Bli medeier i selskapet vårt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli medeier i selskapet vårt"

Transkript

1 Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren

2 Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet på amerikansk engelsk. Ved usikkerhet vedrørende innholdet i andre språkversjoner benyttes den amerikansk-engelske versjonen som referanse. Det kan også forekomme lokale endringer av enkelte betingelser. De blir det i så fall gjort rede for i informasjonsbrosjyrene for de enkelte forretningsenhetene. Denne informasjonsbrosjyren inneholder en kort beskrivelse av SEOP 2 som ikke er ment å skulle være dekkende. En investering i verdipapirer slik som Skanska-aksjer er forbundet med risiko. Ved tidspunktet for investeringen kan ikke den som vurderer å investere, vite sikkert om verdien av investeringen vil bli større eller mindre i fremtiden. Deltakerne rådes til å gjennomgå denne informasjonsbrosjyren grundig og vurdere hvordan deltakelse i SEOP 2 kan påvirke deres egen økonomiske stilling. Skanska har verdipapirer som er godkjent for omsetning på et regulert marked (NASDAQ OMX Stockholm). Denne informasjonsbrosjyren inneholder opplysninger om antall og type verdipapirer som tilbys med SEOP 2, de bakenforliggende årsakene og nærmere opplysninger om SEOP 2. Sammen med de juridiske betingelsene og vilkårene (Globale aksjesparevilkår for aksjespareprogram) inneholder denne brosjyren informasjonen som kreves i henhold til artikkel 4(1)(e) i prospektdirektivet. Tilbudet om å delta i SEOP 2 er ikke åpent for allmennheten i noe av de landene der det foreligger. Denne informasjonsbrosjyren er ikke et prospekt i henhold til prospektdirektiv 2003/71/EU og er derfor verken godkjent av eller registrert hos den svenske Finansinspektionen eller noen annen myndighet i Sverige eller i andre land. Eventuelle tvister, konflikter eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne informasjonsbrosjyren, skal endelig avgjøres ved voldgift i henhold til voldgiftsreglene til det svenske Skiljedomsinstitutet i Stockholm. Styret i Skanska forbeholder seg retten til å gjøre endringer i programmet og redusere tildelingen av aksjer som følge av ekstraordinære betingelser. Dette forklares ytterligere i de globale betingelsene og vilkårene (Globale aksjesparevilkår for aksjespareprogram).

3 Innhold 4 Velkommen til SEOP 2 5 Derfor vil Skanska ha ansatte som medeiere 6 Slik fungerer SEOP 2 16 Forskjellene mellom SEOP 1 og SEOP 2 17 Om å være aksjeeier 18 Slik deltar du 19 Definisjoner 6 Et seksårig program 6 Spareårene 6 Når du kan bli med i SEOP 2 6 Du bestemmer hvor mye du skal investere 7 Beløpene vil bli trukket fra nettolønnen din 7 Slik foregår investeringen 7 Du kan endre investeringsnivået 7 Du kan slutte å investere og så begynne igjen 7 Du kan også investere et engangsbeløp 8 En låst treårsperiode 9 SEOP -året og SEOP 2 i korte trekk 10 Tildelingsårene 10 Når du mottar aksjer fra Skanska 10 Du vil motta lojalitetsaksjer 10 Du vil kanskje også motta prestasjonsaksjer 10 Økonomiske mål 11 Passere innslagspunktet 11 Nå Outperform-målene 12 Kommunikasjon om oppfyllelse av de økonomiske målene 12 En løpende tildelingsplan 12 Mottak av aksjene blir beskattet 12 Slik følger du resultatene til Skanska og din egen forretningsenhet 14 Andre viktige ting 14 Du kan motta utbytteaksjer 14 Slik selger du aksjene dine 14 Slik overfører du aksjene dine 14 Skatten betales etter nasjonale regler 14 Du er beskyttet mot valutarisiko 15 Historiene om fru S og herr E Aksjespareprogram for Skanska-ansatte 3

4 Velkommen til SEOP 2 Med Skanskas eierskapsprogram for medarbeidere, SEOP (Skanska's Employee Ownership Program), tilbys alle som er fast ansatt i Skanska, en fordelaktig mulighet til å bli aksjeeiere, og dermed medeiere, i Skanska. Hvis du velger å delta i dette frivillige programmet, vil du investere en andel av lønnen din i aksjer i Skanska. Skanska vil til gjengjeld tildele deg tilleggsaksjer tre år senere. Hvor mange aksjer du mottar fra Skanska, avhenger blant annet av hvor gode resultater din forretningsenhet har oppnådd sammenlignet med de forhåndsdefinerte målene. På den måten får du mulighet til å få direkte fordeler av arbeidsinnsatsen din, som jo bidrar til selskapets inntekter. SEOP ble først introdusert i Fra 2008 til 2010 ble mer enn Skanska-medarbeidere verden over med i programmet ved å gjøre personlige investeringer i Skanska-aksjer. Samlet gjør disse investeringene nå medarbeiderne til den femte største eieren i Skanska. Fra begynnelsen av 2011 og frem til slutten av 2013 vil deltakerne i den første SEOP (SEOP 1) motta tilleggsaksjer fra Skanska i samsvar med resultatene til deres forretningsenheter. Den andre runden av SEOP (SEOP 2) starter i januar De to programmene er nesten identiske, men det er gjort noen endringer for å avklare reglene og gjøre SEOP enda mer tilgjengelig for Skanskas medarbeidere. Du kan lese om endringene på side 16. Husk at du må søke om å delta i SEOP 2 selv om du har deltatt i SEOP 1. Vi håper at du vil synes at SEOP 2 er en attraktiv og interessant mulighet. Merk likevel at det ikke er noen garanti for at kursen på Skanskaaksjene vil stige. Investeringer i aksjemarkedet er alltid forbundet med en viss risiko, og derfor er det ikke mulig å gi noen garantier for fremtiden. Du bør lese denne brosjyren og forretningsenhetens SEOP-brosjyre nøye for å sikre at du fullt ut forstår mulighetene og risikoene som er forbundet med SEOP 2. Når du har gjort det, er valget ditt! Beslutningen om å delta i SEOP 2 er helt og holdent din. 4 Aksjespareprogram for Skanska-ansatte

5 Derfor vil Skanska ha de ansatte som medeiere Vi vil påskjønne arbeidet ditt Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang er avhenging av deg og din personlige arbeidsinnsats. Derfor synes vi det er rett og rimelig at du får muligheten til å dra direkte fordel av selskapets økonomiske resultater. SEOP gir deg muligheten til å få en eierinteresse i selskapet. Vi vil at du skal bygge en karriere i Skanska Skanska har laget en dristig strategi for Medarbeiderne våre er nøkkelen til å innfri disse ambisjonene. Vi må tiltrekke oss og rekruttere de beste talentene, samtidig som vi beholder de dyktige. Med SEOP ønsker vi i Skanska å uttrykke at vi er lojale overfor medarbeiderne og vil se deg i en langsiktig karriere i Skanska. Vi vil at du skal ha en aktiv interesse Vi mener at en medarbeider som også er medeier, vil ha en enda mer aktiv interesse i Skanskas resultater og føle seg motivert for å være med og presse selskapet til å overgå målene. Vi er overbevist om at mer interesserte, engasjerte og motiverte medarbeidere vil ha en positiv effekt på selskapets økonomiske resultater. Med SEOP vil du og Skanska ha et felles ønske om å at selskapet lykkes. Med SEOP vil du og Skanska ha et felles ønske om å at selskapet lykkes. Aksjespareprogram for Skanska-ansatte 5

6 Slik fungerer SEOP 2 Et seksårig program SEOP 2 varer i seks år, fra januar 2011 til desember De første tre årene, 2011, 2012 og 2013, er Spareårene, da du investerer en andel av lønnen din i Skanska-aksjer. Disse aksjene kalles Spareaksjer og vil bli kjøpt på dine vegne. De følgende tre årene, 2014, 2015 og 2016, er Tildelingsårene, da du mottar tilleggsaksjer fra Skanska hvis du fremdeles er i selskapet og har beholdt spareaksjene dine på Sparekontoen i tre år. Spareårene Når du kan bli med i SEOP 2 Du kan bli med i SEOP 2 i januar, februar eller september 2011, 2012 og 2013 (inngåelsesperioder). Hvis du går inn i programmet i februar eller september, blir antallet månedlige investeringer færre i det aktuelle året. Så jo tidligere du går inn i programmet, jo flere aksjer kan du få det året, og jo større blir de potensielle mulighetene. Du som er nyansatt i Skanska, kan gå inn i programmet når du mottar din første eller andre lønnsutbetaling. Du kan også bli med i de vanlige inngåelsesperiodene. Du bestemmer hvor mye du skal investere Når du går inn i SEOP 2, bestemmer du selv hvor mye penger du skal investere i Skanska-aksjer. Medarbeidere kan velge å investere 1, 2, 3, 4 eller 5 prosent av sin årlige bruttogrunnlønn (den faste grunnlønnen før fradrag av skatter, avgifter, forsikring etc.). Nøkkelmedarbeidere kan investere opptil 7,5 prosent, og toppledere opptil 10 prosent. Medarbeidere som er klassifisert som nøkkelmedarbeidere eller toppledere, vil bli informert om at de hører til disse gruppene av sine forretningsenheter. Du finner mer informasjon om dette i forretningsenhetens SEOP-brosjyre. Hvis din bruttogrunnlønn endrer seg i løpet av et spareår, vil trekket automatisk bli justert til den nye lønnen din, slik at samme investeringsprosent opprettholdes. Eksempel Investeringen beregnes på grunnlag av din brutto grunnlønn. Brutto grunnlønn 10,000 Investeringsnivå 5 % investering 500 År SEOP 2 Spareår Tildelingsår SEOP 2 varer i seks år. De første tre årene er spareårene, da du investerer en andel av lønnen din i Skanska-aksjer. De neste tre årene er tildelingsårene, da du mottar tilleggs aksjer fra Skanska. 6 Aksjespareprogram for Skanska-ansatte

7 Beløpene vil bli trukket fra nettolønnen din Betalingen for dine spareaksjer vil bli trukket fra nettolønnen din. Selv om du velger hvilken prosentandel av den årlige bruttogrunnlønnen det er du vil investere, trekkes beløpet fra nettolønnen, akkurat som om du hadde satt inn pengene på en sparekonto. Nettolønnen er din lønn etter at skatter, avgifter, forsikringer etc. er trukket fra, altså det beløpet du faktisk får utbetalt. Aksjekjøp på dine vegne vil finne sted én gang i måneden. Du vil kunne se av lønnsspesifikasjonen nøyaktig hvor mye det er som er trukket for aksjekjøpet. Eksempel Beløpet vil bli trukket fra nettolønnen din. Brutto grunnlønn Inntektsskatt på 30 prosent i dette eksempelet Nettolønn Investering 5 prosent av brutto grunnlønn 500 Netto lønnsutbetaling Slik foregår investeringen Pengene du investerer, brukes til å kjøpe aksjer i Skanska. Disse aksjene settes på aksjesparekonto i banken Morgan Stanley Smith Barney (MSSB). MSSB har omfattende erfaring med å administrere aksjespareprogrammer og er representert på de fleste av Skanskas hjemmemarkeder. MSSB kjøper aksjene på dine vegne én gang i måneden. Det er gratis å ha en personlig konto i MSSB, og selve aksjekjøpene er gratis, så du kan være sikker på at hver eneste krone du investerer, bare vil bli brukt til aksjekjøp. Du kan endre investeringsnivået Det valgte investeringsnivået gjelder for alle tre spareårene, med mindre du bestemmer deg for å endre det. Hvis du vil øke eller redusere investeringsnivået, kan du gjøre det i januar, februar og september hvert år (justeringsperiodene). Du kan slutte å investere og så begynne igjen Du kan avslutte investeringene når som helst i spareårene. Du kan gå inn i SEOP 2 igjen i januar, februar eller september i alle spareårene. Du kan også investere et engangsbeløp Hvis du sparer månedlig med SEOP 2, kan du gjøre en Engangsinvestering én gang i året, fra 1. januar til 30. juni i alle de tre spareårene. Engangs beløpet må komme fra Skanska, for eksempel fra en eventuell Skanska-bonus eller nettolønnen din, og det må være tilgjengelig på lønnskontoen din. Engangsbeløpet må ikke sammen med månedsinnbetalingene overstige det maksimale investeringsnivået for din årlige bruttogrunnlønn, som er fem prosent (7,5 prosent for nøkkelmedarbeidere, og ti prosent for toppledere). Det er verdt å merke seg at en investering av et engangsbeløp vanligvis medfører en høyere risiko enn den månedlige sparingen, ettersom de sistnevnte er spredt over tid slik at aksjene kjøpes til både høy og lav kurs. Pengene du investerer, brukes til å kjøpe aksjer i Skanska. Aksjene holdes så på en privat aksjesparekonto. Aksjespareprogram for Skanska-ansatte 7

8 En låst treårsperiode For å kunne motta tilleggsaksjer fra Skanska må du beholde spareaksjene på aksjesparekontoen i tre år. Denne kvalifiseringsperioden for hver spareaksje starter så snart du har kjøpt den. For aksjer som du kjøper i februar 2011, varer kvalifiseringsperioden til februar 2014, og for aksjer som kjøpes i mars 2011, varer den til mars 2014 og så videre, måned etter måned. Det betyr at SEOP 2 varer i seks år, men hver månedsinvestering har en kvalifisieringsperiode på bare tre år. Hvis du gjør en investering i det første spareåret, 2011, vil du motta tilleggsaksjene dine fra Skanska i det første tildelingsåret, altså Jeg gikk inn i SEOP 1 i begynnelsen av 2009, så jeg må vente i halvannet år før lojalitetsaksjene blir overført til kontoen min. Jeg gikk inn i programmet fordi det var en mulighet til å starte med aksjesparing, og SEOP har attraktive fordeler. Skanska er et selskap med god lønnsomhet som utbetaler rimelig utbytte, så det er en forholdsvis sikker investering. Jeg sjekker kontoen min av og til for å se hvor mye jeg har spart. Og det er alltid mulig å selge noen aksjer hvis man plutselig skulle trenge penger. Så langt har det gått bra, jeg er fornøyd og har planer om å delta i SEOP 2 også. Juha Tiensuu, Supervisor i Skanska Infra Finland Kvalifiseringsperiode År SEOP 2 Spareår Tildelingsår SEOP 2 varer i seks år, men hver månedsinvestering har en kvalifiseringsperiode på bare tre år 8 Aksjespareprogram for Skanska-ansatte

9 SEOP -året Personlig SEOPutskrift fra banken juli desember Nimånedersrapport Kommunikasjon av inneværende års beregnede finansielle mål Kommunikasjon av inneværende års finansielle mål Rapport ved årets slutt Preliminær kommunikasjon av foregående års finansielle mål Jan., feb., sept. Inngåelsesperiode og justering Jan. juni: Mulig investering av engangsbeløp Okt Sept Nov Des Jan SEOP-året Du kan når som helst stoppe investeringene Feb Mar Apr Årlig generalforsamling med beslutning om utbytte Informasjon fra banken Kommunikasjon av foregående års oppnåelse av finansielle mål Kommunikasjon av inneværende års beregnede oppfyllelse av finansielle mål Kvartalsrapporter og årlig generalforsamling Kommunikasjon av inneværende års beregnede oppfyllelse av finansielle mål Aug Jul Seksmåneders rapport Personlig SEOPutskrift fra banken januar juni Jun Mai Tremånedersrapport Kommunikasjon av foregående års oppnåelse av finansielle mål Kommunikasjon av inneværende års beregnede oppfyllelse av finansielle mål Informasjon om din fremtidige tildeling av prestasjonsaksjer for foregående år, publisert i din aksjesparekonto SEOP 2 i korte trekk Det er du som bestemmer om du skal delta eller ikke. Du kan gå inn i SEOP 2 i januar, februar eller september hvert spareår, og du kan når som helst forlate programmet. SEOP 2 løper i seks år, fra januar 2011 til desember Kvalifiseringsperioden for hver investering er likevel bare tre år. De første tre årene, som vi kaller spareårene, investerer du en andel av lønnen din i Skanska-aksjer. Disse aksjene kalles spareaksjer og vil bli kjøpt på dine vegne. De neste tre årene, som kalles tildelingsårene, mottar du tilleggsaksjer fra Skanska, hvis du fremdeles er medarbeider i selskapet og har beholdt spareaksjene dine. Du vil alltid motta én tilleggsaksjer per fire spareaksjer. Disse aksjene kalles lojalitetsaksjer. I tillegg vil du, dersom din forretningsenhet har nådd visse økonomiske mål i løpet av spareårene, motta opptil tre tilleggsaksjer per fire spareaksjer som du har. Disse aksjene kalles prestasjonsaksjer. Det betyr at resultatene til din forretningsenhet har stor effekt på investeringen din. Jo bedre resultater vi oppnår, jo større blir belønningen. Aksjespareprogram for Skanska-ansatte 9

10 Tildelingsårene Når du mottar aksjer fra Skanska I løpet av tildelingsårene vil du motta tilleggsaksjer fra Skanska. Antallet aksjer du vil motta fra selskapet, er basert på: hvor mange spareaksjer du har kjøpt og beholdt hvor gode resultater din forretningsenhet og/eller gruppe med forretningsenheter har oppnådd i spareårene ditt nivå i Skanska (medarbeider, nøkkelmedarbeider eller toppleder) da du kjøpte spareaksjene Dette gjelder forutsatt at: du fremdeles er ansatt i Skanska du fremdeles eier spareaksjene dine Skanska tildeler to slags tilleggsaksjer: lojalitetsaksjer og prestasjonsaksjer. Du vil motta lojalitetsaksjer Hvis du fortsatt er ansatt i Skanska og har beholdt Skanska-aksjene du har investert i, er du garantert én lojalitetsaksje for hver fjerde spareaksje du har kjøpt (du har altså rett til et ekstra antall aksjer som tilsvarer 25 prosent av dem du har kjøpt). Du kan også motta prestasjonsaksjer I tillegg til lojalitetsaksjene vil du også motta prestasjonsaksjer basert på i hvilken grad din forretningsenhet og/eller gruppe med forretningsenheter har oppnådd sine økonomiske mål i løpet av spareårene. For toppledere kan også resultatet for hele Skanska-konsernet ha betydning. I din forretningsenhets SEOP-brosjyre er det beskrevet at tildelingen av prestasjonsaksjer er avhengig av resultatene for bare din forretningsenhet eller for flere. Økonomiske mål De økonomiske målene fastsettes hvert år av styret i Skanska og er spesifikke for hver forretningsenhet. Et rimelig godt økonomisk resultat refererer vi til som innslagspunktet, men forretningsenheten kommer til å jobbe for å nå et mer ambisiøst mål, såkalt Outperform-mål. Resultatene til noen forretningsenheter kan måles etter flere enn ett kriterium, for eksempel driftsmargin og avkastning på investert kapital, ettersom økonomiske resultater kan måles på flere måter, og noen initiativer oppfattes som spesielt viktige i et gitt år. Outperform-mål Innslagspunkt Hvis det er flere kriterier, vil hvert av dem ha sitt eget innslagspunkt og Outperform-mål. Resultatene for ett av kriteriene kan ha større effekt på tildelingen av prestasjonsaksjer enn det som oppnås for et annet. Hvis driftsmarginen for eksempel vektes til 75 prosent og avkastning på investert kapital til bare 25 prosent, vil oppnåelse av Outperform-målene for driftsmarginen generere flere prestasjonsaksjer enn oppnåelse av Outperform-målet for avkastning på investert kapital. Outperform-målene for begge kriteriene må imidlertid være oppnådd for å gi full tildeling av prestasjonsaksjer. Et rimelig godt økonomisk resultat refererer vi til som innslagspunkt, men forretningsenheten vil jobbe for å nå et mer ambisiøst mål det såkalte Outperformmålet. 10 Aksjespareprogram for Skanska-ansatte

11 Passere innslagspunktet delvis tildeling av prestasjonsaksjer Når forretningsenheten passerer innslagspunktet, begynner du å opptjene prestasjonsaksjer. Dersom innslagspunktet passeres, men Outperform-målet bare delvis er oppnådd, vil du bli tildelt prestasjonsaksjer i forhold til i hvilken grad Outperform-målet er oppnådd. Hvis din forretningsenhet for eksempel er halvveis mellom innslagspunktet og Outperform-målet, vil du motta 50 prosent av full tildeling av prestasjonsaksjer Oppnå Outperform-målet full tildeling av prestasjonsaksjer Hvis din forretningsenhet oppnår eller passerer sine Outperform-mål, vil du motta full tildeling av prestasjonsaksjer. Det betyr at du vil motta én ekstra aksje for hver aksje du har kjøpt, det vil si én lojalitetsaksje og tre prestasjonsaksjer per fire kjøpte spareaksjer. (Dette kan også uttrykkes som en 25 prosents økning i aksjeinnehavet som er garantert av lojalitetsaksjene, og en 75 prosents økning gjennom prestasjonsaksjene). Du har altså muligheten til å tjene fire ekstra aksjer per fire kjøpte aksjer innenfor programmet, slik at du kan fordoble aksjeinnehavet uten ekstra kostnad. Outperform-mål Outperform-mål oppnådd til 50 prosent 50 prosent av full tildeling Innslagspunkt Innslagspunkt Outperform-mål oppnådd full tildeling Innslagspunkt Dersom innslagspunktet overgås, men Outperform-målet bare delvis er oppnådd, vil du bli tildelt prestasjonsaksjer i forhold til i hvilken grad Outperform-målet er oppnådd. Hvis din forretningsenhet oppnår eller overgår sine Outperform-mål, vil du motta full tildeling av prestasjonsaksjer. Tildeling til medarbeidere, nøkkelmedarbeidere og toppledere Som deltaker i SEOP er du alltid garantert å motta én lojalitetsaksje for hver fjerde spareaksje du har kjøpt. I tillegg kan du motta prestasjonsaksjer, som avhenger av prestasjonsnivået din forretningsenhet oppnår, og nivået i organisasjonen da du kjøpte spareaksjene. Pr fire kjøpte spareaksjer kan medarbeiderne oppnå opptil tre prestasjonsaksjer, nøkkelmedarbeidere opptil sju prestasjonsaksjer og toppledere opptil 15 prestasjonsaksjer. Dette kan også uttrykkes som en prosentøkning av aksjeinnehavet som i tabellen nedenfor. Mulig tildeling pr FIRE kjøpte spareaksjer Økning i antall aksjer Medarbeidere Nøkkelmedarbeidere Toppledere Økning i aksjeinnehavet i prosent Økning i antall aksjer Økning i aksjeinnehavet i prosent Økning i antall aksjer Økning i aksjeinnehavet i prosent Lojalitetsaksjer Prestasjonsaksjer Total = full tildeling Aksjespareprogram for Skanska-ansatte 11

12 Kommunikasjon om oppfyllelse av de økonomiske målene Den preliminære oppfyllelsen av de økonomiske målene for det siste spareåret vil bli kommunisert i februar i det følgende året og bekreftet cirka to måneder senere. Hvor mange prestasjonsaksjer du har rett til, vil bli bekreftet på din aksjesparekonto i juni året etter hvert spareår. Det betyr at hvis du begynte å investere i 2011, vil du kunne se hvor mange prestasjonsaksjer du har rett til, på aksjesparekontoen din i juni Husk at du ikke vil motta lojalitets- og prestasjonsaksjene før etter den treårige kvalifiseringsperioden. Med andre ord: I juni året etter at du har gjort investeringen, vil du få vite hvor mange aksjer du har rett til, men du vil ikke motta disse aksjene før tre år etter investeringen. En løpende tildelingsplan Etter kvalifiseringsperioden vil lojalitets- og prestasjonsaksjene dine bli overført til din personlige aksjesparekonto i MSSB månedlig etter en løpende plan: Hvis du gjør din første månedlige investering i februar 2011, vil du motta lojalitetsog prestasjonsaksjene for den investeringen i februar For investeringen i mars 2011 vil du motta lojalitets- og prestasjonsaksjer i mars 2014, og så videre. Mottak av aksjene blir beskattet Tildelingen av lojalitets- og prestasjonsaksjer er å betrakte som lønn og inntektsbeskattes. Det er skattereglene og satsene i ditt land som gjelder når du mottar lojalitets- og prestasjonsaksjer. Du finner mer informasjon om skattereglene i SEOP-brosjyren for din forretningsenhet. Slik følger du resultatene til Skanska og din egen forretningsenhet Du finner informasjon om Skanskas aksjekurs på OneSkanska, vårt felles intranett, og på Du finner også detaljerte opplysninger om selskapets økonomiske resultater i Skanskas årsrapport og i de fire årlige kvartalsrapportene. Kvartalsrapportene er basert på de økonomiske resultatene for året til dags dato, og er ikke prognoser for resultatene ved årets utgang. OneSkanska og interne publikasjoner i de enkelte forretningsenhetene vil også gi deg en oppdatering om forretningsenhetens prognoser for å nå de økonomiske resultatene for året. "Det er en viss risiko forbundet med investering i aksjer. Men med SEOP balanseres risikoen ved fallende aksjekurs av tilleggsaksjene som vi vil motta fra Skanska. Det er uten tvil en fordel som man vanligvis ikke finner på aksjemarkedet." Jan Fabian, produktut viklingssjef i Skanska i Tsjekkia Kvalifiseringsperiode År SEOP 2 Spareår Tildelingsår Etter kvalifiseringsperioden vil lojalitetsog prestasjonsaksjene dine bli overført til din personlige aksjesparekonto månedlig etter en løpende plan. 12 Aksjespareprogram for Skanska-ansatte

13 Lojalitetsaksjer når du har permisjon, bytter forretningsenhet, blir ansatt i eller forlater Skanska Hva skjer når jeg har permisjon? Hvis du ikke mottar lønn fra Skanska Norge for en periode gis det i SEOP 2 ikke anledning til å gjøre direkte innbetalinger. Dvs at du er da ute av programmet inntil du mottar lønn fra Skanska Norge igjen. Vil det påvirke investeringen om jeg flytter meg innenfor Skanska? Hvis du går fra én forretningsenhet til en annen, vil det påvirke investeringen din dersom det påvirker din årlige bruttogrunnlønn. Hvis lønnen øker, vil investeringsbeløpet også øke dersom du velger å investere samme prosentandel av lønnen din som tidligere, og motsatt. Du mottar prestasjonsaksjer basert på den forretningsenheten der du har vært lengst i spareåret. Hvis du har vært like lenge i flere forretningsenheter, tildeles du prestasjonsaksjer på grunnlag av den siste forretningsenheten du var i. Hvilke regler gjelder når jeg blir ansatt i selskapet Nye medarbeidere kan bli med i SEOP 2 umiddelbart ved den første eller andre lønnsutbetalingen eller i de vanlige inngåelsesperiodene, som er i januar, februar eller september. Hvilke regler gjelder dersom jeg forlater selskapet før kvalifiseringsperioden er over? Hvis du forlater Skanska som følge av nådd pensjonsalder, uførhet, outsourcing, oppsigelse eller at den delen av Skanska som du tilhører, blir solgt eller av andre grunner som oppstår som følge av driftsmessige beslutninger fra Skanskas side, gjelder det nedenstående. Dette gjelder også ved dødsfall: Fullførte spareår: Kort tid etter at du slutter, vil du motta lojalitets- og prestasjonsaksjer for spareaksjer som er kjøpt i fullførte spareår. Men hvis du forlater Skanska i løpet av årets første måneder, må du vente til i juni samme år før du kan motta prestasjonsaksjene for foregående spareår. Årsaken er at oppnåelsesgraden for foregående års økonomiske mål ikke blir bekreftet før i midten av april, og derfor blir ikke tildelingen av prestasjonsaksjer ferdig før i juni. Inneværende spareår: Du vil motta lojalitetsaksjer, men ikke prestasjonsaksjer, for spareaksjer som er kjøpt i det spareåret da du forlater selskapet. Tildelingen av lojalitetsaksjene dine vil finne sted kort tid etter at du forlater Skanska. Hvis du slutter i Skanska etter eget ønske eller som følge av andre årsaker enn dem som er nevnt ovenfor, mister du retten til å motta lojalitets- og prestasjonsaksjer. Du vil i alle tilfeller fremdeles eie alle spareaksjene du har kjøpt, og du kan velge om du vil beholde dem og mottatte lojalitet- og prestasjonsaksjer på aksjespare kontoen, eller om du vil selge dem. Aksjespareprogram for Skanska-ansatte 13

14 Andre viktige ting Du kan motta utbytteaksjer Den årlige generalforsamlingen i Skanska bestemmer om det skal gis utbytte (en andel av selskapets inntekter som utbetales til aksjeeierne), og hvor mye. Utbytte utbetales vanligvis i april. Hvis det gis utbytte på aksjen, vil du motta dette både i spareårene og i tildelingsårene i samsvar med antallet aksjer du har på aksjesparekontoen. Utbyttet blir automatisk brukt til å kjøpe nye aksjer, såkalte utbytteaksjer. Slike aksjer gir ikke rett til lojalitets- eller prestasjonsaksjer, og de kan derfor selges uten at det påvirker dine rettigheter forbundet med spareaksjene. Slik selger du aksjene dine Du eier spareaksjene du har kjøpt. Det betyr at du kan selge alle eller noen av dem når du måtte ønske det. Men hvis du selger spareaksjene dine før kvalifiseringsperiodens utgang, vil du ikke få noen lojalitets- eller prestasjonsaksjer fra Skanska for de aksjene du har solgt. Det samme gjelder hvis du velger å forlate Skanska før kvalifiseringsperiodens utgang. Hvis du selger aksjene dine, vil banken belaste deg en avgift. Hvis du er i besittelse av ikke-offentlig innsideinformasjon, er det innsidereglene for aksjeeiere som gjelder. Innsideinformasjon er kunnskap om et selskap som kan ha stor betydning for aksjekursen, og som, ettersom den ennå ikke er offentliggjort, kan brukes til fordel for kjøper eller selger for å gjøre fortjeneste i aksjemarkedet. Det er forbudt å handle med aksjer basert på slik informasjon. Snakk med din overordnede hvis du tror at du har innsideinformasjon. Skatten betales etter nasjonale regler Det er skattereglene og satsene i ditt land som gjelder når du mottar lojalitets- og prestasjonsaksjer. Tildelingen av lojalitets- og prestasjonsaksjer er å betrakte som lønn og inntektsbeskattes. Utbytte og eventuell fortjeneste på salg av aksjene kan bli betraktet som kapitalinntekt. Du finner mer informasjon om skattereglene i SEOP-brosjyren for din forretningsenhet. Du er beskyttet mot valutarisiko Hvis du betaler for Skanska-aksjene dine med en annen valuta enn svenske kroner (SEK), vil verdien på investeringene dine bli sikret mot endringer i valutakursen mellom din valuta og svenske kroner, såkalte valutakurssvingninger. Du vil med andre ord aldri vinne eller tape aksjer som følge av valutasvingninger, uansett hvilken valuta du bruker når du kjøper spareaksjer. Hvis verdien av investeringen din blir negativt påvirket av valutasvingninger i slutten av kvalifiseringsperioden, vil du motta tilleggsaksjer som dekker valutatapet. På den annen side vil antallet lojalitetsaksjer bli redusert dersom investeringen har økt i verdi som følge av valutakursen. Sikringen mot valutasvingninger gjelder bare i kvalifiseringsperioden. Det er en forutsetning for å få kompensasjon for valutatap at du er ansatt i Skanska i hele kvalifiseringsperioden. Valutasikringen gjelder generelt ikke dersom du forlater Skanska eller selger aksjene før kvalifiseringsperioden er over. Slik overfører du aksjene dine Du kan overføre spareaksjene dine til en annen konto enn aksjesparekontoen i MSSB. Men hvis du overfører spareaksjene dine før kvalifiseringsperiodens utgang, vil du ikke få noen lojalitetseller prestasjonsaksjer fra Skanska for de aksjene du har overført. Hvis du overfører aksjene dine, vil banken belaste deg med et overføringsgebyr. 14 Aksjespareprogram for Skanska-ansatte

15 Historien om den dristige fru S Spareåret I 2011 har fru S en brutto grunnlønn på SEK. Hun bestemmer seg for å investere maksimumsbeløpet på fem prosent i måneden. I landet hun bor i, betaler hun 40 prosent inntektsskatt: Brutto grunnlønn Inntektsskatt: Nettolønn: Investering: Utbetalt lønn: Aksjekursen var i mars SEK, og hun får 20 spareaksjer for investeringen sin. I 2011 oppnår forretningsenheten der fru S jobber, sitt Outperform-mål. Kvalifiseringsperioden I 2012 faller aksjemarkedet, og kursen på Skanska -aksjene går ned til 100 SEK, men mot slutten av 2013 øker den til 150 SEK, og i mars 2014 er aksjekursen 165 SEK. Tildelingsåret I mars 2011 investerer fru S 2500 SEK i 20 spareaksjer. Tre år senere, i mars 2014, mottar hun sine fem lojalitetsaksjer og 15 prestasjonsaksjer. Aksjekursen er nå 165 SEK. Investering i mars Økt verdi på spareaksjene = ( ) SEK*20 aksjer Verdi lojalitets- og prestasjonsaksjer = 165 SEK* 20 aksjer Inntektsskatt på lojalitetsog prestasjonsaksjer = SEK*40 prosent skatt TOTAL VERDI SEK 5 280* Ettersom fru S' forretningsenhet oppnådde gode resultater, og aksjekursen økte, er fru S fornøyd med å ha deltatt i SEOP med et investeringsnivå på fem prosent. * Mottatt utbytte og mulig kapitalskatt ved salg av aksjene er ikke inkludert. År spareaksjer investert 5 lojalitetsaksjer + 15 prestasjonsaksjer = 40 aksjer SEOP 2 Spareår Tildelingsår Historien om den forsiktige herr E Spareåret I 2011 har herr E en brutto grunnlønn på SEK. Han er ikke vant til å eie aksjer, og bestemmer seg for å gå inn i programmet med én prosent av grunnlønnen sin. I landet han bor i, betaler han 40 prosent inntektsskatt: Brutto grunnlønn: Inntektsskatt: Nettolønn: Investering: 500 Utbetalt lønn: I mars 2011 er aksjekursen 125 SEK, og herr E får fire aksjer på sparekontoen sin. I 2011 oppnår forretningsenhet Q, der herr E jobber, sitt Outperform-mål. Kvalifiseringsperioden I kvalifiseringsperioden faller aksjenes verdi, og den fortsetter å falle. I mars 2014 er den nede i 90 SEK. Tildelingsåret I mars 2011 investerer herr E 500 SEK i fire Skanska-aksjer. Tre år senere, i mars 2014, mottar han sin ene lojalitetsaksje og tre prestasjonsaksjer. Aksjekursen er nå nede i 90 SEK. Investering i mars Redusert verdi på spareaksjene = (90 125) SEK* 4 aksjer Verdi lojalitets- og prestasjonsaksjer = 90 SEK* 4 aksjer Inntektsskatt på lojalitets- og prestasjonsaksjer = 360 SEK* 40% prosent skatt TOTAL VERDI SEK 576* Ettersom aksjekursen har falt, er herr E fornøyd med å ha gått inn i SEOP med et lavt investeringsnivå. * Mottatt utbytte og mulig kapitalskatt ved salg av aksjene er ikke inkludert. År spareaksjer investert 1 lojalitetsaksje + 3 prestasjonsaksjer = 8 aksjer SEOP 2 Spareår Tildelingsår Aksjespareprogram for Skanska-ansatte 15

16 Forskjellene mellom SEOP 1 og SEOP 2 Betingelsene og vilkårene for SEOP 1 og SEOP 2 er stort sett like. Det er imidlertid gjort noen endringer, og dette er noen av de viktigste: Det er lettere å bli med i SEOP 2. Du kan melde deg inn i januar, februar eller september i alle de tre spareårene, det vil si 2011, 2012 og Det er lettere å bytte investeringsnivå. Med SEOP 2 kan du øke eller redusere investeringsnivået i januar, februar og september i alle de tre spareårene. Reglene er klarere for nye medarbeidere, som kan bli med i SEOP 2 umiddelbart ved den første eller andre lønnsutbetalingen eller i de vanlige inngåelsesperiodene, som er i januar, februar eller september. Deltakerne i SEOP 2 vil bli målt etter resultatene i sin egen forretningsenhet eller en gruppe med forretningsenheter. I tillegg kan resultatene for hele Skanska-konsernet komme i betraktning for toppledere. Med SEOP 2 må alle deltakere spare hver måned for å kunne investere et engangbeløp, og alle deltakere er velkommen til å gjøre én slik engangsinvestering. Betingelsene og vilkårene for SEOP 1 og SEOP 2 er stort sett like. SEOP 1 Spareår Tildelingsår År SEOP 2 Spareår Tildelingsår I 2011 går SEOP 1 inn i tildelingsårene. Samtidig starter det første spareåret for SEOP Aksjespareprogram for Skanska-ansatte

17 Om å være aksjeeier Det er fordeler med å eie aksjer En aksje er en bekreftelse på at du eier en andel av et selskap. Som aksjeeier har du mulighet til å tjene på aksjeprisene. En annen fordel med å være aksjeeier er at du kan motta utbytte. Dette er en andel av overskuddet som Skanska utbetaler til aksjeeierne én gang i året. Utbytte som distribueres for aksjene i SEOP, investeres på nytt. Det er den årlige generalforsamlingen som bestemmer om det skal utbetales utbytte, og eventuelt hvor mye. Hvis du registrerer aksjene dine i Sverige, vil du også ha stemmerett på generalforsamlingen. Du kan stemme om beslutninger som påvirker selskapet, slik som policyene, styret, generell utvikling og utbetaling av utbytte. Du kan lese om hvordan du registrerer aksjene dine i Sverige, og melde deg på som deltaker på generalforsamlingen på OneSkanskas SEOP-sider (http://one.skanska/seop). men det medfører også en risiko Ettersom aksjeverdien endrer seg daglig som følge av endringer i aksjemarkedet, er aksjeinvesteringer alltid forbundet med risiko. Det er ingen garanti for at aksjeprisen ikke vil falle, og investeringen blir mindre verdt. Aksjeprisen henger delvis sammen med selskapets resultater. Det er imidlertid mange faktorer utenfor selskapets kontroll som kan påvirke utviklingen på aksjemarkedet, for eksempel generelle økonomiske vilkår, rentenivået, økonomiske prognoser, inflasjon og politiske situasjoner lokalt og globalt. Myndighetenes beslutninger og det konkurrerende virksomheter gjør, kan også påvirke en hel bransje. Historisk har aksjer vært betraktet som en god langsiktig investering, men det har vært perioder da aksjene har falt i verdi. Når du vil selge aksjene dine, skjer det til markedsverdien på salgsdatoen, og den kan være høyere eller lavere enn da aksjene ble kjøpt. Derfor er det viktig at du vurderer økonomien din først, slik at du kan avgjøre hvilke langsiktige risikoer du er villig til å ta. Skanska-aksjen og NASDAQ OMX Stockholm Skanska har vært børsnotert siden Aksjene i de noterte selskapene omsettes på børsen. Skanskas aksjer omsettes på NASDAQ OMX Stockholm i Sverige. NASDAQ OMX Stockholm er en markedsplass for børsnotering og handel med aksjer. Alle børser verden over tilbyr i prinsippet samme tjenester. Du kan følge Skanska-aksjens utvikling på Skanskas intranett OneSkanska. Du finner mer informasjon om Skanska-aksjen og annen økonomisk informasjon i Skanskas årsrapport og på Skanskas nettsted "Ved å delta i SEOP får du sjansen til å føle at du er en del av et stort globalt selskap. Du følger med på aksjekursen på en annen måte når du vet at du og forretningsenheten din leverer, og du har mulighet til å motta utbytte." Camilla Skogsberg, eiendomssjef i Skanska Commercial Development Nordic Aksjespareprogram for Skanska-ansatte 17

18 Slik deltar du Trinn 1) Fyll ut søknadsskjemaet Bruk papirskjemaet som er sendt ut sammen med SEOP-brosjyrene, eller skriv ut en kopi selv fra PDF-filen på OneSkanska (http://one.skanska/ seop og HTU-sidene). Du kan også få et søknadsskjema fra aksjekontoret. Du finner informasjon om hvor søknadsskjemaet skal sendes, i SEOP-brosjyren for din forretningsenhet og på OneSkanska (http://one.skanska/seop og HTU-sidene). Trinn 2) Aktiver aksjesparekontoen din For å få tilgang til din personlige aksjesparekonto på nettstedet til banken Morgan Stanley Smith Barney s (MSSB), Benefit Access, må du aktivere den. Hvordan du gjør dette, er beskrevet i brukerveiledningen for innlogging i Benefit Access. Brukerveiledningen sendes ut sammen med SEOP-brosjyrene og er tilgjengelige som PDF-filer på nettstedet OneSkanska (http://one. skanska/seop og HTU-sidene). Hvis du i dag deltar i SEOP 1, kan du allerede ha aktivert aksjesparekontoen din, og da trenger du ikke gjøre det på nytt når du skal delta i SEOP 2. Trinn 3) Fyll ut et skatteskjema og godkjenn MSSBs betingelser og vilkår For å unngå dobbel beskatning på aksjeutbyttet må du fylle ut skatteskjema W-8BEN for ikkeamerikanske statsborgere eller W-9 for amerikanske statsborgere eller om du ikke er amerikansk statsborger men arbeider i USA. Det vil også bidra til å unngå forsinkelser og komplikasjoner når du skal handle med aksjer. Det enkleste er å bekrefte dette på Benefit Access. Hvis du ikke har tilgang til Benefit Access, kan du ringe MSSBs kundeservice og be dem sende deg skatteskjemaet i posten. Du kan også gå inn på OneSkanska (http://one.skanska/seop og HTU-siden). Her er skjemaet tilgjengelig som en PDF-fil. Som et ledd i registreringen av skatteskjemaet vil du bli bedt om å godkjenne MSSBs betingelser og vilkår. Hvordan følger jeg med på investeringen min? På MSSBs nettsted Benefit Access får du tilgang til din personlige aksjesparekonto og kan se all informasjon om aksjene online, sjekke personopplysningene som er levert av Skanska, og selge Skanska-aksjer. Du vil også kunne se den aktuelle verdien av investeringen din i norske kroner. Benefit Access er tilgjengelig på noen av språkene på Skanskas hjemmemarkeder. Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du ta kontakt med MSSBs kundeservice for å få hjelp. En kundeservicemedarbeider vil kunne hjelpe deg på norsk, eller via en tolk. Morgan Stanley Smith Barneys kundeservicesentre: Europa: Barcelona: ( CET) Nord- og Sør-Amerika: San Antonio: ( ET) Merk Selv om du har deltatt i SEOP 1, må du søke for å delta i SEOP 2. Inngåelsesperiodene for SEOP 2 er januar, februar og september for alle tre årene 2011, 2012 og I SEOP-brosjyren for din forretningsenhet finner du også informasjon som er mer spesifikk for din forretningsenhet, slik som økonomiske mål, skatteregler, valutaer og kontaktinformasjon. Du finner all informasjon om SEOP på OneSkanska (http://one.skanska/seop og HTU-siden). 18 Aksjespareprogram for Skanska-ansatte

19 Definisjoner Administrator av aksjesparingen Den globale banken Morgan Stanley Smith Barney (MSSB). Aksjesparekonto Kontoen som du må aktivere hos administratoren av aksjesparingen, Morgan Stanley Smith Barney (MSSB). Aksjene dine vil stå på denne kontoen i kvalifiseringsperioden. Du kan se alle opplysninger om kontoen din på nettstedet Benefit Access (www.benefitaccess.com). Benefit Access Benefit Access er nettstedet (www.benefitaccess.com) der du får tilgang til din personlige aksjesparekonto og kan se på all informasjon om aksjene online. Bruttogrunnlønn En medarbeiders faste grunnlønn før skattetrekk. Omfatter ikke fordeler eller eventuell variabel inntekt. Forretningsenhet Den forretningsenheten i Skanska der en medarbeider er fast ansatt. Global ID (GID) Global ID er ditt personlige kundenummer for aksjesparekontoen. Inngåelsesperiode Du kan bli med i SEOP 2 i inngåelsesperiodene, som er i januar, februar eller september 2011, 2012 og Innslagspunkt Økonomiske mål for hver forretningsenhet som representerer et rimelig godt prestasjonsnivå. Investering av engangsbeløp Hvis du sparer månedlig med SEOP 2, kan du gjøre en engangsinvestering én gang i året, fra 1 januar til 30 juni i alle de tre spareårene. Engangsbeløpet må komme fra Skanska, for eksempel fra en eventuell Skanska-bonus eller nettolønnen din, og være tilgjengelig på lønnskontoen din. Justeringsperioder Du kan endre investeringsnivået ditt i justeringsperiodene, som er i januar, februar og september 2011, 2012 og Kvalifiseringsperiode Den treårige perioden da spareaksjene dine må beholdes på din aksjesparekonto i MSSB for at du skal motta lojalitetsaksjer og eventuelt prestasjonsaksjer Lojalitetsaksje Du vil motta én garantert lojalitetsaksje for hver fjerde aksje du kjøper (spareaksjer), uansett hvordan det går med forretningsenhetens resultater, forutsatt at du blir i Skanska i hele kvalifiseringsperioden, og at du beholder de investerte aksjene (spareaksjene) i hele kvalifiseringsperioden. Lønnsmottaker En person som er fast ansatt i Skanskakonsernet. Nettolønn En medarbeiders lønn etter skattetrekk og andre relevante lønnstrekk. Nøkkelmedarbeider Skanska AB tildeler hver forretningsenhet et visst antall mulige nøkkelmedarbeidere. Leder for forretningsenheten bestemmer hvilke av de kvalifiserte medarbeiderne som skal være med i denne gruppen. Beslutningen kan enten være relatert til en bestemt stilling eller til en person. Personene som skal være nøkkelmedarbeidere i SEOP, godkjennes endelig av Skanska ABs leder for godtgjørelse og fordeler og de enkelte EVP i Skanska AB. Økonomiske mål Skanskas styre setter opp egne økonomiske mål for SEOP 2 for hver forretningsenhet. De fastsetter også et innslagspunkt, som representerer et rimelig godt prestasjonsnivå, og Outperformmål, som representerer svært gode resultater. Det forventes at forretningsenhetenes resultater ligger i dette området. Outperform-mål Ett eller flere egne økonomiske mål for SEOP 2 som fastsettes for hver enkelt forretningsenhet hvert år. Ett av vilkårene for full uttelling på prestasjonsaksjer er at forretningsenheten fullt ut oppnår Outperform-målene som er angitt for SEOP 2. Prestasjonsaksje Tilleggsaksjene du mottar hvis prestasjonsnivået til forretningsenheten din havner et sted mellom innslagspunktet og Outperform-målet, forutsatt at du blir i Skanska i hele kvalifiseringsperioden og beholder spareaksjene i hele kvalifiseringsperioden. SEOP 1 Den første runden av Skanskas program for medarbeidereierskap, med spareårene 2008, 2009 og 2010 og tildelingsårene 2011, 2012 og SEOP 2 Den andre runden av Skanskas program for medarbeidereierskap, med spareårene 2011, 2012 og 2013 og tildelingsårene 2014, 2015 og SKAb SKAb er aksjesymbolet for Skanskas B-aksjer. Spareaksje Spareaksjer er aksjer som er kjøpt på dine vegne for den delen av lønnen du setter av til SEOP. Spareår De tre årene da du kan investere i SEOP 2: 2011, 2012 og Tildelingsår De tre påfølgende årene etter de tre spareårene er tildelingsårene, 2014, 2015 og Toppledere En toppleder skal være medlem av den øverste ledelsen, Senior Vice President, leder for en forretningsenhet, medlem i et ledelsesteam i en forretningsenhet eller lignende. Utbytte Utbetaling av overskudd til aksjeeiere etter avgjørelse av den årlige generalforsamlingen. Størrelsen på utbyttet er blant annet basert på Skanskas økonomiske resultater. Utbytteaksje En utbytteaksje er en aksje som er kjøpt for et aksjeutbytte som utbetales på dine spareaksjer.

20 Skanska Employee Ownership Program The long brochure Skanska AB eller Aksjekontoret i Skanska Norge, tlf: , e-post: Join in as an owner of our company Den lange brosjyren forklarer i detalj hvordan SEOP 2 fungerer. Join in as an owner of our company Den korte brosjyren gir en kort introduksjon til SEOP 2. SEOP in Skanska UK SEOP in Skanska UK SEOP in Skanska UK Forretningsenhetenes brosjyrer inneholder informasjon som er spesifikk for hver forretningsenhet, for eksempel om finansielle mål, skatteregler, valutaer og kontaktopplysninger. OneSkanska er Skanskas intranett (http://one.skanska/seop) der all informasjon om SEOP 2 er tilgjengelig. Internal information: SEOP 2 brochure-long NOR Produced by Skanska AB and Hallvarsson & Halvarsson. ISO licensed paper producer and printer (Elanders). Printed with vegetable inks. Illustrations by Klas Fahlén.

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

HUN STYRER NORGES BESTE BANK

HUN STYRER NORGES BESTE BANK MEDLEMSMAGASIN NR 1 FEBRUAR 2015 HUN STYRER NORGES BESTE BANK De beste bankene i 2014 er kåret. Hele 16 000 kroner skiller mellom beste til dårligste bank. DETTE MÅ DU VITE OM BARNE- FORSIKRING Vi har

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer