Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker"

Transkript

1 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Telefon: Mobil: E-post: Internet: Rapport for fjerde kvartal 2007 Endringene i den norske rederiskatteordningen hadde en negativ innvirkning på Wilh. Wilhelmsen (WW) gruppens resultater etter skatt for Gruppen avsetter USD 208 millioner i fjerde kvartal til utsatt skatt som følge av endringene. Driftsresultatet for fjerde kvartal for den maritime industrigruppen var USD 59 millioner mot USD 165 millioner i samme periode i Resultatet ble påvirket av salgsgevinster i fjerde kvartal 2006 og av at det ikke fantes en bunkersjusteringsavtale (BAF) i EUKORs kontrakt med Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KMC) i Hovedpunkter i kvartalet: Fortsatt sterke markeder med høy tonnasjeutnyttelse Ballastreiser og vei- og togtransport for å kompensere for mangel på tonnasje Tidenes høyeste bunkerspriser BAF-avtaler med alle hovedkunder bortsett fra EUKORs kontrakt med HMC/KMC Høy kapasitetsutnyttelse ved terminaler og anlegg for tekniske tjenester Svak USD påvirket spesielt resultatene for maritime tjenester De totalte inntektene var på USD 708 millioner (USD 683 millioner) i fjerde kvartal. (Tallene for tilsvarende periode i 2006 blir heretter vist i parentes.) Driftsresultatet for kvartalet utgjorde USD 59 millioner (USD 165 millioner). Resultat før skatt endte på USD 51 millioner Mgm. rapport Q Q (USD mill.) Totale inntekter Driftsresultat Resultat før skatt (USD 130 millioner), mens tapet etter skatt var på USD 168 millioner (et positivt resultat på USD 121 millioner). Ved sammenligning av fjerde kvartal 2007 med tilsvarende kvartal 2006 må det tas hensyn til følgende punkter: USD 83,1 millioner i salgsgevinst fra Dockwise i fjerde kvartal 2006 USD 2,5 millioner i korrigert salgsgevinst for Express Offshore Transport i fjerde kvartal 2006 USD 208 millioner avsatt til utsatt skatt i fjerde kvartal 2007 i forbindelse med den nye norske rederiskatteordningen 1

2 WWs totale inntekter for hele året beløp seg til USD 2,6 milliarder (USD 2,5 milliarder). Driftsresultatet var på USD 266 millioner (USD 368 millioner). Resultatet før skatt var USD 242 millioner (USD 268 millioner). Resultatet endte på USD 7 millioner (USD 230 millioner), betydelig påvirket av endringene i den norske rederiskatteordningen. Korrigert for engangsposter endte driftsresultatet i 2007 på USD 248 millioner (USD 245 millioner). Sammenligninger mellom 2007 og 2006 er påvirket av: Mgm. rapport YTD 2007 YTD 2006 (USD mill.) Totale inntekter Driftsresultat Resultat før skatt USD mill. Q4/07 Q4/ Driftsresultat før korrigeringer 58,9 165,1 265,7 367,6 Salgsgevinster (0,2) (85,9) (17.7) (94,3) Tilbakeført bidrag fra Dockwise i (2,4) - (13,0) Realisert andel av bunkershedging (1,8) (8,9) 0,2 (45,5) Negativt driftsresultat GAL/CAT ,2-5,4 Nedskrivning av GAL/CAT ,3 Korrigert driftsresultat 56,9 69,1 248,2 245,4 Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WWs underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene er de samme i management-rapporten og det offisielle regnskapet, men managementrapporten baseres på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter. Oppstillingen i managementrapporten reflekterer andelen av WW-gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur. Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med International Accounting Standard 34 (IAS) og i tråd med de regnskapsprinsipper som er beskrevet i årsrapporten for Shipping Shippingsegmentet hadde et driftsresultat i fjerde kvartal på USD 44,1 millioner (USD 60,8 millioner). De totale inntektene var på til sammen USD 444,9 millioner (USD 377,2 millioner), mens resultatet før skatt utgjorde USD 27,1 millioner (USD 40,7 millioner). Driftsresultatet for hele året var på 189,6 millioner (USD 241,2 millioner), de totale inntektene USD 1,7 milliarder (USD 1,4 milliarder), mens resultatet før skatt utgjorde USD 148,6 millioner (USD 153,7 millioner). Justert for økningen i bunkersprisene viste WWs shippingvirksomhet et resultat for 2007 på linje med 2006, som var et godt år. 2

3 Markedene for bil og ro-rolast var stramme i fjerde kvartal. Nok engang førte dette til god lastetilgang og høy tonnasjeutnyttelse. Imidlertid økte kostnadene også for innleid tonnasje, omlastninger, ballastreiser og bunkers. WWs operative selskaper iverksatte flere tiltak i løpet av året for å bedre resultatene og utligne høyere marginalkostnader, herunder bunkerssikringskontrakter, tilføring av nye, effektive skip, optimalisering av lastesammensetninger, mer effektiv utnyttelse av flåten samt kostnadskutt. Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL WW eier 50%) hadde et sterkt fjerde kvartal, og resultatene for 2007 ble bedre enn for Markedet var stramt gjennom hele året, med god lastetilgang på alle de viktigste transportstrekningene. Volumene var spesielt sterke mellom Asia og Europa. Av denne grunn overførte WWL ekstra tonnasje til denne ruten og fikk derved bedre resultater til tross for høyere kostnader i forbindelse med leie av tonnasje samt ballastreiser. WWL hadde meget høy tonnasjeutnyttelse og en god blanding av biler og ro-rolast gjennom året, takket være et globalt nettverk viet alle typer rullende last samt avansert tonnasje med fleksibel lastekapasitet. EUKOR Car Carriers (EUKOR WW eier 40%) hadde et lavere resultat i 2007 enn i året før. Dette skyldes høyere bunkerskostnader i 2007 etter at bunkerssikringskontrakten utløp på slutten av I løpet av 2007 kom EUKOR til enighet om en BAF i fraktkontrakten med HMC og KMC med virkning fra 1. januar Volumer fra Korea var høye og gjenspeilet fortsatt sterk eksport fra HMCs og KMCs side. Last fra andre produsenter økte i løpet av året og førte til god tonnasjeutnyttelse og bedrede resultater. American Roll-On Roll-Off Carrier (ARC WW eier 50%) leverte gode og stabile resultater både i fjerde kvartal og for hele året. Tonnasjesituasjonen WWs operative selskaper mottok ni nye bilskip (pure car and truck carriers - PCTC) i Tre av disse ble levert til WWL, mens seks gikk inn i EUKOR-flåten. Tre av de sistnevnte (Morning Midora, Morning Carina og Morning Cornet) ble levert i fjerde kvartal. WW står for ett av de ni skipene som ble levert. Per februar 2008 har WW og dets partnere 37 nye skip i bestilling, 14 til WWL og 23 til EUKOR. WW står for åtte av nybyggene, fire bilskip, to ekstra store bilskip (large car and truck carrier - LCTC) og to ro-ro skip. De to siste er WWs andel av de fire unike ro-ro skipene WW og partneren Wallenius Lines bestilte fra Mitsubishi Heavy Industries i fjerde kvartal WW og dets partnere vil fortsette sin aktive nybyggingsstrategi for å sikre at flåten fornyes og utvides. Dette innebærer flere nybygg i ulike størrelser og med forskjellig lastekapasitet. 3

4 Logistikk Logistikksegmentet hadde et driftsresultat på USD 12,4 millioner (USD 5,7 millioner) i fjerde kvartal. De totale inntektene endte på USD 78,3 millioner (USD 63,4 millioner), mens resultatet før skatt endte på USD 12,8 millioner (USD 5,9 millioner). Segmentet viste merkbart sterkere resultater for hele året sammenlignet med Det samlede driftsresultatet var på USD 40,0 millioner (minus USD 5,6 millioner), mens de totale inntektene var på USD 250,9 millioner (USD 386,2 millioner). Inntektsnedgangen gjenspeiler først og fremst at det franske logistikkselskapet Global Automotive Logistics/Compagnie d Affrètement et de Transport (GAL/CAT) ikke ble konsolidert i WWs regnskap fra og med juli Resultatet før skatt endte på USD 40,9 millioner (minus USD 7,3 millioner). Den positive utviklingen i 2007 gjenspeiler først og fremst: Høy kapasitetsutnyttelse ved terminaler og anlegg for tekniske tjenester Ekspansjon for det koreanske logistikkselskapet Glovis En nedskrivning på USD 25 millioner i selskapet CAT/GAL i 2006 og at GAT/CAL ikke ble konsolidert i WWs regnskap fra 30. juni 2006 WWL sikret flere nye logistikkontrakter i I disse integreres innlandstransport med selskapets sjøtransport. Denne utviklingen er i tråd med gruppens strategi om å tilby logistikktjenester som støtter sjøttransporten og forbedrer kundenes verdikjede. Resultatene for terminaler og tekniske tjenester var bedre enn forventet, som følge av høy kapasitetsutnyttelse. WWL har foretatt en terminalinvestering i Tianjian, en viktig kinesisk havn for bil og rorolast. Ytterligere satsinger vurderes i andre strategiske kinesiske havner. WWLs terminalinvesteringer ble konsolidert i 2007 i et eget datterselskap, Wallenius Wilhelmsen Terminals Holding. Dette gir et bedret grunnlag for videre ekspansjon av terminalinvesteringer og operasjoner. Som rapportert i andre kvartal, kjøpte WW 22,5% av et konsortium som er involvert i ulike terminaler og lastehåndteringsaktiviteter, i Australia. Dette er en viktig investering, som vil gi gruppens skip som anløper alle større australske havner bedre og raskere tilgang til terminaler. I tillegg utvider og forsterker denne investeringen WWs tilstedeværelse i det australske markedet. Tall fra konsortiet er inkludert i WWs regnskap fra mai Regnskapstall er inkludert ett kvartal på etterskudd. WW eier 50% av American Auto Logistics (AAL) og American Logistics Network (ALN). Disse selskapene tilbyr logistikktjenester fra dør-til-dør, herunder oppbevaring av privatbiler og andre eiendeler for amerikansk militærpersonell og statsansatte stasjonert i utlandet. AAL og ALN leverte igjen stabile og gode resultater, mer eller mindre på linje med Det koreanske logistikkselskapet Glovis (WW eier 20%) leverte merkbart høyere inntekter og driftsresultat i 2007 sammenlignet med Økningen var særlig sterk for utstyrspakker med bildeler for oversjøisk montering ( completely knocked down ). 4

5 Som eneleverandør av globale logistikktjenester til EUKORs hovedkunder HMC og KMC, tjener Glovis på at disse selskapene utvider sin virksomhet utenfor Korea. Veksten i Europa har vært spesielt stor. Maritime tjenester Segmentet for maritime tjenester oppnådde et driftsresultat på USD 9,1 millioner (USD 15,4 millioner) i fjerde kvartal. De totale inntektene var USD 191,7 millioner (USD 153,5 millioner). Resultat før skatt endte på USD 6,8 millioner (USD 10,8 millioner). Den svake USD påvirket resultatet negativt ettersom segmentet har mesteparten av inntektene sine i USD mens utgiftene påløper i andre valutaer. En positiv effekt av valutasikringen er inkludert i netto finansposter. Segmentet for maritime tjenester viste et driftsresultat for hele året på USD 50,8 millioner (USD 49,0 millioner), mens de totale inntektene utgjorde USD 707,3 millioner (USD 587,8 millioner). Resultatet før skatt endte på USD 44,4 millioner (USD 42,0 millioner). Salgsinntektene har økt med 20% fra 2006 til Det underliggende salgsresultatet viser klart at Wilhelmsen Maritime Services (WMS) styrket sin posisjon i segmentet for maritime tjenester i Som en del av arbeidet med å gjennomføre sin langsiktige strategi, har WMS med virkning fra februar 2008 føyd den svenske Callenberg-gruppen til sin portefølje av selskaper. En ny merkevarestrategi er gjennomført for ytterligere å styrke tilknytningen til WWgruppen. Følgende endringer av navn ble innført fra 1. januar 2008: Wilhelmsen Ships Service (tidligere Barwil Unitor Ships Service) Wilhelmsen Ship Management (tidligere Barber Ship Management) Wilhelmsen Ships Equipment (tidligere Unitor Ships Equipment) Wilhelmsen Marine Engineering (tidligere Callenberg group) Andre aktiviteter I tråd med strategien om å fokusere på kjernevirksomheten ble Express Offshore Transport (EOT) solgt fra Wilhelmsen Offshore & Chartering og Svitzer Far East til Macquarie Bank i juli. En salgsgevinst på USD 17,0 millioner ble registrert i tredje kvartal Gevinsten fra etableringen av EOT i 2006 var USD 9,5 millioner. Med utgangspunkt i den samme strategien ble Dockwise solgt i fjerde kvartal Avhendelsen av Dockwise bidro med en gevinst på USD 83,1 millioner til konsernets resultater i fjerde kvartal Sea Launchs virksomhet ligger under Wilhelmsen Offshore & Chartering og dekker transport av raketter og rakettdrivstoff fra Ukraina til USAs vestkyst. Grunnet en mislykket rakettoppskytning tidlig på året, ble kun en oppskytning gjennomført i

6 Finansielle poster Netto finansutgifter utgjorde USD 23,9 millioner (USD 99,5 millioner) for hele året, mens de utgjorde USD 7,9 millioner (USD 35,5 millioner) i fjerde kvartal. Netto finansielle instrumenter bidro med USD 67,2 millioner for hele året (USD 17,6 millioner). Verdivurdering av bunkerssikringskontrakter bidro med USD 10,2 millioner i 2007 (minus USD 53 millioner). Samlede finansinntekter i 2007 utgjorde USD 39,2 millioner (USD 32,6 millioner). Renteutgiftene endte på USD 89,4 millioner (USD 84,6 millioner) som følge av renteøkninger og en fallende USD. Sikringsstrategier i rente- og valutamarkedet bidro med USD 57,0 millioner i 2007 (USD 70,6 millioner). Utbytte WW betalte NOK 9,00 per aksje i utbytte i Selskapets intensjon er å betale utbytte to ganger i året. I tråd med konsernets utbyttepolitikk foreslår styret at NOK 5,50 per aksje skal betales i utbytte for første halvår Politiske rammebetingelser WW sier trolig nei takk til å tre inn i den nye norske rederiskatteordningen. Med innføringen av den nye rederiskatteordningen, som Stortinget vedtok i desember 2007, tvinges norske skipseiende selskaper ut av den gamle rederiskatteordningen. Dermed må rederiene velge om de vil tre inn i den nye, norske rederiskatteordningen. WW vil ta den endelige beslutningen om hvorvidt gruppen skal gå inn i nye den norske rederiskatteordningen i forbindelse med innlevering av ligningen. Dette skjer innen utgangen av mai WW har i dag 17 skip i den tidligere norske rederiskatteordningen. Det foreligger ingen planer om å flytte hovedkontoret fra Lysaker brygge, utenfor Oslo. Selskapet har tidligere varslet at Stortingets endringer i norsk rederiskatteordning får regnskapsmessige konsekvenser for WW-konsernet i oppgjøret for WW avsetter i denne forbindelse USD 208 millioner til utsatt skatt i fjerde kvartal. Fremtidsutsikter WW vil fortsette å styrke sin posisjon som en av de største aktørene innenfor sin shippingnisje samt utvikle sine tjenester innenfor logistikk og maritime tjenester. At det er ventet vekst i alle lastekategorier betyr at tonnasjesituasjonen vil være stram. WW vil derfor ha et aktivt nybyggingsprogram. Logistikksegmentet vil bli videreutviklet og styrket for å understøtte WWs sjøtransport. Et høyt aktivitetsnivå i verdens handelsflåte og nybyggingsmarked forventes å gi gode resultater i segmentet for maritime tjenester. 6

7 Hovedvekstområdene forventes å være i markeder under utvikling slik som Asia, Øst-Europa og Midt-Østen. WWs styre forventer et driftsresultat for 2008, justert for spesielle poster, på linje med eller bedre enn for Lysaker, 13. februar 2007 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Wilh. Wilhelmsen (WW) er en global maritim industrigruppe. Sammen med sine partnere har WW nærmere 160 skip i et global nettverk av transportruter. WW er verdens største aktør i segmentet for rullende last. Gruppens sjøtransportaktiviteter suppleres av et utvalg av avanserte landbaserte logistikktjenester som gir kundene verdifulle dør-til-dør løsninger. Konsernet er ledende i den globale maritime serviceindustrien gjennom sitt unike verdensomspennende nettverk og leverer årlig tjenester til mer enn 200 skipsverft og rundt skip. Konsernets heleide datterselskaper har rundt ansatte i mer enn 70 land. For ytterligere opplysninger: 7

8 FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2007 Management rapportering > Management rapport > Management rapport per forretningsområde > Noter Offisiell delårsrapportering > Resultatregnskap > Balanse > Kontantstrømoppstilling og Egenkapital avstemming > Resultatregnskap per forretningsområde > Noter

9 Management rapport FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2007 Management rapportering I Wilh. Wilhelmsen konsernets offisielle delårsrapport er egenkapitalmetoden brukt ved konsolidering av felleskontrollerte selskap. Denne metoden gir et riktig bilde av konsernets finansielle posisjon. Gjennom den daglige driften baserer ledelsen seg imidlertid på proporsjonal metoden som grunnlag for sine finansielle beslutninger. Management rapporteringen av resultatregnskapet er basert på proporsjonal konsolidering av alle vesentlig felleskontrollerte selskap i segmentene Shipping og Logistikk. Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I Management rapporten er realisert gevinst/(tap) av bunkersikringsinstrumenter inkludert i driftsresultat ved endring av reiseavhengige kostnader. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter.

10 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport ¹ USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (239) (180) Reiseavhengige kostnader (850) (695) (18) (26) Driftskostnader skip (102) (89) (47) (38) Charter kostnader (179) (145) (89) (64) Material kostnader (310) (247) (114) (95) Lønn og andre personalkostnader (415) (356) (103) (79) Andre driftskostnader (331) (441) (38) (37) Avskrivninger og amortisering (151) (145) (0) (0) Nedskrivninger (0) (26) (649) (518) Sum driftskostnader (2 338) (2 143) Driftsresultat (8) (36) Netto finansposter (24) (99) Resultat før skattekostnad (219) (8) Skattekostnad (235) (38) (168) 121 Periodens resultat Herav minoriteter 4 3 (3,39) 2,51 Resultat pr. aksje (USD) 0,07 4,73 (3,39) 2,51 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 0,07 4,73 ¹ Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene

11 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport per forretningsområde* TOTAL SHIPPING LOGISTIKK MARITIME TJENESTER HOLDING USD mill YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 2 603, , , , , ,1 250,9 386,2 386,2 707,3 587,8 587,8 (4,6) 100,8 100,8 Primært driftsresultat** 417,1 538,5 538,5 311,6 357,0 357,0 45,2 28,2 28,2 72,0 66,6 66,6 (11,7) 86,7 86,7 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (151,3) (170,9) (170,9) (122,0) (115,9) (115,9) (5,2) (33,8) (33,8) (21,2) (17,6) (17,6) (2,9) (3,6) (3,6) Driftsresultat 265,7 367,6 367,6 189,6 241,2 241,2 40,0 (5,6) (5,6) 50,8 49,0 49,0 (14,6) 83,0 83,0 Netto finansposter (23,9) (99,5) (99,5) (41,0) (87,4) (87,4) 0,9 (1,7) (1,7) (6,4) (7,0) (7,0) 22,7 (3,4) (3,4) Resultat før skattekostnad 241,8 268,1 268,1 148,6 153,7 153,7 40,9 (7,3) (7,3) 44,4 42,0 42,0 8,0 79,6 79,6 Skattekostnad (235,0) (38,0) (38,0) (224,7) 18,4 18,4 (8,9) (5,7) (5,7) (4,3) (16,9) (16,9) 3,0 (33,8) (33,8) Periodens resultat 6,9 230,1 230,1 (76,2) 172,2 172,2 31,9 (13,0) (13,0) 40,1 25,2 25,2 11,0 45,8 45,8 Herav minoriteter 3,8 3,2 3,5 3,8 3,2 3,5 Management rapport per forretningsområde* TOTAL SHIPPING LOGISTIKK MARITIME TJENESTER HOLDING USD mill. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 708,4 683, ,9 444,9 377, ,1 78,3 63,4 386,2 191,7 153,5 587,8 (6,5) 88,8 100,8 Primært driftsresultat** 97,2 202,4 538,5 76,9 90,5 357,0 13,9 6,9 28,2 12,3 20,8 66,6 (5,9) 84,2 86,7 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (38,3) (37,3) (170,9) (32,7) (29,7) (115,9) (1,5) (1,1) (33,8) (3,2) (5,5) (17,6) (0,9) (1,0) (3,6) Driftsresultat 58,9 165,1 367,6 44,1 60,8 241,2 12,4 5,7 (5,6) 9,1 15,4 49,0 (6,8) 83,3 83,0 Netto finansposter (7,9) (35,5) (99,5) (17,1) (20,0) (87,4) 0,4 0,2 (1,7) (2,3) (4,6) (7,0) 11,1 (11,1) (3,4) Resultat før skattekostnad 51,0 129,6 268,1 27,1 40,7 153,7 12,8 5,9 (7,3) 6,8 10,8 42,0 4,3 72,2 79,6 Skattekostnad (218,9) (8,5) (38,0) (216,5) 4,4 18,4 (2,2) (1,3) (5,7) (1,4) (7,6) (16,9) 1,2 (3,9) (33,8) Periodens resultat (167,9) 121,1 230,1 (189,4) 45,1 172,2 10,6 4,5 (13,0) 5,4 3,2 25,2 5,5 68,3 45,8 Herav minoriteter 0,8 0,8 3,5 0,8 0,8 3,5 Logistikk: Nedskriving av GAL/CAT i Q med MUSD 25.3 Maritime Tjenester: Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Holding: Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller på MUSD 7.0 i Q og MUSD 2.5 i Q Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q Gevinst relatert til salg av Joint Venture (Express Offshore Transport)til Macquarie Bank Limited i Q med MUSD 17.0 * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

12 Wilh. Wilhelmsen gruppe Noter - Management rapport Netto finansposter USD mill Finans Avkastning finansforvaltning 8,1 3,1 16,7 12,9 Renteinntekter 3,5 5,9 22,5 19,7 Rentekostnader (24,9) (22,5) (89,4) (84,6) Andre finansposter (1,8) (0,6) (2,5) 0,6 Netto valuaposter 14,2 (30,5) (38,3) (65,8) Netto finansposter ekskl. Fin instr. (0,9) (44,5) (91,1) (117,2) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 4,4 (14,0) 10,2 (53,0) Rentesikringsinstrumenter (9,4) 1,3 (12,0) 11,4 Valuta derivater (0,8) (0,9) 26,7 8,2 Valuta og rentesikringsinstrumenter (1,1) 22,5 42,3 51,0 Netto finansielle instrumenter (6,9) 9,0 67,2 17,6 Netto finansposter (7,9) (35,5) (23,9) (99,5) FINANSIELLE INSTRUMENTER (Består av både markedsverdijusterte og realiserte valuta, rente og valuta-rente sikringer, i tillegg til markedsverdijusterte bunkers sikringer*) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 3,9 3,9 10,5 16,5 34,9 MARKEDSVERDIJUSTERT 7,3 24,3 24,1 (23,4) 32,4 SUM 11,3 28,2 34,6 (6,9) 67,2 MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 12,3 6,3 3,7 13,0 35,3 MARKEDSVERDIJUSTERT 14,6 32,1 (60,4) (4,0) (17,6) SUM 27,0 38,3 (56,7) 9,0 17,6 * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER (1,7) (0,6) 0 1,8 (0,2) * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 12,3 12,5 11,8 8,9 45,4

13 OFFISIELLT FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2007 Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat : I den offisielle delårsrapporteringen er bunkersikringsinstrumentene (1) presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter. (1) Bunker hedgene er per i dag i sin helhet knyttet til operasjonene i Felleskontrollerte selskaper som i følge offisiell delårsrapportering konsolideres etter Egenkapitalmetoden - altså inkludert i Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap

14 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (0) 0 Reiseavhengige kostnader (0) (0) (10) (12) Driftskostnader skip (47) (39) (6) (2) Charter kostnader (21) (4) (89) (64) Material kostnader (310) (247) (74) (59) Lønn og andre personalkostnader (279) (229) (35) (28) Andre driftskostnader (119) (107) (15) (15) Avskrivninger og amortisering (63) (54) (0) (0) Nedskrivninger (0) (0) (228) (180) Sum driftskostnader (840) (681) Driftsresultat (8) (14) Netto finansposter (12) (21) Resultat før skattekostnad (215) (6) Skattekostnad (221) (43) (168) 121 Periodens resultat Herav minoriteter 4 3 (3,39) 2,51 Resultat pr. aksje (USD) 0,07 4,73 (3,39) 2,51 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 0,07 4,73

15 Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse USD mill Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler 3 5 Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 10 8 Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 6 3 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 11.5 millioner.

16 Wilh. Wilhelmsen konsern Kontantstrømoppstilling USD mill Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 64 (336) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (201) 172 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital USD mill Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Dividend payment (70) (64) Kildeskatt (1) (1) Finansielle instrumenter, sikrings bokføring (12) 10 Kjøp av egne aksjer (52) (14) Opsjoner 3 2 Omregnings-/andre differanser Egenkapital i slutten av perioden

17 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap per forretningsområde TOTAL SHIPPING LOGISTIKK MARITIME TJENESTER HOLDING USD mill. YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD YTD 2007 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 1 080,0 975,4 975,4 322,7 285,2 285,2 31,9 (13,0) (13,0) 707,3 587,8 587,8 18,1 115,4 115,4 Primært driftsresultat 303,2 348,2 348,2 211,0 209,0 209,0 31,9 (13,0) (13,0) 72,0 66,6 66,6 (11,7) 85,6 85,6 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (63,1) (53,9) (53,9) (38,9) (33,7) (33,7) (21,2) (17,6) (17,6) (2,9) (2,7) (2,7) Driftsresultat 240,2 294,3 294,3 172,1 175,3 175,3 31,9 (13,0) (13,0) 50,8 49,0 49,0 (14,6) 82,9 82,9 Netto finansposter (11,9) (21,1) (21,1) (28,2) (10,6) (10,6) (6,4) (7,0) (7,0) 22,7 (3,5) (3,5) Resultat før skattekostnad 228,2 273,2 273,2 143,9 164,7 164,7 31,9 (13,0) (13,0) 44,4 42,0 42,0 8,0 79,4 79,4 Skattekostnad (221,3) (43,1) (43,1) (220,0) 7,4 7, (4,3) (16,9) (16,9) 3,0 (33,6) (33,6) Periodens resultat 6,9 230,1 230,1 (76,2) 172,2 172,2 31,9 (13,0) (13,0) 40,1 25,2 25,2 11,0 45,8 45,8 Herav minoriteter 3,8 3,2 3,5 3,8 3,2 3,5 Resultatregnskap per forretningsområde TOTAL SHIPPING LOGISTIKK MARITIME TJENESTER HOLDING USD mill. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 283,3 321,1 975,4 80,6 71,3 285,2 10,6 4,5 (13,0) 191,7 153,5 587,8 0,4 91,7 115,4 Primært driftsresultat 69,7 156,4 348,2 52,6 47,2 209,0 10,6 4,5 (13,0) 12,3 20,8 66,6 (5,9) 83,8 85,6 Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (14,7) (15,0) (53,9) (10,5) (8,9) (33,7) (3,2) (5,5) (17,6) (0,9) (0,7) (2,7) Driftsresultat 55,0 141,3 294,3 42,1 38,3 175,3 10,6 4,5 (13,0) 9,1 15,4 49,0 (6,8) 83,1 82,9 Netto finansposter (7,5) (14,1) (21,1) (16,3) 1,5 (10,6) (2,3) (4,6) (7,0) 11,1 (11,0) (3,5) Resultat før skattekostnad 47,5 127,2 273,2 25,8 39,7 164,7 10,6 4,5 (13,0) 6,8 10,8 42,0 4,3 72,1 79,4 Skattekostnad (215,4) (6,1) (43,1) (215,2) 5,3 7, (1,4) (7,6) (16,9) 1,2 (3,9) (33,6) Periodens resultat (167,9) 121,1 230,1 (189,4) 45,1 172,2 10,6 4,5 (13,0) 5,4 3,2 25,2 5,5 68,3 45,8 Herav minoriteter 0,6 0,8 3,5 0,6 0,8 3,5 Logistikk: Nedskriving av GAL/CAT i Q med MUSD 25.3 Maritime Tjenester: Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Holding: Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller på MUSD 7.0 i Q og MUSD 2.5 i Q Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q Gevinst relatert til salg av Joint Venture (Express Offshore Transport)til Macquarie Bank Limited i Q med MUSD 17.0 * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

18 Wilh. Wilhelmsen gruppe Noter Netto finansposter USD mill Finans Avkastning finansforvaltning* 8,1 3,1 16,7 12,9 Renteinntekter 2,2 4,9 18,0 17,1 Rentekostnader (17,2) (13,8) (59,2) (48,4) Andre finansposter (1,4) (0,3) (2,0) 1,2 Netto valuaposter 11,1 (27,8) (42,2) (51,5) Netto finansposter ekskl. Fin instr. 2,7 (33,8) (68,7) (68,7) Finansielle instrumenter Markedsjust. bunkerssikringskontrakter 0,0 0,0 0,0 0,0 Rentesikringsinstrumenter (9,0) 0,7 (11,1) 10,4 Valuta derivater (0,5) (1,7) 26,2 3,6 Valuta og rentesikringsinstrumenter (0,8) 20,6 41,6 33,7 Netto finansielle instrumenter (10,2) 19,7 56,8 47,7 Netto finansposter (7,5) (14,1) (11,9) (21,0) * Inkluderer finansielle derivater for spekulasjon

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Foreløpig årsrapport 2005

Foreløpig årsrapport 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President Pressemelding Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 97 70 08 02 Kommunikasjonsdirektør Telefax: 67 58 44 96 Vice President Privat: 67 14 83 43 Strandveien 20

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde i 2000 et driftsresultat på USD 84 millioner. Dette er en bedring på ca. 50% i forhold til 1999 da driftsresultatet

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Informasjonsdirektør Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2015

RAPPORT 1. KVARTAL 2015 RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Høydepunkt; - Historisk høyt ratenivå for VLGC markedet i første kvartal. - Inntjening fra shippingaktiviteten på NOK 32,8 mill, opp fra NOK 15,7 mill i første kvartal 2014. - Resultat

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2003 2. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000).

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer