- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent"

Transkript

1 Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin Fjeld Melund, Uninett FAS, Arild Halsetrønning, UNINETT FAS Forfall: Vidar Lorentzen, SSØ Sted: SSØ, Oslo Møtedato: Referent: Arild Halsetrønning Dato: Neste møte: Avtales senere Referat distribuert til: Møtedeltakerne Saksliste. 1. Konstituering av møtet 2. Endringskoordinering 3. Informasjon fra SSØ 4. Informasjon fra UNINETT FAS 5. Eventuelt Sak Referat Ansvarlig Frist nr. 1 Som del av en ny samarbeidsmodell mellom SSØ og UH sektoren etableres det tre faste møter i året. Dette er det første av slike møter der vi er enig om at - SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Det ble tatt en runde rundt bordet for en presentasjon og beskrivelse av egen rolle. 2 Gjennomgang av klassifiserte ønsker. Klassifisert liste for endringsønskene høsten 2008 ble gjennomgått. Flere av ønskene gjelder ESS og må avvente til etter oppgraderingen. Gjennomgangen viste at for noen av endringsønskene er det behov for revidering av SSØ sin tilbakemelding - SSØ reviderer sin tilbakemelding for 3 av endringsønskene Angående endingsønske 56910, rapport om fraværssøknader, mener SSØ at det finnes en Nils R 1. april

2 standardrapport som viser dette, men at denne p.t. er så treg å kjøre at en markedsføring av denne må unngås foreløpig. SSØ planlegger å effektivisere denne rapporten i løpet av våren. - Sektoren kjører rapporten for en mindre institusjon for å sjekke brukbarheten - SSØ holder sektoren informert om status for arbeidet med effektivisering av rapporten Sektoren vil gjennomgå listen for å vurdere om det er aktuelt med prisforespørsel for noen av de betalbare endringsønskene. Gjennomgang av tilbud. Sektoren har ingen tilbud om implementering av endringsønske p.t. Imidlertid er det en forespørsel som sektoren venter pris på. Denne har blitt forsinket på grunn av at problem som har oppstått i forbindelse med ny konsulentavtale (ref. eget punkt under eventuelt). Det forventes at tilbud vil bli gitt i løpet av et par uker. Status bestilte. Det er ingen endringsønsker som er i bestilling 3 E-rekruttering Standard løsning for dette ansees nå for ferdig og klar til bruk. SSØ setter denne i produksjon hos seg selv i løpet av denne uka. Etter dette vil det kjøres i gang to kundepiloter. Når disse er evaluert vil det være klart for en generell utrulling, sannsynligvis i løpet av våren. Det forventes at noen av kundene vil ha behov for funksjonalitet utover det som finnes i standardløsningen, bl.a. Politiet og UH-sektoren. For UH sektoren antas det at standardløsningen vil kunne være tilstrekkelig for tek./adm. personalet mens fagsiden mest sannsynlig vil etterspørre tilleggsfunksjonalitet, for eksempel i forbindelse med ulike råd. E-rekruttering er basert på erp 6.0 teknologi. En eventuell pilot i UH sektoren for å utrede et funksjonalitetsbehov utover standard må drøftes med Øyvind A. Eirin Øyvind A 1. april

3 MSS (Management Self Service) Løsningen har vært i drift et års tid med brukere. Det har imidlertid vært såpass store problemer underveis at det ble vedtatt å stoppe videre utrulling. Hovedproblemene har vært - manglende funsjonalitet (spesielt rapportdelen) - manglende stabilitet og robusthet - mulighet for brukerstøtte Når det gjelder det siste punktet er det knyttet til rettigheter ved at en støttefunksjon må ha muligheter til å gå som en leder. Det er nå utviklet en egen klient for dette og en stedfortrederfunksjon. Status er nå at de fleste problem ansees som løst og at det vil være klart for en videre utrulling i løpet av noen få uker. Målet er at alle som vil kan ta dette i bruk innen november i år. Øyvind informerer sektoren når utrulling kan starte. Øyvind Sykepengerefusjon. Erfaringer fra pilotene som ble startet i fjor høst viser at dett er en tyngre sak en ventet. Konklusjonen er entydig at dette ikke er en løsning som kan rulles ut før det er gjort forbedringer. SSØ har sammen med andre store kunder i Norge hatt et møte med SAP Og blitt ening en liste på 12 punkter som må løses før det kan bli aktuelt med en videre utrulling. Det er derfor usikkert når det kan skje. Et annen punkt som må løses er å definere tjenestenivået for fullservice og delservice kunder. SSØ ser for seg tre faser i dette arbeidet: - Etablere et regime i SAP for kontroll - Innlesing av innbetalingsfil fra bank som deretter overføres til Agresso - Elektronisk mottak og behandling av K27 skjemaet fra NAV. Informasjon fra dette legges inn manuelt i dag. De to første vil være på plass når utrulling starter, mens den siste vil ta litt lengre tid og være avhengig av at NAV legger til rette for dette.

4 Solman. SSØ er tidlig ute med å ta denne oppgraderingen i bruk og det har derfor tatt noe lengre tid å få den god nok. Status nå er at det planlegges å kjøre en akseptansetest i løpet av et par uker. Hvis den blir vellykket kan det forventes at oppgradert versjon settes i produksjon i slutten av april. Nye ting: - varsling når noe skjer med en sak (må foreløpig aktiveres av SSØ) - det kan defineres team (alle hos en kunde, team på tvers av kunder er ikke mulig) - web klient Oppgarderingen medfører ingen endring i arbeidsmåten. ERP 6.0 Viktig bakgrunn for å foreta oppgradering til erp 6.0 er at normal support på versjonene som nå er i bruk går ut Etter dette vil kun begrenset support være tilgjengelig, dvs. ingen nyutvikling. I tillegg vil erp 6.0 muliggjøre ny funksjonalitet som basis for økt effektivitet og da spesielt dette med skjemaintegrasjon. Status og plan er som følger: - Forprosjektet er ferdig - Detaljplanlegging pågår - Planen er å gå i produksjon 24 november i år, alternativt neste tidspunkt hvis det ikke går er februar I første omgang vi dette i all hovedsak være en teknisk oppgradering der ESS flyttes fra ITS til en portal løsning. ESS brukere vil oppleve nye skjermbilder, men ingen ny funksjonalitet. Men potensialet for ny funksjonalitet vil øke vesentlig og SSØ vil etter at oppgraderingen er gjennomført vurdere å starte aktiviteter med fokus på skjemaintegrasjon og funksjonelle forbedringer i ESS generelt. Dette er imidlertid avhengig av både tildeling av midler samt beslutning på rette nivåer. Fra 1. juni i år vil det bli svært restriktivt i forhold til å implementere nye endringer. I 2009 vil det heller ikke

5 bli gjennomført en årlig endringsprosess. Første neste slik prosess vil derfor starte 1. april Det ble bedt om at SSØ informere ut til sine kunder om erp 6.0 oppgraderingen. I en slik informasjon bør det legge vekt på å formidle riktig forventningsnivå til resultatet i første omgang samtidig som det legges vekt på hvilke nye muligheter som skapes og hvordan disse er tenkt realisert. 4 SAP HR forbedringsprosjektet er i avslutningsfasen. Viktigste resultat er rydding av gamle endringsønsker, den nye samarbeidsmodellen og forslaget om å etablere et prioriteringsråd i UH sektoren. Prosjektet har hatt et godt samarbeid med SSØ. 5 Status FSI 2008 endringsønsker. Av 50 endringsønsker ble 20 prioritert for implementering. 7 (nesten 8) av disse er gjennomført, resten vil bli gjort i løpet av våren. SSØ ble oppfordret til å informere bedre ut til kundene om resultatet av prioriteringen og status for implementeringen. Dette vil være nyttig og positiv informasjon. Driftsmeldinger Det er misnøye ute i sektoren som går på at disse meldingene er lite informative. SSØ er enig at dette kan forbedres og arbeider med dette. Det vurderes å få en bedre løsning når det gjelder hvor raskt en melding skal komme, hva som skal stå i de ulike meldingene og hva som skal trigge meldingene. Det er og behov for å skille meldinger om planlagte og ikke planlagte driftsavvik. Tidsregistrering av overtid. I brev av fra Kunnskapsdepartementet er det kommet krav vedrørende registrering av overtid ved statlige universiteter og høyskoler og der kravet til kontrollerbarhet er sentralt. Det påpekes videre også at en elektronisk løsning vil være både fleksibel og enkel samt at den ved hjelp av fjernaksess kan muliggjøre tidsregistrering utenfor det ordinære arbeidsstedet.

6 Fristen for å få dette på plass er utgangen av Slik sektoren ser det bør dette løses i ESS og det kan bli kostbart å utvikle alternative løsninger. Det er derfor svært ønskelig at vi sammen med SSØ raskt avklarer om det er mulig å få en tilstrekkelig god løsning for dette som del av ESS innen fristens utløp. SSØ arrangerer et arbeidsmøte om dette i løpet av april. Eirin foreslår deltakere fra sektoren til dette møtet. Øyvind Eirin Ny konsulentavtale. Ny konsulentavtale for forvaltning og videreutvikling av SAP HR var planlagt klar ved årsskiftet. Det oppstod imidlertid en del problemer etter at avgjørelsen om dette var tatt, slik at dette ikke vil være klart før ved påsketider. Dette er og årsaken til at det har tatt lengre tid enn normalt å få tilbud fra SSØ i denne perioden.

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer