Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20"

Transkript

1 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: Kommunikasjonsdirektør Mobil: Strandveien 20 E-post: 1324 Lysaker Internet: RAPPORT FOR 1. KVARTAL Den maritime industrigruppen Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde et driftsresultat på USD 53 millioner for 1. kvartal Sammenligning av 1. kvartal 2007 mot tilsvarende kvartal 2006 påvirkes i betydelig grad av engangsposter. 1. kvartal 2006 var preget av en regnskapsmessig gevinst på USD 7 millioner, som følge av etableringen av Express Offshore Transport. Endret kompensasjon under bunkerssikringskontrakter økte driftskostnadene med rundt USD 14 millioner i 1. kvartal 2007 sammenlignet med tilsvarende periode i Disse postene utgjorde til sammen omkring USD 21 millioner. Underliggende drift er god. Hovedpunkter i kvartalet: Streik påvirker EUKORs resultat Negativ effekt som følge av bortfall av bunkerssikringskontrakter Gjennomføringen av Dockwise-salg styrker egenkapitalandelen God lastetilgang og meget høy flåteutnyttelse EUKOR har bestilt verdens største bilskip WWL har inngått viktig logistikkontrakt med Volkswagen i Sør-Afrika Sterk salgsøkning i WMS Driftsresultatet for konsernet endte på USD 53,3 millioner mot USD 74,3 millioner i Tall fra samme periode i fjor heretter i parentes. Mgm. rapport (USD mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Q Q Samlede driftsinntekter var på USD 581,5 millioner (USD 621,8 millioner). Resultat før skatt var på USD 41,9 millioner (USD 75,5 millioner). Salget av tungtransportselskapet Dockwise bidro i vesentlig grad til å styrke WWs egenkapitalandel. Den økte fra 34% i 1. kvartal 2006 til 40% i 1. kvartal Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WWs underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene følger IFRS og er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet. Managementrapporten baseres imidlertid på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter, og reflekterer andelen av WW-gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur (proporsjonalkonsolidering). Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. 1

2 Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med IAS 34 (International Accounting Standards) og i tråd med de regnskapsprinsippene som er beskrevet i årsrapporten for Shipping Shipping hadde i 1. kvartal 2007 et driftsresultat på USD 45,3 millioner (USD 59,9 millioner). Driftsinntektene var på til sammen USD 371,4 millioner (USD 344,2 millioner). Resultat før skatt var på USD 36,3 millioner (USD 47,3 millioner). For Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) (WW eier 50%) er markedet fortsatt sterkt og lastetilgangen god i de viktigste fartsområdene. Det er spesielt sterke bilvolumer fra Asia til Europa og USA. Årets første kvartal har også vært preget av gode volumer til Oceania. Et svakere boligbyggingsmarked i USA har ført til en viss svekkelse i importen av anleggsutstyr til USA. Som følge av det sterke markedet er det fortsatt meget god flåteutnyttelse i WWL. Charterkostnadene holder seg på et høyt nivå og marginalkostandene ved å frakte mer last er fortsatt betydelige. I april tok WW levering av bilskipet Tarifa, som er det tredje skipet leid inn på langtidscerteparti fra Ray Shipping. Skipet, som har en kapasitet på biler, er satt inn i WWLs flåte. For EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) var årets første måneder preget av noe lavere volumer fra Korea, på grunn av streiker og produksjonstilpasninger hos Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KMC). Volumene økte igjen betydelig i mars. EUKOR har høy flåteutnyttelse. Knapphet på tonnasje medfører imidlertid ekstra kostnader i forbindelse med leie av tonnasje og etablering av alternative transportløsninger. EUKOR har ennå ikke fått godkjent en bunkersjusteringsklausul (BAF) med HMC og KMC. For øvrig opereres det under gjeldende kontrakter, som løper ut I 1. kvartal inngikk EUKOR en kontrakt om bygging av ytterligere fire bilskip ved Hyundai Heavy Industries. Skipene vil hver ha en kapasitet på biler, som gjør dem til verdens største bilskip. American Roll-on Roll-off Carrier (ARC) (WW eier 50 %) oppnådde gode resultater i årets første kvartal. ARC hadde en eksepsjonell sterk start på 2006, mens resultatene er mer normalisert i 1. kvartal Tonnasjesituasjonen For å sikre ny og moderne tonnasje for de selskapene WW er deleier i, har WW og gruppens samarbeidspartnere et omfattende nybyggingsprogram. Fra mai 2007 til 2011 vil det bli levert 43 nye bilskip, hvor av WW står for syv av skipene. WWs aktive nybyggingsstrategi fortsetter for å modernisere flåten, sikre dagens markedsandeler og ta del i nye, voksende markeder. 2

3 Logistikk Logistikksegmentet, som består av terminaler, tekniske tjenester, innlandsdistribusjon samt supply chain management, hadde et driftsresultat på USD 5,8 millioner i 1. kvartal (USD 2,6 millioner). Driftsinntektene endte på USD 50,6 millioner (USD 123,6 millioner), mens resultat før skatt endte på USD 5,9 millioner (USD 1,5 millioner). Driftsinntektene ble redusert, mens driftsresultatet økte med USD 2 millioner sammenlignet med 1. kvartal 2006, som følge av at Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT) fra og med 1. juli 2006 ikke lenger konsolideres inn i WWs regnskap. I 1. kvartal var resultatene fra de øvrige logistikkaktivitetene i WWL noe bedre enn sammenlignet med tilsvarende periode i WWL har nylig inngått en 3-års kontrakt med Volkswagen i Sør-Afrika, som omfatter styring av Volkswagens innlandstransport av lokalt produserte biler, i tillegg til import- og eksportvolumer og lagerstyring av rundt biler årlig. Ettersom WWL også transporterer disse bilene til sjøs, er kontrakten et godt eksempel på hvordan WWLs sjø- og landtransport knyttes sammen til komplette dør-til-dør tjenester. I Glovis (WW eier 20%) inkluderes tallene ett kvartal på etterskudd, som tidligere rapportert. Sammenlignet med tall rapportert for Glovis 1. kvartal 2006 er omsetningen høyere, men resultatet noe lavere. De økte inntektene skyldes en stadig vekst i Glovis aktivitet basert på at HMC og KMC etablerer fabrikker utenfor Korea. Resultatet påvirkes imidlertid negativt av at KRW er styrket mot USD. I 1. kvartal startet KMC produksjon av bilmodellen Kia cee'd i Zilina, Slovakia. Oppstarten er av vesentlig betydning for Glovis, som bidrar med logistikk til og fra fabrikken. De to amerikanske logistikkselskapene American Auto Logistics and American Logistics Network (WW eier 50%) leverer fortsatt gode og stabile resultater. Maritime tjenester Wilhelmsen Maritime Services (WMS) hadde i 1. kvartal 2007 et driftresultat på USD 10,7 millioner (USD 8,6 millioner). Driftsinntektene økte med 17% fra 2006 og endte på USD 164,9 millioner (USD 141,4 millioner). Resultat før skatt var på USD 8,6 millioner (USD 9,9 millioner). WMS fortsetter sin gode utvikling og leverer et godt resultat. Selskapet styrker sin posisjon i markedet og markedsandelene øker innenfor flere av forretningsområdene. Forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service har hatt god salgsutvikling i 1. kvartal og resultatet er som forventet. Salget vokser innenfor alle produktområder og regioner. Det er stor aktivitet og flere større anbud ble levert i 1. kvartal. Det pågår en konsolideringsprosess innen segmentet og det kan forventes salg av selskaper samt sammenslåinger innenfor bransjen. Forretningsområdet Barber Ship Management kan vise til god drift i 1. kvartal. Barber har mistet noen driftskontrakter, som vil gi effekt i 2. kvartal. Det er forventet at dette ville kompenseres av nye kontrakter i løpet av året. 3

4 Forretningsområdet Unitor Ships Equipment, som består av Unitor Marine Systems og TI Marine Contracting, har fortsatt god ordreinngang og god resultatutvikling. Antallet nybygg øker. Selskapene innenfor forretningsområdet har vært delaktig i flere større anbudsprosesser i 1. kvartal, som forventes å gi positive utslag i løpet av året. Også innenfor dette markedet pågår det en konsolideringsprosess. Forretningsområdet Maritime Solutions & Financial Services utvikler seg i henhold til forventingene og posisjonen i markedet ble styrket i 1. kvartal. Wilhelmsen Premier Marine Fuels, som er en del av forretningsområdet, ble etablert 1. januar Andre aktiviteter I april kjøpte WW gjennom selskapet Wilhelmsen Lines Shipowning 21,5% av aksjene i Eidsiva Rederi. WW betalte USD 16,2 millioner for aksjene. Eidsiva er en viktig tonnasjeleverandør til WW-gruppen. Ni Eidsiva-skip seiler på kontrakter til WWL og EUKOR. WW solgte sin 24% andel av tungtransportselskapet Dockwise til private equity selskapet 3i i 4. kvartal Salget av Dockwise bidro med en gevinst tilsvarende USD 83,1 millioner i WW-gruppens resultat for Oppgjøret for salget ble mottatt i januar Ved sammenligning mot fjoråret, må det tas hensyn til at Dockwise bidro med et resultat før skatt i 1. kvartal 2006 på USD 2,8 millioner. Express Offshore Transport (EOT) (WW eier 50%), som tilbyr transport av mannskap og forsyninger til oljeinstallasjoner i Asia og Den arabiske gulf, har vært virksom i ett år. Driftsresultatet i 1. kvartal 2006 var positivt påvirket av en regnskapsmessig gevinst på USD 7 millioner, som følge av etableringen av virksomheten i EOT. Finans Netto finansposter 1. kvartal 2007 utgjorde minus USD 11,4 millioner mot et positivt bidrag på USD 1.2 million i tilsvarende kvartal Totale finansinntekter 1. kvartal 2007 utgjorde USD 6,7 millioner mot USD 11,7 i tilsvarende periode i Rentekostnader stiger med i underkant av USD 4 millioner hovedsaklig som følge av rente oppgang. Sikringsstrategier i rente- og valutamarkedet har bidratt positivt med USD 9,2 million i 1. kvartal 2007 (USD 34,5 millioner). Netto finansielle instrumenter bidro positivt med USD 11,3 millioner mot et bidrag på USD 27,0 millioner i første kvartal Utbytte WW har en intensjon om å utbetale utbytte to ganger i året. I tråd med WWs utbyttepolitikk foreslår styret at det utbetales et utbytte på NOK 5,50 per aksje i mai Formell beslutning om utbetaling skjer på WWs generalforsamling 7. mai. 4

5 Fremtidsutsikter Etter ordinære finansposter og justert for engangsposter, forventer WW et resultat for 2007 som er noe svakere enn 2006, primært som følge av at EUKOR ennå ikke har oppnådd en avtale med HMC/KMC om kompensasjon for høyere bunkerspriser. Lysaker, 3. mai 2007 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Wilh. Wilhelmsen er en ledende global maritim industrigruppe. Konsernet har rundt ansatte i heleide selskaper og sysselsetter om lag medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WWs heleide selskaper har 352 kontorer fordelt på 71 land. Med deleide selskaper inkludert, har WW-gruppen 516 kontorer i 79 land. For mer informasjon, se 5

6 FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 1. kvartal 2007 Management rapportering > Management rapport > Management rapport per forretningsområde > Noter Offisiell delårsrapportering > Resultatregnskap > Balanse > Kontantstrømoppstilling og Egenkapital avstemming > Resultatregnskap per forretningsområde > Noter

7 Management report FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 1. kvartal 2007 Management rapportering I Wilh. Wilhelmsen konsernets offisielle delårsrapport er egenkapitalmetoden brukt ved konsolidering av felleskontrollerte selskap. Denne metoden gir et riktig bilde av konsernets finansielle posisjon. Gjennom den daglige driften baserer ledelsen seg imidlertid på proporsjonal metoden som grunnlag for sine finansielle beslutninger. Management rapporteringen av resultatregnskapet er basert på proporsjonal konsolidering av alle vesentlig felleskontrollerte selskap i segmentene Shipping og Logistikk. Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I Management rapporten er realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i driftsresultat ved reduksjon av reiseavhengige kostnader. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter.

8 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport ¹ (Ureviderte tall) USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Reiseavhengige kostnader (183) (167) (695) Driftskostnader skip (30) (20) (89) Charter kostnader (40) (37) (145) Material kostnader (71) (57) (247) Lønn og andre personalkostnader (96) (85) (356) Andre driftskostnader (72) (145) (441) Avskrivninger og amortisering (37) (36) (145) Nedskrivninger (0) - (26) Sum driftskostnader (528) (547) (2 143) Driftsresultat Netto finansposter (11) 1 (99) Resultat før skattekostnad Skattekostnad (5) 1 (38) Periodens resultat Herav minoriteter Resultat pr. aksje (USD) 0,75 1,56 4,73 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 0,75 1,56 4,73 ¹ Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene

9 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport per forretningsområde* (Ureviderte tall) TOTAL SHIPPING LOGISTICS MARITIME SERVICES (1) HOLDING (2) USD mill. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 581,5 621, ,9 371,4 344, ,1 50,6 123,6 386,2 164,9 141,4 587,8 (5,3) 12,6 100,8 Primært driftsresultat** 90,0 110,1 538,5 74,7 87,8 357,0 6,9 5,7 28,2 16,2 12,4 66,6 (7,9) 4,2 86,7 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (36,7) (35,8) (170,9) (29,4) (27,9) (115,9) (1,2) (3,1) (33,8) (5,5) (3,8) (17,6) (0,6) (1,0) (3,6) Driftsresultat 53,3 74,3 367,6 45,3 59,9 241,2 5,8 2,6 (5,6) 10,7 8,6 49,0 (8,5) 3,2 83,0 Netto finansposter (11,4) 1,2 (99,5) (9,0) (12,6) (87,4) 0,2 (1,0) (1,7) (2,2) 1,3 (7,0) (0,4) 13,6 (3,4) Resultat før skattekostnad 41,9 75,5 268,1 36,3 47,3 153,7 5,9 1,5 (7,3) 8,6 9,9 42,0 (8,9) 16,8 79,6 Skattekostnad (5,1) 0,5 (38,0) (3,1) 5,2 18,4 (1,9) (0,7) (5,7) (2,3) (2,7) (16,9) 2,1 (1,3) (33,8) Periodens resultat 36,8 76,0 230,1 33,2 52,5 172,2 4,0 0,8 (13,0) 6,2 7,2 25,2 (6,8) 15,5 45,8 Herav minoriteter 0,8 0,8 3,5 0,8 0,8 3,5 1) 2) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller på MUSD 7.0 i Q og MUSD 2.5 i Q Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

10 Wilh. Wilhelmsen group Noter - Management rapport (Ureviderte tall) Netto finansposter USD mill. Q Q Q Q YTD Finans Avkastning finansforvaltning 1,8 1,8 Renteinntekter 4,9 4,9 Rentekostnader (24,8) (24,8) Andre finansposter (0,1) (0,1) Netto valuaposter (4,6) (4,6) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (22,6) (22,6) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 2,1 2,1 Rentesikringsinstrumenter (1,3) (1,3) Valuta derivater 2,6 2,6 Valuta og rentesikringsinstrumenter 7,9 7,9 Netto finansielle instrumenter 11, ,3 Netto finansposter (11,4) (11,4) Q Q Q Q YTD Finans Avkastning finansforvaltning 7,5 4,4 (2,0) 3,1 12,9 Renteinntekter 4,2 4,7 4,9 5,9 19,7 Rentekostnader (21,0) (19,6) (21,5) (22,5) (84,6) Andre finansposter 0,2 (1,2) 2,1 (0,6) 0,6 Netto valuaposter (16,8) (33,3) 14,8 (30,5) (65,8) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (25,9) (45,1) (1,7) (44,5) (117,2) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter (7,5) (12,8) (18,7) (14,0) (53,0) Rentesikringsinstrumenter 10,3 15,7 (15,9) 1,3 11,4 Valuta derivater 4,5 6,8 (2,2) (0,9) 8,2 Valuta og rentesikringsinstrumenter 19,8 28,6 (19,9) 22,5 51,0 Netto finansielle instrumenter 27,0 38,3 (56,7) 9,0 17,6 Netto finansposter 1,1 (6,7) (58,4) (35,5) (99,5) FINANSIELLE INSTRUMENTER (Består av både markedsverdijusterte og realiserte valuta, rente og valuta-rente sikringer, i tillegg til markedsverdijusterte bunkers sikringer*) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 3,9 3,9 MARKEDSVERDIJUSTERT 7,3 7,3 SUM 11,3 0,0 0,0-11,3 MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 12,3 6,3 3,7 13,0 35,3 MARKEDSVERDIJUSTERT 14,6 32,1 (60,4) (4,0) (17,6) SUM 27,0 38,3 (56,7) 9,0 17,6 * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER (1,7) (1,7) * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 12,3 12,5 11,8 8,9 45,4

11 OFFISIELLT FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 1. kvartal 2007 Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat : I den offisielle delårsrapporteringen er bunkersikringsinstrumentene (1) presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter. (1) Bunker hedgene er per i dag i sin helhet knyttet til operasjonene i Felleskontrollerte selskaper som i følge offisiell delårsrapportering konsolideres etter Egenkapitalmetoden - altså inkludert i Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap

12 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap (Ureviderte tall) USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Reiseavhengige kostnader - (0) (0) Driftskostnader skip (13) (8) (39) Charter kostnader (4) (0) (4) Material kostnader (71) (57) (247) Lønn og andre personalkostnader (66) (56) (229) Andre driftskostnader (29) (29) (107) Avskrivninger og amortisering (15) (12) (54) Nedskrivninger (0) - (0) Sum driftskostnader (198) (162) (681) Driftsresultat Netto finansposter (7) 14 (21) Resultat før skattekostnad Skattekostnad (0) (8) (43) Periodens resultat Herav minoriteter Resultat pr. aksje (USD) 0,75 1,56 4,73 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 0,75 1,56 4,73

13 Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse (Ureviderte tall) USD mill Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 6,5 millioner.

14 Wilh. Wilhelmsen konsern Kontantstrømoppstilling (Ureviderte tall) USD mill Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 58 (19) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 125 (36) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (94) 26 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 89 (29) Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital (Ureviderte tall) USD mill Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Dividend payment 1 Kildeskatt Implementering IAS 39 - Finansielle instrumenter (1) Finansielle instrumenter, sikrings bokføring (1) 2 Kjøp av egne aksjer (4) Opsjoner 1 2 Omregnings-/andre differanser 8 24 Egenkapital i slutten av perioden

15 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap per forretningsområde (Ureviderte tall) TOTAL SHIPPING LOGISTICS MARITIME SERVICES (1) HOLDING (2) USD mill. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 241,6 232,3 975,4 73,0 79,8 285,2 4,0 0,8 (13,0) 164,9 141,4 587,8 (0,4) 10,3 115,4 Primært driftsresultat 58,5 82,5 348,2 46,1 65,3 209,0 4,0 0,8 (13,0) 16,2 12,4 66,6 (7,9) 3,9 85,6 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (15,0) (12,3) (53,9) (8,8) (7,7) (33,7) (5,5) (3,8) (17,6) (0,6) (0,7) (2,7) Driftsresultat 43,6 70,2 294,3 37,3 57,5 175,3 4,0 0,8 (13,0) 10,7 8,6 49,0 (8,5) 3,2 82,9 Netto finansposter (6,8) 13,9 (21,1) (4,2) (0,9) (10,6) (2,2) 1,3 (7,0) (0,4) 13,5 (3,5) Resultat før skattekostnad 36,8 84,1 273,2 33,1 56,6 164,7 4,0 0,8 (13,0) 8,6 9,9 42,0 (8,9) 16,7 79,4 Skattekostnad (0,1) (8,0) (43,1) 0,1 (4,1) 7, (2,3) (2,7) (16,9) 2,1 (1,2) (33,6) Periodens resultat 36,8 76,0 230,1 33,2 52,5 172,2 4,0 0,8 (13,0) 6,2 7,2 25,2 (6,8) 15,5 45,8 Herav minoriteter 0,8 0,8 3,5 0,8 0,8 3,5 1) 2) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller på MUSD 7.0 i Q og MUSD 2.5 i Q Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

16 Wilh. Wilhelmsen group Notes (Unaudited figures) Netto finansposter USD mill. Q Q Q Q YTD Finans Avkastning finansforvaltning 1,8 1,8 Renteinntekter 4,0 4,0 Rentekostnader (16,7) (16,7) Andre finansposter (0,2) (0,2) Netto valuaposter (5,9) (5,9) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (17,0) 0,0 0,0 0,0 (17,0) Finansielle instrumenter Rentesikringsinstrumenter (1,1) (1,1) Valuta derivater 2,8 2,8 Valuta og rentesikringsinstrumenter 8,5 8,5 Netto finansielle instrumenter 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2 Netto finansposter (6,8) 0,0 0,0 0,0 (6,8) USD mill. Q Q Q Q YTD Finans Avkastning finansforvaltning 7,5 4,4 (2,0) 3,1 12,9 Renteinntekter 3,9 4,1 4,1 4,9 17,1 Rentekostnader (11,5) (9,4) (13,7) (13,8) (48,4) Andre finansposter 0,7 (1,0) 1,9 (0,3) 1,2 Netto valuaposter (9,5) (30,0) 15,7 (27,8) (51,5) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (8,9) (31,9) 5,9 (33,8) (68,7) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rentesikringsinstrumenter 8,5 13,9 (12,7) 0,7 10,4 Valuta derivater 2,7 5,0 (2,4) (1,7) 3,6 Valuta og rentesikringsinstrumenter 11,5 24,4 (22,9) 20,6 33,7 Netto finansielle instrumenter 22,8 43,2 (38,0) 19,7 47,7 Netto finansposter 13,9 11,3 (32,1) (14,1) (21,0)

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Foreløpig årsrapport 2005

Foreløpig årsrapport 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President Pressemelding Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 97 70 08 02 Kommunikasjonsdirektør Telefax: 67 58 44 96 Vice President Privat: 67 14 83 43 Strandveien 20

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde i 2000 et driftsresultat på USD 84 millioner. Dette er en bedring på ca. 50% i forhold til 1999 da driftsresultatet

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Informasjonsdirektør Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Bedring i netto fraktinntekter Nedgang i dagtall fra 2Q oppveies av økt aktivitet Kontantstrøm, justert for engangshendelser, på nivå med forrige kvartal Valutakursendringer trekker finansresultatet

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Den økonomiske krisen i Asia og også andre deler av verden har hittil i år bare i begrenset grad hatt innvirkning på driftsresultatene.

Den økonomiske krisen i Asia og også andre deler av verden har hittil i år bare i begrenset grad hatt innvirkning på driftsresultatene. TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 31. AUGUST 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde et driftsresultat for årets åtte første måneder på NOK 656 mill. mot NOK 522 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport OPPSUMMERING Kraftig volumfall som følge av etterspørselsvikt gir svakt driftsresultat i 1. kvartal Positivt resultat fra finansposter gir tilnærmet nullresultat før skatt Endring Tall i MNOK unntatt dagtall

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Økning i dagtall kombinert med økt aktivitet løftet EBITDA og driftsresultat videre i 4Q Periodens resultat på nivå med forrige kvartal grunnet mer normalisert finansresultat Betydelig økning

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer