Rapportering og dialog med kunden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering og dialog med kunden"

Transkript

1 Rapportering og dialog med kunden

2 Rapportering og dialog med kunden Kurset tar sikte på å drøfte og gi en god innføring i; Dialogen og kundemøtene Fokus på enkel rådgivning Rapportering som merverdi for kunden Kontorets og den ansattes utvikling Ansvar for egen arbeidsplass

3 Sekvens 1 Kundefokus ansattes bidrag Kartleggingen av kunden Hvor er vårt fokus? Hvordan møte den teknologiske utviklingen med vinkling mot rådgivning? Det viktige kundemøtet

4 Kunden i fokus Hvorfor er du viktig for kunden? Min påstand; Vi må i mindre grad være opptatt av kundens regnskaper Vi må være opptatt av KUNDEN I SIN HELHET og hans/hennes behov og ønsker (Dette er regnskapet en viktig del av)

5 Hvem er kunden? Kundene er i dag som før svært forskjellige Noen behersker økonomi like godt som oss Mange har lite fokus og liten forståelse Mange er «gammeldagse og synes ting er greit som det er» Andre forventer moderne løsninger og tilgang til portal når som helst og hvor som helst

6 Det viktige kundemøtet I møtet; Kundemøtene bør begynne med å la kunden ta regien Før møtet; Du kjenner tallene Kan formidle budskapet Gir praktiske lønnsomhetsorienterte råd Hvordan virker resten av året? (Ordrereserven) Lytt til kundens ønsker og behov!

7 Det viktige kundemøtet forts. Husk alltid å være godt forberedt til møtet! Sørg for at kunden forstår at du er godt forberedt? Praktiske råd? Er det bare noen få som kan gi dette? Hvilke råd kan du gi til kunden? Har du plukket fram et par viktige punkter til dette møtet som du kan rådgi kunden på?

8 Energien i kundemøtet Hvordan få kunden til å glede seg til møtet? Hvordan viser vi kunden at du virkelig er interessert i hans/hennes virksomhet? Du må vise energi i rådgiverrollen! Du må virke virkelig interessert i kundens drift og det som kunden er opptatt av! Hvordan skape et møte som gjør at kunden har fått energi til å fortsette sitt arbeid når han/hun går fra møtet Hvordan skape et klima som gjør at kunden går ut av møtet med hevet hode og med inntrykk av at dette var verdifullt for meg?

9 Noen pinlige spørsmål? Hvor mange kunder har dere besøkt de siste måneder? Har dere kunder som aldri har fått noe kundebesøk? Har saksbehandleren vært ute på kundebedriften? HUSK: Saksbehandleren gjennomfører ofte om lag 90% av treffpunktene mellom kunden og regnskapskontoret

10 De viktige treffpunktene Treffpunktene kan være forberedt Treffpunktene kommer uforberedt i form av telefonsamtale, kunden kommer uten avtale kunden kommer for å levere bilag etc. Vi mottar en mail fra kunden som ønsker å få et svar! Kan vi selv skape positive treffpunkter?

11 På kundens hjemmebane Besøket skal gi regnskapsfører en helhetlig oversikt over kundens ryddighet og rutiner. Vareflyt, logistikk, etc. Vi får mulighet til å vurdere rutinene og foreslår endringer Hva kan kunden bli bedre på i relasjon til hva vi kan bidra med? Merverdi for kunden; Trygghet, opplever at vi viser ekte interesse!

12 FARE 1 Kundemøtet er dårlig forberedt! Rapportene kjøres ut i det kunden ankommer Du er kun opptatt av det som du er trygg på og ivrer etter å få på plass; Kunden møtes straks med; Eks. Det mangler 3 bankbilag Dokumentasjonen for lønnsgrunnlaget mangler Utg.faktura nr. 112 har jeg ikke mottatt! Gleder kunden seg til møtet? Føler han/hun at dette var et fruktbart møte?

13 FARE 2 Det er meget lett for oss alle å være på de arenaene vi føler oss trygge på. Vi er alt for selvopptatt! Derfor stuper vi alt for lett ned i detaljer i saldobalansen og messer vårt budskap om forskjellige poster og konti i regnskapet, manglende bilag etc. Her er vi trygge, Dette er vi opptatt av! Kanskje var kunden denne dagen opptatt av noe helt annet; Eks. en maskin stoppet i går ettermiddag

14 Hvordan kan det samme møtet holdes? Vi skaper et god og trygg atmosfære og gir kunden regien. Hvordan går det hos deg? Hvordan fungerer den nye maskinen? Har økningen av bemanningen blitt som forventet? HVA ER KUNDEN OPPTATT AV? TA TAK i noe som du vet kunden har bedrevet de siste måneder og vis med dette ar du er virkelig interessert! Et stykke ut i samtalen kan du ta opp det som du også skal ha løst på møtet.

15 Den viktige kartleggingen Hva ønsker egentlig kunden med samarbeidet? Har kunden forstått hva vi egentlig kan tilby? Kan vi gi kunden noen tilleggstjenester som virker verdiskapende og styrker relasjonen? Lytt vurder kom med forslag

16 Den viktige kartleggingen Bør vi foreslå automatiseringsprosesser? Autoinvoice Autopay Direkte mottak i dokumentsenter ferdig attestert fra kunden Elektroniske reiseregninger Elektroniske kasseløsninger med import til økonomisystem

17 Kartleggingen Hvorfor er kunden så aggressiv i dag? Har det i det hele tatt noe med oss å gjøre? Er det fordi han/hun har gruet seg til kundemøtet og føler seg utrygg og ubekvem? Har kunden hatt en dårlig start på dagen før han/hun kom? Ved å starte med den viktige lyttingen og samtalen rundt det kunden er opptatt av kan vi få et langt bedre møte

18 Kundepleieprogram Vi har ofte hørt: Alle kunder er like viktige for oss. Store som små, rotekoppen som den strukturerte. Skal det være slik? Bør vi ha noen forskjellige strategier og aktiviteter overfor de forskjellige kunder? Tar vi konsekvensen av at noen kunder er viktigere for oss enn andre, og ikke minst har forskjellige behov?

19 Har vi noen krav til kunden! Har vi våget å være tydelige nok på dette? Generelt er vi ikke tydelige nok på hva kunden skal utføre; Kunden skal levere bilag/bokføringsgrunnlagene etter våre anvisninger. Levere alle bilag som er nødvendig for bokføringen. Samarbeide om ting som mangler Levere lønnsbilag til den 20. i hver måned. Lønnsgrunnlagene skal inneholde følgende opplysninger; osv.

20 Kundens kart eksempel Byrået Kunden Prisen er for høy! NEI! Direkte angrep Velg i stedet: I utgangspunktet: Gi kunden rett og få i gang dialogen; Godt å høre at du er prisbevisst. Det er ikke negativt at du tar det opp! Hva får du egentlig tilbake for disse kronene?

21 Hvem snakker med kunden på de forskjellige nivåer Saksbehandler Teamleder (Seniorkonsulent) Seniorkonsulent Kunden opplever altså her at det er opp til tre fra kontoret som han/hun har kontakt med. Dette er forklart på forhånd, og oppleves positivt og betryggende

22 Rammen rundt møtet! DU DEN ANDRE Intensjonen med møtet? Effekt oppnådd? Hvem er den andre? Vår forutinntatthet; Han er en rotekopp! Ga møtet den effekten du ønsket? Følte kunden møtet som nyttig og positivt? Sørg for å skape en trygg ramme rundt møtet!

23 Opplevelsen Kunden tiltrekkes i stor grad av opplevelsen, og i mindre grad av produktet Produktet må være der, og det forventes at produktet er der! For å bygge en virkelig god relasjon må kunden oppleve av vi gir noe unikt. Hvor kan vi være unike? Første gangs kontakt; Kunden følte seg meget viktig og velkommen!

24 Opplevelsen forts. Opplevelse-relasjonsbygging Service Produkt Lite fokus hos mange Forventes, og må være der Alle har det, må være der Materielle

25 Samarbeid med kunden Husk at kanskje 80 % av de oppgaver vi utfører for en kunde, verken ser eller interesserer kunden seg for. Innpakningen og samarbeidet blir visualisert gjennom hvordan vi presenterer de siste 20% Kundekontakten og gjennomgangen er helt sentral Kunden er ikke interessert i saldobalansen Han/henne ønsker en trygg leveranse og rapporter som viser hvordan økonomien i virksomheten er og kan forbedres.

26 Har du lært deg å bli elsket? Det er ikke så vanskelig å bli elsket i regnskapsbransjen Stikkordene er: Omsorg Vis at du bryr deg og er opptatt av kunden Ta en telefon og spør hvordan det går Sett deg inn i hva kunden jobber med og dennes hverdag Vis at kunden er viktig for deg Gi noen enkle råd som gjør økonomiadministrasjonen enklere Gi noen enkle lønnsomhetsorienterte råd DA BLIR DU ELSKET!

27 Sekvens 2 Perioderegnskapet enkel rådgivning Innholdet i rapporteringen Inntekts og kostnadskontroll Likviditet og lønnsomhet

28 Hva er et perioderegnskap? Minimumskrav til rapportering jfr. aksjeloven? All rapportering til kunde? Bare en samling av tall? Hvilke krav stiller dere til en perioderapport? Hva forbinder dere med en periodisk rapportering?

29 Hva er kundens nytteverdi? Gir rapporten konstruktive innspill til kundens drift og økonomi? Inneholder den noen råd som hjelper kunden til bedre lønnsomhet? Har vi lagt nok kompetanse i rapportene? LES: Bruker vi de rette medarbeidere på oppdragene? Inspirerer denne rapporten kunden til engasjement og samhandling med regnskapsfører? Får kunden lyst til å jobbe med egen økonomi, likviditet og lønnsomhet? ELLER: Blir rapporten kun en beskrivelse av situasjonen, og en oppramsing av hva som er feil og mangler?

30 Perioderapporten Må være et av våre hovedprodukter Gå gjerne gjennom tallene i møte Må kommentere hvilke vesentlige forutsetninger som ligger til grunn for rapporten; Beholdning, avskrivning etc. Bør primært oppfattes som verdiskapende Hvem på kontoret skal skrive slike rapporter? Alle kunder er ikke like; noen krever dypere innsikt Noen kunder trenger seniorkompetanse i dialogen Utnytt kontorets kompetanseplattform; Rett medarbeider på rett kunde

31 Grunnlaget for en god perioderapport Hele grunnlaget legges i arbeidet med saldobalansen Dette arbeidet gjøres ofte av saksbehandler, mens den oppdragsansvarlige kvalitetssikrer de forskjellige elementer i regnskapet før rapporten utarbeides Materielle feil i saldobalansen gir feil i resultat og balanse Beslutningsgrunnlaget til kunden blir feil

32 Dialog i de innledende faser av rapporteringen Ta gjerne en dialog med kunden under utarbeidelsen Drøfte vurderinger med kunden Dekningsbidrag, varebeholdning osv. Ikke anta vurderinger rundt regnskapet som du er usikker på, men drøft de med kunden om mulig Merverdi: Kunden føler å være delaktig og bidrar selv til å sikre tallene Merverdi for kunden: Trygghet og tillit; Åpen dialog

33 Krav jfr. bransjestandarder

34 Rapporteringen Kommentarer Perioderegnskapet Til oppfølging Grafisk framstilling Resultat Mot budsjett Mot fjorår Prognose Balanse Likviditets prognose

35 Skriftlige kommentarer Et perioderegnskap som produkt bør/må inneholde kommentarer til regnskapet. Her bør vesentlige avvik, forutsetninger for vurderinger rundt beholdninger osv. tas med Bruk et språk som kunden forstår Still krav til rapporter og layout. Er dette enkelt lesbart for kunden? Eksempel på kvalifiserte kommentarer; Merverdi for kunden: Forståelse, interesse

36 Vi bør kjenne kunden for å være trygge i rapporteringen Hva består bedriften av? Hva selger og produserer bedriften? Hvordan fungerer bedriftens interne rutiner? (Innkjøp, lagerhold, salg)? Hvordan er bemanningen? Er selskapet riktig administrert? Hvordan fungerer logistikken i bedriften? Faktureres det til rett tid? Blir alle innkjøp og kostnader registrert på rett periode?

37 Perioderapporten, en moderne dialog Kunden online mot rapporteringssystemet Fullt innsyn i regnskapet ned på bilagsnivå via plattformer som mobiler og nettbrett når som helst og hvor som helst. Kunden produserer deler av rapportgrunnlaget (faktura, reiseregningssystem, elektroniske kassesystemer etc.) Avtale for ferdig periode RF blir større grad controller av importerte data RF blir større grad en rådgiver basert på tallene

38 Enkel rådgivning - inntekter

39 Inntektskontroll Hva består omsetningen av? Er alle produkter lønnsomme? Hvor prisfølsomt er markedet (dine kunder og potensielle kunder). Hvilke reaksjoner får du på en prisøkning på for eksempel 8%? Kan vi hente noe mer ut av inntektssiden som vi får aksept for? I vår bransje: Rekvisita med fortjeneste, transaksjonsinntekt, serverleie, automatisering.

40 Inntektskontroll forts. Bør det faktureres noe gebyrer for mindre leveranser? Postordre (muntlig eksempel) Bør det kjøres prosjektregnskap for å kontrollere at prosjektet har gitt de inntekter vi ønsket? Er virksomheten egnet for netthandel. Bør produkter selges via en hjemmeside med handlekurv?

41 Inntektskontroll forts. Kontroll av svinn Blir all omsetning registrert? Er kontrollen av kontantomsetningen og bruk av evt. kassaapparater betryggende? Er regnskapet bygget opp for å avdekke svinn og for dårlig DB? (Tobakk registrert sammen med annen omsetning?)

42 Inntektskontroll forts. Forvaltning av overskuddskapital Har bedriften betydelige bankinnskudd, bør vi muligens i samråd med bank rådgi kunden til en eller annen plassering Investere i fast eiendom?

43 Enkel rådgivning - kostnader Inntekter Gevinst Nullpunkt Variable kostnader Tap Faste kostnader Enheter

44 Vi bør begynne med det enkle Enkle lønnsomhetsorienterte råd; Hvorfor er telefonkostnadene så høye? De har steget med 25%. Kan man reforhandle leieavtalen? Skal jeg se på dine forsikringer, og innhente tilbud/forsøke å forhandle en bedre pris? Kritisk gjennomgang av bedriftens kostnader? Hvor ofte har du som regnskapsfører tatt initiativ til dette?

45 Kostnadskontroll - vareforbruk Fokus på varekjøp/forbruk Kan vi få til bedre innkjøpsavtaler? Har vi likviditet til å oppnå kontantrabatter? Kan vi skape likviditet for å oppnå kontantrabatter? Er det produkter hvor marginene er for små, og som bør fases ut? Er det nye produkter med større DB som vi bør satse på?

46 Kostnadskontroll - personalkostnader Fokus på personalkostnader Hvordan har personalkostnader utviklet seg de siste år (Ev. i % av omsetningen) Er denne utviklingen korrekt? Er bemanningen korrekt? Er administrasjonen riktig? Får vi nok økonomi ut av alle ansatte; (Eksempel: Kan den ansatte i resepsjonen gjøre noe mer inntektsbringende?)

47 Kostnadskontroll - personalkostnader Kan det være behov for en tidsregistrering i selskapet? (Arkitekter, ingeniører) Er arbeidsmoralen akseptabel? Kan vi synliggjøre hva det innebærer om hver ansatt produserer 30 minutter mer pr. dag? Kan vi bidra til at de ansatte blir inspirert til å produsere mer? Er lønnssystemet korrekt? Bør det inspirere til mer innsats?

48 Kostnadskontroll - salgs og adm. kostnader Husleie: Hvordan er markedet i området? Er det mulig å forhandle lavere bo kostnader? Valg av strømleverandør? Er virksomheten kraftkrevende? Leasing kontra investering: Hva er gjort? Hva er riktig og mest kostnadsbesparende? Verktøy, arbeidstøy og driftsmateriell: Kan man få til en innkjøpsavtale fra en leverandør med rabatter?

49 Kostnadskontroll - salgs og adm. kostnader Reklame og annonsekostnader Brosjyrer brevark- konvolutter Forhandle avtaler med trykkeri? Blir annonsekroner brukt riktig? Bør vi utvikle en hjemmeside og tone ned bruk av brosjyremateriell

50 Kostnadskontroll - salgs og adm. kostnader FORSIKRINGER! Har kunden vært slapp lar denne posten seg nesten alltid reforhandle med godt resultat Disse foilene er bare korte eksempler Bruk saldobalansen for å gå gjennom selskapets kostnader Drøft med kunden hvilke poster det er noe å spare på!

51 Tør vi ta utfordringen? Kanskje burde vi våge å si til vår kunde; Jeg tror jeg med relativt enkle midler kan hjelpe deg til en årlig innsparing i kostnader på minimum kr Skal vi være enige om at jeg i år 1 kan fakturere deg 20% av innsparingen når denne er dokumentert? Vi kan jo lokke med No cure no pay!

52 Enkel rådgivning - likviditet Varelager (omløpshastighet) Hyllevarmere Kundefordringer: Fokus på purring og redusert kredittid Forhandle bedre avtaler med leverandører med lengre kredittid Hvordan er balansen finansiert: Belastning på KK kontra langsiktig finansiering. Driftsmidler: Kan noe selges. (Red Target Area) Interne rutiner: Logistikk; Innkjøpsrutiner, vareflyt Attestasjonsrutiner: Hva forsinker de forskjellige prosesser? Tiden fra vareutsendelse til fakturering

53 Kan vi jobbe med mer enn de tradisjonelle områder med vår kunde? Salgsprosess Tradisjonelt Kan dere bistå kunden med dette? Likviditetsstyring Innkjøpsprosess Markedsføring Distribusjon Tilbud Aksept Kontrakt Levering Betaling Balansen Varelager Kundefordringer Leverandørgjeld Andre fordringer Kasse Behov Forespørsel Tilbud Aksept Kontrakt Levering Betaling

54 Målet med et likviditetsbudsjett er å ha oversikt over kontantstrømmen Innbetalinger Utbetalinger Kontant salg Innbetaling fra kunder Refusjon av mva. Salg av anleggsmiddel Låneopptak Tilførsel av egenkapital Etc. Driftmessige transaksjoner Kasse/ Bank Finansielle transaksjoner Kontantkjøp Betaling til leverandører Betaling av lønn Renter og avdrag Skatt, mva. og avgifter Investeringer Utbytte Etc.

55 Mange elementer i balansen innebærer risiko i tillegg til at de påvirker likviditeten Tap på fordringer dårlig sikkerhet hos kjøper (obs. på utland) Tap på varelager feilkjøp skade/svinn ukurans Plasseringer/finansiering svingninger og eksponering Ved å fokusere på kjernevirksomhet og forbedre arbeidsprosessene kan risikoen reduseres

56 Slanke bedrifter sløser ikke Feit virksomhet Slank virksomhet Bankinnskudd Bankinnskudd Varer på lager Varer på lager Maskiner Maskiner Årets resultat Årets resultat Kassekreditt Kassekreditt Annen langs.gjeld Annen langs.gjeld Slanke virksomheter utnytter ressursene bedre enn feite. De har større handlingsrom, mindre risiko og er mer konkurransedyktige

57 Enkel rådgivning - lønnsomhet Inntekter Kostnader = Resultat Kunde- og produktlønnsomhet Kompetanse

58 Enkel rådgivning - lønnsomhet Hvilke produkter er lønnsomme i bedriften? 20% av kundene står for 80% av resultatet? (Behersker noen av dere en ABC analyse?) Gjennom kalkyler se på DB, Volum osv. Er det noen produkter som bør kuttes ut? Priser ut og inn. Eksempel: Postordre Produksjonsbedrifter: Maskintimer, omstillingskostnader på verktøy Seriestørrelser Direkte og indirekte lønn Automatisering av produksjonslinjer (Investere) Logistikk: Råvarer varer i arbeid ferdigvarer; Ulønnsomme ledd?

59 Enkel rådgivning - lønnsomhet Her som ALLTID; Det er i kundebedriften vi finner svarene. VI MÅ KJENNE KUNDEN, FORSTÅ PROSESSENE VI MÅ GJØRE EN DEL AV JOBBEN UTE HOS KUNDEN Er en del av oss redde for å jobbe slik ute hos våre kunder? Er man mindre redd når man er autorisert? (Kunnskap gir trygghet; Men man må tørre å utfordre seg selv for å komme videre)

60 Sekvens 3 Den enkeltes ansvar for egen arbeidsplass Automatiseringskappløpet Et problem eller en mulighet? Hvordan er kontoret «skrudd sammen» Hvordan skape klima for rådgivning? Den enkeltes ansvar for egen arbeidsplass og utvikling

61 Er regnskapskontoret rigget for dagens og morgendagens leveranse? Er vårt kontor pr. i dag tilpasset kundenes behov? Har vi brukt en lik mal for samarbeidet for alle? Har vi forstått at kundens ståsted og behov kan være svært forskjellig? Har vi fulgt tilstrekkelig med i den automatiseringsprosessen vi er midt oppe i? Kan vi tilby de som ønsker det tilstrekkelige tjenester på hensiktsmessig plattform? Har vi forstått at automatiseringen vil føre til et prispress på grunnproduksjonen?

62 Teknologi og regnskapsbransjen Teknologien er vår bransjes beste venn, største trussel og gir samtidig store muligheter for levering av nye tjenester Automatisering av regnskapstjenester er i dag et faktum! Mange har kommet langt med automatiseringen Mye av grunnproduksjonen er det nå mulig å automatisere Det reduserer tidsforbruket til disse arbeidsoppgavene radikalt! Vurder de plattformer kontoret i dag disponerer? Er dere proaktive nok til å overleve? Får kunder som forventer moderne løsninger fortsatt tradisjonelle tjenester?

63 De viktige medarbeiderne Hvordan er arbeidsstokken skrudd sammen? Kan vi tilby et variert nok tilbud gjennom våre ansatte Bransjen er i rivende utvikling; Vi trenger de yngre/»dataflinke» Samtidig er det behov for «seniorkompetanse» på en rekke områder En god mix i alder og bakgrunn er ofte en god medisin Er du en leder som er sliten og ønsker å «beholde det gamle»? Muligens er det best både for deg og de andre å slippe nye krefter til

64 Ny teknologi påvirker regnskapsbransjen Bilags - mottak Registrering Avstemming - kontroll Avslutning - Årsoppgjør Kan automatiseres i stor grad! Rådgivning - kundebehandling 64

65 Hvordan bli en bedre rådgiver?

66 Hvordan få til en ønsket endring? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Omsetning 1 Omsetning 2 Hvilke ansatte kan? Hvilke konkrete kunder? Hva trenger de? Hvem gjør konkrete innsalg? Hvem overtar Gr.prod? Hvem gir støtte i starten Spesifisert budsjett pr. ansatt Spesifisert budsjett pr. kunde Tillegstj. Årsoppgjør Grunnprod

67 Hva legger vi i ordet rådgivning? Rådgivning trenger ikke være noe vanskelig eller skremmende! Alle som har saksbehandleransvar bør kunne gi enkle lønnsomhetsorienterte råd; Telefonkostnadene har steget med 27% sammenlignet med i fjor. Har du kontroll på bruken av mobiltelefoner på huset? Be om samlefaktura fra hovedleverandøren din slik at vi unngår så mange transaksjoner Bruttofortjenesten er redusert med 7%. Er det noen fornuftig forklaring til dette?. Dette utgjør pr kr i dårligere resultat for selskapet sammenlignet med i fjor

68 Hva selger vi? Hva bør vi selge mer av? Det bør være en bevisstgjøring på kontorets produktregister Hva selger vi? Hva bør vi selge mer av i framtiden? Ingen kunder kjøper noe av oss for å være hyggelig! De må erfare og tro på at dette er nyttig for dem! Kunden må anerkjenne vår kunnskap/vår tilleggstjeneste som et middel til å bedre egen virksomhet, og gjerne øke egen inntjening

69 Hvilke personer fronter hvilke tjenester? Det er viktig at dere er klare på hvem som kan selge hva! Produktregister eksempel:

70 Trygghetssonen Trygghetssonen Vår trygghetssone utsettes stadig for press; Det kan være forskjellige områder og spesielt mye fra ett område

71 Hvordan øke vår trygghetssone 1. Kunnskap (Skaffe oss kunnskap) 2. Støtte 3. Evne/føle å ha kontroll 4. Ville gjøre det for egen del 5. Ha egne mål som ligger litt utenfor trygghetssonen Vi må ta litt ansvar for egen utvikling for å få til dette; Være nysgjerrig på noe nytt våge å prøve

72 Er du en torneroseansatt? Forventer du at andre skal passe på at din kunnskap øker? Tar du selv initiativ til å øke egen kunnskap?

73 Din jobb ditt ansvar! Er du kvalifisert til å ha ansvaret for en egen portefølje i dag? Kan du ta en dialog med kunden på beholdningsendringer og bruttofortjeneste? Skal du ha ansvar for egen portefølje må du tilegne deg selvfølgelighetene! Hva oppfattes som selvfølgeligheter på din arbeidsplass?

74 Krav til saksbehandler Ut fra bilagene; Hvilke lønnsomhetsorienterte råd kan vi gi? Hvordan fungerer saksbehandleren i dag? Saksbehandleren er i alt for stor grad opptatt av regnskapet; Saldobalansen riktig avstemt og periodisert Her er saksbehandler trygg dette beherskes og er lett å fokusere på! DETTE ER IKKE PÅ KUNDENS BANEHALVDEL!

75 Krav til en autorisert ansatt Hva er pr. i dag forskjellen i arbeidsdagen til en uautorisert og en autorisert saksbehandler. Disse dagene er pr. i dag for mange svært like! Den autoriserte saksbehandler er pr. i dag i alt for stor grad produserende Autorisasjonsansvaret og kundeoppfølgingen blir det for liten tid til Tidsforbruket på grunnproduksjonen må vris over i mer rådgivende produkter Hvorfor ikke ut fra tidsregistreringssystemet måle hva omsetningen til den enkelte består av og sette mål for ønsket endring

76 Eksempel på selvfølgeligheter i regnskapsbransjen Beherske excel, word Beherske med vedlegg Bruke outlook, eller andre verktøy i planlegging av arbeidsoppgaver/avtaler Kunne periodisere et perioderegnskap; Beholdningsvurderinger, periodisering av inntekter og kostnader Uttrykke seg skriftlig overfor kunden Ha en dialog med kunden på for eksempel korrekt beholdning pr. periodeslutt Hvor mye skal varelageret være for å opprettholde forventet bruttofortjeneste?

77 Selvfølgeligheter forts. Kunne skrive utkast til skriftlige kommentarer til perioderegnskapet Klarer du å gi kunden enkle praktiske lønnsomhetsorienterte råd? Klarer du å skape en god relasjon til kunden? Behersker du teknikken rundt byråets rapporteringsrutiner Behersker du teknikken med de datatekniske løsninger byrået i dag benytter? (Rapportsenter, Windowsmapper med arkivering, autopay, autoinvoice, elektroniske kasser og reiseregningssystemer Riktig bruk av kundebehandingssystem etc.

78 Hvordan er du rustet til å møte en stadig mer databasert bransje? Dette spørsmålet lar jeg henge litt i luften? Vurder litt i etterkant av kurset!

79 Ansiennitet? I de fleste organisasjoner er dette i dag et ikketema Det vil også svært ofte være et ikketema i vår bransje Hvorfor? Fordi behovet for ny kunnskap økende kompetansebehov vil overskygge hensynet til ansiennitet

80 Ønsk de nye velkommen! Innser vi at nyansettelse er nødvendig for å trygge vår arbeidsplass? Finn din plass på laget! Ønsker du å beherske mer er det glimrende! DU må ta initiativet til å forbedre deg, og følge med i utviklingen!

81 Vær realistisk til egen stilling Dette kan være en brutal øvelse; Hvordan er oppgavene dine i dag? Hvordan behersker du disse oppgaver pr. i dag? Hva blir dine oppgaver i morgen? Har noen fortalt deg hva du er god på, og hva du bør forbedre deg på?

82 Vær realistisk til egen stilling Innser du at dine basisoppgaver kan krympe vesentlig i de nærmeste år? I såfall; Hva ønsker du å gjøre med det? Hvilken plass ser du for deg i denne organisasjonen videre? Er du sikker på at målene er i samsvar med hva du er villig til å legge ned for å sikre din posisjon/arbeidsplass?

83 Kartlegg dine egne mangler! Hvilke områder må du bli bedre på i forhold til selvfølgelighetene? Ta tak i situasjonen og gjør noe med det Kopier de som er gode rundt deg! Våg å spørre Press deg til å ta initiativ!

84 Kunden i fokus ditt ansvar Klarer du å få kunden til å oppleve deg som viktig, omsorgsfull, virkelig interessert? Vil kunden føle at det er deg han skal ringe til for å få løst sine problemer? Rollemodellene er som oftest dine kollegaer Be om læring og vår å be om hjelp til egen utvikling

85 UNIK Hvor kan vi være unike? Hva kan vi gjøre for at kunden får en god opplevelse med nettopp å bruke oss? Vi må velge oss noen sentrale punkter som vi skal være spesielt gode på og som gir kunden denne gode opplevelsen ved å bruke oss Hva er spesielt viktig akkurat for denne kunden? Hvordan kan jeg serve han/henne på dette

86 Får du for liten oppfølging i egen organisasjon? Våg å si fra! Gi klar beskjed om hvilke områder du ønsker å bli bedre på og hva du ikke behersker! Bidra til at du får kunnskap gjennom andre ansatte Det er hovedsakelig ditt ansvar å sørge for at det finnes relevante arbeidsoppgaver som du behersker også om 3-5 år Tar du ikke dette ansvaret kan du lett bli blant de som fases ut!

87 En liste til begjær! Vi har frigjort ressurser på kontoret for innsalg av tilleggstjenester Tilleggstjeneste er definert Kunden føler seg meget viktig IT kompetanse og verktøyene fungerer godt og vi har bedret den interne IT kompetansen Automatiseringen har både knyttet kundene sterkere til oss og gitt oss økt inntjening Økt kompetanse har gitt økte inntekter på rådgivning Relasjonen med kundene har blitt langt sterkere. Flere kunder skryter av regnskapskontoret og fremhever at vi er opptatt av kundens problemer og virksomhet og «følger med i tiden» Vi har et utvidet og trygt nettverk både med revisorer og advokater. Proffe nettverk og IT verktøy som kunden opplever som verdiskapende

88 En liste til begjær forts. Kulturen har endret seg Mange flere (helst alle) tenker relasjonsbygging i treffpunktene med kunden Skapt grobunn for god og riktig rekruttering Vi har skapt trygge rammer for kunden Kundene ønsker flere tjenester Vi har flere større kunder som bidrar til å dra kompetansen og kravene til kontoret opp Hele kontoret er klar over hvilke som skal gi råd. Saksbehandler på grunnivå blir også opplevd som rådgivende Vi møter forberedt til alle kundemøter. Vi har funnet 2-3 praktiske lønnsomhetsorienterte råd til kunden

89 Oppsummering Kunden i fokus Hvordan bygge opp en god relasjon til kunden og vise at jeg virkelig bryr meg? Kompetanse nye ansettelser heving av eksisterende Datakompetanse Endring av kulturen ansvar for egen utvikling delaktighet i prosessene Grunnprodusentens læringsarena Produktregister/rådgivningsalfabet Hva selger vi? Hvem selger hva?

90 Avslutning Hvordan få økt fokus på rapportering og rådgivning? Sett opp en liste over tiltak/arbeidsoppgaver i prioritert rekkefølge Sett av tid til gjennomgang på kontoret Avtale og planlegg faste rapporteringsperioder til kunden (Jfr. oppdragsavtalen) Gi støtte til de som skal endre sine omsetningssøyler Vær konkrete og detaljerte Dette skal ikke være noe hokus pokus! Og så kanskje det viktigste; Sørg for å få aksept for å sette av NØDVENDIG TID til dette arbeidet

91 Spørsmål? Helge Mass Andersen Autorisert RF/Seniorkonsulent Telefon: E-post:

Ditt ansvar for egen arbeidsplass i regnskapsbransjen

Ditt ansvar for egen arbeidsplass i regnskapsbransjen Ditt ansvar for egen arbeidsplass i regnskapsbransjen Ditt ansvar for egen arbeidsplass Kurset tar sikte på å drøfte og gi en god innføring i; Kontorets og den ansattes utvikling Ansvar for egen arbeidsplass

Detaljer

Rapportering og dialog med kunden

Rapportering og dialog med kunden Rapportering og dialog med kunden Rapportering og dialog med kunden Kurset tar sikte på å drøfte og gi en god innføring i; Dialogen og kundemøtene Fokus på enkel rådgivning Rapportering som merverdi for

Detaljer

Kundeforholdet Service og dialog i samhandling med kunde

Kundeforholdet Service og dialog i samhandling med kunde Kundeforholdet Service og dialog i samhandling med kunde Innhold Samarbeidet med kunden For mye fokus på historiske tall og fortid? Det viktige kundemøtet Servicenivået Kundeomsorg Samarbeid med kunden

Detaljer

Oppdragsansvar i praksis. Hvordan praktisere å gjennomføre nødvendig internkontroll?

Oppdragsansvar i praksis. Hvordan praktisere å gjennomføre nødvendig internkontroll? Oppdragsansvar i praksis Hvordan praktisere å gjennomføre nødvendig internkontroll? Oppdragsansvar i praksis Kurset tar sikte på å gi en god innføring i hvilke krav som stilles til det å være oppdragsansvarlig

Detaljer

Kundeforholdet Etablering av oppdrag

Kundeforholdet Etablering av oppdrag Kundeforholdet Etablering av oppdrag INNHOLD Kartlegging av kapasitet og kompetanse Kartlegging av kunden Tilbudet Teknisk etablering av oppdraget Hvordan skape en god kunderelasjon? Hvilke tjenester bør

Detaljer

3.6 Ledelse - Økonomistyring

3.6 Ledelse - Økonomistyring 3.6 Ledelse - Økonomistyring Målsetting med temaet: Kort om økonomistyring Som etablerer må du gjøre et skille mellom bedriftsøkonomien og privatøkonomien gjennom å etablere ulike konti. Bedriftens innbetalinger,

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Bistand til kunder med svak økonomi

Bistand til kunder med svak økonomi Bistand til kunder med svak økonomi Innhold FASEN MED ØKONOMISKE PROBLEMER OG KONKURS Vårt kundeengasjement Likviditetsstyring i vanskelige tider Kunden i økonomisk krise Vår bistand ved konkurs En pinlig

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.09.2017 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Tren deg til: Jobbintervju

Tren deg til: Jobbintervju Tren deg til: Jobbintervju Ditt første jobbintervju Skal du på ditt første jobbintervju? Da er det bare å glede seg! Et jobbintervju gir deg mulighet til å bli bedre kjent med en potensiell arbeidsgiver,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

INSTRUKS VEDR. KLARGJØRING AV SALDOBALANSE 31.12

INSTRUKS VEDR. KLARGJØRING AV SALDOBALANSE 31.12 INSTRUKS VEDR. KLARGJØRING AV SALDOBALANSE 31.12 KONTO NR TEKST 1001-1075 Div. konti 1080 Forretningsverdi 1100-1193 Anleggsmidler som bygninger, boliger, tomter etc. 1200-1261 Inventar, utstyr, biler

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Kompendium kapitalbehov og finansiering

Kompendium kapitalbehov og finansiering Innhold Kapitalbehov og finansiering... 1 Omløpshastighet... 2 Repetisjon bruttofortjeneste og avanse... 2 Klassifisering av balanseposter... 3 Finansieringsplan... 5 Finansieringsanalyse... 5 Tiltak for

Detaljer

Likviditetsbudsjett 12 mnd

Likviditetsbudsjett 12 mnd Likviditetsbudsjett 12 mnd Økonomi- og styringsverktøy Sist redigert 07.04.2014 Enkel planleggings- og simuleringsmodell i Excel for bedrifter som har behov for integrert resultat-, balanse- og likviditetsbudsjett.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

Case i finansregnskap med analyse

Case i finansregnskap med analyse Case i finansregnskap med analyse Du har nå fått casen som skal brukes ved innlevering våren 2018. Innlevering er mandag den 26. mars kl. 12.00 i resepsjonen. Casen er obligatorisk og må være bestått for

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Oppgave 1 30% Oppgave 2 15%

Oppgave 1 30% Oppgave 2 15% LES OPPGAVENE NØYE. Legg vekt på å forklare hvordan du gjennomfører beregninger og analyser. Vis utregningene. Gjør rede for begreper du bruker. Svar utfyllende på spørsmålene. Hvis det er behov for det

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef

Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef Agenda 1. Vår vei til god internkontroll 2. Regnskapsmessig internkontroll 3. Kulturell internkontroll 4. Kvalitetskontroller

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X. BE-909 generell informasjon. Emnekode: BE-909 Emnenavn: Økonomi for ikke-økonomer Dato: Varighet: 3 timer

X X X X X X X X X X X X X X. BE-909 generell informasjon. Emnekode: BE-909 Emnenavn: Økonomi for ikke-økonomer Dato: Varighet: 3 timer BE-909 1 Økonomi for ikke-økonomer BE-909 generell informasjon Emnekode: BE-909 Emnenavn: Økonomi for ikke-økonomer Dato: 16.05.2018 Varighet: 3 timer Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Merknader: 3 oppgaver

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Årsstudentene BEDRIFTSØKONOMI II,

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Årsstudentene BEDRIFTSØKONOMI II, Les dette før du begynner på oppgavene: Dersom du mener å mangle opplysninger for å kunne besvare et spørsmål eller mener at et oppgitt tall eller tekst er meningsløst, ta da dine egne forutsetninger.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

Grunnleggende regnskap og økonomiforståelse. En innføring i regnskapets forunderlige verden

Grunnleggende regnskap og økonomiforståelse. En innføring i regnskapets forunderlige verden Grunnleggende regnskap og økonomiforståelse En innføring i regnskapets forunderlige verden Innhold - Kurset tar sikte på å gi en liten innføring i regnskap og økonomi - Kurset er beregnet for deg som er

Detaljer

3.1.2: Selvkostmetoden

3.1.2: Selvkostmetoden 3.1.2: Selvkostmetoden Nøkkeltall fra driftsregnskapet Det finnes en rekke ulike nøkkeltall det kan være aktuelt å beregne for virksomheten. Hvilke nøkkeltall som er aktuelle vil avhenge noe av bransje

Detaljer

Løsningsforslag oppgaver side

Løsningsforslag oppgaver side Kapittel 8 Kapitalbehov og finansiering Oppgave 8.11 Myklebust båtservice AS har utviklet en gassmotor til fritidsbåter, neste steg er å sette motorene i produksjon. Økonomisjef Trine Gjertsen har beregnet

Detaljer

Hvorfor perioderegnskap?

Hvorfor perioderegnskap? Hvorfor perioderegnskap? Agenda Innledning Økonomistyring, mer relevant enn noen gang! Perioderegnskap hvorfor viktig? Perioderegnskapet viser periodens reelle inntekter og kostnader MEN dette krever med

Detaljer

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet HMS-faglig forum Vinterkonferansen 2008 Morten Hjerpbakk Risk Management Consultants AS En liten sikkerhetssjekk før vi starter Consultants AS 2 Jeg har tenkt å snakke

Detaljer

Likviditetsbudsjett 12 mnd

Likviditetsbudsjett 12 mnd Likviditetsbudsjett 12 mnd Økonomi- og styringsverktøy Sist redigert 11.11.2009 Enkel planleggings- og simuleringsmodell i Excel for bedrifter som har behov for integrert resultat-, balanse- og likviditetsbudsjett.

Detaljer

Intelligent Prising Nils P. Hagen, driftsdirektør Accountor

Intelligent Prising Nils P. Hagen, driftsdirektør Accountor Intelligent Prising Nils P. Hagen, driftsdirektør Accountor Kunden kjøper produktverdi ikke tidsforbruk Regjeringen har vedtatt effektivisering 15 mrd 8,7 mrd Selvangivelse enkle Rydding oppbevaringstid

Detaljer

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse Finansregnskap med analyse Regnskapsanalyse Med regnskapsanalyse forstår vi En systematisk undersøkelse av regnskapsdata med det formål å belyse og forklare bedriftens økonomiske stilling og utvikling.

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen 22. oktober 2015

Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen 22. oktober 2015 www.pwc.com Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen Jon Haugervåg Partner Agenda Verdi av å redusere arbeidskapitalbinding Hvordan redusere arbeidskapitalbinding 2 Kapitalbinding Kundefordringer

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet

Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet Butikkøkonomi, del 1: Kalkulasjon Prosentregning Bruttofortjeneste Rabatter Svinn Kalkulasjon Beregne hva vi må

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

12:31:

12:31: 12:31:4 18.4.21 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 29 til 213. Arbeidskapitalen løses opp i 214. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

Oppgaver side

Oppgaver side Oppgaver side 226-228 Oppgave 8.6 Ane Eline driver familiebedriften Urdal AS i Sokndal. De driver en liten kafé og cateringvirksomhet i Sogndalstrand. I tillegg selger de diverse økologiske og kortreiste

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Salg, service og sikkerhet (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Service og Samferdsel Planlegging Kode: SSA1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Kapittel 9 Investeringsanalyse løsningsforslag oppgaver

Kapittel 9 Investeringsanalyse løsningsforslag oppgaver løsningsforslag oppgaver Oppgaver side 259-265 Løsningsforslag oppgave 9.6 Investeringsutgift: kr 520 000 Netto kontantstrøm: innbetalinger 150 000 utbetalinger 100 000 = 50 000 kr per år Levetid: 10 år

Detaljer

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015 PRODUKTKALKYLER Kompetansemål beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringer INNTEKTER OG PRIS Inntektene

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Om oss. Energiske Underholdende Inspirerende Humoristiske. 37 år Gift, 3 barn 14 års salgserfaring 9 års erfaring fra hotell Norsk Hotellhøgskole

Om oss. Energiske Underholdende Inspirerende Humoristiske. 37 år Gift, 3 barn 14 års salgserfaring 9 års erfaring fra hotell Norsk Hotellhøgskole Salgskurs Om oss 38 år Gift, 2 barn 15 års salgserfaring Bookingsjef i 6 år Europas beste 6 år på rad Salgstrener 6 år Øystein Vangsnes Øystein Vangsnes Kursleder Kursleder Terje Bjørkhaug Terje Bjørkhaug

Detaljer

4. Anskaffelseskost til kontormaskiner per x6 er 3 mill. kroner. Bedriften benytter lineære avskrivninger og avskrivningsprosent 25 %.

4. Anskaffelseskost til kontormaskiner per x6 er 3 mill. kroner. Bedriften benytter lineære avskrivninger og avskrivningsprosent 25 %. Oppgave 2.16 EnergiSpar As er et lite selskap som driver med salg av elektroniske komponenter som på en enkel måte skal spare strøm i forbindelse med apparater som ofte står i stand by modus. Målgruppen

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

OVERSIKT. Registrert hittil i år: Resultat. Resultat. Posteringskontroll. Balanse. kr kr kr kr

OVERSIKT. Registrert hittil i år: Resultat. Resultat. Posteringskontroll. Balanse. kr kr kr kr OVERSIKT Enkeltpersonforetak 2017 Registrert hittil i år: Firmanavn: Eksempel ENK Org. Nr.: 889 998 887 MVA Regnskapsår: 2017 Inntekter Kostnader Resultat Posteringskontroll Inntekter Full kontroll så

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter Amestodagen 2013 Hilde M. Anderssen, seniorkonsulent Amesto Solutions AS Jonny Steindal, leveransesjef Amesto Solutions AS Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter AUTOMATISERTE RUTINER OG ELEKTRONISKE

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer