INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSOPPGJØRET FOR 1999 A) Regnskapet for 1999 B) Disponering av disponible midler 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR A) Styret B) Revisor 5. FORSLAG A) Endring av Vedtektenes 3, (2) første ledd, siste punkt. Leiligheten kan bare bebos av 1 person. Forslaget er tatt inn på side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med varamedlem til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, 28. mars 2000 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag Anna Findebotten /s/ Knut V. Bekvik /s/ Live Nærø /s/ Per Magnussen /s/ Solveig Olsen /s/ Willy Skoland /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle/samboende møte, men bare med en stemme for andelen. Ektefelle/samboer må møte med fullmakt fra andelseier, for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERES BORETTSLAG Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Anna Findebotten Bjerregaardsgt 19 Nestleder : Jo Ketil Sandberg Bjerregaardsgt. 19 Sekretær : Willy Skoland Bjerregaardsgt. 19 Styremedlem : Solveig Olsen Bjerregaardsgt. 19 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Per Magnussen Bjerregaardsgt. 19 Tone Hanevold Bjerregaardsgt. 19 Knut Vegard Bekvik Bjerregaardsgt. 19 Live Nærø Bjerregaardsgt. 19 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Anna Findebotten Aud Kristin Sæther som delegert som varamedlem D. VALGKOMITEEN: Per Anders Golden Bjerregaardsgt. 19 Cornelia Pedersen Bjerregaardsgt. 19 Sigrid Nordtvedt Bjerregaardsgt FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 54 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygning

3 Eiendommen har gårdsnummer 218 bruksnummer 61 og er på 795,5 m 2. Eiendommen er bygslet av staten i 99 år fra og med Første innflytting i borettslaget var i Borettslaget har adresse Bjerregaardsgt 19 VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Industrivakt om vektertjeneste. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET UPCs servicetelefon er betjent mellom kl NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan fås ved henvendelse til styreleder/nestleder. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styreleder, og betales av den enkelte. FRAMLEIE Pr er 7 andelsleiligheter framleid. Søknader om framleie skal behandles av borettslagets styre. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS. VASKERI Fellesvaskeriet er i kjelleren og er gratis. BRANNSIKRINGSUTSTYR Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokningsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har ansvar for å skifte batteri i røykvarsler, og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt, eventuelt at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Ditt borettslag har takket ja til rabattavtalen med Telenor, som OBOS forhandlet frem i februar Med avtalen kan du ringe gratis for inntil kr 600,- pr år, kr 50,- pr mnd. Beløpet fordeler seg på kr 20,- pr mnd på samtaler til Norgespris (tidligere lokal- og fjerntakstsamtaler) og Internett. I tillegg ringer du gratis for kr 30,- pr mnd på samtaler til utlandet, og/eller til Telenors mobilabonnenter

4 Dersom du har et telefonbruk utover kr 4.000,- pr år, får du ytterligere rabatt etter følgende satser:? kr 4.000/5.000 gir 25 % rabatt,? kr 5.000/6.000 gir 30 % rabatt,? og beløp over kr 6.000,- gir 35 % rabatt. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice gratis på telefon 140. REHABILITERING ÅR TILTAK 1989 Samtlige vinduer ble skiftet ut Nytt tak 1990/91 Nye brannslanger 1995/96 Nye innglassede større balkonger RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Disse ønsker og krav skal være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer denne innsats og resultater gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret. HMS-HÅNDBOK FOR BORETTSLAGET Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften av ) trådte i kraft Formålet med forskriften er i forhold til borettslaget bl.a. å: - verne mot helse- og miljøskader fra produkter og elektriske anlegg - hindre brann og branntilløp - fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger - sørge for bedre behandling av avfall Alle borettslag vil minst omfattes av Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, samt Brannvernloven. Borettslaget må dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at det er etablert et system for internkontroll. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Vår Bank og Forsikring. Polisenummer POL Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Forsikringen dekker også skade på vindusglass og sanitær porselen i borettslagets leiligheter

5 Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Meld fra om skaden til: Forsikringsavdelingen i OBOS tlf Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon, og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. VÅR BANK OG FORSIKRING Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Vår Bank og Forsikring en egenandel på kr 3.000,- Dersom skaden rammer bare en bolig, trekkes det bare ½ egenandel. Dersom skaden forårsakes av tilleggsinstallasjoner som for eksempel varmekabler, oppvaskmaskin eller lignende, må den enkelte andelseier selv dekke egenandelen. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER Andelseierne har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i eget borettslag. Andelseiere som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene. Meldingen om bruk av forkjøpsretten, skal meldes direkte til OBOSmegleren. Leiligheter som er solgt gjennom andre enn OBOS, blir utlyst til fast pris i fellesannonsen. Som andelseier i borettslaget har man fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (høyeste bud), foran medlem med lengst ansiennitet i OBOS. 6. MØTER OG BEFARINGER I løpet av 1999 har det vært avholdt 7. styremøter, 1. anbudsinnbydelsesmøte, 1. befaringsmøte og 1. generalforsamling. Styreleder har også møtt på OBOS generalforsamling. 7. STYRETS ARBEID Styret har arbeidet med innhenting av priser og anbud på forskjellige vedlikeholdsarbeider som har vært påkrevet for borettslaget. Vi ønsker å holde huset vårt i så god stand som mulig, derfor er det alltid noen reparasjoner som venter. Vedlikehold koster penger, og de faste utgiftene må gå sin gang, men noen spesielt store kostnader har vi ikke hatt gjennom det siste året.. Dette også for å planlegge, og for å samle penger til å bygge ny og forbedret heis. Arbeidet ble påbegynt over nyttår i år De største årlige faste utgiftene er selvfølgelig renter og avdrag på verandalånet, som nå står til rest med ca. 2. mill, og som skal nedbetales i løpet av 15 år

6 De største faste utgiftene ellers, er mellomregnskapet med Statsbygg, som vi kjøper varmtvann og oppvarming fra, og betaler 27 % av. Av andre utgifter kan nevnes: Vår Bank og Forsikring kr ,- Vakt-Service A/S kr ,- Oslo kommune, Kemnerkontoret kr ,- Oslo Murmester Forretning kr ,- Pricewaterhouse Coopers Da (revisor) kr ,- Siri Blomster (krans) kr ,- Lyspærer kr ,- Låsspesialisten ( ny sylinder) kr. 585,- PS-Jako A/S kr ,- Vaktmester Kompaniet A/S kr ,- Juridisk bistand kr ,- Heiskonsulenten kr ,- For de som har flyttet inn i borettslaget i løpet av de siste årene, vil vi opplyse følgende: Borettslaget påkostet nye veranda-dører i Nye stue- og kjøkkenvinduer ble satt inn i Taket ble omtekket og fornyet i 1991, og i 1990 ble kabel TV- anlegget utbygget for flere kanaler. I 1190/91 ble det fornyet og montert nye brannslanger i alle etasjer. Brannslangene er plassert i bøttekottet i hver etasje, og rekker til innerste krok i hver leilighet. Rømningsvei ved eventuell brann: er ut på verandaen, og vente der til brannvesenet kommer med stige. Det ble også kjøpt inn og montert røykvarslere i alle leiligheter. ( Batteriene må beboerne selv sørge for å skifte når det trengs.) Nye og større innglassede balkonger ble bygget i 1995/96. FREMTIDIGE ARBEIDSOPPGAVER: Etter styrets oppfatning står vi overfor følgende oppgaver: Maling av gavlveggene utvendig og rammen oppunder taket. Følgende leiligheter har byttet andelseier eller leieboer i 1999: Leil. 105 Aina Johansen flyttet ut. Frøydis Spillum: fremleier flyttet inn Leil. 105 Frøydis Spllum flyttet ut. Aina Johansen flyttet tilbake Leil. 106 Åsa Andersson RH.leil flyttet ut Leil. 106 Abiel Jørstad RH leil. Flyttet inn Leil. 203 Haldis Seterlund døde i 1999 Leil. 203 Aase Stabell ny beboer, flyttet inn i år 2000 Leil. 208 Solrun F. Skjellum flyttet ut Leil. 208 Vanessa Quintavalle: fremleier flyttet inn Leil. 210 Elisabeth Granly RH leil flyttet ut, Cecilia Johansson flyttet inn Leil. 305 Birger Gråbergsveeen: fremleier flyttet ut Leil. 305 Ole Johnni Håkonsen: fremleier flyttet inn Leil. 403 Mette Rambøl flyttet ut, Tonny Lind: fremleier flyttet inn Leil. 405 Linda Thøring flyttet ut, Helene Rønning: fremleier flyttet inn Leil. 405 Helene Rønning flyttet ut, Linda Thøring flyttet tilbake Leil. 411 Olga Sneeggen: andelseier, Astrid Loe: fremleier flyttet inn Leil. 502 Rivind Eidslott: fremleier flyttet inn og ut i

7 Leil. 502 Torbjørn Pettersen: andelseier, Cato Gjesdal: fremleier flyttet inn Leil. 504 Inger Kristine Bakken: fremleier flyttet ut Leil. 504 Trine Slartmann: fremleier flyttet inn 8. BEMERKNINGER TIL REGNSKAPET FOR 1999 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 50, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg bl.a. gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Man avskriver aldri på borettslagets anleggsmidler. Videre blir avdrag på lån utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler. Dette viser hva borettslaget pr (regnskapsåret), kan overføre til regnskapsåret Ny kontoplan OBOS har i løpet av 1999 endret kontoplanen sin slik at den er tilpasset ny regnskapslov. Klassifiseringen av hvilke kostnader som hører inn under de ulike hovedpostene i regnskapet, samt navnene på enkelte hovedposter er noe endret. Tallene fra 1998 regnskapet er tilpasset det nye oppsettet. Inntekter Det ble for 1999 budsjettert med kr ,- i leieinntekter, og til sammen kr ,- i andre inntekter. Avviket i regnskapet skyldes noe lavere renteinntekter.. Utgifter Under rep- og vedlikehold er det budsjettert med kr ,-, mens utgiftene til sammen ble på kr ,-. Pantegjeldsrenter ble budsjettert med kr ,-. Totale pantegjeldsrenter ble på kr ,-. Avviket under denne posten skyldes lavere renter. Andre driftsutgifter ble budsjettert med kr ,- Utgiftene ble på til sammen kr ,-. Til energi og brensel ble det budsjettert kr ,-. Utgiftene ble på til sammen kr ,

8 Resultatet avdriften for 1999 viser en endring i disponible midler på kr ,-. Disponible midler pr er på kr ,-. Styret foreslår at de disponible midlene overføres til neste års drift. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten, og de regnskapsoversikter som framkommer under noter til driftsoversikten. 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 2000 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER ÅR 2000 Vann- og avløpsavgiften økes ikke i år Feieravgiften er øket med 3 %. Eiendomsskatten skal ikke skrives ut for år Renovasjonsavgiften økes med 3 % i forhold til For å stimulere til ytterligere gjenbruk og gjenvinning av avfall, vedtok Stortinget i 1998 at alt avfall til sluttbehandling i forbrenningsanlegg eller til deponi skal ilegges en statlig avgift fra Denne avgiften er indeksjustert med 2 % med virkning fra Renovasjonsetaten gjør oppmerksom på at prisene er under kontinuerlig vurdering og eventuelt kan bli endret i løpet av B. BORETTSLAGETS LÅN OBOS OBOS-lån Restgjeld pr kr ,- Renter 6,35 %. Løpetid 20 år Opprinnelig 1996 Lån: Rentesatsen for flytende rente pr er 6,1 %. Renter og avdrag betales hver måned/halvårlig. Renter på innskudd: Renter på driftskonto (mellomregning) pr er 2,75 %. Renter på sparekonto (særvilkår) pr er 5,8 %. C. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen generell økning av forretningsførerhonoraret for D REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret økte i 1999, tilsvarende konsumprisindeksen, med 2,5 %. Også for år 2000, vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen

9 E. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 11 % fra 1999 til F. STRØMPRISENE I Statsbudsjettet er det fremmet forslag om å øke el.avgiften med 2,5 øre, i tillegg til dagens 5,94 øre pr KWh. Hensikten er å begrense veksten i energiforbruket. OBOS har for øvrig gode fastprisavtaler på beboerstrøm levert gjennom Oslo Energi AS. G. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2000 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet endring i de disponible midler på kr ,-. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Borettslagets driftskostnader, vedlikeholdskostnader og personalkostnader er budsjettert i henhold til de planer som foreligger. I posten reparasjon og vedlikehold er det her beregnet kr ,-. Dette er beregnet finansiert over driften. På de øvrige kostnadene er det tatt hensyn til de endringer som er nevnt foran. NÅVÆRENDE HUSLEIEINNTEKTER Oversikten er basert på nåværende husleieinntekter. Oslo, 28. mars 2000 I styret for Rikshospitales Sykepleieres Borettslag Anna Findebotten /s/ Knut Vegard Bekvik /s/ Live Nærø /s/ Per Magnussen /s/ Solveig Olsen /s/ Willy Skoland /s/ - 9 -

10 AVSATT PLASS FOR REVISORS BERETNING Regnskapet er revidert og godkjent av revisor Revisors beretning er gjengitt i eget dokument og kan fås ved henvendelse til

11 MOIELL 186 RIKSHOSPIT. SYKEPLEIERES B/L DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * ANDRE FORVALTN.TJENESTER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD REHAB./PÅKOSTNINGER * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER * ENERGI OG BRENSEL SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

12 OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER OVERSIKT EIENDELER OG GJELD KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD * GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 13* BYGNINGER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 14* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 54 X SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE KR OSLO DEN / I STYRET FOR RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERES BORETTSLAG Anna Findebotten /s/ Per Magnussen /s/ Live Nærø /s/ Knut V. Bekvik /s/ Solveig Olsen /s/ Willy Skoland /s/ O B O S Arvid Sveen /s/ VISEADM. DIREKTØR Egil J. Havre /s/ REGNSKAPSSJEF

13 NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Forretningslokaler SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av innestående i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE FORVALTN.TJENESTER Juridisk bistand Heiskontrollen-støyvurd OBOS-vaskeliste -400 SUM ANDRE FORVALTN.TJENESTER NOTE : 04 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre pers.kostnader SUM PERSONALUTGIFTER NOTE : 05 DRIFT OG VEDLIKEHOLD STØRRE BYGNM.VEDLIKEHOLD Oslo murmester forretning A.S SUM STØRRE BYGNM.VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedlikehold heiser Drift/vedl.antenneanl Drift/vedl.hold vaskerianlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 06 ANDRE RENTEUTGIFTER Forvaltningsgebyr -212 Terminbeløp lån -60 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER

14 NOTE : 07 PANTEGJELDSRENTER OBOS lån SUM PANTEGJELDSRENTER NOTE : 08 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie -500 Vaktm.tjenester Kontorrekvisita Trykksaker -764 Andre kontorkostnader -220 Telefon Porto Bank og kortgebyr -644 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE : 9 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjon Vannavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE : 10 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk Energi Olje SUM ENERGI OG BRENSEL NOTE : 11 KORTSIKTIGE FORDRINGER ANDRE FORDRINGER Refusj.av strøm SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 12 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Forskuddstrekk lønnssyst Skyldig arb.giveravg. lønnssy -372 Skyldige feriepenger SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP. NOTE : 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi REHABILITERING/TILLEGGSBEBYGG Tilgang SUM BYGNINGER Eiendommen er bygslet fra Staten i 99 år fra G.NR. 218 B.NR

15 NOTE : 14 PANTEGJELD OBOS Renter 6.35 % Løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD NOTE : 15 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE : 16 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-. LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Disp. leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang Borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang Borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget Har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. F.eks: Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets Disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel

16 5. FORSLAG A) Styret foreslår overfor generalforsamlingen at vedtektenes 3, punkt 2 endres slik at følgende setning utgår: Leiligheten kan bare bebos av 1 person. Dette for å få vedtektene i samsvar med gjeldende lov og praksis

17 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 1. Som leder foreslås: RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERES BORETTSLAG Knut Vegard Bekvik Bjerregaardsgt Som styremedlem foreslås: Jo Ketil Sandberg Bjerregaardsgt Som varamedlemmer foreslås: Live Nærø Bjerregaardsgt. 19 Tone Hanevold Bjerregaardsgt. 19 Hilde O. Brodshaug Bjerregaardsgt. 19 Anna Findebotten Bjerregaardsgt Som valgkomite foreslås: Nina Evensen Bjerregaardsgt. 19 Per Arve Drageland Bjerregaardsgt Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Anna Findebotten Bjerregaardsgt. 19 Som varamedlem for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Oslo, For valgkomiteen Anna Findebotten /s/

18 Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag ble avholdt tirsdag 23. mai 2000, kl i Sanitetsforeningen Tilstede var 17 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 2 med fullmakt. Til sammen 19 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Turid Larsen Møtet ble åpnet av: Anna Findebotten Den oppsatte saksliste ble godkjent. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Knut Vegard Bekvik VEDTAK: Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Godkjent C. Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Turid Larsen og til å underskrive protokollen Per Magnussen og Linda Thøring. VEDTAK: Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 1999 Styrets årsberetning for 1999 ble referert og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Tatt til etterretning 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 1999 A. Regnskapet for 1999 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble referert og foreslått godkjent. VEDTAK: Godkjent B. Disponering av disponible midler VEDTAK: Overføres til neste års drift. 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,- B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 1999 ble foreslått satt til kr 2.326,-. VEDTAK: Godkjent

19 5. FORSLAG A) Endring i Vedtektenes 3, (2) første ledd, siste punkt. Leiligheten kan bare bebos av 1 person. VEDTAK: Enstemmig godkjent at setningen fjernes 6. VALG A. Som leder for 1 år ble foreslått: Alle har adresse Bjerregaardsgt 19 Knut Vegard Bekvik VEDTAK: Valgt B. Som styremedlem for 2 år ble foreslått: Jo Ketil Sandberg VEDTAK: Valgt C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: Live Nærø Tone Hanevold Hilde O. Brodshaug Anna Findebotten VEDTAK: Valgt D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Nina Evensen Per Arve Drageland Jorun Fredriksen VEDTAK: Valgt E. Som delegert med varamedlem til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Anna Findebotten som delegert med Knut Vegard Bekvik som vara. VEDTAK: Valgt Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Knut Vegard Bekvik /s/ møteleder Per Magnussen /s/ protokollvitne Turid Larsen /s/ sekretær Linda Thøring /s/ protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Knut Vegard Bekvik Nestleder : Jo Ketil Sandberg Sekretær : Willy Skoland Styremedlem : Solveig Olsen

20 Oslo / LMG

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer