Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl i Sanitetsforeningen, Bergstien 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder. B) Opptak av navnefortegnelse. C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSOPPGJØRET FOR 1998 A) Regnskapet for B) Disponering av disponible midler 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR A) Styret B) Revisor C) Andre honorar, se side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år. B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år. D) Valg av valgkomité for 1 år. E) Valg av 1 delegert med varamedlem til OBOS generalforsamling for 1 år. Oslo, 7. april 1999 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag Anna Findebotten/s/ Per Magnussen/s/ Jorun Fredriksen/s/ Solveig Olsen/s/ Erna Jørgensen/s/

2 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare en med stemmerett for en andel. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

3 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Anna Findebotten Bjerregaardsgate 19 Nestleder : Per Magnussen Bjerregaardsgate 19 Sekretær : Willy Skoland Bjerregaardsgate 19 Styremedlem: Solveig Olsen Bjerregaardsgate 19 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Live Nærø Bjerregaardsgate 19 Erna Jørgensen Bjerregaardsgate 19 Jorun Fredriksen Bjerregaardsgate 19 Torger J. Fosse Holmengrenda 1 A C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Anna Findebotten Hanne Valvik som delegert som varamedlem D. VALGKOMITEEN: Hanna Valvik Bjerregaardsgate 19 Aud Kristin Sæther Bjerregaardsgate 19 Jorun Fredriksen Bjerregaardsgate FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

4 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 54 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygninger. Eiendommen har gårdsnummer 218 bruksnummer 61 og er på 795,5 m 2. Eiendommen er bygslet av staten i 99 år fra og med Første innflytting i borettslaget var Borettslaget har adresse Bjerrregaardsgate 19. VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Industrivakt om vektertjeneste. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET Janco s servicetelefon er betjent mellom kl NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan fås ved henvendelse til styreleder/nestleder, og må betales av den enkelte. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styreleder og betales av den enkelte. FRAMLEIE Pr er 6 andelsleiligheter framleid. Søknadsskjema om framleie fås ved henvendelse til OBOS. Søknader behandles av borettslagets styre. VASKERI Fellesvaskeriet er i kjelleren og er gratis. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert og vedlikeholdt i driftssikker stand en røykvarsler eller vannslange til alle leilighetene. Andelseier har ansvar for at utstyret fungerer til enhver tid.

5 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L RABATTAVTALE MED TELENOR OBOS forhandlet frem en avtale med Telenor om rabatter på Telefoni. Borettslaget fikk i februar 1998 tilbud om å inngå avtale med Telenor om rabatter ved bruk av telefon i tillegg til rabatter på enkelte telefonapparater og installasjon av ISDN-linje. Det er anledning til å reservere seg mot avtalen. Vårt borettslag gikk inn for avtalen. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Høsten 1998 forhandlet OBOS fram en gunstig avtale om kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. Situasjonen på kraftmarkedet denne høsten var slik at det var rimeligere å få levert kraften direkte fra Oslo Energi. Oslo Energi leverte det rimeligste tilbudet til 13,944 øre/kwh eks. avgifter, og borettslaget har inngått en ett års fastprisavtale ( ) om leveranse til borettslagets fellesanlegg. OBOS følger utviklingen i kraftmarkedet kontinuerlig og vil ved avtalens utløp innhente nye tilbud til borettslagene. REHABILITERING 1989 Samtlige vinduer ble skiftet ut Nytt tak 1990/91 Nye brannslanger 1995/96 Nye innglassede større balkonger. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Disse ønsker og krav skal være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer denne innsats og resultater gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Vår Bank og Forsikring. Polisenummer POL Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Forsikringen dekker også skader på vindusglass og sanitær porselen i borettslagets leiligheter. VÅR BANK OG FORSIKRING Vår Bank og Forsikring har generell egenandel på kr ,- hvis ikke annet er avtalt. Dersom skaden forårsakes av tilleggsinstallasjoner som f.eks. varmekabler, oppvaskmaskin eller lignende, må den enkelte andelseier selv dekke egenandelen.

6 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L Ved skade i leiligheten skal beboerne straks ta kontakt med Forsikringsavdelingen i OBOS, telefon Forsikringsavdelingen samordner skademeldinger, utbedringer og oppfølging av skadesaker for forsikringsselskapet, borettslaget og beboere. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring. En hjemforsikring dekker den enkelts innbo og løsøre. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER Andelseierne har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i borettslaget. Andelseierne må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene, og melde sin forkjøpsrett direkte til OBOS. Leiligheter som er solgt gjennom andre enn OBOS, blir utlyst til fast pris i fellesannonsen. Som andelseier i borettslaget har man anledning til å tre inn i høyeste bud, foran de med lengst ansiennitet i OBOS. I forbindelse med salg eller refinansiering kan OBOS levere en takst som gir opplysninger om leilighetens kvalitet og antatt markedsverdi. Til bruk ved refinansiering kan OBOS levere en bekreftelse på antatt markedsverdi med basis i registrerte omsetningspriser. 6. MØTER OG BEFARINGER I løpet av 1998 har det vært avholdt 5 styremøter, 2 befaringsmøter og 1 generalforsamling. Styreleder har også møtt på OBOS generalforsamling. 7. STYRETS ARBEID Styret har arbeidet med innhenting av priser og anbud på forskjellige vedlikeholdsarbeider som har vært påkrevet for borettslaget i De store vedlikeholds- og utbedringsutgiftene har uteblitt det siste året. Statsbygg som vi kjøper varmtvann og oppvarming fra, er en stor utgiftspost hvert år. Av andre utgifter kan nevnes: Forsikring v/vår kr ,- Abonnementsavgift / Janco Multicom Kabel-TV «26.473,- VAKT-SERVICE A/S «8.547,- Vaktmesterkompaniet A/S: leie av container for kj. rydd. «2.783,- Vakmtesterkompaniet A/S: snørydding «2.460,- ALU-Service A/S «1.976,- Siri Blomster, 2 kranser «2.110,- Fjeld Elektroniske, porttlf.anlegget «4.785,- Px-Jako A/S, vaskeriet «3.095,- Pricewaterhouse, revisjon av regnskapet «2.269,- Vedlikehold av heisen «29.992,-

7 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L 2 ganger årlig betaler vi renter og avdrag på verandalånet. Disse postene vil fremgå av regnskapet under DRFITSUTGIFTER. Årsregnskapet fremlegges under generalforsamlingen. For de som har flyttet inn i borettslaget siden siste generalforsamling, vil vi opplyse følgende: Borettslaget påkostet nye verandadører i Nye stue- og kjøkkenvinduer ble satt inn Taket ble omtekket og fornyet samme år (1991). I 1990 ble kabel-tv anlegget utbygget for flere kanaler. I 1990/91 ble det fornyet og montert nye brannslanger i hver etasje. Brannslangene finnes i bøttekottet i hver etasje og rekker til innerste krok i hver leilighet. Nye røykvarslere ble også kjøpt inn og montert i alle leiligheter. (Batteriene må beboerne selv skifte ut når det trengs.) Den siste store fornyelsen som ble påkostet bygget vårt, var de nye innglassede balkongene (1995/96). I forbindelse med de arbeidene opptok borettslaget et lån på 2,5 millioner kroner, som skal tilbakebetales over 20 år. FREMTIDIGE ARBEIDSOPPGAVER: Etter styrets oppfatning står vi overfor følgende oppgaver: Maling av gavlveggene utvendig og rammen oppunder taket. Utbedring av heisen. Etter pålegg fra kommunen om demping av støy fra heisen, befinner saken seg f.t. hos Fylkesmannen, grunnet klage fra styret. Styret avventer Fylkesmannens avgjørelse. Etter befaring av heissakkyndige har vi fått skriftlig tilbakemelding om at heisen må renoveres innen 4-6 år på grunn av generell slitasje. Følgende leiligheter har byttet andelseier eller leieboer i 1998: Leil Tone M. Selnes flyttet ut. Trine Ertzeid flyttet inn. RH leil. «104 - Ole Seegard flyttet ut, og solgt leil. «104 - Hans Petter Schjøtt flyttet inne, og kjøpt leil. «105 - Torgeir J. Fosse flyttet ut, og solgt leil. «105 - Aina Johansen flyttet inn, og kjøpt leil. «106 - Åsa Andersson flyttet inn, RH leil. «107 - Cornelia Pedersen flyttet ut, Geir Atle Ersland: fremleier. «107 - Geir Atle Ersland flyttet ut, Cornelia Pedersen flyttet tilbake. «201 - Gunvor Golden døde i «201 - Jens Hagerup kjøpte leiligheten, Per Anders Golden: fremleier. «302 - Geir Ringstad fremleier, flyttet ut. «302 - Erik Kjæstad solgte leil. Per Arve Drageland kjøpt leiligheten. «305 - Erna Jørgensen flyttet ut, Birger Gråbergsveen: fremleier. «307 - Lars Martin Kvanum: overtatt sin mor Jorun s leilighet. «310 - Tone Lillevik, fremleier flyttet ut. Knut Vegard Bekvik: tilbake

8 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L «408 - Anders Moe flyttet ut, Beate Holmen: fremleier. «410 - Christopher Helgeby flyttet ut og solgte leil. Tone Hanevold: ny. «504 - Ingrid Hansen Teppa døde i «504 - Gunhild Bergersen kjøpte leil. - Inger Kristine Bakken: fremleier. 8. BEMERKNINGER TIL REGNSKAPET FOR 1998 Resultatet av driften for 1998 viser en endring i disponible midler på kr ,08. Disponible midler pr er kr ,31. Styret foreslår at de disponible midler overføres til neste års drift. Forøvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og de regnskapsoversikter som framkommer under noter til driftsoversikten. 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 1999 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften er redusert med 5 % i forhold til Vann- og avløpsavgiften har økt med 10 %. Feieravgiften er øket med 4,3 %. Eiendomsskatten skal ikke skrives ut for Den reduserte kommunale renovasjonsavgiften er fra tillagt en statlig avgift som utgjør 12,5%. I tillegg er avfall fra containere for behandling i deponi og forbrenning tillagt en statlig avgift fra på kr. 300,- pr. tonn for avfall til deponi og kr. 75,- i grunnavgift til forbrenning, men med en tilleggsavgift fra kr. 0,- til kr. 225,- pr. tonn avhengig av energiutnyttelsesgraden. Pris på usortert avfall pr. tonn inkl. mva. er fra øket til kr ,60 (kr ,- i 1998) B. BORETTSLAGETS LÅN OBOS - lån Restgjeld pr kr ,-. Det betales kr ,- i avdrag pr. år. Det er et serielån, med fastrente 6,95 %. Første renteregulering er Renter på innskudd: Renter på driftskonto (mellomregning) pr er 5,0 %. Renter på sparekonto (særvilkår) pr er 8,0 %.

9 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L C. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen generell økning av forretningsførerhonoraret for D. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret vil øke tilsvarende konsumprisindeksen. E. FORSIKRING Det er varslet en generell økning i forsikringspremiene med 30 % for Vår Forsikring. F. STRØMPRISENE Stortinget har vedtatt å øke el-avgiften til 5,94 øre pr. kwh eks. mva. Fra Fritaket av forbruksavgift på elektrokjeler er opphevet fra G. OLJEPRISENE Oljeprisene har i 1998 holdt seg forholdsvis stabile. Prisen, fratrukket OBOS-rabatt, lå ved årsskiftet fra kr 1,52 - kr 1,74 avhengig av oljeselskap. Rabatten OBOS har fremforhandlet hos oljeselskapene (Shell, Statoil, Hydro Texaco og Esso) utgjør 133 øre øre pr l. CO2-avgiften er øket med 1,5 øre pr. liter og utgjør 46 øre pr. liter fra H. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 1999 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne (budsjett-tall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten er basert på nåværende husleieinntekter På kostnadssiden er det tatt hensyn til de endringer som er nevnt foran. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet endring i de disponible midler på kr ,-. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, 7. april 1999 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag Anna Findebotten/s/ Per Magnussen/s/ Jorunn Fredriksen/s/ Solveig Olsen/s/ Erna Jørgensen/s/

10 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L AVSATT PLASS FOR REVISORS BERETNING Regnskapet er revidert og godkjent av revisor 99. Revisors beretning er gjengitt i eget dokument og kan fås ved henvendelse til...

11 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L BUDSJETT DRIFTSOVERSIKT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER , , * RENTEINNTEKTER , , ANDRE INNTEKTER 3.561, SUM INNTEKTER , , UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT 8.100, , REVISJONSHONORAR 2.269, , STYREHONORAR , , FORRETNINGSFØRERHONORAR , , * ANDRE HONORARER , , * PERSONALUTGIFTER , , * REP.OG VEDLIKEHOLD , , * ANDRE RENTEUTGIFTER 272,00-272,00-7* PANTEGJELDSRENTER , , * ANDRE DRIFTSUTGIFTER , , FORSIKRINGER , , FESTEAVGIFT 100, * KOMMUNALE AVGIFTER , , * ENERGI OG BRENSEL , , SUM UTGIFTER , , RESULTAT FØR FINANSIELLE

12 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L INN OG UTBETALINGER , , FINANSIELLE INN./UTBET. NEDBETALT LÅN , , ENDRING DISP. MIDLER , , ============ DISPONIBLE MIDLER , , ÅRETS BEVEGELSE , , DISPONIBLE MIDLER , , ============

13 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L OVERSIKT EIENDELER OG GJELD NOTER OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS , , SUM OMLØPSMIDLER , ,32 ============ KORTSIKTIG GJELD: 11* LEVERANDØRGJELD 1.845, ,54-12* GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP 3.607, ,55- PÅLØPNE RENTER , ,00- PÅLØPNE AVDRAG , ,00-13* ANNEN KORTSIKTIG GJELD , SUM KORTSIKTIG GJELD , ,09- ============ DISPONIBLE MIDLER , ,23 ============ ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 14* BYGNINGER , ,00 REHABILITERING , SUM ANLEGGSMIDLER , ,37 ============ LANGSIKTIG GJELD: 15* PANTEGJELD , ,00-16* BORETTSINNSKUDD , ,00- ANDELSKAPITAL 54 * , , SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00- =========== 17* PANTSTILLELSE KR , ,00 OSLO DEN / I STYRET FOR RIKSOSPITELETS SYKEPLEIERES BORETTSLAG Anna Findebotten/s/ Per Magnussen/s/ Erna Jørgensen/s/ Jorun Fredriksen/s/ Solveig Olsen/s/ O B O S Martin Mæland/s/ ADM.DIREKTØR Egil J. Havre/s/ REGNSKAPSSJEF NOTER

14 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie ,00 Forretningslokaler 8.052,00 SUM LEIEINNTEKTER ,00 NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av innestående i OBOS ,70 SUM RENTEINNTEKTER ,70 NOTE : 03 ANDRE HONORARER Heiskonsulenten AS ,40- SUM ANDRE HONORARER ,40- NOTE : 04 PERSONALUTGIFTER Fast lønn ,00- Lønn rengj.hjelp 9.920,00- Påløpne feriepenger 2.361,84- Arbeidsgiveravgift 4.375,89- SUM PERSONALUTGIFTER ,73- NOTE : 05 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD Bygninger 3.087,61- V.V.S. 520,70- Elektro ,75- Heiser ,00- Vaskerianlegg 4.939,70- SUM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD ,76- NOTE : 06 ANDRE RENTEUTGIFTER

15 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L Termingebyr lån OBOS 60,00- Forvaltningsgebyr 212,00- SUM ANDRE RENTEUTGIFTER 272,00- NOTE : 07 PANTEGJELDSRENTER OBOS ,00- SUM PANTEGJELDSRENTER ,00- NOTE : 08 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Søppeltømming,container 2.783,00- Kontorrekv.,trykksaker 1.387,50- Porto,telefonkostnader 4.649,00- Kurs, reiser, møter 1.375,00- Lokalleie 500,00- Andre kostnader 1.300,00- Kostnader tillitsvalgte 646,00- Gebyr bank og post 459,10- Vaktmestertj.v/firmaer 8.547,00- Snøbrøyting v/firmaer 2.460,00- Kabel,antenneavgift ,87- SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER ,47- NOTE : 09 KOMMUNALE AVGIFTER Vannavgift ,41- Renovasjonsavgift ,57- SUM KOMMUNALE AVGIFTER ,98- NOTE : 10 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk energi ,43- Olje ,17-

16 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L SUM ENERGI OG BRENSEL ,60- NOTE : 11 LEVERANDØRGJELD PS-JACO AS 1.845,00- SUM LEVERANDØRGJELD 1.845,00- NOTE : 12 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Skyldige feriepenger 1.803,31- Forskuddstrekk skatt 1.170,00- Arbeidsgiveravgift 634,50- SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP ,81- NOTE : 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD PERIODISERING LEV.GJELD Statsbygg Øst ,28- SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD ,28- NOTE : 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi ,00 REHABILITERING Tilgang i år ,37 SUM BYGNINGER ,37 TOMTEN HAR G.NR. 218, B.NR. 61 EIENDOMMEN ER BYGSLET FRA STATEN I 99 ÅR FRA NOTE : 15 PANTEGJELD OBOS Renter 8,4 % Løpetid 20 år Opprinnelig ,00-

17 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L Nedbetalt tidligere ,00 Nedbetalt i år , ,00- SUM PANTEGJELD ,00- NOTE : 16 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig ,00- SUM BORETTSINNSKUDD ,00- NOTE : 17 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,37. LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Disp. leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler

18 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L ============ "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. F.eks: Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel. 4. GODTGJØRELSE C) Forslag fra styre om å honorere varamedlem Torgeir J. Fosse for hans arbeidsinnsats i forbindelse med heissaken. Følgende arbeidsinnsats er lagt ned av Torgeir J. Fosse siden forrige generalforsamling: 1. Han har gjort seg kjent med saken gjennom å sortere og gjennomgå all tidligere korrespondanse. 2. Kontakt med kommunen pr telefon.

19 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L 3. Han har vært hos kommunearkivet for å forsøke å få tak i tegninger til bygget. 4. Brukt tid og telefoner på å oppspore tegninger, og hentet tegninger hos arkitekt. 5. Kontakt med, og ett møte med Brekke & Strand akustikk. 6. Telefonisk kontakt med Heiskonsulenten. 7. Telefonisk kontakt med Fylkesmannen. 8. Telefonisk kontakt med juridisk avdeling i OBOS. 9. Møte med en andelseier. 10. Utarbeidelse av 3 brev på vegne av styret og som ligger til grunn i klagesaken. Torgeir har sannsynligvis spart borettslaget for store kostnader da borettslaget uten hans hjelp ville ha måtte overlatt saken til et advokatkontor. Styret foreslår at godtgjørelsen blir satt til kr ,- VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 1. Som leder foreslås: Anna Findebotten Bjerregaardsgate Som styremedlem for 2 år foreslås: Willy Skoland Bjerregaardsgate 19 Solveig Olsen Bjerregaardsgate Som varamedlem for 1 år foreslås:

20 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L 1. Live Nærø Bjerregaardsgate Jo Ketil Sandberg Bjerregaardsgate Tone Hanevold Bjerregaardsgate Knut Vegard Bekvik Bjerregaardsgate Som valgkommite foreslås: Per Anders Golden Bjerregaardsgate 19 Cornelia Pedersen Bjerregaardsgate 19 Sigrid Nortvedt Bjerregaardsgate Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Anna Findebotten Bjerregaardsgate 19 Som varadelegert til OBOS generalforsamling foreslås: Aud Kristin Sæther Bjerregaardsgate 19 Dato, I valgkomiteen for Rikshospitalets Sykepleieres borettslag Aud Kristin Sæther/s/

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag

Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalet Sykepleieres Borettslag avholdes mandag 21.mai 2001 kl. 18.00 i Norske Kvinners Sanitetsforenings lokaler, Bergstien 5. TIL BEHANDLING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling avholdes i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 20. April 1999 kl.18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port.

Ordinær generalforsamling avholdes i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 20. April 1999 kl.18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling avholdes i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 20. April 1999 kl.18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 Behandling av regnskap 2000 og disponible midler. Oslo, 30/4-2001

2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 Behandling av regnskap 2000 og disponible midler. Oslo, 30/4-2001 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2001 Ordinær generalforsamling i Hammergården Borettslag, avholdes tirsdag 22.05 2001, kl. 1800 i Sagene Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter.

Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole.

Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Åsly Borettslag avholdes tirsdag 14.05.2002 kl. 19.00 i Voksen Kirke.

Ordinær generalforsamling i Åsly Borettslag avholdes tirsdag 14.05.2002 kl. 19.00 i Voksen Kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Åsly Borettslag avholdes tirsdag 14.05.2002 kl. 19.00 i Voksen Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 10.06.2002 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14.

Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 10.06.2002 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 1 Welhavensgt. Nr. 10 Borettslag Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 10.06.2002 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14.

Detaljer

5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet

5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Ordinær generalforsamling i Hammergården Borettslag, avholdes torsdag 9. juni 2005, kl. 18.00 på Sagene Samfunnshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 6. juni 2001 kl. 18.30 i Samlingssalen på Toppåsen skole.

Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 6. juni 2001 kl. 18.30 i Samlingssalen på Toppåsen skole. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 6. juni 2001 kl. 18.30 i Samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Ellingsrudflaten Borettslag avholdes torsdag 22. mai 2003 kl. 19.00 i grendehuset. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

A/L BRØNNERUD BORETTSLAG - GENERALFORSAMLING 2006

A/L BRØNNERUD BORETTSLAG - GENERALFORSAMLING 2006 A/L BRØNNERUD BORETTSLAG - GENERALFORSAMLING 2006 Tid: Torsdag 27. april 2006 kl. 19:30 Sted: Brønnerud skole, SFO-bygget Dagsorden (Valg av referent og ordstyrer tas av praktiske hensyn før punkt 1.)

Detaljer

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i Grensevn. 30 Borettslag, avholdes mandag 19.05.2003, kl. 18.00 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, auditoriet Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Godtgjørelse til styret for perioden 1999/00 foreslås satt til kr. 10.000,- Oslo, 10/4 2000

5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Godtgjørelse til styret for perioden 1999/00 foreslås satt til kr. 10.000,- Oslo, 10/4 2000 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2000 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes torsdag 11/5 2000, kl. 19.00 i Hagenstuen Café i Hagegt. 34. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes mandag 23. april 2001, kl. 20.00 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak av

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Oslo, 03. mars 2004 I styret for Ammerudsletta Borettslag Erik Koritov/s/ Kjersti Lindahl/s/ Jørn Larsen/s/ Tordis Andresen/s/ Rolf Risborg/s/

Oslo, 03. mars 2004 I styret for Ammerudsletta Borettslag Erik Koritov/s/ Kjersti Lindahl/s/ Jørn Larsen/s/ Tordis Andresen/s/ Rolf Risborg/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2004 Ordinær generalforsamling i Ammerudsletta borettslag avholdes, torsdag 15.04. 2004, kl. 19.00 i Sarons lokaler, Ammerudveien 29 F. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag Dato 15.05.2013 Kl. 18.30. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 58 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 14. mai 2002 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg mot barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 14. mai 2002 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg mot barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 14. mai 2002 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg mot barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 29. april 2014 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Til stede: Deichmanns Bibliotek, Sandaker Senter 39 andelseiere, 12 representert ved

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

Til beboerne i Myrer Borettslag

Til beboerne i Myrer Borettslag 1 Myrer Borettslag Til beboerne i Myrer Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG

ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG Org. nr. 950 188 480 Regnskapene : 2007 Budsjettene : 2008 Alle øvrige saker : 18.04.2007 15.04.2008 AL Bjertnes Borettslag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer