Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20"

Transkript

1 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: Kommunikasjonsdirektør Mobil: Strandveien 20 E-post: 1324 Lysaker Internet: Rapport for 2. kvartal 2007 Den maritime gruppen Wilh. Wilhelmsen (WW) oppnådde et driftsresultat på USD 68 millioner i 2. kvartal Dette er en økning på USD 15 millioner fra USD 53 millioner fra 1. kvartal i år. Sammenligning av denne periode med tilsvarende måneder i 2006 påvirkes av fjorårets nedskrivning på USD 25 millioner av de underliggende verdier i Compagnie d Affrètement et de Transport/Global Automotive Logistics (CAT/GAL). Manglende kompensasjon under ekstraordinært gode bunkerssikringskontrakter i EUKOR økte driftskostnadene i 2. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i Hovedpunkter i kvartalet: Sterkt marked med høy tonnasjeutnyttelse Volumer opp i Korea etter streik tidligere i år Driftsresultatet for WMS økte mer enn 40% Fremgang for logistikksegmentet Glovis inngått en valutasikringsavtale med Hyundai/Kia (HMC/KMC) Landtransport og ballastreiser for å møte kontraktsforpliktelser Godkjennelse av bunkerssikringsklausul (BAF) i fraktavtaler med HMC/KMC er fremdeles ikke oppnådd Konsernet fikk et driftsresultat på USD 68 millioner i 2. kvartal, opp fra USD 58 millioner i tilsvarende periode i Samlede driftsinntekter var på USD Mgm. rapport (USD mill.) Driftsinntekter Q Q millioner mot USD 664 millioner i (Tall Driftsresultat fra samme periode i fjor heretter i parentes.) Resultat før skatt Resultatet før skatt var på USD 70 millioner (USD 51 millioner), mens resultatet etter skatt endte på USD 62 millioner (USD 36 millioner). Når 1. halvår sees under ett, oppnådde konsernet et driftsresultat på USD 121 millioner (USD 132 millioner). Samlede driftsinntekter var på USD 1,2 milliarder (USD 1,3 milliarder), resultat før skatt var på USD 112 millioner (USD 127 millioner), og resultat etter skatt endte på USD 99 millioner (USD 112 millioner). Mgm. rapport YTD 2007 YTD 2006 (USD mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WWs underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet, men managementrapporten baseres på en annen 1

2 konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter. Oppstillingen i managementrapporten reflekterer andelen av WW-gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur. Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med International Accounting Standard 34 (IAS) og i tråd med de regnskapsprinsipper som er beskrevet i årsrapporten for Shipping Shipping hadde et driftsresultat på USD 53,2 millioner (USD 68,6 millioner) i 2. kvartal Driftsinntektene var på til sammen USD 415,4 millioner (USD 384,4 millioner), mens resultatet før skatt utgjorde USD 51,4 millioner (USD 53,3 millioner). Generelt sett var WWs shippingsegment i 2. kvartal preget av sterke markeder, god lastetilgang og høy tonnasjeutnyttelse. Det stramme markedet førte igjen til høye marginalkostnader, som tonnasje- /kapasitetsleie og omlastingskostnader. Det var også nødvendig å transportere last fra USAs vestkyst til østkyst med tog og lastebiler for å gjøre skipene tilgjengelige for bruk på Stillehavsruten fra Asia til Nord-Amerika. Flere ballastreiser ble foretatt fra Europa tilbake til Asia i 2. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, for å skaffe kapasitet på transportstrekningen Asia- Europa. For Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL WW eier 50%), holdt markedet seg godt, med god lastetilgang på de fleste transportstrekninger. Frakt av biler fra Japan til Europa og fra Asia til Nord- Amerika var særlig god. Det var nedgang i frakt innen andre segmenter på Asia Nord-Amerika strekningen sammenlignet med samme periode i fjor som følge av nedgang i bygge- og anleggsvirksomheten i Nord-Amerika. WWL fikk i løpet av 2. kvartal levert to nye skip. I april ble bilskipet Tarifa levert til WW på et langsiktig tidscerteparti fra Ray Shipping. Skipet er bygget i Gdynia og har en lastekapasitet på biler. I mai ble bilskipet Faust levert til Wallenius Lines. Skipet er bygget av Daewoo med en lastekapasitet på biler og er det største bilskip som noensinne er bygget. Begge skipene vil bli satt inn i WWLs kjerneflåte. WWL mottok i juni den prestisjetunge utmerkelsen Thor Heyerdahls Environmental Award 2007 for selskapets engasjement for å forbedre miljøstandardene i shippingindustrien. Dette er en offentlig anerkjennelse for mange års intenst og fokusert arbeid for å minske miljøeffektene. Tidligere i år mottok WWL også utmerkelsen Lloyd s List Clean Seas Award. Det er viktig for WWL, sammen med dets eiere, å føre an i arbeidet med å sette miljøstandarder for næringen. For EUKOR Car Carriers (EUKOR WW eier 40%) økte lastevolumene fra Korea betraktelig i 2. kvartal sammenlignet med årets tre første måneder. Denne økningen var et resultat av at Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KMC) dekket opp for reduserte volumer i 1. kvartal først og fremst grunnet streik. Som en konsekvens hadde EUKOR en meget høy flåteutnyttelse, men knapphet på tonnasje ga høye marginalkostnader. EUKOR var igjen negativt påvirket av stadig økende bunkerskostnader. Selskapet forhandler fremdeles om godkjennelse av en bunkerssikringsklausul (BAF) med HMC og KMC i fraktkontraktene som løper til slutten av EUKORs øvrige fraktkontrakter inneholder en BAF klausul. 2

3 Jan Eyvin Wang (51), tidligere administrerende direktør i United European Car Carriers (UECC), er utnevnt som ny administrerende direktør i EUKOR fra 1. januar 2008 etter Carl-Johan Hagman. American Roll-on Roll-off Carrier (ARC - eiet 50% av WW) kunne igjen vise til gode og stabile resultater i 2. kvartal. Resultatene var imidlertid noe under tilsvarende periode i fjor, som var eksepsjonelt gode. I april kjøpte WW gjennom Wilhelmsen Lines Shipowning AS (WLS) 21.5% av aksjene i Eidsiva Rederi for USD 16,2 millioner. Eidsiva er en viktig tonnasjeleverandør til WW, med ni skip som seiler på kontrakter til WWL og EUKOR. Tallene fra Eidsiva vil bli inkludert i WWs regnskaper ett kvartal etterskuddsvis, siden Eidsiva er notert på Oslo Børs og har avvikende regnskapsår. Tonnasjesituasjonen WW og dets partnere har et omfattende nybyggingsprogram for å sikre ny og moderne tonnasje. Frem til og med 2011 vil det bli levert 41 nye bilskip. Av disse nybyggene vil 29 skip bli operert av EUKOR og 12 av WWL. Av de siste, står WW for seks skip. WW-gruppens aktive nybyggingsstrategi vil bli opprettholdt for å modernisere flåten, ivareta nåværende markedsandel samt sikre en mulig satsning i vekstområder. Logistikk WWs logistikksegment er inndelt i fire produktområder for kjøretøy: Terminaltjenester, tekniske tjenester, innlandsdistribusjon og supply chain management. Logistikkaktivitetene øker både i omfang og i antall kunder, og WW-gruppen har nylig investert i terminaler i Australia og Kina i tråd med tidligere uttalte strategier. Fra og 1. juli 2006 sluttet WW å konsolidere inn selskapene Global Auto Logistics (GAL) og Compagnie d Affrétement et de Transport (CAT) i sine regnskaper. Dette har ført til en sterk reduksjon av driftsinntektene, men en økning av driftsresultatet sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet for 2. kvartal var på USD 6,9 millioner (minus USD 21 millioner), driftsinntekter var på USD 55,8 millioner (USD 133,9 millioner) og resultat før skatt ble på USD 7,1 millioner (USD 22,1 millioner). Resultatene for WWLs logistikksegment ble forbedret i forhold til samme periode i Terminaltjenestene viste spesielt gode resultater. WWs to amerikanske logistikkselskaper American Auto Logistics og American Logistics Network (begge eiet 50%) leverte igjen gode og stabile resultater. Tallene for Glovis (WW eier 20%) blir inkludert, som tidligere meddelt, i WWs regnskaper ett kvartal på etterskudd. Sammenlignet med resultatene rapportert for dette selskapet for tilsvarende periode i 2006, har omsetningen økt, mens resultatene ble påvirket av valutatap. Økningen i driftsinntektene reflekterte en fortsatt sterk vekst for HMC og KMC, og dermed også for Glovis utenlandsaktiviteter. I 2. kvartal inngikk Glovis en valutakompensasjonsavtale med HMC/KMC tilknyttet transport fra Korea. Avtalen trådte i kraft i mars Som et resultat, er Glovis valutaeksponering vesentlig redusert for disse skipningene. 3

4 WWs eierskap i Glovis økte med USD 112 millioner fra 1. til 2. kvartal. I slutten av juli var eierandelen verdisatt til USD 500 millioner. WW betalte USD 100 millioner for aksjene i Glovis i I tråd med gruppens langsiktige mål om å videreutvikle logistikksatsningen, kjøpte WW i mai 22,5% av et konsortium som er involvert i ulike terminalaktiviteter i Australia. Konsortiumet ledes av Kaplan Funds Management. Investeringen er verdsatt til AUD 37 millioner. WWL har også kjøpt 15% av den nye ro-ro terminalen i Tianjin, Kina. Terminalen, som koster USD 98 millioner, eies av TPG Global RO-RO Terminal, som er et joint venture bestående av WWL, Tianjin Port Stock (51%) og Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (34%). Maritime tjenester Wilhelmsen Maritime Services (WMS) oppnådde et driftsresultat for 2. kvartal 2007 på USD 17.1 millioner (USD 12 millioner). Driftsinntektene var på USD 175,1 millioner (USD 147,6 millioner), mens resultatet før skatt endte på USD 13,9 millioner (USD 9,1 millioner). WMS opprettholdt sin sterke salgsinnsats og viste en økning i driftsresultatet for selskapet, men også i WMS andel av gruppens driftsresultat. Selskapet styrket sin posisjon ved å ta ytterligere markedsandeler innen flere av forretningsområdene. Forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service fortsatte fremgangen innen salg og leverte sterkere resultater enn forventet. Økningen i salg gjaldt alle produktområder og regioner, og resultatene var solide. Aktiviteten var høy og flere store anbud ble vunnet i 2. kvartal. Barber Ship Management rapporterte et positivt driftsresultat for 2. kvartal. Flere nye managementkontrakter ble inngått i løpet av 2. kvartal. Unitor Ships Equipment, som omfatter TI Marine Contracting og Unitor Marine Safety, hadde god ordreinngang og leverte forbedrede resultater i 2. kvartal. Utviklingen innen nybyggingssektoren var fortsatt positiv og begge selskapene vant flere anbudsrunder i 2. kvartal. Forretningsområdet Maritime Solutions & Financial Services leverte resultater på linje med forventingene og dets posisjon i markedet ble ytterligere styrket gjennom 2. kvartal. Det nyetablerte selskapet Wilhelmsen Premier Marine Fuels viste sterk fremgang med en økning i meglet bunkersvolum. Marine Transaction Service, som leverer e-handelsløsninger, har vunnet flere viktige kontrakter innen sin nisje. Andre aktiviteter I tråd med WWs uttalte strategi om å fokusere på kjernevirksomheten ble Express Offshore Transport solgt i juli 2007 fra Wilhelmsen Offshore & Chartering (WOC) og Svitzer Far East Pte Ltd (SFE) til Macquarie Bank Ltd. Salget vil gi WW en estimert gevinst på rundt USD 18 millioner i 3. kvartal og vil gi et positivt bidrag til WWs likviditet. Basert på samme strategi ble Dockwise solgt i 4. kvartal Finans For 2. kvartal utgjorde netto finansposter USD 1,9 millioner mot minus USD 6,7 millioner i samme periode i

5 Totale finansinntekter i 2. kvartal utgjorde USD 9,8 millioner (USD 9,1 millioner) mens rentekostnadene steg med USD 2 million til USD 21,6 millioner, hovedsaklig som følge av renteoppgang. Et netto valutatap på USD 14,1 millioner (minus USD 33,3 millioner), som i hovedsak skyldtes nedgang i dollarverdien, ble avsatt mot en gevinst på finansielle instrumenter. Utbytte WW har som intensjon om å utbetale utbytte to ganger i året. I tråd med WWs utbyttepolitikk ble det besluttet å utbetale NOK 5,50 per aksje på selskapets generalforsamling 7. mai. Utbytte ble utbetalt 21. mai. Fremtidsutsikter WW forventer et resultat for 2007, etter ordinære finansposter samt engangsposter, som er noe svakere enn i Dette skyldes først og fremst at EUKOR fremdeles ikke har inngått noen avtale med HMC/KMC om kompensasjon for økte bunkerskostnader. Dette er i samsvar med fremtidsutsiktene fra 1. kvartal. Lysaker, 31. juli 2007 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Wilh. Wilhelmsen er en ledende global maritim industrigruppe. Konsernet har rundt ansatte i heleide selskaper og sysselsetter om lag medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WWs heleide selskaper har 352 kontorer fordelt på 71 land. Med deleide selskaper inkludert, har WW-gruppen 516 kontorer i 79 land. For mer informasjon, se 5

6 FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2007 Management rapportering > Management rapport > Management rapport per forretningsområde > Noter Offisiell delårsrapportering > Resultatregnskap > Balanse > Kontantstrømoppstilling og Egenkapital avstemming > Resultatregnskap per forretningsområde > Noter

7 Management report FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2007 Management rapportering I Wilh. Wilhelmsen konsernets offisielle delårsrapport er egenkapitalmetoden brukt ved konsolidering av felleskontrollerte selskap. Denne metoden gir et riktig bilde av konsernets finansielle posisjon. Gjennom den daglige driften baserer ledelsen seg imidlertid på proporsjonal metoden som grunnlag for sine finansielle beslutninger. Management rapporteringen av resultatregnskapet er basert på proporsjonal konsolidering av alle vesentlig felleskontrollerte selskap i segmentene Shipping og Logistikk. Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I Management rapporten er realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i driftsresultat ved reduksjon av reiseavhengige kostnader. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter.

8 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport ¹ (Ureviderte tall) USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (215) (187) Reiseavhengige kostnader (399) (353) (695) (25) (20) Driftskostnader skip (54) (40) (89) (45) (36) Charter kostnader (85) (73) (145) (76) (66) Material kostnader (147) (123) (247) (97) (89) Lønn og andre personalkostnader (194) (174) (356) (78) (146) Andre driftskostnader (149) (292) (441) (37) (37) Avskrivninger og amortisering (74) (73) (145) (0) (25) Nedskrivninger (0) (25) (26) (573) (606) Sum driftskostnader (1 101) (1 153) (2 143) Driftsresultat (7) Netto finansposter (9) (6) (99) Resultat før skattekostnad (8) (15) Skattekostnad (13) (15) (38) Periodens resultat Herav minoriteter ,28 0,74 Resultat pr. aksje (USD) 2,04 2,30 4,73 1,28 0,74 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 2,03 2,30 4,73 ¹ Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene

9 Wilh. Wilhelmsen konsern Management Profit & loss report per business area* (Unaudited) TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) USD mill YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 1 223, , ,9 786,9 728, ,1 106,4 257,5 386,2 340,0 289,0 587,8 (10,3) 10,4 100,8 Primært driftsresultat** 195,6 230,3 538,5 157,5 185,2 357,0 15,0 13,2 28,2 39,3 28,3 66,6 (16,2) 3,6 86,7 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (74,1) (97,9) (170,9) (59,0) (56,7) (115,9) (2,4) (31,7) (33,8) (11,5) (7,6) (17,6) (1,3) (1,9) (3,6) Driftsresultat 121,5 132,5 367,6 98,5 128,5 241,2 12,6 (18,5) (5,6) 27,8 20,7 49,0 (17,5) 1,7 83,0 Netto finansposter (9,5) (5,6) (99,5) (10,8) (27,8) (87,4) 0,4 (2,1) (1,7) (5,4) (1,7) (7,0) 6,4 26,1 (3,4) Resultat før skattekostnad 112,0 126,9 268,1 87,7 100,6 153,7 13,0 (20,6) (7,3) 22,4 19,0 42,0 (11,1) 27,9 79,6 Skattekostnad (12,9) (14,6) (38,0) (4,0) 9,4 18,4 (4,2) (1,9) (5,7) (4,3) (5,7) (16,9) (0,4) (16,4) (33,8) Periodens resultat 99,1 112,4 230,1 83,7 110,1 172,2 8,8 (22,5) (13,0) 18,2 13,3 25,2 (11,5) 11,5 45,8 Herav minoriteter 2,4 0,8 3,5 2,4 0,8 3,5 Management rapport per forretningsområde* (Ureviderte tall) TOTAL SHIPPING LOGISTICS MARITIME SERVICES (1) HOLDING (2) USD mill. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 641,4 663, ,9 415,4 384, ,1 55,8 133,9 386,2 175,1 147,6 587,8 (4,9) (2,2) 100,8 Primært driftsresultat** 105,7 120,2 538,5 82,8 97,4 357,0 8,1 7,5 28,2 23,1 15,8 66,6 (8,4) (0,6) 86,7 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (37,4) (62,1) (170,9) (29,6) (28,8) (115,9) (1,2) (28,6) (33,8) (5,9) (3,8) (17,6) (0,7) (0,9) (3,6) Driftsresultat 68,2 58,1 367,6 53,2 68,6 241,2 6,9 (21,0) (5,6) 17,1 12,0 49,0 (9,0) (1,5) 83,0 Netto finansposter 1,9 (6,7) (99,5) (1,9) (15,3) (87,4) 0,2 (1,1) (1,7) (3,3) (3,0) (7,0) 6,8 12,6 (3,4) Resultat før skattekostnad 70,1 51,4 268,1 51,4 53,3 153,7 7,1 (22,1) (7,3) 13,9 9,1 42,0 (2,2) 11,1 79,6 Skattekostnad (7,7) (15,1) (38,0) (0,9) 4,2 18,4 (2,3) (1,2) (5,7) (1,9) (3,0) (16,9) (2,5) (15,1) (33,8) Periodens resultat 62,4 36,3 230,1 50,4 57,6 172,2 4,8 (23,3) (13,0) 11,9 6,1 25,2 (4,8) (4,0) 45,8 Herav minoriteter 0,8 0,8 3,5 0,8 0,8 3,5 1) 2) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller på MUSD 7.0 i Q og MUSD 2.5 i Q Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

10 Wilh. Wilhelmsen group Noter - Management rapport (Ureviderte tall) Netto finansposter USD mill. Q Q Q Q YTD Finans Avkastning finansforvaltning 1,8 2,4 4,3 Renteinntekter 4,9 7,4 12,3 Rentekostnader (22,8) (21,6) (44,4) Andre finansposter (0,1) (0,4) (0,6) Netto valuaposter (6,5) (14,1) (20,6) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (22,6) (49,0) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 2,1 0,6 2,7 Rentesikringsinstrumenter (1,3) 12,2 10,9 Valuta derivater 2,6 4,0 6,6 Valuta og rentesikringsinstrumenter 7,9 11,4 19,3 Netto finansielle instrumenter 11, ,5 Netto finansposter (11,4) (9,5) Q Q Q Q YTD Finans Avkastning finansforvaltning 7,5 4,4 (2,0) 3,1 12,9 Renteinntekter 4,2 4,7 4,9 5,9 19,7 Rentekostnader (21,0) (19,6) (21,5) (22,5) (84,6) Andre finansposter 0,2 (1,2) 2,1 (0,6) 0,6 Netto valuaposter (16,8) (33,3) 14,8 (30,5) (65,8) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (25,9) (45,1) (1,7) (44,5) (117,2) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter (7,5) (12,8) (18,7) (14,0) (53,0) Rentesikringsinstrumenter 10,3 15,7 (15,9) 1,3 11,4 Valuta derivater 4,5 6,8 (2,2) (0,9) 8,2 Valuta og rentesikringsinstrumenter 19,8 28,6 (19,9) 22,5 51,0 Netto finansielle instrumenter 27,0 38,3 (56,7) 9,0 17,6 Netto finansposter 1,1 (6,7) (58,4) (35,5) (99,5) FINANSIELLE INSTRUMENTER (Består av både markedsverdijusterte og realiserte valuta, rente og valuta-rente sikringer, i tillegg til markedsverdijusterte bunkers sikringer*) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 3,9 3,9 7,9 MARKEDSVERDIJUSTERT 7,3 24,3 31,7 SUM 11,3 28,2 39,5 MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 12,3 6,3 3,7 13,0 35,3 MARKEDSVERDIJUSTERT 14,6 32,1 (60,4) (4,0) (17,6) SUM 27,0 38,3 (56,7) 9,0 17,6 * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER (1,7) (0,6) (2,3) * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 12,3 12,5 11,8 8,9 45,4

11 OFFISIELLT FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 2. kvartal 2007 Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat : I den offisielle delårsrapporteringen er bunkersikringsinstrumentene (1) presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter. (1) Bunker hedgene er per i dag i sin helhet knyttet til operasjonene i Felleskontrollerte selskaper som i følge offisiell delårsrapportering konsolideres etter Egenkapitalmetoden - altså inkludert i Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap

12 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap (Ureviderte tall) USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter (1) Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader - - Reiseavhengige kostnader - (0) (0) (11) (8) Driftskostnader skip (24) (17) (39) (5) (1) Charter kostnader (9) (1) (4) (76) (66) Material kostnader (147) (123) (247) (67) (58) Lønn og andre personalkostnader (133) (113) (229) (29) (26) Andre driftskostnader (59) (54) (107) (16) (13) Avskrivninger og amortisering (31) (25) (54) (0) (0) Nedskrivninger (0) (0) (0) (204) (171) Sum driftskostnader (402) (333) (681) Driftsresultat Netto finansposter (2) 25 (21) Resultat før skattekostnad (6) (15) Skattekostnad (6) (23) (43) Periodens resultat Herav minoriteter ,28 0,74 Resultat pr. aksje (USD) 2,04 2,30 4,73 1,28 0,74 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 2,03 2,30 4,73

13 Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse (Ureviderte tall) USD mill Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 8,4 millioner.

14 Wilh. Wilhelmsen konsern Kontantstrømoppstilling (Ureviderte tall) USD mill Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 59 (181) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (136) 77 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 8 (10) Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital (Ureviderte tall) USD mill Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Dividend payment (42) (37) Kildeskatt (1) Finansielle instrumenter, sikrings bokføring 4 8 Kjøp av egne aksjer (29) (8) Opsjoner 2 2 Omregnings-/andre differanser Egenkapital i slutten av perioden

15 Wilh. Wilhelmsen konsern Profit & loss statement per business area (Unaudited) TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) USD mill. YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 509,0 443,2 975,4 160,3 158,0 285,2 8,8 (22,5) (13,0) 340,0 289,0 587,8 (0,1) 18,8 115,4 Primært driftsresultat 137,5 135,1 348,2 105,6 126,3 209,0 8,8 (22,5) (13,0) 39,3 28,3 66,6 (16,2) 3,0 85,6 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (30,9) (24,9) (53,9) (18,1) (15,9) (33,7) (11,5) (7,6) (17,6) (1,3) (1,4) (2,7) Driftsresultat 106,7 110,2 294,3 87,5 110,4 175,3 8,8 (22,5) (13,0) 27,8 20,7 49,0 (17,5) 1,6 82,9 Netto finansposter (1,9) 25,2 (21,1) (2,9) 0,8 (10,6) (5,4) (1,7) (7,0) 6,4 26,1 (3,5) Resultat før skattekostnad 104,8 135,4 273,2 84,7 111,1 164,7 8,8 (22,5) (13,0) 22,4 19,0 42,0 (11,1) 27,8 79,4 Skattekostnad (5,7) (23,0) (43,1) (1,0) (1,0) 7, (4,3) (5,7) (16,9) (0,4) (16,3) (33,6) Periodens resultat 99,1 112,4 230,1 83,7 110,1 172,2 8,8 (22,5) (13,0) 18,2 13,3 25,2 (11,5) 11,5 45,8 Herav minoriteter 2,4 0,8 3,5 2,4 0,8 3,5 Resultatregnskap per forretningsområde (Ureviderte tall) TOTAL SHIPPING LOGISTICS MARITIME SERVICES (1) HOLDING (2) USD mill. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 267,4 210,9 975,4 87,3 78,1 285,2 4,8 (23,3) (13,0) 175,1 147,6 587,8 0,3 8,5 115,4 Primært driftsresultat 79,0 52,6 348,2 59,5 61,0 209,0 4,8 (23,3) (13,0) 23,1 15,8 66,6 (8,4) (0,9) 85,6 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (15,9) (12,6) (53,9) (9,3) (8,2) (33,7) (5,9) (3,8) (17,6) (0,7) (0,6) (2,7) Driftsresultat 63,1 40,0 294,3 50,2 52,8 175,3 4,8 (23,3) (13,0) 17,1 12,0 49,0 (9,0) (1,5) 82,9 Netto finansposter 4,9 11,3 (21,1) 1,3 1,7 (10,6) (3,3) (3,0) (7,0) 6,8 12,6 (3,5) Resultat før skattekostnad 67,9 51,3 273,2 51,5 54,5 164,7 4,8 (23,3) (13,0) 13,9 9,1 42,0 (2,2) 11,1 79,4 Skattekostnad (5,6) (15,0) (43,1) (1,1) 3,0 7, (1,9) (3,0) (16,9) (2,5) (15,1) (33,6) Periodens resultat 62,4 36,3 230,1 50,4 57,6 172,2 4,8 (23,3) (13,0) 11,9 6,1 25,2 (4,8) (4,0) 45,8 Herav minoriteter 1,6 0,8 3,5 1,6 0,8 3,5 1) 2) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller på MUSD 7.0 i Q og MUSD 2.5 i Q Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

16 Wilh. Wilhelmsen group Notes (Unaudited figures) Netto finansposter USD mill. Q Q Q Q YTD Finans Avkastning finansforvaltning 1,8 2,4 4,3 Renteinntekter 4,0 6,2 10,2 Rentekostnader (14,7) (14,3) (29,0) Andre finansposter (0,2) (0,2) (0,4) Netto valuaposter (7,8) (13,8) (21,6) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (17,0) (19,6) 0,0 0,0 (36,6) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 0,0 0,0 0,0 Rentesikringsinstrumenter (1,1) 10,3 9,3 Valuta derivater 2,8 3,4 6,2 Valuta og rentesikringsinstrumenter 8,5 10,7 19,3 Netto finansielle instrumenter 10,2 24,5 0,0 0,0 34,7 Netto finansposter (6,8) 4,9 0,0 0,0 (1,9) USD mill. Q Q Q Q YTD Finans Avkastning finansforvaltning 7,5 4,4 (2,0) 3,1 12,9 Renteinntekter 3,9 4,1 4,1 4,9 17,1 Rentekostnader (11,5) (9,4) (13,7) (13,8) (48,4) Andre finansposter 0,7 (1,0) 1,9 (0,3) 1,2 Netto valuaposter (9,5) (30,0) 15,7 (27,8) (51,5) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (8,9) (31,9) 5,9 (33,8) (68,7) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rentesikringsinstrumenter 8,5 13,9 (12,7) 0,7 10,4 Valuta derivater 2,7 5,0 (2,4) (1,7) 3,6 Valuta og rentesikringsinstrumenter 11,5 24,4 (22,9) 20,6 33,7 Netto finansielle instrumenter 22,8 43,2 (38,0) 19,7 47,7 Netto finansposter 13,9 11,3 (32,1) (14,1) (21,0)

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Foreløpig årsrapport 2005

Foreløpig årsrapport 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President Pressemelding Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 97 70 08 02 Kommunikasjonsdirektør Telefax: 67 58 44 96 Vice President Privat: 67 14 83 43 Strandveien 20

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Informasjonsdirektør Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde i 2000 et driftsresultat på USD 84 millioner. Dette er en bedring på ca. 50% i forhold til 1999 da driftsresultatet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2003 2. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Den økonomiske krisen i Asia og også andre deler av verden har hittil i år bare i begrenset grad hatt innvirkning på driftsresultatene.

Den økonomiske krisen i Asia og også andre deler av verden har hittil i år bare i begrenset grad hatt innvirkning på driftsresultatene. TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 31. AUGUST 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde et driftsresultat for årets åtte første måneder på NOK 656 mill. mot NOK 522 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer