REFERAT. Saksliste. 1. Status endringsønsker 2. Prosjektmøte alternative løsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Saksliste. 1. Status endringsønsker 2. Prosjektmøte alternative løsninger"

Transkript

1 Møtetype: SAP HR prioriteringsråd/prosjektmøte alternative løsninger Til stede: Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Elisabeth Boye Okkenhaug, HiNT, Wenche Fjørtoft, HiSF, Laila Torp UNINETT FAS/HiST, Arild Halsetrønning, UNINETT FAS Sted: Gardermoen Forfall: Tore Dæhlin, HiO, Anne Grete Lindeland, UiA Møtedato: Referent: Arild Halsetrønning Dato: 30. juni 2011 Neste møte: Avtales senere Referat distribuert til: SAP HR prioriteringsråd Saksliste. 1. Status endringsønsker 2. Prosjektmøte alternative løsninger Sak nr. Status endringsønsker Ansvarlig Frist knytte fagområde til stilling. Denne er levert fra SSØ. Laila og Tore Bjørn forbereder testing som vil foregå gjennom sommeren. De lager en kort oppsummering og anbefaling når dette er gjort. Laila og Tore Bjørn September Når det gjelder tidsregistrering (126863) og rapport av sykefraværsrapport til DBH (86880) lager Laila et underlag for beslutning med fokus på hva løsningen gir oss av merverdi i forhold til dagens løsning når det gjelder tidsregistrering og forskjell/merverdi i forhold til tilsvarende NAV rapport når gjelder DBH rapporten. Laila September Sak nr. 2 Prosjektmøte alternative endringsønsker Gjennomgang av mandat fra KD. Punkter som ble trukket fram: Misnøyen er primært rettet mot SSØ som leverandør og ikke SAP HR som system selv om det her og er merkbar misnøye spesielt med brukergrensesnitt. SAP HR er

2 derfor fremdeles aktuelt som del av en eller flere alternative løsninger Regelverket om arbeidsdelingsmodeller for økonomioppgaver i staten vil være en viktig rammebetingelse for løsningene vi skal utrede. I den sammenheng vil spesielt dette med integrerte lønns- og økonomitjenester være viktig å avklare fordi det vil være bestemmende for hvem som kan yte hvilke tjenester til sektoren som del av en komplett løsning. Funksjonsmessig er vi enig om at vi ikke skal lage en detaljert kravspesifikasjon for alternative løsninger men beskrive og prioritere på et modulnivå. Gjenbruk betyr at vi må konsentrere oss om de løsningene som allerede brukes i sektoren, dvs. at enten SAP HR, Agresso og muligens PAGA må være med som del av våre løsninger Fleksibilitet knyttet til institusjonsstørrelse og geografi kan bety både forskjellige systemløsninger og forskjellig arbeidsdeling mellom en felles tjeneste og lokale tjenester. Et sentralt element i forbindelse med SAK vil være å vurdere en best mulig fordeling mellom sentrale og lokale tjenester En modell med eksempler på dagens løsninger. Det ble presentert en modell for hvordan en løsning kan bygges opp og i tillegg hvordan vår løsning pr. i dag er satt sammen i forhold til en slik modell, ref. figur i vedlegg 1. Hovedhensikten med dette er å etablere en felles basis og begrepsapparat i prosjektgruppen. Aksjoner som er avtalt (og som forhåpentligvis kan gjennomføres før vårt neste møte)

3 Sluttrapporten. Vedlegg 2 inneholder forslag til innholdsfortegnelse for vår sluttrapport. Målsettingen er å levere denne innen utgangen av året. Kap. 1,2, 6 og 7 avventes noe og vi konsentreres oss først om å samle underlag for de øvrige kapitlene. Arild lager et forslag til kap. 3, beskrivelse av nåværende løsning. Krav til ny løsning Laila kontakter Eirin for å etablere en oversikt over endringsønsker siden starten med sikte på å få en oversikt over områder der det er størst behov for bedre funksjonalitet. Arild sender ut vedlegg til kontrakten mellom KD og SSØ som viser den funksjonaliteten som var planlagt levert. Økonomiske forhold. Arild sjekker med KD angående overførte midler til FIN/SSØ som del av avtalen om SAP HR leveransen fra SSØ til sektoren. Arild sjekker lisensmessige forhold ved en eventuell flytting av SAP HR til en annen leverandør. Wenche og Elisabeth skaffer et estimat på antall årsverk som brukes innenfor LPS området på de institusjonene som bruker SAP HR. Laila skaffer et tilsvarende estimat på antall personer som administreres gjennom SAP HR fordelt på ulike kategorier.

4 Tore Bjørn skaffer tall på hva sektoren totalt betaler til SSØ for bruken av SAP HR. Diverse kontaktvirksomhet. Tore Bjørn kontakter systemeier/intern kunde ved UiO med sikte på videre dialog om hvordan SAP HR tjenesten fungerer og er organisert der. Arild gjør tilsvarende i forhold til USIT/Jan Thorsen (den interne leverandøren ved UiO). Arild lager en oversikt over kommersielle leverandører av LPS tjenester med basis i SAP HR og lager en anbefaling av hvordan vi går videre i en eventuell dialog med noen av disse. Tore Bjørn gjør tilsvarende når det gjelder leverandører og kunder med basis i Agresso. Arild tar kontakt med UiB med sikte på avklaring om hvor aktuelt det er å vurdere bruk av PAGA som en felles løsning. Laila kontakter tidligere HiT ansatte ved UiT for å få et inntrykk av hvordan forskjellen er ved å bruk PAGA istedenfor SAP HR. Neste møte. Neste møte planlegges til enten 28 eller 29 september, muligens begge dagene hvis vi kan kombinere et prosjektmøte med møter med institusjoner eller leverandører det er opprettet kontakt med. Begge dagene bør derfor settes av inntil videre.

5 VEDLEGG 1 Forslag til innhold i rapporten. 1. Bakgrunn og mandat Maks 2-3 sider. Gjengi hovedkonklusjonene fra, og henvise til vår erfaringsrapport. Gjengi oppgavebeskrivelsen fra KD. 2. Sammendrag og anbefalinger. Maks. 1-2 sider. Skrives til slutt 3. Beskrivelse av nåværende løsning 3-5 sider Beskrive løsningen og tjenestene som SSØ tilbyr sektoren. Styrke og svakheter. SSØ som leverandør. Overordnet nivå 4. Mål for/krav til en ny løsning 5-6 sider. Må omfatte både mål for og krav til funksjonalitet, tjenester og grensesnitt (arkitekturmessige forhold). Krav også til leverandør. Regelverket for økonomistyring i staten må komme inn som en rammebetingelse her. 5. Økonomiske rammer/forhold 3-4 sider Kartlegge dagens kostnadsbilde slik at vi gjennom det etablerer en ramme for hva en ny løsning må forholde seg til økonomisk. 6. Alternative løsninger. 6-7 sider Beskrivelse av aktuelle løsninger (Systemer, tjenester, tjenesteleverandører). Aktuelle systemløsninger er kun SAP eller Agresso? Kombinasjoner av systemer og tjenestemodeller. 7. Anbefaling om videre arbeid Skissere overordnet plan og budsjett for videre arbeid.

6 VEDLEGG 2 En modell med eksempler. Aktuelle eksempler UiO SSØ En modell, eksempler og noen spørsmål. Ansatte Ansatte Spørsmål for oss: UiO HR avd. Institusjonen Lokale HR tjenester Lokale HR tjenester Graden av standardisering? Fordeling av tjenester felles og lokalt? Valgfrie tjenestemodeller? UiO HR avd.(?) SSØ Kr. sand Felles HR tjenester Noe tjenester bør være felles; Hvilke, antall tjenestesenter, hvor, hvem? 1 USIT og konsulent SSØ og konsulent Appl. forvaltning Hvilken ERP løsning? Hvem forvalter? USIT og konsulent Ergo (?) Applikasjonsdrift Hvem og hvor? USIT Ergo Infrastruktur drift (servere, databaser,.) Hvem og hvor? Bokser med gullfarge: Påvirkes av regelverket om arbeidsdelingsmodeller i staten. Arilh

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer