Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20"

Transkript

1 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: Kommunikasjonsdirektør Mobil: Strandveien 20 E-post: 1324 Lysaker Internet: Rapport for 3. kvartal 2007 Den globale maritime industrigruppen Wilh. Wilhelmsen (WW) oppnådde et driftsresultat på USD 85 millioner i 3. kvartal 2007 sammenlignet med USD 70 millioner for tilsvarende periode i fjor. Hovedpunkter i kvartalet: Fortsatt sterke markeder med høy tonnasjeutnyttelse Oppkjøpet av Callenberg-gruppen i overensstemmelse med WMS vekststrategi Strategisk miljømessig partnerskap med Yara og Krystallon/BP Forslag om norsk rederiskatteordning Resultatene bekrefter gruppens tidligere kommuniserte vekststrategi om å utvikle segmentene logistikk og maritime tjenester for å oppnå en mer balansert totalportefølje. Logistikk og maritime tjenester bidrar nå med mer enn en tredjedel av driftsresultatet i WW gruppen. Mgm. rapport Q Q (USD mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Samlede driftsinntekter var på USD 672 millioner i 3. kvartal mot USD 542 millioner i samme periode forrige år. (Tall fra samme periode i fjor heretter i parentes.) Økningen på USD 130 millioner var forårsaket av vekst i segmentet maritime tjenester sammen med høy flåteutnyttelse i et sterkt market Resultat før skatt var USD 79 millioner (USD 12 millioner) mens resultat etter skatt endte på USD 76 millioner (minus USD 3 millioner). Salgsgevinster og forbedringer innen logistikksegmentet samt gevinst på finansielle instrumenter i hovedsak tilknyttet valutasikring, bidro positivt til resultatet. Mgm. rapport YTD 2007 YTD 2006 (USD mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Gruppens samlede driftsinntekter i de første ni månedene var på USD 1,9 milliard (USD 1,8 milliard). Driftsresultatet for perioden var på USD 207 millioner (USD 202 millioner), og resultatet før skatt endte på USD 191 millioner (USD 139 millioner). Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WWs underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet, men managementrapporten baseres på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter. Oppstillingen i managementrapporten reflekterer andelen av WW-gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur. Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. 1

2 Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med International Accounting Standard 34 (IAS) og i tråd med de regnskapsprinsipper som er beskrevet i årsrapporten for Shipping Shipping hadde et driftsresultat på USD 47 millioner (USD 51,9 millioner) i 3. kvartal Driftsinntektene var på til sammen USD 418,4 millioner (USD 330,2 millioner), mens resultatet før skatt utgjorde USD 33,8 millioner (USD 12,4 millioner). For årets første ni måneder var driftsresultatet på 145,5 millioner (USD 180,4 millioner), driftsinntektene var USD 1,2 milliarder (USD 1,1 milliarder) og resultatet før skatt var USD 121,5 millioner (USD 113 millioner). WWs shippingengasjement i 3. kvartal var preget av sterke markeder, god lastetilgang og høy tonnasjeutnyttelse. Det stramme markedet førte igjen til økt tonnasje-/kapasitetsleie og omlastingskostnader. Generelt sett var driftresultatene på linje med tilsvarende periode i fjor. For Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL WW eier 50%) holdt markedet seg sterkt, med god lastetilgang på alle hovedtransportstrekningene for både bil- og ro-rolast. Volumene var særlig høye fra Asia til Europa. En fortsatt stam tonnasjesituasjon medførte ballastreiser fra Europa til Asia og økte leie- og bunkerskostnader. På Asia - Nord-Amerika strekningen måtte last igjen transporteres på tog og vei over land fra Vest- til Østkysten slik at skipene kunne returnere raskere til Asia. For ruten fra Europa/Nord-Amerika til Oseania var volumene stabile på et tilfredsstillende nivå. For EUKOR Car Carriers (EUKOR WW eier 40%) var lastetilgangen fra Korea på et høyt nivå, noe som reflekterer de høye eksportkvantum fra både Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KMC). Lastetilgangen fra andre enn HMC/KMC holdt seg også på et generelt høyt nivå, som førte til høy tonnasjeutnyttelse for EUKOR. Det sterke markedet og den stramme tonnasjesituasjonen førte til høye tonnasjeleiekostnader. EUKOR har også så langt i 2007 operert uten noen bunkerssikringsklausul (Bunkers Adjustment Factor, BAF) i fraktkontraktene med HMC og KMC. Justert for en tre års bunkerssikringskontrakt som løp ut i 2006, er EUKORs driftsresultat for 3. kvartal samt for de første ni månedene i 2007 høyere enn for tilsvarende periode i fjor. EUKOR tok levering av to pure car and truck carriers (PCTC) i 3. kvartal. Morning Charlotte ble levert fra Imabari Shipbuilding, mens Morning Cello ble levert fra Hyundai i Mokpo, Korea. Begge skipene har en lastekapasitet på biler. American Roll-on Roll-off Carrier (ARC - eiet 50% av WW) leverte gode og stabile resultater i 3. kvartal. Resultatene var noe bedre enn for samme periode i fjor. Resultatene for de første ni månedene var også gode, men noe under fjorårets som var eksepsjonelt sterke. Tonnasjesituasjonen For å sikre tilgang til ny og moderne tonnasje har WW og dets partnere et omfattende nybyggingsprogram. Dette omfatter i dag 41 nye bilskip som vil bli levert frem til Av de siste, står WW for seks skip og har en indirekte andel av EUKORs nybyggingsprogram. WWgruppens aktive nybyggingsstrategi vil bli opprettholdt for å modernisere flåten, ivareta nåværende markedsandel samt sikre en mulig satsning i vekstområder. 2

3 Logistikk WWs logistikksegment hadde et driftsresultat på USD 14,9 millioner for 3. kvartal (USD 7,1 millioner). Samlede driftsinntekter var på USD 66,2 millioner (USD 65,3 millioner). Resultat før skatt var på USD 15 millioner (USD 7,4 millioner). Resultatene fra logistikksegmentet for de første ni månedene var mye sterkere enn i samme periode i fjor. Sammenligninger mellom denne perioden og de tilsvarende månedene i 2006 var påvirket av avskrivningen på USD 25 millioner i Compagnie d Affrétement et de Transport/ Global Auto Logistics (GAL). Driftsresultatet for denne perioden var USD 27,6 millioner (minus USD 11,4 millioner), driftsinntektene var på USD 172,6 millioner (USD 322,8 millioner) og resultat før skatt var USD 28 millioner (minus USD 13,2 millioner). Med effekt fra 1. juli 2006 sluttet WW å konsolidere inn CAT og GAL i sine regnskaper. WWs logistikksegment er inndelt i fire produktområder for kjøretøy: Terminaltjenester, tekniske tjenester, innlandsdistribusjon og supply chain management. Som rapportert i 2. kvartal 2007 kjøpte WW 22,5% av et konsortium som er involvert i ulike terminalaktiviteter i Australia. Dette er en viktig investering i denne type australske anlegg. Konsortiumet ledes av Kaplan Funds Management og investeringen er verdsatt til AUD 37 millioner. Tall fra konsortiumet vil bli inkludert i WWs regnskaper ett kvartal på etterskudd fordi konsortiets finansielle kalender ikke tilsvarer WWs. Andre eiere er notert på ulike børser. Resultatene for WWLs (eiet 50% av WW) logistikksegment utviklet seg positivt og i henhold til forventningene. Særlig terminal- og de tekniske tjenestene viste gode resultater. Tallene for det koreanske logistikkselskapet Glovis (WW eier 20%) blir inkludert, som tidligere meddelt, i WWs regnskaper ett kvartal på etterskudd. Driftsinntekter og driftsresultat for første halvår i 2007 var markert høyere enn samme periode i fjor, opp henholdsvis 28% og 110%. Økningen i driftsinntektene var særlig sterk for produktet completely knocked down (utstyrspakker med bildeler for oversjøisk montering, CKD) og for salg av bruktbiler. Dette avspeiler fortsatt sterk vekst utenfor Korea for HMC og KMC, og som en følge av dette også for Glovis. Marginene for logistikkaktiviteter per 30. juni 2007 var noe lavere enn for juni Imidlertid var de vesentlig høyere for CKD og bruktbilsalget. WWs to amerikanske logistikkselskaper American Auto Logistics og American Logistics Network (begge eiet 50%) leverte igjen gode og stabile resultater. Imidlertid var resultatene for de første ni månedene på linje med resultatene for samme periode i fjor. Maritime tjenester Segmentet for maritime tjenester oppnådde et driftsresultat i 3. kvartal 2007 på USD 13,8 millioner (USD 13 millioner). Driftsinntektene var på USD 175,6 millioner (USD 145,3 millioner). Resultatet før skatt endte på USD 15,1 millioner (USD 12,3 millioner). I de første ni månedene var driftsresultatet USD 41,7 millioner (USD 33,7 millioner), driftsinntektene var på USD 515,6 millioner (USD 434,3 millioner) og resultat før skatt var USD 37,6 millioner (USD 31,2 millioner). Wilhelmsen Maritime Services (WMS heleide datterselskap av WW) tilbyr en vidt spekter av produkter og tjenester til en stor del av handelsflåten gjennom et unikt globalt nettverk. WMS tilbyr også tjenester til skipsbyggingsindustrien. 3

4 WMS fortsatte sin sterke salgsinnsats og viste en stadig økning i driftsresultatet til tross for en svekkelse av USD i forhold til andre valutaer. Grunnet sitt omfattende globale nettverk og drift, er kostnadene først og fremst i andre valutaer enn USD. En fortsatt svekkelse av dollaren vil ha en langsiktig negativ effekt på inntektene med mindre mottiltak settes inn. WMS vil styrke fokus på operasjonell effektivitet. Selskapet forsetter å styrke sin posisjon og tar markedsandeler i flere av forretningsområdene. WMS fortsetter å vokse som følge sin ambisjon om å bli the shaper of the maritime service industry (ønsker å forme den maritime servicenæringen). I 3. kvartal styrket selskapet sin posisjon ved å undertegne en avtale om kjøp av alle aksjene i Callenberg-gruppen. Avtalen er betinget av at relevante konkurransemyndigheter gir sin tilslutning. Callenberg-gruppen er en global aktør innen markedet for engineering av elektriske anlegg, automasjon og HVAC (heating, ventilation and air conditioning), med hovedkontor i Uddevalla i Sverige. Yarwil, et samarbeidsselskap mellom ledende kjemiselskap Yara og WMS, ble etablert i august. Selskapet vil fokusere på miljøvennlige løsninger for rensning og kontroll av utslipp, med maritime løsninger for i første omgang å redusere NO x (nitrogen oksyd) utslipp. WMS inngikk i september en distribusjonsavtale med BPs datterselskap Krystallon for å tilby global distribusjon av dets løsninger for å eliminere utslipp av svoveloksider og partikler. Andre aktiviteter I tråd med WWs uttalte strategi om å fokusere på kjernevirksomheten ble Express Offshore Transport solgt fra Wilhelmsen Offshore & Chartering (WOC) og Svitzer Far East Pte Ltd (SFE) til Macquarie Bank Ltd. Salget ga WW en gevinst før skatt på USD 17 millioner i 3. kvartal. Basert på den samme strategi ble Dockwise solgt i 4. kvartal i Når man sammenligner tallene for 3. kvartal med samme periode i fjor, må man ta med tap av inntekter fra Dockwise i beregningen. Dette beløp seg til USD 3,8 millioner for kvartalet eller USD 10,5 millioner for de første ni månedene. Finans For 3. kvartal utgjorde netto finansposter USD 6,6 millioner (USD 58,4 millioner). Totale finansinntekter i 3. kvartal utgjorde USD 7,2 millioner (USD 4,8 millioner) mens rentekostnadene kom på USD 20,1 million (USD 21,5 millioner). Den vedvarende svekkelsen av USD resulterte i et netto valutatap på USD 31,9 millioner i 3. kvartal, mot en netto valutagevinst på USD 14,8 millioner for samme periode i fjor. Det netto valutatapet ble mer enn utlignet av gevinsten på valutarelaterte finansielle instrumenter. Utbytte I tråd med WWs utbyttepolitikk foreslår styret å utbetale et tilleggsutbytte på NOK 3,50 per aksje for annet halvår En ekstraordinært generalforsamling vil avgjøre dette den 20. november. Forutsatt generalforsamlingens godkjennelse, vil WW ha utbetalt NOK 9 i utbytte i 2007, inkludert utbetaling av NOK 5,50 per aksje som ble utbetalt i første halvdel av

5 Rederiskatteordningen En ny rederiskatteordning ble presentert av den norske Regjering i forbindelse med statsbudsjettet for 2008, med skattemessig effekt fra Regjeringen har uttalt at rederier vil bli unntatt for skatt i fremtiden. Dette er i overensstemmelse med den rederiskatteordning som gjelder for land innenfor EU. I tillegg har Regjeringen foreslått at den ikke-beskattede egenkapital som rederiene har opparbeidet under den nåværende ordning skal innbetales over en 10-års periode. Dette vil ha en negativ effekt for WW. Et foreløpig estimat antyder at en brutto skattegjeld på NOK 1,6 milliarder må betales i overgangsskatt til den nye rederiskatteordningen, hvorav 1/3 kan avsettes i miljøfond. Det endelige sluttsummen avhenger av detaljerte forskrifter som vil bli gitt av Finansdepartementet. Styret understreker viktigheten av å sikre endringer til Regjeringens forslag samt av å finne bedre overgangsordninger med mindre negativ effekt for næringen. WW er særskilt opptatt av Regjeringens definisjon av det foreslåtte miljøfondet, hvilket skal inneholde 1/3 av skattepengene og som bør klassifiseres som egenkapital. De endelige konsekvensene for WW vil først vise seg når endringene er vedtatt av Stortinget i desember Styret vil komme tilbake med ytterligere informasjon og betydning for WW når det foreløpige årsresultat presenteres i februar Fremtidsutsikter WW forventer et resultat for 2007, etter ordinære finansposter samt engangsposter, som er noe svakere enn i Dette er i overensstemmelse med prognosen gitt i 1. halvår. Disse forventningene skyldes historisk høye bunkerspriser i Det foreslåtte nye rederiskatteordning kan også påvirke årsresultatet for Hvis forslaget får gjennomslag i Stortinget, vil den nye rederiskatteordningen ha regnskapsmessig effekt for Regjeringen har foreslått at den ikke-beskattede egenkapital som rederiene har opparbeidet under den nåværende ordning skal innbetales over en 10-års periode. Denne ikke-beskattede egenkapital er ikke skattbar under dagens regler. Hvis forslaget vedtas, vil dette ha en negativ effekt for WW. Stortinget vil trolig sluttbehandle rammebetingelsene for den nye rederiskatteordningen når det godkjenner statsbudsjettet i desember WW vil avvente Stortingets beslutning og vil vurdere de endelige følgene samt de videre mulige strategiske valg når budsjettet er vedtatt. EUKOR er i sluttfasen av dialogen med HMC og KMC vedrørende fremtidige transportkontrakter. Hyundai-gruppen har bekreftet at en BAF-klausul vil være i effekt fra 1. januar Lysaker, 31. oktober 2007 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Wilh. Wilhelmsen er en ledende global maritim industrigruppe. Konsernet har rundt ansatte i heleide selskaper og sysselsetter om lag medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WWs heleide selskaper har 352 kontorer fordelt på 71 land. Med deleide selskaper inkludert, har WW-gruppen 516 kontorer i 79 land. For mer informasjon, se 5

6 FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 3. kvartal 2007 Management rapportering > Management rapport > Management rapport per forretningsområde > Noter Offisiell delårsrapportering > Resultatregnskap > Balanse > Kontantstrømoppstilling og Egenkapital avstemming > Resultatregnskap per forretningsområde > Noter

7 Management report FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 3. kvartal 2007 Management rapportering I Wilh. Wilhelmsen konsernets offisielle delårsrapport er egenkapitalmetoden brukt ved konsolidering av felleskontrollerte selskap. Denne metoden gir et riktig bilde av konsernets finansielle posisjon. Gjennom den daglige driften baserer ledelsen seg imidlertid på proporsjonal metoden som grunnlag for sine finansielle beslutninger. Management rapporteringen av resultatregnskapet er basert på proporsjonal konsolidering av alle vesentlig felleskontrollerte selskap i segmentene Shipping og Logistikk. Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I Management rapporten er realisert gevinst/(tap) av bunkersikringsinstrumenter inkludert i driftsresultat ved endring av reiseavhengige kostnader. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter.

8 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport ¹ USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (212) (162) Reiseavhengige kostnader (611) (515) (695) (29) (23) Driftskostnader skip (83) (63) (89) (47) (34) Charter kostnader (132) (108) (145) (74) (60) Material kostnader (221) (183) (247) (107) (87) Lønn og andre personalkostnader (300) (261) (356) (79) (70) Andre driftskostnader (228) (362) (441) (39) (36) Avskrivninger og amortisering (113) (108) (145) (0) (0) Nedskrivninger (0) (26) (26) (587) (473) Sum driftskostnader (1 689) (1 626) (2 143) Driftsresultat (7) (58) Netto finansposter (16) (64) (99) Resultat før skattekostnad (3) (15) Skattekostnad (16) (29) (38) 76 (3) Periodens resultat Herav minoriteter ,60 (0,09) Resultat pr. aksje (USD) 3,63 2,22 4,73 1,60 (0,09) Utvannet resultat pr. aksje (USD) 3,63 2,22 4,73 ¹ Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene

9 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport per forretningsområde* TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS (1) MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) USD mill YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 1 895, , , , , ,1 172,6 322,8 386,2 515,6 434,3 587,8 1,9 12,0 100,8 Primært driftsresultat** 319,9 336,1 538,5 234,7 266,6 357,0 31,3 21,3 28,2 59,7 45,8 66,6 (5,8) 2,4 86,7 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (113,0) (133,7) (170,9) (89,2) (86,2) (115,9) (3,7) (32,7) (33,8) (18,0) (12,1) (17,6) (2,0) (2,7) (3,6) Driftsresultat 206,9 202,4 367,6 145,5 180,4 241,2 27,6 (11,4) (5,6) 41,7 33,7 49,0 (7,8) (0,2) 83,0 Netto finansposter (16,0) (63,9) (99,5) (24,0) (67,4) (87,4) 0,4 (1,8) (1,7) (4,1) (2,4) (7,0) 11,6 7,7 (3,4) Resultat før skattekostnad 190,8 138,5 268,1 121,5 113,0 153,7 28,0 (13,2) (7,3) 37,6 31,2 42,0 3,8 7,5 79,6 Skattekostnad (16,1) (29,5) (38,0) (8,3) 14,1 18,4 (6,7) (4,4) (5,7) (2,8) (9,3) (16,9) 1,8 (29,9) (33,8) Periodens resultat 174,8 109,0 230,1 113,2 127,1 172,2 21,3 (17,6) (13,0) 34,7 22,0 25,2 5,5 (22,5) 45,8 Herav minoriteter 3,2 2,4 3, ,2 2,4 3, Management rapport per forretningsområde* TOTAL SHIPPING LOGISTICS (1) MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) USD mill. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 672,4 542, ,9 418,4 330, ,1 66,2 65,3 386,2 175,6 145,3 587,8 12,2 1,6 100,8 Primært driftsresultat** 124,2 105,8 538,5 77,2 81,3 357,0 16,3 8,1 28,2 20,4 17,5 66,6 10,4 (1,2) 86,7 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (38,8) (35,8) (170,9) (30,2) (29,4) (115,9) (1,3) (1,0) (33,8) (6,5) (4,5) (17,6) (0,7) (0,8) (3,6) Driftsresultat 85,4 70,0 367,6 47,0 51,9 241,2 14,9 7,1 (5,6) 13,8 13,0 49,0 9,7 (2,0) 83,0 Netto finansposter (6,6) (58,4) (99,5) (13,2) (39,5) (87,4) 0,1 0,3 (1,7) 1,3 (0,7) (7,0) 5,2 (18,4) (3,4) Resultat før skattekostnad 78,8 11,6 268,1 33,8 12,4 153,7 15,0 7,4 (7,3) 15,1 12,3 42,0 14,9 (20,4) 79,6 Skattekostnad (3,2) (14,9) (38,0) (4,2) 4,6 18,4 (2,5) (2,4) (5,7) 1,4 (3,6) (16,9) 2,2 (13,6) (33,8) Periodens resultat 75,6 (3,3) 230,1 29,5 17,0 172,2 12,5 4,9 (13,0) 16,6 8,7 25,2 17,1 (34,0) 45,8 Herav minoriteter 0,8 0,8 3,5 0,8 0,8 3,5 1) Nedskriving av GAL/CAT i Q med MUSD ) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal ) Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller på MUSD 7.0 i Q og MUSD 2.5 i Q Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q ) Gevinst relatert til salg av Joint Venture (Express Offshore Transport)til Macquarie Bank Limited i Q med MUSD 17.0 * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

10 Wilh. Wilhelmsen group Noter - Management rapport Netto finansposter USD mill Finans Avkastning finansforvaltning 0,0 (2,0) 4,3 9,8 12,9 Renteinntekter 6,6 4,9 18,9 13,8 19,7 Rentekostnader (20,1) (21,5) (64,5) (62,1) (84,6) Andre finansposter (0,1) 2,1 (0,7) 1,2 0,6 Netto valuaposter (31,9) 14,8 (52,5) (35,3) (65,8) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (45,5) (1,7) (94,5) (72,7) (117,2) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 7,4 (18,7) 10,1 (39,0) (53,0) Rentesikringsinstrumenter (13,4) (15,9) (2,5) 10,1 11,4 Valuta derivater 20,9 (2,2) 27,5 9,1 8,2 Valuta og rentesikringsinstrumenter 24,1 (19,9) 43,4 28,5 51,0 Netto finansielle instrumenter 39,0 (56,7) 78,5 8,7 17,6 Netto finansposter (6,6) (58,4) (16,0) (64,0) (99,5) FINANSIELLE INSTRUMENTER (Består av både markedsverdijusterte og realiserte valuta, rente og valuta-rente sikringer, i tillegg til markedsverdijusterte bunkers sikringer*) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 3,9 3,9 10,5 18,4 MARKEDSVERDIJUSTERT 7,3 24,3 28,4 60,1 SUM 11,3 28,2 39,0-78,5 MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 12,3 6,3 3,7 13,0 35,3 MARKEDSVERDIJUSTERT 14,6 32,1 (60,4) (4,0) (17,6) SUM 27,0 38,3 (56,7) 9,0 17,6 * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER (1,7) (0,6) 0 - (2,1) * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 12,3 12,5 11,8 8,9 45,4

11 OFFISIELLT FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 3. kvartal 2007 Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat : I den offisielle delårsrapporteringen er bunkersikringsinstrumentene (1) presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter. (1) Bunker hedgene er per i dag i sin helhet knyttet til operasjonene i Felleskontrollerte selskaper som i følge offisiell delårsrapportering konsolideres etter Egenkapitalmetoden - altså inkludert i Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap

12 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader - (0) Reiseavhengige kostnader - (0) (0) (13) (11) Driftskostnader skip (37) (28) (39) (6) (1) Charter kostnader (15) (2) (4) (74) (60) Material kostnader (221) (183) (247) (72) (57) Lønn og andre personalkostnader (205) (170) (229) (26) (25) Andre driftskostnader (85) (79) (107) (18) (14) Avskrivninger og amortisering (48) (39) (54) (0) (0) Nedskrivninger (0) (0) (0) (209) (168) Sum driftskostnader (612) (501) (681) Driftsresultat (3) (32) Netto finansposter (4) (7) (21) Resultat før skattekostnad (0) (14) Skattekostnad (6) (37) (43) 76 (3) Periodens resultat Herav minoriteter ,60 (0,09) Resultat pr. aksje (USD) 3,63 2,22 4,73 1,60 (0,09) Utvannet resultat pr. aksje (USD) 3,63 2,22 4,73

13 Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse USD mill Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 10.7 millioner.

14 Wilh. Wilhelmsen konsern Kontantstrømoppstilling USD mill Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 93 (231) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (100) 173 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital USD mill Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Dividend payment (42) (37) Kildeskatt (1) Finansielle instrumenter, sikrings bokføring (3) 10 Kjøp av egne aksjer (41) (12) Opsjoner 2 2 Omregnings-/andre differanser Egenkapital i slutten av perioden

15 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap per forretningsområde TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) USD mill. YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 796,7 654,3 975,4 242,1 213,9 285,2 21,3 (17,6) (13,0) 515,6 434,3 587,8 17,7 23,7 115,4 Primært driftsresultat 233,5 191,8 348,2 158,4 161,8 209,0 21,3 (17,6) (13,0) 59,7 45,8 66,6 (5,8) 1,8 85,6 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (48,4) (38,9) (53,9) (28,4) (24,8) (33,7) (18,0) (12,1) (17,6) (2,0) (2,0) (2,7) Driftsresultat 185,1 152,9 294,3 130,0 137,0 175,3 21,3 (17,6) (13,0) 41,7 33,7 49,0 (7,8) (0,2) 82,9 Netto finansposter (4,4) (6,9) (21,1) (11,9) (12,0) (10,6) (4,1) (2,4) (7,0) 11,6 7,5 (3,5) Resultat før skattekostnad 180,7 146,0 273,2 118,1 125,0 164,7 21,3 (17,6) (13,0) 37,6 31,2 42,0 3,8 7,3 79,4 Skattekostnad (5,9) (37,0) (43,1) (4,9) 2,1 7, (2,8) (9,3) (16,9) 1,8 (29,8) (33,6) Periodens resultat 174,8 109,0 230,1 113,2 127,1 172,2 21,3 (17,6) (13,0) 34,7 22,0 25,2 5,5 (22,5) 45,8 Herav minoriteter 3,2 2,4 3,5 3,2 2,4 3,5 Resultatregnskap per forretningsområde TOTAL SHIPPING LOGISTICS MARITIME SERVICES (1) HOLDING (2) USD mill. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 287,7 211,1 975,4 81,8 55,9 285,2 12,5 4,9 (13,0) 175,6 145,3 587,8 17,8 5,0 115,4 Primært driftsresultat 96,0 56,8 348,2 52,8 35,6 209,0 12,5 4,9 (13,0) 20,4 17,5 66,6 10,4 (1,3) 85,6 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (17,6) (14,0) (53,9) (10,3) (8,9) (33,7) (6,5) (4,5) (17,6) (0,7) (0,6) (2,7) Driftsresultat 78,5 42,7 294,3 42,5 26,7 175,3 12,5 4,9 (13,0) 13,8 13,0 49,0 9,7 (1,9) 82,9 Netto finansposter (2,5) (32,1) (21,1) (9,1) (12,8) (10,6) ,3 (0,7) (7,0) 5,2 (18,6) (3,5) Resultat før skattekostnad 75,9 10,6 273,2 33,4 13,9 164,7 12,5 4,9 (13,0) 15,1 12,3 42,0 14,9 (20,5) 79,4 Skattekostnad (0,3) (13,9) (43,1) (3,9) 3,1 7, ,4 (3,6) (16,9) 2,2 (13,5) (33,6) Periodens resultat 75,6 (3,3) 230,1 29,5 17,0 172,2 12,5 4,9 (13,0) 16,6 8,7 25,2 17,1 (34,0) 45,8 Herav minoriteter 0,8 0,8 3,5 0,8 0,8 3,5 1) Nedskriving av GAL/CAT i Q med MUSD ) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal ) Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller på MUSD 7.0 i Q og MUSD 2.5 i Q Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q ) Gevinst relatert til salg av Joint Venture (Express Offshore Transport)til Macquarie Bank Limited i Q med MUSD 17.0 * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

16 Wilh. Wilhelmsen group Noter Netto finansposter USD mill Finans Avkastning finansforvaltning 0,0 (2,0) 4,3 9,8 12,9 Renteinntekter 5,6 4,1 15,8 12,2 17,1 Rentekostnader (12,9) (13,7) (41,9) (34,7) (48,4) Andre finansposter (0,2) 1,9 (0,6) 1,5 1,2 Netto valuaposter (31,6) 15,7 (53,3) (23,7) (51,5) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (39,1) 5,9 (75,7) (34,9) (68,7) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 Rentesikringsinstrumenter (11,4) (12,7) (2,1) 9,6 10,4 Valuta derivater 20,5 (2,4) 26,7 5,3 3,6 Valuta og rentesikringsinstrumenter 23,1 (22,9) 42,4 13,1 33,7 Netto finansielle instrumenter 36,6 (38,0) 71,3 28,0 47,7 Netto finansposter (2,5) (32,1) (4,4) (6,9) (21,0)

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Foreløpig årsrapport 2005

Foreløpig årsrapport 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President Pressemelding Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 97 70 08 02 Kommunikasjonsdirektør Telefax: 67 58 44 96 Vice President Privat: 67 14 83 43 Strandveien 20

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde i 2000 et driftsresultat på USD 84 millioner. Dette er en bedring på ca. 50% i forhold til 1999 da driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2003 2. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Informasjonsdirektør Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer