Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl i Sanitetsforeningen, Bergstien 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder. B) Opptak av navnefortegnelse. C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSOPPGJØRET FOR 1998 A) Regnskapet for B) Disponering av disponible midler 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR A) Styret B) Revisor C) Andre honorar, se side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år. B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år. D) Valg av valgkomité for 1 år. E) Valg av 1 delegert med varamedlem til OBOS generalforsamling for 1 år. Oslo, 7. april 1999 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag Anna Findebotten/s/ Per Magnussen/s/ Jorun Fredriksen/s/ Solveig Olsen/s/ Erna Jørgensen/s/

2 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare en med stemmerett for en andel. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

3 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Anna Findebotten Bjerregaardsgate 19 Nestleder : Per Magnussen Bjerregaardsgate 19 Sekretær : Willy Skoland Bjerregaardsgate 19 Styremedlem: Solveig Olsen Bjerregaardsgate 19 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Live Nærø Bjerregaardsgate 19 Erna Jørgensen Bjerregaardsgate 19 Jorun Fredriksen Bjerregaardsgate 19 Torger J. Fosse Holmengrenda 1 A C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Anna Findebotten Hanne Valvik som delegert som varamedlem D. VALGKOMITEEN: Hanna Valvik Bjerregaardsgate 19 Aud Kristin Sæther Bjerregaardsgate 19 Jorun Fredriksen Bjerregaardsgate FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

4 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 54 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygninger. Eiendommen har gårdsnummer 218 bruksnummer 61 og er på 795,5 m 2. Eiendommen er bygslet av staten i 99 år fra og med Første innflytting i borettslaget var Borettslaget har adresse Bjerrregaardsgate 19. VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Industrivakt om vektertjeneste. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET Janco s servicetelefon er betjent mellom kl NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan fås ved henvendelse til styreleder/nestleder, og må betales av den enkelte. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styreleder og betales av den enkelte. FRAMLEIE Pr er 6 andelsleiligheter framleid. Søknadsskjema om framleie fås ved henvendelse til OBOS. Søknader behandles av borettslagets styre. VASKERI Fellesvaskeriet er i kjelleren og er gratis. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert og vedlikeholdt i driftssikker stand en røykvarsler eller vannslange til alle leilighetene. Andelseier har ansvar for at utstyret fungerer til enhver tid.

5 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L RABATTAVTALE MED TELENOR OBOS forhandlet frem en avtale med Telenor om rabatter på Telefoni. Borettslaget fikk i februar 1998 tilbud om å inngå avtale med Telenor om rabatter ved bruk av telefon i tillegg til rabatter på enkelte telefonapparater og installasjon av ISDN-linje. Det er anledning til å reservere seg mot avtalen. Vårt borettslag gikk inn for avtalen. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Høsten 1998 forhandlet OBOS fram en gunstig avtale om kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. Situasjonen på kraftmarkedet denne høsten var slik at det var rimeligere å få levert kraften direkte fra Oslo Energi. Oslo Energi leverte det rimeligste tilbudet til 13,944 øre/kwh eks. avgifter, og borettslaget har inngått en ett års fastprisavtale ( ) om leveranse til borettslagets fellesanlegg. OBOS følger utviklingen i kraftmarkedet kontinuerlig og vil ved avtalens utløp innhente nye tilbud til borettslagene. REHABILITERING 1989 Samtlige vinduer ble skiftet ut Nytt tak 1990/91 Nye brannslanger 1995/96 Nye innglassede større balkonger. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Disse ønsker og krav skal være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer denne innsats og resultater gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Vår Bank og Forsikring. Polisenummer POL Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Forsikringen dekker også skader på vindusglass og sanitær porselen i borettslagets leiligheter. VÅR BANK OG FORSIKRING Vår Bank og Forsikring har generell egenandel på kr ,- hvis ikke annet er avtalt. Dersom skaden forårsakes av tilleggsinstallasjoner som f.eks. varmekabler, oppvaskmaskin eller lignende, må den enkelte andelseier selv dekke egenandelen.

6 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L Ved skade i leiligheten skal beboerne straks ta kontakt med Forsikringsavdelingen i OBOS, telefon Forsikringsavdelingen samordner skademeldinger, utbedringer og oppfølging av skadesaker for forsikringsselskapet, borettslaget og beboere. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring. En hjemforsikring dekker den enkelts innbo og løsøre. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER Andelseierne har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i borettslaget. Andelseierne må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene, og melde sin forkjøpsrett direkte til OBOS. Leiligheter som er solgt gjennom andre enn OBOS, blir utlyst til fast pris i fellesannonsen. Som andelseier i borettslaget har man anledning til å tre inn i høyeste bud, foran de med lengst ansiennitet i OBOS. I forbindelse med salg eller refinansiering kan OBOS levere en takst som gir opplysninger om leilighetens kvalitet og antatt markedsverdi. Til bruk ved refinansiering kan OBOS levere en bekreftelse på antatt markedsverdi med basis i registrerte omsetningspriser. 6. MØTER OG BEFARINGER I løpet av 1998 har det vært avholdt 5 styremøter, 2 befaringsmøter og 1 generalforsamling. Styreleder har også møtt på OBOS generalforsamling. 7. STYRETS ARBEID Styret har arbeidet med innhenting av priser og anbud på forskjellige vedlikeholdsarbeider som har vært påkrevet for borettslaget i De store vedlikeholds- og utbedringsutgiftene har uteblitt det siste året. Statsbygg som vi kjøper varmtvann og oppvarming fra, er en stor utgiftspost hvert år. Av andre utgifter kan nevnes: Forsikring v/vår kr ,- Abonnementsavgift / Janco Multicom Kabel-TV «26.473,- VAKT-SERVICE A/S «8.547,- Vaktmesterkompaniet A/S: leie av container for kj. rydd. «2.783,- Vakmtesterkompaniet A/S: snørydding «2.460,- ALU-Service A/S «1.976,- Siri Blomster, 2 kranser «2.110,- Fjeld Elektroniske, porttlf.anlegget «4.785,- Px-Jako A/S, vaskeriet «3.095,- Pricewaterhouse, revisjon av regnskapet «2.269,- Vedlikehold av heisen «29.992,-

7 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L 2 ganger årlig betaler vi renter og avdrag på verandalånet. Disse postene vil fremgå av regnskapet under DRFITSUTGIFTER. Årsregnskapet fremlegges under generalforsamlingen. For de som har flyttet inn i borettslaget siden siste generalforsamling, vil vi opplyse følgende: Borettslaget påkostet nye verandadører i Nye stue- og kjøkkenvinduer ble satt inn Taket ble omtekket og fornyet samme år (1991). I 1990 ble kabel-tv anlegget utbygget for flere kanaler. I 1990/91 ble det fornyet og montert nye brannslanger i hver etasje. Brannslangene finnes i bøttekottet i hver etasje og rekker til innerste krok i hver leilighet. Nye røykvarslere ble også kjøpt inn og montert i alle leiligheter. (Batteriene må beboerne selv skifte ut når det trengs.) Den siste store fornyelsen som ble påkostet bygget vårt, var de nye innglassede balkongene (1995/96). I forbindelse med de arbeidene opptok borettslaget et lån på 2,5 millioner kroner, som skal tilbakebetales over 20 år. FREMTIDIGE ARBEIDSOPPGAVER: Etter styrets oppfatning står vi overfor følgende oppgaver: Maling av gavlveggene utvendig og rammen oppunder taket. Utbedring av heisen. Etter pålegg fra kommunen om demping av støy fra heisen, befinner saken seg f.t. hos Fylkesmannen, grunnet klage fra styret. Styret avventer Fylkesmannens avgjørelse. Etter befaring av heissakkyndige har vi fått skriftlig tilbakemelding om at heisen må renoveres innen 4-6 år på grunn av generell slitasje. Følgende leiligheter har byttet andelseier eller leieboer i 1998: Leil Tone M. Selnes flyttet ut. Trine Ertzeid flyttet inn. RH leil. «104 - Ole Seegard flyttet ut, og solgt leil. «104 - Hans Petter Schjøtt flyttet inne, og kjøpt leil. «105 - Torgeir J. Fosse flyttet ut, og solgt leil. «105 - Aina Johansen flyttet inn, og kjøpt leil. «106 - Åsa Andersson flyttet inn, RH leil. «107 - Cornelia Pedersen flyttet ut, Geir Atle Ersland: fremleier. «107 - Geir Atle Ersland flyttet ut, Cornelia Pedersen flyttet tilbake. «201 - Gunvor Golden døde i «201 - Jens Hagerup kjøpte leiligheten, Per Anders Golden: fremleier. «302 - Geir Ringstad fremleier, flyttet ut. «302 - Erik Kjæstad solgte leil. Per Arve Drageland kjøpt leiligheten. «305 - Erna Jørgensen flyttet ut, Birger Gråbergsveen: fremleier. «307 - Lars Martin Kvanum: overtatt sin mor Jorun s leilighet. «310 - Tone Lillevik, fremleier flyttet ut. Knut Vegard Bekvik: tilbake

8 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L «408 - Anders Moe flyttet ut, Beate Holmen: fremleier. «410 - Christopher Helgeby flyttet ut og solgte leil. Tone Hanevold: ny. «504 - Ingrid Hansen Teppa døde i «504 - Gunhild Bergersen kjøpte leil. - Inger Kristine Bakken: fremleier. 8. BEMERKNINGER TIL REGNSKAPET FOR 1998 Resultatet av driften for 1998 viser en endring i disponible midler på kr ,08. Disponible midler pr er kr ,31. Styret foreslår at de disponible midler overføres til neste års drift. Forøvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og de regnskapsoversikter som framkommer under noter til driftsoversikten. 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 1999 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften er redusert med 5 % i forhold til Vann- og avløpsavgiften har økt med 10 %. Feieravgiften er øket med 4,3 %. Eiendomsskatten skal ikke skrives ut for Den reduserte kommunale renovasjonsavgiften er fra tillagt en statlig avgift som utgjør 12,5%. I tillegg er avfall fra containere for behandling i deponi og forbrenning tillagt en statlig avgift fra på kr. 300,- pr. tonn for avfall til deponi og kr. 75,- i grunnavgift til forbrenning, men med en tilleggsavgift fra kr. 0,- til kr. 225,- pr. tonn avhengig av energiutnyttelsesgraden. Pris på usortert avfall pr. tonn inkl. mva. er fra øket til kr ,60 (kr ,- i 1998) B. BORETTSLAGETS LÅN OBOS - lån Restgjeld pr kr ,-. Det betales kr ,- i avdrag pr. år. Det er et serielån, med fastrente 6,95 %. Første renteregulering er Renter på innskudd: Renter på driftskonto (mellomregning) pr er 5,0 %. Renter på sparekonto (særvilkår) pr er 8,0 %.

9 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L C. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen generell økning av forretningsførerhonoraret for D. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret vil øke tilsvarende konsumprisindeksen. E. FORSIKRING Det er varslet en generell økning i forsikringspremiene med 30 % for Vår Forsikring. F. STRØMPRISENE Stortinget har vedtatt å øke el-avgiften til 5,94 øre pr. kwh eks. mva. Fra Fritaket av forbruksavgift på elektrokjeler er opphevet fra G. OLJEPRISENE Oljeprisene har i 1998 holdt seg forholdsvis stabile. Prisen, fratrukket OBOS-rabatt, lå ved årsskiftet fra kr 1,52 - kr 1,74 avhengig av oljeselskap. Rabatten OBOS har fremforhandlet hos oljeselskapene (Shell, Statoil, Hydro Texaco og Esso) utgjør 133 øre øre pr l. CO2-avgiften er øket med 1,5 øre pr. liter og utgjør 46 øre pr. liter fra H. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 1999 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne (budsjett-tall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten er basert på nåværende husleieinntekter På kostnadssiden er det tatt hensyn til de endringer som er nevnt foran. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet endring i de disponible midler på kr ,-. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, 7. april 1999 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag Anna Findebotten/s/ Per Magnussen/s/ Jorunn Fredriksen/s/ Solveig Olsen/s/ Erna Jørgensen/s/

10 S RIKSHOSPITALETS SYKEPL. B/L AVSATT PLASS FOR REVISORS BERETNING Regnskapet er revidert og godkjent av revisor 99. Revisors beretning er gjengitt i eget dokument og kan fås ved henvendelse til...

11 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L BUDSJETT DRIFTSOVERSIKT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER , , * RENTEINNTEKTER , , ANDRE INNTEKTER 3.561, SUM INNTEKTER , , UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT 8.100, , REVISJONSHONORAR 2.269, , STYREHONORAR , , FORRETNINGSFØRERHONORAR , , * ANDRE HONORARER , , * PERSONALUTGIFTER , , * REP.OG VEDLIKEHOLD , , * ANDRE RENTEUTGIFTER 272,00-272,00-7* PANTEGJELDSRENTER , , * ANDRE DRIFTSUTGIFTER , , FORSIKRINGER , , FESTEAVGIFT 100, * KOMMUNALE AVGIFTER , , * ENERGI OG BRENSEL , , SUM UTGIFTER , , RESULTAT FØR FINANSIELLE

12 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L INN OG UTBETALINGER , , FINANSIELLE INN./UTBET. NEDBETALT LÅN , , ENDRING DISP. MIDLER , , ============ DISPONIBLE MIDLER , , ÅRETS BEVEGELSE , , DISPONIBLE MIDLER , , ============

13 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L OVERSIKT EIENDELER OG GJELD NOTER OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS , , SUM OMLØPSMIDLER , ,32 ============ KORTSIKTIG GJELD: 11* LEVERANDØRGJELD 1.845, ,54-12* GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP 3.607, ,55- PÅLØPNE RENTER , ,00- PÅLØPNE AVDRAG , ,00-13* ANNEN KORTSIKTIG GJELD , SUM KORTSIKTIG GJELD , ,09- ============ DISPONIBLE MIDLER , ,23 ============ ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 14* BYGNINGER , ,00 REHABILITERING , SUM ANLEGGSMIDLER , ,37 ============ LANGSIKTIG GJELD: 15* PANTEGJELD , ,00-16* BORETTSINNSKUDD , ,00- ANDELSKAPITAL 54 * , , SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00- =========== 17* PANTSTILLELSE KR , ,00 OSLO DEN / I STYRET FOR RIKSOSPITELETS SYKEPLEIERES BORETTSLAG Anna Findebotten/s/ Per Magnussen/s/ Erna Jørgensen/s/ Jorun Fredriksen/s/ Solveig Olsen/s/ O B O S Martin Mæland/s/ ADM.DIREKTØR Egil J. Havre/s/ REGNSKAPSSJEF NOTER

14 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie ,00 Forretningslokaler 8.052,00 SUM LEIEINNTEKTER ,00 NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av innestående i OBOS ,70 SUM RENTEINNTEKTER ,70 NOTE : 03 ANDRE HONORARER Heiskonsulenten AS ,40- SUM ANDRE HONORARER ,40- NOTE : 04 PERSONALUTGIFTER Fast lønn ,00- Lønn rengj.hjelp 9.920,00- Påløpne feriepenger 2.361,84- Arbeidsgiveravgift 4.375,89- SUM PERSONALUTGIFTER ,73- NOTE : 05 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD Bygninger 3.087,61- V.V.S. 520,70- Elektro ,75- Heiser ,00- Vaskerianlegg 4.939,70- SUM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD ,76- NOTE : 06 ANDRE RENTEUTGIFTER

15 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L Termingebyr lån OBOS 60,00- Forvaltningsgebyr 212,00- SUM ANDRE RENTEUTGIFTER 272,00- NOTE : 07 PANTEGJELDSRENTER OBOS ,00- SUM PANTEGJELDSRENTER ,00- NOTE : 08 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Søppeltømming,container 2.783,00- Kontorrekv.,trykksaker 1.387,50- Porto,telefonkostnader 4.649,00- Kurs, reiser, møter 1.375,00- Lokalleie 500,00- Andre kostnader 1.300,00- Kostnader tillitsvalgte 646,00- Gebyr bank og post 459,10- Vaktmestertj.v/firmaer 8.547,00- Snøbrøyting v/firmaer 2.460,00- Kabel,antenneavgift ,87- SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER ,47- NOTE : 09 KOMMUNALE AVGIFTER Vannavgift ,41- Renovasjonsavgift ,57- SUM KOMMUNALE AVGIFTER ,98- NOTE : 10 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk energi ,43- Olje ,17-

16 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L SUM ENERGI OG BRENSEL ,60- NOTE : 11 LEVERANDØRGJELD PS-JACO AS 1.845,00- SUM LEVERANDØRGJELD 1.845,00- NOTE : 12 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Skyldige feriepenger 1.803,31- Forskuddstrekk skatt 1.170,00- Arbeidsgiveravgift 634,50- SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP ,81- NOTE : 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD PERIODISERING LEV.GJELD Statsbygg Øst ,28- SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD ,28- NOTE : 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi ,00 REHABILITERING Tilgang i år ,37 SUM BYGNINGER ,37 TOMTEN HAR G.NR. 218, B.NR. 61 EIENDOMMEN ER BYGSLET FRA STATEN I 99 ÅR FRA NOTE : 15 PANTEGJELD OBOS Renter 8,4 % Løpetid 20 år Opprinnelig ,00-

17 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L Nedbetalt tidligere ,00 Nedbetalt i år , ,00- SUM PANTEGJELD ,00- NOTE : 16 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig ,00- SUM BORETTSINNSKUDD ,00- NOTE : 17 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,37. LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Disp. leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler

18 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L ============ "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. F.eks: Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel. 4. GODTGJØRELSE C) Forslag fra styre om å honorere varamedlem Torgeir J. Fosse for hans arbeidsinnsats i forbindelse med heissaken. Følgende arbeidsinnsats er lagt ned av Torgeir J. Fosse siden forrige generalforsamling: 1. Han har gjort seg kjent med saken gjennom å sortere og gjennomgå all tidligere korrespondanse. 2. Kontakt med kommunen pr telefon.

19 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L 3. Han har vært hos kommunearkivet for å forsøke å få tak i tegninger til bygget. 4. Brukt tid og telefoner på å oppspore tegninger, og hentet tegninger hos arkitekt. 5. Kontakt med, og ett møte med Brekke & Strand akustikk. 6. Telefonisk kontakt med Heiskonsulenten. 7. Telefonisk kontakt med Fylkesmannen. 8. Telefonisk kontakt med juridisk avdeling i OBOS. 9. Møte med en andelseier. 10. Utarbeidelse av 3 brev på vegne av styret og som ligger til grunn i klagesaken. Torgeir har sannsynligvis spart borettslaget for store kostnader da borettslaget uten hans hjelp ville ha måtte overlatt saken til et advokatkontor. Styret foreslår at godtgjørelsen blir satt til kr ,- VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 1. Som leder foreslås: Anna Findebotten Bjerregaardsgate Som styremedlem for 2 år foreslås: Willy Skoland Bjerregaardsgate 19 Solveig Olsen Bjerregaardsgate Som varamedlem for 1 år foreslås:

20 S RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS B/L 1. Live Nærø Bjerregaardsgate Jo Ketil Sandberg Bjerregaardsgate Tone Hanevold Bjerregaardsgate Knut Vegard Bekvik Bjerregaardsgate Som valgkommite foreslås: Per Anders Golden Bjerregaardsgate 19 Cornelia Pedersen Bjerregaardsgate 19 Sigrid Nortvedt Bjerregaardsgate Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Anna Findebotten Bjerregaardsgate 19 Som varadelegert til OBOS generalforsamling foreslås: Aud Kristin Sæther Bjerregaardsgate 19 Dato, I valgkomiteen for Rikshospitalets Sykepleieres borettslag Aud Kristin Sæther/s/

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer