Aksjespareprogram 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjespareprogram 2008"

Transkript

1 Aksjespareprogram 2008 Aksjespareprogram 2008: Alle SEB-medarbeidere kan spare opptil fem prosent av brutto månedslønn og bruke dette beløpet til å kjøpe SEB-aksjer. Sparebeløpet vil bli trukket fra nettolønnen din. Hvis du beholder aksjene i tre år, vil du for hver aksje du kjøper, få én insentivaksje vederlagsfritt. Svar må være oss i hende innen 22. september Aksjesparingen låses ikke i løpet av treårsperioden. Du kan når som helst avslutte sparingen eller selge aksjene. Hvis du bestemmer deg for å delta i SEB aksjespareprogram, signerer du og returnerer avtalen i den vedlagte konvolutten. Avtalen må være SEB i hende senest 22. september Få alltid med deg de siste nyhetene og oppdateringene på ekstranettet. Norway R

2 Innhold SEB aksjespareprogram 2008 en oversikt Forord av Marcus Wallenberg 5 Hvorfor et spareprogram? 6 Bli kjent med aksjespareprogrammet 7 Slik fungerer programmet 8 Administrasjon av aksjene 10 SEB aksjespareprogram 2008: tidslinje 10 Risiko 11 Skatteregler 12 Innsidestatus 12 Eksempel 13 Spørsmål og svar 14 Om deltagelse i programmet 14 Om aksjene 15 Om programmet 16 Hva er en aksje? 17 Om SEB 18 Mer informasjon 19 SEB-ansatte i Norden, de baltiske landene, Tyskland, Luxembourg og Storbritannia er invitert til å delta i aksjespareprogrammet. Programmet gjør det enkelt for deg å bli aksjonær i SEB. For hver aksje du kjøper innenfor programmet fra november 2008 til oktober 2009, mottar du én aksje vederlagsfritt. Dette forutsetter at du fortsatt er ansatt i SEB etter tre år og har beholdt aksjene gjennom hele perioden. Fra november 2008 til oktober 2009 kan du spare opptil fem prosent av brutto månedslønn til aksjekjøp. Disse sparepengene trekkes automatisk fra hver nettolønn. Programmet krever minimal administrasjon fra din side. I de to ukene etter kunngjøringen av hver kvartalsrapport i 2009, vil SEB bruke sparepengene dine til å kjøpe A-aksjer i banken til gjeldende aksjekurs. En treårig kvalifikasjonsperiode starter på tidspunktet for hvert aksjekjøp. På slutten av hver kvalifikasjonsperiode vil du for hver aksje du har kjøpt og fortsatt eier, motta én insentivaksje vederlagsfritt. Du mottar den første insentivaksjen i begynnelsen av 2012 og den siste på slutten av Du kan avbryte sparingen eller selge aksjene når som helst i løpet av programmet. Hvis du bestemmer deg for å slutte i SEB før den treårige kvalifikasjonsperioden er over, mister du retten til insentivaksjer, men får beholde aksjene du har kjøpt. Du må vanligvis betale fordelsskatt av verdien på insentivaksjene når du mottar dem. Du finner mer informasjon om hvordan dette fungerer i Norge på programmets ekstranett som har adressen (brukernavn: sharesaving1, passord: sebshare2). Du kan alternativt gå inn på ekstranettet via en link under Employee Self Service på intranettet. Aksjespareprogrammet er utviklet for å motivere medarbeiderne til å eie aksjer i SEB. Som med alle aksjeinvesteringer innebærer dette et element av risiko. Det finnes ingen garanti for at programmet vil gi avkastning, eller for at du vil få tilbake pengene du har investert. 2 3

3 Velkommen til å ta del i SEBs fremtidige verdiskapning: SEB aksjespareprogram 2008 Kjære SEB-medarbeider! Som styreformann og representant for eierne av SEB har jeg gleden av å presentere aksjespareprogrammet Programmet ble vedtatt på generalforsamlingen 8. april. Eierne av SEB og styret som representerer dem, har som mål å bygge opp SEB til Nord-Europas beste bank. Vi vet at det avhenger av deg og dine kolleger om vi vil lykkes. Som anerkjennelse for innsatsen, og for å gi deg mulighet til å få del i SEBs langsiktige verdiskaping, tilbyr vi nå alle ansatte i Norden, Baltikum, Tyskland, Luxembourg og Storbritannia å bli medeiere av SEB. Vi gir deg mulighet til i løpet av ett år å kjøpe SEB-aksjer for opptil fem prosent av bruttolønnen din, og etter tre år gir vi deg samme antall aksjer som du har kjøpt, gratis forutsatt at du fortsatt er ansatt hos SEB og beholder aksjene dine i hele treårsperioden. På denne måten vil vi styrke sammenhengen mellom ditt daglige arbeid og de langsiktige resultatene for SEB som helhet. Vi mener at et aksjespareprogram for de ansatte forener ansatte og aksjonærers interesser. Selv om det å eie aksjer alltid er forbundet med risiko, tror vi at en subsidiert aksjespareplan med stor sannsynlighet vil gi våre ansatte et godt utbytte på lengre sikt. Min familie har vært aksjonærer i SEB i over 150 år. Mange av oss har også arbeidet i selskapet, noe jeg mener har sporet oss til enda større innsats. Jeg håper dette programmet vil gi deg lyst til å bli medeier i selskapet du arbeider i, og jeg håper selvsagt også at ditt arbeidsforhold til SEB vil bli langvarig og vellykket. Med beste hilsen Marcus Wallenberg Styreformann 4 5

4 Hvorfor et spareprogram? Bli kjent med aksjespareprogrammet I SEB bygger vi en bank for fremtiden. For å gjøre dette må vi ansette de beste høyt kvalifiserte medarbeidere med vilje til å yte det lille ekstra for kundene våre hver dag. Som en del av teamet vårt spiller du en viktig rolle i vår Road to Excellence-satsning. Dette er grunnen til at vi vil invitere deg til å være med på SEBs langsiktige verdiskapning. Selskapet vårt er bygget på langsiktige, meningsfylte relasjoner. I over 150 år har vi opparbeidet oss tillit blant store selskaper og krevende enkeltpersoner. Folk med visjoner og ambisjoner har i generasjoner henvendt seg til oss for å få økonomiske råd, og årsaken til dette er åpenbar; det skyldes menneskene som jobber her. SEB ville ikke ha vært der vi er i dag uten medarbeiderne våre. Takket være ditt engasjement og din kompetanse lykkes vi med å nå målet om å bli nummer én blant kundene våre, og med å oppnå bedre økonomiske resultater enn konkurrentene. Gjennom aksjespareprogrammet skaper vi en klar forbindelse mellom innsatsen til hver enkelt og utviklingen av SEB som helhet. Hvis vi alle arbeider mot samme mål og forsøker å gjøre en forskjell for kundene våre hver eneste dag, vil innsatsen vår ha en positiv effekt på resultatet og på lang sikt på aksjekursen. Formålet med dette programmet er å skape en langsiktig tilknytning til SEB ved å gi alle medarbeiderne i banken et insentiv til å eie aksjer i selskapet. Hensikten er å forene medarbeiderne på tvers av virksomheten og på tvers av grenser. Sammen med denne brosjyren mottok du vilkårene samt avtaleskjemaet og en returkonvolutt. Les dette nøye før du bestemmer deg for om du vil delta i programmet. I tillegg finnes det mer informasjon på aksjespareprogrammets ekstranett som har adressen (brukernavn: sharesaving1, passord: sebshare2). Du kan alternativt gå inn på ekstranettet via en link under Employee Self Service på intranettet. Deltagelse i programmet Du kan bli med i SEB aksjespareprogram 2008 ved å fylle ut og signere den vedlagte avtalen. Den må være SEB i hende senest 22. september Du kan også delta i programmet fra programmets begynnelse hvis du avtjener militærtjeneste, er sykemeldt, har foreldrepermisjon, eller annen permisjon som er godkjent av SEB. Hvis du bestemmer deg for å delta på et senere tidspunkt, kan du enten gjøre det før 15. januar 2009 (sparebeløpet vil da være basert på januarlønnen og trekkes fra lønnsutbetalingen i februar 2009 og utover) eller før 15. mai 2009 (sparebeløpet vil da være basert på mailønnen og trekkes fra lønnsutbetalingen i juni 2009 og utover). Spareperioden avsluttes imidlertid 31. oktober 2009 for alle deltagere, uavhengig av når du trer inn i programmet. Du finner mer informasjon om hvordan du trer inn i programmet på et senere tidspunkt på ekstranettet. Les brosjyren og vilkårene nøye før du signerer avtalen. 6 7

5 Slik fungerer programmet Sparebeløp Hvis du bestemmer deg for å delta i programmet, kan Insentivaksjer Når kvalifikasjonsperioden er over, vil SEB gi deg én Hvis du har andeler av aksjer, mottar du kontanter tilsvarende markedsverdien på andelen på det tidspunk- Hvis du bestemmer deg for å slutte i SEB, er du pålagt å overføre aksjene til din egen forvalterkonto eller selge du velge å spare opptil fem prosent av grunnlønnen din aksje, en såkalt insentivaksje, vederlagsfritt for hver tet du selger eller overfører aksjene. Hvis du foretar en dem. Du bærer da selv alle kostnader og du mister retten før skatt, beregnet på grunnlag av lønnen i juni aksje du har kjøpt og beholdt i de obligatoriske tre årene. transaksjon som resulterer i en kontantutbetaling mindre til insentivaksjer. Sparebeløpet trekkes automatisk fra nettolønnen din. Dette betyr at du vil motta insentivaksjer ved fire anled- enn SEK 50 vil du ikke få utbetalt beløpet. Grunnlønnen er månedslønnen din før eventuelle tillegg ninger. Den første finner sted i februar 2012 og den siste Hvis du går av med pensjon eller må slutte i SEB på som feriepenger, bonuser, provisjoner og før eventuelle i november Du vil også motta andeler av insenti- Hvis du selger eller overfører aksjer som du ennå ikke grunn av en organisatorisk endring eller tilsvarende, fradrag osv. Det minste beløpet du kan spare er NOK 100. vaksjer for andeler av spareaksjer. har mottatt insentivaksjer for, må du huske at aksjene opphører sparingen din, men du vil fortsatt ha rett til Spareperiode Sparepengene trekkes fra hver nettolønnsutbetaling i Utløpsperiode Når de siste insentivaksjene er distribuert i november fra de ulike aksjekjøpene har ulike insentivdatoer. I de fleste land er du pålagt å betale gevinstskatt hvis du tjener på aksjesalget. Du kan lese mer om dette under insentivaksjer for spareaksjene du har kjøpt. Hvis du tar foreldrepermisjon, avtjener militærtjeneste løpet av spareperioden som strekker seg fra 1. november 2012, opphører programmet. Da har du 90 dager på å Skatt i denne brosjyren og på ekstranettet. eller annen type permisjon innvilget av SEB i løpet av 2008 til 31. oktober Sparingen opphører hvis du slutter i SEB eller går av med pensjon. Du kan også endre sparebeløpet 15. januar 2009 og 15. mai 2009 hvis du ønsker. I så tilfelle kan du endre flytte aksjene til en privat forvalterkonto eller selge dem. Du finner mer informasjon om dette på ekstranettet. Salg og overføring av aksjer Du kan når som helst i løpet av kvalifikasjonsperioden Utbytte og generalforsamlinger Spareaksjer og insentivaksjer som mottas i forbindelse med programmet, er ordinære klasse A-aksjer. Vanligvis overfører SEB en del av overskuddet til aksjonærene som spareperioden, kan du fortsette å spare. Måten du gjør dette på varierer fra land til land. Du finner mer informasjon om dette på ekstranettet.. sparebeløpet til maksimum fem prosent av lønnen du selge eller overføre aksjene du har kjøpt. Du må selv utbytte, og i likhet med alle aksjonærene i SEB vil du fikk utbetalt i henholdsvis januar 2009 og mai betale alle gebyrer og kostnader forbundet med en slik motta utbytte på SEB-aksjene dine. Utbyttet fastsettes Melding om endringen må være SEB i hende innen transaksjon. Se ekstranettet for mer informasjon om på generalforsamlingen. Utbyttet du mottar vil etter henholdsvis 15. januar og 15. mai Det nye gebyrer og kostnader. Du mottar imidlertid bare insen- skattetrekk automatisk bli brukt til å kjøpe flere A-aksjer sparebeløpet trekkes fra februar eller juni tivaksjer for aksjer du har beholdt i hele kvalifikasjons- i SEB. Aksjer som kjøpes for utbytte gir imidlertid ikke Du kan når som helst avbryte sparingen, men det perioden, og fortsatt er ansatt i SEB. rett til insentivaksjer. I likhet med alle andre aksjonærer vil da ikke være mulig å gjenoppta denne. har du rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Spareaksjer Med de oppsparte pengene, minus provisjon, vil det bli Endringer i jobbsituasjon Hvis du skifter jobb i SEB i løpet av programmet, vil dette kjøpt A-aksjer i SEB i ditt navn ved fire anledninger i de fleste tilfeller ikke ha innvirkning på deltagelsen i mellom februar og november Kjøpet skjer vanligvis programmet. Hvis du i løpet av spareperioden begyn- i de to første ukene etter kunngjøring av hver av bank- ner å jobbe for SEB i et annet land hvor SEB ikke tilbyr ens kvartalsrapporter. Disse aksjene kalles spareaksjer. programmet, vil du imidlertid ikke kunne fortsette Aksjene kjøpes til markedspris på Stockholm Børs. Hvis sparingen. Du har fortsatt rett til å motta insentivaksjer pengene du har spart ikke er delelig med aksjekursen, for spareaksjene du kjøpte før du flyttet. Hvis du vurderer vil du motta en andel av en aksje for det gjenstående å flytte mellom SEB i to land, kan du kontakte din lokale beløpet. Du finner mer informasjon om provisjon og HR-avdeling for mer informasjon. andre avgifter på ekstranettet. Aksjene vil bli oppbevart av SEB på en egen forvalterkonto. Kvalifikasjonsperiode Etter hvert spareaksjekjøp begynner en treårig kvalifikasjonsperiode. Du må forbli ansatt i SEB i hele denne perioden for å kvalifisere deg til å motta vederlagsfrie insentivaksjer for hver aksje du eier. Du beholder retten til insentivaksjer hvis du går av med pensjon. 8 9

6 Administrasjon av aksjene Risiko Programmet administreres av SEB med hjelp fra Union Bank of Switzerland, UBS. Aksjene dine vil bli oppbevart av SEB for deg gjennom hele kvalifikasjonsperioden. Du vil kunne overvåke dem, se hvilken kurs de ble kjøpt til, følge aksjenes verdiutvikling og plassere salgs- og overføringsordre gjennom et system kalt EquatePlus, som styres av UBS. Dette systemet fungerer som en Internett-bank, og du vil motta en egen bruker-id og et eget passord hvis du deltar i programmet. Grensesnittet er tilgjengelig på engelsk og tysk i tillegg til et par andre språk. Du kan også ringe UBS kundesenter hvis du har behov for hjelp. Du vil få tilsendt mer informasjon om hvordan du administrerer og bruker EquatePlus, hvis du bestemmer deg for å delta. Aksjespareprogrammet er utviklet for å oppmuntre medarbeiderne til å investere i SEB aksjer. Alle aksjeinvesteringer innebærer et element av risiko, og det finnes ingen garanti for at programmet vil gi avkastning, eller for at du vil få tilbake pengene du har investert. Aksjeverdier svinger over tid de kan gå opp og ned av og til veldig raskt. Det er også viktig å huske at du som aksjonær må ha et langsiktig perspektiv. Ikke invester penger du tror du kan få bruk for på kort sikt. Hardt arbeid er nødvendig for at vi i SEB skal lykkes med å nå våre mål. Aksjekursen er dessuten forbundet med en rekke andre faktorer som SEB ikke har kontroll over, for eksempel den generelle økonomiske utviklingen, rentesatser, valutakurser, inflasjon og endring av rammevilkår. Konkurrentenes resultater kan også påvirke aksjekursen. Aksjene vil bli kjøpt i svenske kroner, uavhengig av hvilken valuta du får utbetalt lønnen din i. Alle deltagere i programmet som ikke får utbetalt lønnen i svenske kroner, står overfor en valutarisiko, da SEB-aksjen er børsnotert i Sverige. Hvis den svenske kronen har svekket seg sammenlignet med din valuta når du selger aksjene, vil dette påvirke deg negativt. Hvis den svenske kronen derimot har steget i verdi, vil dette ha en positiv effekt på den samlede avkastningen fra aksjespareprogrammet. Hvis du for eksempel får lønnen utbetalt i norske kroner, vil sparepengene dine bli vekslet til svenske kroner av SEB før de brukes til kjøp av SEB-aksjer. Når du til slutt selger aksjene etter tre år, vil du motta avkastningen i svenske kroner, som veksles tilbake til norske kroner. SEB aksjespareprogram 2008: tidslinje Spareperiode: Sparingen fra de tre første månedene av programmet fører til et aksjekjøp i februar Denne prosessen gjentas tre ganger. Tildeling av intensivaksjer: Etter kvalifiseringsperioden på tre år får du samme antall friaksjer som aksjene du har kjøpt i spareperioden. Når programmet opphører i februar 2013, må du selge eller overføre aksjene dine Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Sparebeløp Friaksje Kvartalsvise aksjekjøp Kvalifikasjonsperiode februar 2009 februar 2012 Utløpsdato: februar 2013 Kvartalsvise aksjekjøp Kvalifikasjonsperiode mai 2009 mai 2012 Utløpsdato: februar 2013 Kvartalsvise aksjekjøp Kvalifikasjonsperiode august 2009 august 2012 Utløpsdato: februar 2013 Kvartalsvise aksjekjøp Kvalifikasjonsperiode november 2009 november 2012 Utløpsdato: februar

7 Skatteregler Eksempel De skattemessige konsekvensene ved å delta i aksjespareprogrammet avhenger av skattereglene der du bor. Oversikten nedenfor gjelder i de fleste land. Da dette er generell informasjon, er det imidlertid ikke sikkert at alle detaljer gjelder for Norge. Se nærmere informasjon på ekstranettet. Skatt på lønnsinntekt Spareaksjene vil bli kjøpt under normale markedsvilkår for pengene du har spart av lønnen. Generelt sett betyr dette at du ikke tildeles noen fordeler, og du vil ikke bli ilagt inntektsskatt. Du mottar imidlertid insentivaksjene vederlagsfritt. I de fleste land anses dette som en fordel, og verdien av disse aksjene vil derfor bli beskattet. Skatten blir trukket fra lønnen din. Dette betyr at lønnen du får utbetalt, vil bli redusert i de månedene du mottar insentivaksjene. Hvis ikke lønnen din er høy nok til å dekke hele skattekostnaden, er du pålagt å betale tilleggsskatten. Det er viktig at du sjekker ekstranettet for detaljert informasjonen om skatterisiko. Innsidestatus Hvis du har tilgang til innsideinformasjon om SEB (upublisert informasjon som kan påvirke kursen på SEB-aksjene), er det ikke sikkert du får tillatelse til å kjøpe spareaksjer eller selge SEB-aksjer før informasjonen er publisert, eller før informasjonen ikke lenger betraktes som innsideinformasjon. Du finner mer informasjon om vilkår og betingelser på ekstranettet. Skatt på kapitalinntekt Hvis aksjene dine stiger i verdi, vil du antakelig bli underlagt skatt på avkastningen du får når du selger dem. Hvis de synker i verdi og du taper penger, har du vanligvis lov til å avregne dette mot kapitalgevinst på andre aksjer. Utbyttet er også skattepliktig. Hvis du bor utenfor Sverige, vil vanligvis en forskuddsskatt på 15% bli trukket fra et eventuelt utbytte du mottar, før resten av beløpet benyttes til å kjøpe flere aksjer. I sistnevnte tilfelle vil du normalt også måtte betale inntektsskatt på utbyttet i landet du bor. Du er selv ansvarlig for å betale denne skatten. Mer informasjon Du finner mer informasjon om skattereglene i Norge på ekstranettet. Vi anbefaler at du alltid sørger for å ha kjennskap til reglene. Hvis du er i tvil om hvilke skattemessige konsekvenser det har å delta i aksjespareprogrammet, kan det være fornuftig å søke råd hos en uavhengig skatterådgiver, selv om du må bære kostnadene for dette selv. Dette eksempelet omhandler en tenkt deltaker i aksjespareprogrammet. Eksempelet er forenklet og gir ingen helhetlig oversikt over skatter og avgifter deltakeren betaler, eller endringer i aksje- eller valutakurs. I eksempelet brukes en valutakurs som setter SEK 100 til NOK 85 for hele programperioden. Spareperiode Gunnar har en månedslønn på NOK før skatt. Han sparer NOK i måneden, noe som tilsvarer fem prosent av bruttolønnen. I spareperioden (november 2008 til oktober 2009) trekkes totalt NOK fra nettoinntekten. Verdien på SEB-aksjene benevnes i svenske kroner. I eksempelet går vi ut i fra at aksjekursen ligger stabilt på SEK 150 gjennom hele spareperioden, altså 2009, som tilsvarer NOK 127,50. Aksjekursen vil stige gjennom hele eierperioden i eksempelet, og nå SEK 210 (NOK 178,50) i I virkeligheten svinger aksjekursen fra dag til dag. I løpet av spareperioden blir det fire ganger kjøpt 47,05 spareaksjer til Gunnar til SEK 150 per aksje, totalt 188,2 aksjer. Han trenger ikke en egen forvalterkonto, siden SEB administrerer programmet og forvalter aksjene. Kvalifiseringsperiode og friaksjer Gunnar fortsetter hos SEB og beholder spareaksjene gjennom den 36 måneder lange kvalifiseringsperioden, og han vil nå motta 47,05 gratis friaksjer hvert kvartal ut 2012, totalt 188,2 aksjer. Ved slutten av friperioden, i november 2012, kan Gunnars deltakelse i aksjespareprogrammet beskrives som i tabellen under. Her har vi ikke tatt høyde for aksjer som er kjøpt for utbetalt utbytte. Les mer under tabellen. Verdi av friaksjer NOK Samlet aksjeverdi NOK Dato Sparebeløp NOK Spareaksjer kjøpt Dato Friaksjer mottatt Samlet antall aksjer Feb ,05 Feb , ,50 235, Mai ,05 Mai , ,50 282, Jul ,05 Jul , ,50 329, Nov ,05 Nov , ,50 376, Total NOK ,20 188,20 Fordelsbeskatning I eksempelet har aksjekursen i kvalifiseringsperioden steget til 210 svenske kroner i Dette betyr at de 188,2 friaksjene Gunnar har mottatt, er verdt NOK Siden han har fått aksjene gratis, vil de fleste land anse dette som en fordel som skal beskattes i henhold til aksjens markedsverdi. Gunnars arbeidsgiver vil derfor legge inntektsskatt på verdien av friaksjene. Hvis Gunnar har en marginal skattesats på 48 prosent, må han betale NOK i skatt på verdien av friaksjene. Utbytte Mellom 2009 og 2012 mottar Gunnar også utbytte i april hvert år. Vi går ut i fra at utbyttet er på 5 svenske kroner per aksje hvert år. Utbyttet etter skatt blir reinvestert i nye SEB-aksjer hver år, som gir ham 13,6 aksjer totalt, forutsatt en aksjekurs på 170 svenske kroner i 2010, 190 svenske kroner i 2011 og 210 svenske kroner i Utbyttet vil bli investert i aksjer etter at det er trukket svensk forskuddsskatt med 15% av beløpet. Brutto utbytte vil bli beskattet med 28% inntektsskatt i Norge, med fradrag for den skatt som trekkes i Sverige. Salg av aksjer og total fortjeneste Gunnar har 390 aksjer ved slutten av 2012, inkludert spareaksjer, friaksjer og aksjer kjøpt med reinvestert utbytte, med en total verdi på NOK Hvis han selger alle aksjene i november 2012, vil han få en total fortjeneste fra aksjespareprogrammet på NOK Salgsinntekt NOK Salgsinntekt hvis Gunnar selger alle aksjene i 2012 med en aksjekurs pålydende 210 svenske kroner Opprinnelig investering NOK Totalt beløp trekt fra Gunnars lønn Inntektsskatt på friakasjer NOK Utregnet etter verdien av friaksjene og trukket fra lønnen Skatt på kapitalgevinst NOK Betalt ut fra verdistigningen på aksjene og utbyttet Gevinst NOK I dette tilfellet blir det ikke noen salgsgevinst for friaksjene. Disse er inntektsbeskattet etter kursen på tildelingstidspunktet, SEK 210 (NOK 178,50), som er identisk med salgsprisen. Derimot blir det skattbar gevinst på spareaksjene, og på verdiøkningen på utbytteaksjene. Dette eksempelet har blitt kraftig forenklet, spesielt med hensyn til den konstante aksjekursen med en økning hvert år, og den konstante valutakursen. I delen Om SEB til slutt i brosjyren kan du se hvordan aksjekursen har endret seg siste ti år

8 Spørsmål og svar Nedenfor har vi besvart noen generelle spørsmål. Kontaktinformasjon til lokale administratorer og UBS samt flere spørsmål/svar finner du på ekstranettet Her kan du også sende inn dine egne spørsmål. 4. Hva skjer med sparebeløpet som trekkes fra nettolønnen, hvis jeg får lønnsforhøyelse eller hvis jeg begynner å jobbe deltid i løpet av spareperioden? Ingenting skjer automatisk. Sparebeløpet som trekkes fra nettolønnen, vil være det samme som det opprinnelige 8. Jeg er ikke fast ansatt i SEB. Kan jeg likevel delta? Ja, det kan du. Alle medarbeidere som ikke er ansatt på timebasis, kan delta. Men hvis ansettelsesforholdet ditt opphører før slutten av kvalifikasjonsperioden, vil du ikke være berettiget til å motta insentivaksjene. 12. Hvor kan jeg følge utviklingen i SEB-aksjekursen? På SEBs intranett og så vel som svenske og internasjonale økonomiske aviser og nettsteder samt EquatePlus. Om deltagelse i programmet sparebeløpet. Hvis du vil endre sparebeløpet kan du i løpet av spareperioden gjøre det ved to separate anled- 9. Kan jeg delta i overlappende insentivprogrammer? 13. Hvor kan jeg se hvilken kurs spareaksjene mine kjøpes og selges for? ninger 15. januar og 15. mai ved å sende inn et skjema Ja. Alle medarbeidere i de berørte landene er, med et par På SEBs ekstranett og så vel som 1. Hva er grunnlønnen min? som er tilgjengelig på ekstranettet. Hvis du endrer unntak, berettiget til å delta i aksjespareprogrammet, svenske og internasjonale økonomiske aviser og nett- Din faste månedslønn før skatt, eksklusive alle midlertidi- sparebeløpet, kan du ikke spare mer enn fem prosent selv når de deltar i et annet kort- eller langsiktig insen- steder samt EquatePlus. ge tillegg, fordeler, feriepenger og resultatbaserte insentiv- av grunnlønnen for januar respektive mai. tivprogram. godtgjørelser, provisjoner osv., og før eventuelle fradrag. 14. Hvilken type bekreftelse får jeg når aksjene 2. Kan jeg avslutte programmet når som helst? 5. Jeg har for øyeblikket permisjon, er langtidssykemeldt eller jobber deltid. Kan jeg delta likevel? Om aksjene kjøpes og selges? Du får en sluttseddel ved hvert kjøp og salg, ved utleve- Ja, i løpet av spareperioden kan du når som helst avslut- Ja, det kan du. Du kan spare opptil fem prosent av ring av insentivaksjer og ved overføring av aksjer. te sparingen. Du kan også avslutte sparingen i løpet av grunnlønnen i juni Har jeg rett til utbytte på aksjene jeg har kjøpt, kvalifikasjonsperioden ved å selge eller overføre aksjene. og har jeg rett til å stemme på generalforsamlingen? 6. Hva skjer hvis jeg blir sykemeldt/går ut i permisjon Som aksjonær i SEB har du rett til å stemme på gene- 3. Hva skjer hvis jeg skifter jobb og/eller stilling i SEB? eller ønsker å arbeide deltid i løpet av programmet? ralforsamlingen og til utbytte på samme måte som Hvis du skifter jobb og/eller stilling i ditt eget land, eller Selv om nettolønnen går ned som et resultat av det enhver annen SEB-aksjonær. Utbyttet vil automatisk hvis du flytter til et land hvor SEB tilbyr aksjesparepro- ovenstående, vil sparebeløpet som trekkes hver måned, bli brukt til å kjøpe flere aksjer etter at forskudds- grammet, vil det ikke ha noen innvirkning på deltagelsen tilsvare det opprinnelige sparebeløpet. Dersom du er i skatten er trukket fra. i programmet. Hvis den nye jobben din er innenfor en ulønnet permisjon må du opprette en avtalegiro for å annen, må du sørge for at din nye arbeidsgiver er infor- dekke trekkbeløpet. Hvis du vil redusere sparebeløpet, 11. Hvilken effekt vil valutakurser ha på mert om sparebeløpet som skal trekkes fra lønnen din. kan du gjøre det ved to anledninger, 15. januar eller spare pengene mine? Hvis du i løpet av spareperioden flytter til SEB i et 15. mai. Du kan også avslutte sparingen når som helst. SEB-aksjene utstedes i svenske kroner. Når du får lønnen land hvor banken ikke tilbyr aksjespareprogrammet, utbetalt i en annen valuta, kan du risikere at den svenske må du avslutte sparingen, men du beholder eventuelle 7. Hva er de skattemessige konsekvensene kronen svekkes i forhold til din egen valuta, noe som aksjer du har kjøpt, og retten til å motta insentivaksjer ved å delta i programmet? kan føre til at aksjene gir mindre avkastning enn de for disse aksjene. Skatteeffekten avhenger av flere faktorer hjemland, ellers ville ha gjort, på det tidspunktet du ønsker å selge. Hvis noe av dette gjelder deg, bør du kontakte din annen inntekt og mye mer. Dette betyr at det er umulig Du kan imidlertid også tjene på svingninger i valutakur- lokale HR-representant for mer informasjon. å gi råd eller informasjon i denne brosjyren, da de sen hvis den svenske kronen stiger i verdi i forhold til skattemessige konsekvensene vil variere fra person til din valuta. person. Du finner mer informasjon om skattesituasjonen i Norge på ekstranettet. Det kan også være fornuftig å rådføre seg med en skatterådgiver for å få et bedre bilde av hvordan programmet vil påvirke deg skattemessig. Kostnadene ved dette bærer du selv

9 Hva er en aksje? 15. Vil kjøpene av spareaksjer påvirke kursen på SEB-aksjen? Nei. I forhold til det gjennomsnittlige antallet aksjer som handles i løpet av en dag, vil kjøpsvolumet innenfor aksjespareprogrammet være svært lite. Aksjene som kjøpes til SEB aksjespareprogram 2008, forventes derfor ikke å påvirke kursen. 16. Hvor finner jeg økonomisk informasjon om SEB, slik at jeg kan analysere aksjen nærmere? SEBs årsrapport og årlige gjennomgang så vel som annet økonomisk materiell er tilgjengelig under Investor Relations på Du kan vise eller laste ned informasjonen på nettet. Noe av informasjonen kan også sendes til hjemmeadressen din via eller til din lokale informasjonsavdeling. Om programmet 17. Er programmet innført i alle markeder? Målet vårt er at tilbudet om å delta i aksjespareprogrammet, skal være åpent for alle medarbeidere i fremtiden, og dermed i alle markeder. Forutsetningen er at en slik innføring er juridisk gjennomførbar og de tilknyttede kostnadene og den administrative innsatsen det medfører, er rimelige. I første omgang vil imidlertid programmet bli innført i ti land: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Norge, Sverige og Storbritannia. Medarbeidere i enkelte mindre juridiske enheter i disse landene kan kanskje ikke delta av juridiske og administrative årsaker. Et eksempel på dette kan være et selskap som SEB nettopp har kjøpt opp, men som ennå ikke er fullt integrert. 18. Kan jeg kjøpe flere SEB-aksjer utenfor programmet? Ja, du kan kjøpe flere SEB-aksjer utenfor programmet. Du må imidlertid oppbevare dem på din egen private konto, og du vil ikke motta insentivaksjer for aksjer du kjøper utenfor programmet. 19. Er det en øvre grense for hvor mange aksjer som skal selges til ansatte gjennom programmet? Ja, det er en øvre grense på aksjer. Hvis den totale sparesummen for alle deltakere er høyere enn verdien på dette antallet aksjer, vil antallet aksjer du får mulighet til å kjøpe bli redusert proporsjonalt. Eventuell sparing som overskrider kostnaden vil bli returnert til deg. En aksje representerer eierskap i et selskap. En aksje gir eieren rett til å stemme på generalforsamlinger og til en del av selskapets overskudd i form av et årlig utbytte. Eierne kontrollerer selskapet gjennom styret, som velges av eierne på generalforsamlingen. En aksje er altså en investering i selskapet. Det er også andre former for investeringer i et selskap, for eksempel obligasjoner, hvor innehaveren bare deltar i den økonomiske utviklingen av selskapet uten å eie noen andeler av det. Aksjonærene prioriteres lavest ved tilbakebetaling dersom et selskap avvikles eller blir insolvent. I dette tilfellet har vanlige aksjonærer bare krav på et selskaps eiendeler etter at obligasjonseiere og andre kreditorer er fullstendig tilbakebetalt. Dette gjør ordinære aksjer mer risikable enn gjeld. Fordelen med ordinære aksjer er at de vanligvis utkonkurrerer obligasjoner i det lange løp. Aksjer går opp og ned i verdi av ulike grunner, for eksempel forventninger til hvordan selskapet vil gjøre det, men også på grunn av eksterne påvirkninger som endringer i rentesatser eller den totale økonomiske situasjonen. Det er alltid en risiko for å tape deler av investeringen hvis selskapet ikke gjør det så bra som markedet forventer. Hvis selskapet blir insolvent, taper investoren vanligvis hele investeringen. I Sverige er det vanlig for et selskap å ha mer enn én aksjeklasse. SEB har A- og C-aksjer, som begge handles offentlig. SEBs A-aksjer gjør deg berettiget til én stemme, mens SEBs C-aksjer gjør deg berettiget til 1/10 stemme. Både A- og C-aksjene gir deg imidlertid rett til samme utbytte

10 Om SEB Mer informasjon Selskapet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), SEB, er børsnotert på OMX-børsen i Stockholm, hvor aksjene kjøpes og selges til markedsverdi i svenske kroner, SEK. I perioden mer enn doblet SEB-aksjen sin verdi. Fra 2007 skapte den internasjonale økonomiske uroen og bekymringer rundt den økonomiske utviklingen i de baltiske landene et negativt press Hvem eier SEB? SEB har mer enn aksjonærer. Mer enn 75 prosent av stemmene holdes av svenske investorer, hvor Investor AB er den største med omtrent 20 prosent. De ti største aksjonærene og aksjonærstrukturen pr. 31. mars 2008 står oppført nedenfor. Du finner mer informasjon om programmet: i vilkårene og betingelsene. på SEBs ekstranett på adressen brukernavn: sharesaving1, passord: sebshare2 - eller alternativt via linken under Employee Self Service på intranettet. i din lokale HR-avdeling. på SEB-aksjekursen. Hva skjer nå? Les denne brosjyren samt vilkårene. Om nødvendig kan du søke uavhengige råd om økonomi og skatt for å klargjøre hvilke konsekvenser programmet har for deg personlig. Kostnadene ved Største aksjonærer Aksjekapital % Stemmer % Investor 20,45 20,75 Trygg-Foundation 9,56 9,87 Alecta 4,22 4,26 Swedbank Robur Funds 3,13 3,24 dette bærer du selv. Vurder risikoene programmet innebærer for deg. Beregn hvilken effekt den månedlige sparingen vil ha på økonomien din. Få om nødvendig tak i mer informasjon, for eksempel på ekstranettet. SEK AFA Insurance 2,53 2,50 SPP Funds 1,93 1,99 Wallenberg Foundations 1,50 0,76 Fourth Swedish National Pension Fund 1,41 1,46 SEB Funds 1,38 1,42 Hvis du bestemmer deg for å delta: Signer og returner avtalen i den vedlagte frankerte konvolutten. Avtalen må være SEB i hende senest 22. september Nordea Funds 1,29 1,33 10 største aksjonærer totalt 47,40 47,58 Figur: Utviklingen av SEBs A-aksje juli 1998 juni 2008 Aksjonærstruktur Stemmer % Utenlandske aksjonærer 20,10 Svenske aksjonærer 79,90 Derav: Institusjoner og stiftelser 52,60 Verdipapirfond 12,10 Privatpersoner 15,20 Du kan lese mer SEB-aksjen, økonomisk informasjon om SEB og hvordan SEB ledes på og på intranettet. Velkommen som aksjonær i SEB! 18 19

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Vilkår og betingelser for Aksjespareprogrammet 2011/2014

Vilkår og betingelser for Aksjespareprogrammet 2011/2014 Vilkår og betingelser for Aksjespareprogrammet 2011/2014 1. Formål med Aksjespareprogrammet 2011/2014 Formålet med Aksjespareprogrammet 2011 er å gi et insentiv til de Ansatte til å bli aksjonærer i SEB

Detaljer

Vilkår og betingelser for aksjespareprogrammet 2009

Vilkår og betingelser for aksjespareprogrammet 2009 Vilkår og betingelser for aksjespareprogrammet 2009 1. Formål med Aksjespareprogrammet 2009 Formålet med Aksjespareprogrammet 2009 er å gi et insentiv til de Ansatte til å bli aksjonærer i SEB samt å legge

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

GLOBALE AKSJESPAREVILKÅR FOR AKSJESPAREPROGRAMMET

GLOBALE AKSJESPAREVILKÅR FOR AKSJESPAREPROGRAMMET Internal information: SEOP 2 MSA T&C-NOR 24. september 2010 GLOBALE AKSJESPAREVILKÅR FOR AKSJESPAREPROGRAMMET Følgende globale aksjesparevilkår med vedlegg utgjør en del av aksjespareavtalen som inngås

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Forenklet oppsummering av tilbudet

Forenklet oppsummering av tilbudet Oslo, 15. april 2015 Forenklet oppsummering av tilbudet Dette dokumentet er en forenklet oppsummering av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingens tilbud om å kjøpe

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Vinneraksjer for den langsiktige investor

Vinneraksjer for den langsiktige investor Investering I henhold til MIFID Vinneraksjer for den langsiktige investor Petter Hermansen, Nordea Funds 1 Beste aksjer i oktober NEXT BIOMETRICS GROUP AS NICKEL MOUNTAIN GROUP 147% 159% DOLPHIN GROUP

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

SEOP i Skanska Norge

SEOP i Skanska Norge SEOP i Skanska Norge SEOP i Skanska Norge Økonomiske mål For at medarbeiderne skal få det maksimale antallet prestasjonsaksjer etter den treårige kvalifiseringsperioden, må Outperform-målene for Skanska

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Oktober 2013. Aksjerelaterte incentivprogrammer i børsnoterte foretak

Oktober 2013. Aksjerelaterte incentivprogrammer i børsnoterte foretak Aksjerelaterte incentivprogrammer i børsnoterte foretak 3 4 1 Etablerte incentivprogrammer 6 2 Nye insentivprogrammer 14 3 Regnskapsmessige forhold 16 4 Skattemessige forhold 17 5 Beskrivelse av datautvalg

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER

MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER ADVARSEL OM INVESTERING MED HØY RISIKO: Valutahandel (Forex) og differansekontrakter (CFDer) er svært spekulativt, innebærer en betydelig risiko og er kanskje ikke egnet

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Søknadsskjema. for. Informasjonsmerket og Engelskmerket

Søknadsskjema. for. Informasjonsmerket og Engelskmerket Søknadsskjema for Informasjonsmerket og Engelskmerket Oslo Børs synliggjør selskaper som gjør finansiell informasjon lett tilgjengelig for investorer og markedsaktører ved å markere selskapene spesielt.

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Det startet som et sosialt eksperiment.., men fikk nådestøtet av aksjonæropprørere og «angivere»

Det startet som et sosialt eksperiment.., men fikk nådestøtet av aksjonæropprørere og «angivere» Det startet som et sosialt eksperiment.., men fikk nådestøtet av aksjonæropprørere og «angivere» Freia-prosjektet. I dette prosjektet har AksjeNorge undersøkt og analysert det historiske utgangspunkt for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i 4. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i ( Selskapet ) i Selskapets lokaler på Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo den 25. mai

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5)

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Oslo, 17. mars 1998 Vår ref: TJF/15208 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner Regnskapsføring og periodisering av arbeidsgiveravgift på opsjoner og frittstående

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer