Rapport for 1. kvartal 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2006"

Transkript

1 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Telefon: Mobil: Telefax: Privat: E-post: Internet: Rapport for 1. kvartal 2006 Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde et solid resultat 1. kvartal Konsernet fikk et driftsresultat på USD 74 millioner. Tilsvarende driftsresultat for 1. kvartal 2005 endte på USD 53 millioner. (Tall fra samme periode i fjor heretter i parentes). Samlede driftsinntekter var på USD 622 millioner (USD 480 millioner). Resultat før skatt var på USD 76 millioner (USD 73 millioner). Resultat etter skatt endte på USD 75 millioner (USD 69 millioner). Mgm. rapport Q Q () Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Det gode driftsresultatet skyldes en fortsatt god utvikling innen transport av biler, tung, rullende last (high and heavy = H&H) og statisk/prosjekt last (non-containerised cargo = NCC) på de viktigste transportstrekningene. Strategien med å få til økt samspill mellom selskapene i WW gruppen innen shipping, logistikk og maritime servicetjenester gir også effekter. Driftsresultatet er positivt påvirket av en regnskapsmessig gevinst på cirka USD 7 millioner, som følge av etablering av virksomheten i Express Offshore Transport (EOT). Korea har nå fått på plass en rederiskatteordning som er blitt tilfredsstillende. Ordningen gir WW en avklaring på hvilke aktiviteter som i fremtiden skal falle inn under det koreanske tonnasjeskatteregimet som EUKOR Car Carriers er en del av. Som følge av avklaringen mellom EUKOR og koreanske myndigheter, kan WW reversere tidligere kostnadsført utsatt skatt, som relaterer seg til finansielle instrumenter, på i størrelsesorden USD 10 millioner (WWs andel). Avklaringen har bidratt til å gi EUKOR forutsigbare og stabile rammebetingelser. Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten som avspeiler WWs underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet, men managementrapporten baseres på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter. Oppstillingen i managementrapporten reflekterer proporsjonen av WW gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur. Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med IAS 34 (International Accounting Standard) og i tråd med de regnskapsprinsipper som er beskrevet i årsrapporten for Shipping Shipping hadde i 1. kvartal 2006 et driftsresultat på USD 59,9 millioner (USD 54,7 millioner). Driftsinntektene var på til sammen USD 344,2 millioner (USD 319,4 millioner). Resultat før skatt var på USD 47,3 millioner (USD 77,2 millioner). Det gode resultatet skyldes i hovedsak at markedet er sterkt og lastetilgangen god på de viktigste transportstrekningene. 1

2 Fra 1. januar 2006 skiftet Wallenius Wilhelmsen Lines navn til Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) (WW eier 50%). Navnendringen reflekterer selskapets satsing på logistikktjenester gjennom hele kundens verdikjede, fra fabrikk til forhandler. WWL har inngått en rekke slike kontrakter i markedet for bil og annen rullende last, noe som dokumenterer behovet for integrerte dør-til-dør løsninger. Flåteutnyttelsen i WWL er meget høy. Det gode resultatet fremkommer som følge av sterke volumer fra Asia til USA og Europa, i kombinasjon med god utnyttelse av tonnasjen på transportstrekninger til Oceania. Det er fremdeles gode volumer av H&H samt prosjektlast. WWL er godt posisjonert til å frakte denne lastetypen. Bunkerspriser og charterkostnader holder seg samtidig på et høyt nivå. For WWL, som delvis er avhengig av å leie inn ekstratonnasje, betyr det at inntektsøkninger gjennom året i betydelig grad fortrenges av kostnadsøkninger. Som en følge av økt regional transport internt i Asia, åpnet WWL en ny service i januar 2006 mellom Thailand, Singapore og Indonesia. WWL forventer en økning av last i dette området i tiden fremover. Markedene i Thailand og Indonesia øker sterkt og eksportvolumet fra Thailand vokser. Den nye servicen knytter disse markedene sammen og forankrer dem inn i WWs globale nettverk, hvor Singapore inngår som et regionalt viktig knutepunkt. EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) fortsetter å levere gode resultater. Hyundai og Kia, som er selskapets viktigste kunder, hadde en sterk vekst i eksporterte volumer i Denne veksten fortsetter gjennom 1. kvartal Hyundai åpnet en bilfabrikk i Alabama, USA i mai En noe redusert eksport til USA ble mer enn oppveiet av en økning i transport fra Hyundai og Kia i Korea til andre regioner samt en økning i transport av rullende last fra andre produsenter. Kia har offentliggjort planer om å bygge en bilfabrikk i Georgia, USA, som skal ferdigstilles i American Roll-on Roll-off Carrier (ARC) (WW eier 50 %) har også hatt gode resultater i 1. kvartal med god lastetilgang og inntjening i de to viktigste transportstrekningene til henholdsvis Europa og Midt-Østen. WW, inklusive gruppens samarbeidspartnere, har et omfattende nybyggingsprogram. I perioden vil det bli levert 42 nye bilskip, hvor av WW står for 10 av skipene. WW fikk i april overlevert et bilskip (pure car truck carrier = PCTC) fra Hyundai Heavy Industries i Korea som er satt inn i EUKORs rutenett. Logistikk I 1. kvartal 2006 hadde WW logistikk et driftsresultat på USD 2,6 millioner (USD 3,9 millioner i 1. kvartal 2005). Driftsinntektene var på til sammen USD 123,6 millioner (USD 122,3 millioner). Resultat før skatt var på USD 1,5 millioner (USD 2,3 millioner). For de samlede logistikkaktivitetene i WW er både driftsinntekter og resultat i 1. kvartal 2006 på om lag samme nivå som for samme periode i fjor. Det globale logistikknettverket som vokser gjennom organisk vekst og oppkjøp, utgjør en stadig viktigere støtte for WWs shippingaktiviteter rettet mot de viktigste bil- og ro-ro kundene. WWs logistikkaktiviteter omfatter tre hovedområder: 1) WWLs logistikkaktiviteter, som omfatter terminaler, dør-til-dør løsninger, transport og klargjøring av kjøretøy/teknisk service i Europa, Nord-Amerika og Asia. 2) Glovis, som styrer inn- og utgående logistikk globalt for Hyundai og Kia. 3) American Auto Logistics/American Logistics Network (AAL/ALN), som har logistikkaktiviteter for kunder i den amerikanske statsadministrasjonen i Nord-Amerika, Europa og Asia. Logistikkaktivitetene i WWL utvikler seg tilfredsstillende, der spesielt terminaler og klargjøring av kjøretøyer gir gode resultater. Unntaket er Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT) 2

3 (WWL eier 40%) som leverer et uakseptabelt resultat. Dette er ytterligere svekket sammenlignet med tidligere svake rapporterte resultater. Det skyldes i hovedsak betydelig reduserte transportvolumer for Renault, noe CAT ikke har klart å kompensere for gjennom reduserte kostnader. Driftsmarginen for CAT er redusert sammenlignet med 1. kvartal 2005 til et ikke tilfredsstillende nivå. I 2005 ble det iverksatt en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i CAT. Det foreligger fortsatt risiko for videre nedskrivninger. Glovis fortsetter å levere gode resultater. Selskapet er i en kraftig vekstfase, drevet av Hyundais og Kias betydelige ekspansjon utenfor Korea. Glovis har nå fem datterselskap utenfor Korea, hvorav to i USA, to i Kina og ett i Slovakia. Det planlegges etablering i ytterligere tre land - Tyskland, Storbritannia og Australia. I Asan i Korea planlegger selskapet et pakkeanlegg som skal betjene Hyundais og Kias bilfabrikker i utlandet med komponenter for bilproduksjon. Koreanske påtalemyndigheter etterforsker påstander om at det har vært foretatt irregulære finansielle disposisjoner gjennom Glovis, som skal ha vært brukt av Hyundai gruppen for å oppnå fordeler fra koreanske myndigheter. I den forbindelse er det foretatt arrestasjon av Lee Ju-eun, konsernsjef i Glovis og Chung Mong-koo, som er styreleder i Hyundai Motor Group. Chung har hittil eiet 60% av aksjene i Glovis sammen med sin sønn Chung Eui-Sung. Nylig varslet imidlertid Chung Mong-koo at familien ønsker å donere sine aksjer i Glovis til den koreanske staten. Chungs beslutning om å avgi Glovis-aksjene endrer verken WWs investeringsstrategi i Glovis eller kontraktene WW har med Hyundai gjennom EUKOR og Glovis. WW tar etterforskningen til etterretning, og beklager at dette skjer i et selskap WW er aksjonær i. Styret ønsker imidlertid å understreke at WW ikke har registrert uregelmessigheter internt i Glovis i den perioden WW har vært inne på eiersiden. WWs to amerikanske logistikkselskaper AAL/ALN (WW eier 50%) har som forventet fortsatt god utvikling og leverte også i 1. kvartal gode resultater. Maritim service Wilhelmsen Maritime Services (WMS) hadde i 1. kvartal et driftsresultat på USD 8,6 millioner (USD 1,4 millioner). Driftsinntektene var på til sammen USD 141,4 millioner (USD 35,5 millioner). Resultat før skatt var på USD 9,9 millioner (USD 1,6 millioner). Underliggende drift i WMS er god og resultatene som forventet. Den pågående og omfattende restruktureringen i selskapet, som følge av oppkjøpet av Unitor sommeren 2005, går som planlagt og fremdriften er god. Integrasjonsprogrammet vil realisere betydelige synergier. Det forventes høyere salg av produkter og tjenester, bedre utnyttelse av den globale organisasjonen og samordning av IT-systemene. Synergigevinstene vil realisere mer enn USD 30 millioner i kostnadsbesparelser, hvor av om lag halvparten fases inn i 2006 og med full effekt fra Markedet til forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service fortsetter trenden fra 2005 og preges av høy aktivitet med økning i volum og salg på 20% innen visse produktområder og regioner sammenlignet med 1. kvartal Dette bidrar til et resultat som er bedre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Forretningsområdet Ship Management har hatt god tilvekst og økt antallet driftskontrakter med 5% i 1. kvartal 2006 sammenlignet med 4. kvartal Markedet er preget av sterk konkurranse og press på marginer. Økningen i volum bidrar imidlertid til et tilfredsstillende resultat, selv om dette er noe lavere enn for samme periode i Forretningsområdet Ships Equipment retter seg mot verftsindustrien og består av TI Marine Contracting og Unitor Marine Safety. Driftsinntektene for dette segmentet har hatt betydelig vekst sammenlignet med 1. kvartal Samtidig er det press på marginene og resultatet er på linje med samme periode i fjor. 3

4 I 1. kvartal 2006 solgte WMS TeamTec AS til et konsortium bestående av ansatte i TeamTec AS, TeamTec Holding AS med administrerende direktør Erling Holm og Four Seasons Venture gruppen. Den endelige avtalen ble signert 30. januar Salget av TeamTec har ingen resultateffekter. Andre aktiviteter I Wilhelmsen Offshore & Chartering inngår Sea Launch, der WW besørger transport av raketter og drivstoff fra Ukraina til California, og Express Offshore Transport. (EOT, WW eier 50%). Sistnevnte selskap ble opprettet i 2005 og er et samarbeid med SvitzerWijsmuller, som er en del av A.P. Møller-gruppen. Selskapet startet opp i februar Som følge av etableringen av EOT ble resultatet positivt påvirket av en regnskapsmessig gevinst på cirka USD 7 millioner i 1. kvartal. Tungtransportselskapet Dockwise (WW eier 21%) går fortsatt meget godt som følge av det sterke offshore markedet. Selskapet har bidratt med et resultat før skatt for 1. kvartal 2006 på USD 2,8 millioner (USD 1,0 million). Finans Netto finansposter i 1. kvartal 2006 var på USD 1 million, mot USD 20 millioner i samme periode i Finansielle instrumenter bidro med USD 27 millioner mot et bidrag på USD 25 millioner i 1. kvartal Det urealiserte tapet knyttet til bunkerssikringskontrakter var i underkant av USD 8 millioner i 1. kvartal, målt mot en gevinst i størrelsesorden USD 27 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. Selskapet er godt sikret mot høye bunkerspriser ut året. Per 1. kvartal 2006 er det ikke gjennomført sikringsforretninger for bunkers i Gode resultater fra aksje-, rente- og valutahandel bidrar positivt til finansinntektene. Høyere amerikansk rente og økt gjeld trekker finanskostnadene opp, men effekten blir avdempet av at deler av gjelden er rentesikret på gunstige nivåer. En svakere USD gir en negativ valutaeffekt, som oppveies av gevinster på tilhørende sikringsinstrumenter. Utbytte WW har en intensjon om å utbetale utbytte to ganger i året. I tråd med WWs utbyttepolitikk foreslår styret at det utbetales et utbytte på NOK 5 per aksje for 1. halvår Beslutning om utbyttet behandles på generalforsamlingen 4. mai Fremtidsutsikter WW forventer at driftsresultatet for 2006, med ordinære finansposter, blir bedre enn foregående år. Verdien av bunkerssikringer ved utgangen av 2005 utgjorde USD 50 millioner. Ved utgangen av 1. kvartal 2006 var denne verdien redusert til USD 44 millioner. Sikringene løper ut i 2006 og det vil ha en negativ effekt på regnskapet. Det arbeides aktivt med alternative strategier for sikring av bunkers fremover. Lysaker, 2. mai 2006 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Den maritime gruppen Wilh. Wilhelmsen er en ledende internasjonal leverandør av maritime tjenester. Konsernet har ansatte og sysselsetter medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WW har 385 kontorer i 71 land. For mer informasjon, se 4

5 FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 1. kvartal 2006 Management reporting > Management rapport > Management rapport per foretningsområde > Noter Offisiell delårsrapportering > Resultatregnskap > Balanse > Kontantstrømoppstilling og Egenkapital avstemming > Resultatregnskap per foretningsområde > Noter Pro forma sammenligningstall inklusive Unitor > Resultatregnskap - Pro forma > Balanse - Pro forma > Resultatregnskap per foretningsområde - Pro forma

6 Management report FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 1. kvartal 2006 Management rapportering I Wilh. Wilhelmsen konsernets offisielle delårsrapport er egenkapitalmetoden brukt ved konsolidering av felleskontrollerte selskap. Denne metoden gir et riktig bilde av konsernets finansielle posisjon. Gjennom den daglige driften baserer ledelsen seg imidlertid på proporsjonal metoden som grunnlag for sine finansielle beslutninger. Management rapporteringen av resultatregnskapet er basert på proporsjonal konsolidering av alle vesentlig felleskontrollerte selskap i segmentene Shipping og Logistikk. For ytterligere informasjon se årsrapport 2005 for Wilhg. Wilhelmsen ( Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I Management rapporten er realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i driftsresultat ved reduksjon av reiseavhengige kostnader. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter.

7 Management rapport ¹ Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (167) (147) Reiseavhengige kostnader (167) (147) (617) (20) (12) Driftskostnader skip (20) (12) (56) (37) (35) Charter kostnader (37) (35) (157) (57) Material kostnader (57) (104) (85) (62) Lønn og andre personalkostnader (85) (62) (305) (145) (133) Andre driftskostnader (145) (133) (571) (36) (37) Avskrivninger og amortisering (36) (37) (151) Nedskrivninger (14) (547) (427) Sum driftskostnader (547) (427) (1 974) Driftsresultat Netto finansposter 1 20 (23) Resultat før skattekostnad (4) Skattekostnad 1 (4) (18) Periodens resultat (1) (0) Herav minoriteter (1) (0) (3) 1,56 1,43 Resultat pr. aksje (USD) 1,56 1,43 3,91 1,56 1,43 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 1,56 1,43 3,91 ¹ Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene

8 Management rapport per foretningsområde* TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 621,8 480, ,7 344,2 319, ,8 123,6 122,3 531,0 141,4 35,5 339,2 12,6 3,0 6,7 Primært driftsresultat** 110,1 89,9 396,8 87,8 84,7 357,5 5,7 7,3 43,4 12,4 3,3 1,7 4,2 (5,4) (5,8) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (35,8) (36,6) (164,6) (27,9) (30,1) (120,0) (3,1) (3,4) (28,9) (3,8) (1,9) (11,3) (1,0) (1,3) (4,4) Driftsresultat 74,3 53,2 232,2 59,9 54,7 237,5 2,6 3,9 14,5 8,6 1,4 (9,6) 3,2 (6,7) (10,3) Netto finansposter 1,2 19,9 (23,1) (12,6) 22,6 (19,6) (1,0) (1,6) (4,7) 1,3 0,2 (0,2) 13,6 (1,2) 1,5 Resultat før skattekostnad 75,5 73,1 209,1 47,3 77,2 217,9 1,5 2,3 9,8 9,9 1,6 (9,8) 16,8 (8,0) (8,8) Skattekostnad 0,5 (4,1) (18,3) 5,2 (1,7) (12,9) (0,7) (1,7) (6,8) (2,7) (0,6) 4,2 (1,3) (0,1) (2,7) Periodens resultat 76,0 69,1 190,8 52,5 75,6 205,0 0,8 0,6 3,0 7,2 1,0 (5,7) 15,5 (8,1) (11,5) Minoriteter (0,8) (0,5) (2,9) (0,8) (0,5) (2,9) Periodens resultat 75,3 68,6 187,9 52,5 75,6 205,0 0,8 0,6 3,0 6,4 0,5 (8,6) 15,5 (8,1) (11,5) 1) Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Takasago fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). 2) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal ) Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller i Singapore inkludert med MUSD 7,0 i 1. kvartal * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

9 Noter - Management rapport Netto finansposter Finans 7,5 3,2 Avkastning finansforvaltning 7,5 3,2 22,3 4,2 2,1 Renteinntekter 4,2 2,1 13,0 (21,0) (14,5) Rentekostnader (21,0) (14,5) (69,8) 0,2 0,1 Andre finansposter 0,2 0,1 (0,9) (16,8) 4,2 Netto valuaposter (16,8) 4,2 27,8 Finansielle instrumenter (7,5) 27,7 Markedsjust. bunkerssikringskontrakter (7,5) 27,7 26,4 10,3 7,0 Rentesikringsinstrumenter 10,3 7,0 11,0 4,5 (1,5) Valuta derivater 4,5 (1,5) (10,9) 19,9 (8,5) Valuta og rentesikringsinstrumenter 19,9 (8,5) (42,0) 1,2 19,9 Netto finansposter 1,2 19,9 (23,1)

10 OFFISIELLT FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 1. kvartal 2006 Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat : I den offisielle delårsrapporteringen er bunkersikringsinstrumentene (1) presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter : Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter. (1) Bunker hedgene er per i dag i sin helhet knyttet til operasjonene i Felleskontrollerte selskaper som i følge offisiell delårsrapportering konsolideres etter Egenkapitalmetoden - altså inkludert i Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap

11 Resultatregnskap Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (0) (0) Reiseavhengige kostnader (0) (0) (3) (8) (8) Driftskostnader skip (8) (8) (35) (0) (1) Charter kostnader (0) (1) (5) (57) Material kostnader (57) (104) (56) (34) Lønn og andre personalkostnader (56) (34) (188) (29) (17) Andre driftskostnader (29) (17) (95) (12) (13) Avskrivninger og amortisering (12) (13) (56) (162) (73) Sum driftskostnader (162) (73) (485) Driftsresultat Netto finansposter 14 1 (5) Resultat før skattekostnad (8) (1) Skattekostnad (8) (1) (10) Periodens resultat (1) (0) Herav minoriteter (1) (0) (3) 1,56 1,43 Resultat pr. aksje (USD) 1,56 1,43 3,91 1,56 1,43 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 1,56 1,43 3,91

12 Balanse Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttete selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 5 millioner.

13 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (19) 44 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (36) (46) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (29) 30 Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Implementering IAS 39 - Finansielle instrumenter 1 Finansielle instrumenter, sikrings bokføring 2 3 Opsjoner 2 2 Omregnings-/andre differanser 24 (13) Egenkapital i slutten av perioden

14 Resultatregnskap per foretningsområde TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 232,3 142,0 690,4 79,8 98,2 322,1 0,8 0,6 3,0 141,4 35,5 339,2 10,3 7,7 26,1 Primært driftsresultat 82,5 81,9 261,2 65,3 83,4 262,1 0,8 0,6 3,0 12,4 3,3 1,7 3,9 (5,4) (5,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (12,3) (13,2) (55,6) (7,7) (10,0) (39,7) (3,8) (1,9) (11,3) (0,7) (1,3) (4,6) Driftsresultat 70,2 68,6 205,6 57,5 73,4 222,4 0,8 0,6 3,0 8,6 1,4 (9,6) 3,2 (6,7) (10,3) Netto finansposter 13,9 1,2 (4,8) (0,9) 2,2 (6,1) 1,3 0,2 (0,2) 13,5 (1,2) 1,5 Resultat før skattekostnad 84,1 69,8 200,8 56,6 75,6 216,4 0,8 0,6 3,0 9,9 1,6 (9,8) 16,7 (8,0) (8,8) Skattekostnad (8,0) (0,8) (9,9) (4,1) (11,3) (2,7) (0,6) 4,2 (1,2) (0,1) (2,7) Periodens resultat 76,0 69,1 190,8 52,5 75,6 205,0 0,8 0,6 3,0 7,2 1,0 (5,7) 15,5 (8,1) (11,5) Minoriteter (0,8) (0,5) (2,9) (0,8) (0,5) (2,9) Periodens resultat 75,3 68,6 187,9 52,5 75,6 205,0 0,8 0,6 3,0 6,4 0,5 (8,6) 15,5 (8,1) (11,5) 1) Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Takasago fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). 2) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal ) Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller i Singapore inkludert med MUSD 7,0 i 1. kvartal 2006.

15 Noter Netto finansposter Finans 7,5 3,2 Avkastning finansforvaltning 7,5 3,2 22,3 3,9 2,4 Renteinntekter 3,9 2,4 12,7 (11,5) (6,1) Rentekostnader (11,5) (6,1) (33,9) 0,7 0,0 Andre finansposter 0,7 0,0 (0,4) (9,5) 7,8 Netto valuaposter (9,5) 7,8 35,8 Finansielle instrumenter 0,0 0,0 Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 0,0 0,0 0,0 8,5 5,1 Rentesikringsinstrumenter 8,5 5,1 5,9 2,7 (0,3) Valuta derivater 2,7 (0,3) (7,1) 11,5 (10,9) Valuta og rentesikringsinstrumenter 11,5 (10,9) (40,1) 13,9 1,2 Netto finansposter 13,9 1,2 (4,8)

16 PRO FORMA FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2006 Proforma sammenligningstall og som følge av Unitor oppkjøpet: Unitor ASA er konsolidert fra tidspunktet WW-gruppen oppnådde bestemmende innflytelse (15 Juli 2005). Etter regnskapsloven ( 7-4) og IFRS er det krav om å utarbeide proforma sammenligningtall mot tidligere perioder. Det er gjort følgende forutsetninger ved utarbeidelsen av proforma sammenligningtall: % av Unitors resultat og balanse er konsolidert; - Unitors resultat og balanse er regnet om fra NOK til USD med henholdsvis gjennomsnittlig og balansedagens valutakurs; - Allokering av merverdier og finansiering av oppkjøpet er omregnet til kurs på overtagelsestidspunktet; - Proforma finansiering for de sammenlignbare periodene er beregnet med 58 % lån og 42 % trukket av likvider.

17 Resultatregnskap Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (0) (0) Reiseavhengige kostnader (0) (0) (3) (8) (8) Driftskostnader skip (8) (8) (35) (0) (1) Charter kostnader (0) (1) (5) (57) (53) Material kostnader (57) (53) (225) (56) (55) Lønn og andre personalkostnader (56) (55) (233) (29) (31) Andre driftskostnader (29) (31) (126) (12) (16) Avskrivninger og amortisering (12) (16) (61) (162) (164) Sum driftskostnader (162) (164) (687) Driftsresultat Netto finansposter 14 0 (8) Resultat før skattekostnad (8) (2) Skattekostnad (8) (2) (13) Periodens resultat (1) (0) Herav minoriteter (1) (0) (3) 1,56 1,47 Resultat pr. aksje (USD) 1,56 1,47 4,05 1,56 1,47 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 1,56 1,47 4,05

18 Balanse Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttete selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

19 1) 2) 3) Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap per foretningsområde Pro forma sammenligningstall - inkludert UNITOR TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 232,3 236,4 905,5 79,8 98,2 322,1 0,8 0,6 3,0 141,4 129,9 554,2 10,3 7,7 26,1 Primært driftsresultat 82,5 88,4 279,5 65,3 83,4 262,1 0,8 0,6 3,0 12,4 9,8 20,1 3,9 (5,4) (5,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (12,3) (15,8) (60,9) (7,7) (10,0) (39,7) (3,8) (4,4) (16,6) (0,7) (1,3) (4,6) Driftsresultat 70,2 72,6 218,6 57,5 73,4 222,4 0,8 0,6 3,0 8,6 5,4 3,4 3,2 (6,7) (10,3) Netto finansposter 13,9 0,1 (8,2) (0,9) 2,2 (6,1) ,3 (0,9) (3,6) 13,5 (1,2) 1,5 Resultat før skattekostnad 84,1 72,7 210,4 56,6 75,6 216,4 0,8 0,6 3,0 9,9 4,5 (0,2) 16,7 (8,0) (8,8) Skattekostnad (8,0) (1,7) (13,1) (4,1) - (11,3) (2,7) (1,6) 1,0 (1,2) (0,1) (2,7) Periodens resultat 76,0 71,0 197,3 52,5 75,6 205,0 0,8 0,6 3,0 7,2 2,9 0,9 15,5 (8,1) (11,5) Miinoriteter (0,8) (0,5) (2,9) (0,8) (0,5) (2,9) Periodens resultat 75,3 70,5 194,4 52,5 75,6 205,0 0,8 0,6 3,0 6,4 2,4 (2,0) 15,5 (8,1) (11,5) Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Takasago fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller i Singapore inkludert med MUSD 7,0 i 1. kvartal 2006.

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Foreløpig årsrapport 2005

Foreløpig årsrapport 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President Pressemelding Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 97 70 08 02 Kommunikasjonsdirektør Telefax: 67 58 44 96 Vice President Privat: 67 14 83 43 Strandveien 20

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Informasjonsdirektør Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde i 2000 et driftsresultat på USD 84 millioner. Dette er en bedring på ca. 50% i forhold til 1999 da driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Den økonomiske krisen i Asia og også andre deler av verden har hittil i år bare i begrenset grad hatt innvirkning på driftsresultatene.

Den økonomiske krisen i Asia og også andre deler av verden har hittil i år bare i begrenset grad hatt innvirkning på driftsresultatene. TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 31. AUGUST 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde et driftsresultat for årets åtte første måneder på NOK 656 mill. mot NOK 522 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer