SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren"

Transkript

1 Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild Halsetrønning, UNINETT FAS Forfall: Ingen Sted:, Oslo Møtedato: Referent: Arild Halsetrønning Dato: Neste møte: Avtales senere Referat distribuert til: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen, Tore Bjørn Hatleskog UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild Halsetrønning, UNINETT FAS, SAP HR prioriteringsråd Saksliste 1. Referat fra forrige møte 2. Hva skjer i 3. Informasjon fra UNINETT 4. Feide. Ansvarsforhold og videre utrulling. 5. Sektorens brukerforum og s deltakelse på dette/ s eget kundeforum. 6. Endringskoordinering 7. Eventuelt Sak Referat fra forrige møte Ansvarlig Frist 1 I tilknytting til punktet om mulighetene for å få gjennomført tilbud, bestilling og implementering av endringsønsker for resten av 2010 informerte om at dette vil være fullt mulig. Løsningen for sykepengerefusjon er blitt noe forsinket i forhold til tidsplan det ble informert om i forrige møte. Piloten vil fortsette utover sommeren, men det påregnes at utrulling vil komme i gang i høst som planlagt. skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Referatet ble godkjent uten ytterligere kommentar. Sak Hva skjer i 2 Status etter oppgraderingen til erp 6.0 Feil som oppdages har høyeste prioritet og rettes fortløpende ( for eksempel godkjenning av fraværsmeldinger, godkjenning inkludert videresending av reiser til andre godkjennere. I tillegg Før ferien

2 til åpning av reiser med reiseforskudd). Innmeldinger som går på funksjonalitet vil bli vurdert forbedret på sikt. ser positivt på innspillene som er kommet fra sektoren og vil oppsummere og videresende disse til sentralenheten. Sektoren understreker betydning av at det informeres godt om etter hvert som feil blir rettet og funksjonaliteten forbedret. Dette gjelder spesielt ting som ikke dekkes gjennom kundenotat. lager en oppsummering og status som sendes sektoren ca 1 gang i måneden. v/øyvind sikrer at sektoren holdes informert om utviklingen. Vedlikehold av kundespesifikk funksjonalitet. Dette er en oppfølging fra de to siste møtene og reiser spørsmålet om funksjonalitet utviklet for og betalt av sektoren vedlikeholdes av, dvs. gjøres det nødvendige tester og oppdateringer når det er nødvendig på grunn av andre endringer (for eksempel større oppgraderinger) som påvirker funksjonaliteten til det som er utviklet. avklarer videre og vil gi et svar seinest i neste statusmøte. er fremdeles ikke i stand til å svare klart på dette. Nye prosjekter. Erp 6.0 tilbyr god funksjonalitet for skjemaintegrasjon og har derfor startet et prosjekt innen elektronisk datafangst. I første omgang vil det kunne effektivisere arbeidet for mange av deres egne ansatte men det vil og på sikt kunne påvirke dagens tjenestemodell. Det er startet et forprosjekt for aktivitetsregistrering, dvs. timeregistrering på prosjekt og aktiviteter innen prosjekt. I første omgang skal det kartlegges muligheter og foreslås løsninger. Det skal gjøres intervju med kunder som del av dette forprosjektet. Forprosjektet planlegges ferdig i oktober. Det er åpent om eventuell løsning vil bli basert på SAP eller et system integrert med SAP. Videre vil det bli startet et prosjekt for gjennomgang

3 av tjenestemodellene. Noe av bakgrunn for dette er de nye muligheter som fines i forbindelse med skjemaintegrasjon. Tidsplan for dette er ikke bestemt. Annen informasjon. Lønns- og trekkoppgaver vil bli elektronisk tilgjengeliggjort i portalen i I den sammenheng ble det fra sektoren uttrykt behov for informasjon om forholdet mellom Altinn og SAP/. Sektoren savner at har en bevisst holdning til å involvere kunder i de nye prosjektene. Sak Informasjon fra UNINETT 3 Tidsregistrering. Prioriteringsrådet har vedtatt å gå videre med dette arbeidet og det er satt ned en arbeidsgruppe på tre personer. I tillegg deltar med en person. Målet med arbeidet er å finne ut om vi kan etablere en tilstrekkelig god løsning som del av SAP HR og spesifisere nødvendige endringer som må gjøres. Neste trinn blir å estimere kostnader og eventuelt beslutte implementering. Hvordan informerer UNINETT sektoren om aktivitetene, for eksempel tidsregistrering? I hovedsak brukes UNINETT sin egen nettside, uninett.no/fas. Denne har en egen del for lønn- og personal. I tillegg brukes også maillister der det er viktig med tilbakemeldinger og dialog. Tilbakemelding på ny organisering av brukerstøtte telefon ved Kristiansand. Det er hentet inn synspunkt fra ulike institusjoner på virkningen av den nye organiseringen. De fleste tilbakemeldingene er positive slik at dette må kunne beskrives som et vellykket tiltak. Svar gis raskere, flere henvendelser løses uten at det er behov for å lage en Solman sak og man kommer raskere i kontakt med personer som har den riktige kompetansen.

4 Sak Feide. Ansvarsforhold og videre utrulling. 4 Feide pålogging på SAP HR har vært i bruk ved UiA siden slutten av mars. Det ble gjort noen nødvendige tilpasninger i forbindelse med erp 6.0 oppgraderingen. Utrulling til øvrige institusjoner i sektoren vil starte 1. september og det vil være mulig med 4 nye pr. måned. Øyvind Akselsen vil være ansvarlig hos og vil i samarbeid med UNINETT sørge for at alle institusjonene blir informert om forutsetninger og opplegg for utrullingen. Sak 8. Sektorens brukerforum og s deltakelse på dette/ s eget kundeforum. 5 mener at disse fora har mye av de samme tema og målgrupper og ønsker derfor å drøfte muligheten for en kombinasjon, eventuelt også et felles arrangement. Sektorens har egne brukerforum for alle felles, administrative løsninger. En viktig forutsetning for alle disse er de skal være leverandøruavhengige. Når det gjelder SAP HR er leverandøren og et felles arrangement vil derfor ikke være den vanlige måten å gjøre dette på. Konklusjon er at det ikke er aktuelt å kombinere disse arrangementene men at det vil være mulig med et samarbeid om program og eventuelt gjenbruk av programposter/innlegg. Sak Endringskoordinering. 6 Nye endringsønsker. Det er meldt inn et nytt endringsønske i siste periode, Solman nummer ekstra variabel i DBH rapporten. Den er kategorisert som betalbar tilpasning. Det ligger 4 saker opprettet av i fjor etter mai møtet om tidsregistrering. Disse kan avsluttes og tas inn i arbeidet som gjøres av gruppen som utreder Portalen. Disse sakene har ikke SAP-koordinator

5 tilgang til. Gjennomgang av tilbud. Sektoren har et tilbud for vurdering, Solman nummer 52079, knytte fagområder til stilling. Om dette skal settes i bestilling vil bli besluttet i løpet av juni. Da vil det og bli besluttet om og eventuelt hvilke nye vi vil be om tilbud på. Sektoren har to saker og hvor det er bedt om tilbud. ber om bekreftelse på betaling for å gi tilbud. Uninett FAS har bedt om å få vite omfanget på tilbudsarbeidet og hvilken avtale som gjelder i den sammenheng. Dette er ikke besvart ennå. Status bestilte. Det er ingen i bestilling. Endringsløp for FSI. Det er besluttet å gjennomføre et FSI endringsløp også i år. Listen som er sendt til sektoren er en råliste som vil bli bearbeidet videre av Kristansand før en oppdatert utgave blir sendt til Drammen (tjenesteansvarlig for Personal og Lønn). Våre kommentarer vil bli vurdert ved oppdatering av rålisten og vi vil få kopi av listen som sendes til Drammen. Der vil innspill fra alle regionene bli sammenstilt og vurdert i løpet av sommeren med sikte på at den endelige prioriteringen besluttes innen september/oktober. Det er positivt at sektoren for første gang får innsyn i denne prosessen. Det er og ønskelig å kunne få gi innspill i det videre løpet med sikte på å kunne få påvirke den endelige prioriteringen. Sak Eventuelt 7 Et pålegg ovenfor statlige virksomheter om muligheten for mottak av faktura på en standard, elektronisk form og omgjøring av slike til elektronisk form hvis de mottas som papirfaktura er ute på høring. Dette vil ha betydning for SAP HR ved for eksempel utbetaling av lønn til selvstendige næringsdrivende.

6 Det er planen at dette kravet må oppfylles innen 1. juli neste år og fra sin side bekreftes at dette er noe de vil kunne levere innen den fristen som blir satt, men at de mener fristen er vil sjekke hva som er riktig frist. v/øyvind Innen neste møte

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Senter for statlig økonomistyring Saksbe hand ler Nils Rydland Deres dato 04.03.2011 Vår dato 20.05.2011 Telefon 40 00 79 97 Deres referanse 10/319 SL Krj/KR Vår referanse 11/230 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer