Ordinær generalforsamling avholdes i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 20. April 1999 kl i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling avholdes i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 20. April 1999 kl.18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling avholdes i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 20. April 1999 kl i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder. B) Opptak av navnefortegnelse. C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSOPPGJØRET FOR 1998 A) Regnskapet for B) Disponering av disponible midler 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR A) Styret B) Revisor 5. FORSLAG A) Velferdskomite - Forslag fra styret Forslaget er tatt inn på side 6 under Velferdskomite 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år. B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år. D) Valg av valgkomité for 1 år. E) Valg av 1 delegerte med varamedlemmer til OBOS generalforsamling for 1 år. Oslo, I styret for Fossheim Borettslag Johannes Anker (s) Irene Hirsti (s) Marion Christiansen (s) Mona Furøy (s) Ingrid Braathen (s) På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare en med stemmerett for en andel. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 FOSSHEIM BORETTSLAG ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Johs Anker leil Nestleder : Irene Hirsti leil Styremedlem : Tom Aannerud leil Styremedlem: Mona Furøy leil Styremedlem: Marion Christiansen leil. 605 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Snorre Andersen leil Lillemor Madsen leil Ingrid Braathen leil Elisabeth Johansen leil C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Johs Anker Irene Hirsti som delegert som varamedlem D. VALGKOMITEEN: Asle Bøyum leil. 805 Steinar Robarth leil Anne-Lise Holde leil FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 159 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygning.

3 3 FOSSHEIM BORETTSLAG Borettslaget eier også en tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet. Medregnet tjenesteleiligheten er det totalt 160 leiligheter. Eiendommen har gårdsnummer 225 bruksnummer 279 og er på 3015 m 2. Borettslaget eier tomten. Første innflytting i borettslaget var 1966 VAKTMESTERTJENESTEN Borettslaget har vaktmester Trygve Foosnes til å ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Vaktmesteren kan treffes på telefon , mandag - fredag kl Unngå å ringe privat til vaktmester utenom ordinær arbeidstid. Styret har satt opp egen stillingsinstruks for tjenesten. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET Janco Multicom s servicetelefon er betjent mellom kl PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser og garasjer. Styret i borettslaget fordeler parkeringsplasser og garasjer etter lister. Det er p.t ingen ledige parkeringsplasser/garasjer. NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan fås ved henvendelse til vaktmesteren, og må betales av den enkelte. Skilt til postkasse kan bestilles hos vaktmesteren, og betales av den enkelte. FRAMLEIE Pr er 3 andelsleiligheter framleid. Søknadsskjema om framleie fås ved henvendelse til OBOS. Søknader behandles av borettslagets styre. Framleiegebyret er kr.690,-. VASKERI Fellesvaskeriet er i 3. og 4. etg. Betaling skjer med kronestykker. Vaskeriet er åpent på hverdager RENHOLD Firmaet Renholds Eksperten er engasjert til å vaske alle trappeoppgangene. Trappeoppganger og korridorer vaskes en dag i uken. Ta inn mattene før kl.0700 på vaskedagene som er torsdag.

4 4 FOSSHEIM BORETTSLAG BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert og vedlikeholdt i driftssikker stand en røykvarsler og brannslokningsapparat eller vannslange i alle leilighetene. Andelseier har ansvar for at utstyret fungerer til enhver tid. RABATTAVTALE MED TELENOR OBOS forhandlet frem en avtale med Telenor om rabatter på Telefoni. Borettslaget fikk i februar 1998 tilbud om å inngå avtale med Telenor om rabatter ved bruk av telefon i tillegg til rabatter på enkelte telefonapparater og installasjon av ISDN-linje. Det er anledning til å reservere seg mot avtalen. Vårt borettslag gikk inn for avtalen. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Høsten 1998 forhandlet OBOS fram en gunstig avtale om kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. Situasjonen på kraftmarkedet denne høsten var slik at det var rimeligere å få levert kraften direkte fra Oslo Energi. Oslo Energi leverte det rimeligste tilbudet til 13,944 øre/kwh eks. avgifter, og borettslaget har inngått en ett års fastprisavtale ( ) om leveranse til borettslagets fellesanlegg. OBOS følger utviklingen i kraftmarkedet kontinuerlig og vil ved avtalens utløp innhente nye tilbud til borettslagene. REHABILITERING 1989 Moderniseri fyranlegg, ojlekjele og innstallert El-kjele 1990 Nye dører i inngangspartier i 1. Og 6. etg Nye vinduer og verandadører. Nytt inngangsparti i 6. etg. + ny dør i 5. etg Ny kloakkpumpestasjon og nye heiskabler 1996 Ny garasjeport 1997 Inngangspartier og hovedtrapp pusset opp. Heiser, hovedreparasjon Nytt kjøkken i fellesrom, oppussing av sykkelstall. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Storebrand. Polisenummer Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Forsikringen dekker også skader på vindusglass og sanitær porselen i borettslagets leiligheter. Ved skader på borettslagets forsikring har Storebrand i 1999 en egenandel på kr ,- ved ordinære skader. Ved vannskader er egenandelen kr ,-. Dersom skaden forårsakes av tilleggsinstallasjoner som f.eks. varmekabler, oppvaskmaskin eller lignende, må den enkelte andelseier selv dekke egenandelen. Ved skade i leiligheten skal beboerne straks ta kontakt med Forsikringsavdelingen i OBOS, telefon Forsikringsavdelingen samordner skademeldinger, utbedringer og oppfølging av skadesaker for forsikringsselskapet, borettslaget og beboere.

5 5 FOSSHEIM BORETTSLAG Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring. En hjemforsikring dekker den enkelts innbo og løsøre. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER Andelseierne har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i borettslaget. Andelseierne må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene, og melde sin forkjøpsrett direkte til OBOS. Leiligheter som er solgt gjennom andre enn OBOS, blir utlyst til fast pris i fellesannonsen. Som andelseier i borettslaget har man anledning til å tre inn i høyeste bud, foran de med lengst ansiennitet i OBOS. I forbindelse med salg eller refinansiering kan OBOS levere en takst som gir opplysninger om leilighetens kvalitet og antatt markedsverdi. Til bruk ved refinansiering kan OBOS levere en bekreftelse på antatt markedsverdi med basis i registrerte omsetningspriser. Det er solgt 20 leiligheter i Fossheim borettslag i MØTER OG BEFARINGER Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 13 styremøter. I tillegg har det vært avholdt et beboermøte. 7. STYRETS ARBEID INFORMASJON/KONTAKT TIL BEBOERNE For å forbedre kontakten forsøkte vi med en treffetidsordning i årets tre første måneder. Det viste seg å være liten interesse for dette, så ordningen er avviklet. Oppslag på tavlene (i 1. og 6. etasje) og rundskriv benyttes. Styret er i gang med å produsere et informasjonshefte, som senere vil bli utdelt til alle beboere. ARRANGEMENTER Det ble arrangert en busstur til Strømstad for overskuddet fra husleielotteriet. 32 deltagere var med på turen. Det er videre blitt arrangert 17. mai fest, og juletilstelsning med god tilslutning fra beboerne. HUSLEIELOTTERIET Husleielotteriet har vist seg å være en suksess. Trekning foregår i 5. Etasje, her kan man møtes over en kopp kaffe og få seg en hyggelig prat. Summen i kassa pr var kr.5.324,-. Dette er blitt revidert av Marit Lund. VELFERDSKOMITE Styret foreslår at det opprettes egen velferdskomitè med 3 medlemmer, som skal ha ansvaret for husleielotteriet, utleie av felles-lokalet, arrangementer og andre tiltak som kan øke trivselen.

6 6 FOSSHEIM BORETTSLAG BRANNSLUKNINGSAPPARATER - RØYKVARSLERE Styret gjør oppmerksom på at andelseierne selv må kontrolere sine brannslukningsapparater. Står manometermåleren på rødt må man straks informere styret eller vaktmester om dette slik at apparatet blir skiftet. Når det gjelder røykvarslere er det andelseiers plikt å holde denne vedlike. Det anbefales at man tester denne en gang pr. måned og at batteriet straks skiftes når man hører signal om at batteriet er i ferd med å bli brukt oppbrukt. Batteriet må andelseier selv anskaffe. VASK AV KORRIDORER, TRAPPER OG INNGANGSPARTI På generalforsamlingen i 1997 ble det bestemt at vi skulle overlate den ukentlige vaskingen til et rengjøringsbyrå. Vi har siden den gang brukt firma Renholds-Eksperten. Da kvaliteten på arbeidet har vært noe varierende har styret løpende kontakt med firmaet. Eventuelt skifte av byrå vurderes våren Vi minner om at hver enkelt beboer må ta inn sin dørmatte før kl på torsdager, slik at rengjørerne kommer til. PARKERING OG GARASJEPLASSER Borettslaget har 28 parkeringsplasser og 24 garasjer. Plass nr. 2 som tidligere var reservert til servicebiler er nå utleid. Hvis man ønsker garasjer eller parkeringsplass må man søke skriftlig om dette. Søknaden legges i styrets postkasse i 6. etasje. Skulle det ikke være plasser ledig blir man satt opp på venteliste. Plassene følger ikke leiligheten, men går tilbake til borettslaget hvis man ikke eier eller disponerer bil fast. Det er ikke anledning til å ha ikke registrerte kjøretøy stående over lengere tid. For garasjer er det kr ,- i innskudd og kr. 160,- pr. mnd. i leie. Videre må man betale et gebyr til OBOS for overdragelse av garasjen. For parkeringsplass betales kr. 800,- pr. år. Systemet for innbetaling av parkeringsplassleie ble vedtatt forandret i desember. TILSKUDDSORDNINGER Vi fikk ,- kr. av OBOS miljøfond til kjøkken til fellesrommet i 5. etasje og til nye sykkelstativ i kjelleren. Fellesrommet i 5. etasje. Kjøkkenet ble ferdigstillt. Oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap og service til 12 er nå på plass. Mange beboere har benyttet seg av lokalet til egne selskap/sammenkomster. Leien er kr. 150,- og depositum kr. 250,-. Sykkelkjeller. De nye stativene ble montert i januar 99, fordelen med disse er at man kan låse fast sykkelrammen og dermed øke sikkerheten. FRAMLEIE Styret har også hatt en del arbeid i forbindelse med framleie. Vi gjør oppmerksom på at framleie må godkjennes av styret. Framleie uten styrets godkjennelse er ikke tillatt. Framleieren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger. Andelshaveren har også helt ut

7 7 FOSSHEIM BORETTSLAG ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper borettslaget eller andelshaver får ved hans/hennes framleie. Framleie godkjennes for inntil 1 år ad gangen, maksimum 2 år. Søknadsskjema fåes ved henvendelse til OBOS: VEDLIKEHOLD Godt vedlikehold gir øket trivsel, og er med til å øke sikkerheten. Vaktmester Trygve Foosnes fortsetter sitt omfattende vedlikeholdsarbeide. Vaskeri ble malt med oljemaling. Baktrappen er malt. Pussing, beising og lakkering av tredørene i hovedtrappen er påbegynt. Styrekontoret i 1. etasje ble pusset opp. Postkassene ble pusset opp, og beboerne bedt om å sette inn navneskilt. Ute: Muren ved 6. etasje, og veggen over søppelkassene er også oppmalt etter grafittitilgrising. Betongblokkene ved 1. og 6. etasje er oppmalt. Garasjeportene mot Rignes ble pusset og malt. Buskene i nord-skråningen ble klippet ned, og gress sådd. Foosnes melder om at mindre rusk og rask blir kastet etter dette. Røropplegg: Det ble skiftet ut stoppekraner/ventiler i kjellerene. Fyren: Både elektrokjelene og oljefyren blir jevnlig vedlikeholdt. NYANSKAFFELSER Snøfreser innkjøpt, den gamle solgt. Kasse til singel, for å lette arbeidet med strøing. Bestillt uteaskebeger til inngangene. Elektronisk varslingsanlegg fra fyren. Ved feil ringer fyranlegget vaktmester Foosnes personsøker. Diverse verktøy og redskap til bruk for vaktmester. Fullstendig inventarliste ligger på kontoret. Rampe til trappen i 6. etasje. Ved smijernsporten i 6. etasje ble det montert ytterligere sikringstiltak, for å unngå flere innbrudd i 6. etasje. Vaskeriene: Ny sentrifuge i 3. etasje, sist på året en ny sentrifuge i 4. etasje. SKILTING: Leilighetsnummer på dørene satt opp. UTKASTELSE Vi hadde en meget tids- og kostnadskrevende utkastelsessak. HEISER Det var en del problemer med heisene. Styret fikk tilstandsrapport og tilbud om renovering fra to leverandører. Blant annet nytt styringssystem og panel for trykknappene. Dersom man foretar omfattende ombygging gjelder nye og strengere forskrifter. Konklusjonen er at det ikke vil lønne seg å skifte ut heisene på mange år, men å fortsette å reparere og skifte ut deler. Sikkerhetsmessig får heisene det beste skussmål. Styret vedtok å foreta en enkel oppussing innvendig i heisene i FYRINGSUTGIFTER Foosnes ringer og sjekker strøm-/oljepriser ukentlig. 8. BEMERKNINGER TIL REGNSKAPET FOR 1998 Resultatet av driften for 1998 viser en endring i disponible midler på kr ,35. Disponible midler pr er kr ,98.

8 8 FOSSHEIM BORETTSLAG Styret foreslår at de disponible midler overføres til neste års drift. Forøvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og de regnskapsoversikter som framkommer under noter til driftsoversikten. 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 1999 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften er redusert med 5 % i forhold til Vann- og avløpsavgiften har økt med 10 %. Feieravgiften er øket med 4,3 %. Eiendomsskatten skal ikke skrives ut for Den reduserte kommunale renovasjonsavgiften er fra tillagt en statlig avgift som utgjør 12,5%. I tillegg er avfall fra containere for behandling i deponi og forbrenning tillagt en statlig avgift fra på kr.300,- pr. Tonn for avfall til deponi og kr. 75,- i grunnavgift til forbrenning, men med en tilleggsavgift fra kr.0,- til kr.225,- pr. Tonn avhengig av energiutnyttelsesgraden. Pris på usortert avfall pr.tonn inkl. Mva. Er fra øket til kr.1.500,60 (kr.1.045,- i 1998) B. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen generell økning av forretningsførerhonoraret for C. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret vil øke tilsvarende konsumprisindeksen. D. FORSIKRING Det er varslet en generell økning i forsikringspremiene med 20 % for Storebrand. I vårt borettslag har forsikringspremien øket med ca 18 %. Økningen i forsikringspremien er begrunnet i skadestatistikken i borettslaget. E. STRØMPRISENE Regjeringen har vedtatt å øke el-avgiften til 5,94 øre pr. kwh eks. mva. Fra Fritaket av forbruksavgift på elektrokjeler er opphevet fra F. OLJEPRISENE Oljeprisene har i 1998 holdt seg forholdsvis stabile. Prisen, fratrukket OBOS-rabatt, lå ved årsskiftet fra kr 1,52 - kr 1,74 avhengig av oljeselskap. Rabatten OBOS har fremforhandlet hos oljeselskapene (Shell, Statoil, Hydro Texaco og Esso) utgjør 133 øre øre pr l.

9 9 FOSSHEIM BORETTSLAG CO2-avgiften er øket med 1,5 øre pr. liter og utgjør 46 øre pr. liter fra G. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 1999 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne (budsjett-tall) ved siden av driftsoversikten. I posten reparasjon og vedlikehold er det her beregnet kr ,- inkl. gulvbelegg. Oversikten er basert på husleieinntektene etter 10% økning fra På kostnadssiden er det tatt hensyn til de endringer som er nevnt foran. Oversikten gir et forventet negativt resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet endring i de disponible midler på kr ,-.. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Fossheim Borettslag Johannes Anker (s) Irene Hirsti (s) Marion Christiansen (s) Mona Furøy (s) Ingrid Braathen (s) AVSATT PLASS FOR REVISORS BERETNING Regnskapet er revidert og godkjent av revisor 99. Revisors beretning er gjengitt i eget dokument og kan fås ved henvendelse til...

10 10 FOSSHEIM BORETTSLAG

11 11 FOSSHEIM BORETTSLAG BUDSJETT DRIFTSOVERSIKT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER , , * RENTEINNTEKTER , , SALG ANLEGGSMIDLER 4.500,00 0,00 0 3* ANDRE INNTEKTER , , SUM INNTEKTER , , UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT , , REVISJONSHONORAR 3.623, , STYREHONORAR , , FORRETNINGSFØRERHONORAR , , * ANDRE HONORARER , , * PERSONALUTGIFTER , , * REP.OG VEDLIKEHOLD , , KJØP ANLEGGSMIDLER 0, , * ANDRE RENTEUTGIFTER 722,74-661, * ANDRE DRIFTSUTGIFTER , , * FORSIKRINGER , , * KOMMUNALE AVGIFTER , , * ENERGI OG BRENSEL , , SUM UTGIFTER , , RESULTAT FØR FINANSIELLE

12 12 FOSSHEIM BORETTSLAG INN OG UTBETALINGER , , FINANSIELLE INN./UTBET. 0 ØKN.ANNEN LANGS.GJELD 5.000, ,00 RED.ANNEN LANGS.GJELD 0,00 255, ENDRING DISP. MIDLER , ,89- ============ DISPONIBLE MIDLER , , ÅRETS BEVEGELSE , , DISPONIBLE MIDLER , , ============

13 13 FOSSHEIM BORETTSLAG OVERSIKT EIENDELER OG GJELD NOTER OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS , ,90 INNESTÅENDE SPAREKONTO , ,97 INNESTÅENDE POSTBANKEN , ,13 12* KORTSIKTIGE FORDRINGER , , SUM OMLØPSMIDLER , ,00 ======= KORTSIKTIG GJELD: 13* LEVERANDØRGJELD , ,98-14* GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP , ,39-15* ANNEN KORTSIKTIG GJELD , , SUM KORTSIKTIG GJELD , ,37- ======= DISPONIBLE MIDLER , ,63 ======= ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 16* BYGNINGER , ,00 TOMT , ,00 17* VARIGE DRIFTSMIDLER , , SUM ANLEGGSMIDLER , ,50 ======= LANGSIKTIG GJELD: 18* ANNEN LANGSIKTIG GJELD , ,00-19* BORETTSINNSKUDD , ,00- ANDELSKAPITAL 159 * , , SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00- ======= 20* PANTSTILLELSE KR , ,00 OSLO DEN / I STYRET FOR FOSSHEIM BORETTSLAG Johannes Anker (s) Irene Hirsti (s) Marion Christiansen (s) Mona Furøy (s) Ingrid Braathen (s) O B O S Martin Mæland (s) ADM.DIREKTØR Egil J. Havre (s) REGNSKAPSSJEF

14 14 FOSSHEIM BORETTSLAG NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie ,00 Garasjer ,00 SUM TEORETISK LEIE ,00 REDUKSJON TEORETISK LEIE Garasjer 5.028,00- ANDRE LEIER Parkeringsleie ,00 SUM LEIEINNTEKTER ,00 NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter på sparekonto ,05 Renter av innestående i OBOS 4.364,48 Renter Postbanken 135,37 SUM RENTEINNTEKTER ,90 NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Leie mopedplass 1.800,00 Strøm frysebokser 1.900,00 Automatpenger ,00 Andelseier 100,00 OBOS - Miljøfond ,00 SUM ANDRE INNTEKTER ,00 NOTE : 04 ANDRE HONORARER OBOS - møteledelse 2.500,00- Advokat ,00- SUM ANDRE HONORARER ,00-

15 15 FOSSHEIM BORETTSLAG NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Fast lønn ,38- Annen lønn 1.785,00- Overtid ,40- Påløpne feriepenger ,91- Arbeidsgiveravgift ,76- Arbeidsklær 1.618,18- Andre indir.personalutgifter 3.179,00- SUM PERSONALUTGIFTER ,63- NOTE : 06 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD Bygninger ,00- V.V.S ,50- Elektro ,00- Utvendig anlegg 3.751,00- Heiser ,00- Fyringsanlegg ,01- Vaskerianlegg ,50- Kjøl-/Fryseanlegg 682,50- Egne leiligheter/lokaler ,12- Garasjeanlegg 1.322,82- SUM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD ,45- NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Renter OBOS neg.kasse 82,36- Forvaltningsgebyr 636,00- Renter Postbanken 4,38- SUM ANDRE RENTEUTGIFTER 722,74- NOTE : 08 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Søppeltømming,container ,20- Kontorrekv.,trykksaker 7.909,25- Porto,telefonkostnader ,85- Driftskostn. maskiner 329,27- Verktøy og redskaper 4.690,00- Velferdskostnader 4.515,00- Kurs 2.500,00- Infoprosjekt 399,00- Lyspærer og sikringer 4.258,95- Andre kostnader 3.445,00- Kostnader tillitsvalgte 4.596,20- Gebyr bank og post 1.398,25- Renhold ved firmaer ,82- Kabel,antenneavgift ,14-

16 16 FOSSHEIM BORETTSLAG SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER ,93- NOTE : 09 FORSIKRINGER Bygninger ,39- Anleggsmaskiner 380,00- Andre forsikringer 275,00- SUM FORSIKRINGER ,39- NOTE : 10 KOMMUNALE AVGIFTER Vannavgift ,24- Renovasjonsavgift ,60- Feieavgift 1.152,51- SUM KOMMUNALE AVGIFTER ,35- NOTE : 11 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk energi ,06- Strøm elektro kjele ,00- SUM ENERGI OG BRENSEL ,06- NOTE : 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Styrekasse 1.800,00 OBOS - Miljøfondet ,00 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER ,00

17 17 FOSSHEIM BORETTSLAG NOTE : 13 LEVERANDØRGJELD El-Reparatøren 1.945,00- A/S Hansen & Bjørnerød 3.433,00- HAUGEN EL.INSTALLASJON 326,85- OBOS, 200,00- Renholds Eksperten 5.562,00- Telenor Bedrift AS 139,00- SUM LEVERANDØRGJELD ,85- NOTE : 14 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Skyldige feriepenger ,54- Forskuddstrekk skatt ,00- Arbeidsgiveravgift 5.847,69- SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER ,23- NOTE : 15 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Stein Myrhagen ,10- SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD ,10- NOTE : 16 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi ,00 SUM BYGNINGER ,00 TOMTEN ER KJØPT I 1986 G.NR 225 B.NR 279 TJENESTELEILIGHET HVOR INNSKUDD IKKE ER BEREGNET: NR. 706 NOTE : 17 VARIGE DRIFTSMIDLER 2 Mac'er Tilgang ,00

18 18 FOSSHEIM BORETTSLAG Snøfreser Tilgang ,00 Avgang ,00-0,00 Snøfreser nr. 2 Tilgang ,50 Støvsuger Tilgang ,00 Vaskemaskin Tilgang ,00 Sentrifuge Tilgang , SUM VARIGE DRIFTSMIDLER ,50 === NOTE : 18 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Innskudd 25 aksjer ,00- SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD ,00- NOTE : 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig ,00- NOTE : 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

19 19 FOSSHEIM BORETTSLAG LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Disp. leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler =========== ====== "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. F.eks: Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

20 20 FOSSHEIM BORETTSLAG KOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 1. Som leder foreslås: Navn: Johs Anker Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Som styremedlemmer for 2 år foreslås: 1. Navn: Ingrid Bråten Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Marion Christiansen Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Som varamedlemmer foreslås: 1. Navn: Ingunn Øyjord Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Rune Larsen Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Anne Guri Iversen Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Irene Hirsti Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Som valgkomite foreslås: 1. Navn: Steinar Robarth Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Anne-Lise Holde Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Navn: Asle Bøyum Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 1. Navn: Johs Anker Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Som varamedlem for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Navn: Tom Aanerud Adresse: Thv.Meyersgate 5 L Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag ble avholdt tirsdag , kl i Ringnes Bryggeri, festsalen.

21 21 FOSSHEIM BORETTSLAG Tilstede var 23 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt. Til sammen 26 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Tove Grøstad Kalleberg Møtet ble åpnet av: Johs Anker Den oppsatte saksliste ble godkjent. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Steinar Robarth VEDTAK: Vedtatt enstemmig B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Vedtatt enstemmig C. Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Tove Grøstad Kalleberg og til å underskrive protokollen Odd Hagelid og Anne-Lise Larsen VEDTAK: Vedtatt enstemmig D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 1998 Styrets årsberetning for 1998 ble referert og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Tatt til etterretning 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 1998 A. Regnskapet for 1998 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble referert og foreslått godkjent. VEDTAK: Enstemmig godkjent B. Disponering av disponible midler Styret foreslår at de disponible midler, kr ,98, overføres til neste års drift. VEDTAK: Enstemmig vedtatt 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR

22 A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,-. VEDTAK: Enstemmig vedtatt 22 FOSSHEIM BORETTSLAG B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 1998 ble foreslått satt til kr 3.623,-. VEDTAK: Enstemmig vedtatt 5. FORSLAG VELFERDSKOMITE Styret foreslår at det opprettes egen velferdskomitè med 3 medlemmer, som skal ha ansvaret for husleielotteriet, utleie av felles-lokalet, arrangementer og andre tiltak som kan øke trivselen. Marion Christiansen, Lillemor Madsen og Fru Larsen ble foreslått som medlemmer, samt Sletvold som varamedlem. VEDTAK: Vedtatt 6. VALG A. Som leder for 1 år ble foreslått: Johs Anker Thv. Meyersgate 5, leil 1407 VEDTAK: Valgt ved akklamasjon B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Ingrid Braathen Thv. Meyersgate 5, leil 1205 Marion Christiansen Thv. Meyersgate 5, leil 605 VEDTAK: Valgt ved akklamasjon C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Ingunn Øyjord Thv. Meyersgate 5, leil Rune Larsen Thv. Meyersgate 5, leil Anne Guri Iversen Thv. Meyersgate 5, leil Irene Hirsti Thv. Meyersgate 5, leil 1106 VEDTAK: Valgt ved akklamasjon D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Steinar Robarth Thv. Meyersgate 5, leil 1209 Anne-Lise Holde Thv. Meyersgate 5, leil 608 Asle Bøyum Thv. Meyersgate 5, leil 805 VEDTAK: Valgt E. Som delegert med varamedlem til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Johs Anker Thv Meyersgate 5, leil 1407 Delegert Tom Aannerud Thv. Meyersgate 5, leil 1306 varadelegert VEDTAK: Valgt Generalforsamlingen hevet kl

23 23 FOSSHEIM BORETTSLAG Protokollen godkjent av undertegnede. Steinar Robarth (s) møteleder Odd Hagelid (s) protokollvitne Tove Grøstad Kalleberg (s) sekretær Anne-Lise Larsen (s) protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Johs Anker Nestleder : Tom Aannerud Sekretær : Marion Christiansen Styremedlem : Mona Furøy Styremedlem : Ingrid Braathen Oslo

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5.

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes.

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag

Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalet Sykepleieres Borettslag avholdes mandag 21.mai 2001 kl. 18.00 i Norske Kvinners Sanitetsforenings lokaler, Bergstien 5. TIL BEHANDLING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Lysejordet Borettslag avholdes onsdag 21. 05. 2003 kl. 19 00 i Lysejordet skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 1 Blåfjellet Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 04. april 2002 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 6. juni 2001 kl. 18.30 i Samlingssalen på Toppåsen skole.

Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 6. juni 2001 kl. 18.30 i Samlingssalen på Toppåsen skole. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 6. juni 2001 kl. 18.30 i Samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 s. 411 Valdresgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 2. juni 2003 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2001 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 52 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer