E Håndtering av E-400 Bruken av funksjonshjulet Funksjonshjulet gir deg anledning til lett å endre kamerainnstillingene i samsvar med objektet. Noen av disse innstillingene kan også endres i forhold til de omgivelser opptakene skjer i. Lette opptaksmoduser Velg i samsvar med motivprogrammet. Kameraet stiller automatisk inn passende opptaksforhold. Når du dreier på funksjonshjulet eller slår kameraet av i lett opptaksmodus, gjenopprettes fabrikkinnstillingene for funksjoner der det ble utført endringer av innstillingene. AUTO AUTO Gir deg anledning til å ta bilder med optimal blenderåpning og lukkerhastighet, som kameraet stiller inn. Den integrerte blitsen spretter automatisk opp når lyset er dårlig. i PORTRAIT Egnet for å ta et portrettbilde av en person. l LANDSCAPE Egnet til å ta landskapsbilder og andre utemotiver. & MACRO Egnet til å ta bilder på kloss hold (makrofotografering). j SPORT Egnet til å ta opp hurtige bevegelser uten at bildet blir uklart. / NIGHT+ PORTRAIT Egnet for å ta bilde av både hovedmotivet og bakgrunnen om natten. g Motivprogram Det finnes 19 ulike tilgjengelige motivprogrammer for et vidt spekter av fotograferingssituasjoner. (gs. 25) Avanserte opptaksmoduser For mer avansert fotografering og større kreativ styring, kan du stille inn blenderverdi og lukkerhastighet manuelt. Innstillingene som gjøres i avanserte opptaksmoduser beholdes selv om kameraet slås av. P A S M Programopptak Opptak med prioritert blenderåpning Opptak med prioritert lukker Manuelle opptak Gir deg anledning til å ta bilder med blenderåpning og lukkerhastighet som kameraet stiller inn. (gs. 25) For å stille inn blenderåpningen manuelt. Kameraet stiller automatisk inn lukkerhastigheten. (gs. 26) For å stille inn lukkerhastigheten manuelt. Kameraet stiller automatisk inn blenderåpningen. (gs. 27) For å stille inn blenderåpning og lukkerhastighet manuelt. (gs. 28) 14 NO

15 Innstilling av funksjonene Hvordan utføres funksjonsinnstillingene Det finnes tre grunnleggende måter for å stille inn funksjoner på dette kameraet. Innstilling mens du ser på kontrollpanelskjermen (se under) Innstilling med direkteknappene (gs. 17) Innstilling i menyen (gs. 17) Innstilling av funksjoner med kontrollpanelskjermen Velg et objekt på kontrollpanelskjermen og endre innstillingen. 1 Når på-bryteren settes på ON, vises kontrollpanelskjermen (skjerm med informasjon om fotografering og innstillinger) på LCD-skjermen. Visningen veksler hver gang INFO knappen trykkes. INFO knapp Reguleringshjul i knapp På-bryter p Piltaster 1 Håndtering av E-400 Kontrollpanelskjerm Grunnleggende Detaljert Visning OFF 2 Trykk på i knappen. Markøren på kontrollpanelskjermen lyser (funksjon valgt). Markør Direktemeny 3 Bruk p for å bevege markøren til den funksjonen du vil stille inn. F.eks.: Innstilling av serie- / selvutløser- / fjernkontroll-fotografering NO 15

16 1 Håndtering av E Drei på reguleringshjulet for å endre innstillingen. Dersom i knappen trykkes mens objektet velges, vises direktemenyen for den funksjonen. Drei på reguleringshjulet for å endre innstillingen. Dersom du trykker på i knappen, eller dersom du ikke betjener reguleringshjulet på noen få sekunder, bekreftes innstillingen, og kontrollpanelskjermen gjenopprettes. Funksjoner på kontrollpanelskjermen Funksjonene som kan stilles inn på det grunnleggende displayet og på det detaljerte displayet varierer Grunnleggende 4 5 3, 6, 7, 8 Detaljert Grunnlegge Nr. Elementer Detaljert Ref. side nde 1 ISO s. 50 WB s Hvitbalansekompensasjon k s Målemodus s Minnekort s Lagringsmodus s AF-ramme s Fokusmodus s Seriefotografering / selvutløser / fjernkontroll 9 Blitsmodus s. 35 Blitsintensitetskontroll k s BILDEMODUS s. 53 COLOR SPACE s. 55 SHARPNESS s CONTRAST k s. 54 SATURATION s. 54 GRADATION s. 54 : Kan stilles inn k: Kan ikke stilles inn s. 39, s. 40 s NO

17 Innstilling av funksjoner med direkteknappene Kameraet er utstyrt med direkteknapper med tilordnede funksjoner. Disse kan stilles raskt inn. 1 Trykk på knappen for den funksjonen du vil stille inn. Direktemenyen vises. F.eks.: Innstilling av serie- / selvutløser- / fjernkontroll-fotografering 2 Drei på reguleringshjulet for å endre innstillingen. Trykk på i knappen for å bekrefte innstillingen. Eller dersom du ikke betjener reguleringshjulet på noen få sekunder, bekreftes innstillingen, og kontrollpanelskjermen gjenopprettes. Liste over direkteknapper Funksjonene som er tilordnet knappene er vist under. 1 < / Y / j 2 F Direktemeny 3 # Blitsknapp Direkteknapper Funksjon Ref. side Knapp for fjernkontroll / selvutløser / seriefotografering Knapp for eksponeringskompensasjon 1 Fjernkontroll / selvutløser / seriefotografering s. 39, s. 40 s. 41 Eksponeringskompensasjon s. 49 Får blitsen til å sprette opp og stiller inn blitsmodus 3 Reguleringshjul 2 s Håndtering av E-400 Innstilling i menyen 1 Trykk på MENU knappen. Menyen vises på LCD-monitoren. CUSTOM RESET SETTING MENU knapp p Piltaster i knapp En betjeningsveiledning vises nederst på skjermen. CANCEL a : Trykk på MENU for å avbryte innstillingen. SELECT / : Trykk på dac for å velge elementet. Den viste illustrasjonen svarer til piltastene som er vist under. :a :c :d :b GO f : Trykk på i for å bekrefte innstillingene. NO 17

18 2 Bruk p for å velge en kategori. Funksjonene er innordnet i kategorier. 1 CUSTOM RESET SETTING Håndtering av E-400 Kategori Aktuell innstilling vises Funksjon Går til funksjonene i den kategori du har valgt. Går til hver innstillingsskjerm (noen funksjoner kan stilles inn i menyen). Kategorityper W Stiller inn opptaksfunksjoner. X Stiller inn opptaksfunksjoner. q Stiller inn visningsfunksjoner. Y Kundetilpasser opptaksfunksjoner. Z Stiller inn funksjoner som gjør at du kan bruke kameraet effektivt. 3 Velg en funksjon. 4 Velg en innstilling. 5 Trykk gjentatte ganger på i til menyen forsvinner. Den normale opptaksskjermen gjenopprettes. For menylistene, se «Menyfortegnelse» (g s. 94). 18 NO

19 Beskrivelser i denne bruksanvisningen Bruksanvisningene for kontrollpanelskjermen, direkteknappene og menyen er beskrevet på følgende måte i denne bruksanvisningen. 1 Kontrollpanelskjerm for innstillinger Kontrollpanelskjerm Innstillingsskjerm med direkteknapper F.eks.: Ved innstilling av fjernkontroll / selvutløser / seriefotografering i p: j / < / Y i Skjerm med menyinnstillinger Håndtering av E-400 Direkteknapper F.eks.: Ved innstilling av fjernkontroll / selvutløser / seriefotografering < / Y / j reguleringshjul Meny F.eks.: Ved innstilling av hvitbalanse MENU [W] [WB] NO 19

20 2 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider 2 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Guider over grunnleggende funksjoner Ta mange bilder for å bli fortrolig med kameraet. Du kan starte med å ta bildet av ting rundt deg, f.eks. barn, blomster eller kjæledyr. Og prøv å finne ut hva som var galt, ut fra det bildet du tok. Problemet kan ofte løses bare ved å være mer oppmerksom under opptaket. Fokusere: Betjening av lukkerknappen Uta av fokus synes å være en vanlig grunn når bilder ikke er vellykket. I mange tilfeller har man fått fokus på bakre eller fremre kant av motivet, eller man har fokusert på andre gjenstander, enn det motivet man hadde tenkt å fokusere på. Utløserknappen kan trykkes halvveis ned og helt ned. Når du har lært deg å bruke halvveis nedtrykking og full nedtrykking effektivt, vil du være bedre i stand til å fokusere presis på motiver i bevegelse. g «Ta bilder» (s. 8), «Hvis det ikke er mulig å få korrekt fokus (fokuslås)» (s. 30) Men selv om motivet er i fokus, vil bildet bli uskarpt dersom kameraet beveges idet uløserknappen trykkes. Pass på å holde kameraet stødig så det ikke rister. g «Holde kameraet.» (s. 8) I tillegg til motiv ute av fokus og problemer med ustødig kamera, vil også motivets bevegelser kunne forårsake uskarpe bilder. Det er veldig viktig å lære seg å ta bildene med en lukkerhastighet som svarer til motivets bevegelse. Du kan kontrollere lukkerhastigheten og blenderåpningen på søkerens og skjermens display når du tar bilder. Trykk da utløserknappen halvveis inn. Kontroller disse displayene mens du øver deg i å fotografere. g «Bruken av funksjonshjulet» (s. 14), «Forhåndsvisningsfunksjon» (s. 29) Halvveis ned: Lysstyrke: Eksponeringskompensasjon Helt ned: Kameraet fastsetter automatisk blenderverdien og lukkerhastigheten iht. lysstyrkenivået. Dette kalles automatisk eksponering. Men automatisk eksponering alene vil kanskje ikke gi de ønskede resultater. I slike tilfeller kan du justere eksponeringen ved å øke eller redusere eksponeringsverdien som er stilt inn av kameraets automatiske eksponering under fotograferingen. Øk eksponeringen hvis du ønsker å fremheve sommerstrandens blendende inntrykk eller snøens hvithet om vinteren. Og reduser eksponeringen dersom området som skal fotograferes er mindre og lysere enn omgivelsene. Hvis du er usikker på hvor mye eksponeringskompensasjon som skal til, er det best å ta bildet med ulike innstillinger. g «Eksponeringskompensasjon variere bildets lysstyrke» (s. 49) 20 NO

21 Farge: Hvitbalanse Det finnes andre lyskilder som belyser motivet i tillegg til sollys, f.eks. lys fra gødelamper og fluorescerende lys. I motsetning til sollyset inneholder disse lystypene spesielle farger. Derfor vil samme hvit motiv få ulike farger under ulike lysforhold. Selv i sollys vil resultatet variere, avhengig av skyforhold, trærs eller bygningers skygger etc. Hvitbalanse justerer automatisk virkningene av disse lysforholdene og gjør det mulig å ta bilder med riktige farger. Selv om de riktige fargene kan oppnås når hvitbalanse er satt på [AUTO], vil det kanskje ikke være mulig å få de ønskede fargene, avhengig av situasjonen for fotograferingen. I slike tilfeller må du veksle til en egnet innstilling. g «Hvitbalanse Justering av fargetonen» (s. 50) Fluorescerende lys Glødelampe Skygge fra tre 2 En guide over funksjoner for ulike motiver I denne delen beskrives funksjoner som egner seg under ulike opptaksforhold, avhengig av motivet. Fotografere landskapsbilder Utendørsmotiver, f.eks. blomstermotiver og nattmotiver, er landskapsbilder. Det er visse ting man må være oppmerksom på når man tar ulike landskapsbilder. I denne delen beskrives fotografering av utendørsmotiver, f.eks. skog og vann, i dagslys. Endre opptaksmodus Utendørsmotiver kan være både motiver i bevegelse og ubevegelige motiver. Opptaksmetoden veksler tilsvarende for at det skal være mulig å ta et realistisk bilde av motivets bevegelse. For å ta et bilde med fokus på et spesielt punkt i bildets totale videre område, f.eks. for å gjengi dybden i en skog, må du bruke A (opptak med prioritert blenderåpning) og lukke blenderen (øke blenderverdien) så mye som mulig. For å ta opp øyeblikket da bølgene bryter mot land, bruk S modus (opptak med prioritert lukkeråpning) og velg en hurtigere lukkerhastighet. For å ta bilder av en strømmende foss eller elv, velg en langsom lukkerhastighet for å ta opp et motiv som skiller seg fra det faktiske motivet. Eksponeringskompensasjon kan brukes under ulike opptaksmoduser. Kontroller bildet du har hatt og bruk + eller for å kompensere. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider NO 21

22 Bruke hvitbalanse 2 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Fargen på vann varierer, avhengig av om det dreier seg om et vann omgitt av skog eller tropisk sjø. For å ta opp de fine fargeforskjellene, må du prøve å endre innstillingen av hvitbalanse. Det kan være vanskelig å bruke automatisk innstilling for å ta opp de fine fargenyansene til en innsjø som reflekterer det grønne fra trærnes løv, eller til et sjøparti som er omgitt av koraller. Forsøk å endre innstillingene for ulike situasjoner, f.eks K for solrike dager og 7500 K for utendørsområder som ligger i skyggen på solrike dager. Edre målemodus Avhengig av dybde og solstrålenes retning vil lysstyrken på sjøen variere betydelig, selv innenfor samme komposisjon. Det er også en forskjell på lysstyrken til skog, alt etter hvordan trærne overlapper hverandre. Hvis du vet hvilke områder som kompensasjonen skal legge vekt på i bildets komposisjon, kan du endre målemodus. Målemodus stilles inn i ESP så lenge kameraets innstillinger holdes uforandret. Kameraet analyserer automatisk lysstyrken i komposisjonen, og ESP avgjør eksponeringen. For å legge vekt på spesiell stedvis eksponering innenfor en komposisjon, kan du skifte til sentrumsdominert lysmåling eller punktmåling. Sett AF-rammen på det stedet hvor du ønsker å justere eksponeringen og mål eksponeringen. Endre metningen Noen ganger kan du ha vansker med å reprodusere den fargen du ser, selv om du bruker hvitbalanse eller eksponeringskompensasjon. Du kan stille inn metningen for å få den ønskede fargen. Du kan velge høy eller lav innstilling av metningen. Når innstillingen er høy, brukes en levende farge. Men ettersom bildet lagres med denne innstillingen under opptaket, anbefales det å unngå for høy innstilling. g «A: Opptak med prioritert blenderåpning» (s. 26), «S: Opptak med prioritert lukker» (s. 27), «Målemodus Endring av målesystemet» (s. 48), «Eksponeringskompensasjon variere bildets lysstyrke» (s. 49), «Hvitbalanse Justering av fargetonen» (s. 50), «[SATURATION] : Hvor levende fargene er» (s. 54) 22 NO

23 Fotografere blomsterbilder Blomstermotiver kan spenne fra en blomsterbukett ute i det fri til en stor blomstereng. Fotograferingsmåten varierer, avhengig av hvordan du ønsker å ta opp bildet. Bruke hvitbalanse Blomster har mange farger som spenner fra lyse farger til kraftige, levende farger. Avhengig av fargene vil kanskje fine fargenyanser ikke bli tatt opp slik du ser dem. Dersom vakre fargenyanser ikke reproduseres, må du kontrollere lysforholdene og endre innstillingen av hvitbalanse. Standardinnstillingen av hvitbalanse er automatisk så lenge kamerainnstillingene ikke endres. Automatisk innstilling er flott, men du vil kunne gjengi fine fargenyanser mer effektivt ved å endre innstillingene for ulike situasjoner, f.eks K for solrike dager og 7500 K for utendørsområder som ligger i skyggen på solrike dager. Bruke eksponeringskompensasjon Når du tar et bilde med bakgrunn, må du velge en bakgrunn som får fram blomstenes form og farge. En enkel bakgrunn vil få fram motivet. Når du tar bilde av lyse og hvite blomster, må du justere [F] til (minus) slik at blomstene framheves mot den mørke bakgrunnen. Endre opptaksmodus Metoden for å ta opp et motiv endrer seg i henhold til hvilken type motiv du ønsker å legge vekt på, f.eks. en blomstereng eller en blomsterbukett. For å endre fokusområde, still inn A modus (opptak med prioritert blenderåpning) og velg blenderverdi. Når du åpner blenderåpningen (reduserer blenderverdien), fokuserer kameraet innenfor et kortere område (grunnere dybskarphet), og dette gir et fremhevet motiv med uskarp bakgrunn. Lukker du blenderåpningen (øker blenderverdien), vil kameraet fokusere over et bredere område (større dybdeskarphet), hvilket gir et bilde med klart fokus. Du kan bruke forhåndsvisningsfunksjonen for å kontrollere endringene av dybdeskarpheten når blenderåpningen endres. 2 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Skifte objektiver Når blomstene er få og står spredt, kan du bruke et teleobjektiv for å ta bildet. På et bilde som tas med teleobjektiv, vil det se ut som om blomstene står tett i blomst, og avstanden synes nærmere. Ved å bruke teleskopfunksjonen til zoom-objektivet oppnår man også samme effekt, men det er lettere å oppnå effekten når fokusavstanden er lenger, f.eks. 150 mm eller 200 mm, og ikke 54 mm. g «A: Opptak med prioritert blenderåpning» (s. 26), «Forhåndsvisningsfunksjon» (s. 29), «Eksponeringskompensasjon variere bildets lysstyrke» (s. 49), «Hvitbalanse Justering av fargetonen» (s. 50) NO 23

24 Ta bilder av nattmotiver Det finnes ulike typer nattmotiver. Disse spenner fra den rødfargede himmelen etter en solnedgang til gatelysene i en by om natten. Solnedganger og fyrverkeri er også typiske nattmotiver. Bruk av stativ 2 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Det er absolutt nødvendig å bruke stativ når man fotograferer nattmotiver, ettersom lukkerhastigheten er sakte på grunn av mørket. Dersom du ikke har et stativ tilgjengelig, bør du plassere kameraet på et stabilt underlag så det ikke beveges. Selv om kameraet er festet til stativet, kan du komme til å bevege det når du trykker på utløserknappen. Bruk derfor fjernkontrollen eller selvutløseren for å aktivere lukkeren, så sant det er mulig. Endre opptaksmodus Når du tar bilde av nattmotiver, er ikke balansen på lysstyrken i komposisjonen enhetlig på grunn av lysstyrkens intensitet. Ettersom det finnes mange mørke områder, vil bruken av P modus (programopptak) ta ett overeksponert bilde med for mye hvitt i. Bruk først A modus (opptak med prioritert blenderåpning) for å ta bildet. Sett blenderåpningen på middels innstilling (rundt F8 eller F11) og la kameraet ta seg av lukkerhastigheten. Da det er vanlig at bildet blir for lyst, kan du justere eksponeringskompensasjonen til -1 eller Kontroller blenderåpning og eksponeringskompensasjon i [REC VIEW] bildet og endre dem om nødvendig. Det kan lett oppstå støy dersom du fotograferer med lav lukkerhastighet. Still inn [NOISE REDUCTION] på [ON] for å redusere forekomsten av støy. Bruk av manuell fokus I tilfeller hvor motivet er mørkt og du ikke kan fokuseres med AF (autofokus), eller hvor du ikke kan fokusere tidsnok til å ta bildet, f.eks. fyrverkeri, må du sette fokusmodus på MF (manuell fokus) og fokusere manuelt. Når du skal fotografere nattmotiver, drei på fokusringen på linsen og sjekk om du kan se gatelysene klart. Det er ok å stille inn ubegrenset for fyrverkeri så lenge man ikke bruker lang fokuslinse. Hvis du omtrent vet hvor stor avstanden er, kan du også på forhånd fokusere på noe som ligger på samme avstand. g «P: Programopptak» (s. 25), «A: Opptak med prioritert blenderåpning» (s. 26), «Fotografering med selvutløser» (s. 40), «Fjernkontroll-fotografering» (s. 41), «Fokusmodus» (s. 43), «Bildestøyreduksjon» (s. 55), «Rec view Umiddelbar kontroll av bildet etter fotografering» (s. 69) 24 NO

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

ADVARSEL FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU BRUKER UTSTYRET.

ADVARSEL FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU BRUKER UTSTYRET. SKAP NOE NYTT Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2,8g ED Eksponering: [M]-modus, 1/1000 sekund, f/2,8 Hvitbalanse: Overskyet Følsomhet: ISO 1600 Bildekontroll: Vivid (Livlig) Vær dristig når du

Detaljer

Ta det rolig! Utstyrt med den nye hjelpefunksjonen Guide

Ta det rolig! Utstyrt med den nye hjelpefunksjonen Guide Ta det rolig! Utstyrt med den nye hjelpefunksjonen Guide Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR Eksponering: Blenderprioritert automatikk, 1/200 sekund, f/8 Hvitbalanse: Automatisk Følsomhet:

Detaljer

Møt en Nikon speilrefleksfotograf

Møt en Nikon speilrefleksfotograf Spesifikasjoner for Nikon F65 Kameratype: Motordrevet 35 mm speilreflekskamera med autofokus, elektronisk styrt gardinlukker og innebygget blitz Eksponeringskontroller: a: Standardprogram; Variprogrammer

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

* Trådløs tilkobling med smartenheter tilgjengelig med WU1-a trådløs mobiladapter, som selges separat I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon.

* Trådløs tilkobling med smartenheter tilgjengelig med WU1-a trådløs mobiladapter, som selges separat I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon. * Trådløs tilkobling med smartenheter tilgjengelig med WU1-a trådløs mobiladapter, som selges separat I AM ALL YOUR IDEAS iamnikon.no Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5g ED Bildekvalitet: RAW (NEF)

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Verden gjennom et lite hull

Verden gjennom et lite hull Prøvetrykk 1.2 Vitensenteret Trondheim Verden gjennom et lite hull Nils Kr. Rossing ... om å se verden gjennom et hull Midt Nordisk Vitensenteret 2006 Verden gjennom et lite hull ISBN-13 978-82-92088-xx-x

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer