Ordinær generalforsamling avholdes i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 20. April 1999 kl i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling avholdes i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 20. April 1999 kl.18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling avholdes i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 20. April 1999 kl i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder. B) Opptak av navnefortegnelse. C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSOPPGJØRET FOR 1998 A) Regnskapet for B) Disponering av disponible midler 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR A) Styret B) Revisor 5. FORSLAG A) Velferdskomite - Forslag fra styret Forslaget er tatt inn på side 6 under Velferdskomite 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år. B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år. D) Valg av valgkomité for 1 år. E) Valg av 1 delegerte med varamedlemmer til OBOS generalforsamling for 1 år. Oslo, I styret for Fossheim Borettslag Johannes Anker (s) Irene Hirsti (s) Marion Christiansen (s) Mona Furøy (s) Ingrid Braathen (s) På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare en med stemmerett for en andel. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 FOSSHEIM BORETTSLAG ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Johs Anker leil Nestleder : Irene Hirsti leil Styremedlem : Tom Aannerud leil Styremedlem: Mona Furøy leil Styremedlem: Marion Christiansen leil. 605 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Snorre Andersen leil Lillemor Madsen leil Ingrid Braathen leil Elisabeth Johansen leil C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Johs Anker Irene Hirsti som delegert som varamedlem D. VALGKOMITEEN: Asle Bøyum leil. 805 Steinar Robarth leil Anne-Lise Holde leil FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 159 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygning.

3 3 FOSSHEIM BORETTSLAG Borettslaget eier også en tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet. Medregnet tjenesteleiligheten er det totalt 160 leiligheter. Eiendommen har gårdsnummer 225 bruksnummer 279 og er på 3015 m 2. Borettslaget eier tomten. Første innflytting i borettslaget var 1966 VAKTMESTERTJENESTEN Borettslaget har vaktmester Trygve Foosnes til å ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Vaktmesteren kan treffes på telefon , mandag - fredag kl Unngå å ringe privat til vaktmester utenom ordinær arbeidstid. Styret har satt opp egen stillingsinstruks for tjenesten. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET Janco Multicom s servicetelefon er betjent mellom kl PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser og garasjer. Styret i borettslaget fordeler parkeringsplasser og garasjer etter lister. Det er p.t ingen ledige parkeringsplasser/garasjer. NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan fås ved henvendelse til vaktmesteren, og må betales av den enkelte. Skilt til postkasse kan bestilles hos vaktmesteren, og betales av den enkelte. FRAMLEIE Pr er 3 andelsleiligheter framleid. Søknadsskjema om framleie fås ved henvendelse til OBOS. Søknader behandles av borettslagets styre. Framleiegebyret er kr.690,-. VASKERI Fellesvaskeriet er i 3. og 4. etg. Betaling skjer med kronestykker. Vaskeriet er åpent på hverdager RENHOLD Firmaet Renholds Eksperten er engasjert til å vaske alle trappeoppgangene. Trappeoppganger og korridorer vaskes en dag i uken. Ta inn mattene før kl.0700 på vaskedagene som er torsdag.

4 4 FOSSHEIM BORETTSLAG BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert og vedlikeholdt i driftssikker stand en røykvarsler og brannslokningsapparat eller vannslange i alle leilighetene. Andelseier har ansvar for at utstyret fungerer til enhver tid. RABATTAVTALE MED TELENOR OBOS forhandlet frem en avtale med Telenor om rabatter på Telefoni. Borettslaget fikk i februar 1998 tilbud om å inngå avtale med Telenor om rabatter ved bruk av telefon i tillegg til rabatter på enkelte telefonapparater og installasjon av ISDN-linje. Det er anledning til å reservere seg mot avtalen. Vårt borettslag gikk inn for avtalen. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Høsten 1998 forhandlet OBOS fram en gunstig avtale om kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. Situasjonen på kraftmarkedet denne høsten var slik at det var rimeligere å få levert kraften direkte fra Oslo Energi. Oslo Energi leverte det rimeligste tilbudet til 13,944 øre/kwh eks. avgifter, og borettslaget har inngått en ett års fastprisavtale ( ) om leveranse til borettslagets fellesanlegg. OBOS følger utviklingen i kraftmarkedet kontinuerlig og vil ved avtalens utløp innhente nye tilbud til borettslagene. REHABILITERING 1989 Moderniseri fyranlegg, ojlekjele og innstallert El-kjele 1990 Nye dører i inngangspartier i 1. Og 6. etg Nye vinduer og verandadører. Nytt inngangsparti i 6. etg. + ny dør i 5. etg Ny kloakkpumpestasjon og nye heiskabler 1996 Ny garasjeport 1997 Inngangspartier og hovedtrapp pusset opp. Heiser, hovedreparasjon Nytt kjøkken i fellesrom, oppussing av sykkelstall. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Storebrand. Polisenummer Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Forsikringen dekker også skader på vindusglass og sanitær porselen i borettslagets leiligheter. Ved skader på borettslagets forsikring har Storebrand i 1999 en egenandel på kr ,- ved ordinære skader. Ved vannskader er egenandelen kr ,-. Dersom skaden forårsakes av tilleggsinstallasjoner som f.eks. varmekabler, oppvaskmaskin eller lignende, må den enkelte andelseier selv dekke egenandelen. Ved skade i leiligheten skal beboerne straks ta kontakt med Forsikringsavdelingen i OBOS, telefon Forsikringsavdelingen samordner skademeldinger, utbedringer og oppfølging av skadesaker for forsikringsselskapet, borettslaget og beboere.

5 5 FOSSHEIM BORETTSLAG Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring. En hjemforsikring dekker den enkelts innbo og løsøre. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER Andelseierne har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i borettslaget. Andelseierne må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene, og melde sin forkjøpsrett direkte til OBOS. Leiligheter som er solgt gjennom andre enn OBOS, blir utlyst til fast pris i fellesannonsen. Som andelseier i borettslaget har man anledning til å tre inn i høyeste bud, foran de med lengst ansiennitet i OBOS. I forbindelse med salg eller refinansiering kan OBOS levere en takst som gir opplysninger om leilighetens kvalitet og antatt markedsverdi. Til bruk ved refinansiering kan OBOS levere en bekreftelse på antatt markedsverdi med basis i registrerte omsetningspriser. Det er solgt 20 leiligheter i Fossheim borettslag i MØTER OG BEFARINGER Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 13 styremøter. I tillegg har det vært avholdt et beboermøte. 7. STYRETS ARBEID INFORMASJON/KONTAKT TIL BEBOERNE For å forbedre kontakten forsøkte vi med en treffetidsordning i årets tre første måneder. Det viste seg å være liten interesse for dette, så ordningen er avviklet. Oppslag på tavlene (i 1. og 6. etasje) og rundskriv benyttes. Styret er i gang med å produsere et informasjonshefte, som senere vil bli utdelt til alle beboere. ARRANGEMENTER Det ble arrangert en busstur til Strømstad for overskuddet fra husleielotteriet. 32 deltagere var med på turen. Det er videre blitt arrangert 17. mai fest, og juletilstelsning med god tilslutning fra beboerne. HUSLEIELOTTERIET Husleielotteriet har vist seg å være en suksess. Trekning foregår i 5. Etasje, her kan man møtes over en kopp kaffe og få seg en hyggelig prat. Summen i kassa pr var kr.5.324,-. Dette er blitt revidert av Marit Lund. VELFERDSKOMITE Styret foreslår at det opprettes egen velferdskomitè med 3 medlemmer, som skal ha ansvaret for husleielotteriet, utleie av felles-lokalet, arrangementer og andre tiltak som kan øke trivselen.

6 6 FOSSHEIM BORETTSLAG BRANNSLUKNINGSAPPARATER - RØYKVARSLERE Styret gjør oppmerksom på at andelseierne selv må kontrolere sine brannslukningsapparater. Står manometermåleren på rødt må man straks informere styret eller vaktmester om dette slik at apparatet blir skiftet. Når det gjelder røykvarslere er det andelseiers plikt å holde denne vedlike. Det anbefales at man tester denne en gang pr. måned og at batteriet straks skiftes når man hører signal om at batteriet er i ferd med å bli brukt oppbrukt. Batteriet må andelseier selv anskaffe. VASK AV KORRIDORER, TRAPPER OG INNGANGSPARTI På generalforsamlingen i 1997 ble det bestemt at vi skulle overlate den ukentlige vaskingen til et rengjøringsbyrå. Vi har siden den gang brukt firma Renholds-Eksperten. Da kvaliteten på arbeidet har vært noe varierende har styret løpende kontakt med firmaet. Eventuelt skifte av byrå vurderes våren Vi minner om at hver enkelt beboer må ta inn sin dørmatte før kl på torsdager, slik at rengjørerne kommer til. PARKERING OG GARASJEPLASSER Borettslaget har 28 parkeringsplasser og 24 garasjer. Plass nr. 2 som tidligere var reservert til servicebiler er nå utleid. Hvis man ønsker garasjer eller parkeringsplass må man søke skriftlig om dette. Søknaden legges i styrets postkasse i 6. etasje. Skulle det ikke være plasser ledig blir man satt opp på venteliste. Plassene følger ikke leiligheten, men går tilbake til borettslaget hvis man ikke eier eller disponerer bil fast. Det er ikke anledning til å ha ikke registrerte kjøretøy stående over lengere tid. For garasjer er det kr ,- i innskudd og kr. 160,- pr. mnd. i leie. Videre må man betale et gebyr til OBOS for overdragelse av garasjen. For parkeringsplass betales kr. 800,- pr. år. Systemet for innbetaling av parkeringsplassleie ble vedtatt forandret i desember. TILSKUDDSORDNINGER Vi fikk ,- kr. av OBOS miljøfond til kjøkken til fellesrommet i 5. etasje og til nye sykkelstativ i kjelleren. Fellesrommet i 5. etasje. Kjøkkenet ble ferdigstillt. Oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap og service til 12 er nå på plass. Mange beboere har benyttet seg av lokalet til egne selskap/sammenkomster. Leien er kr. 150,- og depositum kr. 250,-. Sykkelkjeller. De nye stativene ble montert i januar 99, fordelen med disse er at man kan låse fast sykkelrammen og dermed øke sikkerheten. FRAMLEIE Styret har også hatt en del arbeid i forbindelse med framleie. Vi gjør oppmerksom på at framleie må godkjennes av styret. Framleie uten styrets godkjennelse er ikke tillatt. Framleieren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger. Andelshaveren har også helt ut

7 7 FOSSHEIM BORETTSLAG ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper borettslaget eller andelshaver får ved hans/hennes framleie. Framleie godkjennes for inntil 1 år ad gangen, maksimum 2 år. Søknadsskjema fåes ved henvendelse til OBOS: VEDLIKEHOLD Godt vedlikehold gir øket trivsel, og er med til å øke sikkerheten. Vaktmester Trygve Foosnes fortsetter sitt omfattende vedlikeholdsarbeide. Vaskeri ble malt med oljemaling. Baktrappen er malt. Pussing, beising og lakkering av tredørene i hovedtrappen er påbegynt. Styrekontoret i 1. etasje ble pusset opp. Postkassene ble pusset opp, og beboerne bedt om å sette inn navneskilt. Ute: Muren ved 6. etasje, og veggen over søppelkassene er også oppmalt etter grafittitilgrising. Betongblokkene ved 1. og 6. etasje er oppmalt. Garasjeportene mot Rignes ble pusset og malt. Buskene i nord-skråningen ble klippet ned, og gress sådd. Foosnes melder om at mindre rusk og rask blir kastet etter dette. Røropplegg: Det ble skiftet ut stoppekraner/ventiler i kjellerene. Fyren: Både elektrokjelene og oljefyren blir jevnlig vedlikeholdt. NYANSKAFFELSER Snøfreser innkjøpt, den gamle solgt. Kasse til singel, for å lette arbeidet med strøing. Bestillt uteaskebeger til inngangene. Elektronisk varslingsanlegg fra fyren. Ved feil ringer fyranlegget vaktmester Foosnes personsøker. Diverse verktøy og redskap til bruk for vaktmester. Fullstendig inventarliste ligger på kontoret. Rampe til trappen i 6. etasje. Ved smijernsporten i 6. etasje ble det montert ytterligere sikringstiltak, for å unngå flere innbrudd i 6. etasje. Vaskeriene: Ny sentrifuge i 3. etasje, sist på året en ny sentrifuge i 4. etasje. SKILTING: Leilighetsnummer på dørene satt opp. UTKASTELSE Vi hadde en meget tids- og kostnadskrevende utkastelsessak. HEISER Det var en del problemer med heisene. Styret fikk tilstandsrapport og tilbud om renovering fra to leverandører. Blant annet nytt styringssystem og panel for trykknappene. Dersom man foretar omfattende ombygging gjelder nye og strengere forskrifter. Konklusjonen er at det ikke vil lønne seg å skifte ut heisene på mange år, men å fortsette å reparere og skifte ut deler. Sikkerhetsmessig får heisene det beste skussmål. Styret vedtok å foreta en enkel oppussing innvendig i heisene i FYRINGSUTGIFTER Foosnes ringer og sjekker strøm-/oljepriser ukentlig. 8. BEMERKNINGER TIL REGNSKAPET FOR 1998 Resultatet av driften for 1998 viser en endring i disponible midler på kr ,35. Disponible midler pr er kr ,98.

8 8 FOSSHEIM BORETTSLAG Styret foreslår at de disponible midler overføres til neste års drift. Forøvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og de regnskapsoversikter som framkommer under noter til driftsoversikten. 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 1999 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften er redusert med 5 % i forhold til Vann- og avløpsavgiften har økt med 10 %. Feieravgiften er øket med 4,3 %. Eiendomsskatten skal ikke skrives ut for Den reduserte kommunale renovasjonsavgiften er fra tillagt en statlig avgift som utgjør 12,5%. I tillegg er avfall fra containere for behandling i deponi og forbrenning tillagt en statlig avgift fra på kr.300,- pr. Tonn for avfall til deponi og kr. 75,- i grunnavgift til forbrenning, men med en tilleggsavgift fra kr.0,- til kr.225,- pr. Tonn avhengig av energiutnyttelsesgraden. Pris på usortert avfall pr.tonn inkl. Mva. Er fra øket til kr.1.500,60 (kr.1.045,- i 1998) B. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen generell økning av forretningsførerhonoraret for C. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret vil øke tilsvarende konsumprisindeksen. D. FORSIKRING Det er varslet en generell økning i forsikringspremiene med 20 % for Storebrand. I vårt borettslag har forsikringspremien øket med ca 18 %. Økningen i forsikringspremien er begrunnet i skadestatistikken i borettslaget. E. STRØMPRISENE Regjeringen har vedtatt å øke el-avgiften til 5,94 øre pr. kwh eks. mva. Fra Fritaket av forbruksavgift på elektrokjeler er opphevet fra F. OLJEPRISENE Oljeprisene har i 1998 holdt seg forholdsvis stabile. Prisen, fratrukket OBOS-rabatt, lå ved årsskiftet fra kr 1,52 - kr 1,74 avhengig av oljeselskap. Rabatten OBOS har fremforhandlet hos oljeselskapene (Shell, Statoil, Hydro Texaco og Esso) utgjør 133 øre øre pr l.

9 9 FOSSHEIM BORETTSLAG CO2-avgiften er øket med 1,5 øre pr. liter og utgjør 46 øre pr. liter fra G. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 1999 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne (budsjett-tall) ved siden av driftsoversikten. I posten reparasjon og vedlikehold er det her beregnet kr ,- inkl. gulvbelegg. Oversikten er basert på husleieinntektene etter 10% økning fra På kostnadssiden er det tatt hensyn til de endringer som er nevnt foran. Oversikten gir et forventet negativt resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet endring i de disponible midler på kr ,-.. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Fossheim Borettslag Johannes Anker (s) Irene Hirsti (s) Marion Christiansen (s) Mona Furøy (s) Ingrid Braathen (s) AVSATT PLASS FOR REVISORS BERETNING Regnskapet er revidert og godkjent av revisor 99. Revisors beretning er gjengitt i eget dokument og kan fås ved henvendelse til...

10 10 FOSSHEIM BORETTSLAG

11 11 FOSSHEIM BORETTSLAG BUDSJETT DRIFTSOVERSIKT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER , , * RENTEINNTEKTER , , SALG ANLEGGSMIDLER 4.500,00 0,00 0 3* ANDRE INNTEKTER , , SUM INNTEKTER , , UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT , , REVISJONSHONORAR 3.623, , STYREHONORAR , , FORRETNINGSFØRERHONORAR , , * ANDRE HONORARER , , * PERSONALUTGIFTER , , * REP.OG VEDLIKEHOLD , , KJØP ANLEGGSMIDLER 0, , * ANDRE RENTEUTGIFTER 722,74-661, * ANDRE DRIFTSUTGIFTER , , * FORSIKRINGER , , * KOMMUNALE AVGIFTER , , * ENERGI OG BRENSEL , , SUM UTGIFTER , , RESULTAT FØR FINANSIELLE

12 12 FOSSHEIM BORETTSLAG INN OG UTBETALINGER , , FINANSIELLE INN./UTBET. 0 ØKN.ANNEN LANGS.GJELD 5.000, ,00 RED.ANNEN LANGS.GJELD 0,00 255, ENDRING DISP. MIDLER , ,89- ============ DISPONIBLE MIDLER , , ÅRETS BEVEGELSE , , DISPONIBLE MIDLER , , ============

13 13 FOSSHEIM BORETTSLAG OVERSIKT EIENDELER OG GJELD NOTER OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS , ,90 INNESTÅENDE SPAREKONTO , ,97 INNESTÅENDE POSTBANKEN , ,13 12* KORTSIKTIGE FORDRINGER , , SUM OMLØPSMIDLER , ,00 ======= KORTSIKTIG GJELD: 13* LEVERANDØRGJELD , ,98-14* GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP , ,39-15* ANNEN KORTSIKTIG GJELD , , SUM KORTSIKTIG GJELD , ,37- ======= DISPONIBLE MIDLER , ,63 ======= ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 16* BYGNINGER , ,00 TOMT , ,00 17* VARIGE DRIFTSMIDLER , , SUM ANLEGGSMIDLER , ,50 ======= LANGSIKTIG GJELD: 18* ANNEN LANGSIKTIG GJELD , ,00-19* BORETTSINNSKUDD , ,00- ANDELSKAPITAL 159 * , , SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00- ======= 20* PANTSTILLELSE KR , ,00 OSLO DEN / I STYRET FOR FOSSHEIM BORETTSLAG Johannes Anker (s) Irene Hirsti (s) Marion Christiansen (s) Mona Furøy (s) Ingrid Braathen (s) O B O S Martin Mæland (s) ADM.DIREKTØR Egil J. Havre (s) REGNSKAPSSJEF

14 14 FOSSHEIM BORETTSLAG NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie ,00 Garasjer ,00 SUM TEORETISK LEIE ,00 REDUKSJON TEORETISK LEIE Garasjer 5.028,00- ANDRE LEIER Parkeringsleie ,00 SUM LEIEINNTEKTER ,00 NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter på sparekonto ,05 Renter av innestående i OBOS 4.364,48 Renter Postbanken 135,37 SUM RENTEINNTEKTER ,90 NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Leie mopedplass 1.800,00 Strøm frysebokser 1.900,00 Automatpenger ,00 Andelseier 100,00 OBOS - Miljøfond ,00 SUM ANDRE INNTEKTER ,00 NOTE : 04 ANDRE HONORARER OBOS - møteledelse 2.500,00- Advokat ,00- SUM ANDRE HONORARER ,00-

15 15 FOSSHEIM BORETTSLAG NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Fast lønn ,38- Annen lønn 1.785,00- Overtid ,40- Påløpne feriepenger ,91- Arbeidsgiveravgift ,76- Arbeidsklær 1.618,18- Andre indir.personalutgifter 3.179,00- SUM PERSONALUTGIFTER ,63- NOTE : 06 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD Bygninger ,00- V.V.S ,50- Elektro ,00- Utvendig anlegg 3.751,00- Heiser ,00- Fyringsanlegg ,01- Vaskerianlegg ,50- Kjøl-/Fryseanlegg 682,50- Egne leiligheter/lokaler ,12- Garasjeanlegg 1.322,82- SUM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD ,45- NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Renter OBOS neg.kasse 82,36- Forvaltningsgebyr 636,00- Renter Postbanken 4,38- SUM ANDRE RENTEUTGIFTER 722,74- NOTE : 08 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Søppeltømming,container ,20- Kontorrekv.,trykksaker 7.909,25- Porto,telefonkostnader ,85- Driftskostn. maskiner 329,27- Verktøy og redskaper 4.690,00- Velferdskostnader 4.515,00- Kurs 2.500,00- Infoprosjekt 399,00- Lyspærer og sikringer 4.258,95- Andre kostnader 3.445,00- Kostnader tillitsvalgte 4.596,20- Gebyr bank og post 1.398,25- Renhold ved firmaer ,82- Kabel,antenneavgift ,14-

16 16 FOSSHEIM BORETTSLAG SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER ,93- NOTE : 09 FORSIKRINGER Bygninger ,39- Anleggsmaskiner 380,00- Andre forsikringer 275,00- SUM FORSIKRINGER ,39- NOTE : 10 KOMMUNALE AVGIFTER Vannavgift ,24- Renovasjonsavgift ,60- Feieavgift 1.152,51- SUM KOMMUNALE AVGIFTER ,35- NOTE : 11 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk energi ,06- Strøm elektro kjele ,00- SUM ENERGI OG BRENSEL ,06- NOTE : 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Styrekasse 1.800,00 OBOS - Miljøfondet ,00 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER ,00

17 17 FOSSHEIM BORETTSLAG NOTE : 13 LEVERANDØRGJELD El-Reparatøren 1.945,00- A/S Hansen & Bjørnerød 3.433,00- HAUGEN EL.INSTALLASJON 326,85- OBOS, 200,00- Renholds Eksperten 5.562,00- Telenor Bedrift AS 139,00- SUM LEVERANDØRGJELD ,85- NOTE : 14 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Skyldige feriepenger ,54- Forskuddstrekk skatt ,00- Arbeidsgiveravgift 5.847,69- SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER ,23- NOTE : 15 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Stein Myrhagen ,10- SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD ,10- NOTE : 16 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi ,00 SUM BYGNINGER ,00 TOMTEN ER KJØPT I 1986 G.NR 225 B.NR 279 TJENESTELEILIGHET HVOR INNSKUDD IKKE ER BEREGNET: NR. 706 NOTE : 17 VARIGE DRIFTSMIDLER 2 Mac'er Tilgang ,00

18 18 FOSSHEIM BORETTSLAG Snøfreser Tilgang ,00 Avgang ,00-0,00 Snøfreser nr. 2 Tilgang ,50 Støvsuger Tilgang ,00 Vaskemaskin Tilgang ,00 Sentrifuge Tilgang , SUM VARIGE DRIFTSMIDLER ,50 === NOTE : 18 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Innskudd 25 aksjer ,00- SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD ,00- NOTE : 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig ,00- NOTE : 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

19 19 FOSSHEIM BORETTSLAG LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Disp. leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler =========== ====== "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. F.eks: Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

20 20 FOSSHEIM BORETTSLAG KOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 1. Som leder foreslås: Navn: Johs Anker Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Som styremedlemmer for 2 år foreslås: 1. Navn: Ingrid Bråten Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Marion Christiansen Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Som varamedlemmer foreslås: 1. Navn: Ingunn Øyjord Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Rune Larsen Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Anne Guri Iversen Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Irene Hirsti Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Som valgkomite foreslås: 1. Navn: Steinar Robarth Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Anne-Lise Holde Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Asle Bøyum Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 1. Navn: Johs Anker Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Som varamedlem for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Navn: Tom Aanerud Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag ble avholdt tirsdag , kl i Ringnes Bryggeri, festsalen.

21 21 FOSSHEIM BORETTSLAG Tilstede var 23 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt. Til sammen 26 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Tove Grøstad Kalleberg Møtet ble åpnet av: Johs Anker Den oppsatte saksliste ble godkjent. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Steinar Robarth VEDTAK: Vedtatt enstemmig B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Vedtatt enstemmig C. Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Tove Grøstad Kalleberg og til å underskrive protokollen Odd Hagelid og Anne-Lise Larsen VEDTAK: Vedtatt enstemmig D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 1998 Styrets årsberetning for 1998 ble referert og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Tatt til etterretning 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 1998 A. Regnskapet for 1998 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble referert og foreslått godkjent. VEDTAK: Enstemmig godkjent B. Disponering av disponible midler Styret foreslår at de disponible midler, kr ,98, overføres til neste års drift. VEDTAK: Enstemmig vedtatt 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR

22 A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,-. VEDTAK: Enstemmig vedtatt 22 FOSSHEIM BORETTSLAG B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 1998 ble foreslått satt til kr 3.623,-. VEDTAK: Enstemmig vedtatt 5. FORSLAG VELFERDSKOMITE Styret foreslår at det opprettes egen velferdskomitè med 3 medlemmer, som skal ha ansvaret for husleielotteriet, utleie av felles-lokalet, arrangementer og andre tiltak som kan øke trivselen. Marion Christiansen, Lillemor Madsen og Fru Larsen ble foreslått som medlemmer, samt Sletvold som varamedlem. VEDTAK: Vedtatt 6. VALG A. Som leder for 1 år ble foreslått: Johs Anker Thv. Meyersgate 5, leil 1407 VEDTAK: Valgt ved akklamasjon B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Ingrid Braathen Thv. Meyersgate 5, leil 1205 Marion Christiansen Thv. Meyersgate 5, leil 605 VEDTAK: Valgt ved akklamasjon C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Ingunn Øyjord Thv. Meyersgate 5, leil Rune Larsen Thv. Meyersgate 5, leil Anne Guri Iversen Thv. Meyersgate 5, leil Irene Hirsti Thv. Meyersgate 5, leil 1106 VEDTAK: Valgt ved akklamasjon D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Steinar Robarth Thv. Meyersgate 5, leil 1209 Anne-Lise Holde Thv. Meyersgate 5, leil 608 Asle Bøyum Thv. Meyersgate 5, leil 805 VEDTAK: Valgt E. Som delegert med varamedlem til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Johs Anker Thv Meyersgate 5, leil 1407 Delegert Tom Aannerud Thv. Meyersgate 5, leil 1306 varadelegert VEDTAK: Valgt Generalforsamlingen hevet kl

23 23 FOSSHEIM BORETTSLAG Protokollen godkjent av undertegnede. Steinar Robarth (s) møteleder Odd Hagelid (s) protokollvitne Tove Grøstad Kalleberg (s) sekretær Anne-Lise Larsen (s) protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Johs Anker Nestleder : Tom Aannerud Sekretær : Marion Christiansen Styremedlem : Mona Furøy Styremedlem : Ingrid Braathen Oslo

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5.

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes.

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole.

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. 6079 ÅRSMøteProtokoll 6079 Ordinær generalforsamling i ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. Tilstede var 31 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt.

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Tilstede var 54 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 64 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Møtet ble åpnet av styreleder Asle Johansen. Den oppsatte saksliste ble referert. TIL BEHANDLING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag Generalforsamling i Fagerholt orettslag Møtedato 09.05.2006 Møtetidspunkt 18.30 Møtested Haugerud kirke Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 36 andelseiere 7 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet Tilstede var 66 andelseiere og 29 med fullmakt til sammen 95 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Tilstede var 42 andelseiere og ingen med fullmakt, til sammen 42stemmeberettigede. Fra

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter.

Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag Møtedato: Tirsdag 29.april 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Lambertseter kirke 58 andelseiere, 11 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag den 21. mai 2012 kl. 18.00. Møtested: Norges Idrettshøyskole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag den 21. mai 2012 kl. 18.00. Møtested: Norges Idrettshøyskole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag den 21. mai 2012 kl. 18.00. Møtested: Norges Idrettshøyskole. Tilstede var 26 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Tilstede var 26 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1999

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 14.05.2014

Detaljer

Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag

Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalet Sykepleieres Borettslag avholdes mandag 21.mai 2001 kl. 18.00 i Norske Kvinners Sanitetsforenings lokaler, Bergstien 5. TIL BEHANDLING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III Avholdt 23. april 2008 Sted: Rosenhoffstua, Dynekilgata 2 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole.

Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2011 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 29. april 2014 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Til stede: Deichmanns Bibliotek, Sandaker Senter 39 andelseiere, 12 representert ved

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes mandag 23. april 2001, kl. 20.00 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Veitvetsenteret, sal Chilenske kultursenter 45 andelseiere, 4 representert

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2010 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Line Bøhmer Løkken Styremedlem Maryann Falknor

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Åsly Borettslag avholdes tirsdag 14.05.2002 kl. 19.00 i Voksen Kirke.

Ordinær generalforsamling i Åsly Borettslag avholdes tirsdag 14.05.2002 kl. 19.00 i Voksen Kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Åsly Borettslag avholdes tirsdag 14.05.2002 kl. 19.00 i Voksen Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Eufemia Dato 10.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Asylet (Grønland 28).

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Eufemia Dato 10.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Asylet (Grønland 28). Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Eufemia Dato 10.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Asylet (Grønland 28). Tilstede var 15 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Møtedato 10.05.2007 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker Videregående Skole Tilstede var og til sammen 23 andelseiere 4 med fullmakt 27 stemmeberettigede

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 24.04.14

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Tilstede var 15 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Tilstede var 15 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sørkedalsveien 1 S/E Dato 25.04.2013 Kl. 1800. Møtested: BillaBong Café. Tilstede var 15 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovner Borettslag Dato 18.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Stovner velhus Tilstede var 64 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 71 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling Kurland 1 Borettslag avholdt 25. mars 2015 kl. 18:00 på Kurland grendehus. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører Bori møtte: Agnar Ryan Ingen fremmøtte Den oppsatte

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer